Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK"

Transkriptio

1 Työantajamielikuvatutkimus Kuulas Millward Brown Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK

2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Vastaajakannan rakenne 3. Työnantajamielikuvatutkimuksen viitekehys 4. Päähuomiot Tulokset: Lähtötilanne työnhaussa ja tavoitteet uralla Yritysten ominaisuudet ja niiden vaikutus työnhakutilanteessa Palkkatoiveen vaikuttimet Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Mieluisin organisaatiotyyppi Toimialojen kiinnostavuus Yritysten houkuttelevuus työnantajana Työnhakutilanne: Työssä olevat vastaajat Headhuntereiden ja konsulttien tunnettuus Työnhakutilanne: Opiskelijavastaajat Vastaajien segmentointi eri asenneryhmiin 5. TEK-opiskelijoiden tulokset

3 Tutkimuksen tavoitteet tutkimuskierros Työnantajien mielikuvatutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten ylempien toimihenkilöiden sekä opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mielikuvia eri yrityksistä ja niiden houkuttelevuudesta työnantajina. Ryhmien tulokset ovat erityisen kiinnostavia, koska näissä ammateissa toimivien liikkuvuus ja mahdollisuus vaihtaa työtä toimialalta toiselle on suuri. Tutkimuksen avulla halutaan myös rakentaa kuvaa siitä, kuinka eri alojen nykyiset ja tulevat ammattilaiset suhtautuvat erilaisiin työnantajaominaisuuksiin esim. siihen, kuinka yritykset huomioivat toiminnassaan eettiset arvot ja kuinka arvotukset muuttuvat. Työnantajamielikuvia on seurattu jo vuodesta 1995 lähtien. Tutkimuksen on toteuttanut Talentum Media Oy:n toimeksiannosta Kuulas Millward Brown tammi-helmikuussa 2012.

4 Tutkimuksen toteutus Työssä olevien osalta tutkimukseen vastasi tuhat johtavassa asemassa tai ylempänä toimihenkilönä toimivaa. Samassa yhteydessä selvitettiin työnantajakäsityksiä myös teknis-kaupallis-yhteiskunnallisoikeustieteelliselle alalle valmistumassa olevilta 1128 opiskelijalta. Tutkimus toteutettiin noin minuutin internet-kyselynä (CAWI). Osoitelähteenä Fonecta sekä liittojen / opiskelijajärjestöjen jäsenrekisterit Viitteellisenä apuna jakauman kehittymisen seurannassa käytettiin Tilastokeskuksen Työllisten ammattiryhmät -tilastoa.

5 Vastaajakannan rakenne 1/2 Työntekijät Opiskelijat* Julkishallinnon tehtävät 12 N= Koulutus- ja opetustehtävät 6 Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) Konsultointi 8 Lakiasiaintehtävät / juridiikka 3 LAKI Markkinointi / markkinoinnin johtotehtävät Myynti / myynnin johtotehtävät , N=1000 SVAL , N= Talous / henkilöstöhallinto Tietotekniikka ja -liikenne TEK Tuotanto / tuotekehitys Yleisjohto / johtotehtävät % % Insinööriopiskelijat (AMK) % *Kuvaajassa on mukana painotussuhteet, ks. otoksen rakenne ja tulkintaohjeet

6 Vastaajakannan rakenne 2/2 SUURIMMAT TYÖSKENTELYPAIKKAKUNNAT SUURIMMAT OPISKELUKUNNAT* Pääkaupunkiseutu Turku Tampere Jyväskylä Oulu Kuopio Lahti Vaasa Muu Suomi % , N= , N= Helsinki 7 Espoo 16 Tampere 25 Turku 16 Oulu 9 Kuopio 9 Jyväskylä 6 Lappeenranta 3 Vaasa 6 *suora jakauma %

7 Työnantajamielikuvatutkimuksen viitekehys

8 Työnantajamielikuvan viisi osa-aluetta & tärkeysominaisuudet Haastavat työtehtävät Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana Yritys/ toimipaikka on kooltaan suuri Yritys on paljon esillä julkisuudessa Hyvät mahdollisuudet edetä uralla Yritys toimii yksityisellä sektorilla Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna Word of mouth / asiakaskokemukset Yrityksen positiointi Yritys toimii julkisella sektorilla Yrityksen liiketaloudelliset menestystekijät Työnantajamielikuva Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot Kohtuullisuus ja reiluus työntekijää kohtaan Yrityksen viestintä ja houkuttelevuus Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista Työajat ovat kohtuulliset Yrityksellä on hyvä johto Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan Turvattu ja varma työpaikka Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen Työsuhde on vakinainen Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä Yrityksen rekrytointiilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta

9 Päähuomiot

10 Työssä olevien työpaikan vaihtohalukkuus edelleen korkealla tasolla 30 % (29 %) EI HALUAISI VAIHTAA TYÖPAIKKAA JUURI NYT 60 % (59 %) VOISI VAIHTAA JOS SOPIVA TULISI KOHDALLE 10 % (12 %) KARTOITTAA AKTIIVISESTI TYÖPAIKAN VAIHTO- MAHDOLLISUUKSIA Suluissa viime vuoden luvut Joka kymmenes vastaaja kartoittaa aktiivisesti vaihtomahdollisuuksia ja seitsemän kymmenestä voisi vaihtaa työpaikkaa sopivan sattuessa kohdalle. Uutta työtä haetaan ensisijaisesti uusien haasteiden ja korkeamman organisatorisen aseman toivossa. Innokkaimpia työnhakijoita nuoret, päällikkötasoisissa tehtävissä toimivat ja työuransa alussa olevat vastaajat.

11 Työnhaun tiedonhakukanavat ja työelämän mielipidevaikuttajat Työnhaussa hyödynnetään eri tiedonhakukanavia monipuolisesti. Työssä oleville lehdet ja Internetin rekrytointipalvelut ovat käytetyimmät kanavat. Opiskelijat taas hyödyntävät eri Internet-hakukanavia laajalti ja lehtien työpaikkailmoittelua huomattavasti työssä olevia vähemmän. Perinteisempien tiedonhakukanavin lisäksi myös ihmisten keskinäisellä kommunikaatiolla (WOM) on tärkeä rooli työpaikkoihin liittyvässä tiedonhaussa. Toiset ovat taipuvaisia osallistumaan keskusteluun muita herkemmin sekä ottamaan kantaa ja suosittelemaan yrityksiä työnantajina. Työelämän mielipidevaikuttajat etsivät informaatiota ja jakavat ideoita, tietoa ja suosituksia työpaikoista muita enemmän. Tuttavilta saadut vinkit ovatkin merkittävä työnhaun tiedonsaantikanava ja henkilötasoisista tietokanavista hyödynnetyin. Neljä kymmenestä vastaajasta (työssä olevat ja opiskelijat), kertoo hyödyntävänsä tuttavilta saamiaan vinkkejä työnhaussa.

12 Työssä olevat arvostavat hyvää johtamista, turvallisuuden merkitys nousussa kasvaa Johtamisen taso ja työsuhteen pysyvyys ovat työssä oleville ykkösasioita. Yrityksen johtamisen tasoa pidetään alasta ja taustoista riippumatta todella tärkeänä. Työssä olevat myös arvostavat työnantajissa sen tuotteiden ja palveluiden laatua ja kehittämisaktiivisuutta hyvin korkealle. Turvallisuushakuisten arvojen merkitys on työssä olevien arvostuksissa noussut vuoden takaisesta, vastaavasti menestyksen mittaamista taloudellisilla mittareilla ja haasteita tarjoavia työtehtäviä arvostetaan nyt jonkin verran vähemmän. Työtehtävien haastavuuden arvostus on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi sekä työssä olevien että opiskelijoiden keskuudessa.

13 Orastavasta noususta epävarmuuteen, opiskelijoiden työnhakuinto ja vaatimustaso odotustilaan Perinteisesti suhdanteiden vaihteluihin nopeammin reagoivien opiskelijoiden vaatimukset ja odotukset työnantajaominaisuuksien suhteen ovat viime vuoden tasolla. Opiskelijoiden työnantajiin liittyvät arvostukset ovat viime vuoden tapaan vahvasti sidoksissa omiin ambitioihin sekä odotuksiin työnantajan reiluudesta/kohtuullisuudesta. Opiskelijoille tärkeimpiä ovat alan kiinnostavuus ja omat etenemismahdollisuudet. Kolme neljästä opiskelijasta on hakenut koulutustaan vastaavaa työtä. Osuus on laskenut vuoden takaisesta ja myös hakemuksen jättäneiden keskuudessa hakumäärät ovat tänä vuonna alhaisemmat. Opiskelijoista vajaa kolmannes preferoi asiantuntija-asemaa ja hieman alle viidennes lähtee työuralle tavoitteena esimiesasema. Esimiesasemaa tavoittelevat opiskelijavastaajat arvostavat työnantajissa niin yrityksen ja omaan menestymiseen kuin myös yrityksen positiiviseen näkymiseen liittyviä asioita asiantuntija-asemaa tavoittelevia enemmän. Opiskelijoiden valintoihin vaikuttaa tunnetusti työuraa jo tekeviä radikaalisti enemmän halu hakea työuran alussa pääaineopintoja mahdollisimman läheisesti vastaavalle toimialalle. Opiskelijat valitsevat myös toimialoja, eivät vain yrityksiä. Opiskelijoiden silmissä on mahdollisuus erottua edukseen ennen kaikkea luotettavuusvaikutelman kautta sekä hyvällä johtamisella.

14 Tulevaisuuden johtajat monialaisia? Työssä olevien osalta eri toimialojen vetovoimien tasaista jakautumista voidaan pitää työmarkkinoiden ja yhteiskunnan kannalta hyvin terveenä rakenteena. Työssä olevien arvostuksissa korostuvat vahvasti yhdessä tekemiseen ja yrityksen menestymiseen liittyvät ominaisuudet (tuotteiden/palveluiden korkealaatuisuus ja kehittäminen, työn haastavuus ja johtamisen taso). Tämä tarjoaa notkealle työnantajalle mahdollisuuden merkittävään kilpailuetuun kilpailtaessa parhaasta työvoimasta, sillä johtavassa asemassa toimivat ja ylemmät toimihenkilöt ovat, sopivan tilaisuuden tullen, hyvinkin valmiita siirtymään myös nykyisen toimialansa ulkopuolelle. Onnistuminen alakohtaisten raja-aitojen madaltamisessa vaati kuitenkin merkittävästi töitä, sillä alakohtaisesti vertailtuna työnantajissa tärkeinä pidetyt asiat viestivät vahvasti nykyisen työnantajan toimialalle perinteisiä arvoja. Yritysten haasteena onkin onnistua luomaan todellisuuteen perustuva, joustava työnantajakuva, johon sekä työntekijät että potentiaaliset hakijat voivat samaistua ja josta he voivat olla ylpeitä. Erityisesti tulevaisuuden leadereita etsittäessä pelkkä toimialaosaamisen puute ei saisi olla este.

15 Lähtötilanne työnhaussa ja tavoitteet uralla

16 Tavoitteet ammattiaseman suhteen Kolmasosa vastaajista haluaa lähinnä pitää nykyisen asemansa. He ovat tyypillisimmin vanhemman ikäluokan edustajia ja toimivat talousja henkilöstöhallinnon alalla. Innokkaimpia nousemaan organisaatiossa ylöspäin ovat nuoret ja nykyiseltä tehtävänkuvaltaan päällikkötasoiset, myynnissä ja myynnin johtotehtävissä toimivat. Tällä hetkellä aktiivisesti työpaikkaa etsivistä 57 % haluaa päästä uusiin, ylempiin tehtäviin. Millaisia tavoitteita Sinulla on oman ammattiasemasi suhteen tulevaisuudessa? Päästä uusiin tehtäviin ylempänä organisaatiossa Saada uusia tehtäviä samalla organisaatiotasolla , N=1000 Saada nykyistä vähemmän haastavia tai vähemmän vastuullisia tehtäviä 2 2 Pitää nykyinen asemani , N=1021 Ei mikään yllä mainituista %

17 Koulutusta vastaavan työn hakeminen Kolme neljästä opiskelijasta on hakenut koulutustaan vastaavaa työtä. Osuus on laskenut vuoden takaisesta ja myös hakemuksen jättäneiden keskuudessa määrät ovat tänä vuonna alhaisemmat. Opiskelijaryhmittäin vertailtuna Juridiikan opiskelijat (90 %) ovat hakeneet ahkerimmin töitä ja Valtiotieteilijät (63%) laiskimmin. Insinööriopiskelijoiden työnhakuinnokkuus on laskenut selvästi vuoden takaisesta (88 % 77 %). Oletko hakenut koulutustasi vastaavaa työtä? Kuinka montaa omaa koulutusta vastaavaa työpaikkaa olet hakenut? Kyllä , N=1128 Alle , N= En , N= , N= % Yli %

18 Tavoite työelämässä asiantuntija- vai esimiesasema Opiskelijoista vajaa kolmannes preferoi asiantuntija-asemaa ja hieman alle viidennes lähtee työuralle tavoitteena esimiesasema. Vastaajista 42 % näkee itsensä toimimassa kummassa tahansa asemassa ja vajaa kymmenesosa vastaajista ei osaa vielä määritellä tavoitettaan asian suhteen. Kaupallisen alan opiskelijat ovat muita vastaajaryhmiä selvästi valmiimpia esimiesasemassa toimimiseen, SVAL:n jäsenistä vain 8 % tavoittelee lähtökohtaisesti esimiesasemaa. Onko tavoitteenasi työelämässä asiantuntija- vai esimiesasema? Asiantuntija-asema 31 Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) 2012, N= Esimiesasema 18 LAKI 2012, N= SVAL 2012, N= Kumpi tahansa , N=1128 TEK 2012, N= Ei kumpikaan 1 Insinööriopiskelijat 2012, N= En osaa sanoa 8 % Asiantuntija-asema Esimiesasema Kumpi tahansa % Ei kumpikaan En osaa sanoa

19 Yritysten ominaisuudet ja niiden vaikutus työnhakutilanteessa

20 Työnantajaominaisuuksien tärkeys (trendi) Työssä olevien arvostuksissa haastavien työtehtävien tärkeys on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi. Tänä vuonna pehmeämpiä arvoja eli työaikojen kohtuullisuutta ja palkanmaksamista kaikista tehdyistä työtunneista arvostetaan vuoden takaista enemmän ja vastaavasti menestyksen mittaamista taloudellisilla mittareilla arvostetaan nyt jonkin verran vähemmän Yrityksellä on hyvä johto 3,71 3,68 3,66 3,65 Työsuhde on vakinainen 3,64 3,59 3,61 3,63 Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia 3,46 3,45 3,45 3,43 Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan 3,41 3,45 3,40 3,38 Haastavat työtehtävät 3,33 3,46 3,44 3,51 Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla 3,25 3,21 3,18 3,23 Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen 3,24 3,15 3,15 3,26 Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen 3,22 3,21 3,25 3,29 Turvattu ja varma työpaikka 3,22 3,14 3,20 3,34 Työajat ovat kohtuulliset 3,20 3,09 Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna 3,17 3,28 3,28 3,19 Hyvät mahdollisuudet edetä uralla 3,11 3,17 3,19 3,15 Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot 2,99 2,99 2,90 2,98 Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista 2,99 2,81 Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä 2,78 2,74 2,79 2,63 Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana 2,73 2,72 2,72 2,79 Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta 2,64 2,63 2,59 2,57 Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana 2,51 2,44 2,48 2,57 Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä 2,42 2,39 2,46 2,43 Yritys toimii yksityisellä sektorilla 2,24 2,29 2,35 2,24 Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri 1,94 2,01 1,95 1,98 Yritys on paljon esillä julkisuudessa 1,74 1,75 Yritys toimii julkisella sektorilla 1,69 1,62 1,59 Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Luvut ovat ominaisuuksien keskiarvoja asteikolla 1-4, jossa 4= erittäin tärkeä ominaisuus ja 1= ei lainkaan tärkeä. Väritys (sininen tai punainen) tulee 0,1 tai suuremmasta muutoksesta edellisvuoteen.

21 Työnantajaominaisuuksien tärkeys (trendi) Opiskelijoiden työnantajissa tärkeinä pitämät asiat ovat pysyneet ennallaan. Opiskelijoiden vaatimustasossa näkyy tyypillisesti työssä olevia enemmän suhdanteiden vaihtelun merkitys, mikä selittää vuoden laman aiheuttaman selkeän pudotuksen. Vuoden takaiseen verrattuna talouden näkymät eivät kuitenkaan ole olennaisesti muuttuneet, ja myös opiskelijoiden arvostukset ovat ennallaan. Haastavien työtehtävien tärkeys on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla 3,51 3,45 3,46 3,47 Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista 3,42 3,43 Hyvät mahdollisuudet edetä uralla 3,42 3,40 3,35 3,43 Yrityksellä on hyvä johto 3,37 3,36 3,23 3,33 Työajat ovat kohtuulliset 3,32 3,33 Turvattu ja varma työpaikka 3,28 3,33 3,24 3,33 Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen 3,25 3,25 3,17 3,42 Työsuhde on vakinainen 3,24 3,26 3,26 3,34 Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia 3,24 3,23 3,12 3,18 Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen 3,18 3,16 3,09 3,29 Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä 3,12 3,20 3,00 3,00 Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan 3,10 3,11 3,05 3,07 Haastavat työtehtävät 2,99 3,06 3,21 3,33 Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna 2,87 2,78 2,70 2,82 Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot 2,80 2,84 2,75 2,88 Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta 2,72 2,73 2,53 2,67 Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana 2,70 2,70 2,64 2,74 Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana 2,56 2,60 2,59 2,73 Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä 2,39 2,43 2,27 2,44 Yritys toimii yksityisellä sektorilla 2,09 2,03 2,10 2,15 Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri 1,84 1,88 1,76 1,91 Yritys toimii julkisella sektorilla 1,68 1,71 1,72 Yritys on paljon esillä julkisuudessa 1,66 1,71 Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Luvut ovat ominaisuuksien keskiarvoja asteikolla 1-4, jossa 4= erittäin tärkeä ominaisuus ja 1= ei lainkaan tärkeä. Väritys (sininen tai punainen) tulee 0,1 tai suuremmasta muutoksesta edellisvuoteen.

22 Työnantajaominaisuuksien tärkeys Opiskelijoille tärkeimpiä ovat alan kiinnostavuus ja omat etenemismahdollisuudet. Opiskelijoiden työnantajiin liittyvät arvostukset ovat viime vuoden tapaan vahvasti sidoksissa omiin ambitioihin sekä odotuksiin työnantajan reiluudesta/kohtuullisuudesta ja vähemmän yrityksen menestymiseen liittyviin tekijöihin kuten johtamisen tasoon, korkealaatuisiin tuotteisiin/palveluihin ja menestymiseen taloudellisilla mittareilla mitattuna. Myös opiskelijanaiset arvostavat miehiä enemmän pehmeitä arvoja sekä yrityksen oikeanlaista ja mielenkiintoa herättävää näkyvyyttä. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla Hyvät mahdollisuudet edetä uralla Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista Yrityksellä on hyvä johto Työajat ovat kohtuulliset Turvattu ja varma työpaikka Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen Työsuhde on vakinainen Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan Haastavat työtehtävät Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot (esim. Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä Yritys toimii yksityisellä sektorilla Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri Yritys toimii julkisella sektorilla Yritys on paljon esillä julkisuudessa =Erittäin tärkeä 3 2 1=Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa %

23 Palkkatoiveen vaikuttimet

24 Palkkatoiveen vaikuttimet Palkkatoiveiden vaikuttimien suhteen molemmissa vastaajaryhmissä korostuvat työn vaativuus ja työkokemus. Työssä olevilla nykyinen ansiotaso on luonnollisesti merkittävä vipuvarsi palkkaneuvotteluissa, kun taas opiskelijat hakevat tukea useammin myös liittojen suosituksista, palkkatutkimuksista ja työnantajan antamasta palkkaluokasta Millä asioilla on merkitystä palkkatoiveeseesi? Eli kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat siihen, mikä on palkkatoiveesi? Työn vaativuus Oma työkokemus Nykyinen ansiotasoni Tavoite nostaa palkkaa (oma tavoitepalkka) Yrityksen palkanmaksukyky 4,5 4,3 4,4 4,2 4,1 3,5 3,8 3,7 3,4 3,5 Työssä olevat 2012, N=1000 Työnantajan antama palkkaluokka 3,1 3,7 Liittojen tekemät palkkatutkimukset Ystävien kokemukset Liittojen suositukset 2,8 3,6 2,7 3,0 2,7 3, Opiskelijat 2012, N= = Erittäin paljon 4 = Melko paljon 3 = Jonkin verran 2 = Ei kovinkaan paljon 1 = Ei lainkaan

25 Palkkatoiveen vaikuttimet Työn vaativuus ja työkokemus ovat kaksi tärkeintä opiskelijoiden palkkatoiveisiin vaikuttavaa tekijää. Myös liittojen suositukset ja palkkatutkimukset tarjoavat työuraansa aloitteleville tarpeellisen viitekehyksen palkkatoiveen asettamisen avuksi. Työn vaativuudella on merkitystä erityisesti kauppatieteilijöiden palkkatoiveisiin. SVAL:n opiskelijajäsenille tavoite nostaa omaa palkkaa sekä nykyinen ansiotaso ovat harvemmin palkkatoiveen määrittämisen apuna. Vastaavasti insinööriopiskelijoilla ystävien kokemukset ja työn vaativuus ovat keskimääräistä pienemmässä roolissa. Myös opiskelijanaiset tukeutuvat miehiä useammin liittojen suosituksiin ja niiden tekemiin palkkatasotutkimuksiin. Yli 30-vuotiaat opiskelijat tarvitsevat huomattavasti vähemmän ulkoisten tahojen tukea kuin nuoremmat kollegansa. Urallaan esimiesasemaa tavoittelevat ovat myös huomattavan omavaraisia palkkatoivetta määrittäessään. Entä millä asioilla luulet olevan merkitystä tulevaisuuden palkkatoiveessasi? 4,3 Työn vaativuus 4,3 Työkokemus 4,2 4,2 Tavoite nostaa palkkaa (oma tavoitepalkka) Liittojen suositukset Työnantajan antama palkkaluokka Liittojen tekemät palkkatutkimukset Nykyinen ansiotasoni Yrityksen palkanmaksukyky 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 2012, N= , N=895 Ystävien kokemukset 3,0 2,9

26 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä?

27 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Tänä vuonna työssä olevien joukossa on vuoden takaista enemmän niitä, jotka keskittäisivät yritysjohdon fokusta uusien tulonlähteiden hankkimiseen. Oman henkilöstön innostamista ja motivointia pidetään kuitenkin selkeästi tärkeimpänä ja toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi koetaan yrityksen muuttaminen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyiseksi. Erityisesti naiset korostavat henkilöstön innostamista ja motivoimista Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. Myynti- ja asiakastyöhön 6 7 Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi , N=1000 Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin 2 2 Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle , N=1021 En osaa sanoa %

28 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Yli puolet opiskelijavastaajista on sitä mieltä, että oman henkilöstön innostaminen ja motivoiminen tulisi olla johdon tärkein tehtävä. Esimiesasemaa tavoittelevista noin joka kymmenes ja yrittäjäksi pyrkivistä 15 % fokusoisi johdon huomiota uusien tulonlähteiden löytämiseen yritykselle. Keskisuurissa yrityksissä ( työntekijää) mieluiten työskentelevien keskuudessa henkilöstön innostaminen ja motivointi on tärkeintä kuudelle kymmenestä, kun taas sitä suurempiin organisaatioihin pyrkivien vastaajien keskuudessa vastaava osuus on vain 43 %. Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. Myynti- ja asiakastyöhön 4 4 Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi , N=1128 Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin 2 3 Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle , N=895 En osaa sanoa %

29 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Kauppatieteilijät panostaisivat keskimääräistä useammin yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyiseksi ja myös myynti- ja asiakastyöhön. SVAL:n jäsenistössä korostuu toive panostuksesta oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen. Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. % Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) 2012, N= LAKI 2012, N= SVAL 2012, N= TEK 2012, N= Insinööriopiskelijat 2012, N= Myynti- ja asiakastyöhön Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle En osaa sanoa

30 Mieluisin organisaatiotyyppi

31 Mieluisin yritys/organisaatiotyyppi Yli neljäsosalle työssä olevista ja yli kolmannekselle opiskelijavastaajista yrityskoolla ei ole merkitystä. Naiset näkevät julkishallinnon miehiä useammin itselleen mieluisaksi työpaikaksi. Työssä olevat miehet suosivat keskisuurta organisaatiokokoa kun taas miesopiskelijat ovat naisia valmiimpia yrittäjänä toimimiseen ja työskentelemään suuressa organisaatiossa. Esimiesasemaa urallaan tavoittelevista 14 % ilmoittaa yrittäjyyden mieluisimmaksi yritysmuodoksi. Minkä tyyppisessä yrityksessä/organisaatiossa mieluiten työskentelisit? Yrittäjänä 5 6 Pienessä organisaatiossa (alle 50 työntekijää) Työssä olevat 2012, N=884 Keskisuuressa organisaatiossa ( työntekijää) Suuressa organisaatiossa (yli 250 työntekijää) Julkishallinnossa 4 10 Opiskelijat 2012, N=1082 Yrityskoolla ei ole merkitystä %

32 Toimialojen kiinnostavuus

33 Kaupan ala, julkishallinto, teknologiateollisuus ja koulutusala miehittävät suosikkitoimialojen kärkisijat. Metsäteollisuuden ja päivittäis- ja elintarvikealan suosio on pudonnut vuodesta 2011 merkitsevästi. Myös liiketoiminnan konsultoinnin ja tutkimuksen / tuotekehityksen vetovoima on hieman laskusuunnassa. Rakennusteollisuuden/talotekniikan suosio on kasvanut. Eri alojen vetovoimien tasaista jakautumista voidaan pitää työmarkkinoiden ja yhteiskunnan kannalta hyvin terveenä rakenteena. Seuraavassa on lista eri toimialoista. Valitse listalta ne toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? 36 Kaupan ala Kunnat, kaupungit ja valtio Teknologiateollisuus Koulutusala Liiketoiminnan konsultointi Tutkimus / tuotekehitys Finanssi Rakennusteollisuus/talotekniikka ja Ympäristötekniikka Päivittäis- ja elintarvikeala * Toimialojen kiinnostavuus työnantajana Metsäteollisuus Juridiikka Kemianteollisuus , N= , N=1021 % * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle

34 Toimialojen kiinnostavuus työnantajana Opiskelijoita houkuttavat ennen kaikkea tutkimus/tuotekehitys sekä teknologiateollisuus. Finanssi- ja kaupan ala kasvattivat merkittävästi suosiotaan vuoden takaisesta tutkimuksesta. Myös rakennusteollisuus/talotekniikka ja kiinteistöpalvelut sekä liiketoiminnan konsultointi kasvattivat jonkin verran suosiotaan. Tutkimus / tuotekehitys on etenkin asiantuntija-asemaan pyrkivien suosikkitoimiala. Esimiesasemaan urallaan pyrkivät suosivat finanssi- kaupan- ja liiketoiminnan konsultoinnin aloja. Seuraavassa on lista eri toimialoista. Valitse listalta ne toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? Tutkimus / tuotekehitys ** Teknologiateollisuus Kunnat, kaupungit ja valtio Kaupan ala Liiketoiminnan konsultointi Finanssi Rakennusteollisuus/talotekniikka ja kiinteistöpalvelut * Ympäristötekniikka Koulutusala Kemianteollisuus Metsäteollisuus Juridiikka Päivittäis- ja elintarvikeala * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle 2012, N= , N=895 *Teknologiateollisuuden tulos ei täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, sillä aiempina vuosina teknologiteollisuuteen kuuluvia alatoimialoja on voinut valita suoraan tässä kysymyksessä, muutos voidaan nähdä vaikuttavan lähinnä opiskelijavastaajien tulokseen. %

35 Toimialojen kiinnostavuus työnantajana, miehet vs. naiset Opiskelijavastaajien keskuudessa julkishallinnon ja kaupan alat houkuttavat naisia. Teknologiateollisuus ja tutkimus / tuotekehitys ovat miesvastaajien ehdottomia ykkössuosikkeja. Nainen Mies Finanssi 26 (19) 25 (17) Juridiikka 23 (18) 8 (6) Kaupan ala 42 (35) 26 (18) * Kemianteollisuus Koulutusala 27 (30) 21 (19) Kunnat, kaupungit ja valtio 45 (49) 34 (32) Liiketoiminnan konsultointi 31 (26) 26 (23) Metsäteollisuus 14 (11) 17 (21) Päivittäis- ja elintarvikeala 18 (18) 8 (8) Rakennusteollisuus/talotekniikka ja 19 (17) 30 (26) kiinteistöpalvelut ** Teknologiateollisuus 28 (22) 65 (56) Tutkimus / tuotekehitys 39 (47) 59 (59) Ympäristötekniikka 22 (31) 24 (24) Suluissa vuoden 2011 tulos * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle **Teknologiateollisuuden tulos ei täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, sillä aiempina vuosina teknologiteollisuuteen kuuluvia alatoimialoja on voinut valita suoraan tässä kysymyksessä

36 Teknologiateollisuuden alatoimialat Valitse listalta ne Teknologiateollisuuden toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? Energia-ala Metalli/konepajateollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Työssä olevat 2012, N=336 ICT Konsultointi ICT/Telekommunikaatio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen suunnittelu ja konsultointi Opiskelijat 2012, N=568 Muu, mikä? % Kysytty vain niiltä vastaajilta, jotka valitsivat teknologiteollisuuden toimialaksi, jolla olisi kiinnostunut työskentelemään

37 Yritysten houkuttelevuus työnantajana

38 Houkuttelevimmat työnantajat Top

39 Yritysten houkuttelevuus työnantajana Kone on edelleen työssä olevien suosikkityönantaja. Listalla ylöspäin ovat kivunneet Metso, Neste Oil ja Rautaruukki. Finnairin ja Stockmannin tähdet ovat hienoisessa laskussa. % -OSUUS VASTAAJISTA, JOTKA KOKEVAT YRITYKSEN OMALTA KANNALTA HOUKUTTELEVAKSI JA KIINNOSTAVAKSI YRITYKSEKSI: Kone Tapiola-ryhmä SOK/S-ryhmä UPM-Kymmene Valtio Helsingin kaupunki OP-Pohjola-ryhmä Microsoft Finnair MTV Media (MTV3, Sub, CANAL+, Radio Nova) Stockmann Nordea Fortum Tekes Kesko/K-ryhmä YIT Metso Outotec 13 * 10. Fazer IBM Valio 19 * 31. Puolustusvoimat Neste Oil Pöyry Kuntasektori Stora Enso Google Yleisradio Konecranes Sinebrychoff 12 * 16. Wärtsilä Amer Sports 12 * 17. Hartwall 15 * 37. Outokumpu 12 * 18. ABB Paulig 12 * 19. Rautaruukki Cargotec Sanoma (HS, IS, Nelonen) Kemira Uusi yritys vertailussa * Huom vertailussa mukana 96 yritystä (2011: 86). Tulos parantunut vuodesta 2011 Absoluuttiset luvut eivät siten ole suoraan verrannollisia, sillä Tulos heikentynyt vuodesta 2011 uusista yrityksistä etenkin suurilla tuotevalmistajien suosiolla epäsuora vaikutus muiden alan yritysten (esim. Fazer) tuloksiin.

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup Yritysten maine ja vastuullisuus 2012 Katsaus keskeisiin tuloksiin 24.1.2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuksen toteutus 3 Maineen ja vastuullisuuden taso 4 Maineen rakenne 5 Mainetta

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat

TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ. Mikko Kesä, vanhempi neuvonantaja, Sitra Työsteen Sillat TYÖN MARKKINOILLA TOIMIMISEN TAIDOT -YHTEINEN PELIKENTTÄ, vanhempi neuvonantaja, Sitra 26.9.2016 Työsteen Sillat Edistämme työelämän uudistumista talouden ja työmarkkinoiden haasteisiin ja tulevaisuuteen

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

TeknologiaSuomi nousuun!

TeknologiaSuomi nousuun! eknologiasuomi nousuun! Näyttö ratkaisee Mervi Karikorpi, 2.3.2011 Suomalaisten ja teknologiateollisuuden kohtalonyhteys Liikevaihto Suomessa putosi 28 % vuonna 2009, kasvua 5 % vuonna 2010 52 Mrd. euroa,

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 97 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on kuukausittainen

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011

Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen. Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011 Sähköajoneuvoklusterin teollisuusliiketoiminnan edistäminen Toimitusjohtaja Jorma Turunen 21.1.2011 Esityksen sisältö Teknologiateollisuus ry Suhdannetilanne Uusi strategialinjaus 2010-12 Sähköajoneuvoklusteri

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot