Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Palm Pekka Erämaa Antti Nieminen Juri Rannanpiha Kari Kurki Hannu Turtiainen Juha Kapanen Aila yhtymäkokouksen pj. seutujohtaja Seutu YP vastaava pöytäkirjanpitäjä Poissa Söderholm Jan Pukero Ulla Auvinen Jorma Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Kettunen Esa Liukko Ilmo Ikonen Jari yhtymäkokouksen vpj. ohjelmakoordinaattori Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN AILA KAPANEN Jarkko Wuorinen Aila Kapanen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Sulkavalla 16 / Savonlinnassa 19 / LASSE PARTANEN Lasse Partanen VIRVE PASANEN Virve Pasanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Aila Kapanen sihteeri

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 100 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Euroopan kulttuuripääkaupunki Suomessa v Talousarvio vuodelle 2005 ja kuntayhtymäsuunnitelma vuosille ; evästys 104 Savonlinnan kaupungin konserniohje Seutujohtajan päätöksiä Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous Yhteistyösopimus; Savonlinnan seudun yrityspalvelut Savonlinnan seudun yrityspalveluiden raportti ajalta Suomen Metsämuseosäätiö avustushakemus Muut elinkeinopoliittiset asiat 20

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 100 Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Seutujohtajan esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsittely: Merkitään, että esityslistan 2 ja 3 vaihtavat paikkaa. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 101 Tarkastusvuorossa jäsenet Lasse Partanen ja Virve Pasanen.Varalla Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholm. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalle valittiin Kauko Rauhansalo.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Euroopan kulttuuripääkaupunki Suomessa v /84.840/2004 YH 102 Vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki on Suomesta. Kukin jäsenvaltio voi vuorollaan ehdottaa yhtä tai useampaa kaupunkia kulttuuripääkaupungiksi. Ehdotuksia Suomen kulttuuripääkaupungiksi voi esittää opetusministeriölle maaliskuun 2006 alkuun mennessä. Opetusministeriön kirjeen lyhennelmä on esityslistaliitteenä A. Kulttuuripääkaupungin pääperiaatteita ovat muun muassa eurooppalainen ulottuvuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja jatkuvuus. Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupunki -visio oli esillä kaupunginhallituksen iltakoulussa jo Savonlinnan ehdokkuusmahdollisuudesta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011 on informoitu kaupunginhallitusta , jolloin kaupunginhallitus päätti, että ehdokkuutta käsitellään iltakoulussa elo-syyskuussa. Asiasta on keskusteltu Savonlinnan kulttuurilautakunnassa ja Savonlinna Kulttuurikaupunki -hankkeen ohjausryhmässä Kulttuurilautakunta suhtautui asiaan myönteisesti, ja hankkeen ohjausryhmä toivoi kaupunginhallitukselta myönteistä päätöstä. Kulttuuripääkaupunkistatus / -johtoajatus merkitsee parhaimmillaan kokonaisvaltaista kehittämistä. Alueellisesti tavoite tulisi nähdä seudullisena, maakunnallisena, ja tärkeänä koko Itä-Suomelle. Seudullisena hanke kokoaisi henkisiä ja aineellisia resursseja sekä suuntaisi kehittämistyötä. Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa on alustavasti keskusteltu valmisteluvaiheen ( ) hankkeistamisesta. Kaupunginjohtajan ja seutujohtajan kanssa on tässä vaiheessa sovittu, että ehdokkuusmahdollisuutta selvitetään Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon kuntayhtymän yhteistyönä. Projektipäällikkö Riitta Vahela-Kohonen selostaa asiaa kokouksessa. (Valmistelu: Riitta Vahela-Kohonen, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee asiasta, merkitsee selostuksen ja Savonlinnan ehdokkuusmahdollisuuden tässä vaiheessa tiedoksi.

7 Yhtymähallitus Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esityksen kuulumaan seuraavasti: Yhtymähallitus keskustelee asiasta, merkitsee selostuksen ja Savonlinnan ehdokkuusmahdollisuuden tässä vaiheessa tiedoksi sekä valtuuttaa Itä-Savon kuntayhtymän henkilöstön valmistelemaan valmisteluvaiheen hakemuksen Etelä-Savon maakuntaliittoon. Yhtymähallitus päätti hyväksyä seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki Yhtymävirasto

8 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2005 ja kuntayhtymäsuunnitelma vuosille ; evästys 32/81.816/2004 YH 103 Itä-Savon kuntayhtymän talousarvion peruslinjat määriteltiin neljälle vuodelle, kun kunnat hyväksyivät elinkeinostrategian ja sen toteutus aloitettiin vuoden 2004 alusta. Lähtökohtana on, että elinkeinopolitiikan määrärahat pysyvät sovitun nelivuotiskauden samalla tasolla. Elinkeinopolitiikan määrärahojen jakoperusteena on vuoden 2002 tietoihin perustuva kunnissa toimivien yritysten liikevaihtojen suhde ja muiden määrärahojen jakoperusteena asukasluvut. Luottamushenkilöhallinnon määrärahoissa varaudutaan tarkastuslautakunnan entistä laajempaan kokoustarpeeseen sekä vaalien jälkeen valittavien uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseen. Yhtymäviraston määrärahoissa on tehty ainoastaan normaalista kustannustason noususta johtuva tarkistus, muuten määrärahat ovat aiemmalla tasolla. Kuntayhteistyön kustannuspaikalla on varauduttu reimari- ja maahanmuuttajatutor-hankkeisiin, jotka jatkuvat vuonna Näiden lisäksi kustannuspaikalle budjetoidaan hankintarenkaan toiminnan kulut sekä vastaavan suuruisina tulopuolelle hankintarenkaan osapuolilta perittävät maksut. Myös seutu-hankkeen mahdolliset määrärahat budjetoidaan kuntayhteistyö-kustannuspaikalle. Aluekeskusohjelmaan budjetoituja määrärahoja on nostettu jonkin verran edellisestä vuodesta, sillä tavoitteena on onnistua nostamaan valtiolta saatavan rahoituksen suuruutta. Aluekeskusohjelman rahoituksessa merkittävä painotus tulee olemaan kuntayhteistyöhön liittyvillä toimenpiteillä, joille näin ollen on mahdollisuus saada kuntien rahoituksen lisäksi valtion rahoitusta. Elinkeinopolitiikan perusmäärärahat pysyvät ennallaan. Lisäyksenä on budjetoitu lentoliikenteen tukeminen koko seudun yhteisenä elinkeinopoliittisena toimenpiteenä. Määrärahavaraus on euroa. Luonnos kuntaosuustaulukosta on esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee talousarvion linjauksista ja evästää talousarvion laadinnan linjauksista.

9 Yhtymähallitus Esityksen mukainen. Toimenpiteet: yhtymävirasto

10 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan kaupungin konserniohje 2/81.810/2003 KJT 76 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Savonlinnan kaupungin konserniohjeen Konserniohje sitoo kaikkia osapuolia sen jälkeen, kun se on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. Koska Itä-Savon kuntayhtymä ei ole konserniohjeessa määritellyllä tavalla Savonlinnan kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhteisö on Itä-Savon kuntayhtymän noudatettava konserniohjetta soveltuvin osin. Esityslistaliitteenä A on Savonlinnan kaupungin konserniohje ja esityslistaliitteenä B on Suomen Kuntaliiton lausunto Savonlinnan kaupungin konserniohjeeseen. Savonlinnan kaupunki pyytää konserniohjeen käsittelyä hallintoelimessä. Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen noudatettavaksi Itä-Savon kuntayhtymässä soveltuvin osin. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki seutujohtaja YH 91 Yhtymähallitus hyväksyi osaltaan esityksen. YH 104

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa kokouksessa. Asia on epähuomiossa jäänyt pois yhtymäkokouksen käsittelystä. Konserniohje on kuitenkin soveltuvin osin otettu huomioon Itä-Savon kuntayhtymän toiminnassa. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen noudatettavaksi Itä-Savon kuntayhtymässä soveltuvin osin. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto

12 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 105 Yhtymähallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat seutujohtajan päätökset: hankintapäätökset :t 2-3 henkilöstöpäätökset :t 2-3 yleiset päätökset :t 3-4 Esityslistaliitteenä A on päätösluettelo ajalta Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee edellä olevat päätökset tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Muut mahdolliset asiat YH 106 Etelä-Savon maakuntaliiton vuoden 2005 toiminta ja talous/muutos Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen 28 :n mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2005 toimintaa ja taloutta koskeva neuvottelukierros liiton jäsenkuntien kanssa pidetään viikolla 34. Itä-Savon kuntayhtymän kuntien neuvottelukierros järjestetään to kello Savonrannan kunnanvirasto, valtuustosali. Näissä tilaisuuksissa on tarkoitus jatkaa jäsenkuntien kanssa keskustelua myös maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman sisällöstä. Etelä-Savon maakuntaliiton kutsun mukaan pyydetään nimeämään 2-3 edustajaa ko. tilaisuuteen. Käsittely: Viljo Lyytikäinen kertoi, että jokainen jäsenkunta on nimennyt edustajansa ja on osallistumassa ko. tilaisuuteen. Näin olisi tarkoituksen mukaista nimetä Itä-Savon kuntayhtymän edustajina Viljo Lyytikäisen esittämänä seutujohtaja Hannu Kurki ja Jarkko Wuorisen esittämänä seudulliset yrityspalvelut projektipäällikkö Juha Turtiainen. Yhtymähallitus päätti nimetä seutujohtajan ja yrityspalvelujen projektipäällikön Itä-Savon kuntayhtymän edustajiksi ko. tilaisuuteen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto

14 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seuraava kokous YH 107 Seuraava kokous pidetään kello Kerimäellä. Käsittely: Savonlinnan kaupungin talousarvioseminaari on samana päivänä, joten on kokousajan kohdan muuttaminen on tarpeen. Yhtymähallitus päätti muuttaa seuraavan kokouksen ajankohdan seuraavaksi: ke kello alkaen Savonlinnassa.

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhteistyösopimus; Savonlinnan seudun yrityspalvelut 30/85.851/2004 YH 108 Savonlinnan seudun yrityspalvelut ja yhteistyökumppanit allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, joka on esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee yhteistyösopimuksen tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

16 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun yrityspalveluiden raportti ajalta /85.851/2004 YH 109 Elinkeinostrategian mukaisesti elinkeinostrategian toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain. Esityslistaliitteenä A oleva väliraportti on ajalta (Valmistelu: Juha Turtiainen, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja päättää hyväksyä väliraportin. Yhtymähallitus kävi keskustelun ja päätti hyväksyä väliraportin.

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Suomen Metsämuseosäätiö avustushakemus 31/81/2004 YH 110 Punkaharjun kunnanvaltuusto ovat päättänyt myöntää Suomen Metsämuseosäätiölle euron avustuksen seuraavassa kuvatun laajennushankkeen toteuttamiseen. Hankkeen nimi Suomen Metsämuseosäätiön laajennushanke Hankkeen kuvaus Suomen Metsämuseosäätiö on aloittanut Suomen Metsämuseo Luston laajennuksen rakentamisen. Kahdessa osassa toteutettavan hankkeen ensimmäinen vaihe, joka sisältää kaikki laajennuksen rakennustyöt, valmistuu huhtikuussa Laajennusosan hyötyala on 2060 m2, bruttoala 2780 m2 ja tilavuus m2, joten laajennustyön jälkeen Lusto on Suomen suurimpia museoita. Rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on yhteensä euroa. Hankkeen rahoitus on saatu maa- ja metsätalousministeriöltä, Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskukselta sekä Metsämiesten säätiöltä. Yritysten verkottuminen Luston aloitteesta on käynnistetty Koneellisen metsätalouden tallennusprojekti ( ), jossa on kerätty talteen edustava otos metsäkoneita ja muuta keskeistä aineistoa sekä muistitietoa. Suuret metsäkoneet siirretään Lustoon tilojen valmistuttua. Laajennushankkeen tiimoilta syntyy tarvetta luoda verkostoa matkailuyritysten: majoittajien ja ohjelmapalveluyrittäjien ja Luston välillä. Osaamisen vahvistuminen Hanke monipuolistaa Luston mahdollisuuksia ihmisen ja metsän vuorovaikutuksen kuvaamisessa menneisyydestä tulevaisuuteen. Yritysten kannattavuus ja kasvu Valtakunnallinen metsämuseon laajennushanke tukee matkailutoimialan yritysten liikevaihdon kasvattamistavoitetta sesongin pidentämisen avulla.

18 Yhtymähallitus Hankkeen vaikutus kärkitoimialoihin Suomen metsämuseo Lusto toimii matkailutoimialalla. Lusto on yksi tärkeimmistä matkailun vetovoimatekijöistä Savonlinnan seudulla. Yrityksen oma panostus hankkeessa Laajennushankeen rahoittavat kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Savon Työvoima- ja elinkeinokeskus sekä Metsämiesten säätiö. Yritysten tasapuolinen kohtelu Avustuksen perusteena on - Suomen metsämuseo Lusto toimii Savonlinnan seudun kärkitoimialalla (matkailu) - Laajennusosan rakentaminen mahdollistaa metsäalan suurikokoisten esineiden museaalisen säilyttämisen. Hankkeen työllisyysvaikutukset Hankkeen myötä Lusto palkkaa 2,5 henkilöä ja lisäksi hanke vaikuttaa välillisesti matkailutoimialan työllisyyteen. Avustuksen katalyyttivaikutus muun rahoituksen järjestymiseen Punkaharjun kunnan valtuusto on myöntänyt Metsämuseosäätiölle euron avustuksen hankkeeseen. Savonlinnan seudun elinkeinostrategian mukaisesti on seudun kuntien kehittämismäärärahat siirretty kunnista Itä-Savon kuntayhtymälle. Kehittämisresursseja kohdistetaan valittujen avaintoimialojen (matkailu, mekaaninen puunjalostus, metalli ja teknologia) kasvun tukemiseen. Valmistelijan esitys Itä-Savon kuntayhtymän hallitus päättää siirtää Savonlinnan seudun elinkeinostrategian mukaisista määrärahoista Punkaharjun kunnalle euroa Suomen Metsämuseosäätiön laajennushankeen avustusta varten. Valmistelija Juha Turtiainen, yritysasiamies Itä-Savon kuntayhtymä Olavinkatu SAVONLINNA puh Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus 1. toteaa, että Suomen metsämuseosäätiön laajennushanke tukee elinkeinostrategian toteutusta ja on sen piirissä olevan rahoituksen mukainen toimenpide. 2. päättää ilmoittaa Punkaharjun kunnalle, että se voi laskuttaa an-

19 Yhtymähallitus tamansa avustuksen suuruisen summan Itä-Savon kuntayhtymältä. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Tiedoksi: Toimenpiteet: Punkaharjun kunta Suomen Metsämuseosäätiö Suomen Metsämuseo ja Metsätietokeskus Lusto Yhtymävirasto

20 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Muut elinkeinopoliittiset asiat YH Matti Auvinen tiedusteli edellisen kokouksen päätökseen Allan Lemettisen siirtymisestä Itä-Savon kuntayhtymälle Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi seutujohtajan informaation siitä, että käytännön järjestelyt ovat käynnissä. 2. Raha-anomus Naisten metsäavain- koulutushankkeen kustannuksiin Ko. anomus on saapunut Enonkosken kunnanhallitukselle. Todettiin, että ko. anomus on käsittelyssä Itä-Savon kuntayhtymässä. Asia tiedotetaan myös seuraavassa kunnanjohtajatyöryhmässä. Merkittiin tiedoksi.