% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!"

Transkriptio

1 MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen toiminnassa. Lippukuntajärjestäävuodenaikanalukuisiatapahtumia,kutenretkiä,juhlia,leirejä,kilpailujajavaelluksia. Kokolippukunnankannaltatärkeimpiätapahtumiaovatlippukuntaretkikeväälläsekäkesäleirikesäkuussa 2015.Lisäksijokainenlippukunnan7 18=vuotiasjäsenosallistuuviikoittainpartiokokouksiin,joissa opetellaantärkeitäretkeily=japartiotaitojasekäpidetäänhauskaa. Vuoden2015tavoitteenalippukunnassaonperinteisenkokoustilanulkopuolistenkokoustenlisääminen sekähallinnollistenrakenteidenlaadunparannusmuutoksillakokouskäytäntöihin.samallajatketaanuusien aikuistentaijohtajaikäistenrekrytointialippukunnantoimintaan. 1.YLEISTÄ 1.1Lippukunta PartiolippukuntaMankkaanEräsudetonperustettuvuonna1994jalisättyyhdistysrekisteriinvuonna2005 (rek.nro ).vuosi2015onmankkaaneräsusien22.toimintavuosi.lippukunnantoiminta=alueon EspoonMankkaa.MankkaanEräsusientaustayhteisöonTapiolanSeurakunta.MankkaanEräsusista käytetäänlyhennettämes. MankkaanEräsudetryonjäsenPääkaupunkiseudunPartiolaisetry:ssä,EspoonPartiotukiry:ssäjaTapiolan alueenpartiolaisettapiiriry:ssä.pääkaupunkiseudunpartiolaisetry:nkauttalippukuntakuuluusuomen Partiolaiset FinlandsScouterry:hyn.

2 MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma Jäsenet Vuoden2014lopussalippukunnassaoli174jäsentäjajäsenmääräonsaatupysymäännousussa. Tavoitteenavuodelle2015onvakiinnuttaakasvanutjäsenmääränykyisiinlukemiinsajamahdollisestiottaa uusiajäseniälippukuntaan.tavoitteeseenpyritääntarjoamallalaadukastatoimintaajotoimivilleryhmilleja mahdollisuuksienmukaanperustamallauusiaryhmiä. 2.TOIMINTA 2.1.Partiotoiminta MankkaanEräsudetjärjestääSuomenPartiolaistenpartio=ohjelman mukaistapartiotoimintaajärjestämälläviikoittaisiakokouksiaeri ryhmille.kokouksiapidetäänmankkaanmakasiinillajamankkaan AsukaspuistonelientisenVäentuvantiloissa. Ryhmätkokoontuvatmaanantaisin,keskiviikkoisinjatorstaisin.Kevään2015aikanaMankkaanEräsusissa toimiinoin4sudenpentulaumaa(7 9vuotiaille),3seikkailijajoukkuetta(10 12v.),3tarpojaryhmää(12 15 v.),3samoajaryhmää(15 17v.)sekä1vaeltajaryhmää(18 22v.).Uusiasudenpentulaumojaperustetaan vuodenaikanajohtajatilanteenjatarpeenmukaanjajoolemassaoleviaryhmiätäydennetäänkysynnän myötä. Jokaisellasudenpennulla,seikkailijallajatarpojallaonomasuorituskirjatai=kortti,jonneryhmänjohtaja merkitseepartio=ohjelmanmukaantehdytsuoritukset.lippukuntakustantaajokaiselleseikkailijalleja tarpojalleohjelmanmukaisenkortinjasuoritusmerkit.kokouksissajaretkilläsuoritetaanmyöstaito=ja luokkamerkkejä.tavoitteenaon,ettäjokainenryhmätoteuttaaennakkoluulottomastinykyisenpartio= ohjelmanmukaisiaaktiviteetteja. Tavoitteenaonettäjokainenryhmäpitääkeväälläyhdenkokouksenjokaonavoinmyöspartiolaisten vanhemmille. Vuonna2015lippukunnallaonuloskololta=projekti,jonkamyötäpartiolaisetkohtaavatuusiahaasteitaja kulttuureita.ryhmiäkannustetaanpitämäänainakinkaksikokoustaankoloneliomankokoustilan ulkopuolella. Seikkailijoillepyritäänjärjestämäänkaudenpäättävätapahtumasepeli,jossaseikkailijapääseekäyttämään oppimiaantaitojaan.tarpoja=ikäisilleontarkoitusjärjestääyhteisiätapaamisiakokoikäkaudenkesken muutamankuukaudenvälein.myöslippukunnansamoajillejärjestetääntapaamisetmuutamankerran kaudessa. Partio=ohjelmantoteutumisestaMankkaanEräsusissavastaalippukunnanohjelmavastaavajapyrimme syksyyn2015mennessähankkimaanhänelleapulaisiksiikäkausivastaavat,jokaistalippukunnassatoimivaa ikäkauttakohden.ikäkausivastaavientehtävänäonavustaaryhmienvetäjiätoiminnansuunnittelussaja muissaryhmäntoimintaanliittyvissäasioissa.

3 MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma Retki<,leiri<javaellustoiminta MankkaanEräsudetjärjestäävuonna2015aktiivisesti retkitoimintaa.tavoitteenaon,ettäseikkailijoillajasitä vanhemmillalippukunnanjäsenilläonmahdollisuuspäästä ainakin4kertaavuodenaikanaretkellejasudenpennuilla ainakin3kertaavuodenaikana. Maaliskuussajärjestetäänperinteinenlippukuntaretki UsmituvallaHyvinkäällä.Sudenpennuille,seikkailijoilleja tarpojilleonmyöstarkoitusjärjestääikäkaudenomaretki syyskaudella.lisäksijokainensudenpenturyhmäjärjestää vähintäänyhdenomanretkenkeväällätaisyksyllä.seikkalijatjasitävanhemmatryhmättaasjärjestävät vähintäänyhdenretkensekäsyys=ettäkevätkaudella.toinennäistäsuositellaanvietettävänlaavullatai teltoissa.tämänlisäksijohtajatpitävättammikuussasuunnitteluretkenennenkeväänkokoustenalkuasekä virkistysretkenkesällämahdollisestimelontavaelluksenmerkeissä. MankkaanEräsudetpitääomankesäleirinkesäkuussa2015.Kesällätaisyksylläjärjestetäänmahdollisesti myösperinteinenjohtajistonvaellus.huhtikuussaontarkoitusjärjestäävaeltajillejaaikuisillapitkänmatkan kävelytapahtumanahkalilja. 2.3Koulutustoiminta MankkaanEräsudetkouluttaajohtajistoaanvuoden2015aikanaPääkaupunkiseudunPartiolaisetry:nja muidenpartioyhdistystenjärjestämilläkursseilla.johtajistostavalitaankoulutusvastaava,jokakertoo kursseistajakannustaajohtajiaosallistumaanniille.kurssitmonipuolistavatlippukunnantoimintaaja vahvistavatjohtajienosaamista. Ryhmienjohtajiakannustetaanosallistumaanvarsinkinjohtamansaikäkaudenohjaamistakäsitteleville kursseille. 2.4Kilpailutoiminta LippukuntalaistentoivotaanosallistuvanaktiivisestiEspoonPartiotukiry:n,PääkaupunkiseudunPartiolaiset ry:n,suomenpartiolaistensekämuidenpartioyhteisöjenkilpailuihin.erityisestiryhmiäkannustetaan ottamaanosaaperinteisiinkilpailuihin,kutenpartiotaitokilpailuespoonpunaseen,salapoliisikilpailu HiipiväänHaamuun,sudenpentujenpäiväkisaPinkkiinsekäpiirinmestaruuskilpailuihin.Kilpailutovatosa partio=ohjelmaa.päätavoitteenaeiolevoittaminen,vaanonnistumisenelämyksetjaryhmänyhteishengen kohottaminen.leikkimielisetkilpailutkutensudenpentujenlumiveistoskilpailujaseikkailijoillejatarpojille suunnattuespoonvihreepyöräilykilpailusopivatei=niin=kilpailuhenkisilleryhmille.muitakilpailuja,joihin osallistuminenontoivottavaa,ovatpartioviikollajärjestettävätsupersupesudenpennuillesekätörmä seikkailijoillejatarpojille. Vuonna2015onTapiolanalueenlippukuntieneliTapiirinvuorojärjestääEspoonPunanen partiotaitokilpailu.lippukuntaosallistuujärjestelyihinaktiivisesti. 2.5Muutoiminta MankkaanEräsudetjärjestäälippukuntalaisillejaheidänperheenjäsenilleenkaudenavajaiset,vanhempi partioon=kokoukset,yrjönpäiväjuhlanjajoulujuhlan.juhlissaonryhmienjärjestämääohjelmaaja mahdollisuusantaapartiolupaus.lisäksinäissätapahtumissajaetaanansiomerkkejäsekämerkkejä

4 MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 tunnustuksenasuorituksista.lisäksipyrimmejärjestämäänyhteisenlupauksenantotilaisuudensyksyllänoin neljäviikkoakokoustenalkamisenjälkeen. MankkaanEräsudetosallistuumyösPääkaupunkiseudunPartiolaisetry:njärjestämäänKohtaamiseen Helsingissäsekämuihinmahdollisiinpartioviikontapahtumiin. Lippukuntaosallistuuitsenäisyyspäivänä6.12.lipunnostoonTapiolankulttuuriaukiollaja jumalanpalvelukseentapiolankirkossa.lisäksilippukuntaonmukanajärjestämässämankkaan joulutapahtumaayhdessämankkaa=seuranjamuidenpaikallistenyhdistystenkanssaennenjoulua.samalla viikollajärjestettävättapiolankirkonjoulumyyjäisetkuuluvatmyöslippukunnanperinteisiin.lisäksi pyrimmeosallistumaanmyösmuihinmankkaanalueenyhteisiintapahtumiinvuodenaikana. 2.6Yhteistyötoiminta MankkaanEräsudetjatkaavuonna2006aloitettuarunsastayhteistyötämuidenpartiotoimijoiden kanssa.erityisestiyhteistyötätehdääntapiolanalueenlippukuntienkanssa.yhteistyötälommonelisuur= Matinkylänalueenlippukuntienkanssaaloitellaanlippukuntienyhteistyönparantamiseksi. TapiolanalueenlippukunnatovatperustaneetyhdistyksennimeltäänTapiolanalueenpartiolaiset Tapiiri ry.yhdistyksentarkoitusontoimiaalueenlippukuntientukenajayhteistyönkoordinoijana.mankkaan EräsudetovataktiivisestimukanaTapiirintoiminnassa.TapiolanalueenpartiolaisetTapiiriry:nhallituksessa onlippukunnanedustaja. PääkaupunkiseudunPartiolaisetry:npiirineuvostonkauden Tapiolanalueenedustajaon MankkaanEräsusista.LippukuntapyrkiiolemaanedustettunamyösEspoonPartiotukiry:nja PääkaupunkiseudunPartiolaisetry:nvirallisissakokouksissa,aluetapaamisissajamuissatapahtumissa. Teemmeyhteistyötävarainhankinnansuhteenvuonna2012perustetunEräsusienkillanry:nkanssa. LisäksiyhteistyötäpyrimmetekemäänmyösMankkaallatoimivienMankkaa=seuranjaMankkaan LionsClubinkanssaosallistumallaheidänjärjestämiinsäMankkaanalueenyleisötapahtumiin. 2.7Tiedotustoiminta MankkaanEräsusientiedotuslehtiMesikämmenilmestyyvuodenaikanavähintäänneljäkertaa. Mesikämmenentekoonvoivatosallistuakaikkilippukuntalaisetkirjoittamallajuttujatapahtumistatai muistaajankohtaisistaasioista.lehtikopioidaantapiolankirkollajajaetaanjäsenillekokouksissatai yhteisissätapahtumissa. Tiedotustahoidetaanmyöskokouksissajalippukunnansähköpostilistojenkauttajaettavilla tapahtumakohtaisillatiedotteilla.vanhempiensähköpostilistankauttatavoitetaanläheskaikki lippukuntalaistenvanhemmat.vuonna2015pyrimmeparantamaanviestintäämmevanhempiinja lippukuntalaisiinpäinkehittämälläviestintätapojamme. Lippukunnaninternet=sivutosoitteessawww.erasudet.fipalvelevatmyöstiedotuskanavana.Sivuilla julkaistaanajankohtaisiatiedotuksiajapäivittyvätoimintakalenteri.sielläonmyösnäkyvillälippukuntalehti Mesikämmenennumerotsekäkuviatapahtumista.Sivuttukevatmyöslippukunnanulkoistaviestintääja markkinointia. Erilaisiatiedotustapojakäytetäänmyösuusienjäsentenhankinnassa.Mahdollisuuksienmukaanlaitamme lehti=ilmoituksenuusienjäsentenottamisestapaikallislehteen.uusiajäseniäyritämmesaadamyös

5 MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 mainostamallamankkaalaistenkauppojenjakoulujensekätapiolankirkonilmoitustauluilla.lisäksi käymmeesittäytymässäkoululuokillejaesikouluillejajaammeheilletiedotuslappujamahdollisestisyksyllä aloittavistaryhmistä. 3.TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.1.Hallinto MankkaanEräsudetry:nkevätkokouspidetään MankkaanMakasiinilla.Kokouksessaesitelläänja vahvistetaanvuoden2014toimintakertomusjatilinpäätös. Syys=joulukuussa2015pidetäänMankkaanEräsudetry:nsyyskokous jossavalitaanvuodelle2016hallituksenjäsenetsekäpuheenjohtaja. Tänävuonnatarkoituksenaonparantaaedelleenlippukunnan hallinnollisiarakenteitapitämällähallituksenkokoukseterillisinä kokouksinakokojohtajistontapaamisistasekäharventamalla johtajistontapaamisia.tälläpyritääntekemäänkokouksista tehokkaampiajalisäämäänaktiivistaosallistumistajohtajiston tapaamisiin.lisäksipyrimmelisäämäänlippukunnalleerilaisiapestejä, joihinkuuluutietynosa=alueenasioistavastaaminen.pyrimme jakamaantarkemmintiettyihinhallinnollisiinpesteihinliittyvät työtehtävätkirjoittamallaniistäjokaisestaomankuvauksen. Hallituskokoontuukunkatsoosentarpeelliseksi.Hallituksen kokouksettoimivatlippukunnanpäättävänäelimenä,jakaikilla johtajillaonosanotto=oikeuskokouksissa.hallituksenpöytäkirjat julkaistaanlippukunnansisäisilläintranet=sivuillajasähköpostilistalla. Lisäksipyrimmejärjestämäänsäännöllisestimuutamankuukauden väleinjohtiksen,elikokojohtajistonyhteisentapaamisen,jossakäsitellääntulevattapahtumatjaryhmien senhetkisiäasioita.johtiksissaryhmänjohtajasaahelpostiapuaesimerkiksitoiminnansuunnitteluunja vinkkejätaitojenopettamiseen. Näidenlisäksijärjestämmekaksikertaavuodessayhteisentapaamisen,jossaryhmänjohtajatvoivat suunnitellatoimintasuunnitelmiaanyhdessäohjelmavastaavanjaikäkausivastaavienkanssa. 3.2Tukitoiminta Joulukuussa2012perustettiinMankkaanEräsusienkiltarylippukunnantukiyhdistykseksi.Sen tarkoituksenaonkorvatatoiminnallaanentinenvanhempainneuvosto.vuonna2015ontarkoitussopia tarkemminyhteistyöstäkillanjalippukunnanvälillä.lippukunnanhallitusnimeääkillanhallitukseen edustajan,jokapitääyhteyttäkillanjalippukunnanvälillä. Pyrimmetekemäänmyösyhteistyötävanhempienkanssavarainhankinnassajaerilaistentilaisuuksien järjestämisessä.tarvittaessaapuapyydetäänmyösviikoittaisiinkokouksiinjalippukunnanretkille. Aktiivisillavanhemmillaonkäytössäänomasähköpostilistaviestintäävarten.Lippukunnanhallitusnimeää vanhempienyhteyshenkilön,jokapitääyhteyttävanhempienjajohtajienvälillä. Lippukuntammepyrkiirekrytoimaanlisääaikuisiajamuitajohtajaikäisiäeripesteihin,kutenuusienryhmien vetäjiksijatiettyjentapahtumienjärjestelijöiksi.asiaahoitamaanonperustettutyöryhmä,johonkuuluu partiotoiminnassapidempääntoimineitaaikuisiajalippukunnanhallituksenedustajia.

6 MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma Kokoontumistila MankkaanEräsusienkokoontumistilanavuonna2015toimiiMankkaanMakasiinijaMankkaan AsukaspuistoelientinenVäentupa.EspoonkaupunkiluovuttaaMakasiininjaAsukaspuistonmaksutta Eräsusienkäyttöönkolmenailtanaviikossa. ToistaiseksiMakasiinionollutkäytössämmemaanantaisin,keskiviikkoisinjatorstaisinkello17 21sekäjoka kuukaudentoinensunnuntaiklo17 21johtajistonkokouksiavarten.Asukaspuistoonollutkäytössämme keskiviikkoisinkello LippukuntaetsiitoistakokoontumistilaayhteistyössäEräsusienkiltary:nkanssa.Pitkänaikavälin tavoitteenaonlöytääomatilamankkaanalueella,mikätoisijoustavuuttajahelpottaisitoiminnan järjestämistä. 3.4Kalusto Vuodenaikanalippukuntatekeekalusto=jatarvikehankintojapartio=ohjelmantoteuttamistavarten. Retki=jaleirikalustoahuolletaanjatarvittaessatäydennetäänuusillahankinnoilla.Lisäksipyrimme järjestämäänkalustotalkootalkusyksystä,joissasiivoammevarastonkesänjäljiltä.kalustoasäilytetään MankkaanMakasiinillakäyttöömmeosoitetuissakahdessakaapissajapihallaolevanvarastorakennuksen kolmessavarastohäkissämme.varastossaeivoidakaikkeasäilyttääjakaappitilaalkaaollakäytetty. 3.5.Talousjavarainhankinta Vuonna2014MankkaanEräsudethakeetoiminta=avustuksia EspoonkaupungiltasekäTapiolanseurakunnalta. Omatoimistavarainhankintaaharjoitetaanmyösahkerasti. JärjestämmeuusiavarainhankintakampanjoitaMankkaan Eräsusienkillankanssa.Osallistummemyösmyyjäisiin:ainakin TapiolankirkonjoulumyyjäisissäMankkaanEräsusillaonoma myyntipöytäjavarainhankintaaontarkoitusjärjestäämyös Mankkaanjoulutapahtumassasekämuissaalueen tapahtumissa. MankkaanEräsudetmyymyösSuomenPartiolaistenadventtikalentereita.Jokainenryhmäpyrkii käyttämäänainakinyhdenkokouksenkalentereidenmyyntiin.adventtikalenterienmyyminenon lippukunnanmerkittävinvarainhankintamuoto. Vuonna2015lippukuntaaloittaaLeirialue2025=projektin,jonkatarkoituksenaonmahdollistaamaapalstan ja/taipartiokämpänhankkiminenlippukunnalle.tämätukisilippukunnanretki=jaleiritoimintaa. Tavoitteeseenpäästäkseenlippukuntavaraisijokavuosi2000euroa(tavoite)leirialuekassaan.Säästöei synnytoiminnankarsimisesta,vaanentistätehokkaammastajaisommastavarainhankinnasta. LIITTEET: Toimintakalenterivuodelle2015 Leirialue2025projekti

7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintakalenteri vuodelle 2015 Vuoden painotuskohteet: Ulos kololta: ryhmät pitävät vähintään kaksi kokousta kaudessa muualla kuin kololla. Johtajaikäisenä partioon: kasvatetaan yli 15 vuotiaiden määrää ja siten myös ryhmänjohtajien määrää. Aikuisrekryn elvytys: vanhempipartioon kokoukset, vanhemmat mukaan retkille Hallinnon kehitys Hallitus ja johtis erilliset kokoukseti. Helmi, huhti, syys ja marraskuussa pidetään johtis, jossa käsitellään ryhmien kuulumisia ja menneitä ja tulevia tapahtumia. Vuodessa 2 toimintasuunnitelmajohtista tammi ja elokuussa. Hallitus kokoustaa itse tarpeelliseksi katsomallaan tiheydellä. Aika Tapahtuma Kenelle Vastaava Tammikuu Johtajaretki (T),S,V,A Satu&Suvi vko Kokoukset alkavat Su,Se,T,S,V,A Vaeltajatapahtuma ylitys V Päpa 23.1 Samoajabileet S Päpa Helmikuu vko 6 Vaeltajailta V EPT vko 6 Vanhempi partioon kokoukset Su,Se,T,S,V,A vko 8 Ei kokouksia Su,Se,T,S,V,A vko 8 Helmi talvileiri Su,Se,T,S,V,A Päpa/Anna V Piirin talvikisat T,S,V,A Päpa 8.2 Johtis (T),S,V,A Suvi Mankkaan Eräsudet ry:n kevätkokous Kaikki jäsenet Hallitus Maaliskuu 1.3 Lumiveistoskilpailu Su,(Se) EPT Snow demankkaa Lions/? KITT tarpojat T Kirsi 15.3 Sählyturnaus EPT Lippukuntaretki Su,Se,T,S,V,A Emil? 29.3 Mankkaan pääsiäistapahtuma? Mank.seura/? Huhtikuu 11.4 KITT samoajat S Päpa

8 12.4 Johtis (T),S,V,A Suvi Vimma viikonloppu S EPT Nahkalilja V,A Kirsi 25.4 Supersupe Su Päpa/? 25.4 Törmä Se,T Päpa/? 26.4 Kohtaaminen Su,Se,T,S,V,A Päpa/? vko 17 Partioviikko Sudenpenturyhmien omat retket Su Seikkailijaryhmien omat retket Se Toukokuu Samoaja viikonloppu S Päpa 9.5. Meriretki Su EPT 9.5. Espoon Vihree Se,T EPT Mankkaanpuron koulupäivä Su,Se Piirin yökisat S,V,A Päpa 3.10 tai Sepeli Se? Ömeising Reissu K 16 Kannus vko 21 Kevätkauden viimeiset kokoukset Su,Se,T,S,V,A Tarpojaryhmien omat retket T Johtajisto virkistys (T),S,V,A Hallitus Leiritavaroiden pakkaus (T),S,V,A Leiritoimikunta Kesäkuu (?) Lippukunnan kesäleiri Su,Se,T,S,V,A Leiritoimikunta 10.6 Varaston siivous ja grillailu S,V,A Kalustonhoitaja/hallitus Heinäkuu Baltic Jamboree Virossa S,V,A Jamboree S,V,A SP Elokuu Johtajiston melontaretki tms. (T),S,V,A Satu? 9.8 Toimintasuunnitelma paja (T),S,V,A Suvi 12.8 Uusien jäsenten vastaanotto tai vanhempainilta? vko34 Syyskauden kokoukset alkaa 23.8 Rantalentis turnaus EPT 29.8 Espoo päivä? Syyskuu 13.9 Kauden avajaiset/lupauksenantotilaisuus Su,Se,T,S,V,A? Espoon Punanen T,S,V,A Tapiiri/EPT

9 26.9. Sudenpentuosastoretki Su 27.9 Johtis (T),S,V,A Suvi 28.9 Yösuunnistuskisat Päpa Lionsin syystapahtuma? (T),S,V,A Lions/? (Taavinkylän koulupäivä) Lokakuu 4.10 Espoon Pinkki Su,(Se) EPT vko 42? Koulujen syysloma Joulukalenterien myynti alkaa Su,Se,T,S,V,A? Sudenpentujen EA tapahtuma Su Päpa Tarpojien taitopäivä T Päpa RO kurssi T,S Tapiiri Seikkailijaryhmien omat retket Se Tarpojaryhmien omat retket T Marraskuu Hiipivä Haamu Se,T,S,V,A ILV Johtis (T),S,V,A Suvi Vimma S EPT/Päpa Samoajien iltatapahtuma S Päpa Mankkaan Eräsudet ry:n syyskokous Kaikki jäsenet Hallitus Tapiolan kirkon joulumyyjäiset Su,Se,T,S,V,A Kilta? 29.11tai 6.12 Mankkaan joulutapahtuma Su,Se,T,S,V,A Mank. seur./? KITT T Kirsi Joulukuu vko 49 Syyskauden viimeiset kokoukset Itsenäisyyspäivän lipunnosto ja jumalanpalvelus Joulujuhla Su,Se,T,S,V,A? Samoaja 24h S Päpa Tapahtumat joiden järjestelyihin lippukunta ei osallistu ovat kursiivilla Lyhenteet: SP: Suomen Partiolaiset; EPT: Espoon Partiotuki; PäPa: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, Kannus: Partiokannus Su: 7 9 vuotiaat sudenpennut, Se: vuotiaat seikkailijat, T: vuotiaat tarpojat, S: vuotiaat samoajat, V: vuotiaat vaeltajat, A: 22+ vuotiaat aikuiset Toimintakalenterissa ei ole mahdollisesti kaikkia tapahtumia, ja se tarkentuu vuoden mittaan. Uusin versio löytyy aina lippukunnan kotisivuilta osoitteesta

10 Mankkaan Eräsudet ry Liitteeksi toimintasuunnitelmaan 2015 LEIRIALUE 2025 Vuonna 2015 Mankkaan Eräsudet ry aloittaa Leirialue nimisen projektin, jonka tavoitteena on vuonna 2025 ostaa tai vuokrata pitkäksi aikaa leirialue ja/tai partiokämppä tukemaan lippukunnan retki- ja leiritoimintaa. Vuodesta 2015 lähtien lippukunta varaa vuosittain 2000 (tavoite) säästöön erilliselle tilille. Säästettävää summaa voidaan suurentaa tai pienentää taloustilanteen mukaan. Projekti rahoitetaan lippukunnan omalla varainhankinnalla. Lisäksi voidaan ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Vuonna 2020 tehdään välikatsaus tilanteeseen lippukunnan varsinaisessa kokouksessa. Tarvittaessa tällöin aloitetaan selvittämään tarjolla olevia maaalueita ja/tai kämppiä. Projektia toteuttaa kulloinkin voimassa oleva lippukunnan hallitus tai sen tähän tehtävään nimeämät henkilöt.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (6) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio ohjelman toteuttamista viikkokokousten, retkien, leirien, vaellusten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 6 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 20. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2013

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2015

Toimintakertomus vuodelta 2015 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Vuosi 2015 oli Mankkaan Eräsusille toiminnantäytteinen. Lippukunnan jäsenmäärä on tasaantunut ja vuoden lopussa Mankkaan Eräsusissa oli 159 jäsentä. Maaliskuussa pidettiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Mankkaan Eräsudet ry 1 (8) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 23. toimintavuotenaan partio-ohjelman toteuttamista viikottaisten partiokokousten,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2008

Toimintakertomus vuodelta 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2008 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Syksyllä siirryttiin useimpien ryhmien kohdalla partion

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2012

Toimintakertomus vuodelta 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille vuosi 2012 oli jälleen aktiivinen ja toiminnantäyteinen. Lisäksi lippukunnan jäsenmäärä kasvoi vahvasti syksyllä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

Lippukunnan jäsenmäärä oli myös pienessä kasvussa. Vuoden lopussa se oli 167 jäsentä.

Lippukunnan jäsenmäärä oli myös pienessä kasvussa. Vuoden lopussa se oli 167 jäsentä. Mankkaan Eräsudet ry Toimintakertomus 2014 Mankkaan Eräsudet ry Vuosi 2014 oli Mankkaan Eräsudet ry:n 20-vuotisjuhlavuosi. Sen kunniaksi järjestettiin lippukunnan vuosijuhla ja syntymäpäiväjuhlat. Sen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus vuodelta 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (7) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintakertomus vuodelta 2016 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry toteutti vuonna 2016 partio-ohjelmaa viikottaisten partiokokousten, retkien, leirien,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintakertomus vuodelta 2016 Mankkaan Eräsudet ry 1 (7) MANKKAAN ERÄSUDET RY Toimintakertomus vuodelta 2016 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry toteutti vuonna 2016 partio-ohjelmaa viikottaisten partiokokousten, retkien, leirien,

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä TAPAHTUMAKALENTERI 2017 TAMMIKUU 6.-8.1. Kinkunpolttajaiset samo TaLo, TaKo 8.1. LL&HK2018 suunnittelukokous TaLo, TaKo 13.-15.1. YSP-koulutus samo, vaelt SP 21.1. Organisaatiossa toimiminen koulutus vaelt,

Lisätiedot

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri KUVA Joel Forsman Piirin Toimintakalenteri SP:N JUTUT: Medialähettiläskoulutus 16. 18.1. Ko Gi staabikoulutus 30.1. 1.2. Kouluttaja ja ohjelmaseminaari (Ohjaajakoulutus+ JärJo) 30.1. 1.2. Tammikuu Ylitys

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry

Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry 1 Partiolippukunta Ryttylän Eräveikot ry Partiovuoden 2003 toiminta oli monipuolista ja aktiivista. Jokaisella laumalla ja vartiolla oli osaavat ja innostuneet johtajat, mistä tuloksena oli lukuisat suoritetut

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2011-14.8.2012 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI. Toimintakalenterissa on syksy 2016 tarkemmin info=u huomatkaa jo Bedossa olevia ilmoi=autumisaikoja yms.

TOIMINTAKALENTERI. Toimintakalenterissa on syksy 2016 tarkemmin info=u huomatkaa jo Bedossa olevia ilmoi=autumisaikoja yms. Toimintakalenterissa on syksy 2016 tarkemmin info=u huomatkaa jo Bedossa olevia ilmoi=autumisaikoja yms. Kevään toiminta on alustavasb suunniteltu, mu=a yksityiskohdat tarkentuvat ajan kuluessa. Kalenterin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.10.2015 VISI 16 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Tehdään tietoista jäsenhankintaa

Lisätiedot

KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017

KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 HAP=Hämeenlinnan alueen partiolaiset =Hämeen partiopiiri SP=Suomen partiolaiset TAMMIKUU 6.1. Tilastojen DL Malla 14.1 Kolotalkoot Syke 15.1. Ansiomerkkien hakudeadline

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 1. Yleistä Vuosi 2018 on Reippaitten Poikien 101. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 120-130 jäsenen tasolla ja sitä pyritään kasvattamaan. Toiminnassa

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu Tiedotuskanava Merituulen tiedotuslehti koteihin syyskuu - lokakuu Tärkeitä puhelinnumeroita Kokoontumisajat Tulevat tapahtumat Syksyntapahtumia Merituulessa tapahtuu Tuisku 2015 MERITUULI Lisää tietoa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä SUDENPENTUOSASTO Vko 36 Laumojen ensimmäiset kokoukset 20.9. Syysexcu, sudenpentuosaston syysretki 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä Vko 48 Kynttiläkokoukset (laumankokouksessa

Lisätiedot

Toukokuu 5.5. Vertaistyöryhmä, Turku 6.5. Hallituksen kokous, Turku Parikurssi, Ruissalon kylpylä, Turku (haku 28.4.

Toukokuu 5.5. Vertaistyöryhmä, Turku 6.5. Hallituksen kokous, Turku Parikurssi, Ruissalon kylpylä, Turku (haku 28.4. SANY Toimintakalenteri 2017 Tammikuu 21.1. Hallituksen kokous, Helsinki Helmikuu 10.-11.2. Veera-työhmä, Hämeenlinna 11.-12.2. Arviointityöpaja, Hämeenlinna Maaliskuu 4.3. Hallituksen kokous, Helsinki

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Hyväksytty EPT:n syyskokouksessa 18.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO VIS13... 4 YLEISTÄ... 5 HALLINTO, TALOUS JA TOIMISTO... 8 YHTEISTYÖ- JA EDUNVALVONTA...

Lisätiedot

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 5.11.2013 8.11.2013 2 SISÄLLYS JÄSENISTÖ... 5! TOIMINTA... 6! SUDENPENTUTOIMINTA... 7! SEIKKAILIJATOIMINTA... 7! TARPOJATOIMINTA... 8! SAMOAJATOIMINTA... 9!

Lisätiedot

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Yleistä: Mynämäen Maahiset ry on sekalippukunta, joka toimii Mynämäen kunnan alueella. Lippukunta tarjoaa partiotoimintaa kaikenikäisille.

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä Sivu 1/6 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2016 on Töölön Sinisten 84. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi.

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Vuosi 2014 on Hespartto ry:n 97. toimintavuosi. Vuonna 2014 Hespartossa painotetaan erityisesti lippukuntamme kehittämistä ja

Lisätiedot

Tammikuu on hyvä aika täydentää lippukunnan kaikkia ryhmiä, tai perustaa ihan uusia!

Tammikuu on hyvä aika täydentää lippukunnan kaikkia ryhmiä, tai perustaa ihan uusia! Piirihallitus 10.10.2013 Kurssi- Ilmo KEVÄÄN KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN DL 13.1. Tsekkaa Toimintaliite Hepun 6/13 välistä Samoajavuoden aloitusbileet. Kuva: Mikko Jalo MONTAKO SUDARIA ON JÄLJELLÄ SYKSYLLÄ

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI 2013. Hyväksytty piirihallituksessa IX 4.10.2012

TOIMINTA- KALENTERI 2013. Hyväksytty piirihallituksessa IX 4.10.2012 TOIMINTA- KALENTERI 2013 Hyväksytty piirihallituksessa IX 4.10.2012 tammikuu Kurssi- Ilmo KEVÄÄN KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN DL 14.1. Tsekkaa kurssiliite Hepun 3/13 välistä Saraste piirileiri kesällä 2012

Lisätiedot

Tavastien merkkiohjeet. Poikien paita on ruskea ja tyttöjen sininen. Paita hankitaan itse esim. Scandinavian Outdoor -liikkeestä.

Tavastien merkkiohjeet. Poikien paita on ruskea ja tyttöjen sininen. Paita hankitaan itse esim. Scandinavian Outdoor -liikkeestä. Tavastien merkkiohjeet Poikien paita on ruskea ja tyttöjen sininen. Paita hankitaan itse esim. Scandinavian Outdoor -liikkeestä. Paidan rinnus Oikean rintataskun yllä Vasemman rintataskun yllä Leiri-/tapahtumamerkki

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Tammikuu on hyvä aika täydentää lippukunnan kaikkia ryhmiä, tai perustaa ihan uusia!

Tammikuu on hyvä aika täydentää lippukunnan kaikkia ryhmiä, tai perustaa ihan uusia! Piirihallitus 10.10.2013 Kurssi- Ilmo KEVÄÄN KURSSI-ILMOITTAUTUMISEN DL 13.1. Tsekkaa Toimintaliite Hepun 6/13 välistä Samoajavuoden aloitusbileet. Kuva: Mikko Jalo MONTAKO SUDARIA ON JÄLJELLÄ SYKSYLLÄ

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2008 kevätkauden Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yleistä. Sudenpennut. Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kirkkonummen Metsänkävijät ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 16.11.2014 Yleistä Vuosi 2015 on Kirkkonummen Metsänkävijöiden (KiMe) 39. toimintavuosi. Vuoden päätapahtumat ovat kaikille lippukunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle

Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio Hallituksen esitys syyskokoukselle Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Hallituksen esitys syyskokoukselle 26.10.2017 VISI 17 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Painotetaan palautekeskusteluja

Lisätiedot

Tuu mukaan! Tapah- Tuma Tarjo- Tin kevät 2013

Tuu mukaan! Tapah- Tuma Tarjo- Tin kevät 2013 tuu mukaan! Tapahtuma tarjotin KEVÄT 2013 Tapahtumatarjotin kevät 2013 Tähän vihkoon on kerätty kaikki kevään 2013 tapahtumat. Löydät täältä siis kaikki leirit, kilpailut, ikäkausitapahtumat jne. Mukana

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2010-2011

Hallituksen kokous 1 / 2010-2011 Hallituksen kokous 1 / 2010-2011 Aika: 22.8.2010 klo 16:37 17:52 Paikka: Paikalla: Vartiokolo, Vetelintie 5 kerhohuoneisto, Helsinki Mika Kontiainen (puheenjohtaja), Mikko Mulari (sihteeri), Hannes Hämäläinen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

Häme työllisyyskatsaus v. 2015: Janakkala tilanne kuukauden lopussa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko

Häme työllisyyskatsaus v. 2015: Janakkala tilanne kuukauden lopussa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Häme työllisyyskatsaus v. 2015: Janakkala tilanne kuukauden lopussa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Työttömien osuus työvoimasta 10,5 % 10,6 % 10,3 % 10,0 % 9,7 % Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut)

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös Tasekirja Tilinpäätös 2011-2012 Tasekirja Sivu 1 (14) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Yleistä... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Lippukunnan merkittäviä tapahtumia vuonna 2010-2011...

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014

Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2014 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2013 ja toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30.

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30. KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00 Partioasemalle. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Lisätiedot

KORVEN KOUKKAAJAT -INFO elokuu 2015

KORVEN KOUKKAAJAT -INFO elokuu 2015 KORVEN KOUKKAAJAT -INFO elokuu 2015 Hei koukkaajat ja koukkaajien vanhemmat! Helteinen kesä ja kuiva on vaipumassa muistoihin, mutta lippukunnan syyskausi on sitä vastoin pääsemässä kunnolla vasta käyntiin!

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2011 Tasekirja Julkinen versio

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2011 Tasekirja Julkinen versio Tilinpäätös 2011 Tasekirja Julkinen versio Sivu 1 (16) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Yleistä... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

KUTSU. Tervetuloa! Liitteet - esityslista - valtakirja - jäsen- ja äänimäärät - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 26.10.2016 klo 18.00 Partioasemalle (Töölönkatu 55, 00250 Helsinki). Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat

Lisätiedot

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo

KUOPIO, TAMMIKUU 2013 PÄIVÄ AIKA TAPAHTUMA VAST.HLÖ PUHELIN Keskiviikko Klo KUOPIO, TAMMIKUU 2013 16.1.2013 18-19.15 24.1.2013 18 19.15 klo Teemailta 1 Voimaa ja valoa talven sihteeri 29.1.2013 18 20 pimeyteen, Pirkko Ulmanen 30.1.2013 18 19.15 PIELAVESI, TAMMIKUU 2013 Maanantai

Lisätiedot

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten Aika päivittää partiovaatetus kuntoon! Siispä tässä ohjeet virallisten partiopaitojen hankkimiseen kaikille ikäkausille. Lisäksi nyt on mahdollisuus tilata tyylikkäitä lippukunnan logolla varustettuja

Lisätiedot

2014 TOIMINTAKALENTERI

2014 TOIMINTAKALENTERI 2014 TOIMINTAKALENTERI TAMMIKUU 1 1 KE Uudenvuodenpäivä 1.-31.1 Seututoimikuntien järjestäytymiskokoukset (6 kpl) iltakokouksinapj 2 TO KOKO VUOSI: Aktivointiprojekti, Aluetoimikunnan kokoukset, Ammattiosastojen

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 HESPARTTO RY TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuosi 2013 on Hespartto ry:n 96. toimintavuosi. Vuoden painopisteinä ovat johtajien

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VIS12 4 TOIMINNAN TARKOITUS JA KESKEISET TAVOITTEET 5 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA 9 HALLINTO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot