KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008"

Transkriptio

1 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava mennessä. Tiedot voidaan toimittaa Tilastokeskuksen internet-tiedonkeruusivun (http://sol.itella.net/tkpalkka) kautta. Vastaamiseen ja lähetettyjen tietojen seuraamiseen tarvittavat salasanat ja tunnukset ovat lähetekirjeessä. Tiedonkeruusivuilla on Toimintayksiköiden hallinta - järjestelmä, jonka kautta voi lisätä uusia ja päivittää vanhojen toimintayksiköiden tietoja. Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Myös palkanlaskennan it-operaattoreiden kautta lähetetyt aineistot näkyvät internettiedonkeruusivulla Lähetettyjen ilmoitusten arkistossa. Lihavoituna näkyviä tietoja voi korjata ja täydentää vähintään 48 tuntia lähetyksen jälkeen. Sivulta löytyvät myös Yhteenveto lähetetyistä tiedoista sekä Ansiovertailuraportti, joiden perusteella voi arvioida tietojen oikeellisuutta suhteessa edelliseen vuoteen. Edellisten vuosien palautetilastoista viimeisin aukeaa linkistä Vastaanottajaa pyydetään huolehtimaan siitä, että ohjeet ja liitteet toimitetaan tarvittaessa edelleen aineiston käsittelijöille virastoihin ja laitoksiin sekä huolehtimaan siitä, että palautusaikatauluja noudatetaan. Tiedonkeruusivulle tulee päivittää yhteyshenkilötiedot mm. mahdollisten ongelmien selvittämisen helpottamiseksi. Pyydämme kiinnittämään huomiota myös tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen edellä mainittujen tiedonkeruusivun tilastojen sekä Toimintayksiköiden hallinta - järjestelmän avulla.

2

3 OHJEEN SISÄLTÖ: KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELU... 4 Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat... 4 Kuukausipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät... 4 Tuntipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat... 4 Tuntipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät... 4 Keskeisimmät muutokset tietosisällössä verrattuna edelliseen vuoteen tai tietojen ilmoittamisessa erityisesti huomioitavaa... 5 Yhteyshenkilöt ja neuvonta... 6 Tiedonantomenetelmät... 6 Ohje Internet-palvelun käyttöön... 6 Palkanlaskentajärjestelmien omia ohjeita... 8 Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset... 9 KUUKAUSIPALKKAISTEN OHJEET TUNTIPALKKAISTEN OHJEET LIITE 1: PALKKATEKIJÄT SOPIMUSALOITTAIN Kvtes Yhteiset lisät Perhepäivähoitajat, myös lapsen kodissa työskentelevät Kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta Talonmiesten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset Kaatokoodit Erilliset työehtosopimukset (Sopimusala A SALA = 5) Opetusala Kvtes:stä sovellettavat lisät OVTES Yleinen osa Yleissivistävän koulun (peruskoulu ja lukio) yhteiset palkkatekijät Ammatillisia oppilaitoksia koskevat yhteiset määräykset OVTES 1999 mukaiset ammattikorkeakoulujen opettajat: Kaatokoodit Teknisten sopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Teknisten sopimus Kaatokoodit Lääkärisopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit Terveyskeskusten väestövastuulääkärit Sairaalalääkärit ja -hammaslääkärit Kunnalliseläinlääkärit Kaatokoodit LIITE 2: KUNTAYHTYMÄT LIITE 3: TIETUEKUVAUS, KUUKAUSIPALKKAISET LIITE 4: TIETUEKUVAUS, TUNTIPALKKAISET

4 Kuntasektorin palkkatiedustelu Kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedustelu tehdään lokakuulta Tiedustelun tuloksista laaditaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä palkkatilastoja. Tilastoilla seurataan mm. toteutunutta ansiokehitystä kunta-alalla. Työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä muussa edunvalvonnassa. Tuloksia käytetään myös kuntasuunnittelussa. Jotta tilastot palvelisivat viranomaisten ja myös kuntien ja kuntayhtymien omia tietotarpeita, on tietojen oltava mahdollisimman luotettavia ja nopeasti käytettävissä. Tiedot ovat luottamuksellisia. Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle toimitetaan tiedot lain (L 254/1993, 9 :n) perusteella. Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (280/2004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muista aineistoista poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet. Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat! Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään.! Kaikki em. palvelussuhteessa olevat, jotka saavat palkkaa täysimääräisenä, vähennettynä, osalta kuukautta tai eivät saa palkkaa lokakuulta.! Lokakuussa palkallisella tai palkattomalla virka- tai työvapaalla, opintovapaalla, vuosi- tai sairaslomalla, vuorotteluvapaalla, osa-aikalisällä, osa-aikaeläkkeellä, määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat, myös lomautetut! Jos virka on perustettu kahdelle tai useammalle kunnalle yhteisenä, henkilön tiedot ilmoittaa se kunta, jonka hallinto-organisaatioon virka on sijoitettu.! Päätoimiset tuntiopettajat! Sivutoimiset tuntiopettajat! Perhepäivähoitajat! Työllisyysmäärärahoilla palkatut. (Palvelussuhteen luonne kohdassa I3 merkitään 24.)! Oppisopimussuhteiset (Palvelussuhteen luonteeksi kohdassa I3 merkitään 41.)! Kuukausipalkkaiset vammaiset (entiset suojatyöntekijät, KVTES liite 10) (Palvelussuhteen luonteeksi kohdassa I3 merkitään 50)! Maatalouslomittajat (KVTES palkkahinnoitteluliite 7 ja liite 13) Kuukausipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät! Kaikki tuntipalkkaiset työntekijät, jotka kuuluvat tuntipalkkatiedustelun piiriin! Perhehoitajat, omaishoitajat! Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat työttömät! Puolivakinaiset palomiehet Tuntipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat! Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät, joilla on palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään.! Tuntipalkkaiset vammaiset (entiset suojatyöntekijät, TTES liite 5)! Tuntipalkkaiset nuoret ja oppilaat Tuntipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät! Kuukausipalkkaiset palkansaajat, joille maksetaan palkka tuntipalkkana 4

5 Keskeisimmät muutokset tietosisällössä verrattuna edelliseen vuoteen tai tietojen ilmoittamisessa erityisesti huomioitavaa Kuukausipalkkaisten tiedustelu: Muutokset edellisestä vuodesta: Tiedonkeruusivulle on lisätty Toimintayksiköiden hallinta, jonka kautta voi lisätä uusia ja päivittää vanhojen toimintayksiköiden tietoja työnantajan toimintayksikkökehikkoon. Tällöin tietueella riittää toimintayksikön koodi (tuntipalkkaisilla kohta B ja kuukausipalkkaisilla C), eikä nimeä tarvita. Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Erityisesti huomioitavaa 2008: Palkkojen tulee sisältää alkaen 2,4% yleiskorotus. OVTESin palkkatekijä 00310, siirtymäkauden lisä, erittäin tärkeätä eritellä. OVTESin kaikki tehtäväkohtaiseen palkkaan sisältyvät palkanosat (myös ns. TVA-osuudet) ilmoitetaan kohtaan U. Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus 53 e / kk, uusi palkkatekijä Sopimusten mukainen varsinainen palkka tulee ilmoittaa tiedustelun kohdassa U4 VARSIN Lokakuun kaikki palkanosat sekä palvelussuhdetta kuvaavat tiedot tulee ilmoittaa tiedusteluun ensisijaisesti tässä ohjeessa olevia koodeja käyttäen. Säännölliseltä ja ylityöajalta maksettavien työaikakorvausten ja lääkärien palkkioiden yhteydessä tulee ilmoittaa maksujaksotieto (ks. PTMJ s. 16). Maksujaksotiedon perusteella Tilastokeskus muuntaa ilmoitetut eurot kuukausitasolle. Jokaiselle palkansaajalle tulee ilmoittaa voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukainen palkan perusteena olevan palkkahinnoittelun tai palkkaryhmän numerotunnus. Palkkahinnoittelun ulkopuolisille merkitään tunnukseksi kohtaan P1 HITU. Tuntiopettajille, joilla on painotettu palkka, ilmoitetaan numerotunnus eniten opetetun aineen mukaan. KVTES: Palkkaluokittelusta on poistettu seuraavat hinnoittelut, jotka v lähtien merkitään tunnuksella kohtaan P1 HITU: 01HAL021, 01HAL022, 01HAL023, 04FAR01A, 04FAR011, 04PSY030, 04PUH020, 04RAV000. Lisäksi seuraavat palkkahinnoitteluryhmät on yhdistetty: 04SOS020 -> 04SOS040 ja 05PKO02A -> 05PKO02B. Liitteen 12 mukaisen perhepäivähoitajan palkkaluokittelun numerotunnus on 12PPH00A. OPETTAJIEN C-maksupalkkaluokka ilmoitetaan ainoastaan ammattikorkeakoulujen OVTES 1999 piirissä oleville opettajille, mutta palkkaluokan korotuksia ei eritellä. Ammattikorkeakoulujen opettajien (OVTES Liite D) saatavuuslisää ei ilmoiteta erikseen, vaan se sisältyy ilmoitettuun palkkaan (kentät U ja U4). Tiedot ilmoitetaan entisin hinnoittelutunnuksin siten, että tekniikan ja liikenteen tunnuksilla ilmoitetaan ne, jotka ovat oikeutettuja saatavuuslisään (9 ) Kuukausipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan kaikki maatalouslomittajat. Tuntipalkkaisten tiedustelu: Muutokset edellisestä vuodesta: ei muutoksia Erityisesti huomioitavaa 2008: Palkkaryhmien ilmoittaminen oikein. Palkkaryhmä tulee löytyä kaikilta tuntipalkkaisilta palkansaajilta. 5

6 Yhteyshenkilöt ja neuvonta Tilastokeskus Palkkatiedustelun tietosisältöä koskeviin tiedusteluihin vastaavat: Kuukausipalkat Markku Jutila puh. (09) Kaija Kallio puh. (09) Mika Idman puh. (09) Päivi Sinivirta puh. (09) Tuntipalkat Mika Idman puh. (09) Markku Jutila puh. (09) Terhi Öberg puh. (09) Tiedustelun ohjeet ovat nähtävissä osoitteessa: Kunnallinen työmarkkinalaitos Tietosisältöä koskevia ohjeita antavat: Margareta Heiskanen (Kvtes) puh. (09) Anne Hotti (Kvtes) puh. (09) Mika Juutinen (Lääkärit) puh. (09) Hannu Freund (Ovtes,TS, Tuntipalkat) puh. (09) Tiedustelun tekninen tuki Itella HelpDesk palvelee arkisin klo Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo Puh Tiedonantomenetelmät Kunta tai kuntayhtymä voi toimittaa palkkatiedot joko sähköisellä lomakkeella, Internet-tiedostosiirtona tai hyödyntämällä oman it-operaattorin palveluja ja linjayhteyksiä. Tarkemmat ohjeet mahdollisista toimitustavoista palkanlaskentajärjestelmittäin ovat seuraavassa kappaleessa. Tiedonkeruupalvelu sijaitsee osoitteessa Sivuilla ovat nähtävillä myös edellisten vuosien Palautetilastot sekä uusien tietojen oikeellisuuden kontrollia helpottavat Yhteenvetoja Ansiovertailutilastot. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät kappaleesta 'Ohje internetpalvelun käyttöön'. Toimitettaessa peräkkäistiedostoja Internetin kautta, tiedoston tulee olla tietuekuvauksen mukainen (katso sivut 37-39). Palkkatiedoston toimittaminen Internet-palvelun kautta on kaikilta täysin ilmaista. Internetin kautta tapahtuva tiedostosiirto ja sähköisten lomakkeiden täyttö on tietoturvallista. Kaikki liikenne salataan samalla salaustasolla kuin verkkopankkiyhteydet. Lisätietoja liikenteessä käytetyistä tekniikoista saatte halutessanne Itellan helpdeskistä: Ohje Internet-palvelun käyttöön Tiedonkeruupalvelu sijaitsee Internet-osoitteessa Avautuvalle sivulle annetaan Tilastokeskuksen toimittama käyttäjätunnus ja salasana. Muistattehan kirjauduttuanne sisään palveluun päivittää omat tietonne kohdassa 'käyttäjän tiedot'. Uudet toimintayksiköt tulee myös päivittää kohdassa Toimintayksikköjen hallinta ennen tietojen lähettämistä, jotta henkilöt ohjautuvat oikeisiin toimintayksiköihin. 6

7 Tiedostonsiirto Sähköiset lomakkeet Arkisto 1. Valitse sivun vasemman laidan Tiedonsiirto -otsikon alta 'Lähetys'. 2. Hae Selaa painiketta painamalla koneeltasi palkkatiedot sisältävä tietuekuvauksen mukainen peräkkäistiedosto. Tiedoston nimi tulee näkyviin Selaa -painikkeen viereiseen kenttään. 3. Paina Lähetä tiedoston lähettämiseksi. Ohjelma tulostaa toimitetuista tiedoista summaraportin, jossa on ilmoitettu toimitettujen tietueiden (henkilöiden) lukumäärä, virheiden lukumäärä virhetyypeittäin ja toimintaohjeet. Tämän alla on yksityiskohtainen virhelista. Saatte ilmoituksen "Tiedoston muoto on tuntematon", jos tiedosto ei ole tietuekuvauksen (katso sivut 37-39) mukainen. 4. Jos tiedosto sisälsi vain vähän virheitä tai virheilmoitukset eivät vaadi korjausta, niin paina pakkohyväksy lähettääksesi tiedoston. 5. Valitse sivun vasemman laidan valikosta Yhteenvetotilasto. Näkyviin tulee tilasto, jossa on sopimusaloittain henkilöstön lukumäärät, sekä keskimääräiset perus- että varsinaiset palkat Valinnasta 'Lähetetyt ilmoitukset'. tulee näkyviin lista, jossa on lähetetyt ilmoitukset. Ilmoituksen saat näkyviin lomakemuodossa rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. Peruuta lähetys -linkistä lomakkeen voi siirtää Lähettämättömien arkistoon, jossa sitä voi editoida ja uudelleen lähettää. (ks. myös ohjeet kohdasta 'Arkisto/ Lähetetyt ilmoitukset'. Poista -linkki hävittää rivin (poistetut voi palauttaa Lähettämättömiin Näytä poistetut - valinnan kautta. Jos virheiden määrä on suuri ja korjattu tiedosto halutaan lähettää uudelleen, aikaisemmin lähetetyt tiedot voi poistaa arkiston valinnasta Poista kaikki. Esitäytettyjen lomakkeiden täyttäminen 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähettämättömät ilmoitukset'. Ruutuun ilmestyy lista esitäytetyistä lomakkeista. Listan voi järjestää ylhäällä olevasta valikosta työnantajan, toimintayksikön, henkilötunnuksen tai lomakkeen tyypin (kuukausipalkkaiset, tuntipalkkaiset) mukaan. 2. Ilmoitusta pääset muokkaamaan rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. 3. Syötä tiedot kenttiin. 4. Muutoksien jälkeen paina hyväksy ja lähetä, jolloin tiedot tallentuvat 'lähetettyihin ilmoituksiin'. Vain lähetettyihin ilmoituksiin tallennetut tiedot luetaan Tilastokeskukseen tuotantotietokantaan. Vähintään 48 tunnin ajan tietoja voi palauttaa takaisin Lähettämättömiin, jos korjaustarvetta ilmenee. 5. Voit myös tallentaa lomakkeen 'lähettämättömiin ilmoituksiin' painamalla tallenna lähettämättä. Tiedot ovat tällöin vain väliaikaisesti tallennettuina ja voit myöhemmin palata niiden täyttämiseen. Uusien työsuhteiden ilmoittaminen 1. Mene pääsivulle valitsemalla sivun vasemman laidan valikosta 'Pääsivu'. 2. Valitse pääsivulta joko linkki Kuukausipalkkaiset palkansaajat tai Tuntipalkkaiset palkansaajat. 3. Täytä lomake ja lähetä se painamalla hyväksy ja lähetä, jolloin tiedot tallentuvat 'lähetettyihin ilmoituksiin'. 4. Voit myös tallentaa lomakkeen 'lähettämättömiin ilmoituksiin' painamalla tallenna lähettämättä. Lähettämättömät ilmoitukset 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähettämättömät ilmoitukset'. Näkyviin tulee lista, jossa on tallennetut ilmoitukset. Lähettämättömät ilmoitukset -listalla olevia työsuhteita ei lueta Tilastokeskuksen tuotantotietokantaan. Tiedot luetaan korkeintaan 48 tunnin päästä siitä, kun ne ovat siirretty 'lähetettyihin ilmoituksiin'. Toimintaohjeet tähän on kohdissa 3 ja Voit järjestää listaa valitsemalla listan yläpuolella olevasta valikosta halutun järjestysvaihtoehdon ja painamalla päivitä lista. 3. Ilmoitusta pääset muokkaamaan rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. 7

8 Palautetilastoja 4. 'Näytä' -linkin painamisen jälkeen näkyvällä lomakkeella on mahdollista muokata tietoja. Ilmoituksen voi siirtää 'lähetettyihin ilmoituksiin' painamalla hyväksy ja lähetä. 'Lähetetyt ilmoitukset' -listalta tieto luetaan Tilastokeskukseen tuotantotietokantaan. Lähetetyt ilmoitukset 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähetetyt ilmoitukset'. 2. Voit järjestää listaa valitsemalla listan yläpuolella olevasta valikosta halutun järjestysvaihtoehdon ja painamalla päivitä lista. 3. Ilmoituksen saat näkyviin rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. Lähetetyt ilmoitukset voi palauttaa yksitellen lähettämättömien ilmoitusten arkistoon editoitaviksi valitsemalla rivin lopusta peruuta lähetys -linkin tai poistaa valitsemalla poista -linkin, vähintään 48 tuntia lähetyksestä (ilmoitukset, joita voi käsitellä on lihavoitu). 4. Mikäli virheellisiä ilmoituksia on paljon, voit poistaa kaikki ilmoitukset rivien lopussa olevalla painikkeella poista kaikki. Jos havaitset virheitä ilmoituksissa, joita ei enää voi kuitenkaan käsitellä (ovat muuttuneet harmaiksi), niin ota yhteyttä Tilastokeskukseen. Tiedonkeruupalvelun internet-osoitteessa avautuvalla sivulla on myös Palautetilastoja aikaisemmilta vuosilta ja tiedustelun edetessä sinne syntyy Yhteenveto - ja Ansiovertailutilastoja lähetetyistä uusista aineistoista. Toivomme, että tilastoja käytettäisiin aineistojen oikeellisuuden kontrollointiin ja tarvittaessa virheistä ilmoitettaisiin myös Tilastokeskukseen Ansiovertailuraportin linkistä. Sivuille kirjautumiseen tarvittavat salasanat ja tunnukset ovat lähetekirjeissä. Lokakuun 2007-palautetaulukon saa esille sivun vasemmassa laidassa olevan otsikon 'Palautetilastot' alta valitsemalla linkin ' '. Koko kuntasektoria koskevat sekä kuntamuodottaiset yhteenvetotaulukot löytyvät puolestaan kotisivuiltamme linkistä 'Palkkatilastot'. Palkanlaskentajärjestelmien omia ohjeita Logica Pegasos Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Pegasos-asiakasneuvonta Logica Status Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Status-asiakasneuvonta Logica Prima Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Prima-asiakasneuvonta Aditro Pallas, Aditro F.K, Aditro IntimeE ja Aditro R Aineistot siirretään internet-tiedostosiirtoina Itellan palvelimelle edellisten vuosien tapaan. Lisätietoja Aditro Oy:ssä antavat tuotteiden asiakasneuvonnat. Abilita Tilastoaineisto siirretään Itella-Tyvi palvelun kautta kuten aikaisemmin. Lisätietoja antaa Abilitan asiakasneuvonta

9 Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset helpottavat yhteydenpitoa ja virhelähteiden kartoitusta ongelmatilanteissa. Tällä hetkellä voimassa olevat tunnukset ovat: 01 Tricons 02 Abilita 03 Aditro F.K 04 Logica Populus 06 Kauniainen 07 Espoo 08 Omnia 09 YTV 10 Helsinki 12 Vantaa 20 Logica Pegasos 22 Logica Status 25 Sähköiset lomakkeet 26 Aditro IntimeE & Aditro R 27 Logica Prima 28 Aditro Pallas 30 Aditro F.K Uusille palkanlaskentajärjestelmille voidaan luoda uusi tunnus. Uudet tunnukset antaa Tilastokeskuksessa Mika Idman puh.( 09)

10 Kuukausipalkkaisten ohjeet Lomakkeen kohta: B TANT Työnantaja Kunta/ KELA:n kuntakoodi esim Kuntayhtymät/ Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koodi esim (liite 2) Lisätietoja KEVA: Jaana Järvinen puh Eeva-Maija Wikman puh D HTUN Henkilötunnus Henkilötunnus 11 merkin mittaisena. Esim. PPKKVV-XXXX C TOYKS Toimintayksikön numero Tähän ilmoitetaan voimassa olevan toimintayksikön numero. Esim Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen. Toimintayksiköiden tietoja voi lisätä ja päivittää tiedonkeruusivun uudessa Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Toimintayksikön oikeellisuus on tärkeää muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh I1 VKOO Ammattinimike ja numero Täytä ammattinimike ja sitä vastaava numero. Esim. Siivooja Uudet ammattikoodit KEVA: Ari Lindroos puh Käytössä olevat koodit: A P1 SALA Sopimusala 01 KVTES, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 02 OVTES, opetusalan virka- ja työehtosopimus 03 TS, teknisten sopimus 04 Lääkärisopimus 05 Muu (esim. muusikot, näyttelijät, satamajäänmurtajat) HITU Palkkahinnoittelun tunnus Aikaisempina vuosina hinnoittelutunnuksista yli 10 % on ilmoitettu virheellisesti tai tieto puuttuu. Tilastoon tulee ilmoittaa virka ja työehtosopimusten mukainen palkan perusteena oleva palkkahinnoittelun tai palkkaryhmän numerotunnus, joka on 8 merkin pituinen. Voimassaolevat hinnoittelutunnukset löytyvät sopimusaloittain internetosoitteesta Palkkahinnoittelun ulkopuolisille merkitään Yhdistelmäviroille/-toimille merkitään tunnukseksi se, mikä parhaiten vastaa henkilön tehtäviä. Tuntiopettajille, joille on laskettu painotettu palkka, ilmoitetaan numerotunnus eniten opetetun aineen mukaan. 10

11 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaolevat palkkahinnoittelutunnukset löytyvät KVTES:n palkkahinnoitteluliitteistä 1 8, huomaa poistetut ja yhdistetyt palkkaryhmät Perhepäivähoitajan tunnus on 12PPH00A. Teknisten sopimuksessa ei voi olla palkkahinnoittelemattomia. Teknisten palkkaryhmiä on kolme kappaletta ja ne löytyvät voimassaolevasta Teknisten sopimuksesta (II luku palkkaus, 8 ). I2 VLUO Kokoaika / osa-aikatyö 1 Kokoaikainen (pää-)virka tai toimi 2 Osa-aikainen (pää-)virka tai toimi (työnantajan järjestämä) 3 Sivuvirka tai sivutoimi 4 Osa-aikaeläke 5 Osittainen hoitovapaa 6 Osa-aikalisä, muu osa-aikatyö omasta pyynnöstä Työnantajan järjestämä osa-aikainen palvelussuhde ilmoitetaan seuraavasti: I2 osa-aikaisuus = 2, K2 viikkotyöaika = osa-aikaisen keskimääräinen viikkotyöaika, UT palkan täysimääräisyys = 1. Jos palkka ei ole em. tuntien mukainen, UT=2 ja U1-kentässä ilmoitetaan palkanpidätyksen syy. Omasta pyynnöstään osa-aikaiset, ilmoitetaan muuten kuten edellä, mutta I2 osa-aikaisuus = 4, 5 tai 6. K2 SÄTY Viikkotyöaika Kohtaan merkitään pääsääntöisesti työaikajärjestelmän mukainen säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika (myös vuosityöaikaa noudattavat opettajat). Osa-aikaisen, sivutoimisen tms. viikkotyöajaksi merkitään se viikkotuntimäärä, mistä henkilön kanssa on sovittu. Vaikka henkilö olisi lomautettu tai palkattomalla virkavapaalla, työaika ilmoitetaan em. yleisohjeen mukaisesti. Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla, työajaksi merkitään opetusvelvollisuus ilman opetusvelvollisuuden huojennuksia. (h/vko) I3 PLUO Palvelussuhteen luonne 10 Toistaiseksi voimassa oleva virka- tai työsuhde (ns. vakinainen) 20 Määräaikainen virka- tai työsuhde 24 Työllistämistuella työllistetty 40 Oppilas (ei oppisopimussuhteessa), harjoittelija 41 Oppisopimussuhteinen 50 Vammainen (entinen suojatyöntekijä) Mikäli henkilöllä on vakinainen taustavakanssi, mutta lokakuussa hoitaa jotain toista vakanssia määräaikaisena, merkitään palvelussuhde vakinaiseksi (I3=10). L PLAJI VES / TES 1 Virkasuhde 2 Työsuhde 11

12 K1 T2 SÄÄ Työaikajärjestelmä Valitse työaikajärjestelmä: 01 Toimistotyöaika (KVTES Työaika -luku, 8 ) keskim. 36,25 h / vko 10 Yleistyöaika keskim. 38,25 h/vko (KVTES Työaika -luku, 7 ) 15 38,25 h/vko talonmiehet 20 Kaksivuorotyö, keskim. 38,25 h/vko 31 Kolmivuorotyö (TS Liite 5) keskeytymätön 32 Kolmivuorotyö (TS Liite 6) keskeytyvä 41 Jaksotyö päivätyönluonteinen, muodollinen 42 Jaksotyö, vuorotyönluonteinen 62 Perhepäivähoitajat (KVTES Liite 12) 70 Sivuviran tai sivutoimen työaika 80 Opetustyö (OVTES Yleinen osa III luku 1, 1, 2, 4) 82 Vuosityöaika 90 Muu työaikasäädös (mm. satamat, näyttelijät ja muusikot) 91 Sairaalalääkärit, -hammaslääkärit, 38,25 h/vko tuntia/viikko (KVTES Työaika, 10 ) 93 Palomiesten ns. poikkeusluvan mukainen työaika 94 Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit, kunnalliseläinlääkärit, kokopäiväiset hygieenikot 95 Ei säädöstä 96 Poikkeavat työaikajärjestelyt (KVTES Työaika, 11 ) LOMAP Lomapäivät Tähän kohtaan ilmoitetaan lomaoikeuspäivien lukumäärä työpäivinä (edelliseltä vuodelta säästövapaiksi siirrettyjä tai lomarahavapaita päiviä ei lasketa tähän mukaan). Ko. loma-oikeus lomanmääräytymisvuodelta T AIKA Palveluaika kunnassa Tähän kohtaan ilmoitetaan viimeisimmässä palvelussuhteessa samassa kunnassa tai kuntayhtymässä palveltu aika. Jos palveluaika on kestänyt yli vuoden riittää vuoden tarkkuus. Alle vuoden palvelussuhteissa riittää kuukauden tarkkuus. Palveluajaksi lasketaan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen tulopäivän ja välinen aika. Palkkauksen määräytymisen perusteet R PLKM Vuosisidonnaisten lisien lukumäärä KVTES:ssa tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0 tai 1 (=5%) tai 2 (=10%). Teknisillä tämä kohta jätetään tyhjäksi. Lääkäreillä tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0 tai 1 (=5%) tai 2 (=10%). Opettajilla tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0-3, 0-4 tai 0-5 hinnoittelutunnuksesta riippuen.. C-taulukon opettajille ei merkitä mitään. 12

13 SA LPL Opettajien maksupalkkaluokka Palkka lokakuulta U4 VARSIN Sopimuksen mukainen varsinainen palkka Varsinainen palkka sisältää tehtäväkohtaisen palkan lisäksi peruspalkanluonteiset lisät kuten esimerkiksi palveluaikaan sidotut lisät, henkilökohtaiset lisät, syrjäseutulisän, kielilisän ja luottamusmieskorvauksen sekä työsuojeluvaltuutetun korvauksen. Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan maksettaessa palkkaa mm. vuosiloman sekä sairausloman ja äitiysvapaan ajalta. Varsinainen palkka on määritelty virka- ja työehtosopimuksissa. Tiedon ilmoittaminen kaikille palkansaajille täysimääräisenä on tärkeää. U PERUS Tehtäväkohtainen palkka KVTES:ssa tähän kohtaan ilmoitetaan lokakuulta maksettu tehtäväkohtainen palkka. Opetusalalla tähän ilmoitetaan työn vaativuuden mukainen tehtäväkohtainen palkka eli sisältää mahdollisen 'TVA -osuuden'. C taulukossa olevilla ilmoitetaan maksupalkkaluokkaa vastaava peruspalkka. Teknisten sopimuksessa oleville tähän ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkka ilman ammattialalisää ja henkilökohtaista palkkaa. Lääkärisopimuksen piirissä oleville tähän ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkka. Palkanlisät, jotka sisältyvät tehtäväkohtaiseen kohdan U palkkaan, ei saa ilmoittaa toistamiseen kohdassa V. Jos palkanlisä maksetaan erillisenä lisänä, kuten syrjäisyyskorotus, se ilmoitetaan kohdassa V. U2 KOKE Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa, palvelu- tai ammattialalisä KVTES:n henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa yhteensä euroina ja sentteinä ilmoitetaan tässä. Opettajilla tähän merkitään henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan euromäärä. C-taulukossa olevilla palvelulisien (lkm 1-4) eurot ja sentit Teknisten sopimusta noudattaville ilmoitetaan ammattialalisän yhteismäärä. Henkilökohtainen palkka ilmoitetaan vain kohdassa V (palkkatekijä 00312) Lääkäreillä tähän kohtaan ilmoitetaan lokakuulta maksettu henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa euroina ja sentteinä. U3 MVLIS Määrävuosilisä Tässä ilmoitetaan KVTES:n ja Lääkärisopimuksen määrävuosilisän eurot ja sentit. Teknisillä tähän ilmoitetaan erillislisän eurot ja sentit. UT MJRJ Palkan täysimääräisyys Tähän ilmoitetaan lokakuun palkan täysimääräisyys sen mukaan, onko tehtäväkohtainen peruspalkka + palvelulisät/vuosisidonnaiset osat (kohdat U, U2, U3 tai US) maksettu 1 palkka maksettu täysimääräisenä koko lokakuulta 2 palkka on maksettu osalta lokakuuta tai vähennettynä 4 ei maksettu palkkaa, palkaton virkavapaus tai työloma koko kuukausi Jos palkkaa on vähennetty esim. lomautuksen, sairauden, yksityisasioiden yms. takia, vähennyksen määrää ei ilmoiteta erillisillä palkkatekijäkoodeilla, vaan palkka ilmoitetaan U-kohdassa sen suuruisena kuin se on maksettu ja täysimääräisyystunnukseksi merkitään 2. Palkanpidätyksen syy ilmoitetaan kohdassa U1. Jos koko kuukausi on ollut palkatonta aikaa (UT=4), merkitään myös syykoodi kohtaan U1. Myös osa-aikaisen palkka on täysimääräinen (UT=1), jos maksettu palkka vastaa osa-aikaisen säännöllistä työaikaa (keskimääräinen viikkotyöaika merkitty kohtaan K2). 13

14 U1 PALPI Palkanpidätyksen syy Jos palkkaa on pidätetty lokakuulta tai ei maksettu ollenkaan, ilmoitetaan tähän pidätyksen syy Kuntien eläkevakuutuksen keskeytyksen syyn koodeilla. Jos henkilöllä on lokakuussa useampia palkanpidätyksiä valitaan tähän se syy, jonka mukaan palkanpidätyksen päiviä on lokakuulta ollut eniten. Keskeytyksen syy 11 yksityisasiat 12 opintovapaalain mukainen opintovapaa 13 hoitovapaa, joka seuraa vanhempainvapaa 18 poissaolo säästösyistä 20 erityisäitiysvapaa 21 äitiysvapaa 22 sairasloma, tapaturma 25 vanhempainvapaa, isyysvapaa 26 tilapäinen hoitovapaa 31 työnteko keskeytynyt (ent. Lepäävä aika) 32 lomautus 33 työnseisaus, työsulku 36 ei hoidettavia (perhepäivähoitajat) 37 vuorotteluvapaa 41 toisen viran hoito jäsenyhteisön ulkopuolella tai muun eläkejärjestelmän piirissä 42 rinnakkaisen viran hoito, josta toinen ilmoittaja antaa oman palvelussuhdeilmoituksen 51 kuntoutus (muu kuin kuntien eläkevakuutuksen järjestelmä) 52 kuntien eläkevakuutuksen järjestämä kuntoutus, eläkelaitoksen käytössä 61 määräaikainen työkyvyttömyyseläke 81 julkinen tehtävä 82 asevelvollisuus/siviilipalvelu 83 palvelu vain valtion eläkkeeseen oikeuttavassa julkisessa tehtävässä/palvelussuhteen eläkelaji vel 99 muu syy (esim. palvelussuhde päättynyt kesken lokakuun) 14

15 VAIHTUVAMITTAINEN OSA Muut palkanlisät V Tähän ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut palkanlisät ja lisäpalkkiot. Mikäli lokakuun palkkiot maksetaan vasta marraskuussa voidaan tähän ilmoittaa edellisen kuukauden (=syyskuun) palkkiot. Jos palkanlisiä ei ole mahdollista saada koko kuukauden ajalta ja palkanlisiä maksetaan esimerkiksi kolmen viikon työjaksoissa, ilmoitetaan ne lisäpalkkiot joista enin osa on ansaittu lokakuussa. Lomaraha (koodi 03900), tulospalkkio (koodi 03201) ja kannustuslisä (koodi 01127) ilmoitetaan koko vuodelta 2008 tai edeltävältä 12 kuukaudelta, jos vuoden 2008 lopussa maksettavia tulospalkkioita ei vielä tiedetä. Lokakuussa maksettu lomakorvaus ilmoitetaan kuntasektorin palkkatilastoon koodilla Takautuvasti muulta kuin lokakuulta ansaittuja palkaneriä ei ilmoiteta. Vuoden 2008 aikana mahdollisesti takautuvasti maksettuja vuoden 2007 lomarahoja ei myöskään ilmoiteta. PTKOO Palkkatekijäkoodi Tässä ilmoitetaan sopimusalakohtainen palkkatekijä. Sopimusaloittaiset palkkatekijäluettelot (täyttöohjeiden sivuilla 20-33) sisältävät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkanlisät, työaikakorvaukset ja lisäpalkkiot. Vain voimassa olevia palkkatekijäkoodeja tulee käyttää. Paikallisesti käytettävät lisät, joita ei ole mainittu kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa, ilmoitetaan seuraavilla kaatokoodeilla sen mukaan, maksetaanko lisä säännölliseltä työajalta vai ylityöajalta. Jos henkilö saa useampia paikallisesti sovittuja lisiä, lisien eurot yhdistetään ja ilmoitetaan ao. kaatokoodilla. Käytä kaatokoodeja harkiten muu säännölliseltä työajalta maksettu palkanlisä muu lisä- tai ylityöajalta maksettu lisä V V V PTMK Palkkatekijän eurot,sentit Tässä ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut palkanlisät ja lisäpalkkiot euroina ja sentteinä. PTTUN Palkkatekijän tunnit tai suoritemäärä Kun lisää maksetaan työtuntien tai suoritteen perusteella, on työtunnit tai suoritemäärä (esim. potilaskäyntien määrä) myös ilmoitettava. Tunnit ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. PTMJ Palkkatekijän maksujakso: Maksujaksoksi merkitään moneltako viikolta työaikakorvauksia, lääkärien toimenpidepalkkioita ja muita kuukausittain vaihtuvia lisiä on maksettu. Jaksotyössä ilmoitetaan työvuorolistan mukainen palkanmaksujakso, jolta lisät on maksettu. Esimerkiksi mikäli jaksotyön työvuorolista on kolme viikkoa, mutta esim. iltatyökorvauksia on kertynyt vain yhdeltä viikolta ko. jaksolla, merkitään lisän maksujaksoksi viikolta 3 3 viikolta 4 kuukaudelta 5 5 viikolta 6 6 viikolta 7 7 viikolta 8 8 viikolta 9 9 viikolta A B 10 viikolta 11 viikolta jne. Jos lokakuulle sattuu kaksi kolmen viikon maksujaksoa eli palkkatekijän raha-arvo ja tunnit sisältävät molempien maksujaksojen tiedot, merkitään maksujaksoksi 6. Tällaisessa tilanteessa myös vain yhden maksujakson tietojen ilmoittaminen riittäisi, jolloin maksujaksoksi merkitään 3. 15

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Seurakunnat Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Teollisuus Rakentaminen Autokorjaamot Liikenne Vartiointi ja kiinteistönhoito Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Koulutus Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Kunnalliset perhepäivähoitajat

Kunnalliset perhepäivähoitajat Kunnalliset perhepäivähoitajat Selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta toukokuussa 2013 KT Kuntatyönantajat selvitti lukumäärätiedot kunnallisista perhepäivähoitajista ja heillä hoidossa olevista

Lisätiedot

kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET

kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 2 (19) Muistilista 3 I Yleistä 1 Miksi palkkatilastoja 4 2 Mitä yritys saa tilastopalveluna 4 3 Palkka- ja työvoimakustannuskäsitteet

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 SISÄLTÖ: ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 SISÄLTÖ: TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS... 4 I SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009. ptytes

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009. ptytes Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009 ptytes Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus 2007 2009 PTYTES Allekirjoituspöytäkirja LUKU 1 Yleinen osa LUKU 2 Palkkaus

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 1.11.2014 31.10.2016 Painopaikka: Jumo Oy, Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 Liite allekirjoituspöytäkirjaan 24.10.2013... 7 YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot