Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö"

Transkriptio

1 Neljän yliopiston tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto

2 Yliopistokeskuksella on neljän emoyliopiston voimavarat ja osaaminen käytössään. Harri Peltoniemi, yliopistokeskuksen johtaja

3 Yliopistot Porissa Porin yliopistokeskus (University Consortium of Pori, UCPori) on verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö. Hallintomallina on konsortio, jonka ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva rehtorikokous. Toimintavastuu on emoyliopistoilla ja koordinaatiovastuu Tampereen teknillisellä yliopistolla. Yhteistoiminnan tavoitteena on saavuttaa synergiaetuja ja vahvistaa yliopistotoimintojen näkyvyyttä ja vaikutuksia. Suomessa on kaikkiaan kuusi yliopistokeskusta. Yliopistot Porissa Porissa toimivat yliopistot Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Porin yliopistokeskus toimii yhteyksien rakentajana maakunnan ja emoyliopistojen välillä. Toiminnassa korostuu yliopistojen kolmas tehtävä eli yhteiskunnallinen vuorovaikutus, joka toteutuu ennen kaikkea laadukkaan tutkimuksen ja opetuksen kautta. Yliopistokeskuksen nykyaikaiset toimitilat sijaitsevat idyllisessä miljöössä vanhassa Porin Puuvillan kiinteistössä Kokemäenjoen rannalla. Porin yliopistokeskus lyhyesti Opiskelijoita 3300, joista 1600 tutkinto-opiskelijaa Valmistunut 1600 maisteria ja diplomi-insinööriä, 70 tohtoria ja lisensiaattia Henkilöstöä yli 200, joista professoreita 20, tohtoreita 50 ja tutkijoita 80 Budjetti 15 milj. Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto 3 Tampereen yliopisto Turun yliopisto

4 Monitieteinen tutkimus etsii uusia tutkimuskysymyksiä tieteenalojen rajapinnoilta. Tarmo Lipping, tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtaja

5 Korkeatasoista monitieteistä tutkimusta Porin yliopistokeskuksessa tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta. Vuonna 2011 valmistui 441 tieteellistä artikkelia ja käynnistyi lähes 30 tutkimushanketta. Yliopistoyksiköiden oma tutkimus painottuu seuraaville aloille: Kulttuuri Liiketalous Merenkulku Korkeatasoista monitieteistä tutkimusta Taide ja media Tekniikka Työelämä ja hyvinvointipalvelut Verkostomaiseen yhteistyöhön perustuva monitieteinen tutkimustoiminta on yksi Porin yliopistokeskuksen merkittävimmistä vahvuuksista. Tutkimuksen johtoryhmä koordinoi ja edistää yliopistoyksiköiden välistä tutkimusyhteistyötä, joka on järjestetty neljän monitieteisen painoalan puitteissa: hyvinvoinnin tutkimus ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkimus johtamisen sekä turvallisuus- ja organisaatiokulttuurin tutkimus teknologialähtöiset palvelut ja käyttäjälähtöinen suunnittelu Porin yliopistokeskuksen DELTA-tutkimustietokantaan on kerätty tiedot yliopisto-keskuksessa toteutetuista tutkimushankkeista, julkaisuista ja asiantuntijoista. Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto 5 Tampereen yliopisto Turun yliopisto

6 Yksi hyvä teoria on parempi kuin kymmenen huonoa käytäntöä! Ulla Hytti, yrittäjyysprofessori

7 Alueellista kehitystä palvelevaa tutkimusta Tutkimusta ja koulutusta suunniteltaessa huomioidaan alueen elinkeinoelämän tutkimusja osaamistarpeet. Turvallisuus- ja offshore-alojen koulutukset ovat esimerkkejä elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta toteutetuista toimenpiteistä. Satakunnan korkeakoulusäätiö lahjoitti Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikölle yrittäjyyden professuurin alueen toimijoiden tuella. Yrittäjyyden professori edistää opiskelijoiden yrittäjyyttä ja työelämäyhteyksiä sekä kehittää yrittäjyyttä maakunnassa. Esimerkkejä alueellisista tutkimus- ja kehittämiskohteista: aluetalous ja ennakointitieto (satamittari.fi) meriteollisuuden verkostojen pk-yritysten kilpailukyky ja innovatiivisuus merenkulun, teollisuuden ja liikenteen uudet energiavaihtoehdot Satakunnassa organisaatioiden turvallisuuskulttuurit sosiaali- ja terveysalan organisaatiokulttuurit julkisen sektorin ja hyvinvointipalvelujen tehokkuus liiketaloustieteen näkökulmasta luovien alojen tapahtumatuotannon johtamisosaaminen taidelähtöiset visuaalisen kulttuurin tutkimusmenetelmät kaupunkiympäristössä käsityö-, elintarvike- ja matkailuyrittäjien tuotekehitys ja kansainvälistyminen pelitutkimus ja oppimispelit Alueellista kehitystä palvelevaa tutkimusta Tutkimustoiminnan kehittämisessä huomioidaan muun muassa maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman asettamat suuntaviivat. Porin kaupungin ja yliopistokeskuksen tiiviin yhteistyön muotoja ovat erilaiset asiantuntijaverkostot, harjoittelut, opinnäyte- ja tutkimusyhteistyö sekä toimeksiannot. Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto 7 Tampereen yliopisto Turun yliopisto

8 Valmistuneista valtaosa on saanut töitä Satakunnan alueelta. Tomi Kallio, Vuoden opetusteko palkittu

9 Monipuolista tutkintokoulutusta tohtoriksi asti Porin yliopistokeskuksen 3300 opiskelijasta noin 1600 on tutkinto-opiskelijoita. Maisteriopintoihin ja -ohjelmiin voi hakeutua alemman korkeakoulututkinnon pohjalta tai avoimen yliopiston väylän kautta, kandidaattiopintoihin toisen asteen tutkinnon pohjalta. Porissa voi suorittaa akateemiseen tutkintoon johtavia opintoja tohtorin tutkintoon asti. Perustutkinnot diplomi-insinööri (DI) humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja filosofian maisteri (FM) kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja maisteri (KTM) Monipuolista tutkinotkoulutusta tohtoriksi asti taiteen maisteri (TaM) yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Yliopistokeskuksessa on ollut kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita vuodesta 2009 alkaen. Syksyllä 2013 yliopistokeskus vastaanottaa ensimmäiset kansainväliset vaihto-opiskelijat monitieteiseen Pori Interdisciplinary Exchange Programme in Technology, Business and Culture -vaihto-ohjelmaan. Yliopistokeskus toimii työelämälähtöisen monitieteisen yliopisto-opetuksen tarjoajana Satakunnassa. Yliopistokeskuksen yksiköiden välinen opetusyhteistyö konkretisoituu ristiinopiskeluna, yhteisinä maisteriohjelmina ja sivuainekokonaisuuksina. Opiskelijoiden käytettävissä ovat kampuksella muun muassa tiedekirjasto ja ryhmätyötiloja sekä lounasravintola, jossa opiskelijoiden ja Puuvillassa toimivien yritysten ja yhteisöjen välillä syntyy päivittäin spontaaneja kohtaamisia. Opiskelijatalo Saikussa Porin keskustassa kohtaavat kaikkien satakuntalaisten korkeakoulujen opiskelijat. Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto 9 Tampereen yliopisto Turun yliopisto

10 Avoin yliopisto on aito väylä kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Riikka Korkiamäki, opetuksen johtoryhmän puheenjohtaja

11 Yleissivistystä, osaamisen syventämistä, itsensä kehittämistä Yliopistokeskuksen toiminnassa painottuvat aikuisväestön kouluttaminen ja opintojen monimuotoisuus. Samoissa opiskelijaryhmissä voi olla tutkinto-opiskelijoita, avoimen yliopiston opiskelijoita, tutkinnon osien suorittajia sekä täydennyskoulutettavia. Vuonna 2011 täydennyskoulutukseen osallistui noin tuhat opiskelijaa ja avoimessa yliopistossa opiskeli 650 opiskelijaa. Avoin yliopisto Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston yksiköiden Porissa tarjoama avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Sen laatu ja taso vastaavat yliopiston perusopetusta. Opiskelulla voi olla monenlaisia tavoitteita: yleissivistyksen parantaminen, peruskoulutuksen syventäminen tai itsensä kehittäminen. Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopisto-opiskeluun ja valmentautua tutkinto-opintoihin. Avoimen yliopiston opiskelija voi myös hakeutua tutkinto-opiskelijaksi pääsykokeiden tai avoimen yliopiston väylän kautta. Yleissivistystä, osaamisen syventämistä, itsensä kehittämistä Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa ja täydentää henkilökohtaista tai koko yrityksen osaamista työssäkäynnin ohella tai osana työtä. Opinnot voivat koostua esimerkiksi seminaareista, ajankohtaiskursseista tai laajemmista asiantuntija- ja erikoistumisohjelmista. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön täydennyskoulutuskeskus Edupoint on toteuttanut JOKO-johtamiskoulutusohjelmaa vuodesta Käynnissä on neljäs kansainvälinen emba-johtamiskoulutusohjelma. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun täydennyskoulutuksen painopisteitä ovat mm. yritysten ja organisaatioiden taloushallinnon, markkinoinnin ja johtamisen osaamisen kehittäminen. Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto 11 Tampereen yliopisto Turun yliopisto

12 Yliopistokeskuksen välittömät ja välilliset positiiviset vaikutukset ovat kiistattomat. Harri Peltoniemi, yliopistokeskuksen johtaja

13 Osaamispääomaa ja seudullista vetovoimaa Yliopistokeskuksen toiminnassa korostuu yliopistojen kolmas tehtävä eli yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja alueellinen vaikuttavuus. Keskeisiä alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa tukevia elementtejä ovat mm. työpaikkakehitys, aluetalouden dynamiikka sekä alueen osaamisrakenne ja -pääoma. Porin yliopistokeskuksen strategiset tavoitteet: väestön koulutustason nostaminen ja osaamispääoman kasvattaminen aluekehityksen ja alueen kansainvälistymisen tukeminen akateemisen yrittäjyyden edistäminen Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä ja osuus jatkavat kasvuaan Satakunnassa. Porissa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden nousu on ollut keskimääräistä nopeampaa. Noin puolet yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoista on lähtöisin Satakunnasta, kaksi kolmannesta sijoittuu työhön alueelle. Porin muuttotase on kääntynyt positiiviseksi, ja joka toinen kaupunkiin muuttava on nuori tai opiskelija. Osaamispääomaa ja seudullista vetovoimaa Porin yliopistokeskuksesta on valmistunut noin 1600 diplomi-insinööriä ja maisteria sekä 70 lisensiaattia ja tohtoria. Valmistuneet ovat työllistyneet hyvin ja yliopistokeskuksen vaikutuksesta alueelle on syntynyt uusia työpaikkoja erityisesti palvelusektorille. Valmistuneet muodostavat alumniverkoston, joka on yliopistokeskukselle tärkeä linkki työelämään. Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyöllä pyritään toisiaan täydentävään ja aluetta palvelevaan koulutustarjontaan. Satakunnan korkeakoululaitokseen kuuluvat Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipaikka, Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö. Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto 13 Tampereen yliopisto Turun yliopisto

14 Tiiviissä tiede- ja taideyhteisössä verkostoja syntyy yli yksikkörajojen. Katja Aalto ja Päivikki Kuoppakangas

15 Yhteystiedot ja organisaatio Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, Pori Tilaa yliopistokeskuksen verkkolehti UCPoriNews: Yhteystiedot ja organisaatio Emoyliopistot Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Rehtorikokous Johto Johtoryhmä Opetus Tutkimus Hallinto Viestintä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitoksen Porin yksikkö Tukipalvelut Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos Tampereen yliopiston Porin yksikkö Palvelukeskus Prizzpoint Oy Opiskelijapalvelut Pointer ry Porin tiedekirjasto Turun yliopisto, Porin yksiköt Kauppakorkeakoulu Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus Merenkulku Lääketiede Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto 15 Tampereen yliopisto Turun yliopisto

16 Painettu syyskuussa UCPori PL 181 (Pohjoisranta 11 A), Pori Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN, SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Seinäjoen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015)

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Loppuraportti 5.3.2015 Sisällys 1) Johdanto... 3 2) Ruotsinkielisen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009

Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009 1 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT

Lisätiedot

Porin Puuvillan merkitys. ja porilaisille PÄÄKIRJOITUS. Tämä elämä. 2 Porin Puuvilla

Porin Puuvillan merkitys. ja porilaisille PÄÄKIRJOITUS. Tämä elämä. 2 Porin Puuvilla 2 Porin Puuvilla PÄÄKIRJOITUS Tämä elämä Noin kuukausi sitten TV1 uusi 40 vuotta vanhan, Porin Puuvillan työntekijöiden elämästä, työstä ja haaveista kertovan dokumenttiohjelman Tämä elämä. Paljon on 40

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU 1/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen

MUUTTUVA MATKAILU 1/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 1/2006 Matkailualan PD-koulutus - katsaus menneeseen, suuntaviittoja tulevaisuuteen SISÄLLYSLUETTELO JOHDANNOKSI...5 MATKAILUALAN PD (Professional

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2010 2012 Opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 1 Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot