OPETTAJA YHTEISÖLLISEN VERKKO-OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJA YHTEISÖLLISEN VERKKO-OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ"

Transkriptio

1 OPETTAJA YHTEISÖLLISEN VERKKO-OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ Essi Vuopala, KT, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö https://todaysmeet.com/vuopala

2 Yhteisöllinen oppiminen (collaborative): Opiskelumuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Crook, 2000; Dillenbourg, 2002) EI ole itsessään pedagoginen metodi tai psykologinen prosessi, ei myöskään yhtenäinen teoria. Yhteistoiminnallinen oppiminen (co-operative learning) Tehtävät jaetaan osallistujien kesken ja jokainen jäsen on vastuussa vain omasta osuudestaan. Perinteiset ryhmätyöt Sosiaalinen vuorovaikutus Jaetut tavoitteet Tiedonrakentelu Yhteinen prosessi Horisontaalinen työnjako Joustavat roolit Yhteisöllinen oppiminen Yhteistoiminnallinen oppiminen Vertikaalinen työnjako Yksilöllistä työskentelyä Staattiset roolit Yhteinen tuotos 2

3 Oppiminen on aktiivista toimintaa. Opettaja fasilitaattori. Jaettu asiantuntijuus. Pienryhmätyöskentely. Oppijan vastuu. Sosiaaliset ja tiimityöskentelyn taidot. Yhteisiä elementtejä Kirschner, 2001 kysyminen ja selittäminen tiedon jakaminen Yhteisöllistä työskentelyä ei tueta yhteistyön vuoksi, vaan sen takia, että se käynnistää tehokkaita oppimisen mekanismeja. argumentointi ja palautteen anto toisten toimintastrategioiden seuraaminen 3

4 PIAAC tutkimus 2013 (OECD) Finnsight 2015 (Suomen Akatemia & TEKES) Yhteisöllisen oppimisen taidot keskeisiä arjen ja työelämän haasteiden ratkaisemisessa. Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Opetuksen kehittäminen Oulun yliopistossa (Oulun yliopisto) Oppimisen tutkimus: Yhteisöllinen työskentely voi tietyin edellytyksin johtaa laadukkaaseen oppimiseen. 4

5 Mitä opettaja voi tehdä A. ennen verkkokurssia? B. verkkokurssin aikana? C. verkkokurssin päätyttyä? Mitä opettaja voi tehdä A. ennen verkkokurssia? Tehtävät Skriptit Pedagoginen malli Oppimisen tuki Ryhmät Oppimien taidot Materiaalit Välineet Ympäristö 5

6 Pedagogisista skripteistä Tukitoimet, joiden kautta oppijoille täsmennetään ja jäsennetään yhteisöllistä työskentelyä sekä jaetaan vastuita oppijoiden välillä (Dillenbourg 2002; Hämäläinen 2008; Kollar, Fischer & Hesse 2006; Rummel & Spada 2005; Weinberger 2003; Weinberger, Ertl, Fischer & Mandl 2005). Perusideana määritellä, jäsentää ja antaa oppijoille tehtäväksi sellaisia toimintoja, joiden kautta yhteisöllinen oppiminen mahdollistuu (Weinberger 2003). Skriptien ulottuvuudet Mikro- ja makroskriptit Sisäiset ja ulkoiset skriptit Yksityiskohtaiset ja väljät skriptit Episteemiset ja sosiaaliset skriptit Millainen skripti tukee parhaiten oppijaryhmän työskentelyä? 6

7 Yhteisöllinen oppimistehtävä sitouttaa ryhmän jäsenet työskentelyyn, edellyttää jokaisen oppijan osallistumista ja panosta (group-goal focus vs. individual goal focus, Pfister & Oehl, 2008), kannustaa tasapuoliseen osallistumiseen, antaa ryhmälle tilaa päättää työskentelyn tavoitteesta sekä on ryhmän kannalta tarkoituksenmukaisesti skriptattu. Erilaisia tehtävätyyppejä Yhteisöllinen kirjoittaminen Yhteistoiminnallisuus (Vuopala, 2013) Yhteisöllinen ongelmanratkaisu Yhteisöllisyys (Vuopala, 2013) Yhteinen päätöksenteko Yhteisöllisyys (Vuopala, 2013) Aivoriihi Yhteistoiminnallisuus (Vuopala, 2013) 7

8 Skriptaamisen haasteita Yliskriptaaminen (Dillenbourg, 2002) Ulkoinen vs. sisäinen skripti (King 2007) Oppijaryhmien erilaiset tarpeet (Vuopala 2013) Adaptiiviset skriptit? Esimerkkejä Väljä vs. yksityiskohainen skripti (tehtävätyyppi: aivoriihi) Väljä skripti During weeks your task is to decide which tools you are going to use in your teamwork (e.g. chat, asynchronous discussion board, tools for collaborative writing, possibility to share documents). Write your own suggestion and make the final decision by the end of week 11. Yksityiskohtainen skripti/ promptit: First, answer individually to following questions during week 10: - In your opinion, which features are important in a communication tool (e.g. chat, asynchronous discussion board, tools for collaborative writing, possibility to share documents)? Why? Which communication platform you would suggest to your team? Why? In the second phase (week 11) your task is to decide the tools which your team is going to use during this course. For this purpose you meet at SecondLife for 2 hours. Discuss about following questions: Which ideas presented in individual phase were the most appropriate ones? Why? Which tools fit for which purposes? Why? At the end of your SL -session, please write down in this discussion area which tools you chose. 8

9 Sosiaaliset vs. episteemiset skriptit Toiminnalliset roolit: You will find the pedagogical script -form from our Material bank in Moodle. During week 12 fill in points 1-5 from the script and during week 13 points 6 and 7. In order to get different perspectives to discussion, you all have a certain role from which you participate in the discussion. Roles are: Initiator-contributor: Starts the discussion, proposes new ideas or approaches to group problem solving; may suggest a different approach to procedure. Information seeker : Asks for clarification of suggestions; also asks for facts or other information that may help the group deal with the issues at hand. Information giver : Provides facts, examples and other evidence that pertains to the issue the group is discussing. Evaluator-critic : Makes an effort to judge the evidence and conclusions that the group suggests. Ongelmalähtöinen työskentely: Your first task is to get familiar with the video-lecture and the article "Feedback and reflection to promote student participation in computer supported collaborartive learning." We would recommend that you read the whole article, but pay special attention to following paragraphs: Outline of the program (pages 5,6 and 7) and Implementation of the program (pages 10-15). If you're interested in the description of the cases, it might be nice to read the results section completely. You should at least read the paragraphs: Evaluation lesson 3 and conclusion for group A (pages 21-23) and Evaluation lesson 3 and conclusion for group B (pages 28-30). Get familiar with the lecture and the article no later than Thursday 7th December. After getting familiar with the video and the article each of you will present two questions which you would like to ask from the researcher. Present also explanations why your questions are important. Questions have to be post no later than Monday 11th December. After this you will collaboratively formulate three questions/problems which will be presented to the researcher and the tutors (deadline Thursday 14th December). The researcher and the tutor will then answer these questions in Optima in the end of week 50 and in the beginning of week 51. 9

10 Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia (Vuopala, 2012) Tiukempi skripti kannusti väjlää paremmin yhteisölliseen oppimiseen: Joint task promoted collaborative learning. We were forced to discuss more deeply about the research questions and also to make our own thinking more visible to other students. And furthermore, we had to reach a shared understanding about those three questions which we wanted to present to the researcher. The nature of the learning task made collaborative learning more difficult: teachers can t just tellask us to collaborate, instead they have to provide us authentic and interesting problems to solve. Now everybody just wrote somethig they had read and just add minor comments. We don t have ONE problem to concentrate on, but several. And people are getting frustrated: What are we talking about here? Oppimisen tuki Ryhmä Taidot Koostumus Koko Kuka muodostaa Strategiat Vuorovaikutustaidot Oppimisen säätely 10

11 Opiskeluympäristö Teknologia Materiaali Kuka valitsee? Saatavuus Joustavuus Kuka valitsee? Laajuus Moniulotteisuus Monipuolisuus Mitä opettaja voi tehdä A. ennen verkkokurssia? B. verkkokurssin aikana? C. verkkokurssin päätyttyä? Sosio-emotionaalisten prosessien tukeminen Tiedonrakentelun tukeminen Tekninen tuutorointi 11

12 Mitä opettaja voi tehdä Tiedonrakentelun tukeminen Opiskelijoiden välisen yhteisöllisen vuorovaikutuksen tukeminen, Prosessiin osallistuminen tarvittaessa. Mitä opettaja voi tehdä Sosioemotionaalisten prosessien tukeminen Yhteenkuuluvaisuuden ilmaiseminen Jännityksen lieventäminen Vapaamuotoinen keskustelu 12

13 Mitä opettaja voi tehdä A. ennen verkkokurssia? Arviointi ja palaute B. verkkokurssin aikana? C. verkkokurssin päätyttyä? Prosessi Tuotos Tiedonrakentelu Yhteisöllisyys Oppimistavoitteet Mitä opettaja voi tehdä Yksilö vs. ryhmä Prosessi Tuotos 13

14 Prosessin arvioinnin osa-alueita Tasapuolisuus Aktiivisuus Työskentelyn eteneminen Vastavuoroisuus Argumentoiva keskusteluote Osallistuminen Sisällön käsittely Ryhmädynamiikka Työskentelyn koordinointi Roolit Itseohjautuvuus Yhteinen ymmärrys Ajankäyttö Kommunikaatio Työnjako/ vastuut Esimerkki arviointimatriisista Kohde Painoarvo Tuotos (ope) 30% Tuotos (opisk.) 20% Prosessi (ope) 30% Prosessi (opisk.) 20% Kohde Arvosana Painoarvo Tuotos (ope) Tuotos (opisk.) Prosessi (ope) Prosessi (opisk.) 2 35% 5 10% 2 35% 4 20% Lopullinen arvosana 3 14

15 Yhteisöllistä verkko-oppimista suunniteltaessa opettajan tulee huomioida - ryhmien muodostaminen, - oppimistehtävien laatiminen, - teknologian valinta sekä - prosessinaikainen ohjaus. KIITOS! Essi Vuopala 15

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä

Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja alkuopetuksessa: Tiivistelmä Toimenpidesuositukset luonnontieteen ja matematiikan opetuksen kehittämiseksi esi- ja

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä

(Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä (Verkko)pedagogiset mallit yhteisöllisen oppimisen edistäjinä Essi Vuopala Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) Luennon sisältö Pedagogisista malleista pedagogisiin skripteihin Yhteisöllisen

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

Software Projects 2008 2009

Software Projects 2008 2009 Timo Poranen (ed.) Software Projects 2008 2009 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES UNIVERSITY OF TAMPERE D 2009 6 TAMPERE 2009 UNIVERSITY OF TAMPERE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCES SERIES OF PUBLICATIONS D

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010 Tutkiva sosiaalityö Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Teija Karttunen & Kati Närhi (toim.)

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Mitä matemaatikot tutkivat?

Mitä matemaatikot tutkivat? Mitä matemaatikot tutkivat? Xiao Zhong matemaatikot tutkivat? Leikkivätkö he vain luvuilla? Voitko antaa minulle Mitä esimerkkejä matemaattisista kiinnostavista ongelmista joita tällä hetkellä tutkitaan?

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina

Muotoilun osaston tutkimuksen varadekaanin tehtävät prosessikuvauksina Muotoilunosasto:tutkimuksenvaradekaanintehtävätprosessikuvauksina Luonnos!!! Tämäohjeonepävirallinen! Muotoilunosastontutkimuksenvaradekaanintehtävät prosessikuvauksina Vers2/16.4.09 IlpoKoskinen 1(58)

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot