Kunnanhallitus 20/ (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/ (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone sivu Asko Mustonen Hannu Antikainen (Harri Kaiturin tilalla) Veli Haaranen Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen, poistui kokouksesta klo aikana Jorma Tanskanen Raili Tanskanen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Leila Karttunen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Jorma Tanskanen Raili Tanskanen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 628 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 282 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 283 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Jorma Tanskasen ja Raili Tanskasen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 629 Kunnanhallitus / KAAVOITUSKATSAUS Khall. 284 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asioita ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Tällaisina päätöksinä ja toimina selostetaan esim. kaavoitukseen liittyviä kunnan tekemiä mahdollisia sopimuksia. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen ja saattaa kaavoituskatsausasiakirjat nähtäville. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

4 630 Kunnanhallitus / OPETUSALAN TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI (TVA) Khall. 285 OVTES sopimuksen soveltamisalalle jaettavana ollut järjestelyvaraerä 0,3 % ja samapalkkaisuuserä 0,5 %, yhteensä 0,8 % on Polvijärvellä jaettu ajalta samansuuruisena 23 euron tasaeränä/kk ko. ajalla Polvijärven kunnalta palkkaa saaneille ko. sopimusalan piiriin kuuluville. Asiaa toukokuussa käsiteltäessä on ko. järjestelyvaraerän jatkokäsittelyyn päätetty palata syksyllä Kunnassa on valmisteltu asiaa ja ammattijärjestön kanssa on käyty läpi opetusalan työn vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA), perusteella jaettavat erät. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä opetusalan työn vaativuuden arviointijärjestelmän (TVA) perusteella jaettavat paikalliset järjestelyerät ajalle liitteen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

5 631 Kunnanhallitus / KAHDEN MÄÄRÄAIKAISEN MAATALOUSLOMITTAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN Khall. 286 Lomasihteeri Eila Mustonen on pyytänyt lupaa kahden määräaikaisen maatalouslomittajan työsuhteen vakinaistamiseen alkaen. Vuoden 2009 aikana kolme maatalouslomittajaa on siirtynyt eläkkeelle, yhdellä lomittajalla on määräaikainen kuntoutustuki, yksi lomittaja jää vuoden 2010 alusta osa-aikaeläkkeelle. Lomituspalveluihin tulee 100 %:n valtionosuus. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 632 Kunnanhallitus / MÄÄRÄAIKAISEN MAATALOUSLOMITTAJAN PALKKAAMINEN Khall. 287 Lomasihteeri Eila Mustonen on pyytänyt lupaa määräaikaiseen työsopimukseen maatalouslomittajalle ajalle Lomittaja toimii palkattomalla työlomalla olevan lomittajan sijaisena. Lomituspalveluihin saadaan 100 %:n valtionosuus. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 633 Kunnanhallitus / KESKUSKEITTIÖN ATERIAHINTOJEN TARKISTAMINEN Khall. 288 Vuoden 2010 talousarvion perusteluissa on mainittu, että keskuskeittiön muille hallintokunnille toimittamien aterioiden suoritehintaa tarkistetaan 2,20 eurosta 2,30 euroon. Elintarvikkeiden hinnat ja henkilöstömenot ovat nousseet. Perusteluissa on mainittu lisäksi, että myös työpaikkaruokailun sekä ateriapalveluna toimitettujen lounaiden ja palveluasuntojen ja pienryhmäkotien ateriapakettien hintoja tarkistetaan vuoden alussa. Liitteenä ovat keskuskeittiön nykyiset ateriahinnat sekä alkaen ehdotetut uudet hinnat. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että keskuskeittiön ateriahinnat ovat lukien liitteen mukaiset. Muilta hallintokunnilta perittävä suoritehinta on 2,30 euroa lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

8 634 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / ELÄINLÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSKORVAUKSET Sos. ja terv. ltk 42 Eläinlääkäripäivystys hoidetaan yhdessä Okulin kanssa. Polvijärvellä on kaksi eläinlääkäriä mutta toisen eläinlääkärin työ on osa-aikaista. Päivystysvuorot on jaettu niin, että Polvijärvellä on kahden eläinlääkärin päivystysvuorot vaikka käytännössä työssä on 1½ eläinlääkäri. Näinollen päivystysrasitus on ollut suuri. Kunnanhallitus on hyväksynyt sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämän eläinlääkäreiden päivystyspalkkiot. Päätöksen mukaan eläinlääkäreille maksetaan kolminkertainen päivystyspalkkio välisenä aikana ns. ylimääräisistä päivystyksistä ja lisäksi kahdesta ylimääräisestä arkipäivystyksestä ( 30 h) annetaan yksi vapaapäivä. Vapaat annetaan silloin kun toinen eläinlääkäri on työssä. Päätöksen mukaan ei ylimääräisiä vapaapäiviä anneta eikä ylimäärästä korvausta makseta mikäli sijaisia saadaan palkatuksi. Normaali arkipäivystyskorvauskorvaus on 3,15 /tunti ja viikonloppupäivystys 5,42 /tunti.

9 Kunnanhallitus / Ehdotus Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kolminkertainen päivystyskorvaus maksetaan saakka ns. ylimääräisistä päivystyksistä sekä vakinaisille että sijaisina toimiville eläinlääkäreille. Ylimääräinen vapaapäivä annetaan vakinaiselle eläinlääkärille kahdesta ylimääräisestä päivystyksestä mutta sijaisille vapaita ei myönnetä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Khall. 118 Khall. 289 Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että edellä mainittu kolminkertainen päivystyskorvaus maksetaan saakka ns. ylimääräisistä päivystyksistä sekä vakinaisille että sijaisena toimiville eläinlääkäreille. Ylimääräinen vapaapäivä annetaan vakinaiselle eläinlääkärille kahdesta ylimääräisestä päivystyksestä, mutta sijaisille vapaita ei myönnetä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus /

11 Kunnanhallitus / OSA-AIKAISEN ELÄINLÄÄKÄRIN PALKKAAMINEN Khall. 290 Eläinlääkärin osa-aikaeläkkeen takia kunnanhallitus on antanut luvan palkata osa-aikainen eläinlääkäri. Ehdotus Kunnanhallitus antaa luvan osa-aikaisen eläinlääkärin palkkaamiseen v loppuun saakka. Terveysvalvonnan johtaja voi hoitaa osa-aikaisen eläinlääkärin palkkaamisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / SAVIRANNAN OHJAAJA VELI-PEKKA TANSKASEN VIRKAVAPAUSHAKEMUS Khall. 273 Khall. 291 Savirannan ohjaaja Veli-Pekka Tanskaselle on myönnetty erilaisia virkavapauksia siten, että hän on yhtäjaksoisesti ollut poissa työstään Savirannasta lukien ja virkavapaus päättyy Veli-Pekka Tanskanen hakee virkavapautta toisen tehtävän hoitamista varten saakka. Asiasta on pyydetty johtavan lääkärin lausunto. Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää anotun virkavapauden anomuksen mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vastaava ohjaaja Inkeri Tiainen on pyytänyt saada ohjaajan sijaisuuden täyttöluvan Veli-Pekka Tanskasen palkattoman virkavapauden ajalle Savirannan työ-asumisyksikköön. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa luvan ko. sijaisen palkkaamiseen hyväksytyn talousarvion määrärahojen puitteissa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus /

14 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖSTÖOHJEET Khall. 275 Kuntaan on päätetty laatia henkilöstöohjeet sähköisessä muodossa koskien kaikkia hallintokuntia. Yhteistoimintaelin on antanut asiasta lausuntonsa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat henkilöstöohjeet. Kunnanhallitus päättää, että viranhaltijoille annetaan oikeus ko. henkilöstöohjeiden tarkistamiseen vastaamaan muuttuvia säännöksiä ja päätöksiä. Päätös Merkittiin, että Jorma Huttunen ja Leila Karttunen totesivat itsensä asiassa esteellisiksi ja he poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall. 292 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat henkilöstöohjeet.

15 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus päättää, että viranhaltijoille annetaan oikeus ko. henkilöstöohjeiden tarkistamiseen vastaamaan muuttuvia sään-nöksiä ja päätöksiä. Päätös Merkittiin, että Jorma Huttunen ja Leila Karttunen totesivat itsensä asiassa esteellisiksi ja he poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

16 Kunnanhallitus / Merkittiin, että Esko Tanskanen poistui kokouksesta klo Käydyn keskustelun aikana Raili Tanskanen esitti Jorma Tanskasen ja Tiina Mustosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja valitaan työryhmä valmistelemaan asiaa. Raija Suvanto ja Heli Routa-Mutanen kannattivat esittelijän esitystä ja asian hyväksymistä tässä kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Raili Tanskasen esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä. JAA äänestivät Raija Suvanto ja Heli Routa-Mutanen. EI -äänestivät Raili Tanskanen, Jorma Tanskanen, Asko Mustonen, Hannu Antikainen, Veli Haaranen ja Tiina Mustonen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Raili Tanskasen esityksen. Jatkettaessa asian käsittelyä puheenjohtajan tekemän yhteenvedon perusteella kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita työryhmän valmistelemaan kunnan henkilöstöohjeita. Työryhmään valittiin kunnanjohtaja, osastopäälliköt, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin kunnanjohtaja. Työryhmän on käsiteltävä asia kevään aikana, jonka jälkeen asia viedään

17 Kunnanhallitus / uudelleen yhteistoimintaelimen käsittelyyn ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Liite nro 4. POLVIJÄRVEN YRITYSPALVELU OY:N ANTOLAINAN EHTOJEN MÄÄRITTELEMINEN Khall. 293 on hyväksynyt Polvijärven yrityspalvelu Oy:n omistaman teollisuushallin muutostöiden rahoituksen seuraavasti: Pohjois-Karjalan TE-keskuksen avustus 35 % Polvijärven kunnan tekemä osakepääoman korotus 25 % Polvijärven kunnan myöntämä antolaina 40 % Yhteensä Kunnan rahoitus on myönnetty sillä edellytyksellä, että hankkeeseen saadaan Pohjois-Karjalan TE-keskukselta haettu 35 %:n, eli euron avustus. on päättänyt korottaa Polvijärven yrityspalvelu Oy:n osakepääomaa eurolla ja päättänyt myöntää Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle antolainaa euroa. Kunnanhallitukselle on annettu oikeus päättää antolainan ehdoista. Määrärahat tarkoitukseen ovat vuoden 2009 talousarviossa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että valtuuston myöntämän antolainan ehdot ovat seuraavat: 1. Lainasta peritään 3 %:n suuruinen vuotuinen kiinteä korko.

18 Kunnanhallitus / Lainan korot ja lyhennykset maksetaan yhtä aikaa puolivuosittain. Koron ja lyhennysten eräpäivät ovat ja

19 Kunnanhallitus / Laina maksetaan takaisin ajalla Lainan takaisinmaksutaulukko on seuraava: Yhteensä euroa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus / KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIEN PALKKAUKSEN MÄÄRITTELEMINEN ELÄIN- LÄÄKINTÄHUOLTOLAIN MUKAISTEN VALVONTATEHTÄVIEN OSALTA Khall. 294 Kunnan eläinlääkärien eläinlääkintähuoltolain 15 :n 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ovat: - voimassa olevan eläintautilain 5 :n mukaan eläintautien valvonta - helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain mukaiset tehtävät - eläinsuojelulain 36 :n mukaan eläinten hyvinvoinnin valvonta - eläinten kuljetuksesta annetun lain noudattamisen valvonta paikallisena viranomaisena ko. lain 26 :n mukaan ja - tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 :n Euroopan unionin suorien maataloustukien edellytyksenä olevien täydentävien ehtojen noudattamisen valvonta siltä osin, kuin ehdot liittyvät elintarvikelain, eläintautilain, eläinsuojelulain taikka eläinten kuljetuksesta annetun lain noudattamiseen. Kunnan eläinlääkärit ovat tähän saakka laskuttaneet suoraan lääninhallitusta edellä mainittuihin töihin käytetystä työajasta. Korvaus on määritelty asetuksessa ja sen suuruus on ollut 18,50 euroa/h. Asiakkailta ei kustannuksia peritä, vaan valtio vastaa kustannuksista kokonaan. Uusi eläinlääkintähuoltolaki, joka on tullut voimaan muuttaa laskutuskäytäntöä siten, että eläinlääkärit laskuttavat em. töistä ensin kuntaa, joka laskuttaa sitten lääninhallitusta. Kunta saa valtiolta eläinlääkärille maksamansa palkan, sen sivukulut, matkakustannukset ja em. kustannusten lisäksi 5 % yleisiin kuluihin.

21 Kunnanhallitus / Käydyssä neuvottelussa on kunnalle esitetty em. tuntikorvauksen korottamista 40 euroon.

22 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunnan eläinlääkärien edellä mainittuihin töihin käyttämän tuntikorvauksen suuruus on 40 euroa lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus / KESKUSKEITTIÖN RUOKAKULJETUSTEN KILPAILU Khall. 295 Keskuskeittiöltä tapahtuvista ruokakuljetuksista on pyydetty tarjoukset. Hankintamuotona on käytetty avointa menettelyä. Kaikki halukkaat ovat voineet tehdä tarjouksen. Ilmoitus tarjouspyynnöstä on julkaistu Hilma julkiset hankinnat -tietokannassa , julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kunnan nettisivuilla ja Outokummun seutu - paikallislehdessä. Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjouksensa jättivät Savon Kuljetus Oy ja Savo-Karjalan Linja Oy. Liitteenä ovat tarjousten vertailuun liittyvät asiakirjat. Tähän saakka viikonloppuisin on ateriat toimitettu kuljetusyrittäjän toimesta ainoastaan pienryhmäkoteihin lauantaisin. Muutoin viikonlopun ruokakuljetukset pienryhmäkoteihin ja ateriapalveluun on hoitanut kunnan kotipalveluhenkilöstö. Polvijärven kunnan omin varoin palkkaaman kyläavustajan päivittäisestä työajasta on tällä hetkellä mahdollista irrottaa osa kuljetustarjousten vertailusta ilmenevän 2. vuoron kuljetusten hoitamiseen. Toisin sanoen kyläavustajan toimesta on mahdollista hoitaa arkisin pienryhmäkotien ja ateriapalvelun ruokakuljetukset siltä osin, kuin ne eivät tapahdu kotipalveluhenkilöstön toimesta. Varsinaisia kyläavustajan tehtäviä on mahdollisuus hoitaa päivittäin aamuisin ennen ruokakuljetuksia ja iltapäivisin niiden jälkeen.

24 Kunnanhallitus / Kyläavustajan käytössä on tällä hetkellä neljänä päivänä viikossa kunnan omistama kotipalvelun auto, joka ei kokonsa puolesta kuitenkaan sovellu ruokakuljetuksiin. Polvijärven kunnan vuoden 2010 talousarvioesitykseen sisältyy uuden kotipalveluauton hankinta. Farmarimallinen auto soveltuisi myös ruokakuljetuksiin. Samalla kyläavustajan käytössä ollut nykyinen auto vapautuu muun kotipalveluhenkilöstön käyttöön. Kunnan omin varoin palkkaaman kyläavustajan sijaisena toimii tällä hetkellä työllisyysvaroin palkattu kyläavustaja. Sijaisuus-kysymys on mahdollista hoitaa samalla tavalla myös jatkossa vaikka pienryhmäkotien ja ateriapalvelun ruokakuljetukset arkisin tulisivat kyläavustajan hoidettavaksi. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että keskuskeittiöltä tapahtuvat ruokakuljetukset hoidetaan lukien seuraavasti: ja 3. vuoron (arkisin tapahtuvat koulukeskuksen, päiväkotien ja Sotkuman ryhmäperhepäiväkotien kuljetukset ja viikonloppuisin tapahtuvat pienryhmäkotien ja ateria-palvelun kuljetukset) hoitaa Savo-Karjalan Linja annetun tarjouksen mukaisesti ajalla vuoron mukaiset pienryhmäkotien ja ateriapalvelun arkisin tapahtuvat ruokakuljetukset (pois lukien kotipalveluhenki-löstön toimesta tapahtuvat) hoitaa kunnan omin varoin palkkaama kyläavustaja. Hänen sijaisenaan toimii työllisyys-varoin palkattu kyläavustaja. Vuoden 2010 talousarvioon sisältyvä kotipalveluauto hankitaan sellaisena, että se soveltuu ruokakuljetuksiin. Vuoden 2010 alussa autojärjestelyt hoidetaan tilapäisjärjestelyin.

25 Kunnanhallitus / Kunnan kotipalveluhenkilöstön työaika viikonloppuisin tapahtuvien ruokakuljetusten osalta jää pääosin pois ja on käytettävissä muuhun kotipalvelutyöhön. Edellä mainitun järjestelyn toimivuutta tarkastellaan viimeistään mennessä ja samalla tehdään mahdollinen päätös tarjouspyynnössä mainitun option käytöstä ajalle Savo-Karjalan Linja Oy:n kanssa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

26 Kunnanhallitus / LUVAN ANTAMINEN KEITTIÖAPULAISEN SIJAISEN PALKKAAMISEEN Khall. 296 Pääemäntä on pyytänyt lupaa keittiöapulaisen sijaisen palkkaamiseen alkaen siihen saakka, kun vakinaisen työntekijän sairausloma päättyy tai hän saa päätöksen eläkeasiassaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa luvan keittiöapulaisen sijaisen palkkaamiseen määräaikaisesti ajalle , kuitenkin enintään siihen saakka, kun vakinaisen työntekijän sairausloma päättyy tai hän saa päätöksen eläkeasiassaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus / PÄIVÄHOIDON TYÖSUHTEIDEN JATKAMINEN JA UUSIEN ALOITTAMINEN Khall. 297 Päiväkodin johtaja Kirsti Tanskanen pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää liitteenä olevat päivähoidon määräaikaiset työsuhteet. Työsopimukset voidaan päiväkodin johtajan mukaan tehdä alustavasti kesään asti ja jatkaa tarpeen mukaan. Ehdotus Kunnanhallitus antaa luvan päivähoidon työsuhteiden jatkamiseen ja uusien aloittamiseen päiväkodin johtaja Kirsi Tanskasen esityksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2010 hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman määrärahojen puitteissa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

28 Kunnanhallitus / HOITAJIEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA Khall. 298 Johtava lääkäri Raili Mönttinen esittää terveyskeskuksessa avoimena olevien liitteestä ilmenevien toimien täyttämistä. Terveydenhuollossa on jäänyt v avoimeksi kolme sairaanhoitajan tointa laitoshoidossa ja yksi terveyskeskusavustajan toimi lääkäripalveluissa. Kunnanhallitus on aikaisemmin myöntänyt luvan terveyskeskusavustajan toimen täyttämiseen lähihoitajalla ja yhden sairaanhoitajan toimen täyttämiseen. Toimia ei ole täytetty vakinaisesti, vaan tehtäviä on hoidettu palkkaamalla määräaikaisia hoitajia tarpeen mukaan. Sijaistarve on johtavan lääkärin mukaan ollut jatkuvaa. Vuoden 2010 talousarviossa on varattu määrärahat palkkaukseen. Johtava lääkäri esittää kunnanhallitukselle, että kolmesta avoimesta sairaanhoitajan toimesta yksi toimi säilytetään sairaanhoitajan toimena ja kaksi muutetaan lähihoitajan toimeksi. Johtava lääkäri pyytää lupaa saada täyttää kaikki avoimet hoitajan toimet. Ehdotus Kunnanhallitus antaa luvan ko. hoitajien toimien täyttämiseen johtavan lääkärin esityksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnalle vuodelle 2010 hyväksymän talousarvion käyttösuunnitelman määrärahojen puitteissa. Päätös Merkittiin, että Leila Karttunen totesi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Liite nro 7.

29 Kunnanhallitus /

30 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / ELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖPERUSTEET VUODELLE 2009 Khall. 32 Vuoden 2009 talousarvioon on varattu elinkeinotoiminnan kehittämiseen euroa. Elinkeinotoimen perustelujen lopussa talousarviossa on ollut alustava esitys määrärahan jakaantumisesta. Kunnanhallitus määrittelee tarkemmin määrärahan jakoperusteet. Elinkeinotoimintojen kehittämismäärärahasta osoitetaan varat mm. Joensuun seudun elinkeinoyhteistyöhön, maatilatalouden kehittämiseen, maaseutuyritysten sukupolvenvaihdoksiin, projektitoimintaan, pienyritysavustuksiin ja messuihin. Kunta on varannut Joensuun seudun elinkeinoyhteistyöhön ja Polvijärven osuuteen Joensuun seudun aluekeskusohjelmasta euroa. Kaikessa elinkeinojen kehittämistyössä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että meneillään olevista lukuisista kehittämishankkeista saadaan hyötyä erityisesti pienten yritysten kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. Ehdotus Kunnanhallitus 1. Hyväksyy elinkeinoelämän kehittämismäärärahan käyttöperusteet liitteen mukaisena. Arvonlisäveron osalta

31 Kunnanhallitus / noudatetaan aiempien vuosien mukaisia periaatteita ko. määrärahan osalta. 2. Päättää avustaa yrityskoulutuskustannuksissa siten, että avustus on 50 %, enintään 300 euroa/henkilö/koulutustilaisuus. Koulutuskustannuksia korvattaessa otetaan huomioon vain koulutus- ja kurssimaksut. Avustus maksetaan maksettuja koulutuskustannuksia vastaan. Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Päättää, että yritysavustuksia maksetaan vuonna 2009 seuraavasti: 1. Yritysten opastekilpien hankintaan avustusta 50 %, enintään 500 euroa/yritys 2. Yritysesitemateriaalin hankintaan maksetaan avustusta 50 %, enintään 850 euroa/yritys. 3. Yrityksen markkinointiin liittyvistä messu- ja näyttelykuluista maksetaan avustusta 50 %, enintään euroa/yritys. Yritysten messu- ja näyttelykuluista korvataan vain messujen ja näyttelyiden osallistumismaksut, jotka kohdistuvat osastojen vuokriin ja osastoilla tarvittaviin järjestäjän tarjoamiin palveluihin esim. pöydät, valot jne. Kunnan ja yrittäjien yhteisesti järjestämien tutustumismatkojen ja messujen osalta avustuksista päätetään viranhaltijapäätöksellä määrärahojen puitteissa. 4. Patentointi- ja tuotesuojauskustannuksista maksetaan avustusta 50 %, enintään 850 euroa/yritys.

32 Kunnanhallitus / Avustus maksetaan kuittia vastaan. Vuoden 2009 kuitit tulee toimittaa maksatukseen viimeistään Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. Khall. 299 Polvijärven kunta on yhdessä Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakouluhankkeen ja Polvijärven yrityspalvelu Oy:n kanssa toteuttamassa selvittelyhanketta, missä kartoitetaan erityisesti pienyritysten osaamis- ja kehittämistarpeita Polvijärvellä.

33 Kunnanhallitus / Yhtenä asiana selvittelytyössä on noussut esille yritysten henkilöstön koulutuksen tärkeys ja Polvijärven kunnan harkittavaksi on esitetty mahdollista osallistumista yritysten henkilöstön koulutuskustannuksiin. Ehdotus Kunnanhallitus päättää lisätä tehtyihin elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteiden kohtaan 2 seuraavaa: Lisäksi kunnanhallitus päättää avustaa yrityksen henkilöstön koulutuskustannuksia siten, että avustus on 50 % yrityksen kustannettavaksi jäävästä muusta kuin yrityksen omasta menosta (ulkopuolisesta menosta) ja kunnan avustus on korkeintaan 400 euroa/yritys/vuosi. Koulutuskustannuksia korvattaessa otetaan huomioon vain varsinaiset koulutuskustannukset ja avustusta ei makseta, mikäli yritys saa koulutukseen jo muuta julkista tukea. Avustus maksetaan maksettuja koulutuskustannuksia vastaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 Kunnanhallitus / RAKENNUSTARKASTAJA OLLI KARTTUSEN OSA-AIKAELÄKE Khall. 300 Rakennustarkastaja Olli Karttunen on ilmoittanut Polvijärven kunnalle, että hän on hakeutumassa osa-aikaeläkkeelle kevään 2010 aikana. Olli Karttusella on oikeus jäädä osaaikaeläkkeelle, mutta osa-aikaeläkkeelle jääminen ei ole ns. subjektiivinen oikeus, vaan asiasta on sovittava työnantajan kanssa ja erityisesti on silloin sovittava eläkeratkaisun aiheuttamista töiden järjestämiseen liittyvistä asioista. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Olli Karttusen hakeutumisen osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan alkaen sillä ehdolla, että rakennustarkastajan osa-aikaiseen tehtävään saadaan viran kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Sijaisuus julistetaan haettavaksi ja lopullinen ratkaisu Olli Karttusen osaaikaeläkeasiassa tehdään sen jälkeen kun sijaisuus on täytetty. Olli Karttusen ja sijaisen yhteiseksi työajaksi mitoitetaan yhden henkilön kokoaikaista työaikaa vastaava aika. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

35 Kunnanhallitus / KUNNANJOHTAJA PAULI VAITTISEN VUOSILOMA Khall. 301 Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen on esittänyt, että hän pitää vuosilomaa välillä ja Jäljelle jäävän vuosiloman 6 päivää kunnanjohtaja Pauli Vaittinen pyytää jättämään säästövapaaksi. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. Päätös Merkittiin, että kunnanjohtaja Pauli Vaittinen totesi itsensä asiassa esteelliseksi asian koskiessa henkilökohtaisesti häntä ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

36 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Polvijärvi Hallitus/lautakunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET

37 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät , Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

38 Kunnanhallitus / MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA Khall OIKAISUVAATIMUSOHJE JA HAKEMUSOSOITUS A. Oikaisuvaatimuksen tekeminen kunnan toimielimelle Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Polvijärven kunnanhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuten näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava. Polvijärven kunnanhallituksen yhteystiedot: Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: B. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL 9-9 b ) Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hankintayksikön yhteystiedot Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a 3 mom.). Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot