.::. koeajo.tv JOURNALISTINEN MEDIATUOTE BRÄNDINÄ JA TOIMITTAJA LIIKEMIEHENÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".::. koeajo.tv JOURNALISTINEN MEDIATUOTE BRÄNDINÄ JA TOIMITTAJA LIIKEMIEHENÄ"

Transkriptio

1 .::. koeajo.tv JOURNALISTINEN MEDIATUOTE BRÄNDINÄ JA TOIMITTAJA LIIKEMIEHENÄ Antti Liinpää Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 1 TIIVISTELMÄ Liinpää, Antti. Koeajo.tv: Journalistinen mediatuote brändinä ja toimittaja liikemiehenä Turku 2003, 29 sivua. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Tämän työn tarkoituksena on selvittää, minkälainen mediakonsepti Koeajo.tv on. Työssä pohditaan, miksi Koeajo.tv:n keskeisenä tavoitteena on kehittyä brändiksi ja mitä ongelmia brändiksi kehittymisen tavoite tuo mukanaan journalistisen koulutuksen saaneille brändin rakentajille. Brändin rakentaja on liikemies, mutta Koeajo.tv on sisältökonsepti, jonka tärkein kohderyhmä on yleisö. Toimittaja tekee toimitustyötä kohdeyleisö mielessään. Konseptin rahoitus tulee sponsoreilta ja mainostajilta, jotka tavoittelevat Koeajo.tv:n avulla yleisön huomiota. Molempia on palveltava mahdollisimman hyvin. Tilanne ei ole helppo, sillä sisältöä tekevän toimittajan on voitava tehdä valinnat journalistisista lähtökohdista. Työssä käy ilmi, että toimittaja, joka yrittää tuoda uuden sisältökonseptin markkinoille, joutuu ajattelemaan hyvin paljon liiketoimintaa: miten toiminta rahoitetaan, mikä on ansaintamalli. Sen lisäksi tullaan johtopäätökseen, että journalistista sisältöliiketoimintaa pitää johtaa sekä liiketoiminta että sisältö mielessä. Paras tilanne saavutetaan vasta, kun molemmissa tehtävissä on oman alansa osaajat tai molemmissa yksi, todellinen moniosaaja. Asiasanat: Joukkoviestimet, televisio, uusmedia, televisio-ohjelma, internetsivusto Säilytyspaikka: Diak, Turun yksikkö

3 2 ABSTRACT Liinpää, Antti. Koeajo.tv: Media product as a brand and a journalist as a businessman Turku 2003, 29 pages. Diaconia Polytehnic, Turku Unit, Degree Programme in Communications and Media, Media Artist. The purpose of the study is to define the nature of Koeajo.tv as media concept. One of the main aspirations of the study is to evaluate why Koeajo.tv is aiming to become a brand as well as define what kind of problems might occur to journalist newcomers, creators of this brand. Koeajo.tv is a concept of content and the main target group is general public. However, the creator of the brand is primarily a businessman. The journalist again always keeps in mind the main issue; his main target group is general public. Sponsors and advertisers represent the financier side of the project which will give them visibility on the markets. What makes the situation difficult on Koeajo.tv's side is how to find a decent way to back and fill both sides. The study will show that business way of thinking and acting is the major part of Koeajo.tv project; how to and what's the main source of finance. The conclusion of the study is that the management of concept of content is both journalist as well as business management challenge. The par is reachable only when the best available resources with excellent competences are in use - bothon creative and business management sides. Keywords: Mass Communications, Television, New Media, Television Program, Internet Stored at: Diaconia Polytechnic, Turku unit

4 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2 KOEAJO.TV:N IDEAN SYNTYMINEN Suomalainen autojournalismi Esikuvana Top Gear 7 3 KOEAJO.TV JOURNALISTISENA TUOTTEENA Tv-ohjelman rakenne ja sisältö Toimituksen journalistinen tyyli Verkkopalvelun rakenne ja sisältö Näkökulma ja kohderyhmä Koeajo.tv vuonna MIKÄ ON BRÄNDI Brändin rakentaminen Takaako brändäys menestyksen? 14 5 KOEAJO.TV LIIKETOIMINTANA Koeajo.tv:n ansaintamalli Tuotantoyhtiöt ennen ja tulevaisuudessa Brändin merkitys Koeajo.tv:n nimi, merkki ja perusidea Televisio-ohjelman merkitys brändin tunnetuksi tekemisessä Kohderyhmän määrittely Onnistunut brändäys mahdollistaa paremmat resurssit 22 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Kohdeyleisö on tärkein Koeajo.tv:n brändin rakentaja on liikemies Koeajo.tv:n sisällön tekijä on journalisti Roolien yhdistämisen vaikeus Menestyksen edellytykset 25 LÄHTEET 27

5 4 1 JOHDANTO Medianomi-opintojeni päättötyön tuoteosana toimii kurssikaveri Toni Suurosen kanssa yhteistyössä suunniteltu Koeajo.tv-monimediakonsepti, jonka ideana on tarjota auton ostajille tai autoista muuten kiinnostuneille tietoa viihdyttävästi eri mediakanavien välityksellä. Kyseessä on siis monimediaalinen infotainment-konsepti. Aloitusvaiheessa konseptiin kuuluu verkkopalvelu ja televisio-ohjelma, joista verkkopalvelu avautuu aikaisemmin. Myöhemmin tavoitteena on hyödyntää radiota, mobiilimediaa ja mahdollisesti printtijakelukanavaa. Uuden mediakonseptin luominen on vaativaa työtä, eikä onnistumisesta ole takeita. Työtä on tehtävä paljon ennen ensimmäistäkään palkkaeuroa. Tähän mennessä konseptin kehittämiseen ja rakentamiseen on mennyt ajallisesti lähes puolitoista vuotta. Minun ja tuoteosan työkumppanin tavoitteena on perustaa hallittuun kasvuun tähtäävä osakeyhtiö, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää, rakentaa ja hallita mediabrändejä. Tavoitteena on rakentaa yhtiöstä vastuuntuntoinen työnantaja, jossa ihmisten on hyvä tehdä töitä. Yhtiön on kuitenkin ensin käynnistyttävä ja tultava kannattavaksi. Sitä se ei ole vielä vähään aikaan, koska pääperustajaosakkaat tehneet työtä ilman palkkaa tuhansia tunteja. Kohti päämäärää ohjaa visio, näky yhtiön tulevaisuudesta. Koeajo.tv-konseptilla on tavoitteeseen yltämisen alkutaipaleelle keskeinen rooli, rakennamme siitä yhtiön ensimmäistä kasvavaa ja kannattavaa mediabrändiä. Tuotteiden brändääminen ja brändit ovat nykyään paljon esillä. Journalististen mediatuotteiden brändäyksestä ei keskustella tai kirjoitella kovinkaan paljon, ja mediatuotannoissa brändääminen on keskittynyt lähinnä viihdetuotteisiin. Tämä kirjallinen työ kertoo, mitä pitkän suunnitteluprosessin aikana on syntynyt. Pohdin myös, miksi yritämme rakentaa Koeajo.tv:stä brändiä ja minkä takia otamme Koeajo.tv:n omistavassa tuotantoyhtiössä brändiksi

6 5 kehittymisen keskeiseksi päämääräksi myös kaikille tuleville mediatuotteillemme. Haen myös vastausta kysymykseen, voiko toimittaja olla liikemies.

7 6 2 KOEAJO.TV:N IDEAN SYNTYMINEN Koeajo.tv:n perusidea syntyi huhtikuussa 2002 kiinnostuksestani autoihin ja toiveesta, että Suomen televisiosta olisi mahdollista katsoa mielenkiintoista auto-ohjelmaa. Suomessa ei jostain syystä ole vuosien saatossa ollut kovinkaan paljon auto-ohjelmatarjontaa. Kaipasin toimitettua, viihdyttävää ja elävällä kuvalla esittettyä autojournalismia. Koeajo.tv-konsepti on suunniteltu myös tämän tarpeen tyydyttämiseen. 2.1 Suomalainen autojournalismi Idean syntymisen jälkeen Suomen televisiossa on esitetty yhtä suomalaista auto-ohjelmasarjaa. Syksyllä 2002 TV2:lla alkoi näkyä Tarinatalon tuottama liikenne- ja auto-ohjelma Puskuri, joka idealtaan, profiililtaan ja tyyliltään ei puhutellut minua. Ilmeisesti en kuulunut kohderyhmään. Ohjelman kuvauksellinen tyyli oli mielestäni tylsä ja asiat, joita ohjelma käsitteli, eivät kiinnostaneet minua. Ohjelman toimittajat eivät myöskään olleet riittävän innostuneita koeajamistaan autoista. Syksyllä 2003 Puskuria ei ole enää esitetty, mutta Ylen liikenne-verkkosivulla kerrotaan, että ohjelma jatkuu taas keväällä Lisäksi eräs toinen helsinkiläinen tuotantoyhtiö on yrittänyt saada kaupaksi sekä MTV3:lle että Neloselle auto-ohjelmaa keväästä 2002 lähtien. MTV3 näytti ohjelman pilotti-jakson elokuisena sunnuntai-iltapäivänä 2002, mutta tuotantoyhtiö ja kanava eivät ilmeisesti päässeet jatkosopimukseen, sillä pilotin jälkeen ohjelmaa ei ole kanavalla esitetty. Printtimedian puolella Suomessa on kohtuullisen kattava kotimainen autojournalismin tarjonta. Tunnetuimmat autojournalismin mediabrändit ovat aikakauslehdet Tekniikan Maailma, Tuulilasi ja Moottori, joista jokaisella on myös jonkinasteista sisältöä Internetissä. Tuulilasilla verkkosisältöä on eniten, sen verkkopalveluun päivittyy osa lehden jutuista noin viikko lehden julkaisupäivän jälkeen. Uutispalvelu päivittyy lähes päivittäin. Tekniikan Maailman verkkopalvelu tarjoaa vierailijoille

8 7 mahdollisuuden hakea vanhoja lehtiä jonkin tietyn aiheen perusteella. Kestotilaajille on tarjolla enemmän toimitettua sisältöä. Moottorin verkkosivustolla on autohinnaston lisäksi lähinnä lehden puffimateriaalia. Suomalaisille kuluttajille on myös tarjolla paljon ulkomaisia autoalan aikakauslehtiä. 2.2 Esikuvana Top Gear Jonkinasteisena esikuvana Koeajo.tv:lle voidaan pitää brittiläistä Top Gear -konseptia, jonka tv-ohjelma näkyy Suomessa BBC World -kanavalla. Top Gearin verkkopalvelu löytyy osoitteesta ja osa suomalaisista lehtimyyntipisteistä myy konseptin Top Gear Magazine - aikakauslehteä. Top Gearin esikuvallinen vaikutus on kuitenkin enemmän tyylillinen kuin sisällöllinen. Esimerkiksi Top Gearin tv-ohjelman juontaja on silminnähden innostunut autoista ja sanoo niistä juuri sen, mitä ajattelee. Autoinnostus on tulevien Koeajo.tv:n toimittajien ensimmäinen valintakriteeri, sillä innostus välittyy yleisölle. Toinen kriteeri on professionaalinen toimittajuus, sillä tarkoituksena ei ole tehdä tekstimainontaa, vaan journalistista sisältöä (Vuortama 1998, 5). Sisällöllisesti emme kuitenkaan halunneet lähteä suoraan kopioimaan Top Gearin ideaa, vaan tarkoituksenamme oli alusta lähtien tehdä sisältöelementtien osalta oma konsepti. Top Gearin tv-ohjelmassa koeajetaan ja verrataan autoja koeajoradalla. Koeajo.tv haluaa koeajaa autoja siellä, missä niitä käytetään. Top Gearin verkkopalvelussa on osioita, jotka sisältävät paljon muutakin kuin toimitettua sisältöä. Palvelusta voi hakea autoja ostotarkoituksessa, mutta toimitettu sisältö ei ole suoraan linkitetty hakuun. Suomalaisille on tarjolla samantyyppisiä hakumoottoreita Tuulilasin ja Oikotien verkkopalveluissa. Koeajo.tv on sen sijaan sisältökonsepti, ei automyyjä.

9 8 3 KOEAJO.TV JOURNALISTISENA TUOTTEENA Mietimme Koeajo.tv:n sisältöä ja rakennetta ajallisesti reilusti yli vuoden. Päätimme aloitusvaiheen lopullisen rakenteen vasta syys-lokakuun vaihteessa Eri elementtien sisällön perustana toimii toimituksen journalistinen ponnistelu. 3.1 Tv-ohjelman rakenne ja sisältö Koeajo.tv:n televisio-ohjelmassa on kolme jaksosta toiseen toistuvaa elementtiä: auto, automatkailukohde ja vieras. Toimittaja toimii ohjelmassa niin kuin kuluttaja eli hakee ohjelman alussa auton autoliikkeestä koeajoon. Ennen koeajolle lähtöä hän tarkastelee autoa autoliikkeessä ja lähtee sitten ajamaan sillä automatkakohteeseen. Matkalla toimittaja tutustuu autoon todellisissa käyttötilanteissa, muun muassa ajomukavuuteen ja suorituskykyyn niin kaupunki- kuin maantieajossa. Perillä toimittaja tutustuu matkakohteeseen, josta hän pyrkii aina nostamaan esille seikan, joka ei ole niin sanotusti suuren yleisön tiedossa. Ohjelman vieras on jonkin alan huippuosaaja. Alaa ei ole rajattu, kriteerinä on vain, että vieras on jollakin tavalla ansioitunut omassa työssään. Vieras on myös tunnettu suomalainen, ainakin oman alansa ihmisten keskuudessa. Koeajo.tv:n vieraat eivät kuitenkaan ole missijulkkiksia, vaan esimerkiksi käsityöläisyrittäjiä, vaatesuunnittelijoita, urheilijoita tai yritysjohtajia. Ohjelman henkilökuvaosassa pureudutaan huippuosaajan menestyksen salaisuuteen. Henkilökuvan jälkeen on vuorossa vieraan koeajo, jossa selviää muun muassa miten toimittajan ja vieraan arviot osuvat yksiin. Ohjelman lopussa toimittaja palauttaa auton liikkeeseen, antaa siitä loppuarvion ja aktivoi ihmisiä verkkosisällön käyttäjiksi. Koeajo.tv:n televisio-ohjelmasta halutaan valitulla rakenteella saada kiinnostava myös sellaiselle katsojalle, joka ei välttämättä auto-ohjelmasta muuten innostuisi. Eri osioilla voidaan myös luoda katsojille odotusarvoa ja

10 9 saada katsojat koukkuun. Monipuolisemman sisällön tekeminen on myös toimitukselle haastavampaa ja kiinnostavampaa. Vaarana on, että ohjelma menettää ne katsojat, jotka haluaisivat katsoa vain autoja. Suunnittelutiimimme ei kuitenkaan usko, että näin tulee käymään, ja tarjoaahan Koeajo.tv-konsepti selkeästi ja ainoastaan autoteemaan keskittyvän verkkojulkaisun. 3.2 Toimituksen journalistinen tyyli Toimituksen koeajossa toimittaja lähtee aina liikkeelle auton ilmiöstä ja kertoo siitä kaiken mahdollisen. Mikä autossa herättää huomion, puhututtaa tai on puhututtanut? Toimittaja kertoo omilla havainnoillaan, miten ilmiö ja auton tarkoitettu käyttötarkoitus kohtaavat. Mitä autosta pyydetyllä rahalla saa, ja kannattaako sellaista rahaa autoon sijoittaa? Miksi kannattaa tai ei kannata? Toimittajan tehtävänä on sanoa asiat juuri niin kuin ne ovat. Mitään ei saa kaunistella, mutta toisaalta haukkua tai kritisoida ei pidä vain kiusanpäiten. Kaikelle sanomiselle pitää olla perustelu. Ilmiöt ovat poikkeuksellisia asioita. Esimerkiksi ilmiöstä sopii miesten SMliigan jääkiekko-ottelu, jossa joukkotappelun takia kymmenen pelaajaa ajetaan kentältä. Ottelun ilmiö on nykyään SM-liiga peleissä harvinainen joukkotappelu, ei 3-2-lopputulos. Ilmiöistä kirjoittamiselle on selvä syy: ne myyvät paremmin. Esimerkiksi Iltapäivälehdet kirjoittavat ilmiölähtöisesti ja niiden lukijoilta saama korvaus perustuu pelkästään irtonumeromyyntiin. (Ängäslevä 2002, 57.) 3.3 Verkkopalvelun rakenne ja sisältö Verkossa julkaistaan aluksi koeajoja ja automaailman uutisia. Verkkojulkaisun kantava idea on koeajo-videot, jotka ovat samantyyppisiä kuin televisio-ohjelman toimittajan koeajo. Voidaankin sanoa, että

11 10 nettikoeajovideo on tv-ohjelman koeajo-osio pienoiskoossa: toimittaja hakee auton autoliikkeestä, tarkastelee autoa ensi autoliikkeessä, käy ajamassa autolla koeajolenkin ja palaa autoliikkeeseen, jossa hän antaa loppuarvion autosta. Videon kesto on kolmesta neljään minuuttia. Verkkojulkaisun uutiskriteerinä on uuden auton hankkiminen, eli jos uutinen jollakin tavalla on hyödyllinen uutta autoa hankkivalle, niin se tehdään tai julkaistaan. Uutiskriteerin täyttyessä palvelussa voidaan julkaista myös auto-alan, esimerkiksi automaahantuojien, tiedotteita. Toimitus tietenkin pidättää itsellään oikeuden muokkauksiin. Uutisten kirjoittamisessa hyödynnetään samaa tekniikkaa ja ajattelua kuin koeajoissa, eli niitä kirjoitetaan lähtökohtaisesti ilmiöistä. Lisäksi tarjolla on osio, jossa käyttäjällä on mahdollisuus vertailla toimituksen koeajamia autoja. Vertailussa on valittavana auton faktojen lisäksi kahdeksan ominaisuutta (kokonaisuus, muotoilu, laatu, ajomukavuus, suorituskyky, tilat, turvallisuus ja varusteet), joihin toimitus on antanut oman arvionsa tekstikommenteilla ja tähdillä. Lukija voi antaa jokaiseen kohtaan oman kommentin ja tähdet. Vertailussa voi myös katsoa koeajo-videoita. Samanlaista mahdollisuutta vertailla kahta autoa vierekkäin ei löytynyt mistään tutkitusta autoaiheisesta verkkopalvelusta. Tarkoituksena on kehittää verkkojulkaisua jatkuvasti niin sisällön kuin rakenteen puolesta. Ensimmäisenä harkitsemme, liitämmekö julkaisuun oman osion automatkailukohteille. 3.4 Näkökulma ja kohderyhmä Koeajo.tv:n näkökulmana on julkaista ilmiölähtöisesti koeajotietoa autoista niiden erilaisissa normaaleissa käyttötilanteissa ja arvioida auton tarjoamaa kokonaisuutta ja tyyliä. Toimitus arvioi myös viestiä, jota käyttäjä joko tarkoituksella tai tahtomattaan julistaa, kun hän ajaa kyseisellä merkillä, mallilla ja moottorivaihtoehdolla. Koeajo.tv:n

12 11 tavoitteena on julkaista vertailukelpoista tietoa selkeästi erilaisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi Tekniikan Maailma ja Tuulilasi, jotka painottavat arvioissaan enemmän teknisiä ominaisuuksia. Koeajo.tv:n potentiaaliseen kohdeyleisöön kuuluvat kaikki autoista kiinnostuneet ihmiset. Koeajo.tv:lle on kuitenkin määritetty pääkohderyhmä: He ovat fiksuja ja hyvätuloisia ihmisiä, pariskuntia ja perheitä, jotka vaativat ostamiltaan tuotteilta paljon ja siksi myös vertailukelpoista tietoa. Heitä kiinnostaa enemmän ominaisuudet todellisissa, normaaleissa ja jokapäiväisissä käyttötilanteissa kuin teknisten yksityiskohtien selvittäminen perinpohjin. Pääkohderyhmäläisillä on myös oikeasti varaa ostaa uusia autoja tai ottaa niitä työsuhdeautoikseen. 3.5 Koeajo.tv vuonna 2004 Tavoitteena on, että Koeajo.tv-verkkopalvelu avautuu yleisölle marrasjoulukuussa 2003 ja televisio-ohjelma alkaa näkyä Neloselle maaliskuun (2004) alussa. Konseptin ns. suuri lanseeraus ajoittuu televisio-ohjelman alkuun, mutta verkkopalvelua tullaan sen avautumisen jälkeen markkinoimaan yleisölle itsenäisenä tuotteena.

13 12 4 MIKÄ ON BRÄNDI? Brändiä on määritelty monella tavalla. Perinteisesti se on mielletty jonkun tuotteen merkiksi, jonka avulla tuote on tunnistettavissa. Suomalainen brändikonsultti Jari Koskinen (Koskinen 2003, elektroninen dokumentti) määrittelee brändin paremmin ja selvemmin kuin moni ulkomainen tunnettu brändiasiantuntija. Brändi-sana on alun perin merkinnyt eläimille, orjille ja rikollisille tehtyä polttomerkkiä. Se on myös tarkoittanut sekä polttamalla tehtyä merkkiä, että puupalaa tai rautaa jolla merkki on tehty. Brändi on ollut omistajan symboli, tunnistamisen väline. Tunnistamisessa omistajan nimen ja siihen viittavan merkin suhde on olennainen: tämä nauta kuuluu naapurin karjatilalle x. Käytännössä brändi on jo tuolloin ollut (tunnettu) nimi, joka erotetaan joukosta siihen liittyvän visuaalisen koodiston, lähinnä (tunnistettavan ja tunnetun) logon, merkin tai tunnuksen välityksellä. Tuotteella ja brändiksi muuttuneella tuotenimellä on selkeä ero. Brändi on pitkään tarkoittanut lähinnä merkittyä, erottuvaa ja persoonallista tuotenimeä. Coca-cola on brändi, tavallinen cola-juoma ei ole, Whiskas on brändi, tuntematon kissanruokatuote ei ole. Brändiksi ei voi julistautua, asema pitää ansaita erottuvalla, pitkäjänteisellä ja systemaattisesti yhtenäisellä viestimisellä. Brändi vaatii nimen ja viestinnällisen koodiston välisen tiiviin siteen. Tuotteesta - tai paremminkin tuotenimestä - kehittyy brändi pitkäjänteisen nimen ja siihen liittyvän tunnuksen tunnettuuden kehittämisen ansiosta. (Koskinen 2003, elektroninen dokumentti.) Media-alan tunnetuimpia, arvostetuimpia ja useimmiten yleisön eniten käyttämiä verkkobrändejä ovat ne, jotka ovat näkyneet tai tulleet tutuiksi jo muiden mediakanavien kautta. Esimerkiksi Ilta-Sanomat iltapäivälehtenä (www.iltasanomat.fi), MTV3 televisiokanavana (www.mtv3.fi) ja Radio

14 13 Nova radiokanavana (www.radionova.fi). Niillä on jo olemassa sielu. Yleisö luotaa niihin, myös verkossa. Tuttua ja turvallista on aina helpompi ostaa kuin tuntematonta. Tähän perustuu myös hampurilaispaikkojen menestys. McDonaldsin perushampurilainen on samanlainen, ostit sen missä päin maailmaa tahansa. Taloustutkimus Oy ja Markkinointi & Mainonta -lehti tutkivat syyskuussa 2003 suomalaisten verkkobrändien arvostusta. Tutkimuksessa mukana olleet mediabrändit olivat lähes poikkeuksetta tunnettuja jo ennen verkkoon menoaan. Esimerkkeinä brändeistä mainittakoon Aamulehti, Helsingin Sanomat, Iltalehti, Ilta-Sanomat, MTV3 ja Yle. ( Nettibrandien arvostus Suomessa top 100. Markkinointi & Mainonta WWW-julkaisu ) Yhden maailman suurimman mainostoimistoketjun Lowe & Partners Worldwiden toimitusjohtaja Tim Lindsay määrittelee (Kampanja 10/2003, 4) brändin kahdella sanalla: Emotionaalinen lupaus. Jotta ihmiset oppivat tuntemaan ja tietämään tuon emotionaalisen lupauksen, pitää brändiä rakentaa pitkäjänteisesti. (Aaker & Joachimsthaler 2000, 9-54; Koskinen 2003, elektroninen dokumentti.) 4.1 Brändin rakentaminen Suurien brändiasiantuntijoiden mukaan brändien rakennus on monimutkaista puuhaa. Peruselementejä ovat muun muassa erilaiset brändinrakennusohjelmat, brandi-identiteetti ja positiointi sekä brändiarkkitehtuuri. Tärkeintä on kuitenkin tehdä pitkäjänteisesti työtä brändi tunnettuuden ja oikeanlaisten mielikuvien luomisessa. Useimmiten tämä tapahtuu käyttämällä erilaisia markkinointiviestinnällisiä keinoja, kuten mainontaa ja pr-toimintaa. (Aaker & al. 2000, ; Koskinen 2003, elektroninen dokumentti.)

15 Takaako brändäys menestyksen? Brändien on myös syytetty aiheuttaneen ihmisille paljon pahoja asioita. Tunnetuin brändikrittikko on kanadalainen Naomi Klein, jonka brändikriittinen kirja No Logo syyttää brändejä niin massatyöttömyydestä kuin lapsityövoimasta. (Klein 2000, ) Mielestäni kyse ei ole brändeistä vaan rahasta. Aina kun keinolla millä hyvänsä yritetään kasvattaa jonkun yrityksen, yksilön tai vaikkapa brändin rahallista voittoa, niin ikävyyksiltä ei voida välttyä. Maalaisjärki ja ihmisten merkityksen korostaminen ovat teesejäni; Koeajo.tv -brändiä rakennetaan media-alan työpaikkojen luomisen vuoksi, eikä niiden kadottamisen takia. Anu Kantola (1998, 29-32) on puolestaan kritisoinut journalismin liiallista asiakaslähtöisyyttä ja brändäämistä. Vaikka Kantola puhuukin enemmänkin sanomalehtien journalismin ja journalistien brändäämisestä, osuu hän perusajatukseltaan myös Koeajo.tv:hen. Me tekijät pidämme Koeajo.tv:tä journalistisena tuotteena ja pyrimme rakentamaan siitä brändin. Koeajo.tv pyrkii asiakaslähtöisyyteen eli tarjoamaan kuluttajille sitä, mitä he haluavat: tietoa viihdyttävästi autoista. Se on siis juuri sitä Kantolan mainitsemaa täpläjournalismia tai palvelujournalismia. (Kantola & al ) Muuta toisaalta jopa suuri ja mahtava Helsingin Sanomat uudisti lehteään syksyllä 2003 juuri palvelujournalismille (Tietoa HS:n lehtiuudistuksesta. Helsingin Sanomat WWW-julkaisu ) ja mainostajille (Jauhiainen 2003, elektroninen dokumentti) paremmin sopivaksi. Kantola (1998, 31) myös varoittaa, että jos markkinointiosastot ottavat liian voimakkaasti käsiinsä tuotteen, hukkuu ydin pesuveden mukana. Erityisen vaarallisena hän pitää juuri liiallista journalismin brändäämistä ja asiakaslähtöisyyttä, koska sen kulutuksen syyt ovat olleet perinteisesti muut kuin halpa hinta ja hyvät kaupat. (Kantola & al )

16 15 Koeajo.tv:llä ei kuluttajahintaa varsinaisesti edes ole, joten se halpa hinta ei ole mikään peruste käyttää tai olla käyttämättä tuotetta. Lisäksi brändin lähtökohtainen tehtävä juuri on saada tuote mahdollisimman korkealla hinnalla kaupaksi, eikä halvalla. Brändin arvonnousu näkyy yleensä kasvavana rahavirtana. Koeajo.tv:n tapauksessa määrätietoinen ja pitkäjänteinen brändäys toivottavasti kasvattaa mainos- ja sponsorointituloja, jotka taas mahdollistavat yleisön yhä paremman palvelun. Esimerkiksi toimitustyötä tekevien toimittajien määrän tai toimittajien yhtä juttua varten annettavan ajan lisääntymisen kautta. (Aaker & al. 2000, )

17 16 5 KOEAJO.TV LIIKETOIMINTANA Taloudellisten edellytysten on oltava kunnossa, jotta uutta tuotetta voidaan rakentaa nyt ja kehittää tulevaisuudessa. Niin kuin minkä tahansa uuden asian kanssa rahaa on oltava tai ainakin tultava suunnitellussa aikataulussa. Muuten markkinoille pyrkivällä tuotteella ei ole elämisen edellytyksiä. Koeajo.tv:n tapauksessa ulkopuolista rahaa ei ole ollut lähtötilanteessa lainkaan. Olemme omalla palkattomalla työllämme rahoittaneet kaikki, mitä tähän mennessä on tehty. Liikeidean ansaintamallin pitää kuitenkin olla realistinen ja osoittaa mahdollisimman aukottomasti, että rahaa tosiaan alkaa jossakin vaiheessa tulla, muuten leikki loppuu ennen kuin ehtii kunnolla edes käynnistyä. (Abcdigi 2001, ; McKinsey & Company 2000, ) 5.1 Koeajo.tv:n ansaintamalli Koeajo.tv:n liiketoimintamallin tavoitteena on, että jokainen käytetty mediakanava toimii omillaan kannattavasti. Televisio-ohjelman rahoitus tulee televisiokanavalta ja tuotantoyhtiön itsenäisesti hakemilta ohjelmasponsoreilta, joille tarjotaan myös mahdollisuutta näkyä verkkopalvelussa. Verkkopalvelu rahoitetaan mainostuloilla ja sponsorointisopimuksilla. Sponsorit voidaankin helpoimmin sitoa tvohjelmaan katkotunnisteilla, jossa ruutuun tulee ennen ohjelman alkua ja mainoskatkon jälkeen yhteistyökumppanien logot ja selostusääni kertoo, että Koeajo.tv:n pääyhteistyökumppanit ovat esimerkiksi St1, Nokian Renkaat, Juhla Mokka ja Turo Tailor. Tulevaisuudessa mukaan otettavissa mediakanavissa on sama idea: radio-ohjelman tekemisen ja esittämisen sponsoroi jokin taho, mobiilipalvelun ja printtiversion maksavat lähtökohtaisesti mainostajat. Kuluttaja tosin on tottunut maksamaan itse niin aikakauslehdestä kuin mobiilipalveluista, mutta lopullisen päätöksen siitä, tulevatko Koeajo.tv:n sisältö ja käyttö olemaan jokaisessa mediakanavassa yleisölle ilmasta,

18 17 teemme tulevaisuudessa. Liikkeelle kuitenkin lähdemme yleisölle ilmaiseksi (pois lukien televisiolupa ja verkkoyhteyden kustannukset) tarjottavalla verkkopalvelulla ja tv-ohjelmalla, jotka rahoitamme sponsoroinnilla ja mainonnalla. Ansaintamallin taustalla on idea arvoverkosta, jonka jokainen osallinen hyötyy mukana olosta (Pelkonen 2003, 76). Tuotantoyhtiö laskuttaa rahaa mainostajilta ja sponsoreilta, jolla se kustantaa ohjelman ja verkkopalvelun toimittamisen, brändin jatkuvan kehitystyön, seuraavan brändin rakentamisen sekä pääoman koron maksun. Toisen osapuolen omistuksessa oleva media, esimerkiksi tv- tai radiokanava, saa ohjelman esitysoikeuden ilmaiseksi tai pienemmällä korvauksella kuin normaali markkinahinta olisi (Kallio, Pulkkinen & Tiilikka 2002, 25-44) ja tekee voittoa, kun se myy mainosaikaa ohjelman ympärille. Sponsori- ja mainostajataho saa omalle brändille näkyvyyttä, joka lisää liiketoimintaa joko suoraan (enemmän kauppoja) tai välillisesti (brändi mielikuva kehittyy haluttuun suuntaan, ja se taas näkyy enemmin tai myöhemmin kasvavana myyntilukuna) (Aaker & al. 2000, ). 5.2 Tuotantoyhtiöt ennen ja tulevaisuudessa Tuotantoyhtiöt ovat perinteisesti myyneet osaamistaan olemassa olevien jakelukanavien haltioille eli toimineet pääasiassa palveluliiketoiminnassa tai suunnitelleet tuotteensa vain yhtä jakelukanavaa, televisiota, varten. Ohjelmien tai konseptien monimediaalinen tuotteistaminen ja brändääminen on ollut kehittymätöntä. Monimediaalista brändäämistä on nähty lähinnä viihdekonsepteissa. Esimerkkinä tästä on MTV3-kanavalla esitetyt Pop Stars - ja Idols-ohjelmat. Coca-Cola on Idolsin sponsori ja Idols-tuotemerkki on painettu Suomessa myytävien Coca-Cola-pullojen etiketteihin. Tavoitteena on saada Idolsin kohderyhmän ihmiset ostamaan enemmän Coca-Colaa.

19 18 Suomessa toimii tällä hetkellä oikeastaan vain yksi tuotantoyhtiö, joka pyrkii pitkäjänteisesti brändäämään mediatuotteitaan ja hyödyntämään niitä useissa medioissa. Kyseessä on MTV3:n ja Broadcasters Oy:n yhteisomistuksessa oleva Intervisio, jonka tärkeimmät mediabrändit ovat Tilt.tv ja Ruokala.tv (Lahdensivu 2000, elektroninen dokumentti). Ne ovat kuitenkin tyyliltään ja toteutustavaltaan erilaisia kuin Koeajo.tv. Esimerkiksi Ruokala.tv:n verkkopalvelussa sponsorit voivat ostaa sisältöä ( Mediakortti. Ruokalan WWW-sivu ) ja televisio-ohjelma tehdään studiossa. Koeajo.tv haluaa olla siellä, missä autonostajat ovat: autoihin tutustutaan autoliikkeissä ja niitä koeajetaan liikenteessä. Tilt.tv:n tv-ohjelmassa käytetään kuvamateriaalina studiojuontajan osuuksien lisäksi pääosin vain arvioitavien tietokonepelien promootiotarkoitukseen tuotettua pelikuvaa. Koeajo.tv:n tv-ohjelmassa ja verkkopalvelussa näytetään itsetuotettua kuvaa. Verkkopalvelussa voi tulevaisuudessa katsella autojen pitkiä automainoksia, joiden esittäminen tv-kanavilla olisi liian kallista. Tällaiset mainosmateriaalit kuitenkin erotetaan selvästi mainonnaksi tunnuksilla, samaan tapaan kuin kaupallisilla televisiokanavilla. Koeajo.tv:n omistava tuotantoyhtiö tulee toimimaan niin kuin Intervisio eli myös jakelukanavan haltijana. Mahdollisuuden siihen avaa Internet, jonka kautta sisältöä voidaan jakaa täydellisesti omissa käsissä olevan verkkojulkaisun välityksellä. Tulevaisuudessa ja osittain jo nyt mobiililaitteilla ja digi-tv:n välityksellä voi surffailla Internetissä, joten oman verkkojulkaisun tekijänoikeudet täysimääräisesti omistava tuotantoyhtiö voi myöhemmin jakaa sisältöä myös näiden kanavien välityksellä. (Abcdigi 2001, ) 5.3 Brändin merkitys Internet on täynnä erilaisia julkaisuja, jotta kuluttajat löytäisivät jonkun tietyn verkkojulkaisun valtavasta verkkojulkaisujen (tulevaisuudessa

20 19 mobiiliportaaleiden ja digi-tv-palveluiden) massasta, on sen oltava tunnettu ja tunnistettavissa. Sen pitää myös erilaistua muista ja olla kohdeyleisön mielestä houkutteleva ja kiinnostava vaihtoehto. Vaikka jokin mediatuote, esimerkiksi verkkojulkaisu, olisi sisällöltään erinomainen, mutta vain pieni osa kohdeyleisöstä tietää sen olemassa olosta, niin se luultavimmin kuolee pois. Tunnettuus, erilaistuminen ja kohdeyleisön mieliin pääseminen on olemisen ja kehittymisen elinehto ja juuri siihen tavoitteeseen pyrittäessä tarvitaan tuotteen brändiksi rakentamista, brändäystä. (Aaker & al. 2000, ) Ropen mukaan (2002, 53) markkinoinnillisessa mielessä tuote on se, mitä ja millaisena asiakas jonkun hyödykkeen ostaa. Brändäämisella eli merkin avulla tuotteelle tai yritykselle sielun luomisella tarjonta asemoidaan, tehdään vetovoimaiseksi ja houkuttelevaksi verrattuna kilpailijoihin. Jonkun tuotteen asemointi tarkoittaa, että sen kilpailoista erottavat mielikuvat iskostetaan kuluttajien mieleen esimerkiksi mainonnalla. Suomessa Audi sponsoroi alppihiihtoa ja Toyota MTV3:n Hockey Night jääkiekko-ohjelmaa. Nämä tuotteet asemoidaan sponsoroinnin avulla kuluttajien mielissä; molemmat haluavat kytkeytyä urheiluun, mutta lajeina jääkiekko ja alppihiihto ovat erilaisia. Kaikki tuotteet ovat brändättävissä. Tästä ovat hyviä esimerkkejä banaanin (Chiqita) ja mullan (Kekkilä) onnistuneet brändäykset. (Rope 1999, 53.) Ropen (2002, 53) mainitsemat kolme tekijää, eli tarjonnan asemointi ja vetovoiman sekä houkuttelevuuden lisääminen verrattuna kilpailijoihin, ovat tärkeimpiä syitä, miksi Koeajo.tv:n suunnittelutyön tavoitteena on ollut alusta lähtien rakentaa konseptista brändi Koeajo.tv:n nimi, merkki ja perusidea Valitsimme Koeajo.tv:n konseptin nimeksi kahdesta syystä. Ensiksikin konseptin perusidean ymmärtää nimestä eli pääosassa ovat elävällä kuvalla esitettävät autojen koeajot. Toiseksi nimen tv-pääte kertoo, että

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

01. MÄÄRITTELE UNELMASI

01. MÄÄRITTELE UNELMASI BRÄNDISI PERUSTA 01. MÄÄRITTELE UNELMASI Monesti suurin syy miksi päädytään uudelleen brändäämiseen on toiminnan sekavuus ja epäröinti. Ei olla riittävästi ajateltu miltä oma unelma elämäänsä ja liiketoimintaansa

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.

Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen. Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6. Natiivimainonta uutismedioissa: Suomen parhaat työkalut tuloksekkaan natiivimainonnan tekemiseen Santtu Kottila & Sanna Valkeejärvi 3.6.2015 1 4 June 2015 Kaupallinen sisältöyhteistyö Natiivimainonta?

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat

Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat 2 Metron lukijakonsepti Vuodessa Metroa avustaa yli 30 000 lukijaa 3 Lukijat lähettävät toimitukseen yli 35 000 kuvaa, tuhansia juttuja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Aamun ohjelma. Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy

Aamun ohjelma. Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy Aamun ohjelma Klo 9.00 Klo 9.05 Klo 9.35 Tilaisuuden avaus Mika Turtia, myyntiryhmänpäällikkö, Kaleva Oy Kuluttajaymmärryksen hyödyntäminen verkkomainonnassa Jukka Haataja, kehityspäällikkö, Kaleva Oy

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Mitä mediassa tapahtuu?

Mitä mediassa tapahtuu? Mitä mediassa tapahtuu? 12 maakuntalehden yhteistä valtakunnallista toimitusta rakentava päätoimittaja Matti Posio Lännen Media Oy Northern Glow, Oulu 29.8.2014 Tulevaisuus on jo täällä. Se on vain jakautunut

Lisätiedot

EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille

EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille FACEBOOK & TWITTER EIVÄT OHJAA FANEJA SPONSOREILLE. TOTEA ITSE. KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Aikakauslehdet tuovat tehoa mainontaan

Aikakauslehdet tuovat tehoa mainontaan Aikakauslehdet tuovat tehoa mainontaan Aikakausmedian tehocaset Mainonnan teho todennettu tutkimuksella! Tutkimusyhteistyössä tripod research oy M3 Research Oy:n korkealuokkainen tutkimuspaneeli Kuusi

Lisätiedot

Asiantuntijasta vaikuttajaksi. Jarkko Kurvinen Tom Laine Ville Tolvanen. Alma Talent, Helsinki 2017

Asiantuntijasta vaikuttajaksi. Jarkko Kurvinen Tom Laine Ville Tolvanen. Alma Talent, Helsinki 2017 Jarkko Kurvinen Tom Laine Ville Tolvanen Asiantuntijasta vaikuttajaksi Alma Talent, Helsinki 2017 Tilaa Henkilöbrändi Asiantuntijasta vaikuttajaksi Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi Copyright 2017

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media Vuorovaikutteisuutta videomainontaan Teemu Suominen Nelonen Media Aiheet Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä Miksi interaktiivista videomainontaa Esimerkkejä toteutuksista Kokemuksia ja oppeja TV Päälähetys

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009

Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Oppisopimuksen brändi, onko sitä, tulisiko olla? Miten brändi luodaan? Tuukka Turunen Contium Oy 31.3.2009 Mikä on brändi? Oppisopimuksen brändi Oppisopimuksen brändi Q Kuinka hyvin oppisopimus tunnetaan

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Elintarvikepäivä 2004 4.5. Messukeskus Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi www.aula.fi Pekka

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Community Management: sisältökonseptit ja sisältöjen suunnittelu. Viesti ry 14.4.2015

Community Management: sisältökonseptit ja sisältöjen suunnittelu. Viesti ry 14.4.2015 Community Management: sisältökonseptit ja sisältöjen suunnittelu Viesti ry 14.4.2015 Kerttu Dingleltä Aamupäivän agenda Johdanto: digitalisaatio ja sen merkitys liiketoiminnassa Sisältömissio: Jatkuvalla

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Apua, multa tulee idea!

Apua, multa tulee idea! Apua, multa tulee idea! -eli mitä teen ennen kehittämisen aloittamista 1 Tässä vaiheessa, pahaa aavistamatta Asiat ovat vielä normaalisti. Aika ennen aloituspäätöstä on ehkä koko kehitysprosessin tärkein

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020. Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011

Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020. Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011 Asiakaslehden rooli ja näkymät viestinnässä 2015-2020 Kari Tervonen, roadmap director N2, 12.4. 2011 N2 on markkinointi- ja palvelumuotoilutoimisto. Identity Crystallization of the brand essence Strategies

Lisätiedot