Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet Käyttäjän opas"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä.

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4 Lakien asettamat rajoitukset...4 Vastuuvapauslauseke...4 IP-osoite...4 Suorituskykyyn/toimintoihin liittyvät erot eri mallien välillä...5 Mallikohtaiset tiedot... 6 Tärkeät turvaohjeet...7 Tietoja käyttäjille sähkö- ja elektroniikkalaitteista...7 Ympäristötietoa käyttäjille...7 Lisätietoja paristo- ja akkusymbolista (vain EU-maat)...8 Tärkeät turvaohjeet... 9 Notes to Users in the State of California Laitteen opas Laitteen osat...11 Ulkopuoli Sisäosat...12 Mikä on Smart Organizing Monitor?...14 Verkkoasetusten määrittäminen Vaihda LAN-tyyppiä Web Image Monitorissa IP-osoiteasetusten määrittäminen Web Image Monitorilla Langattoman lähiverkon (WLAN) asetusten määrittäminen Paperin lisääminen Sopiva paperi...21 Epäsopivat paperityypit...23 Tulostusalue Paperin lisääminen...25 Paperin lisääminen kasettiin Paperin asettaminen ohisyöttötasolle Paperityypin ja -koon määrittäminen Smart Organizing Monitorilla Asiakirjojen tulostaminen Perustoiminnot...31 Tulostaminen arkkien molemmille puolille

4 Tulostustyön peruuttaminen Paperivirheet...34 Tulostamisen jatkaminen väärällä paperilla Tulostustyön nollaaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Web Image Monitorin käyttäminen Pääsivun näyttäminen...35 Käyttöliittymän kielen vaihtaminen Valikko Laitteen asetusten muuttaminen...38 Asetusluettelo...38 Smart Organizing Monitorin käyttö...47 Tilatietojen tarkistaminen Laiteasetusten määrittäminen Konfigurointi- tai testisivun tulostaminen...49 Laiteohjelmiston päivittäminen Laitteen ylläpito Värikasetin vaihtaminen...51 Puhdistusohjeet Laitteen sisäpuolen puhdistaminen Vianmääritys Yleiset ongelmat Paperinsyöttöongelmat Paperitukosten poistaminen...57 Tulostuslaatuongelmat Laitteen tilan tarkistaminen Tulostinongelmat...64 Tulostetun sivun asettelu ei vastaa näytössä näkyvää asettelua Smart Organizing Monitorin virhe- ja tilailmoitukset Liite Tietoja väriaineesta Laitteen siirtäminen ja kuljettaminen...70 Hävittäminen

5 Lisätietoja...70 Tarvikkeet...71 Värikasetti Laitteen tekniset tiedot Yleisten toimintojen tekniset tiedot Tulostintoiminnon tekniset tiedot...73 Tavaramerkit...75 HAKEMISTO

6 Tietoja oppaasta Johdanto Oppaassa annetaan laitteen yksityiskohtaiset käyttöohjeet ja laitteen käyttöä koskevia lisätietoja. Lue turvallisuussyistä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä opas helposti saatavilla. Lakien asettamat rajoitukset Älä kopioi tai tulosta mitään, minkä kopioiminen on laissa kielletty. Seuraavien kopiointi ja tulostaminen on yleensä kiellettyä: setelit, leimamerkit, arvopaperit, osakekirjat, pankkivekselit, shekit, passit ja ajokortit. Luettelo on ohjeellinen, ei kattava. Emme vastaa luettelon täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Varmista epäselvissä tapauksissa kopioinnin tai tulostamisen laillisuus lakiasiantuntijalta. Vastuuvapauslauseke Oppaan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Laitevalmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen virheestä, tallennetun tiedon menetyksestä tai laitteen ja sen mukana toimitettujen käyttöoppaiden käytöstä tai käyttämättä jättämisestä. Varmuuskopioi laitteelle tallennetut tiedot. Asiakirjoja tai tietoa voi kadota, jos laitetta käytetään virheellisesti tai laitteeseen tulee toimintahäiriö. Valmistaja ei vastaa laitteella luoduista asiakirjoista tai käyttäjien tiedoista. Hyvän tulostuslaadun varmistamiseksi valmistaja suosittelee valmistajan alkuperäisen väriaineen käyttämistä. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat muiden kuin laitevalmistajan tarvikkeiden käytöstä toimistotuotteissa. Oppaassa käytetään kahta eri mittayksikköjärjestelmää. Oppaassa olevat kuvat tai selitykset voivat poiketa käytössäsi olevasta tuotteesta siihen tehdyistä parannuksista tai muutoksista johtuen. IP-osoite Tässä ohjeessa "IP-osoite" viittaa sekä IPv4- että IPv6-ympäristöihin. Lue käyttämäsi IP-ympäristön ohjeet. 4

7 Suorituskykyyn/toimintoihin liittyvät erot eri mallien välillä Mallien suorituskyky ja toiminnot eroavat toisistaan seuraavasti: Tyyppi 1 Tyyppi 2 Malli SP 201N SP 201Nw WLAN Ei saatavana Saatavana 5

8 Mallikohtaiset tiedot Tässä kerrotaan, miten selvität alueen, johon laitteesi kuuluu. Laitteen takana on tarra alla ilmoitetussa kohdassa. Voit selvittää mille alueelle laitteesi kuuluu tarrassa olevien tietojen perusteella. Lue tarran teksti. CTT110 Seuraavat tiedot ovat aluekohtaisia. Lue laitteesi aluetta vastaavan symbolin alla olevat tiedot. (pääasiassa Eurooppa ja Aasia) Jos tarrassa lukee seuraavaa, laite on alueen A malli: CODE XXXX V (pääasiassa Pohjois-Amerikka) Jos tarrassa lukee seuraavaa, laite on alueen B malli: CODE XXXX V Käyttöohjeen mitat on ilmoitettu metri- ja tuumayksikköinä. Metriyksiköt koskevat alueen A mallia. Tuumayksiköt koskevat alueen B mallia. 6

9 Tärkeät turvaohjeet Tietoja käyttäjille sähkö- ja elektroniikkalaitteista Käyttäjät maissa, joissa elektroniikkaromu on merkitty oheisella symbolilla. Tuotteemme sisältävät laadukkaita ja kierrätyskelpoisia osia. Tuotteet tai tuotepakkaukset on merkitty alla olevalla symbolilla. Symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Hävitä tuote asianmukaisessa kierrätys- tai keräyspisteessä. Noudattamalla ohjeita varmistat, että tuote hävitetään oikein aiheuttamatta ympäristö- tai terveysriskejä. Kierrättämällä säästät luonnonvaroja ja suojelet ympäristöä. Jos haluat lisätietoja tuotteeseen liittyvistä keräys- ja kierrätysjärjestelmistä, ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen, jälleenmyyjään tai myynti/huoltoedustajaan. Muille käyttäjille Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, laitteen myyneeseen liikkeeseen, jälleenmyyjään tai myynti/huoltoedustajaan. Ympäristötietoa käyttäjille Käyttäjille EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa Tarvikkeiden kesto Tietoa saat Käyttäjän oppaasta tai tarvikkeen pakkauksesta. Kierrätyspaperi Laite pystyy käsittelemään kierrätyspaperia, joka on eurooppalaisen standardin EN 12281:2002 tai DIN mukaista. EP-tulostustekniikkaa käyttävissä tuotteissa laite voi tulostaa 64 g/m 2 - paksuiselle paperille, jossa on vähemmän raakamateriaaleja ja auttaa vähentämään huomattavasti luonnonvarojen käyttöä. 7

10 Kaksipuoleistulostus (jos käytössä) Kaksipuoleistulostuksessa voidaan hyödyntää paperin molemmat puolet. Näin säästetään paperia ja vähennetään tulostettujen asiakirjojen määrää. Suosittelemme hyödyntämään kaksipuoleista tulostusmahdollisuutta. Väriaine- ja mustekasettien palautusohjelma Kierrätykseen toimitettavat väriaine- ja mustekasetit otetaan käyttäjiltä vastaan ilmaiseksi paikallisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja palautusohjelmasta saat alla olevalta verkkosivulta tai huoltoedustajaltasi. https://www.ricoh-return.com/ Energiatehokkuus Laitteen käyttötavat vaikuttavat sen virrankulutukseen merkittävästi. Laite säästää sähköä siirtymällä valmiustilaan viimeisen sivun tulostuksen jälkeen. Valmiustilassa tulostusta voidaan jatkaa välittömästi. Jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa, laite siirtyy virransäästötilaan. Valmius- ja virransäästötilassa laite kuluttaa vähemmän sähköä. Laite palautuu virransäästötilasta käyttötilaan hieman hitaammin kuin valmiustilasta. Laitteen virrankulutuksen oletusasetusten käyttäminen säästää eniten sähköä. Energy Star -vaatimukset täyttävät laitteet ovat aina energiatehokkaita. Lisätietoja paristo- ja akkusymbolista (vain EU-maat) Paristot ja akut on merkitty yllä olevalla symbolilla akkudirektiivin 2006/66/EY artikla 20 Tietoja loppukäyttäjille Liite II mukaisesti. Käytettyjä paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. EU:ssa on erilliset keräysjärjestelmät sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä paristoille ja akuille. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. 8

11 Tärkeät turvaohjeet Notes to Users in the State of California Perkloraattia noudata materiaalista paikallisesti annettuja ohjeita. Katso: 9

12 10

13 1. Laitteen opas Laitteen osat Tässä annetaan laitteen osien nimet ja kuvataan lyhyesti niiden toiminnot. Ulkopuoli CTT [Työn nollaus] -näppäin Tällä näppäimellä voit nollata käynnissä olevan tulostustyön. 2. [Aloita]-näppäin Paina näppäintä nollataksesi tulostustyön, jos tulostus keskeytyy paperin loppumisen tai paperiasetusvirheen vuoksi. Voit myös tulostaa testisivun painamalla tätä näppäintä. (Voit tulostaa verkkoasetukset-luettelon painamalla näppäintä parin sekunnin ajan.) Tällä näppäimellä voit myös tulostaa paperin kääntöpuolelle kaksipuoleisessa tulostuksessa ja käyttää pakotettua tulostusta. 3. Virran merkkivalo Merkkivalo palaa sinisenä, kun laite on päällä. Se vilkkuu, kun tulostustyötä vastaanotetaan ja tulostus on käynnissä. 11

14 1. Laitteen opas 4. Virhemerkkivalo Merkkivalo palaa punaisena, kun laitteesta loppuu paperi tai kulutustarvike, kun paperiasetukset eivät vastaa ohjaimessa määritettyjä asetuksia tai kun ilmenee muita virheitä. 5. Päätyesteet Nosta este estääksesi paperia putoamasta. 6. Etukansi Avaa kansi vaihtaaksesi kulutustarvikkeet tai poistaaksesi paperitukoksen. 7. Ohisyöttötaso Tasolle voidaan laittaa kerrallaan yksi arkki tavallista paperia. 8. Kasetti 1 Kasettiin voidaan asettaa kerrallaan enintään 150 arkkia tavallista paperia. 9. Virtakytkin Virtakytkimellä kytketään laitteen virta päälle ja pois päältä. 10. Virtaliitin Kytke laitteen virtajohto tähän. Työnnä virtajohdon pistoke lähellä olevaan pistorasiaan. 11. Takakansi Avaa kansi, kun haluat tulostaa arkit etupuoli ylöspäin tai poistaa paperitukoksen. 12. USB-portti Kytke laite tietokoneeseen tämän portin kautta USB-kaapelilla. 13. Ethernet-portti Kytke laite verkkoon tämän portin kautta Ethernet-kaapelilla. 14. Kasetin kansi Liitä kansi, kun haluat laajentaa kasettia. Sisäosat 1 CTT065 12

15 Laitteen osat 1. Värikasetti Vaihdettava kulutustarvike, jota tarvitaan tulostamiseen. Lisätietoja värikasetin vaihtamisesta, katso s. 51 "Värikasetin vaihtaminen". 13

16 1. Laitteen opas Mikä on Smart Organizing Monitor? Asenna ohjelma ensin tietokoneellesi laitteen mukana toimitetulta cd-levyltä. Lisätietoja Smart Organizing Monitorin asentamisesta, katso Ohjelmiston asennusopas. Smart Organizing Monitor: Näyttää laitteen tilan Näyttää ilmoitukset paperitukoksista ja muut virheviestit. Paperikoon ja -tyypin asetukset Näyttää laitteella käytettävissä olevat paperikoon ja -tyypin asetukset. Testitulostus ja konfigurointisivut Tulostaa listan/raportin laitteen asetusten ja muiden tietojen tarkistamiseksi. IPv4-osoitteen muokkaaminen IPv4-osoitteen määrittäminen. Järjestelmäasetusten muokkaaminen Laitteen mukautettujen paperikokoasetusten ja muiden asetusten muuttaminen. Tulostinasetusten muokkaaminen Muuttaa laitteen tulsotusasetukset, kuten [Virheohitus:] tai [I/O-ajastus:]. Tyypin 2 malleissa valitse [Autom. jatko:] vaihtoehdon [Virheen ohitus:] sijaan. Langattoman lähiverkon asetusten muokkaaminen Langattoman lähiverkon asetusten määrittäminen manuaalisesti. Lisätietoja Smart Organizing Monitorin käyttämisestä, katso s. 35 "Laitteen asetukset apuohjelmilla". 14

17 Verkkoasetusten määrittäminen Verkkoasetusten määrittäminen Tässä kerrotaan, miten verkkoasetukset määritetään. Ethernet- ja WLAN-asetuksia ei voi ottaa käyttöön yhtä aikaa. Voit asentaa ohjaimet ja määrittää verkkoasetukset mukana toimitettavan CD-levyn avulla. Lisätietoja, katso Ohjelmiston asennusopas. Vaihda LAN-tyyppiä Web Image Monitorissa Valitse joko [Ethernet] tai [WLAN]. Asetus pitää määrittää vain tyypin 2 mallissa. 1. Avaa selain. 2. Kirjoita osoiteriville "http://(laitteen IP-osoite)/". 3. Napsauta [Sisäänkirjaus]. 4. Syötä pääkäyttäjän salasana ja napsauta [Sisäänkirjaus]. Jos kirjaudut ensimmäistä kertaa, syötä salasanaksi "admin133". 5. Valitse [Liitäntäasetukset]. 6. Määritä [LAN-tyyppi]-asetukseksi [Ethernet] tai [WLAN]. 7. Napsauta [OK]. Kun asetus on muutettu, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. IP-osoiteasetusten määrittäminen Web Image Monitorilla Verkkoasetusten määritystapa riippuu siitä, määritetäänkö verkon IP-osoitetiedot automaattisesti (DHCP) vai tehdäänkö määritykset manuaalisesti. Jos haluat muodostaa langattoman lähiverkkoyhteyden, valitse tyypin 2 malleissa [LAN-tyyppi]- asetukseksi [WLAN]. Jos haluat muodostaa yhteyden lankaverkkoon, valitse [LAN-tyyppi]-asetukseksi [Ethernet]. Lisätietoja IPv4-osoitteen määrittämisestä, katso Ohjelmiston asennusopas. 15

18 1. Laitteen opas IPv6-osoitteen automaattinen haku Laite voi hakea IPv6-osoitteen automaattisesti vain, jos verkossa on DHCP-palvelin. Tarkista, että kohtien [IPv6] ja [DHCPv6] asetuksena on [Käytä] Web Image Monitorin kohdassa [IPv6]. Jos [DHCPv6]-asetuksena on [Käytä], laite saa IP-osoitteen automaattisesti. Laitteen IPv6-osoitteen määrittäminen manuaalisesti Laitteelle määritettyä IPv6-osoitetta voi samassa verkossa käyttää ainoastaan tämä laite. 1. Avaa selain. 2. Kirjoita osoiteriville "http://(laitteen IP-osoite)/". 3. Napsauta [Sisäänkirjaus]. 4. Syötä pääkäyttäjän salasana ja napsauta [Sisäänkirjaus]. Jos kirjaudut ensimmäistä kertaa, syötä salasanaksi "admin133". 5. Napsauta [IPv6]. 6. Määritä [IPv6]-asetukseksi [Käytä]. 7. Määritä [DHCPv6]-asetukseksi [Pois]. 8. Määritä IP-osoite kohdassa [Käsin määritettävä osoite]. 9. Anna etuliitteen pituus vinoviivan jälkeen [Käsin määritettävä osoite] -kohdan oikealle puolelle. 10. Määritä muut asetukset tarvittaessa. 11. Napsauta [OK]. Langattoman lähiverkon (WLAN) asetusten määrittäminen Varmista, että [LAN-tyyppi]-asetuksena on [WLAN] Web Image Monitorin kohdassa [Liitäntäasetukset]. Ennen kuin määrität langattoman lähiverkon asetukset, tulosta verkkoasetuslista, jossa on asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot. Lisätietoja, katso WiFi-asetusopas. Varmista, ettei Ethernet-kaapelia ole yhdistetty laitteeseen. Lisätietoja infrastruktuuritilan määrittämisestä, katso WiFi-asetusopas. 16

19 Verkkoasetusten määrittäminen Ad-hoc-tilan määrittäminen Smart Organizing Monitorissa Ad-Hoc-verkossa jokaiselle laitteelle on määritettävä manuaalisesti IP-osoite TCP/IP:tä varten, jos DHCP-palvelinta ei ole. Jos valittu [Yhteystapa:] on [ Ad-Hoc -tila], et voi valita [WPA2-PSK - AES] tai [WPA/ WPA2 sekatila] kohdassa [Salaustapa:]. 1. Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. 2. Valitse [Käynnistä]-valikosta [Kaikki ohjelmat]. 3. Napsauta [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Napsauta [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Jos käyttämääsi laitetta ei ole valittu, napsauta [Valitse laite...] ja valitse laitteen malli. 6. Napsauta [OK]. 7. Valitse [Käyttäjän työkalut] -välilehdeltä [Tulostimen asetukset]. 8. Määritä [WiFi]-välilehdellä [Yhteys:]-asetukseksi [ Ad hoc]. 9. Syötä SSID kohtaan [SSID:]. Käytössä ovat ASCII-merkit 0x20-0x7e (32 merkkiä). 10. Valitse [Suojaus:]. 11. Kirjoita [Kanavan numero:] -ruutuun kanavan numero. 12. Määritä asianmukaiset asetukset kohdassa [WEP/WPA/WPA2-asetukset]. Kohtaan [WEP-avain/tunnuslause (PSK):] syötettävien merkkien enimmäismäärä vaihtelee [Avaimen pituus:]- ja [Avaimen muoto:] -asetusten mukaan. Määritä asetukset seuraavasti: Suojaustapa Avaimen pituus Avaimen muoto WEP-avain (Enimmäismerkkimäärä) Avoin järj - ei sal * Avoin järj. WEP 64-bittinen ASCII 5 merkkiä Heksadesimaali 10 merkkiä 128-bittinen ASCII 13 merkkiä Heksadesimaali 26 merkkiä 17

20 1. Laitteen opas Suojaustapa Avaimen pituus Avaimen muoto WEP-avain (Enimmäismerkkimäärä) Jaettu avain WEP 64-bittinen ASCII 5 merkkiä Heksadesimaali 10 merkkiä 128-bittinen ASCII 13 merkkiä Heksadesimaali 26 merkkiä *1 Avaimen pituutta, avaimen muotoa ja WEP-avainta ei voi määrittää. 13. Anna [WEP-avain/tunnuslause (PSK):]. 14. Jos IPv4-osoite on määritettävä, napsauta [IPv4-määritys]. IPv6-osoite voidaan määrittää vain Web Image Monitorissa. 15. Napsauta [OK]. Kun asetus on muutettu, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. 16. Wi-Fin tilaraportti kertoo, onko yhteys onnistunut. Jos [WLAN-tilaraportti:]-asetuksena on [Päällä], langattoman lähiverkon määrittämisen vahvistava raportti tulostuu. Jos kohtaan "Yhteys" ilmestyy "OK", yhteys on avattu. Jos kohtaan "Yhteys" ilmestyy "Epäonnistui", yritä määrittää asetukset uudelleen. Yhteyden muodostaminen käyttöpaneelilta Ad-hoc-tilassa 1. Varmista, ettei Ethernet-kaapelia ole yhdistetty laitteeseen. 2. Kytke laite päälle. Kun virran merkkivalo on välähtänyt kolmesti, siirry seuraavaan vaiheeseen. 3. Pidä [Työn nollaus] -näppäintä painettuna. Paina näppäintä vähintään kaksi sekuntia, kunnes virran merkkivalo alkaa vilkkua. 4. Valitse Ad-Hoc-tila painamalla [Työn nollaus] -näppäintä. Jos laite on Infrastrutuuritilassa, se käynnistyy uudelleen vaiheen 4 jälkeen ja siirtyy Ad-Hoc-tilaan. Jos [WLAN-tilaraportti:]-asetuksena on [Päällä], langattoman lähiverkon määrittämisen vahvistava raportti tulostuu. Jos kohtaan "Yhteys" ilmestyy "OK", yhteys on avattu. Jos kohtaan "Yhteys" ilmestyy "Epäonnistui", yritä määrittää asetukset uudelleen. 18

21 Verkkoasetusten määrittäminen Kun määrität [Open System - WEP] -asetuksia, yhteyden muodostaminen näyttää onnistuneen, vaikka olisit syöttänyt väärän WEP-avaimen ja yhteys todellisuudessa epäonnistuu. Jos näin käy, syötä oikea WEP-avain. 19

22 20 1. Laitteen opas

23 2. Paperin lisääminen Sopiva paperi Paperikoko A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Oma koko Seuraavia paperikokoja voidaan käyttää omana paperikokona: Leveys Kasetti1: noin mm Ohisyöttötaso: noin mm Pituus Noin mm Paperityyppi Tavallinen paperi (65 99 g/m 2 (17 26 lb)) Kierrätyspaperi (75 90 g/m 2 (20 24 lb)) Ohut paperi (52 64 g/m 2 (14 17 lb)) Paksu paperi ( g/m 2 (26,6 34 lb)) Paperikapasiteetti Kasetti1 150 arkkia (70 g/m 2, 19 lb) 21

24 2. Paperin lisääminen Ohisyöttötaso 1 arkki (70 g/m 2, 19 lb) 22

25 Epäsopivat paperityypit Epäsopivat paperityypit Älä käytä seuraavia paperityyppejä: Mustesuihkupaperi GelJet-erikoispaperi taipunut, taitettu tai taiteltu paperi Kiertynyt tai vääntynyt paperi Ryppyinen paperi Kostea paperi Likainen tai vaurioitunut paperi Hyvin kuiva paperi, joka varaa staattista sähköä Paperi, jolle on jo tulostettu (lukuun ottamatta esipainettua kirjepaperia). Toimintahäiriöt ovat hyvin todennäköisiä, jos tulostetaan paperille, jolle on jo tulostettu jollakin muulla kuin lasertulostimella (esim. mustavalko- tai värikopiokoneella, mustesuihkutulostimella jne.). Erikoispaperi, kuten lämpöpaperi ja hiilipaperi Paperi, joka on rajoituksia kevyempi tai painavampi Paperi, jossa on ikkunoita, reikiä, lävistyksiä, aukkoja tai kohopainatuksia Tarra-arkki, jonka taustapaperi on irti tai liimapinta näkyvissä Paperi, jossa on liittimiä tai niittejä Älä koske paperin pintaan, kun lisäät sitä kasettiin. Vaikka paperi olisikin laitteelle soveltuvaa, virheellisesti säilytetty paperi voi aiheuttaa paperitukoksia, heikentää tulostuslaatua tai vaurioittaa tulostinta. 23

26 2. Paperin lisääminen Tulostusalue Käytettävissä oleva tulostusalue on esitetty alla olevassa taulukossa. Tulostinohjaimesta CHZ Tulostusalue 2. Syöttösuunta 3. Noin 4,2 mm 4. Noin 4,2 mm Tulostusalue voi vaihdella paperin koon ja tulostinohjaimen asetusten mukaan. Säädä tulostuskohta määrittämällä [Kasetti1: kohdistus] tai [Ohisyöttötaso: kohdistus] Smart Organizing Monitorin [Järjestelmä]-välilehdellä. 24

27 Paperin lisääminen Paperin lisääminen Lisää tulostuspaperia kasettiin. Kun lisäät paperia, määritä paperikoko ja -tyyppi ohisyöttötasolle ja kasetille 1. Kun tulostat asiakirjaa, valitse paperikoko ja -tyyppi ja valitse paperikasetti tulostinohjaimella, jotta paperia lisättäessä määritetyt asetukset ovat käytössä. Jos tulostat testisivuja kun ohisyöttötasolla on paperia, ohisyöttötason paperi syötetään ensin. Älä lisää paperia ohisyöttötasolle, kun laite lämpenee. Älä lisää paperia ohisyöttötasolle, kun virransäästötila on käytössä. Taipunut paperi saattaa aiheuttaa tukoksia. Suorista taipunut paperi ennen käyttöä. Paperin lisääminen kasettiin 1 1. Vedä kasetti 1 hitaasti ulos ja poista se kaksin käsin. CTT062 Aseta kasetti tasaiselle alustalle. 2. Purista sivuohjainten pidikkeitä ja siirrä ohjaimia niin, että ne vastaavat vakiopaperikokoa. CTT073 25

28 2. Paperin lisääminen 3. Purista päätyohjaimen pidikettä ja siirrä sitä sisäänpäin niin, että se vastaa vakiopaperikokoa. CTT Ilmaa paperit, ennen kuin lisäät ne kasettiin. 5. Aseta uusi paperipino tulostuspuoli ylöspäin. Tarkista, ettei paperipino ylitä ylärajamerkintää. 6. Työnnä kasetti 1 laitteeseen suorassa. CTT075 CTT029 Paperitukosten välttämiseksi tarkista, että kasetti on kunnolla paikallaan. Jos haluat tulostaa arkit etupuoli ylöspäin, avaa takakansi. 26

29 Paperin lisääminen CTT094 Kasetin 1 jatkaminen paperin lisäämiseksi 1. Vedä kasetti 1 hitaasti ulos ja poista se kaksin käsin. 2. Vapauta jatkeen lukitus kasetin molemmilla puolilla ja vedä jatke ulos. CTT077 Tarkista, että jatkeen sisäpinta ja vaaka ovat tasan. Voit säätää jatkeen pituutta kolmessa tasossa. Kun käytät A4- tai Letter-kokoista paperia, säädä pituutta kasetissa olevaan merkkiin " " asti. 3. Vedä jatke ulos ja lukitse se. 4. Noudata vaiheita 2 6 kohdassa "Paperin lisääminen kasettiin 1". CTT076 27

30 2. Paperin lisääminen 5. Kiinnitä kasetin kansi. CTT095 Kun käytetään kokoa, joka on suurempi kuin A4 (legal tai oma koko), kasetin kantta ei kiinnitetä. Paperin asettaminen ohisyöttötasolle 1. Avaa ohisyöttötaso. CTT Liu'uta sivuohjaimia ulospäin, aseta paperi tasolle tulostuspuoli ylöspäin, ja työnnä paperia laitteen sisään kunnes se pysähtyy. CTT032 28

31 Paperin lisääminen 3. Säädä sivuohjaimet paperin leveyden mukaan. CTT033 Jos haluat tulostaa arkit etupuoli ylöspäin, avaa takakansi. CTT094 Paperityypin ja -koon määrittäminen Smart Organizing Monitorilla Esimerkin käyttöjärjestelmä on Windows 7. Muissa käyttöjärjestelmissä asennustoimenpiteet voivat olla erilaisia. Paperityypin ja -koon määrittäminen 1. Valitse [Käynnistä]-valikosta [Kaikki ohjelmat]. 2. Napsauta [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Napsauta [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Jos käyttämääsi laitetta ei ole valittu, napsauta [Valitse laite...] ja valitse laitteen malli. 5. Napsauta [OK]. 6. Napsauta [Tila]-välilehdellä [Vaihda...]. 7. Valitse paperityyppi ja paperikoko ja napsauta [OK]. 8. Paina [Sulje]. 29

32 2. Paperin lisääminen Oman paperikoon muuttaminen 1. Valitse [Käynnistä]-valikosta [Kaikki ohjelmat]. 2. Napsauta [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Napsauta [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Jos käyttämääsi laitetta ei ole valittu, napsauta [Valitse laite...] ja valitse laitteen malli. 5. Napsauta [OK]. 6. Valitse [Käyttäjän työkalut] -välilehdeltä [Tulostimen asetukset]. 7. Valitse [Järjestelmä]-välilehden [Mittayksikkö:]-luettelosta [mm] tai [tuuma]. 8. Anna leveys [Vaaka: ( mm)] -kenttään. 9. Anna pituus [Pysty: ( mm)] -kenttään. 10. Napsauta [OK]. 11. Paina [Sulje]. Et voi määrittää ohisyöttötason paperiasetuksia Smart Organizing Monitorilla. 30

33 3. Asiakirjojen tulostaminen Perustoiminnot Käytä tulostinohjainta asiakirjan tulostamiseksi tietokoneelta. 1. Kun olet luonut asiakirjan, avaa [Tulostusasetukset]-valintaikkuna asiakirjan luontiin käytetyssä sovelluksessa. 2. Muuta tarvittaessa tulostusasetuksia. Seuraavat tulostusasetukset voidaan määrittää tulostinohjaimella: Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille Yhden sivun jakaminen useille arkeille Tulostaminen arkkien molemmille puolille Tulostaminen ilman tyhjiä sivuja Tulosteiden lajittelu Tulostinohjaimen asetusten tallentaminen tiedostoksi Tallennettujen tulostinominaisuusasetusten palauttaminen ja poistaminen Oman paperikoon käyttäminen tulostuksessa Suurikokoisen asiakirjan tulostaminen pienemmälle paperikoolle Asiakirjan koon pienentäminen ja suurentaminen Tulostustarkkuuden muuttaminen Väriaineen säästäminen tulostuksen aikana Värinkoostamismallin muuttaminen Tekstin leimaaminen tulosteisiin Lisätietoja asetuksista, katso [Ohje]. 31

34 3. Asiakirjojen tulostaminen 3. Kun asetukset on muutettu, napsauta [OK]. 4. Tulosta asiakirja sen luomiseen käytetyn sovelluksen tulostustoiminnolla. Jos laitteessa on paperitukos, tulostaminen keskeytyy. Avaa etukansi, poista värikasetti ja sitten paperitukos. Jos et saa paperitukosta poistettua, avaa lämpöyksikön kansi. Tulostus jatkuu automaattisesti, kun kansi on suljettu. Jos laite kuumenee liikaa tulostuksen aikana, se pysähtyy. Kun laite jäähtyy, tulostusta jatketaan automaattisesti. Tulostaminen arkkien molemmille puolille Toimintoa ei voi käyttää ohisyöttötasolta. 1. Kun olet luonut asiakirjan, avaa [Tulostusasetukset]-valintaikkuna asiakirjan luontiin käytetyssä sovelluksessa. 2. Valitse taitettujen tulosteiden aukeamissuunta [Asetus]-välilehden kohdassa [Kaksipuoleinen:]. 3. Tee halutut lisäasetukset ja valitse sitten [OK]. 4. Aloita tulostus. Laite tulostaa ensin sivujen toisen puolen ja kehottaa sitten Smart Organizing Monitorin näytössä kääntämään tulosteet. 5. Ota kaikki tulosteet pois luovutustasolta ja aseta ne kasettiin 1. Käännä tulostetut sivut tyhjä puoli alaspäin ja aseta ne kasettiin 1. Pysty CTT009 32

35 Perustoiminnot Vaaka CTT Paina [Aloita]. Jos takakansi on auki, paperi luovutetaan tulostuspuoli ylöspäin takaosasta. Järjestä tulostetut arkit oikeaan järjestykseen. Tulostustyön peruuttaminen Tulostustyön tilan mukaan voit peruuttaa tulostustyön laitteen käyttöpaneelilta tai tietokoneelta. Tulostustyön peruuttaminen ennen tulostuksen aloittamista 1. Kaksoisnapsauta tulostimen kuvaketta tietokoneen tehtäväpalkissa. 2. Valitse peruutettava tulostustyö ja napsauta [Asiakirja]-valikosta [Peruuta]. Jos peruutat jo käynnistetyn tulostustyön, tulostus saattaa jatkua muutaman sivun ajan ennen keskeytymistä. Suuren tulostustyön peruuttaminen saattaa kestää jonkin aikaa. Tulostustyön peruuttaminen tulostuksen aikana 1. Paina [Työn nollaus]. 33

36 3. Asiakirjojen tulostaminen Paperivirheet Jos paperin koko tai tyyppi ei täsmää tulostustyön asetusten kanssa, laite antaa virheilmoituksen. Virheen voi korjata kahdella eri tavalla: Jatka tulostamista virheestä huolimatta Ohita virhe sivunsiirrolla ja jatka tulostamista samalla paperilla. Nollaa tulostustyö Peruuta tulostus. Tulostamisen jatkaminen väärällä paperilla Jos paperikoko on liian pieni tulostustyölle, tulostettua kuvaa rajataan. 1. Jos Smart Organizing Monitorin näytölle tulee virheilmoitus, paina [Aloita]. Tulostustyön nollaaminen 1. Jos Smart Organizing Monitorin näytölle tulee virheilmoitus, paina [Työn nollaus]. 34

37 4. Laitteen asetukset apuohjelmilla Web Image Monitorin käyttäminen Toiminnot Seuraavia toimintoja voidaan käyttää tietokoneelta Web Image Monitorilla: Laitteen tilan näyttäminen Verkkoasetusten määrittäminen Pääkäyttäjän salasanan määrittäminen Laitteen tehdasasetusten palauttaminen Tuetut selaimet Internet Explorer 6 tai uudempi Firefox 3.0 tai uudempi Pääsivun näyttäminen Kun käytät laitetta Web Image Monitorilla, pääsivu avautuu selaimeesi. 1. Avaa selain. 2. Kirjoita selaimen osoitekenttään "http://(laitteen IP-osoite)/" käyttääksesi laitetta. Pääsivu Jos käytössä on DNS-palvelin ja laitteen isäntänimi on määritetty, voit kirjoittaa isäntänimen IPosoitteen sijaan. Web Image Monitorin pääsivu avautuu. Web Image Monitorin sivuilla on seuraavat osat: FI CTT184 35

38 4. Laitteen asetukset apuohjelmilla 1. Valikot Luettelosta valitsemasi kohteen sisältö näytetään. 2. Otsikkoalue Näyttöön tulee käyttäjä- ja pääkäyttäjätilan valintaikkuna ja tilan valikko näytetään. Päivitä laitteen tiedot napsauttamalla [Päivitä]-painiketta työalueen oikeassa yläkulmassa. Päivitä koko selainnäyttö napsauttamalla internet-selaimen [Päivitä]-painiketta. 3. Perustietojen alue Näyttää laitteen perustiedot. Näytössä voi olla virheitä ja käyttämisessä esiintyä ongelmia, jos käytät tuetun selaimen vanhempaa versiota tai JavaScript tai evästeiden käyttö on estetty selaimessa. Jos käytät välityspalvelinta, määritä selaimen asetukset tarpeen mukaan. Edellinen sivu ei välttämättä avaudu, vaikka selaimen Takaisin-painiketta painetaan. Paina selaimen Päivitä-painiketta. Käyttöliittymän kielen vaihtaminen Valitse haluamasi kieli ja napsauta [Vaihda]. Valikko Seuraavassa käydään läpi selaimen valikkokohdat. Käyttäjätila Käyttäjätilassa voi tarkastella laitteen tilaa ja asetuksia, mutta laitteen asetuksia ei voi muuttaa. 1. Liitäntäasetukset Liitäntäasetukset näytetään. 36

39 Web Image Monitorin käyttäminen 2. IPv4 IPv4-asetukset näytetään. 3. IPv6 IPv6-asetukset näytetään. 4. Laitetiedot Laitteen tiedot näytetään. Pääkäyttäjätila Pääkäyttäjätilassa voidaan tehdä erilaisia laiteasetuksia. 1. Liitäntäasetukset Voit muuttaa liitäntäasetuksia. 2. IPv4 Voit muuttaa IPv4:n. 3. IPv6 Voit muuttaa IPv6:n. 4. SNMP Voit muuttaa SNMP:n. 5. Pääkäyttäjän asetukset Voit vaihtaa pääkäyttäjän salasanan. 6. Palauta oletukset Voit palauttaa pääkäyttäjän salasanan ja muita verkkoasetuksia. 37

40 4. Laitteen asetukset apuohjelmilla 7. Laitetiedot Laitteen tiedot näytetään. Laitteen asetusten muuttaminen Jos haluat muuttaa laitteen asetuksia, kirjaudu sisään pääkäyttäjänä. 1. Avaa selain. 2. Kirjoita osoiteriville "http://(laitteen IP-osoite)/". 3. Napsauta [Sisäänkirjaus]. 4. Syötä pääkäyttäjän salasana ja napsauta [Sisäänkirjaus]. Jos kirjaudut ensimmäistä kertaa, syötä salasanaksi "admin133". 5. Valitse valikkoalueelta määritettävät asetukset. 6. Määritä laitteen asetukset. 7. Napsauta [OK]. Määritetyt asetukset päivitetään laitteeseen. Asetusluettelo Seuraavassa käydään läpi Web Image Monitorin asetukset. Järjestelmätietojen tarkistaminen Pääsivulta voit tarkistaa nykyiset järjestelmätiedot, kuten laitetiedot, paperikasetin tilan ja kokonaislaskurin. Kohde Kuvaus Tila Väriaine Näyttää laitetilaa ilmaisevan kuvakkeen. Näyttää jäljellä olevan väriaineen. 38

41 Web Image Monitorin käyttäminen Kohde Kuvaus Kokonaislaskuri Paperi Näyttää kokonaislaskurin. Näyttää kasettiin 1 ja ohisyöttötasolle lisätyn paperin koon ja tyypin. Liitäntäasetusten määrittäminen Liitäntäasetusten määrityssivu avautuu [Liitäntäasetukset]-kuvakkeesta. Kohde LAN-tyyppi Verkko MAC-osoite I/O-aikakatkaisu (verkko) Ethernet-nopeus Kuvaus Vaihtaa liitäntätavaksi Ethernetin tai langattoman lähiverkon. Tämä on käytettävissä vain, jos laite tukee molempia liitäntätapoja. Näyttää Ethernet-käyttötilan. Näyttää verkon liitäntäyksikön MAC-osoitteen (Media Access Control Address). Valitse käytetäänkö aikakatkaisua, jos laite käsittelee työtä määritettyä aikaa pidempään. Ethernet-yhteysnopeus. Valitse automaattinen valinta normaalikäytössä. Laite valitsee optimaalisen nopeuden. Jos yhteys laitteen kanssa epäonnistuu, valitse 10Mbps Full Duplex, 10Mbps Half Duplex, 100Mbps Full Duplex tai 100Mbps Half Duplex. IPv4-asetusten määrittäminen IPv4-asetusten määrityssivu avautuu [IPv4]-kuvakkeesta. [Liitäntäasetukset]-valikon kohdassa [LAN-tyyppi] voit tarkistaa lankaverkon IP-osoitteen valitsemalla [Ethernet], ja langattoman lähiverkon IP-osoitteen valitsemalla [WLAN]. 39

42 4. Laitteen asetukset apuohjelmilla IPv4 Kohde Kuvaus IPv4 Ilmaisee, että IPv4 on käytössä. Ethernet Kohde Isäntänimi DHCP Domain-nimi IPv4-osoite Aliverkon peite Kuvaus Syötä enintään 63 merkin pituinen isäntänimi, jonka haluat määrittää verkkoliitäntäkortille tai langattoman lähiverkon liitäntäyksikölle. Oletus on RNP, jota seuraa aktiivisen liitäntäkortin MAC-osoite. Jos muutat nimen muuksi kuin oletukseksi, uusi nimi ei voi alkaa kirjaimilla "RNP" tai "rnp". Määritä verkkoasetukset DHCP-palvelimelta automaattisesti valitsemalla [Käytä]. Määritä verkkoasetukset käsin valitsemalla [Pois]. Valitse käytetäänkö DHCP-palvelimelta haettua domain-nimeä vai laitteelle määritettyä domain-nimeä. "Automaattinen haku (DHCP)" valittuna Kun DHCP on käytössä, käytetään DHCP-palvelimelta haettua domainnimeä. Jos domain-nimeä ei saada DHCP-palvelimelta, käytetään laitteelle määritettyä domain-nimeä. "Määritä" valittuna Käytetään laitteelle määritettyä domain-nimeä. Syötä enintään 63 merkin pituinen domain-nimi. Välilyöntejä ei voi käyttää. Syötä verkkoliitäntäkortin tai langattoman lähiverkon liitäntäyksikön IPv4-osoite. DHCP:ssä käytetään DHCP-palvelimelta haettua osoitetta. Syötä verkkoliitäntäkortin tai langattoman lähiverkon liitäntäyksikön aliverkon peite. Aliverkon peite on osa verkko-osoitteena käytettyä IP-osoitetta. DHCP:ssä käytetään DHCP-palvelimelta haettua aliverkon peitettä. 40

43 Web Image Monitorin käyttäminen DDNS Kohde Kuvaus Valitse, käytetäänkö verkkoliitäntäkortille tai langattoman lähiverkon liitäntäyksikölle DDNS (Dynamic DNS) -nimenselvitystä. Kun käytetään, DNS-tietokanta päivitetään välittömästi. Tiedot Kohde Oletusyhdyskäytävän osoite DNS-palvelin LPR RAW IPP Syötä oletusyhdyskäytävän osoite. Kuvaus Oletusyhdyskäytävän osoite on isännän tai reitittimen IP-osoite, jota käytetään yhdyskäytävänä yhteydenotossa (tulostus tai tiedonsiirto) eri verkossa olevan tietokoneen kanssa. DHCP:ssä käytetään DHCP-palvelimelta haettua oletusyhdyskäytävän osoitetta. Jos osoitetta ei ole haettu DHCP-palvelimelta, käytetään laitteelle määritettyä oletusyhdyskäytävän osoitetta. Valitse käytetäänkö DHCP-palvelimelta haettua DNS-palvelinta vai laitteelle määritettyä DNS-palvelinta. Valitse otetaanko LPR/LPD-verkkotulostus käyttöön. Valitse otetaanko RAW-verkkotulostus käyttöön. Valitse otetaanko Internet Print Protocol -verkkotulostus käyttöön. IPv6-asetusten määrittäminen IPv6-asetusten määrityssivu avautuu [IPv6]-kuvakkeesta. [Liitäntäasetukset]-valikon kohdassa [LAN-tyyppi] voit tarkistaa lankaverkon IP-osoitteen valitsemalla [Ethernet], ja langattoman lähiverkon IP-osoitteen valitsemalla [WLAN]. 41

44 4. Laitteen asetukset apuohjelmilla IPv6 Kohde Kuvaus IPv6 Valitse onko IPv6 käytössä. Ethernet Kohde Isäntänimi Domain-nimi Linkin paikallinen os. Tilaton osoite Tilallinen osoite Käsin määritettävä osoite DHCPv6 DDNS Kuvaus Syötä enintään 63 merkin pituinen isäntänimi, jonka haluat määrittää verkkoliitäntäkortille tai langattoman lähiverkon liitäntäyksikölle. Oletus on RNP, jota seuraa aktiivisen liitäntäkortin MAC-osoite. Jos muutat nimen muuksi kuin oletukseksi, uusi nimi ei voi alkaa kirjaimilla "RNP" tai "rnp". Syötä enintään 63 merkin pituinen laitteen domain-nimi. Näyttää verkkoliitäntäkortin tai langattoman lähiverkon liitäntäyksikön linkin paikallisen osoitteen. Linkin paikallista osoitetta käytetään vain paikallisessa verkossa (paikallinen osa). Se alkaa merkeillä "fe80::", jota seuraa aktiivisen verkkokortin MAC-osoitteen mukainen tunnus. Näyttää reitittimen tilattoman osoitteen. Tilallinen osoite näytetään. Syötä vasempaan laatikkoon verkkokortille määritetty IPv6-osoite. Syötä oikeanpuoleiseen kenttään IPv6-osoitteen etuliitteen pituus väliltä Oletusarvo on 64. Seuraavia osoitteita ei voi määrittää: linkin paikalliset osoitteet, ryhmälähetysosoitteet, IPv4-yhteensopivat osoitteet ja IPv4-kartoitetut osoitteet Käytä DHCPv6-palvelinta verkkoasetusten automaattiseen määrittämiseen valitsemalla [Käytä]. Määritä verkkoasetukset käsin valitsemalla [Pois]. Valitse, käytetäänkö verkkoliitäntäkortille tai langattoman lähiverkon liitäntäyksikölle DDNS (Dynamic DNS) -nimenselvitystä. Kun käytetään, DNS-tietokanta päivitetään välittömästi. 42

45 Web Image Monitorin käyttäminen Tiedot Kohde Oletusyhdyskäytävän osoite DNS-palvelin DHCPv6-tila IAID LPR RAW IPP Syötä oletusyhdyskäytävän osoite. Kuvaus Oletusyhdyskäytävän osoite on isännän tai reitittimen IP-osoite, jota käytetään yhdyskäytävänä yhteydenotossa (tulostus tai tiedonsiirto) eri verkossa olevan tietokoneen kanssa. DHCP:ssä käytetään DHCP-palvelimelta haettua oletusyhdyskäytävän osoitetta. Jos osoitetta ei ole haettu DHCP-palvelimelta, käytetään laitteelle määritettyä oletusyhdyskäytävän osoitetta. Valitse käytetäänkö DHCP-palvelimelta haettua DNS-palvelinta vai laitteelle määritettyä DNS-palvelinta. Valitse DHCPv6:n käyttötila. DHCPv6 Toimii DHCPv6-tilassa. Hakee IPv6-osoitteen ja muut parametrit. DHCPv6-lite Toimii DHCPv6-lite -tilassa. Hakee parametrit lukuun ottamatta IPv6-osoitetta. IAID on tunnus, jolla IPv6-osoite tunnistetaan ja sitä tarvitaan varatun IPv6-osoitteen hankkimiseen. Valitse otetaanko LPR/LPD-verkkotulostus käyttöön. Valitse otetaanko RAW-verkkotulostus käyttöön. Valitse otetaanko Internet Print Protocol -verkkotulostus käyttöön. SNMP-asetusten määrittäminen SNMP-asetusten määrityssivu avautuu [SNMP]-kuvakkeesta. 43

46 4. Laitteen asetukset apuohjelmilla SNMP SNMP Kohde Kuvaus Valitse onko SNMP käytössä liitäntäkorteille. SNMPv1/v2-asetus Kohde SNMPv1 Trap -yhteys SNMPv2 Trap -yhteys Valitse lähetetäänkö SNMPv1 trap. Valitse lähetetäänkö SNMPv2 trap. Kuvaus Yhteisö Kohde Yhteisön nimi Käyttöoikeustyyppi Kuvaus Syötä enintään 15 merkin pituinen nimi yhteisölle, johon verkkoliitäntäkortti kuuluu. Jos yhteisön nimi eroaa isäntänimistä, isäntien pyyntöjä ei hyväksytä. Valitse tästä listasta yhteisön käyttöoikeudet. Ei käytettävissä Ei käyttöoikeuksia. vain luku Voit lukea tietoja, mutta et muokata niitä. luku-kirjoitus Voit lukea ja muokata tietoja. trap Ilmoittaa managerille virhetiedot. Syötä virheilmoituksen vastaanottaja Manager-osoitekenttään. 44

47 Web Image Monitorin käyttäminen Kohde Protokolla, Käytössä/ei käytössä Manager-osoite Kuvaus Määritä asetukset yhteisön käyttämille protokollille. Syötä isäntätietokoneen osoite käytössä olevan protokollan mukaan. Pääkäyttäjän salasanan määrittäminen Määritä pääkäyttäjän salasana napsauttamalla [Pääkäyttäjän asetukset]. Pääkäyttäjän asetukset Kohde Kuvaus Nykyinen salasana Uusi salasana Vahvista salasana Syötä nykyinen pääkäyttäjän salasana. Oletus on "admin133". Syötä uusi pääkäyttäjän salasana. Salasanan pituus voi olla 3 8 merkkiä. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen. Laiteasetusten palauttaminen Palauta verkkoasetukset ja pääkäyttäjän salasana napsauttamalla [Palauta oletusasetukset]. Laitetietojen tarkistaminen Näytä laitetiedot napsauttamalla [Laitetiedot]. 45

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet

DX-C200P. Ohjelmisto-opas. Käyttöohjeet DX-C200P Käyttöohjeet Ohjelmisto-opas 1 Tulostuksen valmistelu 2 Tulostinohjaimen valmistelu 3 Muita tulostustoimintoja 4 Tulostaminen suoraan digitaalikamerasta (PictBridge) 5 Tulostimen asetusten määrittäminen

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi.

Lisätiedot

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas

Dell B3460dn -lasertulostin. Käyttöopas Dell B3460dn -lasertulostin Käyttöopas Kesäkuu 2012 www.dell.com support.dell.com Tavaramerkit Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2012 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla.

KÄYTTÖOPAS HL-5380DN. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille. Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5380DN Tietoa näkövammaisille Voit lukea tämän oppaan Screen Reader tekstistä puheeksi - ohjelmistolla. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta, kun laite on asetettu käyttökuntoon

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Lisätietojen etsiminen

Lisätietojen etsiminen Lisätietojen etsiminen Asennusopas Sisältää tulostimen toimintakuntoon saattamista ja ohjelmiston asentamista koskevat tiedot. Käyttöopas (tämä ohjekirja) Sisältää tulostimen toimintoja, valinnaisia lisävarusteita,

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP e-all-in-one -laite Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin toiminnot...6 Langattoman yhteyden asetukset...6 Tilan merkkivalot...7 Automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

Dell V725w -käyttöopas

Dell V725w -käyttöopas Dell V725w -käyttöopas Tammikuu 2012 www.dell.com support.dell.com Laitetyypit: 4449 Mallit: 7d1, 7dE Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...6 Tietoja tulostimesta...7 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...7

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J552DW DCP-J752DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallinumero: DCP-J552DW ja DCP-J752DW (Ympyröi laitteesi mallinumero) Sarjanumero:

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4502-00 FI

Käyttöopas NPD4502-00 FI NPD4502-00 FI Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään eikä siirtää mekaanisesti, valokopioimalla, äänittämällä tai muulla tavalla

Lisätiedot

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Sisällysluettelo 1 HP Deskjet 1510 series -ohje... 1 2 HP Deskjet 1510 series -ohjelmistoon tutustuminen... 3 Tulostimen osat... 4 Ohjauspaneelin toiminnot... 5 Tilavalo... 6 Automaattinen

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Sisältö 1 HP Deskjet F735 All-in-One -laitteen ohje...7 2 HP All-in-One - yleistä HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus...9 Ohjauspaneelin

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas

Heinäkuu 2014. Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI Käyttöopas Heinäkuu 2014 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI/3260DNI 2014 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja XEROX ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot