Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työantajamielikuvatutkimus. Kuulas Millward Brown 23.6.2012 Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK"

Transkriptio

1 Työantajamielikuvatutkimus Kuulas Millward Brown Janne Karetie, Kaisa Kaitosalmi TEK

2 Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Vastaajakannan rakenne 3. Työnantajamielikuvatutkimuksen viitekehys 4. Päähuomiot Tulokset: Lähtötilanne työnhaussa ja tavoitteet uralla Yritysten ominaisuudet ja niiden vaikutus työnhakutilanteessa Palkkatoiveen vaikuttimet Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Mieluisin organisaatiotyyppi Toimialojen kiinnostavuus Yritysten houkuttelevuus työnantajana Työnhakutilanne: Työssä olevat vastaajat Headhuntereiden ja konsulttien tunnettuus Työnhakutilanne: Opiskelijavastaajat Vastaajien segmentointi eri asenneryhmiin 5. TEK-opiskelijoiden tulokset

3 Tutkimuksen tavoitteet tutkimuskierros Työnantajien mielikuvatutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten ylempien toimihenkilöiden sekä opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden mielikuvia eri yrityksistä ja niiden houkuttelevuudesta työnantajina. Ryhmien tulokset ovat erityisen kiinnostavia, koska näissä ammateissa toimivien liikkuvuus ja mahdollisuus vaihtaa työtä toimialalta toiselle on suuri. Tutkimuksen avulla halutaan myös rakentaa kuvaa siitä, kuinka eri alojen nykyiset ja tulevat ammattilaiset suhtautuvat erilaisiin työnantajaominaisuuksiin esim. siihen, kuinka yritykset huomioivat toiminnassaan eettiset arvot ja kuinka arvotukset muuttuvat. Työnantajamielikuvia on seurattu jo vuodesta 1995 lähtien. Tutkimuksen on toteuttanut Talentum Media Oy:n toimeksiannosta Kuulas Millward Brown tammi-helmikuussa 2012.

4 Tutkimuksen toteutus Työssä olevien osalta tutkimukseen vastasi tuhat johtavassa asemassa tai ylempänä toimihenkilönä toimivaa. Samassa yhteydessä selvitettiin työnantajakäsityksiä myös teknis-kaupallis-yhteiskunnallisoikeustieteelliselle alalle valmistumassa olevilta 1128 opiskelijalta. Tutkimus toteutettiin noin minuutin internet-kyselynä (CAWI). Osoitelähteenä Fonecta sekä liittojen / opiskelijajärjestöjen jäsenrekisterit Viitteellisenä apuna jakauman kehittymisen seurannassa käytettiin Tilastokeskuksen Työllisten ammattiryhmät -tilastoa.

5 Vastaajakannan rakenne 1/2 Työntekijät Opiskelijat* Julkishallinnon tehtävät 12 N= Koulutus- ja opetustehtävät 6 Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) Konsultointi 8 Lakiasiaintehtävät / juridiikka 3 LAKI Markkinointi / markkinoinnin johtotehtävät Myynti / myynnin johtotehtävät , N=1000 SVAL , N= Talous / henkilöstöhallinto Tietotekniikka ja -liikenne TEK Tuotanto / tuotekehitys Yleisjohto / johtotehtävät % % Insinööriopiskelijat (AMK) % *Kuvaajassa on mukana painotussuhteet, ks. otoksen rakenne ja tulkintaohjeet

6 Vastaajakannan rakenne 2/2 SUURIMMAT TYÖSKENTELYPAIKKAKUNNAT SUURIMMAT OPISKELUKUNNAT* Pääkaupunkiseutu Turku Tampere Jyväskylä Oulu Kuopio Lahti Vaasa Muu Suomi % , N= , N= Helsinki 7 Espoo 16 Tampere 25 Turku 16 Oulu 9 Kuopio 9 Jyväskylä 6 Lappeenranta 3 Vaasa 6 *suora jakauma %

7 Työnantajamielikuvatutkimuksen viitekehys

8 Työnantajamielikuvan viisi osa-aluetta & tärkeysominaisuudet Haastavat työtehtävät Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana Yritys/ toimipaikka on kooltaan suuri Yritys on paljon esillä julkisuudessa Hyvät mahdollisuudet edetä uralla Yritys toimii yksityisellä sektorilla Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna Word of mouth / asiakaskokemukset Yrityksen positiointi Yritys toimii julkisella sektorilla Yrityksen liiketaloudelliset menestystekijät Työnantajamielikuva Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot Kohtuullisuus ja reiluus työntekijää kohtaan Yrityksen viestintä ja houkuttelevuus Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista Työajat ovat kohtuulliset Yrityksellä on hyvä johto Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan Turvattu ja varma työpaikka Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen Työsuhde on vakinainen Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä Yrityksen rekrytointiilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta

9 Päähuomiot

10 Työssä olevien työpaikan vaihtohalukkuus edelleen korkealla tasolla 30 % (29 %) EI HALUAISI VAIHTAA TYÖPAIKKAA JUURI NYT 60 % (59 %) VOISI VAIHTAA JOS SOPIVA TULISI KOHDALLE 10 % (12 %) KARTOITTAA AKTIIVISESTI TYÖPAIKAN VAIHTO- MAHDOLLISUUKSIA Suluissa viime vuoden luvut Joka kymmenes vastaaja kartoittaa aktiivisesti vaihtomahdollisuuksia ja seitsemän kymmenestä voisi vaihtaa työpaikkaa sopivan sattuessa kohdalle. Uutta työtä haetaan ensisijaisesti uusien haasteiden ja korkeamman organisatorisen aseman toivossa. Innokkaimpia työnhakijoita nuoret, päällikkötasoisissa tehtävissä toimivat ja työuransa alussa olevat vastaajat.

11 Työnhaun tiedonhakukanavat ja työelämän mielipidevaikuttajat Työnhaussa hyödynnetään eri tiedonhakukanavia monipuolisesti. Työssä oleville lehdet ja Internetin rekrytointipalvelut ovat käytetyimmät kanavat. Opiskelijat taas hyödyntävät eri Internet-hakukanavia laajalti ja lehtien työpaikkailmoittelua huomattavasti työssä olevia vähemmän. Perinteisempien tiedonhakukanavin lisäksi myös ihmisten keskinäisellä kommunikaatiolla (WOM) on tärkeä rooli työpaikkoihin liittyvässä tiedonhaussa. Toiset ovat taipuvaisia osallistumaan keskusteluun muita herkemmin sekä ottamaan kantaa ja suosittelemaan yrityksiä työnantajina. Työelämän mielipidevaikuttajat etsivät informaatiota ja jakavat ideoita, tietoa ja suosituksia työpaikoista muita enemmän. Tuttavilta saadut vinkit ovatkin merkittävä työnhaun tiedonsaantikanava ja henkilötasoisista tietokanavista hyödynnetyin. Neljä kymmenestä vastaajasta (työssä olevat ja opiskelijat), kertoo hyödyntävänsä tuttavilta saamiaan vinkkejä työnhaussa.

12 Työssä olevat arvostavat hyvää johtamista, turvallisuuden merkitys nousussa kasvaa Johtamisen taso ja työsuhteen pysyvyys ovat työssä oleville ykkösasioita. Yrityksen johtamisen tasoa pidetään alasta ja taustoista riippumatta todella tärkeänä. Työssä olevat myös arvostavat työnantajissa sen tuotteiden ja palveluiden laatua ja kehittämisaktiivisuutta hyvin korkealle. Turvallisuushakuisten arvojen merkitys on työssä olevien arvostuksissa noussut vuoden takaisesta, vastaavasti menestyksen mittaamista taloudellisilla mittareilla ja haasteita tarjoavia työtehtäviä arvostetaan nyt jonkin verran vähemmän. Työtehtävien haastavuuden arvostus on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi sekä työssä olevien että opiskelijoiden keskuudessa.

13 Orastavasta noususta epävarmuuteen, opiskelijoiden työnhakuinto ja vaatimustaso odotustilaan Perinteisesti suhdanteiden vaihteluihin nopeammin reagoivien opiskelijoiden vaatimukset ja odotukset työnantajaominaisuuksien suhteen ovat viime vuoden tasolla. Opiskelijoiden työnantajiin liittyvät arvostukset ovat viime vuoden tapaan vahvasti sidoksissa omiin ambitioihin sekä odotuksiin työnantajan reiluudesta/kohtuullisuudesta. Opiskelijoille tärkeimpiä ovat alan kiinnostavuus ja omat etenemismahdollisuudet. Kolme neljästä opiskelijasta on hakenut koulutustaan vastaavaa työtä. Osuus on laskenut vuoden takaisesta ja myös hakemuksen jättäneiden keskuudessa hakumäärät ovat tänä vuonna alhaisemmat. Opiskelijoista vajaa kolmannes preferoi asiantuntija-asemaa ja hieman alle viidennes lähtee työuralle tavoitteena esimiesasema. Esimiesasemaa tavoittelevat opiskelijavastaajat arvostavat työnantajissa niin yrityksen ja omaan menestymiseen kuin myös yrityksen positiiviseen näkymiseen liittyviä asioita asiantuntija-asemaa tavoittelevia enemmän. Opiskelijoiden valintoihin vaikuttaa tunnetusti työuraa jo tekeviä radikaalisti enemmän halu hakea työuran alussa pääaineopintoja mahdollisimman läheisesti vastaavalle toimialalle. Opiskelijat valitsevat myös toimialoja, eivät vain yrityksiä. Opiskelijoiden silmissä on mahdollisuus erottua edukseen ennen kaikkea luotettavuusvaikutelman kautta sekä hyvällä johtamisella.

14 Tulevaisuuden johtajat monialaisia? Työssä olevien osalta eri toimialojen vetovoimien tasaista jakautumista voidaan pitää työmarkkinoiden ja yhteiskunnan kannalta hyvin terveenä rakenteena. Työssä olevien arvostuksissa korostuvat vahvasti yhdessä tekemiseen ja yrityksen menestymiseen liittyvät ominaisuudet (tuotteiden/palveluiden korkealaatuisuus ja kehittäminen, työn haastavuus ja johtamisen taso). Tämä tarjoaa notkealle työnantajalle mahdollisuuden merkittävään kilpailuetuun kilpailtaessa parhaasta työvoimasta, sillä johtavassa asemassa toimivat ja ylemmät toimihenkilöt ovat, sopivan tilaisuuden tullen, hyvinkin valmiita siirtymään myös nykyisen toimialansa ulkopuolelle. Onnistuminen alakohtaisten raja-aitojen madaltamisessa vaati kuitenkin merkittävästi töitä, sillä alakohtaisesti vertailtuna työnantajissa tärkeinä pidetyt asiat viestivät vahvasti nykyisen työnantajan toimialalle perinteisiä arvoja. Yritysten haasteena onkin onnistua luomaan todellisuuteen perustuva, joustava työnantajakuva, johon sekä työntekijät että potentiaaliset hakijat voivat samaistua ja josta he voivat olla ylpeitä. Erityisesti tulevaisuuden leadereita etsittäessä pelkkä toimialaosaamisen puute ei saisi olla este.

15 Lähtötilanne työnhaussa ja tavoitteet uralla

16 Tavoitteet ammattiaseman suhteen Kolmasosa vastaajista haluaa lähinnä pitää nykyisen asemansa. He ovat tyypillisimmin vanhemman ikäluokan edustajia ja toimivat talousja henkilöstöhallinnon alalla. Innokkaimpia nousemaan organisaatiossa ylöspäin ovat nuoret ja nykyiseltä tehtävänkuvaltaan päällikkötasoiset, myynnissä ja myynnin johtotehtävissä toimivat. Tällä hetkellä aktiivisesti työpaikkaa etsivistä 57 % haluaa päästä uusiin, ylempiin tehtäviin. Millaisia tavoitteita Sinulla on oman ammattiasemasi suhteen tulevaisuudessa? Päästä uusiin tehtäviin ylempänä organisaatiossa Saada uusia tehtäviä samalla organisaatiotasolla , N=1000 Saada nykyistä vähemmän haastavia tai vähemmän vastuullisia tehtäviä 2 2 Pitää nykyinen asemani , N=1021 Ei mikään yllä mainituista %

17 Koulutusta vastaavan työn hakeminen Kolme neljästä opiskelijasta on hakenut koulutustaan vastaavaa työtä. Osuus on laskenut vuoden takaisesta ja myös hakemuksen jättäneiden keskuudessa määrät ovat tänä vuonna alhaisemmat. Opiskelijaryhmittäin vertailtuna Juridiikan opiskelijat (90 %) ovat hakeneet ahkerimmin töitä ja Valtiotieteilijät (63%) laiskimmin. Insinööriopiskelijoiden työnhakuinnokkuus on laskenut selvästi vuoden takaisesta (88 % 77 %). Oletko hakenut koulutustasi vastaavaa työtä? Kuinka montaa omaa koulutusta vastaavaa työpaikkaa olet hakenut? Kyllä , N=1128 Alle , N= En , N= , N= % Yli %

18 Tavoite työelämässä asiantuntija- vai esimiesasema Opiskelijoista vajaa kolmannes preferoi asiantuntija-asemaa ja hieman alle viidennes lähtee työuralle tavoitteena esimiesasema. Vastaajista 42 % näkee itsensä toimimassa kummassa tahansa asemassa ja vajaa kymmenesosa vastaajista ei osaa vielä määritellä tavoitettaan asian suhteen. Kaupallisen alan opiskelijat ovat muita vastaajaryhmiä selvästi valmiimpia esimiesasemassa toimimiseen, SVAL:n jäsenistä vain 8 % tavoittelee lähtökohtaisesti esimiesasemaa. Onko tavoitteenasi työelämässä asiantuntija- vai esimiesasema? Asiantuntija-asema 31 Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) 2012, N= Esimiesasema 18 LAKI 2012, N= SVAL 2012, N= Kumpi tahansa , N=1128 TEK 2012, N= Ei kumpikaan 1 Insinööriopiskelijat 2012, N= En osaa sanoa 8 % Asiantuntija-asema Esimiesasema Kumpi tahansa % Ei kumpikaan En osaa sanoa

19 Yritysten ominaisuudet ja niiden vaikutus työnhakutilanteessa

20 Työnantajaominaisuuksien tärkeys (trendi) Työssä olevien arvostuksissa haastavien työtehtävien tärkeys on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi. Tänä vuonna pehmeämpiä arvoja eli työaikojen kohtuullisuutta ja palkanmaksamista kaikista tehdyistä työtunneista arvostetaan vuoden takaista enemmän ja vastaavasti menestyksen mittaamista taloudellisilla mittareilla arvostetaan nyt jonkin verran vähemmän Yrityksellä on hyvä johto 3,71 3,68 3,66 3,65 Työsuhde on vakinainen 3,64 3,59 3,61 3,63 Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia 3,46 3,45 3,45 3,43 Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan 3,41 3,45 3,40 3,38 Haastavat työtehtävät 3,33 3,46 3,44 3,51 Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla 3,25 3,21 3,18 3,23 Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen 3,24 3,15 3,15 3,26 Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen 3,22 3,21 3,25 3,29 Turvattu ja varma työpaikka 3,22 3,14 3,20 3,34 Työajat ovat kohtuulliset 3,20 3,09 Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna 3,17 3,28 3,28 3,19 Hyvät mahdollisuudet edetä uralla 3,11 3,17 3,19 3,15 Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot 2,99 2,99 2,90 2,98 Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista 2,99 2,81 Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä 2,78 2,74 2,79 2,63 Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana 2,73 2,72 2,72 2,79 Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta 2,64 2,63 2,59 2,57 Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana 2,51 2,44 2,48 2,57 Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä 2,42 2,39 2,46 2,43 Yritys toimii yksityisellä sektorilla 2,24 2,29 2,35 2,24 Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri 1,94 2,01 1,95 1,98 Yritys on paljon esillä julkisuudessa 1,74 1,75 Yritys toimii julkisella sektorilla 1,69 1,62 1,59 Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Luvut ovat ominaisuuksien keskiarvoja asteikolla 1-4, jossa 4= erittäin tärkeä ominaisuus ja 1= ei lainkaan tärkeä. Väritys (sininen tai punainen) tulee 0,1 tai suuremmasta muutoksesta edellisvuoteen.

21 Työnantajaominaisuuksien tärkeys (trendi) Opiskelijoiden työnantajissa tärkeinä pitämät asiat ovat pysyneet ennallaan. Opiskelijoiden vaatimustasossa näkyy tyypillisesti työssä olevia enemmän suhdanteiden vaihtelun merkitys, mikä selittää vuoden laman aiheuttaman selkeän pudotuksen. Vuoden takaiseen verrattuna talouden näkymät eivät kuitenkaan ole olennaisesti muuttuneet, ja myös opiskelijoiden arvostukset ovat ennallaan. Haastavien työtehtävien tärkeys on laskenut pitkällä aikavälillä erittäin merkitsevästi Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla 3,51 3,45 3,46 3,47 Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista 3,42 3,43 Hyvät mahdollisuudet edetä uralla 3,42 3,40 3,35 3,43 Yrityksellä on hyvä johto 3,37 3,36 3,23 3,33 Työajat ovat kohtuulliset 3,32 3,33 Turvattu ja varma työpaikka 3,28 3,33 3,24 3,33 Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen 3,25 3,25 3,17 3,42 Työsuhde on vakinainen 3,24 3,26 3,26 3,34 Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia 3,24 3,23 3,12 3,18 Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen 3,18 3,16 3,09 3,29 Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä 3,12 3,20 3,00 3,00 Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan 3,10 3,11 3,05 3,07 Haastavat työtehtävät 2,99 3,06 3,21 3,33 Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna 2,87 2,78 2,70 2,82 Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot 2,80 2,84 2,75 2,88 Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan kuvan yrityksen toiminnasta 2,72 2,73 2,53 2,67 Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana 2,70 2,70 2,64 2,74 Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana 2,56 2,60 2,59 2,73 Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä 2,39 2,43 2,27 2,44 Yritys toimii yksityisellä sektorilla 2,09 2,03 2,10 2,15 Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri 1,84 1,88 1,76 1,91 Yritys toimii julkisella sektorilla 1,68 1,71 1,72 Yritys on paljon esillä julkisuudessa 1,66 1,71 Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Luvut ovat ominaisuuksien keskiarvoja asteikolla 1-4, jossa 4= erittäin tärkeä ominaisuus ja 1= ei lainkaan tärkeä. Väritys (sininen tai punainen) tulee 0,1 tai suuremmasta muutoksesta edellisvuoteen.

22 Työnantajaominaisuuksien tärkeys Opiskelijoille tärkeimpiä ovat alan kiinnostavuus ja omat etenemismahdollisuudet. Opiskelijoiden työnantajiin liittyvät arvostukset ovat viime vuoden tapaan vahvasti sidoksissa omiin ambitioihin sekä odotuksiin työnantajan reiluudesta/kohtuullisuudesta ja vähemmän yrityksen menestymiseen liittyviin tekijöihin kuten johtamisen tasoon, korkealaatuisiin tuotteisiin/palveluihin ja menestymiseen taloudellisilla mittareilla mitattuna. Myös opiskelijanaiset arvostavat miehiä enemmän pehmeitä arvoja sekä yrityksen oikeanlaista ja mielenkiintoa herättävää näkyvyyttä. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia työnantajiin liitettäviä ominaisuuksia? Yritys toimii mielenkiintoisella toimialalla Hyvät mahdollisuudet edetä uralla Yritys maksaa palkkaa kaikista tehdyistä työtunneista Yrityksellä on hyvä johto Työajat ovat kohtuulliset Turvattu ja varma työpaikka Joustaa tarvittaessa perheen/työn suhteen Työsuhde on vakinainen Yrityksen tuotteet ja palvelut ovat korkealaatuisia Hyvä maine palkanmaksajana ja työsuhde-etujen suhteen Yrityksessä työskentelystä on hyötyä omassa CV:ssä Yritys kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan Haastavat työtehtävät Yritys on menestyvä taloudellisilla mittareilla mitattuna Yritys huomioi toiminnassaan eettiset arvot (esim. Yrityksen rekrytointi-ilmoittelu antaa kiinnostavan Omat hyvät kokemukset yrityksestä asiakkaana Tuttavat suosittelevat yritystä työnantajana Yrityksen mainonta antaa kiinnostavan kuvan yrityksestä Yritys toimii yksityisellä sektorilla Yritys/toimipaikka on kooltaan suuri Yritys toimii julkisella sektorilla Yritys on paljon esillä julkisuudessa =Erittäin tärkeä 3 2 1=Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa %

23 Palkkatoiveen vaikuttimet

24 Palkkatoiveen vaikuttimet Palkkatoiveiden vaikuttimien suhteen molemmissa vastaajaryhmissä korostuvat työn vaativuus ja työkokemus. Työssä olevilla nykyinen ansiotaso on luonnollisesti merkittävä vipuvarsi palkkaneuvotteluissa, kun taas opiskelijat hakevat tukea useammin myös liittojen suosituksista, palkkatutkimuksista ja työnantajan antamasta palkkaluokasta Millä asioilla on merkitystä palkkatoiveeseesi? Eli kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat siihen, mikä on palkkatoiveesi? Työn vaativuus Oma työkokemus Nykyinen ansiotasoni Tavoite nostaa palkkaa (oma tavoitepalkka) Yrityksen palkanmaksukyky 4,5 4,3 4,4 4,2 4,1 3,5 3,8 3,7 3,4 3,5 Työssä olevat 2012, N=1000 Työnantajan antama palkkaluokka 3,1 3,7 Liittojen tekemät palkkatutkimukset Ystävien kokemukset Liittojen suositukset 2,8 3,6 2,7 3,0 2,7 3, Opiskelijat 2012, N= = Erittäin paljon 4 = Melko paljon 3 = Jonkin verran 2 = Ei kovinkaan paljon 1 = Ei lainkaan

25 Palkkatoiveen vaikuttimet Työn vaativuus ja työkokemus ovat kaksi tärkeintä opiskelijoiden palkkatoiveisiin vaikuttavaa tekijää. Myös liittojen suositukset ja palkkatutkimukset tarjoavat työuraansa aloitteleville tarpeellisen viitekehyksen palkkatoiveen asettamisen avuksi. Työn vaativuudella on merkitystä erityisesti kauppatieteilijöiden palkkatoiveisiin. SVAL:n opiskelijajäsenille tavoite nostaa omaa palkkaa sekä nykyinen ansiotaso ovat harvemmin palkkatoiveen määrittämisen apuna. Vastaavasti insinööriopiskelijoilla ystävien kokemukset ja työn vaativuus ovat keskimääräistä pienemmässä roolissa. Myös opiskelijanaiset tukeutuvat miehiä useammin liittojen suosituksiin ja niiden tekemiin palkkatasotutkimuksiin. Yli 30-vuotiaat opiskelijat tarvitsevat huomattavasti vähemmän ulkoisten tahojen tukea kuin nuoremmat kollegansa. Urallaan esimiesasemaa tavoittelevat ovat myös huomattavan omavaraisia palkkatoivetta määrittäessään. Entä millä asioilla luulet olevan merkitystä tulevaisuuden palkkatoiveessasi? 4,3 Työn vaativuus 4,3 Työkokemus 4,2 4,2 Tavoite nostaa palkkaa (oma tavoitepalkka) Liittojen suositukset Työnantajan antama palkkaluokka Liittojen tekemät palkkatutkimukset Nykyinen ansiotasoni Yrityksen palkanmaksukyky 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 2012, N= , N=895 Ystävien kokemukset 3,0 2,9

26 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä?

27 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Tänä vuonna työssä olevien joukossa on vuoden takaista enemmän niitä, jotka keskittäisivät yritysjohdon fokusta uusien tulonlähteiden hankkimiseen. Oman henkilöstön innostamista ja motivointia pidetään kuitenkin selkeästi tärkeimpänä ja toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi koetaan yrityksen muuttaminen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyiseksi. Erityisesti naiset korostavat henkilöstön innostamista ja motivoimista Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. Myynti- ja asiakastyöhön 6 7 Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi , N=1000 Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin 2 2 Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle , N=1021 En osaa sanoa %

28 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Yli puolet opiskelijavastaajista on sitä mieltä, että oman henkilöstön innostaminen ja motivoiminen tulisi olla johdon tärkein tehtävä. Esimiesasemaa tavoittelevista noin joka kymmenes ja yrittäjäksi pyrkivistä 15 % fokusoisi johdon huomiota uusien tulonlähteiden löytämiseen yritykselle. Keskisuurissa yrityksissä ( työntekijää) mieluiten työskentelevien keskuudessa henkilöstön innostaminen ja motivointi on tärkeintä kuudelle kymmenestä, kun taas sitä suurempiin organisaatioihin pyrkivien vastaajien keskuudessa vastaava osuus on vain 43 %. Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. Myynti- ja asiakastyöhön 4 4 Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi , N=1128 Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin 2 3 Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle , N=895 En osaa sanoa %

29 Mihin yritysjohdon tulisi keskittyä Kauppatieteilijät panostaisivat keskimääräistä useammin yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyiseksi ja myös myynti- ja asiakastyöhön. SVAL:n jäsenistössä korostuu toive panostuksesta oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen. Mihin seuraavista asioista yritysten johtajien pitäisi mielestäsi keskittyä kaikkein eniten? Valitse vain yksi vaihtoehto. % Kaupallisen alan opiskelijat (yo.) 2012, N= LAKI 2012, N= SVAL 2012, N= TEK 2012, N= Insinööriopiskelijat 2012, N= Myynti- ja asiakastyöhön Yritysten muuttamiseen pitkällä tähtäimellä kilpailukykyisiksi Oman henkilöstön innostamiseen ja motivoimiseen Oman tuottavuuden välittömään parantamiseen ja kustannussäästöihin Uusien tulonlähteiden hakemiseen yritykselle En osaa sanoa

30 Mieluisin organisaatiotyyppi

31 Mieluisin yritys/organisaatiotyyppi Yli neljäsosalle työssä olevista ja yli kolmannekselle opiskelijavastaajista yrityskoolla ei ole merkitystä. Naiset näkevät julkishallinnon miehiä useammin itselleen mieluisaksi työpaikaksi. Työssä olevat miehet suosivat keskisuurta organisaatiokokoa kun taas miesopiskelijat ovat naisia valmiimpia yrittäjänä toimimiseen ja työskentelemään suuressa organisaatiossa. Esimiesasemaa urallaan tavoittelevista 14 % ilmoittaa yrittäjyyden mieluisimmaksi yritysmuodoksi. Minkä tyyppisessä yrityksessä/organisaatiossa mieluiten työskentelisit? Yrittäjänä 5 6 Pienessä organisaatiossa (alle 50 työntekijää) Työssä olevat 2012, N=884 Keskisuuressa organisaatiossa ( työntekijää) Suuressa organisaatiossa (yli 250 työntekijää) Julkishallinnossa 4 10 Opiskelijat 2012, N=1082 Yrityskoolla ei ole merkitystä %

32 Toimialojen kiinnostavuus

33 Kaupan ala, julkishallinto, teknologiateollisuus ja koulutusala miehittävät suosikkitoimialojen kärkisijat. Metsäteollisuuden ja päivittäis- ja elintarvikealan suosio on pudonnut vuodesta 2011 merkitsevästi. Myös liiketoiminnan konsultoinnin ja tutkimuksen / tuotekehityksen vetovoima on hieman laskusuunnassa. Rakennusteollisuuden/talotekniikan suosio on kasvanut. Eri alojen vetovoimien tasaista jakautumista voidaan pitää työmarkkinoiden ja yhteiskunnan kannalta hyvin terveenä rakenteena. Seuraavassa on lista eri toimialoista. Valitse listalta ne toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? 36 Kaupan ala Kunnat, kaupungit ja valtio Teknologiateollisuus Koulutusala Liiketoiminnan konsultointi Tutkimus / tuotekehitys Finanssi Rakennusteollisuus/talotekniikka ja Ympäristötekniikka Päivittäis- ja elintarvikeala * Toimialojen kiinnostavuus työnantajana Metsäteollisuus Juridiikka Kemianteollisuus , N= , N=1021 % * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle

34 Toimialojen kiinnostavuus työnantajana Opiskelijoita houkuttavat ennen kaikkea tutkimus/tuotekehitys sekä teknologiateollisuus. Finanssi- ja kaupan ala kasvattivat merkittävästi suosiotaan vuoden takaisesta tutkimuksesta. Myös rakennusteollisuus/talotekniikka ja kiinteistöpalvelut sekä liiketoiminnan konsultointi kasvattivat jonkin verran suosiotaan. Tutkimus / tuotekehitys on etenkin asiantuntija-asemaan pyrkivien suosikkitoimiala. Esimiesasemaan urallaan pyrkivät suosivat finanssi- kaupan- ja liiketoiminnan konsultoinnin aloja. Seuraavassa on lista eri toimialoista. Valitse listalta ne toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? Tutkimus / tuotekehitys ** Teknologiateollisuus Kunnat, kaupungit ja valtio Kaupan ala Liiketoiminnan konsultointi Finanssi Rakennusteollisuus/talotekniikka ja kiinteistöpalvelut * Ympäristötekniikka Koulutusala Kemianteollisuus Metsäteollisuus Juridiikka Päivittäis- ja elintarvikeala * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle 2012, N= , N=895 *Teknologiateollisuuden tulos ei täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, sillä aiempina vuosina teknologiteollisuuteen kuuluvia alatoimialoja on voinut valita suoraan tässä kysymyksessä, muutos voidaan nähdä vaikuttavan lähinnä opiskelijavastaajien tulokseen. %

35 Toimialojen kiinnostavuus työnantajana, miehet vs. naiset Opiskelijavastaajien keskuudessa julkishallinnon ja kaupan alat houkuttavat naisia. Teknologiateollisuus ja tutkimus / tuotekehitys ovat miesvastaajien ehdottomia ykkössuosikkeja. Nainen Mies Finanssi 26 (19) 25 (17) Juridiikka 23 (18) 8 (6) Kaupan ala 42 (35) 26 (18) * Kemianteollisuus Koulutusala 27 (30) 21 (19) Kunnat, kaupungit ja valtio 45 (49) 34 (32) Liiketoiminnan konsultointi 31 (26) 26 (23) Metsäteollisuus 14 (11) 17 (21) Päivittäis- ja elintarvikeala 18 (18) 8 (8) Rakennusteollisuus/talotekniikka ja 19 (17) 30 (26) kiinteistöpalvelut ** Teknologiateollisuus 28 (22) 65 (56) Tutkimus / tuotekehitys 39 (47) 59 (59) Ympäristötekniikka 22 (31) 24 (24) Suluissa vuoden 2011 tulos * Kemianteollisuus lisätty vuoden 2012 lomakkeelle **Teknologiateollisuuden tulos ei täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, sillä aiempina vuosina teknologiteollisuuteen kuuluvia alatoimialoja on voinut valita suoraan tässä kysymyksessä

36 Teknologiateollisuuden alatoimialat Valitse listalta ne Teknologiateollisuuden toimialat, joilla olisit itse kiinnostunut työskentelemään? Energia-ala Metalli/konepajateollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Työssä olevat 2012, N=336 ICT Konsultointi ICT/Telekommunikaatio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen suunnittelu ja konsultointi Opiskelijat 2012, N=568 Muu, mikä? % Kysytty vain niiltä vastaajilta, jotka valitsivat teknologiteollisuuden toimialaksi, jolla olisi kiinnostunut työskentelemään

37 Yritysten houkuttelevuus työnantajana

38 Houkuttelevimmat työnantajat Top

39 Yritysten houkuttelevuus työnantajana Kone on edelleen työssä olevien suosikkityönantaja. Listalla ylöspäin ovat kivunneet Metso, Neste Oil ja Rautaruukki. Finnairin ja Stockmannin tähdet ovat hienoisessa laskussa. % -OSUUS VASTAAJISTA, JOTKA KOKEVAT YRITYKSEN OMALTA KANNALTA HOUKUTTELEVAKSI JA KIINNOSTAVAKSI YRITYKSEKSI: Kone Tapiola-ryhmä SOK/S-ryhmä UPM-Kymmene Valtio Helsingin kaupunki OP-Pohjola-ryhmä Microsoft Finnair MTV Media (MTV3, Sub, CANAL+, Radio Nova) Stockmann Nordea Fortum Tekes Kesko/K-ryhmä YIT Metso Outotec 13 * 10. Fazer IBM Valio 19 * 31. Puolustusvoimat Neste Oil Pöyry Kuntasektori Stora Enso Google Yleisradio Konecranes Sinebrychoff 12 * 16. Wärtsilä Amer Sports 12 * 17. Hartwall 15 * 37. Outokumpu 12 * 18. ABB Paulig 12 * 19. Rautaruukki Cargotec Sanoma (HS, IS, Nelonen) Kemira Uusi yritys vertailussa * Huom vertailussa mukana 96 yritystä (2011: 86). Tulos parantunut vuodesta 2011 Absoluuttiset luvut eivät siten ole suoraan verrannollisia, sillä Tulos heikentynyt vuodesta 2011 uusista yrityksistä etenkin suurilla tuotevalmistajien suosiolla epäsuora vaikutus muiden alan yritysten (esim. Fazer) tuloksiin.

TYÖNANTAJAKUVA 2013. Mitä ranking-listojen takaa löytyy?

TYÖNANTAJAKUVA 2013. Mitä ranking-listojen takaa löytyy? TYÖNANTAJAKUVA 2013 Mitä ranking-listojen takaa löytyy? Taloudellisen tiedotustoimiston visio: Suomalaisilla yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeus menestyä Nuoret nopeammin hyvään työelämään Suomalaiselle

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2002 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta: Nuora, julkaisuja 24 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Työnantajakuva - imagotutkimus

Työnantajakuva - imagotutkimus 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 2010 Tiivistelmä Sisältö 1. Työantajien ja työpaikkojen tärkeimmät arviointikriteerit 2 2. Finanssialan imago 3 3. Vakuutusalan imago

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle

Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle Suomen taitokartoitus 2014 Oikeat taidot Suomen tulevaisuudelle Taitokuilujen tunnistaminen helpottaa strategioiden priorisointia Yhteenveto Suomalaiset yhtiöt kohtaavat yhä suuremman osaamiskuilun. Väestön

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA NUORISOBAROMETRI 2001 PEKKA SAARELA NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, julkaisuja 21 Pekka Saarela ja Nuorisoasiain neuvottelukunta Kansi ja ulkoasun suunnittelu: Vesa

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Kunta-alan vetovoima 2012

Kunta-alan vetovoima 2012 Kunta-alan vetovoima 2012!"#""$%&'(")*+","(*)$-./0/-102$('3$01 www.1530.fi Kunta-alan vetovoimaan vaikuttavat tekijät ja mielikuvat nuorten näkökulmasta Vetovoimaa (potentiaalisesti) Vetovoimaa heikentäviä

Lisätiedot