Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet"

Transkriptio

1 Taiteilijan tulot ja kulut - lomakkeen 15 täyttöohjeet Palkkatulot, jotka olet saanut työsuhteessa, ovat jo valmiiksi erikseen esitäytetyllä veroilmoituslomakkeella. Lomakkeella 15 ilmoitetaan ne taiteellisesta toiminnasta saadut tulot, joita ei ole esitäytetyllä veroilmoituksella. Samoin taiteellisen toiminnan kulut ilmoitetaan tällä lomakkeella. Teosten myyntitulot ilmoitetaan veroilmoituksessa sinä verovuonna, kun olet saanut rahat käyttöösi. Kulut ilmoitetaan samoin käteisperiaatteen mukaisesti sen vuoden kuluina kun olet maksut suorittanut. Vaikka sinulla ei olisi ollut teosmyyntituloja, voit kuitenkin ilmoittaa taiteellisen toimintasi kulut. On aivan normaalia, että taiteilijalle syntyy teosten valmistamiseen liittyviä kuluja eri vuonna, kuin itse myynnistä saatuja tuloja. Näissä tapauksissa on selkeyden vuoksi hyvä laittaa verottajalle mukaan CV, josta käy ilmi, että olet ammattitaiteilija (koulutus, kuvataidejärjestön jäsenyys, näyttelyt, apurahat ym. ammattitoiminta). Jos olet arvonlisäverovelvollinen, ilmoitat lomakkeella 15 tulosi ja kulusi ILMAN arvonlisäveron osuutta. Arvonlisäverojen osuus annetaan erillisellä ilmoituksella helmikuussa. Jos et ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, ilmoitat tulot ja menot kuittiesi ja tositteittesi mukaisesta täydestä määrästä. Muistiinpanoja kirjanpidostasi ja kuitteja ei tarvitse lähettää verottajalle, mutta ne täytyy säilyttää vuoden 2014 osalta aina vuoteen 2021 asti. Verottaja saattaa tehdä tarkastuksia myöhemmin ja pyytää kuitteja nähtäväkseen. TULOT Kohta 3.1. Ilmoita tässä ne tulot, joita ei ole esitäytetyllä lomakkeellasi. Myös ulkomailla myydyistä teoksista saamasi tulot ilmoitetaan tässä. Mikäli olet tullut arvonlisäverovelvolliseksi vuonna 2014, ilmoita tässä tulona myös alkuvarastovähennys, jonka teit arvonlisäverotuksessa. Kaikki tulo, jota ei ole erikseen säädetty verovapaaksi, on verotettavaa tuloa ja ilmoitettava verottajalle. Kilpailupalkinnoista verovapaita vuonna 2014 ovat nämä kuvataiteen kilpailupalkinnot ja valokuvauksen palkinnot: - Assembly Organizing Oy:n järjestämä Assembly Summer 2014 kilpailu; - Kymenlaakson liiton järjestämä E18-moottoritien Vaalimaan kiertoliittymän taidekilpailu; - Lahden taidegraafikot ry:n Graphic Artist Association of Lahti järjestämä Miniprint Finland 2014 kilpailu; - Näkymä-ympäristötapahtuman ja NÄE!-hankkeen järjestämä Näkymätön-kilpailu; - Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Talvisodan muistomerkkitoimikunnan järjestämä Talvisodan kansallinen muistomerkkikilpailu; - Valtion taideteostoimikunnan järjestämä VTT Ydinturvallisuustalon taidekilpailu. - Suomen Lehtikuvaajat ry:n järjestämä Vuoden lehtikuvat 2013; - Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n järjestämä Vuoden Luontokuva Suomen Valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n järjestämä Fotofinlandia kilpailu. Kohdat 3.2 ja 3.3. Laske ensin yhteen kaikki vuonna 2014 saamasi apurahat, stipendit ja tunnustuspalkinnot. Jos summa on enintään ,24 euroa, ovat kaikki apurahasi verovapaita. Ilmoita kohdassa 3.2 ne muulta kuin julkisyhteisöltä saadut apurahat, joiden määrä on

2 yli ,24 euroa. Huomaa, ettei Suomen Kulttuurirahasto, Kordelinin säätiö yms. yksityiset yhditykset ja säätiöt ole julkisyhteisöjä. Myöskään ulkomaalaisten julkisyhteisöjen apurahat eivät ole verovapaita siltä osin kun apurahojen yhteissumma ylittää ,24 euroa. Ilmoita apurahat kohdassa 3.3, jos apurahojen yhteismäärä ei ylitä verovapaan taiteilija-apurahan määrää tai kaikki apurahat on saatu julkisyhteisöiltä. Julkisyhteisöltä saadut apurahat ovat verovapaita, vaikka ne ylittäisivät ,24 euroa. Tällaisia julkisyhteisöjä ovat mm.: * valtio * kunnat ja kuntayhtymät * Taiteen edistämiskeskus * alueelliset taidetoimikunnat * ev. lut. kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta * Suomen pankki * Kansaneläkelaitos * valtion tieteelliset toimikunnat (Suomen Akatemia) * työsuojelurahasto Lisäksi verovapaata on Pohjoismaiden neuvostolta saadut apurahat (stipendit yms.) KULUT Kohta 4.1. Työhuone Taiteilijan työhuoneen vuokra ja siihen liittyvät kulut, kuten lämmitys, sähkö- yms. kulut merkitään lomakkeen kohtaan 4.1 täysimääräisinä silloin, kun työhuone on omasta asunnosta erillinen. Jos ateljeetila/työhuone on oman asunnon yhteydessä, lasketaan työtilan pinta-ala ja vähennys tehdään prosentuaalisena suhteessa muussa käytössä olevan asunnon pinta-alaan. Liuottimien, maalien ym. työvälineiden takia on yleensä aivan selvää, ettei taiteilijna työhuoneella ole yksityiskäytön mahdollisuutta. Oman asunnon yhteydessä olevan työhuoneen osalta voi tarvittaessa verottajalle antaa lisäselvityksinä pinta-alasta pohjapiirustuksen ja valokuvia, jotka osoittavat, että huone on työkäytössä. Jos kuitenkin todellisten työhuonekulujen selvittäminen on hankalaa esimerkiksi sen vuoksi, että työhuonetta käytetään vain osan aikaa ansiotulojen hankkimiseen, voidaan todellisten kulujen sijasta vähentää niin sanottu työhuonevähennys. Työhuonevähennyksenä myönnetään verovuodelta 2014 seuraavat määrät, mikäli selvitystä suuremmista kustannuksista ei esitetä: - niille verovelvollisille, joille työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja jotka käyttävät työhuonetta pääansiotulonsa hankkimiseksi 820 euroa/vuosi; - niille, jotka käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulonsa tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojensa hankkimiseksi 410 euroa/vuosi; - niille, jotka käyttävät asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseksi, 205 euroa/vuosi. Jos molemmat aviopuolisot käyttävät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten sivutulojen hankkimiseksi, vähennyksen määrä on puolisoilla yhteensä 615 euroa/vuosi. 4.2 Materiaali- ja tarvikekulut Kaikki taiteilijatarvikkeet ja teosmateriaalit vähennetään täysimääräisesti. Työvälineet vähennetään kohdassa 4.2 jos työväline on maksanut enintään 1000 euroa tai jos työvälineen käyttöikä on alle 3 vuotta. Mikäli nämä rajat ylittyvät, katso ohjeet kohdasta 6 Poistot.

3 4.3 Puhelin- ja tietoliikennekulut Tietokoneen hankinnasta aiheutuneet kustannukset voi vähentää tulonhankkimiskuluna, jos käytät tietokonetta työasioihin, kuten taiteellisen toimintasi esittelyyn ja myynninedistämiseen kotisivuillasi, sähköpostiyhteydenpitoon näyttelyiden sopimista varten jne. Jos tietokoneen käyttö on pääasiallisesti työkäyttöä ja voit esimerkiksi selventää verottajalle, että sinulla on erikseen kotikone yksityisasioita varten, saat vähentää tietokoneen hankintahinnan ja liittymähinnan kokonaisuudessaan. Mikäli sinulla on vain yksi kone ja käytät tietokoneyhteyttä työasioiden lisäksi myös yksityisasioihin, voit vähentää puolet kustannuksista. Sama koskee puhelinkustannuksia. 4.4 Ammattikirjallisuus ja jäsenmaksut Tähän kohtaan merkitään ammattialasi yhdistysten jäsenmaksut sekä kustannukset sellaisista kirjoista ja ammattilehdistä, jotka liittyvät suoraan omaan taiteelliseen ansiotoimintaasi ja sen edistämiseen tai täydentävät ja ylläpitävät ammattitaitoasi. Tavalliset päivälehdet kuten Hesari, eivät ole ammattilehtiä. 4.5 Työmatkat ja niistä aiheutuneet lisääntyneet ruokailukulut ja majoituskustannukset Matkat kodin ja erillisen työhuoneen välillä eivät ole verotuksessa varsinaisia työmatkoja. Matkakustannukset asunnosta työpaikkaan ja takaisin vähennetään halvimman kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna esitäytetyllä veroilmoituksella, ei tässä. Kohtaan 4.5 merkitään kulut varsinaisista työmatkoista, joita ovat esimerkiksi matkat näyttelyyn ripustusta, purkamista ja avajaisia varten, neuvottelumatkat, matkat työmaalle rakennushankeiden yhteydessä yms. työasioissa tehdyt matkat, jotka taiteilija tilapäisesti tekee erityiselle työntekemispaikalle työtehtäviensä vuoksi, muualle kuin omalle työhuoneelle. Vähennys tilapäisestä, omalla autolla tehdystä työmatkasta vuonna 2014 on 0,25 euroa/km. Kulkuvälineen, kuten junan, lentokoneen tms. matkaliput voidaan vähentää matkustamiskuluina. Huomaa, ettei työmatkalla aiheutuneita parkkisakkoja ym. rangaistusluonteisia maksuja voi vähentää. Majoituskulut esim. hotellikulut vähennetään maksutositteen mukaan. Kaikista työmatkoista ja niistä aiheutuneista kuluista on syytä pitää tarkkaa muistikirjaa selvityksineen. Vähennykset saa vain luotettavan selvityksen perusteella. Lisääntyneitä elantokustannuksia ovat esimerkiksi työmatkasta aiheutuneet kohtuulliset ylimääräiset ruokailukustannukset. Vähennys tehdään todellisten kulujen suuruisena kuittien mukaisesti. Vähennyksen voi myös tehdä arviona tulonhankkimiskulupäivärahan määräisenä, joka on verovuodelta 2014 yli 6 tuntia kestäneellä matkalla 14 euroa ja yli 10 tuntia kestäneellä matkalla 26 euroa vuorokaudessa. Vähennyksen saa vain, jos elantokustannukset ovat tosiasiallisesti kasvaneet työmatkan vuoksi. Edellytyksenä on aina myös, että erityinen työntekemispaikka sijaitsee yli 15 kilometrin päässä asunnolta tai varsinaiselta työpaikalta sen mukaan, kummasta paikasta matka tehdään. Lisäksi etäisyyden on oltava yli 5 kilometriä sekä asunnolta että varsinaiselta työpaikalta. Matkaohjelma opintomatkoista Oman ammattitaidon ylläpitämiseksi tarpeelliset opintomatkat esimerkiksi museoihin ja näyttelyihin muilla paikkakunnilla, myös ulkomaillle, ovat vähennyskelpoisia työmatkoina. Tällöin on tarpeellista pitää päiväkirjaa osoittaakseen verottajalle, että on käyttänyt matkan kokopäiväisesti (esim. klo 9-17) opintotarkoitukseen. Jos matka on osittain virkistysmatkan luonteinen ja osittain opintomatka, vähennykseksi hyväksytään yleensä opiskeluun käytettyä aikaa vastaava osa matkan kuluista.

4 Myös ulkomaille tehdyn työmatkan lisääntyneet elantokulut vähennetään ensi sijassa verovelvollisen selvityksen perusteella. Jos kuluista on edellä esitetyn mukainen selvitys, mutta määrä joudutaan arvioimaan, ulkomaille tehdyn vähintään 10 tuntia kestäneen työmatkan osalta vähennys voidaan tehdä noudattaen palkansaajan ulkomaanpäivärahoja vastaavia perusteita ja summia. Katso erillinen päivärahataulukko. Verovelvollisen asuessa ulkomailla residenssissä kodinomaisissa olosuhteissa, lisääntyneet elantokulut voidaan muun selvityksen puuttuessa arvioida puoleen kyseisen maan päivärahan määrästä. Muilta osin matka- ja asumiskulut vähennetään täysimääräisesti. 4.6 Poistot -> Katso ohjeet kohdassa 6. Laske ensin poistovähennyksesi määrä lomakkeen kohdassa 6 ja siirrä tähän yhteenlaskemasi poistojen summa. 4.7 Muut tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut Merkitse tähän kohtaan kaikki muut verotuksessa vähennyskelpoiset taiteellisesta ammattitoiminnastasi aiheutuneet kulut, joita et vielä ole merkinnyt muualle. Tähän tulevat muun muassa gallerioiden välityspallkiot. Jollet ole itse arvonlisäverovelvollinen, niin laita tähän myös gallerian sinulta vähentämät provisioiden arvonlisäverot. Tähän kohtaan tulevat myös muut näyttelyn pitämisestä sinulle aiheutuneet kulut, kuten kutsukorttien ja julisteiden painatus ja postitus, teosten kuljetus ja vakuutukset. Kohtuulliset avajaistarjoilut voi vähentää markkinointikuluina. Huomaa, ettei vuodelta 2014 voi tehdä minkäänlaisia edustuskuluvähennyksiä. Voit vähentää kuluina myös henkilökohtaiset suojaimet ja työvaatteet. Työvaatteena pidetään verotuksessa sellaisia suojavaatteita, joille ei ole muuta käyttöä vapaa-ajalla. Tavanomaiset vaatteet, kuten mekot ja puvut näyttelyn avajaisiin eivät ole työvaatteita, koska niitä voi käyttää muissakin tilanteissa. 5 Kulujen kohdistaminen Lomakkeen kohdassa 5 erottelet ja merkitset, mitkä kulut liittyvät minkäkin tulon hankkimiseen. Jos olet saanut verovapaan kohdeapurahan, merkitse apurahalla maksetut kulut apurahan kohdalle. Tällaisia kuluja ei voi vähentää muista tuloista. Työskentelyapuraha sen sijaan on tarkoitettu elinkustannuksiin, eikä siihen kohdisteta taiteellisen toiminnan kuluja. Kulujen laskemisen ja kohdistamisen jälkeen siirretään positiivinen tulos kohdasta 5.4. esitäytetylle verolomakkeelle kohtaan 1.4. tai negatiivinen tulos kohdasta 5.7. esitäytetylle lomakkeelle kohtaan 3.4. Älä erittele muilta osin enempää taiteellisen toimintasi tuloja ja kuluja esitäytetyllä lomakkeella, etteivät ne tule kahteen kertaan lasketuiksi. Samoin jos sinulla on esimerkiksi taiteellisesta opetustoiminnasta tuloja, jotka jo ovat esitäytetyllä lomaakkeella, älä enää merkitse niitä lomakkeelle Poistot Tässä kohtaa lasket yli 1000 euroa maksavien tai yli 3 vuotta kestävien työkalujesi vuosittaisen enimmäisvähennyksen määrän. Vuosittainen vähennys on 25 % jokaisesta tällaisesta laitteesta.

5 Jos koneita tai laitteita on useampia, laske ne yhteen ensin ja siirrä sitten yhteismäärä lomakkeen kohtaan 4.6 Tässä esimerkkitapauksessa voit tänä vuonna vähentää ostoksestasi 725 euroa ja ensi vuoden verotuksessa 2016 voit vähentää 543,75 euroa, joka on 25 % vähentämättä olevasta summasta MUUTA HUOMIOITAVAA Veronmaksukyvyn alentumisvähennys Jos verovelvollisen veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syistä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut, on mahdollista saada kohtuullinen määrä veronmaksukyvyn alentumisvähennystä, ei kuitenkaan enempää kuin euroa. Vähennystä myönnettäessä otetaan huomioon perheen kokonaistilanne. Ensin tutkitaan, onko veronmaksukyky lain tarkoittamasta erityisestä syystä olennaisesti alentunut. Sen jälkeen tutkitaan, onko vähennys myönnettävissä ottaen huomioon verovelvollisen ja hänen perheensä veronalaiset ja verovapaat tulot ja varallisuus. Veronkorotus Veronkorotusta voidaan määrätä, kun verovelvollinen on tietensä tehnyt perusteettoman vähennysvaatimuksen. On myös tärkeää palauttaa veroilmoitus määrätyssä ajassa. Mikäli verottaja pyytää sinulta lisäselvityksiä, vastaa silloinkin annetun ajan sisällä ja tarkoin kaikkiin sinulle esitettyihin kysymyksiin. Muussa tapauksessa verottajalla on mahdollisuus määrätä veronkorotusta. Ota yhteyttä kun sinulla on kysyttävää Autan mielelläni kaikkien jäsenjärjestöjen taiteilijoita verotukseen liittyvissä asioissa, joten ota yhteyttä sähköpostilla kun sinulla on kysyttävää tai soittamalla. Anne Vilppula Lakimies Suomen Taiteilijaseura

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ Puhemiesneuvosto antaa eduskunnan työjärjestyksen 6 :n 1 momentin 11

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015)

Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuen hakeminen ja sen myöntäminen (päivitetty 2015) Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo. Jokaisella on ensisijainen

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE

OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE OPAS VELKAJÄRJESTELYÄ HAKEVALLE SISÄLLYS Yksityishenkilön velkajärjestely pähkinänkuoressa 3 Miten velkajärjestelyä haetaan ja miten hakeminen etenee? 4 Velkajärjestelyhakemuksen liitteet 6 Malli: Velkaantumishistoria

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei

Valitse joko 3b tai 3c. Ks. ohje. b) Yritystoiminta lopetettu. Kyllä, pvm: / / Ei MYYNTIVOITTOLASKELMA (Yritystoiminnan taloudellinen tilanne yrittäjyyden lopettamishetkellä) Toimita tämä lomake täytettynä ensimmäisen päivärahahakemuksesi mukana omaan työttömyyskassaasi tai Kelan toimistoon

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA 2 Johdanto OHJE HYVÄSTÄ VUOKRAVÄLITYSTAVASTA Hyvää vuokravälitystapaa koskevan ohjeen tavoitteena on luoda vuokravälitysmarkkinoille yhtenäiset toimintatavat, jotka koskevat

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot