Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003"

Transkriptio

1 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja Matti Auvinen Helena Haverinen Virpi Kaksonen Marianne Nestén Lasse Partanen Virve Pasanen Kauko Rauhansalo Jan Söderholm Varajäsenet Esa Lappalainen Ari Partanen Pekka Tapanainen Aune Kupiainen Heli Roivio Maire Hämäläinen Jari Käyhkö Kaija Karvinen Jouko Tynkkynen Harri Halko Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Kunnanjohtajatyöryhmä Jorma Auvinen, puheenjohtaja Antti Erämaa, varapuheenjohtaja Terttu Karttunen, jäsen Esko Hinkkanen, jäsen Olavi Grönholm, jäsen Esa Kettunen, jäsen Ilmo Liukko, jäsen varahenkilö Leena Jumppanen Sihteeristö Hannu Kurki, seutujohtaja Sanna Huttunen, pöytäkirjanpitäjä Jari Ikonen, ohjelmakoordinaattori Aila Kapanen, ohjelmasihteeri Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

2 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Sulkavalla. / Savonlinnassa. / Lasse Partanen Virve Pasanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa, Olavinkatu 27, virastoaikana. Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

3 Savonlinnan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 3/ Päätösvaltaisuus 1 30 Pöytäkirjantarkastajat 2 31 Tilinpäätös ; allekirjoittaminen ja esitys tuloksen käsittelystä 3 32 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman perusrahoitus vuonna Itä-Savon terveydenhuollon selvitystyöryhmän osaraportti kori A:n jatkotoimenpiteet 8 35 Vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan säätiöittäminen Sateenvarjohanke Yhteistyökumppaniksi Rusgate.com -portaaliin Ohjelmasihteerin sijaisuus Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yhteinen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen Kuntien väkiluku Puuklusterityöryhmän uudet jäsenet Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 25

4 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Päätösvaltaisuus Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjantarkastajat Selostus: Päätös: Tarkastusvuorossa jäsenet Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalla Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholm. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalle Kauko Rauhansalo.

6 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tilinpäätös ; allekirjoittaminen ja esitys tuloksen käsittelystä SEJ /SEJ Selostus: Kuntayhtymän toiminta on vuoden 2002 aikana painottunut toiminnan organisointiin ja tehostamiseen. Toimintaedellytykset ovat parantuneet ja seudullisen kehittämisen organisointi on selkeytynyt Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon kuntayhtymän välillä tehdyn työnjaon johdosta. Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitellään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Yhtymän toimintakertomus, kirjanpitoajoraportit yhtymän tuloslaskelmasta, taseesta, tuloslaskelman toteutumisvertailusta ja rahoituslaskelmasta pöytäkirjaliitteenä A. Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,98 euroa. Tämä alijäämä johtuu Reimari-hankkeen kuntaosuuksien laskutusten jaksotuksesta. Vuonna 2001 Reimari-hankkeen kuntaosuuksia laskutettiin ennakkoon enemmän kuin tarvetta lopullisten toteutuneiden kulujen perusteella syntyi. Kuntaosuuksia ei tilitetty takaisin kunnille vaan päätettiin tasata kuntaosuudet vuoden 2002 lopussa. Vuoden 2002 aikana kuluja on ennakoidusti syntynyt enemmän kuin alkuperäisissä suunnitelmissa on arvioitu. Koska kuntaosuudet on jälleen laskutettu ennakkoon suunnitelmien mukaisena, aiheuttaa tämä vuoden 2002 osalta alijäämää. Koska Reimari-hanke jatkuu edelleen ei ole tarkoituksenmukaista tasata kuntaosuuksia vuoden 2002 lopussa vaan vasta hankkeen päättyessä. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen.

7 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2002 alijäämä, ,98 euroa kirjataan yli/alijäämätilille oman pääoman vähennykseksi tasoittamaan edellisten vuosien ylijäämätiliä allekirjoittaa vuoden 2002 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös: Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Yhtymäkokous Seutujohtaja

8 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2003 SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 22 :n mukaan Yhtymäkokouksen on vahvistettava vuosittain jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytettävä viivästyskorkoprosentti. Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan prosenttiyksikköön. Korkolain mukainen viitekorko on 3 % ajalle Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 10 % (viitekorko + 7 prosenttiyksikköä). Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle: Yhtymäkokous päättää, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään viivästyskorkoprosenttina 10 %:n viivästyskorkoa ajalla Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymäkokous

9 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman perusrahoitus vuonna 2003 SEJ /SEJ Selostus Aluekeskus- ja kaupunkiohjelmatyön perusrahoitukseen alueille osoitettavan maakunnan kehittämisrahan suuruus on vuonna 2003 yhteensä euroa, josta aluekeskusohjelmien osuus on euroa. Esityslistaliitteenä A on Sisäasiainministeriön päätös SM /Ha-62 ja esityslistaliitteenä B on perusrahoituksen maakunnittainen jakautuminen taulukko. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman osalta valtionavustusta myönnettiin vähemmän, n. 11 %, kuin sitä haettiin (haettu , myönnetty ). Keskimääräinen rahoituksen pudotus haetusta määrästä oli n. 18,5 %. Tehty rahoituspäätös merkitsee sitä, että aluekeskusohjelma vuoden 2003 budjetti on Toiminnan kannalta tämä merkitsee sitä, että joidenkin toimenpiteiden rahoitusraamia joudutaan tarkistamaan. Kaikki suunnitellut toimenpiteet voidaan kuitenkin toteuttaa. Savonlinnan kaupunki on tehnyt päätöksen osallistua omalta osaltaan aluekeskusohjelman perusrahoituksen vajeen kattamiseen. Esityslistaliitteenä C on kuntakohtaiset lisärahoitusosuudet. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä merkitsi rahoituspäätöksen tiedoksi.. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että kunnat rahoittavat perusrahoituspäätöksen aiheuttaman euron vajeen. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Peruskunnat

10 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Toimenpiteet: Seutujohtaja

11 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Itä-Savon terveydenhuollon selvitystyöryhmän osaraportti kori A:n jatkotoimenpiteet SEJ /SEJ Selostus: Yhtymähallitus päätti hyväksyä osaraportin ja lähettää sen kannanottoja varten jäsenkuntiin, perusterveydenhuollon kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin hallituksiin, Kesälahden kunnan, Saaren kunnan, Parikkalan kunnan, Kangaslammin kunnan, Uukuniemen kunnan ja Joroisten kunnan hallituksiin. Lausunnot pyydettiin mennessä. Esityslistaliitteenä A lausuntojen yhteenvetotaulukko. Lausuntojen yleissävy on varsin positiivinen. Sähköisten yhteyksien sekä substanssi- ja huollon tukipalveluiden kehittäminen nähdään tärkeänä. Päivystyksen keskittämisen osalta lausunnoissa on jonkin verran enemmän vaihtelua. Kuitenkin on nähtävissä suhteellisen laaja kannatus päivystyksen keskittämisen puolesta. Jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota jo osaraportissa esiin nostettuihin seikkoihin, joita ovat: Päiväaikaisen toiminnan sujuvuus perusterveydenhuollossa Hyvä tietoliikenneyhteyksien toimivuus Henkilökunnan osallistuminen järjestelmän suunnitteluun ja valmisteluun Henkilökunnan perehdyttäminen muuttuvaan järjestelmään Kunnanjohtajatyöryhmän jälkeen terveydenhuollon selvitystyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää toimintamallia valmistelemaan työryhmän: Tapio Väyrynen (pj.), Mauri Palmi, Kari Herttuainen, Heikki Pylkkänen, Juha Rummukainen, Tuula Myllys-Ruuskanen, Pirjo Paavilainen, Marja Lebedeff, Merja Kovasin, Kari Kiviharju ja Anne Törmikoski. Kyseisen kokouksen jälkeen käydyissä keskusteluissa (Väyrynen, Lyytikäinen, Wuorinen) on noussut esiin tarve täydentää työryhmää siten, että puheenjohtajana toimii seutujohtaja. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen päivystyksen keskittämiseen jatkovalmistelun aloittamisesta.

12 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää käynnistää päivystyksen keskittämisen jatkovalmistelun tavoitteena uuden toimintamallin käyttöönotto sekä nimetä asiaa valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat Hannu Kurki (pj.), Tapio Väyrynen, Mauri Palmi, Kari Herttuainen, Heikki Pylkkänen, Juha Rummukainen, Tuula Myllys-Ruuskanen, Pirjo Paavilainen, Marja Lebedeff, Merja Kovasin, Kari Kiviharju ja Anne Törmikoski. Helena Haverinen esitti lisättäväksi Itä-Savon kuntayhtymästä yhtymähallituksen puheenjohtajan työryhmään. Seutujohtaja täydensi esitystään Helena Haverisen esittämällä tavalla. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Helena Haverisen esittämällä tavalla lisättynä. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt Seutujohtaja

13 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan säätiöittäminen SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän toimesta (YH ) on tehty Reimari hankkeen sateenvarjon alla selvitystä vajaakuntoisten henkilöiden työtoiminnan ja kuntoutuksen kehittämisestä Savonlinnan seudulla. Tavoitteena on luoda uudenlainen vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämismalli. Lähtökohtana on kunnallisen työkeskuksen suojatyön ja työtoiminnan muuttaminen säätiön tuottamaksi sosiaalipalvelutuotteeksi. Uusia työllistämistä edistäviä palvelutuotteita kehitettäisiin työvoimahallinnolle, Kelalle, TE -keskukselle ja vakuutusyhtiöille. Lisäksi perustettaisiin oma yksikkö edistämään vammaisten ja vajaakuntoisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille työelämään. Nämä yksiköt muodostaisivat kiinteän, osaamisperusteisen toimintarakenteen, jonka puitteissa vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymisen ja työhön valmentamisen haasteita voidaan monipuolisesti ja joustavasti ratkaista Savonlinnan seudulla. Selvityksen tavoitteena oli: 1) Toteuttaa juridiset, taloudelliset ja hallinnolliset selvitykset. 2) Kehittää sosiaalipalvelusäätiön palveluita. 3) Luoda ja kehittää verkosto toiminnan puitteiksi, sekä kehittää sosiaalipalvelusäätiön yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa. 4) Huolehtia henkilöstön osallistumisesta muutoksiin. Esityslistaliitteenä A on raportti, joka sisältää esityksen säätiön tarkoituksesta ja tavoitteista, sen perustamisesta aikatauluineen sekä alustavia talouslaskelmia. Johtopäätöksenä on, että mikäli säätiö perustetaan tarvitaan edelleen mm. neuvotteluja säätiön peruspääomaa ja omaisuutta koskien ja siihen liittyviä eri yhdistysten ja kuntien päätöksiä sekä tähän pohjautuvan säädekirjan laatimisen ja allekirjoittamisen jotta lupaa säätiön perustamiselle voidaan hakea patentti- ja rekisterihallituksesta.

14 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/

15 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Asiaa on käsitelty työllisyyden edistämisen klusterityöryhmässä , joka on todennut asian vaativan kuntien kannannottoja varsinaisen päätöksenteon pohjaksi. Kerimäen, Enonkosken, Punkaharjun, Savonrannan ja Rantasalmen kuntien lausunnot ovat liitteenä B. Jatkovalmistelusta on neuvoteltu Etelä-Savon TE -keskuksen työvoimaosaston kanssa. Työvoimaosasto pitää mahdollisena jatkoselvittelyn osarahoittamista projektituella (50 %-tukitaso). Klusterityöryhmä käsitteli asiaa ja hyväksyi esityksen asian edelleen valmistelusta ja sai kuulla, että myös kunnanjohtajatyöryhmä puoltaa esitystä. Vilja Siiskonen ilmoitti TE - keskuksen puoltavan esitystä kahdella ehdolla: - projekti selvittää vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminnan sisältöä ja organisointia - selvitystyötä varten palkataan asiantunteva selvitystyöntekijä. Yhtymävirastossa valmisteltu rahoitushakemus, liite C ja kuntien omarahoitusosuudet, liite D. Hakemus on laadittu siten, että varsinainen työ tapahtuu toimeksiannon pohjalta. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena esittää huomioitavaksi asiassa mahdollisten muiden hallintomallien käyttämisen. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää käynnistää säätiön perustamisen valmistelun ja päättää kuntien osallistumisesta valmistelun omarahoitusosuuteen. Merkitään, että Pekka Tapanainen poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus kävi asiasta laajan keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti, ettei Kerimäen kunta ole mukana hankkeessa. Esko Hinkkanen kertoi tiedoksi, että Rantasalmen kunta on tehnyt selkeän kielteisen päätöksen säätiöön osallistumisesta. Lasse Partanen kertoi, ettei Sulkava näe tässä vaiheessa sitoutumista järkeväksi. Antti Erämaa ilmoitti, ettei Savonranta ole todennäköisesti mukana hankkeessa. Virpi Kaksonen esitti asian jättämistä pöydälle.

16 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Päätös: Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle. Tiedoksi: Toimenpiteet: Vaalijalan kuntayhtymä Savonlinnan Toimintakeskus ry Seutujohtaja

17 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Etelä-Savon verkkopalvelut sateenvarjo-ohjelma SEJ /SEJ Selostus: Etelä-Savon sateenvarjo-ohjelman päätavoitteena on Etelä- Savon nostaminen tietoyhteiskuntakehityksen kärkialueeksi toteuttamalla oikeita ja toimivia tämän päivän kansalaisen tarpeisiin vastaavia palveluja ja toimintoja verkossa. Seudullisen yhteistyön alustavaksi tavoitteeksi on määritelty sisällöllinen yhtenäistäminen, palvelujen välinen yhtenäistäminen, toiminnallinen yhtenäistäminen ja tekninen yhtenäistäminen. Joroisten kunta esittää Etelä-Savon Maakuntaliitolle, että se varaisi sateenvarjo-ohjelman koordinointiin kaikkiaan euroa, josta kuntarahoitusosuus on euroa. Itä-Savon kuntayhtymän omarahoitusosuus hankkeeseen ajalla on euroa, joka jakaantuu seuraavasti: vuonna vuonna vuonna Esityslistaliitteenä A on Joroisten kunnan esitys omarahoitusosuuden varaamisesta, esityslistaliitteenä B on rahoitushakemus, esityslistaliitteenä C hankesuunnitelma ja esityslistaliitteenä D kuntaosuustaulukko. Laaditussa hankesuunnitelmassa sateenvarjo-ohjelman koordinointiin varattu rahoitus on merkittävässä ristiriidassa suhteessa niihin toimenpiteisiin, joita on suunniteltu. Hankesuunnitelmasta ei selviä mitä olennaista lisäarvoa euron rahoituksella saadaan suhteessa siihen, että koordinointia hoitaa osaltaan rahoittaja ja eri toimijat tapaavat säännöllisesti, kuten viime aikoina on tapahtunut. Toinen merkittävä puute sateenvarjo-ohjelmassa on varsinaisen ohjelman puute. Ohjelmaa ja sen teemoja on esitelty hyvin pintapuolisesti ja näin ollen jääkin epäselväksi mikä on ohjelman keskeinen sisältö. Koska maakunnan tietohallintostrategia, johon hakemuksessa viitataan on vielä valmisteluvaiheessa on mahdotonta sanoa, onko tällainen koordinointi se malli, jolla kyseisen

18 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ strategian toteutusta parhaiten tuetaan. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä ei tässä vaiheessa osallistu sateenvarjo-ohjelmaan. Lisäksi yhtymähallitus esittää Etelä-Savon maakuntaliitolle, että kaikissa tietoyhteiskuntahankkeissa odotetaan maakunnallisen tietohallintostrategian valmistumista, kuten on menetelty Savonlinnan seudun seutuportaalia koskevan hakemuksen osalta. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Joroisten kunta Etelä-Savon Maakuntaliitto Seutujohtaja

19 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyökumppaniksi Rusgate.com -portaaliin SEJ /SEJ Selostus: Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy on kehittänyt vuodesta 1999 lähtien yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa Venäjätietoon keskittyvää internet -portaalia. Portaali on tarkoitettu erityisesti PK -yrityksille, mutta myös muille Venäjästä ja Venäjän markkinoista kiinnostuneille organisaatioille ja yksityishenkilöille. Portaalin pääasiallinen tehtävä on koota ja jakaa Venäjään liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa. Portaalin saattaminen valmiiksi, merkittäväksi, laajan tietokannan omaavaksi järjestelmäksi on arvioitu vaativan noin euron panostuksen. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Interreg ohjelmasta kesäkuussa Hankkeeseen tarvitaan omarahoitusosuus, johon toivotaan osallistumistamme euron suuruisella panoksella. Hankkeen toteutusaikataulu on Esityslistaliitteenä A on Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy:n tarjous ja esityslistaliitteenä B on kuntaosuustaulukko. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää seudun osallistumista hankkeeseen. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esitystään kuulumaan seuraavasti: "Yhtymähallitus päättää, ettei kuntayhtymä osallistu hankkeeseen." Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Pasi Nurkka, Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy Yhtymävirasto

20 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Ohjelmasihteerin sijaisuus SEJ /SEJ Selostus: Talous- ja hallintovastaava Sanna Huttuselle on myönnetty KVTES:n luvun V 9 ja 10 :n mukaisena äitiysvapaata ajalle Talous- ja hallintovastaavan tehtäviä siirtyy hoitamaan ohjelmasihteeri Aila Kapanen. Asiaa käsiteltiin aluekeskusohjelman ohjelmatyöryhmässä ja todettiin, että ohjelmasihteerin (50 %:n työpanos) tehtävien hoitaminen on ratkaistava pikaisesti. Lisäksi merkittiin, että resurssi on budjetoitu 2003 suunnitelmiin. Ohjelmasihteeri työskentelee 50 % työpanoksella yhtymävirastossa, joten tehtävä on kokoaikainen. Ohjelmatyöryhmä esittää, että ohjelmasihteerin tehtävien hoito pyritään ensisijaisesti järjestämään ilman julkista hakumenettelyä käyttäen kuitenkin sisäistä hakua. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää: 1) palkata Itä-Savon kuntayhtymän palvelukseen ohjelmasihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen saakka 2) julistaa tehtävän sisäisesti haettavaksi siten, että hakijoina voivat olla kuntayhtymän henkilöstö sekä omistajakuntien ja niihin kuuluvien kuntakonsernien osien henkilöstöt 3) että hakuilmoitus lähetetään sähköpostitse perjantaina ja hakuaika päättyy kello ) nimetä haastatteluryhmän 5) sekä valtuuttaa seutujohtajan päättämään jatkotoimenpiteistä, mikäli haku ei johda tulokseen. Kauko Rauhansalo esitti, että haastattelijoina toimivat seutujohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja ohjelmakoordinaattori. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Kauko Rauhansalon esittämällä tavalla muutettuna ja nimesi haastattelijoiksi seutu

21 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ johtajan, yhtymähallituksen puheenjohtajan ja ohjlemakoordinaattorin. Tiedoksi: Toimenpiteet: Peruskunnat Kuntakonsernien osat Seutujohtaja

22 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yhteinen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen SEJ /SEJ Selostus: Kaakkois-Suomen maakunnista vain Etelä-Savolla on edustajisto/palvelupiste Brysselissä osana Itä-Suomen yhteistä yksikköä. Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen (Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen) yhteistyössä on noussut esille mahdollisen yhteisen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen. Kyse on määräaikaisesta, noin kolmen (3) vuoden mittaisesta kokeiluna toteutettavasta projektista. Asia on ollut esillä viime syksynä Pietarin kuvernööri Jakovlevin ja Kymenlaakson maakuntajohtajan tapaamisessa. Viimeksi asiasta keskusteltiin Kaakkois-Suomen Interrec hallintokomitean seminaarissa Imatralla Hankkeen toteuttamisedellytysten jatkoselvittäminen annettiin Kymenlaakson Liiton tehtäväksi. Toimipisteen vuotuiset kustannuset ovat noin euroa/vuosi. Rahoituksesta puolet tulee Interreg ohjelmasta ja puolet alueiden toimijoilta, max euroa/toimija. Kymenlaakson Liiton kirje esityslistaliitteenä A ja esityslistaliitteenä B on kuntaosuustaulukko. Kymenlaakson Liitto pyytää antamaan periaatteellinen vastauksen, onko edustamamme taho kiinnostunut yhteistyöstä yhteisen palvelupisteen aikaansaamiseksi ja mitä lähtökohtia tai reunaehtoja asetatte hankkeelle. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Itä- Savon kuntayhtymä on kiinnostunut kuvatusta yhteistyöstä. Yhtymähallitus kävi asiasta laajan keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja tarkensi esitystään seuraavasti: " Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Itä-Savon kuntayhtymä on kiinnostunut kuvatusta yhteistyöstä edellyttäen, ettei synny kahta päällekkäistä Brysselin toimipistettä. Lisäksi esitetään, että maakuntien liitot kattavat alueiden toimijoiden rahoitusosuuden." Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan tarkennetun esityksen

23 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tiedoksi: Toimenpiteet: Kymenlaakson Liitto Seutujohtaja

24 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntien väkiluku SEJ /SEJ Selostus: Savonlinnan maistraatti on toimittanut pöytäkirjaliitteenä A olevan rekisteriotteen Savonlinnan maistraatin alueen väkilukutilanteesta. Savonlinnan seudulla muutos vuoteen 2001 on 279 asukasta. Em. rekisteriotteen pohjalta kuntayhtymän virastossa on laskettu uusi kuntien välinen suhdeluku, jota käytetään mm. yhtenä kustannusten jakoperusteena. Kunta Suhde % Osallistuu Väkiluku Enonkoski 3, Kerimäki 12, Punkaharju 8, Rantasalmi 9, Savonlinna 56, Savonranta 2, Sulkava 6, Yhteensä 100, Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää hyväksyä suhdeprosenttitaulukon. Taulukkoa käytetään väkilukuosuuksien laskentaperusteena. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen Tiedoksi: Toimenpiteet: peruskunnat Seutujohtaja

25 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Puuklusterityöryhmän uudet jäsenet SEJ /SEJ Selostus: Puuklusteriprojektipäällikkö ja klusterityöryhmän puheenjohtaja ovat valmistelleet klusterityöryhmän uusien jäsenten nimeämistä. He esittävät, että jäseniksi nimetään Atte-Sakari Luostarinen, Finndecor Oy:stä ja Jari Suomalainen, Sahakuutio Oy:stä. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa. Uudet jäsenet tulisivat Juha Karjalaisen ja Seppo Silvennoisen tilalle. Lisäksi Raimo Hoviniemen ollessa osa-aikaeläkkeellä, hänen varajäseneksi esitetään nimettäväksi Marja Haverinen Etelä-Savon Maakuntaliitosta. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää nimetä Atte-Sakari Luostarisen ja Jari Suomalaisen puuklusterityöryhmän jäseniksi Juha Karjalaisen ja Seppo Silvennoisen tilalle sekä Marja Haverisen Raimo Hoviniemen varajäseneksi. Kauko Rauhansalo esitti tasapuolisuuden vuoksi, että Olavi Grönholmin tilalle nimetään jäsen jostakin muusta kunnasta kuin Kerimäeltä. Viljo Lyytikäinen esitti Rantasalmen edustuksen puuttuessa puuklusterityöryhmään Keijo Tolppaa. Seutujohtaja täydensi esitystään siten, että Olavi Grönholmin tilalle nimetään Keijo Tolppa, mikäli hän antaa suostumuksensa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Atte-Sakari Luostarinen Jari Suomalainen Raimo Hoviniemi Marja Haverinen Seutujohtaja Yhtymävirasto

26 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Muut mahdolliset asiat Yhteistoimintafoorumin aloite: Ammattijärjestöt yhteistyössä Savonlinnan seudun kehittämiseksi SAK Savonlinnan paikallisjärjestö anoo euroa aluekeskusohjelman yhteistoimintafoorumin määrärahoista ammattijärjestöjen yhteistyön kehittämiseksi Savonlinnan seudulla. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää myöntää euroa SAK Savonlinnan paikallisjärjestölle. Yhtymähallitus kävi asiasta erittäin laajan keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti Lasse Partasen kannattamana, että yhtymähallitus ei myönnä euroa SAK:n Savonlinnan paikallisjärjestölle. Seutujohtaja tarkensi esitystään kuulumaan seuraavasti: Yhtymähallitus päättää myöntää euroa SAK Savonlinnan paikallisjärjestölle edellyttäen, että aloitteessa toimitaan koko Itä-Savon kuntayhtymän alueella. Yhtymähallitus äänesti asiasta vastakkain seutujohtajan tarkennettu esitys vastaan Kauko Rauhansalon esitys Lasse Partasen kannattamana. Seutujohtajan esitys voitti äänestyksen äänin 7-2. Seutujohtajan esityksen puolesta äänestivät Pekka Tapanainen, Virve Pasanen, Helena Haverinen, Marianne Nestén, Virpi Kaksonen, Viljo Lyytikäinen ja Jarkko Wuorinen. Kauko Rauhansalon esityksen puolesta äänestivät Kauko Rauhansalo ja Lasse Partanen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä äänestyksen jälkeen seutujohtajan tarkennetun esityksen. Kauko Rauhansalo ja Lasse Partanen jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Tiedoksi: SAK Savonlinnan paikallisjärjestö/aila Makkonen

27 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Toimenpiteet: Yhtymävirasto

28 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo Jyväskylässä. Merkitään, että yhtymähallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset Savonrannan kunnalle erityisen hyvästä riistakäristyksestä.

29

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Aika 19.08.2003 kello 10:00 12:00 Paikka Kalanviljelylaitos, Enonkoski Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Aika 25.09.2003 klo 10:00-12:50 Paikka Ruusuhovi, Rantasalmi Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti 10:00-11:15 Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Aika 09.03.2004 klo 10:00-10:50 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Yhtymähallitus 19.02.2004 1 Aika 19.02.2004 klo 10:00-12:18 Paikka Hotellikylä Kerimaa Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio Yhtymäkokous 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 14.00 14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot