Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003"

Transkriptio

1 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja Matti Auvinen Helena Haverinen Virpi Kaksonen Marianne Nestén Lasse Partanen Virve Pasanen Kauko Rauhansalo Jan Söderholm Varajäsenet Esa Lappalainen Ari Partanen Pekka Tapanainen Aune Kupiainen Heli Roivio Maire Hämäläinen Jari Käyhkö Kaija Karvinen Jouko Tynkkynen Harri Halko Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Kunnanjohtajatyöryhmä Jorma Auvinen, puheenjohtaja Antti Erämaa, varapuheenjohtaja Terttu Karttunen, jäsen Esko Hinkkanen, jäsen Olavi Grönholm, jäsen Esa Kettunen, jäsen Ilmo Liukko, jäsen varahenkilö Leena Jumppanen Sihteeristö Hannu Kurki, seutujohtaja Sanna Huttunen, pöytäkirjanpitäjä Jari Ikonen, ohjelmakoordinaattori Aila Kapanen, ohjelmasihteeri Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

2 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Sulkavalla. / Savonlinnassa. / Lasse Partanen Virve Pasanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa, Olavinkatu 27, virastoaikana. Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

3 Savonlinnan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 3/ Päätösvaltaisuus 1 30 Pöytäkirjantarkastajat 2 31 Tilinpäätös ; allekirjoittaminen ja esitys tuloksen käsittelystä 3 32 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman perusrahoitus vuonna Itä-Savon terveydenhuollon selvitystyöryhmän osaraportti kori A:n jatkotoimenpiteet 8 35 Vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan säätiöittäminen Sateenvarjohanke Yhteistyökumppaniksi Rusgate.com -portaaliin Ohjelmasihteerin sijaisuus Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yhteinen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen Kuntien väkiluku Puuklusterityöryhmän uudet jäsenet Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 25

4 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Päätösvaltaisuus Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjantarkastajat Selostus: Päätös: Tarkastusvuorossa jäsenet Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalla Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholm. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalle Kauko Rauhansalo.

6 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tilinpäätös ; allekirjoittaminen ja esitys tuloksen käsittelystä SEJ /SEJ Selostus: Kuntayhtymän toiminta on vuoden 2002 aikana painottunut toiminnan organisointiin ja tehostamiseen. Toimintaedellytykset ovat parantuneet ja seudullisen kehittämisen organisointi on selkeytynyt Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon kuntayhtymän välillä tehdyn työnjaon johdosta. Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitellään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Yhtymän toimintakertomus, kirjanpitoajoraportit yhtymän tuloslaskelmasta, taseesta, tuloslaskelman toteutumisvertailusta ja rahoituslaskelmasta pöytäkirjaliitteenä A. Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,98 euroa. Tämä alijäämä johtuu Reimari-hankkeen kuntaosuuksien laskutusten jaksotuksesta. Vuonna 2001 Reimari-hankkeen kuntaosuuksia laskutettiin ennakkoon enemmän kuin tarvetta lopullisten toteutuneiden kulujen perusteella syntyi. Kuntaosuuksia ei tilitetty takaisin kunnille vaan päätettiin tasata kuntaosuudet vuoden 2002 lopussa. Vuoden 2002 aikana kuluja on ennakoidusti syntynyt enemmän kuin alkuperäisissä suunnitelmissa on arvioitu. Koska kuntaosuudet on jälleen laskutettu ennakkoon suunnitelmien mukaisena, aiheuttaa tämä vuoden 2002 osalta alijäämää. Koska Reimari-hanke jatkuu edelleen ei ole tarkoituksenmukaista tasata kuntaosuuksia vuoden 2002 lopussa vaan vasta hankkeen päättyessä. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen.

7 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2002 alijäämä, ,98 euroa kirjataan yli/alijäämätilille oman pääoman vähennykseksi tasoittamaan edellisten vuosien ylijäämätiliä allekirjoittaa vuoden 2002 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös: Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Yhtymäkokous Seutujohtaja

8 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2003 SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 22 :n mukaan Yhtymäkokouksen on vahvistettava vuosittain jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytettävä viivästyskorkoprosentti. Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan prosenttiyksikköön. Korkolain mukainen viitekorko on 3 % ajalle Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 10 % (viitekorko + 7 prosenttiyksikköä). Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle: Yhtymäkokous päättää, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään viivästyskorkoprosenttina 10 %:n viivästyskorkoa ajalla Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymäkokous

9 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman perusrahoitus vuonna 2003 SEJ /SEJ Selostus Aluekeskus- ja kaupunkiohjelmatyön perusrahoitukseen alueille osoitettavan maakunnan kehittämisrahan suuruus on vuonna 2003 yhteensä euroa, josta aluekeskusohjelmien osuus on euroa. Esityslistaliitteenä A on Sisäasiainministeriön päätös SM /Ha-62 ja esityslistaliitteenä B on perusrahoituksen maakunnittainen jakautuminen taulukko. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman osalta valtionavustusta myönnettiin vähemmän, n. 11 %, kuin sitä haettiin (haettu , myönnetty ). Keskimääräinen rahoituksen pudotus haetusta määrästä oli n. 18,5 %. Tehty rahoituspäätös merkitsee sitä, että aluekeskusohjelma vuoden 2003 budjetti on Toiminnan kannalta tämä merkitsee sitä, että joidenkin toimenpiteiden rahoitusraamia joudutaan tarkistamaan. Kaikki suunnitellut toimenpiteet voidaan kuitenkin toteuttaa. Savonlinnan kaupunki on tehnyt päätöksen osallistua omalta osaltaan aluekeskusohjelman perusrahoituksen vajeen kattamiseen. Esityslistaliitteenä C on kuntakohtaiset lisärahoitusosuudet. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä merkitsi rahoituspäätöksen tiedoksi.. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että kunnat rahoittavat perusrahoituspäätöksen aiheuttaman euron vajeen. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Peruskunnat

10 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Toimenpiteet: Seutujohtaja

11 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Itä-Savon terveydenhuollon selvitystyöryhmän osaraportti kori A:n jatkotoimenpiteet SEJ /SEJ Selostus: Yhtymähallitus päätti hyväksyä osaraportin ja lähettää sen kannanottoja varten jäsenkuntiin, perusterveydenhuollon kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin hallituksiin, Kesälahden kunnan, Saaren kunnan, Parikkalan kunnan, Kangaslammin kunnan, Uukuniemen kunnan ja Joroisten kunnan hallituksiin. Lausunnot pyydettiin mennessä. Esityslistaliitteenä A lausuntojen yhteenvetotaulukko. Lausuntojen yleissävy on varsin positiivinen. Sähköisten yhteyksien sekä substanssi- ja huollon tukipalveluiden kehittäminen nähdään tärkeänä. Päivystyksen keskittämisen osalta lausunnoissa on jonkin verran enemmän vaihtelua. Kuitenkin on nähtävissä suhteellisen laaja kannatus päivystyksen keskittämisen puolesta. Jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota jo osaraportissa esiin nostettuihin seikkoihin, joita ovat: Päiväaikaisen toiminnan sujuvuus perusterveydenhuollossa Hyvä tietoliikenneyhteyksien toimivuus Henkilökunnan osallistuminen järjestelmän suunnitteluun ja valmisteluun Henkilökunnan perehdyttäminen muuttuvaan järjestelmään Kunnanjohtajatyöryhmän jälkeen terveydenhuollon selvitystyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää toimintamallia valmistelemaan työryhmän: Tapio Väyrynen (pj.), Mauri Palmi, Kari Herttuainen, Heikki Pylkkänen, Juha Rummukainen, Tuula Myllys-Ruuskanen, Pirjo Paavilainen, Marja Lebedeff, Merja Kovasin, Kari Kiviharju ja Anne Törmikoski. Kyseisen kokouksen jälkeen käydyissä keskusteluissa (Väyrynen, Lyytikäinen, Wuorinen) on noussut esiin tarve täydentää työryhmää siten, että puheenjohtajana toimii seutujohtaja. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen päivystyksen keskittämiseen jatkovalmistelun aloittamisesta.

12 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää käynnistää päivystyksen keskittämisen jatkovalmistelun tavoitteena uuden toimintamallin käyttöönotto sekä nimetä asiaa valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat Hannu Kurki (pj.), Tapio Väyrynen, Mauri Palmi, Kari Herttuainen, Heikki Pylkkänen, Juha Rummukainen, Tuula Myllys-Ruuskanen, Pirjo Paavilainen, Marja Lebedeff, Merja Kovasin, Kari Kiviharju ja Anne Törmikoski. Helena Haverinen esitti lisättäväksi Itä-Savon kuntayhtymästä yhtymähallituksen puheenjohtajan työryhmään. Seutujohtaja täydensi esitystään Helena Haverisen esittämällä tavalla. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Helena Haverisen esittämällä tavalla lisättynä. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt Seutujohtaja

13 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan säätiöittäminen SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän toimesta (YH ) on tehty Reimari hankkeen sateenvarjon alla selvitystä vajaakuntoisten henkilöiden työtoiminnan ja kuntoutuksen kehittämisestä Savonlinnan seudulla. Tavoitteena on luoda uudenlainen vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämismalli. Lähtökohtana on kunnallisen työkeskuksen suojatyön ja työtoiminnan muuttaminen säätiön tuottamaksi sosiaalipalvelutuotteeksi. Uusia työllistämistä edistäviä palvelutuotteita kehitettäisiin työvoimahallinnolle, Kelalle, TE -keskukselle ja vakuutusyhtiöille. Lisäksi perustettaisiin oma yksikkö edistämään vammaisten ja vajaakuntoisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille työelämään. Nämä yksiköt muodostaisivat kiinteän, osaamisperusteisen toimintarakenteen, jonka puitteissa vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymisen ja työhön valmentamisen haasteita voidaan monipuolisesti ja joustavasti ratkaista Savonlinnan seudulla. Selvityksen tavoitteena oli: 1) Toteuttaa juridiset, taloudelliset ja hallinnolliset selvitykset. 2) Kehittää sosiaalipalvelusäätiön palveluita. 3) Luoda ja kehittää verkosto toiminnan puitteiksi, sekä kehittää sosiaalipalvelusäätiön yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa. 4) Huolehtia henkilöstön osallistumisesta muutoksiin. Esityslistaliitteenä A on raportti, joka sisältää esityksen säätiön tarkoituksesta ja tavoitteista, sen perustamisesta aikatauluineen sekä alustavia talouslaskelmia. Johtopäätöksenä on, että mikäli säätiö perustetaan tarvitaan edelleen mm. neuvotteluja säätiön peruspääomaa ja omaisuutta koskien ja siihen liittyviä eri yhdistysten ja kuntien päätöksiä sekä tähän pohjautuvan säädekirjan laatimisen ja allekirjoittamisen jotta lupaa säätiön perustamiselle voidaan hakea patentti- ja rekisterihallituksesta.

14 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/

15 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Asiaa on käsitelty työllisyyden edistämisen klusterityöryhmässä , joka on todennut asian vaativan kuntien kannannottoja varsinaisen päätöksenteon pohjaksi. Kerimäen, Enonkosken, Punkaharjun, Savonrannan ja Rantasalmen kuntien lausunnot ovat liitteenä B. Jatkovalmistelusta on neuvoteltu Etelä-Savon TE -keskuksen työvoimaosaston kanssa. Työvoimaosasto pitää mahdollisena jatkoselvittelyn osarahoittamista projektituella (50 %-tukitaso). Klusterityöryhmä käsitteli asiaa ja hyväksyi esityksen asian edelleen valmistelusta ja sai kuulla, että myös kunnanjohtajatyöryhmä puoltaa esitystä. Vilja Siiskonen ilmoitti TE - keskuksen puoltavan esitystä kahdella ehdolla: - projekti selvittää vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminnan sisältöä ja organisointia - selvitystyötä varten palkataan asiantunteva selvitystyöntekijä. Yhtymävirastossa valmisteltu rahoitushakemus, liite C ja kuntien omarahoitusosuudet, liite D. Hakemus on laadittu siten, että varsinainen työ tapahtuu toimeksiannon pohjalta. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena esittää huomioitavaksi asiassa mahdollisten muiden hallintomallien käyttämisen. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää käynnistää säätiön perustamisen valmistelun ja päättää kuntien osallistumisesta valmistelun omarahoitusosuuteen. Merkitään, että Pekka Tapanainen poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus kävi asiasta laajan keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti, ettei Kerimäen kunta ole mukana hankkeessa. Esko Hinkkanen kertoi tiedoksi, että Rantasalmen kunta on tehnyt selkeän kielteisen päätöksen säätiöön osallistumisesta. Lasse Partanen kertoi, ettei Sulkava näe tässä vaiheessa sitoutumista järkeväksi. Antti Erämaa ilmoitti, ettei Savonranta ole todennäköisesti mukana hankkeessa. Virpi Kaksonen esitti asian jättämistä pöydälle.

16 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Päätös: Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle. Tiedoksi: Toimenpiteet: Vaalijalan kuntayhtymä Savonlinnan Toimintakeskus ry Seutujohtaja

17 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Etelä-Savon verkkopalvelut sateenvarjo-ohjelma SEJ /SEJ Selostus: Etelä-Savon sateenvarjo-ohjelman päätavoitteena on Etelä- Savon nostaminen tietoyhteiskuntakehityksen kärkialueeksi toteuttamalla oikeita ja toimivia tämän päivän kansalaisen tarpeisiin vastaavia palveluja ja toimintoja verkossa. Seudullisen yhteistyön alustavaksi tavoitteeksi on määritelty sisällöllinen yhtenäistäminen, palvelujen välinen yhtenäistäminen, toiminnallinen yhtenäistäminen ja tekninen yhtenäistäminen. Joroisten kunta esittää Etelä-Savon Maakuntaliitolle, että se varaisi sateenvarjo-ohjelman koordinointiin kaikkiaan euroa, josta kuntarahoitusosuus on euroa. Itä-Savon kuntayhtymän omarahoitusosuus hankkeeseen ajalla on euroa, joka jakaantuu seuraavasti: vuonna vuonna vuonna Esityslistaliitteenä A on Joroisten kunnan esitys omarahoitusosuuden varaamisesta, esityslistaliitteenä B on rahoitushakemus, esityslistaliitteenä C hankesuunnitelma ja esityslistaliitteenä D kuntaosuustaulukko. Laaditussa hankesuunnitelmassa sateenvarjo-ohjelman koordinointiin varattu rahoitus on merkittävässä ristiriidassa suhteessa niihin toimenpiteisiin, joita on suunniteltu. Hankesuunnitelmasta ei selviä mitä olennaista lisäarvoa euron rahoituksella saadaan suhteessa siihen, että koordinointia hoitaa osaltaan rahoittaja ja eri toimijat tapaavat säännöllisesti, kuten viime aikoina on tapahtunut. Toinen merkittävä puute sateenvarjo-ohjelmassa on varsinaisen ohjelman puute. Ohjelmaa ja sen teemoja on esitelty hyvin pintapuolisesti ja näin ollen jääkin epäselväksi mikä on ohjelman keskeinen sisältö. Koska maakunnan tietohallintostrategia, johon hakemuksessa viitataan on vielä valmisteluvaiheessa on mahdotonta sanoa, onko tällainen koordinointi se malli, jolla kyseisen

18 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ strategian toteutusta parhaiten tuetaan. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä ei tässä vaiheessa osallistu sateenvarjo-ohjelmaan. Lisäksi yhtymähallitus esittää Etelä-Savon maakuntaliitolle, että kaikissa tietoyhteiskuntahankkeissa odotetaan maakunnallisen tietohallintostrategian valmistumista, kuten on menetelty Savonlinnan seudun seutuportaalia koskevan hakemuksen osalta. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Joroisten kunta Etelä-Savon Maakuntaliitto Seutujohtaja

19 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyökumppaniksi Rusgate.com -portaaliin SEJ /SEJ Selostus: Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy on kehittänyt vuodesta 1999 lähtien yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa Venäjätietoon keskittyvää internet -portaalia. Portaali on tarkoitettu erityisesti PK -yrityksille, mutta myös muille Venäjästä ja Venäjän markkinoista kiinnostuneille organisaatioille ja yksityishenkilöille. Portaalin pääasiallinen tehtävä on koota ja jakaa Venäjään liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa. Portaalin saattaminen valmiiksi, merkittäväksi, laajan tietokannan omaavaksi järjestelmäksi on arvioitu vaativan noin euron panostuksen. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Interreg ohjelmasta kesäkuussa Hankkeeseen tarvitaan omarahoitusosuus, johon toivotaan osallistumistamme euron suuruisella panoksella. Hankkeen toteutusaikataulu on Esityslistaliitteenä A on Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy:n tarjous ja esityslistaliitteenä B on kuntaosuustaulukko. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää seudun osallistumista hankkeeseen. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esitystään kuulumaan seuraavasti: "Yhtymähallitus päättää, ettei kuntayhtymä osallistu hankkeeseen." Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Pasi Nurkka, Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy Yhtymävirasto

20 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Ohjelmasihteerin sijaisuus SEJ /SEJ Selostus: Talous- ja hallintovastaava Sanna Huttuselle on myönnetty KVTES:n luvun V 9 ja 10 :n mukaisena äitiysvapaata ajalle Talous- ja hallintovastaavan tehtäviä siirtyy hoitamaan ohjelmasihteeri Aila Kapanen. Asiaa käsiteltiin aluekeskusohjelman ohjelmatyöryhmässä ja todettiin, että ohjelmasihteerin (50 %:n työpanos) tehtävien hoitaminen on ratkaistava pikaisesti. Lisäksi merkittiin, että resurssi on budjetoitu 2003 suunnitelmiin. Ohjelmasihteeri työskentelee 50 % työpanoksella yhtymävirastossa, joten tehtävä on kokoaikainen. Ohjelmatyöryhmä esittää, että ohjelmasihteerin tehtävien hoito pyritään ensisijaisesti järjestämään ilman julkista hakumenettelyä käyttäen kuitenkin sisäistä hakua. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää: 1) palkata Itä-Savon kuntayhtymän palvelukseen ohjelmasihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen saakka 2) julistaa tehtävän sisäisesti haettavaksi siten, että hakijoina voivat olla kuntayhtymän henkilöstö sekä omistajakuntien ja niihin kuuluvien kuntakonsernien osien henkilöstöt 3) että hakuilmoitus lähetetään sähköpostitse perjantaina ja hakuaika päättyy kello ) nimetä haastatteluryhmän 5) sekä valtuuttaa seutujohtajan päättämään jatkotoimenpiteistä, mikäli haku ei johda tulokseen. Kauko Rauhansalo esitti, että haastattelijoina toimivat seutujohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja ohjelmakoordinaattori. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Kauko Rauhansalon esittämällä tavalla muutettuna ja nimesi haastattelijoiksi seutu

21 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ johtajan, yhtymähallituksen puheenjohtajan ja ohjlemakoordinaattorin. Tiedoksi: Toimenpiteet: Peruskunnat Kuntakonsernien osat Seutujohtaja

22 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yhteinen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen SEJ /SEJ Selostus: Kaakkois-Suomen maakunnista vain Etelä-Savolla on edustajisto/palvelupiste Brysselissä osana Itä-Suomen yhteistä yksikköä. Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen (Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen) yhteistyössä on noussut esille mahdollisen yhteisen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen. Kyse on määräaikaisesta, noin kolmen (3) vuoden mittaisesta kokeiluna toteutettavasta projektista. Asia on ollut esillä viime syksynä Pietarin kuvernööri Jakovlevin ja Kymenlaakson maakuntajohtajan tapaamisessa. Viimeksi asiasta keskusteltiin Kaakkois-Suomen Interrec hallintokomitean seminaarissa Imatralla Hankkeen toteuttamisedellytysten jatkoselvittäminen annettiin Kymenlaakson Liiton tehtäväksi. Toimipisteen vuotuiset kustannuset ovat noin euroa/vuosi. Rahoituksesta puolet tulee Interreg ohjelmasta ja puolet alueiden toimijoilta, max euroa/toimija. Kymenlaakson Liiton kirje esityslistaliitteenä A ja esityslistaliitteenä B on kuntaosuustaulukko. Kymenlaakson Liitto pyytää antamaan periaatteellinen vastauksen, onko edustamamme taho kiinnostunut yhteistyöstä yhteisen palvelupisteen aikaansaamiseksi ja mitä lähtökohtia tai reunaehtoja asetatte hankkeelle. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Itä- Savon kuntayhtymä on kiinnostunut kuvatusta yhteistyöstä. Yhtymähallitus kävi asiasta laajan keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja tarkensi esitystään seuraavasti: " Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Itä-Savon kuntayhtymä on kiinnostunut kuvatusta yhteistyöstä edellyttäen, ettei synny kahta päällekkäistä Brysselin toimipistettä. Lisäksi esitetään, että maakuntien liitot kattavat alueiden toimijoiden rahoitusosuuden." Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan tarkennetun esityksen

23 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tiedoksi: Toimenpiteet: Kymenlaakson Liitto Seutujohtaja

24 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntien väkiluku SEJ /SEJ Selostus: Savonlinnan maistraatti on toimittanut pöytäkirjaliitteenä A olevan rekisteriotteen Savonlinnan maistraatin alueen väkilukutilanteesta. Savonlinnan seudulla muutos vuoteen 2001 on 279 asukasta. Em. rekisteriotteen pohjalta kuntayhtymän virastossa on laskettu uusi kuntien välinen suhdeluku, jota käytetään mm. yhtenä kustannusten jakoperusteena. Kunta Suhde % Osallistuu Väkiluku Enonkoski 3, Kerimäki 12, Punkaharju 8, Rantasalmi 9, Savonlinna 56, Savonranta 2, Sulkava 6, Yhteensä 100, Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää hyväksyä suhdeprosenttitaulukon. Taulukkoa käytetään väkilukuosuuksien laskentaperusteena. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen Tiedoksi: Toimenpiteet: peruskunnat Seutujohtaja

25 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Puuklusterityöryhmän uudet jäsenet SEJ /SEJ Selostus: Puuklusteriprojektipäällikkö ja klusterityöryhmän puheenjohtaja ovat valmistelleet klusterityöryhmän uusien jäsenten nimeämistä. He esittävät, että jäseniksi nimetään Atte-Sakari Luostarinen, Finndecor Oy:stä ja Jari Suomalainen, Sahakuutio Oy:stä. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa. Uudet jäsenet tulisivat Juha Karjalaisen ja Seppo Silvennoisen tilalle. Lisäksi Raimo Hoviniemen ollessa osa-aikaeläkkeellä, hänen varajäseneksi esitetään nimettäväksi Marja Haverinen Etelä-Savon Maakuntaliitosta. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää nimetä Atte-Sakari Luostarisen ja Jari Suomalaisen puuklusterityöryhmän jäseniksi Juha Karjalaisen ja Seppo Silvennoisen tilalle sekä Marja Haverisen Raimo Hoviniemen varajäseneksi. Kauko Rauhansalo esitti tasapuolisuuden vuoksi, että Olavi Grönholmin tilalle nimetään jäsen jostakin muusta kunnasta kuin Kerimäeltä. Viljo Lyytikäinen esitti Rantasalmen edustuksen puuttuessa puuklusterityöryhmään Keijo Tolppaa. Seutujohtaja täydensi esitystään siten, että Olavi Grönholmin tilalle nimetään Keijo Tolppa, mikäli hän antaa suostumuksensa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Atte-Sakari Luostarinen Jari Suomalainen Raimo Hoviniemi Marja Haverinen Seutujohtaja Yhtymävirasto

26 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Muut mahdolliset asiat Yhteistoimintafoorumin aloite: Ammattijärjestöt yhteistyössä Savonlinnan seudun kehittämiseksi SAK Savonlinnan paikallisjärjestö anoo euroa aluekeskusohjelman yhteistoimintafoorumin määrärahoista ammattijärjestöjen yhteistyön kehittämiseksi Savonlinnan seudulla. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää myöntää euroa SAK Savonlinnan paikallisjärjestölle. Yhtymähallitus kävi asiasta erittäin laajan keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti Lasse Partasen kannattamana, että yhtymähallitus ei myönnä euroa SAK:n Savonlinnan paikallisjärjestölle. Seutujohtaja tarkensi esitystään kuulumaan seuraavasti: Yhtymähallitus päättää myöntää euroa SAK Savonlinnan paikallisjärjestölle edellyttäen, että aloitteessa toimitaan koko Itä-Savon kuntayhtymän alueella. Yhtymähallitus äänesti asiasta vastakkain seutujohtajan tarkennettu esitys vastaan Kauko Rauhansalon esitys Lasse Partasen kannattamana. Seutujohtajan esitys voitti äänestyksen äänin 7-2. Seutujohtajan esityksen puolesta äänestivät Pekka Tapanainen, Virve Pasanen, Helena Haverinen, Marianne Nestén, Virpi Kaksonen, Viljo Lyytikäinen ja Jarkko Wuorinen. Kauko Rauhansalon esityksen puolesta äänestivät Kauko Rauhansalo ja Lasse Partanen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä äänestyksen jälkeen seutujohtajan tarkennetun esityksen. Kauko Rauhansalo ja Lasse Partanen jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Tiedoksi: SAK Savonlinnan paikallisjärjestö/aila Makkonen

27 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Toimenpiteet: Yhtymävirasto

28 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo Jyväskylässä. Merkitään, että yhtymähallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset Savonrannan kunnalle erityisen hyvästä riistakäristyksestä.

29

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2004. Yhtymähallitus 11.11.2004 1 Yhtymähallitus 11.11.2004 1 Aika 11.11.2004 10:00-11:45 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Nestén Marianne Pasanen Virve Rauhansalo

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 1 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Seutuhallitus 29.3.2007 Tarkastuslautakunta 11.5.2007 Seutuvaltuusto 6.6.2007 2 (47) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2006 Toimintakertomus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008

Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 1 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Seutuhallitus 19.3.2009 Tarkastuslautakunta 8.5.2009 Seutuvaltuusto 11.6.2009 2 (48) Savonlinnan seudun kuntayhtymä TASEKIRJA 2008 Toimintakertomus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot