LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Tapio Virtanen klo Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 valinta 25 Hankkeet Koulutuksen järjestämislupa 27 Koulutuksen organisaatiokaavio 28 Laatupalkintokilpailun palaute Vuoden 2014 tilinpäätös 30 Irtaimiston poistot 31 Yhteistoiminnan mukaiset neuvottelut Yhdistelmäajoneuvon hankinta Puheenjohtaja Ossi Stenholm

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 22 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 22 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _

3 KOULUT Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 23 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 23 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Kantee ja Jukka Perälä. UKSEN KUNTAYHTYMÄ Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo _

4 Yhtymähallitus HANKKEET 2015 Yh 25 Vuoden 2015 talousarviossa on projekteihin varattu omarahoitusmäärärahaa euroa. Fai on mukana seuraavissa hankkeissa vuonna 2015: OPELIX Etelä-Suomen AVI:n rahoittama, koulutuskeskus Tavastian hallinnoima, Välkky- oppilaitosten, lukioiden ja sivistystoimen yhteishanke, henkilöstön osaamisen ja yhteistyön lisäämiseksi ja vertaisparien työskentelyn mahdollistamiseksi. Yhteensä kaikille myönnetty rahoitus euroa. Vuonna 2015 Fai:n omarahoitusosuus on 1510 euroa. SOMEPEDIA- I will graduate II Opetushallituksen rahoittama, kktavastian hallinnoima, sosiaalisen median käyttö opetuksessa-hanke yhdessä Välkky-oppilaitosten kanssa. Yhteensä kaikille myönnetty rahoitus euroa, Faille , josta vuoden 2015 omarahoitusosuudesta ei vielä päätöstä, mutta tullee olemaan n euroa. TOP-Laatu-Välkky II Opetushallituksen rahoittama, kktavastian hallinnoima, työssäoppimisen laadun kehittämisen-hanke yhdessä Välkky-oppilaitosten kanssa. Yhteensä kaikille myönnetty rahoitus , josta Faille Vuonna 2015 Fai:n omarahoitusosuus on 3105 euroa. MATKALLA TYÖHÖN-hanke Fain hallinnoima hanke yhdessä Faktia Koulutus Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena laajennetun työssäoppimisen kokeilu koulutuskuntayhtymän omistajakuntien alueella yhteistyössä työelämän kanssa. Myönnetty rahoitus euroa, josta vuonna 2015 Fain omarahoitusosuus 2833 euroa. TOP-Välkky-opinpolku Fain hallinnoima hanke, jossa mukana kktavastia, Hyria koulutus Oy ja VAAO. Myönnetty rahoitus euroa, josta Fain osuus n euroa, ei omarahoitusosuutta. TOP -10 oppso (liiketalous) Nuorten työpaikalla tapahtuva oppimisen edistämiseen sekä työn ja koulutuksen joustavaan yhdistämiseen suuntaava Fain oma hanke. Myönnetty rahoitus euroa, ei omavastuuosuutta. TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS Alle 25- vuotiaiden vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikkaohjaajien koulutukseen suunnattu hanke. Fain oma hanke, johon myönnetty euroa. Ei omarahoitusosuutta.

5 OPPSO-ennakkojakso Suunnattu alle 25-vuotiaille vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille oppisopimuskoulutuksen valmistavana en- nakkojaksona. Hyria koulutus Oy:n hallinnoima hanke, jossa mukana Fai, Kiipulan ammattiopisto ja kktavastia. Myönnetty rahoitus , josta Fain osuus euroa. Ei omavastuuosuutta. KOROTETTU KOULUTUSKORVAUS TYÖNANTAJILLE Alle 25- vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden työnantajille suunnattu erityiskorvaus (800, 500, 300 ) Oppisopimuskoulutuksen hanke, jota hallinnoi kktavastia, mukana Fai ja Hyria koulutus Oy. Myönnetty rahoitus yhteensä euroa, josta Fain osuus euroa. Fai maksanut vuonna 2014 työnantajille korvauksia euroa. Ei omavastuuosuutta. JOUSTO-VÄLKKY (logistiikka ja metalliala) Hankkeen tavoitteena on kehittää ja käyttöön ottaa malleja (2+1) koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmänä sekä em.koulutukseen liittyviä opiskelua ja ohjausta tukevia uusia oppimisratkaisuja. Hanketta hallinnoi VAAO ja siinä ovat mukana Fai ja Hyria koulutus Oy. Rahaa koko hankkeeseen on saatu euroa, josta Fain osuus euroa. Ei omavastuuosuutta. YTY-III Opetushallituksen rahoittama, Kiipulan ammattiopiston hallinnoima erityisopetuksen kehittämiseen ja alueellisten yhteistyörakenteiden luomiseen liittyvä projekti. Hankkeelle ei ole myönnetty rahoitusta vuodelle 2015 vaan se perustuu kehittämiskumppanuuteen.. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN PARANTAMISEN- HANKE Opetushallituksen rahoittama, Sastamalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima projekti, jossa mukana Fai, VAOO, Faktia Koulutus Oy ja kktavastia, Kiipulan ammattiopisto ja Hevosopisto Oy. Fai:lla konsultin rooli. Rahoitusta haettu euroa, josta Fain osuus 3762 euroa, ei vielä päätöstä. Fain omarahoitusosuus vuonna 2015, jos hankerahoitusanomus hyväksytään, 1254 euroa.

6 Vuoden 2015 projektien ja hankkeiden omarahoitusosuudeksi tietojen mukaan tulee yhteensä euroa. Ky.joht./reht.: Hyväksytään em. projekteihin ja hankkeisiin osallistuminen, koska ne toteutuvat vuoden 2015 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa ja kehittävät oppilaitoksen toimintaa. Yh 25 Päätös: Hyväksyttiin. _

7 Yhtymähallitus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Yh 26 OKM on lähettänyt ennakkotiedon järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistamisesta. Ennakkotiedot on lähetetty yhtymähallituksen jäsenille sekä Fain ja Faktian henkilöstölle tiedoksi niin ikään sähköpostilla. Koulutuskuntayhtymän ja Forssan kaupungin 6 hengen ryhmä vieraili OKM:ssä Muistio käynnistä on lähetetty yhtymähallituksen jäsenille sekä Fain ja Faktian henkilöstölle sähköpostilla Tiivistettynä voi todeta, että OKM.stä ei saatu täsmällistä tietoa järjestäjäverkon laajuudesta tai opiskelijoiden määrästä koskien lupahakemuksia. Sen sijaan korostettiin, että jokainen hakija miettii itse kokonaisuuden ja millaiset rakenteet ovat järkeviä jatkossa niin, että koulutuksen laatu ja talous on turvattu, ei vain vuoteen 2017 vaan pidemmälle aikavälille vuoteen Uudet järjestämislupahakemukset tulee jättää mennessä. Fai ja Faktia hakevat lupaa yhdessä. Jos päätetään koulutuskuntayhtymän laajentamisesta edelleen, päätökset asiasta pitää saada kevään 2015 aikana. Uudet luvat astuvat voimaan Lupahakemus tehdään yhdessä niiden kesken, jotka aloittavat toimintansa samassa organisaatiossa lukien tai viimeistään Eduskunnan tulee vahvistaa järjestämislupaprosessiin liittyvä laki ennen , jolloin jäävät vaalitauolle. Toisaalta, jos eduskunta ei ehdi hyväksymään lakia, uuden hallituksen tulee järjestäytyä ennen jolloin on lupahakemusten jättöaika ja esittää ko. lakia hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Lukion johtokunta on käsitellyt asiaa lukion osalta kokouksessaan Seutuneuvoston asialistalla seudun oppilaitosverkoston kokoaminen oli Hevosopisto Oy:n hallitus käsitteli em. asiaa Hevosopiston osalta vk:lla 7. Loimaan suunnasta otettiin yhteyttä tavoitteena keskustelun jatkaminen yhdistymisestä. Yhtymähallitus kokoontui seminaariin pohtimaan asiaa.

8 Ky joht./reht.: Päätetään jatketaanko valmistelua laajemman seudullisen järjestäjäverkon kokoamiseksi ja/tai Loimaan ammatti-opiston kanssa kevään 2015 aikana. Yh 26 Päätös: Järjestämislupahakemusprosessia ei tarvitse käynnistää, koska lakiesitys ko. laista ei tullut voimaan. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän virkamies- ja luottamusmies johto kutsutaan kuitenkin keskustelutilaisuuteen Forssaan klo Valtuutetaan talousjohtaja ja ky johtaja/rehtori osallistumaan tarvittaessa seudullista järjestäjäverkon kokoamista koskevaan työryhmään. _

9 Yhtymähallitus KOULUTUKSEN ORGANISAATIOKAAVIO Yh 27 Ehdotukset koulutuksen organisoimisesta kuntayhtymässä lukien on pyydetty Faista neljältä eri henkilöstöryhmältä sekä Faktian henkilöstöltä. Ohjeistuksena oli laatia mennessä maltillinen ja/tai radikaali malli sekä kirjata lyhyesti ehdottamaansa malliin sen vahvuudet ja heikkoudet. Ohjeena oli myös se, että ehdotuksia mietittäessä tulee huomioida karkealla tasolla, etteivät kustannukset lisäänny. Ehdotuksia ( Fain kolmelta ryhmältä) on käsitelty Fain johtoryhmässä Faktian johto ja luottamushenkilöt sekä Fain johto ja yhteistoimintaryhmä ovat käsitelleet ehdotuksia kokouksessaan Yhteistoimintaryhmän kokouksessa asiaa on käsitelty ja kokouksessa myös todettiin että yhteistoimintavelvoite on organisaatiomuutoksen osalta täytetty. Yhtymähallitus on kokoontunut keskustelemaan oppilaitoksen koulutuksen organisaatioehdotuksista. Yhtymähallituksen keskustelun pohjalta koulutuksen organisaatiomalliksi lukien päätettiin ottaa liitteenä oleva malli. Mallin vahvuuksina todettiin olevan organisaation mataluus, ei liikaa esimiehiä ja esimiesportaita ja se, että aikuis- ja nuorisokoulutus ovat aluksi tulosyksikköinä erilliset. Aikuisja nuorisokoulutusalojen pitää kuitenkin kehittää toimintojaan mennessä niin, että ne toimivat yhtenä taloudellisena ja toiminnallisena kokonaisuutena. Ky joht./reht.: Järjestetään koulutustoiminta lukien liitteenä olevan mallin mukaisesti.perustetaan tarvittavat virat. Oikeutetaan ky johtaja ja talousjohtaja aloittamaan tehtävien kuvien muuttamiseen ja palkkaukseen sekä työajan määräytymiseen vaadittavat yt-neuvottelut. Valtuutetaan ky johtaja/rehtori nimittämään koulutusorganisaation esimiehet. Yh 27 Päätös: Hyväksyttiin. _

10 Yhtymähallitus LAATUPALKINTOKILPAILUN PALAUTE 2014 Yh 28 Forssan ammatti-instituutti osallistui laatupalkintokilpailuun keväällä 2014 ja pääsi kuuden oppilaitoksen joukkoon, joihin tehtiin auditointi Laatupalkintokilpailun arviointiraati nosti esille seuraavat kehittämiskohteet Forssan ammatti-instituutin toiminnan osalta Johtajuus - toimintatapojen yhtenäinen soveltaminen eri aloilla esim. HOPS - pedagogisen johtajuuden katkeamaton kokonaisuus - johdon viestintää toiminnan tavoitteista vahvemmaksi - palkitsemisen ja kannustamisen vahvistaminen johdon toimesta Strategia -toimintaympäristön huomioon ottamisen vahvistaminen oman toiminnan suunnittelussa -henkilöstön ja muiden sidosryhmien osallisuuden vahvistaminen tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksissa -tietopohjaisen ennakoinnin vahvistaminen Henkilöstö -yhteistoiminnallisuutta enemmän eri toimipisteissä ja niiden välillä -sisäisen tiedottamisen vahvistaminen -osaamiskartoitusten tulosten hyödyntämisen lisääminen Kumppanuudet ja resurssit - yhteistyötä ja resurssien hyödyntämistä eri toimipisteiden välillä enemmän - kumppanuuksien määrittämiselle kriteerit -sähköinen toimintajärjestelmä paremmaksi - tiedon saatavuuden parantaminen kaikilla tasoilla Tuotteet ja palvelut - yksilölliset opinpolkumahdollisuudet pitäisi määritellä ja yhdenmukaistaa eri koul. aloilla - opinto-ohjauksen toimintatapoja pitäisi yhdenmukaistaa, yhteistyötä enemmän eri ammattialojen välillä - uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen kannustava järjestelmä - työssäoppimiseen ja kv-toimintaan yhdenmukaiset käytänteet Asiakastulokset -tulostrendi osin aleneva opiskelijoiden näkemyksissä työssäoppimisesta ja näytöistä - tavoitetason olisi hyvä elää tavoitteen saavuttamisen mukaan -työelämän tyytyväisyysmittareita tulisi monipuolistaa Henkilöstötulokset - eriyttäminen vahvistaisi tavoitteen saavuttamista

11 - henkilöstöjohtamiseen liittyvät tulokset ovat muita alhaisempia Yhteiskunnalliset tulokset - järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä ei ole täyttynyt - kestävän kehityksen toiminnoissa ollaan vielä kehitysvaiheessa Keskeiset tulokset - tulosindeksissä aleneva trendi - läpäisyasteessa on merkittäviä eroja eri koulutusalojen välillä Johtoryhmä keskusteli tammikuussa 2015 saadusta palautteesta kokouksessaan Johtoryhmän näkemys kehittämiskohteista ei ollut kaikilta osin yhdenmukainen arviointiraadin palautteen kanssa. Toiseksi osa kehittämiskohteista paranee uuden organisaation uudistettujen toimintojen avulla. Kolmanneksi, OPH:n kaikilta koulutuksen järjestäjiltä vaatiman laadunhallintajärjestelmän arvioinnin ja siitä tehtyjen johtopäätösten avulla hankittavaksi tullee toiminnanohjausjärjestelmä, mikä parantanee tietyiltä osin toimintaa. Johtoryhmä esittää, että määritetään kehittämiskohteet kolmelle vuodelle niin, että lukuvuoden kehittämiskohteet ovat -toimintatapojen yhtenäisten käytänteiden soveltaminen eri aloilla esim. HOPS -osaamiskartoitusten tulosten hyödyntämisen lisääminen -yksilöllisten opinpolkumahdollisuuksien määrittely ja yhdenmukaistaminen eri koulutusaloilla kehittämiskohteet -johdon viestinnän vahvistaminen toiminnan tavoitteista -yhteistyön ja resurssien hyödyntämisen lisääminen eri toimipisteiden välillä kehittämiskohteet -innovatiivisuus-uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen kannustavan järjestelmän kehittäminen -läpäisyasteen parantaminen määrittelemällä eri koulutusaloille omat tavoitteet Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 28 Päätös: Hyväksyttiin. _ Nimikirjai

12 Yhtymähallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Yh 29 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 68 a :n mukaan kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2014 liitteenä. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui ,23 euroa. Konsernin tilikauden tulos oli ,79 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tuloksesta Kirjataan euroa investointivaraukseksi Saksankatu 27:n kiinteistöjen peruskorjaukseen ja tietojärjestelmien muutoksiin ja hankintaan. Investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva ,15 kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yh 29 Päätös: Hyväksyttiin. Juha Mäenpää poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana, klo _

13 Yhtymähallitus IRTAIMISTON POISTOT Yh 30 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talousjohtaja voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myös yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talousjohtajalle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa Poistoehdotukset vuodelta 2014 on esitetty liitteenä. Siltä osin kuin poistettava irtaimisto on myytävissä, se myydään tarkoituksenmukaisella tavalla. Ky joht./reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset. Yh 30 Päätös: Hyväksyttiin. _

14 Yhtymähallitus YHTEISTOIMINNAN MUKAISET NEUVOTTELUT 2015 Yh 31 Kuntayhtymän toimintatuotot ovat vähentyneet vuoteen 2012 verrattuna n. 1.6 milj. euroa johtuen yksikköhintojen ja järjestämislupapaikkojen leikkauksista sekä indeksikorotusten jäädyttämisistä. Järjestämislupapaikkaleikkaus on vielä vuonna paikkaa, jonka jälkeen järjestämislupapaikkoja on jäljellä 810 aiemman 930 paikan asemesta. Vuoden 2014 ylijäämä oli vain n euroa, yksikköhinnoissa sisällä olevan investointiosuuden verran. Jos jokaisesta koulutusohjelmasta olisi keskeyttänyt kaksi opiskelijaa enemmän olisi tulos ollut miltei 0. Henkilöstön rekrytoinnissa on noudatettu erityistä harkintaa ja osittain tehtäviä on järjestelty uudelleen, jos mahdollista, silloin kun henkilöitä on siirtynyt esim. toisen työnantajan palvelukseen. Jotta talous saadaan tasapainoon on lähiopetustuntien määrää pudotettava kahdella tunnilla/vk ja mietittävä joidenkin toimintojen ulkoistamista, jos se tulee edullisemmaksi niin. Uudet järjestelyt aiheuttavat sen, että opetushenkilöstön määrää on vähennettävä. Alustavien laskelmien mukaan päätoimista työtä ei ole osoittaa vakinaiseen henkilöstöön kuuluville 4-5 henkilölle syksystä 2015 lukien. Lisäksi pitää neuvotella yhden osa-aikaisen henkilön lomauttamisesta. Opetustuntien määrä täsmentyy huhtikuun opintopolun opiskelijahakutietojen ja kesäkuun opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen. Ky.joht./reht: Oikeutetaan kuntayhtymän johtaja/rehtori käynnistämään yhteistoiminnan mukaiset neuvottelut alkaen. Käynnistetään B-kortin ja palkanlaskennan ulkoistamista koskevat toimenpiteet. Yh 31 Päätös: Hyväksyttiin. _

15 Yhtymähallitus YHDISTELMÄAJONEUVON HANKINTA Yh 32 Vuoden 2015 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha yhdistelmäajoneuvon hankkimista varten logistiikan opetukseen. Hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti. Julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalla julkaistiin hankintailmoitus. Tarjousten jättöaika päättyi klo Hankintailmoituksen mukaisesti osatarjoukset hyväksytään, joten kuorma-auto ja perävaunu voidaan hankkia erikseen. Perävaunun osalta saatiin neljä tarjousta, joista kaksi Molski Oy:ltä. Molski Oy:n tarjoamat perävaunut ovat yksilöimättömiä, joten niiden osalta ei voi tarjousvertailua tehdä, joten tarjoukset hylätään. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin on Oy Närko Finland Ab:n tarjoama perävaunu. Perävaunun tarjousvertailu liitteenä. Kuorma-auton osalta määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Moiski Oy:ltä ja Volvo Truck Center Forssalta. Moiski Oy:n tarjoukset eivät perustu yksilöityyn ajoneuvoon, joten annetut ajoneuvokohtaiset tiedot ovat suuntaa antavia. Ajoneuvojen ominaisuuksia ei voi vertailla eikä soveltuvuutta opetukseen voida varmistaa, joten tarjoukset hylätään. Volvo Truck Center Forssan tarjous koskee uutta kuorma-autoa ja on ,- euroa. Kuormaauton osalta hankinta jätetään toteuttamatta, koska hankintaan varattu määräraha ei riitä hankinnan toteuttamiseen. Kuorma-auton osalta hankinta kilpailutetaan uudelleen ja hankintakriteereitä täsmennetään. Kuljetusosastolla on opetuskäytössä ollut kuorma-auto Scania M 92, vm 1990, joka on perusteltua poistaa. Kuorma-auto ei ole teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuva C-luokan ajokorttitutkintoon. Lisäksi autossa on vanhalla tekniikalla varustettu kuormausnosturi, kun taas Faktiassa on uudemmalla tekniikalla varustettu kuormausnosturi. Kuorma-auto laitetaan myyntiin ja myynnistä saatu tulo kohdennetaan logistiikan kaluston tai yhdistelmä-ajoneuvon hankintamenon kattamiseen. Kuorma-auton markkina-arvo on n euroa.

16 Ky joht./reht.: Jätetään kuorma-auton hankinta toteuttamatta ja kilpailutetaan hankinta uudelleen täsmennetyillä kriteereillä. Hankinnan kohteena tulee olla käytetty kuorma-auto. Hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana Oy Närko Finland Ab:n tarjoama perävaunu Närko MM hintaan ,00 euroa (alv 0 %). Mikäli kyseinen perävaunu on jo myyty, hankitaan tarjousvertailussa toiseksi tullut MT-Lava Oy:n tarjoama perävaunu Ekeri hintaan ,00 euroa (alv 0%). Myydään Scania M 92 vm 1990 tarjousten perusteella ja kohdennetaan myyntitulo logistiikan kaluston tai yhdistelmäajoneuvon hankintamenon kattamiseen. Yh 32 Päätös: Hyväksyttiin. _

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-18.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo 16.30-17.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

15.6.2010 14.00 17.00 Hotelli Presidentti, Helsinki

15.6.2010 14.00 17.00 Hotelli Presidentti, Helsinki LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Eino Järvinen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti kokoushuone

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 25.10.2005 kello 11.30-12.10 Paikka Ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste Jorma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 25.01.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka 12.12.2006 kello 16.30 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2010 Hakemus ja toimintakuvaus Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Forssan ammatti-instituutti PL 12 30101 Forssa Organisaation/yksikön

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 1/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo 17.00 18.21 1 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot