LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014"

Transkriptio

1 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Porin kaupunkiseudun vapaaehtoinen kuntajakoselvitys: yhdistymissopimusneuvotteluvaihe Luvian ja Eurajoen kuntien välinen kuntarakenneliitosselvitys Valtuustoryhmän perustaminen Valtuustoaloite: aloitetaan nopealla aikataululla perhehoito Puitesopimus: terapia ja hyvinvointipalvelu Auroosa Oy Jäänhoitokoneen ja jäähdytyskontin vuokrasopimus-osapuolina Luvian kunta ja Luvian Jäähalli Oy Isomaan vesiosuuskunnan ehdotus liittymämaksusta Luvian kunnalle Vapaa-aikasihteeri Rautasen irtisanoutuminen Vapaa-aikasihteerin viran täyttäminen Erityisluokanopettajan viran täyttäminen Koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus, Viirikoulun korjauksen rakennusurakoitsijan valinta Koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus, Viirikoulun korjauksen automaatiourakoitsijan valinta Koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus, Viirikoulun korjauksen putkiurakoitsijan valinta Koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus, Viirikoulun korjauksen sähköurakoitsijan valinta Koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus, Viirikoulun korjauksen ilmanvaihtourakoitsijan valinta Käenpesän palvelukeskuksen hoitajakutsu urakoitsijan valinta Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden pöytäkirjat Pöytäkirjan nähtävänäpito Puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kunnanvirastossa klo Marja Vaitomaa Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

2 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 433 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 273 Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle lähettämällä kokouskutsu/esityslista kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille. Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kunnanhallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 274 Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Kirsti Karisjoki ja Reijo Koivunen. Kunnanhallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Karisjoki ja Reijo Koivunen.

3 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 434 PORIN KAUPUNKISEUDUN VAPAAEHTOINEN KUNTAJAKOSELVITYS: YHDISTYMISSOPIMUSNEUVOTTELUVAIHE Khall 219 Porin vapaaehtoisen kuntajakoselvityksen yhdistymissopimusneuvotteluvaihe on käynnistynyt työvaliokunnan kokouksella 1/ Porin kaupungintalolla. Kokouksessa on päätetty tämän vaiheen poliittisen ohjausryhmän kokoonpanosta, jonka muodostavat osallistuvien kuntien valtuustojen puheenjohtajisto sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja. Poliittiseen ohjausryhmään nimetään lisäksi kaksi henkilöstöryhmien edustajaa, jotka henkilöstöryhmät erikseen päätettävällä tavalla nimeävät. Työvaliokunnan muodostavat osallistujakuntien kunnan- ja kaupunginjohtajat (Pori 3). Toimielimessä lisäksi sihteeristön edustajat. Työvaliokunta määrittelee tehtävänsä tarkemman aikataulun. FCG:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen toimii neuvotteluvaiheen ajan vastuukonsulttina ja ulkopuolisena asiantuntijana. Asikaisen tehtävänä on vastata yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessin aikatauluttamisesta ja etenemisestä, yhdistymissopimuksen laatimisen liittyvän prosessin suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta ja olla vetovastuussa sopimuksen laatimiseen liittyvistä työkokouksista erikseen päätettävällä tavalla. Jokainen kunta on jo nimennyt viestintäryhmään oman edustajansa. Ryhmä aloittaa työnsä välittömästi ja tekee ensi vaiheessa yksityiskohtaisen viestintäsuunnitelman prosessin keston ajaksi. Luvian kunnan edustaja ryhmässä on hallintojohtaja Bella Ahto. Neuvotteluvaiheeseen osallistuvat Porin, Ulvilan ja Kokemäen kaupungit sekä Luvian, Nakkilan ja Pomarkun kunnat Khall 259 Kunnanhallitus päättää merkitä Porin vapaaehtoisen kuntajakoselvityksen yhdistymisneuvotteluvaiheen käynnistyskokouksen 1/2014 tiedoksi. Yhdistymissopimuksen laadintavaiheen työvaliokunnan 3. kokous pidetään torstaina Kokouksessa tullaan työstämään lähipalveluiden osuutta yhdistymissopimuksessa ja päätetään palvelut-osion lisäselvitystarpeista ja aikataulutuksesta ohjausryhmäkäsittelyyn. Käydään lähetekeskustelu talous- ja henkilöstöhallinnosta yhdistymissopimuksessa.

4 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 435 Ohjausryhmän I kokous pidetään perjantaina Khall 275 Esittelijä antaa kokouksessa selvityksen työvaliokunnan kokouksessa käsitellyistä asioista. Yhdistymissopimuksen laadintavaiheen 4. kokous on pidetty Kokouksessa on esitelty tarkistettu luonnos yhdistymissopimukseen kirjattavista talousasioista ja hyväksytty talous- ja henkilöstöosiot. Henkilöstöohjelma valmistellaan mennessä. Työvaliokunta on tarkistanut vielä laadittua pohjatekstiä palveluiden osalta ja Aulis Laaksonen laatii mennessä yhdistymissopimuksen liitteen, jossa määritellään lähipalvelualueilla olevissa kiinteissä toimipisteissä annettavat väestötarpeen mukaisesti mitoitetut palvelut. Kuntajohtajat ovat toimittaneet Laaksoselle omat esityksensä kuntansa lähipalveluista. Kunnanjohtajan toimittama esitys tämän pykälän liitteenä. Työvaliokunta hyväksyi esitettäväksi ohjausryhmälle yhdistymissopimuksen käsittelypäiväksi valtuustoissa päivämäärän Esittelijä antaa kokouksessa tarkempaa tietoa 4. työvaliokunnan kokouksesta. Kunnanhallitus päättää merkitä työvaliokunnan 4. kokouksessa käsittelemät asiat tiedoksi. Pöytäkirjan liitteenä nro 29 kunnanjohtajan toimittama esitys.

5 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 436 LUVIAN JA EURAJOEN KUNTIEN VÄLINEN KUNTARAKENNELIITOSSELVITYS Khall 260 Kunnanvaltuusto on päättänyt äänin 17-4, että käynnistetään kahdenvälinen kuntarakenneliitosselvitys Eurajoen kunnan kanssa. Kuntien luottamusjohto ja kunnanjohtajat ovat pitäneet Luvialla alkuneuvottelun selvityksen käynnistämiseen liittyvistä toimista. Neuvottelussa on päädytty siihen, että selvityksessä lähdetään suoraan yhdistymissopimuksen laadintaan. Molemmat kunnat olivat mukana Keski- Satakunnan kuntajakoselvityksessä, jonka aikana syntyi laaja ja yksityiskohtainen tietoperusta ja materiaali, jonka pohjalta voidaan siirtyä suoraan sopimusluonnoksen laadintaan. Neuvottelussa on käyty keskustelu mm. selvityksen tavoitteista, rakenteesta, toteuttamistavasta, organisoinnista, konsulttiselvityksestä, kustannusten jaosta ja aikataulusta. Työvaliokunnan muodostaisivat kuntien luottamusjohto ja kunnanjohtajat. Ohjausryhmässä olisi mukana jokaisen valtuustoryhmän edustaja. Myös työvaliokunnan kokoontumisen ajankohdat määriteltiin. Neuvottelussa päätettiin pyytää kolmelta eri konsultilta tarjoukset klo mennessä kuntajakoselvitysasiakirjan laadinnasta käytettävissä olevan materiaalin pohjalta sekä yhdistymissopimusluonnoksen laatimisesta. Kokouksessa annetaan tarkempaa tietoa käydystä aloitusneuvottelusta. Khall 276 Kunnanhallitus päättää merkitä pidetyn kuntarakenneliitosselvityksen aloitusneuvottelun Luvian ja Eurajoen kuntien välillä tiedoksi. Eurajoen ja Luvian kuntien luottamusjohto ja kuntajohtajat ovat pitäneet Eurajoella valmistelevan neuvottelun kuntarakenneliitosselvityksen ja yhdistymissopimuksen jatkotoimenpiteistä. Neuvottelussa on käyty lävitse kunnille toimitetut konsulttitarjoukset, käynnistyvän selvitysprosessin organisaatio, siihen kuuluvien edustajien nimeäminen, selvityksen aikataulullinen eteneminen ja vaiheet. Neuvottelussa on päädytty siihen, että selvityksen ohjausryhmän muodostavat valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien edustajat (yksi edustaja/valtuustoryhmä), puheenjohtajana Eurajoen kunnanvaltuuston pj Vesa Jalonen. Lisäksi kunnat nimeävät ohjausryhmään henkilöstön edustajan. Työvaliokunnan muodostavat sopijakuntien kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Määräaikaan klo mennessä tarjoukset saatiin kaikilta pyydetyiltä kolmelta konsultilta, joista Eurajoella pidetyssä neuvottelus-

6 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 437 sa päädyttiin yksimielisesti konsulttisopimuksen laadintaan FCG Konsultointi Oy:n kanssa. Eurajoen kunta vastaa yhdistymissopimuksen laadinnan taloushallinnosta. Selvityksen aikataulu noudattaa Porin seudun selvityksen aikataulua ja työ käynnistyy välittömästi toimeksiantoa koskevan päätöksenteon jälkeen. Tarkempia tietoja käydystä neuvottelusta annetaan kokouksessa. Kunnanhallitus päättää Luvian ja Eurajoen kuntien välisestä kuntarakenneliitosselvityksestä seuraavaa: 1) merkitään tiedoksi käyty neuvottelu sopijakuntien välillä ja siinä valmisteltu konsultin valinta 2) nimetään selvitystyön ohjausryhmän jäseniksi edustaja kustakin valtuustossa edustettuna olevasta ryhmästä ja todetaan, että ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Eurajoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja 3) nimetään ohjausryhmään henkilöstön edustaja 4) nimetään työvaliokuntaan edustajiksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Aho, kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja Vaitomaa, joka toimii myös työvaliokunnan puheenjohtajana ja kunnanjohtaja Kari Ojalahti Selvitystyön ohjausryhmän jäseniksi valittiin Reijo Koivunen, Kimmo Toroska, Mikko Marttila, Harri Peltola, Kimmo Aho ja Marja Vaitomaa. Ohjausryhmään henkilöstön edustajaksi valittiin Ulla Yli-Peltola.

7 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 438 VALTUSTORYHMÄN PERUSTAMINEN Khall 277 Kuntalain 15 b :n mukaan valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Suomen Kuntaliiton laatiman valtuuston työjärjestysmallin mukaisesti valtuustoryhmän muodostaminen edellyttää valtuustolle tehtävää kirjallista ilmoitusta. Kimmo Toroska on päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että hän on perustanut Muutos 2011 valtuustoryhmän valtuustokaudelle Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

8 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 439 VALTUUSTOALOITE: ALOITETAAN NOPEALLA AIKATAULULLA PERHEHOITO Valt 62 Valtuutettu Elina Mustonen jätti valtuustoaloitteen perhehoidon aloittamisesta nopealla aikataululla. Valtuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liitteenä nro 13 valtuustoaloite liitteineen Khall Perusturvaltk 77 Esityslistan liitteenä valtuustoaloite liitteineen. Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen edelleen perusturvalautakuntaan valmisteltavaksi. Vammaisen lapsen, nuoren, aikuisen tai ikäihmisten perhehoito voi olla joko jatkuvaa tai lyhytaikaista perustuen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Jatkuva perhehoito tarjoaa hoivan, huolenpidon ja asumisen henkilöille, joille sen arvioidaan olevan ensisijainen hoitovaihtoehto. Lyhytaikainen perhehoito on pääsääntöisesti kestoltaan enintään 14 päivää / kk ja se tarjoaa turvallista hoitoa mm omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajaksi. Perhehoito voi olla myös osavuorokautista, jolloin se tukee kotihoitoa tai antaa mahdollisuuden omaishoitajan vapaaseen. Mikäli henkilön hoitajana toimii oma lapsi, vanhempi, avo- tai aviopuoliso, hoito on omaishoitoa. Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa sosiaalihuoltolain 25 :ssä määriteltyä perhehoitoa omassa kodissaan. Perhehoitajaksi kunta voi hyväksyä henkilön, joka koulutuksensa ja/ tai kokemuksensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa (perhehoitolaki 1992, 1 ). Toimeksiantosopimuksessa perhehoitaja ja kunta sopivat hoitosuhteeseen liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Perhehoidon toimeksiantosopimus ei ole työsopimus kunnan kanssa. Perhehoitajalla on oikeus saada hoitotyöstä palkkiota. Perhehoitajalain 2 :n mukaan hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 679,71 ( alkaen) ja hoitopalkkion määrä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Hoitopalkkion suuruus määritellään toimeksiantosopimuksessa ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Perhehoidosta maksettava hoitopalkkio perustuu kunkin hoidossa olevan henkilön hoitoon käytet-

9 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 440 tävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Hoidettavan hoidon vaativuus arvioidaan yksilöllisesti käyttäen apuna mm. toimintakykyä mittaavaa RAVA - indeksiä sekä muistitestiä (MMSE) ja tarvittaessa muita arviointimenetelmiä sekä yksilökohtaista harkintaa. Lisäksi perhehoidon aloitukseen on mahdollista hakea kulukorvausta. Eura, Eurajoki, Huittinen, Kokemäki ja Rauma ovat laatineet seudullinen ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen ja se toimii hallinnollisena ohjeena siitä, miten alueella toteutetaan ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohjeen tavoitteena on luoda yhtenäinen perhehoidon toteuttamistapa, lisätä ja kehittää perhehoitoa sekä luoda yhtenäinen linja perhehoitopalkkioihin. Perhehoidon toimintaohje palvelee perhehoidon kaikkia osapuolia: perhehoidosta vastaavia kuntia, perhehoidossa olevaa henkilöä sekä perhehoitajaa. Euran kunta toteuttaa jo ikäihmisten perhehoitoa Luvialla ja seudullinen yhteistyö selkeyttää eri perheissä tapahtuvaa hoitoa ja valvontaa samalla paikkakunnalla. Tässä vaiheessa ei ole selvillä onko Luvian kunnan mahdollista osallistua seudulliseen yhteistyöhön perhehoidon toteutuksessa. Porin perusturvan alueella ei perhehoitoa toteuteta. Valtuustoaloite liite 2 Vs perusturvajohtajan ehdotus: Khall 278 Viranhaltijatyönä selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuutta perhehoidon toteutuksessa. Luvian kunnan tiedusteluun seudulliseen perhehoidon järjestämiseen yhteistyössä Euran, Eurajoen kuntien sekä Kokemäen, Huittisen ja Rauman kaupunkien kanssa on saapunut vastaus, että kaikille mukana oleville tahoille sopii Luvian kunnan mukaantulo. Luvian kunnan osuus kustannuksista on 0, /asukas. Luvian väkiluku on nyt 3360 ja näin laskettuna summaksi tulee 2643,62. Pilottijakso on sovittu kahdeksi vuodeksi, eli Aktiivinen toiminta on tarkoitus aloittaa heti tammi-helmikuussa tapahtuvalla kuntakierroksella, jossa on mukana myös Perhehoitoliiton edustajat. Tavoitteena on tiedottaa niin kuntien organisaatioita, luottamushenkilöitä, yhdistyksiä sekä alan yrittäjiä. Lisäksi tavoitteena on rekrytoida uusia perhehoitajia niin, että seudullinen valmennus voisi alkaa jo helmi-maaliskuussa 2015.

10 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 441 Liitteenä seudullinen perhehoidon toimintaohje. Perhehoito on käynnistynyt useissa kunnissa ja sillä tavoitellaan säästöä tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Luvian kunnan osallistumisen seudullisen perhehoidon yhteistyöhön ja kustannukset ovat vanhustenhuollon kustannuspaikalla.

11 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 442 PUITESOPIMUS: TERAPIA JA HYVINVOINTIPALVELU AUROOSA OY Khall Khall 279 Luvian kunnassa on aloittanut toimintansa terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosa Oy Lausunto yrityksen ilmoitukseen sosiaalipalvelujen tuottamisesta on hyväksytty perusturvalautakunnassa Yrityksen toimialaksi on merkitty PRH -rekisteriotteen mukaan terapia, hyvinvointipalvelut, koulutuspalvelut, eläinavusteiset terapiat ja valmennukset sekä työ hyvinvointi - ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen. Tällä hetkellä Luvian kunnan perusturvatoimi ei osta Terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosa Oy:ltä palveluja, mutta yritys tarjoaa palveluja, joita vastaisuudessa voidaan perusturvatoimen asiakkaille ostaa. Puitesopimus yrityksen kanssa on perusteltua tehdä ennen mahdollista palvelutarpeen ilmaantumista. Sopimus ei sido kunnan valintamahdollisuutta ostaa palveluja myös muilta saman toimialan yrittäjiltä. Terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosa Oy:ltä ostettavien palvelujen kokonais-summa tulee jäämään alle euroa vuositasolla, jolloin palvelua ei tarvitse kilpailuttaa. (Hankintalaki 348/ mom.). Esityslistan liitteenä on puitesopimus, josta näkyy palvelujen tarkempi sisältö ja muu sopimusaines. Puitesopimus on voimassa saakka, optio on vuosille Palvelujen hintoja tarkistetaan vuosittain 1.1. alkaen. Sopimuksen irtisanomisaika Auroosa Oy:n puolelta on 30 päivää. Palvelujen ostajana kunta ostaa palveluja asiakkaalle antamiensa maksusitoumusten perusteella. Kunnanhallitus päättää hyväksyä puitesopimuksen terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosa Oy:n kanssa. Luvian kunta ostaa terapiapalveluja Terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosa Oy:lta yksittäisille henkilöille sopimuksen mukaan. Kunta ei ole sitoutunut tiettyjen palvelujen ostoon, vaan jokainen osto määritellään erikseen. Terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosa OY on lähettänyt puitesopimuksen optiovuosille sekä sopimuksesta ilmenevän hinnankorotuksen tarkistuksen alkaen. Hinnankorotus perustuu todellisten ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksin muutokseen 1/2013-2/2014. Kunnanhallitus hyväksyy Terapia- ja Hyvinvointipalvelu Auroosa Oy:n puitesopimuksen optiovuosille sekä hinnankorotuksen vuodelle 2015.

12 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 443 JÄÄNHOITOKONEEN JA JÄÄHDYTYSKONTIN VUOKRASOPIMUS OSAPUOLINA LUVIAN KUNTA JA LUVIAN JÄÄHALLI OY Khall 264 Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen 45 Luvian Jäähalli Oy:n esittämistä investoinneista. Päätöksen mukaisesti on hankittu Luvian kunnan omistukseen Electric-jäänhoitokone sekä jäähallin ulkopuolelle sijoitettu kylmäkontti (jääratakylmälaite) kunnanvaltuuston hyväksymien tarjousten pohjalta. Samalla on myönnetty lisälainanottovaltuutta yhteensä vuodelle 2014 näiden hankintojen toteuttamiseksi. Päätöksen 4. kohtaan on kirjattu, että laaditaan pitkäaikainen vuokrasopimus, jonka mukaisesti Luvian Jäähalli Oy maksaa sille vuokrattavien jääratakylmälaitteiston ja jäänhoitokoneen hankinnasta aiheutuvat investointikustannukset rahoituskuluineen 10 vuoden aikana Luvian kunnalle kuukausittain niin, että nämä kustannukset tulevat tänä aikana kokonaisuudessaan maksetuiksi. Kunnaninsinööri Sami Nummi on laatinut jäänhoitokoneen ja jäähdytyskontin vuokraamisesta Luvian Jäähalli Oy:lle vuokrasopimusluonnoksen, sopimuksen voimassaoloaika (120 kuukautta). Vuokra on sopimuksen alkaessa 1932,86 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Vuokran määrän perusteena ovat todelliset, vuokranantajan pääoma- ja rahoituskulut. Vuokraaja huolehtii kustannuksellaan sille vuokrattavien laitteiden käyttökustannuksista kuten huollosta, puhtaanapidosta, kuluvien osien uusimisesta sekä näihin verrattavista kuluista. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi vuosi. Mikäli vuokralainen ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuttaan huomautuksista huolimatta, irtisanomisaika on siinä tapauksessa yksi kuukausi. Liitteenä laadittu luonnos vuokrasopimukseksi. Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 1) käydään keskustelu liitteenä olevasta luonnoksesta vuokrasopimukseksi Luvian Jäähalli Oy:n kanssa ja tehdään siihen tarvittavat tekstimuutokset 2) hyväksytään sopimus seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

13 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Khall 280 Luvian Jäähalli Oy:n hallitus käsittelee laadittua vuokrasopimusta kokouksessa Hallituksen mahdolliset kommentit sopimuksen sisältötekstistä ja ehdoista on käytettävissä kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallitus päättää hyväksyä jäänhoitokoneen ja jäähdytyskontin vuokrasopimuksen osapuolina Luvian kunta ja Luvian Jäähalli Oy.

14 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 445 ISOMAAN VESIOSUUSKUNNAN EHDOTUS LIITTYMÄMAKSUSTA LUVIAN KUNNALLE Khall 281 Isomaan vesiosuuskunta on rakentamassa käyttöveden runkolinjaa Luvian saaristoon. Vesiosuuskunnan toiveena on, että Luvian kunta voisi hoitaa laskutuksen vedenjakelun alettua jokaisen asiakkaan kanssa. Jotta tällainen olisi mahdollista, pitäisi asiakkaan ja Luvian kunnan välille muodostua asiakassuhde. Isomaan Vesiosuuskunta ehdottaa seuraavaa; jokainen asiakas maksaisi liittymismaksuna Luvian kunnalle 700 euroa, jolloin syntyisi asiakassuhde. Kunta hoitaisi laskutuksen veden käytön mukaan normaalien tariffiensa mukaisesti. Saamastaan 700 eurosta / asiakas Luvian kunta maksaisi takaisin Isomaan Vesiosuuskunnalle 550 euroa / asiakas runkolinjan rakentamiskustannuksiin (summat sisältää alv.n 24%). Lisäksi Isomaan Vesiosuuskunta anoo 120 m3 vesimäärää vastikkeetta runkolinjan rakennusaikaiseen huuhteluun ja desinfiointiin. Tällä hetkellä on anottu runkolinjalle vesistölupaa Bokholmin, Oterkrunnin, Isomaan, Kallioluodon, Vähä-Haavasen, Iso-Haavasen, Pullinkarin ja Haavasten Pitkäkarin saariin. Osakkaita vesiosuuskunnalle on tällä hetkellä 47. Luvian kunta teki muutama vuosi sitten investointiohjelman vahvistamisen yhteydessä päätöksen, jolla se luopui vesijohtojen aktiivisesta rakentamisesta pääasiallisesti vapaa-ajan asuntojen käytössä oleville ranta-alueille ja saaristoon. Nämä hankkeet esitettiin tuolloin kunnan puolelta vesiosuuskuntahankkeiksi, joissa kunnalla ei ole aktiivista roolia. Päätöksen jälkeen ensimmäinen perustettu osuuskunta oli Kurkkarin- Paatnokan vesiosuuskunta viime vuonna ja siellä vesijohto on jo käytössä. Ko. osuuskunta ottaa vetensä Eurajoen vesihuoltolaitoksen verkostosta ja siinä sovellettiin liitoskohtansa mukaan Eurajoen voimassa olevaa liittymismaksua vaikka osuuskunnan johtoa ja osakkaita on Luviankin puolella. Isomaan Vesiosuuskunnan ehdotus ja siitä tehtävät päätökset soveltuvat jatkossa muidenkin Luvian kunnan alueelle perustettavien osuuskuntien liittymismaksuiksi ja ehdoiksi. Ehdotuksesta ja sen sisällöstä on neuvoteltu pitkään osuuskunnan edustajien kanssa. Ehdotuksesta on keskusteltu lisäksi teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa. Luvian kunnan vuoden 2015 talousarviossa ei ole tähän varattua määrärahaa.

15 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 446 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa: 1. Luvian kunnan alueelle perustettavien vesiosuuskuntien liittymismaksuksi vahvistetaan 700 euroa (sis alv:n 24 %). Liittymismaksu on lainsäädännössä tarkoitettu siirtokelpoinen liittymismaksu ja tällä perusteella arvonlisäverollinen. 2. Luvian kunta maksaa osuuskunnalle avustusta 550 euroa/liittyjä. Suorituksen ehtona on liittyjän ja kunnan kesken allekirjoitettu vesiliittymäsopimus ja osuuskunta sitoutuu avustusta vastaan rakentamaan ko. liittyjän vesijohdon. 3. Veden perus- ja käyttömaksuina käytetään normaaleita kunnassa vahvistettuja maksuja. 4. Luvian kunta osoittaa Isomaan Vesiosuuskunnalle liittymispisteen Kolhantien varrella kulkevasta runkovesijohdosta ja kunta hankkii kustannuksellaan linjan alkuun vesimittarikaivon. Linjan huuhteluvedestä ei peritä maksua (120 m3). 5. Luvian kunta ei ota vesiosuuskunnan verkostoa haltuunsa vaan osuuskunta huolehtii rakentamansa verkoston osalta rakentamisen laadusta, linjan kunnossapidosta, mahdollisista vuodoista ja muista veden laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä tekee tarvittavat viranomaisilmoitukset. 6. Ennen kunnan ja asiakkaan välisen sopimuksen allekirjoittamista, osuuskunnan tulee toimittaa kunnalle luettelo osuuskunnan jäsenistä, joiden kanssa vesiliittymäsopimus voidaan laatia. Kunta ei tee sopimuksia ilman osuuskunnan suostumusta. 7. Tässä pykälässä määriteltyjä liittymismaksuja ja ehtoja sovelletaan jatkossa vain yli 10 liittymän rekisteröidyissä vesiosuuskunnissa. 8. Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioon vesihuollon tulosalueelle lisätään liittymismaksutuloja , alv 0% ja avustuksiin lisätään , alv 0%.

16 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 447 VAPAA-AIKASIHTEERI ELINA RAUTASEN IRTISANOUTUMINEN Khall 282 Hallintosäännön 25 :n mukaisesti kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden valinnasta ja kunnanhallitus päättää muiden johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden valinnasta. Hallintosäännön 33 :n mukaisesti eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan. Vapaa-aikasihteeri Elina Rautanen on irtisanoutunut päivätyllä kirjeellään alkaen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Elina Rautasen irtisanoutumisen alkaen.

17 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 448 VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 283 Vapaa-aikasihteeri Elina Rautanen on irtisanoutunut alkaen. Kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan kunnanhallitus päättää johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden valinnasta (pl. kunnanjohtaja ja osastopäälliköt). Hallintosäännön 28 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan palvelussuhteeseen. Hallintosäännön 29 :n mukaan valitseva viranomainen määrää henkilöstöstä vaadittavasta kelpoisuudesta. Virkaan valittavalta edellytetään ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Virka täytetään alkaen ja virkasuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Viransijaisuuteen valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakuaika päättyy maanantaina klo Päätös virantäyttämisestä tehdään kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallitus päättää 1) julistaa vapaa-aikasihteerin viran haettavaksi, hakuaika päättyy ) viran kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto 3) virka täytetään alkaen.

18 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 449 ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Sivltk 93 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan viran tai toimen tullessa avoimeksi, tulee sen täyttämiseen pyytää kunnanhallituksen lupa. Erityisluokanopettaja Heikki Syrjänen on irtisanoutunut alkaen. Sivistyslautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta luvan erityisluokanopettajan viran täyttämiseksi lukien Khall 284 Kunnanhallitus päättää myöntää luvan erityisluokanopettajan viran täyttämiseksi lukien.

19 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 450 KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, VIIRIKOULUN KORJAUKSEN RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA Khall 285 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella koulun perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille Luvian koulukeskushanke on merkitty tässä suunnitelmassa vuosille Hankkeen suunnitelmia on valmisteltu yhdessä suunnittelijoiden, virkamiesten sekä tarkoitusta varten perustetun rakennustoimikunnan kanssa Viirikoulu korjaus sisältää koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen. Siinä tehdään sisäilmaongelmista kärsivän Viirikoulun rakenteisiin ja sisäpuolen pintoihin liittyviä korjauksia sekä n. 4 m²:n laajennus. Kerrosalaltaan ensimmäinen vaihe on yhteensä n. 713 m². Peruskorjauksen yhteydessä suoritetaan eri urakkoina talotekniikkaan liittyviä uusimis- ja muutostöitä. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. LVIA- ja sähköurakat ovat pääurakkaan alistettuja sivu-urakoita. Tarjouspyynnössä on määritelty, että työt voidaan aloittaa urakkasopimuksen syntymisen jälkeen joulukuussa 2014 ja töiden tulee olla valmiina viimeistään Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia ko. urakasta laadittujen suunnitelma-asiakirjojen perusteella avoimella menettelyllä julkisten hankintojen HILMA-sivustolla julkaistulla tarjouspyynnöllä. Valintakriteerinä käytetään hinta/laatutekijöitä niin, että hinnan painoarvo valintaa tehtäessä on 70 % ja laatutekijöiden 30%. Tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Kunnanhallituksen jäsenet voivat tutustua tarjouspyyntöasiakirjoihin sekä saatuihin tarjouksiin teknisessä toimessa ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko liitteenä. Kunnanhallitus päättää että: 1) Rmk Rent Oy:n tarjous hylätään alihintaisena hankintalain 63 :n ja urakoitsijalta saadun selvityksen perusteella. 2) Viirikoulun korjauksen rakennusurakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen , alv 0% tehnyt Ra-

20 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 451 kennus A & J Laakeristo Oy ehdolla, että urakkasopimusneuvotteluissa päästään sopimukseen Pöytäkirjan liitteenä nro 30 tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko

21 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 452 KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS JA PERUSKORJAUS, VIIRIKOULUN KORJAUKSEN AUTOMAATIOURAKOITSIJAN VALINTA Khall 286 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella koulun perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman vuosille Luvian koulukeskushanke on merkitty tässä suunnitelmassa vuosille Hankkeen suunnitelmia on valmisteltu yhdessä suunnittelijoiden, virkamiesten sekä tarkoitusta varten perustetun rakennustoimikunnan kanssa Viirikoulu korjaus sisältää koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen ensimmäisen vaiheen. Siinä tehdään sisäilmaongelmista kärsivän Viirikoulun rakenteisiin ja sisäpuolen pintoihin liittyviä korjauksia sekä n. 4 m²:n laajennus. Kerrosalaltaan ensimmäinen vaihe on yhteensä n. 713 m². Peruskorjauksen yhteydessä suoritetaan eri urakkoina talotekniikkaan liittyviä uusimis- ja muutostöitä. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. LVIA- ja sähköurakat ovat pääurakkaan alistettuja sivu-urakoita. Tarjouspyynnössä on määritelty, että työt voidaan aloittaa urakkasopimuksen syntymisen jälkeen joulukuussa 2014 ja töiden tulee olla valmiina viimeistään Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia ko. urakasta laadittujen suunnitelma-asiakirjojen perusteella avoimella menettelyllä julkisten hankintojen HILMA-sivustolla julkaistulla tarjouspyynnöllä. Valintakriteerinä käytetään halvinta hintaa. Tarjoukset tuli jättää klo mennessä. Kunnanhallituksen jäsenet voivat tutustua tarjouspyyntöasiakirjoihin sekä saatuihin tarjouksiin teknisessä toimessa ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko liitteenä. Kunnanhallitus päättää, että Viirikoulun korjauksen automaatiourakoitsijaksi valitaan hinnaltaan halvimman tarjouksen 4.990, alv 0% tehnyt Resta-Sky Oy ehdolla, että urakkasopimusneuvotteluissa päästään sopimukseen.

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot