Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse Söderholm Jan Karvinen Kaija Tynkkynen Jouko puheenjohtaja varapuheenjohtaja Pasasen varajäsen Rauhansalon varajäsen Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Erämaa Antti Kettunen Esa Rannanpiha Kari Kurki Hannu Ikonen Jari Turtiainen Juha Huttunen Sanna Linnamurto Saku seutujohtaja ohjelmakoordinaattori Seutu YP vastaava pöytäkirjanpitäjä Jorma Auvisen varahenkilö Poissa Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Palm Pekka Pukero Ulla Auvinen Jorma Hinkkanen Esko Karttunen Terttu Liukko Ilmo yhtymäkokouksen pj. yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: JARKKO WUORINEN SANNA HUTTUNEN Jarkko Wuorinen Sanna Huttunen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Savonlinnassa 4 / Savonlinnassa 1 / JAN SÖDERHOLM Jan Söderholm MATTI AUVINEN Matti Auvinen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaika na. Sanna Huttunen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 112 Päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Itä-Savon kuntayhtymän palkkausjärjestelmän muuttaminen Seudulliset hankinnat Laajakaistaverkon rakentaminen Savonlinnan seutukunnalle Seutujohtajan päätöksiä Lausunto laista seutukokeilulainsäädännön muuttamiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki Suomessa v Savonlinnan seudun yrityspalveluiden liittyminen Seudulliset kehittämisyhteisöt 18 ry:n jäseneksi 121 Elinkeinostrategian mittaristo Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 23

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 112 Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 113 Tarkastusvuorossa jäsenet Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholm. Varalla Matti Auvinen ja Helena Haverinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jan Söderholm ja Matti Auvinen. Varalle Helena Haverinen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän palkkausjärjestelmän muuttaminen 38/81/2004 YH 114 Itä-Savon kuntayhtymä muuttaa palkkausjärjestelmänsä KVTES:n mukaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöillä, joilla on ollut kokonaispalkka eikä oikeutta kokemuslisiin, muuttuu palkka lisiin oikeutetuksi peruspalkaksi. Entisen kokonaispalkan purkaminen lisiin oikeutetuksi peruspalkaksi on laskettu niin, että peruspalkka lisättynä henkilön palvelusaikaan oikeuttavilla kokemuslisillä on yhteensä saman verran kuin entinen kokonaispalkka. KVTES:n palkkausjärjestelmä muuttuu alkaen. Sopimus edellyttää kunnilta ja kuntayhtymiltä seuraavia toimenpiteitä: - peruspalkkoja korotetaan 5 prosentilla (vastaa 1. kokemuslisää). - kokemuslisät korvataan henkilökohtaisella lisällä. Toinen ja kolmas kokemuslisä muuttuvat käytännössä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseksi osaksi ja 7 vuoden palveluraja alenee 5 vuoteen. Käytännössä järjestely toteutetaan siten, että ensimmäinen kokemuslisä on siirretty peruspalkkaan ( 5% korotus) ja toinen ja kolmas kokemuslisä muuttuvat tosiasiallisesti henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseksi osaksi. Toiseen kokemuslisään liittynyt 7 vuoden raja alenee 5 vuoteen. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa maksetaan 5 ja 10 vuoden palvelusvuoden jälkeen ja kummankin määrä on 5 % voimaan tulevasta palkasta. (valmistelija: Sanna Huttunen, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy palkkausjärjestelmän muutoksen. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Itä-Savon kuntayhtymän henkilöstö yhtymävirasto

7 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seudulliset hankinnat YH pidettiin Savonlinnan kaupungin valtuustosalissa nykyisen hankintarenkaan osapuolille tilaisuus, jossa käytiin läpi Timo Kivisto Consulting Oy Timo Kivistön tekemää selvitystä. Selvitys käynnistyi paikallisen elinkeinoelämän huomioimisen mahdollisuuksien selvittämi-sellä ja siihen liitettiin mukaan samalla hankintarenkaan organisointi ja ympäristöasioiden huomioiminen. Selvityksessä tuli esille vahvana uu-delleenorganisoinnin tarve ja tuotteiden/palvelujen yhteiskilpailutuksen volyymin kasvattaminen, lähinnä mukana olevien tuote-/palveluryhmien ja tuotteiden skaalan laajentaminen. Tilaisuudessa sovittiin, että perustetaan työryhmä, jolle toimeksianto oli hankintarenkaan organisoinnin toteuttamismalli ja aikataulu. Samalla sovittiin työryhmän kokoonpano seuraavasti: Erämaa Antti, Savonrannan kunta Karttunen Terttu, Punkaharjun kunta, Kettunen Maija-Liisa, Savonlinnan kaupunki Koivula-Laukka Merja, Rantasalmen kunta Kurki Hannu, Itä-Savon kuntayhtymä Kuuramaa Kari, Kaakkois-Savon terveydenhuollon ky Naumanen Veli-Pekka, Itä-Savon YH-Rakennuttaja Oy Nuopponen Marjut, Savonlinnan ammattiopisto Rannanpiha Kari, Kerimäen kunta Solonen Anne, Enonkosken kunta Thure Veli-Matti, Savonlinnan perusterveydenhuollon ky Veijalainen Marita, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Varsinainen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja ns. alatyöryhmä, johon kuuluivat Maija-Liisa Kettunen, Veli-Pekka Naumanen, Anne Salonen, Veli-Matti Thure ja Marita Veijalainen, yhden kerran. Todettiin, että työryhmän tulee antaa selkeä kannanotto toimeksiannon pohjalta seuraaviin kysymyksiin: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? 3. Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? 4. Toteutusaikataulu?

8 Yhtymähallitus Työryhmä totesi yksimielisesti, että hankintarenkaan toimintaa on aiheellista yhteistyössä kehittää kysynnän ja tarpeen mukaan sekä resurssoida riittävästi, jotta kehittäminen olisi mahdollista. Myös päätöksenteko tulee olla keskitettyjen tuotteiden/palveluiden osalta keskitettyä. Työryhmä päätti yksimielisesti esittää hankintayhteistyön kehittämiseksi ja organisoimiseksi seuraavaa: 1. Missä hoidetaan hankintarenkaan kilpailutus ja päätöksenteko? Esitys: Hankintayhteistyön puitteissa tapahtuva kilpailutus ja päätöksenteko yhteiskilpailutuksen osalta hoidetaan Itä-Savon kuntayhtymän toimesta. Perustelut: - Hankintayhteistyön toteuttamiseksi työryhmä mietti kolmea eri vaihtoehtoista toteutusmallia: Savonlinnan kaupungin, Itä-Savon kuntayhtymän tai perustettavan organisaation hoitamana. Yhteistyön liittäminen palvelustrategiaan oli myös keskustelussa mukana, mutta todettiin, että hankintayhteistyön osalta selvitys on tehty. Myöskään uutta yritystä ei ole aiheellista perustaa valtakunnallisesti katsottuna suhteellisen pienen volyymin takia. - Muutoin kuin Savonlinnan kaupungin toimesta hoidettuna päätöksenteko yhteisesti on selkeämpää samoin kuin kustannusten jako. - Henkilöstön resurssointi tarpeellisessa määrin on selkeää ja joustavaa samoin kuin atk-järjestelmien hankinta yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti. 2. Mitkä tuote-/palveluryhmät otetaan mukaan entisien lisäksi? Esitys: Työryhmän kokouksessa hyväksymän esityslistaliitteen A mukaisesti. Perustelut: Perustuu ostojen volyymiin ja on tarpeellinen määrä käyntiin lähdössä. Vaatii jatkuvaa kehittämistä tarpeisiin perustuen. 3 Tarvittavat resurssit ja sille määräytyvä hinta? Esitys: Työryhmän esityksen mukainen hankintayhteistyön toteutuminen vaatii kahden henkilön tai lähes kahden henkilön työpanoksen. Kaikki hankintayhteistyöstä aiheutuneet kustannukset peritään ostovolyymien suhteessa. Kustannusvaihtoehdot ja esimerkinomaiset jakaumat esityslistaliitteenä B.

9 Yhtymähallitus Perustelut: Resurssien tulee olla riittävät järkevien toimintojen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Kustannukset ovat oikeudenmukaiset, kun ne jaetaan aiheutetun periaatteen mukaisesti. 4 Toteutusaikataulu? Aikataulullisesti järjestely tulisi toteuttaa niin, että se olisi toiminnassa viimeistään vuoden 2005 alusta. Henkilöstön rekrytointi tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Lisäksi työryhmä laati ja hyväksyi kokouksessaan esityslistaliitteen C mukaisen sopimusmallin hankintayhteistyön toteuttamiseksi, liite oheisena. Työryhmä esittää, että hankintayhteistyöstä laaditaan kirjallinen sopimus eri osapuolien kesken. Savonlinnan kaupunginhallituksen päätös, jolla kaupunki sitoutuu seudulliseen Itä-Savon kuntayhtymän hoitamaan hankintarenkaaseen on esityslistaliitteenä D. (Valmistelu: seutujohtaja, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. että Itä-Savon kuntayhtymä ryhtyy hoitamaan hankintarenkaan toimintaa työryhmän esittämällä tavalla. 2. hyväksyä osaltaan esitetyn sopimusluonnoksen, 3. pyytää hankintarenkaan nykyisiä osapuolia ilmoittamaan mennessä osallistuvatko ne tulevaan hankintayhteistyöhön esitetyn mallin mukaisesti. Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. hankintarenkaan osapuolet Sulkavan kunta yhtymävirasto YH 115 Hankintarenkaan osapuolet ovat ilmoittaneet osallistumisestaan hankintarenkaan tulevaan toimintaan esityslistaliitteenä A olevan yhteen-

10 Yhtymähallitus vedon mukaisesti. Lähtökohtana tulevalle toiminnalle on eri osapuolten toivomusten mukaisesti kahden henkilön toimintamalli. Toiminnan organisoiminen edellyttää hankintapäällikön viran perustamista sekä hankintasihteerin palkkaamista. Hankintapäällikkö toimii hankintarenkaan osapuolten hyväksymän sopimuksen mukaisesti virkavastuulla päättäen hankinnoista. Hankintasihteerin osalta viran perustaminen ei ole tarpeen, sillä hankintapäällikön ollessa estynyt tekemään päätöksiä voi hänen sijaisenaan toimia seutujohtaja. Hankintasihteerin osalta alkuvaiheessa voidaan tehtäviä osoittaa mahdollisesti myös yrityspalveluiden puolelta. Itä-Savon kuntayhtymän virkasäännön mukaan viran perustamisesta päättää yhtymähallitus. Hankintapäällikön viran pätevyysvaatimukset määräytyvät KVTES palkkahinnoitteluliitteen 1 mukaisesti siten, että virkaan valittavalta edellytetään korkeakoulututkintoa. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää: 1. Perustaa hankintapäällikön viran alkaen ja julistaa sen haettavaksi. Viran pätevyysvaatimuksena on vähintään korkeakoulutasoinen tutkinto. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se julkaistaan kuntayhtymän ilmoitustaulun lisäksi Helsingin Sanomissa ja Itä-Savossa sekä Savonmaassa Nimetä haastatteluryhmän valmistelemaan hankintapäällikön viran täyttämistä. 3. Julistaa sisäisesti haettavaksi hankintasihteerin tehtävän siten, että hakijoina voivat toimia kuntayhtymän jäsenkuntien työntekijät sekä hankintarenkaan osapuolten työntekijät. Hakuilmoituksen laatii seutujohtaja ja se toimitetaan eri organisaatioille sähköpostitse sekä kirjallisesti. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena se: nimesi haastattelutyöryhmään: Hannu Kurjen, Jarkko Wuorisen, Kauko Rauhansalon ja Viljo Lyytikäisen. hyväksyi seutujohtajan esittämän täydennyksen esityksen kohtaan kolme siten, että hakijoina voivat olla myös viranhaltijat. Merkitään pöytäkirjaan, että yhtymähallitus pitää tärkeänä, että hankintayhteistyössä huomioidaan paikallinen tuotanto. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen käsittelyosassa mainitulla tavalla lisättynä. Tiedoksi: hankintarenkaan osapuolet Toimenpiteet: yhtymävirasto

11 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Laajakaistaverkon rakentaminen Savonlinnan seutukunnalle YH 23 Valtakunnallisten tietoyhteiskuntalinjausten mukaisesti pyritään laajakaistaverkkoa luomaan mahdollisimman laajasti myös haja-asutusalueille. Etelä-Savon maakunnassa RAJUPUSU -yhtymän alueella on lähdetty ensimmäisenä liikkeelle ja sinne on myönnetty rahoitus verkon rakentamiseen osin julkisella rahoituksella siten, että operaattori maksaa kokonaiskustannuksista 50 %, maakuntaliitto rahoittaa 25 % ja kunnat 25 %. Maakuntaliitossa järjestettiin laajakaistaratkaisuja koskeva kokous Kokouksessa linjattiin laajakaistaratkaisun peruslähtökohtia ja todettiin, että järkevin tapa edetä asiassa on toteuttaa verkon rakentaminen seudullisesti siten, että Savonlinnan seutukunta (poislukien Sulkava) kilpailuttaa yhden kokonaisuuden ja Mikkeli ja Pieksämäki kilpailuttavat yhteistyössä toisen. Jotta asiat voisivat edetä maakuntaliitossa täytyi hakemukset rakentamisesta jättää Itä-Savon kuntayhtymä on toimittanut Savonlinnan seutukuntaa koskevan hakemuksen maakuntaliittoon. Tässä vaiheessa hakemus on täysin avoin mm. haettavan rahoituksen osalta. Seuraavassa vaiheessa täytyy täsmentää laajakaistaverkon tarve ja eri kuntien sitoutuminen asiaan sekä laatia kustannusarvio, jonka mukaisesti hankehakemusta täydennetään. Tavoitteena on edetä siten, että kilpailuttamisvaiheeseen päästään viimeistään alkusyksystä. Yhtymävirasto valmistelee kuntien asiantuntemusta hyödyntäen tarkennetun projektisuunnitelman. Esitys: Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja pyytää kuntia kartoittamaan omalta alueeltaan alustavasti verkon rakentamistarpeen. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinna Kerimäki Punkaharju Enonkoski Savonranta Heinävesi Yhtymävirasto

12 Yhtymähallitus YH 116 Yhtymähallituksen helmikuun päätöksen jälkeen maakuntaliitto perusti valmisteluhankkeen, jonka tavoitteena on valmistella kilpailutusasiakirjat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutujen laajakaistaverkon kilpailuttamiseksi. Kuntayhtymän nimeäminä edustajina valmistelutyöhön ovat osallistuneet seutujohtaja, Lasse Pulkkinen ja Jari Ikonen. Kilpailutuksen valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että tarjouspyynnön laatiminen tapahtuu seuraavan kuukauden kuluessa. Tätä työtä varten tarvitaan kunnilta tiedot verkon rakentamistarpeesta. Näitä tietoja pyydettiin keväällä ja uudelleen elokuussa. Kilpailutuksen edettyä päätösvaiheeseen on ajankohtaista määrittää eri julkisten rahoittajien osuus rakentamiskustannuksista. Alustavasti lähtökohtana on, että maakuntaliitto rahoittaa julkisen rahoituksen tarpeesta puolet ja kunnat toisen puolen. Esimerkiksi Sulkavan kunnan osalta n % laajakaistapeiton saavuttaminen on aiheuttanut euron kustannukset kunnalle. Kustannusten jakamisessa Itä-Savon kuntien kesken on luontevaa ottaa huomioon rakennettavan uuden verkon laajuus kunkin kunnan osalta. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee valmisteluvaiheen tiedoksi ja esittää, että kunnat ottavat talousarvioissaan huomioon laajakaistan rakentamisen vuonna Yhtymähallitus päätti hyväksyä esitysken. Tiedoksi: Toimenpiteet: Jäsenkunnat yhtymävirasto

13 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seutujohtajan päätöksiä YH 117 Päätösraportti ajalta , esityslistaliitteenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

14 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lausunto laista seutukokeilulainsäädännön muuttamiseksi 39/81/2004 YH 118 Sisäasiainministriö on pyytänyt lausuntoa Itä-Savon kuntayhtymältä laista seutukokeululainsäädännön muuttamiseksi. Lausunto esityslistaliittenä A. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee lausunnon tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen.

15 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Euroopan kulttuuripääkaupunki Suomessa v /84.840/2004 YH 102 Vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki on Suomesta. Kukin jäsenvaltio voi vuorollaan ehdottaa yhtä tai useampaa kaupunkia kulttuuripääkaupungiksi. Ehdotuksia Suomen kulttuuripääkaupungiksi voi esittää opetusministeriölle maaliskuun 2006 alkuun mennessä. Opetusministeriön kirjeen lyhennelmä on esityslistaliitteenä A. Kulttuuripääkaupungin pääperiaatteita ovat muun muassa eurooppalainen ulottuvuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja jatkuvuus. Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupunki -visio oli esillä kaupunginhallituksen iltakoulussa jo Savonlinnan ehdokkuusmahdollisuudesta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011 on informoitu kaupunginhallitusta , jolloin kaupunginhallitus päätti, että ehdokkuutta käsitellään iltakoulussa elo-syyskuussa. Asiasta on keskusteltu Savonlinnan kulttuurilautakunnassa ja Savonlinna Kulttuurikaupunki -hankkeen ohjausryhmässä Kulttuurilautakunta suhtautui asiaan myönteisesti, ja hankkeen ohjausryhmä toivoi kaupunginhallitukselta myönteistä päätöstä. Kulttuuripääkaupunkistatus / -johtoajatus merkitsee parhaimmillaan kokonaisvaltaista kehittämistä. Alueellisesti tavoite tulisi nähdä seudullisena, maakunnallisena, ja tärkeänä koko Itä-Suomelle. Seudullisena hanke kokoaisi henkisiä ja aineellisia resursseja sekä suuntaisi kehittämistyötä. Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa on alustavasti keskusteltu valmisteluvaiheen ( ) hankkeistamisesta. Kaupunginjohtajan ja seutujohtajan kanssa on tässä vaiheessa sovittu, että ehdokkuusmahdollisuutta selvitetään Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon kuntayhtymän yhteistyönä. Projektipäällikkö Riitta Vahela-Kohonen selostaa asiaa kokouksessa. (Valmistelu: Riitta Vahela-Kohonen, p ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus keskustelee asiasta, merkitsee selostuksen ja Savonlinnan ehdokkuusmahdollisuuden tässä vaiheessa tiedoksi.

16 Yhtymähallitus Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esityksen kuulumaan seuraavasti: Yhtymähallitus keskustelee asiasta, merkitsee selostuksen ja Savonlinnan ehdokkuusmahdollisuuden tässä vaiheessa tiedoksi sekä valtuuttaa Itä-Savon kuntayhtymän henkilöstön valmistelemaan valmisteluvaiheen hakemuksen Etelä-Savon maakuntaliittoon. Yhtymähallitus päätti hyväksyä seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Savonlinnan kaupunki Yhtymävirasto YH 119 Itä-Savon kuntayhtymän henkilöstö ja kaupungin edustajat ovat valmistelleet Savonlinna 2011-hankkeen rahoitushakemuksen ja hankesuunnitelman liitteineen, esityslistaliite A. Rahoitushakemus on laadittu ajalle (yhteensä 20 kuukautta) ja kokonaiskustannusarvio on euroa. Rahoitussuunnitelma on seuraava: EU-osarahoitus 50 %, maakunnan kehittämisraha 20 % ja hakijan omarahoitus 30 %. Omarahoituksesta osa ( eurosta noin 30 %) on luontaissuoritusta, ts. kuntayhtymän matkailutiimin henkilöiden työpanosta. Rahoitushakemukseen tulee liittää sopimus valmisteluvaiheen yhteistyöstä, luonnos esityslistaliitteenä B. Yhteistyöosapuolien verkostoa kasvatetaan valmistelun edetessä, koska kulttuuripääkaupunkiaseman hakeminen on merkittävää paitsi Savonlinnan seudulle myös maakunnalle ja Itä-Suomelle. Savonlinnan kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa viimeksi iltakoulussa 7.9. ja kokouksessa , ote pöytäkirjasta esityslistaliitteenä C. Seutujohtajan esitys: Itä-Savon kuntayhtymän hallitus toteaa, että Euroopan kulttuuripääkaupunkiehdokkuuden valmistelu on perusteltua ja päättää hyväksyä Savonlinna 2011-hankkeen rahoitushakemuksen ja hankesuunnitelman liitteineen sekä sopimusluonnoksen valmisteluvaiheen yhteistyöstä jatkoneuvottelujen pohjaksi.

17 Yhtymähallitus Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Etelä-Savon maakuntaliitto Savonlinnan kaupunki yhtymävirasto

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun yrityspalveluiden liittyminen Seudulliset kehittämisyhteisöt ry:n jäseneksi 37/85/2004 YH 120 Kuntien seudullisesti toimivat kehittämisyksiköt tiivistävät yhteistyötään. Kesäkuun 2004 alussa perustetun Sedulliset kehittämisyhteisöt eli SEKE ry:n tavoitteena on parantaa seudullisten kehittäjäorganisaatioiden vaikuttavuutta, kehittää niiden yhteistoimintaa ja parantaa seutuorganisaatioiden edunvalvontaa kansallisella ja EU-tasolla. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 50 seudullisesti toimivaa yhtiö- tai yhtymämuotoon organisoitunutta kehittämisyksikköä. Kehittämisorganisaatioita perustettiin paljon 90-luvun loppupuolella. Myös parin viimeisen vuoden aikana on perustettu tai perusteilla merkittäviä uusia yksiköitä (mm. Vaasa, Pori, Rauma, Kokkola, Savonlinna ja Ääneseutu). Sekä yksiköiden koko että toiminnan laajuus ovat jatkuvasti kasvaneet siirryttäessä perinteisestä yritysneuvonnasta mm. strategisten hankkeiden toteuttajiksi, riskirahoitustoiminnan osallisiksi sekä kansainvälisen investointimarkkinoinnin ja mm. osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelmien koordinoijiksi. Seudullisten kehittäjäorganisaatioiden yhteistä edunvalvontaa ja yhteistoimintaa on harjoitettu Kuntaliiton Seudulliset Yrityspalvelut -hankkeen puitteissa. Perustetun SEKE ry:n tehtävänä on jatkaa projektin aikana hyväksi havaittua yhteistyötä hanketoiminnan päätyttyä. Projektin aikana syntynyt seudullisten kehittäjäorganisaatioiden verkosto ja verkoston toiminta siirtyy SEKE ry:n pääasialliseksi tehtäväksi. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) toimia seudullisten kehittämisorganisaatioiden yhdyssiteenä sekä kansallisesti että kansainvälisesti 2) kehittää seudullisten kehittämisorganisaatioiden osaamista toimintatapojen, johtamisen, palvelutuotannon sekä omistajapolitiikan osalta 3) varmistaa kehittämisorganisaatioiden rooli ja merkitys osana kansallista elinkeinopoliittista kehittämistä 4) ideoida ja tehdä aloitteita aluepoliittisten ja muiden julkisten voimavarojen kohdentamistarpeisiin

19 Yhtymähallitus ) edistää kehittämisorganisaatioiden valmiuksia tieto- ja osaamispohjaisen yritystoiminnan syntymiseksi ja kehittymiseksi Suomessa SEKE ry:n perustamiskokouksessa 7.6. yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Mutanen Josek Oy:stä Joensuusta. Vuoden 2004 loppuun toiminnanjohtajalle kuuluvia tehtäviä hoitaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Yrjö Westling. Perustamisasiakirjan allekirjoitti 12 seudullista elinkeinoyhtiötä, mm. Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Hämeenlinna ja Varkaus. SEKE ry:n jäsenmaksu on 0,06 /asukas kuitenkin niin, että korkein maksu on ja alhaisin Itä-Savon kuntayhtymän maksuosuus on 2647 /vuosi. (Valmistelu: Juha Turtiainen, puh ) Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä liittyy Seudulliset kehittämisyhteisöt ry:n jäseneksi. Käsittely: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Merkitään pöytäkirjaan, että vuosittain talousarvion yhteydessä tarkastellaan, onko jäsenyydestä ollut hyötyä. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: SEKE Oy yhtymävirasto

20 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Elinkeinostrategian mittaristo 35/85.851/2004 YH 121 Elinkeinopolittinen neuvottelukunta otti kokouksessaan kantaa elinkeinostrategian vaikuvuuteen Savonlinnan seudun kehittymiseen. Strategiatyön ohjaamiseen kaivattiin tietopohjaa valittujen strategialinjausten ja operatiivisen toiminnan vaikuttavuudesta seudun kehittymiseen. Seudun kehittymistä kuvaavaa mittaristoa tullaan tarvitsemaan päätöksenteon pohjana päätettäessä niin strategisista linjauksista kuin myöskin yksittäisistä operatiivisista kehittämishankkeisiin osallistumista. Tilastokeskuksesta on pyydetty tarjous liiketoiminnan kuukausikuvaaja tietokantaan perustuvasta seudullisesta raportista, josta saadaan seuraavat tiedot: Yritysten liikevaihto palkkasumma henkilöstömäärä vienti (teollisuuden osalta) väestön määrä työllisyysaste % Tiedot päivitetään 2 x vuodessa 1.1. ja Raportin tiedot päivittyvät 3 kuukauden välein ja tietokantaa on koottu vuodesta Raportista seurataan kärkitoimialoja ja seudun kokonaiskehitystä Verrataan kehitystä koko valtakunnan ja Itä-Suomen kokonaiskehitykseen. Seutumittarit julkaistaan seutuportaalissa. Seutujohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy selostusosassa esitetyn mittariston elinkeinostrategian mittaristoksi. Mittariston pohjalta valmistellaan tavoitteet käsiteltäviksi kuluvan vuoden aikana. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Toimenpiteet: Seutujohtaja

21 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Muut mahdolliset asiat YH 122 Virpi Kaksonen kertoi tiedoksi Reimarin ohjausryhmän terveiset. Reimarille haetaan palvelukeskuksen statusta, jonka esitys on tehty samalta pohjalta kuin syksyn 2003 hakemuksessa.yhtymähallitus hyväksyi palvelukeskuksen hakemisen syksyllä 2003 hyväksyttyjen periaatteiden mukaisena. Seutujohtaja kertoi tiedoksi Sulkavan kunnajohtaja Ilmo Liukon eläkkeelle läksiäistilaisuus pidetään klo Sulkavalla.

22 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seuraava kokous YH 123 Seuraava kokous pidetään klo 12:00 Punkaharjulla.

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika 27.03.2003 kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1 Yhtymähallitus 11.11.2004 1 Aika 11.11.2004 10:00-11:45 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Nestén Marianne Pasanen Virve Rauhansalo

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007 Esityslista 7/2007 Aika Tiistai 16.10.2007, klo 18.00 Paikka Keravan kaupungintalo, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Kärkihankkeiden organisointi 5

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen E-R Niinikosken vh. Anne Töllin vh. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja -1, KH 21.6.2010 14:00 Kokousaika 21.6.2010 kello 14.00-16.20. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot