Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sedu Aikuiskoulutuksen työssä oppimisen puitesopimuksen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sedu Aikuiskoulutuksen työssä oppimisen puitesopimuksen."

Transkriptio

1 Ennakkotiedote: Kaupunginhallituksen päätöksiä Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja ja niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat päätökset: Lausunto rakentamisen poikkeuslupahakemuksesta kiinteistölle Hakemus: Loma-asunnon 100 kerros-m2, varastorakennuksen 25 kerros-m2 ja saunarakennuksen 25 kerros-m2 rakentaminen. Päätös: Kaupunginhallitus puolsi poikkeusluvan myöntämistä Perustelut: Rakennuspaikkana on noin m2:n suuruinen määräala vuonna 1933 rekisteröidystä emätilasta Jokinen RN:o 15:16. Emätilan ranta-aluetta ei ole käytetty rakentamiseen. Emätilatarkastelu ei osoita Jokisen emätilalle rantarakennusoikeutta. Lähtökohtaisesti kullekin emätilalle tulee kuulua vähintään yksi rantarakennusoikeus, ellei erityisistä ympäristö-, luonto-, virkistys-, ym. arvoista muuta johdu. Koska kyseisellä rantaalueella ei ole edellä mainittuja erityisarvoja, tulisi lupa myöntää. Sedu Aikuiskoulutuksen työssä oppimisen puitesopimus Sedu Aikuiskoulutuskeskus on lähettänyt Virtain kaupungille aikuiskoulutuksen työssä oppimisen puitesopimuksen, jossa sovitaan työssä oppimisen yleisistä vastuista ja velvoitteista. Puitesopimuksen lisäksi jokaisen opiskelijan osalta tehdään opiskelijakohtainen työssä oppimissopimus. Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sedu Aikuiskoulutuksen työssä oppimisen puitesopimuksen. Virtain valokuituhankkeiden projektipäällikön tehtävien järjestely EU:n uusi ohjelmakausi on käynnistynyt ja ensimmäinen teemahaku joka tämän hetkisen tiedon mukaan käynnistyy huhtikuun lopussa, koskee valokuituhankkeita. Tähän hakuun on valmisteltu hankkeita Liedenpohjassa, Härkösessä, Koronkylässä, Kotalassa sekä Pohjaslahdella. Ohjelmakauden edetessä on suunnitteilla myös toinen rahoitushaku valokuituhankkeille. Tähän kakkoshakuun valmistellaan Vaskiveden, Vaskuun ja Äijännevan hankkeet. Ensimmäiseen hakuun valmisteltavien hankkeiden kustannusarvio on n. 2 miljoonaa euroa ja ne on tavoitteena toteuttaa vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankkeiden vastuullisina toteuttajina toimivat yhdistykset (Härkösen kyläyhdistys ry, Liedenpohjan Maamiesseura ry, Kotalan Vesiosuuskunta, Pohjaslahden kyläyhdistys ry). Virtain kaupunki ei ole osallistunut suoraan valokuituinvestointien rahoitukseen, vaan investoinnit on katettu yksityisellä rahoitusosuudella ja hankerahoituksella. Virtain kaupunki takasi kyläyhdistyksen lainan Kurjenkylän valokuituhankkeessa. Lainan takauksesta on valtuuston päätös myös Liedenpohjan valokuituhankkeeseen. Toimintamalli on Virtain kaupungin näkökulmasta huomattavasti edullisempi, kuin se, että kunta osallistuisi suoraan investointihankkeiden rahoitukseen. Alustavissa rahoitusneuvotteluissa ELY-keskuksen edustajat esittivät mallia, jossa Virtain kaupunki palkkaisi työntekijän ja myisi asiantuntijapalveluja yhdistyksille. Yhdistykset eivät kuitenkaan voi vielä sitoutua työntekijän ostopalvelujen ostamiseen, sillä hankehaku ei ole auennut ja kustannukset eivät ole näin ollen rahoituskelpoisia. Haku aukeaa huhtikuun lopulla ja päätökset hankkeisiin saadaan tämän tiedon mukaan loppukesästä tai alkusyksystä (elo-syyskuu) Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan ja päätti jatkaa valokuituhankkeiden projektipäällikkö Jussi Varjosen

2 työsuhdetta ajalle Työntekijän palkkakustannukset jakaantuvat seuraavasti: Ennen hankehakemusten jättämistä muodostuneet palkkakustannukset jäävät 100 % Virtain kaupungin kustannuksiksi. Hankehakemusten jättämisen jälkeen syntyneet kustannukset laskutetaan tuntikirjanpitoon perustuen hakijayhdistyksiltä sen jälkeen, kun yhdistykset ovat saaneet myönteiset rahoituspäätökset. Mikäli päätökset ovat myönteisiä, Virtain kaupunki jatkaa Jussi Varjosen työsuhdetta saakka ja myy projektipäällikön työpanosta hankkeiden hakijatahoille. Mikäli hankepäätökset ovat kielteiset, Jussi Varjosen työsuhde päättyy ja kaupunki vastaa palkkakustannuksista saakka. Lausunto Väinö Paunu Oy:n reittiliikenneluvan johdosta Pirkanmaan Ely-keskukselle Pirkanmaan ELY-keskus pyytää Virtain kaupungin lausuntoa Väinö Paunu Oy:n oheisesta reittiliikenneluvan nro REITTI muutoshakemuksesta. Muutos koskisi Virtain osalta 5 minuutin aikastusta SS-vuoroon Ähtäri klo 15.05/ Helsinki, josta on välitön yhteys Orivedellä Jyväskylä-Tampere-Turku-pikavuoroon. Muutos tulisi voimaan alkaen. Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan, ettei Virtain kaupungilla ole huomautettavaa tehtyyn reittiliikenneluvan muutosesitykseen. Työohjelman vahvistaminen / Haja-asutusalueen viemäröinti Viemäriverkoston laajennushanke perustuu kaupunginvaltuuston päättämiin toiminta-alueisiin. Vuoden 2015 viemäriverkostojen laajennukseen haja-asutusalueelle on esitetty euron määrärahaa. Vuodelle 2015 varattu määräraha on varauma, jonka käyttäminen vaatii erillisen kaupunginvaltuuston päätöksen. Viemäriverkon laajennus koskisi ns. Seppälänperän aluetta Killinkoskella. Laajennus mahdollistaa 13 kiinteistön liittämisen verkostoon Arvion mukaan Seppälänperän viemärilinjan toteuttaminen maksaisi noin euroa. Vesihuoltoavustuksen määrä on arviolta euroa. Selvityksen mukaan liittymätulot olisivat noin euroa. Nettoinvestoinniksi jäisi noin euroa. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että haja-asutusalueen työohjelmaa muutetaan vuoden 2015 osalta siten, että ns. Seppälänperän aluetta ei toteuteta vuonna Visuveden kyläyhdistyksen kirje Visuveden kyläyhdistys on lähestynyt Virtain kaupunkia kirjeitse ja tiedustellut alustavasti, olisiko Virtain Kaupunki halukas neuvottelemaan enemmän mahdollisesta osakuntaliitoksesta tai myöntyväisiä antamaan tukea luontokoulun perustamiseen Visuvedelle. Kaupunginhallitus päätti antaa Visuveden kyläyhdistys ry:lle alla todetun vastauksen: Osakuntaliitoksen toteuttamisesta on todettu kuntajakolaissa. Sen 11 :n mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä tai kunnan jäsen. Lain mukaan kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka

3 on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon muutokseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta. Yksittäisen kunnan ja kunnan jäsenen esityksessä kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten kuntajaon muuttamisen ja säädetyt päätöksenteon edellytykset täyttyvät. Kuntajakolain 14 :n mukaan ministeriö määrää yksittäisen kunnan tai kunnan jäsenen tekemän kunnan osan siirtämistä koskevan valmistelevasta käsittelystä, jollei se hylkää esitystä heti. Ministeriö voi perustellusta syystä myös lykätä valmistelevan käsittelyn aloittamista. Visuveden kyläyhdistyksen esittämän osakuntaliitosta koskevan kysymyksen osalta voidaan todeta, että sen yksityiskohtaiseen arviointiin liittyy lukuisia näkökohtia. Kuntajakolain 4 :ssä kirjatut kuntajaon muuttamisen edellytykset vaativat huolellista pohdintaa. Myös valmistelusta on säädetty kattavasti kuntajakolaissa. Visuvedellä on ollut pitkään merkittävää elinkeinotoimintaa ja se on siten ollut tärkeä työssäkäyntialue useille virtolaisille. Visuveden etäisyys Virtain keskustaajamasta on noin 12 km, jonka ansiosta asukkaiden asiointia on toteutunut luontaisesti kuntarajoista riippumattomasti molempiin suuntiin. On tärkeää, että asukkaat voivat käyttää erilaisia yksityisiä ja julkisia palveluita joustavasti. Liikkuvuuden ja valinnanvapauden merkitykset ovat korostuneet myös lainsäädännössä. Perusopetuksen järjestäminen kuuluu kunnan lakisääteisiin velvoitteisiin ja Virtain kaupungin näkemyksen mukaan koulun toiminnan tukeminen ja osakuntaliitoskysymys liittyvät kiinteästi yhteen. Visuveden kyläyhdistys ilmaisee kirjeessään, että se on osaltaan aloittanut selvityksen mahdollisesta osakuntaliitoksesta ja luontokoulun perustamisesta. Virtain kaupunki toteaa, että harkintavalta mahdollisen aloitteen tekemisestä asiassa on siten Visuveden kyläyhdistyksellä. Itse valmisteluprosessista on säädetty kattavasti kuntajakolaissa. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm. lukuisia valtuustoaloitteita, jotka esitetään edelleen kaupunginvaltuustolle. ***************************************************************************************************************************** Ennakkotiedote poistuu kaupungin sivuilta pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh , sähköposti: ja Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh , sähköposti: Esityslistan löydät kokonaisuudessaan täältä:

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA 1 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 4/2010 Kokousaika 30.8.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD HT, OTL, VT, dosentti (UNNL0HQQROD 10.10.2007 Valtioneuvoston päätös 28.6.2007 kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä +XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS...

PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS... KOKOUS Yhteistyötoimikunta 15.4.2014 KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 N TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS... 16 17 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Lisätiedot