OSAVUOSIRAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO"

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä ja ylläpitämällä laadukkaita yhdyskuntapalveluita taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulosalueen kuvaus Ympäristö- ja tekninen osasto vastaa kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta, katujen- ja yleisten alueiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta, rakentamisen ohjauksesta, rakennusvalvonnasta sekä ruoka- ja siivouspalveluista. Päämäärä 2015 Seudun ja lähikuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tie- ja katuverkko toimivat ja ovat turvallisia, viheralueet viihtyisiä. Kunnan kiinteistökannan tehokas hallinta ja käyttö. Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat kunnan palvelutuotantoon liittyviä ateria- ja puhtaanapitopalveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Ympäristö- ja teknisen osaston toteumavertailu vuoteen Ympäristö- ja Menot tot Menot tot Tulot tot Tulot tot Netto tot % Netto tot % tekninen osasto % 2014 % 2015 % 2014 % Hallinto , , , ,4 Rakennusvalvonta , , , , , ,0 Yhdyskuntasuunnittelu 577 2, , , , , ,5 Liikenneväylät ja yl , , , , , ,8 alueet Kiinteistöt , , , , , ,8 Ruoka- ja siivouspalvelut , , , , , ,7 Ympäristö- ja tekninen osasto , , , , , ,1 YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON HALLINTO Ympäristö- ja teknisen osaston hallinto palvelee kunnan strategian toteuttamisessa sekä päätösten ja prosessien valmistelussa oman vastuualueensa puitteissa.

2 Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Avoin ja kuuleva Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva Monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoelämä Lautakunta antaa strategisen ohjauksen osaston toiminnalle. Yksiköiden johtajat toimivat operatiivisella tasolla kunnan ja ympäristö- ja teknisenosaston strategian toteuttamiseksi. Toiminta on talousarvion ja toimintasuunnitelm an mukaista. Esitykset lautakunnalle valmistellaan hyvin. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen. Osavuosiraportit Talouden Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden osavuosiraporttien yhteydessä. Päätöstenteon joustava eteneminen. Kehityskeskustel ut pidetään ajallaan. Osavuosiraportit. Jokaisen alaisen kanssa käyty kehityskeskustel u helmikuun loppuun mennessä. Kehityskeskustel ut aloitettu Talousarviossa pysyminen. Taloutta On pysytty valtuuston sitovuustasolla Terveellinen ja turvallinen RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemistä sekä osaltaan valvoo rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

3 Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Avoin ja kuuleva Omaleimainen, mielenkiintoine n ja houkutteleva Monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoelämä Terveellinen ja turvallinen Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Rakennus- ym. lupien sekä asiakaspalautteen nopea käsittely määritellyissä tavoiteajoissa Sähköisten lupahakemusten käytön lisääminen Mittaustoimen yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa. Toiminta on talousarvion ja toimintasuunnitelma n mukaista Selvitetään lupapiste palvelun käyttöönottoa. Talouden ja toiminnan Osavuosirapor tit Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk. Poikkeamishakemukse n ja suunnittelutarveratkaisu n valmistelu 3 kk. Rakennuslupien hakeminen sähköisesti. Lupapistepalvelun käyttöönottoa selvitelty. Pyritään ottamaan käyttöön kuluvan vuoden aikana Talousarviossa pysyminen Taloutta On pysytty valtuuston sitovuustasolla Rakennusluvan hakemista sähköisesti pyritään selvittämään ja mahdollisesti toteuttamaan lähivuosina. Koska kunnalla ei ole omaa mittausyksikköä, pyritään lisäämään mittaustoimen yhteistyötä naapurikuntien yksiköiden kanssa. LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET

4 Liikenneväylät ja yleiset alueet kattavat kaavateiden, puistojen ja yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon sekä kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapidon. Vastuualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilojen hoito. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Avoin ja kuuleva Omaleimainen, mielenkiintoin en ja houkutteleva Monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoeläm ä Terveellinen ja turvallinen Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Laadukas ympäristö ja viihtyisät asuinalueet. Hoidetut viheralueet. Rakennettu uusi leikkipaikka. Toiminta talousarvion ja toimintasuunnitel man mukaista. Päivitetyn metsänhoitosuun nitelman toteuttaminen. Laadukas ympäristö. Asemakaava-aluei den katuverkon rakentaminen ja ylläpito. Talouden ja toiminnan Kunnan metsiä ja taajamametsiä hoidetaan päivitetyn metsänhoitosuunnit elman mukaisesti. Kunnan omistamat pellot vuokrataan viljelijöille. Ajantasalla olevat työturvallisuustodis tukset Osavuosiraportit Saadut myyntituotot Kaavateiden kunnon parantaminen laaditun kehityssuunnitelm an mukaisesti. Viheralueiden hoitoluokituksen mukainen alueiden hoidon toteuttaminen. Leikkipaikkojen rakentaminen ja ylläpito kehittämissuunnit elman mukaisesti. Talousarviossa pysyminen Taloutta On pysytty valtuuston sitovuustasolla

5 Ketolantien peruskorjaus korokkeellisella kevyenliikenteen väylällä aloitetaan ja pinnoitetaan vuonna 2017, kun uuden koulun rakennustyöt on saatettu loppuun. Villentien peruskorjaus ja kevyenliikenteen väylä rakennetaan taloussuunnitelman mukaisesti. Hirvelän asuntoalueen ensimmäisen osan kunnallistekniikka rakennetaan. Palkin hevosalueen kunnallistekniikka rakennetaan. Herätetään yksityisteiden hoitokunnat toimimaan ja suorittamaan niille kuuluvat tienpidon velvoitteet. Aloitetaan kunnan hoidossa olevien siltojen kuntotarkastuksien ja kantavuuksien määrittäminen. Rakennetaan Temmekselle lähileikkipaikka. Metsien hoidossa ryhdytään toteuttamaan päivitettyä metsänhoitosuunnitelmaa. Kunta osallistuu rakentajamessuille. KIINTEISTÖT Kiinteistöt vastuualueina ovat pienten investointikohteiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät, kunnan omistamien kiinteistöjen peruskorjaussuunnittelu ja rakennuttaminen sekä kunnan omistuksessa olevien rakennusten kiinteistönhoito, kunnossapito ja vuokraus. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Avoin ja kuuleva Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Yhteistyö muiden osastojen kesken. Kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan tehokkaampi käyttö. Toiminta talousarvion ja toimintasuunnitel man mukaista. Kiinteistöjen kokonaisvaltaine n käyttösuunnitelm a (kiinteistöjen määrä ja kunto, käyttösrvo, käyttöaste ja tarkoitus ym.) Energian kulutuksen Kiinteistökierroks et. Sähköiset palvelupyynnöt kohteittain. Talouden ja toiminnan Kiinteistökohtais et huolto-ohjelmat ja pitkäntähtäimen suunnitelmat. Kiinteistöjen Ajantasalla olevat työturvallisuustodistuk set Osavuosiraportit Kiinteistöjen kehittämissuunnitelm a Toimintakohtaisen energiankulutuksen vertailu aikaisempien vuosien kulutuksiin. Huoltokirja käytössä kaikissa kohteissa. Talousarviossa pysyminen Taloutta On pysytty valtuuston sitovuustasolla Veden ja

6 Omaleimainen, mielenkiintoine n ja houkutteleva Monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoelämä hillitseminen. toiminnan mukainen energiankulutuks en hallinta energiankulutuks en pienentäminen Terveellinen ja turvallinen RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Ruoka- ja siivouspalveluissa tuotetaan palveluita kouluille, päiväkodeille, hoitolaitoksille sekä kotona asuville vanhuksille ateriapalvelun muodossa. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Avoin ja kuuleva Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Laadun kehittäminen Alakohtaiset koulutukset. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen. 1-3 krt / vuosi. Asiakaspalautteet. 2-3 krt / vuosi. Lisätään lähiruoan käyttöä. Kustannustehokkuus Rakennussuunnitteluun vaikuttaminen. Helppohoitoiset kiinteis Toiminta talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaista. Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut. Talouden ja toiminnan Osavuosiraportit Omaleimainen, mielenkiintoinen ja houkutteleva Monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoelämä

7 Terveellinen ja turvallinen Lähiruuan suosiminen ruokalistalla. Lähiruokapäivät. INVESTOINNIT: TEKNINEN LAUTAKUNTA. Kunnallistekniikan rakentaminen Hirvelä, tiesuunnitelmat valmistuneet, työt aloitettu Palkki,tiesuunnittelija kilpailutettu Kiertoliittymän rakentaminen, kunnan osuus Ely kilpailuttanut urakan. työt alkanee tuoko-kesäkuun vaihteessa Katuverkoston korjaus Ketolantien suunnittelutarjouspyyntö valmistelussa Puistot ja leikkikentät Vanhojen arvorakennusten kunnostus Kattojen korjaus- ja kunnostustyöt Pappilan väentuvan katonkunnostukseen on saatu ELY-keskukselta 3000 :n avustus. Toimitilat kunnostukseen. Kunnan vuokra-asuntojen korjaustyöt Kunnankujan ympäristö ja piha-alueet Ketolantien paritalojen lämpö..ja sähkö..muutos Pidetään toukokuussa suunnittelukokous oulun seudun sähkön kanssa. Paavolankankaan varastoalue Varastorakennus valmistumassa, ovet puuttuu ja sähkötyöt aloitettu. SIVISTYSLAUTAKUNTA Kuulammen koulun piha-alue Suunnitelma tehty yhdessä käyttäjien kanssa Kirkkomännikön koulu, ulkomaalaus+leikkiv. Kirkkomännikön koulu, Jätekatos, vanhan osan ulko-ovet, puuterassi Jätekatos tehty umpinaiseksi Temmeksen koulu, vesikatto, alapohja, ulkomaalaus Murron koulu vanhan osan(1992) maalaus Murron koulu, kameravalvonta Murron koulu ja päiväkoti. Lämmitysjärj. Muuttaminen Päiväkoti Toukovakka, kiipeilyteline Aura, tietokoneohjelma kuraattori/psykologi Päiväkoti Käpytikka, ulkomaalaus Päiväkoti Käpytikka, kameravalvonta Toteutettu, 5 kameraa Päiväkoti Käpytikka, ulkovalaistus Kirjaston ja Juustolan ikkunoiden Energiakorjaus. Vapaa-aikakeskus (Punainen tupa) Murron koulun piha-alueen kunnostus,pyöräparkin parantaminen Kuulammen koulun palvelin Temmeksen koulun lähiliikuntapaikka, miniareena Uusi koulu + liikuntahalli, Matintie Suunnittelutyö etenee

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyskeskus. Jätekatos Kantahanke (sähköinen arkisto)

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus

TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus 75 TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Yrjö Meltaus Toiminta-ajatus Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta kehittämällä

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Hallinto Markku Kylén Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Hallinnon toiminta-ajatuksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva,

Lisätiedot

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kajaanin kaupunki 79 4.2.2003 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi 2001 1 990 1 999 2000 2 001 (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi 220 182 176 179 81 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010 TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 1 Sisällys 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE... 2 1.1. Strategia... 2 1.2. Saarijärven kaupungin hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV)

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto-

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentami sella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla

Lisätiedot