Käsityönopetuksen oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsityönopetuksen oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa!"

Transkriptio

1 Käsityönopetuksen oppimisympäristöt III valtakunnalliset työturvallisuus koulutuspäivät Tampereella Eila Lindfors, KT, käsityötieteen lehtori, Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinnan yksikkö Tampereen yliopisto

2 2 Esityksen tavoite Käsityönopetuksen nykytilanne ja haasteet Visioida käsityönopetuksen tavoitteen muuttumista tulevaisuuden haasteet opetuksen tavoitteet käytännön toteutukset Visioida tulevaisuuden oppimisympäristöä OPTUKE-verkoston esittely Symposium Hämeenlinnassa

3 3 Vuorovaikutus: Huomioi erilaiset oppimiskäsitykset ja tavat oppia ja opettaa Fyysiset tilat: Viihtyisyys Monipuolisuus Muunneltavuus Ergonomisuus Lapsilähtöisyys Turvallisuus on oppimisympäristössä keskeistä! (Piispanen 2008) Innostava, toiminnallinen ja kannustava Turvallisuus on oppimisympäristössä keskeistä! (Piispanen 2008)

4 4 Käsityön opettamisen ja oppimisympäristöjen haasteet 2010 Käsityö-oppiaineen opetuksen sukupuolittunut traditio valitaan sukupuolen mukaan tai sukupuolta vastaan opetustilat usein kaukana toisistaan miesten näkemys teknisestä työstä ja naisten näkemys tekstiilityöstä 1/3 ainedidaktisesta tutkimuksesta kohdistuu käsityön valintoihin ja sukupuolittuneisuuteen (Lindfors 2010a) Opetussuunnitelma ja tuntijako n. 80 % taide- ja taitoaineiden kaikille yhteisistä tunneista (pakollisista) vuosiluokkien 1-6 aikana Uusi tuntijakoehdotus n. 90 % pakollisesta opetuksesta alakoulun puolelle??? Käsityö on OPS:n mukaan ainoa innovatiivisuuteen pyrkivä oppiaine! Opettajien kelpoisuus versus pätevyys Minkä pätevyyden antaa 4 op. ainedidaktiikkaa, joka rakentuu peruskoulun 7. luokan aineenhallinnalle (alle puolet ollut valinnaisessa käsityössä, Lindfors 2010c) Luokanopettajien ja aineenopettajien yhteistyö Sivuaineen suorittaneet opettamaan 3-5 luokalle, aineenopettajat 5-6. luokka

5 Työturvallisuus koulussa 5 Oppilas Opettaja Toiminta Oppilasryhmän dynamiikka Ohjeet ja säännöt Fyysinen tila

6 6 Työturvallisuuden arviointi Miten työturvallisuus näyttäytyy käsityön opetuksessa? Oppilaiden näkökulma (N=237) Opettajan näkökulma (N=16) Fyysisen tilan näkökulma (N=18) Tutkimus on toteutettu Etelä- Suomen alueella. Luokat ja oppilaat valittu satunnaisesti Tuloksia: Oppilailla on perustyöpaikka 100% Erillinen kohdepoistojärjestelmä (pöly, höyryt) 16 % Ensiapukaappi 23 %, sammutuspeitto 44 % Tilakohtainen hätäpysäytyskytkin 60 %

7 Miten suomalaiset pärjäävät maailmalla? 7 Pitsimattojen valmistaja peittosi it-yritykset ja lähti Suomen edustajaksi kansainväliseen opiskelijoiden yrityskilpailuun USA:han VALMISNUOTIO - Tässäkö Suomen kuumin vientihitti 2009? - Pakkaus sijoittui kesällä 2010 toiseksi kansainvälisessä WorldStar Presidents Award -kilpailussa. elpottaa+nykyajan+retkielamaa.html Euroopan Keksijänainen 2009 palkinto Relaxbirth-synnytystuki Keksintö, innovaatio nousee suoraan käyttäjien tarpeesta ja tekijöillä on rohkeutta tuoda ideansa esille!

8 8 Käsityön opetuksen tehtävä käsityötaidon ja aktiivisen kansalaisuuden kehittäminen: Aloitekyky ja uskallus - epävarmuuden sieto! Pitkäjänteisyys Oman toiminnan ja muiden toiminnan yhteensovittaminen Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen Vastuuntunto työstä ja materiaalin käytöstä Työn ja materiaalin laadun arvostus, ekologiset toimintaperiaatteet Erilaisten menetelmien tunteminen Itsetunnon kasvu Kriittisyys suhteessa omiin valintoihin ja valintamahdollisuuksiin Tyydytys ja ilo omasta työstä

9 9 Käsityön opetuksen tulos Aktiivisuus ja aloitekyky Kyky sietää kritiikkiä ja epäonnistumisia Kyky toimia ennalta arvaamattomassa tilanteessa Arjen ja maailmanluokan innovaatiot Pärjäämisen tunne

10 10 Käsityö - Käsityömuotoilu ja teknologia 2020 Käsityö, jota materiaalit eivät rajoita ideoiden ja materiaalinen maailma uusia materiaaleja nanoteknologia? kierrätys lisääntyy perinteiset materiaalit

11 Fysiikka Kemia Biologia Maantiede 11 Maalaus / piirustus Plastinen muotoilu Laboratorio ks/fyke Kotitalous Grafiikka KU-opet Teoria/suunnittelu tietokoneet Puuteknologia puhdas työskentely Värjäys v Painanta Huovutus Elektroniikka Näyttelyt KS-opet Pintakäsittely Kudonta- ja neuleteknologia Ompeluteknologia Metalliteknologia

12 12 Käsityö, käsityömuotoilu ja teknologia 2020 Käsityö, jossa on kaikille oppilaille yhteiset tavoitteet Käsityö, jossa valitaan sisältöjä ja teemoja - ei sukupuolen mukaan tai sitä vastaan (Lindfors 2010) Käsityön ja muiden aineiden integrointi FY-KE, kuvataide äidinkieli, kielten opiskelu CIE-tutkimus (Sjövoll et. al. 2010)

13 13 OPTUKE Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto Verkoston toiminnan tavoitteena on: 1. Nostaa esiin oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistä koskevia sekä tutkimuksesta että arjen haasteista nousevia kysymyksiä, 2. Koota yhteen monialaista asiantuntemusta uudenlaisten toimintamallien kehittämiseksi ja 3. Edistää suunnitelmallisen ja aktiivisen turvallisuuskulttuurin syntymistä ja kehittymistä oppilaitosten arjessa.

14 14 Turvallinen vai haavoittuva - kohti turvallista oppilaitosta! Tutkimus- ja kehittämissymposiumin Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa, Hämeenlinnan toimipisteessä. Ensimmäinen valtakunnallinen oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämissymposium. Symposiumin tavoitteena on avata ja monipuolistaa turvallisuuden käsitettä oppilaitoskontekstissa työturvallisuus kaikissa oppiaineissa. Symposiumiin ovat tervetulleita opetus-, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijat: opettajat tutkijat, virkamiehet, rehtorit, koulutoimenjohtajat, kouluterveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, itse asiassa kaikki oppilaitosturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet! Teemaryhmä: Työturvallisuus koulun arjessa, pj. lehtori Eila Lindfors, Tampereen yliopisto

15 15 Käsityön työturvallisuuden edistämistoimenpiteet: Fyysisen opetustilan analyysi kehittäminen Oppilaiden opastus ja sen dokumentointi Työturvallisuuskortti Oppilaiden turvallisuusosaamisen arviointi Opettajan arviointi: lomake Oppilaiden itsearviointi: lomake Käsityöluokan turvallisuuskansio Työturvallisuus on osa koulun turvallisuuskulttuuria!

16 16 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Työturvallisuustutkimus opettajien ja oppilaiden työturvallisuustietous Oppilaiden näkökulma (N=237) Opettajan näkökulma (N=16) Fyysisen tilan näkökulma (N=18) valmistuu 2011 Käsityöluokan (pehmeät materiaalit) tarkistuslistat Käspaikassa tiedonkeruu Käsityöluokan turvallisuuskansion prototyyppi on kehitteillä OPTUKEn symposiumin seurauksena: Turvallinen koulu haasteita ja mahdollisuuksia julkaisu loppuvuodesta 2010 /alkuvuodesta 2011

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA

U H MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU OPETUSSUUNNITELMA PA unkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelma on vahvistettu koulun johtoryhmän päätöksellä 23.4.2012. Johtoryhmä on tarkastellut ja täydentänyt opetussuunnitelmaa 8.1.2015. ämä opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA 1.8.2011 SISÄLLYSLETTELO JOHDANTO... 4 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet...5 1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat...5

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA ( Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 sisältö kulkee rinnalla ja on ilmaistu otsikoissa kursivoituna punaisena

Lisätiedot