ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai klo Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai klo Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Saikkonen Ville Rajamäki Sirkku Varpula Tapani Riihiaho Christina Taijala Beata Korvola Juha Karhu Jarkko Takala Tiina-Maria puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Hahtola Sami Försti Juha Perttilä Jukka Mantila Juha Myllymäki Arja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin khall:n edustaja tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä kunnanrakennusmestari palvelupäällikkö palvelupäällikkö ASIAT 1-13 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Ville Saikkonen Pöytäkirjanpitäjä Juha Försti PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sirkku Rajamäki Tapani Varpula Aika ja paikka Isonkyrön kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Tekninen johtaja Juha Försti

2 Tekninen lautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekn.ltk 1 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekn.ltk 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Rajamäki ja Tapani Varpula.

3 Tekninen lautakunta LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA Tekn.ltk 3 TJ:N EHDOTUS: Hallintosäännön 63 :n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla sekä lautakunnan kokouksessa ao. osastopäälliköllä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä osallistuu kunnallistekniikan investointihankkeiden suunnittelun ohjaukseen, työmaiden valvontaan ja toimii kunnallistekniikan rakennushankkeiden turvallisuuskoordinaattorina. Lisäksi kunnanrakennusmestarin vastuulle kuuluvat mm. kunnan vesihuolto ja tieasiat. Perttilä toimii myös teknisen johtajan sijaisena. Kiinteistöhuollon palvelupäällikkö Juha Mantila osallistuu talonrakennustekniikan investointihankkeiden suunnitteluun, työmaiden valvontaan ja toimii useiden hankkeiden asiantuntijana kiinteistötekniikan osa-alueella. Lisäksi Mantila vastaa kunnan kiinteistöistä, puistoista ja ulkoliikuntapaikoista sekä uimahallin toiminnasta. Mantila toimii myös siivous- ja ruokahuollon palvelupäällikön sijaisena. Siivous- ja ruokahuollon palvelupäällikkö Arja Myllymäki osallistuu teknisen osaston siivous- ja ruokahuollon päivittäiseen toimintaan. Hän toimii Isonkyrön kunnan siivous- ja ruokahuollosta vastaavana henkilönä ja on hyvin merkittävässä roolissa siivous- ja ruokahuollon kehittämisessä. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh Tekninen lautakunta päättää, että: kunnanrakennusmestari Jukka Perttilälle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus teknisen lautakunnan kokouksiin. palvelupäällikkö Juha Mantilalle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus teknisen lautakunnan kokouksiin.

4 Tekninen lautakunta palvelupäällikkö Arja Myllymäelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus teknisen lautakunnan kokouksiin siivous- ja ruokahuoltoa koskevien asioiden käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2015 Tekn.ltk 4 Teknisen lautakunnan pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla allekirjoituksilla. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh TJ:N EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää, että - teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisellä osastolla kokousta seuraavana tiistaina ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä; - teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisellä osastolla päätöstä seuraavana tiistaina ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Tekninen lautakunta OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN Tekn.ltk 5 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Isonkyrön kunnan hallintosäännön, joka tuli voimaan Hallintosäännön 70 :n mukaan: Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Suuri osa kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä on hallintosäännön 54 :n mukaisia rutiiniluontoisia päätöksiä, joita ei ole tarkoituksenmukaista tuoda lautakunnalle otto-oikeuden käyttämistä varten (esim. vuosilomien tai koulutuksien hyväksyminen, lakisääteiset tai työehtosopimusten mukaiset vapaat ym.). Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh TJ:N EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää, että, se ei käytä otto-oikeuttaan teknisen johtajan päätöksiin jotka koskevat hallintosäännön 54 :n mukaisia asioita määräaikaisia työsopimuksia, joiden kesto on enintään kolme kuukautta Päätökset, joissa lautakunta voi käyttää otto-oikeuttaan ilmoitetaan lautakunnan puheenjohtajalle sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen allekirjoittamisesta päätösluettelot annetaan tiedoksi viranhaltijapäätöksen laatimisen jälkeisessä lautakunnan kokouksessa.

7 Tekninen lautakunta Ehdotus hyväksyttiin.

8 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN JA TAVOITTEIDEN HYVÄKSY- MINEN SEKÄ VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TULOSYKSIKÖILLE Tekn.ltk 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä päätettävä vastuuhenkilöistä. Kokouksessa jaetaan kunnanhallituksen kokouksessaan käsittelemä talousarvion täytäntöönpano-ohje. Esityslistan liitteenä on talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luonnos. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh TJ:N EHDOTUS: Merkitään tiedoksi kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2015 ja vahvistetaan teknisen lautakunnan käyttötalousosan määrärahat ja lautakunnan asettamat lisätavoitteet seuraavasti: Tekninen toimi (500): Tulosyksikkö: Tekninen lautakunta (5000): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa Kiinteistötoimi ja yleiset alueet (501): Tulosyksikkö: Maatilat (5020) Toimintatuotot euroa, toimintakulut 0 euroa, toimintakate euroa

9 Tekninen lautakunta Tulosyksikkö: Muu kiinteistötoimi (5040): Toimintatuotot 0 euroa, toimintakulut euroa, toimintakate euroa Tulosyksikkö: Kiinteistöhuolto (5050) (kiinteistöyhtiöt): Toimintatuotot euroa, toimintakulut euroa, toimintakate euroa. Tieasiat ja liikenneväylät (521): Tulosyksikkö: Rakennuskaavatiet (5210): Toimintatuotot 0 euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa Tulosyksikkö: Yksityistiet (5220): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa,

10 Tekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitos (530): Tulosyksikkö: Vesilaitos (5300): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa Tulosyksikkö: Viemärilaitos (5310): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa Jätehuolto (540): Tulosyksikkö: Kaatopaikka ja jätehuolto(5400) Toimintatuotot 0 euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa. Metsätilat (560): Tulosyksikkö: Metsätilat (5600): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa Lautakunnan antamat lisätavoitteet:

11 Tekninen lautakunta Kiinteistöt, uimahalli ja yleiset alueet sekä ruokahuolto ja siivous ( 590) Tulosyksikkö: Tukipalvelulautakunta (5900): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate 350 euroa Tulosyksikkö: Kiinteistöt (5910): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa Tulosyksikkö: Uimahalli (5920): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa Tulosyksikkö: Yleiset alueet (5930): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa

12 Tekninen lautakunta Tulosyksikkö: Ruokahuolto (5950): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate 0 euroa Tulosyksikkö: Siivous (5960): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate 0 euroa Talonrakennuksen ja kunnallistekniikan investoinnit:. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Tekninen lautakunta VAHTIMESTARIENTIEN TIENHOITOAVUSTUS Tekn.ltk 7 Vahtimestarientien asukkaat ovat anoneet Isonkyrön kunnalta tienhoitoavustusta tienhoidon kustannuksiin (liite). Anomuksen ovat allekirjoittaneet kaikki ko. tien varrella asuvat henkilöt. Vahtimestarientie sijaitsee Ikolan kylässä ja se haarautuu Pohjankyröntiestä vasemmalle Tervajoen suuntaan ajettaessa. Ko. yksityistie on noin 220 metriä pitkä. Kunnan yksityistieavustukset päätettiin laittaa haettavaksi teknisen lautakunnan päätöksellä /16. Avustushakemukset tuli palauttaa kuntaan mennessä. Yksityistieavustusten myöntämisen ehtona on useana vuotena ollut vähintään yhden asutun kiinteistön sijaitseminen yksityistien varrella sekä tien vähimmäispituudeksi on määritetty 300 metriä. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh TJ:N EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää, että avustusta ei myönnetä koska ko. yksityistie ei täytä avustamiselle asetettuja kriteerejä Ehdotus hyväksyttiin.

14 Tekninen lautakunta ALOITE PYÖRÄTIEN RAKENTAMISESTA Tekn.ltk 8 TJ:N EHDOTUS: Anssi Vatilo on jättänyt Isonkyrön kuntaan aloitteen jossa esitetään pyörätien rakentamista Kylkkälän koulun ja Peippoosen asuntoalueen välille. Aloite liitteenä. Isonkyrön kunnanvaltuusto on hyväksynyt Tervajoen osayleiskaavan helmikuulla Ko. osayleiskaavassa on kevyenliikenteen reitti huomioitu Kylkkälän koulun ja Peippoosen asuntoalueen välille. Suunniteltu reitti on kuitenkin hieman toinen kuin aloitteessa on esitetty. Asemakaavoitus tullaan käynnistämään ko. alueella vuoden 2015 aikana. Tarkempia rakentamissuunnitelmia voidaan teettää asemakaavan valmistumisen jälkeen. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh Tekninen lautakunta päättää antaa aloitteen tekijän tiedoksi, että aloitteen mukainen toiminto on huomioitu yleiskaavoituksessa hankkeen toteutussuunnitelmien teko voidaan aloittaa kun asemakaavoitus on valmistunut ja kunnanvaltuusto on myöntänyt hankkeelle investointimäärärahaa Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite todetaan teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitelty. Ehdotus hyväksyttiin.

15 Tekninen lautakunta VASTINE TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE TULLEESEEN OIKAISUVAATIMUKSEEN Tekn.ltk 9 Markku Salonen on jättänyt oikaisuvaatimuksen (liite) teknisen lautakunnan tekemään päätökseen. Päätös ( ) koski linja-autoliikenteen läpiajon sallimista Lukkarinmäentiellä. Oikaisuvaatimuksessa pyydetään teknistä lautakuntaa oikaisemaan tehty päätös ja ottamaan asukkaiden asumisolosuhteet sekä Lukkarinmäentien tieliikenteellinen asema sekä liikenneturvallisuusnäkökohta huomioon ja käsittelemään asia uudelleen. Isonkyrön matkahuollon kautta kulkee arkipäivisin normaalisti yhteensä kahdeksan ajovuoroa. Puolet ajosta suuntautuu Vaasan ja puolet Seinäjoen suuntaan. Matkahuollon henkilökunnalta saadun tiedon mukaan Lukkarinmäentietä käyttää ainoastaan Vaasan suunnasta tuleva liikenne, joten arkipäivisin Lukkarinmäentietä käyttää ainoastaan neljä reittiliikenteen linja-autoa. Matkahuollon henkilökunnan kanssa käydyn keskustelun perusteella ajoreittiä voidaan muuttaa siten, että pääsääntöisesti kuljetaan Kyrööntien kautta. Joidenkin vuorojen on kuitenkin turvallisempaa kulkea Lukkarinmäentien kautta, jolloin matkahuollon pihassa ei tarvitse linja-autolla peruuttaa vaan matka voi jatkua pysähdyksen jälkeen alkuperäiseen ajosuuntaa ilman merkittävää turvallisuusriskiä. Lukkarinmäentien varrella ei ole erillistä kevyelle liikenteelle tarkoitettua tietä tai koroketta, vaan kevyt liikenne kulkee ajorataa pitkin. Koululle menevä jalan ja pyörällä tapahtuva liikenne tulisi ohjeistaa kulkemaan Pohjankyröntien ja Kyrööntien varrella olevaa kevyenliikenteen väylää pitkin. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh TJ:N EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää, että ohjeistetaan linja-autoliikenteen vakiovuorot pääsääntöisesti käyttämään ajoreittinään Kyrööntietä - Lukkarinmäentielle ei asenneta linja-autoliikennettä estäviä liikennemerkkejä

16 Tekninen lautakunta koululiitu-ohjelmaa ei käynnistetä Lukkarinmäentien osalta koska linjaautoliikenteen väheneminen parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ko. tiellä. Koululiitu-ohjelma käynnistetään tarpeen mukaan koskemaan laajempaa kokonaisuutta. Ehdotus hyväksyttiin.

17 Tekninen lautakunta VASTINE PETSAMON TIEKUNNAN TEKEMÄÄN OIKAISUVAATIMUKSEEN Tekn.ltk 10 Petsamontien tiekunta (Perä-Ahomäki yksityisen tien tiekunta) on jättänyt oikaisuvaatimuksen (liite) teknisen lautakunnan tekemään päätökseen. Päätös ( ) koski yksityisteiden hoitojärjestelyjen muuttamista alkaen. Oikaisuvaatimuksessa Petsamon tiekunta vaatii teknistä lautakuntaa kumoamaan tehty päätös siltä osin kun tiekunnalta on päätetty ryhtyä perimään 15 % omavastuuosuutta. Petsamontie sijaitsee Isonkyrön kunnan Lehmäjoen kylässä. Petsamontie haarautuu Kaurajärventiestä itään ja päättyy Untamalantiehen. Kokonaispituudeltaan se on noin 6500 metriä, josta Isonkyrön kunnan puolella sitä on noin 5000 metriä ja loppu noin 1500 metriä sijaitsee Seinäjoen kaupungin alueella. Isonkyrön kunta ja Petsamontien tiekunta ovat laatineet yksityistien hoidosta hoitosopimuksen, joka on allekirjoitettu Sopimus liitteenä. Hoitosopimus kattaa sekä Isonkyrön että Seinäjoen alueella olevat tien osuudet. Tiekunnan kanssa tehdyn hoitosopimuksen lisäksi Isonkyrön ja Ylistaron kuntien välillä on ollut sopimus, jonka perusteella Isonkyrön kunta on saanut laskuttaa Ylistaron kuntaa sen alueella olevalta tien osuudelta. Ylistaron kunnan liityttyä Seinäjoen kaupunkiin on sama käytäntö jatkunut ilman erillistä sopimusta. Vuoden 2014 tien hoidosta Seinäjoen kaupunki on maksanut Isonkyrön kunnalle yhteensä 1325 euroa. Laskutus perustuu edellisen vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. Oikaisuvaatimuksessa mainitaan, ettei päätöstä tehtäessä ole riittävästi huomioitu Petsamontien liikenteellistä merkitystä. Yhdenkään yksityistien merkitystä ei ole vähätelty, vaan päätöstä tehtäessä on ajateltu käyttäjiä ja tiekuntia kokonaisuutena. Joillakin vilkasliikenteisillä läpiajoteillä on kunnossapidon tarve huomattavasti suurempi kuin vähäliikenteisillä päättyvillä teillä. Kunnossapitotöiden kohdentaminen vilkasliikenteisille teille tasapuolistaa käyttäjien ja tiekuntien tasapuolisen kohtelun. Omavastuuosuus on jokaiselle tiekunnalle yhtä suuri kunnossapidon määrään katsomatta. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh TJ:N EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää, että

18 Tekninen lautakunta Petsamontien tiekunnalta peritään 15 % omavastuuosuus ainoastaan Isonkyrön kunnan alueella olevalta tieosuudelta (5000 m), koska Seinäjoen kaupungilta laskutettava osuus kattaa Seinäjoen kaupungin alueella sijaitsevan tieosuuden kunnossapidon (1500 m). - muilta osin teknisen lautakunnan päätös pidetään ennallaan. Lisäksi annetaan Petsamontien tiekunnalle tiedoksi, että teknisen lautakunnan tulee esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toukokuun 2015 loppuun mennessä yksityisteiden hoito- ja kunnossapitopitojärjestelyt kokonaisuudessaan ja yksityistieavustusten myöntämisperusteet niin, että järjestelmä voidaan ottaa tasapuolisesti käyttöön kunnan alueella viimeistään vuoden 2016 alussa. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tekn.ltk Teknisen johtajan tekemät päätökset ajalla Isonkyrön kunnan vesilaitostyöntekijän valinta päätös koulutukseen osallistumisesta 3 kpl saatavien poisto romuajoneuvon ottaminen kunnan haltuun ja sen hävittäminen romuajoneuvolain mukaisesti Isonkyrön kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistelmätyöntekijän valinta Isonkyrön ruokapalveluiden keittäjän valinta palvelupäällikön palkan tilapäinen korottaminen hankintapäätös metsänhoitosuunnitelman laatimisesta ajalle sairausloman myöntäminen 6 kpl 2. Kunnanhallitus on kokouksessaan /7 valinnut edustajakseen tekniseen lautakuntaan Sami Hahtolan. TJ:N EHDOTUS: Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. Ehdotus hyväksyttiin.

20 Tekninen lautakunta PALVELUMAKSUJEN TARKASTAMINEN VESIHUOLLON JA KIINTEISTÖTOIMEN OSALTA Tekninen ltk 12 TJ:N EHDOTUS: Hallintosäännön 16 mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu palvelualueensa palvelumaksujen hyväksyminen. Kunnan sisäisessä laskutuksessa käyttäjäpalvelutyöstä otetaan kuittaus kuittauslomakkeeseen sen osaston henkilökunnan työntekijältä mihin palvelutyö kohdistuu. Kuittaus otetaan myös palvelupäällikön ja kunnanrakennusmestarin käytetyistä työtunneista kyseiseen työhön. Palkanlaskija kohdistaa syntyneet palkkakustannukset kyseisen osaston menokohtaan. Palvelutöitä laskutetaan, kun tilaajana ovat yksityiset, yhdistykset, seurat ym. kunnan ulkopuoliset tahot. Tälle laskutukselle tulee teknisen lautakunnan hyväksyä hinnasto. Palveluhinnat sisältävät hallinto- sekä toiminnan muita yleiskuluja. Vesihuollon ja kiinteistötoimen palveluhinnoille on laadittu liitteen mukainen hinnasto. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen palveluhinnaston siten, että se otetaan käyttöön alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

21 Tekninen lautakunta YKSITYISTEIDEN HOITO- JA KUNNOSSAPITOJÄRJESTELYT Tekn.ltk 13 TJ:N EHDOTUS: Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan, teknisen lautakunnan tulee esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toukokuun 2015 loppuun mennessä yksityisteiden hoito- ja kunnossapitopitojärjestelyt kokonaisuudessaan ja yksityistieavustusten myöntämisperusteet niin, että järjestelmä voidaan ottaa tasapuolisesti käyttöön kunnan alueella viimeistään vuoden 2016 alussa. Tieisännöitsijä Perttu Potka on kutsuttu selvittämään vaihtoehtoisia toteutustapoja yksityisteiden hoito- ja kunnossapitojärjestelyistä. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh Tekninen lautakunta päättää merkitä Perttu Potkan esityksen tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

22 Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu-vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Pykälät: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Isonkyrön tekninen lautakunta Pohjankyröntie ISOKYRÖ Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä - päätös, johon oikaisua haetaan - asiakirjat, joihin vedotaan Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

23 Tekninen lautakunta Vaasan hallinto-oikeus PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) VAASA Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää 9, 10 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Valitusaika 30 päivää 14 päivää Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa n. 89 euroa. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle. Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

24 Tekninen lautakunta Pykälät 1, 2, 11, 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 HLL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot