PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN"

Transkriptio

1 PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen säännöt 3. Perustamiskirja 4. Vanhempainyhdistyksen rekisteröityminen 5. Jäseneksi Suomen Vanhempainliittoon 6. Esimerkki vanhempainyhdistyksen perustamisesta Kutsumalli Perustavan kokouksen esityslistamalli + puheenjohtajan versio Vanhempainyhdistyksen mallisäännöt+ puheenjohtajan versio Perustamiskirja malli Jäsenhakemus vanhempainyhdistykseen malli Ilmoittautuminen toimijarinkiin malli Hallituksen järjestäytymiskokouksen esityslistamalli Jäsenhakemus Suomen Vanhempainliittoon Yhdistyksen hallinto - kaavio Lisätukea perustamiseen Mikä on vanhempainyhdistys? Vanhempainyhdistystoiminta on vanhempien järjestämää toimintaa koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuo iloa myös tekijöilleen. Vanhempainyhdistystoiminta voi olla tapahtumia, retkiä, kerhoja, leikkejä, keskusteluja, vaikuttamista sekä vanhempien vertaistukea. Toimintamuodot rakentuvat paikallisten toiveiden ja vanhempainyhdistyksessä toimivien innostuksen, taitojen ja voimavarojen mukaan. Jokaisen vanhemman osaamista tarvitaan. Vanhempainyhdistys voi osallistua koulun tai päiväkodin toiminnan kehittämiseen ja tuoda uusia tapoja kodin ja koulun/päiväkodin väliseen yhteistyöhön. Vanhempainyhdistys on päiväkodin tai koulun henkilökunnan yhteistyökumppani. Vinkkejä ja ideoita toimintaan löytyy www-sivuilta vanhempaintoiminnan alta. Liitosta voi tilata esitteitä tai Vanhempien Sanomat lehteä vanhempainyhdistystoiminnan esittelemiseksi. 1

2 Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? Vanhempainyhdistys voi toimia rekisteröitynä tai rekisteröimättömänä yhdistyksenä. Yhdistyksen sujuvan toiminnan ja siinä toimivien henkilöiden oikeusturvan vuoksi suosittelemme yhdistyksen rekisteröimistä. Rekisteröity vanhempainyhdistys perustetaan perustavassa kokouksessa. Sen voi perustaa vähintään kolme (yli 15-vuotiasta) henkilöä. Perustavan kokouksen jälkeen yhdistys ilmoittautuu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Yhdistysrekisteriin, josta se saa rekisterinumeron. Rekisteröity yhdistys on taloudellisesti ja oikeudellisesti itsenäinen. Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa taloudellisessa vastuussa yhdistyksen toiminnasta. Tämä perustuu siihen, että rekisteröity yhdistys on virallisesti olemassa oleva taho, jolla on säännöt ja johon voi liittyä jäseneksi. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus valita yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus tekemään päätöksiä yhdistyksessä toimintavuoden aikana. Näin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valtuutetaan toimimaan jäsenistön puolesta. Rekisteröity yhdistys voi: omistaa omaisuutta avata oman pankkitilin hakea lupia ja avustuksia (kuntien, säätiöiden ja muiden tahojen avustukset myönnetään pääsääntöisesti vain rekisteröityneelle yhdistykselle) vaikuttaa kunnan asioihin: rekisteröityneellä yhdistyksellä on vastaavat oikeudet vaikuttaa kunnan asioihin kuin yksittäisellä kuntalaisella. (ks. Vallakas, kuntalaisen vaikuttamisopas) Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen. Se ei voi hankkia nimiinsä omaisuutta eikä voi olla toisen yhdistyksen jäsenenä. Sen perustaminen ja toiminta on vapaamuotoista eikä hallitus voi toimia yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti. Rekisteröimättömän yhdistyksen toiminnasta vastuun kantavat ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet vastuun aiheuttavaan toimintaan. Lisätietoja Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivuilta VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous Rekisteröity yhdistys perustetaan perustavassa kokouksessa. Perustavaa kokousta ja yhdistyksen toimintaa suunniteltaessa asiasta kannattaa keskustella myös koulun rehtorin tai päiväkodin johtajan kanssa, jotta koulu/päiväkoti on tietoinen perustettavasta yhdistyksestä ja yhteistyö on sujuvaa jo alusta alkaen. Perustavan kokouksen kokoon kutsumiselle ei ole erillisiä säädöksiä, kolme ihmistä voi jo perustaa rekisteröidyn yhdistyksen. Jotta vanhempainyhdistyksestä tulisi heti alussa kaikkien vanhempien yhteinen, kokoukseen kannattaa kutsua kaikki koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin vanhemmat. Perustavaan kokoukseen on hyvä kutsua myös koulun/päiväkodin edustaja. Kokouskutsu kannattaa lähettää hyvissä ajoissa, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsuun voi liittää vastausosan, jossa kysytään halukkuutta osallistua yhdistyksen toimintaan (kutsuehdotus liitteenä). 2

3 Uuden yhdistyksen perustamisesta voi kutsujen lähettämisen lisäksi tiedottaa esim. paikallislehdessä. Samalla voi kysyä, onko lehti halukas tekemään jutun perustettavasta yhdistyksestä. Näin yhdistys saa mainosta toiminnalleen jo alkuvaiheessa. Perustava kokous on yhdistyksen ensimmäinen virallinen kokous. Kokouksen avaajana voi toimia kuka tahansa. Avauksen jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat (mahdollisia äänestystilanteita varten). Kokouksen puheenjohtaja johtaa kokousta esityslistan mukaisesti (esityslistamalli liitteenä). Kokouksessa: tehdään päätös rekisteröidyn vanhempainyhdistyksen perustamisesta hyväksytään yhdistykselle säännöt (vanhempainyhdistyksen mallisäännöt liitteenä) valitaan ensimmäiselle toimintakaudelle yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sovitaan mahdollisista jäsenmaksuista päätetään Suomen Vanhempainliittoon liittymisestä päätetään muista mahdollisista asioista. Jatkossa yhdistyksen toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt. 2. Vanhempainyhdistyksen säännöt Rekisteröidyllä yhdistyksellä tulee olla säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on tarkastanut ja hyväksynyt. Suomen Vanhempainliitto on laatinut ja ennakkotarkastuttanut mallisäännöt (liitteenä), joita vanhempainyhdistykset voivat käyttää sellaisenaan tai tehdä niihin perustavassa kokouksessa tarvittavat omaan yhdistykseen sopivat muutokset. Perustavassa kokouksessa säännöt kannattaa käydä kohta kohdalta läpi, jotta kaikki läsnä olijat voivat ne hyväksyä tai ehdottaa niihin muutoksia. Yhdistyksen rekisteröiminen Vanhempainliiton ennakkotarkastettuja mallisääntöjä käytettäessä on edullisempi vaihtoehto. Jos yhdistys tekee itselleen omat säännöt tai ennakkotarkastettuihin sääntöihin tehdään paljon muutoksia, rekisteröinnin hinta nousee. Toki säännöt kannattaa tehdä oman yhdistyksen toiminnan kannalta sopiviksi. Mitään nyrkkisääntöä ei ole siitä, milloin mallisääntöihin tehtyjen muutosten määrä nostaa rekisteröinnin hintaa. Hinta muotoutuu tapauskohtaisesti, hinnasta voi kysyä etukäteen neuvoa yhdistysrekisteristä. 3. Perustamiskirja Vanhempainyhdistyksen perustamiskirja allekirjoitetaan perustavassa kokouksessa. Sen voivat allekirjoittaa kaikki perustajajäseniksi haluavat (yli 15-vuotiaat) henkilöt. Allekirjoittajia pitää olla vähintään kolme. Allekirjoittajat liittyvät samalla yhdistyksen jäseniksi (perustamiskirjan malli liitteenä). 4. Vanhempainyhdistyksen rekisteröityminen Rekisteröitävä yhdistys ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Yhdistys voi ilmoittautua rekisteriin vasta, kun sen nimenkirjoittajat on valittu. Nimenkirjoittajat ovat henkilöitä, jotka edustavat virallisesti yhdistystä nimellään/allekirjoituksellaan ja jotka ovat yhdistyksen virallisia yhteyshenkilöitä. Nimenkirjoittajat määritellään yhdistyksen säännöissä. Vanhempainliiton mallisäännöissä nimenkirjoittajiksi on määritelty hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. Mallisääntöjen mukaan yhdistyksen 3

4 hallituksen tulee siis ennen rekisteröintiä valita varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Tämä tapahtuu hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Rekisteröintilomakkeen voi tilata Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalvelusta tai maistraatista. Se löytyy myös sähköisenä versiona Patentti- ja rekisterihallituksen wwwsivuilta Täytetty ilmoitus toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen kolmena kappaleena ja sen liitteinä tulee olla: perustamiskirja kolmena kappaleena, joista ainakin yksi alkuperäinen yhdistyksen säännöt kolmena kappaleena kuitti tai kuittijäljennös rekisteröitymismaksun suorittamisesta Yhdistys on virallisesti rekisteröitynyt vasta, kun se saa rekisteröintinumeron/hyväksynnän Patentti- ja rekisterihallituksesta. 5. Jäseneksi Suomen Vanhempainliittoon Rekisteröitynyt vanhempainyhdistys voi olla Suomen Vanhempainliiton jäsen (lain mukaan vain rekisteröity yhdistys voi olla toisen yhdistyksen jäsen). Suomen Vanhempainliitto on vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö, joka neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa vanhempainyhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa sekä tuottaa materiaalia yhdistysten käyttöön. Noin neljästi vuodessa ilmestyvässä jäsenkirjeessä on mm. ajankohtaista tietoa kouluun ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Vanhempien Sanomat -lehti ja muu aineisto ovat yhdistyksille maksuttomia ja niitä voi tilata vanhemmille jaettaviksi. Liitto järjestää myös seminaareja, koulutusta ja tapaamisia vanhempainyhdistysten toimijoille. Valtakunnan tasolla Vanhempainliitto tuo esiin vanhempien näkökulmaa kasvatukseen, opetukseen ja lasten hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja vaikuttaa päättäjiin. Jäsenyys on maksuton. Yhdistyksen perustamiseen ja rekisteröintiin liittyvää lisätietoa löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta kohdasta Yhdistysrekisteri. Vanhempainyhdistyksen toimintaan liittyvää lisätietoa löytyy Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilta 6. Esimerkki vanhempainyhdistyksen perustamisesta Maija, Markku ja Kalle päättävät perustaa vanhempainyhdistyksen. Seuraavassa vanhempainillassa Maija esittelee idean muille vanhemmille. Hän jakaa samalla materiaalia, jota on tilannut Suomen Vanhempainliitosta. Seuranneessa keskustelussa kannatetaan vanhempainyhdistyksen perustamista ja valitaan suunnitteluryhmä valmistelemaan perustamista. Suunnitteluryhmä on yhteydessä koulun rehtoriin/päiväkodin johtajaan ja keskustelee vanhempainyhdistyksen perustamisesta, yhteistyöstä sekä koulun/päiväkodin toiveista vanhempainyhdistykselle. Suunnitteluryhmä käy läpi perustamiskokouksen esityslistan, kyselee ehdokkaita yhdistyksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi sekä paneutuu vanhempainyhdistyksen mallisääntöihin. Ryhmässä sovitaan, että Maija avaa perustavan kokouksen ja Kalle pitää alustuksen yhdistyksen perustamisesta. Kalle selvittää ehtisikö paikkakunnalla jo toimivan vanhempainyhdistyksen 4

5 edustaja tai Suomen Vanhempainliiton avainhenkilö tulla kertomaan vanhempainyhdistystoiminnasta. Lopuksi laaditaan kokouskutsu ja sovitaan, että Maija kysyy myös rehtorille/ päiväkodin johtajalle, voiko kutsun lähettää koteihin lasten mukana. Markku soittaa paikallislehden toimitukseen ja kysyy, voiko heidän toimittajansa tulla mukaan kokoukseen tai voisiko perustamisesta lähettää lehdelle jutun. Markku lupasi hoitaa myös kokouksen kahvituksen. Kokousiltana asiat käsitellään esityslistan mukaan: päätetään perustaa rekisteröity vanhempainyhdistys, hyväksytään säännöt, valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat/tilintarkastajat. Päätetään jäsenmaksuista, yhdistyksen liittymisestä Suomen Vanhempainliittoon sekä muista asioista. Kokouksessa keskustellaan laajasti vanhempainyhdistyksen tulevasta toiminnasta ja huolehditaan, että kaikki halukkaat kokoukseen osallistujat täyttävät yhdistyksen jäseneksi liittymislapun ja ilmoittautuvat vanhempainyhdistyksen toimijarinkiin. Sovitaan myös, että kaikki halukkaat ovat tervetulleita osallistumaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksiin. Vanhempainyhdistyksen uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen heti perustavan kokouksen jälkeen. Siellä jaetaan tehtävät hallituksen jäsenten kesken ja päätetään pankkitilin avaamisesta. Yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitus liitteineen lähetetään Yhdistysrekisteriin. Kun rekisteröityminen on kunnossa ja ilmoitus siitä saapuu postissa, jäsenhakemus lähetetään yhdistyksen sääntöjen kera Suomen Vanhempainliittoon. Uusi yhdistys on valmis toimimaan. Liitteet: Kutsumalli Kokouskutsussa on hyvä mainita ainakin: 1. Tilaisuuden tarkoitus 2. Päivämäärä, paikka ja kellonaika 3. Tilaisuuden ohjelma ja päättymisaika 4. Kutsutut 5. Järjestäjä 6. Vastausosa 5

6 K U T S U Perustamme kouluumme/päiväkotiimme vanhempainyhdistyksen torstaina x.x.200x klo koulun/päiväkodin juhlasalissa Yhteistyökuja 10. Ohjelmassa: Kahvi Keskustelua vanhempainyhdistyksen perustamisesta ja toiminnasta Vanhempainyhdistyksen perustaminen Kaikki vanhemmat, lapset ja henkilökunta joukolla mukaan! T E R V E T U L O A! Maija Kalle puh puh Vastaus palautetaan x.x.200x mennessä. Perheestämme tulee aikuista lasta. Illan aikana haluaisimme keskustella: Olen kiinnostunut toimimaan yhdistyksen puheenjohtajana tai hallituksessa: Olen kiinnostunut toimimaan yhdistyksen toiminnantarkastajana / tilintarkastajana: Olen kiinnostunut toimimaan vanhempainyhdistyksen tapahtumien ym. järjestelyissä: Erityisesti minua kiinnostaa: Olen estynyt tulemasta perustavaan kokoukseen, mutta minut voi valita mainitsemiini tehtäviin Nimi: Allekirjoitus: Yhteystiedot puhelin sähköposti: 6

7 Malli VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAVA KOKOUS ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen virkailijoiden valinta 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Alustus/keskustelua yhdistyksen perustamisesta 5. Rekisteröidyn yhdistyksen perustamispäätöksen tekeminen 6. Sääntöjen hyväksyminen 7. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta 8. Jäsenmaksu 9. Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien valinta 10. Päätetään Suomen Vanhempainliitoon liittymisestä 11. Muut osanottajien esille ottamat asiat 12. Kokouksen päättäminen 7

8 VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAVA KOKOUS ESITYSLISTA puheenjohtajan kappale 1. Kokouksen avaus Kokouksen avaa joku koollekutsujista. 2. Kokouksen virkailijoiden valinta Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa (mahdollisia äänestystilanteita varten). 3. Esityslistan hyväksyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittu henkilö johtaa puhetta tästä esityslistan kohdasta alkaen. 4. Alustus ja keskustelua yhdistyksen perustamisesta Käydään keskustelua rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta, yhdistyksen toimintamuodoista sekä yhteistyöstä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa. Taustatietoa löytyy Suomen Vanhempainliiton www-sivuilta. Sivuilta löytyy myös tietoa liiton tarjoamista palveluista: neuvonnasta, koulutuksesta, seminaareista ja aineistosta. Myös paikkakunnan muiden järjestöjen palveluja ja aineistoa voi hyödyntää vanhempainyhdistyksen toiminnassa. Seudulla jo toimivan vanhempainyhdistyksen edustajan tai Suomen Vanhempainliiton avainhenkilön voi pyytää kokoukseen mukaan kertomaan toiminnasta. 5. Rekisteröidyn yhdistyksen perustamispäätöksen tekeminen 6. Sääntöjen hyväksyminen Pohjana kannattaa käyttää Suomen Vanhempainliiton mallisääntöjä. Säännöt luetaan ja hyväksytään pykälä pykälältä. Samalla tehdään tarpeelliset täydennykset ja paikallisten tarpeiden mukaiset korjaukset. Tarvittaessa tehtävien muutosten laillisuuden voi tarkistaa yhdistyslaista, se löytyy esim. sivuilta. 7. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenten valinta tehdään hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti (mallisäännöt pykälä 13). 8. Jäsenmaksu Kokous määrittelee jäsenmaksun ensimmäiselle toimintakaudelle. Jäsenmaksu voidaan määritellä erikseen sekä varsinaisille ja kannatusjäsenille. (Varsinaiset jäsenet voivat osallistua yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisin kokouksiin päätösvaltaisina. Kannatusjäsenet tukevat toimintaa yleensä vain taloudellisesti.) Kokous voi myös päättää, ettei yhdistys kerää jäsenmaksua. Mallisäännöissä olevia jäsenmaksuun liittyviä kohtia ei tarvitse tällöin poistaa säännöistä. Ne eivät ole voimassa, jos jäsenmaksua ei ole. Jäsenmaksun määrä ei voi olla avoin, summa pitää olla tiedossa, muuten jäsenmaksun kerääminen katsotaan luvan vaativaksi rahankeräykseksi (rahankeräyslaki, pykälä 9, kohta 4). 8

9 9. Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien valinta Yhdistys voi valita 1-2 toiminnantarkastajaa / tilintarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa. Yhdistyksen toiminnantarkastajat korvaavat ennen olleet maallikkotilintarkastajat. Tarkastajien ei tarvitse olla alan ammattilaisia. Toiminnantarkastaja ei saa olla sukua eikä asua samassa taloudessa yhdistyksen hallituksen jäsenen kanssa. Hän ei myöskään saa olla taloudellisessa riippuvuussuhteessa yhdistykseen. 10. Päätetään Suomen Vanhempainliitoon liittymisestä Jäsenhakemus lähetetään Suomen Vanhempainliittoon, kun yhdistysrekisteri on hyväksynyt yhdistyksen rekisteröitymisen. Hakemukseen liitetään yhdistyksen säännöt. Jäsenyys on maksuton. 11. Muut osanottajien esille ottamat asiat - yhdistyksen hallitukselle annetaan valtuudet tehdä Yhdistysrekisterin mahdollisesti vaatimat korjaukset sääntöihin. (Ilman valtuutusta pitäisi kutsua kokoon ylimääräinen yhdistyksen kokous, kun kyseessä on sääntömuutos). Valtuutus kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. - allekirjoitetaan yhdistyksen perustamiskirja - huolehditaan että halukkaat kokoukseen osallistujat liittyvät yhdistyksen jäseniksi ja heidän yhteystietonsa otetaan ylös toimijarinkiä ja tiedottamista varten. - sovitaan hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohdasta (sen voi pitää heti perustavan kokouksen jälkeen tai myöhemmin) 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kokouksen sihteeri kirjoittaa kokouksesta pöytäkirjan, allekirjoittajina toimivat puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjaa ei tarvitse lähettää yhdistysrekisteriin tai Suomen Vanhempainliittoon. Perustamiskokouksen pöytäkirja arkistoidaan yhdessä yhdistyksen muiden pöytäkirjojen kanssa. 9

10 Malli HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Paikalla tulee olla puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Asialista: 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 3. Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan (nämä voidaan valita hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta jos säännöissä näin mainitaan). 4. Päätetään pankkitilin avaamisesta ja henkilöstä/henkilöistä, joille annetaan tilinkäyttöoikeus. Tilinkäyttöoikeus kannattaa antaa vähintään kahdelle henkilölle ja kummallekin erikseen (esim. puheenjohtaja ja rahastonhoitaja). Pöytäkirjaan kirjataan henkilö, joka saa avata tilin sekä tilinkäyttöoikeudelliset henkilöt, pankin versioon laitetaan myös henkilötunnukset. Pöytäkirjaan kannattaa myös kirjata mahdollisuus ottaa tiliin verkkopankkitunnukset ja/tai pankkikortti, jos hallitus katsoo ne tarpeellisiksi. Mikäli tili halutaan avata heti, sihteeri voi tehdä tilin avaamista koskevasta kohdasta pöytäkirjaotteen. Ote tarkastetaan heti hallituksen kokouksessa. Tällöin ei tarvitse odottaa seuraavaa hallituksen kokousta, jossa edellisen kokouksen pöytäkirja yleensä tarkistetaan. Pöytäkirjan otteeseen tulee merkitä aika, paikka, läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä tilin avaamista koskevat pykälät. 5. Päätetään kuka ottaa vastuulleen yhdistyksen rekisteröitymisen yhdistysrekisteriin sekä jäsenhakemuksen lähettämisen sääntöjen kera Suomen Vanhempainliittoon. 6. Sovitaan hallituksen seuraavan kokouksen ajankohta 7. Puheenjohtaja päättää kokouksen 10

11 MALLISÄÄNNÖT KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT (päiväkodin ja alueyhdistyksen mallisäännöt löytyvät sivuilta.) 1 Yhdistyksen nimi on koulun (koulujen) yhteydessä ja sen kotipaikka on (kunta). ry ja se toimii 2 Yhdistyksen tarkoituksena on - edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa - tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään - tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä - toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 3 - perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan - tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi - pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa - käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita - harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille - tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa - järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia. Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 4 11

12 5 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Vanhempainliitto ry:een. 6 Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 :ssä mainitun (mainittujen) koulun (koulujen) oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi nimetä kunniajäseniä. 7 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. Jäsen voidaan erottaa, kun jäsenen lapsi siirtyy pois yhdistyksen piirissä olevasta koulusta. 8 Toimintaansa yhdistys voi rahoittaa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 9 Yhdistyksen varsinaisilta ja kannatusjäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. 10 Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 1. Todetaan kokouksen laillisuus. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajain/tilintarkastajain lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta. 4. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. 12

13 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä. 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus. 9. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten. 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten. 11. Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä. 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 11 Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, kokous niin päättää tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää. 12 Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. 13 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6, 8 tai 10 muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti lukukaudessa. 14 Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle. 13

14 15 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. 16 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa toiminnantarkastajille/tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen kokousta. Heidän tulee hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta. 17 Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 18 Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat koulun tai sen toimintaa jatkavan koulun oppilaiden hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. 19 Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Ennakkotarkastettu SUOMEN VANHEMPAINLIITTO 14

15 MALLISÄÄNNÖT PUHEENJOHTAJAN KAPPALE eniten kysyttyä kohdat 1 Yhdistyksen nimi on ry Yhdistysrekisteriin merkityt yhdistykset eivät voi olla samannimisiä. Yhdistysrekisterin Internet sivuilta yhdistysrekisterin alta löytyy hakupalvelu, josta voi halutessaan tarkistaa onko yhdistykselle suunniteltu nimi jo käytössä. Yhdistysrekisteri ottaa myös tarvittaessa yhteyttä ja pyytää muuttamaan nimeä, jos sinne rekisteröitäväksi ehdotettava nimi on jo rekisteröity. Suomen Vanhempainliiton sivuilta, tietoa liitosta - kohdan alta voi käydä katsomassa jäsenrekisteriä ja tutkia millaisia nimiä vanhempainyhdistyksillä on käytössä. 6 Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä 1 :ssä mainitun (mainittujen) koulun (koulujen) oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja kouluhenkilöstö. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi nimetä kunniajäseniä. Suomessa kukaan ei voi automaattisesti olla minkään yhdistyksen jäsen, vaan se vaatii aina henkilön suostumuksen. Eli jäseneksi ei voi automaattisesti kirjata esim. kaikkia koulun oppilaiden vanhempia. Varsinaiset jäsenet voivat osallistua yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisin kokouksiin päätösvaltaisina. Kannatusjäsenet tukevat toimintaa yleensä vain taloudellisesti. 7 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahteen vuoteen. Jäsen voidaan erottaa, kun jäsenen lapsi siirtyy pois yhdistyksen piirissä olevasta koulusta. Yhdistykseen liittyneellä tulee olla mahdollisuus erota siitä halutessaan 9 Yhdistyksen varsinaisilta ja kannatusjäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Rahankeräyslaki edellyttää, että jäsenmaksun määrän tulee olla määritelty, summaa ei voi siis jättää avoimeksi. Avoin summa katsotaan rahankeräykseksi, johon tarvitaan rahankeräyslupa. 10 Yhdistyksen vuosikokous pidetään syyskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 15

16 1. Todetaan kokouksen laillisuus. Kokous on kutsuttu sääntöjen mukaisesti kokoon. Kutsu on lähetetty ajoissa kaikille jäsenille tai ilmoitettu lehdessä, jos säännöt mainitsevat lehdessä ilmoittamisen.. 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuoroisuus ei tarkoita sitä, että hallituksen jäsenten tulee jäädä kokonaan pois toiminnasta. Se tarkoittaa että osan hallituksen jäsenistä tulee asettua uudelleen ehdolle, jos he haluavat jatkaa hallituksen toiminnassa. Näin myös uusille henkilöille annetaan mahdollisuus asettua ehdolle hallitukseen. Vuosikokous päättää ketkä valitaan hallituksen jäseniksi. 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa /tilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä. Toiminnantarkastajat voivat olla maallikkoja kuten ennen käytetyt maallikkotilintarkastajatkin. Toiminnantarkastukseen on siirrytty lakiuudistuksen myötä. Yhdistyslain mukaan toiminnantarkastajia/tilintarkastajia tulee olla vähintään yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Lisätietoa toiminnantarkastajan tehtävistä löytyy yhdistysten lakioppaasta oikeusministeriön sivuilta 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus. Huomioi rahankeräyslaki Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä. Jos vuosi- tai ylimääräisestä kokouksesta päätetään ilmoittaa lehdessä. 13 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6, 8 tai 10 muuta jäsentä, jotka vuosikokous valitsee. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan Yhdistyslain mukaan hallituksessa tulee olla vähintään kolme jäsentä puheenjohtajan lisäksi, ylärajaa ei ole määritelty. Hallituksessa voi myös olla varajäseniä, jos niin halutaan. Tämä tulee kirjata sääntöihin. 15 Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa. Yhdistyslaki 36 määrittelee yhdistyksen nimenkirjoittajaksi puheenjohtajan, jollei säännöissä muuta määrätä. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi edustaa yhdistystä eikä toimia sen nimenkirjoittajana.. Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus. Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan yhdistykselle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa yhdistyksen nimi. 16 Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee antaa toiminnantarkastajille/tilintarkastajille tarkastettavaksi elokuun loppuun mennessä. 16

17 Toiminta- ja tilivuosi voi olla mikä vain, kunhan se on 12 kk mittainen. Mallisäännöissä se on määritelty koulun lukuvuoden mukaan. Ensimmäinen tilikausi voi perustellusta syystä olla pidempi, maksimissaan 18kk. Tämä tulee merkitä sääntöihin. Tilinkauden pidentäminen voi tulla kyseeseen jos yhdistys esim. perustetaan toukokuussa, eikä sillä ole varsinaista toimintaa kesällä. Seuraava tilinpäätös halutaan tehdä vasta ensimmäisen kokonaisen toimikauden jälkeen. 19 Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Sekä myös muita Suomen lakeja 17

18 Malli PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet -nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi sekä hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka pvm \ 20 18

19 Malli Meidän Koulun Vanhempainyhdistys ry Yhteistyökuja Meidän Kylä Puh. (01) JÄSENHAKEMUS Hakijan nimi (täydellinen): Hakijan postiosoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Lapsen luokka/lasten luokat: Toimin luokkatoimikunnassa: kyllä ei luokka Yhteystietoni saa antaa yhdistyksen muille jäsenille: kyllä ei Päiväys Hakijan allekirjoitus: Nimenselvennys: 19

20 Malli Meidän Päiväkodin Vanhempainyhdistys ry Yhteistyökuja Meidän Kylä Puh. (01) JÄSENHAKEMUS Hakijan nimi (täydellinen): Hakijan postiosoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Lapsen päiväkotiryhmä/ ryhmät: Toimin ryhmän vanhempaintoimikunnassa: kyllä ei Yhteystietoni saa antaa yhdistyksen muille jäsenille: kyllä ei Päiväys Hakijan allekirjoitus: Nimenselvennys: 20

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot