Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003"

Transkriptio

1 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja Matti Auvinen Helena Haverinen Virpi Kaksonen Marianne Nestén Lasse Partanen Virve Pasanen Kauko Rauhansalo Jan Söderholm Varajäsenet Esa Lappalainen Ari Partanen Pekka Tapanainen Aune Kupiainen Heli Roivio Maire Hämäläinen Jari Käyhkö Kaija Karvinen Jouko Tynkkynen Harri Halko Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Kunnanjohtajatyöryhmä Jorma Auvinen, puheenjohtaja Antti Erämaa, varapuheenjohtaja Terttu Karttunen, jäsen Esko Hinkkanen, jäsen Olavi Grönholm, jäsen Esa Kettunen, jäsen Ilmo Liukko, jäsen varahenkilö Leena Jumppanen Sihteeristö Hannu Kurki, seutujohtaja Sanna Huttunen, pöytäkirjanpitäjä Jari Ikonen, ohjelmakoordinaattori Aila Kapanen, ohjelmasihteeri Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

2 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Sulkavalla. / Savonlinnassa. / Lasse Partanen Virve Pasanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa, Olavinkatu 27, virastoaikana. Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

3 Savonlinnan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 3/ Päätösvaltaisuus 1 30 Pöytäkirjantarkastajat 2 31 Tilinpäätös ; allekirjoittaminen ja esitys tuloksen käsittelystä 3 32 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman perusrahoitus vuonna Itä-Savon terveydenhuollon selvitystyöryhmän osaraportti kori A:n jatkotoimenpiteet 8 35 Vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan säätiöittäminen Sateenvarjohanke Yhteistyökumppaniksi Rusgate.com -portaaliin Ohjelmasihteerin sijaisuus Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yhteinen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen Kuntien väkiluku Puuklusterityöryhmän uudet jäsenet Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 25

4 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Päätösvaltaisuus Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjantarkastajat Selostus: Päätös: Tarkastusvuorossa jäsenet Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalla Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholm. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalle Kauko Rauhansalo.

6 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tilinpäätös ; allekirjoittaminen ja esitys tuloksen käsittelystä SEJ /SEJ Selostus: Kuntayhtymän toiminta on vuoden 2002 aikana painottunut toiminnan organisointiin ja tehostamiseen. Toimintaedellytykset ovat parantuneet ja seudullisen kehittämisen organisointi on selkeytynyt Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon kuntayhtymän välillä tehdyn työnjaon johdosta. Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitellään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Yhtymän toimintakertomus, kirjanpitoajoraportit yhtymän tuloslaskelmasta, taseesta, tuloslaskelman toteutumisvertailusta ja rahoituslaskelmasta pöytäkirjaliitteenä A. Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,98 euroa. Tämä alijäämä johtuu Reimari-hankkeen kuntaosuuksien laskutusten jaksotuksesta. Vuonna 2001 Reimari-hankkeen kuntaosuuksia laskutettiin ennakkoon enemmän kuin tarvetta lopullisten toteutuneiden kulujen perusteella syntyi. Kuntaosuuksia ei tilitetty takaisin kunnille vaan päätettiin tasata kuntaosuudet vuoden 2002 lopussa. Vuoden 2002 aikana kuluja on ennakoidusti syntynyt enemmän kuin alkuperäisissä suunnitelmissa on arvioitu. Koska kuntaosuudet on jälleen laskutettu ennakkoon suunnitelmien mukaisena, aiheuttaa tämä vuoden 2002 osalta alijäämää. Koska Reimari-hanke jatkuu edelleen ei ole tarkoituksenmukaista tasata kuntaosuuksia vuoden 2002 lopussa vaan vasta hankkeen päättyessä. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen.

7 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2002 alijäämä, ,98 euroa kirjataan yli/alijäämätilille oman pääoman vähennykseksi tasoittamaan edellisten vuosien ylijäämätiliä allekirjoittaa vuoden 2002 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös: Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Yhtymäkokous Seutujohtaja

8 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2003 SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 22 :n mukaan Yhtymäkokouksen on vahvistettava vuosittain jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytettävä viivästyskorkoprosentti. Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan prosenttiyksikköön. Korkolain mukainen viitekorko on 3 % ajalle Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 10 % (viitekorko + 7 prosenttiyksikköä). Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle: Yhtymäkokous päättää, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään viivästyskorkoprosenttina 10 %:n viivästyskorkoa ajalla Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymäkokous

9 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman perusrahoitus vuonna 2003 SEJ /SEJ Selostus Aluekeskus- ja kaupunkiohjelmatyön perusrahoitukseen alueille osoitettavan maakunnan kehittämisrahan suuruus on vuonna 2003 yhteensä euroa, josta aluekeskusohjelmien osuus on euroa. Esityslistaliitteenä A on Sisäasiainministeriön päätös SM /Ha-62 ja esityslistaliitteenä B on perusrahoituksen maakunnittainen jakautuminen taulukko. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman osalta valtionavustusta myönnettiin vähemmän, n. 11 %, kuin sitä haettiin (haettu , myönnetty ). Keskimääräinen rahoituksen pudotus haetusta määrästä oli n. 18,5 %. Tehty rahoituspäätös merkitsee sitä, että aluekeskusohjelma vuoden 2003 budjetti on Toiminnan kannalta tämä merkitsee sitä, että joidenkin toimenpiteiden rahoitusraamia joudutaan tarkistamaan. Kaikki suunnitellut toimenpiteet voidaan kuitenkin toteuttaa. Savonlinnan kaupunki on tehnyt päätöksen osallistua omalta osaltaan aluekeskusohjelman perusrahoituksen vajeen kattamiseen. Esityslistaliitteenä C on kuntakohtaiset lisärahoitusosuudet. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä merkitsi rahoituspäätöksen tiedoksi.. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että kunnat rahoittavat perusrahoituspäätöksen aiheuttaman euron vajeen. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Peruskunnat

10 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Toimenpiteet: Seutujohtaja

11 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Itä-Savon terveydenhuollon selvitystyöryhmän osaraportti kori A:n jatkotoimenpiteet SEJ /SEJ Selostus: Yhtymähallitus päätti hyväksyä osaraportin ja lähettää sen kannanottoja varten jäsenkuntiin, perusterveydenhuollon kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin hallituksiin, Kesälahden kunnan, Saaren kunnan, Parikkalan kunnan, Kangaslammin kunnan, Uukuniemen kunnan ja Joroisten kunnan hallituksiin. Lausunnot pyydettiin mennessä. Esityslistaliitteenä A lausuntojen yhteenvetotaulukko. Lausuntojen yleissävy on varsin positiivinen. Sähköisten yhteyksien sekä substanssi- ja huollon tukipalveluiden kehittäminen nähdään tärkeänä. Päivystyksen keskittämisen osalta lausunnoissa on jonkin verran enemmän vaihtelua. Kuitenkin on nähtävissä suhteellisen laaja kannatus päivystyksen keskittämisen puolesta. Jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota jo osaraportissa esiin nostettuihin seikkoihin, joita ovat: Päiväaikaisen toiminnan sujuvuus perusterveydenhuollossa Hyvä tietoliikenneyhteyksien toimivuus Henkilökunnan osallistuminen järjestelmän suunnitteluun ja valmisteluun Henkilökunnan perehdyttäminen muuttuvaan järjestelmään Kunnanjohtajatyöryhmän jälkeen terveydenhuollon selvitystyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää toimintamallia valmistelemaan työryhmän: Tapio Väyrynen (pj.), Mauri Palmi, Kari Herttuainen, Heikki Pylkkänen, Juha Rummukainen, Tuula Myllys-Ruuskanen, Pirjo Paavilainen, Marja Lebedeff, Merja Kovasin, Kari Kiviharju ja Anne Törmikoski. Kyseisen kokouksen jälkeen käydyissä keskusteluissa (Väyrynen, Lyytikäinen, Wuorinen) on noussut esiin tarve täydentää työryhmää siten, että puheenjohtajana toimii seutujohtaja. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen päivystyksen keskittämiseen jatkovalmistelun aloittamisesta.

12 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää käynnistää päivystyksen keskittämisen jatkovalmistelun tavoitteena uuden toimintamallin käyttöönotto sekä nimetä asiaa valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat Hannu Kurki (pj.), Tapio Väyrynen, Mauri Palmi, Kari Herttuainen, Heikki Pylkkänen, Juha Rummukainen, Tuula Myllys-Ruuskanen, Pirjo Paavilainen, Marja Lebedeff, Merja Kovasin, Kari Kiviharju ja Anne Törmikoski. Helena Haverinen esitti lisättäväksi Itä-Savon kuntayhtymästä yhtymähallituksen puheenjohtajan työryhmään. Seutujohtaja täydensi esitystään Helena Haverisen esittämällä tavalla. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Helena Haverisen esittämällä tavalla lisättynä. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt Seutujohtaja

13 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan säätiöittäminen SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän toimesta (YH ) on tehty Reimari hankkeen sateenvarjon alla selvitystä vajaakuntoisten henkilöiden työtoiminnan ja kuntoutuksen kehittämisestä Savonlinnan seudulla. Tavoitteena on luoda uudenlainen vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämismalli. Lähtökohtana on kunnallisen työkeskuksen suojatyön ja työtoiminnan muuttaminen säätiön tuottamaksi sosiaalipalvelutuotteeksi. Uusia työllistämistä edistäviä palvelutuotteita kehitettäisiin työvoimahallinnolle, Kelalle, TE -keskukselle ja vakuutusyhtiöille. Lisäksi perustettaisiin oma yksikkö edistämään vammaisten ja vajaakuntoisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille työelämään. Nämä yksiköt muodostaisivat kiinteän, osaamisperusteisen toimintarakenteen, jonka puitteissa vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymisen ja työhön valmentamisen haasteita voidaan monipuolisesti ja joustavasti ratkaista Savonlinnan seudulla. Selvityksen tavoitteena oli: 1) Toteuttaa juridiset, taloudelliset ja hallinnolliset selvitykset. 2) Kehittää sosiaalipalvelusäätiön palveluita. 3) Luoda ja kehittää verkosto toiminnan puitteiksi, sekä kehittää sosiaalipalvelusäätiön yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa. 4) Huolehtia henkilöstön osallistumisesta muutoksiin. Esityslistaliitteenä A on raportti, joka sisältää esityksen säätiön tarkoituksesta ja tavoitteista, sen perustamisesta aikatauluineen sekä alustavia talouslaskelmia. Johtopäätöksenä on, että mikäli säätiö perustetaan tarvitaan edelleen mm. neuvotteluja säätiön peruspääomaa ja omaisuutta koskien ja siihen liittyviä eri yhdistysten ja kuntien päätöksiä sekä tähän pohjautuvan säädekirjan laatimisen ja allekirjoittamisen jotta lupaa säätiön perustamiselle voidaan hakea patentti- ja rekisterihallituksesta.

14 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/

15 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Asiaa on käsitelty työllisyyden edistämisen klusterityöryhmässä , joka on todennut asian vaativan kuntien kannannottoja varsinaisen päätöksenteon pohjaksi. Kerimäen, Enonkosken, Punkaharjun, Savonrannan ja Rantasalmen kuntien lausunnot ovat liitteenä B. Jatkovalmistelusta on neuvoteltu Etelä-Savon TE -keskuksen työvoimaosaston kanssa. Työvoimaosasto pitää mahdollisena jatkoselvittelyn osarahoittamista projektituella (50 %-tukitaso). Klusterityöryhmä käsitteli asiaa ja hyväksyi esityksen asian edelleen valmistelusta ja sai kuulla, että myös kunnanjohtajatyöryhmä puoltaa esitystä. Vilja Siiskonen ilmoitti TE - keskuksen puoltavan esitystä kahdella ehdolla: - projekti selvittää vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminnan sisältöä ja organisointia - selvitystyötä varten palkataan asiantunteva selvitystyöntekijä. Yhtymävirastossa valmisteltu rahoitushakemus, liite C ja kuntien omarahoitusosuudet, liite D. Hakemus on laadittu siten, että varsinainen työ tapahtuu toimeksiannon pohjalta. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena esittää huomioitavaksi asiassa mahdollisten muiden hallintomallien käyttämisen. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää käynnistää säätiön perustamisen valmistelun ja päättää kuntien osallistumisesta valmistelun omarahoitusosuuteen. Merkitään, että Pekka Tapanainen poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus kävi asiasta laajan keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti, ettei Kerimäen kunta ole mukana hankkeessa. Esko Hinkkanen kertoi tiedoksi, että Rantasalmen kunta on tehnyt selkeän kielteisen päätöksen säätiöön osallistumisesta. Lasse Partanen kertoi, ettei Sulkava näe tässä vaiheessa sitoutumista järkeväksi. Antti Erämaa ilmoitti, ettei Savonranta ole todennäköisesti mukana hankkeessa. Virpi Kaksonen esitti asian jättämistä pöydälle.

16 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Päätös: Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle. Tiedoksi: Toimenpiteet: Vaalijalan kuntayhtymä Savonlinnan Toimintakeskus ry Seutujohtaja

17 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Etelä-Savon verkkopalvelut sateenvarjo-ohjelma SEJ /SEJ Selostus: Etelä-Savon sateenvarjo-ohjelman päätavoitteena on Etelä- Savon nostaminen tietoyhteiskuntakehityksen kärkialueeksi toteuttamalla oikeita ja toimivia tämän päivän kansalaisen tarpeisiin vastaavia palveluja ja toimintoja verkossa. Seudullisen yhteistyön alustavaksi tavoitteeksi on määritelty sisällöllinen yhtenäistäminen, palvelujen välinen yhtenäistäminen, toiminnallinen yhtenäistäminen ja tekninen yhtenäistäminen. Joroisten kunta esittää Etelä-Savon Maakuntaliitolle, että se varaisi sateenvarjo-ohjelman koordinointiin kaikkiaan euroa, josta kuntarahoitusosuus on euroa. Itä-Savon kuntayhtymän omarahoitusosuus hankkeeseen ajalla on euroa, joka jakaantuu seuraavasti: vuonna vuonna vuonna Esityslistaliitteenä A on Joroisten kunnan esitys omarahoitusosuuden varaamisesta, esityslistaliitteenä B on rahoitushakemus, esityslistaliitteenä C hankesuunnitelma ja esityslistaliitteenä D kuntaosuustaulukko. Laaditussa hankesuunnitelmassa sateenvarjo-ohjelman koordinointiin varattu rahoitus on merkittävässä ristiriidassa suhteessa niihin toimenpiteisiin, joita on suunniteltu. Hankesuunnitelmasta ei selviä mitä olennaista lisäarvoa euron rahoituksella saadaan suhteessa siihen, että koordinointia hoitaa osaltaan rahoittaja ja eri toimijat tapaavat säännöllisesti, kuten viime aikoina on tapahtunut. Toinen merkittävä puute sateenvarjo-ohjelmassa on varsinaisen ohjelman puute. Ohjelmaa ja sen teemoja on esitelty hyvin pintapuolisesti ja näin ollen jääkin epäselväksi mikä on ohjelman keskeinen sisältö. Koska maakunnan tietohallintostrategia, johon hakemuksessa viitataan on vielä valmisteluvaiheessa on mahdotonta sanoa, onko tällainen koordinointi se malli, jolla kyseisen

18 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ strategian toteutusta parhaiten tuetaan. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä ei tässä vaiheessa osallistu sateenvarjo-ohjelmaan. Lisäksi yhtymähallitus esittää Etelä-Savon maakuntaliitolle, että kaikissa tietoyhteiskuntahankkeissa odotetaan maakunnallisen tietohallintostrategian valmistumista, kuten on menetelty Savonlinnan seudun seutuportaalia koskevan hakemuksen osalta. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Joroisten kunta Etelä-Savon Maakuntaliitto Seutujohtaja

19 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyökumppaniksi Rusgate.com -portaaliin SEJ /SEJ Selostus: Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy on kehittänyt vuodesta 1999 lähtien yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa Venäjätietoon keskittyvää internet -portaalia. Portaali on tarkoitettu erityisesti PK -yrityksille, mutta myös muille Venäjästä ja Venäjän markkinoista kiinnostuneille organisaatioille ja yksityishenkilöille. Portaalin pääasiallinen tehtävä on koota ja jakaa Venäjään liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa. Portaalin saattaminen valmiiksi, merkittäväksi, laajan tietokannan omaavaksi järjestelmäksi on arvioitu vaativan noin euron panostuksen. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Interreg ohjelmasta kesäkuussa Hankkeeseen tarvitaan omarahoitusosuus, johon toivotaan osallistumistamme euron suuruisella panoksella. Hankkeen toteutusaikataulu on Esityslistaliitteenä A on Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy:n tarjous ja esityslistaliitteenä B on kuntaosuustaulukko. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää seudun osallistumista hankkeeseen. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esitystään kuulumaan seuraavasti: "Yhtymähallitus päättää, ettei kuntayhtymä osallistu hankkeeseen." Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Pasi Nurkka, Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy Yhtymävirasto

20 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Ohjelmasihteerin sijaisuus SEJ /SEJ Selostus: Talous- ja hallintovastaava Sanna Huttuselle on myönnetty KVTES:n luvun V 9 ja 10 :n mukaisena äitiysvapaata ajalle Talous- ja hallintovastaavan tehtäviä siirtyy hoitamaan ohjelmasihteeri Aila Kapanen. Asiaa käsiteltiin aluekeskusohjelman ohjelmatyöryhmässä ja todettiin, että ohjelmasihteerin (50 %:n työpanos) tehtävien hoitaminen on ratkaistava pikaisesti. Lisäksi merkittiin, että resurssi on budjetoitu 2003 suunnitelmiin. Ohjelmasihteeri työskentelee 50 % työpanoksella yhtymävirastossa, joten tehtävä on kokoaikainen. Ohjelmatyöryhmä esittää, että ohjelmasihteerin tehtävien hoito pyritään ensisijaisesti järjestämään ilman julkista hakumenettelyä käyttäen kuitenkin sisäistä hakua. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää: 1) palkata Itä-Savon kuntayhtymän palvelukseen ohjelmasihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen saakka 2) julistaa tehtävän sisäisesti haettavaksi siten, että hakijoina voivat olla kuntayhtymän henkilöstö sekä omistajakuntien ja niihin kuuluvien kuntakonsernien osien henkilöstöt 3) että hakuilmoitus lähetetään sähköpostitse perjantaina ja hakuaika päättyy kello ) nimetä haastatteluryhmän 5) sekä valtuuttaa seutujohtajan päättämään jatkotoimenpiteistä, mikäli haku ei johda tulokseen. Kauko Rauhansalo esitti, että haastattelijoina toimivat seutujohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja ohjelmakoordinaattori. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Kauko Rauhansalon esittämällä tavalla muutettuna ja nimesi haastattelijoiksi seutu

21 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ johtajan, yhtymähallituksen puheenjohtajan ja ohjlemakoordinaattorin. Tiedoksi: Toimenpiteet: Peruskunnat Kuntakonsernien osat Seutujohtaja

22 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yhteinen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen SEJ /SEJ Selostus: Kaakkois-Suomen maakunnista vain Etelä-Savolla on edustajisto/palvelupiste Brysselissä osana Itä-Suomen yhteistä yksikköä. Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen (Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen) yhteistyössä on noussut esille mahdollisen yhteisen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen. Kyse on määräaikaisesta, noin kolmen (3) vuoden mittaisesta kokeiluna toteutettavasta projektista. Asia on ollut esillä viime syksynä Pietarin kuvernööri Jakovlevin ja Kymenlaakson maakuntajohtajan tapaamisessa. Viimeksi asiasta keskusteltiin Kaakkois-Suomen Interrec hallintokomitean seminaarissa Imatralla Hankkeen toteuttamisedellytysten jatkoselvittäminen annettiin Kymenlaakson Liiton tehtäväksi. Toimipisteen vuotuiset kustannuset ovat noin euroa/vuosi. Rahoituksesta puolet tulee Interreg ohjelmasta ja puolet alueiden toimijoilta, max euroa/toimija. Kymenlaakson Liiton kirje esityslistaliitteenä A ja esityslistaliitteenä B on kuntaosuustaulukko. Kymenlaakson Liitto pyytää antamaan periaatteellinen vastauksen, onko edustamamme taho kiinnostunut yhteistyöstä yhteisen palvelupisteen aikaansaamiseksi ja mitä lähtökohtia tai reunaehtoja asetatte hankkeelle. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Itä- Savon kuntayhtymä on kiinnostunut kuvatusta yhteistyöstä. Yhtymähallitus kävi asiasta laajan keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja tarkensi esitystään seuraavasti: " Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Itä-Savon kuntayhtymä on kiinnostunut kuvatusta yhteistyöstä edellyttäen, ettei synny kahta päällekkäistä Brysselin toimipistettä. Lisäksi esitetään, että maakuntien liitot kattavat alueiden toimijoiden rahoitusosuuden." Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan tarkennetun esityksen

23 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tiedoksi: Toimenpiteet: Kymenlaakson Liitto Seutujohtaja

24 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntien väkiluku SEJ /SEJ Selostus: Savonlinnan maistraatti on toimittanut pöytäkirjaliitteenä A olevan rekisteriotteen Savonlinnan maistraatin alueen väkilukutilanteesta. Savonlinnan seudulla muutos vuoteen 2001 on 279 asukasta. Em. rekisteriotteen pohjalta kuntayhtymän virastossa on laskettu uusi kuntien välinen suhdeluku, jota käytetään mm. yhtenä kustannusten jakoperusteena. Kunta Suhde % Osallistuu Väkiluku Enonkoski 3, Kerimäki 12, Punkaharju 8, Rantasalmi 9, Savonlinna 56, Savonranta 2, Sulkava 6, Yhteensä 100, Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää hyväksyä suhdeprosenttitaulukon. Taulukkoa käytetään väkilukuosuuksien laskentaperusteena. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen Tiedoksi: Toimenpiteet: peruskunnat Seutujohtaja

25 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Puuklusterityöryhmän uudet jäsenet SEJ /SEJ Selostus: Puuklusteriprojektipäällikkö ja klusterityöryhmän puheenjohtaja ovat valmistelleet klusterityöryhmän uusien jäsenten nimeämistä. He esittävät, että jäseniksi nimetään Atte-Sakari Luostarinen, Finndecor Oy:stä ja Jari Suomalainen, Sahakuutio Oy:stä. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa. Uudet jäsenet tulisivat Juha Karjalaisen ja Seppo Silvennoisen tilalle. Lisäksi Raimo Hoviniemen ollessa osa-aikaeläkkeellä, hänen varajäseneksi esitetään nimettäväksi Marja Haverinen Etelä-Savon Maakuntaliitosta. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää nimetä Atte-Sakari Luostarisen ja Jari Suomalaisen puuklusterityöryhmän jäseniksi Juha Karjalaisen ja Seppo Silvennoisen tilalle sekä Marja Haverisen Raimo Hoviniemen varajäseneksi. Kauko Rauhansalo esitti tasapuolisuuden vuoksi, että Olavi Grönholmin tilalle nimetään jäsen jostakin muusta kunnasta kuin Kerimäeltä. Viljo Lyytikäinen esitti Rantasalmen edustuksen puuttuessa puuklusterityöryhmään Keijo Tolppaa. Seutujohtaja täydensi esitystään siten, että Olavi Grönholmin tilalle nimetään Keijo Tolppa, mikäli hän antaa suostumuksensa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Atte-Sakari Luostarinen Jari Suomalainen Raimo Hoviniemi Marja Haverinen Seutujohtaja Yhtymävirasto

26 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Muut mahdolliset asiat Yhteistoimintafoorumin aloite: Ammattijärjestöt yhteistyössä Savonlinnan seudun kehittämiseksi SAK Savonlinnan paikallisjärjestö anoo euroa aluekeskusohjelman yhteistoimintafoorumin määrärahoista ammattijärjestöjen yhteistyön kehittämiseksi Savonlinnan seudulla. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää myöntää euroa SAK Savonlinnan paikallisjärjestölle. Yhtymähallitus kävi asiasta erittäin laajan keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti Lasse Partasen kannattamana, että yhtymähallitus ei myönnä euroa SAK:n Savonlinnan paikallisjärjestölle. Seutujohtaja tarkensi esitystään kuulumaan seuraavasti: Yhtymähallitus päättää myöntää euroa SAK Savonlinnan paikallisjärjestölle edellyttäen, että aloitteessa toimitaan koko Itä-Savon kuntayhtymän alueella. Yhtymähallitus äänesti asiasta vastakkain seutujohtajan tarkennettu esitys vastaan Kauko Rauhansalon esitys Lasse Partasen kannattamana. Seutujohtajan esitys voitti äänestyksen äänin 7-2. Seutujohtajan esityksen puolesta äänestivät Pekka Tapanainen, Virve Pasanen, Helena Haverinen, Marianne Nestén, Virpi Kaksonen, Viljo Lyytikäinen ja Jarkko Wuorinen. Kauko Rauhansalon esityksen puolesta äänestivät Kauko Rauhansalo ja Lasse Partanen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä äänestyksen jälkeen seutujohtajan tarkennetun esityksen. Kauko Rauhansalo ja Lasse Partanen jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Tiedoksi: SAK Savonlinnan paikallisjärjestö/aila Makkonen

27 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Toimenpiteet: Yhtymävirasto

28 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo Jyväskylässä. Merkitään, että yhtymähallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset Savonrannan kunnalle erityisen hyvästä riistakäristyksestä.

29

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002 Aika 04.06.2002 kello 13:00-13:10 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Aika 19.08.2003 kello 10:00 12:00 Paikka Kalanviljelylaitos, Enonkoski Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Aika 25.09.2003 klo 10:00-12:50 Paikka Ruusuhovi, Rantasalmi Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti 10:00-11:15 Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Aika 09.03.2004 klo 10:00-10:50 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 24.1.2017 1 AIKA Tiistai 24.1.2017 klo 17.00-18.14 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs, (Suoratie 1) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 03/2016 AIKA Torstai 22.9.2016 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen kokoustila B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Kokousaika Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 48 3 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Yhtymähallitus 19.02.2004 1 Aika 19.02.2004 klo 10:00-12:18 Paikka Hotellikylä Kerimaa Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 158 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous 2014 HEL 2014-005907 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa a edustamaan kaupunkia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2.

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. Yhtymäkokous 17.12.2015 1 AIKA Torstai 17.12.2015 klo 14.00-14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Nahkuri (kokoushuone 2), 2. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

40 Talousarvion toteutuminen Talousarvion kehys Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2017

40 Talousarvion toteutuminen Talousarvion kehys Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2017 KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 15.9.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 21.9.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs (Suoratie 1) 40

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Tiistai 15.8.2017 klo 13.00 14.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana Yhtymähallitus 22.3.2017 33 Kokousaika 22.3.2017 klo 17.00 18.32 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 26.01.2018 1 Aika 26.01.2018 kello 19:00-19:32 Paikka Keskusvaalilautakunnan toimisto Läsnä Hirvonen Asko puheenjohtaja Kerman Juhani varapuheenjohtaja Härkönen Elina jäsen Kosonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta

Huumarkangas Jouko. Piispanen Risto. Suomäki Marjatta Suomäki Riitta Viranomainen PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUSAIKA Torstai 25.3.2010 klo 18 21.45 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo, Rahkola OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu Hintikka Maija Huumarkangas

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) KOKOUSKUTSU KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017 Aika: 30.5.2017 klo 19.00 - Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot