Neuvolaikäisten lasten palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien yhteensovittaminen peruskunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Neuvolaikäisten lasten palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien yhteensovittaminen peruskunnassa"

Transkriptio

1 Neuvolaikäisten lasten palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien yhteensovittaminen peruskunnassa Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kolmannen sektorin yhteistyöhanke (Kaarinan terveyskeskus - VSSHP:n lastenneurologinen yksikkö- Vajaaliikkeisten kunto r.y) LL Harri Arikka lastenneurologian erikoislääkäri TYKS/lastenklinikka lastenneurologian yksikkö

2 Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade r.y. on vuonna 1953 perustettu yhdistys. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää neurologisista syistä vammautuneiden lasten ja nuorten tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja vaikeuksien ehkäisyä. Yhdistyksen toimintamuodot: - edistää ja tukea alansa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustiedon käyttöä - tiedottaa ja vaikuttaa tarkoituksensa toteutumiseksi - edistää ja järjestää koulutus- ja opintotoimintaa - edistää palvelutoimintaa. Yhdistyksen toiminta nojaa alan kansainväliseen ja kansalliseen osaamiseen ja sen soveltamiseen asiantuntijapalveluina vammaistyön kehittämiseksi.

3 VLK muodostuu seitsemästä jäsen yhteisöstä: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheims Barnskyddsförbund ry Lastensuojelun Keskusliitto Centralförbundet för Barnskydd ry Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Stiftelsen för handikappade barn och ungdomar Samfundet Folkhälsan rf Suomen Lastenlääkäriyhdistys Barnläkarföreningen i Finland ry Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf Suomen Lastenneurologinen Yhdistys

4 ASIANTUNTIJATOIMINTA VLK.lla on 15:sta alueellista asiantuntijatoimikuntaa: Joensuussa, Jorvin piirissä pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. Asiantuntijatoimikuntien tavoitteena on paikallisesti vaikuttaa ja edistää alueensa vammaisten lasten tutkimusta, hoitoa, huoltoa ja kuntoutusta. Asiantuntijatoimikunnat toimivat mahdollisuuksiensa mukaan ja yhteistyössä muiden alueen asiantuntijoiden kanssa vammaisten lasten kuntoutuksen ja elinympäristön laadun parantamiseksi välittämällä tietoa, vaikuttamalla ja synnyttämällä keskustelua eri hallinnonalojen välillä. Asiantuntijatoimikuntien toiminnalla on merkittävä rooli alueellisen kuntoutustoiminnan kehittämisessä ja erityisesti aloitteentekijöinä. Toimintamuodot vaihtelivat asiantuntijatapaamisista koulutustilaisuuksiin ja kannanottoihin.

5 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI Päämääränä on kehittää lasten, vanhempien ja ammattilaisten yhteistoimintaan perustuvia hyviä kuntoutuksen käytäntöjä ja työtapoja, sekä tukea kuntia toimimaan hyvien kuntoutuksen periaatteiden mukaan. Eeva Seppälä projektipäällikkö Tarja Nieminen suunnittelija Vajaaliikkeisten Kunto ry

6 Projektin tausta Erityistä tukea tarvitsevien lasten nuorten kuntoutuspalvelut ja perheen tuki on usein hajanaista. Kuntoutus koetaan tällä hetkellä järjestelmä- ja terveydenhuoltokeskeiseksi. Lapsi tai nuori perheineen tarvitsee tukea kuntoutuskokonaisuuden organisointiin ja hallintaan. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt tai tarve on tullut näkyvämmäksi. Kunnan vastuu kuntoutuspalveluista on kasvanut, mutta toimintatavat ovat kehittymättömiä.

7 Projektin tarkoitus Lasten ja nuorten kuntoutukseen tarvitaan uusia toimintatapoja, jotka lisäävät yhteistoimintaa perheiden ja asiantuntijoiden välillä Päämääränä on tukea kuntia kehittämään kuntoutuksen ja muiden tukitoimien järjestämistä Tavoitteena on vähentää perheiden taakkaa lapsen ja nuoren kuntoutuksen järjestämisessä

8 Projektiryhmä Projektin johtaja : LL, lastenneurologian erik.lääk Harri Arikka Ohjausryhmä: Matti Koivikko, lääkintöneuvos, VLK ry kunniajäsen, lastenneurologian dosentti, TaYs Heikki Lyytinen, professori, Jyväskylän yo, psykologian laitos, J-kylä Ilona Autti-Rämö, johtava tutkija, Kela, HKI Marju Silander, vammaisen lapsen vanhempien edustaja, Uudenmaan cp-yhdistys, Espoo Salla Sipari, FT, yliopettaja, Metropolia amk, HKI Tuula Haukka-Wacklin, toiminnanjohtaja, Ensi- ja turvakoti ry, Tre Tiina Suomela-Markkanen asiantuntijalääkäri, KELA, Hki Helena Miller, johtaja, Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus, Yläne Aimo Strömberg pääsihteeri, ICPS/Suomen CP-liitto, HKI Roger Byring yl.lastenneurologi Kårkulla Samkommun Hannu Heiskala ylilääkäri, Hyks,lasten ja nuorten sairauksien toimiala, LNklinikka, Jorvin yksikkö Projektipäällikkö THM Eeva Seppälä Projektisuunnittelija TtM Tarja Nieminen maalisk-11

9 Hyvä Kuntoutus-hanke ; toimintastrategia 1.09 Tavoitteet Lasten ja nuorten kuntoutuksen suunnittelua ohjaavat Hyvän kuntoutuksen periaatteet Toimijatahot suunnittelevat ja kehittävät työtä Hyvän kuntoutuksen periaatteiden mukaan paikallisen resurssien pohjalta Käytännön toimijat saavat tietoa ja tukea alueelle koulutetulta avainja yhdyshenkilöverkostolta Toimenpiteet I Asiantuntijatoimikuntien, avain- ja yhdyshenkilöiden osahankkeiden taloudellinen tuki, neuvonta, ohjaus, konsultaatio II Viestintä ja koulutustilaisuudet, joiden aiheena on Hyvä kuntoutus; avoimet foorumit tiedon jakaminen, tiedottaminen, kuntoutuksen toimijoille Yhteisöllinen oppimisprosessi Tuotokset ja Tulokset 1 Osahankkeiden synnyttäminen ja niiden toteutumisen tuki. 2 Hyvän kuntoutuksen koulutus avain- ja yhdyshenkilöille 3 Avoimet foorumit kuntoutuksen toimijoille 4 Hyvän Kuntoutuksen oppaat ja wwwsivut Työkalut/ Työkäytännöt ja yhteistoiminnal set työtavat/ verkostot alueelliseen hyvään kuntoutuksen suunnitteluun (3-9) (pilotit) Tuotetaan tietoa kuntoutuksen alueellisen suunnittelun tilanteesta ja Hyvän kuntoutuksen periaatteiden käytäntöön soveltamisesta Lyhyen aikavälin vaikutukset Vanhemmilla on käsitys alueellisesta kuntoutuksen palvelu kokonaisuudesta Kuntoutuksen työntekijöiden työskentelyä ohjaavat Hyvät kuntoutuksen periaatteet Perheiden ja ammattilaisten yhteistoimintaverkost oa ohjaa hyvän kuntoutuksen periaatteet Alueelliset palvelut järjestetään paikallisten resurssien ja voimavarojen pohjalta suunnitelmallisesti Kuntoutuksen toimijat saavat tietoa kuntoutuksen hyvistä käytännöistä avain- ja yhdyshenkilöverkost olta Pitkän aikavälin vaikutukset Lasten ja nuorten kuntoutusta suunnittelusta toteutukseen, seurantaan ja arviointiin ohjaavat Hyvän kuntoutuksen periaatteet Lapsen ja nuoren yksilöllinen kuntoutussuunnitelma syntyy dialogissa Lapsen ja nuoren kuntoutuksen suunnittelu sujuvaa ja perheiden taakkaa vähentävää Kunnat käyttävät työvälinettä soveltaen hyviä käytäntöjä Kunnat laativat lapsi- ja perhepoliittisen strategian, joka sisältää kuntoutuksen Sovelletaan Hyvän kuntoutuksen periaatteita käytännössä

10 Käytännössä 1) Perheet ovat asiantuntijoita 2) Paikalliset ja alueelliset voimavarat käyttöön 3) Tukitoimia järjestävä organisaatio? 4) Tukitoimen saatavuus? 5) Toteutuksen sujuvuus? 6) Tiedon saatavuus ja kulku?

11 kuntoutussuunnitelma 11 v. lastenneuvola apuvälinekeskus oppivelvollisuus perhetyö lastenneurologian poliklinikka ELTO lastensuojelu vammaistuki erityispäivähoito palvelusuunnitelma erityisneuvola avustaja erityishuoltosuunnitelma lääkehoito KELA Vapaa-ajan avustaja HOJKS tulkkipalvelu

12 Kuntoutuksen veturi - kuka ohjaa junaa?

13 Terveydenhuollon tehtävänä on tarjota mahdollisimman korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta kuntalaisilleen. Terveydenhuollon tehtäviin kuuluu myös sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisevä työ. TYÖN JAKO Yleisesti esiintyvät sairaudet harvinaiset sairaudet perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito

14 erikoissairaanhoito konfrontaatio perusterveydenhuolto

15 Erikoissairaanhoitoon lähettämisen aiheita - harvinainen sairaus (~ kehityshäiriö) - vaikeahoitoisuus - diagnostiset ongelmat - konsultointi, toinen mielipide - oman tietotaidon puute - vanhempien vaatimus - päivähoidon/koulun toivomus - työntekijöiden puute - lapsi kuuluu erikoissairaanhoitoon

16 Vaikeudet erikoissairaanhoidossa -lähetteet lisääntyneet kaiken aikaan, kysyntä ylittää tarjonnan -määrän kasvaessa uhkaa laatu heikentyä -palvelu etääntyy liiaksi lapsesta ja kunnasta -vanhempien ja lähettävän tahon odotukset voivat jäädä täyttymättä -seuranta seurannan vuoksi -kustannukset nousevat liiaksi

17 FAKTAA - vastuu terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä on viime kädessä peruskunnalla - erikoissairaanhoito on luonteeltaan konsultoivaa toimintaa - kunnan perusterveydenhuollon järjestäväksi kuuluvat yleiset terveydenhuollon palvelut (lasten toiminta-, fysio-, puheterapia ja psykologitoiminta) - diagnoosit voidaan asettaa perusterveydenhuollossa - vammaistuen (ent. hoitotuki) edellytys ei ole erikoissairaanhoidon näkemys tai diagnoosi - lapsen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kasvun ja kehityksen seuranta kuuluu neuvolaan (kouluun) vaikka lapsi on erikoissairaanhoidon seurannassa

18 Lastenneurologian tulevaisuuden haasteet potilas määrät kasvavat vaikeammin vammautuneiden elinvuosien lisääntyminen uusia diagnooseja hoitomahdollisuuksia entistä enemmän väestörakenteen muuttuminen - ulkomaalaisten osuus kasvaa - vanhemmiksi tullaan entistä varttuneempana - keinoalkuisten raskauksien lisääntyminen - ikääntyvä väestö tule olemaan kansanterveystyön polttopisteessä!!!

19 kulttuurimuutokset perherakenne muuttunut monikulttuurisuus muutokset arvomaailmassa - potilaasta asiakkaaksi - itsemääräämisoikeuden lisääntyminen - yleinen tietoisuus sairauksista lisääntynyt - lääkärin auktoriteetin vähentyminen - yleinen vaatimustaso noussut

20 - koulu- ja sosiaalitoimi hoitokulttuurin muuttuminen lastenneurologia eriytynyt omaksi alakseen lääkärin aseman muuttuminen auktoriteetista asiantuntijaksi moniammatillisuus työryhmätyöskentely hoitotieteen nousu lääketieteen rinnalle potilastietojärjestelmien muuttuminen KELAn käytäntöjen muuttuminen etuuksien ja lausuntojen lisääntyminen raja-aitojen kaatuminen erisektoreiden välillä

21 Erityistä tuen tarvetta neuvolaikäisillä lapsilla ja heidän perheillään on %:lla. 15 %:lla esikoulu- ja kouluikäisillä lapsilla esiintyy lieviä kehitys- ja oppimisvaikeuksia (n. 5 %:lla kielellisiä ongelmia) (n. 5 7 %:lla tarkkaavaisuuden ongelmia) Vaikea-asteisten kehityshäiriöiden esiintyvyys suomalaisväestössä kehitysvammaisuus 1% FAS 1% vaikea-asteinen dysfasia 0.5% kuulovamma 0.4% näkövamma 0.2% liikuntavamma 0.2% autismi 0.2% lihastauti 0.1%

22 Psykososiaaliset tekijät - epävakaa perhetilanne - vanhempien päihteiden käyttö - vanhempien mielenterveysongelma - lapsen kaltoinkohtelu (laiminlyönti) - heikko sosioekonominen tila - vanhempien alhainen koulutustaso - varttuneempi isä - keinoalkuinen raskaus - monikulttuurisuus

23 Erikoissairaanhoidon mitoitus lastenneurologiassa I) jatkuva sairaalahoidon tarve % II) ympärivuorokautinen hoidon tarve kotioloissa 0.02 % III) jatkuva hoidon, kuntoutuksen ja tukitoimien tarve, osallistumista päivähoitoon ja koulunkäyntiin tuetaan 0.2 % IV) pitkäaikainen hoidon ja kuntoutuksen tarve, tukitoimin päivittäistoiminnot ja osallistuminen onnistuu 2 % yhteensä runsaat 2 % V) lyhytaikainen tai ajoittainen tuentarve kehityksen erityispiirteiden vuoksi 20 % (M. Koivikko ja S. Sipari: Lapsen ja nuorenhyvä kuntoutus 2006)

24 I) Tiedon keruu vaihe sosiodemografia kuntalaisten määrä, lapsiperheiden ja lasten osuus, n:la ikäisten osuus maahanmuuttajien osuus neuvolat - terveydenhoitajat, lääkärit ja erityistyöntekijät - neuvolan kehitysseulassa kiinnijääneiden osuus - terveyskeskuksen puhe- ja fysioterapiaa tarvitsevien määrä - päivähoidon puheterapeutilla käyvien lapsien määrä päiväkotien osuus, ELTOt ja avustajat, erityislasten määrä ja päiväkodin arvio virallisten tukitoimien ulkopuolelle mutta tukea tarvitsevien lasten määrästä muussa päivähoitojärjestelyssä tukea tarvitsevat lapset pidennetyn oppivelvollisuus päätöksen saaneet koulukypsyystesteissä jatkoselvittelyjä tarvitsevat TYKS:n lastenneurologisen yksikön kuntoutusseurannassa olevat lapset psykiatrisen hoidon tai tukitoimien piirissä olevat lapset perheneuvolan seurannassa olevat alle kouluikäiset lapset lastensuojelun ja perhetyön piirissä olevat alle kouluikäiset lapset kehitysvammapalvelujen piirissä olevat alle kouluikäiset lapset kolmannen sektorin osuus ja palvelutarjonta yksityisen palvelutuottajien osuus (terveydenhuolto/sosiaalisektori)

25 Kaarina-Piikkiön nla ikäiset lapset lasta (1091) 38% - somaattisen sairauden vuoksi erikoissairaanhoidossa (246) 8.6 % - terveydenhoitaja huoli perheen psykosos.tilanteesta (186) 6.5 % - terveyskeskuksen puheterapia (170) 6.0 % - terveyskeskuksen psykologi (112) 3.9 % - TYKS/lastenneurologia (74) 3.0 % - terveydenhoitajan huoli lapsen kehityksestä (65) 2.3 % - terveyskeskuksen fysioterapia (58) 2.0 % - 5-v. nla seulassa kiinni jääneet (53) 1.9 % - lastensuojelu (51) 1.8 % - vieraskieli (29) 1.0 % - kasvatus- ja perhenla kontakti (25) 0.9 % - terveyskeskuksen toimintaterapia ostopalveluna (13) 0.5 % - lastenpsykiatria (5) 0.2 % - erityishuoltopiirin nla (4) 0.1 %

26 Erikoissairaanhoidossa (325) 11 % - somaattisen sairauden vuoksi erikoissairaanhoidossa (246) 8.6 % - TYKS/lastenneurologia (74) 3.0 % - lastenpsykiatria (5) 0.2 % Sosiaalitoimen seurannassa (80) 2.8 % - lastensuojelu (51) 1.8 % - kasvatus- ja perhenla kontakti (25) 0.9 % - erityishuoltopiirin nla (4) 0.1 % Terveyskeskuksen neuvolan seurannassa (686) 24 % - terveydenhoitaja huoli perheen psykosos.tilanteesta (186) 6.5 % - terveyskeskuksen puheterapia (170) 6.0 % - terveyskeskuksen psykologi (112) 3.9 % - terveydenhoitajan huoli lapsen kehityksestä (65) 2.3 % - terveyskeskuksen fysioterapia (58) 2.0 % - 5-v. nla seulassa kiinni jääneet (53) 1.9 % - vieraskieli (29) 1.0 % - terveyskeskuksen toimintaterapia ostopalveluna (13) 0.5 %

27 SUMMA SUMMARUM palveluohjauksellinen työote, palvelut paranee tarpeet ja kustannukset paremmin ennakoitavissa turhien päällekkäisten toimintojen purku ei tarvetta uusien toimien perustamiseen ei tarvetta organisaatiomuutoksiin tulevaisuuden mielekäs työjako, vasen käsi tietää mitä oikea tekee nykyisten ja tulevien lakien ja hankkeiden henki toteutuu

28 Kunnalla pitäisi olla lasten varalta kokonaissuunnitelma jossa huomioidaan kaikki lapset. Kaikkien lasten kehitystä on tuettava, joidenkin kohdalla tuen tarvetta on enemmän. Kustannusten jakautuminen; tavalliset lapset (~80 %) tuottaa 67 % kustannuksista erityisen tuen tarvitsevat (~20 %) tuottaa 26 % vaikea vammaiset (~2 %) tuottaa 7 %

29 Lasten kehitysarviointi Valtaosa lasten kehitysongelmista on lieviä, osin normaalivariaatioon kuuluvia ja osin psykososiaaliseen kasvuympäristöön liittyviä. Kehityksen pulmatilanteiden selvittelyissä perusterveydenhuollon rooli on keskeinen ja erikoissairaanhoidon osuus on perusterveydenhuoltoa täydentävä.

30 Kehityksen tukitoimet Lapsen kehityksen ja vanhempien kasvatustyön tukeminen on ensisijaista ja tukitoimet on aloitettava viivyttelemättä pulmatilanteiden tunnistamisen jälkeen. Jos lapsen terveydentila on määräävätekijä suunniteltaessa lapsen mahdollisuuksia osallistua päivähoitoon ja koulunkäyntiin, niin lapsi hyötyy lääkinnällisestä kuntoutussuunnitelmasta.

31 Useimmiten päivähoidon ja koulun tukitoimet ovat keskeisiä ja terveydenhuollon osuus on luonteeltaan konsultoivaa

32 KOULU NEUVOLA - kehitysseulat - kasvatustuki KASVATUS- JA PERHENEUVOLA PÄIVÄHOITO ja ESIOPETUS - päivähoidon kuntoutussuunn. PERHE

33 II) Tarpeesta toimintaan suositus tukitoimien järjestämisestä - yksilöllinen suunnitelma lapsen ja perheen tukitoimista; kuka kerää ja integroi tiedon? - kuntakohtainen suunnitelma palvelutarvitsijoiden määrästä ja yhteistyömallista hallintokuntien välillä; salassapitovelvollisuus ja tietosuojaongelmat

34 Mikä muuttuu? -Lapsikohtainen portfolio (koontiote palvelu- ja kuntoutussuunnitelmista) neuvolassa -Kuntakohtainen suunnitelma erityispalvelujen järjestämisestä

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi

KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ. www.ylojarvi.fi KUNTOUTUSKOMPASSI VARHAISKUNTOUTUSPALVELUT YLÖJÄRVELLÄ www.ylojarvi.fi Kuntoutuskompassin tarkoituksena on antaa tietoa päivähoitoikäisten lasten vanhemmille sekä kaupungin henkilöstölle varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelma 2013-> Kliiniset toimintaryhmät Mielenterveys Avopediatrinen työryhmä Avopediatrian työryhmän

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot