KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2009"

Transkriptio

1 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2009 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava mennessä. Tiedot voidaan toimittaa Tilastokeskuksen internet-tiedonkeruusivun ( kautta. Vastaamiseen ja lähetettyjen tietojen seuraamiseen tarvittavat salasanat ja tunnukset ovat lähetekirjeessä. Tiedonkeruusivuilla on Toimintayksiköiden hallinta - järjestelmä, jossa uutena ominaisuutena voi lisätä toimialatiedon toimintayksiköille. Toimintayksikkö-tiedosta tulee ilmetä mitä toimintaa yksikössä harjoitetaan sekä yksikön osoite.

2

3 OHJEEN SISÄLTÖ: KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELU... 4 Kuukausipalkkaisten tiedustelu... 4 Tuntipalkkaisten tiedustelu... 4 Keskeisimmät muutokset verrattuna edelliseen vuoteen ja tietojen ilmoittamisessa erityisesti huomioitavaa... 5 Yhteyshenkilöt ja neuvonta... 6 Tiedonantomenetelmät... 6 Ohje Internet-palvelun käyttöön... 6 Palkanlaskentajärjestelmien omia ohjeita... 8 KUUKAUSIPALKKAISTEN OHJEET... 9 TUNTIPALKKAISTEN OHJEET LIITE 1: PALKKATEKIJÄT SOPIMUSALOITTAIN Kvtes Yhteiset lisät Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat, liite Kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta Talonmiesten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset Kaatokoodit Erilliset työehtosopimukset (Sopimusala A SALA = 5) Opetusala Kvtes:stä sovellettavat lisät OVTES Yleinen osa Yleissivistävän koulun (peruskoulu ja lukio) yhteiset palkkatekijät Ammatillisia oppilaitoksia koskevat yhteiset määräykset OVTES 1999 mukaiset ammattikorkeakoulujen opettajat: Kaatokoodit Teknisten sopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Teknisten sopimus Kaatokoodit Lääkärisopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit Terveyskeskusten väestövastuulääkärit Sairaalalääkärit ja -hammaslääkärit Kunnalliseläinlääkärit Kaatokoodit

4 Kuntasektorin palkkatiedustelu Kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedustelu tehdään lokakuulta Tiedustelun tuloksista laaditaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä palkkatilastoja. Tilastoilla seurataan mm. toteutunutta ansiokehitystä kunta-alalla. Työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä muussa edunvalvonnassa. Tuloksia käytetään myös kuntasuunnittelussa. Jotta tilastot palvelisivat viranomaisten ja myös kuntien ja kuntayhtymien omia tietotarpeita, on tietojen oltava mahdollisimman luotettavia ja nopeasti käytettävissä. Tiedot ovat luottamuksellisia. Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle toimitetaan tiedot lain (L 254/1993, 9 :n) perusteella. Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (280/2004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muista aineistoista poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet. Kuukausipalkkaisten tiedustelu Tiedustelun piiriin kuuluvat! Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään.! Kaikki em. palvelussuhteessa olevat, jotka saavat palkkaa täysimääräisenä, vähennettynä, osalta kuukautta tai eivät saa palkkaa lokakuulta.! Lokakuussa palkallisella tai palkattomalla virka- tai työvapaalla, opintovapaalla, vuosi- tai sairaslomalla, vuorotteluvapaalla, osa-aikalisällä, osa-aikaeläkkeellä, määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat, myös lomautetut! Jos virka on perustettu kahdelle tai useammalle kunnalle yhteisenä, henkilön tiedot ilmoittaa se kunta, jonka hallinto-organisaatioon virka on sijoitettu.! Päätoimiset tuntiopettajat! Sivutoimiset tuntiopettajat (Maksettu palkka ilmoitetaan kohdassa U ja palkkaa vastaava viikkotuntimäärä kohdassa K2. Vaihtoehtoisesti voi käyttää sopivaa kohdan V palkkatekijää, esim , josta ilmoitetaan eurot, tunnit ja maksujakso, yleensä 4).! Perhepäivähoitajat! Työllisyysmäärärahoilla palkatut. (Palvelussuhteen luonne kohdassa I3 merkitään 24.)! Oppisopimussuhteiset (Palvelussuhteen luonteeksi kohdassa I3 merkitään 41.)! Kuukausipalkkaiset vammaiset (entiset suojatyöntekijät, KVTES liite 10) (Palvelussuhteen luonteeksi kohdassa I3 merkitään 50)! Maatalouslomittajat (KVTES palkkahinnoitteluliite 7 ja liite 13) Tiedustelun ulkopuolelle jäävät! Kaikki tuntipalkkaiset työntekijät, jotka kuuluvat tuntipalkkatiedustelun piiriin! Perhehoitajat, omaishoitajat! Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat työttömät! Puolivakinaiset palomiehet Tuntipalkkaisten tiedustelu Tiedustelun piiriin kuuluvat! Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät, joilla on palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään.! Tuntipalkkaiset vammaiset (entiset suojatyöntekijät, TTES liite 5)! Tuntipalkkaiset nuoret ja oppilaat Tiedustelun ulkopuolelle jäävät! Kuukausipalkkaiset palkansaajat, joille maksetaan palkka tuntipalkkana 4

5 Keskeisimmät muutokset verrattuna edelliseen vuoteen ja tietojen ilmoittamisessa erityisesti huomioitavaa Muutokset edellisestä vuodesta: Tiedonkeruusivulle on lisätty 'Toimintayksiköiden hallinta' kohtaan Tilastokeskuksen toimialaluokituksen päivitysmahdollisuus. Toiminnon kautta on mahdollista päivittää toimialatieto vastaamaan yksikön toimintaa mahdollisimman hyvin. Erityisesti huomioitavaa 2009: Palkkojen tulee sisältää alkaen 2,4% yleiskorotus. Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus 53 e / kk, ilmoitetaan palkkatekijällä Säännölliseltä ja ylityöajalta maksettavien työaikakorvausten ja lääkärien palkkioiden yhteydessä tulee ilmoittaa maksujaksotieto (ks. PTMJ s. 14). Maksujaksotiedon perusteella Tilastokeskus muuntaa ilmoitetut eurot kuukausitasolle. Mikäli henkilölle on maksettu henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraista osaa, tulee se eritellä palkkatekijäkoodilla Jokaiselle palkansaajalle tulee ilmoittaa voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukainen palkan perusteena olevan palkkahinnoittelun tai palkkaryhmän numerotunnus. Palkkahinnoittelun ulkopuolisille merkitään tunnukseksi kohtaan P1 HITU. Tuntiopettajille, joilla on painotettu palkka, ilmoitetaan numerotunnus eniten opetetun aineen mukaan. KVTES:n liitteen 12 mukaisen perhepäivähoitajan palkkaluokittelun numerotunnus on 12PPH00A. Kuukausipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan kaikki maatalouslomittajat. OVTESin palkkatekijä 00310, siirtymäkauden lisä on erittäin tärkeätä eritellä. OVTESin kaikki tehtäväkohtaiseen palkkaan sisältyvät palkanosat (myös ns. TVA-osuudet) ilmoitetaan kohtaan U. OPETTAJIEN C-maksupalkkaluokka ilmoitetaan ainoastaan ammattikorkeakoulujen OVTES 1999 ja OVTES piirissä oleville opettajille, mutta palkkaluokan korotuksia ei eritellä. Ammattikorkeakoulujen opettajien (OVTES Liite D) saatavuuslisää ei ilmoiteta erikseen, vaan se sisältyy ilmoitettuun palkkaan (kentät U ja U4). Tiedot ilmoitetaan entisin hinnoittelutunnuksin siten, että tekniikan ja liikenteen tunnuksilla ilmoitetaan ne, jotka ovat oikeutettuja saatavuuslisään (9 ) Tuntipalkkaisille palkkaryhmien ilmoittaminen oikein. Palkkaryhmä tulee ilmoittaa kaikille tuntipalkkaisille palkansaajille. 5

6 Yhteyshenkilöt ja neuvonta Tilastokeskus Palkkatiedustelun tietosisältöä koskeviin tiedusteluihin vastaavat: Kuukausipalkat Mika Idman puh. (09) Kaija Kallio puh. (09) Päivi Sinivirta puh. (09) Tuntipalkat Mika Idman puh. (09) Terhi Öberg puh. (09) Sähköposti: Tiedustelun ohjeet ovat nähtävissä osoitteessa: Kunnallinen työmarkkinalaitos Tiedustelun tekninen tuki Tietosisältöä koskevia ohjeita antavat: Anne Hotti (Kvtes) puh. (09) Mika Juutinen (Lääkärit) puh. (09) Hannu Freund (Ovtes,TS, Tuntipalkat) puh. (09) Itella HelpDesk palvelee arkisin klo Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo Puh Tiedonantomenetelmät Kunta tai kuntayhtymä voi toimittaa palkkatiedot joko sähköisellä lomakkeella, tiedostosiirtona tai hyödyntämällä oman palkanlaskentajärjestelmän palveluja. Tiedonkeruupalvelu sijaitsee osoitteessa Sivuille on koottu taulukoita, jotka perustuvat työnantajan lähettämiin aineistoihin. Tarkemmat ohjeet tiedonkeruupalvelun käyttöön löytyvät kappaleesta 'Ohje internetpalvelun käyttöön'. Toimitettaessa peräkkäistiedostoja Internetin kautta, tiedoston tulee olla tietuekuvauksen mukainen (katso erillinen liite). Palkkatiedoston toimittaminen Internet-palvelun kautta on ilmaista. Internetin kautta tapahtuva tiedostosiirto ja sähköisten lomakkeiden täyttö on tietoturvallista. Kaikki liikenne salataan samalla salaustasolla kuin verkkopankkiyhteydet. Lisätietoja liikenteessä käytetyistä tekniikoista saatte halutessanne Itellan helpdeskistä: Ohje Internet-palvelun käyttöön Sisäänkirjautuminen Tiedostonsiirto Tiedonkeruupalvelu sijaitsee Internet-osoitteessa Avautuvalle sivulle annetaan Tilastokeskuksen toimittama käyttäjätunnus ja salasana. Muistattehan kirjauduttuanne sisään palveluun päivittää omat tietonne kohdassa 'käyttäjän tiedot'. Uudet toimintayksiköt tulee myös päivittää kohdassa Toimintayksikköjen hallinta ennen tietojen lähettämistä, jotta henkilöt ohjautuvat oikeisiin toimintayksiköihin. 1. Valitse sivun vasemman laidan Tiedonsiirto -otsikon alta 'Lähetys'. 2. Hae Selaa painiketta painamalla koneeltasi palkkatiedot sisältävä tietuekuvauksen mukainen peräkkäistiedosto. Tiedoston nimi tulee näkyviin Selaa -painikkeen viereiseen kenttään. 6

7 Sähköiset lomakkeet Arkisto 3. Paina Lähetä tiedoston lähettämiseksi. Mikäli tiedosto sisältää virheitä, ohjelma ilmoittaa "peräkkäistiedostossa on virheitä". Jos tiedosto sisälsi vain vähän virheitä tai virheilmoitukset eivät vaadi korjausta, niin paina pakkohyväksy lähettääksesi tiedoston, muussa tapauksessa korjaukset on tehtävä peräkkäistiedostoon. Pakkohyväksynnän jälkeen tai jos tiedosto ei sisällä virheitä ohjelma ilmoittaa toimitettujen tietueiden lukumäärän. 'Arkisto' -kohdasta pääsee tarkastelemaan toimitettuja tietueita. Yksittäisen henkilön tiedot saat näkyviin lomakemuodossa rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. Peru lähetys -linkistä lomakkeen voi siirtää Lähettämättömien arkistoon, jossa sitä voi editoida ja uudelleen lähettää. (ks. myös ohjeet kohdasta 'Arkisto/ Lähetetyt ilmoitukset'. Poista -linkki hävittää rivin. Jos virheiden määrä on suuri ja korjattu tiedosto halutaan lähettää uudelleen, aikaisemmin lähetetyt tiedot voi poistaa arkiston valinnasta Poista kaikki. 4. Lähetyksen jälkeen vasemman laidan 'Yhteenveto' -otsikon alta kohdasta 'Lähetetyistä tiedoista' saa näkyviin taulukon, jossa on sopimusaloittain henkilöstön lukumäärät, sekä keskimääräiset perus- että varsinaiset palkat Esitäytettyjen lomakkeiden täyttäminen 1. Valitse sivun vasemman laidan 'arkisto' -otsikon alta kohta 'Lähettämättömät ilmoitukset'. Ruutuun avautuu lista edellisvuoden tietojen perusteella esitäytetyistä lomakkeista. Listan voi järjestää ylhäällä olevasta valikosta työnantajan, toimintayksikön, henkilötunnuksen tai lomakkeen tyypin (kuukausipalkkaiset, tuntipalkkaiset) mukaan. 2. Ilmoitusta pääset muokkaamaan rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. 3. Syötä tiedot kenttiin. 4. Muutoksien jälkeen paina hyväksy ja lähetä, jolloin tiedot tallentuvat 'lähetettyihin ilmoituksiin'. Vain lähetettyihin ilmoituksiin tallennetut tiedot toimitetaan Tilastokeskukseen. 48 tunnin ajan tietoja voi palauttaa takaisin Lähettämättömiin ilmoituksiin, jos tiedoissa ilmenee korjattavaa. 5. Voit myös tallentaa lomakkeen 'lähettämättömiin ilmoituksiin' painamalla tallenna lähettämättä, jolloin voit myöhemmin palata niiden täyttämiseen. Uusien työsuhteiden ilmoittaminen 1. Valitse vasemman laidan 'uudet työsuhteet' -otsikon alta joko 'Kuukausipalkkaiset palkansaajat' tai 'Tuntipalkkaiset palkansaajat'. 2. Täytä lomake ja lähetä se painamalla hyväksy ja lähetä, jolloin tiedot tallentuvat 'lähetettyihin ilmoituksiin'. 3. Voit myös tallentaa lomakkeen 'lähettämättömiin ilmoituksiin' painamalla tallenna lähettämättä. Lähettämättömät ilmoitukset 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähettämättömät ilmoitukset'. Näkyviin tulee lista, jossa on tallennetut ilmoitukset. Lähettämättömät ilmoitukset -listalla olevia työsuhteita ei lähetetä Tilastokeskukseen. 2. Ilmoitusta pääset muokkaamaan rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. 3. 'Näytä' -linkin painamisen jälkeen näkyvällä lomakkeella on mahdollista muokata tietoja. Ilmoituksen voi siirtää 'lähetettyihin ilmoituksiin' painamalla hyväksy ja lähetä. 'Lähetetyt ilmoitukset' -listalta tieto lähetetään Tilastokeskukseen. Lähetetyt ilmoitukset 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähetetyt ilmoitukset'. Näkyviin tulee lista, jossa on tallennetut ilmoitukset. 2. Ilmoituksen saat näkyviin rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. Lähetetyt ilmoitukset voi palauttaa yksitellen lähettämättömien ilmoitusten arkistoon editoitaviksi valitsemalla rivin lopusta peruuta lähetys -linkin tai poistaa valitsemalla poista -linkin, 48 tuntia lähetyksestä (ilmoitukset, joita voi käsitellä on lihavoitu). 7

8 Palautetilastoja 3. Mikäli virheellisiä ilmoituksia on paljon, voit poistaa kaikki ilmoitukset listan alla olevalla painikkeella poista kaikki. Jos havaitset virheitä ilmoituksissa, joita ei enää voi kuitenkaan käsitellä (rivit ovat muuttuneet harmaiksi), niin ota yhteyttä Tilastokeskukseen. Tiedonkeruusivuilla on Palautetilastoja aikaisemmilta vuosilta ja tiedustelun edetessä sinne syntyy Yhteenveto - ja Ansiovertailutilastoja lähetetyistä uusista aineistoista. Sivuille kirjautumiseen tarvittavat salasanat ja tunnukset ovat lähetekirjeessä. Vuoden 2008-työnantaja kohtaisen palautetaulukon saa esille sivun vasemmassa laidassa olevan otsikon 'Palautetilastot' alta valitsemalla linkin ' '. Koko kuntasektoria koskevat taulukot löytyvät puolestaan kotisivuiltamme: linkistä 'Taulukot'. Toivomme, että tilastoja käytettäisiin myös mahdollisten virheiden löytämiseen ja tarvittaessa virheistä ilmoitettaisiin myös Tilastokeskukseen. Palkanlaskentajärjestelmien omia ohjeita Logica Pegasos Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Pegasos-asiakasneuvonta Logica Status Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Status-asiakasneuvonta Logica Prima Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Prima-asiakasneuvonta Aditro Pallas, Aditro F.K, Aditro IntimeE ja Aditro R Aineistot siirretään internet-tiedostosiirtoina Itellan palvelimelle edellisten vuosien tapaan. Lisätietoja Aditro Oy:ssä antavat tuotteiden asiakasneuvonnat. Abilita Tilastoaineisto siirretään Itella-Tyvi palvelun kautta kuten aikaisemmin. Lisätietoja antaa Abilitan asiakasneuvonta Logica Populus Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Populus-asiakasneuvonta

9 Kuukausipalkkaisten ohjeet Lomakkeen kohta: B TANT Työnantaja Kunta/ KELA:n kuntakoodi esim Kuntayhtymät/ Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koodi esim (liite 2) Lisätietoja KEVA: Jaana Järvinen puh , ja Eeva-Maija Wikman puh D ID Henkilötunnus Henkilötunnus 11 merkin mittaisena. Esim. PPKKVV-XXXX C TOYK Toimintayksikön numero Tähän ilmoitetaan voimassa olevan toimintayksikön numero. Esim Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen. Toimintayksiköiden tietoja voi lisätä ja päivittää tiedonkeruusivun uudessa Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Toimintayksikön oikeellisuus on tärkeää muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh I1 AMMA Ammattinimike ja numero Täytä ammattinimike ja sitä vastaava numero. Esim. Siivooja Uudet ammattikoodit KEVA: Ari Lindroos puh Käytössä olevat koodit: A P1 SALA Sopimusala 01 KVTES, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 02 OVTES, opetusalan virka- ja työehtosopimus 03 TS, teknisten sopimus 04 Lääkärisopimus 05 Muu (esim. muusikot, näyttelijät, satamajäänmurtajat) HITU Palkkahinnoittelun tunnus Aikaisempina vuosina hinnoittelutunnuksista yli 10 % on ilmoitettu virheellisesti tai tieto puuttuu. Tilastoon tulee ilmoittaa virka ja työehtosopimusten mukainen palkan perusteena oleva palkkahinnoittelun tai palkkaryhmän numerotunnus, joka on 8 merkin pituinen. Voimassaolevat hinnoittelutunnukset löytyvät sopimusaloittain internetosoitteesta Palkkahinnoittelun ulkopuolisille merkitään Tuntiopettajille, joille on laskettu painotettu palkka, ilmoitetaan numerotunnus eniten opetetun aineen mukaan. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaolevat palkkahinnoittelutunnukset löytyvät KVTES:n palkkahinnoitteluliitteistä 1 8. Perhepäivähoitajan tunnus on 12PPH00A. Teknisten sopimuksessa ei voi olla palkkahinnoittelemattomia. Teknisten palkkaryhmiä on kolme kappaletta ja ne löytyvät voimassaolevasta Teknisten sopimuksesta (II luku palkkaus, 8 ). 9

10 I2 KOKOTIED Kokoaika / osa-aikatyö 1 Kokoaikainen (pää-)virka tai toimi 2 Osa-aikainen (pää-)virka tai toimi (työnantajan järjestämä) 3 Sivuvirka tai sivutoimi 4 Osa-aikaeläke 5 Osittainen hoitovapaa 6 Osa-aikalisä, muu osa-aikatyö omasta pyynnöstä Työnantajan järjestämä osa-aikainen palvelussuhde ilmoitetaan seuraavasti: I2 osa-aikaisuus = 2, K2 viikkotyöaika = osa-aikaisen keskimääräinen viikkotyöaika, UT palkan täysimääräisyys = 1. Jos palkka ei ole em. tuntien mukainen, UT=2 ja U1-kentässä ilmoitetaan palkanpidätyksen syy. Omasta pyynnöstään osa-aikaiset, ilmoitetaan muuten kuten edellä, mutta I2 osa-aikaisuus = 4, 5 tai 6. K2 VKTA Viikkotyöaika Kohtaan merkitään pääsääntöisesti työaikajärjestelmän mukainen säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika (myös vuosityöaikaa noudattavat opettajat). Osa-aikaisen, sivutoimisen tms. viikkotyöajaksi merkitään se viikkotuntimäärä, mistä henkilön kanssa on sovittu. Vaikka henkilö olisi lomautettu tai palkattomalla virkavapaalla, työaika ilmoitetaan em. yleisohjeen mukaisesti. Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla, työajaksi merkitään opetusvelvollisuus ilman opetusvelvollisuuden huojennuksia. (h/vko) I3 PLUO Palvelussuhteen luonne 10 Toistaiseksi voimassa oleva virka- tai työsuhde (ns. vakinainen) 20 Määräaikainen virka- tai työsuhde 24 Työllistämistuella työllistetty 40 Oppilas (ei oppisopimussuhteessa), harjoittelija 41 Oppisopimussuhteinen 50 Vammainen (entinen suojatyöntekijä) Mikäli henkilöllä on vakinainen taustavakanssi, mutta lokakuussa hoitaa jotain toista vakanssia määräaikaisena, merkitään palvelussuhde vakinaiseksi (I3=10). L PSLAJI VES / TES 1 Virkasuhde 2 Työsuhde 10

11 K1 T2 TYAP Työaikajärjestelmä Valitse työaikajärjestelmä: 01 Toimistotyöaika (KVTES Työaika -luku, 8 ) keskim. 36,25 h / vko 10 Yleistyöaika keskim. 38,25 h/vko (KVTES Työaika -luku, 7 ) 15 38,25 h/vko talonmiehet 20 Kaksivuorotyö, keskim. 38,25 h/vko 31 Kolmivuorotyö (TS Liite 5) keskeytymätön 32 Kolmivuorotyö (TS Liite 6) keskeytyvä 41 Jaksotyö päivätyönluonteinen, muodollinen 42 Jaksotyö, vuorotyönluonteinen 62 Perhepäivähoitajat (KVTES Liite 12) 70 Sivuviran tai sivutoimen työaika 80 Opetustyö (OVTES Yleinen osa III luku 1, 1, 2, 4) 82 Vuosityöaika 90 Muu työaikasäädös (mm. satamat, näyttelijät ja muusikot) 91 Sairaalalääkärit, -hammaslääkärit, 38,25 h/vko tuntia/viikko (KVTES Työaika, 10 ) 93 Palomiesten ns. poikkeusluvan mukainen työaika 94 Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit, kunnalliseläinlääkärit, kokopäiväiset hygieenikot 95 Ei säädöstä 96 Poikkeavat työaikajärjestelyt (KVTES Työaika, 11 ) LOMAPV Lomapäivät Tähän kohtaan ilmoitetaan lomaoikeuspäivien lukumäärä työpäivinä (edelliseltä vuodelta säästövapaiksi siirrettyjä tai lomarahavapaita päiviä ei lasketa tähän mukaan). Ko. loma-oikeus lomanmääräytymisvuodelta T PAIKA Palveluaika kunnassa Tähän kohtaan ilmoitetaan viimeisimmässä palvelussuhteessa samassa kunnassa tai kuntayhtymässä palveltu aika. Jos palveluaika on kestänyt yli vuoden riittää vuoden tarkkuus. Alle vuoden palvelussuhteissa riittää kuukauden tarkkuus. Palveluajaksi lasketaan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen tulopäivän ja välinen aika. Palkkauksen määräytymisen perusteet R PLKM Vuosisidonnaisten lisien lukumäärä KVTES:ssa ja lääkäreillä (LS) tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0 tai 1 (=5%) tai 2 (=10%). Teknisillä tämä kohta jätetään tyhjäksi. Opettajilla tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0-3, 0-4 tai 0-5 hinnoittelutunnuksesta riippuen. C-taulukon opettajille ei merkitä mitään. SA LPL Opettajien maksupalkkaluokka 11

12 Palkka lokakuulta U4 VARSIN Sopimuksen mukainen varsinainen palkka Varsinainen palkka sisältää tehtäväkohtaisen palkan lisäksi peruspalkanluonteiset lisät kuten esimerkiksi palveluaikaan sidotut lisät, henkilökohtaiset lisät, syrjäseutulisän, kielilisän ja luottamusmieskorvauksen sekä työsuojeluvaltuutetun korvauksen. Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan maksettaessa palkkaa mm. vuosiloman sekä sairausloman ja äitiysvapaan ajalta. Varsinainen palkka on määritelty virka- ja työehtosopimuksissa. Tiedon ilmoittaminen kaikille palkansaajille täysimääräisenä on tärkeää. U PERUS Tehtäväkohtainen palkka KVTES:ssa tähän kohtaan ilmoitetaan lokakuulta maksettu tehtäväkohtainen palkka. Opetusalalla tähän ilmoitetaan työn vaativuuden mukainen tehtäväkohtainen palkka eli sisältää mahdollisen 'TVA -osuuden'. C taulukossa olevilla ilmoitetaan maksupalkkaluokkaa vastaava peruspalkka. Teknisten sopimuksessa oleville tähän ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkka ilman ammattialalisää ja henkilökohtaista palkkaa. Lääkärisopimuksen piirissä oleville tähän ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkka. Palkanlisät, jotka sisältyvät tehtäväkohtaiseen kohdan U palkkaan, ei saa ilmoittaa toistamiseen kohdassa V. Jos palkanlisä maksetaan erillisenä lisänä, kuten syrjäisyyskorotus, se ilmoitetaan kohdassa V. U2 KOKEM Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa, palvelu- tai ammattialalisä KVTES:n henkilöstöllä ja lääkäreillä (LS) tähän kohtaan ilmoitetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa euroina ja sentteinä. Opettajilla tähän merkitään henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osa, C-taulukossa olevilla palvelulisien lukumäärän mukaiset eurot ja sentit. Teknisten sopimusta noudattaville ilmoitetaan ammattialalisän yhteismäärä. Henkilökohtainen palkka ilmoitetaan vain kohdassa V (palkkatekijä 00312) U3 MVLIS Määrävuosilisä Tässä ilmoitetaan KVTES:n ja Lääkärisopimuksen määrävuosilisän eurot ja sentit. Teknisillä tähän ilmoitetaan erillislisän eurot ja sentit. UT VPMJ Palkan täysimääräisyys Tähän ilmoitetaan lokakuun palkan täysimääräisyys sen mukaan, onko tehtäväkohtainen peruspalkka (kohta U) maksettu 1 palkka maksettu täysimääräisenä koko lokakuulta 2 palkka on maksettu osalta lokakuuta tai vähennettynä 4 ei maksettu palkkaa, palkaton virkavapaus tai työloma koko kuukausi Jos palkkaa on vähennetty esim. lomautuksen, sairauden, yksityisasioiden yms. takia, vähennyksen määrää ei ilmoiteta erillisillä palkkatekijäkoodeilla, vaan palkka ilmoitetaan U-kohdassa sen suuruisena kuin se on maksettu ja täysimääräisyystunnukseksi merkitään 2. Palkanpidätyksen syy ilmoitetaan kohdassa U1. Jos koko kuukausi on ollut palkatonta aikaa (UT=4), merkitään myös syykoodi kohtaan U1. Myös osa-aikaisen palkka on täysimääräinen (UT=1), jos maksettu palkka vastaa osa-aikaisen säännöllistä työaikaa (keskimääräinen viikkotyöaika merkitty kohtaan K2). 12

13 U1 PALPI Palkanpidätyksen syy Jos palkkaa on pidätetty lokakuulta tai ei maksettu ollenkaan, ilmoitetaan tähän pidätyksen syy Kuntien eläkevakuutuksen keskeytyksen syyn koodeilla. Jos henkilöllä on lokakuussa useampia palkanpidätyksiä valitaan tähän se syy, jonka mukaan palkanpidätyksen päiviä on lokakuulta ollut eniten. Keskeytyksen syy 11 yksityisasiat 12 opintovapaalain mukainen opintovapaa 13 hoitovapaa, joka seuraa vanhempainvapaa 18 poissaolo säästösyistä 20 erityisäitiysvapaa 21 äitiysvapaa 22 sairasloma, tapaturma 25 vanhempainvapaa, isyysvapaa 26 tilapäinen hoitovapaa 31 työnteko keskeytynyt (ent. Lepäävä aika) 32 lomautus 33 työnseisaus, työsulku 36 ei hoidettavia (perhepäivähoitajat) 37 vuorotteluvapaa 41 toisen viran hoito jäsenyhteisön ulkopuolella tai muun eläkejärjestelmän piirissä 42 rinnakkaisen viran hoito, josta toinen ilmoittaja antaa oman palvelussuhdeilmoituksen 51 kuntoutus (muu kuin kuntien eläkevakuutuksen järjestelmä) 52 kuntien eläkevakuutuksen järjestämä kuntoutus, eläkelaitoksen käytössä 61 määräaikainen työkyvyttömyyseläke 81 julkinen tehtävä 82 asevelvollisuus/siviilipalvelu 83 palvelu valtion eläkkeeseen oikeuttavassa julkisessa tehtävässä/palvelussuhteen eläkelaji VEL 99 muu syy (esim. palvelussuhde päättynyt kesken lokakuun) 13

14 VAIHTUVAMITTAINEN OSA Muut palkanlisät V Tähän ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut palkanlisät ja lisäpalkkiot. Mikäli lokakuun palkkiot maksetaan vasta marraskuussa voidaan tähän ilmoittaa edellisen kuukauden (=syyskuun) palkkiot. Jos palkanlisiä ei ole mahdollista saada koko kuukauden ajalta ja palkanlisiä maksetaan esimerkiksi kolmen viikon työjaksoissa, ilmoitetaan ne lisäpalkkiot joista enin osa on ansaittu lokakuussa. Lomaraha (koodi 03900), tulospalkkio (koodi 03201) ja kannustuslisä (koodi 01127) ilmoitetaan koko vuodelta 2009 tai edeltävältä 12 kuukaudelta, jos vuoden 2009 lopussa maksettavia tulospalkkioita ei vielä tiedetä. Lokakuussa maksettu lomakorvaus ilmoitetaan kuntasektorin palkkatilastoon koodilla Takautuvasti muulta kuin lokakuulta ansaittuja palkaneriä ei ilmoiteta. Vuoden 2009 aikana mahdollisesti takautuvasti maksettuja vuoden 2008 lomarahoja ei myöskään ilmoiteta. PTKOO Palkkatekijäkoodi Tässä ilmoitetaan sopimusalakohtainen palkkatekijä. Sopimusaloittaiset palkkatekijäluettelot (täyttöohjeiden sivuilla 20-31) sisältävät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkanlisät, työaikakorvaukset ja lisäpalkkiot. Vain voimassa olevia palkkatekijäkoodeja tulee käyttää. Paikallisesti käytettävät lisät, joita ei ole mainittu kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa, ilmoitetaan seuraavilla kaatokoodeilla sen mukaan, maksetaanko lisä säännölliseltä työajalta vai ylityöajalta. Jos henkilö saa useampia paikallisesti sovittuja lisiä, lisien eurot yhdistetään ja ilmoitetaan ao. kaatokoodilla. Käytä kaatokoodeja harkiten muu säännölliseltä työajalta maksettu palkanlisä muu lisä- tai ylityöajalta maksettu lisä V V V PTMK Palkkatekijän eurot,sentit Tässä ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut palkanlisät ja lisäpalkkiot euroina ja sentteinä. PTTUN Palkkatekijän tunnit tai suoritemäärä Kun lisää maksetaan työtuntien tai suoritteen perusteella, on työtunnit tai suoritemäärä (esim. potilaskäyntien määrä) myös ilmoitettava. Tunnit ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. PTMJ Palkkatekijän maksujakso: Maksujaksoksi merkitään moneltako viikolta työaikakorvauksia, lääkärien toimenpidepalkkioita ja muita kuukausittain vaihtuvia lisiä on maksettu. Jaksotyössä ilmoitetaan työvuorolistan mukainen palkanmaksujakso, jolta lisät on maksettu. Esimerkiksi mikäli jaksotyön työvuorolista on kolme viikkoa, mutta esim. iltatyökorvauksia on kertynyt vain yhdeltä viikolta ko. jaksolla, merkitään lisän maksujaksoksi viikolta 3 3 viikolta 4 kuukaudelta 5 5 viikolta 6 6 viikolta 7 7 viikolta 8 8 viikolta 9 9 viikolta A B 10 viikolta 11 viikolta jne. Jos lokakuulle sattuu kaksi kolmen viikon maksujaksoa eli palkkatekijän raha-arvo ja tunnit sisältävät molempien maksujaksojen tiedot, merkitään maksujaksoksi 6. Tällaisessa tilanteessa myös vain yhden maksujakson tietojen ilmoittaminen riittäisi, jolloin maksujaksoksi merkitään 3. 14

15 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä: säännöllisen työajan keskituntiansio sekä kokonaiskeskituntiansio tehtyä työtuntia kohden. Kun otetaan lisäksi huomioon palkalliselta poissaoloajalta maksetut eurot ja tunnit saadaan kokonaiskeskituntiansio palkattua työtuntia kohden. Tätä käytetään kuukausi- ja tuntipalkkaisten ansioiden vertailuun. Tuntipalkkatilastoon ilmoitetaan Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja palvelussuhdetiedot. Työntekijöillä on työsuhde kuntaan tai kuntayhtymään lokakuussa Ansioiden erittely vuoden 2009 tiedustelussa on seuraava: Tehdyn työajan ansiot: Tunnit Eurot + Aikatyö xxx,xx xxxxx,xx - Työkokemuslisien osuus xxxxx,xx - Henkilökohtaisen lisän osuus xxxxx,xx - Työolosuhdelisien osuus xxxxx,xx + Urakkatyö xxx,xx xxxxx,xx + Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus xxxxx,xx säännölliseltä työajalta + Sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta xxxxx,xx + Ylityö (korotusosa) xxx,xx xxxxx,xx + Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus xxxxx,xx ylityöajalta + Sunnuntaityökorotus ylityöajalta xxxxx,xx Ei tehdyn työajan ansiot: + Sairas-, vuosiloma-, koulutus-, juhlapäiväyms. xxx,xx xxxxx,xx palkallisen poissaoloajan palkka + Varallaolokorvaus xxx,xx xxxxx,xx + Muut ei-tehdyn työajan lisät xxxxx,xx Lomakkeen kohta: G1 TILJAKSO Tilastointijakso Merkitään ajanjakso, jolta palkkatiedot ilmoitetaan. Esim Tilastointiajankohta on lokakuu Jos ilmoitusjakso ei satu täysin lokakuulle, valitse ilmoitukseen syys lokakuulle osuvat viikot. Tilastoon ilmoitetaan sekä tehdyn että ei-tehdyn työajan ansiot. Tilastoon ei kuitenkaan ilmoiteta verottomia korvauksia, kuten päivärahoja tai työkalukorvauksia. A TANT Työnantaja Kunta/ KELA:n kuntakoodi esim Kuntayhtymät/ Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koodi esim (liite 1) Lisätietoja KEVA: Jaana Järvinen puh B TOYK Toimintayksikön numero Tähän ilmoitetaan voimassa olevan toimintayksikön numero. Esim Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen. Toimintayksiköiden tietoja voi lisätä ja päivittää tiedonkeruusivun uudessa Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Toimintayksikön oikeellisuus on tärkeää muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh

16 B1 TOYKNIMI Toimintayksikön nimi Varsinkin uusien toimintayksiköiden nimet pitäisi ilmoittaa tässä, esim. Tekninen varasto, sikäli kuin niitä ei ole päivitetty Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Tieto on tärkeä ja sitä tarvitaan muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseen. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh D KUNTA Työpaikan sijaintikunta Valitse työpaikan sijaintikunta. E ID Henkilötunnus Henkilötunnus 11 merkin mittaisena. Esim Y. H AMMA Ammattinimike ja numero Täytä ammattinimike ja numero. Esim muurari Uudet koodit KEVA: Ari Lindroos puh Käytössä olevat koodit: G2 PLUO Palvelussuhteen luonne 10 Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde (ns. vakinainen) 20 Määräaikainen työsuhde 24 Työllistämistuella työllistetty 40 Oppilas (ei oppisopimussuhteessa), harjoittelija 41 Oppisopimussuhteinen 50 Vammaiset (entiset suojatyöntekijät) G3 PALRY Palkkaryhmä TTES:n palkkaryhmä: 1A-1C 2A-2B 3 4 O (oppisopimuksen tehneet oppilaat) N (nuoret alle 18v. työntekijät) Älä käytä roomalaisia numeroita I, II, III tai IV. F PERUST Perustuntipalkka Henkilölle maksettava perustuntipalkka lokakuun alussa. 16

17 G4 KOKOTIED Kokoaika / osa-aikatyö 1 Kokoaikainen toimi 2 Osa-aikainen toimi (työnantajan järjestämä) 3 Sivutoimi 4 Osa-aikaeläke 5 Osittainen hoitovapaa 6 Osa-aikalisä, muu osa-aikatyö omasta pyynnöstä G5 VKTA Viikkotyöaika Kohtaan merkitään säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika G6 TYAP Työaikajärjestelmä Valitse työaikajärjestelmä: 01 Toimistotyöaika (KVTES Työaika -luku, 8 ) 36,25 h / vko 10 Yleistyöaika 38,25 h/vko (TTES, 6 2) 15 38,25 h/vko talonmiehet 20 Kaksivuorotyö, 38,25 h/vko 31 Kolmivuorotyö (TTES, 6 3) keskeytymätön 32 Kolmivuorotyö (TTES, 6 4) keskeytyvä 41 Jaksotyö päivätyönluonteinen, muodollinen 42 Jaksotyö, vuorotyönluonteinen 70 Sivuviran tai sivutoimen työaika 82 Vuosityöaika 90 Muu työaikasäädös (mm. satamat, näyttelijät ja muusikot) 95 Ei säädöstä 96 Poikkeavat työaikajärjestelyt (KVTES Työaika, 11 ) T1 PAIKA Palveluaika kunnassa Tähän kohtaan ilmoitetaan viimeisimmässä palvelussuhteessa samassa kunnassa tai kuntayhtymässä palveltu aika. Jos palveluaika on kestänyt yli vuoden riittää vuoden tarkkuus. Alle vuoden palvelussuhteissa riittää kuukauden tarkkuus. Palveluajaksi lasketaan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen tulopäivän ja välinen aika. T2 LOMAPV Lomapäivät Tähän kohtaan ilmoitetaan lomapäivien lukumäärä työpäivinä (edelliseltä vuodelta säästövapaiksi siirrettyjä päiviä ei lasketa tähän mukaan). Ko. loma-oikeus lomanmääräytymisvuodelta I1 AITUN Aikatyö, tunnit Tunnit ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Tunteihin sisältyvät myös yli- ja hätätyön sekä sunnuntaityön tunnit todellisina tehtyinä tunteina. I2 AIANS Aikatyö, ansiot Aikatyön palkka tarkoittaa kokonaistyöajalta maksettua perustuntipalkkaa lisättynä erikoispalkkio-, työkokemus-, henkilökohtaisilla- ja työolosuhdelisillä. Aikapalkkaan ei sisällytetä työaikalisiä eikä ylityön korotusosaa, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdissa L4 (ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus säännölliseltä työajalta), L5 (sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta), M2 (ylityöansiot, ylityön korotusosa) M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät), M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta) (korottamaton palkka). 17

18 Jos henkilö on ollut tiedustelukuukauden aikana sairaslomalla, äitiysvapaalla, palkallisella vapaalla, koulutuksessa, vuosilomalla, reservin kertausharjoituksissa, tms. ilmoitetaan poissaoloajalta maksettu palkka tunteineen kentissä P1(palkallisen vapaan tunnit ) ja P2 (palkallisen vapaan palkka). L1 KLIS Työkokemuslisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyön palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. L2 HLIS Henkilökohtaisten lisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyö palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. L3 MLIS Työolosuhdelisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyö palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. K1 UTUN Urakkatyö, tunnit Ilmoita tunnit kuten kohdassa I1(aikatyö tunnit), myös urakkapohjista. K2 UANS Urakkatyö, ansiot Eri urakkalajeja ei erotella (esim. osa-, suoraurakka yms.), vaan kaikki tehdyt urakkatunnit ja vastaavat ansiot summataan ao. tunti- ja eurokenttiin. Ilmoita eurokentässä tunteja vastaavat eurot eli ns. urakkaennakot. Jos urakan kesto on ollut kuukautta pitempi, ilmoita ns. urakkapohjista vain se osuus, joka kohdistuu tiedusteluajankohdalle. Mikäli maksuun on tullut pohjia useista eri urakoista, lasketaan kullekin pohjalle tiedustelujakson osuus ja ne summataan eurokenttään. L4 VSLI Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus säännölliseltä työajalta Iltatyölisä, yötyölisä, lauantaityökorotus ja vuorotyökorotus. Jos vuoro-, ilta- tai yötyö on ylityökorotus ilmoitetaan kohdassa M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät). L5 SKOR Sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta Säännölliseltä sunnuntaityöajalta maksetaan yleensä 100% korotettua palkkaa. Ilmoita tässä korotuksen osuus. Jos sunnuntaityö on ylityötä, ilmoitetaan korotuksen osuus kohdassa M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta). M1 YLITUN Ylityötunnit Tuntikenttään ilmoitetaan tehtyjen vuorokautisten ja viikottaisten ylityötuntien yhteismäärä. Myös sunnuntaina ja eräinä juhlapäivinä tehdyt ylityötunnit ilmoitetaan tässä todellisina tehtyinä tunteina olivatpa ne 50%:n 65%:n, 150%:n tai 200%:n ylityötunteja. M2 YLIKORV Ylityöansiot, ylityön korotusosa Ylityöansioilla tarkoitetaan em. tunneilta maksettua palkan korotusosaa mahdollisesti maksettuine viikkolepokorvauksineen. Ylityöansio ei saa sisältää työaikalisiä eikä sunnuntaityökorotusta, jotka ilmoitetaan kohdissa M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät) ja M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta). 18

19 M3 VYLI Ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät M4 SYLI Sunnuntaityökorotus ylityöajalta Jos sunnuntaina tehty työ on ylityötä, siitä maksetaan sunnuntaityökorotuksen lisäksi ylityökorvaus. Ilmoita tässä sunnuntaityökorotuksen osuus (100%). Ylityön osuus ilmoitetaan kohdassa M2 (ylityöansiot, ylityön korotusosa). P1 PALTUN Palkallisen vapaan tunnit P2 POLOANS Palkallisen vapaan palkka Tiedustelujaksolle osuneen palkallisen poissaolon (esim. sairasloman, 50- tai 60-vuotispäivän, lapsen äkillisen sairastumisen, lapsen syntymään liittyvä tms.) ajalta maksettu palkka ja tunnit. P3 VAROTUN Varallaoloajan tunnit P4 VAROPALK Varallaolokorvaus P5 PALMUU Muut ei tehdyn työajan ansiot Muut tiedustelujaksoon kohdistuvat ei tehdyn työajan ansiot, joita ei edellä ole eroteltu mihinkään kenttään, kuten tossuraha, ilmoitetaan tässä. Verottomia korvauksia ei ilmoiteta. Työsuhteen päättyessä maksettavaa lomakorvausta ei ilmoiteta tilastoon. R1 VTULOS Tulospalkkio Tulospalkkio ilmoitetaan tässä koko vuodelta. R2 ERIK Erikoispalkkio Tähän ilmoitetaan työsuoritukseen tai työtulokseen liittyvien tekijöiden perusteella maksettavia erillisiä palkkioita, jotka ovat työsuoritemäärästä välittömästi riippumattomia (esim. koneen käyntiaika tai hyötysuhde, raaka-ainesäästöt, tuotteen laatu, hylkytuotannon määrä yms.) TTES 33. R3 LUONT Luontoisedut, verollinen Tähän ilmoitetaan henkilölle maksettavat luontoisedut. 19

20 Liite 1: Palkkatekijät sopimusaloittain Kvtes Yhteiset lisät Palkkaus Koodi Palkkatekijä II luku Henkilökohtaisen lisän harkinnanvarainen osa Kannustuslisä Kielilisä Kokouspalkkio Luentopalkkio Syrjäseutulisä Tulospalkkio Työaika Koodi Palkkatekijä III luku Aattokorvaus * * Hälytysraha Hätätyökorvaus * Iltatyökorvaus * Iltavuorolisä * Lauantaityökorvaus* Lisätyökorvaus * Sunnuntaityökorvaus * Varallaolokorvaus, asunnossa * Varallaolokorvaus, vapaamuotoinen * Viikkolepokorvaus* Vuorotyölisä * Ylityökorvaus 50 % * Ylityökorvaus 100 % * Yötyökorvaus * Yövuorolisä * Vuosiloma Koodi Palkkatekijä IV luku Loma- ja sairausajalta, sunnuntai-, ilta- ja yötyölisistä maksetut prosenttikorvaukset mm. jaksotyössä * Lomaraha Lomakorvaus ,17 Virkavapaus Luontoisedut Koodi Palkkatekijä V luku Loma- ja sairausajalta, sunnuntai-, ilta- ja yötyölisistä maksetut prosenttikorvaukset mm. jaksotyössä * Koodi Palkkatekijä VI luku Luontoisetu, verollinen Pukuraha * tähdellä * - merkityistä ilmoitetaan myös tehdyt tunnit! 20

21 Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Koodi Palkkatekijä VII luku Luottamusmieskorvaus Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat, liite 12 Palkkatekijät kuten KVTES paitsi Koodi Palkkatekijä Päiväkohtainen erilliskorvaus Yötyökorvaus 15 % Ylityökorvaus, korottamaton tuntipalkka Kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta Koodi Palkkatekijä liite Rasitelisä (teatterikiertue) Talonmiesten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset Kaatokoodit Koodi Palkkatekijä liite Talonmiehen varallaolokorvaus, 35 % * Talonmiehen varallaolokorvaus, 25 % * Talonmiehen ilta- ja yötyökorvaus, 35 % * Paikallisesti käytettävät lisät, joita ei ole mainittu kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa, ilmoitetaan seuraavilla kaatokoodeilla sen mukaan, maksetaanko lisä säännölliseltä työajalta vai ylityöajalta. Jos henkilö saa useampia paikallisesti sovittuja lisiä, lisien eurot yhdistetään ja ilmoitetaan ao. kaatokoodilla. Käytä kaatokoodeja harkiten muu säännölliseltä työajalta maksettu palkanlisä 00069* muu lisä- tai ylityöajalta maksettu lisä (ilmoita myös tunnit) Erilliset työehtosopimukset (Sopimusala A SALA = 5) Näyttelijäin kunnallinen teatterityöehtosopimus Koodi Palkkatekijä Paikkauskorvaus (näyttelijät) Rasitelisä (teatterikiertue) Näytöspalkkio (koko vuoden ajalta) Kaupunginorkesterien ym. pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus Kaupunginorkestereihin tilapäisiin tehtäviin palkattuja muusikoita koskeva työehtosopimus Koodi Palkkatekijä Esitys- tai harjoituspalkkio (muusikot) 21

22 Opetusala Kvtes:stä sovellettavat lisät Palkkaus Mikäli jotain lisää maksetaan työtuntien perusteella, on tehdyt työtunnit myös ilmoitettava, erityisesti ylityötunnit. Vuosiloma Luontoisedut Koodi Palkkatekijä II luku Tulospalkkio Kannustuslisä Kielilisä Kokouspalkkio Luentopalkkio Koodi Palkkatekijä IV luku Lomaraha Koodi Palkkatekijä VI luku Luontoisetu, verollinen Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Koodi Palkkatekijä VII luku Luottamusmieskorvaus Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus OVTES Yleinen osa Koodi Palkkatekijä II luku Epäpätevyysalennus, (1-6 ja eräissä tapauksissa 12 pl) (euromääräisessä palkkauksessa olevilla ei ilmoita tätä palkkatekijää, vaan suoraan alempana peruspalkkana) Henkilökohtaisen lisän harkinnanvarainen osa, Syrjäseutulisä Toisen opettajan tunnin hoitopalkkio, 30 % Yksityisoppilaan kuulustelupalkkio Ylituntipalkkio, vuosiviikkotunteina Ylituntipalkkio, kertatuntipalkkioina Tukiopetus- ja oppilaanohjauspalkkio Kehitysaluelisä Koodi Palkkatekijä IV luku Lomapäiväkorvaus

23 Yleissivistävän koulun (peruskoulu ja lukio) yhteiset palkkatekijät Peruskoulu, liite 1 Koodi Palkkatekijä Koulukohtainen opetuksen kehittämispalkkio Kuntakohtainen opetuksen kehittämispalkkio, Demonstraatiokorvaus Kerhotuntipalkkio... 1, , Rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitopalkkio Vesopäiväpalkkio Henkilökohtainen palkanlisä.....ovtes tai Ylioppilastutkinnon valvontapalkkio , Siirtymäkauden lisä Koodi Palkkatekijä Taito- ja taideaineiden lisä Audiovisuaalisten laitteiden hoitopalkkio Ruokapalvelutoimen ohjauspalkkio Kielistudion esimiehen palkkio Kirjastonhoitopalkkio Kokoelmien hoitopalkkio Koulumatkakuljetusta odottavien ohjauspalkkio Kuulolaitteiden huoltokorvaus Luokanvalvojan palkkio Musiikkiesitysten hoitopalkkio Opetuksen ohjauspalkkio Oppilaskodin oppilaan ohjauspalkkio Oppilaskunnan ohjaajan palkkio Tietokonelaitteiston hoitopalkkio Lukio, liite 2 Koodi Palkkatekijä Yksityisoppilaan kuulustelupalkkio Aikuislukio, liite3 Koodi Palkkatekijä liite Audiovisuaalisten laitteiden hoitopalkkio Kielistudion esimiehen palkkio Kirjastonhoitopalkkio Kokoelmien hoitopalkkio Luokanvalvojan/ ryhmänjohtajan palkkio Luokattoman lukion lisä Tietokonelaitteiston hoitopalkkio Äidinkielen kurssilisä, luokattomat Kesäkurssin valvontapalkkio

24 Ammatillisia oppilaitoksia koskevat yhteiset määräykset Koodi Palkkatekijä Eräät opettajalle määrättävät muut kuin luokkaopetustyöt Ilta-, viikonloppu- ja lomaopetuslisä Ammattioppilaitos, liite 4 Koodi Palkkatekijä Henkilökohtainen palkanlisä... OVTES ja Laitteistokorvaus Luokanvalvojan/ ryhmänohjaajan palkkio Osastonjohtajan palkkio Urakointilisä Kauppaoppilaitos, liite 5 Koodi Palkkatekijä Henkilökohtainen palkanlisä,... OVTES ja Kurssiopetuslisä Suuntautumisopintojen johtajan/ koulutusohjelma johtajan palkkio Luokanvalvojan/ ryhmänohjaajan palkkio Sivutoimipisteen esimiespalkkio Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos, liite 6 Koodi Palkkatekijä Laitteistokorvaus Henkilökohtainen palkanlisä, Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, liite 7 EI lomakkeen kohdassa V ilmoitettavia palkkatekijöitä. Metsä- ja puutalousoppilaitos, liite 8 Koodi Palkkatekijä Henkilökohtainen palkanlisä, Merenkulkuoppilaitos, liite 9 24

25 Koodi Palkkatekijä Luokanvalvojanpalkkio/ ryhmänohjaajan palkkio Henkilökohtainen palkanlisä, Ammattikorkeakoulu, osio D Koodi Palkkatekijä Iltatyölisä Työajan ylityskorvaus Yötyölisä OVTES 1999 mukaiset ammattikorkeakoulujen opettajat: Hotelli- ja ravintolaoppilaitos, liite 8 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, liite 11 Koti- ja laitostalousoppilaitos, liite 12 Maatalousoppilaitos, liite 13 Teknillinen oppilaitos Ylitunnin siirto varsinaiseen palkkaan (2-4 pl) Viikkotunti- ym. palkkiot ilmoitetaan lomakkeen kohdassa V Apulaisrehtorinpalkkio Henkilökohtainen palkanlisä, Kielistudion esimiehen palkkio Laitteiston hoitopalkkio...8, Luokanvalvojan palkkio Oppilaan ohjauspalkkio...8, Osastonjohtajan palkkio Rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitopalkkio...8, Tukiopetuspalkkio...8, Urakointilisä Ylituntipalkkio, kertatuntipalkkioina...8, Ylituntipalkkio, vuosiviikkotunteina...8, Yksityisoppilaan kuulustelupalkkio Viikkotunti- ym. palkkiot ilmoitetaan lomakkeen kohdassa V Koodi Palkkatekijä liite Apulaisrehtorinpalkkio Henkilökohtainen palkanlisä, Kirjallisen kuulustelun valvontapalkkio Suuntautumisopintojen johtajan/ koulutusohjelma johtajan palkkio Luokanvalvojan/ ryhmänjohtajan palkkio Osastonjohtajan palkkio Rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitopalkkio Ylituntipalkkio, vuosiviikkotunteina Yksityisoppilaan kuulustelupalkkio Yleisaineiden yhdysopettajan palkkio Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, osio E 25

26 Koodi Palkkatekijä Ilta- viikonloppu- ja yöopetuslisä Lisätyökorvaus Musiikkioppilaitos, liite 10 Koodi Palkkatekijä Sivutoimipisteen johtajalisä Tuntiopettajan lautakunta- ja suunnittelutehtäväpalkkio Ylituntipalkkio, vuosiviikkotunteina Ylituntipalkkio, kertatuntipalkkioina Kansalaisopisto ja kansanopistot, liite 11 Koodi Palkkatekijä Iltaopetuslisä Lasten ja nuorten taidekoulu, liite 12 Kaatokoodit EI lomakkeen kohdassa V ilmoitettavia palkkatekijöitä. Paikallisesti käytettävät lisät, joita ei ole mainittu kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa, ilmoitetaan tilastoon kaatokoodilla sen mukaan, maksetaanko lisää säännölliseltä työajalta vai ylityöajalta. Jos henkilölle maksetaan useampia paikallisesti sovittuja lisiä, lisien eurot yhdistetään ja ilmoitetaan ao. kaatokoodilla. Koodi Palkkatekijä muu säännölliseltä työajalta maksettava lisä muu ylityöajalta maksettava lisä. (ilmoitettava myös tunnit) 26

27 Teknisten sopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Työaika Työaika ym. korvaukset maksetaan KVTES:n määräysten mukaisesti Koodi Palkkatekijä III luku Aattokorvaus * Hälytysraha Hätätyökorvaus Iltatyökorvaus* Iltavuorolisä* Lauantaityökorvaus* Lisätyökorvaus* Sunnuntaityökorvaus * Vapaa-aikakorvaus (rahana) Varallaolokorvaus, asunnossa Varallaolokorvaus, vapaamuotoinen* Viikkolepokorvaus Vuorotyölisä Ylityökorvaus 50 %* Ylityökorvaus 100 %* Yötyökorvaus* Yövuorolisä* Vuosiloma Koodi Palkkatekijä IV luku Lomaraha Lomakorvaus Luontoisedut Koodi Palkkatekijä VI luku Luontoisetu, verollinen Pukuraha Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Koodi Palkkatekijä VII luku Luottamusmieskorvaus Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus Teknisten sopimus Palkkaus Koodi Palkkatekijä II luku Henkilökohtainen lisä Kokouspalkkio Luentopalkkio Palomiesten erillinen lisä...(kt:n yleiskirje A35/1995) Syrjäseutulisä Tulospalkkio * tähdellä * - merkityistä ilmoitetaan myös tehdyt tunnit! 27

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

Palkkatekijät sopimusaloittain KVTES

Palkkatekijät sopimusaloittain KVTES Palkkatekijät sopimusaloittain KVTES Yhteiset lisät Palkkaus II luku 00400 Henkilökohtaisen lisän harkinnanvarainen osa...... 6 01127 Kannustuslisä...... 8 01095 Kielilisä...... 9 01543 Kokouspalkkio......

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2017 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2015 Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedustelun ilmoitetaan: Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 1.10.2015 palvelussuhde

Lisätiedot

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2016 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuuluvat työntekijät, joilla

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 1.10.2013 palvelussuhde kuntaan

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2016 Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedustelun ilmoitetaan: Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 1.10.2016 palvelussuhde

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava 19.12.2008 mennessä. Tiedot

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Lokakuu Sisällysluettelo Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten vastaamisohjeet...2 Ketä tiedustelu koskee ja miltä ajalta tiedot annetaan...2

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2007

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2007 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2007 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava 14.12.2007 mennessä. Tiedot

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2017 Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan: Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 2.10.2017 palvelussuhde

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 07.11.2002 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2003 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu! Tämän ohjeen sisältö: " 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun " 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot

Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Palkkiot KT Yleiskirjeen 11/2015 liite 2 OVTES palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 36,05 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset

Lisätiedot

1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015

1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015 1(7) Ohjeen sisältö: 1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015 Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin:

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite

KT 8.4.2015 Yleiskirjeen 5/2015 liite OVTES:n 2014 2016 palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien Yleiskorotuksella 0,4 prosenttia korotetaan 1.7.2015 lukien - hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeen täyttöohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Sisällysluettelo Lomakkeen täyttöohjeet Tuntipalkkaiset Yleisohjeita lomakkeen täyttämistä varten...2 Lomakkeen täyttöohjeet lokakuussa 2004...3 Lomakkeen

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksia

Virka- ja työehtosopimuksia Virka- ja työehtosopimuksia Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus Tarkentavat virkaehtosopimukset

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) 1.2.2010 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien

Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien Palkat ja palkkiot 1.1.2012 lukien OSIO A Yleinen osa Yksityisoppilaan kuulustelu (25 ) 35,07 e/kerta OSIO B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön yhteiset määräykset Tehtäväkohtainen palkka Hinnoittelu-

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA Lomapalkan laskentasäännöt Lomapalkan laskentasäännön valinta riippuu siitä, mitä palkkaustapaa ja ansaintasääntöä työntekijän osalta on noudatettu lomanmääräytymisvuoden

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Kunta-ala Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisia oppilaitoksia koskeva vuosityöaikakokeilu Sopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia opettajiin paremmin soveltuvasta työajasta, työajan suunnittelusta,

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys www.kuntatyonantajat.fi Tiedusteluun vastanneet Tiedusteluun vastasi 275 kunnan ja kuntayhtymän palkka-asiamiestä

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeen täyttöohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Sisällysluettelo Lomakkeen täyttöohjeet Kuukausipalkkaiset Yleisohjeita lomakkeen täyttämistä varten... 2 Lomakkeen täyttöohjeet lokakuussa 2004... 3 Kuukausitason

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYSASEMILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä paikallista virkaehtosopimusta

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tämän ohjeen sisältö: 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2006

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2006 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2006 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 2006-03-28 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2006 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 15/2007 liite 3 1 (10) Vuosilomamääräysten soveltamisohjeet Suurin osa käytännön soveltamisen kannalta tärkeistä vuosilomamääräyksistä on ennallaan. Tällaisia

Lisätiedot

Ohjeet CSV tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu

Ohjeet CSV tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 1(7) Ohjeet CSV tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 1. EXCEL-TIEDOSTON MUUNTAMINEN CSV-TIEDOSTOKSI JA SIIRTO TIEDUSTELUUN... 2 1.1. Yleistä CSV-tiedoston luonnista... 2 1.2 Excel-Taulukon

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 23.5.2016 LUKIEN

KUUKAUSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 23.5.2016 LUKIEN 1 (32) 23.5.2016 KUUKAUSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 23.5.2016 LUKIEN 2 (32) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty ohjeiden tarkennuksia sekä lisätty peruskoulutustiedon 31.3.2008

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

KVTES 1.1.2012 28.2.2014 Korotukset 1.1.2012. Korotukset 1.2.2013 yleiskorotus 1,7 % yleiskorotus 1,46 % järjestelyerä 0,7 % järjestelyerä 0,6 %

KVTES 1.1.2012 28.2.2014 Korotukset 1.1.2012. Korotukset 1.2.2013 yleiskorotus 1,7 % yleiskorotus 1,46 % järjestelyerä 0,7 % järjestelyerä 0,6 % Tietopaketti opettajan työajoista ja palkkauksesta Lukuvuosi 2012 2013 Lukuvuoden suunnittelun tueksi tarkoitetussa tietopaketissa on koottuna keskeisiä sopimusmääräyksiä opettajan työajasta ja palkkauksesta.

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1 OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat toisen asteen ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten rehtorit

Lisätiedot

Piekkala (12)

Piekkala (12) YLEISKIRJEEN 17/2005 LIITE 1 1 (12) SOVELTAMISOHJEET KESÄKUUN KERTASUORITUKSESTA, EUROMÄÄRÄISEEN PALKKAAN SIIRTYMISESTÄ JA YHTEISSUUNNITTELUTYÖAJAN LISÄYKSEN VAIKUTUKSESTA PALKKAAN KESÄKUUN KERTASUORITUS

Lisätiedot

Piekkala (17)

Piekkala (17) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 34/2005 LIITE 1 Piekkala 9.12.2005 1 (17) OPETUSALAN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) MUUTOKSET PERUSKOULU PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJAN PERUSPALKKA ERÄISSÄ

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät

Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät Ajankohtaista työmarkkina- ja neuvottelutilanteesta AKOL:n neuvottelupäivät 1 TYKA Työllisyys- ja kasvusopimus TYKA I: kunta 1.3.2014-31.12.2015, yksityinen 1.4.2014-31.1.2016 TYKA II: kunta 1.1.2016-31.1.2017,

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot