ECT-POTILAAN HOITO OPAS LÄÄKÄRILLE JA HOITAJALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECT-POTILAAN HOITO OPAS LÄÄKÄRILLE JA HOITAJALLE"

Transkriptio

1 ECT-POTILAAN HOITO OPAS LÄÄKÄRILLE JA HOITAJALLE

2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO SÄHKÖHOITO JA SEN PARANTAVAT VAIKUTUKSET ECT-HOIDON INDIKAATIOITA ECT-HOIDON VASTA-AIHEET TYÖNJAKO ECT-POTILAAN HOIDOSSA LÄÄKEHOITO ECT-HOIDON YHTEYDESSÄ ENNEN ECT:TÄ ECT AAMUNA ECT-HOIDON JÄLKEEN SÄHKÖHOIDON KOMPLIKAATIOITA

3 3 (13) SÄHKÖHOITO JA SEN PARANTAVAT VAIKUTUKSET sähköstimulaatiohoidossa eli ECT-hoidossa annetaan lyhyt pulssimainen sähkövirta läpi aivojen. Tavallinen hoitosarja on kuusi hoitokertaa. Jos saavutetaan hyvä hoitotulos tai jos hoidosta ei ole ollut lainkaan apua, on sähköhoito syytä lopettaa kuudennen hoitokerran jälkeen. Jos vaste on ollut osittainen voidaan tilata lisähoitokertoja (yleensä kolme hoitokertaa). Varsinaista ylärajaa ei ole hoitokerroille, mutta käytännössä 12 kertaa yhdessä hoitosarjassa on tarkoituksenmukainen katto hoitosarjalle. Jos potilas on saanut kaksi sähköhoitosarjaa ja depressio uusii siten ettei muista hoitokeinoista ole riittävästi apua, voidaan harkita ylläpitohoitoa. Potilas tulee tällöin ylläpitohoitokerroille (2-) 4 viikon välein. Hoito annetaan lyhyessä nukutuksessa leikkaussalin heräämössä tai toimenpidehuoneessa. Nykyisellään annettu sähkövirta on lyhyttä pulssia ( millisekuntia), jolla pyritään minimoimaan hoidosta johtuvat muistihäiriöt. ECT-hoito saa aikaan tooniskloonisen kohtauksen, joka kestää sekuntia. Yleensä ensimmäinen kohtaus on muita pidempi. Aivoissa tapahtuu sisäisen homeostaasin palautuminen, jossa yliaktiiviset aivojen alueet rauhoittuvat ja alitoimivat aivoalueet aktivoituvat. Sähköhoitojakson aikana kouristuskynnys nousee. Akuutit vaikutukset aivoston välittäjäainepitoisuuksissa serotonerginen ja dopaminerginen järjestelmä aktivoituu (masennusvaikutus) yliärtyneet hermosolut rauhoittuvat (manian ja ärtyneisyyden hoidossa tärkeää) Aivojen sähköistä toimintaa kemiallisesti säätelevät välittäjäainereseptorit lisääntyvät n. 1 2 viikon aikana hoidon alusta ECT-hoito korjannee myös esim. mielialahäiriöiden yhteydessä esiintyviä hypothalamus-säätelykeskuksen toimintahäiriötä ECT-hoito muuttaa keskushermoston neuropeptidijärjestelmien toimintaa mm. lisää beetaendeorfiinien vapautumista ja aivojen syvissä osissa olevaa thalamuksen toimintaa (molemmilla vaikutuksilla kroonista kipua vähentävä vaikutus)

4 4 (13) ECT-HOIDON INDIKAATIOITA Tärkein indikaatio on vakava masennustila, varsinkin itsetuhovaara ja stuportila. Masennuslääkkeille reagoimaton depressio reagoi yli puolessa tapauksissa ECThoitoon. Psykoottisessa depressiossa sähköhoito lieventää depressiivisen oirekuvan lisäksi myös psykoottista oirehdintaa. ECT on myös vanhuksille turvallinen hoitomuoto. Akuutti mania. Skitsofrenian katatoninen tila. Parkinsonismi. Lapsivuodepsykoosi. Krooninen kiputila vakavan masennustilan yhteydessä.

5 5 (13) ECT-HOIDON VASTA-AIHEET Ehdoton kohonnut kallon sisäinen paine Suhteellisia sydän- tai aivoinfarkti valtimoaneurysma aivotuumori vaikea verenpainetauti verkkokalvon irtoamisvaara glaukooma vaikeat kaularankamuutokset kortikosteroidihoito riskiraskaus akuutti yleisinfektio syvä laskimotromboosi

6 6 (13) TYÖNJAKO ECT-POTILAAN HOIDOSSA Potilasta lähettävällä poliklinikalla tai osastolla hoitava lääkäri arvioi ECT hoidon tarpeen, pois sulkee kontraindikaatiot ja varmistaa anestesiakelpoisuuden tarvittaessa anestesialääkäriä konsultoiden. Lähettävässä yksikössä huolehditaan, että tarvittavat etukäteistutkimukset on otettu (ks. kappale Ennen ECT:tä)ja lääkäri ottanut niihin kantaa. Tavallisesti varataan kuusi hoitokertaa, mutta lähettävä lääkäri voi ehdottaa muunlaistakin sarjaa. Lähettävä lääkäri suosittaa myös, annetaanko hoito uni- vai bilateraalisena. ECThoidon tehon arvio tapahtuu lähettävän tahon toimesta. Pääasiassa ECT -hoidot annetaan polikliinisesti, jolloin potilas tulee aamulla suoraan hoitoa varten yleissairaalapsykiatrian osastolle (M0) ja lähtee iltapäivällä. Hyvä huomioida, että potilaat ovat hoitopäivän hoitajan seurannassa eivätkä tavallisesti tapaa lääkäriä muuten kuin varsinaisen hoidon yhteydessä heräämössä. Tästä syystä esim. sairasloman tarve olisi hyvä arvioida jo lähettävässä yksikössä. Yllättäviin voinnin muutoksiin ECT -hoitojakson aikana ottaa tarvittaessa kantaa M0-osaston lääkäri. Osastoilta ECT-potilasta saattamaan tulevan hoitajan tulisi olla selvillä potilaan viimeaikaisesta voinnista ja varmistaa myös tiedonkulun takaisin osastolle. Potilasta saattamassa olevan hoitajan olisi hyvä tarvittaessa varautua olemaan hoidon ajan läsnä heräämössä.

7 7 (13) LÄÄKEHOITO ECT-HOIDON YHTEYDESSÄ 1) Bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä tulisi välttää ECT-hoidon aikana. Jos lääkettä ei pystytä lopettamaan vähitellen ennen ECT-hoitoa (yhtäkkistä muutaman päivän sisällä tehtävää laskua tulee välttää), on parempi lääkitystä jatkaa, ehkä vähennetyllä annoksella. Illalla ennen seuraavan aamun toimenpidettä, voidaan bentsodiatsepiini korvata muulla sedatoivalla lääkkeellä. Hoidon aikana sopivia anksiolyyttejä ovat esim. antihistamiineista hydroksitiini (Atarax 25 mg tabl. 1 x 1 4). Antidepressiivisiä lääkkeitä ei tarvitse lopettaa ECT-hoidon ajaksi ja niiden nopea lopetus on joskus haitallista. Litium-lääkityksessä pidetään tauko ect-hoidon ajan. Tauko aloitetaan vrk ennen hoitoa. Epilepsialääkkeet: Jos epilepsialääkkeitä käytetään epilepsian hoitoon, lääkitys pidetään ennallaan ECT-hoidon ajan. (Esim. Neurotol, Neurotol slow, Hydantin, Frisium, Tegretol, Trileptal, Apudan, Absenor, Deprakine). Jos epilepsialääkkeitä käytetään mielialatasaajina, niin niistä ei ole antaa varmaa suositusta. Lääke jätetään pois hoitoa edeltävänä iltana. Antipsykootit: Neuroleptien käyttöön liittyvät rajoitteet ECT-hoidon aikana ovat vähäisiä. Pientä määrää sedatiivista neuroleptiä voidaan harkita korvaamaan ilta bentsodiatsepiiniä. Klotsapiinia ei tulisi antaa 12 tuntiin ennen toimenpidettä. Valmistajat eivät suosita sen käyttöä ennen yleisanestesiaa. Klotsapiini voi vaikuttaa kouristuskynnykseen, joka kannattaa huomioida annetun sähkön määrässä. Parkinsonin taudin (PD) hoitoon käytettävät lääkkeet: L-Dopa lääkkeet puolitetaan ja PD tukilääkkeet tauotetaan hoidon ajaksi (neurologin konsultointi esim. puhelimitse tarvittaessa). Tällä pyritään minimoimaan pakkoliikkeet ja hoidon jälkeinen delirium vaara. Kun hoitojakso on ohi entiset PD lääkitykset palautetaan. Kipulääkkeet: Tramadolilla voi olla yhteisvaikutuksia masennuslääkkeiden kanssa ja tramadol saattaa vaikuttaa kouristuskynnystä alentavasti. Tramadolin käyttöä tulisi välttää yleensäkin monien psyykelääkkeiden kanssa, mutta erityisesti ECT:n yhteydessä nämä riskit kumuloituvat. 1 Ohjeet perustuvat The ECT Handbook (Englannin psykiatriyhdistys) kirjan suosituksiin

8 8 (13) ENNEN ECT:TÄ 1. Varmista, että potilaalla on voimassa oleva thorax-kuva, EKG, PVK, CRP, NA ja K. Thorax-rtg otetaan yli 50 vuotiailta potilailta (jos edellisestä kuvauksesta on yli ½ vuotta) ja jos potilaalla on sydän-keuhko-oireita tai tiedossa on keuhkosairaus tai verenkiertosairaus. EKG otetaan yli 50 vuotiailta miehiltä ja muuten yli 60 vuotiailta potilailta sekä aina, jos potilaalla on verenpaine- tai sydänlääkitys, rytmihäiriöitä, rintakipua tai ahdistusta. 2. Käy esite huolellisesti hänen kanssaan läpi korosta mm. seuraavia asioita o hoito on vapaaehtoinen o mitä hoidon aikana tapahtuu o kuka hoidon suorittaa ja missä o hoito saattaa aiheuttaa ohimenevästi muistin huononemista, pahoinvointia tai päänsärkyä o potilas on ravinnotta ja ilman lääkkeitä klo lähtien, bentsodiatsepiinilääkkeitä ei anneta klo jälkeen : Hoidon aikana sopivia anksiolyyttejä ovat antihistamiinit (mm. Atarax). o potilas peseytyy hoitoaamuna (tai edellisenä iltana), kuivaa hiuksensa, käy virtsalla ja saa osan käyttämistään somaattisista lääkkeistä (kts. ohje ECT aamuna -sivulla). o potilas jättää irtoesineet, korut ja proteesit osastolle. 3. Jätä potilasesite hänen tutkittavakseen. 4. Kysy potilaan lupa toimenpiteeseen. Jos potilas ei pysty ilmaisemaan tahtoaan hoidosta, pyydetään lähiomaisten tai holhoojan lupa. Lupa kirjataan ECT-hoidon suunnitelma- ja seurantalehdelle. 5. Selvennä mahdolliset epäselvyydet. 6. Täytä anestesialomake. o onko potilas osastolla vai tuleeko polikliinisesti toimenpiteeseen o pituus ja paino o lääkitys lääkekortista o pyydä diagnoosinumero osastonlääkäriltä ensimmäiseen lomakkeeseen o aikaisemmat anestesiat o allergiat o RR-tauti jne.

9 9 (13) 7. Tarkista ja kunnosta sängyt o nimilappu, jossa potilaan numero ja etukirjaimet o puhdas pyjama (edestä auki) 8. Tee hoidon aikana potilaalle viikoittain osastolla käytössä oleva masennus- ja muistitesti. Kirjaa tulokset ECT-hoidon suunnitelma- ja seurantalehdelle. Potilaan muistia olisi hyvä seurata esim. MMSE-testillä ennen ja jälkeen ECT-hoitoja.

10 10 (13) ECT AAMUNA Huomioi potilasta, arvioi hänen mielialaansa, auta tarvittaessa ja muistuta, että hän on ravinnotta. Anna potilaalle somaattiset aamulääkkeet ja muista kirjata antamasi lääkkeet anestesialomakkeelle. 1. Somaattiseen vointiin liittyvistä lääkkeistä EI anneta ulostuslääkkeitä tablettimuotoisia sokeritautilääkkeitä nesteenpoistolääkkeitä 2. Erityisen tärkeä on antaa sydänlääkkeet 3. Insuliinidiabeetikon hoito neuvotellaan erikseen 4. Lääkkeet annetaan PIENEN vesimäärän kanssa 5. Tarvittaessa konsultoi nukutuslääkäriä, sähköhoidosta vastaavaa lääkäriä tai diabeteshoitajaa. Kerro mitä teet ja milloin tulet seuraavaksi. Muistuta hoitoon liittyvistä tuntemuksista (muistamattomuus, pahoinvointi, päänsärky jne.) Anna potilaalle ranneke. Mittaa RR ja pulssi, merkitse anestesiakaavakkeeseen. Huomioi, että hän jättää proteesit, korut ja irtoesineet osastolle. Pyydä häntä käymään virtsalla ennen toimenpidettä. Lähde ajoissa heräämöön (ma ja ke klo 8.00 ja pe klo 9.00) ja ota somaattinen sairauskertomus, edelliset anestesia lomakkeet sekä psykiatrian tiivistelmälehdet mukaan. Anna anestesiahoitajalle raportti potilaasta heräämössä. Varaudu olemaan potilaan kanssa heräämössä tai toimenpidehuoneessa koko toimenpiteen ajan.

11 11 (13) ECT-HOIDON JÄLKEEN Kuuntele anestesiahoitajan raportti Seuraa potilaan RR ja pulssia 30 minuutin välein kaksi kertaa (potilaan voinnista riippuen tarvittaessa useimmin) Potilas saa aamulääkkeet lounaan yhteydessä Päivälääkkeet klo Huomioi potilaan toipuminen toimenpiteestä Poista kanyyli potilaan syötyä. Kirjaa perustasolle potilaan hoito, ECT-hoidon vaikutus ja potilaan vointi. Nido EEG-tuloste anestesiakaavakkeen taakse. Polikliiniset käynnit kirjataan avohoidon perustasolehdelle. Hoitopäivänä potilaalta on autolla ajo kielletty! Saattajan kanssa potilas voi poistua klo jälkeen.

12 12 (13) SÄHKÖHOIDON KOMPLIKAATIOITA Akuutit, hoitotilanteissa esiintyvät lihaskivut hammasvauriot (lähinnä kiillevauriot) hypertensio hetkellinen arytmia hengitysdepressio muistivaikeudet desorientaatio pahoinvointi päänsärky postiktaalinen deliriumtila Myöhemmin esiintyvät muistamattomuus hoitojakson ajalta muistivaikeuksia lievinä 6 kuukauteen asti (harvinaisia) pelko toimenpidettä kohtaan

13 13 (13) Lääkkeitä, joita ei saa antaa ECT-hoitoa edeltävänä iltana Absenor (annetaan jos indikaatio on epilepsia) Alopam Alprox Apydan Ativan Diapam Deprakine (kst. Absenor ) Dormicum Frisium Halcion Heminevrin Hydantin Imovane Insomin Klotriptyl, Klotriptyl mite Limbitrol Lito ( tauolla ect-hoidon ajan, tauko alkaa 1vrk ennen hoitoa) Lyrica Medipam Neurotol, Neurotol slow Normison Opamox Oxamin Oxepam Risolid Rivatril (täytyy olla lopetettuna 2 päivää ennen ECT-hoitoa) Sonata Stesolid Stilnoct Tegretol Temesta Tenox Tramadin Tramadol Tramagetic Tramal Trambo Trileptal Trimonil Xanor, Xanor depot Zopiclone Zopinox

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

PSYKIATRINEN SÄHKÖHOITO KAIJA JÄRVENTAUSTA LT, PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI APULAISYLILÄÄKÄRI NEURO- JA VANHUSPSYKIATRIA TAYS

PSYKIATRINEN SÄHKÖHOITO KAIJA JÄRVENTAUSTA LT, PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI APULAISYLILÄÄKÄRI NEURO- JA VANHUSPSYKIATRIA TAYS PSYKIATRINEN SÄHKÖHOITO KAIJA JÄRVENTAUSTA LT, PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRI APULAISYLILÄÄKÄRI NEURO- JA VANHUSPSYKIATRIA TAYS ECT ELECTROCONVULSIVE THERAPY Ulkoisella sähköstimuluksella aiheutetaan aivokuorelle

Lisätiedot

BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS

BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS BENTSODIATSEPIINIT VAIKUTUKSET VIEROITUS Tietoa ja ohjeita ongelmakäyttäjille, vieroitusta toivoville ja heitä tukeville Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences Division of

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

Hyvä tietää RoActemra

Hyvä tietää RoActemra Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1 Tämä pakollinen koulutusmateriaali

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY

Saattohoito-opas JUHA HÄNNINEN. 13. uudistettu painos ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY -opas POTILAAN 2012... JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos JUHA HÄNNINEN ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY Saattohoito POTILAAN JA OMAISEN OPAS 13. uudistettu painos 2012...

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN

VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN VAGUSHERMON STIMULAATIOHOITO VAIKEAHOITOISEEN EPILEPSIAAN JOHDANTO Tämä osa on tarkoitettu vagushermon stimulointihoitoa saaneille tai pian saaville potilaille sekä heidän perheilleen ja ystävilleen. Näillä

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Tarja Järvinen Munuaispotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitaja Tampereen yliopistollinen sairaala, Dialyysiosasto, Marraskuu 2011 SISÄLLYS 1. Sinulle, joka odotat

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet

Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Meilahden sairaala Kirurgian klinikka / Sydän- ja thoraxkirurgia Sisätautien klinikka / Kardiologia Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet 1 JOHDANTO...1 2. KEUHKONSIIRTO...2

Lisätiedot

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle

Saattohoito. Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito Käytännön tietoa potilaalle ja omaiselle Saattohoito ei tarjoa hyvää kuolemaa elävälle, vaan hyvää elämää kuolevalle. Nokian terveyskeskuksen saattohoitotyöryhmä Sisällys Lukijalle...1 Mitä

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen

Eturauhassyöpäpotilaan. opas. Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto. Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Eturauhassyöpäpotilaan Eturauhassyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Sanasto opas Teuvo Tammela Tapio Utriainen Leena Rosenberg-Ryhänen Sisällys Lukijalle..... Yleistä eturauhassyövästä.....

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Concerta 18 mg depottabletit Concerta 27 mg depottabletit Concerta 36 mg depottabletit Concerta 54 mg depottabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Käännös: Antti Holopainen 2000, täydennetty 2008 vastaamaan suomalaisia hoitokäytäntöjä ja viranomaissäännöksiä Alkuperäinen teos: Walter Ling M.D Opiate Dependence:

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2009

Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2009 Suomen Migreeniyhdistys ry 2/2009 Päänsärkyä? Mieti migreeniä. 01-2010-GEN-09-FIN-1762-J www.paansarkyni.com Kanava migreenin hyvään hoitoon Kannattajajäsenemme: Yhteyshenkilöt alueilla Alavus: Seija Jokela

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä. Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito

Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä. Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito Potilasohjeet Pradaxa -lääkkeen käytöstä eteisvärinässä (flimmerissä) ja aivoinfarktin ehkäisyssä Sinulle, jolle on määrätty Pradaxa -hoito Hoitava lääkärisi on määrännyt sinulle Pradaxa -nimistä lääkettä.

Lisätiedot

Rautaisannos tietoa myeloomapotilaille

Rautaisannos tietoa myeloomapotilaille Lukijalle: Multippeli myelooma informaatiopäivä järjestettiin Tampereella 30.10.2010. Informaatiopäivän tarkoituksena oli antaa vertaistukea ja ajankohtaista tietoa myelooma-potilaille, heidän läheisilleen,

Lisätiedot