Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003"

Transkriptio

1 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja Matti Auvinen Helena Haverinen Virpi Kaksonen Marianne Nestén Lasse Partanen Virve Pasanen Kauko Rauhansalo Jan Söderholm Varajäsenet Esa Lappalainen Ari Partanen Pekka Tapanainen Aune Kupiainen Heli Roivio Maire Hämäläinen Jari Käyhkö Kaija Karvinen Jouko Tynkkynen Harri Halko Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Kunnanjohtajatyöryhmä Jorma Auvinen, puheenjohtaja Antti Erämaa, varapuheenjohtaja Terttu Karttunen, jäsen Esko Hinkkanen, jäsen Olavi Grönholm, jäsen Esa Kettunen, jäsen Ilmo Liukko, jäsen varahenkilö Leena Jumppanen Sihteeristö Hannu Kurki, seutujohtaja Sanna Huttunen, pöytäkirjanpitäjä Jari Ikonen, ohjelmakoordinaattori Aila Kapanen, ohjelmasihteeri Käsitellyt asiat: Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

2 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Sulkavalla. / Savonlinnassa. / Lasse Partanen Virve Pasanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa, Olavinkatu 27, virastoaikana. Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä

3 Savonlinnan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 3/ Päätösvaltaisuus 1 30 Pöytäkirjantarkastajat 2 31 Tilinpäätös ; allekirjoittaminen ja esitys tuloksen käsittelystä 3 32 Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman perusrahoitus vuonna Itä-Savon terveydenhuollon selvitystyöryhmän osaraportti kori A:n jatkotoimenpiteet 8 35 Vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan säätiöittäminen Sateenvarjohanke Yhteistyökumppaniksi Rusgate.com -portaaliin Ohjelmasihteerin sijaisuus Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yhteinen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen Kuntien väkiluku Puuklusterityöryhmän uudet jäsenet Muut mahdolliset asiat Seuraava kokous 25

4 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Päätösvaltaisuus Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjantarkastajat Selostus: Päätös: Tarkastusvuorossa jäsenet Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalla Kauko Rauhansalo ja Jan Söderholm. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Varalle Kauko Rauhansalo.

6 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tilinpäätös ; allekirjoittaminen ja esitys tuloksen käsittelystä SEJ /SEJ Selostus: Kuntayhtymän toiminta on vuoden 2002 aikana painottunut toiminnan organisointiin ja tehostamiseen. Toimintaedellytykset ovat parantuneet ja seudullisen kehittämisen organisointi on selkeytynyt Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon kuntayhtymän välillä tehdyn työnjaon johdosta. Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitellään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Yhtymän toimintakertomus, kirjanpitoajoraportit yhtymän tuloslaskelmasta, taseesta, tuloslaskelman toteutumisvertailusta ja rahoituslaskelmasta pöytäkirjaliitteenä A. Tilinpäätös osoittaa alijäämää ,98 euroa. Tämä alijäämä johtuu Reimari-hankkeen kuntaosuuksien laskutusten jaksotuksesta. Vuonna 2001 Reimari-hankkeen kuntaosuuksia laskutettiin ennakkoon enemmän kuin tarvetta lopullisten toteutuneiden kulujen perusteella syntyi. Kuntaosuuksia ei tilitetty takaisin kunnille vaan päätettiin tasata kuntaosuudet vuoden 2002 lopussa. Vuoden 2002 aikana kuluja on ennakoidusti syntynyt enemmän kuin alkuperäisissä suunnitelmissa on arvioitu. Koska kuntaosuudet on jälleen laskutettu ennakkoon suunnitelmien mukaisena, aiheuttaa tämä vuoden 2002 osalta alijäämää. Koska Reimari-hanke jatkuu edelleen ei ole tarkoituksenmukaista tasata kuntaosuuksia vuoden 2002 lopussa vaan vasta hankkeen päättyessä. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen.

7 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2002 alijäämä, ,98 euroa kirjataan yli/alijäämätilille oman pääoman vähennykseksi tasoittamaan edellisten vuosien ylijäämätiliä allekirjoittaa vuoden 2002 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös: Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Yhtymäkokous Seutujohtaja

8 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Viivästyskorkoprosentin määrääminen vuodelle 2003 SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän perussopimuksen 22 :n mukaan Yhtymäkokouksen on vahvistettava vuosittain jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytettävä viivästyskorkoprosentti. Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan prosenttiyksikköön. Korkolain mukainen viitekorko on 3 % ajalle Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 10 % (viitekorko + 7 prosenttiyksikköä). Esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle: Yhtymäkokous päättää, että Itä-Savon kuntayhtymän jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskeisessä maksuliikenteessä käytetään viivästyskorkoprosenttina 10 %:n viivästyskorkoa ajalla Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymäkokous

9 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman perusrahoitus vuonna 2003 SEJ /SEJ Selostus Aluekeskus- ja kaupunkiohjelmatyön perusrahoitukseen alueille osoitettavan maakunnan kehittämisrahan suuruus on vuonna 2003 yhteensä euroa, josta aluekeskusohjelmien osuus on euroa. Esityslistaliitteenä A on Sisäasiainministeriön päätös SM /Ha-62 ja esityslistaliitteenä B on perusrahoituksen maakunnittainen jakautuminen taulukko. Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman osalta valtionavustusta myönnettiin vähemmän, n. 11 %, kuin sitä haettiin (haettu , myönnetty ). Keskimääräinen rahoituksen pudotus haetusta määrästä oli n. 18,5 %. Tehty rahoituspäätös merkitsee sitä, että aluekeskusohjelma vuoden 2003 budjetti on Toiminnan kannalta tämä merkitsee sitä, että joidenkin toimenpiteiden rahoitusraamia joudutaan tarkistamaan. Kaikki suunnitellut toimenpiteet voidaan kuitenkin toteuttaa. Savonlinnan kaupunki on tehnyt päätöksen osallistua omalta osaltaan aluekeskusohjelman perusrahoituksen vajeen kattamiseen. Esityslistaliitteenä C on kuntakohtaiset lisärahoitusosuudet. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä merkitsi rahoituspäätöksen tiedoksi.. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että kunnat rahoittavat perusrahoituspäätöksen aiheuttaman euron vajeen. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Peruskunnat

10 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Toimenpiteet: Seutujohtaja

11 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Itä-Savon terveydenhuollon selvitystyöryhmän osaraportti kori A:n jatkotoimenpiteet SEJ /SEJ Selostus: Yhtymähallitus päätti hyväksyä osaraportin ja lähettää sen kannanottoja varten jäsenkuntiin, perusterveydenhuollon kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin hallituksiin, Kesälahden kunnan, Saaren kunnan, Parikkalan kunnan, Kangaslammin kunnan, Uukuniemen kunnan ja Joroisten kunnan hallituksiin. Lausunnot pyydettiin mennessä. Esityslistaliitteenä A lausuntojen yhteenvetotaulukko. Lausuntojen yleissävy on varsin positiivinen. Sähköisten yhteyksien sekä substanssi- ja huollon tukipalveluiden kehittäminen nähdään tärkeänä. Päivystyksen keskittämisen osalta lausunnoissa on jonkin verran enemmän vaihtelua. Kuitenkin on nähtävissä suhteellisen laaja kannatus päivystyksen keskittämisen puolesta. Jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota jo osaraportissa esiin nostettuihin seikkoihin, joita ovat: Päiväaikaisen toiminnan sujuvuus perusterveydenhuollossa Hyvä tietoliikenneyhteyksien toimivuus Henkilökunnan osallistuminen järjestelmän suunnitteluun ja valmisteluun Henkilökunnan perehdyttäminen muuttuvaan järjestelmään Kunnanjohtajatyöryhmän jälkeen terveydenhuollon selvitystyöryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää toimintamallia valmistelemaan työryhmän: Tapio Väyrynen (pj.), Mauri Palmi, Kari Herttuainen, Heikki Pylkkänen, Juha Rummukainen, Tuula Myllys-Ruuskanen, Pirjo Paavilainen, Marja Lebedeff, Merja Kovasin, Kari Kiviharju ja Anne Törmikoski. Kyseisen kokouksen jälkeen käydyissä keskusteluissa (Väyrynen, Lyytikäinen, Wuorinen) on noussut esiin tarve täydentää työryhmää siten, että puheenjohtajana toimii seutujohtaja. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen päivystyksen keskittämiseen jatkovalmistelun aloittamisesta.

12 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää käynnistää päivystyksen keskittämisen jatkovalmistelun tavoitteena uuden toimintamallin käyttöönotto sekä nimetä asiaa valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat Hannu Kurki (pj.), Tapio Väyrynen, Mauri Palmi, Kari Herttuainen, Heikki Pylkkänen, Juha Rummukainen, Tuula Myllys-Ruuskanen, Pirjo Paavilainen, Marja Lebedeff, Merja Kovasin, Kari Kiviharju ja Anne Törmikoski. Helena Haverinen esitti lisättäväksi Itä-Savon kuntayhtymästä yhtymähallituksen puheenjohtajan työryhmään. Seutujohtaja täydensi esitystään Helena Haverisen esittämällä tavalla. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Helena Haverisen esittämällä tavalla lisättynä. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt Seutujohtaja

13 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Vammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan säätiöittäminen SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän toimesta (YH ) on tehty Reimari hankkeen sateenvarjon alla selvitystä vajaakuntoisten henkilöiden työtoiminnan ja kuntoutuksen kehittämisestä Savonlinnan seudulla. Tavoitteena on luoda uudenlainen vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämismalli. Lähtökohtana on kunnallisen työkeskuksen suojatyön ja työtoiminnan muuttaminen säätiön tuottamaksi sosiaalipalvelutuotteeksi. Uusia työllistämistä edistäviä palvelutuotteita kehitettäisiin työvoimahallinnolle, Kelalle, TE -keskukselle ja vakuutusyhtiöille. Lisäksi perustettaisiin oma yksikkö edistämään vammaisten ja vajaakuntoisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille työelämään. Nämä yksiköt muodostaisivat kiinteän, osaamisperusteisen toimintarakenteen, jonka puitteissa vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymisen ja työhön valmentamisen haasteita voidaan monipuolisesti ja joustavasti ratkaista Savonlinnan seudulla. Selvityksen tavoitteena oli: 1) Toteuttaa juridiset, taloudelliset ja hallinnolliset selvitykset. 2) Kehittää sosiaalipalvelusäätiön palveluita. 3) Luoda ja kehittää verkosto toiminnan puitteiksi, sekä kehittää sosiaalipalvelusäätiön yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa. 4) Huolehtia henkilöstön osallistumisesta muutoksiin. Esityslistaliitteenä A on raportti, joka sisältää esityksen säätiön tarkoituksesta ja tavoitteista, sen perustamisesta aikatauluineen sekä alustavia talouslaskelmia. Johtopäätöksenä on, että mikäli säätiö perustetaan tarvitaan edelleen mm. neuvotteluja säätiön peruspääomaa ja omaisuutta koskien ja siihen liittyviä eri yhdistysten ja kuntien päätöksiä sekä tähän pohjautuvan säädekirjan laatimisen ja allekirjoittamisen jotta lupaa säätiön perustamiselle voidaan hakea patentti- ja rekisterihallituksesta.

14 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/

15 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Asiaa on käsitelty työllisyyden edistämisen klusterityöryhmässä , joka on todennut asian vaativan kuntien kannannottoja varsinaisen päätöksenteon pohjaksi. Kerimäen, Enonkosken, Punkaharjun, Savonrannan ja Rantasalmen kuntien lausunnot ovat liitteenä B. Jatkovalmistelusta on neuvoteltu Etelä-Savon TE -keskuksen työvoimaosaston kanssa. Työvoimaosasto pitää mahdollisena jatkoselvittelyn osarahoittamista projektituella (50 %-tukitaso). Klusterityöryhmä käsitteli asiaa ja hyväksyi esityksen asian edelleen valmistelusta ja sai kuulla, että myös kunnanjohtajatyöryhmä puoltaa esitystä. Vilja Siiskonen ilmoitti TE - keskuksen puoltavan esitystä kahdella ehdolla: - projekti selvittää vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminnan sisältöä ja organisointia - selvitystyötä varten palkataan asiantunteva selvitystyöntekijä. Yhtymävirastossa valmisteltu rahoitushakemus, liite C ja kuntien omarahoitusosuudet, liite D. Hakemus on laadittu siten, että varsinainen työ tapahtuu toimeksiannon pohjalta. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena esittää huomioitavaksi asiassa mahdollisten muiden hallintomallien käyttämisen. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää käynnistää säätiön perustamisen valmistelun ja päättää kuntien osallistumisesta valmistelun omarahoitusosuuteen. Merkitään, että Pekka Tapanainen poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Yhtymähallitus kävi asiasta laajan keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti, ettei Kerimäen kunta ole mukana hankkeessa. Esko Hinkkanen kertoi tiedoksi, että Rantasalmen kunta on tehnyt selkeän kielteisen päätöksen säätiöön osallistumisesta. Lasse Partanen kertoi, ettei Sulkava näe tässä vaiheessa sitoutumista järkeväksi. Antti Erämaa ilmoitti, ettei Savonranta ole todennäköisesti mukana hankkeessa. Virpi Kaksonen esitti asian jättämistä pöydälle.

16 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Päätös: Yhtymähallitus päätti jättää asian pöydälle. Tiedoksi: Toimenpiteet: Vaalijalan kuntayhtymä Savonlinnan Toimintakeskus ry Seutujohtaja

17 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Etelä-Savon verkkopalvelut sateenvarjo-ohjelma SEJ /SEJ Selostus: Etelä-Savon sateenvarjo-ohjelman päätavoitteena on Etelä- Savon nostaminen tietoyhteiskuntakehityksen kärkialueeksi toteuttamalla oikeita ja toimivia tämän päivän kansalaisen tarpeisiin vastaavia palveluja ja toimintoja verkossa. Seudullisen yhteistyön alustavaksi tavoitteeksi on määritelty sisällöllinen yhtenäistäminen, palvelujen välinen yhtenäistäminen, toiminnallinen yhtenäistäminen ja tekninen yhtenäistäminen. Joroisten kunta esittää Etelä-Savon Maakuntaliitolle, että se varaisi sateenvarjo-ohjelman koordinointiin kaikkiaan euroa, josta kuntarahoitusosuus on euroa. Itä-Savon kuntayhtymän omarahoitusosuus hankkeeseen ajalla on euroa, joka jakaantuu seuraavasti: vuonna vuonna vuonna Esityslistaliitteenä A on Joroisten kunnan esitys omarahoitusosuuden varaamisesta, esityslistaliitteenä B on rahoitushakemus, esityslistaliitteenä C hankesuunnitelma ja esityslistaliitteenä D kuntaosuustaulukko. Laaditussa hankesuunnitelmassa sateenvarjo-ohjelman koordinointiin varattu rahoitus on merkittävässä ristiriidassa suhteessa niihin toimenpiteisiin, joita on suunniteltu. Hankesuunnitelmasta ei selviä mitä olennaista lisäarvoa euron rahoituksella saadaan suhteessa siihen, että koordinointia hoitaa osaltaan rahoittaja ja eri toimijat tapaavat säännöllisesti, kuten viime aikoina on tapahtunut. Toinen merkittävä puute sateenvarjo-ohjelmassa on varsinaisen ohjelman puute. Ohjelmaa ja sen teemoja on esitelty hyvin pintapuolisesti ja näin ollen jääkin epäselväksi mikä on ohjelman keskeinen sisältö. Koska maakunnan tietohallintostrategia, johon hakemuksessa viitataan on vielä valmisteluvaiheessa on mahdotonta sanoa, onko tällainen koordinointi se malli, jolla kyseisen

18 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ strategian toteutusta parhaiten tuetaan. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä ei tässä vaiheessa osallistu sateenvarjo-ohjelmaan. Lisäksi yhtymähallitus esittää Etelä-Savon maakuntaliitolle, että kaikissa tietoyhteiskuntahankkeissa odotetaan maakunnallisen tietohallintostrategian valmistumista, kuten on menetelty Savonlinnan seudun seutuportaalia koskevan hakemuksen osalta. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Joroisten kunta Etelä-Savon Maakuntaliitto Seutujohtaja

19 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyökumppaniksi Rusgate.com -portaaliin SEJ /SEJ Selostus: Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy on kehittänyt vuodesta 1999 lähtien yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa Venäjätietoon keskittyvää internet -portaalia. Portaali on tarkoitettu erityisesti PK -yrityksille, mutta myös muille Venäjästä ja Venäjän markkinoista kiinnostuneille organisaatioille ja yksityishenkilöille. Portaalin pääasiallinen tehtävä on koota ja jakaa Venäjään liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa. Portaalin saattaminen valmiiksi, merkittäväksi, laajan tietokannan omaavaksi järjestelmäksi on arvioitu vaativan noin euron panostuksen. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Interreg ohjelmasta kesäkuussa Hankkeeseen tarvitaan omarahoitusosuus, johon toivotaan osallistumistamme euron suuruisella panoksella. Hankkeen toteutusaikataulu on Esityslistaliitteenä A on Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy:n tarjous ja esityslistaliitteenä B on kuntaosuustaulukko. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää seudun osallistumista hankkeeseen. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja muutti esitystään kuulumaan seuraavasti: "Yhtymähallitus päättää, ettei kuntayhtymä osallistu hankkeeseen." Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Pasi Nurkka, Tutkimus- ja AnalysointiKeskus TAK Oy Yhtymävirasto

20 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Ohjelmasihteerin sijaisuus SEJ /SEJ Selostus: Talous- ja hallintovastaava Sanna Huttuselle on myönnetty KVTES:n luvun V 9 ja 10 :n mukaisena äitiysvapaata ajalle Talous- ja hallintovastaavan tehtäviä siirtyy hoitamaan ohjelmasihteeri Aila Kapanen. Asiaa käsiteltiin aluekeskusohjelman ohjelmatyöryhmässä ja todettiin, että ohjelmasihteerin (50 %:n työpanos) tehtävien hoitaminen on ratkaistava pikaisesti. Lisäksi merkittiin, että resurssi on budjetoitu 2003 suunnitelmiin. Ohjelmasihteeri työskentelee 50 % työpanoksella yhtymävirastossa, joten tehtävä on kokoaikainen. Ohjelmatyöryhmä esittää, että ohjelmasihteerin tehtävien hoito pyritään ensisijaisesti järjestämään ilman julkista hakumenettelyä käyttäen kuitenkin sisäistä hakua. KJT : Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää: 1) palkata Itä-Savon kuntayhtymän palvelukseen ohjelmasihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen saakka 2) julistaa tehtävän sisäisesti haettavaksi siten, että hakijoina voivat olla kuntayhtymän henkilöstö sekä omistajakuntien ja niihin kuuluvien kuntakonsernien osien henkilöstöt 3) että hakuilmoitus lähetetään sähköpostitse perjantaina ja hakuaika päättyy kello ) nimetä haastatteluryhmän 5) sekä valtuuttaa seutujohtajan päättämään jatkotoimenpiteistä, mikäli haku ei johda tulokseen. Kauko Rauhansalo esitti, että haastattelijoina toimivat seutujohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja ohjelmakoordinaattori. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen Kauko Rauhansalon esittämällä tavalla muutettuna ja nimesi haastattelijoiksi seutu

21 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ johtajan, yhtymähallituksen puheenjohtajan ja ohjlemakoordinaattorin. Tiedoksi: Toimenpiteet: Peruskunnat Kuntakonsernien osat Seutujohtaja

22 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen yhteinen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen SEJ /SEJ Selostus: Kaakkois-Suomen maakunnista vain Etelä-Savolla on edustajisto/palvelupiste Brysselissä osana Itä-Suomen yhteistä yksikköä. Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen (Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen) yhteistyössä on noussut esille mahdollisen yhteisen Brysselin toimipisteen aikaansaaminen. Kyse on määräaikaisesta, noin kolmen (3) vuoden mittaisesta kokeiluna toteutettavasta projektista. Asia on ollut esillä viime syksynä Pietarin kuvernööri Jakovlevin ja Kymenlaakson maakuntajohtajan tapaamisessa. Viimeksi asiasta keskusteltiin Kaakkois-Suomen Interrec hallintokomitean seminaarissa Imatralla Hankkeen toteuttamisedellytysten jatkoselvittäminen annettiin Kymenlaakson Liiton tehtäväksi. Toimipisteen vuotuiset kustannuset ovat noin euroa/vuosi. Rahoituksesta puolet tulee Interreg ohjelmasta ja puolet alueiden toimijoilta, max euroa/toimija. Kymenlaakson Liiton kirje esityslistaliitteenä A ja esityslistaliitteenä B on kuntaosuustaulukko. Kymenlaakson Liitto pyytää antamaan periaatteellinen vastauksen, onko edustamamme taho kiinnostunut yhteistyöstä yhteisen palvelupisteen aikaansaamiseksi ja mitä lähtökohtia tai reunaehtoja asetatte hankkeelle. Esitys: Yhtymähallitus: Päätös: Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Itä- Savon kuntayhtymä on kiinnostunut kuvatusta yhteistyöstä. Yhtymähallitus kävi asiasta laajan keskustelun, jonka tuloksena seutujohtaja tarkensi esitystään seuraavasti: " Yhtymähallitus päättää ilmoittaa Kymenlaakson Liitolle, että Itä-Savon kuntayhtymä on kiinnostunut kuvatusta yhteistyöstä edellyttäen, ettei synny kahta päällekkäistä Brysselin toimipistettä. Lisäksi esitetään, että maakuntien liitot kattavat alueiden toimijoiden rahoitusosuuden." Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan tarkennetun esityksen

23 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Tiedoksi: Toimenpiteet: Kymenlaakson Liitto Seutujohtaja

24 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntien väkiluku SEJ /SEJ Selostus: Savonlinnan maistraatti on toimittanut pöytäkirjaliitteenä A olevan rekisteriotteen Savonlinnan maistraatin alueen väkilukutilanteesta. Savonlinnan seudulla muutos vuoteen 2001 on 279 asukasta. Em. rekisteriotteen pohjalta kuntayhtymän virastossa on laskettu uusi kuntien välinen suhdeluku, jota käytetään mm. yhtenä kustannusten jakoperusteena. Kunta Suhde % Osallistuu Väkiluku Enonkoski 3, Kerimäki 12, Punkaharju 8, Rantasalmi 9, Savonlinna 56, Savonranta 2, Sulkava 6, Yhteensä 100, Esitys: Päätös: Yhtymähallitus päättää hyväksyä suhdeprosenttitaulukon. Taulukkoa käytetään väkilukuosuuksien laskentaperusteena. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen Tiedoksi: Toimenpiteet: peruskunnat Seutujohtaja

25 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Puuklusterityöryhmän uudet jäsenet SEJ /SEJ Selostus: Puuklusteriprojektipäällikkö ja klusterityöryhmän puheenjohtaja ovat valmistelleet klusterityöryhmän uusien jäsenten nimeämistä. He esittävät, että jäseniksi nimetään Atte-Sakari Luostarinen, Finndecor Oy:stä ja Jari Suomalainen, Sahakuutio Oy:stä. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa. Uudet jäsenet tulisivat Juha Karjalaisen ja Seppo Silvennoisen tilalle. Lisäksi Raimo Hoviniemen ollessa osa-aikaeläkkeellä, hänen varajäseneksi esitetään nimettäväksi Marja Haverinen Etelä-Savon Maakuntaliitosta. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää nimetä Atte-Sakari Luostarisen ja Jari Suomalaisen puuklusterityöryhmän jäseniksi Juha Karjalaisen ja Seppo Silvennoisen tilalle sekä Marja Haverisen Raimo Hoviniemen varajäseneksi. Kauko Rauhansalo esitti tasapuolisuuden vuoksi, että Olavi Grönholmin tilalle nimetään jäsen jostakin muusta kunnasta kuin Kerimäeltä. Viljo Lyytikäinen esitti Rantasalmen edustuksen puuttuessa puuklusterityöryhmään Keijo Tolppaa. Seutujohtaja täydensi esitystään siten, että Olavi Grönholmin tilalle nimetään Keijo Tolppa, mikäli hän antaa suostumuksensa. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Atte-Sakari Luostarinen Jari Suomalainen Raimo Hoviniemi Marja Haverinen Seutujohtaja Yhtymävirasto

26 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Muut mahdolliset asiat Yhteistoimintafoorumin aloite: Ammattijärjestöt yhteistyössä Savonlinnan seudun kehittämiseksi SAK Savonlinnan paikallisjärjestö anoo euroa aluekeskusohjelman yhteistoimintafoorumin määrärahoista ammattijärjestöjen yhteistyön kehittämiseksi Savonlinnan seudulla. Esitys: Yhtymähallitus: Yhtymähallitus päättää myöntää euroa SAK Savonlinnan paikallisjärjestölle. Yhtymähallitus kävi asiasta erittäin laajan keskustelun. Kauko Rauhansalo esitti Lasse Partasen kannattamana, että yhtymähallitus ei myönnä euroa SAK:n Savonlinnan paikallisjärjestölle. Seutujohtaja tarkensi esitystään kuulumaan seuraavasti: Yhtymähallitus päättää myöntää euroa SAK Savonlinnan paikallisjärjestölle edellyttäen, että aloitteessa toimitaan koko Itä-Savon kuntayhtymän alueella. Yhtymähallitus äänesti asiasta vastakkain seutujohtajan tarkennettu esitys vastaan Kauko Rauhansalon esitys Lasse Partasen kannattamana. Seutujohtajan esitys voitti äänestyksen äänin 7-2. Seutujohtajan esityksen puolesta äänestivät Pekka Tapanainen, Virve Pasanen, Helena Haverinen, Marianne Nestén, Virpi Kaksonen, Viljo Lyytikäinen ja Jarkko Wuorinen. Kauko Rauhansalon esityksen puolesta äänestivät Kauko Rauhansalo ja Lasse Partanen. Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä äänestyksen jälkeen seutujohtajan tarkennetun esityksen. Kauko Rauhansalo ja Lasse Partanen jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Tiedoksi: SAK Savonlinnan paikallisjärjestö/aila Makkonen

27 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Toimenpiteet: Yhtymävirasto

28 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/ Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään klo Jyväskylässä. Merkitään, että yhtymähallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset Savonrannan kunnalle erityisen hyvästä riistakäristyksestä.

29

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 1/2017 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Aika tiistaina 24.1.2017 klo 18 18.35 Paikka Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahokatu

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli Kokoustiedot Aika tiistai klo 16.00 17.20 Paikka Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 23 Hyvinvointilautakunta 24.05.2016 AIKA 24.5.2016 klo 18:07 20:02 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Yhtymähallitus 19.02.2004 1 Aika 19.02.2004 klo 10:00-12:18 Paikka Hotellikylä Kerimaa Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot