ORIVEDEN KANSALAISOPISTON TULEVAISUUDEN SUUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KANSALAISOPISTON TULEVAISUUDEN SUUNTA"

Transkriptio

1 / rttt lj'/t/t^)uo ^/T) - la -rtl:v{:l!}pryrp 1,;,1t 5.-4 P3. Q. 1Ot2 $ 35 ORIVEDEN KANSALAISOPISTON TULEVAISUUDEN SUUNTA Kad Rannansulio Sosiaali- i. tonoysjohtaja Taustaa Seutuopisto. Kansalaisopistotoiminnan jarjestemistd seudullisena toimintana on sglvitetty perusteellisesti. Selvitystyo on kartoittanut monipuolisesli erilaisia vaihtoehtoja. Seutuhallitus on kaynnistdnyt tilaamella selvitystydn, valiraportti ' Selvitys kansalaisopistojen yhteistyomahdollisuuksista - vdliraportti Loppurapo.tti ; Marjo Soinisen s lviq/ksesse perustelut seudullisen yhteistydn tarpeelle ja esitys kansalaistoiminnan seudullistamisesta Tampeteon kaupunkiseudulla kahden seutuopiston mallilla Clampereen seutuopisto ja Pikan Opisto ). Oriveden kaupunginhallitus hyvdksynyt 14.3,2011, ette Oriveden kaupunkion mukana seutuopistonsopimusneuvotleluissa j8 hyveksyy esityksen aikataulusta. Marraskuun lopussa 20'l'1 Tampereen seutuopiston tyoryhma jetti yksimielisen esitykensd kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-aluetta koskevaki sopimukseksi. Tydn tuloksena on syntynyt esitys kansalaisopistotoiminta-alueesta je aikataulusta. Sopimuksen kasittely valtuustossa maaliskuussa Taustaa Oriveden odisto. Kayty neuvotteluja Oriveden Opiston kamsa. Selvitysty a tehty aikaisemminkin kahteen kerlaan 2ooGluvulla, kummallakin kerralla on paddytty oman toiminnan jatkamassen.. Into peetoksentekidille ( Myds seutuopisto)

2 . Sopimusluonnosta ei ob tassa vaiheessa. Omaa toimintaa arvioitu sisaiselh tyoryhmalh seka samalla muut toimintamallit. Toiminnan arviointia on vaikeuttanut Kansalaisopiston rehtorin puuttuminen kaytennosse koko syksyn ajan eike vielakaan ole vakinaista, vasta alkaen Huomioitavaa. Kaikkien kansalaisopistojen yllepitoluvat tulevat uusiftavaksi: Paatokset oltava toimintamallista, jofta vaadittavat lupahakemukset ehditaan tehda huhti - toukokuussa Tuottaja pitaa olla selvilla Talous ja hallinnolliset nak0kulmat SeutuoDisto. Seutuopiston perustaminen lisee alueen valtionosuutta. Laskennallinen muutos olisi n Oriveden liseys n Tampere jarjestaa kansalaisopiston taloushallinnon siten, eta sen toiminnan kirjanpidolliset eret ovat todennettavissa. Erillisen rahoituksen hankinia ja hallinta. Kansalaisopistojen valtion rahoitus on jakautuu nykyiseen laskennalliseen, suoriteperusteiseen perusrahoitukseen seka toiminnan keskeisia tavoitteita edistavaan ja palkitsevaan laatu- ja kehittamisrahoitukseen ( ns. LAKE- avustukset ) Talla turvataan opistotoiminnan resursseja tulevaisuudessa.. Erillisethankkeetja kohdeavustuksetvaativathenkiloresursseia. Edellytykset kustannustehokkuuden vahvistamiselle. Suurempi yksikkokoko vahvistaa kuslannustehokkuuden hallinnollisessa tyossa, hankinnoissa ja palvelukyvyssa ( kuten tietotekniset ratkaisut ja verkkopalvelut). Nostaa kurssimaksuja, koska maksut yhtenaistehan 2

3 . Perusrahoitu*altionosuus pysyy nykytasolla, mikeli valtio ei muuta Derusteita.. Hankerahoitusta (LAKE ) ei mahdollisuutta saada opiston pienen koon johdosta, rahoitus vaatii verkostoitumista suuremman kanssa. Oman toiminnan rahoilusta pitaa lis5te korottomalla asiakas/kurssimaksuia. Toiminnan omana jatkaminen seka kehitttlminen vaatii lisavoimavaroja:. vahintaan kokoaikainen rehtori ja opistosihleeri. Nyt resuesina 0,4 + 0,6. Se lisae hallintokustannuksia. Oriveden ODisto. Tessa mallissa perusrahoitus/vallionosuus pysyy nykytasolla, mikali toiminta yhta laajaa eike vaftio muutia maksamisen perusteita. Hankerahoitus ( LAKE) ei mahdollista ilman vekostoitumista muun kansalaisopistotoiminnan loteuttajan kanssa. Vuokrien maarittelysse sisaiset vuokrat eivat kay. Kaupunki ei saa alv hyova Hallintoa Seutuopisto JerjestdmisvastuuTampe.eenkaupungilla(isentekuntanalli) Yhteinen toimielin. Sivistys-.ia elemenlaatulautakunta. Orivesi 1 jasen Palvelutilauksenkauttatoimitaan. Yhteistydryhme, jossa sopijakuntien edustus. Oriveden kaupunkitilaa haluamansa sisdlldn ja megrdn palveluja ' Tilaajapedlfikkd' Seutuopiston organisaatio vastaa toiminnasta. PalveluDisteOrivedelH VastuuOrivedenkaupungilla.ToimintavastuueHmenlaatujaostolla. Kaupungin edustus 5ja Juupajoki 'l Oman toiminta. Kaupunki peatta opintoohjetman. siselbste. Rehtori vastaa toiminnasta Oriveden opisto. Jarjestemisvastuu Oriveden Opisto/Kvs-lnstituutti ' Toimielin: KVS-Instituutti johtokunta tai Ksnsalaisopistotoiminnan johtokunta. Palvelutilauksenkauttaloimitaan. Toiminnan valmistelu ja ohjaus kaupungln kannalta ' Tilaajapaallikkd'. Toiminta organisaatio: Koululuspaalikkd 75 % ja toimistotydntekija 50 0/6, lask nnat.. PalvelupisteOpistolla

4 Miten toiminnallisuus? Opetustarionnan meardllinen ja laadullinen kshitaminen. Kuntien tiukkenevat voimavarat oval haaste myds kansalaisopbtolle. Meilg olevan opetusla.jonnan maerd, monipuolisuus ja laatu tarvitsee toimenpit itd, joilla resurssit voidaan maksimaalisesti hyodynue. Opetustarjonnan yllepito vaatii henkil6st0n jatkuvaa kehftemista. Vaihtoehdoissa paikalliset erityisvaihto6hdot voidaan huomioida ja paras malli on se, jossa keytdsse laajempi kur$iterjonta opiskelijoiden kdytdssa Henkildsldresurssien kohdentaminen ja osaamissn kehinaminen. HWd vaihtoehto on se, jossa me saamme pddtoimisten op llajien ja suunnitteliioid n asiantunlemusta ja osaamista kaikille opetustarjonnan alueills.. Uudet ja uudistuvat oppimis- ja opetusmuodot, sosiaalinsn m6dia yms. Antavat toiminnalle uusia haasteita, kuten on mm. aluekirjastot Voimavaroja laatu-, arviointi- ja kehitliimistydhdn. Laatu- ja arviointity6 vaatii voimavaroja seka osaamisen jatkuvaa kehittamista Pienessd opisto-organisaatiossa siihen on heikot mahdollisuud t kuin suuressa Edut ja mahdollisuudet Seutuopisto. Valtionosuuden liseys vahvistaa toiminlaa. Mahdollisuus hankerahoitukseen, keh tamistoiminta mahdollista / valtio ohjaa entista enemman toiminlaa. Laajemmal voimavarat kehittamiseen ja suunnitteluun seka asiantuntemus. Kurssitarjonnan laajentamismahdollisuus. Vahvistaaseudullistayhteistyota. Paatosvalta saiilyy kaupungilla. Tuttu ja turvallinen, ei suuria avauksia, vahvat perinteet. Paikallistuntemus. Yhteistyo muiden hallintokunlien kanssa sujuvaa Oriveden Opisto. Pitka vapaan sivistystyon kokemus Odvedelld. Erityistilojakaytossa. Kesdkurssit. Pateve henkildsto. Valtakunnallinen arvostus, [austayhteiso voimavarana 4

5 Haitat ia uhat. MeilE pienet resurssit kehiftamise n ja suunnitteluun> Toimilupakysymyg. Kurssimaksujen nostopaine tai kurssitarjontra pienenee, rahoituksen taeapaino. Mikdli seutuopisto syntyy ja Orivesijed ulkopuolelle; yhteistyo vaikgutuu. Valtion ohjaus rahoituksessa SeutuoDisto. Kaupunginvaikutusmahdollisuuksien pi neminen, kurssitarionta. Kurssimaksujen hintojen nousu. Meilla on laajaosaamisen puute. Erkautuminen muista kaupungin loiminnoista. Kustannustasonmuutokset Oriveden Opisto Kaupungin vaikutusmahdollisuudet kapenevat ja kur$itarjonta ' Ku6simaksujenkohtalo Vuokrien mderittely ja alv-asiat / vaikutus kustannuksiin ja kustannukset yteense. Henkildstojertestelyt ' Toiminnan erkaantuminen kaupungin muista toiminnoista. Oriveden Ooiston talous. Kansanoplston tuntemus vahaista. Mika on kansalaisopiston painoarvo, jaekd toissiaiseksi Opetustuntia Kustannukset yht. Kustannukset asukas Opiskelijat Kurcsilaiset TP / TP 2010 I J tzv TP TA12 I

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA SUUN TERVEYDENHUOLLON SEUDULLINEN SELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI 29.8.2012 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA... 5 1.1 Seutuyhteistyön strategiaperusta... 5 1.2 Terveydenhuollon lainsäädäntömuutokset...

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo

Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja Suomen käsityön museo 26.3.2014 Suomen käsityön museon ylläpidosta luopumisen vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen ja museotoimintaan Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan 2014 liittyvä selvitys 1 Jyväskylän

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008).

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tekniset palvelut I.Ojala/30.9.2008 Seudullinen toimitila hanke 1. Tampereen seutu Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Tehtävä: Arvioi nykyisen kuntasi kannalta yhdistymisen tuottamat hyödyt ja haitat palvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Joensuussa 26.9.2008 Aluksi Alkuperäinen tavoite oli, että tämä raportti olisi valmistunut välittömästi käynnistämisvaiheen jälkeen kesällä 2007, mutta valmistuminen siirtyi yli

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot