Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin. Lippukuntamme jäsenmäärä on noin 100 partiolaista. Kokoontumispaikkamme sijaitsee Lahden keskustassa, Ristinkirkon lähellä. Aktiivinen lippukuntamme tarjoaa jäsenilleen monipuolista partiotoimintaa; elämyksiä ja kokemuksia niin maalla kuin merelläkin. Lahden Siniset pyrkii tarjoamaan kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua toimintaansa. Lippukunnanjohtaja Jaakko Nippala p Lippukunnan apulaisjohtaja Harri Puolanne p internet: sposti: /lahdensiniset

2 sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä (myöhemmin Lahden Siniset) on Lahden keskustan alueella toimiva meripartiolippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiri ry:n. Taustayhteisöinä toimivat Keski-Lahden seurakunta sekä Lahden Siniset Tukiyhdistys ry. Lippukunta ylläpitää Lahdessa 75-vuotiasta perinnettä kouluttamalla nuoria partiolaisia purjehtimaan sekä edistämällä heidän kasvuaan vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Lippukunnassa toteutetaan Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. 2. Tavoitteet Lippukunta kehittää ikäkausiryhmien välistä yhteistoimintaa sekä pyrkii lisäämään lippukuntalaisten sitoutumista viikoittaiseen ja vuosittaiseen toimintaan. Erityisenä painopisteenä on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen sekä lippukunnan ikärakenteen eheyttäminen. Lippukunnan päätavoite vuodelle 2016 on: Turvata toiminnan resurssit ja jatkuvuus, sekä tarjota elämyksellistä partiotoimintaa 3. Hallinto 4. Ohjelmatoiminta Lippukunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa toimintakauden aikana, sekä järjestää syys- ja kevätkaudella seminaarikokoukset, joissa suunnitellaan ja seurataan toimintasuunnitelman toteutumista. Lippukunnan hallitus järjestää sääntömääräiset vuosikokoukset, jotka ovat syys- ja kevätkokous. Kauden 2016 tavoitteena on tehostaa hallinnon toimintaa tarkentamalla pestien sisältöä sekä varmistamalla toiminnan jatkuvuus uusien rekrytointien muodossa. Nykyinen LPKJ on sitoutunut toimimaan pestissään vuoden 2016 loppuun. Lahden Sinisten ohjelmatoiminta käsittää lippukunnan viikko-, leiri- ja retki-, koulutus- ja kilpailutoiminnan sekä muut ohjelmatapahtumat, joiden tavoitteena on partion päämäärien ja yleisten kasvatustavoitteiden konkretisoiminen lippukunnan toiminnassa partio-ohjelman keinoin. Ohjelmatoiminnan suunnittelussa huomioidaan kunkin vuoden ohjelmapainotus. Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuodelle 2016 on Hyvää elämää - parempaa maailmaa.

3 sivu Viikkotoiminta Ohjelmatoimintaa lippukunta järjestää joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Osallistumme Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n Roihu suurleirille. Lippukunta pyrkii järjestämään partiotoimintaa kaikille toimiville ikäkausille, jotka ovat: sudenpennut (7-9 vuotiaat) seikkailijat (10-12 vuotiaat) tarpojat (12-15 vuotiaat) samoajat (15-17 vuotiaat) ja vaeltajat (18-22 vuotiaat) Lisäksi pyritään järjestämään aikuisille (yli 22-vuotiaat) omaa toimintaa johtamiskokemusten sekä yhteisten johtajahuoltojen merkeissä. Lippukunta toteuttaa erilaisia aikuisprojekteja mahdollisuuksien mukaan. Viikkotoiminnan toteuttamisessa kehitetään uusia toimintatapoja sekä lisätään ryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Viikkotoiminnan taloudelliset resurssit turvataan monipuolisen toiminnan mahdollistamiseksi. Viikkotoiminnan resurssit turvataan Ohjelmatoiminnassa huomioidaan kunkin vuoden ohjelmapainotus Huomioidaan Yhteisvastuukeräys 2016 ja Punainen Sulka -keräys viikkotoiminnassa Laajennetaan lippukunnan jäsenpohjaa erityisesti samoajaja vaeltajaikäkauden osalta. Huomioidaan viikkotoiminnan tarpeet budjetissa sekä johtajien määrässä. Ohjelmapainotus huomioidaan toimintasuunnitelmissa Osallistutaan Yhteisvastuu ja Punainen Sulka -keräyksiin ja toteutetaan aktiviteetteja SP:n ohjeiden mukaan Lippukunta järjestää partiotoimintaa kaikille ikäkausille Laajennetaan lippukunnan jäsenpohjaa erityisesti samoajaja vaeltajaikäkauden osalta. Lippukunnassa toimii samoaja- ja vaeltajavartiot, jotka toteuttavat partioohjelmaa Samoaja- sekä vaeltajajäsenten määrä Viikkotoiminnan budjetti riittävä monipuoliseen ja elämykselliseen toimintaan Viikkotoiminnan johtajien riittävä määrä. Ohjelmapainotus näkyy ryhmien toiminnassa Toteutetut YV sekä Punainen Sulka tempaukset ja keräystoimenpiteet. 4.2 Leiri- ja retkitoiminta Lippukunta järjestää vuosittain kaksi koko lippukunnan yhteistä lippukuntaretkeä. Yhteisten retkien ja leirien lisäksi jokainen ikäkausiryhmä tekee vuosittain vähintään yhden oman päivä- tai yöretken ikäkausiohjelman määrittämällä tavalla.

4 sivu 4 Purjehtivat retket järjestetään vuonna 2016 sudenpennuille sekä seikkailijoille. Vuoden 2016 alussa alkaa Roihun kipinävaihe, jota Lahden Siniset pyrkii toteuttamaan SP:n ohjelman mukaisesti. Kesällä 2016 järjestetään suurleiri Roihu, jonne tavoitteena on 20 osallistujaa. Syksyllä 2016 järjestetään lippukuntaretki Roihun hiillosvaiheen mukaisesti. Vuoden 2017 aikana järjestetään kevät- sekä syysretket. Kesällä 2017 järjestetään purjehtivat retket ikäkausille Itämerellä. Ikäkausiryhmät järjestävät Jokainen ikäkausiryhmä järjestää Järjestetyt retket omia retkiä oman päivä- tai yöretken. Sudenpennuille ja seikkailijoille Järjestetään purjehtiva retki Järjestetyt purjehdukset kesällä Roihun korvaavaa toimintaa molemmille ikäkausille Roihu 2016 Osallistutaan Finnjamboree Osallistujien määrä 20 Varmistetaan osaava miehistö vuoden 2017 purjehduksille Roihulle Osallistutaan jo vuonna 2016 VOK:lle, järjestetään förstikurssi sekä osallistutaan saaristokipparikurssille. Painotetaan meripartioaktiviteetteja viikkotoiminnassa keväällä 17. henkeä Vähintään 10 henkeä osallistuu koulutuksiin vuosina 2016 ja Koulutustoiminta Lippukunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten järjestämiin koulutusjärjestelmän mukaisiin perus- ja/tai jatkokoulutuksiin sekä partio-ohjelman mukaisiin taitokoulutuksiin. Näiden koulutusten lisäksi johtajilla on mahdollisuus osallistua pestiään tukeviin muihin sekä partiolaisten että muiden organisaatioiden järjestämiin lippukunnan toimintaa tukeviin koulutuksiin. Kouluttautumisesta lippukunnassa vastaa lippukunnan hallitus yhteistyössä kunkin ikäkausiryhmän johtajan tai koulutuksen järjestämiseen erikseen nimettävän projektiryhmän kanssa. Lippukunta tukee kouluttautumista seuraavasti: Tervetuloa partioon taso ja Partiojohtaja-peruskoulutustaso kokonaisuudessaan Partiojohtaja-jatkokoulutustaso kokonaisuudessaan, poislukien Partiojohtajajatkokoulutus (Ko- Gi), Ryhmän johtaminen piirissä, Partiokouluttaja ja Tervetuloa piiriin koulutuskokonaisuudet. Lippukuntapestiä oleellisesti tukevat koulutukset.

5 sivu 5 Partio-ohjelmaan sisältyvät taitokoulutukset kokonaisuudessaan. Kipparikurssi ja Partiojohtajajatkokoulutus-koulutuskokonaisuus korvataan puoliksi. Muut koulutukset korvataan lippukunnan hallituksen päätösten mukaisesti. Lippukunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin. Erätaito peruskurssille osallistuvat kaikki 13- vuotta täyttäneet tarpojat. Veneenohjaaja (VOK) kurssille osallistuvat kaikki 15- vuotta täyttäneet Ryhmänohjaaja (ROK) kurssille osallistuvat kaikki 15- vuotta täyttäneet Viikkotoiminnan johtajat, hallituksen jäsenet sekä muut toimihenkilöt osallistuvat pestinsä mukaisiin koulutuksiin Tervetuloa Partioon koulutukseen osallistuvat kaikki uudet aikuiset Osallistuttu Erätaito koulutukseen Osallistuttu VOK koulutukseen Järjestetty ROK koulutus Vastuujohtajat ovat kouluttautuneet tehtäväänsä. Järjestetty Tervetuloa Partioon -koulutus 4.4 Kilpailutoiminta Lippukunnan ikäkausiryhmät osallistuvat partio-ohjelman määrittämällä tavalla oman ikäkautensa mukaiseen sudenpentu-, seikkailija- tai partiotaitokilpailuun. Lisäksi lippukunnan jäsenet voivat osallistua purjehduskilpailuihin. 4.5 Ohjelma- ja muut tapahtumat Toimivat ikäkaudet osallistuvat oman ikäkautensa mukaisiin joko alueellisiin, Hämeen partiopiirin tai Suomen Partiolaisten ohjelmatapahtumiin, joita ovat: Sudenpennut: piirin sudenpentutapahtuma Tarpojat: koko ikäkauden tarpojatapaaminen (KITT), tarpojien taitopäivät, piirimajakka Samoajat: piirin samoajatapahtuma Lippukunta järjestää lisäksi vuoden aikana kaksi yhteistä tapahtumaa jäsenistölleen ja heidän vanhemmilleen: 1. Kevätkauden päättäjäiset partioparaatin yhteydessä 2. Itsenäisyyspäiväkahvit soihtukulkueen jälkeen Edellä mainituista tapahtumista Kevätkauden päättäjäiset on ohjelmallinen partiotapahtuma, jonka aikana järjestetään partio-ohjelman mukaisia aktiviteetteja sekä seikkailijavuoden päättävä seikkailijapeli, jonka

6 sivu 6 aikana kerrataan vuoden aikana opittuja tietoja ja taitoja. Kevätkauden päättäjäisten suunnittelussa huomioidaan erityisesti kunkin vuoden ohjelmapainotus sekä elämykselliset aktiviteetit. Lisäksi lippukunta osallistuu partiolaisten kirkkopyhän toteutukseen sekä jokavuotiseen Yhteisvastuukeräykseen. Lippukunnan jäsenet osallistuvat ikäkautensa mukaisiin ohjelmatapahtumiin Toimintasuunnitelmissa otetaan huomioon ohjelmatapahtumat sekä tuetaan osallistumisia Osallistuminen ohjelmatapahtumiin Kevätkauden päättäjäiset on ohjelmallinen partiotapahtuma taloudellisesti Kevätkauden päättäjäisten ohjelmassa korostetaan ohjelmapainotusta sekä partio-ohjelmaa. Suoritetut aktiviteetit, ohjelmapainotuksen näkyminen ohjelmassa, järjestetty seikkailijapeli sekä huomioitu elämyksellisyys ohjelmassa 5. Kalusto ja ylläpito Lippukunta huoltaa olemassa olevaa kalustoaan ja täydentää sitä vastaamaan tarpeitaan vuosien aikana. Erityshuomiota kiinnitetään Roihu 2016 tarpeisiin sekä veneen merikelpoisuuteen vuodelle Rekrytoidaan varastomestari 6. Talous ja varainhankinta Lippukunnan taloudesta pyritään tekemään helpommin ymmärrettävä kaikille jäsenille. Budjetin suunnitteluun ja talouden valvontaan tullaan kiinnittämään huomiota enenevässä määrin. Johtajat hakevat rahaa ennakkoon tapahtumia järjestettäessä, täten jäsenten ei tarvitse käyttää omaa rahaa lippukunnan toimintaan. Mikäli omaa rahaa joudutaan käyttämään, rahat tulisi saada kuukauden sisällä takaisin lippukunnan taloudenhoitajalta. Lippukunta suorittaa omaa varainhankintaa vuosien aikana kalenterikampanjan ja muiden talkoiden muodossa. Varainhankintaa toteutetaan myös yhteistyössä Tukiyhdistyksen kanssa lippukunnan käytössä olevien veneiden kunnossapitoa varten. Varainkeruuta harjoitetaan lippukunnan keräysluvan turvin. Lisäksi hyödynnetään Yhteisvastuukeräyksen sekä Punainen Sulka -keräyksen tarjoamat paikalliset mahdollisuudet yhteistyössä Lions Clubien kanssa. 7. Viestintä Vuosina lippukunta jatkaa tavoitteellista, ajanmukaista ja monisisältöistä viestintäänsä. Olemassa olevia viestintäkanavia vahvistetaan ja niissä julkaistaan niihin parhaiten soveltuvaa monipuolista materiaalia, erityisesti sosiaalisen median merkitystä fiilispohjaisena viestimenä kohotetaan. Lisäksi eri kanavien sidostuneisuutta lisätään, ja kotisivujen merkitystä linkitettävän sisällön alkulähteenä ja kaiken viestinnän kotipesänä korostetaan uusimalla ne nykyaikaisia viestintätarpeita vastaaviksi.

7 sivu 7 Kaikki lippukunnan viestintä on koordinoitua, sidosteista eri kanavien välillä ja mielenkiintoista, ja se osaltaan toteuttaa ja tukee niin Hämeen partiopiirin kuin Suomen Partiolaistenkin viestintää. Lahden Sinisten selkeän graafisen ulkoasun ja brändin esilletuomista jatketaan paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Ajanmukaisesta, jäsenistön tarpeet huomioivasta ja partiohenkisestä viestinnästä tehdään luontainen osa kaikkea Sinisten toimintaa, ja kaikilla toimijoilla on perustiedot ja valmiudet toteuttaa lippukunnan viestintää. Viestinnän kokonaisvaltainen kehittäminen Viestintäkanavat Ylläpidetään aktiivisesti lippukunnan nykyisiä viestintäkanavia Eri ikäkausia osallistetaan sisällön tuotantoon Lasten ja nuorten kirjoittamien juttujen määrä (tavoite 12/vuosi) Toteutetaan lippukunnan Julkaistut Internet-sivut, Internet-sivujen uudistus Selvitetään mahdollisuuksia tuottaa eri viestimiin multimediasisältöjä, kuten videoita ja kuvaesityksiä jäsenten tyytyväisyyskysely Julkaistujen multimediasisältöjen määrä (tavoite 3/vuosi) Tiedotus lippukunnan sisällä ja sidosryhmätoiminta Parannetaan lippukunnan sisäistä ja sen sidosryhmien välistä tiedonkulkua Tuotetaan kaksi kertaa vuodessa erillinen uutiskirje lippukunnan sidosryhmille Toteutetut uutiskirjeet Kehitetään johtajiston keskinäistä nopeaa viestintää. Laaditaan lippukunnalle sidosryhmäkartoitus ja suunnitelma uusien sidosryhmien tavoittamiseksi. Päivitetään kartoitus ja suunnitelma puolivuosittain. Laadittu sidosryhmäkartoitus ja suunnitelma. Lippukunnan hallinnon avoimuus Lisätään lippukunnan hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta Julkaistaan päätöskoosteet (kokousmuistiot) kotisivuilla Julkaistujen päätöskoosteiden määrä (joka kokouk-sen jälkeen), päätöskoos-teiden

8 sivu 8 Reaaliaikaisempaa tiedotusta hallituksen päätöksistä (uutiset, Facebookin tilapäivitykset) julkaisujen viive (enintään kaksi päivää) Reaaliaikaisten päivitysten määrä (tavoite joka kokouksesta) Uusien jäsenhankintakeinojen ja tapojen luominen Suunnitellaan ja toteutetaan lippukunnalle uusia jäsenhankintamateriaaleja ja -keinoja kartoitetaan aktiivisesti lippukunnan jäsenhankinnan materiaalitarpeita ja toteutetaan erillinen jäsenhankintasuunnitelma Toteutettu suunnitelma, tuotetut materiaalit suunnitelman pohjalta Lisätään toimijoiden viestintätietoutta ja valmiuksia Lisätään toimijoiden viestintätietoutta ja -valmiuksia Laaditaan lippukunnan johtajistolle selkeä viestintäohje lippukunnan viestintäkanavista, niiden sisällöistä ja käyttämisestä sekä selkeytetään eri toimijoiden viestinnällisiä vastuita Toteutettu ohje

9 sivu 9 Tammikuu TAPAHTUMAKALENTERI 2016 Lippukunnan omat tapahtumat on merkitty kursivoidulla tekstillä Luottispäivä, Tampere 9.1. Piiritoimijakoulutuksen aloitus, Tampere Medialähettiläskoulutus Partiojohtajaperuskurssi 1/2016 I-osa, Laitikkala Lippukunnanjohtamisen monimuotokoulutuksen aloitus, Laitikkala Sihteerimonimuotokoulutuksen aloitus, Laitikkala Erätaitojen talvikurssi aikuisille, Evo Hopeakettu - erätaitojen talvikurssi, Evo Vko 3 PARTIOTOIMINTA ALKAA Helmikuu 6.2. Piirin talvikisat, Tampere Akela- ja sampokurssi, Laitikkala 7.2. Aluetapaaminen 1/2016, Laitikkala 6.2. Ikäkauden apulainen -koulutus 9.2. Kipparikurssin pääsykoe 9.2. Viestintäwarras, Hämeenlinna 7.2. Yhteisvastuustartti, Ristinkirkko, Lahti Yhteisvastuu-tempauspäivä (kaikki ikäkaudet osallistuvat) Partiojohtajaperuskurssi 1/2016 II -osa, Laitikkala Luotsipäivä, Laitikkala Ensiapu Muistelemispäivä vko 9 Hiihtoloma Muistelemispäivä YHTEISVASTUUKERÄYS Maaliskuu Vestigatio Kalmia, talvi SM-kisat Meripartiojohtajapäivät, Maarianhamina (Talvierätaitokurssien varaviikonloppu) Kipparikurssin teoria Johtajapäivät ja kevätkokous KoVa-koulutus Ensiapu 1, Laitikkala Tarpojien taitopäivä, Laitikkala Partioheraldiikkakurssi, Tampere LPK-KEVÄTKOKOUS Pääsiäinen

10 sivu 10 RYHMIEN OMAT RETKET YHTEISVASTUUKERÄYS Huhtikuu Kipparikurssin teoria KOHTAUS Partiojohtajaperuskurssi 2/2016 I-osa, Laitikkala Partioneuvoston sääntömääräinen kevätkokous Partiotoimisto Ensiapu KEVÄTRETKI Veneenohjaajakurssi, teoria, Hämeenlinna? 16.4.? Ohjaajatapaaminen Hygieniapassikurssi, Partiotoimisto Partioviikko, Roihuviikko Partiojohtajaperuskurssi 2/2016 II-osa, Laitikkala Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi, Antaverkka/Syöksynsuu Rastipäällikkökurssi, Antaverkka/Syöksynsuu Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä Mahdollisuuksien tori, Lahti Toukokuu Liljaviikonloppu, Pajaniemi 7.5. Sudenpentukisat, Lahti ja Tampere Reissu partioparaati, Lahti Repliikki -16, kevät SM-kisat, Riihimäki Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, Akaa Toukokuu Sail Lahti -jatkot Toimintakauden päättäjäiset Kesäkuu Veneenohjaajakurssi, käytäntö, Tampere tai Lahti Sudenpentujen Roihu-purjehdus Seikkailijoiden Roihu-purjehdus Heinäkuu ROIHU 2016 Elokuu Hallituksen seminaari Vko 35 PARTIOTOIMINTA ALKAA

11 sivu 11 Syyskuu Retkitoimintakilpailu 3.9. Erätaitojen jatkokurssin ja Aikuisten erätaitokurssin teoriaosuus, Tampere - Piiritoimisto 10. ja Aikuisten akelakurssi, Tampere - Piiritoimisto Partiojohtajaperuskurssi 3/2016 monimuoto (aloitus), Tampere Partiojohtajaperuskurssi 4/2016 I-osa, Laitikkala Aikuisten erätaitokurssi, EVO Kipparikurssi käytännönosa SP/Meripartioryhmä Akela- ja sampokurssi, Laitikkala Ikäkauden apulainen, Laitikkala Ensiapu 1, Partiotoimisto Joulukampanja-koulutus, Kallentalo, Lahti Ikäkausien omat retket! Lokakuu Aluetapaaminen 2/ Lippukunnanjohtamisen monimuotokoulutuksen aloitus Joulukampanja-koulutus, Tampere Sihteerimonimuotokoulutuksen aloitus Partiojohtajaperuskurssi 4/2016 II-osa, Laitikkala Syys SM-kisat Ikäkausivastaavakurssi, Laitikkala Saaristokipparikurssi JOTA-JOTI Ensiapu Seikkailijakisat, Lahti, Orivesi Hiillos samoajille ja vaeltajille, Laitikkala Sudenpentutapahtumat Ikäkausien omat retket! Marraskuu Superpäivät Piirin syyskokous, Tampere Lippukunnanjohtajien tapaaminen Lippukuntien sihteerien tapaaminen LPK:n Syysretki Partiojohtajaperuskurssi 5/2016 II-osa, Laitikkala Partiokouluttajakurssi, Laitikkala Nuotiokitarakurssi, Pajaniemi Pelastautumiskurssi Ensiapu 2 ADVENTTIKALENTERIMYYNNIN ALOITUS

12 sivu 12 Joulukuu SOIHTUKULKUE / ITSENÄISYYSPÄIVÄN KAHVIT Käytetyt lyhenteet: HP Hämeen Partiopiiri ry SRK Seurakunta or oranssi, partiotaitokilpailujen sarjatunnus vi vihreä, partiotaitokilpailujen sarjatunnus pu punainen, partiotaitokilpailujen sarjatunnus ru ruskea, partiotaitokilpailujen sarjatunnus ha harmaa, partiotaitokilpailujen sarjatunnus lpk lippukunta su sudenpentu se seikkailija SP Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry YTP Yhteistoimintapiiri KoVa Koulutusvastaava JOTA Jamboree on the Air JOTI Jamboree on the Internet L-SP Lounais-Suomen Partiopiiri ry Tapahtuman perässä oleva HP, SP tai SRK merkintä kertoo vastuullisen tapahtumanjärjestäjän.

13 sivu 13 TALOUSARVIO 2016 Tulot Menot Ohjelma- ja koulutustoiminta: Ohjelma ja koulutustoiminta: koulutustoiminta 80,00 koulutustoiminta 1200,00 retkitoiminta 2260,00 retkitoiminta 2 460,00 leiritoiminta 0,00 leiritoiminta 800,00 kilpailutoiminta 0,00 kilpailutoiminta 240,00 Veneilytoiminta 100,00 Veneilytoiminta: vakuutukset 500,00 kunnostus 200,00 tarvikekulut 1 370,00 satama- ym. kulut 0,00 muut kulut 215,00 Muiden tapahtumien tulot 0,00 Muiden tapahtumien menot 1 100,00 Yleistulot Yleismenot: Kokoontumistilat: vakuutukset 0,00 Hallinto: kokouskulut 400,00 posti- ja puhelinkulut 150,00 kopiointikulut 20,00 toimistotarvikkeet 200,00 huomionosoitukset 300,00 pankkikulut 10,00 viestintäkulut 700,00 Toimintatarvikkeet: Toimintatarvikkeet: tarvikevälitys 1215,00 kirja- ja lehtikulut 50,00 suoritusmerkki- ja huivikulut 600,00 kokoustarvikkeet 800,00 retkitarvikkeet 100,00 tarvikevälitys 1 250,00 Varainhankinnan tulot 5 400,00 Varainhankinnan menot 2 040,00 Avustustulot 5 750,00 Avustusmenot 0,00 Tulot yhteensä ,00 Menot yhteensä ,00

14 sivu 14

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015 JA TALOUSARVIO 2014 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 5 4. Talousarvio sivu 7 Perustiedot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017

KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 HAP=Hämeenlinnan alueen partiolaiset =Hämeen partiopiiri SP=Suomen partiolaiset TAMMIKUU 6.1. Tilastojen DL Malla 14.1 Kolotalkoot Syke 15.1. Ansiomerkkien hakudeadline

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä TAPAHTUMAKALENTERI 2017 TAMMIKUU 6.-8.1. Kinkunpolttajaiset samo TaLo, TaKo 8.1. LL&HK2018 suunnittelukokous TaLo, TaKo 13.-15.1. YSP-koulutus samo, vaelt SP 21.1. Organisaatiossa toimiminen koulutus vaelt,

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintakertomus sivu 3 3. Tuloslaskelma sivu 7 Perustiedot Partiolippukunta Lahden Siniset ry

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintakertomus sivu 3 3. Tuloslaskelma sivu 9 Perustiedot Partiolippukunta Lahden Siniset ry

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

1/5 PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISET RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

1/5 PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISET RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 1/5 PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISET RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YLEISTÄ Partiolippukunta Lahden Siniset ry on Hämeen Partiopiirin ry:n jäsen meripartiolippukuntana. Partiolippukunta Lahden Siniset ry

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 1. Yleistä Vuosi 2018 on Reippaitten Poikien 101. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 120-130 jäsenen tasolla ja sitä pyritään kasvattamaan. Toiminnassa

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä Sivu 1/6 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2016 on Töölön Sinisten 84. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry 1 Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry Partiovuoden 2003 toiminta oli monipuolista ja aktiivista. Jokaisella laumalla ja vartiolla oli osaavat ja innostuneet johtajat, mistä tuloksena oli lukuisat suoritetut

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 8.11.2014 Sisällys Johdanto 3 Stratergia 2015-2018 4 5 Tavoitteet 2015-2016 Vahva lippukunta 6 Kaikki mukaan

Lisätiedot

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 5.11.2013 8.11.2013 2 SISÄLLYS JÄSENISTÖ... 5! TOIMINTA... 6! SUDENPENTUTOIMINTA... 7! SEIKKAILIJATOIMINTA... 7! TARPOJATOIMINTA... 8! SAMOAJATOIMINTA... 9!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Partiolippukunta Nummen Samoojat ry:ssä vuoden 2013 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. 40 v juhlavuosi 2. Tarpojaikäkausi 3. omatoiminen varainhankinta 4. Retkitoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Yleistä Naantalin Sinisten toiminnan painopiste pyritään pitämään ikäkausitoiminnassa. Ikäkausitoiminta toteutetaan Suomen

Lisätiedot

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Yleistä: Mynämäen Maahiset ry on sekalippukunta, joka toimii Mynämäen kunnan alueella. Lippukunta tarjoaa partiotoimintaa kaikenikäisille.

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (6) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio ohjelman toteuttamista viikkokokousten, retkien, leirien, vaellusten

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2008 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Syksyllä siirryttiin useimpien ryhmien kohdalla partion

Lisätiedot

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Partiolippukunta Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:ssä vuoden 2018 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. Tarpojaikäkausi. Tarpojaikäkausi on

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksyttäväksi syyskokoukselle 18.10.2015 Etelä-Karjalan Partiolaiset Etelä-Karjalan Partiolaisiin kuuluu 21 toimivaa lippukuntaa piirin eteläisimmästä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja Finnjamboree 2016 Palvelujohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10 Lounais-Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma 2012 Sisällys Terveiset partiovuodelle 2012 3 Toimintakauden 2012 painotukset 4 Liitteet Tapahtumakalenteri 2012 7 Talousarvio 2012 10 2 Terveiset partiovuodelle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISTEN VUOSI 2016 ORGANISAATIO STRATEGIA 2015-2018 ALUE VAPAAEHTOISTUKI (KOULUTUS) OHJELMA PROJEKTIT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT..

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2011-14.8.2012 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri KUVA Joel Forsman Piirin Toimintakalenteri SP:N JUTUT: Medialähettiläskoulutus 16. 18.1. Ko Gi staabikoulutus 30.1. 1.2. Kouluttaja ja ohjelmaseminaari (Ohjaajakoulutus+ JärJo) 30.1. 1.2. Tammikuu Ylitys

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu Tiedotuskanava Merituulen tiedotuslehti koteihin syyskuu - lokakuu Tärkeitä puhelinnumeroita Kokoontumisajat Tulevat tapahtumat Syksyntapahtumia Merituulessa tapahtuu Tuisku 2015 MERITUULI Lisää tietoa

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 6 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 20. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat Järvi-Suomen Partiolaiset ry LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat MUISTATHAN Ajankohtaiset asiat ANSIOMERKIT haetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1. Yrjönpäivänä jaettavat merkit 15.4. Kesäleireillä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JOHDANTO (myöhemmin partiopiiri) toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestönä Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Mankkaan Eräsudet ry 1 (8) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio-ohjelman toteuttamista viikottaisten partiokokousten,

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Vakka. Partio kuuluu myös aikuisille!

Vakka. Partio kuuluu myös aikuisille! Vakka Partio kuuluu myös aikuisille! Syksy 2014 Hämeen Partiopiiri ry Aikuisjaosto Syksy 2014 Kannen kuva: Hannu Halmejärvi Seuraavan sivun kuva: Hannu Strömberg Tervehdys aikuisjaostosta! Aikuinen partiossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot