RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 5 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2013

2 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa korkeatasoisia teknisiä palveluita inhimillisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulosalueen kuvaus Ympäristö- ja tekninen osasto vastaa kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta, katujen- ja yleisten alueiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta, rakentamisen ohjauksesta, rakennusvalvonnasta sekä ruoka- ja siivouspalveluista. Päämäärä 2013 Seudun ja lähikuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä Tie- ja katuverkko toimivat ja ovat turvallisia, viheralueet viihtyisiä Kunnan kiinteistökannan tehokas hallinta ja käyttö Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat kunnan palvelutuotantoon liittyviä ateria- ja puhtaanapitopalveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. RAKENNUSVALVONTA Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteuma 5 / 2013 Rakennus- ym. lupien sekä asiakaspalautteen nopea käsittely määritellyissä tavoiteajoissa. Yhtenäiset toimintatavat. Rakennuslupakäsittelyaika 1 kk Poikkeamishakemuksen ja suunnittelutarveratkaisun valmistelu 3 kk. Yhteistyön kehittäminen Oulun eteläisten kuntien kanssa. Rakennusluvat käsitelty tavoiteaikataulussa. Myönnettyjä lupia yht.56 kpl. Poikkeamishakemuksia 6 kpl. Suunnittelutelutarveratkaisuhakemuksia 1 kpl. Murto-Ojakylä osayleiskaava-alueelle 2 kpl. Käsitelty tavoiteaikataulussa. Rakennuslupa pyritään käsittelemään mahdollisimman pian Suunnittelutarveratkaisut pyritään valmistelemaan mahdollisimman pian Poikkeamislupahakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman pian Sähköisten lupahakemusten käytön lisääminen.

3 LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteuma 5 / 2013 Toiminnan tehostaminen ja suhteuttaminen hyväksyttyyn talousarvioon. Valmiiksi rakennetut kadut, kevyen liikenteen väylät ja liikenneviheriöt. Liikennesuunnitelma. Asemakaava-alueiden katuverkon rakentaminen ja ylläpito. Liikenneturvallisuuden lisääminen. Teetetään yhteistyössä ELY:n kanssa, Plaana Oy:llä, valmisteilla. Kunnostetut leikkipaikat. Leikkipaikkojen rakentaminen ja ylläpito kehittämissuunnitelman mukaisesti. Päätepysäkin keskiosan vihertyöt aloitettu. Viheralueiden hoitoluokitus. Viheralueiden hoitoluo-kituksen mukainen alueiden hoidon toteuttaminen. Metsänhoitosuunnitelma Maa- ja metsätilat: Metsänhoitosuunnitelman päivittäminen. Raportti metsänhoitotoimenpiteistä Kunnan kannalta tarpeettomien metsätilojen myynti. Puujaakolan kaavamuutosalueen tiestön rakentaminen, Rantajaakolan kevyenliikenteen väylien rakentaminen valmiiksi ja Fyrstenin-kujan peruskorjaus. Katuverkon kunnon parantaminen (1) vuodessa, Koulutie Murron kevyenliikenteen väylien päällystystyön jatkaminen. Liikenneturvallisuus: kuntatiedotteeseen varataan liikenneturvallisuuspalsta Kunta osallistuu Waterpraxis hankkeeseen. Rahoituspäätös saatu, hanke käynnistyy kesäkuussa, Liminka hallinnoi. Kunta osallistuu POSKI hankkeeseen (pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon. yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla) Kairaustyöt jatkuu, loppuraportti saadaan 3 / Rakennetaan Eskolanpellon leikkipuisto. Pronssikauden leikkipuiston poistaminen. - Eskolanpellon ja Rantajaakolan viheralueiden rakentaminen ja puistojen istutukset laaditun suunnitelman mukaisesti. Päivitetään voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma vuosien 2013 ja 2014 aikana. Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus, Tyrnävän osasto on aloittanut työn. Pyritään lisäämään puun myyntiä

4 Kunnan omistamat pellot vuokrataan viljelijöille kunta osallistuu rakentajamessuille. Osallistuttiin omana osastona. KIINTEISTÖT Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteuma 5 / 2013 Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käyttösuunnitelma (määrä ja kunto, kiinteistöjen käyttöarvo, käyttöaste ja tarkoitus ym. Kiinteistöjen sähköinen huoltokirja. Toimintokohtaisen energiankulutuksen vertailu aikaisempien vuosien kulutuksiin. Kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnossapidon kehittäminen ja korjaustarpeiden kartoitus. Kiinteistöjen toiminnan mukainen energiankulutuksen hallinta Leikkivälineet ja pihavarastot kilpailutettu,kouluille ja päiväkodeille. Kirkkomännikön koululle vaihdettu taajuusmuuttaja koulun vanhalle siivelle. Energian kulutus Veden ja energiankulutuksen pienentäminen. Kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myynti. Huoltokirjan täydennys. Pumppaamon tontti myyty. Työharjoittelija on täydentänyt huoltokirjan meteriaalia.(6 viikkoa). Hankittu kulutusseuranta, lisäosa huoltokirjaohjelmaan. kiinteistökierrokset kiinteistökierrokset tehdään elo-syyskuun vaihteessa. energian- ja vedenkulutuksenhallinta. huoltokirjaohjelman tietojen täydennys ja toiminnan tehostaminen. kiinteistöjen tietoja lisätty opiskelijan toimesta. RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Kriittiset menestystekijät Mittarit Tavoite 2013 Toteuma 5 / 2013 Laadun kehittäminen Riittävä, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta Asiakaspalautteet Ravitsemussuositusten mukainen ruokalista. Kestävien valintojen Saatujen palautteiden säännöllinen käsittely. Asiakastyytyväisyyskysely puhtauspalvelun asiakkaille Asiakaspalautekyselyt tehdään elokuussa kiinteistökierrosten yhteydessä.

5 Kustannustehokkuus edistäminen Alan koulutukseen/messuihin osallistuminen Kustannukset/suorite Hävikin minimointi Terveyden edistäminen Ruokalistasuunnittelussa huomioidaan sesongit ruokalistalla Standartoidut työajat. Motivoitunut ja koulutettu henkilöstö Keväälle ja syksylle laadittu uudet ruokalistat, joissa huomioitu terveellisyys, kestäväkehitys ja sesongin mukaiset raaka-aineet. Helppohoitoiset kiinteistöt Kustannustehokkaasti tuotetut palvelut. Toteutuman seuranta Hävikin seuranta ja raportointi. Keittiöiden biojätemääriä mitataan päivittäin. Ateria- ja puhdistuspalvelujen henkilöstön seudullinen koulutuspäivä suunnitteilla. Työtehon seuranta m2/h ja rakennussuunnitteluun vaikuttaminen. Ostopalveluita ei ole käytetty 2013 aikana. Yhteistyö- ja asiakaspalautepalaverit yhteistyössä eri asiakasryhmien kanssa. Asiakaspalautekysely puhtauspalveluiden asiakkaille. Henkilöstö osallistuu alan koulutuksiin ja tapahtumiin. Kehitetään hävikin seurantaa ja raportointia. Lisätään lähiruoan käyttöä. Lähiruokamerkinnät otettu käyttöön ruokalistalla. Asiakkaille lisätty tiedotusta. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään vuosien 2013 ja 2014 aikana. Päivitystyötä aluillaan. INVESTOINNIT: Teiden ja alueiden ja kevyenliikenteen väylien päällystykset Päällystystyön urakkatarjouspyynnöt lähetetty. Työ suoritetaan kesän ja syksyn aikana. Kunnallistekniikan rakentaminen Rantajaakolan kaava-alueen kevyenliikenteen väylän rakennekerrokset ja rumputyöt metsän osalla tehty. Puujaakolan kaavamuutosalueen kunnallistekniikan rakentaminen valmistunut toukokuun lopussa siten, että rakentajat pääsevät tonteilleen. Kadut/alueet valaistus, valaisimien uusuminen

6 Valaistustyön urakkatarjouspyynnöt lähetetty. Työ suoritetaan kesän ja syksyn aikana. Uusittavat valaisimet hankittiin viime vuonna. Katuverkoston korjaus, Koulutie Työt aloitettu pintavesiviemäröinnin osalta Murronkoulun parkkialueen muutos Puut kaadettu keväällä. Valaisimista ja lämmitystolpista pyydetty tarjoukset. Työt aloitetaan kesäkuussa. Vanhojen rakennusten kunnostus Laanisen ulkorakennuksen kunnostus kesän ohjelmassa. Kattojen korjaus- ja kunnostustyöt Koivulan suunnittelutyö käynnissä. Hammashuollon uudet hoitohuoneet Työt aloitettu huhtikuun loppupuolelle. Puistot ja leikkikentät Eskolanpellon leikkipuiston kalusteet kilpailutettu. Paavolankankaan varastoalue Ei toimenpiteitä Kunnan toimi- ja vuokratilojen korjaus Paloaseman alakerran huoneiston korjaustyöt aloitettu. Koulujen kunnossapito ja kehittäminen Markkuun varaston kunnostus käynnissä Murron koulun teknisen työn purunpoiston tarjoukset pyydetty. Kuulammenkoulun volttimonttu korjattu ja varaston väliseinä rakennettu. Päiväkotien kunnossapitoja kehittäminen Leikkivälineet ja pihavarastot kilpailutettu päiväkodeille.

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä

Lisätiedot

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut.

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Tekninen lautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Tekninen lautakunta Hallinto Markku Kylén Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Hallinnon toiminta-ajatuksena on tehokkaasti ja taloudellisesti toimiva,

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 18.10.2012 18:30 Kokousaika 18.10.2012 kello 18.30-22.25 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kajaanin kaupunki 79 4.2.2003 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi 2001 1 990 1 999 2000 2 001 (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi 220 182 176 179 81 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV)

HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) HALLINTO- JA KEHITTÄMISOSASTO (10.2.2014 EV) Hallinto- ja kehittämisosasto koostuu kahdesta tulosalueesta: yleishallinto- ja elinkeinojen kehittäminen sekä tuki- ja sähköiset palvelut. Yhteenveto hallinto-

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentami sella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 30.09.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 1 Sisällys 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE... 2 1.1. Strategia... 2 1.2. Saarijärven kaupungin hallinto

Lisätiedot

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014

Kuntajakoselvitys Raahe / Pyhäjoki / Siikajoki Versio 17.9.2014 Kuntajakoselvitys / / Versio 17.9.2014 Yleistä Hallinnollisesti alueen kunnat ovat lähes samanlaisia. Vastuualueet vaihtelevat kunnan koosta riippuen ja miten toiminnot on organisoitu ja vastuut jaettu

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot