KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2007"

Transkriptio

1 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2007 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava mennessä. Tiedot voidaan toimittaa Tilastokeskuksen internet-tiedonkeruusivun (http://sol.itella.net/tkpalkka) kautta. Vastaamiseen ja lähetettyjen tietojen seuraamiseen tarvittavat salasanat ja tunnukset ovat lähetekirjeessä. Myös palkanlaskennan it-operaattoreiden kautta lähetetyt aineistot näkyvät internettiedonkeruusivulla Lähetettyjen ilmoitusten arkistossa. Lihavoituna näkyviä tietoja voi käsitellä vähintään 48 tuntia lähetyksen jälkeen. Sivulta löytyvät sopimusaloittain myös Yhteenveto lähetetyistä tiedoista sekä Ansiovertailuraportti, joiden perusteella voi arvioida tietojen oikeellisuutta suhteessa edelliseen vuoteen. Edellisten vuosien Palautetilastoista viimeisin aukeaa linkistä Vastaanottajaa pyydetään huolehtimaan siitä, että ohjeet ja liitteet toimitetaan tarvittaessa edelleen aineiston käsittelijöille virastoihin ja laitoksiin sekä huolehtimaan siitä, että palautusaikatauluja noudatetaan. Pyydämme kiinnittämään huomiota myös tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen edellä mainittujen tiedonkeruusivun tilastojen avulla.

2

3 OHJEEN SISÄLTÖ: KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELU... 4 Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat... 4 Kuukausipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät... 4 Tuntipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat... 4 Tuntipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät... 4 Keskeisimmät muutokset tietosisällössä verrattuna edelliseen vuoteen tai tietojen ilmoittamisessa erityisesti huomioitavaa... 5 Yhteyshenkilöt ja neuvonta... 6 Tiedonantomenetelmät... 6 Ohje Internet-palvelun käyttöön... 6 Palkanlaskentajärjestelmien omia ohjeita... 8 Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset... 9 KUUKAUSIPALKKAISTEN OHJEET TUNTIPALKKAISTEN OHJEET LIITE 1: PALKKATEKIJÄT SOPIMUSALOITTAIN Kvtes Yhteiset lisät Perhepäivähoitajat, myös lapsen kodissa työskentelevät Kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta Talonmiesten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset Kaatokoodit Erilliset työehtosopimukset (Sopimusala A SALA = 5) Opetusala Kvtes:stä sovellettavat lisät OVTES Yleinen osa Yleissivistävän koulun (peruskoulu ja lukio) yhteiset palkkatekijät Ammatillisia oppilaitoksia koskevat yhteiset määräykset OVTES 1999 mukaiset ammattikorkeakoulujen opettajat: Kaatokoodit Teknisten sopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Teknisten sopimus Kaatokoodit Lääkärisopimus Kvtes:stä sovellettavat lisät Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit Terveyskeskusten väestövastuulääkärit Sairaalalääkärit ja -hammaslääkärit Kunnalliseläinlääkärit Kaatokoodit LIITE 2: KUNTAYHTYMÄT LIITE 3: TIETUEKUVAUS, KUUKAUSIPALKKAISET LIITE 4: TIETUEKUVAUS, TUNTIPALKKAISET

4 Kuntasektorin palkkatiedustelu Kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedustelu tehdään lokakuulta Tiedustelun tuloksista laaditaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä palkkatilastoja. Tilastoilla seurataan mm. toteutunutta ansiokehitystä kunta-alalla. Työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä muussa edunvalvonnassa. Tuloksia käytetään myös kuntasuunnittelussa. Jotta tilastot palvelisivat viranomaisten ja myös kuntien ja kuntayhtymien omia tietotarpeita, on tietojen oltava mahdollisimman luotettavia ja nopeasti käytettävissä. Tiedot ovat luottamuksellisia. Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle toimitetaan tiedot lain (L 254/1993, 9 :n) perusteella. Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (280/2004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muista aineistoista poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet. Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat! Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään.! Kaikki em. palvelussuhteessa olevat, jotka saavat palkkaa täysimääräisenä, vähennettynä, osalta kuukautta tai eivät saa palkkaa lokakuulta.! Lokakuussa palkallisella tai palkattomalla virka- tai työvapaalla, opintovapaalla, vuosi- tai sairaslomalla, vuorotteluvapaalla, osa-aikalisällä, osa-aikaeläkkeellä, määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat, myös lomautetut! Jos virka on perustettu kahdelle tai useammalle kunnalle yhteisenä, henkilön tiedot ilmoittaa se kunta, jonka hallinto-organisaatioon virka on sijoitettu.! Päätoimiset tuntiopettajat! Sivutoimiset tuntiopettajat! Perhepäivähoitajat! Työllisyysmäärärahoilla palkatut. (Palvelussuhteen luonne kohdassa I3 merkitään 24.)! Oppisopimussuhteiset (Palvelussuhteen luonteeksi kohdassa I3 merkitään 41.)! Kuukausipalkkaiset vammaiset (entiset suojatyöntekijät, KVTES liite 10) (Palvelussuhteen luonteeksi kohdassa I3 merkitään 50)! Maatalouslomittajat (KVTES palkkahinnoitteluliite 7 ja liite 13) Kuukausipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät! Kaikki tuntipalkkaiset työntekijät, jotka kuuluvat tuntipalkkatiedustelun piiriin! Perhehoitajat, omaishoitajat! Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat työttömät Tuntipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat! Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät, joilla on palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään.! Tuntipalkkaiset vammaiset (entiset suojatyöntekijät, TTES liite 5)! Tuntipalkkaiset nuoret ja oppilaat Tuntipalkkaisten tiedustelun ulkopuolelle jäävät! Kuukausipalkkaiset palkansaajat, joille maksetaan palkka tuntipalkkana 4

5 Keskeisimmät muutokset tietosisällössä verrattuna edelliseen vuoteen tai tietojen ilmoittamisessa erityisesti huomioitavaa Kuukausipalkkaisten tiedustelu: Muutokset edellisestä vuodesta: OVTES: Vuosisidonnaisten osien lukumäärä ilmoitetaan kohdassa R kuten määrävuosilisien lukumäärä ilmoitettiin ennen, eli se lukumäärä, mikä ko. opettajaryhmällä on sopimuksen mukaan mahdollinen. OVTES: Peruspalkka -kenttään ilmoitetaan työn vaativuuden mukainen tehtäväkohtainen palkka eli sisältää mahdollisen 'TVA -osuuden'. Mikäli sopimuksesta poistettuja lisiä on vielä maksussa (mikä on vielä mahdollista ja sallittuakin aina vuoden loppuun asti), ilmoitetaan ne entiseen tapaan V-kohtiin. Olisi kuitenkin pyrittävä ilmoittamaan takautuvasti lokakuun tiedot sen jälkeen, kun lisät ovat poistuneet mikäli käytännössä mahdollista. Muussa tapauksessa voi ilmoittaa marraskuun/joulukuun palkkatiedot. Tiedonkeruusivulle on lisätty Toimintayksiköiden hallinta, jonka kautta voi lisätä uusia ja päivittää vanhojen toimintayksiköiden tietoja työnantajan toimintayksikkökehikkoon. Tällöin tietueella riittää toimintayksikön koodi (tuntipalkkaisilla kohta B ja kuukausipalkkaisilla C), eikä nimeä tarvita. Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Kentät S1-9 on poistettu Kenttä MVLKM Määrävuosilisien lukumäärä on poistettu Kenttä US Palkka yhteensä on poistettu. Erityisesti huomioitavaa 2007: Palkkojen tulee sisältää sekä paikalliset järjestelyvaraerät, että yleiskorotukset. OVTESin uusi palkkatekijä 00310, siirtymäkauden lisä, erittäin tärkeätä eritellä. Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus 53 e / kk, uusi palkkatekijä Sopimusten mukainen varsinainen palkka tulee ilmoittaa tiedustelun kohdassa U4 VARSIN Lokakuun kaikki palkanosat sekä palvelussuhdetta kuvaavat tiedot tulee ilmoittaa tiedusteluun ensisijaisesti tässä ohjeessa olevia koodeja käyttäen. Säännölliseltä ja ylityöajalta maksettavien työaikakorvausten ja lääkärien palkkioiden yhteydessä tulee ilmoittaa maksujaksotieto (ks. PTMJ s. 15). Maksujaksotiedon perusteella Tilastokeskus muuntaa ilmoitetut eurot kuukausitasolle. Jokaiselle palkansaajalle tulee ilmoittaa voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukainen palkan perusteena olevan palkkahinnoittelun tai palkkaryhmän numerotunnus. Palkkahinnoittelun ulkopuolisille merkitään tunnukseksi kohtaan P1 HITU. OPETTAJIEN C-maksupalkkaluokka ilmoitetaan ainoastaan ammattikorkeakoulujen OVTES 1999 piirissä oleville opettajille, mutta palkkaluokan korotuksia ei eritellä. Kuukausipalkkaisten tiedusteluun ilmoitetaan kaikki maatalouslomittajat. Tuntipalkkaisten tiedustelu: Muutokset edellisestä vuodesta: Uusi kenttä B1 TOYKNIMI Toimintayksikön nimi (s.17) Erityisesti huomioitavaa 2007: Palkkaryhmien ilmoittaminen oikein. Palkkaryhmä tulee löytyä kaikilta tuntipalkkaisilta palkansaajilta. 5

6 Yhteyshenkilöt ja neuvonta Tilastokeskus Palkkatiedustelun tietosisältöä koskeviin tiedusteluihin vastaavat: Kuukausipalkat Markku Jutila puh. (09) Kaija Kallio puh. (09) Mika Idman puh. (09) Terhi Öberg puh. (09) Tuntipalkat Mika Idman puh. (09) Markku Jutila puh. (09) Päivi Sinivirta puh. (09) Tiedustelun ohjeet ovat nähtävissä osoitteessa: Kunnallinen työmarkkinalaitos Tietosisältöä koskevia ohjeita antavat: Margareta Heiskanen (Kvtes) puh. (09) Anne Hotti (Kvtes) puh. (09) Mika Juutinen (Lääkärit) puh. (09) Hannu Freund (Ovtes,TS, Tuntipalkat) puh. (09) Tiedustelun tekninen tuki Itella HelpDesk palvelee arkisin klo Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo Puh Tiedonantomenetelmät Kunta tai kuntayhtymä voi toimittaa palkkatiedot joko sähköisellä lomakkeella, Internet-tiedostosiirtona tai hyödyntämällä oman it-operaattorin palveluja ja linjayhteyksiä. Tarkemmat ohjeet mahdollisista toimitustavoista palkanlaskentajärjestelmittäin ovat seuraavassa kappaleessa. Tiedonkeruupalvelu sijaitsee osoitteessa Sivuilla ovat nähtävillä myös edellisten vuosien Palautetilastot sekä uusien tietojen oikeellisuuden kontrollia helpottavat Yhteenvetoja Ansiovertailutilastot. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät kappaleesta 'Ohje internetpalvelun käyttöön'. Toimitettaessa peräkkäistiedostoja Internetin kautta, tiedoston tulee olla tietuekuvauksen mukainen (katso sivut 37-39). Palkkatiedoston toimittaminen Internet-palvelun kautta on kaikilta täysin ilmaista. Internetin kautta tapahtuva tiedostosiirto ja sähköisten lomakkeiden täyttö on tietoturvallista. Kaikki liikenne salataan samalla salaustasolla kuin verkkopankkiyhteydet. Lisätietoja liikenteessä käytetyistä tekniikoista saatte halutessanne Itellan helpdeskistä: Ohje Internet-palvelun käyttöön Tiedonkeruupalvelu sijaitsee Internet-osoitteessa Avautuvalle sivulle annetaan Tilastokeskuksen toimittama käyttäjätunnus ja salasana. Muistattehan kirjauduttuanne sisään palveluun päivittää omat tietonne kohdassa 'käyttäjän tiedot'. 6

7 Tiedostonsiirto Sähköiset lomakkeet Arkisto 1. Valitse sivun vasemman laidan Tiedonsiirto -otsikon alta 'Lähetys'. 2. Hae Selaa painiketta painamalla koneeltasi palkkatiedot sisältävä tietuekuvauksen mukainen peräkkäistiedosto. Tiedoston nimi tulee näkyviin Selaa -painikkeen viereiseen kenttään. 3. Paina Lähetä tiedoston lähettämiseksi. Ohjelma tulostaa toimitetuista tiedoista summaraportin, jossa on ilmoitettu toimitettujen tietueiden (henkilöiden) lukumäärä, virheiden lukumäärä virhetyypeittäin ja toimintaohjeet. Tämän alla on yksityiskohtainen virhelista. Saatte ilmoituksen "Tiedoston muoto on tuntematon", jos tiedosto ei ole tietuekuvauksen (katso sivut 37-39) mukainen. 4. Jos tiedosto sisälsi vain vähän virheitä tai virheilmoitukset eivät vaadi korjausta, niin paina pakkohyväksy lähettääksesi tiedoston. 5. Valitse sivun vasemman laidan valikosta Yhteenvetotilasto. Näkyviin tulee tilasto, jossa on sopimusaloittain henkilöstön lukumäärät, sekä keskimääräiset perus- että varsinaiset palkat Valinnasta 'Lähetetyt ilmoitukset'. tulee näkyviin lista, jossa on lähetetyt ilmoitukset. Ilmoituksen saat näkyviin lomakemuodossa rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. Peruuta lähetys -linkistä lomakkeen voi siirtää Lähettämättömien arkistoon, jossa sitä voi editoida ja uudelleen lähettää. (ks. myös ohjeet kohdasta 'Arkisto/ Lähetetyt ilmoitukset'. Poista -linkki hävittää rivin (poistetut voi palauttaa Lähettämättömiin Näytä poistetut - valinnan kautta. Jos virheiden määrä on suuri ja korjattu tiedosto halutaan lähettää uudelleen, aikaisemmin lähetetyt tiedot voi poistaa arkiston valinnasta Poista kaikki. Esitäytettyjen lomakkeiden täyttäminen 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähettämättömät ilmoitukset'. Ruutuun ilmestyy lista esitäytetyistä lomakkeista. Listan voi järjestää ylhäällä olevasta valikosta työnantajan, toimintayksikön, henkilötunnuksen tai lomakkeen tyypin (kuukausipalkkaiset, tuntipalkkaiset) mukaan. 2. Ilmoitusta pääset muokkaamaan rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. 3. Syötä tiedot kenttiin. 4. Muutoksien jälkeen paina hyväksy ja lähetä, jolloin tiedot tallentuvat 'lähetettyihin ilmoituksiin'. Vain lähetettyihin ilmoituksiin tallennetut tiedot luetaan Tilastokeskukseen tuotantotietokantaan. Vähintään 48 tunnin ajan tietoja voi palauttaa takaisin Lähettämättömiin, jos korjaustarvetta ilmenee. 5. Voit myös tallentaa lomakkeen 'lähettämättömiin ilmoituksiin' painamalla tallenna lähettämättä. Tiedot ovat tällöin vain väliaikaisesti tallennettuina ja voit myöhemmin palata niiden täyttämiseen. Uusien työsuhteiden ilmoittaminen 1. Mene pääsivulle valitsemalla sivun vasemman laidan valikosta 'Pääsivu'. 2. Valitse pääsivulta joko linkki Kuukausipalkkaiset palkansaajat tai Tuntipalkkaiset palkansaajat. 3. Täytä lomake ja lähetä se painamalla hyväksy ja lähetä, jolloin tiedot tallentuvat 'lähetettyihin ilmoituksiin'. 4. Voit myös tallentaa lomakkeen 'lähettämättömiin ilmoituksiin' painamalla tallenna lähettämättä. Lähettämättömät ilmoitukset 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähettämättömät ilmoitukset'. Näkyviin tulee lista, jossa on tallennetut ilmoitukset. Lähettämättömät ilmoitukset -listalla olevia työsuhteita ei lueta Tilastokeskuksen tuotantotietokantaan. Tiedot luetaan korkeintaan 48 tunnin päästä siitä, kun ne ovat siirretty 'lähetettyihin ilmoituksiin'. Toimintaohjeet tähän on kohdissa 3 ja Voit järjestää listaa valitsemalla listan yläpuolella olevasta valikosta halutun järjestysvaihtoehdon ja painamalla päivitä lista. 3. Ilmoitusta pääset muokkaamaan rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. 7

8 Palautetilastoja 4. 'Näytä' -linkin painamisen jälkeen näkyvällä lomakkeella on mahdollista muokata tietoja. Ilmoituksen voi siirtää 'lähetettyihin ilmoituksiin' painamalla hyväksy ja lähetä. 'Lähetetyt ilmoitukset' -listalta tieto luetaan Tilastokeskukseen tuotantotietokantaan. Lähetetyt ilmoitukset 1. Valitse sivun vasemman laidan valikosta 'Lähetetyt ilmoitukset'. 2. Voit järjestää listaa valitsemalla listan yläpuolella olevasta valikosta halutun järjestysvaihtoehdon ja painamalla päivitä lista. 3. Ilmoituksen saat näkyviin rivin lopussa olevasta 'Näytä' -linkistä. Lähetetyt ilmoitukset voi palauttaa yksitellen lähettämättömien ilmoitusten arkistoon editoitaviksi valitsemalla rivin lopusta peruuta lähetys -linkin tai poistaa valitsemalla poista -linkin, vähintään 48 tuntia lähetyksestä (ilmoitukset, joita voi käsitellä on lihavoitu). 4. Mikäli virheellisiä ilmoituksia on paljon, voit poistaa kaikki ilmoitukset rivien lopussa olevalla painikkeella poista kaikki. Jos havaitset virheitä ilmoituksissa, joita ei enää voi kuitenkaan käsitellä (ovat muuttuneet harmaiksi), niin ota yhteyttä Tilastokeskukseen. Tiedonkeruupalvelun internet-osoitteessa avautuvalla sivulla on myös Palautetilastoja aikaisemmilta vuosilta ja tiedustelun edetessä sinne syntyy Yhteenveto - ja Ansiovertailutilastoja lähetetyistä uusista aineistoista. Toivomme, että tilastoja käytettäisiin aineistojen oikeellisuuden kontrollointiin ja tarvittaessa virheistä ilmoitettaisiin myös Tilastokeskukseen Ansiovertailuraportin linkistä. Sivuille kirjautumiseen tarvittavat salasanat ja tunnukset ovat lähetekirjeissä. Lokakuun 2006-palautetaulukon saa esille sivun vasemmassa laidassa olevan otsikon 'Palautetilastot' alta valitsemalla linkin ' '. Koko kuntasektoria koskevat sekä kuntamuodottaiset yhteenvetotaulukot löytyvät puolestaan kotisivuiltamme linkistä 'Palkkatilastot'. Palkanlaskentajärjestelmien omia ohjeita WM-data Pegasos Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä WM-datan TYVI-palveluun. Tällöin WM-data toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja WM-datassa antaa Pegasos-asiakasneuvonta WM-data Status Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä WM-datan TYVI-palveluun. Tällöin WM-data toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja WM-datassa antaa Status-asiakasneuvonta WM-data Prima Palkkatiedoston voi toimittaa suoraan internet-tiedostonsiirtona Itellan palvelimelle. Palkkatiedoston voi toimittaa myös liittymällä WM-datan TYVI-palveluun. Tällöin WM-data toimittaa palkkatiedoston Itellaan. Lisätietoja WM-datassa antaa Prima-asiakasneuvonta Personec Pallas, Personec F.K, Personec IntimeE ja Personec R Aineistot siirretään internet-tiedostosiirtoina Itellan palvelimelle edellisten vuosien tapaan. Lisätietoja Personec Oy:ssä antavat tuotteiden asiakasneuvonnat. Abilita Tilastoaineisto siirretään Itella-Tyvi palvelun kautta kuten aikaisemmin. Lisätietoja antaa Abilitan asiakasneuvonta

9 Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset Palkanlaskentajärjestelmien aineistotoimittajatunnukset helpottavat yhteydenpitoa ja virhelähteiden kartoitusta ongelmatilanteissa. Tällä hetkellä voimassa olevat tunnukset ovat: 01 Tricons 02 Abilita 03 Personec F.K 04 WM -data Populus 06 Kauniainen 07 Espoo 08 Omnia 09 YTV 10 Helsinki 12 Vantaa 20 WM -data Pegasos 22 WM -data Status 25 Sähköiset lomakkeet 26 Personec IntimeE & Personec R 27 WM -data Prima 28 Personec Pallas 30 Personec F.K Uusille palkanlaskentajärjestelmille voidaan luoda uusi tunnus. Uudet tunnukset antaa Tilastokeskuksessa Mika Idman puh.( 09)

10 Kuukausipalkkaisten ohjeet Lomakkeen kohta: B TANT Työnantaja Kunta/ KELA:n kuntakoodi esim Kuntayhtymät/ Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koodi esim (liite 1) Lisätietoja KEVA: Jaana Järvinen puh Eeva-Maija Wikman puh D HTUN Henkilötunnus Henkilötunnus 11 merkin mittaisena. Esim. PPKKVV-XXXX C TOYKS Toimintayksikön numero Tähän ilmoitetaan voimassa olevan toimintayksikön numero. Esim Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen. Toimintayksiköiden tietoja voi lisätä ja päivittää tiedonkeruusivun uudessa Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Toimintayksikön oikeellisuus on tärkeää muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh M KUN Työpaikan sijaintikunta Valitse työpaikan sijaintikunta. I1 VKOO Ammattinimike ja numero Täytä ammattinimike ja sitä vastaava numero. Esim. Siivooja Uudet ammattikoodit KEVA: Ari Lindroos puh Käytössä olevat koodit: A P1 SALA Sopimusala 01 KVTES, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 02 OVTES, opetusalan virka- ja työehtosopimus 03 TS, teknisten sopimus 04 Lääkärisopimus 05 Muu (esim. muusikot, näyttelijät, satamajäänmurtajat) HITU Palkkahinnoittelun tunnus Aikaisempina vuosina hinnoittelutunnuksista yli 10 % on ilmoitettu virheellisesti tai tieto puuttuu. Tilastoon tulee ilmoittaa virka ja työehtosopimusten mukainen palkan perusteena oleva palkkahinnoittelun tai palkkaryhmän numerotunnus, joka on 8 merkin pituinen. Voimassaolevat hinnoittelutunnukset löytyvät sopimusaloittain internetosoitteesta Palkkahinnoittelun ulkopuolisille merkitään Yhdistelmäviroille/-toimille merkitään tunnukseksi se, mikä parhaiten vastaa henkilön tehtäviä. 10

11 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaolevat palkkahinnoittelutunnukset löytyvät palkkahinnoitteluliitteistä 1 8, huomaa muutokset Perhepäivähoitajan tunnus on 12PPH000 (vanha järjestelmä) tai 12PPH00A (uusi järjestelmä). Teknisten sopimuksessa ei voi olla palkkahinnoittelemattomia. Teknisten palkkaryhmiä on kolme kappaletta ja ne löytyvät voimassaolevasta Teknisten sopimuksesta (II luku palkkaus, 8 ). I2 VLUO Kokoaika / osa-aikatyö 1 Kokoaikainen (pää-)virka tai toimi 2 Osa-aikainen (pää-)virka tai toimi (työnantajan järjestämä) 3 Sivuvirka tai sivutoimi 4 Osa-aikaeläke 5 Osittainen hoitovapaa 6 Osa-aikalisä, muu osa-aikatyö omasta pyynnöstä Työnantajan järjestämä osa-aikainen palvelussuhde ilmoitetaan seuraavasti: I2 osa-aikaisuus = 2, K2 viikkotyöaika = osa-aikaisen keskimääräinen viikkotyöaika, UT palkan täysimääräisyys = 1. Jos palkka ei ole em. tuntien mukainen, UT=2 ja U1-kentässä ilmoitetaan palkanpidätyksen syy. Omasta pyynnöstään osa-aikaiset, ilmoitetaan muuten kuten edellä, mutta I2 osa-aikaisuus = 4, 5 tai 6. K2 SÄTY Viikkotyöaika Kohtaan merkitään pääsääntöisesti työaikajärjestelmän mukainen säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika (myös vuosityöaikaa noudattavat opettajat). Osa-aikaisen, sivutoimisen tms. viikkotyöajaksi merkitään se viikkotuntimäärä, mistä henkilön kanssa on sovittu. Vaikka henkilö olisi lomautettu tai palkattomalla virkavapaalla, työaika ilmoitetaan em. yleisohjeen mukaisesti. Opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla, työajaksi merkitään opetusvelvollisuus ilman opetusvelvollisuuden huojennuksia. (h/vko) I3 PLUO Palvelussuhteen luonne 10 Toistaiseksi voimassa oleva virka- tai työsuhde (ns. vakinainen) 20 Määräaikainen virka- tai työsuhde 24 Työllistämistuella työllistetty 40 Oppilas (ei oppisopimussuhteessa), harjoittelija 41 Oppisopimussuhteinen 50 Vammainen (entinen suojatyöntekijä) Mikäli henkilöllä on vakinainen taustavakanssi, mutta lokakuussa hoitaa jotain toista vakanssia määräaikaisena, merkitään palvelussuhde vakinaiseksi (I3=10). L PLAJI VES / TES 1 Virkasuhde 2 Työsuhde 11

12 K1 T2 SÄÄ Työaikajärjestelmä Valitse työaikajärjestelmä: 01 Toimistotyöaika (KVTES Työaika -luku, 8 ) keskim. 36,25 h / vko 10 Yleistyöaika keskim. 38,25 h/vko (KVTES Työaika -luku, 7 ) 15 38,25 h/vko talonmiehet 20 Kaksivuorotyö, keskim. 38,25 h/vko 31 Kolmivuorotyö (TS Liite 5) keskeytymätön 32 Kolmivuorotyö (TS Liite 6) keskeytyvä 41 Jaksotyö päivätyönluonteinen, muodollinen 42 Jaksotyö, vuorotyönluonteinen 62 Perhepäivähoitajat (KVTES Liite 12) 70 Sivuviran tai sivutoimen työaika 80 Opetustyö (OVTES Yleinen osa III luku 1, 1, 2, 4) 82 Vuosityöaika 90 Muu työaikasäädös (mm. satamat, näyttelijät ja muusikot) 91 Sairaalalääkärit, -hammaslääkärit, 38,25 h/vko tuntia/viikko (KVTES Työaika, 10 ) 93 Palomiesten ns. poikkeusluvan mukainen työaika 94 Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit, kunnalliseläinlääkärit, kokopäiväiset hygieenikot 95 Ei säädöstä 96 Poikkeavat työaikajärjestelyt (KVTES Työaika, 11 ) LOMAP Lomapäivät Tähän kohtaan ilmoitetaan lomaoikeuspäivien lukumäärä työpäivinä (edelliseltä vuodelta säästövapaiksi siirrettyjä tai lomarahavapaita päiviä ei lasketa tähän mukaan). Ko. loma-oikeus lomanmääräytymisvuodelta T AIKA Palveluaika kunnassa Tähän kohtaan ilmoitetaan viimeisimmässä palvelussuhteessa samassa kunnassa tai kuntayhtymässä palveltu aika. Jos palveluaika on kestänyt yli vuoden riittää vuoden tarkkuus. Alle vuoden palvelussuhteissa riittää kuukauden tarkkuus. Palveluajaksi lasketaan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen tulopäivän ja välinen aika. Palkkauksen määräytymisen perusteet R PLKM Vuosisidonnaisten lisien lukumäärä KVTES:ssa tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0, 1 (=5%) tai 2 (=10%). Teknisillä tämä kohta jätetään tyhjäksi. Lääkäreillä tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0, 1 (=5%) tai 2 (=10%). Opettajilla tähän ilmoitetaan henkilökohtaisen vuosisidonnaisen osan lisien lukumäärä 0-6 hinnoittelutunnuksesta riippuen.. C-taulukon opettajille ei merkitä mitään. SA LPL Opettajien maksupalkkaluokka 12

13 Palkka lokakuulta U4 VARSIN Sopimuksen mukainen varsinainen palkka Varsinainen palkka sisältää peruspalkan lisäksi peruspalkanluonteiset lisät kuten esimerkiksi palveluaikaan sidotut lisät, henkilökohtaiset lisät, syrjäseutulisän, kielilisän ja luottamusmieskorvauksen. Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan maksettaessa palkkaa mm. vuosiloman sekä sairausloman ja äitiysvapaan ajalta. Varsinainen palkka on määritelty virka- ja työehtosopimuksissa. Tiedon ilmoittaminen kaikille palkansaajille täysimääräisenä on tärkeää. U PERUS Tehtäväkohtainen palkka KVTES:ssa tähän kohtaan ilmoitetaan lokakuulta maksettu tehtäväkohtainen palkka. Opetusalalla tähän ilmoitetaan työn vaativuuden mukainen tehtäväkohtainen palkka eli sisältää mahdollisen 'TVA -osuuden'. Mikäli sopimuksesta poistettuja lisiä on vielä maksussa (mikä on vielä mahdollista ja sallittuakin aina vuoden loppuun asti), ilmoitetaan ne entiseen tapaan V-kohtiin. Olisi kuitenkin pyrittävä ilmoittamaan takautuvasti lokakuun tiedot sen jälkeen, kun lisät ovat poistuneet mikäli käytännössä mahdollista. Muussa tapauksessa voi ilmoitta marraskuun/joulukuun palkkatiedot. C taulukossa olevilla ilmoitetaan maksupalkkaluokkaa vastaava peruspalkka. Teknisten sopimuksessa oleville tähän ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkka ilman ammattialalisää ja henkilökohtaista palkkaa. Lääkärisopimuksen piirissä oleville tähän ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkka. Palkanlisät, jotka sisältyvät tehtäväkohtaiseen kohdan U palkkaan, ei saa ilmoittaa toistamiseen kohdassa V. Jos palkanlisä maksetaan erillisenä lisänä, kuten syrjäisyyskorotus, se ilmoitetaan kohdassa V. U2 KOKE Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa, palvelu- tai ammattialalisä KVTES:n henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa yhteensä euroina ja sentteinä ilmoitetaan tässä. Opettajilla samoin tähän merkitään vuosisidonnaisten lisien lukumäärää vastaava palkanosa. C-taulukossa olevilla palvelulisien (lkm 1-4) eurot ja sentit Teknisten sopimusta noudattaville ilmoitetaan ammattialalisän yhteismäärä. Henkilökohtainen palkka ilmoitetaan vain kohdassa V (palkkatekijä 00312) Lääkäreillä tähän kohtaan ilmoitetaan lokakuulta maksettu henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa euroina ja sentteinä. U3 MVLIS Määrävuosilisä Tässä ilmoitetaan KVTES:n ja Lääkärisopimuksen määrävuosilisän eurot ja sentit. Teknisillä tähän ilmoitetaan erillislisän eurot ja sentit. UT MJRJ Palkan täysimääräisyys Tähän ilmoitetaan lokakuun palkan täysimääräisyys sen mukaan, onko tehtäväkohtainen peruspalkka + palvelulisät/vuosisidonnaiset osat (kohdat U, U2, U3 tai US) maksettu 1 palkka maksettu täysimääräisenä koko lokakuulta 2 palkka on maksettu osalta lokakuuta tai vähennettynä ja kohtaan U1 ilmoitetaan palkanpidätyksen syy 4 ei maksettu palkkaa, palkaton virkavapaus tai työloma koko kuukausi Jos palkkaa on vähennetty esim. lomautuksen, sairauden, yksityisasioiden yms. takia, vähennyksen määrää ei ilmoiteta erillisillä palkkatekijäkoodeilla, vaan palkka ilmoitetaan U-kohdassa sen suuruisena kuin se on maksettu ja täysimääräisyystunnukseksi merkitään 2. Palkanpidätyksen syy ilmoitetaan kohdassa U1. 13

14 Myös osa-aikaisen palkka on täysimääräinen (UT=1), jos maksettu palkka vastaa osa-aikaisen säännöllistä työaikaa (keskimääräinen viikkotyöaika merkitty kohtaan K2). U1 PALPI Palkanpidätyksen syy Jos palkkaa on pidätetty lokakuulta tai ei maksettu ollenkaan, ilmoitetaan tähän pidätyksen syy Kuntien eläkevakuutuksen keskeytyksen syyn koodeilla. Jos henkilöllä on lokakuussa useampia palkanpidätyksiä valitaan tähän se syy, jonka mukaan palkanpidätyksen päiviä on lokakuulta ollut eniten. Keskeytyksen syy 11 yksityisasiat 12 opintovapaalain mukainen opintovapaa 13 hoitovapaa, joka seuraa vanhempainvapaa 18 poissaolo säästösyistä 20 erityisäitiysvapaa 21 äitiysvapaa 22 sairasloma, tapaturma 25 vanhempainvapaa, isyysvapaa 26 tilapäinen hoitovapaa 31 työnteko keskeytynyt (ent. Lepäävä aika) 32 lomautus 33 työnseisaus, työsulku 36 ei hoidettavia (perhepäivähoitajat) 37 vuorotteluvapaa 41 toisen viran hoito jäsenyhteisön ulkopuolella tai muun eläkejärjestelmän piirissä 42 rinnakkaisen viran hoito, josta toinen ilmoittaja antaa oman palvelussuhdeilmoituksen 51 kuntoutus (muu kuin kuntien eläkevakuutuksen järjestelmä) 52 kuntien eläkevakuutuksen järjestämä kuntoutus, eläkelaitoksen käytössä 61 määräaikainen työkyvyttömyyseläke 81 julkinen tehtävä 82 asevelvollisuus/siviilipalvelu 83 palvelu vain valtion eläkkeeseen oikeuttavassa julkisessa tehtävässä/palvelussuhteen eläkelaji vel 99 muu syy (esim. palkkaa maksettu osalta lokakuuta) 14

15 VAIHTUVAMITTAINEN OSA Muut palkanlisät V Tähän ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut palkanlisät ja lisäpalkkiot. Mikäli lokakuun palkkiot maksetaan vasta marraskuussa voidaan tähän ilmoittaa edellisen kuukauden (=syyskuun) palkkiot. Jos palkanlisiä ei ole mahdollista saada koko kuukauden ajalta ja palkanlisiä maksetaan esimerkiksi kolmen viikon työjaksoissa, ilmoitetaan ne lisäpalkkiot joista enin osa on ansaittu lokakuussa. Lomaraha (koodi 03900), tulospalkkio (koodi 03201) ja kannustuslisä (koodi 01127) ilmoitetaan koko vuodelta 2007 tai edeltävältä 12 kuukaudelta, jos vuoden 2007 lopussa maksettavia tulospalkkioita ei vielä tiedetä. Lokakuussa maksettu lomakorvaus ilmoitetaan kuntasektorin palkkatilastoon koodilla Takautuvasti muulta kuin lokakuulta ansaittuja palkaneriä ei ilmoiteta. Vuoden 2007 aikana mahdollisesti takautuvasti maksettuja vuoden 2006 lomarahoja ei myöskään ilmoiteta. PTKOO Palkkatekijäkoodi Tässä ilmoitetaan sopimusalakohtainen palkkatekijä. Sopimusaloittaiset palkkatekijäluettelot (täyttöohjeiden sivuilla 20-33) sisältävät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkanlisät, työaikakorvaukset ja lisäpalkkiot. Vain voimassa olevia palkkatekijäkoodeja tulee käyttää. Paikallisesti käytettävät lisät, joita ei ole mainittu kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa, ilmoitetaan seuraavilla kaatokoodeilla sen mukaan, maksetaanko lisä säännölliseltä työajalta vai ylityöajalta. Jos henkilö saa useampia paikallisesti sovittuja lisiä, lisien eurot yhdistetään ja ilmoitetaan ao. kaatokoodilla. Käytä kaatokoodeja harkiten muu säännölliseltä työajalta maksettu palkanlisä muu lisä- tai ylityöajalta maksettu lisä V V V PTMK Palkkatekijän eurot,sentit Tässä ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut palkanlisät ja lisäpalkkiot euroina ja sentteinä. PTTUN Palkkatekijän tunnit tai suoritemäärä Kun lisää maksetaan työtuntien tai suoritteen perusteella, on työtunnit tai suoritemäärä (esim. potilaskäyntien määrä) myös ilmoitettava. Tunnit ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. PTMJ Palkkatekijän maksujakso: Maksujaksoksi merkitään moneltako viikolta työaikakorvauksia, lääkärien toimenpidepalkkioita ja muita kuukausittain vaihtuvia lisiä on maksettu. Jaksotyössä ilmoitetaan työvuorolistan mukainen palkanmaksujakso, jolta lisät on maksettu. Esimerkiksi mikäli jaksotyön työvuorolista on kolme viikkoa, mutta esim. iltatyökorvauksia on kertynyt vain yhdeltä viikolta ko. jaksolla, merkitään lisän maksujaksoksi viikolta 3 3 viikolta 4 kuukaudelta 5 5 viikolta 6 6 viikolta 7 7 viikolta 8 8 viikolta 9 9 viikolta A B 10 viikolta 11 viikolta jne. Jos lokakuulle sattuu kaksi kolmen viikon maksujaksoa eli palkkatekijän raha-arvo ja tunnit sisältävät molempien maksujaksojen tiedot, merkitään maksujaksoksi 6. Tällaisessa tilanteessa myös vain yhden maksujakson tietojen ilmoittaminen riittäisi, jolloin maksujaksoksi merkitään 3. 15

16 Tuntipalkkaisten ohjeet Tuntipalkkatilastoissa selvitetään sekä tehdyn työajan että ei-tehdyn työajan ansioita. Tehdyn työajan ansioista muodostetaan kaksi tilastokäsitettä: säännöllisen työajan keskituntiansio sekä kokonaiskeskituntiansio tehtyä työtuntia kohden. Kun otetaan lisäksi huomioon palkalliselta poissaoloajalta maksetut eurot ja tunnit saadaan kokonaiskeskituntiansio palkattua työtuntia kohden. Tätä käytetään kuukausi- ja tuntipalkkaisten ansioiden vertailuun. Tuntipalkkatilastoon ilmoitetaan Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden palkka- ja palvelussuhdetiedot. Työntekijöillä on työsuhde kuntaan tai kuntayhtymään lokakuussa Ansioiden erittely vuoden 2007 tiedustelussa on seuraava: Tehdyn työajan ansiot: Tunnit Eurot + Aikatyö xxx,xx xxxxx,xx - Työkokemuslisien osuus xxxxx,xx - Henkilökohtaisen lisän osuus xxxxx,xx - Työolosuhdelisien osuus xxxxx,xx + Urakkatyö xxx,xx xxxxx,xx + Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus xxxxx,xx säännölliseltä työajalta + Sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta xxxxx,xx + Ylityö (korotusosa) xxx,xx xxxxx,xx + Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus xxxxx,xx ylityöajalta + Sunnuntaityökorotus ylityöajalta xxxxx,xx Ei tehdyn työajan ansiot: + Sairas-, vuosiloma-, koulutus-, juhlapäiväyms. xxx,xx xxxxx,xx palkallisen poissaoloajan palkka + Varallaolokorvaus xxx,xx xxxxx,xx + Muut ei-tehdyn työajan lisät xxxxx,xx Lomakkeen kohta: G1 TILJAKSO Tilastointijakso Merkitään ajanjakso, jolta palkkatiedot ilmoitetaan. Esim Tilastointiajankohta on lokakuu Jos ilmoitusjakso ei satu täysin lokakuulle, valitse ilmoitukseen syys lokakuulle osuvat viikot. Tilastoon ilmoitetaan sekä tehdyn että ei-tehdyn työajan ansiot. Tilastoon ei kuitenkaan ilmoiteta verottomia korvauksia, kuten päivärahoja tai työkalukorvauksia. A B B1 TANT Työnantaja Kunta/ KELA:n kuntakoodi esim Kuntayhtymät/ Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) koodi esim (liite 1) Lisätietoja KEVA: Elisabeth Eriksson puh TOYKS Toimintayksikön numero Tähän ilmoitetaan voimassa olevan toimintayksikön numero. Esim Toimintayksiköt on eriteltävä vähintään toimialaluokituksen tehtäväalueiden tasolla ja myös eri osoitteissa toimivat rinnakkaiset toimipaikat on eriteltävä omiksi toimintayksiköikseen. Toimintayksiköiden tietoja voi lisätä ja päivittää tiedonkeruusivun uudessa Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Toimintayksikön oikeellisuus on tärkeää muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseksi. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh TOYKNIMI Toimintayksikön nimi Varsinkin uusien toimintayksiköiden nimet pitäisi ilmoittaa tässä, esim. Tekninen varasto, 16

17 sikäli kuin niitä ei ole päivitetty Toimintayksiköiden hallinta - valikossa. Tieto on tärkeä ja sitä tarvitaan muun muassa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen määrittämiseen. Lisätietoja KEVA: Meeri Sirviö puh D E H G2 G3 F G4 G5 KUNT Työpaikan sijaintikunta Valitse työpaikan sijaintikunta. HTUN Henkilötunnus Henkilötunnus 11 merkin mittaisena. Esim Y. AMMA Ammattinimike ja numero Täytä ammattinimike ja numero. Esim muurari Uudet koodit KEVA: Ari Lindroos puh Käytössä olevat koodit: PLUO Palvelussuhteen luonne 10 Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde (ns. vakinainen) 20 Määräaikainen työsuhde 24 Työllistämistuella työllistetty 40 Oppilas (ei oppisopimussuhteessa), harjoittelija 41 Oppisopimussuhteinen 50 Vammaiset (entiset suojatyöntekijät) PRYH Palkkaryhmä TTES:n palkkaryhmä: 1A-1C 2A-2B 3 4 O (oppisopimuksen tehneet oppilaat) N (nuoret alle 18v. työntekijät) Älä käytä roomalaisia numeroita I, II, III tai IV. PERUST Perustuntipalkka Henkilölle maksettava perustuntipalkka VLUO Kokoaika / osa-aikatyö 1 Kokoaikainen toimi 2 Osa-aikainen toimi (työnantajan järjestämä) 3 Sivutoimi 4 Osa-aikaeläke 5 Osittainen hoitovapaa 6 Osa-aikalisä, muu osa-aikatyö omasta pyynnöstä VKTA Viikkotyöaika Kohtaan merkitään säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika 17

18 G6 T1 T2 I1 I2 L1 L2 L3 K1 K2 SÄÄ Työaikajärjestelmä Valitse työaikajärjestelmä: 01 Toimistotyöaika (KVTES Työaika -luku, 8 ) 36,25 h / vko 10 Yleistyöaika 38,25 h/vko (TTES, 6 2) 15 38,25 h/vko talonmiehet 20 Kaksivuorotyö, 38,25 h/vko 31 Kolmivuorotyö (TTES, 6 3) keskeytymätön 32 Kolmivuorotyö (TTES, 6 4) keskeytyvä 41 Jaksotyö päivätyönluonteinen, muodollinen 42 Jaksotyö, vuorotyönluonteinen 70 Sivuviran tai sivutoimen työaika 82 Vuosityöaika 90 Muu työaikasäädös (mm. satamat, näyttelijät ja muusikot) 95 Ei säädöstä 96 Poikkeavat työaikajärjestelyt (KVTES Työaika, 11 ) PAIKA Palveluaika kunnassa Tähän kohtaan ilmoitetaan viimeisimmässä palvelussuhteessa samassa kunnassa tai kuntayhtymässä palveltu aika. Jos palveluaika on kestänyt yli vuoden riittää vuoden tarkkuus. Alle vuoden palvelussuhteissa riittää kuukauden tarkkuus. Palveluajaksi lasketaan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen tulopäivän ja välinen aika. LOMAP Lomapäivät Tähän kohtaan ilmoitetaan lomapäivien lukumäärä työpäivinä (edelliseltä vuodelta säästövapaiksi siirrettyjä päiviä ei lasketa tähän mukaan). Ko. loma-oikeus lomanmääräytymisvuodelta AITUN Aikatyö, tunnit Tunnit ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Tunteihin sisältyvät myös yli- ja hätätyön sekä sunnuntaityön tunnit todellisina tehtyinä tunteina. AIANS Aikatyö, ansiot Aikatyön palkka tarkoittaa kokonaistyöajalta maksettua perustuntipalkkaa lisättynä erikoispalkkio-, työkokemus-, henkilökohtaisilla- ja työolosuhdelisillä. Aikapalkkaan ei sisällytetä työaikalisiä eikä ylityön korotusosaa, vaan ne ilmoitetaan erikseen kohdissa L4 (ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus säännölliseltä työajalta), L5 (sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta), M2 (ylityöansiot, ylityön korotusosa) M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät), M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta) (korottamaton palkka). Jos henkilö on ollut tiedustelukuukauden aikana sairaslomalla, äitiysvapaalla, palkallisella vapaalla, koulutuksessa, vuosilomalla, reservin kertausharjoituksissa, tms. ilmoitetaan poissaoloajalta maksettu palkka tunteineen kentissä P1(palkallisen vapaan tunnit ) ja P2 (palkallisen vapaan palkka). KLIS Työkokemuslisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyön palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. HLIS Henkilökohtaisten lisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyö palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. MLIS Työolosuhdelisien osuus Lisä sisältyy kohtaan I2 (aikatyö palkka) ja ilmoitetaan myös tässä. UTUN Urakkatyö, tunnit Ilmoita tunnit kuten kohdassa I1(aikatyö tunnit), myös urakkapohjista. UANS Urakkatyö, ansiot Eri urakkalajeja ei erotella (esim. osa-, suoraurakka yms.), vaan kaikki tehdyt urakkatunnit ja vastaavat ansiot summataan ao. tunti- ja eurokenttiin. Ilmoita eurokentässä tunteja vastaavat eurot eli ns. urakkaennakot. Jos urakan kesto on ollut kuukautta pitempi, ilmoita ns. urakkapohjista vain se osuus, joka kohdistuu tiedusteluajankohdalle. 18

19 L4 L5 M1 M2 M3 M4 P1 P2 P3 P4 P5 R1 R2 R3 Mikäli maksuun on tullut pohjia useista eri urakoista, lasketaan kullekin pohjalle tiedustelujakson osuus ja ne summataan eurokenttään. VSLI Ilta- ja yötyölisä sekä vuoro- ja lauantaityökorotus säännölliseltä työajalta Iltatyölisä, yötyölisä, lauantaityökorotus ja vuorotyökorotus. Jos vuoro-, ilta- tai yötyö on ylityökorotus ilmoitetaan kohdassa M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät). SKOR Sunnuntaityökorotus säännölliseltä työajalta Säännölliseltä sunnuntaityöajalta maksetaan yleensä 100% korotettua palkkaa. Ilmoita tässä korotuksen osuus. Jos sunnuntaityö on ylityötä, ilmoitetaan korotuksen osuus kohdassa M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta). YTUN Ylityötunnit Tuntikenttään ilmoitetaan tehtyjen vuorokautisten ja viikottaisten ylityötuntien yhteismäärä. Myös sunnuntaina ja eräinä juhlapäivinä tehdyt ylityötunnit ilmoitetaan tässä todellisina tehtyinä tunteina olivatpa ne 50%:n 65%:n, 150%:n tai 200%:n ylityötunteja. YKOR Ylityöansiot, ylityön korotusosa Ylityöansioilla tarkoitetaan em. tunneilta maksettua palkan korotusosaa mahdollisesti maksettuine viikkolepokorvauksineen. Ylityöansio ei saa sisältää työaikalisiä eikä sunnuntaityökorotusta, jotka ilmoitetaan kohdissa M3 (ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät) ja M4 (sunnuntaityökorotus ylityöajalta). VYLI Ylityöajalta maksetut ilta-, yö- ja vuorotyölisät SYLI Sunnuntaityökorotus ylityöajalta Jos sunnuntaina tehty työ on ylityötä, siitä maksetaan sunnuntaityökorotuksen lisäksi ylityökorvaus. Ilmoita tässä sunnuntaityökorotuksen osuus (100%). Ylityön osuus ilmoitetaan kohdassa M2 (ylityöansiot, ylityön korotusosa). PALTUN Palkallisen vapaan tunnit PALMK Palkallisen vapaan palkka Tiedustelujaksolle osuneen palkallisen poissaolon (esim. sairasloman, 50- tai 60-vuotispäivän, lapsen äkillisen sairastumisen, lapsen syntymään liittyvä tms.) ajalta maksettu palkka ja tunnit. VOTUN Varallaoloajan tunnit VOMK Varallaolokorvaus PALMUU Muut ei tehdyn työajan ansiot Muut tiedustelujaksoon kohdistuvat ei tehdyn työajan ansiot, joita ei edellä ole eroteltu mihinkään kenttään, kuten tossuraha, ilmoitetaan tässä. Verottomia korvauksia ei ilmoiteta. Työsuhteen päättyessä maksettavaa lomakorvausta ei ilmoiteta tilastoon. VTULOS Tulospalkkio Tulospalkkio ilmoitetaan tässä koko vuodelta. ERIK Erikoispalkkio Tähän ilmoitetaan työsuoritukseen tai työtulokseen liittyvien tekijöiden perusteella maksettavia erillisiä palkkioita, jotka ovat työsuoritemäärästä välittömästi riippumattomia (esim. koneen käyntiaika tai hyötysuhde, raaka-ainesäästöt, tuotteen laatu, hylkytuotannon määrä yms.) TTES 19 5 kohta. LUONT Luontoisedut, verollinen Tähän ilmoitetaan henkilölle maksettavat luontoisedut. 19

20 Liite 1: Palkkatekijät sopimusaloittain Kvtes Yhteiset lisät Palkkaus Koodi Palkkatekijä II luku Henkilökohtaisen lisän harkinnanvarainen osa Kannustuslisä Kielilisä Kokouspalkkio Luentopalkkio Syrjäseutulisä Tulospalkkio Työaika Koodi Palkkatekijä III luku Aattokorvaus * * Hälytysraha Hätätyökorvaus * Iltatyökorvaus * Iltavuorolisä * Lauantaityökorvaus* Lisätyökorvaus * Sunnuntaityökorvaus * Varallaolokorvaus, asunnossa * Varallaolokorvaus, vapaamuotoinen * Viikkolepokorvaus* Vuorotyölisä * Ylityökorvaus 50 % * Ylityökorvaus 100 % * Yötyökorvaus * Yövuorolisä * Vuosiloma Koodi Palkkatekijä IV luku Loma- ja sairausajalta, sunnuntai-, ilta- ja yötyölisistä maksetut prosenttikorvaukset mm. jaksotyössä * Lomaraha Lomakorvaus Virkavapaus Luontoisedut Koodi Palkkatekijä V luku Loma- ja sairausajalta, sunnuntai-, ilta- ja yötyölisistä maksetut prosenttikorvaukset mm. jaksotyössä * Koodi Palkkatekijä VI luku Luontoisetu, verollinen Pukuraha * tähdellä * - merkityistä ilmoitetaan myös tehdyt tunnit! 20

21 Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Koodi Palkkatekijä VII luku Luottamusmieskorvaus Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus Perhepäivähoitajat, myös lapsen kodissa työskentelevät Vanha järjestelmä (liite 12) Koodi Palkkatekijä Aattokorvaus * Iltatyökorvaus * Korvaus osahoitoisesta lapsesta * Lapsikohtainen päiväpalkka Lauantaityökorvaus* Lisätyökorvaus * Perhepäivähoitajien vuosiloma-ajan palkka Sunnuntaityökorvaus * Vähennykset, perhepäivähoitajat Ylityökorvaus, perhepäivähoitajat * Yöpymiskorvaus Yötyökorvaus * Sijaislapsikorvaus Uusi järjestelmä Palkkatekijät kuten KVTES paitsi Koodi Palkkatekijä Päiväkohtainen erilliskorvaus Yötyökorvaus 15 % Ylityökorvaus, korottamaton tuntipalkka Kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta Koodi Palkkatekijä liite Rasitelisä (teatterikiertue) Talonmiesten työaikajärjestelyjä koskevat erityismääräykset Koodi Palkkatekijä liite Talonmiehen varallaolokorvaus, 35 % * Talonmiehen varallaolokorvaus, 25 % * Talonmiehen ilta- ja yötyökorvaus, 35 % * Kaatokoodit Paikallisesti käytettävät lisät, joita ei ole mainittu kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa, ilmoitetaan seuraavilla kaatokoodeilla sen mukaan, maksetaanko lisä säännölliseltä työajalta vai ylityöajalta. Jos henkilö saa useampia paikallisesti sovittuja lisiä, lisien eurot yhdistetään ja ilmoitetaan ao. kaatokoodilla. Käytä kaatokoodeja harkiten muu säännölliseltä työajalta maksettu palkanlisä 00069* muu lisä- tai ylityöajalta maksettu lisä (ilmoita myös tunnit) * tähdellä * - merkityistä ilmoitetaan myös tehdyt tunnit! 21

22 Erilliset työehtosopimukset (Sopimusala A SALA = 5) Näyttelijäin kunnallinen teatterityöehtosopimus Koodi Palkkatekijä Paikkauskorvaus (näyttelijät) Rasitelisä (teatterikiertue) Kaupunginorkesterien ym. pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia muusikoita ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus Kaupunginorkestereihin tilapäisiin tehtäviin palkattuja muusikoita koskeva työehtosopimus Koodi Palkkatekijä Esitys- tai harjoituspalkkio (muusikot) Sivusoitinkorvaus 22

23 Opetusala Kvtes:stä sovellettavat lisät Palkkaus Mikäli jotain lisää maksetaan työtuntien perusteella, on tehdyt työtunnit myös ilmoitettava, erityisesti ylityötunnit. Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Vuosiloma Luontoisedut Koodi Palkkatekijä II luku Tulospalkkio Kannustuslisä Kielilisä Kokouspalkkio Luentopalkkio Koodi Palkkatekijä IV luku Lomaraha Koodi Palkkatekijä VI luku Luontoisetu, verollinen Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut Koodi Palkkatekijä VII luku Luottamusmieskorvaus Varsinaisen työsuojeluvaltuutetun korvaus OVTES Yleinen osa Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Koodi Palkkatekijä II luku Epäpätevyysalennus, (1-6 ja eräissä tapauksissa 12 pl) (euromääräisessä palkkauksessa olevilla ei ilmoita tätä palkkatekijää, vaan suoraan alempana peruspalkkana) Yhteisen opettajan lisä, (2pl / 8 tai 12 %) Siirtymäkauden lisä, Henkilökohtainen lisä, Syrjäseutulisä Toisen opettajan tunnin hoitopalkkio, 30 % Yksityisoppilaan kuulustelupalkkio Ylituntipalkkio, viikkotunteina Ylituntipalkkio, tavallisina tunteina Tukiopetus- ja oppilaanohjauspalkkio Kehitysaluelisä Koodi Palkkatekijä IV luku Lomapäiväkorvaus

24 Yleissivistävän koulun (peruskoulu ja lukio) yhteiset palkkatekijät Peruskoulu, liite 1 Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Koodi Palkkatekijä Koulukohtainen opetuksen kehittämispalkkio Kuntakohtainen opetuksen kehittämispalkkio, Lukion ja peruskoulun yhteisyyslisä, (4 %)... 1,2,3...7,2, Demonstraatiokorvaus Kerhotuntipalkkio...1,2...24, Rehtorin hallinnollisten tehtävien hoitopalkkio Vesopäiväpalkkio Henkilökohtainen palkanlisä.....ovtes tai Ylioppilastutkinnon valvontapalkkio ,9 Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Koodi Palkkatekijä Apulaisjohtajan palkkio/ala-aste, (4-28 %) Apulaisjohtajan palkkio/erityiskoulu, (4-32 %) Apulaisjohtajan palkkio/lukio, (4-32 %) Apulaisjohtajan palkkio/ylä-aste, (4-32 %) Koulunjohtajan / palkkio/ala-aste (14-40 %) Taito- ja taideaineiden lisä Kuulovammaisten erityisopetuslisä Koulunjohtajan /palkkio/erityiskoulu, (12-50 %) Audiovisuaalisten laitteiden hoitopalkkio Keittolatoimen ohjauspalkkio Kielistudion esimiehen palkkio Kirjastonhoitopalkkio Kokoelmien hoitopalkkio Kotitehtävien valvonta- ja ohjaus palkkio Kuulolaitteiden huoltokorvaus Luokanvalvojan palkkio Musiikkiesitysten hoitopalkkio Opetuksen ohjauspalkkio Oppilaskodin oppilaan vapaa-ajan ohjauspalkkio Oppilaskunnan ohjaajan palkkio Tietokonelaitteiston hoitopalkkio Lukio, liite 2 Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Koodi Palkkatekijä Apulaisrehtorin palkkio/lukio, (4-16 %) Tohtorilisä, (3 %) Ylioppilastutkinnon korjauspalkkio Huom! Palkkatekijöitä (lukiokerroin) ja (lukioresurssi) ei enää ilmoiteta erikseen (sisältyvät mm. ylituntipalkkioihin) 24

25 Aikuislukio, liite3 Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Koodi Palkkatekijä liite Audiovisuaalisten laitteiden hoitopalkkio Kielistudion esimiehen palkkio Kirjastonhoitopalkkio Kokoelmien hoitopalkkio Luokanvalvojan/ ryhmänjohtajan palkkio Luokattoman lukion lisä Tietokonelaitteiston hoitopalkkio Äidinkielen kurssilisä, luokattomat Lukion ja aikuislukion yhteisen opettajan palkkio (4 %) Kesäkurssin valvontapalkkio Ammatillisia oppilaitoksia koskevat yhteiset määräykset Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Koodi Palkkatekijä Eräät opettajalle määrättävät muut kuin luokkaopetustyöt Ilta-, viikonloppu- ja lomaopetuslisä Ammattioppilaitos, liite 4 Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Koodi Palkkatekijä Erityisopettajalisä, (4 %) Luki-opettajalisä, (8 %) Oppilaanohjaajalisä, (4 %) Apulaisrehtorin palkkio Henkilökohtainen palkanlisä...ovtes ja Laitteiston hoitopalkkio Luokanvalvojan/ ryhmänohjaajan palkkio Osastonjohtajan palkkio Urakointilisä Kauppaoppilaitos, liite 5 Lomakkeen kohdassa V ilmoitettavat palkkatekijät Koodi Palkkatekijä Luki- ja klinikkaopettajalisä (8 %) Opinto-ohjaajalisä (4 %)) Apulaisrehtorin palkkio Henkilökohtainen palkanlisä,...ovtes ja Kurssiopetuslisä Suuntautumisopintojen johtajan/ koulutusohjelma johtajan palkkio Luokanvalvojan/ ryhmänohjaajan palkkio Sivutoimipisteen esimiespalkkio

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008

KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 KUNTASEKTORIN PALKKATIEDUSTELUT LOKAKUU 2008 Vastausohjeet Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Arvoisa aineiston lähettäjä! Kuntasektorin palkkatilastoaineisto on palautettava 19.12.2008 mennessä. Tiedot

Lisätiedot

Kuukausipalkkaisten ohjeet

Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuntasektorin palkkatiedustelu Kuukausipalkkaisten ohjeet Kuukausipalkkaisten tiedustelun piiriin kuuluvat Kaikki ne viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät, joilla on 1.10.2013 palvelussuhde kuntaan

Lisätiedot

Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet

Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet Metsäalan työntekijöiden palkkatiedustelu 2013 Vastausohjeet Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset sopimuskorotukset! Sisällysluettelo Metsäalan

Lisätiedot

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 3 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tuntipalkkaiset 2005 4. neljännes Teollisuus Rakennusala Liikenne Vartiointi-, puhdistus- ja siivousala Tekniset alat Lokakuu Palvelualat Sisällysluettelo Yksityisen

Lisätiedot

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t

Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 10 V a s t a u s o h j e e t Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Palkkatiedot annetaan siten, että palkkaerät sisältävät mahdolliset

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Seurakunnat Arvoisa vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Teollisuus Rakentaminen Autokorjaamot Liikenne Vartiointi ja kiinteistönhoito Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet

Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet Työvoimakustannustutkimus 2008 Vastausohjeet Kuntasektori Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http:// www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Koulutus Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET

kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET kesäkuu 2006 TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN TILASTOINTIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 2 (19) Muistilista 3 I Yleistä 1 Miksi palkkatilastoja 4 2 Mitä yritys saa tilastopalveluna 4 3 Palkka- ja työvoimakustannuskäsitteet

Lisätiedot

Lähde: http://www.oaj.fi/resource.phx/oaj/edunv/sop.htx?menu=edunv KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004

Lähde: http://www.oaj.fi/resource.phx/oaj/edunv/sop.htx?menu=edunv KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 Lähde: http://www.oaj.fi/resource.phx/oaj/edunv/sop.htx?menu=edunv KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 SISÄLLYS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 12 OSIO A YLEINEN OSA... 16 I LUKU

Lisätiedot

Kunnalliset perhepäivähoitajat

Kunnalliset perhepäivähoitajat Kunnalliset perhepäivähoitajat Selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta toukokuussa 2013 KT Kuntatyönantajat selvitti lukumäärätiedot kunnallisista perhepäivähoitajista ja heillä hoidossa olevista

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2007 2009 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä

Lisätiedot

MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET?

MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? MITEN TEEN PALKKATILASTOILMOITUKSET? Ohjeet teknologiateollisuuden tunti- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkatilastoilmoituksia varten Päivitetty 2013/MF SISÄLTÖ Sivu I PALKKOJEN NELJÄNNESVUOSI-

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineiston vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot

Työaika ja palkka joka jäsenen sopimusopas

Työaika ja palkka joka jäsenen sopimusopas Työaika ja palkka joka jäsenen sopimusopas Sisältö Työ- ja virkaehtosopimukset turvana 3 Töissä kunnalla 4 Peruskoulu ja lukio 13 Peruskoulu 16 Lukio ja aikuislukio 18 Yleissivistävän koulun rehtori ja

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet

Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Työvoimakustannustutkimus 2004:n vastausohjeet Yleistä Tiedustelun kohteena on yritys tai muu yhteisö juridisena yksikkönä. Otos on valittu ly-tunnusten perusteella, jolloin konserneissa ja vastaavissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus Sisällysluettelo Yksityisen opetusalan työehtosopimus 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 3 3 Työsuhteen alkaminen... 4 4 Työsuhteen päättyminen... 4 5 Palkat...

Lisätiedot

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07

2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 2005-07 NÄYTTELIJÖIDEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Suomen Näyttelijäliitto

Lisätiedot