DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA. Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA. Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala"

Transkriptio

1 DYSLIPIDEMIAN EHKÄISYN JA HOIDON MERKITYS SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSISSA Professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollinen sairaala

2 Sidonnaisuudet: Olen tehnyt koulutus-, tutkimus- ja konsultaatioyhteistyötä seuraavien lääkealan yritysten kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana: AstraZeneca, Fournier, Leiras, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis ja Schering-Plough. Omistan joitakin lääketehdas Orionin osakkeita.

3 Mitä on dyslipidemia? Dyslipidemia ja valtimotaudit Dyslipidemian yleisyys? Dyslipidemian ehkäisy? Dyslipidemian hoito? Johtopäätökset

4 Dyslipidemian määritelmä Dyslipidemialla tarkoitetaan tilannetta, jossa seerumin LDL-kolesterolipitoisuus on yli 3,0 mmol/l tai triglyseridipitoisuus yli 2,0 mmol/l tai HDL-kolesterolipitoisuus alle 1,0 mmol/l tai edellä mainittujen yhdistelmä suositukset/dyslipidemia

5 Ateroskleroosin kliiniset manifestaatiot Iskeeminen aivohalvaus Sydäninfarkti Erektiohäiriö Aivoverenkiertohäiriöt Angina pectoris: Stabiili Epästabiili Perifeerinen valtimotauti Klaudikaatio Lepokipu Gangreeni Adapted from: Drouet L. Cerebrovasc Dis 2002; 13(suppl 1): 1 6.

6 OLET JUURI NIIN VANHA KUIN VALTIMOSI!

7 Seerumin kolesteroli ja sepelvaltimotaudin kehittyminen Grundy SM: OSLO Study

8 SYY-SEURAUS (KAUSALITEETTI), SEERUMIN KOLESTEROLI JA VALTIMOTAUDIT Vahva tilastollinen korrelaatio Annos-vaste-suhde Kronologinen järjestys Toistettavuus eri väestöissä Riippumattomuus Yhteensopivuus kliinisten havaintojen kanssa Patofysiologinen mekanismi Eläinkoemallien havainnot Hoitotoimenpide valtimotautien väheneminen

9 Vakavat valtimotautitapahtumat Proportional reduction in event rate (SE) Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaborators Lancet 366: , 2005

10 HDL-kolesterolipitoisuus ennustaa riskiä myös pienillä LDL- kolesterolipitoisuuksilla Merkittävien CV-tapahtumien riski viiden vuoden aikana (%) HDL-C Quintiles, a mg/dl Statiinihoidossa olevia potilaita, joiden LDL-kol 1,81 mmol/l Q1 <0,98 Q2 0,98-<1,11 Q3 1,11-<1,24 Q4 1,24-<1,42 Q5 1,42 HDL-kol (mmol/l) HR vs Q1* n = 2661, LDL-kol 1,5 mmol/l; TG 1,42 mmol/l *P=.03 Barter P, et al. New Engl J Med. 2007;357:

11 Triglyseridit ja sepelvaltimotaudin riski: meta-analyysi Meta-analyysi sisältää > osallistujaa, ja siihen sisältyy tiedot yli sepelvaltimotautitapauksesta Sarwar N et al. Circulation. 2007;115:

12 Dyslipidemioiden yleisyys Seerumin kokonaiskolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet suurentuvat miehillä noin 50:een ja naisilla ikävuoteen asti. Finriski tutkimuksen mukaan Kokonaiskolesterolipitoisuus oli yli 5,0 mmol/l 60 %:lla tutkituilla vuotiailla HDL-pitoisuus oli pieni 17 %:lla miehistä ja 26 %:lla naisista (miehillä alle 1,0 ja naisilla alle 1,3 mmol/l) Seerumin triglyseridipitoisuus oli suurentunut 33 %:lla miehistä ja 19 %:lla naisista (yli 1,7 mmol/l) suositukset/dyslipidemia

13 Sepelvaltimotaudin ja muiden ateroskleroottisten sairauksien hoidon ja ehkäisyn periaatteet 1. Väestöstrategia 2. Toimenpiteet korkean vaaratekijätason henkilöillä (Primaaripreventio) 3. Toimenpiteet valtimotauteihin jo sairastuneilla henkilöillä (Sekundaaripreventio)

14 mmol/l 7 Seerumin kolesteroli vuotiailla miehillä - kolesterolitasot ovat kääntyneet laskuun 6,5 6 5,5 Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Turku/Loimaa Helsinki/Vantaa Oulun lääni Lapin lääni

15 Estimated effects on serum cholesterol mmol/l Medication effect Dietary effect Medication+dietary effect Observed S-Chol Year

16 vuotiaiden ikävakioitu sepelvaltimotautikuolleisuus Suomessa vuosina Kuolleisuus/

17 Havaittu ja riskitekijöillä ennustettu sepelvaltimotautikuolleisuuden lasku vuotiailla miehillä % Year Havaittu Riskitekijät Kolesteroli Diastolinen Tupakointi

18 Mitkä potilasryhmät ovat valtimotautien ehkäisyssä etusijalla? 1 Potilaat, joilla on todettu ateroskleroottinen valtimotauti. 2 Oireettomat henkilöt, joiden riski sairastua valtimotautiin on suurentunut 2.1 siksi, että useat samanaikaisesti vaikuttavat riskitekijät 5 % riski kuolla valtimotautitapahtumaan 10 vuodessa) 2.2 siksi, että heillä on tyypin 2 diabetes tai tyypin 1 diabetes, johon liittyy mikroalbuminuria 2.3 siksi, että heillä on huomattavan korostunut yksittäinen riskitekijä, etenkin, jos tähän liittyy kohde-elinvaurio. 3 Ennenaikaisesti ateroskleroottiseen valtimotautiin sairastuneen henkilön lähisukulaiset tai ne, joiden riski on erityisen suuri SLL Liite 49/

19 SLL Liite 49/

20 FINRISKI-laskuri

21 Taulukko 1. Dyslipidemian hoidon tavoitteet. Seerumin lipidifraktio Kokonaiskolesteroli Väestö (mmol/l) Suuren riskin henkilö (mmol/l) alle 5.0 alle ² LDL-kolesteroli ¹ alle 3.0 alle ² Triglyseridit alle 2.0 alle 2.0 HDL-kolesteroli yli 1.0 yli 1.0 ¹ Ensisijainen tavoite ² Pienempi arvo, jos mahdollista suositukset/dyslipidemia

22 Hoito Elämäntapamuutokset ovat hoidon perusta ja usein riittävä hoito pienen riskin potilaille. Elämäntapojen korjaaminen kohdistuu ruokavalioon liikuntaan tupakoinnin lopettamiseen alkoholin suurkulutuksen vähentämiseen. Lääkehoito suunnitellaan räätälöidysti, erityisesti suuren riskin potilaille ja sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä suositukset/dyslipidemia

23 Elämäntapamuutokset Vähennetään liiallista energiansaantia (liikapainoiset) tyydyttyneet ja transrasvat kerta- ja monityydyttymättömät rasvat liukoisia kuituja Lisätään energiankulutusta päivittäinen liikunta Elämäntapamuutosten onnistumisen edellytyksenä on potilaan oma motivaatio. suositukset/dyslipidemia

24 Taulukko 3. Päälinjat lääkehoidon valinnassa. Dyslipidemiatyyppi Hyperkolesterolemia (LDLkolesteroliarvo yli 3.0 mmol/l, triglyseridiarvo ei suurentunut) Kombinoitunut hyperlipidemia (LDLkolesteroli- ja triglyseridipitoisuus suurentuneet) - triglyseridit mmol/l - triglyseridit yli 4.5 mmol/l Hypertriglyseridemia (vain triglyseridiarvo suurentunut) ¹ Lääkitys statiini (tarvittaessa lisätään etsetimibi tai resiini) statiini; tarvittaessa statiinin ja nikotiinihapon yhdistelmä, jos HDLkolesterolipitoisuus pieni (ks. kohta Erikoissairaanhoidon konsultaatio) statiini + tarvittaessa fibraatti tai kalaöljy 2 4 g/vrk fibraatti ², kalaöljy 2 4 g/vrk ¹ Huomattava hypertriglyseridemia (yli 10 mmol/l) tai pankreatiittioireet edellyttävät ensisijaisesti lähes rasvatonta ruokavaliota ja alkoholinkäytön lopettamista. Oireisilla potilailla aluksi sairaalaseuranta. ² Tietyissä tapauksissa voidaan käyttää statiinia, jotta seerumin LDLkolesterolipitoisuus saadaan alle arvon 2.5 mmol/l. suositukset/dyslipidemia

25 Avohoidossa Lipidipitoisuudet tarkistetaan 1 3 kuukauden kuluttua ruokavaliohoidon aloittamisesta. Ellei tavoitteeseen ole päästy, selvitä syyt ja mahdollisuudet motivaation parantamiseen Harkitse lääkehoitoa myös muuten terveelle henkilölle, jos valtimotautikuoleman vaara on vähintään 5 % kymmenen vuoden aikavälillä eikä sitä elämäntapamuutoksin pystytä pienentämään. Jos potilaalla on kliininen valtimotauti tai diabetes, on lääkehoito (yleensä statiini) useimmiten tarpeen elämäntapamuutosten lisäksi. suositukset/dyslipidemia

26 Suurentunut LDL-kolesteroli Jos pitoisuus on yli 3 mmol/l, hoitona: statiini yksin tai yhdistettynä yhteen tai useampaan seuraavista: etsetimibi, nikotiinihappo, resiini kasvistanoli- tai kasvisteroliesteriä sisältävät erityisravitsemusvalmisteet suositukset/dyslipidemia

27 Pieni HDL-kolesterolipitoisuus Jos pitoisuus on alle 1 mmol/l, hoitona kestävyysliikunnan lisääminen, laihdutus ja tupakoinnin lopettaminen harkitse suuren riskin omaaville statiinin, nikotiinihapon tai niiden yhdistelmän käyttöä, vaikka LDL-kolesterolipitoisuus olisi hoitotavoitteessa suositukset/dyslipidemia

28 Kombinoitunut hyperlipidemia Kun sekä LDL-kolesteroli että triglyseridit suurentuneet, hoitona triglyridipitoisuus lievästi suurentunut: statiini, tarvittaessa yhdistettynä nikotiinihappoon statiinin, tarvittaessa yhdistettynä fibraattiin, jonka aloitus ja alkuseuranta erikoissairaanhoidossa statiinien ja pitkäketjuisten n-3-rasvahappojen (kalaöljyt) yhdistelmä on mahdollinen hoitovaihtoehto suositukset/dyslipidemia

29 Lääkehoidon seuranta Varmista tavoitteiden toteutuminen ja hoitomotivaation säilyminen. Huomioi mahdolliset lääkehoidosta johtuvat haittavaikutukset. Statiinin aloitusannoksen on oltava riittävän tehokas (esim. simvastatiinia 40 mg/vrk). suositukset/dyslipidemia

30 Lääkehoidon haittavaikutukset Lihaksiin kohdistuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia, eikä seerumin kreatiinikinaasin (CK) mittauksia tarvita rutiinimaisesti. Potilaalle kerrotaan mahdollisista haittavaikutusten oireista (lihaskipu, -heikkous ja -arkuus tai tumma virtsa). Jos epämääräisiä lihasoireita, määritä CK ja keskeytä statiinihoito, kunnes oireiden syy on selvinnyt. CK-aktiivisuutta pidetään merkittävästi suurentuneena, jos arvo ylittää viitealueen ylärajan yli kymmenkertaisesti. Maksaentsyymien nousu on harvinaista. Ilmaantuu yleensä ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Sulje pois muut syyt. suositukset/dyslipidemia

31 Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien vuotiaiden henkilöiden jakauma (%) kolesterolilääkityksen ja seerumin kolesterolipitoisuuden mukaan FINRISKI tutkimuksessa. Sairausperuste n Kolesteroli- Kolesterolilääkitys Ei kolesterolilääkitystä lääkitystä S-Kol S-Kol S-Kol S-Kol käyttäviä keskiarvo 5 mmol/l keskiarvo 5 mmol/l % mmol/l % mmol/l % Sydäninfarkti ,4 20 5,3 53 Ohitusleikkaus ,3 18 5,0 60 Pallolaajennus ,4 20 5,1 50 Rasitusrintakipu ,6 29 5,3 58 Vartiainen E, Laatikainen T, Strandberg T, Salomaa V, Jousilahti P: Kolesterolilääkkeiden käytössä on edelleen kohentamisen varaa FINRISKI tutkimuksen tuloksia SLL 64: , 2009

32 MIKSI HOITOTAVOITTEITA EI SAAVUTETA Potilas (henkilö) Lääkäri Terveydenhuoltojärjestelmä Yhteiskunta Pearson 1996; European Guidelines 4th Joint Task Force 2007

33

34 JOHTOPÄÄTÖKSET Dyslipidemia (etenkin suuri LDL-kolesteroli) on keskeinen ateroskleroottisten valtimosairauksien syy Dyslipidemia on edelleen tavallista väestössämme Tarvitsemme selkeän väestöstrategian dyslipidemian vähentämiseksi koko väestössä Tarvitsemme toimivat hoitoketjut valtimosairaus- ja suuren vaaran potilaiden hoidon jatkuvuuden ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi Tarvitsemme pontevan, laajojen toimijoiden implementaatio-ohjelman valtimotautien ehkäisyn ja hoidon toteuttamiseksi

35 MITÄ OLEN TEHNYT TÄNÄÄN TERVEYTENI JA TYÖKYKYNI YLLÄPITÄMISEN HYVÄKSI? SENIORIKANSALAISET MITÄ OLEN TEHNYT TÄNÄÄN TERVEYTENI JA TOIMINTAKYKYNI YLLÄPITÄMISEN HYVÄKSI?

36 BACK-UP SLIDES

37 Riskitekijöiden ja hoidon vaikutus sepelvaltimotautikuolleisuuden alenemiseen Ei selitystä 22 % Verenpaine 7 % Vajaatoiminta 2 % Muu rintakivun hoito 2 % Kolesteroli 37 % Leikkaus ja laajennus 8 % Sekundaaripreventio 10 % Infarktin hoito 3 % Tupakointi 9 % Vartiainen et al, SLL 37/2004

38 Tupakoimattomat Tupakoijat Systolinen verenpaine (mmhg) Kolesteroli mmol/l Suhteellinen riski. Pieni absoluuttinen riski nuorella henkilöllä saattaa kätkeä suuren suhteellisen riskin SLL Liite 49/

39 Ei-kardiovaskulaarikuolleisuus Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaborators Lancet 366: , 2005

40 Iäkkäät potilaat Statiinihoidon hyöty erityisesti sepelvaltimotaudin ehkäisyssä on osoitettu noin 80 vuoden ikään saakka. Aiemmin aloitettua lääkehoitoa ei ole syytä lopettaa pelkän iän perusteella. Iäkkäillä lääkehoito näyttää hyödyttävän erityisesti niitä, joilla on kliininen valtimotauti. kokonaiskuolleisuus Huomioi iäkkäillä mahdolliseen monilääkitykseen liittyvä yhteisvaikutuksien vaara. suositukset/dyslipidemia

41 Diabetes ilman todettua sydän- tai verisuonisairautta Suuren riskin henkilöitä ovat oireettomat tyypin 2 diabeetikot yli 40-vuotiaat tyypin 1 diabeetikot tai ne, joilla mikroalbuminuria vuotiaat, joilla esiintyy muita vaaratekijöitä. Sekä elintapamuutokset että lääkehoito on syytä aloittaa mahdollisimman varhain. Statiinihoidosta on hyötyä myös diabeetikoille, joilla ei vielä ole ollut minkään valtimotaudin oireita. Diabeettinen dyslipidemia, jolle on tyypillistä suuri triglyseridin pitoisuus ja pieni HDL-kolesterolin pitoisuus, on aktiivista hoitoa vaativa tila. suositukset/dyslipidemia

42 Metabolinen oireyhtymä Käsite metabolinen oireyhtymä tarkoittaa useiden tekijöiden samanaikaisuutta: erityisesti keskivartalolihavuutta, hypertensiota, matalaa HDL-kolesterolipitoisuutta, korkeaa triglyseridipitoisuutta ja suurentunutta veren glukoosipitoisuutta. Nämä tekijät kasvattavat diabeteksen ja valtimotaudin riskiä Tämä merkitsee, että jos oireyhtymän yksikin osatekijä todetaan, on syytä hakea systemaattisesti muitakin tähän liittyviä osatekijöitä. Samalla on aktiivisesti hoidettava kaikkia näitä riskitekijöitä Fyysinen aktiivisuus ja painonhallinta voivat merkittävästi pienentää diabeteksen ilmaantumisen riskiä metabolista oireyhtymää sairastavilla henkilöillä SLL Liite 49/

43 Prevalence of Risk Factors Among Men Aged Years in ,6 60,8 50 % ,4 33,3 28, Obesity Overweight and obesity High cholesterol High BP Smoking

44 Triglyseridipitoisuuden suurenemista lisäävät tekijät Suurten triglyseridipitoisuuksien riskitekijät Liikalihavuus/ylipaino Vähäinen liikunta Tupakointi Liiallinen alkoholinkäyttö Runsashiilihydraattinen ruokavalio Tyypin 2 diabetes, munuaisten vajaatoiminta, kilpirauhasen vajaatoiminta Tietyt lääkkeet Perintötekijät Triglyseridit useimmiten koholla metabolisessa oireyhtymässä.

45 Mihin tarvitaan ennaltaehkäisystrategiaa lääkärintyössä? 1. Valtimotaudit ovat keskeinen kuolinsyy ja aiheuttavat sairaalahoitoa vaativaa sairastuvuutta ja heikentävät toimintakykyä. Kardiovaskulaarisairaudet ovat keskeinen vammaisuuden aiheuttaja. Ne lisäävät huomattavasti terveydenhuollon kustannuspaineita 2. Valtimotautien taustalla on ateroskleroosi, joka kehittyy vähitellen usean vuoden aikana. Sairaus on jo pitkälle edennyt, kun potilas saa oireita 3. Valtimotautikuolema on usein äkillinen, eikä siihen voida vaikuttaa hoidollisin toimenpitein, koska suuri osa kuolemista tapahtuu sairaalan ulkopuolella 4. Valtimotaudit ovat hyvin tavallisia ja liittyvät voimakkaasti ihmisten elintapoihin ja niitten aiheuttamiin fysiologisiin ja biokemiallisiin tekijöihin, joiden vaikuttavuutta voidaan vähentää 5. Hoitamalla riskitekijöitä voidaan vähentää valtimotauteihin sairastumista ja niihin liittyvää kuolleisuutta SLL Liite 49/

46 Miten HDL suojaa valtimoita? Endoteelia korjaava Antiinflammatorinen Anti-oksidatiivinen Antitromboottinen HDL-kol Endoteelifunktiota moduloiva Kolesterolin vastaanottaja Kolesteroliesterin luovuttaja Kolesterolin käänteiskuljetus Valtimon seinämän suojaus

47 Sepelvaltimoiden aterotromboosin kehittyminen Kardiologia. Toim. Heikkilä J ym. Duodecim 2008

48 ATEROOMAN SYNTY

49 Suomalaisten 50-vuotiaiden miesten riski sairastua sepelvaltimotautiin (%) 10 vuoden aikana eri riskitekijäyhdistelmillä laskettuna 20 Ei riskitekijöitä Systolinen verenpaine 160 mmhg, kolesteroli 7 mmol/l Tupakointi Verenpaine Diabetes Kolesteroli Tupakointi ja verenpaine Tupakointi ja diabetes Tupakointi ja kolesteroli Kolesteroli ja diabetes Verenpaine ja diabetes Kolesteroli ja verenpaine Tupakointi, verenpaine, diabetes Tupakointi, kolesteroli, verenpaine Kolesteroli, varenpaine, diabetes Kaikki riskitekijät

50 Atherosclerosis PROGRESSION MLD Decrease (mm/year) y= x R 2 = p= PLAC-1-S REVERSAL-PR MARS-S REVERSAL-AT LCAS-S LCAS-P CCAIT-S REGRESS-S MAAS-S PLAC-1-P REGRESS-P CCAIT-P MARS-P MAAS-P LDL Cholesterol mmol/l O Keefe et al JACC 43:2142-6, 2004

51 CDH events in primary prevention CHD Events (%) y= x R 2 = p= AFCAPS-S ASCOT-S WOSCOPS-S ASCOT-P AFCAPS-P LDL cholesterol Cholesterol mmol/l WOSCOPS-P O Keefe et al JACC 43:2142-6, 2004

52 CDH events in secondary prevention CHD Events (%) y= x S-P R 2 = p< HPS-P 4S-S LIPID-P HPS-S TNT A 10 CARE-P TNT A 80 LIPID-S PROVE-IT-AT CARE-S IDEAL S 20 PROVE-IT-PR IDEAL A LDL Cholesterol mmol/l O Keefe et al JACC 43:2142-6, 2004

53 National Public Health Institute, Finland CHD mortality fall in Finland Risk Factors -71% Cholesterol - 53% Smoking - 11% Blood pressure - 7% fewer deaths 1997 Treatments -24% AMI treatments - 4% Secondary prevention - 8% Heart failure - 2% Angina: CABG & PTCA - 8% Angina: Aspirin etc - 2% Other Factors -5% T Laatikainen et al Am J Epid 2005

54 Konsultoi erikoissairaanhoitoa, jos erikoisia kliinisiä löydöksiä dyslipidemian yhteydessä (esim. ksantoomat, striat, lipemia retinalis) hoitoresistentti dyslipidemia vaikea diabeettinen tai munuaistautiin liittyvä dyslipidemia erikoinen lääkeyhdistelmä lipidilääkkeet aiheuttavat hankalia haittavaikutuksia spontaanisti erittäin pieni HDL-kolesterolipitoisuus (alle 0,5 mmol/l) tarvitaan FH-kokogeenikartoitus epäily geneettisestä lipoproteiinilipaasin puutoksesta epäily sitosterolemiasta suositukset/dyslipidemia

55 Lasten ja nuorten dyslipidemioiden hoito Ruokavaliomuutokset ovat ensisijainen hoito turvallinen 1 2 vuoden iästä lähtien Alle 18-vuotiailla lääkehoito ainoastaan FH-potilaille tyypin 1 diabeetikoille, joilla on suuri LDL-kolesterolin pitoisuus Lääkehoidon aloitus ja seuranta kuuluvat dyslipidemioihin perehtyneelle lastentautien erikoislääkärille. suositukset/dyslipidemia

56 Lääkehoidon erityiskorvattavuus Lääkehoito on erityskorvattavaa seuraavissa tiloissa: 211 (Familiaalinen ja tyypin III dyslipoproteinemia) ICD-10: E78.0, E (Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö) ICD-10: E78.0 E78.5 Kirjaa tarvittavat kriteerit B-lausuntoon (ks. Lääkärin tietokannat, Kelan erityiskorvaukset lääkkeistä: kriteerit eri taudeissa) suositukset/dyslipidemia

57 Kolesterolin käänteinen kuljetus Maksa Kypsä HDL Apo A-I Kypsyvä HDL Apo A-I VK KE SR-B1 CE TG CETP LCAT FC ABCA1 VK Makrofagi B VLDL/LDL kolesteroli

58 HDL-kolesterolipitoisuutta suurentavat Interventio HDL-kol suureneminen (%) Aerobinen liikunta 5 10 Tupakoinnin lopettaminen Painon pudottaminen ,009 mmol/l / pudotettu kg Alkoholi Ruokavalioon liittyvät tekijät (n-3 PUFA, n-6 PUFA, MUFA) Singh IM et al. JAMA. 2007;298:

59 Dyslipidemian lääkehoitovaihtoehdot Lääke/ryhmä Vaikutukset lipideihin Kliiniset tulokset Haittavaikutukset Statiinit LDL-kol % HDL-kol 5 15 % TG 7 30 % Merkittävät sepelvaltimotapahtumat, sepelvaltimotautikuolemat, aivoinfarkti, kokonaiskuolleisuus ja sepelvaltimotoimenpiteet Myopatia Maksan entsyymit Nikotiinihappo LDL-kol 5 25% HDL-kol % TG % Merkittävät sepelvaltimotapahtumat Kokonaiskuolleisuus (mahdollisesti) Flushing Hyperglykemia Hyperurikemia (kihti) Ylemmän mahasuolikanavan vaivat Maksatoksisuus Sappihappoja sitovat aineet LDL-kol % HDL-kol 3 5 % TG Ei muutosta Merkittävät sepelvaltimotapahtumat ja sepelvaltimotautikuolemat Maha-suolikanavan vaivat Ummetus Muiden lääkkeiden imeytyminen Etsetimibi Fibraatit LDL-kol 18% HDL 1% TG 11 % LDL-kol 5 20% a HDL-kol % TG % a Saattaa suurentua potilailla, joilla TG-pitoisuus on korkea Iskeemiset sydäntapahtumat Merkittävät sepelvaltimotapahtumat Dyspepsia Sappikivet Selittämättömät sepelvaltimotautikuolemat (WHO:n tutkimus)

60

61 Pieni HDL-kol- ja suuri LDL-kol-pitoisuus lisäävät sepelvaltimotaudin riskiä Framingham Heart Study Sepelvaltimotaudin suhteellinen riski ,9 1,2 0,9 0,6 0,3 0,4 0,7 0,1 0,2 0,3 2,6 mmol/l 4,1 mmol/l 5,7 mmol/l 1,5 2,9 0,6 mmol/l 1,2 mmol/l 1,7 mmol/l 2,2 mmol/l HDL-kol LDL-kol HDL-kolesterolin nostamisen ja triglyseridien alentamisen riippumatonta vaikutusta sepelvaltimo- ja sydän- ja verisuonitauteihin sairastumiseen ja kuolleisuuteen ei ole määritetty. Systolinen verenpaine=135 mmhg Kannel WB et al, Status of risk factors and their consideration in antihypertensive therapy, Am J Cardiol. Vol. 59, 80A 90A.

62 5 % 70 % 25 % People with low cholesterol level People with average cholesterol level People with high cholesterol level Individual risk of CHD Distribution of people according to risk factor level Theoretical presentation of the difference between individual risk and the population attributable risk

63 mmol/l 7 Seerumin kolesteroli vuotiailla naisilla 6,5 6 5,5 Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Turku/Loimaa Helsinki/Vantaa Oulun lääni Lapin lääni

64 Rasvan saanti Suomessa EN% Suositukset Kokonaisrasva (~ 30 EN%) SFA (~10 EN%) MUFA (10-15 EN%) PUFA (5-10 EN%) Vuosi

65 Elämäntapamuutokset (1) Arvioi kokonaisriski ja suunnittele sen pohjalta hoito yhdessä potilaan kanssa. Arvioi elintapamuutosvalmius (Prochaskan malli). Suuren riskin potilailla elämäntapamuutokset pienentävät kokonaiskolesterolipitoisuutta usein vain 3 10 %. Näissä tapauksissa lääkehoito on usein syytä aloittaa samanaikaisesti, koska yhdistelmähoito vähentää riskiä kaikkein tehokkaimmin. suositukset/dyslipidemia

66 Aikuisten lääkehoito Lääkehoitoa tarvitaan, jos kokonaisriski on suuri eikä elämäntapamuutoksilla päästä hoitotavoitteisiin muista myös sepelvaltimotautikohtaus Lipidihoidon valintaan vaikuttavat seerumin LDL-kolesterolin, HDL-kolesterolin ja triglyseridien mittaustulokset. Absoluuttinen hyöty on sitä suurempi, mitä suurempi on sydän- ja verisuonitautitapahtumien riski. suositukset/dyslipidemia

67 Erikoissairaanhoidossa Kaikille ruokavalio-ohjeet Jos potilas siirtyy avohoitoon eikä lääkehoitoa aloiteta, hoitotiivistelmässä on oltava ohjeet mahdollisesta lääkehoidon myöhemmästä aloituksesta lääkehoidon tavoitteista syistä, miksi lääkitystä ei ole aloitettu jo sairaalassa suositukset/dyslipidemia

68 Ian Graham and Pantaleo Giannuzzi, CVD Prevention and the National Cardiac Societies,ESC Barcelona 30 August 2009

69 KANSALLISET HANKKEET THL: Alueellinen Terveyden edistäminen. Kansantautien preventio. STM, THL, Sydänliitto ja Diabetesliitto, Valtimoterveyttä kaikille.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä 311, 312, 313 tai 315. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Inegy 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä ja 10, 20,

Lisätiedot

Ehkäise aivohalvaus!

Ehkäise aivohalvaus! Ehkäise aivohalvaus! Voit itse vaikuttaa sairastumisriskiisi AIVOHALVAUS Aivohalvaus on vakava ja pelottava sairaus, joka voi iskeä varoittamatta, kuin salama kirkkaalta taivaalta, ja särkeä loppuelämän

Lisätiedot

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Hoitosuositus on asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima, tieteellisesti mahdollisimman hyvin perusteltu kannanotto, jota lääkäri ja potilas voivat käyttää hoitopäätöksen

Lisätiedot

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO 1 "KEISARIN UUDET VAATTEET" RAVINTORASVAT, KOLESTEROLI, SYDÄNTAUDIT LÄÄKETIETEELLISTEN JA BIOLOGISTEN TERMIEN SELITYKSIÄ - "Mutta eihän

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ OULU 2006 D 907 ACTA Tuula Tähtinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ TUPAKOINNIN YHTEYS RISKITEKIJÖIHIN LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai vaalea kapselinmuotoinen tabletti, joka on noin 2,60 mm paksu, ja jossa toisella puolella tunnus 414. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ezetrol 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg etsetimibiä. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Korkean riskin strategia 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA Korkean riskin strategia Dehko-materiaalia: Diabetesliitto Diabeteskeskus Kirjoniementie 15

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry

Lukijalle. Suomen Sydänliitto ry Lukijalle Aortan yleisimmät sairaudet ovat aortan aneurysma eli laajentuma ja aortan dissekoituma eli sisäkalvon repeämä. Tyypillisimmät aorttaa vaurioittavat tekijät ovat ikä, tupakointi ja kohonnut verenpaine.

Lisätiedot

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun alkuperäistutkimus Erkki Vartiainen LKT, professori, ylijohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala Katja Borodulin FT, dosentti, erikoistukija Jouko Sundvall

Lisätiedot

STATIINIAIKAKAUSI ALKOI SUOMESSA 1995. SE PERUSTUI LÄÄKEYRITYS MERCK/MSD:N 4S-TUTKIMUKSEEN.

STATIINIAIKAKAUSI ALKOI SUOMESSA 1995. SE PERUSTUI LÄÄKEYRITYS MERCK/MSD:N 4S-TUTKIMUKSEEN. Leino Utriainen 2.6.215 STATIINIAIKAKAUSI ALKOI SUOMESSA 1995. SE PERUSTUI LÄÄKEYRITYS MERCK/MSD:N 4S-TUTKIMUKSEEN. TUTKIMUKSEN MUKAAN STATIINIHOITO 1 VÄHENSI SEPELVALTIMOKUOLEMIA 42% VÄHENSI KOKONAISKUOLLEISUUTTA

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIL 160 mg kapseli, kova. VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN the Helsinki Young Stroke Registry Yvonn Kraemer Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen

Lisätiedot

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo 5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään? Outi

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

2/2006. Diabeteksen hoito raskauden jälkeen Diabeetikon raskauden ehkäisy Terveydenhuollon yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa

2/2006. Diabeteksen hoito raskauden jälkeen Diabeetikon raskauden ehkäisy Terveydenhuollon yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa 2/2006 VOL. 35 HUHTIKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Diabeteksen hoito raskauden jälkeen Diabeetikon raskauden ehkäisy Terveydenhuollon yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa Kuva: Timo Saaristo Tilauslomake internetissä:

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 2 3 40 4 Johdanto Mitä ovat konsensuskokoukset? Konsensuskokoukset ovat kaikille avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja tutkimusnäytön

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quetiapine Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen Quetiapine Accord

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 Kurki Merja Hemiö Katri Lindström Jaana Jaakkola Laura Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa RYHMÄMUOTOINEN ELINTAPAOHJAUS METABOLISEN OIREYHTYMÄN

Lisätiedot

soita 112 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- Jos huomaat, että yksi tai useampi näistä oireista alkaa äkillisesti,

soita 112 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- Jos huomaat, että yksi tai useampi näistä oireista alkaa äkillisesti, AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ- POTILAAN SEURANTAkansiO Pyydä häntä hymyilemään. Roikkuuko kasvojen toinen puoli? Pyydä häntä nostamaan kädet yhtä aikaa. Nouseeko toinen käsi huonommin? Taivas on sininen Pyydä

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT

LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT LÄÄKETIETEEN VALINTAKOEVAATIMUKSET UUDISTUVAT Lääketieteen valintakoe uudistuu, kun pitkään käytössä ollut Galenos poistuu pääsykoevaatimuksista. Keväällä 2012 valintakokeen tehtävät pohjautuvat lukion

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

v.1.2014ekoweb Yleistietoa diabeteksesta Mikä on diabetes?

v.1.2014ekoweb Yleistietoa diabeteksesta Mikä on diabetes? Mikä on diabetes? Diabetes, lat. diabetes mellitus, vanhalta nimeltään sokeritauti, on sokeriaineenvaihdunnan sairaus. Diabetes on sairaus, jossa plasman glukoosipitoisuus on kroonisesti suurentunut. Diabetes

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot