Lapin yliopisto Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin yliopisto Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja. Versio 2.4.2009"

Transkriptio

1 Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja Versio

2 2 Sisällysluettelo 1. Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja ( ) n organisaatio ja hallinto Arktisen keskuksen organisaatio ja hallinto Arktisen keskuksen hallinto Arktisen keskuksen johtoryhmä Arktisen keskuksen johtokunta Arktisen keskuksen kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta Arktisen keskuksen johtaminen Tulossopimus, TUSO Strategia 2020 ja strategian toimeenpanosuunnitelma (TPS) Toimintakertomus Kehityskeskustelut Tiedonkulku Arktisen keskuksen toiminta Tutkimus Laadunvarmistus Tiedeviestintä ja kirjasto Laadunvarmistus Tiedekeskus Laadunvarmistus Koulutus ARKTIS, Arktinen tutkijakoulu Laadunvarmistus Arctic Studies- ohjelma (ASP) Laadunvarmistus The Barents Arctic Network of Graduate Schools (BANG)/ Barentsin arktinen tutkijakouluverkosto Laadunvarmistus Luontoselvitys ja YVA-palvelut Laadunvarmistus Arktisen keskuksen talous- ja henkilöstöasiat Projektit ESS -järjestelmä Reportronic Palkkaus Matkustaminen Lomakkeet Toimitilat Arktisessa keskuksessa Muita henkilöstöasioita...31 Liitteet...32

3 3 1. Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja ( ) Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirjan tarkoitus on antaa yleiskuva Arktisesta keskuksesta, sen toiminnasta ja laadunvarmistusjärjestelmästä. Se kuvaa Arktisen keskuksen sekä n organisaatio- ja johtamisen järjestelyt, Arktisen keskuksen ja sen yksiköiden laadunvarmistusjärjestelmän sekä antaa tietoa käytännöistä työntekijöille. Tämän käsikirjan teossa on käytetty apuna n laatukäsikirjaa (hyväksytty n hallituksessa ). Käsikirjaa päivitetään vuosittain. n on tutkimuslaitos, tiedeviestijä ja tiedekeskus. Valtakunnallisena yksikkönä, mutta osana a, sillä on tärkeä rooli arktisessa ja pohjoisessa tutkimusosaamisessa Suomessa. Arktisen keskuksen tutkimus tuottaa tietoa arktisesta luonnosta sekä sen fyysisistä ja sosiaalisista ympäristöistä. Tutkimus ja koulutus on monitieteistä ja se tuottaa monenlaisia tuloksia, kuten tieteellisiä artikkeleita ja monografioita, luento- ja kenttäopetusta, jatko-opiskelijoiden ohjausta, kirjoja, näyttelyitä, audiovisuaalista materiaalia, taidetta ja filmejä. Arktisen keskuksen tutkimus palvelee hallintoa ja päätöksentekoa. Näyttelyn asiakkaita ovat koulut, paikalliset asukkaat ja matkailijat. Tiedeviestinnän tietotuotteiden asiakkaita ovat useat eri ammattiryhmät, yritykset ja päättäjät. Kaavio 1.

4 4 Arktisen keskuksen visio on olla Arktisen tutkimuksen huippuyksikkö Suomessa. on eurooppalainen maailmanluokan asiantuntija kestävässä kehityksessä, globaalimuutoksessa sekä vähemmistö- ja ympäristöoikeudessa. tulee vakiinnuttamaan itsensä sosiaalisten ja ympäristövaikutusarvioiden keskeisimpänä tutkimusinstituuttina Lapissa ja Barentsin alueella. Tämä tieto on relevanttia paikallisille ja kansallisille päätöksentekijöille, poliitikoille ja yleisölle. tulee lisäämään näkyvyyttään arktisen ja antarktisen tiedon keskeisenä tuottajana 2. n organisaatio ja hallinto Yliopiston hallinnosta on säädetty yliopistolaissa ja asetuksessa sekä n johtosäännössä.. Opetusministeriö linjaa toimintaa strategioilla ja kehittämissuunnitelmilla, jotka konkretisoituvat vuotuisissa yliopistojen ja opetusministeriön tulossopimusneuvotteluissa. Laadunvarmistuksen organisoituminen ja vastuunjako perustuu yliopiston johtosäännössä oleviin määrittelyihin organisaatiosta ja vastuunjaosta. Hallitus linjaa yliopiston laatupolitiikan ja laatustrategian,

5 5 sekä hyväksyy yliopistotasoisen laatukäsikirjan. Hallituksen tehtävänä on myös arvioida miten laadunvarmistusjärjestelmä tukee yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yliopiston strategia toimii laadunvarmistusjärjestelmän perustana. Laadunvarmistuksen kokonaisuus kattaa tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan, opetuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, johtamisen sekä hallinto- ja tukipalvelut. Yliopiston strategia määrittelee jokaiselle osa-alueelle tavoitteet, joiden pohjalta on asetettu kolmen seuraavan vuoden laatutavoitteet. Yliopiston organisaatio, hallinto ja laadunvarmistusjärjestelmä on kuvattu n laatukäsikirjassa (www.ulapland.fi/laatukäsikirjat). 3 Arktisen keskuksen organisaatio ja hallinto 3.1 Arktisen keskuksen hallinto on n erillislaitos. Arktisella keskuksella on johtaja, johtokunta, johtoryhmä ja sekä kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta. Ks. kappaleet Arktisen keskuksen monitieteiseen tutkimukseen ja opetukseen kuuluvat globaalimuutoksen ja kestävän kehityksen tutkimusryhmät, Pohjoisen vähemmistö- ja ympäristöoikeuden instituutti, luontoselvitys- ja YVA-palvelut, Arktis-tutkijakoulu sekä Arctic Studies-ohjelma. Tiedekeskusnäyttely, tiedeviestintä ja kirjasto hoitavat tiedonvälitystä. Kaavio 2. Arktisen keskuksen hallinto.

6 6 3.2 Arktisen keskuksen johtoryhmä Arktisen keskuksen johtoryhmään kuuluu johtaja, yksiköiden päälliköt, johtajan varahenkilö ja Arktisen keskuksen hallintosihteeri. Johtoryhmä on vastuussa päivittäisestä toiminnasta, hallinnollisista asioista ja kehityksen yleisistä suuntaviivoista. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti tarpeen mukaan. Johtaja: Paula Kankaanpää Tutkimusprofessori, globaalimuutos: Bruce Forbes Tutkimusprofessori, kestävä kehitys: Monica Tennberg (johtajan varajäsen) Tutkimusprofessori, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) johtaja: Timo Koivurova Tiedeviestinnän päällikkö: Liisa Kurppa Päätuottaja: Nicolas Gunslay Hallintosihteeri: Kari Haverinen

7 7 3.3 Arktisen keskuksen johtokunta Arktisen keskuksen johtokuntaan kuuluvat edustajat n tiedekunnista, n ylioppilaskunnasta ja Arktisen keskuksen henkilökunnasta. n ulkopuoliset edustajat ovat Helsingin, Turun, Oulun ja Joensuun yliopistoista, Metsäntutkimuslaitoksesta sekä Saamelaiskäräjiltä. Johtokunnan jäsenet, ks. liite 1. Arktisen keskuksen johtokunta tapaa n. 2-4 kertaa vuodessa. Päätösasioiden lisäksi johtokunta keskustelee Arktisen keskuksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista. 3.4 Arktisen keskuksen kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta Arktisella keskuksella on tieteellinen neuvottelukunta, joka on nimetty kolmivuotiskaudelle Tieteellinen neuvottelukunta kokoontuu kerran vuodessa. Neuvottelukunnan jäsenet, ks. liite 2. Arktisen keskuksen johtoryhmä valmistelee materiaalit tieteelliselle neuvottelukunnalle. Neuvottelukunnalla on neuvoa-antava ja ohjaava rooli, jonka tehtävät ovat seuraavat: - Neuvottelukunta tukee Arktisen keskuksen johtamista antamalla neuvoa tutkimussuunnittelussa tiedekoulutuksessa, tiedonhallinnassa, viestinnässä ja tutkimuspalvelujen tarjonnassa. - Neuvottelukunta neuvoo Arktisen keskuksen strategian 2020 toteuttamisessa. Neuvottelukunta arvioi onko strategiaan asetettuja tavoitteita saavutettu. - Neuvottelukunta neuvoo Arktisen keskuksen työn laadun arvioinnissa. - Neuvottelukunta tukee Arktisen keskuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä tieteellisten kumppaneiden, julkisen että yksityisen sektorin kanssa. - Neuvottelukunta tukee Arktista keskusta saamaan ulkoista rahoitusta antamalla neuvoa ja arvovaltaa keskukselle. 3.5 Arktisen keskuksen johtaminen Tulossopimus, TUSO on n valtakunnallinen yksikkö. Se tarkoittaa sitä, että 60% sen perusrahoituksesta tulee erillisenä määrärahana opetusministeriöltä ja rahoittaa 40% perusbudjetista. Budjetista neuvotellaan yliopiston rehtorin kanssa vuosittain. Arktisen keskuksen rahoitus on osa yliopiston laajempaa budjettijärjestelmää. saa syksyisin ohjeet yliopiston suunnittelu- ja rahoitusyksiköltä tulevan vuoden toiminnan ja talouden suunnitteluun. Samalla se pyytää yksikön esitykset tulevan vuoden tulossopimukseen (TUSO). Arktisen keskuksen

8 8 TUSO-esitys on valmis marraskuussa. Loka-joulukuussa yliopiston johdon kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa käydään läpi seuraavan vuoden TUSO-esitys määrällisine ja laadullisine tavoitteineen, määrärahoineen sekä hankkeineen. Samalla arvioidaan kulunutta vuotta. n toiminnanohjauksen vuotuinen sykli, kaavio 3: Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Helmikuu Maaliskuu Yliopiston TUSO:n Raportointiohjeet TPS:n Yliopiston Yliopiston kehittämispäivät valmistelu valmistelu TPS ja TUSO toimintakertomus yksiköissä Tuloskeskustelut ministeriössä ja tilinpäätös yksiköissä, rehtori-yksikön johtaja Yksiköiden itsearviointi ja raportointi Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Ministeriön TUSOn Rehtorin kurkistukset Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut vastaesitys yksiköissä, koko henkilökunta VPJ-keskustelut osallistuu Tuloskeskustelu, OPM-rehtori Lyhenteet: TUSO = tulossopimus, TPS = toimeenpanosuunnitelma, VPJ = valtion palkkausjärjestelmä, OPM = opetusministeriö Strategia 2020 ja strategian toimeenpanosuunnitelma (TPS) laatii vuosittain strategian toimeenpanosuunnitelman eli TPS:n (ennen talous- ja toimintasuunnitelma, TTS) yliopistolle joulukuun loppuun mennessä. Arktisen keskuksen strategia 2020 ohjaa keskuksen toimintaa sekä määrittelee sen profiilialueet ja kehittämisen painopisteet.

9 Toimintakertomus raportoi toiminnastaan ja voimavarojensa käytöstä vuosittain toimintakertomuksessa. Arktisen keskuksen tutkimushenkilöstön toiminnasta kerätään vuosittain tiedot julkaisuista, hankkeista ja muusta tieteellisestä, kansainvälisestä ja yhteiskunnallisesta toiminnasta Kehityskeskustelut Arktisen keskuksen yksiköiden johtaja ja päälliköt käyvät jokaisen työntekijän kanssa keväällä kehityskeskustelun sekä palkkaneuvottelut. Kuitenkin tutkijat, joiden vaativuustaso on 5 tai korkeampi, käyvät palkkaneuvottelut joka kolmas vuosi, vaikka kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa vuosittain Tiedonkulku Sisäisen tiedonkulun välineitä Arktisessa keskuksessa ovat: - johtoryhmän kokoukset - yksikköpalaverit - toimistohenkilökunnan kokoukset - henkilöstöpalaverit ja kehittämispäivät - viikoittainen sähköpostimemo - sähköpostilista (ak-lista) - intranet ja ilmoitustaulut (esim. johtokunta ja muu kirjallinen materiaali) - n viestinnän sähköpostiviestit ja muu tiedotus Arktisen keskuksen sähköpostilistalle (ak-lista) kaikki henkilökuntaan kuuluvat voivat laittaa ilmoituksia tulevista tapahtumista tai muita tiedotuksia. Säännöllisessä käytössä on myös Arktinen viikkomemo, joka lähetetään viikoittain sähköpostilla henkilökunnalle. Siinä tiedotetaan Arktisen keskuksen ajankohtaisista asioista, esim. vieraista, rahoitusuutisista, luennoista, kokouksista, matkoista ja lomista. Koko henkilökunnalta pyydetään aineistoa sähköpostimemoon viikoittain. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös ilmoitustauluilla. Arktisen keskuksen syyskuisten henkilöstöpäivien lisäksi keväisin järjestetään yhteinen kevätretki tai tapahtuma. Henkilökuntatilaisuuksissa johtaja antaa katsauksen asioista ja käydään keskustelua ajankohtaisista asioista.

10 10 Arktisen keskuksen jokainen yksikkö pitää säännöllisesti omia palaverejaan, joissa käsitellään ajankohtaisia yliopiston, Arktisen keskuksen ja yksikön asioita. Myös kehityskeskustelut ovat osa Arktisen keskuksen tiedonkulkua. Arktisen keskuksen ja yliopiston välinen tiedonkulku jaksottuu TUSO-vuoden raportointi- ja sopimuskierron mukaan. Arktisen keskuksen edustaja on läsnä kokouksissa yliopiston hallituksen, tiedekuntien ja muissa työryhmissä pitkin vuotta. Arktisen keskuksen johtaja on yliopiston vararehtori ja tiedeneuvoston puheenjohtaja. on tärkeässä asemassa yliopiston Arktisen ja pohjoisen tutkimusohjelmassa. n viestinnän tiedotteet tulevat Arktiseen keskukseen ja puolestaan toimittaa kaikki tiedotteensa ylipiston viestinnälle. Lapin ylipiston ja Arktisen keskuksen verkkosivut on linkitetty ristiin. Arktisen keskuksen jatko-opiskelijat ovat n tiedekuntien opiskelijoita ja osallistuvat omien tiedekuntiensa seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin. Arktisella keskuksella on talon ulkopuolisia hankkeita ja partnereita. Arktisen keskuksen johtokunta toimii myös tiedonvälityksen kanavana Arktisen keskuksen ulkopuolelle. Arktisen keskuksen tiedeviestintäyksikkö ja kirjasto sekä tiedekeskusnäyttely välittävät tietoa päätöksentekijöille, Arktiselle neuvostolle, Barentsin neuvostolle, ministeriöille, alueellisille ja paikallisille yhteistyökumppaneille, suurelle yleisölle sekä koululaisille. Arktisen keskuksen kirjastoa käyttävät sekä tutkijat että vierailijat. IPY-verkkosivut tiedottavat Kansainvälisestä polaarivuodesta (International Polar Year). Arktinen keskus ja sen tutkijat osallistuvat aktiivisesti Kansainvälisen polaarivuoden tutkimus- ja tiedonvälityshankkeisiin. välittää tietoa arktisen tutkimuksen tuloksista myös kansalliselle ja kansainväliselle medialle. Palautteen antaminen Arktisen keskuksen sisällä tapahtuu normaalin päivittäisen toiminnan ja arkisen kanssakäymisen kautta. Arktisen keskuksen kahvihuoneessa on palautelaatikko, johon työntekijät voivat nimettöminä jättää ehdotuksia yms.

11 11 4. Arktisen keskuksen toiminta 4.1 Tutkimus on kansainvälinen tiedeinstituutti, joka houkuttelee tutkijoita kaikkialta maailmasta. Arktisen keskuksen tutkimus on monitieteistä. Tästä syntyvä luova työ mahdollistaa tutkimusyhteistyön uusia ja kokeellisia muotoja. Monitieteinen tutkimus myötävaikuttaa jokaisen yksittäisen tutkijan erityisalan kehittymiseen. Arktisen keskuksen monitieteisyyttä toteutetaan laadukkaasta erikoistumisesta tinkimättä. Arktisessa keskuksessa tehdään tutkimusta kolmessa tutkimusryhmässä: - Globaalimuutoksen tutkimusryhmä johtajana tutkimusprofessori Bruce Forbes Luontoselvitys ja YVA-palvelut Ilmastonmuutoksen ja glasiologian tutkimusryhmä - Kestävän kehityksen tutkimusryhmä johtajana tutkimusprofessori Monica Tennberg Arktisten alkuperäiskansojen ja saamen tutkimuksen toimisto - Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) johtajana tutkimusprofessori Timo Koivurova Laadunvarmistus Yliopistossa toimii hallituksen asettama tiedeneuvosto, jonka puheenjohtaja on tutkimuksesta vastaava vararehtori. Tiedeneuvosto on asiantuntijaelin tutkimustoiminnan edistämisessä, tutkimusedellytysten, tutkimuspolitiikan, tutkimuksen laatuun ja arviointiin sekä tutkijan uran edistämiseen liittyvissä asioissa. Se valmistelee hallitukselle esityksiä yliopiston tutkimuksen painopistealoiksi sekä laatii yliopiston sisäisten tutkimusmäärärahojen jaon periaatteet. Tiedeneuvosto on myös yliopiston tutkimuseettinen elin. Yliopisto on sitoutunut siihen, että yliopiston tutkimustoiminnassa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan n tutkimuseettiset toimintaohjeet oppaaseen koottuja ohjeita. Yliopistossa on lisäksi eettinen säännöstö ssa

12 12 noudatettavista eettisistä periaatteista ja menettelytavoista. Ks. liite 3 Tutkimusprojektiopas (http://www.ulapland.fi/?deptid=28254) ja liite 4 n tutkimuseettiset toimintaohjeet (http://www.ulapland.fi/?deptid=25559). Tutkimusta sääntelevät monet lait ja asetukset sekä yliopiston sisäiset ohjeet, joista keskeisimpiä ovat seuraavat: Yliopistolaki Valtion talousarviosta annettu laki ja asetus Valtion maksuperustelaki ja asetus Arvonlisäverolaki Valtion virkamieslaki ja -asetus Laki viranomaisten toiminnasta julkisuudessa Hallintolaki Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Yhdenvertaisuuslaki Tekijänoikeutta koskeva lainsäädäntö Patenttilaki Laki korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin Laki kilpailunrajoituksista Hankintoja koskeva lainsäädäntö n taloussääntö n projektiohjeet: KTK, TTK ja Mela Hankehallinnon ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen opas Tutkimuksen projektiopas ssa (tekeillä) Hyvä tieteellinen käytäntö ssa (tekeillä) Tieteellistä laatua arvioidaan jatkuvasti tiedeyhteisön vakiintuneiden arviointikäytäntöjen avulla. Tieteellinen vastuu on jokaisella tutkijalla, mutta yliopiston strategisten linjausten mukaisesti kunkin tiedekunnan ja yksikön johtaja on vastuussa yksikössä suoritettavan tutkimuksen alueesta, laadusta, hallinnoinnista ja voimavaroista tutkimuksen johtajien ja professorien kanssa. Tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laatutavoitteet vv : - Yliopiston strategisen toiminnanohjauksen avulla ohjataan ja seurataan tiedekuntia

13 13 - ja yksiköitä toteuttamaan painopistealueille suuntautuvaa tutkimustoimintaa. - Muodostetaan tutkimusryhmiä erityisesti yliopiston, tiedekuntien ja tutkimusyksi- - köiden painopistealueille. - Tutkimushenkilökunnan rekrytoinneissa tiedekunnat ja yksiköt noudattavat yliopiston tutkimusprofiilia ja vahvistavat omia painoalueitaan. - Tehostetaan kansainvälistä tutkijarekrytointia. - Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden rekrytointi suunnitellaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. - Järjestetään koulutusta tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan sekä innovatiivisten - työryhmien johtamiseen. - Organisoidaan kansainvälisen tutkimusrahoituksen tukipalvelut. - Tiedekunnille ja yksiköille asetetaan ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrärahatavoitteet. - Asetetaan julkaisutavoitteet tutkimus- ja opetushenkilökunnalle ja huomioidaan - julkaisemiseen tarvittava ajankäyttö. - Referee-sarjoissa julkaistaan vähintään yhtä paljon kuin kyseessä olevalla tutkimus- - alalla keskimäärin. - Osallistutaan tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ulkopuolisiin arviointeihin. - Yliopistossa on vähintään yksi tutkimuksen huippuyksikkö. Tutkimustulokset ovat pääsääntöisesti julkisia, tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käytettävissä. Tutkijat itse valitsevat tieteellisen julkaisufoorumin ja muut julkaisemistavat. Täydentävän rahoituksen tutkimuksen raportoinnissa noudatetaan rahoituspäätöstä, rahoittajan antamia ehtoja ja mahdollista tutkimussopimusta. Yliopiston viestintäpalvelut ja Arktisen keskuksen tiedenäyttely tiedottavat omalta osaltaan tuloksista suurelle yleisölle. Yliopistolla on omia tiedekuntien ja yksiköiden julkaisusarjoja, jotka tarjoavat kanavan väitöskirjoille ja muille yliopistossa tehdyille tutkimuksille ja selvityksille. Yliopiston kirjaston yhtenä vastuualueena toimiva yliopistopaino julkaisee yliopiston monografioita. Tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tuloksellisuutta yliopisto mittaa arviointi-indikaattoreiden avulla. Ne kuvaavat tutkimuksen laatua, tutkimusverkostoja, rahoitusta ja julkaisujen määrää. Julkaisutiedot kootaan vuosittain yliopiston HILLA-tietokantaan ja Kota-tietokantaan.

14 14 Tutkimusta tukeva hallinto ja tutkimusprosessien sujuvuus auttavat tutkijoiden työtä sekä tutkimuksen johtamista, ohjausta ja kehittämistä. Ks. tutkimuksen prosessikaaviot, kaavio 3: Ideasta suunnitelmaan ja kaavio 4: Tutkimuksen toteuttaminen. Tutkimusprosessi ssa Kaavio 4. Ideasta suunnitelmaan.

15 15 Tutkija/tutkijat Yhteistyökumppanit Yksikkö Hallinto Rahoittaja Viestintäpalvelut Tutkimussuunnitelman aloitus Tutkimusidea syntyy LaY:n strategian tuki Muodostetaan tutkimusryhmä (tutkijat ja jatko-opiskelijat) Neuvotellaan y hteisty östä sidosryhmän kanssa Tiedotus Tutkimussuunnitelma Kommentointi Kommentointi Kielenhuolto Konsultointi / Mahdollinen aiehaku Budjetoidaan tutkimushanke Neuvotellaan rahoitussuunnitelmasta (tilat, sivukulut ym.) Neuvottelut Valmis hakemus esiteltäväksi Kielentarkastus Konsultointi Johtaja hyväksyy Rehtori hyväksyy - yliopisto sitoutuu Tarvittaessa hakemuksen täydentäminen Hakemuskäsittely Saadaan tieto rahoittajalta Rahoituspäätös Tiedotetaan Tiedotus Tiedotus Tiedotus rahoituspäätöksestä Projektin avaus Projekti käynnistyy

16 16 Kaavio 5. Tutkimuksen toteuttaminen. Tutkija/tutkijat Yksikkö Hallinto Rahoittaja Viestintäpalvelut Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden rekrytointi Palvelussuhde syntyy (HAS) Tutkijat aloittavat ty önsä Tutkimussopimusneuvottelut Infrapalvelut (ATK, HATI, kirjasto ja kielenhuolto) TUTKIMUS-/ TAITEELLINEN TYÖ Tutkimusryhmän toiminta: julkaiseminen, konferenssit ja v erk ostot, laadunvalvonta, tutk imuk sen tunnetuksi tekeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, uusien tutkimuideoiden synty minen Toimintakertomus - raportointi Yksikön tulossopimusneuv ottelu ja kehityskeskustelu Tutkimuksen hyödyntäminen opetuksessa Tulosneuvottelu rehtorin kanssa Väliraportti Tiedotus Tutkimus valmistuu ja julkaistaan Loppuraportti 4.2 Tiedeviestintä ja kirjasto Arktisen keskuksen tiedeviestintä, tiedekeskusnäyttely ja kirjasto välittävät tietoa arktisen alueen uusimmasta tutkimuksesta. Tiedeviestinnän päätehtävä on tarjota ammattimaista tietoa internetissä tutkijoille ja erityisasiantuntijaryhmille. Se myös tuottaa popularisoituja verkkosivuja sekä tiedekeskuksen muokkaamasta että muusta arktisesta tiedosta laajemmalle yleisölle, esim. asiasta kiinnostuneille, opiskelijoille ja koululaisille.

17 Laadunvarmistus Tiedeviestinnän laadunvarmistusjärjestelmällä tarkoitetaan menettelytapoja, joiden avulla turvataan toiminnan järjestelmällistä toteuttamista, kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmällä varmistetaan strategisten tavoitteiden toteutuminen. Tiedeviestinnän laadunvarmistusjärjestelmä on dokumentoitu toimintakäsikirjaan, joka koostuu prosessikartasta ja kartan toimintojen kuvauksista (saatavilla Arktisen keskuksen laatua käsitteleviltä verkkosivuilta). Tiedeviestintä, osana Arktista keskusta, lisää tietämystä ja ymmärrystä arktisista aiheista kokoamalla ja viestittämällä niistä tietoa asiantuntijoille ja suurelle yleisölle. Se kokoaa, välittää ja popularisoi tietoa arktisista aiheista kotimaisille ja kansainvälisille asiantuntijoille ja suurelle yleisölle Arktisen keskuksen tutkimuksen ja tiedekeskusnäyttelyn strategisena kumppanina. Kaavio 6.

18 18 Tiedeviestinnän laadunhallinta muodostuu seuraavista osista: prosessikartta toiminnoista eli prosesseista kirjalliset prosessikuvaukset, jotka löytyvät tiedeviestinnän Intrasta Optimasta, jossa ne ovat koko tiedeviestinnän henkilöstön käytössä. Prosessikartta ja toimintojen kuvaukset toimivat tiedeviestinnän laatu- ja toimintakäsikirjana. Prosessikartta koostuu tiedeviestinnän ydin-, tuki- ja kehitysprosesseista. Ydinprosessit muodostuvat niistä keskeisistä tehtävistä, joita varten tiedeviestintä on olemassa: YDINPROSESSIT Y1 Tiedon tuottaminen Y1.1 Verkkoaineiston sisällöllinen tuottaminen Y1.2 Verkkoaineiston tekninen tuottaminen Y1.3 Verkkoaineiston ylläpito Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Kehittämishankkeiden toteuttaminen Tiedon välittäminen Y3.1 Verkkotiedottaminen Y3.2 Lehtiartikkeleiden ja tiedotteiden tuottaminen Y3.3 Toiminnan esittelyt Y3.4 Esitteiden tuottaminen Y3.5 Julkaisujen vaihto Y3.6 Julkaisujen myynti Y3.7 Teemaviestintä/Kirjanäyttelyt Y3.8 Kouluyhteistyö Asiakaspalvelu Y4.1 Tiedonhaut Y4.2 Henkilökohtainen neuvonta Y4.3 Lainaus Y4.4. Kirjaston ylläpito Tiedonhankinnan koulutus Atk- ja AV-asiantuntijapalvelut Y6.1 Konferenssi- ja kokouspalvelut Y6.2 Käytön tuki ja neuvonta Y6.3 Tiedekeskuksen tekniikan ylläpito Y6.4 Atk-suunnittelu Y6.5. Atk-hankinnat Y6.6. Koneiden asentaminen Y6.7. Ohjelmistojen asentaminen Y6.8. Korjaaminen

19 19 Tukiprosessit tuottavat palveluita ydinprosesseille tai toisille tukiprosesseille. Kehitysprosessit parantavat sekä ydin- että tukiprosessien suorituskykyä esim. tietämyksen hallinta (mm. hiljaisen tiedon siirtäminen). Prosesseille on nimetty prosessivastaavat, jotka huolehtivat prosessikuvauksen päivittämisestä Optimaan. Tiedeviestintä työskentelee tiiminä. Säännöllisissä palavereissa käydään läpi tehtäviin liittyviä prosesseja ja palautteita. kehittämistavoitteiden seuranta työtulosten arviointia kehitetään, jotta vaikutuksia voidaan seurata laaditaan suunnitelma palautteen keräämiseksi määräajoin selvitetään resurssikartoituksella työpanoksen kohdistuminen eri prosesseille. Tulosten perusteella voidaan katsoa onko henkilöstöresurssit kohdennettu oikein. Toimintatapojen kehittäminen on jatkuvaa. Toimintaympäristön ja tietojärjestelmien muutosten asettamat haasteet nostavat esiin uusia palvelujen ja toimintojen kehittämistarpeita. Uudenlainen toimintaympäristö edellyttää myös osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja tarvittaessa myös resurssien uudelleen kohdentamista. Yhteyshenkilö: Liisa Kurppa 4.3 Tiedekeskus Muuttuva Arktis-tiedekeskusnäyttely popularisoi arktista tietoa näyttelyvieraille. Se esittelee pohjoisten alueiden olosuhteita, luontoa, kulttuureja ja arktisiin olosuhteisiin sopeutumista sekä monitieteistä arktista tutkimusta. Näyttelyssä tuodaan esille pohjoisten alueiden muutoksia, kuten ilmastonmuutosta ja alkuperäiskansojen asemaa muuttuvassa maailmassa. Tiedekeskuksen tehtävä on: - Kehittää näyttelyä ja siihen liittyviä toimintoja, joissa tieteestä kerrotaan ja sitä koetaan opettavalla ja viihdyttävällä tavalla laajalle yleisölle;

20 20 - Tiedottaa ajankohtaisista arktisista tutkimuksista ja sen tuloksista yleisölle, matkailijoille, perheille ja kouluille; - Tiedeviestintäkoulutus osa tiedekeskuksen strategiaa lähentyä yliopiston perustehtävää eli opettamista n opiskelijoille järjestetty seminaari, jota suunnitellaan toteuttavaksi uudestaan, mahdollisesti vakiintuneena osana opetustarjontaa Tiedekeskuksen strategiset tavoitteet: - Lisätä yleisön tietoisuutta arktisesta tutkimuksesta sekä sen mielenkiintoa arktisiin asioihin näyttelyiden avulla; - Osaltaan parantaa arktisen tiedon välitystä ja sen ymmärrystä arktisen tutkimuksen popularisoinnin avulla; - Tehdä tiede houkuttelevaksi nuorisolle sekä tiedottaa yleisöä ajankohtaisista arktisista asioista verkostoitumalla koulujen ja koulutuspalvelujen kanssa; - Olla koulutuksen ja turismin alalla merkittävä toimija näyttelyn aktiviteettien kehittämisen kautta; - Osallistumalla kansainvälisiin projekteihin tiedekeskus osaltaan myötävaikuttaa tiedeviestinnän työkalujen kehittämiseen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. - Toimia Edutainment palvelujen tuottajana (turismin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin kohdentamalla markkinointia turismin alan toimijoihin Laadunvarmistus Operatiiviset laadunvarmistusta tukevat metodit: Näyttely-yksikön laadunvarmistus pohjautuu useisiin sisäisiin prosesseihin, jotka liittyvät näyttelyn aktiviteetteihin. Prosessikuvaus on ohjenuorana työn laadun takaamisessa (prosessikuvaukset löytyvät Arktisen keskuksen laatu-verkkosivuilta internetistä). Laaduntarkkailun metodit pohjautuvat neljään päälähestymistapaan: Yksikkökokous: - yksikkökokous, - suunnittelukokous, - näyttelyn ylläpitopäiväkirja, - palaute käyttäjiltä

21 21 Näyttely-yksikkö pitää säännöllisiä kokouksia, joissa henkilökunta raportoi, jos näyttelyssä tai muissa aktiviteeteissa on huomattu ongelmia. Sitten tiimi tekee ratkaisusuunnitelman ja tehtävät ongelman ratkaisemiseksi jaetaan tiimin kesken. Suunnittelukokous: Suunnittelukokoukset liittyvät näyttelyn ja projektien tuottamiseen. Se ovat pääväline, jonka avulla seurataan prosessia, jaetaan tehtävät ja laaditaan aikataulu. Kokouksissa suunnitelmaa sovitetaan tarpeisiin ja henkilökunnan vaatimuksiin sekä arvioidaan sen edistymistä. Suunnittelukokouksiin osallistuvat näyttelytiimin jäsenet ja lopulta myös konsultit, asiantuntijat, tiedemiehet, sekä urakoitsijat ja aliurakoitsijat. Ylläpitopäiväkirja: Näyttely-yksikkö seuraa ja varmistaa näyttelyn osien ja teknologian laatua ylläpitopäiväkirjan avulla. Päiväkirjassa on kaikki tekninen informaatio, tavaran toimittajat, tieto ja päivämäärät tehdyistä ylläpitotöistä eli tarkistukset, korjaukset, vaihtamiset jne. Näyttelytilojen ylläpito ja tarkistaminen on yksikön teknisen henkilökunnan työtä. Heistä on aina ainakin yksi paikalla teknisten ongelmien varalta. Käyttäjien palaute: Näyttelyvierailta kootaan palautetta, jotta varmistetaan asiakaspalvelun laatu. Palaute kootaan systemaattisesti kyselylomakkeen avulla, jonka vieraat saavat näyttelyssä käynnin jälkeen. Näyttelyyksikkö kerää säännöllisesti myös perusteellisempia asiakastutkimuksia kyselylomakkeiden sekä asiakaskeskustelujen ja haastattelujen avulla. Näkyvyys mediassa on myös yksi keino kerätä palautetta ja se toimii indikaattorina työn ja aktiviteettien kehittämisen arvioinnissa. Yhteyshenkilö: Nicolas Gunslay, päätuottaja 4.4 Koulutus

22 22 Arktisessa keskuksessa ARKTIS-tutkijakoulu ja Barents Arctic Network of Graduate Schools (BANG) vastaavat jatkokoulutuksesta ja Arctic Studies Program perusopintotason koulutuksesta. Erityisesti opiskelijoiden ohjauksessa eräs ohjauksen ja laadun kehittämiseen tähtäävä laadun varmistamistoimenpide on itsearviointi. n jatkokoulutusta antavien yksiköiden käyttöön on kehitetty itsearviointityökalu (Tieteellisen jatkotutkintokoulutuksen itsearviointimatriisi), jonka avulla yksiköt arvioivat eri osatekijöiden suhteen tieteellisen jatkotutkintokoulutuksensa laatua neliportaisen kriteeristön avulla (puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt). Yksiköt tekevät jatkokoulutuksen itsearvioinnin kerran vuodessa. Tulokset raportoidaan rehtorille osana yliopiston toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmää kurkistusneuvottelujen yhteydessä. Itsearvointien yhteenvedot lähetetään kerran vuodessa tiedoksi opetusneuvostolle ARKTIS, Arktinen tutkijakoulu ARKTIS-tutkijakoulun perustehtävä on kouluttaa tohtoreita, joilla on erityistä asiantuntemusta arktisissa tutkimuskysymyksissä. Tutkijakoulu tuottaa väitöskirjoja, korkean tason kansainvälistä tutkimusta ja ammattimaisia tutkijoita. ARKTIS-tutkijakoulu rekrytoi jatko-opiskelijoita, tarjoaa heille ohjausta ja jatkokoulutusta, auttaa opiskelijoita löytämään rahoitusta, tukee opiskelijoiden liikkuvuutta ja muodostaa kansallisen ja kansainvälisen Arktisen tutkimuksen verkoston. Koululla on 20 jatko-opiskelijaa, jotka ovat kirjoilla Lapin, Oulun, Helsingin ja Joensuun yliopistoissa. Koulu on saanut kaksi kertaa opetusministeriön rahoitusta viiteen kokopäiväiseen jatkoopiskelijapaikkaan toimintansa aikana (kausille ja ). Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi ARKTIS kouluttaa kansainvälisiä opiskelijoita, jotka väittelevät tutkijakoulun suomalaisissa yhteistyöyliopistoissa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus on n. 25 %. Koulun työkielenä on englanti. ARKTIS-tutkijakoulun erityiset tavoitteet ovat: - edistää erilaisten tieteenalojen yhteistyötä ja vuoropuhelua arktisessa tutkimuksessa - nostaa arktisten kysymysten monitieteellisen tutkimuksen tieteellistä tasoa ja arvostusta - tehostaa tutkijankoulutusta

JOHTOKUNTA Kokous 2/2008 ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. Ilmoitusasiat. 3. Arktisen keskuksen strategia (liite)

JOHTOKUNTA Kokous 2/2008 ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. Ilmoitusasiat. 3. Arktisen keskuksen strategia (liite) JOHTOKUNTA 18.6.2008 Kokous 2/2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Arktisen keskuksen strategia (liite) 4. Erikoistutkijan virka, erityisalana kansainvälinen ympäristöoikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta JOHTOKUNTA 20.08.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran täyttäminen (liite 1), äänestyspöytäkirja 4

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

Johtokunta Paula Kankaanpää Kokous 3/2008 Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone. Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: Esittelijät:

Johtokunta Paula Kankaanpää Kokous 3/2008 Paikka: Arktinen keskus Thule kokoushuone. Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: Esittelijät: LAPIN YLIOPISTO Arktinen keskus 8.12.2008 Johtokunta 341 2768 _ Aika Tiistai 2.12.2008 klo 14.00 16.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: t: +, pj + +Kari Laine _ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 3.11.2015 Kokous 7/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Strateginen rasti 15.5.2013: Hyvä tieteellinen käytäntö opetuksessa Markku Ihonen TENK:n ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Yksi Suomen oikeustieteellisistä keskuksista sijaitsee Lapin yliopistossa Rovaniemellä. Yliopiston oikeustieteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja 7.10.2009 Versio 1.00 Koulutus- ja tutkimuspalvelut 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMINEN... 3 1.1 KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUJEN PERUSTEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Kokous 2/2007 Paikka: Hallituksen kokoushuone

Kokous 2/2007 Paikka: Hallituksen kokoushuone 1 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n mukaa kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA

TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA TIEDONHANKINNAN JA HALLINNAN OPETUS AVOIMEN TIEDON KESKUKSESSA Mirja Laitinen Tietopalvelupäällikkö, pedagoginen johtaja 4.10.2016 Tiedonhankinnan ja hallinnan opetuksen tavoitteet OPS2017 Rehtorin linjaukset:

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016, Turku Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori, Jyväskylän yliopisto Tausta JY:n strategian toimenpideohjelma 2015-2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ

LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ LAPIN YLIOPISTON PERUSOPETUKSEN OPISKELIJAPALAUTEJÄRJESTELMÄ Yhdeksi perusopetuksen laatutavoitteeksi on määritelty kattava opetuksen palautejärjestelmä, jonka keskeinen osa on opiskelijapalaute. Laadukasta

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS

LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS LAPIN YLIOPISTON HALLINTOYKSIKÖN TYÖJÄRJESTYS Annettu Rovaniemellä 30 päivänä lokakuuta 2009 Lapin yliopiston rehtori, kuultuaan yliopiston yhteistyöneuvostoa, on 5 päivänä lokakuuta 2009 annetun Lapin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot