Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Aika klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne poistui 12:30 Partanen Lasse Pasanen Virve Rauhansalo Kauko Muut läsnäolijat ja sihteeristö: Auvinen Jorma Erämaa Antti poistui 12:30 Hinkkanen Esko poistui 11:45 Karttunen Terttu poistui 11:30 Liukko Ilmo Rannanpiha Kari Kurki Hannu seutujohtaja Kapanen Aila pöytäkirjanpitäjä Ikonen Jari ohjelmakoordinaattori Hämäläinen Jukka projektipäällikkö 3, kello 10:00-10:30 Poissa Söderholm Jan Palm Pekka Pukero Ulla Kettunen Esa yhtymäkokouksen pj. yhtymäkokouksen vpj. Käsitellyt asiat: 1-19 Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Aila Kapanen pöytäkirjanpitäjä

2 Yhtymähallitus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Punkaharjulla / 2004 Savonrannalla / 2004 Virpi Kaksonen Marianne Nestén 1-12 Sulkavalla / 2004 Lasse Partanen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävillä siitä edeltäpäin ilmoitettua Itä-Savon kuntayhtymän virastossa virastoaikana. Aila Kapanen

3 Yhtymähallitus Sisällysluettelo Pykälä Sivu 1 Päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen esittely 6 4 Vuoden 2004 käyttösuunnitelma 7 5 Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2004, palvelustrategia 8 6 Kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 16 nimeäminen 7 Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistaminen 17 8 Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeen kuntien 19 omarahoitusosuuksien rahoittaminen aluekeskusohjelmasta 9 Itä-Savon kuntayhtymän edustajan nimeäminen maakuntakaavan 21 laadinnan ohjausryhmään 10 Itä-Savon kuntayhtymän tilajärjestelyt Seutujohtajan päätökset Muut mahdolliset asiat Elinkeinostrategian toimintasuunnitelma Seutujohtajan valtuuttaminen päättämään hankkeiden 29 kuntaosuuksista 15 Elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan nimeäminen Yrityspalveluiden vastuuhenkilön nimeäminen Toimintaympäristötukihakemus Muut mahdolliset elinkeinopoliittiset asiat Seuraava kokous 34

4 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Päätösvaltaisuus YH 1 Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajat YH 2 Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalla Lasse Partanen ja Virve Pasanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Varalle valittiin Lasse Partanen ja Virve Pasanen.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen esittely YH 3 Selostus: Savonlinnan seudun seutuportaali -hankkeen projektipäällikkö Jukka Hämäläinen esittelee hankkeen toimintaa kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Yhtymähallitus päätti merkitä esittelyn tiedoksi.

7 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Vuoden 2004 käyttösuunnitelma 1/81/816/2004 KJT 1 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan kuntayhtymän talousarvion vuodelle Hallintosäännön 18 :ssä todetaan, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa yhtymän tuloalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa tulosyksikön ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Pöytäkirjaliitteenä A jaetaan yhtymähallitukselle esitys käyttösuunnitelmaksi vuodelle Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman. Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. seutujohtaja YH 4 Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman vuodelle Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. seutujohtaja

8 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Savonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2004, palvelustrategia 2/82/820/2004 KJT 2 Selostus: Savonlinnan seudun aluekeskusohjelman suunnitelmat vuodelle 2004 hyväksyttiin Itä-Savon kuntayhtymän kunnanjohtajatyöryhmässä ja yhtymähallituksessa ja ne on toimitettu sisäasianministeriöön. Vuonna 2004 on merkittävimpänä yksittäisenä toimena siten päätetty toteuttaa kuntayhtymän kuntien palvelutuotantoa koskeva strategiatyö. 1. Tavoite ja toimeksiannon sisältö: Palvelustrategiatyö toteutetaan laajapohjaisena koskien lähtökohtaisesti kaikkia kuntien tuottamia palveluja. Tavoitteena on selvittää kunkin kunnan nykytilanne ja käytettävissä olevat resurssit ja pyrkiä tutkimaan ja löytämään perusteltu(ja) vaihtoehto(ja) näiden resurssien kohdentamisesta kuntien ja seudun asukkaiden kannalta optimaalisemmin nimenomaan seudullisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Erityisen tärkeätä on selvittää, mitkä ovat kuntien ydintehtäviä ja mitkä kuntalaispalvelujen tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Kunnan/ kuntien tulee huolehtia suoranaisesti ydintehtävien tuottamisesta. Palvelutehtävät toteutetaan joko yksikön omilla toimenpiteillä, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ulkopuolisen palvelutuottajan toimesta. Kunnan/ kuntien/ kuntayhtymän omien palveluyksiköiden toimivuuden ja taloudellisuuden kehittäminen ovat avainkysymyksiä siksi, että kunnan asukkaiden peruspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus voidaan turvata ja kustannusten kasvua hillitä ja alentaa. Nämä tekijät muodostavat samalla hankkeen päätavoitteet. Tavoitteiden saavuttaminen on ratkaistavissa ensi sijassa kunnan/kuntien omin toimenpitein ja yhteistyössä kuntayhtymien kanssa. Näistä lähtökohdista, tavoitteista ja toimintaohjelmasta muodostuu seudun palvelustrategia.

9 Yhtymähallitus Palvelujen järjestämisen peruslähtökohta: Itä-Savon kuntayhtymän alueen palvelujen järjestämisen peruslähtökohtana on että poliittiset organisaatiot, kuntayhtymän toimielimet, kunnanvaltuustot ja -hallitukset sekä toimialakohtaiset lautakunnat keskittyvät suuntaamaan käytettävissään olevan rahoituksen peruspalveluiden tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisimmin ja että palvelut järjestetään laadullisesti ja taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Tehtävät jaetaan tätä varten ydinkunnan ja palvelukunnan tehtäviin siten, että yhteiskunnallinen päätöksenteko kuuluu poliittisille luottamuselimille ja heitä avustaville viranhaltijoille. Kuntien rahoitusvastuulla olevien julkisten peruspalvelujen tuottaminen voi tapahtua kuntien omien palveluyksiköiden, kuntayhtymien, joissa kunnat ovat osakkaana ja palvelujen tuottajien toimesta sen mukaan kuin luottamuselimissä kulloinkin erikseen päätetään. 3. Strategian laadinta ja rajaukset: Oletuksena on, että seudulliset elinkeinojen kehittämistoimet huolehditaan elinkeinostrategian mukaisella organisaatiolla, palotoimi- juuri toteutuneiden järjestelyjen kautta, matkailutoiminnot Savonlinnan Matkailupalvelu ry:n toimesta ja terveydenhuollon ml. erikoissairaanhoidon toimenpiteet terveydenhuoltopiirin järjestelyjen mukaan erillisinä joten mainittuja sektoreita ei sisällytetä strategiatyöhön. Sen sijaan erillisenä tarkastellaan kaikilla strategiatyön sektoreilla mahdollisuuksia ja tarvetta palvelutuotannon järjestämiseen ns. kolmannen sektorin, yritysten tai muiden yksityisten tahojen toimesta. Siten selvitystyö koskee seuraavia sektoreita: Tekninen toimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Yleishallinto ja taloustoimi Maaseututoimi Kulttuuritoimi Vapaa-aikatoimi Työ tehdään sektoreittain erillisinä ja itsenäisinä kokonaisuuksina mutta aikataulullisesti ja työvaiheittain yhtenäistä määrämuotoa noudattaen. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan perusteellinen nykytilanteen kartoitus (osaaminen, eläköitymisennuste ym.) jonka

10 Yhtymähallitus perusteella voidaan tarkastella seudullisella tasolla tilannetta suhteessa kunkin toimialan tavoitteisiin ja lakisääteisiin kunnille kuuluviin tehtäviin nähden. Lähtökohtien selvitysvaiheessa voidaan/tulee käyttää ulkopuolista näkemystä. Perusselvitysvaihe ajoitetaan siten, että sen aineisto on kullakin kunnalla halutessaan hyödynnettävissä kun kunta arvioi omalta kannaltaan mahdollisuuksiaan ja tarpeitaan eri sektoreiden seudullisen palvelutuotannon järjestämisessä. Kun kuntien omat tavoitteet yhdistyvät kokonaisuuden tarkastelussa ei seudullisesta strategiasta muodostu ristiriitaista kuntien omien näkemyksien suhteen. 4. Organisaatio ja työryhmät Luontevaa on, että työ toteutetaan mahdollisimman pitkälle kuntien oman asiantuntijahenkilöstön toimesta työryhmätyönä. Kunkin asiantuntijatyöryhmän (7 kpl) vastuullisena vetäjänä ja puheenjohtajana toimiin kunnanjohtaja seudun kunnista ja varapuheenjohtaja nimetään Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen piiristä. Kunnat nimeävät työhön omat edustajansa, joiden tehtävänä on paitsi olla asiantuntijajäsenenä osallistumalla aktiivisesti työhön myös vastata työryhmän työn etenemisen tiedotuksesta kunnassaan. Työryhmä voi käyttää myös muita asiantuntijoita. Yhtymävirasto osoittaa ryhmiin sihteerin (ohjelmakoordinaattori, ohjelmasihteeri). Työryhmät toimivat yhtymäviraston säännöstön puitteissa, joiden mukaan esim. matkakorvaukset, kokousjärjestelyt ym. kulut korvataan yhtymän varoista (aluekeskusohjelma) muttei esim. virkamiesten kokouspalkkiota tai työaikamenetyksiä virkaaikaan pidetyistä kokouksista makseta. Kokonaisuuden etenemistä valvoo yhtymähallitus sekä kunnanjohtajatyöryhmä. Prosessin edetessä pidetään kolme isompaa seminaaria/workshoppia joissa käsitellään organisointia, hankkeen etenemistä ja esitetään lopputuloksia sekä esityksiä jatkotoimiksi. Prosessin etenemisen seuraamista varten perustetaan erillinen seurantaryhmä, joka koostuu jäsenkuntien nimeämistä luottamushenkilöjäsenistä (3 kpl/kunta). Tämä vahvistaa myös informaation kulkemista kuntiin prosessin etenemisestä. 5. Vaiheistus ja tavoiteaikataulu: 5.1. Organisoitumisvaihe Kunnanjohtajatyöryhmä ( ) käsittelee asiaa ja nimeää vetovastuut toimialoittain sekä ottaa nimitysvastuun yhtymähallituksen kokoukseen mennessä asiantuntijaedustajista ryhmiin sekä esittää varsinaisen aloitusseminaarin ajankohdan, jossa toimialaryhmien

11 Yhtymähallitus puheenjohtajat esittelevät tarkennetun suunnitelman oman toimialansa työryhmän kohdalta. Yhtymähallitus päättää ( ) hankkeen lopullisen aikataulun, tavoitteet ja toimeksiannon sekä nimeää eri työryhmät ml. seurantaryhmän + omat edustajansa niihin. Aloitusseminaari (helmikuu) 5.2. Perusselvitysvaihe Työryhmätyö käynnistyy (helmikuu), ulkopuolisen näkemyksen tarpeen arviointi ja toimeksiannon määritys osaaminen/resurssit/muutokset/tarve -, työryhmän oman työn aikataulutus Konsulttityön kilpailuttaminen (helmi-maaliskuu) ja konsultin valinta, ja konsulttityön alkaminen Kuntien oman palveluyhteistyötarpeen arviointi ja tavoitteiden valinta jäsenkunnissa (helmi-toukokuu) Työseminaari/workshop (kesäkuu vko 24), toimialoittainen tilannekatsaus, keskustelu ja näiden pohjalta alakohtaiset workshopit Yhtymähallitus käsittelee asiaa Strategian laadintavaihe Yksityiskohtaisempien suunnitelmien laadinta toimialoittain käsittäen esitykset ja toimeenpanon karkean aikataulun (heinälokakuu) 3. sektorin, yritysten tai muiden yksityisten tahojen palveluntuotantokapasiteetti erityisenä näkökulmana esitykset valmiita siten, että kunnanjohtajatyöryhmä ja yhtymähallitus voi käsitellä niitä lokakuun kokouksissa 5.4. Yhteenveto, käsittely/päätökset ja jatkotoimet yhtymähallitus käsittelee kokonaisuuden lokakuussa ja lähettää asian jäsenkuntiin toimialoittavaisia, yksityiskohtaisia ja konkreettisia kannanottoja varten loppuseminaari (joulukuu), jossa käsitellään sektoreittain työryhmän esitykset ja jäsenkuntien kannanotot Yhtymähallitus käsittelee asian joulukuussa 2004 ja päättää osaltaan jatkotoimista Edellä selostetun kokonaisuuden vieminen läpi edellyttää kaikilta asianosaisilta, mutta erityisesti asiantuntijatyöryhmiltä aitoa paneutumista sekä objektiivisen ja ennakkoluulottoman näkemyksen omaksumista. Siksi erityinen vastuu hankkeen ryhdikkäästä läpi viennistä on seudun kunnanjohtajilla.

12 Yhtymähallitus

13 Yhtymähallitus Kärkikunnat; Parikkala, Saari, Uukuniemi Merkitään, että ns. kärkikuntien osallistumisen tapa ja muoto ratkeaa erillisen em. kuntien yhdistymistä valmistelevan neuvottelukunnan kokoonnuttua tammikuussa 2004 ja se huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla ao. päätöksen tultua. Kunnanjohtajatyöryhmä: 1. käy keskustelun asiasta 2. esittää asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajien kokoonpanon yhtymähallitukselle 3. päättää viimeistään mennessä nimetä kunnittain jäsenet asiantuntijatyöryhmiin 4. esittää aloitusseminaarin ajankohdan Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun ja päättivät käydä keskenään puhelinkeskustelut siitä, kuka toimii kunkin asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana. Listaus työryhmien puheenjohtajista tulee toimittaa seutujohtajalle mennessä, jotta asia ehtii Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen asialistalle. Lisäksi todettiin, että työryhmien määrä tiivistettäisiin seitsemästä viiteen seuraavasti: tekninen toimi sosiaalitoimi sivistystoimi yleishallinto ja taloustoimi sekä maaseututoimi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Aloitusseminaarin ajankohdaksi kunnanjohtajatyöryhmä esittää kello Seminaarin järjestämispaikka ilmoitetaan myöhemmin. YH 5 Selostus: Kunnanjohtajat ovat em. päätöksen jälkeen sopineet työryhmien vetovastuista seuraavasti: tekninen toimi: Antti Erämaa sosiaalitoimi: Sivistystoimi: Yleishallinto, talousja maaseututoimi: Kari Rannanpiha Esa Kettunen Jorma Auvinen/Saku Linnanmurto

14 Yhtymähallitus Kulttuuri- ja vapaa-aika: Terttu Karttunen Rantasalmen kunnan kanta osallistumisen laajuudesta tai osallistumattomuudesta ko. strategiatyöhön riippuu ns. Allianssikuntien yhteisen valtuustoseminaarin tuloksista. Seminaari on viikolla 5 ja sen linjaukset ovat tiedossa ja ilmoitettaneen yhtymähallituksen kokouksessa. Perustettavien asiantuntijatyöryhmien sihteeristö osoitetaan Itä- Savon kuntayhtymän henkilöstöstä. Koulutus, aiempi työkokemus ja muu asiantuntemus huomioiden on tarkoituksenmukaista määritellä ryhmille vastaavat sihteerit seuraavasti: ohjelmakoordinaattori Jari Ikonen: tekninen ja yleishallinto + maaseututoimi ohjelmasihteeri Päivi Suomalainen: sosiaali- + sivistystoimi projektipäällikkö Riitta Vahela-Kohonen: kulttuuri + vapaaaikatoimi Kaikkien työryhmien kokouksiin on osallistumisoikeus seutujohtajalla, ohjelmakoordinaattorilla ja ohjelmasihteerillä. Merkitään, että ns. kärkikuntien yhdistymistä valmistelevan neuvottelukunnan puheenjohtajaa on informoitu asian etenemisestä ja pyydetty kannanottoa asiaan yhtymähallituksen kokoukseen mennessä. Yhtymähallitus päättää: 1) hyväksyä strategiatyön käynnistämisen tavan, työryhmät ja aikataulun selostusosassa määritellyllä tavalla 2) valitsee edustajansa työryhmien varapuheenjohtajiksi 3) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa (3 henkilöä) seurantaryhmään 4) nimeää seurantaryhmän esittelijäksi seutujohtajan ja sihteeriksi ohjelmakoordinaattorin sekä valtuuttaa ryhmän valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 5) aloitusseminaarin, jossa ryhmien vetäjät esittävät yksityiskohtaisemman suunnitelmansa työn etenemisestä oman ryhmänsä osalta, ajankohdaksi klo , paikkana Savonlinna 6) valitsee viralliset edustajansa aloitusseminaariin (2 kpl) ja ohjeistaa, että muut yhtymähallituksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan seminaariin

15 Yhtymähallitus Seutujohtaja muutti seuraaviin kohtiin esityksen kuulumaan: 1) hyväksyä strategiatyön käynnistämisen tavan, työryhmät ja alus ) pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa (kukin 3 henkilöä) seurantaryhmään sekä toteaa, että Itä-Savon kuntayhtymän hallituksen jäsenet osallistuvat seurantaryhmän työskentelyyn ) poistetaan kokonaan esityksestä Merkitään, että Rantasalmen kunnanjohtaja esitteli kolmen kunnan asennetta ja tilannetta palveluyhteistyöallianssissa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Rantasalmen kunta ei osallistu palvelustrategia työhön. Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun. Yhtymähallitus päätti: 1) hyväksyä esityksen mukaisina kohdat 1 ja 3-6 sekä 2) valita edustajansa työryhmien varapuheenjohtajiksi seuraavasti: Viljo Lyytikäisen esittämänä tekninen toimi: Matti Auvinen sosiaalitoimi: Virpi Kaksonen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi: Virve Pasanen Helena Haverisen esittämänä tekninen toimi: Lasse Partanen sivistystoimi: Jarkko Wuorinen Jarkko Wuorisen esittämänä yleishallinto, talous- ja maaseututoimi: Helena Haverinen Koska teknisen toimen puheenjohtajaksi oli kaksi esitystä varapuheenjohtajaksi, seutujohtaja teki esityksen, että toinen esitetyistä henkilöistä nimetään työryhmän varapuheenjohtajaksi ja toinen jäseneksi. Yhtymähallitus hyväksyi seutujohtajan esityksen ja nimesi keskustelun jälkeen varapuheenjohtajaksi Matti Auvisen ja jäseneksi Lasse Partasen.

16 Yhtymähallitus valitut työryhmien puheenjohtajat yhtymävirasto

17 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen KJT 3 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän hallintosäännön 28 :ssä määritetään yhtymähallituksen tehtäväksi kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisen. Vuonna 2003 puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Jorma Auvinen ja varapuheenjohtajana kunnanjohtaja Antti Erämaa. Yhtymähallitus nimeää kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Puheenjohtajaksi esitettiin edelleen Savonlinnan kaupunginjohtaja Jorma Auvista. Varapuheenjohtajaksi esitettiin nimettäväksi Kerimäen kunnanjohtaja Kari Rannanpiha. nimetyt seutujohtaja YH 6 Yhtymähallitus nimeää kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle Yhtymähallitus päätti nimetä kunnanjohtajatyöryhmän puheenjohtajaksi Savonlinnan kaupunginjohtaja Jorma Auvisen ja varapuheenjohtajaksi Kerimäen kunnanjohtaja Kari Rannanpihan. nimetyt seutujohtaja

18 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistaminen 6/82/820/2004 YH 7 Selostus: Valtion keskushallinnon palveluiden alueellistamiseksi on laadittu alueellistamisohjelman periaatteet ja linjaukset, joiden tiivistelmä on esityslistaliitteenä A. Lähtökohtana alueellistamisessa on aluekeskusohjelmaseutujen verkosto. Eri aluekeskuksille on määritelty vahvuusalueiden mukaiset profiilit ja niistä määrittyvä osaaminen linjaa alueellistettavien tehtävien sijoittumista valtakunnallisesti. Savonlinnan seutu on määritelty kulttuurikeskukseksi. Alueellistamista on Savonlinnan seudulla valmisteltu aluekeskusohjelman puitteissa. Työssä on tavoitteena ollut erilaisten tukipalveluiden sijoittuminen seudulle. Peruslähtökohtana on ollut uuden teknologian hyödyntäminen siten, että valtionhallinnon tukipalveluita voitaisiin tuottaa kustannustehokkaammin uusilla toimintatavoilla. Asiaa valmisteleville virkamiehille on esitelty Savonlinnan seudun periaatteelliset ratkaisut sekä tehty esitykset toimintojen hoitamisesta seudulla. Alustavissa suunnitelmissa tämä työ näkyy erittäin vahvasti tukipalveluita koskevissa linjauksissa. Alueellistamisen linjauksia määriteltäessä on kohdepaikkakunnalle asetettu seuraavat kriteerit: Osaamisen institutionaalinen perusta: yliopisto, yliopistokeskus, ammattikorkeakoulu, tutkimuslaitokset Toimialarakenne: toimintoja tukeva vahva klusteri Alueen strateginen erikoistuminen: painopisteet aluekeskusohjelmassa ja/tai osaamiskeskusohjelmassa Toiminnon hallinnollinen tuki (julkisen sektorin toimijat) Maantieteelliset sijaintiehdot - toiminto edellyttää tiettyä maantieteellistä sijaintia Kaksikielisyys: toiminto edellyttää kaksikielisyyttä Saavutettavuus Väestön koulutustaso Alueen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Muuttoliike Väestön taloudellinen huoltosuhde Työpaikkojen määrän muutos Toimitilojen saatavuus

19 Yhtymähallitus Tuet (investointitarve ja mahdollisuus tukeen) Toimintojen aiempi alueellistaminen. Savonlinnan seudun näkökulmasta näiden kriteerien käyttö merkitsee hyvää lähtökohtaa alueellistamisessa sekä tukipalveluiden että matkailun/kulttuurimatkailun osalta. Siten onkin tarkoituksenmukaista tarkastella perusteellisemmin kulttuuriprofiilin laajentamista kulttuurimatkailun suuntaan. On myös tärkeää varmistaa, että alueellistamisen toteutuksen vaatimat tilat, työvoima ja muut edellytykset ovat kunnossa ja valmistelua tekevien ministeriöiden tiedossa. Seudun kansanedustajiin on erittäin tärkeää pitää jatkuvasti yhteyttä, jotta valmistelun tiedot ovat ajantasaisina ministeriöiden käytettävissä ja jotta voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä mikäli ministeriöiden valmistelutilanne sitä edellyttää. Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä jatkaa alueellistamisen valmistelua painopisteinä tukipalvelut sekä matkailu ja kulttuurimatkailu. Seutujohtaja kutsuu eri matkailutoimijoita ja kulttuuritoimijoita yhteiseen palaveriin, jossa haetaan linjauksia esityksen tekemiseksi ministeriöille. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Jouni Backman Pekka Nousiainen seutujohtaja

20 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeen kuntien omarahoitusosuuksien rahoittaminen aluekeskusohjelmasta 4/82/820/2004 KJT 6 Selostus: Itäsuomalainen oppimisverkosto- hankkeessa rakennetaan toisen asteen oppilaitosten yhteistyö- ja seutuverkkoja. Ison verkon ja sen yhteisten tukipalvelujen avulla tuetaan erityisesti pienten lukioiden toimintaedellytyksiä, tarjotaan yksilöllisiä ja alueellisesti kattavia koulutuspalveluja sekä kehitetään uutta opettajuutta ja toimintakulttuuria. Esityslistaliitteenä A on hankkeen projektisuunnitelma ja rahoitushakemus. Hankkeeseen on tulossa yhteensä 34 lukiota joko toimijoiksi tai yhteistyökumppaneiksi. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupunki. Hanke on Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman mukainen. Kuntien heikon taloudellisen tilanteen takia on monella kunnalla suuria vaikeuksia osoittaa riittäviä määrärahoja kehittämisprojekteihin. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni itäsuomalainen oppilaitos voi osallistua ylimaakunnalliseen kehittämisyhteistyöhön. Esityslistaliitteenä B on Kuopion kaupungin anomus. Kuopion kaupunki anoo Itäsuomalainen oppimisverkosto hankkeeseen osallistuvien aluekeskusohjelmaan kuuluvien kuntien kuntarahoitusosuuksia aluekeskusohjelmasta esityslistaliitteen C mukaisesti. Kyseessä on siis ESR -hankehakemuksen kuntaosuus. Merkitään, että aluekeskusohjelman rahoitus koostuu omarahoituksen ohella valtion talousarvioon kuuluvasta (sisäasianministeriö) määrärahasta, johon sovelletaan maakunnan kehittämisrahan käyttämisestä annettuja säädöksiä. Tämän takia aluekeskusohjelman rahoitusta ei voida käyttää vastinrahana projekteissa eikä siten tässäkään tapauksessa siitä osoittaa Savonlinnan seudun omarahoitusta ko. ESR -hankkeeseen. Yhtymähallitus lähettää asian perussopimuksen mukaisesti kuntakierrokselle jäsenkuntien kannanottoja varten.

21 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun. Todettiin, että ko. hanke ei ole Itä-Savon kuntayhtymän rahoittama. Punkaharju ja Savonlinna voivat ottaa hankkeeseen osallistumisesta kantaa ja lähettää sen suoraan Kuopion kaupungille. Kuopion kaupunki yhtymävirasto YH 8 Yhtymähallitus päättää, että Itä-Savon kuntayhtymä ei osallistu hankkeeseen ja lähettää asian edelleen Savonlinnan kaupungin, Punkaharjun ja Kerimäen kunnan osalta kyseisiin kuntiin päätettäväksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Kuopion kaupunki Savonlinnan kaupunki Punkaharjun kunta Kerimäen kunta yhtymävirasto

22 Yhtymähallitus Kunnanjohtajatyöryhmä Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän edustajan nimeäminen maakuntakaavan laadinnan ohjausryhmään KJT 4 Selostus: Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää Itä-Savon kuntayhtymää nimeämään edustajansa maakuntakaavan laatimisen ohjausryhmään. Etelä-Savon maakuntaliiton kirje on esityslistaliitteenä A. Yhtymähallitus nimeää edustajansa Maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään. Kunnanjohtajatyöryhmä kävi asiasta keskustelun, jossa esille nousi nimi Risto Aalto kelvollisena edustajana. nimetty Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto YH 9 Yhtymähallitus nimeää edustajan maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään. Yhtymähallitus päätti nimetä maakuntakaavan valmistelun ohjausryhmään Virve Pasasen esittämänä Risto Aallon. nimetty Etelä-Savon maakuntaliitto yhtymävirasto

23 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Itä-Savon kuntayhtymän tilajärjestelyt YH 146 Selostus: Itä-Savon kuntayhtymä toimii tällä hetkellä Savonlinnan kaupungintalon tiloissa siten, että yhtymäviraston ja aluekeskusohjelman henkilöstön työpisteet sijaitsevat kaupungintalon itäosassa. Yhtymän neuvotteluhuone sijoittuu myös näihin tiloihin. Projektipäälliköt ja ulkomaalaistutor sijoittuvat puolestaan Äkkiväärän toiseen päättyyn, talon länsiosaan. Yhtymän työpisteet sijoittuvat sekä talon 1. että 2.-kerroksiin. Toiminnan laajentuessa 2004 alusta käynnistyvän elinkeinostrategiatyön myötä on syytä tarkastella yhtymän tilajärjestelyjä laajempana kokonaisuutena ottaen erityisesti huomioon tilojen toiminnallisuus erityisesti asiakastarpeiden näkökulmasta. Edelleen mm. neuvottelutilojen ja varastotilojen riittävyys ym. seikat tulee ottaa kokonaisuuden tarkastelussa. Odotettavissa on huomattavia toiminnallisia vaikeuksia, jos mm. elinkeinostrategiaa toteuttamaan siirtyville elinkeinoasiamiehille ei ole osoittaa työtiloja lainkaan muun kuntayhtymän tilojen yhteydestä. Elinkeinostrategian yhtenä palvelutuotantoa ohjaavana tekijänä on määritelty asiakaslähtöisyys. Tilaratkaisun osalta asiakaslähtöisyys tarkoittaa hyvää saavutettavuutta sekä asiakaspalvelun kannalta toiminnallista tilaratkaisua, jossa leimaudutaan elinkeinoelämän seudulliseksi kehittäjäorganisaatioksi, eikä byrokratia linnakkeen peränurkassa toimivaksi paperitiikeriksi. Seudulliset yrityspalvelut hankkeessa on tavoitteena saada aikaiseksi yhteinen yrityspalvelupiste, josta kuntien elinkeinopalvelujen lisäksi on saatavana myös muiden elinkeinoelämän kehittämistä harjoittavien organisaatioiden palveluja. Itä-Savon Kuntayhtymä on strategian myötä ottanut seudun elinkeinopoliittisen kehittämisvastuun, joten yhteisen palvelutuotannon osalta tulee tilaratkaisussa varautua myös yhteistyökumppaneiden tilatarpeeseen. Ainakaan tilaratkaisu ei saa olla tulppana seudullisia yrityspalveluita rakennettaessa. Varautuminen tulevaan tilatarpeeseen koostuu seuraavasti: Kuntayhtymän hallinto 3 henkilöä Aluekeskusohjelma 2 henkilöä Toimialavastaavat 3 henkilöä

24 Yhtymähallitus Seudulliset Yrityspalvelut 6 henkilöä Tukipalvelut 3 henkilöä Kuntayhteistyö 4 henkilöä Kehittämishankkeet 10 henkilöä Yhteistyökumppanit 6 henkilöä Yhteensä 36 henkilöä Tämä merkitsee neuvottelu- yms. tiloineen noin m2:n tilantarvetta. Savonlinnan kaupungin mahdollisuudesta järjestellä kuntayhtymän tulevia tarpeita vastaavat tilat Äkkiväärästä toiminnallisesti järkevällä tavoin on neuvoteltu kaupunginjohtaja Jorma Auvisen sekä kiinteistöpäällikkö Paula Kokkosen kanssa. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupungin talolta ei pystytä järjestämään Itä-Savon kuntayhtymän tulevalle toiminnalle tarpeellisia yhtenäisiä tiloja, ilman että kaupungin oma henkilöstö joutuisi kohtuuttomasti kärsimään tilajärjestelyiden toteuttamisesta. Toimitilaratkaisun valmistelevat yhtymähallituksen tammikuun kokoukseen yhtymähallituksen puheenjohtajisto ja seutujohtaja, sekä asiantuntijana seudulliset yrityspalvelut hankkeen projektipäällikkö. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Seutujohtaja YH 10 Selostus: Ns. toimitilatyöryhmä kokoontui ja totesi seuraavaa: Savonlinnan kaupungin tarjoamat tilat ei ratkaise niitä ongelmia, joielinkeinostrategian näkökulmasta kaupungintalon vaihtoehtämistoiminnan laajentuessa elinkeinostrategian myötä kuntayhtyasiakaspalveluorganisaatiosta hämärtyy.

25 Yhtymähallitus Savonlinnan kaupungin tarjoama tilaratkaisu Tarjotut tilat sijaitsevat kerroksissa sekä pohjakerroksessa. Tarjottu tilaratkaisu ei toimi asiakaspalvelun näkökulmasta eikä organisaation johtamisen näkökulmasta. Lisäksi hajanainen sijainti kaupungintalon eri kerroksissa ei tue kehittämisorganisaation profiloitumisen tarvetta eikä asiantuntijaverkoston toimintaa. Vuokrahinta /kk alv 0% KOY Kirkkokatu 7 tarjous Itä-Savon kuntayhtymälle Toimitilat rakennetaan katutason liiketilaan oheisen suunnitelman mukaisesti. Henkilökunnan sosiaalitilat ja neuvotteluhuone sijaitsevat kellarikerroksessa. Tilat sijaitsevat keskeisellä liikepaikalla, joten sijainti tukee hyvän saavutettavuuden ja paremman asiakaspalvelun tavoitetta. Yhtenäiset tilat helpottavat työyhteisön toimintaa ja johtamista. Tilaratkaisu tukee yhteistyökumppaneiden ja projektihenkilöstön sijoittamista yhteisiin tiloihin yrityspalveluiden kanssa. Vuokrahinta /kk alv 0%. Muut tutkitut vaihtoehdot Seudulliset Yrityspalvelut -hanke on selvittänyt Itä-Savon kuntayhtymän käyttötarkoitukseen soveltuvat muut vapaat toimitilat Savonlinnasta. Contact Centerin vapaat tilat: Neuvottelut käynnissä tiloista, tavoitteena saada tilat varsinaiseen Contact Centerin käyttöön. Puistokadun korttelin tilat: Tilat Itä-Savon kuntayhtymän käytössä aikaisintaan 2006 vuoden alusta. Tiloja käytettävissä tällä hetkellä 200 m 2, ei tarpeeksi Itä-Savon kuntayhtymän käyttöön. Talvisalon korttelikeskus: tilat suunniteltu erityiskoulun käyttöön. Sampo-talon tilat: tiloja tarjolla n. 350 m 2, neliömäärä ei riitä Itä- Savon kuntayhtymän tarpeisiin. Nordea -pankin tilat Tavin risteyksessä: tilat huonokuntoiset, omistajilla halukkuus myydä tilat eikä vuokrata. Keskon tilat Citymarketin vieressä: tiloja vapaana m 2, neliömäärä yksinomaan Itä-Savon kuntayhtymän käyttöön liian suuri. Tilojen muuttamiseen kehittämiskeskus -käyttöön saa ainoastaan 25% investointituen, joka ei riitä kannattavan

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja

Läsnä. Yhtymähallitus. Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 4/2003 Aika 24.04.2003 kello 12:30-13:30 Paikka Scandic Hotelli, Jyväskylä Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymäkokous 21.10.2004 1. Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous 21.10.2004 1 Aika 21.10.2004 13:00-13:30 Paikka Auditorio, Enonkosken kunnanviraston vastapäätä Yhtymäkokous: Palm Pekka Kautonen Tauno Klemettinen Helvi Kupiainen Jaakko Paajanen Esa Juvonen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 11/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.11.2003 1 Aika 20.11.2003 klo 10:00-12:00 Paikka Sulkavan lukio, Koulutie 8 Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen Lasse

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2002 Aika 04.06.2002 kello 13:00-13:10 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 6/2003 Aika 18.06.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Punkaharjun kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2004. Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Yhtymähallitus 12.08.2004 1 Aika 10:00-12:07 Paikka Valtuustosali, Savonrannan kunta Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 11:50 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa)

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2003. Yhtymähallitus 16.10.2003 1. KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus 16.10.2003 1 Aika 16.10.2003 klo 14:00-16:00 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo (C-osa) Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja 105-109 Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet:

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002. Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali. Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2002 Aika 24.10.2002 kello 14:00-14:35 Paikka Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali Läsnä Yhtymäkokouksen jäsenet: Varajäsenet: Kautonen Tauno Tienhaara Kirsi Klemettinen

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2004. Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Yhtymähallitus 22.04.2004 1 Aika 22.04.2004 klo 10:00-12:48 Paikka Enonkoski, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja pj. :ssä 54, poistui klo 11:55

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 22.05.2003 kello 12:30-13:00 Paikka Läsnä Kerimäen kunnanvirasto Kokouksen puheenjohtajisto: Palm Pekka Pukero Ulla Yhtymäkokouksen jäsenet: Kautonen Tauno

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8/2003. Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Yhtymähallitus 25.09.2003 1 Aika 25.09.2003 klo 10:00-12:50 Paikka Ruusuhovi, Rantasalmi Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti 10:00-11:15 Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2003 Aika 19.08.2003 kello 10:00 12:00 Paikka Kalanviljelylaitos, Enonkoski Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2004. Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Yhtymähallitus 09.03.2004 1 Aika 09.03.2004 klo 10:00-10:50 Paikka KH:n kabinetti, Savonlinnan kaupungintalo Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 5/2003 Aika 22.05.2003 kello 14:00-15:10 Paikka Kerimäen kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 2/2004. Yhtymähallitus Nestén Marianne poistui 11:25 Partanen Lasse Rauhansalo Kauko Yhtymähallitus 19.02.2004 1 Aika 19.02.2004 klo 10:00-12:18 Paikka Hotellikylä Kerimaa Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013. Saapuvilla: läsnä poissa ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013 Aika: Maanantaina 11.3.2013 kello 18.00 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala Varapuheenjohtaja Matti Tausa Jäsenet

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2003 Aika 27.03.2003 kello 13:00-14:45 Paikka Savonranta, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:30-20:40 Paikka Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Taina Maria Worster,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2003. Yhtymähallitus

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 12/2003. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 19.12.2003 1 Aika 19.12.2003 klo 18:00-19:30 Paikka Savonlinnasali, Onnellisten Ateljé Yhtymähallitus: Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti saapui 18:10 Haverinen Helena Kaksonen

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 9/2004. Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Yhtymähallitus 22.09.2004 1 Aika 12:00-13:00 Paikka Savonlinna, kaupungin valtuustosali Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 16.02.2017, klo 16:30-17:19 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 16:45-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vanhusneuvosto 27.10.2008 AIKA 27.10.2008 klo 10:00-11:30 PAIKKA Tuulensuun palvelukeskus, Huvilakatu 32 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN AVAUS 3 31 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 1/2012 Maaseutulautakunta. Timo Vähätalo. Kalle Mikkola vpj x Riina Paju j x Riikka Tiensuu j x Tuomo Urmas j x

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 1/2012 Maaseutulautakunta. Timo Vähätalo. Kalle Mikkola vpj x Riina Paju j x Riikka Tiensuu j x Tuomo Urmas j x Kokousaika Maanantaina 27. helmikuuta 2012 kello 10.00-10.50 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä Timo Vähätalo pj x Kalle Mikkola vpj x Riina Paju

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA

KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA KOSKEN TL MAASEUTULAUTAKUNTA Aika: Torstaina 24. helmikuuta 2011 kello 10.00 11.18 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla: Paikalla / poissa Puheenjohtaja Timo Vähätalo x

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 15.9.2017 klo 13 14.35 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Paikalla:

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 27.11.2017 klo 8.15 8.53 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika: torstaina 3.3.2011 kello 18.00-19.15 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2

Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone 2 Vapaa-aikalautakunta Keskiviikko 06.04.2016 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 6.9.2010 klo 13.00 14.28 Paikka Neuvotteluhuone 301, virastotalo, Harjukatu 21 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Kausala Kunnantalo klo 9-15.

Kausala Kunnantalo klo 9-15. Iitin kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Iitti-tiimi 16.01.2014 Aika Torstai 16.01.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuohe Saapuvilla Salonen Jarkko Saarikko Sami Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340

28.2.2012 klo 13.00-15.58. Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo 13.00-15.58 Yhtymähallinnon neuvotteluhuone G 340 Varsinaiset jäsenet Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, PPSHP Professori, ylilääkäri

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 26.01.2018 1 Aika 26.01.2018 kello 19:00-19:32 Paikka Keskusvaalilautakunnan toimisto Läsnä Hirvonen Asko puheenjohtaja Kerman Juhani varapuheenjohtaja Härkönen Elina jäsen Kosonen

Lisätiedot