Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK"

Transkriptio

1 Työantajamielikuvatutkimus Kuulas Millward Brown Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK

2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Vastaajakannan rakenne 3. Työnantajamielikuvatutkimuksen viitekehys 4. Päähuomiot Tulokset: Lähtötilanne työnhaussa ja tavoitteet uralla Yritysten ominaisuudet ja niiden vaikutus työnhakutilanteessa Palkkatoiveen vaikuttimet Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Mieluisin organisaatiotyyppi Toimialojen kiinnostavuus Yritysten houkuttelevuus työnantajana Työnhakutilanne: Työssä olevat vastaajat Headhuntereiden ja konsulttien tunnettuus Työnhakutilanne: Opiskelijavastaajat Vastaajien segmentointi eri asenneryhmiin 5. TEK-opiskelijoiden tulokset

3 Tutkimuksen tavoitteet tutkimuskierros Työnantajien mielikuvatutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten ylempien toimihenkilöiden sekä opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mielikuvia eri yrityksistä ja niiden houkuttelevuudesta työnantajina. Ryhmien tulokset ovat erityisen kiinnostavia, koska näissä ammateissa toimivien liikkuvuus ja mahdollisuus vaihtaa työtä toimialalta toiselle on suuri. Tutkimuksen avulla halutaan myös rakentaa kuvaa siitä, kuinka eri alojen nykyiset ja tulevat ammattilaiset suhtautuvat erilaisiin työnantajaominaisuuksiin esim. siihen, kuinka yritykset huomioivat toiminnassaan eettiset arvot ja kuinka arvotukset muuttuvat. Työnantajamielikuvia on seurattu jo vuodesta 1995 lähtien. Tutkimuksen on toteuttanut Talentum Media Oy:n toimeksiannosta Kuulas Millward Brown tammi-helmikuussa 2012.

4 Tutkimuksen toteutus Työssä olevien osalta tutkimukseen vastasi tuhat johtavassa asemassa tai ylempänä toimihenkilönä toimivaa. Samassa yhteydessä selvitettiin työnantajakäsityksiä myös teknis-kaupallis-yhteiskunnallisoikeustieteelliselle alalle valmistumassa olevilta 1128 opiskelijalta. Tutkimus toteutettiin noin minuutin internet-kyselynä (CAWI). Osoitelähteenä Fonecta sekä liittojen / opiskelijajärjestöjen jäsenrekisterit Viitteellisenä apuna jakauman kehittymisen seurannassa käytettiin Tilastokeskuksen Työllisten ammattiryhmät -tilastoa.

5 Vastaajakannan rakenne 1/2 Työntekijät Opiskelijat* Julkishallinnon tehtävät 12 N= Koulutus- ja opetustehtävät 6 Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) Konsultointi 8 Lakiasiaintehtävät / juridiikka 3 LAKI Markkinointi / markkinoinnin johtotehtävät Myynti / myynnin johtotehtävät , N=1000 SVAL , N= Talous / henkilöstöhallinto Tietotekniikka ja -liikenne TEK Tuotanto / tuotekehitys Yleisjohto / johtotehtävät % % Insinööriopiskelijat (AMK) % *Kuvaajassa on mukana painotussuhteet, ks. otoksen rakenne ja tulkintaohjeet

6 Vastaajakannan rakenne 2/2 SUURIMMAT TYÖSKENTELYPAIKKAKUNNAT SUURIMMAT OPISKELUKUNNAT* Pääkaupunkiseutu Turku Tampere Jyväskylä Oulu Kuopio Lahti Vaasa Muu Suomi % , N= , N= Helsinki 7 Espoo 16 Tampere 25 Turku 16 Oulu 9 Kuopio 9 Jyväskylä 6 Lappeenranta 3 Vaasa 6 *suora jakauma %

7 Työnantajamielikuvatutkimuksen viitekehys

8 Työnantajamielikuvan viisi osa-aluetta & tärkeysominaisuudet Haastavat työtehtävät Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana Yritys/ toimipaikka on kooltaan suuri Yritys on paljon esillä julkisuudessa Hyvät mahdollisuudet edetä uralla Yritys toimii yksityisellä sektorilla Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna Word of mouth / asiakaskokemukset Yrityksen positiointi Yritys toimii julkisella sektorilla Yrityksen liiketaloudelliset menestystekijät Työnantajamielikuva Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot Kohtuullisuus ja reiluus työntekijää kohtaan Yrityksen viestintä ja houkuttelevuus Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista Työajat ovat kohtuulliset Yrityksellä on hyvä johto Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan Turvattu ja varma työpaikka Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen Työsuhde on vakinainen Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä Yrityksen rekrytointiilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta

9 Päähuomiot

10 Työssä olevien työpaikan vaihtohalukkuus edelleen korkealla tasolla 30 % (29 %) EI HALUAISI VAIHTAA TYÖPAIKKAA JUURI NYT 60 % (59 %) VOISI VAIHTAA JOS SOPIVA TULISI KOHDALLE 10 % (12 %) KARTOITTAA AKTIIVISESTI TYÖPAIKAN VAIHTO- MAHDOLLISUUKSIA Suluissa viime vuoden luvut Joka kymmenes vastaaja kartoittaa aktiivisesti vaihtomahdollisuuksia ja seitsemän kymmenestä voisi vaihtaa työpaikkaa sopivan sattuessa kohdalle. Uutta työtä haetaan ensisijaisesti uusien haasteiden ja korkeamman organisatorisen aseman toivossa. Innokkaimpia työnhakijoita nuoret, päällikkötasoisissa tehtävissä toimivat ja työuransa alussa olevat vastaajat.

11 Työnhaun tiedonhakukanavat ja työelämän mielipidevaikuttajat Työnhaussa hyödynnetään eri tiedonhakukanavia monipuolisesti. Työssä oleville lehdet ja Internetin rekrytointipalvelut ovat käytetyimmät kanavat. Opiskelijat taas hyödyntävät eri Internet-hakukanavia laajalti ja lehtien työpaikkailmoittelua huomattavasti työssä olevia vähemmän. Perinteisempien tiedonhakukanavin lisäksi myös ihmisten keskinäisellä kommunikaatiolla (WOM) on tärkeä rooli työpaikkoihin liittyvässä tiedonhaussa. Toiset ovat taipuvaisia osallistumaan keskusteluun muita herkemmin sekä ottamaan kantaa ja suosittelemaan yrityksiä työnantajina. Työelämän mielipidevaikuttajat etsivät informaatiota ja jakavat ideoita, tietoa ja suosituksia työpaikoista muita enemmän. Tuttavilta saadut vinkit ovatkin merkittävä työnhaun tiedonsaantikanava ja henkilötasoisista tietokanavista hyödynnetyin. Neljä kymmenestä vastaajasta (työssä olevat ja opiskelijat), kertoo hyödyntävänsä tuttavilta saamiaan vinkkejä työnhaussa.

12 Työssä olevat arvostavat hyvää johtamista, turvallisuuden merkitys nousussa kasvaa Johtamisen taso ja työsuhteen pysyvyys ovat työssä oleville ykkösasioita. Yrityksen johtamisen tasoa pidetään alasta ja taustoista riippumatta todella tärkeänä. Työssä olevat myös arvostavat työnantajissa sen tuotteiden ja palveluiden laatua ja kehittämisaktiivisuutta hyvin korkealle. Turvallisuushakuisten arvojen merkitys on työssä olevien arvostuksissa noussut vuoden takaisesta, vastaavasti menestyksen mittaamista taloudellisilla mittareilla ja haasteita tarjoavia työtehtäviä arvostetaan nyt jonkin verran vähemmän. Työtehtävien haastavuuden arvostus on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi sekä työssä olevien että opiskelijoiden keskuudessa.

13 Orastavasta noususta epävarmuuteen, opiskelijoiden työnhakuinto ja vaatimustaso odotustilaan Perinteisesti suhdanteiden vaihteluihin nopeammin reagoivien opiskelijoiden vaatimukset ja odotukset työnantajaominaisuuksien suhteen ovat viime vuoden tasolla. Opiskelijoiden työnantajiin liittyvät arvostukset ovat viime vuoden tapaan vahvasti sidoksissa omiin ambitioihin sekä odotuksiin työnantajan reiluudesta/kohtuullisuudesta. Opiskelijoille tärkeimpiä ovat alan kiinnostavuus ja omat etenemismahdollisuudet. Kolme neljästä opiskelijasta on hakenut koulutustaan vastaavaa työtä. Osuus on laskenut vuoden takaisesta ja myös hakemuksen jättäneiden keskuudessa hakumäärät ovat tänä vuonna alhaisemmat. Opiskelijoista vajaa kolmannes preferoi asiantuntija-asemaa ja hieman alle viidennes lähtee työuralle tavoitteena esimiesasema. Esimiesasemaa tavoittelevat opiskelijavastaajat arvostavat työnantajissa niin yrityksen ja omaan menestymiseen kuin myös yrityksen positiiviseen näkymiseen liittyviä asioita asiantuntija-asemaa tavoittelevia enemmän. Opiskelijoiden valintoihin vaikuttaa tunnetusti työuraa jo tekeviä radikaalisti enemmän halu hakea työuran alussa pääaineopintoja mahdollisimman läheisesti vastaavalle toimialalle. Opiskelijat valitsevat myös toimialoja, eivät vain yrityksiä. Opiskelijoiden silmissä on mahdollisuus erottua edukseen ennen kaikkea luotettavuusvaikutelman kautta sekä hyvällä johtamisella.

14 Tulevaisuuden johtajat monialaisia? Työssä olevien osalta eri toimialojen vetovoimien tasaista jakautumista voidaan pitää työmarkkinoiden ja yhteiskunnan kannalta hyvin terveenä rakenteena. Työssä olevien arvostuksissa korostuvat vahvasti yhdessä tekemiseen ja yrityksen menestymiseen liittyvät ominaisuudet (tuotteiden/palveluiden korkealaatuisuus ja kehittäminen, työn haastavuus ja johtamisen taso). Tämä tarjoaa notkealle työnantajalle mahdollisuuden merkittävään kilpailuetuun kilpailtaessa parhaasta työvoimasta, sillä johtavassa asemassa toimivat ja ylemmät toimihenkilöt ovat, sopivan tilaisuuden tullen, hyvinkin valmiita siirtymään myös nykyisen toimialansa ulkopuolelle. Onnistuminen alakohtaisten raja-aitojen madaltamisessa vaati kuitenkin merkittävästi töitä, sillä alakohtaisesti vertailtuna työnantajissa tärkeinä pidetyt asiat viestivät vahvasti nykyisen työnantajan toimialalle perinteisiä arvoja. Yritysten haasteena onkin onnistua luomaan todellisuuteen perustuva, joustava työnantajakuva, johon sekä työntekijät että potentiaaliset hakijat voivat samaistua ja josta he voivat olla ylpeitä. Erityisesti tulevaisuuden leadereita etsittäessä pelkkä toimialaosaamisen puute ei saisi olla este.

15 Lähtötilanne työnhaussa ja tavoitteet uralla

16 Tavoitteet ammattiaseman suhteen Kolmasosa vastaajista haluaa lähinnä pitää nykyisen asemansa. He ovat tyypillisimmin vanhemman ikäluokan edustajia ja toimivat talousja henkilöstöhallinnon alalla. Innokkaimpia nousemaan organisaatiossa ylöspäin ovat nuoret ja nykyiseltä tehtävänkuvaltaan päällikkötasoiset, myynnissä ja myynnin johtotehtävissä toimivat. Tällä hetkellä aktiivisesti työpaikkaa etsivistä 57 % haluaa päästä uusiin, ylempiin tehtäviin. Millaisia tavoitteita Sinulla on oman ammattiasemasi suhteen tulevaisuudessa? Päästä uusiin tehtäviin ylempänä organisaatiossa Saada uusia tehtäviä samalla organisaatiotasolla , N=1000 Saada nykyistä vähemmän haastavia tai vähemmän vastuullisia tehtäviä 2 2 Pitää nykyinen asemani , N=1021 Ei mikään yllä mainituista %

17 Koulutusta vastaavan työn hakeminen Kolme neljästä opiskelijasta on hakenut koulutustaan vastaavaa työtä. Osuus on laskenut vuoden takaisesta ja myös hakemuksen jättäneiden keskuudessa määrät ovat tänä vuonna alhaisemmat. Opiskelijaryhmittäin vertailtuna Juridiikan opiskelijat (90 %) ovat hakeneet ahkerimmin töitä ja Valtiotieteilijät (63%) laiskimmin. Insinööriopiskelijoiden työnhakuinnokkuus on laskenut selvästi vuoden takaisesta (88 % 77 %). Oletko hakenut koulutustasi vastaavaa työtä? Kuinka montaa omaa koulutusta vastaavaa työpaikkaa olet hakenut? Kyllä , N=1128 Alle , N= En , N= , N= % Yli %

18 Tavoite työelämässä asiantuntija- vai esimiesasema Opiskelijoista vajaa kolmannes preferoi asiantuntija-asemaa ja hieman alle viidennes lähtee työuralle tavoitteena esimiesasema. Vastaajista 42 % näkee itsensä toimimassa kummassa tahansa asemassa ja vajaa kymmenesosa vastaajista ei osaa vielä määritellä tavoitettaan asian suhteen. Kaupallisen alan opiskelijat ovat muita vastaajaryhmiä selvästi valmiimpia esimiesasemassa toimimiseen, SVAL:n jäsenistä vain 8 % tavoittelee lähtökohtaisesti esimiesasemaa. Onko tavoitteenasi työelämässä asiantuntija- vai esimiesasema? Asiantuntija-asema 31 Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) 2012, N= Esimiesasema 18 LAKI 2012, N= SVAL 2012, N= Kumpi tahansa , N=1128 TEK 2012, N= Ei kumpikaan 1 Insinööriopiskelijat 2012, N= En osaa sanoa 8 % Asiantuntija-asema Esimiesasema Kumpi tahansa % Ei kumpikaan En osaa sanoa

19 Yritysten ominaisuudet ja niiden vaikutus työnhakutilanteessa

20 Työnantajaominaisuuksien tärkeys (trendi) Työssä olevien arvostuksissa haastavien työtehtävien tärkeys on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi. Tänä vuonna pehmeämpiä arvoja eli työaikojen kohtuullisuutta ja palkanmaksamista kaikista tehdyistä työtunneista arvostetaan vuoden takaista enemmän ja vastaavasti menestyksen mittaamista taloudellisilla mittareilla arvostetaan nyt jonkin verran vähemmän Yrityksellä on hyvä johto 3,71 3,68 3,66 3,65 Työsuhde on vakinainen 3,64 3,59 3,61 3,63 Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia 3,46 3,45 3,45 3,43 Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan 3,41 3,45 3,40 3,38 Haastavat työtehtävät 3,33 3,46 3,44 3,51 Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla 3,25 3,21 3,18 3,23 Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen 3,24 3,15 3,15 3,26 Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen 3,22 3,21 3,25 3,29 Turvattu ja varma työpaikka 3,22 3,14 3,20 3,34 Työajat ovat kohtuulliset 3,20 3,09 Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna 3,17 3,28 3,28 3,19 Hyvät mahdollisuudet edetä uralla 3,11 3,17 3,19 3,15 Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot 2,99 2,99 2,90 2,98 Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista 2,99 2,81 Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä 2,78 2,74 2,79 2,63 Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana 2,73 2,72 2,72 2,79 Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta 2,64 2,63 2,59 2,57 Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana 2,51 2,44 2,48 2,57 Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä 2,42 2,39 2,46 2,43 Yritys toimii yksityisellä sektorilla 2,24 2,29 2,35 2,24 Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri 1,94 2,01 1,95 1,98 Yritys on paljon esillä julkisuudessa 1,74 1,75 Yritys toimii julkisella sektorilla 1,69 1,62 1,59 Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Luvut ovat ominaisuuksien keskiarvoja asteikolla 1-4, jossa 4= erittäin tärkeä ominaisuus ja 1= ei lainkaan tärkeä. Väritys (sininen tai punainen) tulee 0,1 tai suuremmasta muutoksesta edellisvuoteen.

21 Työnantajaominaisuuksien tärkeys (trendi) Opiskelijoiden työnantajissa tärkeinä pitämät asiat ovat pysyneet ennallaan. Opiskelijoiden vaatimustasossa näkyy tyypillisesti työssä olevia enemmän suhdanteiden vaihtelun merkitys, mikä selittää vuoden laman aiheuttaman selkeän pudotuksen. Vuoden takaiseen verrattuna talouden näkymät eivät kuitenkaan ole olennaisesti muuttuneet, ja myös opiskelijoiden arvostukset ovat ennallaan. Haastavien työtehtävien tärkeys on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla 3,51 3,45 3,46 3,47 Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista 3,42 3,43 Hyvät mahdollisuudet edetä uralla 3,42 3,40 3,35 3,43 Yrityksellä on hyvä johto 3,37 3,36 3,23 3,33 Työajat ovat kohtuulliset 3,32 3,33 Turvattu ja varma työpaikka 3,28 3,33 3,24 3,33 Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen 3,25 3,25 3,17 3,42 Työsuhde on vakinainen 3,24 3,26 3,26 3,34 Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia 3,24 3,23 3,12 3,18 Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen 3,18 3,16 3,09 3,29 Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä 3,12 3,20 3,00 3,00 Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan 3,10 3,11 3,05 3,07 Haastavat työtehtävät 2,99 3,06 3,21 3,33 Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna 2,87 2,78 2,70 2,82 Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot 2,80 2,84 2,75 2,88 Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta 2,72 2,73 2,53 2,67 Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana 2,70 2,70 2,64 2,74 Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana 2,56 2,60 2,59 2,73 Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä 2,39 2,43 2,27 2,44 Yritys toimii yksityisellä sektorilla 2,09 2,03 2,10 2,15 Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri 1,84 1,88 1,76 1,91 Yritys toimii julkisella sektorilla 1,68 1,71 1,72 Yritys on paljon esillä julkisuudessa 1,66 1,71 Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Luvut ovat ominaisuuksien keskiarvoja asteikolla 1-4, jossa 4= erittäin tärkeä ominaisuus ja 1= ei lainkaan tärkeä. Väritys (sininen tai punainen) tulee 0,1 tai suuremmasta muutoksesta edellisvuoteen.

22 Työnantajaominaisuuksien tärkeys Opiskelijoille tärkeimpiä ovat alan kiinnostavuus ja omat etenemismahdollisuudet. Opiskelijoiden työnantajiin liittyvät arvostukset ovat viime vuoden tapaan vahvasti sidoksissa omiin ambitioihin sekä odotuksiin työnantajan reiluudesta/kohtuullisuudesta ja vähemmän yrityksen menestymiseen liittyviin tekijöihin kuten johtamisen tasoon, korkealaatuisiin tuotteisiin/palveluihin ja menestymiseen taloudellisilla mittareilla mitattuna. Myös opiskelijanaiset arvostavat miehiä enemmän pehmeitä arvoja sekä yrityksen oikeanlaista ja mielenkiintoa herättävää näkyvyyttä. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla Hyvät mahdollisuudet edetä uralla Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista Yrityksellä on hyvä johto Työajat ovat kohtuulliset Turvattu ja varma työpaikka Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen Työsuhde on vakinainen Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan Haastavat työtehtävät Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot (esim. Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä Yritys toimii yksityisellä sektorilla Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri Yritys toimii julkisella sektorilla Yritys on paljon esillä julkisuudessa =Erittäin tärkeä 3 2 1=Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa %

23 Palkkatoiveen vaikuttimet

24 Palkkatoiveen vaikuttimet Palkkatoiveiden vaikuttimien suhteen molemmissa vastaajaryhmissä korostuvat työn vaativuus ja työkokemus. Työssä olevilla nykyinen ansiotaso on luonnollisesti merkittävä vipuvarsi palkkaneuvotteluissa, kun taas opiskelijat hakevat tukea useammin myös liittojen suosituksista, palkkatutkimuksista ja työnantajan antamasta palkkaluokasta Millä asioilla on merkitystä palkkatoiveeseesi? Eli kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat siihen, mikä on palkkatoiveesi? Työn vaativuus Oma työkokemus Nykyinen ansiotasoni Tavoite nostaa palkkaa (oma tavoitepalkka) Yrityksen palkanmaksukyky 4,5 4,3 4,4 4,2 4,1 3,5 3,8 3,7 3,4 3,5 Työssä olevat 2012, N=1000 Työnantajan antama palkkaluokka 3,1 3,7 Liittojen tekemät palkkatutkimukset Ystävien kokemukset Liittojen suositukset 2,8 3,6 2,7 3,0 2,7 3, Opiskelijat 2012, N= = Erittäin paljon 4 = Melko paljon 3 = Jonkin verran 2 = Ei kovinkaan paljon 1 = Ei lainkaan

25 Palkkatoiveen vaikuttimet Työn vaativuus ja työkokemus ovat kaksi tärkeintä opiskelijoiden palkkatoiveisiin vaikuttavaa tekijää. Myös liittojen suositukset ja palkkatutkimukset tarjoavat työuraansa aloitteleville tarpeellisen viitekehyksen palkkatoiveen asettamisen avuksi. Työn vaativuudella on merkitystä erityisesti kauppatieteilijöiden palkkatoiveisiin. SVAL:n opiskelijajäsenille tavoite nostaa omaa palkkaa sekä nykyinen ansiotaso ovat harvemmin palkkatoiveen määrittämisen apuna. Vastaavasti insinööriopiskelijoilla ystävien kokemukset ja työn vaativuus ovat keskimääräistä pienemmässä roolissa. Myös opiskelijanaiset tukeutuvat miehiä useammin liittojen suosituksiin ja niiden tekemiin palkkatasotutkimuksiin. Yli 30-vuotiaat opiskelijat tarvitsevat huomattavasti vähemmän ulkoisten tahojen tukea kuin nuoremmat kollegansa. Urallaan esimiesasemaa tavoittelevat ovat myös huomattavan omavaraisia palkkatoivetta määrittäessään. Entä millä asioilla luulet olevan merkitystä tulevaisuuden palkkatoiveessasi? 4,3 Työn vaativuus 4,3 Työkokemus 4,2 4,2 Tavoite nostaa palkkaa (oma tavoitepalkka) Liittojen suositukset Työnantajan antama palkkaluokka Liittojen tekemät palkkatutkimukset Nykyinen ansiotasoni Yrityksen palkanmaksukyky 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 2012, N= , N=895 Ystävien kokemukset 3,0 2,9

26 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä?

27 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Tänä vuonna työssä olevien joukossa on vuoden takaista enemmän niitä, jotka keskittäisivät yritysjohdon fokusta uusien tulonlähteiden hankkimiseen. Oman henkilöstön innostamista ja motivointia pidetään kuitenkin selkeästi tärkeimpänä ja toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi koetaan yrityksen muuttaminen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyiseksi. Erityisesti naiset korostavat henkilöstön innostamista ja motivoimista Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. Myynti- ja asiakastyöhön 6 7 Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi , N=1000 Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin 2 2 Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle , N=1021 En osaa sanoa %

28 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Yli puolet opiskelijavastaajista on sitä mieltä, että oman henkilöstön innostaminen ja motivoiminen tulisi olla johdon tärkein tehtävä. Esimiesasemaa tavoittelevista noin joka kymmenes ja yrittäjäksi pyrkivistä 15 % fokusoisi johdon huomiota uusien tulonlähteiden löytämiseen yritykselle. Keskisuurissa yrityksissä ( työntekijää) mieluiten työskentelevien keskuudessa henkilöstön innostaminen ja motivointi on tärkeintä kuudelle kymmenestä, kun taas sitä suurempiin organisaatioihin pyrkivien vastaajien keskuudessa vastaava osuus on vain 43 %. Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. Myynti- ja asiakastyöhön 4 4 Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi , N=1128 Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin 2 3 Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle , N=895 En osaa sanoa %

29 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Kauppatieteilijät panostaisivat keskimääräistä useammin yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyiseksi ja myös myynti- ja asiakastyöhön. SVAL:n jäsenistössä korostuu toive panostuksesta oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen. Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. % Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) 2012, N= LAKI 2012, N= SVAL 2012, N= TEK 2012, N= Insinööriopiskelijat 2012, N= Myynti- ja asiakastyöhön Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle En osaa sanoa

30 Mieluisin organisaatiotyyppi

31 Mieluisin yritys/organisaatiotyyppi Yli neljäsosalle työssä olevista ja yli kolmannekselle opiskelijavastaajista yrityskoolla ei ole merkitystä. Naiset näkevät julkishallinnon miehiä useammin itselleen mieluisaksi työpaikaksi. Työssä olevat miehet suosivat keskisuurta organisaatiokokoa kun taas miesopiskelijat ovat naisia valmiimpia yrittäjänä toimimiseen ja työskentelemään suuressa organisaatiossa. Esimiesasemaa urallaan tavoittelevista 14 % ilmoittaa yrittäjyyden mieluisimmaksi yritysmuodoksi. Minkä tyyppisessä yrityksessä/organisaatiossa mieluiten työskentelisit? Yrittäjänä 5 6 Pienessä organisaatiossa (alle 50 työntekijää) Työssä olevat 2012, N=884 Keskisuuressa organisaatiossa ( työntekijää) Suuressa organisaatiossa (yli 250 työntekijää) Julkishallinnossa 4 10 Opiskelijat 2012, N=1082 Yrityskoolla ei ole merkitystä %

32 Toimialojen kiinnostavuus

33 Kaupan ala, julkishallinto, teknologiateollisuus ja koulutusala miehittävät suosikkitoimialojen kärkisijat. Metsäteollisuuden ja päivittäis- ja elintarvikealan suosio on pudonnut vuodesta 2011 merkitsevästi. Myös liiketoiminnan konsultoinnin ja tutkimuksen / tuotekehityksen vetovoima on hieman laskusuunnassa. Rakennusteollisuuden/talotekniikan suosio on kasvanut. Eri alojen vetovoimien tasaista jakautumista voidaan pitää työmarkkinoiden ja yhteiskunnan kannalta hyvin terveenä rakenteena. Seuraavassa on lista eri toimialoista. Valitse listalta ne toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? 36 Kaupan ala Kunnat, kaupungit ja valtio Teknologiateollisuus Koulutusala Liiketoiminnan konsultointi Tutkimus / tuotekehitys Finanssi Rakennusteollisuus/talotekniikka ja Ympäristötekniikka Päivittäis- ja elintarvikeala * Toimialojen kiinnostavuus työnantajana Metsäteollisuus Juridiikka Kemianteollisuus , N= , N=1021 % * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle

34 Toimialojen kiinnostavuus työnantajana Opiskelijoita houkuttavat ennen kaikkea tutkimus/tuotekehitys sekä teknologiateollisuus. Finanssi- ja kaupan ala kasvattivat merkittävästi suosiotaan vuoden takaisesta tutkimuksesta. Myös rakennusteollisuus/talotekniikka ja kiinteistöpalvelut sekä liiketoiminnan konsultointi kasvattivat jonkin verran suosiotaan. Tutkimus / tuotekehitys on etenkin asiantuntija-asemaan pyrkivien suosikkitoimiala. Esimiesasemaan urallaan pyrkivät suosivat finanssi- kaupan- ja liiketoiminnan konsultoinnin aloja. Seuraavassa on lista eri toimialoista. Valitse listalta ne toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? Tutkimus / tuotekehitys ** Teknologiateollisuus Kunnat, kaupungit ja valtio Kaupan ala Liiketoiminnan konsultointi Finanssi Rakennusteollisuus/talotekniikka ja kiinteistöpalvelut * Ympäristötekniikka Koulutusala Kemianteollisuus Metsäteollisuus Juridiikka Päivittäis- ja elintarvikeala * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle 2012, N= , N=895 *Teknologiateollisuuden tulos ei täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, sillä aiempina vuosina teknologiteollisuuteen kuuluvia alatoimialoja on voinut valita suoraan tässä kysymyksessä, muutos voidaan nähdä vaikuttavan lähinnä opiskelijavastaajien tulokseen. %

35 Toimialojen kiinnostavuus työnantajana, miehet vs. naiset Opiskelijavastaajien keskuudessa julkishallinnon ja kaupan alat houkuttavat naisia. Teknologiateollisuus ja tutkimus / tuotekehitys ovat miesvastaajien ehdottomia ykkössuosikkeja. Nainen Mies Finanssi 26 (19) 25 (17) Juridiikka 23 (18) 8 (6) Kaupan ala 42 (35) 26 (18) * Kemianteollisuus Koulutusala 27 (30) 21 (19) Kunnat, kaupungit ja valtio 45 (49) 34 (32) Liiketoiminnan konsultointi 31 (26) 26 (23) Metsäteollisuus 14 (11) 17 (21) Päivittäis- ja elintarvikeala 18 (18) 8 (8) Rakennusteollisuus/talotekniikka ja 19 (17) 30 (26) kiinteistöpalvelut ** Teknologiateollisuus 28 (22) 65 (56) Tutkimus / tuotekehitys 39 (47) 59 (59) Ympäristötekniikka 22 (31) 24 (24) Suluissa vuoden 2011 tulos * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle **Teknologiateollisuuden tulos ei täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, sillä aiempina vuosina teknologiteollisuuteen kuuluvia alatoimialoja on voinut valita suoraan tässä kysymyksessä

36 Teknologiateollisuuden alatoimialat Valitse listalta ne Teknologiateollisuuden toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? Energia-ala Metalli/konepajateollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Työssä olevat 2012, N=336 ICT Konsultointi ICT/Telekommunikaatio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen suunnittelu ja konsultointi Opiskelijat 2012, N=568 Muu, mikä? % Kysytty vain niiltä vastaajilta, jotka valitsivat teknologiteollisuuden toimialaksi, jolla olisi kiinnostunut työskentelemään

37 Yritysten houkuttelevuus työnantajana

38 Houkuttelevimmat työnantajat Top

39 Yritysten houkuttelevuus työnantajana Kone on edelleen työssä olevien suosikkityönantaja. Listalla ylöspäin ovat kivunneet Metso, Neste Oil ja Rautaruukki. Finnairin ja Stockmannin tähdet ovat hienoisessa laskussa. % -OSUUS VASTAAJISTA, JOTKA KOKEVAT YRITYKSEN OMALTA KANNALTA HOUKUTTELEVAKSI JA KIINNOSTAVAKSI YRITYKSEKSI: Kone Tapiola-ryhmä SOK/S-ryhmä UPM-Kymmene Valtio Helsingin kaupunki OP-Pohjola-ryhmä Microsoft Finnair MTV Media (MTV3, Sub, CANAL+, Radio Nova) Stockmann Nordea Fortum Tekes Kesko/K-ryhmä YIT Metso Outotec 13 * 10. Fazer IBM Valio 19 * 31. Puolustusvoimat Neste Oil Pöyry Kuntasektori Stora Enso Google Yleisradio Konecranes Sinebrychoff 12 * 16. Wärtsilä Amer Sports 12 * 17. Hartwall 15 * 37. Outokumpu 12 * 18. ABB Paulig 12 * 19. Rautaruukki Cargotec Sanoma (HS, IS, Nelonen) Kemira Uusi yritys vertailussa * Huom vertailussa mukana 96 yritystä (2011: 86). Tulos parantunut vuodesta 2011 Absoluuttiset luvut eivät siten ole suoraan verrannollisia, sillä Tulos heikentynyt vuodesta 2011 uusista yrityksistä etenkin suurilla tuotevalmistajien suosiolla epäsuora vaikutus muiden alan yritysten (esim. Fazer) tuloksiin.

TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset. Jonna Sjövall, Country Manager Finland

TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset. Jonna Sjövall, Country Manager Finland TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset Jonna Sjövall, Country Manager Finland WWW.UNIVERSUMGLOBAL.COM AGENDA 1. UNIVERSUMISTA 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA

Lisätiedot

Suomen Ihanteellisimmat Työnantajat 2017 OPISKELIJAT

Suomen Ihanteellisimmat Työnantajat 2017 OPISKELIJAT Suomen Ihanteellisimmat Työnantajat 2017 OPISKELIJAT 4 SUOMEN IHANTEELLISIMMAT TYÖNANTAJAT Tutkimus pähkinänkuoressa Tutkimuksen ajanjakso: lokakuu 2016 helmikuu 2017 Kaupallinen ala 4316 Tekniikka ja

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet 1 Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään esimiestyöskentelystä. 2. Selvittää nuorten näkemyksiä osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Työnantajakuva - imagotutkimus

Työnantajakuva - imagotutkimus 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 2010 Tiivistelmä Sisältö 1. Työantajien ja työpaikkojen tärkeimmät arviointikriteerit 2 2. Finanssialan imago 3 3. Vakuutusalan imago

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea.

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea. T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää, miten nuoria tulisi johtaa ja miten heidän työnsä tulisi organisoida. 2. Selvittää, miten nuoret näkevät tieto- ja viestintäteknologian roolin esimiestyöskentelyssä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Suomen Vuokranantajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014)

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup Yritysten maine ja vastuullisuus 2012 Katsaus keskeisiin tuloksiin 24.1.2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuksen toteutus 3 Maineen ja vastuullisuuden taso 4 Maineen rakenne 5 Mainetta

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

TYÖNANTAJAKUVA 2013. Mitä ranking-listojen takaa löytyy?

TYÖNANTAJAKUVA 2013. Mitä ranking-listojen takaa löytyy? TYÖNANTAJAKUVA 2013 Mitä ranking-listojen takaa löytyy? Taloudellisen tiedotustoimiston visio: Suomalaisilla yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeus menestyä Nuoret nopeammin hyvään työelämään Suomalaiselle

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto 7.11.2017 Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on yhteiskunnallisen alan osaajien akavalainen

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 21 Minna Jokinen Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain ja kokoluokittain Yrityksen koko, henkilöä Toimiala 1-49 5-99 1-249 25-499 5- Yht. Osuus koko alasta, % Elektroniikka-

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Hyvä työ Pidempi työura

Hyvä työ Pidempi työura Hyvä työ Pidempi työura - hankkeen toteutus ja tulokset TEK Osaamisen kehittämisen seminaari 24.11.2011 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 80 % Suomen koko elinkeinoelämän

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknologiateollisuuden toimijoilta alan tulevaisuuden koulutus-

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Yksityinen sektori vetovoimainen kaikissa tutkituissa ryhmissä

Yksityinen sektori vetovoimainen kaikissa tutkituissa ryhmissä 1 T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino Elektroniikkaja sähköteollisuus liikevaihto 26 mrd

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio Kaupan päivä 2014 KESKO Puheenjohtaja Ann Selin 20.1.2014 PAM lukuina Jäseniä 230 000 Ammattiosastoja 182 Luottamushenkilöitä noin 5 000 42 työehtosopimusta ja

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Työantajamielikuva -Työnhakijan muuttunut arvomaailma. Petri Tamminen, Talentum Media Oy Panu Luukka, Great Place to Work Institute

Työantajamielikuva -Työnhakijan muuttunut arvomaailma. Petri Tamminen, Talentum Media Oy Panu Luukka, Great Place to Work Institute Työantajamielikuva -Työnhakijan muuttunut arvomaailma Petri Tamminen, Talentum Media Oy Panu Luukka, Great Place to Work Institute Yhteistyö Työnantajamielikuvatutkimus 2008/2009 Tutkimuksen toteutti Talentum

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miksi sijoitat? (Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa tämänhetkisiä tavoitteitasi)

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Talentum Verkkopalvelujen kävijäprofiili 2010

Talentum Verkkopalvelujen kävijäprofiili 2010 Talentum Verkkopalvelujen kävijäprofiili 2010 Yhteenveto sivustojen päätuloksista 29.11.2010 Kuulas Millward Brown Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen toteutus ja tavoite 3 2. Yleiset trendit 4 3.

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Nuoret ja ammatinvalinta 2011 Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Tutkimuksen toteutus Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun oli mahdollista osallistua 4.4.

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli 1. Nainen 316 17,30% 2. Mies 1511 82,70% 1827 100% Ikä 1. alle 18 vuotta 1 0,05%

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tiedote Maaliskuu 2017 Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimus: Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tuoreen Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot