KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008"

Transkriptio

1 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava mennessä. Tiedot voidaan toimittaa Tilastokeskuksen internet-tiedonkeruusivun (http://sol.itella.net/tkpalkka) kautta. Vastaamiseen ja lähetettyjen tietojen seuraamiseen tarvittavat salasanat ja tunnukset ovat lähetekirjeessä. Tiedonkeruusivuilla on Toimintayksiköiden hallinta - järjestelmä, jonka kautta voi lisätä uusia ja päivittää vanhojen toimintayksiköiden tietoja. Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Myös palkanlaskennan it-operaattoreiden kautta lähetetyt aineistot näkyvät internettiedonkeruusivulla Lähetettyjen ilmoitusten arkistossa. Lihavoituna näkyviä tietoja voi korjata ja täydentää vähintään 48 tuntia lähetyksen jälkeen. Sivulta löytyvät myös Yhteenveto lähetetyistä tiedoista sekä Ansiovertailuraportti, joiden perusteella voi arvioida tietojen oikeellisuutta suhteessa edelliseen vuoteen. Edellisten vuosien palautetilastoista viimeisin aukeaa linkistä Vastaanottajaa pyydetään huolehtimaan siitä, että ohjeet ja liitteet toimitetaan tarvittaessa edelleen aineiston käsittelijöille virastoihin ja laitoksiin sekä huolehtimaan siitä, että palautusaikatauluja noudatetaan. Tiedonkeruusivulle tulee päivittää yhteyshenkilötiedot mm. mahdollisten ongelmien selvittämisen helpottamiseksi. Pyydämme kiinnittämään huomiota myös tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen edellä mainittujen tiedonkeruusivun tilastojen sekä Toimintayksiköiden hallinta - järjestelmän avulla.

2

3 OHJEEN SISÄLTÖ: KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELU... 4 Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat... 4 Kuukausipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät... 4 Tuntipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat... 4 Tuntipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät... 4 Keskeisimmät muutokset tietosisällössä verrattuna edelliseen vuoteen tai tietojen ilmoittamisessa erityisesti huomioitavaa... 5 Yhteyshenkilöt ja neuvonta... 6 Tiedonantomenetelmät... 6 Ohje Internet-palvelun käyttöön... 6 Palkanlaskentajärjestelmien omia ohjeita... 8 Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset... 9 KUUKAUSIPALKKAISTEN OHJEET TUNTIPALKKAISTEN OHJEET LIITE 1: PALKKATEKIJÄT SOPIMUSALOITTAIN Kvtes Yhteiset lisät Perhepäivähoitajat, myös lapsen kodissa työskentelevät Kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta Talonmiesten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset Kaatokoodit Erilliset työehtosopimukset (Sopimusala A SALA = 5) Opetusala Kvtes:stä sovellettavat lisät OVTES Yleinen osa Yleissivistävän koulun (peruskoulu ja lukio) yhteiset palkkatekijät Ammatillisia oppilaitoksia koskevat yhteiset määräykset OVTES 1999 mukaiset ammattikorkeakoulujen opettajat: Kaatokoodit Teknisten sopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Teknisten sopimus Kaatokoodit Lääkärisopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit Terveyskeskusten väestövastuulääkärit Sairaalalääkärit ja -hammaslääkärit Kunnalliseläinlääkärit Kaatokoodit LIITE 2: KUNTAYHTYMÄT LIITE 3: TIETUEKUVAUS, KUUKAUSIPALKKAISET LIITE 4: TIETUEKUVAUS, TUNTIPALKKAISET

4 Kuntasektorin palkkatiedustelu Kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedustelu tehdään lokakuulta Tiedustelun tuloksista laaditaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä palkkatilastoja. Tilastoilla seurataan mm. toteutunutta ansiokehitystä kunta-alalla. Työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä muussa edunvalvonnassa. Tuloksia käytetään myös kuntasuunnittelussa. Jotta tilastot palvelisivat viranomaisten ja myös kuntien ja kuntayhtymien omia tietotarpeita, on tietojen oltava mahdollisimman luotettavia ja nopeasti käytettävissä. Tiedot ovat luottamuksellisia. Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle toimitetaan tiedot lain (L 254/1993, 9 :n) perusteella. Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (280/2004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muista aineistoista poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet. Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat! Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään.! Kaikki em. palvelussuhteessa olevat, jotka saavat palkkaa täysimääräisenä, vähennettynä, osalta kuukautta tai eivät saa palkkaa lokakuulta.! Lokakuussa palkallisella tai palkattomalla virka- tai työvapaalla, opintovapaalla, vuosi- tai sairaslomalla, vuorotteluvapaalla, osa-aikalisällä, osa-aikaeläkkeellä, määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat, myös lomautetut! Jos virka on perustettu kahdelle tai useammalle kunnalle yhteisenä, henkilön tiedot ilmoittaa se kunta, jonka hallinto-organisaatioon virka on sijoitettu.! Päätoimiset tuntiopettajat! Sivutoimiset tuntiopettajat! Perhepäivähoitajat! Työllisyysmäärärahoilla palkatut. (Palvelussuhteen luonne kohdassa I3 merkitään 24.)! Oppisopimussuhteiset (Palvelussuhteen luonteeksi kohdassa I3 merkitään 41.)! Kuukausipalkkaiset vammaiset (entiset suojatyöntekijät, KVTES liite 10) (Palvelussuhteen luonteeksi kohdassa I3 merkitään 50)! Maatalouslomittajat (KVTES palkkahinnoitteluliite 7 ja liite 13) Kuukausipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät! Kaikki tuntipalkkaiset työntekijät, jotka kuuluvat tuntipalkkatiedustelun piiriin! Perhehoitajat, omaishoitajat! Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat työttömät! Puolivakinaiset palomiehet Tuntipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat! Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät, joilla on palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään.! Tuntipalkkaiset vammaiset (entiset suojatyöntekijät, TTES liite 5)! Tuntipalkkaiset nuoret ja oppilaat Tuntipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät! Kuukausipalkkaiset palkansaajat, joille maksetaan palkka tuntipalkkana 4

5 Keskeisimmät muutokset tietosisällössä verrattuna edelliseen vuoteen tai tietojen ilmoittamisessa erityisesti huomioitavaa Kuukausipalkkaisten tiedustelu: Muutokset edellisestä vuodesta: Tiedonkeruusivulle on lisätty Toimintayksiköiden hallinta, jonka kautta voi lisätä uusia ja päivittää vanhojen toimintayksiköiden tietoja työnantajan toimintayksikkökehikkoon. Tällöin tietueella riittää toimintayksikön koodi (tuntipalkkaisilla kohta B ja kuukausipalkkaisilla C), eikä nimeä tarvita. Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Erityisesti huomioitavaa 2008: Palkkojen tulee sisältää alkaen 2,4% yleiskorotus. OVTESin palkkatekijä 00310, siirtymäkauden lisä, erittäin tärkeätä eritellä. OVTESin kaikki tehtäväkohtaiseen palkkaan sisältyvät palkanosat (myös ns. TVA-osuudet) ilmoitetaan kohtaan U. Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus 53 e / kk, uusi palkkatekijä Sopimusten mukainen varsinainen palkka tulee ilmoittaa tiedustelun kohdassa U4 VARSIN Lokakuun kaikki palkanosat sekä palvelussuhdetta kuvaavat tiedot tulee ilmoittaa tiedusteluun ensisijaisesti tässä ohjeessa olevia koodeja käyttäen. Säännölliseltä ja ylityöajalta maksettavien työaikakorvausten ja lääkärien palkkioiden yhteydessä tulee ilmoittaa maksujaksotieto (ks. PTMJ s. 16). Maksujaksotiedon perusteella Tilastokeskus muuntaa ilmoitetut eurot kuukausitasolle. Jokaiselle palkansaajalle tulee ilmoittaa voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukainen palkan perusteena olevan palkkahinnoittelun tai palkkaryhmän numerotunnus. Palkkahinnoittelun ulkopuolisille merkitään tunnukseksi kohtaan P1 HITU. Tuntiopettajille, joilla on painotettu palkka, ilmoitetaan numerotunnus eniten opetetun aineen mukaan. KVTES: Palkkaluokittelusta on poistettu seuraavat hinnoittelut, jotka v lähtien merkitään tunnuksella kohtaan P1 HITU: 01HAL021, 01HAL022, 01HAL023, 04FAR01A, 04FAR011, 04PSY030, 04PUH020, 04RAV000. Lisäksi seuraavat palkkahinnoitteluryhmät on yhdistetty: 04SOS020 -> 04SOS040 ja 05PKO02A -> 05PKO02B. Liitteen 12 mukaisen perhepäivähoitajan palkkaluokittelun numerotunnus on 12PPH00A. OPETTAJIEN C-maksupalkkaluokka ilmoitetaan ainoastaan ammattikorkeakoulujen OVTES 1999 piirissä oleville opettajille, mutta palkkaluokan korotuksia ei eritellä. Ammattikorkeakoulujen opettajien (OVTES Liite D) saatavuuslisää ei ilmoiteta erikseen, vaan se sisältyy ilmoitettuun palkkaan (kentät U ja U4). Tiedot ilmoitetaan entisin hinnoittelutunnuksin siten, että tekniikan ja liikenteen tunnuksilla ilmoitetaan ne, jotka ovat oikeutettuja saatavuuslisään (9 ) Kuukausipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan kaikki maatalouslomittajat. Tuntipalkkaisten tiedustelu: Muutokset edellisestä vuodesta: ei muutoksia Erityisesti huomioitavaa 2008: Palkkaryhmien ilmoittaminen oikein. Palkkaryhmä tulee löytyä kaikilta tuntipalkkaisilta palkansaajilta. 5

6 Yhteyshenkilöt ja neuvonta Tilastokeskus Palkkatiedustelun tietosisältöä koskeviin tiedusteluihin vastaavat: Kuukausipalkat Markku Jutila puh. (09) Kaija Kallio puh. (09) Mika Idman puh. (09) Päivi Sinivirta puh. (09) Tuntipalkat Mika Idman puh. (09) Markku Jutila puh. (09) Terhi Öberg puh. (09) Tiedustelun ohjeet ovat nähtävissä osoitteessa: Kunnallinen työmarkkinalaitos Tietosisältöä koskevia ohjeita antavat: Margareta Heiskanen (Kvtes) puh. (09) Anne Hotti (Kvtes) puh. (09) Mika Juutinen (Lääkärit) puh. (09) Hannu Freund (Ovtes,TS, Tuntipalkat) puh. (09) Tiedustelun tekninen tuki Itella HelpDesk palvelee arkisin klo Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo Puh Tiedonantomenetelmät Kunta tai kuntayhtymä voi toimittaa palkkatiedot joko sähköisellä lomakkeella, Internet-tiedostosiirtona tai hyödyntämällä oman it-operaattorin palveluja ja linjayhteyksiä. Tarkemmat ohjeet mahdollisista toimitustavoista palkanlaskentajärjestelmittäin ovat seuraavassa kappaleessa. Tiedonkeruupalvelu sijaitsee osoitteessa Sivuilla ovat nähtävillä myös edellisten vuosien Palautetilastot sekä uusien tietojen oikeellisuuden kontrollia helpottavat Yhteenvetoja Ansiovertailutilastot. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät kappaleesta 'Ohje internetpalvelun käyttöön'. Toimitettaessa peräkkäistiedostoja Internetin kautta, tiedoston tulee olla tietuekuvauksen mukainen (katso sivut 37-39). Palkkatiedoston toimittaminen Internet-palvelun kautta on kaikilta täysin ilmaista. Internetin kautta tapahtuva tiedostosiirto ja sähköisten lomakkeiden täyttö on tietoturvallista. Kaikki liikenne salataan samalla salaustasolla kuin verkkopankkiyhteydet. Lisätietoja liikenteessä käytetyistä tekniikoista saatte halutessanne Itellan helpdeskistä: Ohje Internet-palvelun käyttöön Tiedonkeruupalvelu sijaitsee Internet-osoitteessa Avautuvalle sivulle annetaan Tilastokeskuksen toimittama käyttäjätunnus ja salasana. Muistattehan kirjauduttuanne sisään palveluun päivittää omat tietonne kohdassa 'käyttäjän tiedot'. Uudet toimintayksiköt tulee myös päivittää kohdassa Toimintayksikköjen hallinta ennen tietojen lähettämistä, jotta henkilöt ohjautuvat oikeisiin toimintayksiköihin. 6

7 Tiedostonsiirto Sähköiset lomakkeet Arkisto 1. Valitse sivun vasemman laidan Tiedonsiirto -otsikon alta 'Lähetys'. 2. Hae Selaa painiketta painamalla koneeltasi palkkatiedot sisältävä tietuekuvauksen mukainen peräkkäistiedosto. Tiedoston nimi tulee näkyviin Selaa -painikkeen viereiseen kenttään. 3. Paina Lähetä tiedoston lähettämiseksi. Ohjelma tulostaa toimitetuista tiedoista summaraportin, jossa on ilmoitettu toimitettujen tietueiden (henkilöiden) lukumäärä, virheiden lukumäärä virhetyypeittäin ja toimintaohjeet. Tämän alla on yksityiskohtainen virhelista. Saatte ilmoituksen "Tiedoston muoto on tuntematon", jos tiedosto ei ole tietuekuvauksen (katso sivut 37-39) mukainen. 4. Jos tiedosto sisälsi vain vähän virheitä tai virheilmoitukset eivät vaadi korjausta, niin paina pakkohyväksy lähettääksesi tiedoston. 5. Valitse sivun vasemman laidan valikosta Yhteenvetotilasto. Näkyviin tulee tilasto, jossa on sopimusaloittain henkilöstön lukumäärät, sekä keskimääräiset perus- että varsinaiset palkat Valinnasta 'Lähetetyt ilmoitukset'. tulee näkyviin lista, jossa on lähetetyt ilmoitukset. Ilmoituksen saat näkyviin lomakemuodossa rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. Peruuta lähetys -linkistä lomakkeen voi siirtää Lähettämättömien arkistoon, jossa sitä voi editoida ja uudelleen lähettää. (ks. myös ohjeet kohdasta 'Arkisto/ Lähetetyt ilmoitukset'. Poista -linkki hävittää rivin (poistetut voi palauttaa Lähettämättömiin Näytä poistetut - valinnan kautta. Jos virheiden määrä on suuri ja korjattu tiedosto halutaan lähettää uudelleen, aikaisemmin lähetetyt tiedot voi poistaa arkiston valinnasta Poista kaikki. Esitäytettyjen lomakkeiden täyttäminen 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähettämättömät ilmoitukset'. Ruutuun ilmestyy lista esitäytetyistä lomakkeista. Listan voi järjestää ylhäällä olevasta valikosta työnantajan, toimintayksikön, henkilötunnuksen tai lomakkeen tyypin (kuukausipalkkaiset, tuntipalkkaiset) mukaan. 2. Ilmoitusta pääset muokkaamaan rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. 3. Syötä tiedot kenttiin. 4. Muutoksien jälkeen paina hyväksy ja lähetä, jolloin tiedot tallentuvat 'lähetettyihin ilmoituksiin'. Vain lähetettyihin ilmoituksiin tallennetut tiedot luetaan Tilastokeskukseen tuotantotietokantaan. Vähintään 48 tunnin ajan tietoja voi palauttaa takaisin Lähettämättömiin, jos korjaustarvetta ilmenee. 5. Voit myös tallentaa lomakkeen 'lähettämättömiin ilmoituksiin' painamalla tallenna lähettämättä. Tiedot ovat tällöin vain väliaikaisesti tallennettuina ja voit myöhemmin palata niiden täyttämiseen. Uusien työsuhteiden ilmoittaminen 1. Mene pääsivulle valitsemalla sivun vasemman laidan valikosta 'Pääsivu'. 2. Valitse pääsivulta joko linkki Kuukausipalkkaiset palkansaajat tai Tuntipalkkaiset palkansaajat. 3. Täytä lomake ja lähetä se painamalla hyväksy ja lähetä, jolloin tiedot tallentuvat 'lähetettyihin ilmoituksiin'. 4. Voit myös tallentaa lomakkeen 'lähettämättömiin ilmoituksiin' painamalla tallenna lähettämättä. Lähettämättömät ilmoitukset 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähettämättömät ilmoitukset'. Näkyviin tulee lista, jossa on tallennetut ilmoitukset. Lähettämättömät ilmoitukset -listalla olevia työsuhteita ei lueta Tilastokeskuksen tuotantotietokantaan. Tiedot luetaan korkeintaan 48 tunnin päästä siitä, kun ne ovat siirretty 'lähetettyihin ilmoituksiin'. Toimintaohjeet tähän on kohdissa 3 ja Voit järjestää listaa valitsemalla listan yläpuolella olevasta valikosta halutun järjestysvaihtoehdon ja painamalla päivitä lista. 3. Ilmoitusta pääset muokkaamaan rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. 7

8 Palautetilastoja 4. 'Näytä' -linkin painamisen jälkeen näkyvällä lomakkeella on mahdollista muokata tietoja. Ilmoituksen voi siirtää 'lähetettyihin ilmoituksiin' painamalla hyväksy ja lähetä. 'Lähetetyt ilmoitukset' -listalta tieto luetaan Tilastokeskukseen tuotantotietokantaan. Lähetetyt ilmoitukset 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähetetyt ilmoitukset'. 2. Voit järjestää listaa valitsemalla listan yläpuolella olevasta valikosta halutun järjestysvaihtoehdon ja painamalla päivitä lista. 3. Ilmoituksen saat näkyviin rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. Lähetetyt ilmoitukset voi palauttaa yksitellen lähettämättömien ilmoitusten arkistoon editoitaviksi valitsemalla rivin lopusta peruuta lähetys -linkin tai poistaa valitsemalla poista -linkin, vähintään 48 tuntia lähetyksestä (ilmoitukset, joita voi käsitellä on lihavoitu). 4. Mikäli virheellisiä ilmoituksia on paljon, voit poistaa kaikki ilmoitukset rivien lopussa olevalla painikkeella poista kaikki. Jos havaitset virheitä ilmoituksissa, joita ei enää voi kuitenkaan käsitellä (ovat muuttuneet harmaiksi), niin ota yhteyttä Tilastokeskukseen. Tiedonkeruupalvelun internet-osoitteessa avautuvalla sivulla on myös Palautetilastoja aikaisemmilta vuosilta ja tiedustelun edetessä sinne syntyy Yhteenveto - ja Ansiovertailutilastoja lähetetyistä uusista aineistoista. Toivomme, että tilastoja käytettäisiin aineistojen oikeellisuuden kontrollointiin ja tarvittaessa virheistä ilmoitettaisiin myös Tilastokeskukseen Ansiovertailuraportin linkistä. Sivuille kirjautumiseen tarvittavat salasanat ja tunnukset ovat lähetekirjeissä. Lokakuun 2007-palautetaulukon saa esille sivun vasemmassa laidassa olevan otsikon 'Palautetilastot' alta valitsemalla linkin ' '. Koko kuntasektoria koskevat sekä kuntamuodottaiset yhteenvetotaulukot löytyvät puolestaan kotisivuiltamme linkistä 'Palkkatilastot'. Palkanlaskentajärjestelmien omia ohjeita Logica Pegasos Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Pegasos-asiakasneuvonta Logica Status Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Status-asiakasneuvonta Logica Prima Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä Logican TYVI-palveluun. Tällöin Logica toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja Logicassa antaa Prima-asiakasneuvonta Aditro Pallas, Aditro F.K, Aditro IntimeE ja Aditro R Aineistot siirretään internet-tiedostosiirtoina Itellan palvelimelle edellisten vuosien tapaan. Lisätietoja Aditro Oy:ssä antavat tuotteiden asiakasneuvonnat. Abilita Tilastoaineisto siirretään Itella-Tyvi palvelun kautta kuten aikaisemmin. Lisätietoja antaa Abilitan asiakasneuvonta

9 Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset helpottavat yhteydenpitoa ja virhelähteiden kartoitusta ongelmatilanteissa. Tällä hetkellä voimassa olevat tunnukset ovat: 01 Tricons 02 Abilita 03 Aditro F.K 04 Logica Populus 06 Kauniainen 07 Espoo 08 Omnia 09 YTV 10 Helsinki 12 Vantaa 20 Logica Pegasos 22 Logica Status 25 Sähköiset lomakkeet 26 Aditro IntimeE & Aditro R 27 Logica Prima 28 Aditro Pallas 30 Aditro F.K Uusille palkanlaskentajärjestelmille voidaan luoda uusi tunnus. Uudet tunnukset antaa Tilastokeskuksessa Mika Idman puh.( 09)

10 Kuukausipalkkaisten ohjeet Lomakkeen kohta: B TANT Työnantaja Kunta/ KELA:n kuntakoodi esim Kuntayhtymät/ Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koodi esim (liite 2) Lisätietoja KEVA: Jaana Järvinen puh Eeva-Maija Wikman puh D HTUN Henkilötunnus Henkilötunnus 11 merkin mittaisena. Esim. PPKKVV-XXXX C TOYKS Toimintayksikön numero Tähän ilmoitetaan voimassa olevan toimintayksikön numero. Esim Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen. Toimintayksiköiden tietoja voi lisätä ja päivittää tiedonkeruusivun uudessa Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Toimintayksikön oikeellisuus on tärkeää muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh I1 VKOO Ammattinimike ja numero Täytä ammattinimike ja sitä vastaava numero. Esim. Siivooja Uudet ammattikoodit KEVA: Ari Lindroos puh Käytössä olevat koodit: A P1 SALA Sopimusala 01 KVTES, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 02 OVTES, opetusalan virka- ja työehtosopimus 03 TS, teknisten sopimus 04 Lääkärisopimus 05 Muu (esim. muusikot, näyttelijät, satamajäänmurtajat) HITU Palkkahinnoittelun tunnus Aikaisempina vuosina hinnoittelutunnuksista yli 10 % on ilmoitettu virheellisesti tai tieto puuttuu. Tilastoon tulee ilmoittaa virka ja työehtosopimusten mukainen palkan perusteena oleva palkkahinnoittelun tai palkkaryhmän numerotunnus, joka on 8 merkin pituinen. Voimassaolevat hinnoittelutunnukset löytyvät sopimusaloittain internetosoitteesta Palkkahinnoittelun ulkopuolisille merkitään Yhdistelmäviroille/-toimille merkitään tunnukseksi se, mikä parhaiten vastaa henkilön tehtäviä. Tuntiopettajille, joille on laskettu painotettu palkka, ilmoitetaan numerotunnus eniten opetetun aineen mukaan. 10

11 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaolevat palkkahinnoittelutunnukset löytyvät KVTES:n palkkahinnoitteluliitteistä 1 8, huomaa poistetut ja yhdistetyt palkkaryhmät Perhepäivähoitajan tunnus on 12PPH00A. Teknisten sopimuksessa ei voi olla palkkahinnoittelemattomia. Teknisten palkkaryhmiä on kolme kappaletta ja ne löytyvät voimassaolevasta Teknisten sopimuksesta (II luku palkkaus, 8 ). I2 VLUO Kokoaika / osa-aikatyö 1 Kokoaikainen (pää-)virka tai toimi 2 Osa-aikainen (pää-)virka tai toimi (työnantajan järjestämä) 3 Sivuvirka tai sivutoimi 4 Osa-aikaeläke 5 Osittainen hoitovapaa 6 Osa-aikalisä, muu osa-aikatyö omasta pyynnöstä Työnantajan järjestämä osa-aikainen palvelussuhde ilmoitetaan seuraavasti: I2 osa-aikaisuus = 2, K2 viikkotyöaika = osa-aikaisen keskimääräinen viikkotyöaika, UT palkan täysimääräisyys = 1. Jos palkka ei ole em. tuntien mukainen, UT=2 ja U1-kentässä ilmoitetaan palkanpidätyksen syy. Omasta pyynnöstään osa-aikaiset, ilmoitetaan muuten kuten edellä, mutta I2 osa-aikaisuus = 4, 5 tai 6. K2 SÄTY Viikkotyöaika Kohtaan merkitään pääsääntöisesti työaikajärjestelmän mukainen säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika (myös vuosityöaikaa noudattavat opettajat). Osa-aikaisen, sivutoimisen tms. viikkotyöajaksi merkitään se viikkotuntimäärä, mistä henkilön kanssa on sovittu. Vaikka henkilö olisi lomautettu tai palkattomalla virkavapaalla, työaika ilmoitetaan em. yleisohjeen mukaisesti. Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla, työajaksi merkitään opetusvelvollisuus ilman opetusvelvollisuuden huojennuksia. (h/vko) I3 PLUO Palvelussuhteen luonne 10 Toistaiseksi voimassa oleva virka- tai työsuhde (ns. vakinainen) 20 Määräaikainen virka- tai työsuhde 24 Työllistämistuella työllistetty 40 Oppilas (ei oppisopimussuhteessa), harjoittelija 41 Oppisopimussuhteinen 50 Vammainen (entinen suojatyöntekijä) Mikäli henkilöllä on vakinainen taustavakanssi, mutta lokakuussa hoitaa jotain toista vakanssia määräaikaisena, merkitään palvelussuhde vakinaiseksi (I3=10). L PLAJI VES / TES 1 Virkasuhde 2 Työsuhde 11

12 K1 T2 SÄÄ Työaikajärjestelmä Valitse työaikajärjestelmä: 01 Toimistotyöaika (KVTES Työaika -luku, 8 ) keskim. 36,25 h / vko 10 Yleistyöaika keskim. 38,25 h/vko (KVTES Työaika -luku, 7 ) 15 38,25 h/vko talonmiehet 20 Kaksivuorotyö, keskim. 38,25 h/vko 31 Kolmivuorotyö (TS Liite 5) keskeytymätön 32 Kolmivuorotyö (TS Liite 6) keskeytyvä 41 Jaksotyö päivätyönluonteinen, muodollinen 42 Jaksotyö, vuorotyönluonteinen 62 Perhepäivähoitajat (KVTES Liite 12) 70 Sivuviran tai sivutoimen työaika 80 Opetustyö (OVTES Yleinen osa III luku 1, 1, 2, 4) 82 Vuosityöaika 90 Muu työaikasäädös (mm. satamat, näyttelijät ja muusikot) 91 Sairaalalääkärit, -hammaslääkärit, 38,25 h/vko tuntia/viikko (KVTES Työaika, 10 ) 93 Palomiesten ns. poikkeusluvan mukainen työaika 94 Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit, kunnalliseläinlääkärit, kokopäiväiset hygieenikot 95 Ei säädöstä 96 Poikkeavat työaikajärjestelyt (KVTES Työaika, 11 ) LOMAP Lomapäivät Tähän kohtaan ilmoitetaan lomaoikeuspäivien lukumäärä työpäivinä (edelliseltä vuodelta säästövapaiksi siirrettyjä tai lomarahavapaita päiviä ei lasketa tähän mukaan). Ko. loma-oikeus lomanmääräytymisvuodelta T AIKA Palveluaika kunnassa Tähän kohtaan ilmoitetaan viimeisimmässä palvelussuhteessa samassa kunnassa tai kuntayhtymässä palveltu aika. Jos palveluaika on kestänyt yli vuoden riittää vuoden tarkkuus. Alle vuoden palvelussuhteissa riittää kuukauden tarkkuus. Palveluajaksi lasketaan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen tulopäivän ja välinen aika. Palkkauksen määräytymisen perusteet R PLKM Vuosisidonnaisten lisien lukumäärä KVTES:ssa tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0 tai 1 (=5%) tai 2 (=10%). Teknisillä tämä kohta jätetään tyhjäksi. Lääkäreillä tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0 tai 1 (=5%) tai 2 (=10%). Opettajilla tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0-3, 0-4 tai 0-5 hinnoittelutunnuksesta riippuen.. C-taulukon opettajille ei merkitä mitään. 12

13 SA LPL Opettajien maksupalkkaluokka Palkka lokakuulta U4 VARSIN Sopimuksen mukainen varsinainen palkka Varsinainen palkka sisältää tehtäväkohtaisen palkan lisäksi peruspalkanluonteiset lisät kuten esimerkiksi palveluaikaan sidotut lisät, henkilökohtaiset lisät, syrjäseutulisän, kielilisän ja luottamusmieskorvauksen sekä työsuojeluvaltuutetun korvauksen. Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan maksettaessa palkkaa mm. vuosiloman sekä sairausloman ja äitiysvapaan ajalta. Varsinainen palkka on määritelty virka- ja työehtosopimuksissa. Tiedon ilmoittaminen kaikille palkansaajille täysimääräisenä on tärkeää. U PERUS Tehtäväkohtainen palkka KVTES:ssa tähän kohtaan ilmoitetaan lokakuulta maksettu tehtäväkohtainen palkka. Opetusalalla tähän ilmoitetaan työn vaativuuden mukainen tehtäväkohtainen palkka eli sisältää mahdollisen 'TVA -osuuden'. C taulukossa olevilla ilmoitetaan maksupalkkaluokkaa vastaava peruspalkka. Teknisten sopimuksessa oleville tähän ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkka ilman ammattialalisää ja henkilökohtaista palkkaa. Lääkärisopimuksen piirissä oleville tähän ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkka. Palkanlisät, jotka sisältyvät tehtäväkohtaiseen kohdan U palkkaan, ei saa ilmoittaa toistamiseen kohdassa V. Jos palkanlisä maksetaan erillisenä lisänä, kuten syrjäisyyskorotus, se ilmoitetaan kohdassa V. U2 KOKE Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa, palvelu- tai ammattialalisä KVTES:n henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa yhteensä euroina ja sentteinä ilmoitetaan tässä. Opettajilla tähän merkitään henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan euromäärä. C-taulukossa olevilla palvelulisien (lkm 1-4) eurot ja sentit Teknisten sopimusta noudattaville ilmoitetaan ammattialalisän yhteismäärä. Henkilökohtainen palkka ilmoitetaan vain kohdassa V (palkkatekijä 00312) Lääkäreillä tähän kohtaan ilmoitetaan lokakuulta maksettu henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa euroina ja sentteinä. U3 MVLIS Määrävuosilisä Tässä ilmoitetaan KVTES:n ja Lääkärisopimuksen määrävuosilisän eurot ja sentit. Teknisillä tähän ilmoitetaan erillislisän eurot ja sentit. UT MJRJ Palkan täysimääräisyys Tähän ilmoitetaan lokakuun palkan täysimääräisyys sen mukaan, onko tehtäväkohtainen peruspalkka + palvelulisät/vuosisidonnaiset osat (kohdat U, U2, U3 tai US) maksettu 1 palkka maksettu täysimääräisenä koko lokakuulta 2 palkka on maksettu osalta lokakuuta tai vähennettynä 4 ei maksettu palkkaa, palkaton virkavapaus tai työloma koko kuukausi Jos palkkaa on vähennetty esim. lomautuksen, sairauden, yksityisasioiden yms. takia, vähennyksen määrää ei ilmoiteta erillisillä palkkatekijäkoodeilla, vaan palkka ilmoitetaan U-kohdassa sen suuruisena kuin se on maksettu ja täysimääräisyystunnukseksi merkitään 2. Palkanpidätyksen syy ilmoitetaan kohdassa U1. Jos koko kuukausi on ollut palkatonta aikaa (UT=4), merkitään myös syykoodi kohtaan U1. Myös osa-aikaisen palkka on täysimääräinen (UT=1), jos maksettu palkka vastaa osa-aikaisen säännöllistä työaikaa (keskimääräinen viikkotyöaika merkitty kohtaan K2). 13

14 U1 PALPI Palkanpidätyksen syy Jos palkkaa on pidätetty lokakuulta tai ei maksettu ollenkaan, ilmoitetaan tähän pidätyksen syy Kuntien eläkevakuutuksen keskeytyksen syyn koodeilla. Jos henkilöllä on lokakuussa useampia palkanpidätyksiä valitaan tähän se syy, jonka mukaan palkanpidätyksen päiviä on lokakuulta ollut eniten. Keskeytyksen syy 11 yksityisasiat 12 opintovapaalain mukainen opintovapaa 13 hoitovapaa, joka seuraa vanhempainvapaa 18 poissaolo säästösyistä 20 erityisäitiysvapaa 21 äitiysvapaa 22 sairasloma, tapaturma 25 vanhempainvapaa, isyysvapaa 26 tilapäinen hoitovapaa 31 työnteko keskeytynyt (ent. Lepäävä aika) 32 lomautus 33 työnseisaus, työsulku 36 ei hoidettavia (perhepäivähoitajat) 37 vuorotteluvapaa 41 toisen viran hoito jäsenyhteisön ulkopuolella tai muun eläkejärjestelmän piirissä 42 rinnakkaisen viran hoito, josta toinen ilmoittaja antaa oman palvelussuhdeilmoituksen 51 kuntoutus (muu kuin kuntien eläkevakuutuksen järjestelmä) 52 kuntien eläkevakuutuksen järjestämä kuntoutus, eläkelaitoksen käytössä 61 määräaikainen työkyvyttömyyseläke 81 julkinen tehtävä 82 asevelvollisuus/siviilipalvelu 83 palvelu vain valtion eläkkeeseen oikeuttavassa julkisessa tehtävässä/palvelussuhteen eläkelaji vel 99 muu syy (esim. palvelussuhde päättynyt kesken lokakuun) 14

15 VAIHTUVAMITTAINEN OSA Muut palkanlisät V Tähän ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut palkanlisät ja lisäpalkkiot. Mikäli lokakuun palkkiot maksetaan vasta marraskuussa voidaan tähän ilmoittaa edellisen kuukauden (=syyskuun) palkkiot. Jos palkanlisiä ei ole mahdollista saada koko kuukauden ajalta ja palkanlisiä maksetaan esimerkiksi kolmen viikon työjaksoissa, ilmoitetaan ne lisäpalkkiot joista enin osa on ansaittu lokakuussa. Lomaraha (koodi 03900), tulospalkkio (koodi 03201) ja kannustuslisä (koodi 01127) ilmoitetaan koko vuodelta 2008 tai edeltävältä 12 kuukaudelta, jos vuoden 2008 lopussa maksettavia tulospalkkioita ei vielä tiedetä. Lokakuussa maksettu lomakorvaus ilmoitetaan kuntasektorin palkkatilastoon koodilla Takautuvasti muulta kuin lokakuulta ansaittuja palkaneriä ei ilmoiteta. Vuoden 2008 aikana mahdollisesti takautuvasti maksettuja vuoden 2007 lomarahoja ei myöskään ilmoiteta. PTKOO Palkkatekijäkoodi Tässä ilmoitetaan sopimusalakohtainen palkkatekijä. Sopimusaloittaiset palkkatekijäluettelot (täyttöohjeiden sivuilla 20-33) sisältävät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkanlisät, työaikakorvaukset ja lisäpalkkiot. Vain voimassa olevia palkkatekijäkoodeja tulee käyttää. Paikallisesti käytettävät lisät, joita ei ole mainittu kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa, ilmoitetaan seuraavilla kaatokoodeilla sen mukaan, maksetaanko lisä säännölliseltä työajalta vai ylityöajalta. Jos henkilö saa useampia paikallisesti sovittuja lisiä, lisien eurot yhdistetään ja ilmoitetaan ao. kaatokoodilla. Käytä kaatokoodeja harkiten muu säännölliseltä työajalta maksettu palkanlisä muu lisä- tai ylityöajalta maksettu lisä V V V PTMK Palkkatekijän eurot,sentit Tässä ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut palkanlisät ja lisäpalkkiot euroina ja sentteinä. PTTUN Palkkatekijän tunnit tai suoritemäärä Kun lisää maksetaan työtuntien tai suoritteen perusteella, on työtunnit tai suoritemäärä (esim. potilaskäyntien määrä) myös ilmoitettava. Tunnit ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. PTMJ Palkkatekijän maksujakso: Maksujaksoksi merkitään moneltako viikolta työaikakorvauksia, lääkärien toimenpidepalkkioita ja muita kuukausittain vaihtuvia lisiä on maksettu. Jaksotyössä ilmoitetaan työvuorolistan mukainen palkanmaksujakso, jolta lisät on maksettu. Esimerkiksi mikäli jaksotyön työvuorolista on kolme viikkoa, mutta esim. iltatyökorvauksia on kertynyt vain yhdeltä viikolta ko. jaksolla, merkitään lisän maksujaksoksi viikolta 3 3 viikolta 4 kuukaudelta 5 5 viikolta 6 6 viikolta 7 7 viikolta 8 8 viikolta 9 9 viikolta A B 10 viikolta 11 viikolta jne. Jos lokakuulle sattuu kaksi kolmen viikon maksujaksoa eli palkkatekijän raha-arvo ja tunnit sisältävät molempien maksujaksojen tiedot, merkitään maksujaksoksi 6. Tällaisessa tilanteessa myös vain yhden maksujakson tietojen ilmoittaminen riittäisi, jolloin maksujaksoksi merkitään 3. 15

16 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä: säännöllisen työajan keskituntiansio sekä kokonaiskeskituntiansio tehtyä työtuntia kohden. Kun otetaan lisäksi huomioon palkalliselta poissaoloajalta maksetut eurot ja tunnit saadaan kokonaiskeskituntiansio palkattua työtuntia kohden. Tätä käytetään kuukausi- ja tuntipalkkaisten ansioiden vertailuun. Tuntipalkkatilastoon ilmoitetaan Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja palvelussuhdetiedot. Työntekijöillä on työsuhde kuntaan tai kuntayhtymään lokakuussa Ansioiden erittely vuoden 2008 tiedustelussa on seuraava: Tehdyn työajan ansiot: Tunnit Eurot + Aikatyö xxx,xx xxxxx,xx - Työkokemuslisien osuus xxxxx,xx - Henkilökohtaisen lisän osuus xxxxx,xx - Työolosuhdelisien osuus xxxxx,xx + Urakkatyö xxx,xx xxxxx,xx + Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus xxxxx,xx säännölliseltä työajalta + Sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta xxxxx,xx + Ylityö (korotusosa) xxx,xx xxxxx,xx + Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus xxxxx,xx ylityöajalta + Sunnuntaityökorotus ylityöajalta xxxxx,xx Ei tehdyn työajan ansiot: + Sairas-, vuosiloma-, koulutus-, juhlapäiväyms. xxx,xx xxxxx,xx palkallisen poissaoloajan palkka + Varallaolokorvaus xxx,xx xxxxx,xx + Muut ei-tehdyn työajan lisät xxxxx,xx Lomakkeen kohta: G1 TILJAKSO Tilastointijakso Merkitään ajanjakso, jolta palkkatiedot ilmoitetaan. Esim Tilastointiajankohta on lokakuu Jos ilmoitusjakso ei satu täysin lokakuulle, valitse ilmoitukseen syys lokakuulle osuvat viikot. Tilastoon ilmoitetaan sekä tehdyn että ei-tehdyn työajan ansiot. Tilastoon ei kuitenkaan ilmoiteta verottomia korvauksia, kuten päivärahoja tai työkalukorvauksia. A B B1 TANT Työnantaja Kunta/ KELA:n kuntakoodi esim Kuntayhtymät/ Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koodi esim (liite 1) Lisätietoja KEVA: Jaana Järvinen puh TOYKS Toimintayksikön numero Tähän ilmoitetaan voimassa olevan toimintayksikön numero. Esim Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen. Toimintayksiköiden tietoja voi lisätä ja päivittää tiedonkeruusivun uudessa Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Toimintayksikön oikeellisuus on tärkeää muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh TOYKNIMI Toimintayksikön nimi Varsinkin uusien toimintayksiköiden nimet pitäisi ilmoittaa tässä, esim. Tekninen varasto, 16

17 sikäli kuin niitä ei ole päivitetty Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Tieto on tärkeä ja sitä tarvitaan muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseen. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh D E H G2 G3 F G4 G5 KUNT Työpaikan sijaintikunta Valitse työpaikan sijaintikunta. HTUN Henkilötunnus Henkilötunnus 11 merkin mittaisena. Esim Y. AMMA Ammattinimike ja numero Täytä ammattinimike ja numero. Esim muurari Uudet koodit KEVA: Ari Lindroos puh Käytössä olevat koodit: PLUO Palvelussuhteen luonne 10 Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde (ns. vakinainen) 20 Määräaikainen työsuhde 24 Työllistämistuella työllistetty 40 Oppilas (ei oppisopimussuhteessa), harjoittelija 41 Oppisopimussuhteinen 50 Vammaiset (entiset suojatyöntekijät) PRYH Palkkaryhmä TTES:n palkkaryhmä: 1A-1C 2A-2B 3 4 O (oppisopimuksen tehneet oppilaat) N (nuoret alle 18v. työntekijät) Älä käytä roomalaisia numeroita I, II, III tai IV. PERUST Perustuntipalkka Henkilölle maksettava perustuntipalkka lokakuun alussa. VLUO Kokoaika / osa-aikatyö 1 Kokoaikainen toimi 2 Osa-aikainen toimi (työnantajan järjestämä) 3 Sivutoimi 4 Osa-aikaeläke 5 Osittainen hoitovapaa 6 Osa-aikalisä, muu osa-aikatyö omasta pyynnöstä VKTA Viikkotyöaika Kohtaan merkitään säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika 17

18 G6 T1 T2 I1 I2 L1 L2 L3 K1 K2 SÄÄ Työaikajärjestelmä Valitse työaikajärjestelmä: 01 Toimistotyöaika (KVTES Työaika -luku, 8 ) 36,25 h / vko 10 Yleistyöaika 38,25 h/vko (TTES, 6 2) 15 38,25 h/vko talonmiehet 20 Kaksivuorotyö, 38,25 h/vko 31 Kolmivuorotyö (TTES, 6 3) keskeytymätön 32 Kolmivuorotyö (TTES, 6 4) keskeytyvä 41 Jaksotyö päivätyönluonteinen, muodollinen 42 Jaksotyö, vuorotyönluonteinen 70 Sivuviran tai sivutoimen työaika 82 Vuosityöaika 90 Muu työaikasäädös (mm. satamat, näyttelijät ja muusikot) 95 Ei säädöstä 96 Poikkeavat työaikajärjestelyt (KVTES Työaika, 11 ) PAIKA Palveluaika kunnassa Tähän kohtaan ilmoitetaan viimeisimmässä palvelussuhteessa samassa kunnassa tai kuntayhtymässä palveltu aika. Jos palveluaika on kestänyt yli vuoden riittää vuoden tarkkuus. Alle vuoden palvelussuhteissa riittää kuukauden tarkkuus. Palveluajaksi lasketaan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen tulopäivän ja välinen aika. LOMAP Lomapäivät Tähän kohtaan ilmoitetaan lomapäivien lukumäärä työpäivinä (edelliseltä vuodelta säästövapaiksi siirrettyjä päiviä ei lasketa tähän mukaan). Ko. loma-oikeus lomanmääräytymisvuodelta AITUN Aikatyö, tunnit Tunnit ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Tunteihin sisältyvät myös yli- ja hätätyön sekä sunnuntaityön tunnit todellisina tehtyinä tunteina. AIANS Aikatyö, ansiot Aikatyön palkka tarkoittaa kokonaistyöajalta maksettua perustuntipalkkaa lisättynä erikoispalkkio-, työkokemus-, henkilökohtaisilla- ja työolosuhdelisillä. Aikapalkkaan ei sisällytetä työaikalisiä eikä ylityön korotusosaa, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdissa L4 (ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus säännölliseltä työajalta), L5 (sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta), M2 (ylityöansiot, ylityön korotusosa) M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät), M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta) (korottamaton palkka). Jos henkilö on ollut tiedustelukuukauden aikana sairaslomalla, äitiysvapaalla, palkallisella vapaalla, koulutuksessa, vuosilomalla, reservin kertausharjoituksissa, tms. ilmoitetaan poissaoloajalta maksettu palkka tunteineen kentissä P1(palkallisen vapaan tunnit ) ja P2 (palkallisen vapaan palkka). KLIS Työkokemuslisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyön palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. HLIS Henkilökohtaisten lisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyö palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. MLIS Työolosuhdelisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyö palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. UTUN Urakkatyö, tunnit Ilmoita tunnit kuten kohdassa I1(aikatyö tunnit), myös urakkapohjista. UANS Urakkatyö, ansiot Eri urakkalajeja ei erotella (esim. osa-, suoraurakka yms.), vaan kaikki tehdyt urakkatunnit ja vastaavat ansiot summataan ao. tunti- ja eurokenttiin. Ilmoita eurokentässä tunteja vastaavat eurot eli ns. urakkaennakot. Jos urakan kesto on ollut kuukautta pitempi, ilmoita ns. urakkapohjista vain se osuus, joka kohdistuu tiedusteluajankohdalle. 18

19 L4 L5 M1 M2 M3 M4 P1 P2 P3 P4 P5 R1 R2 R3 Mikäli maksuun on tullut pohjia useista eri urakoista, lasketaan kullekin pohjalle tiedustelujakson osuus ja ne summataan eurokenttään. VSLI Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus säännölliseltä työajalta Iltatyölisä, yötyölisä, lauantaityökorotus ja vuorotyökorotus. Jos vuoro-, ilta- tai yötyö on ylityökorotus ilmoitetaan kohdassa M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät). SKOR Sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta Säännölliseltä sunnuntaityöajalta maksetaan yleensä 100% korotettua palkkaa. Ilmoita tässä korotuksen osuus. Jos sunnuntaityö on ylityötä, ilmoitetaan korotuksen osuus kohdassa M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta). YTUN Ylityötunnit Tuntikenttään ilmoitetaan tehtyjen vuorokautisten ja viikottaisten ylityötuntien yhteismäärä. Myös sunnuntaina ja eräinä juhlapäivinä tehdyt ylityötunnit ilmoitetaan tässä todellisina tehtyinä tunteina olivatpa ne 50%:n 65%:n, 150%:n tai 200%:n ylityötunteja. YKOR Ylityöansiot, ylityön korotusosa Ylityöansioilla tarkoitetaan em. tunneilta maksettua palkan korotusosaa mahdollisesti maksettuine viikkolepokorvauksineen. Ylityöansio ei saa sisältää työaikalisiä eikä sunnuntaityökorotusta, jotka ilmoitetaan kohdissa M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät) ja M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta). VYLI Ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät SYLI Sunnuntaityökorotus ylityöajalta Jos sunnuntaina tehty työ on ylityötä, siitä maksetaan sunnuntaityökorotuksen lisäksi ylityökorvaus. Ilmoita tässä sunnuntaityökorotuksen osuus (100%). Ylityön osuus ilmoitetaan kohdassa M2 (ylityöansiot, ylityön korotusosa). PALTUN Palkallisen vapaan tunnit PALMK Palkallisen vapaan palkka Tiedustelujaksolle osuneen palkallisen poissaolon (esim. sairasloman, 50- tai 60-vuotispäivän, lapsen äkillisen sairastumisen, lapsen syntymään liittyvä tms.) ajalta maksettu palkka ja tunnit. VOTUN Varallaoloajan tunnit VOMK Varallaolokorvaus PALMUU Muut ei tehdyn työajan ansiot Muut tiedustelujaksoon kohdistuvat ei tehdyn työajan ansiot, joita ei edellä ole eroteltu mihinkään kenttään, kuten tossuraha, ilmoitetaan tässä. Verottomia korvauksia ei ilmoiteta. Työsuhteen päättyessä maksettavaa lomakorvausta ei ilmoiteta tilastoon. VTULOS Tulospalkkio Tulospalkkio ilmoitetaan tässä koko vuodelta. ERIK Erikoispalkkio Tähän ilmoitetaan työsuoritukseen tai työtulokseen liittyvien tekijöiden perusteella maksettavia erillisiä palkkioita, jotka ovat työsuoritemäärästä välittömästi riippumattomia (esim. koneen käyntiaika tai hyötysuhde, raaka-ainesäästöt, tuotteen laatu, hylkytuotannon määrä yms.) TTES 19 5 kohta. LUONT Luontoisedut, verollinen Tähän ilmoitetaan henkilölle maksettavat luontoisedut. 19

20 Liite 1: Palkkatekijät sopimusaloittain Kvtes Yhteiset lisät Palkkaus Koodi Palkkatekijä II luku Henkilökohtaisen lisän harkinnanvarainen osa Kannustuslisä Kielilisä Kokouspalkkio Luentopalkkio Syrjäseutulisä Tulospalkkio Työaika Koodi Palkkatekijä III luku Aattokorvaus * * Hälytysraha Hätätyökorvaus * Iltatyökorvaus * Iltavuorolisä * Lauantaityökorvaus* Lisätyökorvaus * Sunnuntaityökorvaus * Varallaolokorvaus, asunnossa * Varallaolokorvaus, vapaamuotoinen * Viikkolepokorvaus* Vuorotyölisä * Ylityökorvaus 50 % * Ylityökorvaus 100 % * Yötyökorvaus * Yövuorolisä * Vuosiloma Koodi Palkkatekijä IV luku Loma- ja sairausajalta, sunnuntai-, ilta- ja yötyölisistä maksetut prosenttikorvaukset mm. jaksotyössä * Lomaraha Lomakorvaus ,17 Virkavapaus Luontoisedut Koodi Palkkatekijä V luku Loma- ja sairausajalta, sunnuntai-, ilta- ja yötyölisistä maksetut prosenttikorvaukset mm. jaksotyössä * Koodi Palkkatekijä VI luku Luontoisetu, verollinen Pukuraha * tähdellä * - merkityistä ilmoitetaan myös tehdyt tunnit! 20

Tuntipalkkaisten ohjeet

Tuntipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä:

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu 2016 Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedustelun ilmoitetaan: Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 1.10.2016 palvelussuhde

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaiset 2005 Lokakuu Sisällysluettelo Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten vastaamisohjeet...2 Ketä tiedustelu koskee ja miltä ajalta tiedot annetaan...2

Lisätiedot

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003

Hinnat ja palkat. Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 Hinnat ja palkat Metsätyöntekijöiden palkkatiedustelu 2003 PALKKATIEDUSTELU Hinnat ja palkat 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17 341 07.11.2002 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATIEDUSTELU 2003 Arvoisa vastaanottaja

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus www.oajpk.fi >

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

Tuntipalkkaiset: yleistä

Tuntipalkkaiset: yleistä Tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset: yleistä Kiekuun on toteutettu tuntipalkkaisten käsittely 1.4.2015 lukien. Tuntipalkkaiset voivat olla toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa tai määräaikaisessa

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot

luokkaylitunnit kerrointunnit lukioresurssitunnit muut säännöllisesti vuosiviikkotunteina maksettavat palkkiot 1 (8) Virkavapaan vaikutus palkkaukseen peruskoulussa, lukiossa ja aikuislukiossa 1 Palkallinen virkavapaa Palkalliselta virkavapaalta maksetaan opettajalle paitsi varsinainen palkka myös työsuunnitelmassa

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset. Vastausohjeet Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2009 Tuntipalkkaiset Vastausohjeet Tuntipalkkaisten tiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset! Sisällysluettelo Kenttäkohtaiset

Lisätiedot

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaisesti Lainsäädäntö ja työsuunnitelma tai vastaava asiakirja Luottamusmiehen kanssa voidaan sopia toisin Peruskoulussa

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 2 1 (12) Freund Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2017 (OVTES 2017) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Sopimusmuutokset Sopimusmuutosten voimaantulo

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tämän ohjeen sisältö: 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus

Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Aineistokuvaus Palkkarakenneaineisto-otos Sisältökuvaus Palkkarakennetilaston aineistosta on poimittu tutkimuskäyttöön otos vuosilta 1995-2013. Palkkarakenneaineisto-otos sisältää yksityiskohtaisia tietoja

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset

2 Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset KT Yleiskirjeen 9/2010 liite 2 1 (24) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) 1.2.2010 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Allekirjoituspöytäkirjan 2

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä

Periaatteet harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1 ja palkallisten virka- ja työvapaiden myöntämisestä 1. Virkavapaan/työvapaan myöntäminen on aina asianomaisen myöntävän viranomaisen harkinnassa. Asian ratkaisee kaupungin ao. säännössä mainittu viranomainen.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien

SuPerin PLM neuvottelupäivät Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset lähtien SuPerin PLM neuvottelupäivät 17.4.15 Uudet kunta-alan jaksotyöaikamääräykset 1.6.2015 lähtien Vuosiloma Vuosiloma ja jaksotyö Vuosilomaa kuluttavat vain ne päivät, jotka olisivat säännölliseen työaikaan

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisia oppilaitoksia koskeva vuosityöaikakokeilu Sopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia opettajiin paremmin soveltuvasta työajasta, työajan suunnittelusta,

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA

PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA PALKKAUSJÄRJESTELMÄT KUOPION KAUPUNGISSA Perehdyttämistilaisuus Nilsiän kaupungin valtuustosali 1.11.2012 Raimo Savolainen henkilöstösihteeri Kuopion kaupunki PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KVTES: Palkkausjärjestelmän

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista

Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista Virka- ja työehtosopimuksista, palkoista ja työajoista OAJ Pohjois-Karjalan alueasiamies, pääluottamusmies Kitee Kesälahti Rääkkylä Niilo Hirvonen 26.4.2012 Kuopio, Kimmel NOPEX-koulutus Osa-03: Virka-

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA

A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA A3 VUOSILOMAPALKKA, -KORVAUS SEKÄ LOMARAHA Lomapalkan laskentasäännöt Lomapalkan laskentasäännön valinta riippuu siitä, mitä palkkaustapaa ja ansaintasääntöä työntekijän osalta on noudatettu lomanmääräytymisvuoden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYSASEMILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä paikallista virkaehtosopimusta

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012

VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 VUOSILOMAT JA PALKANMAKSU 2012 Vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta maksetaan kaupan alan työntekijöille ensisijaisesti kaupan työehtosopimukseen perustuen ja siltä osin kuin työehtosopimuksessa ei ole säännöksiä

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan.

Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. 2 LUKU VUOSILOMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Määritelmät Vuosilomaetuudet määräytyvät vuosilomalain (162/2005) ja tämän sopimuksen mukaan. Niihin henkilöihin, joihin sovelletaan opetus- ja tutkimushenkilöstön

Lisätiedot

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO

VALINTA/ASIA. henkilökunta PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT MUOTO (-taso). Sivu / LIITE A PÄÄTÖKSEN PALVELUSSUHTEEN ALKUUN LIITTYVÄT ASIAT Vakanssin täyttöön liittyvät asiat: Viran täyttäminen Julkisessa haussa olleiden virkojen täyttäminen Valinta Virkaan ottoa koskevan

Lisätiedot

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä

OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B Yleissivistävä koulu Soveltaminen ja palkkaperusryhmä OSIO B YLEISSIVISTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN YHTEISET MÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN JA PALKKAPERUSTERYHMÄ 1 Sovellettavat sopimusmääräykset 1

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ/Käyttöohje/Opetus- ja tutkimushenkilöstö Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Kunta-ala Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti:

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti: KT Yleiskirjeen 9/2016 liite 3 1 (10) TTES:n muuttuneet määräykset TYÖAIKA 9 Työaika työaikalain 6 :n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä 1 mom. Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on osa-aikaisia

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Personec F.K. Toimitus

Personec F.K. Toimitus 30.1.2017 1 (8) Personec F.K Toimitus 11.9.3 30.1.2017 30.1.2017 2 (8) 1 Lomarahan vähentäminen... 3 1.1 Kuukausipalkkaiset... 3 1.1.1 Yleistä... 3 1.1.2 Näyttelijät... 3 1.1.3 Vuosilomaoikeuslaskenta...

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

Ellei toisin ole sovittu, palkka maksetaan palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä A. PALKANMAKSU A1 PALKANMAKSUN AJANKOHDAT Palkanmaksuaika Palkanmaksukausi tarkoittaa aikaa, jolta palkka maksetaan. Pääsääntöisesti palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen. Jos työntekijän

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 23.5.2016 LUKIEN

KUUKAUSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 23.5.2016 LUKIEN 1 (32) 23.5.2016 KUUKAUSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 23.5.2016 LUKIEN 2 (32) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty ohjeiden tarkennuksia sekä lisätty peruskoulutustiedon 31.3.2008

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) Freund. OVTES osio A. 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma

KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) Freund. OVTES osio A. 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma KT Yleiskirjeen 10/2016 liite 3 1 (14) OVTES osio A 33 Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma 1 mom. Jos opetushenkilöstöön kuuluvalla viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus vuosilomaan, tästä on sopimusmääräys

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS)

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN OVTES PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1.8.2014 ALKAEN (LUONNOS) 1 (4) 1. OVTES -palkkausjärjestelmä Palkkausjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu palkkauksen eri perusteista

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot