HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014"

Transkriptio

1 1/3 HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014 Aika Lauantai Paikka Läsnä Kiljavan leirikeskus, Kassu, Hyvinkää Piirineuvoston talousilta tiistaina klo Partioasemalla Piirineuvoston jäsenet ja piirihallitus Piirihallitukseen ehdolla olevat Siiri Kihlström, Laura Kabata, Annika Stubbe, Ville Miettinen. Piirinjohtaja vuonna Anna Haavikko. Jakelu Piirineuvosto, piirineuvoston varajäsenet, piirihallitus, lippukunnat ja toimisto KOKOUKSEN ASIAT Hallituksen raportti toiminnastaan Hallituksen raportti toiminnasta Suomen Partiolaisissa Lippukuntaterveiset Toimintasuunnitelman ja talousarvion 2015 hyväksyminen Hallituksen jäsenten lukumäärä ja vastuualueet vuonna Hallitusvaalit Piirihallituksen periaatteet ja toimintatavat piiriyhteisön toiminnan ohjaamiseen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kanta kiinteistöiden kehittämiseen Vaalitoimikunnan loppuraportti Piirineuvoston toiminnanarviointi Muut hallituksen ja piirineuvoston jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

2 /3 52. KOKOUKSEN AVAUS Piirineuvoston puheenjohtaja Mikko Leppänen avasi kokouksen lauantaina klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Piirineuvoston kutsuu koolle hallitus tai hallituksen toimeksiannosta piirineuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti piirineuvoston jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen piirineuvoston kokousta. Piirineuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Hallitus on kokouksessaan X/2014, päättänyt kutsua piirineuvoston koolle ja kokouskutsu on postitettu kutsutuille ja varajäsenille perjantaina Piirineuvoston puheenjohtaja Mikko Leppänen ja kokouksen sihteeri Riikka Nenonen Sihteeri totesi paikalla olevat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. LIITE JÄRJESTÄYTYMINEN Kokouksella tulee olla kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Piirineuvoston puheenjohtaja Mikko Leppänen ja kokoukseen osallistujat Samat henkilöt toimivat sekä pöytäkirjantarkastajina että ääntenlaskijoina. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Teemu Saksala ja Teemu Penttilä. 55. HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTAAN Piirihallitus antaa raportin toiminnastaan edellisen ja tämän kokouksen väliseltä ajalta. Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Munsterhjelm ja koko piirihallitus.

3 /3 Ilmoitusasia, jonka johdosta piirineuvosto voi antaa toimintaohjeita piirihallitukselle. Toimintasuunnitelman toimenpide-excel-taulukon näet täällä: o2qve&usp=drive_web#gid=7 Piirineuvosto merkitsi tiedoksi saadun raportin. 56. HALLITUKSEN RAPORTTI TOIMINNASTA SUOMEN PARTIOLAISISSA Piirinjohtaja antaa raportin partioneuvoston toiminnasta ja kertoo piirin toiminnasta Suomen Partiolaisissa. Piirihallituksen varapuheenjohtaja Mikko Kytö. Ilmoitusasia, jonka johdosta piirineuvosto voi antaa toimintaohjeita piirihallitukselle. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäsenkokous pidetään Mikkelissä Partioneuvoston kokous IV / 2014 pidetään Piirineuvosto merkitsi raportin tiedoksi. 57. LIPPUKUNTATERVEISET Piirineuvoston jäsenten tuomat nostot lippukuntaterveisiin. Piirineuvoston jäsenet Ilmoitusasia, jonka johdosta piirineuvosto voi antaa toimintaohjeita piirihallitukselle. Tarvittaessa asioita voidaan myös ottaa erillisinä päätösasioina käsiteltäväksi kohdassa Muut esille tulevat asiat. Esille ei noussut päätöksiä tarvitsevia lippukuntaterveisiä. 58. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esityslista on postitettu piirineuvoston jäsenille perjantaina Esityslistaan lisätään asioita, mikäli siihen on tullut tarvetta aikaisemmin käsitellyistä asioista.

4 /3 Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi lisäämällä muihin esille tuleviin asioihin Tahdon 2013 kampanjaan osallistuminen, sekä piirileirin vuodesta päättäminen. Kokoustauko TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION 2015 HYVÄKSYMINEN Piirineuvoston syyskokouksen tehtävänä on hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Piirineuvosto hyväksyi kokouksessaan III/2014 raamin toimintasuunnitelmalle ja talousarviolle. Piirihallituksen varapuheenjohtaja Mikko Kytö ja piirihallitus, talous- ja hallintopäällikkö Ville Salo Piirineuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle Tämän lisäksi piirineuvosto merkitsi tiedoksi toimintakalenterin 2015 ja sidosryhmille tarkoitetun viestinnällisen tarinatosun. Talousarvio käsiteltiin tarkemmin piirineuvoston talousillassa tiistaina klo alkaen Partioasemalla. Nuutti Lehtikuja teki Jani Peltolan ja Mikko Leppäsen kannattamana muutosesityksen 1: Piirineuvosto kokee, ettei toimintasuunnitelman ominaisuudessa esitetyssä toimenpidelistassa partio-ohjelmaa koskeva osio tuo esille, miten toiminnan suunnittelussa on huomioitu piirineuvoston määrittelemät toiminnan suunnittelun painopisteet. Näin ollen jää epäselväksi, miten partio-ohjelman toiminnanalan suunniteltu toiminta tukee piirin strategisten linjausten toteutumista. Hallitus esittelee seuraavassa piirineuvoston kokouksessa toimenpiteet, joilla varmistetaan partioohjelman toiminnanalan osalta piirineuvoston määrittelemien toiminnan suunnittelun painopisteiden toteutuminen toimenpidetaulukossa esitettyjen toimenpiteiden yhteydessä. Muutosesitys hyväksyttiin koeäänestyksen perusteella. Nuutti Lehtikuja teki Jani Peltolan ja Mikko Leppäsen kannattamana muutosesityksen 2: Suomen Partiolaisten Roihu projekti tulee edellyttämään toimenpiteitä piirin eri toiminnanaloilta. Tällaisia toimenpiteitä ei ole kirjattu toimintasuunnitelman ominaisuudessa esitettyyn toimenpidelistaan. Piirineuvosto kokee, että hallituksen on syytä nostaa keskeiset Roihu projektiin liittyvät piiriorganisaation toimet toimenpidelistan ulkopuolelta asianmukaisten toiminnanalojen käsiteltäväksi. Yhteistyö Roihu projektiorganisaation kanssa mahdollistaa piirin omien toimien suunnittelun siten, että piirin ja lippukuntien kokonaishyöty ja -kokemus Roihusta on paras mahdollinen. Tästä syystä hallituksen on piirin osalta varmistettava riittävä kommunikaatio piirin ja Roihu

5 /3 projektiorganisaation välillä. Hallitus tiedottaa piirineuvostoa Roihu projektiin liittyvistä piirin toimista piirineuvoston sääntömääräisessä kevätkokouksessa Muutosesitys hyväksyttiin koeäänestyksen perusteella. Anni Karsma teki Teemu Penttilän kannattamana muutosesityksen 3: Ehdotan, että piirin vuosien toimintasuunnitelmaan lisätään lippukuntatuen toiminnanalaan otsikon Lippukuntien avainjohtajia tuetaan henkilökohtaisesti pestissään alle kohta: Aluetiimit toimivat ja ovat täysilukuisia, prioriteetilla. Muutosesitys hyväksyttiin koeäänestyksen perusteella. Mikko Mulari teki Mikko Leppäsen kannattamana seuraavat muutosesitykset toimintasuunnitelmaan : Muutosesitykset koottu Pine Cafe -keskustelujen perusteella perjantaina Esitys 1: Monikulttuurisuuden toimenpiteen muuttaminen Ehdotetaan että monikulttuurisuuden toimenpide muutetaan seuraavasti ja että toimenpiteelle asetetaan. Aikaisempi toimenpide: Selvitämme mahdollisuuksia perustaa uusia lippukuntia lähiöihin, joiden partioprosentti on pitkään ollut erityisen matala. Varsinainen projekti edellyttää rahoitusta ja yhteistyötä kaupunkien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ehdotettu uusi muotoilu: Selvitämme mahdollisuuksia perustaa uusia lippukuntia niihin kaupunginosiin, joissa partioprosentti on pitkään ollut erityisen matala. Varsinainen projekti edellyttää rahoitusta ja yhteistyötä kaupunkien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Jos tarvittavat resurssit löytyvät, projekti käynnistetään. Lisäksi sama muutos tehdään lippukuntatuen toiminnanalan toimintasuunnitelmaan kyseisen toimenpiteen kohdalle. Esitys 2: Järjestön johtamisen prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti: JÄRJESTÖN JOHTAMINEN Seurataan strategian toteutumista toteuttamalla lippukunnille strategiakysely jokaisen vuoden päätteeksi. Tulokset käsitellään hallitusseminaarissa tammikuussa. Tehdään tarvittaessa muutoksia toimintaan. Pohjaesityksen Uusi

6 /3 Piirihallituksen jäsenten koulutus- ja kehittämistarpeet kartoitetaan. Tarjotaan tarkoituksenmukaista koulutusta ja työnohjausta johtamisen tueksi. Huolehditaan riittävästä sisäisestä tiedonkulusta hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien välillä, esimerkiksi yhteisillä tapaamisilla. Johdetaan toiminnanarviointia ja -suunnittelua. Laaditaan sidosryhmäkäyttöön suunnattu vuosikertomus. Seurataan taloutta ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Pidetään säännöllisesti yhteyttä aluejärjestöihin (EPT ja Kannus) ja sovitetaan yhteen hallinnolliset päätökset. Puheenjohtajakokous luo piirin strategian ja piirin kokouksen kannan mukaisen suunnitelman vaikuttamisesta Suomen Partiolaisissa. Vaikutetaan keskusjärjestön kehittämiseen aktiivisesti suunnitelman mukaisesti. Järjestetään Nuuksion kansallispuistossa opastoimintaa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Järjestetään PäPan 40-vuotisjuhlat. Tehdään PäPan 40-vuotisjuhlajulkaisu Paras vapaaehtoistyöpaikka -menetelmää hyödynnetetään luottisten tukemisessa ja johtamisessa. Esitys 3: Markkinoinnin prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti: MARKKINOINTI Piirin suoraan tekemä markkinointi -Sisäinen markkinointi tammikuussa: uudet ryhmät ja vanhat täyteen, tammikuu on uusi elokuu Osallistutaan valittuihin (listaa ylläpidetään Purkissa) pääkaupunkiseudulla järjestettäviin messuihin ja muihin tapahtumiin, joissa partion tulisi näkyä. Pääpaino aikuisrekryssä. Muut Tehdään yhteistyötä tarpoja ja samoaja toimikuntien kanssa, että ikäkausitapahtumiin saadaan kohderyhmään kuuluvia EVP osallistujia, Pohjaesityksen Uusi

7 /3 yhteistyö seurakunnan ja/tai nuorisotoimen kanssa Tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa vapaaehtoistyö-modulien osalta, jotta opiskelijat tekisivät jaksonsa partiossa (työntekijävetoinen) Jokaisen ekaluokkalaisen kotiin lähetetään syksyn alussa Heppu-lehti. Räätälöidään mukaan mainos, jossa lähilippukuntien yhteystiedot. Markkinoidaan Retkipäivää (Retkipaikka.fi vastaa) kolme kertaa vuodessa partiolaisille ja partio näkyy Retkipaikka.fi sivustolla. Esitys 4: Aikuisten prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti: AIKUISET UUSIEN VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINNIN JA KOTOUTTAMISEN TUKITOIMENPITEET Järjestetään Valjasta aikuiset lippukunnan käyttöön koulutus (Johtajapassin suoritukset) Järjestetään kohtaamispaikka uusille aikuisille ja muualta muuttaneille partiolaisille (iltanode tai vastaava tapahtuma) syksyisin Järjestetään partioon liittyville aikuisille kohtaamispaikka/ tapahtuma esim. keväällä 2015 liittyneet Jokainen partioon liittynyt aikuinen saa aikuisena partioon -liittymispaketin. Lippukunnille tarjotaan mahdollisuus tilata materiaalipaketteja kaksi kertaa vuodessa. Jokaisessa rekrytoivassa lippukunnassa on partiotutor/ vapaaehtoisvastaava. PÄPA ON PARAS PAIKKA TEHDÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ Suunnitellaan ja toteutetaan markkinoinnin kanssa yhteinen Instagram - kampanja uusien piirivapaaehtoisten rekrytointiin Järjestetään projektikoulutusta yhdessä koulutustoiminnanalan kanssa Luodaan prosessi, jolla lippukunnanjohtajille tarjotaan mahdollisuutta omaan mentoriin ja koulutetaan aihetta alueohjaajille/alueellisille koulutusohjaajille. Varmistetaan, että jokainen piiriluottis on pestattu ja jokaiseen tehtävään on pestikuvaus. Pohjaesityksen Uusi

8 /3 Esitys 5: Koulutuksen prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti: KOULUTUS Akela- ja sampokoulutus Pohjaesityksen Uusi AkSa kevät 2015: monimuoto/iltakoulutus AkSa syksy 2015: viikonloppukurssi AkSa kevät 2016: monimuoto/iltakoulutus AkSa syksy 2016: viikonloppukurssi Luotsi- ja ikävakoulutus Järjestetään Tarpojaluotsikurssi 2 kertaa vuodessa. Järjestetään Samoajaluotsikurssit 2 kertaa vuodessa. Järjestetään Vaeltajaluotsikurssit 2 kertaa vuodessa. Järjestetään Ikäkausivastaavakoulutus 2 kertaa vuodessa. Lippukunnanjohtamisperuskoulutus Lippukunnanjohtamiskurssi järjestetään 2 kertaa vuodessa. Kurssi on suunnattu lippukuntien hallitusten jäsenille. Partiojohtajaperuskoulutus (PJ-PK) PJ-PK : loppiainen, pitkä kurssi PJ-PK : viikonloppukurssi PJ-PK : pääsiäinen PJ-PK : helatorstai PJ-PK : monimuoto (syksyllä) PJ-PK : viikonloppukurssi PJ-PK : viikonloppukurssi (ei 6.12., englanninkielinen kv-yhteistyö?) PJ-PK : loppiainen

9 /3 PJ-PK : PJ-PK : PJ-PK : PJ-PK : PJ-PK : PJ-PK : Pj-kursseihin liittyvät muut toimenpiteet PJ- ja Ko-Gi-projekteissa kannustetaan alueellista yhteistyötä, myös muiden järjestöjen kanssa, kuten VPK, suunnistusseura, urheiluseura, seurakunta, SPR, kämppien naapurit, leikkipuistot, eläkeläisjärjestöt, PJ-peruskurssien suullinen raportointi-ilta kaksi kertaa vuodessa (pari kk ennen PJ-illallista, pari kk ennen piirin kokousta). Tarvittaessa järjestetään vanhan PJ-kurssin täydennyskoulutusta. Järjestetään PJ-juhlaillallinen, jolla kannustetaan vaeltajaikäisiä käymään PJkurssi sekä suorittamaan kurssi loppuun ja hakemaan PJ-valtakirjaa kurssin jälkeen. Järjestetään koulutusta kouluttajille ja luottiksille Partiokouluttajakurssi (PKK) kerran vuodessa kaikille kouluttajille (myös esim piirin ohjelmatoiminnanala sekä lippukunnissa toimivat ROKkouluttajat) Muut koulutukset Tervetuloa lippukunnan hallitukseen koulutus kaksi kertaa vuodessa Lippukunnan talous koulutus kaksi kertaa vuodessa Koulutusvastaavan koulutus alueellisesti kerran vuodessa sekä yhteisesti LPK-2030 seminaarissa LPK-2030 tapahtumassa tarjotaan johtamiskoulutusta sekä tehdään koulutusjärjestelmän sisältöä tutuksi Tehdään lpk-tuen ja muiden toiminnanalojen kanssa Johtajapassikoulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on parantaa lpkj:n, kovien ja ohvien koulutus- ja ohjauspalveluja Markkinoidaan kursseja kohdennetusti, tehdään kouluttautumisesta houkuttelevaa ja helppoa TArpeellinen TArpeellinen

10 /3 Lippukunnissa toimivia johtajia houkutellaan kouluttautumaan esimerkiksi Lippukunnanjohtamis-, Ikäkausivastaava- ja Ko-Gi-kurssilla. Ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti sekä akojen ja kovien välityksellä. Rekrytoidaan aktiivisesti uusia kouluttajia Markkinoidaan lippukuntiin mahdollisuutta lähteä kouluttajaksi piirin kursseille. Myös AKOja ja muita ohjaajia pyydetään aktiivisesti kouluttajiksi (kurssinjohtajat pyytävät). Koulutusten laadun varmistaminen Kurssiraportointien kerääminen ja kurssisisältöjen kehittäminen yhdessä SP:n kanssa Esitys 6: Lippukuntatuen prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti: LIPPUKUNTATUKI Lippukuntien avainjohtajia tuetaan henkilökohtaisesti pestissään. Tarjoamme lippukunnille tukea tarpeen mukaan. Lpkj-tapaamiset Ohva-tapaamiset Tuotamme materiaalit ohva-tapaamisten pohjaksi. Pohjaesityksen Uusi I/15 II/15 III/15 IV/15 I/16 II/16 III/16 IV/16 Kova-tapaamiset

11 /3 Tuotamme materiaalit kova-tapaamisten pohjaksi. Perustamme uusia lippukuntia ja tuemme perustettuja Rekrytoimme ryhmään asiasta vastaavan luottiksen. Jokaiselle perustetulle lippukunnalle osoitetaan kummiluottis, jonka tehtävänä on tukea ja auttaa lippukuntaa sen ensimmäisten kahden toimintavuoden aikana. Kummiluottikset perehdytetään ja heille järjestetään tapaamisia. Selvitämme mahdollisuuksia perustaa uusia lippukuntia lähiöihin, joiden partioprosentti on pitkään ollut erityisen matala. Varsinainen projekti edellyttää rahoitusta ja yhteistyötä kaupunkien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tuemme ohjaajia ohjauspestissään Ohjaajatreffit kevät 2015 Ohjaajatreffit syksy 2015 Ohjaajatreffit kevät 2016 Ohjaajatreffit syksy 2016 Ohjaajarastit 2015 Ohjaajarastit 2016 AKO-tapaamiset kahdesti kalenterivuodessa AO-tapaamiset neljästi kalenterivuodessa Nokkapentutapaamiset kerran kaudessa Lpk-tuen ryhmä kiertää aluetiimien kokouksissa kerran vuodessa Perustamme ohjaajatoiminnan tueksi sissiohjaajaosaston, joka koostuu kokeneista partiolaisista, joilla mahdollisesti on ohjaajataustaa. Sissiohjaajat paikkaavat akuutteja ohjaajavajetilanteita. LPK2030 Järjestämme lippukunnille LPK2030-seminaarin, joka jalkauttaa piirin strategiaa ja tukee lippukuntien johtajia pesteissään. Nimeämme seminaarin uudelleen jollakin käytännöllisemmällä nimellä. Seminaarissa panostetaan siihen, että lippukuntien hyvät käytännöt saadaan

12 /3 jaettua läpi piirin. Alle 50-jäsenisille, hiipuville lippukunnille tarjotaan tehostettua tukea tai yhdistyksen purkamista. Partiokasvatusta piirissä seurataan ja kehitetään Partiokasvatustoimikunta Pakara osallistuu piirin isojen tapahtumien suunnitteluun. Pakara osallistuu tarpeen mukaan partio-ohjelman kokouksiin ja muuhun toimintaan. Pakara tuottaa tarpeen mukaan materiaalia partiokasvatuksen tueksi piirissä. Partiokasvatusta piirissä kehitetään yhdessä SP:n kanssa. Esitys 7: Partio-ohjelman prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti: PARTIO-OHJELMA Partio-ohjelmaryhmässä toimivat vuonna 2015 ikäkausitoimikunnat: SuSe, Ta, Sa ja Va sekä taitotoimikunnat: Ensiapu-, Erä-, Kiipeily-, Kisa-, KV-, Leikki-, Meri- ja Turvatoimikunta. Vuonna 2016 perustetaan Leiritoimikunta tukemaan leirien järjestämistä. Pohjaesityksen Uusi Kuusi ohjelmaryhmän kokousta vuodessa Toimikunnat osallistuvat piirin seminaareihin Ei-Vielä-Partiolaiset ja partiolaisten kaverit ovat tervetulleita kaikkiin piirin tapahtumiin Tilauspalvelut Kisailta suse-kisojen järjestäjille Suursepeli 2016 Tarpojien Taitopäivä Samoaja 24h Uusimaa ja Häme 2015 // Ohjelmatapahtuma Vaeltajatapahtuma Ylitys tammikuussa (1 yö) Vaeltaja City Challenge (yhden päivän)

13 /3 Vaeltajatapahtuma Ylitys (viikonloppu) Vaeltaja City Challenge (päivätapahtuma) EA1 kaupunki-illat (4kpl) Sudenpentujen ikäkausitapahtuma EAkertaus elvytys (2 kurssia ja 17-20) Luottis tai K18 EA-kurssi? kumpi? ja milloin? Koulutusvaellus Samoajien sisäseinäkurssi Kalliokiipeily kurssi + teoriailta Kesällä tuetaan lippukuntien leirejä mahdollisuuksien mukaan Vaeltaja/aikuisten Sisäseinäkurssi Osallituminen keväällä tilattuihin keikkoihin Osallistuminen syksyllä tilattuihin keikkoihin Piirin talvikisat 15 Piirin kevät yökisat 15 Partiotaitokilpailutoimitsijakurssi 1-15 Partiotaitokilpailutoimitsijakurssi 2-15 Päiväsuunnistuskilpailut 15 va Yösuunnistuskilpailut 15 Piirin talvikisat 16 Piirin kevät yökisat 16 Partiotaitokilpailutoimitsijakurssi 1-16 Partiotaitokilpailutoimitsijakurssi 2-16 Päiväsuunnistuskilpailut 16 va Yösuunnistuskilpailut 16 Päiväsarjojen sm-kilpailu 16 (Häme)

14 /3 8 toimikunnan kokousta ja seminaariviikonloppu - Luodaan Purkkiin Piiri Palvelee sivulle julkinen KV-sivu ja tekijöille Piirin pyörittäjät sivu - perustetaan piirin omat KV-facebook-sivut "PäPa Kansainvälinen Partio" ja kootaan sinne KV-asiat kaikista SP:n kanavista yhteen tuuttiin - tehdään kuukausittain nostoja Sisäpiiriin ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Facebook-sivuille - kerrotaan piirin jäsenlehti Hepussa KV-aiheisista teemoista (tarpojavartion valmistautuminen Jamboreelle) Kutsutaan KV-vieraita HELMI2015-talvileirille ja kesän lippukuntaleireille kootaan lippukunnissa järjestetyt vaeltajien ulkomaanprojektit yhteen kansioon yhdessä esimerkiksi muille lippukunnille. - Perustetaan PäPan oma vaeltajien u-projektiblogisivusto, jonne koottuna kaikki vuoden aikana tehdyt u-projektit Järjestetään vaeltajatoimikunnan tapahtumassa KV-aiheinen aktiviteetti tammikuussa tai syyskuussa. Selvitään mitä apurahoja on haettavissa nuorten kansainväliseen toimintaan ja haetaan niitä vuonna 2015 Leikkikurssi ¼ Leikkikurssi 2/4 Leikkipäivä 1/1 Leikkikurssi ¾ Leikkikurssi 4/4 Meripartiokouluttajakurssi 2015 Meripartiokouluttajakurssi 2016 Pelastussuunnitelmakoutus 2015/2 Partioturvalaisen kurssi 2015/2 Esitys 8: Yhteiskuntasuhteiden prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti:

15 /3 YHTEISKUNTASUHTEET MUU YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN (kansalaistaito) Aamiaistilaisuus partioviikolla sidosryhmille Esitys 9: Viestinnän prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti: Pohjaesityksen Uusi VIESTINTÄ Partioviestintä on tavoitteellista ja hyvin johdettua Pohjaesityksen Uusi Osallistutaan SP:n sähköisen ympäristön kehitysprojektiin Järjestetään IT-tmk:lle excursio tai vastaava Järjestetään viestintäryhmälle 1-2 omaa tapahtumaa Tuetaan lippukuntien viestintää Järjestetään kaksi nettisivutyöpajaa jonka yhteydessä koulutetaan myös Kuksan käyttöä IT-tmk järjestää rastin Tarpojien taitopäivään tai vastaavaan tapahtumaan Selvitetään Purkin käytettävyyttä ja reagoidaan saatuihin tuloksiin tarpeen mukaan Selvitetään mahdollisuutta siirtää lippukuntien nettisivut samalle alustalle Esitys 10: Monikulttuurisuuden prioriteetit Ehdotan että toimenpiteiden prioriteetit muutetaan seuraavasti: MONIKULTTUURISUUS Pohjaesityksen Uusi TUETAAN LIPPUKUNTIA KASVAMAAN MONINAISESTI Järjestetään "Johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä"

16 /3 iltakoulutuksia JOHDETAAN MUUTOSTA MUUTTUMALLA ITSE Rekrytoidaan piirin luottamustehtäviin eri taustoista tulevia tekijöitä. Erityisesti moku ryhmä! TEHDÄÄN YHTEISTYÖTÄ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA Järjestetään partion avoimia päiväleirejä. Piirineuvosto kävi Mikko Mularin esityksistä keskustelua, jonka yhteydessä mm. monikulttuurisuuden toimenpide-esitys muokkautui lopulliseen muotoonsa. Koeäänestyksen perusteella kaikki Mularin muutosesityksen hyväksyttiin. Päätös 1: Piirineuvosto hyväksyi Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n vuoden toimintasuunnitelman LIITE 59a. Päätös 2: Piirineuvosto päätti, että hallitus esittelee seuraavassa piirineuvoston kokouksessa toimenpiteet, joilla varmistetaan partio-ohjelman toiminnanalan osalta piirineuvoston määrittelemien toiminnan suunnittelun painopisteiden toteutuminen toimenpidetaulukossa esitettyjen toimenpiteiden yhteydessä. Päätös 3: Piirineuvosto päätti, että hallitus tiedottaa piirineuvostoa Roihu projektiin liittyvistä piirin toimista piirineuvoston sääntömääräisessä kevätkokouksessa Päätös 4: Piirineuvosto Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n vuoden 2015 talousarvion. LIITE 59b Päätös 5: Piirineuvosto merkitsi tiedoksi viestinnällisen version toimintasuunnitelmasta sekä toimintakalenterin LIITE 59c 60. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VASTUUALUEET VUOSINA 2014 Piirineuvoston syyskokouksen tehtävänä sääntöjen mukaan on päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. Piirihallituksen varapuheenjohtaja Mikko Kytö

17 /3 Piirineuvosto päätti hallituksen koosta ja vastuualueista. Piirineuvosto päätti hallituksen kooksi 2+8 vuosille ja päätti, että piirihallituksen vastuualueet ovat: o Lippukuntatuki o Koulutus o Partio-ohjelma o Yhteiskuntasuhteet o Viestintä o Aikuiset o Markkinointi o Monikulttuurisuus ( projekti) 61. HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Piirineuvoston syyskokouksen tehtävänä valita hallituksen jäsenet erovuorossa oleviin ja muihin piirineuvoston päättämiin pesteihin. Kohdassa 60 esitetyn hallituksen jäsenten lukumäärän ja vastuualueiden mukaisesti valittaneen hallituksen jäsenet seuraaviin tehtäviin: o Lippukuntatuki o Koulutus o Partio-ohjelma o Yhteiskuntasuhteet o Viestintä o Aikuiset o Markkinointi o Monikulttuurisuus ( projekti) Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Mikko Leppänen Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Mikko Leppänen esitteli vaalitoimikunnan ohjesäännön mukaisesti hallitusehdokkaat. Ehdokkaat esittäytyivät vaalitentissä. Ehdokasasettelun aikana asettui ehdolle seuraavat henkilöt: o Leea Seppänen (Tuikku-Tytöt) Lippukuntatuki o Heidi Taskinen (Kauka-Kuutit) Koulutus o Laura Kabata (Aarnivalkeat) Partio-ohjelma o Siiri Kihlström (Tuikku-Tytöt) Yhteiskuntasuhteet o Ville Miettinen (piirin suora jäsen) Viestintä o Joel Heino (Kuksat) Aikuiset o Annika Stubbe (piirin suora jäsen) Markkinointi o Monikulttuurisuus ( projekti), ehdolle ei asettunut ketään, joten pesti täytetään piirineuvoston kokouksessa I/2015.

18 /3 Piirineuvosto valitsi hallituksen jäseniksi kaudelle : o Leea Seppänen (Tuikku-Tytöt) Lippukuntatuki o Heidi Taskinen (Kauka-Kuutit) Koulutus o Laura Kabata (Aarnivalkeat) Partio-ohjelma o Siiri Kihlström (Tuikku-Tytöt) Yhteiskuntasuhteet o Ville Miettinen (piirin suora jäsen) Viestintä o Joel Heino (Kuksat) Aikuiset o Annika Stubbe (piirin suora jäsen) Markkinointi 62. PIIRIHALLITUKSEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT PARTIOYHTEISÖN TOIMINNAN OHJAAMISEEN Piirineuvosto kuulee piirihallituksen esittelyn partioyhteisön ohjaamisesta. Piirihallituksen varapuheenjohtaja Mikko Kytö. Piirineuvosto pyysi kokouksessaan IV/2012, että piirihallitus esittelee vuosittain katsauksen siitä kuinka piirihallitus ohjaa partioyhteisön toimintaa. Piirineuvosto kuuli katsauksen. Piirineuvosto merkitsi tiedoksi saadun esityksen. 63. PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN KANTA KIINTEISTÖIDEN KEHITTÄMISEEN Piirineuvosto päättää piirin kannasta piirin tukijoiden toteuttamiin hankkeisiin. Kavalahden leirikeskukseen suunnitellaan uudisrakennusta. Talous- ja hallintopäällikkö Ville Salo Piirineuvosto kuuli katsauksen Kavalahden kiinteistöiden suunnitelmiin. Toimintaohjesääntö 4.3 sanoo Piirineuvosto päättää: piirin kannasta piirin tukijoiden toteuttamiin hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus piirin talouteen tai toimintamahdollisuuksiin

19 /3 Partio-omisteisten pääkaupunkiseutulaisten partiokämppien kuntotarkistus Piirineuvostolle tuodaan tiedoksi se, että Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö ja Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry:n hallitukset ovat päättäneet, että he kustantavat lippukunnille partio-omisteisten pääkaupunkiseutulaisten partiokämppien kuntotarkastukset vuonna Kuntotarkastuksien kautta lippukunnat saavat arvokasta tietoa siitä, missä kunnossa heidän kiinteistönsä on, minkälaisia kunnostustoimenpiteitä kiinteistö vaatii nyt ja mitä sille pitää tehdä lähitulevaisuudessa. Kuntotarkastukset suorittaa sovitussa laajuudessa Raksystems Anticimex Oy:n virallinen kuntotarkastaja. Kuntotarkastus ei lippukunnalle maksa mitään. Kaikista kustannuksista vastaa säätiö ja kannatusyhdistys. Ainoa mihin lippukunnan pitää sitoutua on se, että laadittu tarkistusraportti toimitetaan myös piiritoimistolle. Projektin myötä piiri saa kerättyä arvokasta tietoa pääkaupunkiseutulaisen partiotoiminnan kiinteistökannan kunnosta sekä näiden omistus- ja vuokrasuhteista. Lippukunnat taas saavat tietoa omaisuutensa kunnosta ja ammattilaisen näkemyksen siitä miten omaisuutta tulee lyhyellä/keskipitkällä aikavälillä kunnostaa. Projektista tiedotetaan lippukunnanjohtajille sekä kämppäisännille syyskauden 2014 aikana. Joku yhteinen vuokrasopimusmalli lippukunnille lippukuntien kämppien vuokrasopimukseen? Toimisto ottaa asian hoitaakseen ja asiaan palataan kuulumisissa muuten. Samassa yhteydessä voi miettiä voisiko partiokämpät.fi/muuta keskitettyä sivua hyödyntää lippukuntien kämppien markkinoinnissa. Päätös 1: Piirineuvosto merkitsi tiedoksi piirin lippukuntien kämppien kuntotarkastuksen ja päätti, että piirihallitus tuo kokoukseen I/2015 aikana raportin lippukuntien kämppien vuokraamiseen liittyen. Päätös 2: Piirineuvosto päätti piirin kannasta seuraavasti: - Lassilan peruskorjaus ei ole kannattavaa. Uudisrakennuksen teossa on huomioitava erityisesti suuret käyttäjäryhmät ja koulutustilat. Projektissa tulee huomioida muun tuki-infran, kuten keittiö- ja saniteettitilojen päivitystarpeet. Kokouksen puheenjohtajaksi tuli Mikko Mulari 64 ja 61 ajaksi. 64. VAALITOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Piirineuvosto asetti kevätkokouksessaan II/2014 vaalitoimikunnan valmistelemaan syksyn henkilövaaleja. Vaalitoimikuntaan ovat kuuluneet piirineuvoston puheenjohtaja Mikko Leppänen puheenjohtajana ja jäseniksi Nuutti Lehtikujan Niipperin Nuolihaukoista, Eeva Riivarin Maahisista, Eino Mäkitalon Aviapartiosta ja Jani Peltolan Siniritareista. Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Mikko Leppänen

20 /3 Piirineuvosto kuuli vaalitoimikunnan loppuraportin. Monikulttuurisuudesta vastaavaa hallituksen jäsentä ei onnistuttu vielä rekrytoimaan, joten sen valinta siirrettiin seuraavaan tammikuun I/2015 kokoukseen. Piirineuvosto merkitsi vaalitoimikunnan loppuraportin tiedoksi ja päätti, että vaalitoimikunta jatkaa toimintaansa tammikuun I/2015 kokoukseen asti. 65. PIIRINEUVOSTON TOIMINNANARVIOINTI Piirineuvosto arvioi toimintaansa kausilla Piirineuvoston puheenjohtaja Mikko Leppänen ja varapuheenjohtaja Mikko Mulari Piirineuvosto kävi toiminnanarviointia kaudesta Piirineuvosto merkitsi toiminnanarvioinnin tiedoksi. 66. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tahdon 2013 kampanjaan osallistuminen Piirin varajohtaja Mikko Kytö esitti, että Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry kannattaisi Tahdon 2013 kampanjaa. Piirineuvosto päätti että Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry liittyy tukemaan tasa-arvoista avioliittolakia ajavaa Tahdon 2013 kampanjaa. Seuraavan piirileirin vuosi Piirihallitus esitti, että seuraava piirileiri pidettäisiin vuonna Teemu Penttilä teki ponsiesityksen, jota Eeva Riivari kannatti: Piirineuvosto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että samana vuonna järjestettävät partiotaitojen talvi SM-kisat tulevat kunnialla järjestettyä. Ponsiesitys hyväksyttiin. Piirin kokouksessa asetettiin ponsi käsittelemään piirin seuraavan piirileirin ajankohtaa.

21 /3 Piirineuvosto päätti, että seuraava piirileiri järjestetään vuonna Lisäksi piirineuvosto päätti antaa aiheesta ponnen, jossa piirineuvosto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että samana vuonna järjestettävät partiotaitojen talvi SM-kisat tulevat kunnialla järjestettyä. 67. SEURAAVAN KOKOUKSEN VALMISTELU Seuraava kokous I / 2015 on merkitty pidettäväksi sunnuntaina luottisten helmisemman yhteydessä. Piirineuvoston työvaliokunta kokoontuu alustavasti tiistaina Kokousaineisto postitetaan perjantaina Ennakkoillat ja koulutukset olisi hyvä saada kalenteriin mahdollisimman pian. Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat mm. Puheenjohtajakokouksen suunnitelmat vuodelle 2015 Piirin ohjesäännöt vuonna 2015, toimintaohjesäännön liite Kiinteistöasioita Partio-ohjelman toteutuminen, tämän kokouksen päätöksistä Piirihallituksen monikulttuurisuudesta vastaavan jäsenen valinta Osallistuminen luottisseminaariin Piirineuvoston puheenjohtaja Mikko Leppänen ja piirihallitus Tiedoksi piirihallitukselle ja piirineuvoston työvaliokunnalle. Piirineuvosto merkitsi tiedoksi seuraavan kokouksen asiat ja asialistatoiveet. 68. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Piirineuvoston puheenjohtaja Mikko Leppänen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi, Mikko Leppänen Mikko Mulari Riikka Nenonen kokouksen puheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua Teemu Saksala Teemu Penttilä

22 /3 pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2013

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2013 16.11.2013 1/3 HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2013 Aika Perjantai-sunnuntai 15. 16.11.2013 Paikka Läsnä Kiljavan leirikeskus, Kassu, Hyvinkää Piirineuvoston jäsenet ja piirihallitus Kutsuttuna

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO I / 2014

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO I / 2014 28.3.2014 1 (7) HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO I / 2014 Aika Piirineuvoston kokous sunnuntaina 2.2.2014 Paikka Sunnuntaina 2.2.2013 klo 10.00 16.30 Helsingin nuorisoasiainkeskus (Hietaniemenkatu 9

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT!

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! :n ensimmäinen kevätkokous pidetään 5.4.2009 klo 12 Kankaanpään Seurakuntakeskuksessa osoitteessa Keskuskatu 44 (ajo-ohje liitteenä). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 2.11.2008 klo 13.00 17.15. 1(7) Paikka Läsnä Turun Lyseon koulu, Varusmestarintie 19, Turku 193 äänivaltaista kokousedustajaa 71 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Pekka Mannila ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Pekka Mannila ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 04.11.2012 klo 13.00-16.10. 04.11.2012 Paikka Läsnä Pori yliopistokeskus, Auditorio 126, Pohjoisranta 11 A, Pori 117 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä.

Lisätiedot

Luottissanomat Syyskuu 2014

Luottissanomat Syyskuu 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri Luottissanomat Syyskuu 2014 Lippukuntapäivä 28.9. Lippukuntapäivä 2014 järjestetään 28.9. Puropellon koululla Turussa. Päivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri KUVA Joel Forsman Piirin Toimintakalenteri SP:N JUTUT: Medialähettiläskoulutus 16. 18.1. Ko Gi staabikoulutus 30.1. 1.2. Kouluttaja ja ohjelmaseminaari (Ohjaajakoulutus+ JärJo) 30.1. 1.2. Tammikuu Ylitys

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI 2013. Hyväksytty piirihallituksessa IX 4.10.2012

TOIMINTA- KALENTERI 2013. Hyväksytty piirihallituksessa IX 4.10.2012 TOIMINTA- KALENTERI 2013 Hyväksytty piirihallituksessa IX 4.10.2012 tammikuu Kurssi- Ilmo KEVÄÄN KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN DL 14.1. Tsekkaa kurssiliite Hepun 3/13 välistä Saraste piirileiri kesällä 2012

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle

Lisätiedot

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan.

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan. Kokous 9/2012, 15.11.2012 klo 18.14 21.55, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto (pullavuoro) Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila Pirjo Lundén,

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä. TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET :n säännöt, 9. : Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen)

Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen) Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen) 1 Projektin tarve Lippukunnanjohtajan työtaakkaa kevennetään ja tukea kohdistetaan useammalle ja tehtäviä jaetaan. Tilanne ennen projektin käynnistämistä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

Tammikuu on hyvä aika täydentää lippukunnan kaikkia ryhmiä, tai perustaa ihan uusia!

Tammikuu on hyvä aika täydentää lippukunnan kaikkia ryhmiä, tai perustaa ihan uusia! Piirihallitus 10.10.2013 Kurssi- Ilmo KEVÄÄN KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN DL 13.1. Tsekkaa Toimintaliite Hepun 6/13 välistä Samoajavuoden aloitusbileet. Kuva: Mikko Jalo MONTAKO SUDARIA ON JÄLJELLÄ SYKSYLLÄ

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa Merkitty yhdistysrekisteriin

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa Merkitty yhdistysrekisteriin POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa 29.9.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 14.1.2008. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Partiolaiset

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

Tammikuu on hyvä aika täydentää lippukunnan kaikkia ryhmiä, tai perustaa ihan uusia!

Tammikuu on hyvä aika täydentää lippukunnan kaikkia ryhmiä, tai perustaa ihan uusia! Piirihallitus 10.10.2013 Kurssi- Ilmo KEVÄÄN KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN DL 13.1. Tsekkaa Toimintaliite Hepun 6/13 välistä Samoajavuoden aloitusbileet. Kuva: Mikko Jalo MONTAKO SUDARIA ON JÄLJELLÄ SYKSYLLÄ

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava poissa: Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja Jari Autio Terhi

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina klo

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina klo 25.10.2016 PIIRIN KOKOUS 23.10.2016 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Piirihallituksen puheenjohtaja Anna Haavikko avasi kokouksen sunnuntaina 23.10.2016

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Esityslista. Asiakirja 5

Esityslista. Asiakirja 5 Esityslista kirja 5 ESITYSLISTA AIKA 17.-18.11.2012, kokous alkaa lauantaina 17.11. klo 11.30 PAIKKA Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10 45100 Kouvola LÄSNÄ Valtuutetut kokousedustajat, yhdistyksen puheenjohtajat

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Seuraa meitä somessa

Seuraa meitä somessa Seuraa meitä somessa FACEBOOK: Lounais-Suomen partiopiiri INSTAGRAM: lspartiopiiri TWITTER: lspartiopiiri SNAPCHAT: lspartiopiiri Kun julkaiset omia partiokuviasi, muistathan tägit #lspartiopiiri ja #partioscout!

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

PARTIONEUVOSTON KOKOUS III/2016

PARTIONEUVOSTON KOKOUS III/2016 PN III/2016 Esityslista 1.11.2016 PARTIONEUVOSTON KOKOUS III/2016 AIKA 26.11.2016 klo 9.00-22.00 PAIKKA Eteläinen Rautatienkatu 4, 00100 Helsinki Sokos Hotel Presidentti LÄSNÄ Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2010-2011

Hallituksen kokous 1 / 2010-2011 Hallituksen kokous 1 / 2010-2011 Aika: 22.8.2010 klo 16:37 17:52 Paikka: Paikalla: Vartiokolo, Vetelintie 5 kerhohuoneisto, Helsinki Mika Kontiainen (puheenjohtaja), Mikko Mulari (sihteeri), Hannes Hämäläinen

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30.

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30. KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00 Partioasemalle. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2016 Aika 16.1. klo 14.30-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 17.12.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006 1(6) Aika 21.6.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöh. piiri) toiminnansuunnittelu vuodelle 2018 koostuu toimintasuunnitelman tekstiosasta, tapahtumakalenterista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous

Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous Partioneuvoston sääntömääräinen syyskokous PN III/2015 Aika 28. 29.11.2015 Paikka Partioasema Scoutstationen, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki Kokoustila Piennar, kokoustila Sahara Läsnä Partioneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

ohjelma, erovuorossa, kaudet täynnä

ohjelma, erovuorossa, kaudet täynnä LAPIN PARTIOLAISET ry Rajajääkärinkatu 3 A 1 96100 ROVANIEMI puh. 040 833 8556 s-posti: lappi@partio.fi LAPIN PARTIOPOIKAPIIRI RY 1 (2) LAPIN PARTIOLAISET RY:n ja LAPIN PARTIOPOIKAPIIRI RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Toimenpidetaulukko 2018

Toimenpidetaulukko 2018 Toimenpidetaulukko 2018 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY Hyväksytään J-SP:N syyskokouksessa 4.11.2017 Mikkelissä Strategia 2015 2018 Tavoitteet Partio kuuluu kaikille Partion positiivinen vaikutus ulottuu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1

Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1 Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1 Alue ALKUVUOSI Aluevaliokunnan huomiota aluetyön tasalaatuisuuteen Suuria vaihteluja piireittäin, aluetapaamisia 0-8 kpl vuodessa, osassa ei

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Piirinjohtaja Saija Kivelä avasi kokouksen klo

Piirinjohtaja Saija Kivelä avasi kokouksen klo POHJANMAAN PARTIOLAISET RY AIKA SUNNUNTAI 26.3.2017, KELLO 13.00 PAIKKA RAUDASKYLÄN KR. OPISTO, YLIVIESKA LÄSNÄ 66 HENKILÖÄ (LIITE 1/2017) KEVÄTKOKOUS 2017 1. KOKOUKSEN AVAUS Piirinjohtaja Saija Kivelä

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena on koko Suomi.

Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena on koko Suomi. Suomen Optometrian Ammattilaiset ry I YHDISTYS, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Ammattiyhdistyksen nimi on Suomen Optometrian Ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toiminta-alueena

Lisätiedot

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla. Piirihallitus Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 9/2016 Aik a: 22.8.2016 klo 17.00- Kokouksen aluksi klo 17.30 Partiosäätiön edustajat Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen kertoivat piirihallitukselle pesteistään

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI Sääntömuutosesitys Lounais-Suomen Partiopiirin piirihallitus käsitteli sääntömuutosta kokouksessaan PH 9/2016 (22.8.2016). Muutosehdotukset on merkitty punaisella korostusvärillä, lisäykset sinisellä ja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) NEUVOSTO 3.7.2012

TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) NEUVOSTO 3.7.2012 TORNION KYLIEN PÖYTÄKIRJA (1/4) TORNION KYLIEN NEUVOSTON KOKOUS Aika: 26.6.2012 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä: Karunki, VPK:n kokoustilat Osallistujalista liitteenä. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot