(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2-665-742-32(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS15. 2006 Sony Corporation"

Transkriptio

1 (1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation

2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Verkkojohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASERLAITTEEKSI. LUOKAN 1 LASERLAITE merkintä on laitteen takapaneelissa. Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät). Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristövisanomaisilta. VAARA Optisten laitteiden käyttäminen tämän laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Tässä CD- DVD-soittimessa käytettävä lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Varotoimet Turvallisuus Tämä laite toimii voltin vaihtovirralla, jonka taajuus on 50 tai 60 Hz. Tarkista, että laitteen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan. Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran. Asentaminen Älä sijoita laitetta kaltevalle alustalle. Se on tarkoitettu sijoitettavaksi vaakasuoraan asentoon. Älä sijoita laitetta tai levyjä mikroaaltouunin, kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle. Älä sijoita painavia esineitä laitteen päälle. Huomautuksia levyistä Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa. Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin korkeaksi. Sijoita levy omaan koteloonsa toiston jälkeen. Puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti. Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, kaupoissa myytäviä levyn- tai linssinpuhdistusaineita äläkä LPvinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita. Jos olet tulostanut levylle etiketin, anna etiketin kuivua ennen levyn toistoa. 2

3 Varotoimet Turvallisuus Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen sisään, irrota verkkojohto. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa laite, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Virtalähteet Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan. Näin on, vaikka virta olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä. Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta. Laitteen sijoittaminen Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten maton päälle. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle, pölylle tai iskuille. Käyttö Jos laite tuodaan suoraan kylmästä lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei ehkä toimi moitteettomasti. Poista tällöin laitteesta levy ja kytke laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu. Poista levy laitteesta, ennen kuin siirrät laitetta. Muutoin levy voi vahingoittua. Äänenvoimakkuuden säätäminen Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet voivat vahingoittua, jos toistettavaksi tulee kohta, jonka äänenvoimakkuus on suuri. Puhdistaminen Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä hankausjauhetta äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia. Levyjen puhdistaminen, levyn- tai linssinpuhdistusaineet Älä käytä kaupoissa myytäviä puhdistuslevyjä äläkä levyn- tai linssinpuhdistusaineita (nesteitä tai suihkeita). Ne voivat vioittaa laitetta. TÄRKEÄ HUOMAUTUS Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai kuvaruutunäyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi. Plasmatelevisiot ja projektiotelevisiot ovat herkkiä tälle. Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään. 3

4 Sisällysluettelo 4 VAROITUS Huomautuksia levyistä Varotoimet Tietoja tästä käyttöohjeesta Tällä soittimella voi toistaa seuraavia levyjä Osien ja säätimien hakemisto Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad) Liittäminen Soittimen liittäminen Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen Vaihe 2: Paristojen asettaminen kaukosäätimeen Vaihe 3: Liittäminen televisioon Vaihe 4: Liittäminen AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) Vaihe 5: Verkkojohdon liittäminen Vaihe 6: Pika-asetukset Levyjen toisto Levyjen toisto Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (monilevyinen toistonjatkamistoiminto) DVD-levyn valikon käyttäminen DVD-RW/DVD-R'-levyjen ORIGINAL - ja PLAY LIST -valinnat PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toistaminen (PBC-toisto) Eri toistotoiminnot (ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, jatkuva toisto, A-B-jakson jatkuva toisto) Kohtauksen hakeminen Tietyn kohdan haku levyltä (selaus, hidastettu toisto, pysäytyskuva) Esimerkiksi nimikkeen, jakson, raidan tai kohtauksen haku Haku kohtauksen mukaan (KUVANAVIGOINTI) Levyn tietojen katseleminen Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkistaminen Äänen säätäminen Äänen vaihtaminen TV Virtual Surround (TVS) -asetukset Elokuvien katseleminen Kuvakulman vaihtaminen Tekstityksen tuominen näkyviin Toistokuvan säätäminen (KUVANSÄÄTÖTILA) Kuvan terävöittäminen (TERÄVYYS) MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen Tietoja MP3-ääniraidoista ja JPEG-kuvatiedostoista MP3-ääniraitojen tai JPEG-kuvatiedostojen toistaminen JPEG-kuvien katseleminen kuvaesityksenä

5 Lisätoimintojen käyttäminen Levyjen lukitseminen (MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA, KÄYTÖNVALVONTA) Television ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä Asetukset ja säädöt Asetusnäytön käyttäminen Näytön tai ääniraidan kielen valitseminen (KIELEN ASETUS) Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET) Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET) Lisätietoja Vianmääritys Automaattinen vianmääritystoiminto (kun kirjaimia tai numeroita näkyy näytössä) Sanasto Tekniset tiedot Kielikoodien luettelo Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo Hakemisto Tietoja tästä käyttöohjeesta Tässä käyttöohjeessa viitataan kaukosäätimen painikkeisiin. Voit käyttää myös laitteen painikkeita, jos niiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin kaukosäätimessä. DVD -termiä saatetaan käyttää yleisterminä silloin, kun tarkoitetaan DVD VIDEO-, DVD+RW/DVD+R (+VR-tila)- tai DVD-RW/DVD-R (videotila)-levyjä. Tässä käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleja: Symboli Merkitys DVD VIDEO -levyjen ja DVD+RW-/DVD+R-levyjen kanssa tai DVD-RW- /DVD-R-levyjen +VR videotilassa käytettävissä olevat toiminnot. Toiminto koskee VR (Video Recording, videotallennus) -tilassa käytettäviä DVD-RW/DVD-R-levyjä. VIDEO-CD-levyjen (mukaan lukien Super VCD -levyt tai CD- tai Super VCD -muodossa olevat CD-R/CD-RW-levyt) kanssa käytettävissä olevat toiminnot. Toiminto koskee musiikki-cd-levyjä tai musiikki-cd-muotoisia CD-R-/ CD-RW-levyjä. Toiminto koskee DATA CD -levyjä (CD-ROM-/CD-R-/CD-RW-levyjä, jotka sisältävät MP3 * -ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja) MP3 * -ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja sisältävien DATA DVD -levyjen (DVD-ROM-/DVD+RW-/DVD+R-/DVD-RW-/DVD-R-kanssa käytettävissä olevat toiminnot) * MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO:n (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG-standardin määrittämä tekniikka, jota käytetään äänidatan pakkaamisessa. 5

6 NO Tällä soittimella voi toistaa seuraavia levyjä Levytyypit DVD VIDEO DVD-RW/-R DVD+RW/+R VIDEO CD/ Musiikki-CD CD-RW/-R DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO ja CD-logot ovat tavaramerkkejä. CD- ja DVD-levyjä koskeva huomautus Soittimella voi toistaa CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyjä, jotka on tallennettu musiikki-cd-muotoon video CD -muotoon MP3-ääniraita- tai JPEGkuvatiedostomuotoon, joka on ISO 9660* Level 1 / Level 2:n tai sen Jolietlaajennuksen mukainen KODAK Picture CD -muotoon. * ISO (International Organization for Standardization) -organisaation määrittämä, CD- ROM-levyillä olevien tiedostojen ja kansioiden looginen muoto. Soittimella voi toistaa DVD-ROM-, DVD+RW-, DVD-RW-, DVD+R- ja DVD- R-levyjä, jotka on tallennettu MP3-ääniraita- tai JPEGkuvatiedostomuotoon, joka on UDF (Universal Disk Format) -standardin mukainen. Esimerkkejä levyistä, joita tällä soittimella ei voi toistaa Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt, joita ei ole tallennettu tällä sivulla mainittuihin muotoihin. CD-ROM-levyt, jotka on tallennettu PHOTO CD -muotoon. CD-Extra-levyjen dataosat. DVD Audio -levyt. Super Audio CD -levyjen HD-kerros. Tällä soittimella ei voi toistaa myöskään seuraavia levyjä: DVD VIDEO -levyt, joiden aluekoodi poikkeaa soittimen aluekoodista. Muodoltaan tavallisesta poikkeavat (esimerkiksi kortin tai sydämen muotoiset levyt). Levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja. Levyt, joissa on teipistä tai tarrasta jäänyttä liimaa. Aluekoodi Laitteen takaosaan on merkitty aluekoodi. Tällä laitteella voi toistaa vain niitä DVD VIDEO -levyjä (vain toisto), joissa on sama aluekoodi. Tämän järjestelmän tarkoitus on suojata tekijänoikeuksia. Tällä soittimella voi toistaa myös niitä DVD VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL. Jos yrität toistaa muita DVD VIDEO -levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti Aluekoodit rajoittavat tämän levyn toistoa. Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin DVD VIDEO -levyistä, vaikka niiden käyttö olisi rajoitettu tietylle alueelle. 00V 00Hz 00W DVP XXXX X Aluekoodi

7 Huomautus DVD+RW-/DVD+R-, DVD-RW-/DVD-R- ja CD-R/CD-RW-levyjä koskevia huomautuksia Joitakin DVD+RW-/DVD+R-, DVD-RW-/DVD- R- tai CD-R-/CD-RW-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella. Tämä voi johtua tallennuksen laadusta, levyn fyysisestä kunnosta tai tallennuslaitteen ja -ohjelmiston ominaisuuksista. Levyä ei voi käyttää, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Katso lisätietoja tallennuslaitteen käyttöohjeesta. Huomaa, että jotkin toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin DVD+RW-/DVD+R-levyjen kanssa, vaikka levyt olisi viimeistelty oikein. Katsele tällaisia levyjä normaalin toistotoiminnon avulla. Joitakin Packet Write -muotoon tallennettuja DATA CD-/ DATA DVD -levyjä ei myöskään voi toistaa. Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen toistoon. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on varustettu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia ja ettei niitä ehkä voi toistaa tällä tuotteella. DualDisc-levyjä koskeva huomautus DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja toisella puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että tuote on toistettavissa. Tekijänoikeudet Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset patentit ja muut immateriaalioikeudet. Tämän tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun tekniikan käyttäminen edellyttää Macrovisionin lupaa, ja tekniikka on tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision ole muuta valtuuttanut. Järjestelmän purkaminen ja tutkiminen on kielletty. DVD- ja VIDEO CD -levyjen toistotoimintoihin liittyviä huomautuksia Ohjelmien tuottajat voivat estää DVDlevyjen ja VIDEO CD -levyjen joidenkin toistotoimintojen käytön. Soitin toistaa DVDja VIDEO CD -levyiltä vain ohjelmanvalmistajien määrittämän sisällön. Tämän vuoksi jotkin toistotoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. Katso myös tarvittaessa lisätietoja DVD- ja VIDEO CD -levyjen mukana tulleista käyttöohjeista. 7

8 Osien ja säätimien hakemisto Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla. Etupaneeli A [/1 (virta/valmiustila) -painike/ merkkivalo (20) Palaa virran ollessa kytkettynä. B Levylokero (20) C A (avaus/sulkeminen) -painike (20) D H (toisto) -painike/merkkivalo (20) Palaa soittimen toistaessa levyä. E x (pysäytys) -painike (21) F (kaukosäätimen tunnistin) (13) Takapaneeli L CENTER COAXIAL DIGITAL OUT A DIGITAL OUT (COAXIAL) (digitaalinen lähtö (koaksiaalinen)) -liitäntä (16) B LINE (RGB)-TV (linja (rgb)-televisio) -liitäntä (14) 8

9 Kaukosäädin A TV [/1 (virta/valmiustila) -painike (51) B Z (avaa/sulje) -painike (21) C Numeropainikkeet (23) Numeropainikkeessa 5 on kohopiste.* D CLEAR (tyhjennä) -painike (26) E TOP MENU (päävalikko) -painike (23) F C/X/x/c-painikkeet (23) G O RETURN (paluu) -painike (22) H / (kertaus/askellus/ eteenpäinsiirto/askellus) -painikkeet (21, 31) I./> (edellinen/seuraava) -painikkeet (21) J m/m (selaus/hidastus) -painikkeet (31) K ZOOM (zoomaus) -painike (21, 45) L SLOW PLAY/FAST PLAY (hidastettu toisto / nopeutettu toisto) -painikkeet (21) M (ääni) -painike (36) N (tekstitys) -painike (39) O [/1 (virta/valmiustila) -painike (20) P 2 (äänenvoimakkuus) +/ -painikkeet (51) +-painikkeessa on kohopiste.* Q t (TV/video) -painike (51) R PICTURE NAVI (kuvanavigointi) -painike (33, 45) S TIME/TEXT (aika/teksti) -painike (34) T MENU (valikko) -painike (23) U ENTER (syöttö) -painike (17) V DISPLAY (näyttö) -painike (10) W H (toisto) -painike (20) H-painikkeessa on kohopiste.* X x (pysäytys) -painike (21) Y X (tauko) -painike (21) Z SUR (tilaääni) -painike (37) wj (kuvakulma) -painike (39) * Käytä kohopistettä kiintopisteenä käyttäessäsi soitinta. 9

10 Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad) Ohjausvalikon avulla voit valita haluamasi toiminnon ja katsella lisätietoja. Voit tuoda ohjausvalikkonäytön näkyviin ja vaihtaa näyttöä painamalla toistuvasti DISPLAY seuraavasti:, Ohjausvalikkonäyttö 1 m Ohjausvalikkonäyttö 2 (vain DATA CD- / DATA DVD -levyt) m Ohjausvalikkonäyttö poissa käytöstä Ohjausvalikkonäyttö Levy määrää ohjausvalikkonäyttöjen 1 ja 2 vaihtoehdot. Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla. Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1 toistettaessa DVD VIDEO -levyä. Toistettavan jakson numero* 2 Ohjausvalikon kohdat Valittu kohta 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. ASETA KÄYTÖSSÄ Toistettavan nimikkeen numero* 1 Nimikkeiden kokonaismäärä* 1 Jaksojen kokonaismäärä* 2 PLAY DVD VIDEO Toistotila (N Toisto, X Tauko, x Pysäytys jne.) Toistettavan levyn tyyppi* 3 Toistoaika* 4 Nykyinen asetus Vaihtoehdot Ohjausvalikosta valitun kohdan nimi Toimintaohje OHJELMOITU ENTER Lopeta: DISPLAY *1 Näyttää kohtauksen numeron VIDEO CD -levyn toistossa (PBC käytössä); raidan numeron VIDEO CD- / CD-levyn toistossa ja albumin numeron DATA CD- / DATA DVD-levyn toistossa. *2 Näyttää indeksinumeron VIDEO CD -levyn toistossa, MP3-ääniraidan numeron tai JPEGkuvatiedoston numeron DATA CD- / DATA DVD -levyn toistossa. *3 Näyttää Super VCD -levyn muodossa SVCD. *4 Näyttää JPEG-tiedostojen päivämäärän. Näytön poistaminen käytöstä Paina DISPLAY. 10

11 Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo Kohta Nimi, toiminto NIMIKE (sivu 31) / KOHTAUS (sivu 31) / RAITA (sivu 32) Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan. JAKSO (sivu 31) / INDEKSI (sivu 32) Valitsee toistettavan jakson tai indeksin. RAITA (sivu 32) Valitsee toistettavan raidan. ORIGINAL / PLAY LIST (sivu 24) Valitsee toistettavien nimikkeiden tyypin (DVD-RW/DVD-R VR-tilassa): alkuperäinen (ORIGINAL) tai muokattu toistoluettelo (PLAY LIST). AIKA/TEKSTI (sivu 31) Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan. Anna aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten. Tuo näkyviin DVD-/CD-tekstitiedot tai DATA CD- / DATA DVD -levyn raidan/ tiedoston nimen. OHJELMOITU (sivu 26) Valitsee nimikkeiden, jaksojen tai raitojen toistojärjestyksen. SATUNNAIS (sivu 27) Toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä. TOISTUVA (sivu 28) Toistaa jatkuvasti koko levyä (kaikkia nimikkeitä, raitoja tai albumeita) tai yhtä nimikettä, jaksoa, raitaa, albumia tai. A-B TOISTUVA (sivu 29) Määrittää jatkuvasti toistettavat osat. KUVANSÄÄTÖTILA (sivu 40) Säätää soittimesta tulevaa videosignaalia. Voit valita katselemaasi ohjelmaan parhaiten sopivan kuvanlaadun. TERÄVYYS (sivu 41) Terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa olevia ääriviivoja. KÄYTÖNVALVONTA (sivu 48) Tällä asetuksella voit rajoittaa soittimen käyttöä. ASETUKSET (sivu 52) PIKA-asetukset (sivu 17) Pika-asetusten avulla voi valita kuvaruutunäytön kielen, television kuvasuhteen ja äänilähtösignaalin. MUKAUTETTU-asetukset Pika-asetusten lisäksi monia muitakin asetuksia voi muuttaa. NOLLAUS Palauttaa ASETUKSET -valikon asetukset tehdasasetusten mukaisiksi. ALBUMI (sivu 32) Valitsee albumin, joka sisältää toistettavan MP3-ääniraidan ja JPEG-kuvatiedoston. TIEDOSTO (sivu 32) Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston. PÄIVÄMÄÄRÄ (sivu 45) Näyttää digitaalikameralla otetun kuvan kuvauspäivämäärän. VAIHTOVÄLI (sivu 47) Määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy kuvaruudussa.,jatkuu 11

12 TEHOSTE (sivu 47) Valitsee kuvaesityksen kuvanvaihdossa käytettävän tehosteen. TILA (MP3, JPEG) (sivu 46) Valitsee DATA CD- / DATA DVD -levyiltä toistettavan datan tyypin: MP3-ääniraita (AUDIO), JPEG-kuvatiedosto (KUVA) tai molemmat (AUTO). z Vihje Ohjausvalikon vihreä ilmaisinkuvake syttyy t valitessasi muun asetuksen kuin EI KÄYT. (vain OHJELMOITU, SATUNNAIS, TOISTUVA, A-B- TOISTUVA, TERÄVYYS ja KUVANSÄÄTÖTILA). Vihreä ORIGINAL/ PLAY LIST -ilmaisin tulee näkyviin, kun valitset vaihtoehdon PLAY LIST (oletusasetus). 12

13 Liittäminen Soittimen liittäminen Liitä soitin ja määritä sen asetukset vaiheiden 1 6 mukaan. Huomautuksia Liitä johdot pitävästi, jotta ääneen ei tule häiriöitä. Lue liitettävien laitteiden vakiovarusteisiin sisältyvät käyttöohjeet. Tätä soitinta ei voi liittää televisioon, jossa ei ole SCART-liitäntää. Irrota jokaisen laitteen verkkovirtajohto pistorasiasta ennen laitteiden liittämistä. Liittäminen Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet: Kaukosäädin (1) R6 (koko AA) -paristot (2) Vaihe 2: Paristojen asettaminen kaukosäätimeen Soittimen toimintoja voi ohjata sen mukana tulevan kaukosäätimen avulla. Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se soittimessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen. Huomautuksia Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan. Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä. Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö. Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukosäädintä. 13

14 COAXIAL L CENTER Vaihe 3: Liittäminen televisioon Liitä tämä soitin televisioon, tai projektoriin audio/video (SCART) -johdolla. Tätä liitäntätapaa käytettäessä ääni kuuluu television kaiuttimista. Televisio INPUT SCART-johto (ei sisälly vakiovarusteisiin) LINE (RGB)-TV -liitäntään DIGITAL OUT l: Signaalin kulkusuunta CD-DVD-soitin Liitettäessä SCART-tuloliitäntään Liitä SCART-johto (ei sisälly vakiovarusteisiin). Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa ääneen häiriöitä. Tilaäänitehosteet (sivu 37) Televisio: Dynaaminen tila, Dynaaminen, Laaja, Yö. Kun käytät tätä liitäntätapaa, varmista, että televisio pystyy käyttämään S-video- tai RGBsignaaleja. Lue liitettävän television käyttöohje. Kun valitset asetusnäytössä NÄYTTÖASETUKSET -valikon LINE -asetukseksi vaihtoehdon S VIDEO tai RGB (sivu 54), käytä kyseistä signaalia välittävää SCART-johtoa. Liittäminen tavalliseen 4:3-kuvasuhteiseen televisioon Levy voi aiheuttaa sen, ettei kuva ehkä mahdu television kuvaruutuun. Jos haluat tietoja kuvasuhteen muuttamisesta, katso sivu

15 Huomautuksia Älä liitä esimerkiksi kuvanauhuria television ja soittimen väliin. Jos soittimen signaali kulkee kuvanauhurin kautta, television kuvassa voi olla häiriöitä. Kuvanauhuri CD-DVD-soitin Liitä suoraan Televisio Liittäminen Jos liität soittimen televisioon SCART-liitännän kautta, soitin kytkeytyy automaattisesti television kuvalähteeksi, kun aloitat toiston. Palauta tällöin TV-kanava kuvalähteeksi painamalla kaukosäätimen t (TV/video) -painiketta. Kun toistat NTSC-värijärjestelmän mukaista levyä, soitin näyttää esimerkiksi videosignaalin tai asetusnäytön NTSC-värijärjestelmän mukaisena. Siksi voi olla, ettei kuva näy PALvärijärjestelmän mukaisissa televisioissa. Avaa tällöin levylokero ja poista levy. 15

16 COAXIAL L CENTER Vaihe 4: Liittäminen AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa on Dolby Digital* 1 -, DTS*- 2 tai MPEG audio -dekooderi ja digitaalinen tuloliitäntä, käytä tätä liitäntätapaa. DIGITAL OUT DIGITAL OUT (COAXIAL)-liitäntään CD-DVD-soitin COAXIAL DIGITAL OUT Koaksiaalinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin) [Kaiuttimet] Taka (vasen) koaksiaaliseen digitaaliseen tuloliitäntään [Kaiuttimet] Taka (oikea) Etu (vasen) Keski Dekooderilla varustettu AV-vastaanotin (vahvistin) Etu (oikea) Lisäbasso : Signaalin kulkusuunta z Vihje Katso liitettyjen laitteiden käyttöohjeista lisätietoja kaiuttimien oikeasta sijoittamisesta. Tilaäänitehosteet Dolby Digital (5.1-kan.), DTS (5.1-kan.) ja MPEG audio (5.1-kan.). 16 *1 Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Pro Logic ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. *2 DTS ja DTS Digital Out ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä. Huomautuksia Kun olet liittänyt laitteet, valitse pika-asetuksissa oikeat asetukset (sivu 17). Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on MPEG audio -dekooderi, valitse AUDIOASETUKSET -valikon MPEG - asetukseksi MPEG (sivu 58). Muutoin kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu voimakas häiriöääni. Soittimen omia TVS-tehosteita ei voi käyttää tätä liitäntätapaa käytettäessä. DTS-ääniraitojen kuunteleminen edellyttää tämän liitäntätavan käyttämistä. DTS-ääniraitoja ei saada LINE (RGB)-TV (SCART) -liitäntä, vaikka pika-asetuksissa olisi valittu DTS -asetukseksi KÄYTÖSSÄ (sivu 17).

17 Vaihe 5: Verkkojohdon liittäminen Liitä soittimen ja television verkkovirtajohto pistorasiaan. Vaihe 6: Pika-asetukset Noudattamalla seuraavassa olevia ohjeita voit tehdä soittimen käytön vaatimat minimiasetukset. Jos haluat ohittaa jonkin asetuksen, paina painiketta >. Jos haluat palata edelliseen asetukseen, paina painiketta.. Liittäminen ENTER 1 Kytke televisioon virta. 2 Paina [/1. Soittimeen kytkeytyy virta, ja virran merkkivalo syttyy. 3 Valitse televisiosta se videotulo, jonka kautta soittimesta tuleva kuva näkyy. Ilmoitus Press [ENTER] to run QUICK SETUP (Käynnistä PIKA-ASENNUS painamalla [ENTER]) tulee näytön alareunaan. Jos tämä ilmoitus ei tule näkyviin, siirry pika-asetuksiin valitsemalla ohjausvalikon SETUP (Asetukset) -kohdasta QUICK (Pika) (sivu 53). 4 Paina ENTER asettamatta soittimeen levyä. Kuvaruutunäyttöjen kielen asetusnäyttö tulee näkyviin. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS DANSK SVENSKA 5 Valitse kieli painamalla X/x. Soitin näyttää asetusvalikon ja tekstityksen valitsemasi kielen mukaisena. 6 Paina ENTER-painiketta. Kuvaruutuun tulee liitettävän television kuvasuhteen asetusnäyttö. NÄYTTÖASETUKSET TV-TYYPPI: 16:9 NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: 16:9 TAUSTA: 4:3 LETTER BOX LINE: 4:3 PAN SCAN,jatkuu 17

18 7 Valitse television tyyppiä vastaava asetus painamalla X/x. Jos käytössäsi on laajakuvatelevisio tai tavallinen 4:3-kuvasuhteinen televisio, jossa on laajakuvatila 16:9 (sivu 54) Jos käytössäsi on tavallinen 4:3- kuvasuhteinen televisio 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN SCAN (sivu 54) 8 Paina ENTER-painiketta. Kuvaruutuun tulee LINE (RGB)-TV -liitännän videolähtösignaalin tyypin asetusnäyttö. NÄYTTÖASETUKSET TV-TYYPPI: NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ: TAUSTA: LINE: 9 Valitse haluamasi LINE (RGB)-TV -liitännän videolähtösignaalin tyyppi painamalla X/x. Videosignaalit VIDEO (sivu 55) S-videosignaalit S VIDEO (sivu 55) RGB-signaalit RGB (sivu 55) 16:9 KÄYTÖSSÄ KANSIKUVA VIDEO VIDEO S VIDEO RGB 10Paina ENTER-painiketta. Kuvaruutuun tulee vahvistimen (vastaanottimen) liittämiseen käytettävän liitännän tyypin asetusnäyttö. Onko soitin liitetty vahvistimeen (vastaanottimeen)? KYLLÄ DIGITAL OUTPUT 11Valitse painikkeita X/x painamalla sen liitännän tyyppi, jota (mahdollisesti) käyttäen liität soittimen vahvistimeen (vastaanottimeen), ja paina sitten ENTER. Jos AV-vahvistinta (vastaanotinta) ei ole liitetty, valitse asetukseksi EI ja siirry vaiheeseen 15. Jos AV-vahvistin (vastaanotin) on liitetty koaksiaalisella digitaalisella johdolla, valitse asetukseksi KYLLÄ: DIGITAL OUTPUT. 12Valitse painikkeita X/x painamalla se Dolby Digital -signaalityyppi, jonka haluat ohjata vahvistimeen (vastaanottimeen). Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on Dolby Digital -dekooderi, valitse asetukseksi DOLBY DIGITAL. Muutoin valitse D-PCM. AUDIOASETUKSET AUDIO DRC: ÄÄNIMIKSAUS: VAKIO DOLBY SURROUND DIGITAALILÄHTÖ: DOLBY DIGITAL: KÄYTÖSSÄ D-PCM MPEG: D-PCM DTS: DOLBY DIGITAL 48kHz/96kHz PCM: 48kHz/16bit 13Paina ENTER-painiketta. DTS on valittuna. AUDIOASETUKSET AUDIO DRC: VAKIO ÄÄNIMIKSAUS: DOLBY SURROUND DIGITAALILÄHTÖ: KÄYTÖSSÄ DOLBY DIGITAL: D-PCM MPEG: PCM DTS: EI KÄYT. 48kHz/96kHz PCM: EI KÄYT. KÄYTÖSSÄ EI 18

19 14Valitse painikkeita X/x painamalla, haluatko ohjata DTSsignaalin vahvistimeen (vastaanottimeen). Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on DTS-dekooderi, valitse KÄYTÖSSÄ. Muutoin valitse EI KÄYT.. 15Paina ENTER-painiketta. Soitin poistuu pika-asetustilasta. Kaikkien liitännät ja asetukset on määritetty. Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa) on MPEG audio -dekooderi, valitse MPEG -asetukseksi MPEG (sivu 58). Liittäminen 19

20 Levyjen toisto Levyjen toisto 4 Paina soittimen painiketta A ja aseta levylokeroon levy. DVD- tai VIDEO CD -levy voi aiheuttaa sen, että jotkin toiminnot poikkeavat tässä esitetyistä tai ovat rajoitettuja. Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta. Toistettava puoli alaspäin 5 Paina H. Levylokero sulkeutuu. Soitin aloittaa toiston (normaali toisto), ja toiston ilmaisin tulee näyttöön. Säädä television tai vahvistimen (vastaanottimen) äänenvoimakkuus. Levyn mukaan voi olla, että television kuvaruutuun tulee valikko. Jos levy on DVD VIDEO -levy, katso sivu 23. Jos levy on VIDEO CD -levy, katso sivu 25. RETURN ENTER Virran katkaiseminen soittimesta Paina [/1. Soitin siirtyy valmiustilaan. z Vihje Voit asettaa soittimen virran katkeamaan automaattisesti silloin, kun soitin on ollut pysäytettynä yli 30 minuuttia. Jos haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse MUKAUTETUT ASETUKSET -valikon AUTOM. VIRRANKATK. -asetukseksi KÄYTÖSSÄ tai EI KÄYT. (sivu 55) Kytke televisioon virta. 2 Paina [/1. Soittimeen kytkeytyy virta, ja virran merkkivalo syttyy. 3 Valitse televisiosta se videotulo, jonka kautta soittimesta tuleva kuva näkyy. Käytettäessä vahvistinta (vastaanotinta) Kytke vahvistimeen (vastaanottimeen) virta ja valitse siitä oikea ohjelmalähde niin, että kuulet tästä soittimesta tulevan äänen. Huomautuksia Toiston ilmaisin palaa aina soittimen toistaessa levyä. DVD-tallentimilla luodut levyt on viimeisteltävä oikein, ennen kuin niitä voi toistaa. Katso viimeistelystä lisätietoja DVD-soittimen käyttöohjeesta. Huomautuksia DVD VIDEO -levyn DTSääniraitojen toistosta DTS-äänisignaalit saadaan vain DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä. Kun haluat toistaa DVD VIDEO -levyllä olevia DTS-ääniraitoja, valitse AUDIOASETUKSET -valikon DTS - asetukseksi KÄYTÖSSÄ (sivu 58). Jos liität soittimen äänilaitteeseen, jossa ei ole DTS-dekooderia, älä valitse AUDIOASETUKSET -valikon DTS - asetukseksi vaihtoehtoa KÄYTÖSSÄ (sivu 58). Kaiuttimista voi kuulua voimakas ääni, joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.

21 Lisätoiminnot * 1 Vain DVD VIDEO, DVD-RW ja DVD-R. * 2 Vain DVD VIDEO, DVD-RW, DVD-R ja DVD+RW/DVD+R. * 3 Vain video- ja JPEG-kuvat (ei koske TAUSTAkuvia). Voit siirtää suurennettua kuvaa painikkeilla C/X/x/c. Levyn sisältö voi aiheuttaa sen, että zoomaus poistuu automaattisesti käytöstä kuvaa siirrettäessä. CLEAR Huomautus (kertaus) ZOOM SLOW PLAY (eteenpäinsiirto) FAST PLAY Välitöntä uudelleentoistoa tai siirtoa eteenpäin ei välttämättä voi käyttää kaikissa kohtauksissa. Nopeutettu tai hidastettu äänellinen toisto Hidastetusti tai nopeutetusti toistettavan kohtauksen ääntä voi kuunnella. Levyjen toisto Toiminto Pysäytys Tauko Toisto jatkaminen tauon jälkeen Siirtyminen seuraavaan jaksoon, raitaan tai kohtaukseen normaalissa toistossa Siirtyminen edelliseen jaksoon, raitaan tai kohtaukseen normaalissa toistossa Toiston lopettaminen ja levyn poistaminen Edellisen kohtauksen toisto uudelleen* 1 Toistettavan kohtauksen lyhyt pikasiirto eteenpäin* 2 Kuvan suurentaminen* 3 Käyttö Paina x Paina X Paina X tai H Paina > Paina. Paina Z Paina (kertaus) toiston aikana Paina (eteenpäinsiirto) toiston aikana Paina ZOOM toistuvasti. Peruuta painamalla CLEAR. Paina toiston aikana FAST PLAY tai SLOW PLAY. Nopeus muuttuu painiketta FAST PLAY tai SLOW PLAY painettaessa. Paluu normaaliin toistoon Paina H. Huomautuksia Tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-, VIDEO CD-, Super VCD- ja DVD-RW/DVD-R-levyjen (VR-tila) toistossa. Toiminto ei onnistu tulee näyttöön, kun suurin tai pienin nopeus on saavutettu. FAST PLAY- ja SLOW PLAY -tilojen käytön aikana kuvakulmaa (sivu 39), tekstitystä (sivu 39), ja ääntä (sivu 36) ei voi muuttaa. Ääntä voi muuttaa vain VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen toistossa. Fast Play- ja Slow Play -toimintoja ei voi käyttää toistettaessa DTS-ääniraitoja. Fast Play- ja Slow Play -toimintoja ei voi käyttää toistettaessa VR-tilassa tallennettua DVD-RW/ DVD-R-levyä.,jatkuu 21

22 Levylokeron lukitseminen (lapsilukko) Voit lukita levylokeron estääksesi lapsia avaamasta sitä. Kun soitin on valmiustilassa, paina painikkeita O RETURN ja ENTER ja sitten kaukosäätimen painiketta [/1. Soittimeen kytkeytyy virta. Soittimen tai kaukosäätimen painikkeet A ja Z eivät toimi, kun lapsilukko on käytössä. Levylokeron lukituksen poistaminen Kun soitin on valmiustilassa, paina O RETURN ja ENTER ja sitten [/1 uudelleen. Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (monilevyinen toistonjatkamistoiminto) Soitin tallentaa muistiinsa tiedon levyn toiston pysäytyskohdasta enintään 6:ta levyä varten ja jatkaa toistoa kyseisestä kohdasta, kun asetat saman levyn soittimeen seuraavan kerran. Kun tallennat toistonjatkamiskohdan 7:tä levyä varten, tieto ensimmäisen levyn toistonjatkamiskohdasta pyyhkiytyy pois muistista. Huomautus Vaikka valitsisit ohjausvalikon ASETUKSET - kohdasta NOLLAUS -vaihtoehdon (sivu 53), levylokero pysyy lukittuna. 1 Kun toistat levyä, pysäytä toisto painamalla painiketta x. 2 Paina painiketta H. Soitin aloittaa levyn toiston kohdasta, jossa toisto pysäytettiin vaiheessa 1. z Vihje Jos haluat aloittaa levyn toiston alusta, paina x kahdesti ja paina sitten H. 22

23 Huomautuksia MUKAUTETUT ASETUKSET -valikon MONILEVY TOISTONJTK -asetuksena on oltava KÄYTÖSSÄ (oletusasetus), jotta tämä toiminto toimii (sivu 55). Tieto toiston pysäytyskohdasta poistuu muistista, jos muutat toistotilaa muutat asetuksia asetusnäytössä VR-tilassa tallennettujen DVD-RW-/DVD-Rlevyjen sekä CD-, DATA CD- ja DATA DVD - levyjen toistossa soitin tallentaa muistiinsa tiedon nykyisen levyn toistonjatkamiskohdasta. Toistonjatkamiskohta katoaa muistista, jos avaat levylokeron irrotat verkkovirtajohdon soitin siirtyy valmiustilaan Toistonjatkamistoiminto ei toimi satunnaistoiston eikä ohjelmoidun toiston aikana. Tämä toiminto ei ehkä toimi kaikkien levyjen toistossa. Jos MUKAUTETUT ASETUKSET -valikon MONILEVY TOISTONJTK -asetuksena on KÄYTÖSSÄ ja toistat itse tallennettua levyä (esimerkiksi DVD-RW-levyä), soitin voi jatkaa muiden itse tallennettujen levyjen toistoa samasta kohdasta. DVD-levyn valikon käyttäminen DVD-levyt on jaettu pitkiin kuva- tai musiikkiosuuksiin, joita kutsutaan nimikkeiksi. Kun toistat DVD-levyä, jolla on useita nimikkeitä, voit valita haluamasi nimikkeen painamalla TOP MENU -painiketta. Kun toistat DVD-levyä, jolta voit valita esimerkiksi äänen ja tekstityksen kielen, voit tehdä valinnat MENU-painiketta painamalla. Numeropainikkeet TOP MENU MENU ENTER Levyjen toisto 1 Paina painiketta TOP MENU tai MENU. Levyn valikko tulee television kuvaruutuun. Valikon vaihtoehdot ovat erilaisia eri levyillä. 2 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painiketta C/X/x/c tai numeropainikkeita. Jos painat numeropainikkeita, seuraava näyttö tulee näkyviin. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla numeropainikkeita. 1 3 Paina ENTER-painiketta. 23

24 DVD-RW/DVD-R'-levyjen ORIGINAL - ja PLAY LIST -valinnat Joidenkin DVD-RW/DVD-R-levyjen VR (videotallennus) -tilassa on kahdenlaisia nimikkeitä toistoa varten: alkuperäiset tallennetut nimikkeet (ORIGINAL) ja nimikkeet, joita voi luoda tallentavilla DVDsoittimilla editointia varten (PLAY LIST). Voit valita toistettavan nimikkeen tyypin. PLAY LIST: toistaa ORIGINAL - nimikkeistä editointia varten luodut nimikkeet. ORIGINAL: toistaa alkuperäiset tallennetut nimikkeet. 4 Paina ENTER-painiketta. ENTER DISPLAY 1 Kun soitin on pysäytettynä, paina kaukosäätimen DISPLAYpainiketta. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (ORIGINAL/PLAY LIST) painamalla X/x ja paina sitten ENTER. ORIGINAL/PLAY LIST -vaihtoehdot tulevat näkyviin. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 PLAY LIST PLAY LIST ORIGINAL DVD-VR 3 Valitse asetus painamalla X/x. 24

25 PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toistaminen (PBC-toisto) PBC (Playback Control) -toistotoimintojen ansiosta voit toistaa VIDEO CD -levyjä vuorovaikutteisesti television kuvaruudussa näkyvän valikon avulla. Numeropainikkeet Palaaminen valikkoon Paina O RETURN. z Vihje Kun haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita painamalla painiketta./> soittimen ollessa pysäytettynä ja paina sitten H tai ENTER. Soitto ilman PBC-toimintoa -ilmoitus tulee television kuvaruutuun, ja soitin aloittaa normaalin toiston. Valikkoja tai muita pysäytyskuvia ei voi tuoda näkyviin. Voit palata PBC-toistoon painamalla x kahdesti ja painamalla sitten H. Huomautus Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi vaiheessa 3 olevaa ilmausta Paina ENTERpainiketta ( Press ENTER ) vastata ilmaus Paina SELECT-painiketta ( Press SELECT ). Paina tällöin H. Levyjen toisto RETURN ENTER 1 Aloita PBC-toiminnoilla varustetun VIDEO CD -levyn toisto. Näkyviin tulee valikko. 2 Valitse haluamasi vaihtoehdon numero painamalla numeropainikkeita. 3 Paina ENTER-painiketta. 4 Noudata valikossa näkyviä ohjeita, jotka koskevat vuorovaikutteisten toimintojen käyttöä. Noudata levyn käyttöohjetta, koska VIDEO CD -levyjen käyttötavat vaihtelevat. 25

26 Eri toistotoiminnot (ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, jatkuva toisto, A-B-jakson jatkuva toisto) 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. ASETA KÄYTÖSSÄ PLAY DVD VIDEO Voit valita seuraavat toistotilat: ohjelmoitu toisto (sivu 26) satunnaistoisto (sivu 27) toistuva toisto (sivu 28) A-B-jakson toistuva toisto (sivu 29). 3 Valitse ASETA t painamalla X/x ja paina sitten ENTER. Näkyvissä on teksti RAITA, kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä. CLEAR ENTER OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T DISPLAY Levyllä olevat raidat tai nimikkeet 4 Paina c. Kohdistin siirtyy nimikkeen tai raidan kohdalle sarakkeessa T (tässä esimerkissä kohtaan 01 ). Huomautus Toistotila peruuntuu, kun poistat levyn kytket soittimen valmiustilaan painamalla painiketta [/1. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T C Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) Voit luoda omia ohjelmiasi asettamalla levyn nimikkeet, jaksot tai raidat haluamaasi järjestykseen. Voit ohjelmoida enintään 99 nimikettä, jaksoa ja raitaa. 1 Paina DISPLAY. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (OHJELMOITU) painamalla X/x ja paina sitten ENTER. OHJELMOITU -valikon asetukset tulevat näkyviin. Levyllä olevat jaksot 5 Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai raita. Toistettaessa DVD VIDEO -levyä Valitse esimerkiksi nimikkeen 02 jakso 03. Valitse T -sarakkeesta 02 painamalla X/x ja paina sitten ENTER. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE 2. NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T C

27 Valitse seuraavaksi C -sarakkeesta 03 painamalla X/x ja paina sitten ENTER. OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1. NIMIKE NIMIKE 3. NIMIKE 4. NIMIKE 5. NIMIKE 6. NIMIKE 7. NIMIKE T Valittu nimike ja jakso Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä Valitse esimerkiksi raita 02. Valitse T -sarakkeesta 02 painamalla X/x ja paina sitten ENTER. Valittu raita OHJELMOITU KAIKKI TYHJENNETTY 1.RAITA 02 2.RAITA 3.RAITA 4.RAITA 5.RAITA 6.RAITA 7.RAITA 0:15:30 T Valitse muutettavan nimikkeen, jakson tai raidan numero painamalla X/x ja paina sitten c. Jos haluat poistaa ohjelmasta nimikkeen, jakson tai raidan, paina CLEAR. 3 Tee uusi ohjelma vaiheen 5 ohjeiden mukaan. Jos haluat peruuttaa ohjelman, valitse T -sarakkeesta -- ja paina sitten ENTER. Kaikkien nimikkeiden, jaksojen tai raitojen peruuttaminen ohjelmointijärjestyksessä 1 Noudata kohdan Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) vaiheita Paina X ja valitse KAIKKI TYHJENNETTY. 3 Paina ENTER-painiketta. z Vihje Voit toistaa ohjelmoituja nimikkeitä, jaksoja tai raitoja toistuvaa toistoa tai satunnaistoistoa käyttämällä. Noudata ohjelmoidun toiston aikana kohdassa Toistuva toisto (sivu 28) tai Satunnaistoisto (sivu 27) kuvattuja vaiheita. Levyjen toisto Ohjelmoitujen raitojen kesto yhteensä 6 Jos haluat ohjelmoida muita nimikkeitä, jaksoja tai raitoja, toista vaiheita 4 ja 5. Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat näkyvät valitussa järjestyksessä. 7 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla H. Ohjelmoitu toisto alkaa. Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa saman ohjelman uudelleen painamalla H. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR-painiketta tai valitse EI KÄYT. vaiheen 2 jälkeen. Jos haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, valitse KÄYTÖSSÄ vaiheessa 3 ja paina ENTER. Ohjelman muuttaminen tai peruuttaminen 1 Noudata kohdassa Ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto) olevia vaiheita 1 3. Huomautuksia Kun ohjelmoit Super VCD -levyn raitoja, kokonaistoistoaika ei tule näkyviin. Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa. Toisto satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) Voit antaa soittimen toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Jos käytät satunnaistoistotoimintoa uudelleen, soittojärjestys muuttuu uudelleen. 1 Paina DISPLAY painiketta toiston aikana. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (SATUNNAIS) painamalla painiketta X/x ja paina sitten ENTER. SATUNNAIS -valikon asetukset tulevat näkyviin.,jatkuu 27

28 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. NIMIKE JAKSO 3 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla X/x. PLAY DVD VIDEO Toistettaessa DVD VIDEO -levyä NIMIKE JAKSO Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä RAITA Otettaessa ohjelmoitu toisto käyttöön KÄYTÖSSÄ: soitin järjestää ohjelmoitua toistoa varten valitut nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraiseen järjestykseen. 4 Paina ENTER-painiketta. Satunnaistoisto alkaa. Toistaminen jatkuvasti (toistuva toisto) Voit toistaa jatkuvasti levyn kaikkia nimikkeitä tai raitoja tai yhtä nimikettä, jaksoa tai raitaa. Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun toiston yhdistelmää. 1 Paina DISPLAY toiston aikana. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (TOISTUVA) painamalla X/x ja paina sitten ENTER. TOISTUVA -valikon asetukset tulevat näkyviin. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. EI KÄYT. LEVY NIMIKE JAKSO PLAY DVD VIDEO Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 3. z Vihjeitä Voit asettaa satunnaistoiston, kun soitin on pysäytettynä. Valitse SATUNNAIS ja paina sitten H. Satunnaistoisto alkaa. Kun JAKSO on valittuna asetukseksi, soitin voi toistaa satunnaistoistossa enintään 200 levyllä olevaa jaksoa. Huomautus Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa. 3 Valitse jatkuvasti toistettava kohde painamalla X/x. Toistettaessa DVD VIDEO -levyä LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia nimikkeitä. NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti levyn nykyistä nimikettä. JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti nykyistä jaksoa. Toistettaessa DVD-VR-tilassa olevaa levyä LEVY: soitin toistaa jatkuvasti valitun tyyppisiä nimikkeitä. NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti levyn nykyistä nimikettä. JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti nykyistä jaksoa. Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia raitoja. RAITA: soitin toistaa jatkuvasti nykyistä raitaa. 28

29 Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyä LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia albumeja. ALBUMI: soitin toistaa jatkuvasti nykyistä albumia. RAITA (vain MP3-ääniraidat): soitin toistaa jatkuvasti nykyistä raitaa. Kun ohjelmoitu toisto tai satunnaistoisto on käytössä KÄYTÖSSÄ: soitin kertaa ohjelmoitua toistoa tai satunnaistoistoa jatkuvasti. 4 Paina ENTER-painiketta. Jatkuva toisto alkaa. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 EI KÄYT. ASETA EI KÄYT. 3 Valitse ASETA t painamalla X/x ja paina sitten ENTER. A-B TOISTUVA -asetusnäyttö tulee näkyviin. A 18-1:32:30 B PLAY DVD VIDEO Levyjen toisto Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 3. z Vihje Voit asettaa toistuvan toiston, kun soitin on pysäytettynä. Valitse TOISTUVA ja paina sitten H. Jatkuva toisto alkaa. Huomautuksia Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä Super VCD -levyjen PBC-toistossa. Kun toistat jatkuvasti DATA CD- tai DATA DVD -levyä, joka sisältää toistoajaltaan eripituisia MP3-ääniraitoja ja JPEGkuvatiedostoja, ääni ei vastaa kuvaa. Kun TILA (MP3, JPEG) -asetuksena on KUVA (JPEG) (sivu 46), et voi valita RAITA -asetusta. Tietyn osuuden jatkuva toisto (A-B-jakson toistuva toisto) Voit toistaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen, jakson tai raidan osuutta. (Tämän toiminnon avulla voit vaikkapa opetella laulujen sanoja.) 1 Paina DISPLAY toiston aikana. Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse (A-B TOISTUVA) painamalla X/x ja paina sitten ENTER. A-B TOISTUVA -valikon asetukset tulevat näkyviin. 4 Kun toiston aikana saavutat toistuvasti toistettavan osuuden aloituskohdan (kohta A), paina ENTER-painiketta. Aloituskohta (kohta A) on asetettu. A 18-1:32:30 B 18-1:33:05 5 Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B), paina ENTER-painiketta uudelleen. Asetetut kohdat näkyvät näytössä, ja soitin alkaa toistaa kyseistä osuutta jatkuvasti. Paluu normaaliin toistoon Paina CLEAR tai valitse EI KÄYT. vaiheessa 3. Huomautuksia Satunnaistoiston, jatkuvan toiston ja ohjelmoidun toiston asetukset peruuntuvat, kun valitset A-Bjakson toistuvan toiston. A-B-jakson jatkuva toisto ei toimi eri nimikkeiden välillä. A-B-jakson jatkuvaa toistoa ei voi asettaa pysäytyskuvia sisältävälle DVD-RW/DVD-Rlevylle (VR-tila). 29

30 Kohtauksen hakeminen Tietyn kohdan haku levyltä (selaus, hidastettu toisto, pysäytyskuva) Voit etsiä nopeasti täsmälleen haluamasi kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa tai toistamalla levyä hitaasti. Kohdan haku nopeasti pikasiirrolla eteen- tai taaksepäin (selaus) Paina levyn toiston aikana m tai M. Kun löydät haluamasi kohdan, palauta laite normaalinopeuteen painamalla H. Selausnopeus muuttuu aina, kun painat m tai M selauksen aikana. Aina kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu alla kuvatulla tavalla. Todelliset nopeudet voivat vaihdella eri levyillä. Toistosuunta 2B t 1M t 2M t 3M 3M (vain DVD VIDEO/DVD-VR-tila/VIDEO CD) 2B (vain DVD VIDEO/CD) (askellus) (askellus) Vastakkainen suunta 2b t 1m t 2m t 3m 3m (vain DVD VIDEO/DVD-VR-tila/VIDEO CD) 2b (vain DVD VIDEO) Huomautuksia Kaikkien levyjen kanssa ei voi käyttää kaikkia kuvattuja toimintoja. DATA CD- tai DATA DVD -levyjä toistaessasi voit etsiä tietyn kohdan vain MP3-ääniraidoista. Toistonopeus 2B / 2b on noin kaksinkertainen normaalinopeuteen verrattuna. Toistonopeus 3M / 3m on nopeampi kuin 2M / 2m ja toistonopeus 2M / 2m on nopeampi kuin 1M / 1m. 30

31 Toisto kuva kerrallaan (hidastettu toisto) Kun soitin on taukotilassa, paina m tai M. Voit palata normaaliin nopeuteen painamalla H. Toistonopeus muuttuu aina, kun painat m tai M hidastetun toiston aikana. Käytettävissä on kaksi nopeutta. Jokaisella painalluksella ilmaisin muuttuu seuraavasti: Toistosuunta 2 y 1 Vastakkainen suunta (vain DVD ja DVD- VR-tila) 2 y 1 Esimerkiksi nimikkeen, jakson, raidan tai kohtauksen haku Voit hakea DVD-levyltä nimikkeen tai jakson ja VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai DATA DVD -levyltä raidan, indeksin, tiedosto, tai kohtauksen. Koska levyn nimikkeille ja raidoille on annettu yksilölliset numerot, voit valita haluamasi nimikkeen tai raidan antamalla sen numeron. Voit etsiä kohtauksen myös antamalla aikakoodin. Kohtauksen hakeminen Toistonopeus 2 y / 2 kuin 1 y / 1. on hitaampi Numeropainikkeet Toisto kuva kerrallaan (pysäytyskuva) Kun soitin on taukotilassa, siirry seuraavaan kuvaan painamalla painiketta (askellus). Voit siirtyä edelliseen kuvaan painamalla (askellus) (vain DVD ja DVD-VR-tila). Palaa normaaliin toistoon painamalla H-painiketta. CLEAR ENTER DISPLAY Huomautus Et voi hakea VR-tilassa DVD-RW/DVD-R-levylle tallennettua pysäytyskuvaa. 1 Paina DISPLAY (jos toistat JPEGkuvatiedostoja sisältävää DATA CD- tai DATA DVD -levyä, paina painiketta kahdesti). Ohjausvalikko tulee näkyviin. 2 Valitse hakutapa painamalla X/x. Toistettaessa DVD VIDEO- tai DVD- VR-tila-levyä NIMIKE JAKSO AIKA/TEKSTI Valitse AIKA/TEKSTI, jos haluat hakea aloituskohdan antamalla aikakoodin.,jatkuu 31

32 Toistettaessa VIDEO CD- tai Super VCD -levyä ilman PBC-toimintoja RAITA INDEKSI Toistettaessa VIDEO CD- tai Super VCD -levyä PBC-toiminnoilla KOHTAUS Toistettaessa CD-levyä RAITA Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD -levyä ALBUMI RAITA (vain MP3-ääniraidat) TIEDOSTO (vain JPEGkuvatiedostot) Esimerkki: kun valitset JAKSO ** (**) on valittuna (** tarkoittaa lukua). Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee nimikkeiden, jaksojen, raitojen, indeksien, kohtausten, albumien tai tiedostojen kokonaismäärän. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : Paina ENTER-painiketta. ** (**) muuttuu muotoon -- (**). 1 2 ( 2 7 ) ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 Valittu rivi PLAY DVD VIDEO PLAY DVD VIDEO Jos teet virheen Peruuta numero painamalla CLEAR ja valitse sitten toinen numero. 5 Paina ENTER-painiketta. Soitin aloittaa toiston valitsemastasi numerosta. Kohtauksen haku aikakoodin avulla (vain DVD VIDEO/DVD-VR-tila) 1 Valitse vaiheessa 2 AIKA/ TEKSTI. T **:**:** (parhaillaan toistettavan nimikkeen toistoaika) näkyy valittuna. 2 Paina ENTER-painiketta. Ilmaisin T **:**:** muuttuu muotoon T --:--:--. 3 Anna aikakoodi numeropainikkeilla ja paina ENTER. Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen, joka on 2 tuntia 10 minuuttia 20 sekuntia alkukohdan jälkeen, anna aika 2:10:20. z Vihjeitä Kun ohjausvalikkonäyttö on poissa käytöstä, voit hakea jakson (DVD VIDEO/DVD-VR-tila) tai raidan (CD/DATA CD/DATA DVD) painamalla numeropainikkeita ja ENTER-painiketta. Voit näyttää levylle tallennettujen nimikkeiden, jaksojen tai raitojen ensimmäisen kohtauksen 9 osaan jaetussa kuvaruudussa. Voit aloittaa toiston suoraan valitsemalla jonkin kohtauksista. Lisätietoja on kohdassa Haku kohtauksen mukaan (KUVANAVIGOINTI) (sivu 33). Huomautuksia Kuvaruudussa näkyvä nimikkeen tai raidan numero on sama kuin levylle tallennettu numero. Et voi hakea kohtausta DVD+RW-levyltä/ DVD+R-levyltä aikakoodin avulla. 4 Valitse numeropainikkeilla esimerkiksi sen nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai kohtauksen numero, jonka haluat hakea. 32

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation

2-581-895-33(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS30. 2005 Sony Corporation 2-581-895-33(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS30 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

3-283-146-31(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-146-31(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-146-31(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS330 http://fi.yourpdfguides.com/dref/671018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation

4-115-668-34(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-SR100. 2008 Sony Corporation 4-115-668-34(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-SR100 2008 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

2-021-509-72(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation

2-021-509-72(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-LS755P. 2004 Sony Corporation 2-021-509-72(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-LS755P 2004 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS36

Käyttöoppaasi. SONY DVP-NS36 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS Sony Corporation 2-895-899-22(2) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS38 DVP-NS39 2007 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DVP-LS755P

Käyttöoppaasi. SONY DVP-LS755P Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS Sony Corporation 3-080-581-82(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS330 DVP-NS333 DVP-NS430 DVP-NS433 2003 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.

Lisätiedot

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS Sony Corporation 3-067-118-41(2) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS300 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

(3) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS76H Sony Corporation

(3) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS76H Sony Corporation 2-666-956-31(3) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS76H 2006 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS Sony Corporation 3-074-263-81(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS305 DVP-NS310 DVP-NS405 DVP-NS410 2002 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation 3-083-975-91(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F250 2003 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F35P Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F35P Sony Corporation 2-021-510-52(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F35P 2004 Sony Corporation VAARA Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE

NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE NICEVIEW DVD6002 AUTOSOITIN DIVX/XVID/DVD/MP3/CD/FM/USB KÄYTTÖOHJE 2 SISÄLLYSLUETTELO Perusominaisuudet...3 Etupaneelin irrotus laitteesta...4 Etupaneelin liittäminen laitteeseen...5 1. Perustoiminnot...7

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS400D Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS400D Sony Corporation 3-067-121-41(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS400D 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player FIN. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S715 DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player FIN. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S715 DVP-S by Sony Corporation 3-862-99-83 (1) CD/DVD Player Käyttöohje Bruksanvisning FIN S C2 C2 DVP-S715 DVP-S315 1998 by Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Sähköiskuvaaran

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation 3-070-343-71(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F21 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta

Lisätiedot

DVD-kotiteatterijärjestelmä

DVD-kotiteatterijärjestelmä 4-262-748-11(1) (FI) DVD-kotiteatterijärjestelmä Käyttöohje DAV-DZ340/DAV-DZ740 VAROITUS Varoitus Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Älä sijoita laitetta suljettuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAV-DZ780 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2154620

Käyttöoppaasi. SONY DAV-DZ780 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2154620 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S by Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje. Bruksanvisning DVP-S by Sony Corporation 3-864-941-72 (1) CD/DVD Player Käyttöohje Bruksanvisning FI SE C2 C2 DVP-S7700 1998 by Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Sähköiskuvaaran

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V Sony Corporation 2-059-563-63(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS955V DVP-LS785V 2004 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518

Käyttöoppaasi. SONY DAR-RH7000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1158518 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS700V Sony Corporation

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS700V Sony Corporation 3-070-606-82(1) SACD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS700V 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

2-548-698-53(1) DVD Recorder. Käyttöohje RDR-GX210. 2005 Sony Corporation

2-548-698-53(1) DVD Recorder. Käyttöohje RDR-GX210. 2005 Sony Corporation 2-548-698-53(1) DVD Recorder Käyttöohje RDR-GX210 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783

TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 TÄRKEÄÄ LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE DVH-7783 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta,

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

4-134-523-91(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-91(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-91(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-550-51 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct PAL

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS930V Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS930V Sony Corporation 3-083-193-81(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS930V 2003 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS705V DVP-NS905V Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS705V DVP-NS905V Sony Corporation 3-075-801-81(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS705V DVP-NS905V 2002 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-GX210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670073

Käyttöoppaasi. SONY RDR-GX210 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670073 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS900V Sony Corporation

(1) SACD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS900V Sony Corporation 3-070-852-81(1) SACD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS900V 2001 Sony Corporation VAROITUS Tervetuloa! Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2

Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2 Käyttöohje Basic Operation Sisällysluettelo...1 Osa 1 Perustoiminnot... 2 1. Kytke DVD-soittimen virta päälle..... 2 2. Aseta levy levypesään. 2 3. Levyjen toistaminen.... 2 4. Pysäytä. 2 Osa 2 Lisätoiminnot

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET

DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET DVD / MP3 / CD -SOITIN DVD-436 KÄYTTÖOHJEET 1 LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Välttyäksesi tulipalo- tai sähköiskuvaaralta, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT DVU-7782MK2 CLASS 1 LASER PRODUCT VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote. Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen. Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä. R R

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CMT-WS2D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2153532

Käyttöoppaasi. SONY CMT-WS2D http://fi.yourpdfguides.com/dref/2153532 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN (2 RUUTUA) KÄYTTÖOHJE MTW-730/731 TWIN Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation

(2) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-F Sony Corporation 3-077-371-81(2) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-F25 2002 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS78H Sony Corporation

(1) CD/DVD Player. Käyttöohje DVP-NS78H Sony Corporation 3-209-005-31(1) CD/DVD Player Käyttöohje DVP-NS78H 2007 Sony Corporation 2 VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD633 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420050 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-585-816-34 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-D995P E SLV-D990P E SLV-D980P D SLV-D975P E SLV-D970P E 2005 Sony Corporation VAROITUS Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet

Ominaisuudet. Sisältö. Yleiset ominaisuudet Sisältö Ominaisuudet... 36 Yleiset ominaisuudet... 36 Turvallisuustiedot... 37 Merkit levyillä... 37 Levyjen käsittely... 37 Puhdistaminen... 37 Lisenssitiedot... 37 Miten katsotaan DVD-levyä... 37 DVD-Ohjauspaneelin

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-134-523-93(1) DVD Writer. Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-134-523-93(1) DVD Writer Käyttöohje DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Turvallisuusmääräykset VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi. Älä

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

SUOMI. XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä). XL-DV75HMKII DVD -mikrokomponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-DV75HMKII (pääyksikkö) ja CP-DV75H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti.

KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766. Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. KANNETTAVA DVD-SOITIN KÄYTTÖOHJE MT-766 Ennen laitteen käyttöä, asetusten tekoa ja liittämistä muihin laitteisiin lue tämä käyttöohje huolellisesti. Sisällysluettelo Sisältö Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

LAITTEEN KÄYTTÖ PARISTOILLA

LAITTEEN KÄYTTÖ PARISTOILLA LAITTEEN KÄYTTÖ PARISTOILLA Avaa paristokotelo ja pane koteloon kaksi LR6- (AA-koko) alkaliparistoa. Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat ovat oikeinpäin. A A Paristojen vaihtaminen Näytön pariston

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD756 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420191

Käyttöoppaasi. PHILIPS DVD756 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3420191 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2-590-808-92(2) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX510 RDR-HX710/HX910. 2005 Sony Corporation

2-590-808-92(2) DVD Recorder. Käyttöohjeet RDR-HX510 RDR-HX710/HX910. 2005 Sony Corporation 2-590-808-92(2) DVD Recorder Käyttöohjeet RDR-HX510 RDR-HX710/HX910 2005 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä avaa laitteen koteloa,

Lisätiedot

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-soitin Käyttöopas Lue nämä ohjeet huolella oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten. 1 LAITTEEN SÄÄTIMET LCD-näyttö Kaiutin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX1010 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670119

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX1010 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670119 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-224-33 (1) FI DVD Player/ Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-D960P E SLV-D930 D SLV-D925 E SLV-D920 E 2004 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran

Lisätiedot