Eläinrakennuksen palo-osastointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläinrakennuksen palo-osastointi"

Transkriptio

1 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään maatalouden tuotantorakennusten paloteknisiä määräyksiä. Maatalouden tuotantorakennusten suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyselman osan E määräyksiä ja ohjeita. Tämän lisäksi noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön tuettua rakentamista koskevia asetuksia, mikäli rakennukselle myönnetään tukilain mukaista maatalouden investointitukea. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (163/2012) palotekniset säädökset on esitetty tässä teknisessä tiedotteessa tunnuksella merkityssä sarakkeessa. 2.0 RAKENNUKSEN SUOJAUSTASOT Suomen rakentamismääräyselman osa E2 määrittelee rakennukselle kolme suojaustasoa, jotka ovat seuraavat: Lainaus RakMK:n osasta E2 Rakennusten paloturvallisuus, Ohjeet 2005 (sivu 3) Suojaustaso 1 Tavallinen alkusammutuskalusto sekä tarvittaessa tehostettu alkusammutuskalusto. Tavallisella alkusammutuskalustolla tarkoitetaan yhden henkilön käytettävissä olevia, palonalkujen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita kuten paloposteja ja käsisammuttimia. Tämä tulee kysymykseen palovaarallisuusluokassa 1. Tehostetulla alkusammutuskalustolla tarkoitetaan tehokasta palopostiverkkoa ja raskaita kemiallisia sammuttimia. Tätä käytetään tarvittaessa palovaarallisuusluokassa 2. Suojaustaso 2 Paikallisesti ja hätäkeskukseen automaattisen ilmoituksen antava paloilmoitin sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. Automaattinen paloilmoitin tulee kysymykseen kohteissa, joissa sammutusvoimien riittävän aikainen ja luotettava hälyttäminen sekä siitä seuraavat toimenpiteet oleellisesti lisäävät henkilöturvallisuutta ja vähentävät omaisuusvahinkoja. Tehokas sammutustyö tulee voida aloittaa viimeistään 10 minuutin kuluttua paloilmoituksesta. Jos tämä ei ole muutoin mahdollista, edellytetään yleensä myös sitä, että kohteella on oma koulutettu sammutusryhmä tai tehdaspalokunta. Suojaustaso 3 Automaattinen sammutuslaitteisto sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. Sprinklerilaitteisto tulee kysymykseen kohteissa, joissa vesi on sopiva sammutusaine ja joissa henkilöturvallisuus, suuret omaisuusarvot, suuret palo-osastot tai kohteen palotekninen luonne edellyttävät tehokasta automaattista sammutuslaitteistoa. Vaahtolaitteisto soveltuu sekä syttyvien nesteiden että useiden kiinteiden aineiden sammutukseen. Myös muita automaattisia sammutuslaitteistoja voidaan eräissä tapauksissa käyttää kohteiden yleissuojaukseen. 1

2 3.0 PALO-OSASTON KOKO P3-PALOLUOKKA 1 kerroksinen eläinrakennus RAKENNUS SAMAA PALO-OSASTOA RakMK E2 kohta 6.1 RakMK E1 kohta 7.2 Osasto 2000 m 2 Osasto 4000 m 2 Osasto m 2 3 Osasto 1000 m 2 Osasto 1000 m 2 Osasto 1000 m 2 RAKENNUS JAETTU PALO-OSASTOIHIN Huomio! Eläintiloissa pääsääntöisesti käytössä suojaustaso 1 Huomio! Eläintiloissa pääsääntöisesti käytössä suojaustaso 1 2

3 P3-PALOLUOKKA 1 kerroksinen eläinrakennus RakMK E2 kohta 6.1 RakMK E1 kohta TAPAUS 1 Osasto 2000 m 2 Osasto 4000 m 2 Osasto m 2 Tapaus 1: Siipikarjarakennus TAPAUS 2 Tapaus 2: Lämpöeristämätön eläinrakennus TAPAUS 3 Avoin osa tai Verhoseinä Tapaus 3: Osittain avoin eläinrakennus TAPAUS 4 Tapaus 4: Eläinrakennus, jossa yläpohjassa ei ole ullakkoa eikä onteloa ja kantavan rungon ja jäykistävien rakenteiden olennaiset osat vähintään R 15. (Seinä- ja kattopinnoissa suojaverhous K 2 10, A2-s1, d0-luokan tarvikkeista, kun lämmöneristeet C-s2, d1-luokkaa tai tätä huonompaa luokkaa) TAPAUS 5 VANHA RAKENNUS UUSI LAAJENNUS Tapaus 5: Eläinrakennus, jossa vanha + uusi muodostavat enintään 1500 m 2 :n palo-osaston. (Seinä- ja kattopinnoissa suojaverhous K 2 10, A2-s1, d0-luokan tarvikkeista, kun lämmöneristeet C-s2, d1-luokkaa tai tätä huonompaa luokkaa) 3

4 P2-PALOLUOKKA 1 kerroksinen eläinrakennus RAKENNUS SAMAA PALO-OSASTOA RAKENNUS JAETTU PALO-OSASTOIHIN RakMK E2 kohta 6.1 RakMK E1 kohta 7.2 Osasto 4000 m 2 Osasto 6000 m 2 Osasto paloviranomaisten P1-PALOLUOKKA 1 kerroksinen eläinrakennus RAKENNUS SAMAA PALO-OSASTOA RAKENNUS JAETTU PALO-OSASTOIHIN RakMK E2 kohta 6.1 RakMK E1 kohta 7.2 Osasto 6000 m 2 Osasto m 2 Osasto paloviranomaisten 4

5 4.0 PALO-OSASTON JAKO OSIIN P1- ja P2-PALOLUOKKA 1 kerroksinen eläinrakennus RakMK E2 RakMK E1 4 YKSI PALO-OSASTO JAETTU OSIIN Osiin jakava Ei määräyksiä Eläinten pelastamisen helpottamiseksi P1- ja P2-paloluokan eläinrakennuksen palo-osastot jaetaan osiin m 2 Osiin jakava Osiin jakaminen voidaan korvata mitoittamalla palo-osaston sisällä savulohkojen savunpoisto 1,5-kertaiseksi normaaliin nähden sekä suunnittelemalla eläinten pelastamisreitit normaalia lyhyemmiksi ja selkeämmiksi. USEAMPI PALO-OSASTO JAETTU OSIIN Osiin jakava Osiin jakava 2000 m2:n osiin jakoa ei tarvitse tehdä eläinrakennuksessa, jossa: Sosiaalitilat ja varastot yms. tilat on erotettu eläintilasta palomuurilla EI-M 90 Sosiaalitilat Varastot ssa, lypsytilassa, maitohuoneessa ja valvomossa ei ole ullakkoa Palomuuri Lypsyas. Maitoh. Valvomo Ullakoton tila yli 2000 m 2 5

6 5.0 VIEREKKÄISET RAKENNUKSET KAIKKI PALOLUOKAT RakMK E2 kohta 7.2 ja 9.1 RakMK E1 kohta A Muu rakennus Etäisyys Nautakarjarakennus Rakennusten välisen etäisyyden ollessa < 8 m, tulee rakennukset palo-osastoida toisistaan. P3-paloluokassa P2-paloluokassa P1-paloluokassa Mitta A 8 m Nautakarjarakennuksen ja sen vieressä olevan muun rakennuksen välisen etäisyyden ollessa < 15 m, tulee rakennukset paloosastoida toisistaan. Tämä ei kuitenkaan koske avoimia katoksia. RakMK:n Mitta A 15 m Etäisyys Muu rakennus A A Nautakarjarakennus Muu rakennus Etäisyys A Nautakarjarakennus 6

7 6.0 YHDYSKÄYTÄVÄT KAIKKI PALOLUOKAT RakMK E2 RakMK E1 5 TAPAUS 1 Ei määräyksiä Tapaus 1: Yhdyskäytävän välityksellä toisiinsa yhteydessä olevat tuotantorakennukset palo-osas-toidaan toisistaan vähintään yhdyskäytävän toiseen päähän sijoitetulla osastoivalla rakenteella. P3-paloluokassa P2-paloluokassa P1-paloluokassa Yhdyskäytävä Etäisyys < 15 m Tuotantorakennus TAPAUS 2 Tuotantorakennus Tuotantorakennus Tapaus 2: Osastointia yhdyskäytävän päässä ei tarvita, mikäli yhdyskäytävän pituus on 15 m ja se on riittävästi avoin ulkoilmaan ja yhdyskäytävä on tehty vähintään B-s1, d0- luokan tarvikkeista. Riittävästi avoin = rakennus, jossa seinistä on vähintään 30 % ulkoilmaan avoin. Aukossa voi olla ritilä tai helposti avattava verho. Riittävästi avoin yhdyskäytävä B-s1, d0-luokan tarvikkeista Etäisyys 15 m Tuotantorakennus 7

8 7.0 KÄYTTÖTAPAOSASTOINTI KAIKKI PALOLUOKAT RakMK E2 kohta 6.2 RakMK E1 kohta 7.2 RakMK E4 kohta 2.3 RakMK E9 kohta P3-paloluokassa P2-paloluokassa P1-paloluokassa n yhteydessä olevat tilat, kuten sähköpääkeskus, henkilöstötilat, valvontahuoneet, maitohuoneet ja muut vastaavat tilat palo-osastoidaan eläintilasta. RakMK:n - Henkilöstötila - Valvontahuone - Maitohuone HUOMIO! Osasto vaikuttaa osastoivan rakenteen luokkaan. HUOMIO! Lämmityskattilan teho vaikuttaa osastoivan rakenteen luokkaan. Rehu- ja kuivikevarastot, kuivan rehun käsittelytilat, lämpökeskukset, moottoriajoneuvosuojat, konekorjaamot, varavoimalaitokset ja polttomoottorikäyttöisten rehunjakolaitteiden säilytystilat paloosastoidaan eläintilasta. - Sähkökeskus - Lämpökeskus - Varavoimalaitos Paloriskiä aiheuttavien lannoitteiden kuten ammoniumnitraatin ja vastaavien aineiden varastotilojen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan niihin liittyvää omaa lainsäädäntöä sekä muita vaarallisten aineiden varastoinnin yleisesti hyväksyttyjä ohjeita. - Rehuvarasto - Kuivikevarasto - Kuivan rehun käsittely - Moottoriajoneuvosuoja - Konekorjaamo 8

9 8.0 YHTEENRAKENTAMINEN KAIKKI PALOLUOKAT RakMK E2 RakMK E1 7 TAPAUS 1 Ei määräyksiä Tapaus 1: Enintään 300 m 2 :n suuruinen rehuja kuivikevarasto palo-osastoituna voidaan sijoittaa kotieläinrakennuksen yhteyteen. RakMK:n Rehu- tai kuivikevarasto 300 m 2 TAPAUS 2 Lämpökeskus 1000 m 2 Tapaus 2: Enintään 1000 m 2 :n eläintilan yhteyteen saa palo-osastoituna sijoittaa lämpökeskuksen, moottoriajoneuvosuojan tai konekorjaamon. RakMK:n Moottoriajoneuvosuoja tai konekorjaamo TAPAUS 3 Lämpökeskus > 1000 m 2 Tapaus 3: Yli 1000 m 2 :n eläintilan yhteyteen ei saa sijoittaa lämpökeskusta, moottoriajoneuvosuojaa tai konekorjaamoa. Jos eläintilan yhteyteen sijoitetaan sähkökeskus, saa sähkökeskukseen olla yhteys ainoastaan ulkokautta. RakMK:n Moottoriajoneuvosuoja tai konekorjaamo Sähkökeskus 9

10 9.0 OSASTOIVIA SEINÄRAKENTEITA Seuraavassa kuvassa on esitetty osastoivia ei-kantavia seinärakenteita. Myös ei-kantavan rakenteen tulee toteuttaa vaatimus R eli rakenteen tulee kantaa oma painonsa vaaditun osastointiajan. Seinän korkeus 3 m Vaneri 9 mm (tiheys 450 kg/m 3 ) Runko 48x98 k600 + Kivilla (tiheys 30 kg/m 3 ) Vaneri 9 mm (tiheys 450 kg/m 3 ) Seinän korkeus 4 m Sementtikuitulevy 9 mm + 9 mm Runko 48x98 k600 Sementtikuitulevy 9 mm + 9 mm Seinän korkeus 4 m Sementtikuitulevy 9 mm Runko 48x98 k600 + Lasi- tai kivivilla Sementtikuitulevy 9 mm Seinän korkeus 3 m Vaneri 18 mm (tiheys 450 kg/m 3 ) Runko 48x98 k600 + Kivilla (tiheys 30 kg/m 3 ) Vaneri 18 mm (tiheys 450 kg/m 3 ) Seinän korkeus 3 m Vaneri 12 mm + 12 mm (tiheys 450 kg/m 3 ) Runko 48x98 k600 + Kivilla (tiheys 30 kg/m 3 ) Vaneri 12 mm + 12 mm (tiheys 450 kg/m 3 ) Seinän korkeus 4 m Sementtikuitulevy 12 mm + 12 mm Runko 48x98 k600 Sementtikuitulevy 12 mm + 12 mm Seinän korkeus 4 m Sementtikuitulevy 9 mm Runko 48x98 k600 + Kivilla (tiheys 30 kg/m 3 ) Sementtikuitulevy 9 mm 10

11 10.0 YLÄPOHJAN OSASTOINTI Katso tekninen tiedote Yläpohjan osastointi. Lähteet /1/ Maa- ja metsätalousministeriö, 163/2012 Asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista. /2/ Suomen Rakentamismääräyselma osa E1, /3/ Suomen Rakentamismääräyselma osa E2, /4/ Suomen Rakentamismääräyselma osa E4, /5/ Suomen Rakentamismääräyselma osa E9,

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 ULLAKON JA YLÄPOHJAN ONTELON MÄÄRITELMÄ Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 Ullakko Rakennuksen yläpohjan ja vesikaton välinen tila, jossa on mahdollista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka Opinnäytetyö 24.4.2002 Rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA

MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA ARKISTOLAITOS Määräys KA 1386/40/2007, 21.8.2007 Sisältö Pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen arkistotiloja koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset Säännökset,

Lisätiedot

Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa

Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa Tietopaketti hirsitaloja koskevista palomääräyksistä julkisissa rakennuksissa Hirren käyttötarve julkisten rakennusten (päiväkodit, koulut, toimistot, yms.) seinärakenteissa on yhä kasvavan kiinnostuksen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA Kyseessä on määräys ohje suositus seulontapäätös Normin nimi: Keskeinen sisältö: Kohderyhmä: Voimassaoloaika: Määräykset ja ohjeet arkistotiloista Pysyvästi säilytettävien

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2

MMM-RMO. Maatalouden tuotantorakennusten lämpöhuolto ja huoneilmasto C2.2 Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet Liite 10 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01) MMM-RMO Maatalouden tuotantorakennusten

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 )

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 ) ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.5.2002 1. MERKINNÄT, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Merkinnät Määräykset, jotka on painettu tällä normaalilla kirjasintyypillä ovat varsinaisia

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys 1 2012 Savitaipale 2 Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto: 10.05.2012 Tekninen lautakunta: 10.05.2012 Kunnanhallitus: 14.05.2012 Kunnanvaltuusto: 21.05.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta

G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ympäristöministeriön asetus. asuntosuunnittelusta G1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Asuntosuunnittelu Määräykset ja ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 Kuhmossa 13.10.2008 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 3 2.2. Toimenpiteiden

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Kuhmoisten hotellipalo 23.12.1995 4/1995

Tutkintaselostus. Kuhmoisten hotellipalo 23.12.1995 4/1995 Tutkintaselostus 4/1995 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS Suomussalmen kunta 2009 Suomussalmen kunnanvaltuusto 16.6.2009 36 2 SISÄLLYSLUEELO: SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESYS 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 SOVELAMISALA

Lisätiedot