Lapin yliopisto Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin yliopisto Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja. Versio 2.4.2009"

Transkriptio

1 Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja Versio

2 2 Sisällysluettelo 1. Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja ( ) n organisaatio ja hallinto Arktisen keskuksen organisaatio ja hallinto Arktisen keskuksen hallinto Arktisen keskuksen johtoryhmä Arktisen keskuksen johtokunta Arktisen keskuksen kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta Arktisen keskuksen johtaminen Tulossopimus, TUSO Strategia 2020 ja strategian toimeenpanosuunnitelma (TPS) Toimintakertomus Kehityskeskustelut Tiedonkulku Arktisen keskuksen toiminta Tutkimus Laadunvarmistus Tiedeviestintä ja kirjasto Laadunvarmistus Tiedekeskus Laadunvarmistus Koulutus ARKTIS, Arktinen tutkijakoulu Laadunvarmistus Arctic Studies- ohjelma (ASP) Laadunvarmistus The Barents Arctic Network of Graduate Schools (BANG)/ Barentsin arktinen tutkijakouluverkosto Laadunvarmistus Luontoselvitys ja YVA-palvelut Laadunvarmistus Arktisen keskuksen talous- ja henkilöstöasiat Projektit ESS -järjestelmä Reportronic Palkkaus Matkustaminen Lomakkeet Toimitilat Arktisessa keskuksessa Muita henkilöstöasioita...31 Liitteet...32

3 3 1. Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirja ( ) Arktisen keskuksen toiminta- ja organisaatiokäsikirjan tarkoitus on antaa yleiskuva Arktisesta keskuksesta, sen toiminnasta ja laadunvarmistusjärjestelmästä. Se kuvaa Arktisen keskuksen sekä n organisaatio- ja johtamisen järjestelyt, Arktisen keskuksen ja sen yksiköiden laadunvarmistusjärjestelmän sekä antaa tietoa käytännöistä työntekijöille. Tämän käsikirjan teossa on käytetty apuna n laatukäsikirjaa (hyväksytty n hallituksessa ). Käsikirjaa päivitetään vuosittain. n on tutkimuslaitos, tiedeviestijä ja tiedekeskus. Valtakunnallisena yksikkönä, mutta osana a, sillä on tärkeä rooli arktisessa ja pohjoisessa tutkimusosaamisessa Suomessa. Arktisen keskuksen tutkimus tuottaa tietoa arktisesta luonnosta sekä sen fyysisistä ja sosiaalisista ympäristöistä. Tutkimus ja koulutus on monitieteistä ja se tuottaa monenlaisia tuloksia, kuten tieteellisiä artikkeleita ja monografioita, luento- ja kenttäopetusta, jatko-opiskelijoiden ohjausta, kirjoja, näyttelyitä, audiovisuaalista materiaalia, taidetta ja filmejä. Arktisen keskuksen tutkimus palvelee hallintoa ja päätöksentekoa. Näyttelyn asiakkaita ovat koulut, paikalliset asukkaat ja matkailijat. Tiedeviestinnän tietotuotteiden asiakkaita ovat useat eri ammattiryhmät, yritykset ja päättäjät. Kaavio 1.

4 4 Arktisen keskuksen visio on olla Arktisen tutkimuksen huippuyksikkö Suomessa. on eurooppalainen maailmanluokan asiantuntija kestävässä kehityksessä, globaalimuutoksessa sekä vähemmistö- ja ympäristöoikeudessa. tulee vakiinnuttamaan itsensä sosiaalisten ja ympäristövaikutusarvioiden keskeisimpänä tutkimusinstituuttina Lapissa ja Barentsin alueella. Tämä tieto on relevanttia paikallisille ja kansallisille päätöksentekijöille, poliitikoille ja yleisölle. tulee lisäämään näkyvyyttään arktisen ja antarktisen tiedon keskeisenä tuottajana 2. n organisaatio ja hallinto Yliopiston hallinnosta on säädetty yliopistolaissa ja asetuksessa sekä n johtosäännössä.. Opetusministeriö linjaa toimintaa strategioilla ja kehittämissuunnitelmilla, jotka konkretisoituvat vuotuisissa yliopistojen ja opetusministeriön tulossopimusneuvotteluissa. Laadunvarmistuksen organisoituminen ja vastuunjako perustuu yliopiston johtosäännössä oleviin määrittelyihin organisaatiosta ja vastuunjaosta. Hallitus linjaa yliopiston laatupolitiikan ja laatustrategian,

5 5 sekä hyväksyy yliopistotasoisen laatukäsikirjan. Hallituksen tehtävänä on myös arvioida miten laadunvarmistusjärjestelmä tukee yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yliopiston strategia toimii laadunvarmistusjärjestelmän perustana. Laadunvarmistuksen kokonaisuus kattaa tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan, opetuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, johtamisen sekä hallinto- ja tukipalvelut. Yliopiston strategia määrittelee jokaiselle osa-alueelle tavoitteet, joiden pohjalta on asetettu kolmen seuraavan vuoden laatutavoitteet. Yliopiston organisaatio, hallinto ja laadunvarmistusjärjestelmä on kuvattu n laatukäsikirjassa (www.ulapland.fi/laatukäsikirjat). 3 Arktisen keskuksen organisaatio ja hallinto 3.1 Arktisen keskuksen hallinto on n erillislaitos. Arktisella keskuksella on johtaja, johtokunta, johtoryhmä ja sekä kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta. Ks. kappaleet Arktisen keskuksen monitieteiseen tutkimukseen ja opetukseen kuuluvat globaalimuutoksen ja kestävän kehityksen tutkimusryhmät, Pohjoisen vähemmistö- ja ympäristöoikeuden instituutti, luontoselvitys- ja YVA-palvelut, Arktis-tutkijakoulu sekä Arctic Studies-ohjelma. Tiedekeskusnäyttely, tiedeviestintä ja kirjasto hoitavat tiedonvälitystä. Kaavio 2. Arktisen keskuksen hallinto.

6 6 3.2 Arktisen keskuksen johtoryhmä Arktisen keskuksen johtoryhmään kuuluu johtaja, yksiköiden päälliköt, johtajan varahenkilö ja Arktisen keskuksen hallintosihteeri. Johtoryhmä on vastuussa päivittäisestä toiminnasta, hallinnollisista asioista ja kehityksen yleisistä suuntaviivoista. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti tarpeen mukaan. Johtaja: Paula Kankaanpää Tutkimusprofessori, globaalimuutos: Bruce Forbes Tutkimusprofessori, kestävä kehitys: Monica Tennberg (johtajan varajäsen) Tutkimusprofessori, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) johtaja: Timo Koivurova Tiedeviestinnän päällikkö: Liisa Kurppa Päätuottaja: Nicolas Gunslay Hallintosihteeri: Kari Haverinen

7 7 3.3 Arktisen keskuksen johtokunta Arktisen keskuksen johtokuntaan kuuluvat edustajat n tiedekunnista, n ylioppilaskunnasta ja Arktisen keskuksen henkilökunnasta. n ulkopuoliset edustajat ovat Helsingin, Turun, Oulun ja Joensuun yliopistoista, Metsäntutkimuslaitoksesta sekä Saamelaiskäräjiltä. Johtokunnan jäsenet, ks. liite 1. Arktisen keskuksen johtokunta tapaa n. 2-4 kertaa vuodessa. Päätösasioiden lisäksi johtokunta keskustelee Arktisen keskuksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista. 3.4 Arktisen keskuksen kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta Arktisella keskuksella on tieteellinen neuvottelukunta, joka on nimetty kolmivuotiskaudelle Tieteellinen neuvottelukunta kokoontuu kerran vuodessa. Neuvottelukunnan jäsenet, ks. liite 2. Arktisen keskuksen johtoryhmä valmistelee materiaalit tieteelliselle neuvottelukunnalle. Neuvottelukunnalla on neuvoa-antava ja ohjaava rooli, jonka tehtävät ovat seuraavat: - Neuvottelukunta tukee Arktisen keskuksen johtamista antamalla neuvoa tutkimussuunnittelussa tiedekoulutuksessa, tiedonhallinnassa, viestinnässä ja tutkimuspalvelujen tarjonnassa. - Neuvottelukunta neuvoo Arktisen keskuksen strategian 2020 toteuttamisessa. Neuvottelukunta arvioi onko strategiaan asetettuja tavoitteita saavutettu. - Neuvottelukunta neuvoo Arktisen keskuksen työn laadun arvioinnissa. - Neuvottelukunta tukee Arktisen keskuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä tieteellisten kumppaneiden, julkisen että yksityisen sektorin kanssa. - Neuvottelukunta tukee Arktista keskusta saamaan ulkoista rahoitusta antamalla neuvoa ja arvovaltaa keskukselle. 3.5 Arktisen keskuksen johtaminen Tulossopimus, TUSO on n valtakunnallinen yksikkö. Se tarkoittaa sitä, että 60% sen perusrahoituksesta tulee erillisenä määrärahana opetusministeriöltä ja rahoittaa 40% perusbudjetista. Budjetista neuvotellaan yliopiston rehtorin kanssa vuosittain. Arktisen keskuksen rahoitus on osa yliopiston laajempaa budjettijärjestelmää. saa syksyisin ohjeet yliopiston suunnittelu- ja rahoitusyksiköltä tulevan vuoden toiminnan ja talouden suunnitteluun. Samalla se pyytää yksikön esitykset tulevan vuoden tulossopimukseen (TUSO). Arktisen keskuksen

8 8 TUSO-esitys on valmis marraskuussa. Loka-joulukuussa yliopiston johdon kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa käydään läpi seuraavan vuoden TUSO-esitys määrällisine ja laadullisine tavoitteineen, määrärahoineen sekä hankkeineen. Samalla arvioidaan kulunutta vuotta. n toiminnanohjauksen vuotuinen sykli, kaavio 3: Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Helmikuu Maaliskuu Yliopiston TUSO:n Raportointiohjeet TPS:n Yliopiston Yliopiston kehittämispäivät valmistelu valmistelu TPS ja TUSO toimintakertomus yksiköissä Tuloskeskustelut ministeriössä ja tilinpäätös yksiköissä, rehtori-yksikön johtaja Yksiköiden itsearviointi ja raportointi Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Ministeriön TUSOn Rehtorin kurkistukset Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut vastaesitys yksiköissä, koko henkilökunta VPJ-keskustelut osallistuu Tuloskeskustelu, OPM-rehtori Lyhenteet: TUSO = tulossopimus, TPS = toimeenpanosuunnitelma, VPJ = valtion palkkausjärjestelmä, OPM = opetusministeriö Strategia 2020 ja strategian toimeenpanosuunnitelma (TPS) laatii vuosittain strategian toimeenpanosuunnitelman eli TPS:n (ennen talous- ja toimintasuunnitelma, TTS) yliopistolle joulukuun loppuun mennessä. Arktisen keskuksen strategia 2020 ohjaa keskuksen toimintaa sekä määrittelee sen profiilialueet ja kehittämisen painopisteet.

9 Toimintakertomus raportoi toiminnastaan ja voimavarojensa käytöstä vuosittain toimintakertomuksessa. Arktisen keskuksen tutkimushenkilöstön toiminnasta kerätään vuosittain tiedot julkaisuista, hankkeista ja muusta tieteellisestä, kansainvälisestä ja yhteiskunnallisesta toiminnasta Kehityskeskustelut Arktisen keskuksen yksiköiden johtaja ja päälliköt käyvät jokaisen työntekijän kanssa keväällä kehityskeskustelun sekä palkkaneuvottelut. Kuitenkin tutkijat, joiden vaativuustaso on 5 tai korkeampi, käyvät palkkaneuvottelut joka kolmas vuosi, vaikka kehityskeskustelut käydään kaikkien kanssa vuosittain Tiedonkulku Sisäisen tiedonkulun välineitä Arktisessa keskuksessa ovat: - johtoryhmän kokoukset - yksikköpalaverit - toimistohenkilökunnan kokoukset - henkilöstöpalaverit ja kehittämispäivät - viikoittainen sähköpostimemo - sähköpostilista (ak-lista) - intranet ja ilmoitustaulut (esim. johtokunta ja muu kirjallinen materiaali) - n viestinnän sähköpostiviestit ja muu tiedotus Arktisen keskuksen sähköpostilistalle (ak-lista) kaikki henkilökuntaan kuuluvat voivat laittaa ilmoituksia tulevista tapahtumista tai muita tiedotuksia. Säännöllisessä käytössä on myös Arktinen viikkomemo, joka lähetetään viikoittain sähköpostilla henkilökunnalle. Siinä tiedotetaan Arktisen keskuksen ajankohtaisista asioista, esim. vieraista, rahoitusuutisista, luennoista, kokouksista, matkoista ja lomista. Koko henkilökunnalta pyydetään aineistoa sähköpostimemoon viikoittain. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös ilmoitustauluilla. Arktisen keskuksen syyskuisten henkilöstöpäivien lisäksi keväisin järjestetään yhteinen kevätretki tai tapahtuma. Henkilökuntatilaisuuksissa johtaja antaa katsauksen asioista ja käydään keskustelua ajankohtaisista asioista.

10 10 Arktisen keskuksen jokainen yksikkö pitää säännöllisesti omia palaverejaan, joissa käsitellään ajankohtaisia yliopiston, Arktisen keskuksen ja yksikön asioita. Myös kehityskeskustelut ovat osa Arktisen keskuksen tiedonkulkua. Arktisen keskuksen ja yliopiston välinen tiedonkulku jaksottuu TUSO-vuoden raportointi- ja sopimuskierron mukaan. Arktisen keskuksen edustaja on läsnä kokouksissa yliopiston hallituksen, tiedekuntien ja muissa työryhmissä pitkin vuotta. Arktisen keskuksen johtaja on yliopiston vararehtori ja tiedeneuvoston puheenjohtaja. on tärkeässä asemassa yliopiston Arktisen ja pohjoisen tutkimusohjelmassa. n viestinnän tiedotteet tulevat Arktiseen keskukseen ja puolestaan toimittaa kaikki tiedotteensa ylipiston viestinnälle. Lapin ylipiston ja Arktisen keskuksen verkkosivut on linkitetty ristiin. Arktisen keskuksen jatko-opiskelijat ovat n tiedekuntien opiskelijoita ja osallistuvat omien tiedekuntiensa seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin. Arktisella keskuksella on talon ulkopuolisia hankkeita ja partnereita. Arktisen keskuksen johtokunta toimii myös tiedonvälityksen kanavana Arktisen keskuksen ulkopuolelle. Arktisen keskuksen tiedeviestintäyksikkö ja kirjasto sekä tiedekeskusnäyttely välittävät tietoa päätöksentekijöille, Arktiselle neuvostolle, Barentsin neuvostolle, ministeriöille, alueellisille ja paikallisille yhteistyökumppaneille, suurelle yleisölle sekä koululaisille. Arktisen keskuksen kirjastoa käyttävät sekä tutkijat että vierailijat. IPY-verkkosivut tiedottavat Kansainvälisestä polaarivuodesta (International Polar Year). Arktinen keskus ja sen tutkijat osallistuvat aktiivisesti Kansainvälisen polaarivuoden tutkimus- ja tiedonvälityshankkeisiin. välittää tietoa arktisen tutkimuksen tuloksista myös kansalliselle ja kansainväliselle medialle. Palautteen antaminen Arktisen keskuksen sisällä tapahtuu normaalin päivittäisen toiminnan ja arkisen kanssakäymisen kautta. Arktisen keskuksen kahvihuoneessa on palautelaatikko, johon työntekijät voivat nimettöminä jättää ehdotuksia yms.

11 11 4. Arktisen keskuksen toiminta 4.1 Tutkimus on kansainvälinen tiedeinstituutti, joka houkuttelee tutkijoita kaikkialta maailmasta. Arktisen keskuksen tutkimus on monitieteistä. Tästä syntyvä luova työ mahdollistaa tutkimusyhteistyön uusia ja kokeellisia muotoja. Monitieteinen tutkimus myötävaikuttaa jokaisen yksittäisen tutkijan erityisalan kehittymiseen. Arktisen keskuksen monitieteisyyttä toteutetaan laadukkaasta erikoistumisesta tinkimättä. Arktisessa keskuksessa tehdään tutkimusta kolmessa tutkimusryhmässä: - Globaalimuutoksen tutkimusryhmä johtajana tutkimusprofessori Bruce Forbes Luontoselvitys ja YVA-palvelut Ilmastonmuutoksen ja glasiologian tutkimusryhmä - Kestävän kehityksen tutkimusryhmä johtajana tutkimusprofessori Monica Tennberg Arktisten alkuperäiskansojen ja saamen tutkimuksen toimisto - Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) johtajana tutkimusprofessori Timo Koivurova Laadunvarmistus Yliopistossa toimii hallituksen asettama tiedeneuvosto, jonka puheenjohtaja on tutkimuksesta vastaava vararehtori. Tiedeneuvosto on asiantuntijaelin tutkimustoiminnan edistämisessä, tutkimusedellytysten, tutkimuspolitiikan, tutkimuksen laatuun ja arviointiin sekä tutkijan uran edistämiseen liittyvissä asioissa. Se valmistelee hallitukselle esityksiä yliopiston tutkimuksen painopistealoiksi sekä laatii yliopiston sisäisten tutkimusmäärärahojen jaon periaatteet. Tiedeneuvosto on myös yliopiston tutkimuseettinen elin. Yliopisto on sitoutunut siihen, että yliopiston tutkimustoiminnassa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan n tutkimuseettiset toimintaohjeet oppaaseen koottuja ohjeita. Yliopistossa on lisäksi eettinen säännöstö ssa

12 12 noudatettavista eettisistä periaatteista ja menettelytavoista. Ks. liite 3 Tutkimusprojektiopas (http://www.ulapland.fi/?deptid=28254) ja liite 4 n tutkimuseettiset toimintaohjeet (http://www.ulapland.fi/?deptid=25559). Tutkimusta sääntelevät monet lait ja asetukset sekä yliopiston sisäiset ohjeet, joista keskeisimpiä ovat seuraavat: Yliopistolaki Valtion talousarviosta annettu laki ja asetus Valtion maksuperustelaki ja asetus Arvonlisäverolaki Valtion virkamieslaki ja -asetus Laki viranomaisten toiminnasta julkisuudessa Hallintolaki Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Yhdenvertaisuuslaki Tekijänoikeutta koskeva lainsäädäntö Patenttilaki Laki korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin Laki kilpailunrajoituksista Hankintoja koskeva lainsäädäntö n taloussääntö n projektiohjeet: KTK, TTK ja Mela Hankehallinnon ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen opas Tutkimuksen projektiopas ssa (tekeillä) Hyvä tieteellinen käytäntö ssa (tekeillä) Tieteellistä laatua arvioidaan jatkuvasti tiedeyhteisön vakiintuneiden arviointikäytäntöjen avulla. Tieteellinen vastuu on jokaisella tutkijalla, mutta yliopiston strategisten linjausten mukaisesti kunkin tiedekunnan ja yksikön johtaja on vastuussa yksikössä suoritettavan tutkimuksen alueesta, laadusta, hallinnoinnista ja voimavaroista tutkimuksen johtajien ja professorien kanssa. Tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan laatutavoitteet vv : - Yliopiston strategisen toiminnanohjauksen avulla ohjataan ja seurataan tiedekuntia

13 13 - ja yksiköitä toteuttamaan painopistealueille suuntautuvaa tutkimustoimintaa. - Muodostetaan tutkimusryhmiä erityisesti yliopiston, tiedekuntien ja tutkimusyksi- - köiden painopistealueille. - Tutkimushenkilökunnan rekrytoinneissa tiedekunnat ja yksiköt noudattavat yliopiston tutkimusprofiilia ja vahvistavat omia painoalueitaan. - Tehostetaan kansainvälistä tutkijarekrytointia. - Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden rekrytointi suunnitellaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. - Järjestetään koulutusta tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan sekä innovatiivisten - työryhmien johtamiseen. - Organisoidaan kansainvälisen tutkimusrahoituksen tukipalvelut. - Tiedekunnille ja yksiköille asetetaan ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrärahatavoitteet. - Asetetaan julkaisutavoitteet tutkimus- ja opetushenkilökunnalle ja huomioidaan - julkaisemiseen tarvittava ajankäyttö. - Referee-sarjoissa julkaistaan vähintään yhtä paljon kuin kyseessä olevalla tutkimus- - alalla keskimäärin. - Osallistutaan tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan ulkopuolisiin arviointeihin. - Yliopistossa on vähintään yksi tutkimuksen huippuyksikkö. Tutkimustulokset ovat pääsääntöisesti julkisia, tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käytettävissä. Tutkijat itse valitsevat tieteellisen julkaisufoorumin ja muut julkaisemistavat. Täydentävän rahoituksen tutkimuksen raportoinnissa noudatetaan rahoituspäätöstä, rahoittajan antamia ehtoja ja mahdollista tutkimussopimusta. Yliopiston viestintäpalvelut ja Arktisen keskuksen tiedenäyttely tiedottavat omalta osaltaan tuloksista suurelle yleisölle. Yliopistolla on omia tiedekuntien ja yksiköiden julkaisusarjoja, jotka tarjoavat kanavan väitöskirjoille ja muille yliopistossa tehdyille tutkimuksille ja selvityksille. Yliopiston kirjaston yhtenä vastuualueena toimiva yliopistopaino julkaisee yliopiston monografioita. Tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tuloksellisuutta yliopisto mittaa arviointi-indikaattoreiden avulla. Ne kuvaavat tutkimuksen laatua, tutkimusverkostoja, rahoitusta ja julkaisujen määrää. Julkaisutiedot kootaan vuosittain yliopiston HILLA-tietokantaan ja Kota-tietokantaan.

14 14 Tutkimusta tukeva hallinto ja tutkimusprosessien sujuvuus auttavat tutkijoiden työtä sekä tutkimuksen johtamista, ohjausta ja kehittämistä. Ks. tutkimuksen prosessikaaviot, kaavio 3: Ideasta suunnitelmaan ja kaavio 4: Tutkimuksen toteuttaminen. Tutkimusprosessi ssa Kaavio 4. Ideasta suunnitelmaan.

15 15 Tutkija/tutkijat Yhteistyökumppanit Yksikkö Hallinto Rahoittaja Viestintäpalvelut Tutkimussuunnitelman aloitus Tutkimusidea syntyy LaY:n strategian tuki Muodostetaan tutkimusryhmä (tutkijat ja jatko-opiskelijat) Neuvotellaan y hteisty östä sidosryhmän kanssa Tiedotus Tutkimussuunnitelma Kommentointi Kommentointi Kielenhuolto Konsultointi / Mahdollinen aiehaku Budjetoidaan tutkimushanke Neuvotellaan rahoitussuunnitelmasta (tilat, sivukulut ym.) Neuvottelut Valmis hakemus esiteltäväksi Kielentarkastus Konsultointi Johtaja hyväksyy Rehtori hyväksyy - yliopisto sitoutuu Tarvittaessa hakemuksen täydentäminen Hakemuskäsittely Saadaan tieto rahoittajalta Rahoituspäätös Tiedotetaan Tiedotus Tiedotus Tiedotus rahoituspäätöksestä Projektin avaus Projekti käynnistyy

16 16 Kaavio 5. Tutkimuksen toteuttaminen. Tutkija/tutkijat Yksikkö Hallinto Rahoittaja Viestintäpalvelut Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden rekrytointi Palvelussuhde syntyy (HAS) Tutkijat aloittavat ty önsä Tutkimussopimusneuvottelut Infrapalvelut (ATK, HATI, kirjasto ja kielenhuolto) TUTKIMUS-/ TAITEELLINEN TYÖ Tutkimusryhmän toiminta: julkaiseminen, konferenssit ja v erk ostot, laadunvalvonta, tutk imuk sen tunnetuksi tekeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, uusien tutkimuideoiden synty minen Toimintakertomus - raportointi Yksikön tulossopimusneuv ottelu ja kehityskeskustelu Tutkimuksen hyödyntäminen opetuksessa Tulosneuvottelu rehtorin kanssa Väliraportti Tiedotus Tutkimus valmistuu ja julkaistaan Loppuraportti 4.2 Tiedeviestintä ja kirjasto Arktisen keskuksen tiedeviestintä, tiedekeskusnäyttely ja kirjasto välittävät tietoa arktisen alueen uusimmasta tutkimuksesta. Tiedeviestinnän päätehtävä on tarjota ammattimaista tietoa internetissä tutkijoille ja erityisasiantuntijaryhmille. Se myös tuottaa popularisoituja verkkosivuja sekä tiedekeskuksen muokkaamasta että muusta arktisesta tiedosta laajemmalle yleisölle, esim. asiasta kiinnostuneille, opiskelijoille ja koululaisille.

17 Laadunvarmistus Tiedeviestinnän laadunvarmistusjärjestelmällä tarkoitetaan menettelytapoja, joiden avulla turvataan toiminnan järjestelmällistä toteuttamista, kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Järjestelmällä varmistetaan strategisten tavoitteiden toteutuminen. Tiedeviestinnän laadunvarmistusjärjestelmä on dokumentoitu toimintakäsikirjaan, joka koostuu prosessikartasta ja kartan toimintojen kuvauksista (saatavilla Arktisen keskuksen laatua käsitteleviltä verkkosivuilta). Tiedeviestintä, osana Arktista keskusta, lisää tietämystä ja ymmärrystä arktisista aiheista kokoamalla ja viestittämällä niistä tietoa asiantuntijoille ja suurelle yleisölle. Se kokoaa, välittää ja popularisoi tietoa arktisista aiheista kotimaisille ja kansainvälisille asiantuntijoille ja suurelle yleisölle Arktisen keskuksen tutkimuksen ja tiedekeskusnäyttelyn strategisena kumppanina. Kaavio 6.

18 18 Tiedeviestinnän laadunhallinta muodostuu seuraavista osista: prosessikartta toiminnoista eli prosesseista kirjalliset prosessikuvaukset, jotka löytyvät tiedeviestinnän Intrasta Optimasta, jossa ne ovat koko tiedeviestinnän henkilöstön käytössä. Prosessikartta ja toimintojen kuvaukset toimivat tiedeviestinnän laatu- ja toimintakäsikirjana. Prosessikartta koostuu tiedeviestinnän ydin-, tuki- ja kehitysprosesseista. Ydinprosessit muodostuvat niistä keskeisistä tehtävistä, joita varten tiedeviestintä on olemassa: YDINPROSESSIT Y1 Tiedon tuottaminen Y1.1 Verkkoaineiston sisällöllinen tuottaminen Y1.2 Verkkoaineiston tekninen tuottaminen Y1.3 Verkkoaineiston ylläpito Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Kehittämishankkeiden toteuttaminen Tiedon välittäminen Y3.1 Verkkotiedottaminen Y3.2 Lehtiartikkeleiden ja tiedotteiden tuottaminen Y3.3 Toiminnan esittelyt Y3.4 Esitteiden tuottaminen Y3.5 Julkaisujen vaihto Y3.6 Julkaisujen myynti Y3.7 Teemaviestintä/Kirjanäyttelyt Y3.8 Kouluyhteistyö Asiakaspalvelu Y4.1 Tiedonhaut Y4.2 Henkilökohtainen neuvonta Y4.3 Lainaus Y4.4. Kirjaston ylläpito Tiedonhankinnan koulutus Atk- ja AV-asiantuntijapalvelut Y6.1 Konferenssi- ja kokouspalvelut Y6.2 Käytön tuki ja neuvonta Y6.3 Tiedekeskuksen tekniikan ylläpito Y6.4 Atk-suunnittelu Y6.5. Atk-hankinnat Y6.6. Koneiden asentaminen Y6.7. Ohjelmistojen asentaminen Y6.8. Korjaaminen

19 19 Tukiprosessit tuottavat palveluita ydinprosesseille tai toisille tukiprosesseille. Kehitysprosessit parantavat sekä ydin- että tukiprosessien suorituskykyä esim. tietämyksen hallinta (mm. hiljaisen tiedon siirtäminen). Prosesseille on nimetty prosessivastaavat, jotka huolehtivat prosessikuvauksen päivittämisestä Optimaan. Tiedeviestintä työskentelee tiiminä. Säännöllisissä palavereissa käydään läpi tehtäviin liittyviä prosesseja ja palautteita. kehittämistavoitteiden seuranta työtulosten arviointia kehitetään, jotta vaikutuksia voidaan seurata laaditaan suunnitelma palautteen keräämiseksi määräajoin selvitetään resurssikartoituksella työpanoksen kohdistuminen eri prosesseille. Tulosten perusteella voidaan katsoa onko henkilöstöresurssit kohdennettu oikein. Toimintatapojen kehittäminen on jatkuvaa. Toimintaympäristön ja tietojärjestelmien muutosten asettamat haasteet nostavat esiin uusia palvelujen ja toimintojen kehittämistarpeita. Uudenlainen toimintaympäristö edellyttää myös osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja tarvittaessa myös resurssien uudelleen kohdentamista. Yhteyshenkilö: Liisa Kurppa 4.3 Tiedekeskus Muuttuva Arktis-tiedekeskusnäyttely popularisoi arktista tietoa näyttelyvieraille. Se esittelee pohjoisten alueiden olosuhteita, luontoa, kulttuureja ja arktisiin olosuhteisiin sopeutumista sekä monitieteistä arktista tutkimusta. Näyttelyssä tuodaan esille pohjoisten alueiden muutoksia, kuten ilmastonmuutosta ja alkuperäiskansojen asemaa muuttuvassa maailmassa. Tiedekeskuksen tehtävä on: - Kehittää näyttelyä ja siihen liittyviä toimintoja, joissa tieteestä kerrotaan ja sitä koetaan opettavalla ja viihdyttävällä tavalla laajalle yleisölle;

20 20 - Tiedottaa ajankohtaisista arktisista tutkimuksista ja sen tuloksista yleisölle, matkailijoille, perheille ja kouluille; - Tiedeviestintäkoulutus osa tiedekeskuksen strategiaa lähentyä yliopiston perustehtävää eli opettamista n opiskelijoille järjestetty seminaari, jota suunnitellaan toteuttavaksi uudestaan, mahdollisesti vakiintuneena osana opetustarjontaa Tiedekeskuksen strategiset tavoitteet: - Lisätä yleisön tietoisuutta arktisesta tutkimuksesta sekä sen mielenkiintoa arktisiin asioihin näyttelyiden avulla; - Osaltaan parantaa arktisen tiedon välitystä ja sen ymmärrystä arktisen tutkimuksen popularisoinnin avulla; - Tehdä tiede houkuttelevaksi nuorisolle sekä tiedottaa yleisöä ajankohtaisista arktisista asioista verkostoitumalla koulujen ja koulutuspalvelujen kanssa; - Olla koulutuksen ja turismin alalla merkittävä toimija näyttelyn aktiviteettien kehittämisen kautta; - Osallistumalla kansainvälisiin projekteihin tiedekeskus osaltaan myötävaikuttaa tiedeviestinnän työkalujen kehittämiseen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. - Toimia Edutainment palvelujen tuottajana (turismin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin kohdentamalla markkinointia turismin alan toimijoihin Laadunvarmistus Operatiiviset laadunvarmistusta tukevat metodit: Näyttely-yksikön laadunvarmistus pohjautuu useisiin sisäisiin prosesseihin, jotka liittyvät näyttelyn aktiviteetteihin. Prosessikuvaus on ohjenuorana työn laadun takaamisessa (prosessikuvaukset löytyvät Arktisen keskuksen laatu-verkkosivuilta internetistä). Laaduntarkkailun metodit pohjautuvat neljään päälähestymistapaan: Yksikkökokous: - yksikkökokous, - suunnittelukokous, - näyttelyn ylläpitopäiväkirja, - palaute käyttäjiltä

21 21 Näyttely-yksikkö pitää säännöllisiä kokouksia, joissa henkilökunta raportoi, jos näyttelyssä tai muissa aktiviteeteissa on huomattu ongelmia. Sitten tiimi tekee ratkaisusuunnitelman ja tehtävät ongelman ratkaisemiseksi jaetaan tiimin kesken. Suunnittelukokous: Suunnittelukokoukset liittyvät näyttelyn ja projektien tuottamiseen. Se ovat pääväline, jonka avulla seurataan prosessia, jaetaan tehtävät ja laaditaan aikataulu. Kokouksissa suunnitelmaa sovitetaan tarpeisiin ja henkilökunnan vaatimuksiin sekä arvioidaan sen edistymistä. Suunnittelukokouksiin osallistuvat näyttelytiimin jäsenet ja lopulta myös konsultit, asiantuntijat, tiedemiehet, sekä urakoitsijat ja aliurakoitsijat. Ylläpitopäiväkirja: Näyttely-yksikkö seuraa ja varmistaa näyttelyn osien ja teknologian laatua ylläpitopäiväkirjan avulla. Päiväkirjassa on kaikki tekninen informaatio, tavaran toimittajat, tieto ja päivämäärät tehdyistä ylläpitotöistä eli tarkistukset, korjaukset, vaihtamiset jne. Näyttelytilojen ylläpito ja tarkistaminen on yksikön teknisen henkilökunnan työtä. Heistä on aina ainakin yksi paikalla teknisten ongelmien varalta. Käyttäjien palaute: Näyttelyvierailta kootaan palautetta, jotta varmistetaan asiakaspalvelun laatu. Palaute kootaan systemaattisesti kyselylomakkeen avulla, jonka vieraat saavat näyttelyssä käynnin jälkeen. Näyttelyyksikkö kerää säännöllisesti myös perusteellisempia asiakastutkimuksia kyselylomakkeiden sekä asiakaskeskustelujen ja haastattelujen avulla. Näkyvyys mediassa on myös yksi keino kerätä palautetta ja se toimii indikaattorina työn ja aktiviteettien kehittämisen arvioinnissa. Yhteyshenkilö: Nicolas Gunslay, päätuottaja 4.4 Koulutus

22 22 Arktisessa keskuksessa ARKTIS-tutkijakoulu ja Barents Arctic Network of Graduate Schools (BANG) vastaavat jatkokoulutuksesta ja Arctic Studies Program perusopintotason koulutuksesta. Erityisesti opiskelijoiden ohjauksessa eräs ohjauksen ja laadun kehittämiseen tähtäävä laadun varmistamistoimenpide on itsearviointi. n jatkokoulutusta antavien yksiköiden käyttöön on kehitetty itsearviointityökalu (Tieteellisen jatkotutkintokoulutuksen itsearviointimatriisi), jonka avulla yksiköt arvioivat eri osatekijöiden suhteen tieteellisen jatkotutkintokoulutuksensa laatua neliportaisen kriteeristön avulla (puuttuva, alkava, kehittyvä, edistynyt). Yksiköt tekevät jatkokoulutuksen itsearvioinnin kerran vuodessa. Tulokset raportoidaan rehtorille osana yliopiston toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmää kurkistusneuvottelujen yhteydessä. Itsearvointien yhteenvedot lähetetään kerran vuodessa tiedoksi opetusneuvostolle ARKTIS, Arktinen tutkijakoulu ARKTIS-tutkijakoulun perustehtävä on kouluttaa tohtoreita, joilla on erityistä asiantuntemusta arktisissa tutkimuskysymyksissä. Tutkijakoulu tuottaa väitöskirjoja, korkean tason kansainvälistä tutkimusta ja ammattimaisia tutkijoita. ARKTIS-tutkijakoulu rekrytoi jatko-opiskelijoita, tarjoaa heille ohjausta ja jatkokoulutusta, auttaa opiskelijoita löytämään rahoitusta, tukee opiskelijoiden liikkuvuutta ja muodostaa kansallisen ja kansainvälisen Arktisen tutkimuksen verkoston. Koululla on 20 jatko-opiskelijaa, jotka ovat kirjoilla Lapin, Oulun, Helsingin ja Joensuun yliopistoissa. Koulu on saanut kaksi kertaa opetusministeriön rahoitusta viiteen kokopäiväiseen jatkoopiskelijapaikkaan toimintansa aikana (kausille ja ). Suomalaisten opiskelijoiden lisäksi ARKTIS kouluttaa kansainvälisiä opiskelijoita, jotka väittelevät tutkijakoulun suomalaisissa yhteistyöyliopistoissa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus on n. 25 %. Koulun työkielenä on englanti. ARKTIS-tutkijakoulun erityiset tavoitteet ovat: - edistää erilaisten tieteenalojen yhteistyötä ja vuoropuhelua arktisessa tutkimuksessa - nostaa arktisten kysymysten monitieteellisen tutkimuksen tieteellistä tasoa ja arvostusta - tehostaa tutkijankoulutusta

JOHTOKUNTA Kokous 2/2008 ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. Ilmoitusasiat. 3. Arktisen keskuksen strategia (liite)

JOHTOKUNTA Kokous 2/2008 ASIALISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2. Ilmoitusasiat. 3. Arktisen keskuksen strategia (liite) JOHTOKUNTA 18.6.2008 Kokous 2/2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Arktisen keskuksen strategia (liite) 4. Erikoistutkijan virka, erityisalana kansainvälinen ympäristöoikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus. 5 Tutkijan (A20) viran muuttaminen erikoistutkijan (A24) viraksi JOHTOKUNTA 12.06.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan nimeäminen 4 Tutkimusprofessoreiden virkasopimus 5 Tutkijan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5 Muut asiat: Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta JOHTOKUNTA 20.08.2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran täyttäminen (liite 1), äänestyspöytäkirja 4

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Yleisesittely Tiedekunnat ja koulutusvolyymit Neljä tiedekuntaa Kasvatustieteiden Oikeustieteiden Taiteiden ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Lapin

Lisätiedot

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit

Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin tavoitteet ja laadunvarmistuksen arvioinnissa käytettävät kriteerit Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 emeritusprofessori Paavo Okko Auditointiryhmän

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi Laadunvarmistuksesta 7.1.2009 Ismo Kantola Laatu Käsitykset laadusta on jäsennetty usein seuraavasti: laatu erinomaisuutena (excellence) itsestään selvää erinomaisuutta, tavanomaisesta poikkeavaa ja elitististä:

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle!

Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Tervetuloa Laatutyön asiantuntija -koulutuksen kolmannelle lähijaksolle! Aika Aihe / teema Alustaja / vastuuhenkilö klo 13.00 13.20 klo 13.20 14.15 klo 14.15 14.45 klo 14.45 15.00 Tervetulosanat ja välitehtävien

Lisätiedot

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat

2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 3.11.2015 Kokous 7/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN 21.8.2013 TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja Tutkimuspalveluhenkilöstön ammatillinen kehittäminen ja kehittyminen Esimerkki urapolusta

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opiskelijoita 4500 henkilöstöä 300 2 kampusta 4 koulutusalaa 18 tiimiä Kyamkin laatupolitiikka Laadusta viestitään ymmärrettävästi Vastuu laadusta ja kehittämisestä on kaikilla

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT Itä-Suomen yliopiston Tutkimusetiikan seminaari 21.3.2011 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TUTKIMUSEETTISEN TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT TUTKIMUSEETTINEN TOIMIKUNTA (http://www.uef.fi/uef/tutkimusetiikka) professori Risto

Lisätiedot

Kokous 2/2007 Paikka: Hallituksen kokoushuone

Kokous 2/2007 Paikka: Hallituksen kokoushuone 1 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n mukaa kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava

Lisätiedot

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma. Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon laatiminen - tutkimuseettinen näkökulma Eero Vuorio, Turun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta Ansioluettelon kehitys Nimikirjalain muutos 1989 -> valtaosa tieteellisistä, opetuksellisista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja LAATUKÄSIKIRJA 7.10.2009. Versio 1.00. Koulutus- ja tutkimuspalvelut Hyväksytty käyttöön 7.10.2009 Anna-Maija Ylimaula, johtaja 7.10.2009 Versio 1.00 Koulutus- ja tutkimuspalvelut 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMINEN... 3 1.1 KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUJEN PERUSTEHTÄVÄ...

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta

LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA. Taina Joutsenvirta LAATUTYÖ JA TOIMINTAKÄSIKIRJA Taina Joutsenvirta Laatu Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Ks. http://www.helsinki.fi/laatu/index.html

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Yksi Suomen oikeustieteellisistä keskuksista sijaitsee Lapin yliopistossa Rovaniemellä. Yliopiston oikeustieteiden

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2012 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Arktisen keskuksen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin viran täyttäminen (Liite 2)

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Arktisen keskuksen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin viran täyttäminen (Liite 2) JOHTOKUNTA 11.09.2003 Kokous 5/2003 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Arktisen keskuksen globaalimuutoksen tutkimusprofessorin viran täyttäminen (Liite 1) 4 Arktisen

Lisätiedot

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa (vrt. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus) Salpauksessa laadunhallinnalla

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 22.1.2015 Ulkomailla opiskelun hyödyt Akateeminen hyöty Uusia

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JOENSUUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA)

KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN (KOTU) SEKÄ AVOIMEN YLIOPISTON LAATUJÄRJESTELMÄ (KOLA) SISÄLLYSLUETTELO 1 (13) A. LAATUKÄSIKIRJA... 4 A1. KOTUN MENESTYSTEKIJÄT... 4 A2. JOHDON VASTUU JA VALTUUDET SEKÄ ORGANISAATION KUVAUS... 4 A3. TOIMINNAN SUUNNITTELUN KUVAUS... 4 A4. LAATUJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

tukipalvelujen laadunvarmistusta

tukipalvelujen laadunvarmistusta Verkko-opetuksenopetuksen tukipalvelujen laadunvarmistusta Taina Rytkönen-Suontausta Bit 06, Oulu 2.11.2006 Agenda Vopla-hanke pähkinänkuoressa Mitä laatu ja laadunvarmistus ovat? Miksi tukipalveluja kannattaa

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016, Turku Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori, Jyväskylän yliopisto Tausta JY:n strategian toimenpideohjelma 2015-2016

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Koordinaattorin roolikartta

Koordinaattorin roolikartta Projektin johtaminen Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 2.10.2013 TOI hankkeiden aloituskoulutus Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta Dokumentointi

Lisätiedot

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin

Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin Projektin seuranta ja sen linkitys raportointiin 13.10.2011 TOI hankkeiden aloituskoulutus TOI-projektin johtaminen Projektin hallinto Taloushallinto Sopimussuhteet Toiminnan ja talouden seuranta ja dokumentointi

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot