DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA. Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA. Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala"

Transkriptio

1 DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala

2 Sidonnaisuudet: Olen tehnyt koulutus-, tutkimus- ja konsultaatioyhteistyötä seuraavien lääkealan yritysten kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana: AstraZeneca, Fournier, Leiras, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis ja Schering-Plough. Omistan joitakin lääketehdas Orionin osakkeita.

3 Mitä on dyslipidemia? Dyslipidemia ja valtimotaudit Dyslipidemian yleisyys? Dyslipidemian ehkäisy? Dyslipidemian hoito? Johtopäätökset

4 Dyslipidemian määritelmä Dyslipidemialla tarkoitetaan tilannetta, jossa seerumin LDL-kolesterolipitoisuus on yli 3,0 mmol/l tai triglyseridipitoisuus yli 2,0 mmol/l tai HDL-kolesterolipitoisuus alle 1,0 mmol/l tai edellä mainittujen yhdistelmä suositukset/dyslipidemia

5 Ateroskleroosin kliiniset manifestaatiot Iskeeminen aivohalvaus Sydäninfarkti Erektiohäiriö Aivoverenkiertohäiriöt Angina pectoris: Stabiili Epästabiili Perifeerinen valtimotauti Klaudikaatio Lepokipu Gangreeni Adapted from: Drouet L. Cerebrovasc Dis 2002; 13(suppl 1): 1 6.

6 OLET JUURI NIIN VANHA KUIN VALTIMOSI!

7 Seerumin kolesteroli ja sepelvaltimotaudin kehittyminen Grundy SM: OSLO Study

8 SYY-SEURAUS (KAUSALITEETTI), SEERUMIN KOLESTEROLI JA VALTIMOTAUDIT Vahva tilastollinen korrelaatio Annos-vaste-suhde Kronologinen järjestys Toistettavuus eri väestöissä Riippumattomuus Yhteensopivuus kliinisten havaintojen kanssa Patofysiologinen mekanismi Eläinkoemallien havainnot Hoitotoimenpide valtimotautien väheneminen

9 Vakavat valtimotautitapahtumat Proportional reduction in event rate (SE) Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaborators Lancet 366: , 2005

10 HDL-kolesterolipitoisuus ennustaa riskiä myös pienillä LDL- kolesterolipitoisuuksilla Merkittävien CV-tapahtumien riski viiden vuoden aikana (%) HDL-C Quintiles, a mg/dl Statiinihoidossa olevia potilaita, joiden LDL-kol 1,81 mmol/l Q1 <0,98 Q2 0,98-<1,11 Q3 1,11-<1,24 Q4 1,24-<1,42 Q5 1,42 HDL-kol (mmol/l) HR vs Q1* n = 2661, LDL-kol 1,5 mmol/l; TG 1,42 mmol/l *P=.03 Barter P, et al. New Engl J Med. 2007;357:

11 Triglyseridit ja sepelvaltimotaudin riski: meta-analyysi Meta-analyysi sisältää > osallistujaa, ja siihen sisältyy tiedot yli sepelvaltimotautitapauksesta Sarwar N et al. Circulation. 2007;115:

12 Dyslipidemioiden yleisyys Seerumin kokonaiskolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet suurentuvat miehillä noin 50:een ja naisilla ikävuoteen asti. Finriski tutkimuksen mukaan Kokonaiskolesterolipitoisuus oli yli 5,0 mmol/l 60 %:lla tutkituilla vuotiailla HDL-pitoisuus oli pieni 17 %:lla miehistä ja 26 %:lla naisista (miehillä alle 1,0 ja naisilla alle 1,3 mmol/l) Seerumin triglyseridipitoisuus oli suurentunut 33 %:lla miehistä ja 19 %:lla naisista (yli 1,7 mmol/l) suositukset/dyslipidemia

13 Sepelvaltimotaudin ja muiden ateroskleroottisten sairauksien hoidon ja ehkäisyn periaatteet 1. Väestöstrategia 2. Toimenpiteet korkean vaaratekijätason henkilöillä (Primaaripreventio) 3. Toimenpiteet valtimotauteihin jo sairastuneilla henkilöillä (Sekundaaripreventio)

14 mmol/l 7 Seerumin kolesteroli vuotiailla miehillä - kolesterolitasot ovat kääntyneet laskuun 6,5 6 5,5 Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Turku/Loimaa Helsinki/Vantaa Oulun lääni Lapin lääni

15 Estimated effects on serum cholesterol mmol/l Medication effect Dietary effect Medication+dietary effect Observed S-Chol Year

16 vuotiaiden ikävakioitu sepelvaltimotautikuolleisuus Suomessa vuosina Kuolleisuus/

17 Havaittu ja riskitekijöillä ennustettu sepelvaltimotautikuolleisuuden lasku vuotiailla miehillä % Year Havaittu Riskitekijät Kolesteroli Diastolinen Tupakointi

18 Mitkä potilasryhmät ovat valtimotautien ehkäisyssä etusijalla? 1 Potilaat, joilla on todettu ateroskleroottinen valtimotauti. 2 Oireettomat henkilöt, joiden riski sairastua valtimotautiin on suurentunut 2.1 siksi, että useat samanaikaisesti vaikuttavat riskitekijät 5 % riski kuolla valtimotautitapahtumaan 10 vuodessa) 2.2 siksi, että heillä on tyypin 2 diabetes tai tyypin 1 diabetes, johon liittyy mikroalbuminuria 2.3 siksi, että heillä on huomattavan korostunut yksittäinen riskitekijä, etenkin, jos tähän liittyy kohde-elinvaurio. 3 Ennenaikaisesti ateroskleroottiseen valtimotautiin sairastuneen henkilön lähisukulaiset tai ne, joiden riski on erityisen suuri SLL Liite 49/

19 SLL Liite 49/

20 FINRISKI-laskuri

21 Taulukko 1. Dyslipidemian hoidon tavoitteet. Seerumin lipidifraktio Kokonaiskolesteroli Väestö (mmol/l) Suuren riskin henkilö (mmol/l) alle 5.0 alle ² LDL-kolesteroli ¹ alle 3.0 alle ² Triglyseridit alle 2.0 alle 2.0 HDL-kolesteroli yli 1.0 yli 1.0 ¹ Ensisijainen tavoite ² Pienempi arvo, jos mahdollista suositukset/dyslipidemia

22 Hoito Elämäntapamuutokset ovat hoidon perusta ja usein riittävä hoito pienen riskin potilaille. Elämäntapojen korjaaminen kohdistuu ruokavalioon liikuntaan tupakoinnin lopettamiseen alkoholin suurkulutuksen vähentämiseen. Lääkehoito suunnitellaan räätälöidysti, erityisesti suuren riskin potilaille ja sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä suositukset/dyslipidemia

23 Elämäntapamuutokset Vähennetään liiallista energiansaantia (liikapainoiset) tyydyttyneet ja transrasvat kerta- ja monityydyttymättömät rasvat liukoisia kuituja Lisätään energiankulutusta päivittäinen liikunta Elämäntapamuutosten onnistumisen edellytyksenä on potilaan oma motivaatio. suositukset/dyslipidemia

24 Taulukko 3. Päälinjat lääkehoidon valinnassa. Dyslipidemiatyyppi Hyperkolesterolemia (LDLkolesteroliarvo yli 3.0 mmol/l, triglyseridiarvo ei suurentunut) Kombinoitunut hyperlipidemia (LDLkolesteroli- ja triglyseridipitoisuus suurentuneet) - triglyseridit mmol/l - triglyseridit yli 4.5 mmol/l Hypertriglyseridemia (vain triglyseridiarvo suurentunut) ¹ Lääkitys statiini (tarvittaessa lisätään etsetimibi tai resiini) statiini; tarvittaessa statiinin ja nikotiinihapon yhdistelmä, jos HDLkolesterolipitoisuus pieni (ks. kohta Erikoissairaanhoidon konsultaatio) statiini + tarvittaessa fibraatti tai kalaöljy 2 4 g/vrk fibraatti ², kalaöljy 2 4 g/vrk ¹ Huomattava hypertriglyseridemia (yli 10 mmol/l) tai pankreatiittioireet edellyttävät ensisijaisesti lähes rasvatonta ruokavaliota ja alkoholinkäytön lopettamista. Oireisilla potilailla aluksi sairaalaseuranta. ² Tietyissä tapauksissa voidaan käyttää statiinia, jotta seerumin LDLkolesterolipitoisuus saadaan alle arvon 2.5 mmol/l. suositukset/dyslipidemia

25 Avohoidossa Lipidipitoisuudet tarkistetaan 1 3 kuukauden kuluttua ruokavaliohoidon aloittamisesta. Ellei tavoitteeseen ole päästy, selvitä syyt ja mahdollisuudet motivaation parantamiseen Harkitse lääkehoitoa myös muuten terveelle henkilölle, jos valtimotautikuoleman vaara on vähintään 5 % kymmenen vuoden aikavälillä eikä sitä elämäntapamuutoksin pystytä pienentämään. Jos potilaalla on kliininen valtimotauti tai diabetes, on lääkehoito (yleensä statiini) useimmiten tarpeen elämäntapamuutosten lisäksi. suositukset/dyslipidemia

26 Suurentunut LDL-kolesteroli Jos pitoisuus on yli 3 mmol/l, hoitona: statiini yksin tai yhdistettynä yhteen tai useampaan seuraavista: etsetimibi, nikotiinihappo, resiini kasvistanoli- tai kasvisteroliesteriä sisältävät erityisravitsemusvalmisteet suositukset/dyslipidemia

27 Pieni HDL-kolesterolipitoisuus Jos pitoisuus on alle 1 mmol/l, hoitona kestävyysliikunnan lisääminen, laihdutus ja tupakoinnin lopettaminen harkitse suuren riskin omaaville statiinin, nikotiinihapon tai niiden yhdistelmän käyttöä, vaikka LDL-kolesterolipitoisuus olisi hoitotavoitteessa suositukset/dyslipidemia

28 Kombinoitunut hyperlipidemia Kun sekä LDL-kolesteroli että triglyseridit suurentuneet, hoitona triglyridipitoisuus lievästi suurentunut: statiini, tarvittaessa yhdistettynä nikotiinihappoon statiinin, tarvittaessa yhdistettynä fibraattiin, jonka aloitus ja alkuseuranta erikoissairaanhoidossa statiinien ja pitkäketjuisten n-3-rasvahappojen (kalaöljyt) yhdistelmä on mahdollinen hoitovaihtoehto suositukset/dyslipidemia

29 Lääkehoidon seuranta Varmista tavoitteiden toteutuminen ja hoitomotivaation säilyminen. Huomioi mahdolliset lääkehoidosta johtuvat haittavaikutukset. Statiinin aloitusannoksen on oltava riittävän tehokas (esim. simvastatiinia 40 mg/vrk). suositukset/dyslipidemia

30 Lääkehoidon haittavaikutukset Lihaksiin kohdistuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia, eikä seerumin kreatiinikinaasin (CK) mittauksia tarvita rutiinimaisesti. Potilaalle kerrotaan mahdollisista haittavaikutusten oireista (lihaskipu, -heikkous ja -arkuus tai tumma virtsa). Jos epämääräisiä lihasoireita, määritä CK ja keskeytä statiinihoito, kunnes oireiden syy on selvinnyt. CK-aktiivisuutta pidetään merkittävästi suurentuneena, jos arvo ylittää viitealueen ylärajan yli kymmenkertaisesti. Maksaentsyymien nousu on harvinaista. Ilmaantuu yleensä ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Sulje pois muut syyt. suositukset/dyslipidemia

31 Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien vuotiaiden henkilöiden jakauma (%) kolesterolilääkityksen ja seerumin kolesterolipitoisuuden mukaan FINRISKI tutkimuksessa. Sairausperuste n Kolesteroli- Kolesterolilääkitys Ei kolesterolilääkitystä lääkitystä S-Kol S-Kol S-Kol S-Kol käyttäviä keskiarvo 5 mmol/l keskiarvo 5 mmol/l % mmol/l % mmol/l % Sydäninfarkti ,4 20 5,3 53 Ohitusleikkaus ,3 18 5,0 60 Pallolaajennus ,4 20 5,1 50 Rasitusrintakipu ,6 29 5,3 58 Vartiainen E, Laatikainen T, Strandberg T, Salomaa V, Jousilahti P: Kolesterolilääkkeiden käytössä on edelleen kohentamisen varaa FINRISKI tutkimuksen tuloksia SLL 64: , 2009

32 MIKSI HOITOTAVOITTEITA EI SAAVUTETA Potilas (henkilö) Lääkäri Terveydenhuoltojärjestelmä Yhteiskunta Pearson 1996; European Guidelines 4th Joint Task Force 2007

33

34 JOHTOPÄÄTÖKSET Dyslipidemia (etenkin suuri LDL-kolesteroli) on keskeinen ateroskleroottisten valtimosairauksien syy Dyslipidemia on edelleen tavallista väestössämme Tarvitsemme selkeän väestöstrategian dyslipidemian vähentämiseksi koko väestössä Tarvitsemme toimivat hoitoketjut valtimosairaus- ja suuren vaaran potilaiden hoidon jatkuvuuden ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi Tarvitsemme pontevan, laajojen toimijoiden implementaatio-ohjelman valtimotautien ehkäisyn ja hoidon toteuttamiseksi

35 MITÄ OLEN TEHNYT TÄNÄÄN TERVEYTENI JA TYÖKYKYNI YLLÄPITÄMISEN HYVÄKSI? SENIORIKANSALAISET MITÄ OLEN TEHNYT TÄNÄÄN TERVEYTENI JA TOIMINTAKYKYNI YLLÄPITÄMISEN HYVÄKSI?

36 BACK-UP SLIDES

37 Riskitekijöiden ja hoidon vaikutus sepelvaltimotautikuolleisuuden alenemiseen Ei selitystä 22 % Verenpaine 7 % Vajaatoiminta 2 % Muu rintakivun hoito 2 % Kolesteroli 37 % Leikkaus ja laajennus 8 % Sekundaaripreventio 10 % Infarktin hoito 3 % Tupakointi 9 % Vartiainen et al, SLL 37/2004

38 Tupakoimattomat Tupakoijat Systolinen verenpaine (mmhg) Kolesteroli mmol/l Suhteellinen riski. Pieni absoluuttinen riski nuorella henkilöllä saattaa kätkeä suuren suhteellisen riskin SLL Liite 49/

39 Ei-kardiovaskulaarikuolleisuus Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaborators Lancet 366: , 2005

40 Iäkkäät potilaat Statiinihoidon hyöty erityisesti sepelvaltimotaudin ehkäisyssä on osoitettu noin 80 vuoden ikään saakka. Aiemmin aloitettua lääkehoitoa ei ole syytä lopettaa pelkän iän perusteella. Iäkkäillä lääkehoito näyttää hyödyttävän erityisesti niitä, joilla on kliininen valtimotauti. kokonaiskuolleisuus Huomioi iäkkäillä mahdolliseen monilääkitykseen liittyvä yhteisvaikutuksien vaara. suositukset/dyslipidemia

41 Diabetes ilman todettua sydän- tai verisuonisairautta Suuren riskin henkilöitä ovat oireettomat tyypin 2 diabeetikot yli 40-vuotiaat tyypin 1 diabeetikot tai ne, joilla mikroalbuminuria vuotiaat, joilla esiintyy muita vaaratekijöitä. Sekä elintapamuutokset että lääkehoito on syytä aloittaa mahdollisimman varhain. Statiinihoidosta on hyötyä myös diabeetikoille, joilla ei vielä ole ollut minkään valtimotaudin oireita. Diabeettinen dyslipidemia, jolle on tyypillistä suuri triglyseridin pitoisuus ja pieni HDL-kolesterolin pitoisuus, on aktiivista hoitoa vaativa tila. suositukset/dyslipidemia

42 Metabolinen oireyhtymä Käsite metabolinen oireyhtymä tarkoittaa useiden tekijöiden samanaikaisuutta: erityisesti keskivartalolihavuutta, hypertensiota, matalaa HDL-kolesterolipitoisuutta, korkeaa triglyseridipitoisuutta ja suurentunutta veren glukoosipitoisuutta. Nämä tekijät kasvattavat diabeteksen ja valtimotaudin riskiä Tämä merkitsee, että jos oireyhtymän yksikin osatekijä todetaan, on syytä hakea systemaattisesti muitakin tähän liittyviä osatekijöitä. Samalla on aktiivisesti hoidettava kaikkia näitä riskitekijöitä Fyysinen aktiivisuus ja painonhallinta voivat merkittävästi pienentää diabeteksen ilmaantumisen riskiä metabolista oireyhtymää sairastavilla henkilöillä SLL Liite 49/

43 Prevalence of Risk Factors Among Men Aged Years in ,6 60,8 50 % ,4 33,3 28, Obesity Overweight and obesity High cholesterol High BP Smoking

44 Triglyseridipitoisuuden suurenemista lisäävät tekijät Suurten triglyseridipitoisuuksien riskitekijät Liikalihavuus/ylipaino Vähäinen liikunta Tupakointi Liiallinen alkoholinkäyttö Runsashiilihydraattinen ruokavalio Tyypin 2 diabetes, munuaisten vajaatoiminta, kilpirauhasen vajaatoiminta Tietyt lääkkeet Perintötekijät Triglyseridit useimmiten koholla metabolisessa oireyhtymässä.

45 Mihin tarvitaan ennaltaehkäisystrategiaa lääkärintyössä? 1. Valtimotaudit ovat keskeinen kuolinsyy ja aiheuttavat sairaalahoitoa vaativaa sairastuvuutta ja heikentävät toimintakykyä. Kardiovaskulaarisairaudet ovat keskeinen vammaisuuden aiheuttaja. Ne lisäävät huomattavasti terveydenhuollon kustannuspaineita 2. Valtimotautien taustalla on ateroskleroosi, joka kehittyy vähitellen usean vuoden aikana. Sairaus on jo pitkälle edennyt, kun potilas saa oireita 3. Valtimotautikuolema on usein äkillinen, eikä siihen voida vaikuttaa hoidollisin toimenpitein, koska suuri osa kuolemista tapahtuu sairaalan ulkopuolella 4. Valtimotaudit ovat hyvin tavallisia ja liittyvät voimakkaasti ihmisten elintapoihin ja niitten aiheuttamiin fysiologisiin ja biokemiallisiin tekijöihin, joiden vaikuttavuutta voidaan vähentää 5. Hoitamalla riskitekijöitä voidaan vähentää valtimotauteihin sairastumista ja niihin liittyvää kuolleisuutta SLL Liite 49/

46 Miten HDL suojaa valtimoita? Endoteelia korjaava Antiinflammatorinen Anti-oksidatiivinen Antitromboottinen HDL-kol Endoteelifunktiota moduloiva Kolesterolin vastaanottaja Kolesteroliesterin luovuttaja Kolesterolin käänteiskuljetus Valtimon seinämän suojaus

47 Sepelvaltimoiden aterotromboosin kehittyminen Kardiologia. Toim. Heikkilä J ym. Duodecim 2008

48 ATEROOMAN SYNTY

49 Suomalaisten 50-vuotiaiden miesten riski sairastua sepelvaltimotautiin (%) 10 vuoden aikana eri riskitekijäyhdistelmillä laskettuna 20 Ei riskitekijöitä Systolinen verenpaine 160 mmhg, kolesteroli 7 mmol/l Tupakointi Verenpaine Diabetes Kolesteroli Tupakointi ja verenpaine Tupakointi ja diabetes Tupakointi ja kolesteroli Kolesteroli ja diabetes Verenpaine ja diabetes Kolesteroli ja verenpaine Tupakointi, verenpaine, diabetes Tupakointi, kolesteroli, verenpaine Kolesteroli, varenpaine, diabetes Kaikki riskitekijät

50 Atherosclerosis PROGRESSION MLD Decrease (mm/year) y= x R 2 = p= PLAC-1-S REVERSAL-PR MARS-S REVERSAL-AT LCAS-S LCAS-P CCAIT-S REGRESS-S MAAS-S PLAC-1-P REGRESS-P CCAIT-P MARS-P MAAS-P LDL Cholesterol mmol/l O Keefe et al JACC 43:2142-6, 2004

51 CDH events in primary prevention CHD Events (%) y= x R 2 = p= AFCAPS-S ASCOT-S WOSCOPS-S ASCOT-P AFCAPS-P LDL cholesterol Cholesterol mmol/l WOSCOPS-P O Keefe et al JACC 43:2142-6, 2004

52 CDH events in secondary prevention CHD Events (%) y= x S-P R 2 = p< HPS-P 4S-S LIPID-P HPS-S TNT A 10 CARE-P TNT A 80 LIPID-S PROVE-IT-AT CARE-S IDEAL S 20 PROVE-IT-PR IDEAL A LDL Cholesterol mmol/l O Keefe et al JACC 43:2142-6, 2004

53 National Public Health Institute, Finland CHD mortality fall in Finland Risk Factors -71% Cholesterol - 53% Smoking - 11% Blood pressure - 7% fewer deaths 1997 Treatments -24% AMI treatments - 4% Secondary prevention - 8% Heart failure - 2% Angina: CABG & PTCA - 8% Angina: Aspirin etc - 2% Other Factors -5% T Laatikainen et al Am J Epid 2005

54 Konsultoi erikoissairaanhoitoa, jos erikoisia kliinisiä löydöksiä dyslipidemian yhteydessä (esim. ksantoomat, striat, lipemia retinalis) hoitoresistentti dyslipidemia vaikea diabeettinen tai munuaistautiin liittyvä dyslipidemia erikoinen lääkeyhdistelmä lipidilääkkeet aiheuttavat hankalia haittavaikutuksia spontaanisti erittäin pieni HDL-kolesterolipitoisuus (alle 0,5 mmol/l) tarvitaan FH-kokogeenikartoitus epäily geneettisestä lipoproteiinilipaasin puutoksesta epäily sitosterolemiasta suositukset/dyslipidemia

55 Lasten ja nuorten dyslipidemioiden hoito Ruokavaliomuutokset ovat ensisijainen hoito turvallinen 1 2 vuoden iästä lähtien Alle 18-vuotiailla lääkehoito ainoastaan FH-potilaille tyypin 1 diabeetikoille, joilla on suuri LDL-kolesterolin pitoisuus Lääkehoidon aloitus ja seuranta kuuluvat dyslipidemioihin perehtyneelle lastentautien erikoislääkärille. suositukset/dyslipidemia

56 Lääkehoidon erityiskorvattavuus Lääkehoito on erityskorvattavaa seuraavissa tiloissa: 211 (Familiaalinen ja tyypin III dyslipoproteinemia) ICD-10: E78.0, E (Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö) ICD-10: E78.0 E78.5 Kirjaa tarvittavat kriteerit B-lausuntoon (ks. Lääkärin tietokannat, Kelan erityiskorvaukset lääkkeistä: kriteerit eri taudeissa) suositukset/dyslipidemia

57 Kolesterolin käänteinen kuljetus Maksa Kypsä HDL Apo A-I Kypsyvä HDL Apo A-I VK KE SR-B1 CE TG CETP LCAT FC ABCA1 VK Makrofagi B VLDL/LDL kolesteroli

58 HDL-kolesterolipitoisuutta suurentavat Interventio HDL-kol suureneminen (%) Aerobinen liikunta 5 10 Tupakoinnin lopettaminen Painon pudottaminen ,009 mmol/l / pudotettu kg Alkoholi Ruokavalioon liittyvät tekijät (n-3 PUFA, n-6 PUFA, MUFA) Singh IM et al. JAMA. 2007;298:

59 Dyslipidemian lääkehoitovaihtoehdot Lääke/ryhmä Vaikutukset lipideihin Kliiniset tulokset Haittavaikutukset Statiinit LDL-kol % HDL-kol 5 15 % TG 7 30 % Merkittävät sepelvaltimotapahtumat, sepelvaltimotautikuolemat, aivoinfarkti, kokonaiskuolleisuus ja sepelvaltimotoimenpiteet Myopatia Maksan entsyymit Nikotiinihappo LDL-kol 5 25% HDL-kol % TG % Merkittävät sepelvaltimotapahtumat Kokonaiskuolleisuus (mahdollisesti) Flushing Hyperglykemia Hyperurikemia (kihti) Ylemmän mahasuolikanavan vaivat Maksatoksisuus Sappihappoja sitovat aineet LDL-kol % HDL-kol 3 5 % TG Ei muutosta Merkittävät sepelvaltimotapahtumat ja sepelvaltimotautikuolemat Maha-suolikanavan vaivat Ummetus Muiden lääkkeiden imeytyminen Etsetimibi Fibraatit LDL-kol 18% HDL 1% TG 11 % LDL-kol 5 20% a HDL-kol % TG % a Saattaa suurentua potilailla, joilla TG-pitoisuus on korkea Iskeemiset sydäntapahtumat Merkittävät sepelvaltimotapahtumat Dyspepsia Sappikivet Selittämättömät sepelvaltimotautikuolemat (WHO:n tutkimus)

60

61 Pieni HDL-kol- ja suuri LDL-kol-pitoisuus lisäävät sepelvaltimotaudin riskiä Framingham Heart Study Sepelvaltimotaudin suhteellinen riski ,9 1,2 0,9 0,6 0,3 0,4 0,7 0,1 0,2 0,3 2,6 mmol/l 4,1 mmol/l 5,7 mmol/l 1,5 2,9 0,6 mmol/l 1,2 mmol/l 1,7 mmol/l 2,2 mmol/l HDL-kol LDL-kol HDL-kolesterolin nostamisen ja triglyseridien alentamisen riippumatonta vaikutusta sepelvaltimo- ja sydän- ja verisuonitauteihin sairastumiseen ja kuolleisuuteen ei ole määritetty. Systolinen verenpaine=135 mmhg Kannel WB et al, Status of risk factors and their consideration in antihypertensive therapy, Am J Cardiol. Vol. 59, 80A 90A.

62 5 % 70 % 25 % People with low cholesterol level People with average cholesterol level People with high cholesterol level Individual risk of CHD Distribution of people according to risk factor level Theoretical presentation of the difference between individual risk and the population attributable risk

63 mmol/l 7 Seerumin kolesteroli vuotiailla naisilla 6,5 6 5,5 Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Turku/Loimaa Helsinki/Vantaa Oulun lääni Lapin lääni

64 Rasvan saanti Suomessa EN% Suositukset Kokonaisrasva (~ 30 EN%) SFA (~10 EN%) MUFA (10-15 EN%) PUFA (5-10 EN%) Vuosi

65 Elämäntapamuutokset (1) Arvioi kokonaisriski ja suunnittele sen pohjalta hoito yhdessä potilaan kanssa. Arvioi elintapamuutosvalmius (Prochaskan malli). Suuren riskin potilailla elämäntapamuutokset pienentävät kokonaiskolesterolipitoisuutta usein vain 3 10 %. Näissä tapauksissa lääkehoito on usein syytä aloittaa samanaikaisesti, koska yhdistelmähoito vähentää riskiä kaikkein tehokkaimmin. suositukset/dyslipidemia

66 Aikuisten lääkehoito Lääkehoitoa tarvitaan, jos kokonaisriski on suuri eikä elämäntapamuutoksilla päästä hoitotavoitteisiin muista myös sepelvaltimotautikohtaus Lipidihoidon valintaan vaikuttavat seerumin LDL-kolesterolin, HDL-kolesterolin ja triglyseridien mittaustulokset. Absoluuttinen hyöty on sitä suurempi, mitä suurempi on sydän- ja verisuonitautitapahtumien riski. suositukset/dyslipidemia

67 Erikoissairaanhoidossa Kaikille ruokavalio-ohjeet Jos potilas siirtyy avohoitoon eikä lääkehoitoa aloiteta, hoitotiivistelmässä on oltava ohjeet mahdollisesta lääkehoidon myöhemmästä aloituksesta lääkehoidon tavoitteista syistä, miksi lääkitystä ei ole aloitettu jo sairaalassa suositukset/dyslipidemia

68 Ian Graham and Pantaleo Giannuzzi, CVD Prevention and the National Cardiac Societies,ESC Barcelona 30 August 2009

69 KANSALLISET HANKKEET THL: Alueellinen Terveyden edistäminen. Kansantautien preventio. STM, THL, Sydänliitto ja Diabetesliitto, Valtimoterveyttä kaikille.

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Sepelvaltimotaudin riskitekijät ja riski koulutusryhmittäin

Sepelvaltimotaudin riskitekijät ja riski koulutusryhmittäin TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 9 TOUKOKUU 2016 1982 2012 Päälöydökset Miesten tupakointi väheni eniten ylimmässä koulutusryhmässä. Naisten tupakointi lisääntyi alimmassa koulutusryhmässä ja väheni ylimmässä.

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho

Sydän- ja verisuonitaudit. Linda, Olga, Heikki ja Juho Sydän- ja verisuonitaudit Linda, Olga, Heikki ja Juho Yleistä Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ympäri maailmaa. Vaarallisia ja lyhyetkin häiriöt voivat aiheuttaa työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta?

Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta? Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys voiko terveysliikunnalla tasapainottaa kuntataloutta? Tommi Vasankari Prof., LT UKK-instituutti & THL Kaarinan kaupungin stretegiaseminaari Kaarina 1.6.2009

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) EMA/577184/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) Tämä on Repatha-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden avulla

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohortti v seurantatutkimus Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit

Pohjois-Suomen syntymäkohortti v seurantatutkimus Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 46v seurantatutkimus Diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, professori,

Lisätiedot

WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa

WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa WHO:n globaalit kroonisten tautien ehkäisyn tavoitteet ja niiden toteutuminen Suomessa Erkki Vartiainen, professori, Terveysosaston johtaja 11.10.2016 1 WHO:n globaalit tavoitteet 1. 25% lasku kuolleisuudessa

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Kansidia, dia 0. Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä

Kansidia, dia 0. Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä 1 (6) Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä diaesitys on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi potilasohjaukseen. Esitys on ladattavissa internetistä osoitteesta www.benecol.fi/ammattilaiset

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Ezetimib Stada 10 mg tabletit 13.7.2016, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Ezetimib Stada 10 mg tabletit VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes 1 Käypä hoito -indikaattorit, diabetes Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat useaan suositukseen: Diabetes (2013), Diabeettinen nefropatia (2007), Diabeettinen retinopatia (2014), Diabeetikon

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Lipistad 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipistad 20 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipistad 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Lipistad 80 mg kalvopäällysteiset tabletit 27.11.2015, versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste?

Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Metabolinen oireyhtymä yhteiskunnallinen haaste? Carol Forsblom, D.M.Sc. FinnDiane, kliininen koordinaattori HYKS Sisätaudit, Nefrologian klinikka Folkhälsanin tutkimuskeskus LabQuality 2008-02-07 Diabetes

Lisätiedot

Diabetes. Diabetespäiväkirja

Diabetes. Diabetespäiväkirja Diabetes Diabetespäiväkirja Diabetespäiväkirja Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, sinun on tärkeä löytää oikea tasapaino asianmukaisen hoidon, säännöllisen liikunnan ja terveellisen ruokavalion välillä.

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa

Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa Vaikuttava ja yksilöllinen liikuntahoito työterveydenhuollossa LL Sergei Iljukov Liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos Terveys on täydellinen fyysisen,

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

9. KOETTU TERVEYS JA SAIRASTAVUUS

9. KOETTU TERVEYS JA SAIRASTAVUUS . KOETTU TERVEYS JA SAIRASTAVUUS Liisa Hiltunen ja Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos. Johdanto Suomalaisen terveyttä ja sydän- ja verisuonisairauksien

Lisätiedot

Alajärven kaupunki Kutsu

Alajärven kaupunki Kutsu Alajärven kaupunki Kutsu 10.1.2012 Tiedotusvälineille Kaupunginhallituksen tiedotustilaisuus Aika Tiistai 17.1.2012 klo 13.00 Paikka Asiat Kaupunginhallituksen kokoushuone Perusturva tiedottaa: - Rasvasairauksien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02 Liite. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010

Lääkityksien purku geriatrin näkökulma. Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki 26.11.2010 Lääkityksien purku geriatrin näkökulma Juha Jolkkonen Geriatrian erikoislääkäri Johtava ylilääkäri Vantaan kaupunki Esityksen teemat perusperiaatteet antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet kipulääkkeet

Lisätiedot

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja on ainoa Suomessa valmistettu kolesterolia alentava levite. 07/2015

Lisätiedot

Timo Saaristo VALTIMOTERVEYDEKSI! Valtimoterveyttä kaikille -miksi?

Timo Saaristo VALTIMOTERVEYDEKSI! Valtimoterveyttä kaikille -miksi? Timo Saaristo VALTIMOTERVEYDEKSI! Valtimoterveyttä kaikille -miksi? Sepelvaltimotauti Ei ole vielä voitettu Olisi 80%:sti ehkäistävissä, jos syötäisiin terveellisimmin, liikuttaisiin enemmän ja vältettäisiin

Lisätiedot

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa

ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA. Sydäntä keventävää asiaa ALENTAA TEHOKKAASTI KOLESTEROLIA Sydäntä keventävää asiaa Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolestero- lipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa kertyä

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Levite henkilöille, jotka haluavat alentaa veren kolesterolitasoaan 03/2014 Hyvä

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Simvastatin Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Simvastatin Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Simvastatin Krka 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen. 2. VAIKUTTAVAT AINEET

Lisätiedot

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad

Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad Paraneeko diabeteksen hoito Pisaralla? Pisara-hankekokonaisuuden seminaari 29.4.2010 Lääkintöneuvos, dosentti Ilkka Winblad 1.1.2009 31.12.2012 Tehostetun hoitomallin vaikuttavuuden arviointi diabeteksen

Lisätiedot

Kiireellisen angiografian aiheet Ayl Jyri Koivumäki

Kiireellisen angiografian aiheet Ayl Jyri Koivumäki Kiireellisen angiografian aiheet 27.11.2015 Ayl Jyri Koivumäki Sidonnaisuudet Kongressimatkoja St. Jude Medical ja Boston ScienAfic ACS ST-nousuinfarkA Angiografia (ja PCI), jos mahdollinen < 120 minuuassa

Lisätiedot

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen

SYDÄNTÄ. keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen SYDÄNTÄ keventävää asiaa Benecol -tuotteilla tutkittua lisätehoa kolesterolin alentamiseen Kolesterolia kannattaa ALENTAA AKTIIVISESTI Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä

Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä Painavaa asiaa kolesterolista ja sydänterveydestä Mitä kolesteroli on ja mihin sitä tarvitaan? Eläinperäiset elintarvikkeet Maksa Elimistön oma kolesterolin tuotanto Kolesteroli D-vitamiinin tuotantoon

Lisätiedot

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Ehkäisee tutkitusti sydänkohtauksen ja aivoinfarktin riskiä Mikä valtimotauti on? Elimistömme mm. sydän ja aivot tarvitsevat toimiakseen happea, jota kuljettaa

Lisätiedot

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta

Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Tietoa valtimotaudista ja Aspirin Cardiosta Ehkäisee tutkitusti sydänkohtauksen ja aivoinfarktin riskiä Mikä valtimotauti on? Elimistömme mm. sydän ja aivot tarvitsevat toimiakseen happea, jota kuljettaa

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Laatuverkostotyö. Pertti Soveri LKT Laatuverkostokoordinaattori Conmedic Oy. Rovaniemi 120511

Laatuverkostotyö. Pertti Soveri LKT Laatuverkostokoordinaattori Conmedic Oy. Rovaniemi 120511 Laatuverkostotyö Pertti Soveri LKT Laatuverkostokoordinaattori Conmedic Oy Rovaniemi 120511 Terveydenhuollon laatu syntyy terveysasemilla Kliiniset tiedot ja taidot Toiminta moniammatillisessa ryhmässä

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonisairaudet

Sydän- ja verisuonisairaudet 1 Sydän- ja verisuonisairaudet Mikko Vestola Koulun nimi TT1-Terveystiedon tutkielma 10.1.2002 Arvosana: Erinomainen 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 AKTIIVINEN LIIKUNTA ON VÄHENTYNYT... 3 1.2 HUONO

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista

ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON. Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista ASIAKASLÄHTÖINEN HOITOYHTEISTYÖ LUO PERUSTAN TYYPIN 2 DIABETEKSEN HOITOON Diabeteksen hoidon kehittämisen tarpeista ja keinoista Pirjo Ilanne-Parikka, sisätautien el, diabeteslääkäri ylilääkäri, Diabetesliitto

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012

Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa. Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Verenpaine,sen säätely ja käyttäytyminen levossa ja rasituksessa Jyrki Taurio Sisätautilääkäri TAYS/PSS 25.10.2012 Kohonnut verenpaine Yleisin yleislääkärille tehtävän vastaanottokäynnin aihe Lääkitys

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Coronary Event Risk Test eli CERT on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä.

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 4 Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 4.

Lisätiedot

OMAHOITOLOMAKE Liite 3

OMAHOITOLOMAKE Liite 3 OMAHOITOLOMAKE Liite 3 Sinulle on varattu seuraava aika: Sairaanhoitajan vastaanotolle: Aika lääkärille ilmoitetaan myöhemmin Pyydämme Sinua syventymään hetkeksi omahoitoosi. Täytä tämä omahoitolomake

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Atorvastatin Krka 80 mg tabletit: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 80 mg atorvastatiinia (atorvastatiinikalsiumina).

VALMISTEYHTEENVETO. Atorvastatin Krka 80 mg tabletit: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 80 mg atorvastatiinia (atorvastatiinikalsiumina). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Atorvastatin Krka 80 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Atorvastatin Krka 80 mg tabletit: Yksi kalvopäällysteinen tabletti

Lisätiedot

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa.

TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Suomalaisten miesten aktivoimiseksi. TESTIPALAUTE Miltä tilanne näyttää nyt, mitä tulokset ennustavat ja miten niihin voit vaikuttaa. Testitulosten yhteenveto Miten tulkitsen kuntoluokkia? Kuntoluokitus

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg tai 80 mg simvastatiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg tai 80 mg simvastatiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lipcut 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta

Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta Verenpaineen kotimittaus ja tulkinta Antti Jula LKT, sisätautien erikoislääkäri, tutkimusprofessori, THL Yleislääkäripäivät 2016, 13.5.2016 Helsinki Verenpaine ja AVH-kuolleisuus Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

TerveysInfo. Efter en hjärtoperation Tietoa ja käytännön neuvoja ohitus ja läppäleikkauksesta kuntoutuvalle ja hänen läheisilleen.

TerveysInfo. Efter en hjärtoperation Tietoa ja käytännön neuvoja ohitus ja läppäleikkauksesta kuntoutuvalle ja hänen läheisilleen. TerveysInfo sydän ja verisuonitaudit Amanda ja Tomi Lyhytelokuva Amandasta, joka on menossa sydänleikkaukseen. Sairaalassa Amanda saa Tomi nimisen ystävän. Sydänlapset ja aikuiset ry elokuva https://www.youtube.com/watch?v=joq6r0wcwsy

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNNALLISEN KUNTOUTUKSEN VAIKUTUS RAVINTOTOTTUMUKSIIN

SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNNALLISEN KUNTOUTUKSEN VAIKUTUS RAVINTOTOTTUMUKSIIN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNNALLISEN KUNTOUTUKSEN VAIKUTUS RAVINTOTOTTUMUKSIIN Jaana Rantanen Kandidaatintutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Maaliskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL

Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? Tommi Vasankari, prof., LT UKK-instituutti & THL Sisällöstä Riskitekijät istuminen ja liikunnan puute Kaksi erillistä riskitekijää tarvitsee kahdet erilaiset toimenpiteet

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 33 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 33 mg laktoosimonohydraattia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Liporion 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 20 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Liporion 80 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Questran 4 g/annos jauhe 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kolestyramiini 4 g. Apuaineet ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Jauhe Valmisteen kuvaus: valkoinen jauhe

Lisätiedot

Pienin askelin kohti paremmuutta XI Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014

Pienin askelin kohti paremmuutta XI Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Pienin askelin kohti paremmuutta XI Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 ylilääkäri Susanna Pitkänen 2.4.2014 www.tuusula.fi 1 Tuusula Perustettu v. 1643 38 000 asukasta, kasvu 450 as/vuosi 3 terveysasemaa:

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Kuinka hoidan aivoterveyttäni?

Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Kuinka hoidan aivoterveyttäni? Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti Kemijärvi 28.11.2012 Kaavakuva eri muistijärjestelmistä Terveetkin aivot unohtelevat 83 % unohtaa ihmisten nimiä 60 % unohtaa esineiden

Lisätiedot

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä

Ylipainoinen sydänpotilas. Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä Ylipainoinen sydänpotilas Eeva Nykänen, ravitsemussuunnittelija KSSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö Sydänfysioterapeutit Jyväskylässä 27.10.2016 Miksi nimenomaan sydänpotilas hyötyy ylipainon hoidosta

Lisätiedot

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Hoitokäytännöt muuttuneet Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Leikkauksen jälkeisen mobilisaation varhaistaminen Vammojen aktiivisempi hoito Harri Helajärvi, LL (väit.)

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa Ylilääkäri Päivi Kekäläinen 23.9.2016 Sidonnaisuudet: Kokousmatkakulut/ luentopalkkiot: Astra Zeneca, Ipsen, MSD, Novartis, NovoNordisk

Lisätiedot

Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy väestöön kohdistuvilla ohjelmilla

Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy väestöön kohdistuvilla ohjelmilla Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy väestöön kohdistuvilla ohjelmilla SBU:n (Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik) sydän- ja verisuonitautien ehkäisyä käsittelevän systemaattisen

Lisätiedot

OVATKO SUOLAN SAANNIN SUOSITUKSET KUNNOSSA?

OVATKO SUOLAN SAANNIN SUOSITUKSET KUNNOSSA? OVATKO SUOLAN SAANNIN SUOSITUKSET KUNNOSSA? Carol Forsblom, DMSc FinnDiane, kansainvälinen koordinaattori Folkhälsanin tutkimuskeskus Sisätautilääkäripäivät 23.11.2012, Biomedicum Helsinki Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Marita Sihto Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen sisältö! Terveyspolitiikan

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

ELÄMÄÄ ETEISVÄRINÄN KANSSA

ELÄMÄÄ ETEISVÄRINÄN KANSSA ELÄMÄÄ ETEISVÄRINÄN KANSSA Miksi eteisvärinän hoito on tärkeää? Eteisvärinä on rytmihäiriö, jossa sydämen eteisten aktiivinen supistelu lakkaa, jolloin eteisten sopukoihin muodostuu verihyytymiä. Hyytymä

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Riittäkö opiskelijoiden työkunto?

Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Riittäkö opiskelijoiden työkunto? Tuloksia ja ennusteita Stadin AO:n Kehon kuntoindeksi - testeistä vuosilta 2014 ja 2015 LIIKKUVA KOULU LAAJENEE KOHTI AKTIIVISIA OPISKELUYHTEISÖJÄ torstai 1.12.2016 Paasitorni,

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot