Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja Jäsenistö ja hallinto 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja Jäsenistö ja hallinto 8 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 11 - Tase 12 - Tilinpäätöksen liitetiedot 13 - Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 20 - Tilintarkastuskertomus 21

3 Hallituksen toimintakertomus 2012 Kopioston toiminta-alueet Kopioston toiminta-alueen ytimessä ovat edelleen perinteiset lisensiointialueet: valokopiointi, edelleenlähettäminen ja opetustallennus. Näistä saadut tuotot olivat toimintavuonna valtaosa tuotoista. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun merkitys vähentyi jo edellisenä vuonna, eikä toimintavuonna korjausta tilanteeseen saatu. Ilmassa pitkään olleet liiketoimintamallien muutos ja tekninen kehitys heijastuvat kuitenkin Kopioston toiminta-alueisiin konkreettisestikin. Uudet liiketoimintamallit ja tuotteet vaativat Kopiostolta ratkaisuja sen suhteen, mikä järjestön asema muuttuvilla markkinoilla on. Tuottoja uusilta lisensiointialueilta on jo tullutkin: skannaus ja verkkokäyttö oppilaitoksissa on osin lisensioitua, samoin av-materiaalin striimaus. Valokopiointi ja sitä korvaava digitaalinen käyttö Oppilaitossektorilla valokopiointi on yhä osin voimissaan, erityisesti peruskouluissa ja lukiossa. Ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa valokopiointi väheni. Valtionhallinnon osalta valokopioinnin määrän väheneminen aiheuttaa jatkossa myös korvausten vähenemistä. Tärkeimmän asiakkaan, opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa päästiin kohtuulliseen neuvottelutulokseen vuodelle Kaikkien oppilaitosten Digilupia, eli julkaisujen digitaalisen käytön lupia, ei ministeriöllä ollut varaa ostaa, joten ammatilliset oppilaitokset sekä peruskoulut ja lukiot eivät olleet sopimuksessa mukana. Myös yhden tv-kanavan opetustallennuksesta jouduttiin luopumaan. Vuonna 2012 oli kuitenkin saatu ensimmäisestä Digiluvasta sovittua ministeriön kanssa: lupa käsittää yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Kopiosto jatkoi Digiluvan markkinointia peruskouluihin ja lukioihin kuntatasolla. Myynti lähti käyntiin, mutta ei vielä toivotulla vauhdilla. Kopiosto pyrkii sovitun strategiansa mukaisesti etsimään uusia mahdollisia lisensiointialueita. Vuonna 2012 Kopiosto sai jäsenjärjestöiltään oikeudet lehtiarkistojen käytön lisensiointiin kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Kopioston av-tekijöiltä saamien valtuuksien kehittämistä vietiin eteenpäin. Hyvitysmaksu Noin puolet Kopioston kautta kulkevista hyvitysmaksuvaroista kanavoidaan henkilökohtaisina korvauksina radio- ja televisio-ohjelmien tekijöille ja esittäjille. Puolet välitetään OKM:n päätöksen mukaisesti Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin elokuva- ja televisiokulttuurin sekä mediataiteen alueella. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun määrä on laskenut tasolle, joka on noin puolet aikaisemmasta. Valtion pitäisi vuonna 2013 päästä hallitusohjelman mukaiseen lopputulokseen hyvitysmaksujärjestelmän kokonaisremontista. Vuonna 2012 maksujen kohteet olivat tulossa olevan uudistuksen vuoksi jäädytettyjä, joten merkittäviä muutoksia Kopioston välittämiin hyvitysmaksuihin ei tullut. Radio- ja tv-ohjelmien lisensiointi Ulkomaisten kanavien lisensiointi kaapelitelevisioverkossa oli pääpiirteissään ennallaan, ja tuotot lisääntyivät muutaman prosentin. Kaapelitelevisioneuvottelut käytiin keskitetysti FiComin kanssa. Lopputuloksena saatiin sovittua uudesta puitesopimuksesta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hinnat kohoavat tänä ajanjaksona seitsemän prosenttia. 1

4 Osa kotimaisista must carry -kanavista poistettiin siirtovelvoitteen piiristä vuonna 2010 hyväksytyn lainmuutoksen myötä. Muutos tapahtui Kopiosto on pyrkinyt neuvottelemaan kaapelitelevisioalan kanssa näiden kanavien lisensioinnista, mutta neuvottelut ovat yhä kesken. Neuvottelut eivät siksi tuottaneet tulosta vuoden 2012 aikana. Verkossa tapahtuvien tallennuspalvelujen osalta tekijänoikeusjärjestöjen ja tv-yhtiöiden tutkintapyynnöstä alkunsa saanut TVkaista-nimisen toimijan rikostutkinta johti syytteeseen asettamiseen. Muiden vastaavantyyppisten palvelun tarjoajien määrä lisääntyi. Kun lainsäädäntö ja sopimukset eivät anna tukea, kysymys näiden palveluiden lisensioinnista oli yhä vailla ratkaisua. Opetustallennus Opetustallennussopimus OKM:n kanssa on Kopioston tallennepalveluiden tuottavin osa-alue. Tältäkin osin Kopiosto on pystynyt laajentamaan tarjoamiaan palveluita; serveritallennus oli vuonna 2010 perinteisten tallennusmuotojen rinnalla sopimuksen osana. Vuodelle 2012 Kopiosto sai myös YLE Areenan ja Elävän Arkiston käytön opetuksessa sopimuksen piiriin. Sopimuksen hintataso oli kohtuullinen. Kopioston tavoitteena on saada yksittäiselle tallennustapahtumalle hinta, joka korreloisi suoraan vastaavan myyntituotteen hinnan kanssa. Kohti tätä tavoitetta on päästy, mutta tariffeissa on vielä kohentamisen varaa. Lainauskorvaus Kopiosto hallinnoi ja tilittää OKM:n maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille. Tuotot olivat ennakoidut. Varsinaisen toiminnan tuotot Korvauksia perittiin vuonna 2012 yhteensä 27,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 0,7 miljoonaa euroa. Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensioinnista perityt korvaukset olivat 5,2 prosenttia korkeammat edellisvuoteen verrattuna. Korvauksia perittiin yhteensä 14,8 miljoonaa euroa. Merkittävin sopimuskumppani on OKM, jonka kanssa sovitaan valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensioinnista oppilaitoksiin ja valtionhallintoon. Nämä tuotot olivat 69,0 prosenttia valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensioinnin kokonaistuotosta. Julkaisujen digitaalisen käytön tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2012 tuottojen ollessa 1,9 miljoonaa euroa. Radio- ja televisio-ohjelmien edelleenlähettämisestä sekä tallennekäytöstä perittiin korvauksia yhteensä 7,1 miljoonaa euroa eli 1,2 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kopioston ja AVEKin saama osuus yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 2,7 miljoonaa euroa. AVEK saa tuottoja myös kahdesta valtion määrärahasta, DigiDemosta ja CreaDemosta, jotka OKM osoittaa AVEKille luovan kulttuurin kehittämiseen. Nämä määrärahat olivat vuonna 2012 yhteensä 2,0 miljoonaa euroa. 2

5 Muut tuotot Rahoitustoiminnan tuottoja toteutui vuonna 2012 kulut huomioiden yhteensä euroa ( euroa vuonna 2011). Sijoitustoimeksianto Evli Pankki Oyj:n kanssa tuotti voittoa euroa, josta realisoitunutta tuottoa oli euroa ja realisoitumatonta arvonmuutosta euroa. Kopioston toimisto sijaitsee Laulu-Miesten Kiinteistö Oy -nimisessä taloyhtiössä, joka sijaitsee Helsingin Kampissa. Kopiosto omistaa kyseisestä kiinteistöstä kuusi toimistokerrosta, joissa on neliöitä yhteensä Vuonna 2012 Kopiostolla oli omassa käytössään neljä toimistokerrosta. Toimistokerrokset neljä ja seitsemän ovat vuokrattuina ulkopuolisille. Neljäs kerros oli vuokrattuna asti Suomen LK Lehden Kustannus Oy:lle. Neljänteen kerrokseen etsitään edelleenkin uutta vuokralaista. Seitsemäs kerros oli vuokrattuna asti Nissha Europe GmbH:lle alkaen seitsemäs kerros vuokrattiin Lago Kapital Oy:lle. Tilojen vuokraustoiminnasta syntyi vuonna 2012 tuottoa yhteensä euroa ( euroa vuonna 2011). Vuonna 2012 rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä euroa ( euroa vuonna 2011). Kulut Toiminnan kulut olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Palkkojen ja muiden henkilöstökulujen osuus Kopioston kokonaiskuluista oli 70,4 prosenttia (69,6 prosenttia vuonna 2011). Kaikki kulut poistoineen olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa, ja niiden osuus kaikista tuotoista oli 16,4 prosenttia (17,8 prosenttia vuonna 2011). Henkilöstö Vuonna 2012 Kopioston palveluksessa oli keskimäärin 44,1 henkilöä (42,8 vuonna 2011). Suoriteperusteisia palkkoja maksettiin 2,4 miljoonaa euroa sisältäen kokouspalkkiot (2,3 miljoonaa euroa vuonna 2011). Henkilökunnan keski-ikä oli 42,2 vuotta (40,8 vuonna 2011), ja keskimääräinen työsuhteen kesto oli 8,3 vuotta (8,0 vuonna 2011). Alle 40-vuotiaita työntekijöitä oli noin 50 % ja yli 50-vuotiaita työntekijöitä oli noin 20 % henkilökunnasta. Noin puolet työntekijöistä oli työskennellyt Kopiostossa alle 5 vuotta. Henkilöstöstä 2/3 oli naisia ja 1/3 miehiä. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2012 keskimäärin 9,4 päivää työntekijää kohti (8,1 päivää vuonna 2011). Vuonna 2012 Kopioston palveluksesta erosi kolme henkilöä. Rekrytointeja toteutettiin toimintavuonna yhteensä 11 kappaletta. Luku sisältää myös kesäapulaisten ja tuntityöntekijöiden rekrytoinnit. Vuoden 2011 lopussa tehdyn työilmapiiritutkimuksen tulokset esiteltiin henkilökunnalle tammikuussa Henkilökunnasta muodostetut pienryhmät purkivat tuloksia ja määrittelivät niiden pohjalta kehittämishankkeita, joista osa toteutettiin jo vuoden 2012 aikana. Esimies- ja johtamistyön kehittämistä varten perustettiin syksyllä 2012 HR-ryhmä. Vuoden 2012 lopussa käynnistyi myös erillinen HR-projekti, jossa tuotetaan esimiesten käyttöön Kopioston yhtenäiset HR-työkalut. Mm. perehdytysprosessin tueksi valmistui Tervetuloa taloon - opas. Vuonna 2012 taloushallinto teki Kopiostolle Matkustusohjeen. Vuoden 2012 aikana henkilökunnan työhyvinvointiin panostettiin mm. tukemalla henkilökuntakerhon toimintaa ja järjestämällä liikuntamahdollisuuksia ja -tapahtumia. 3

6 Henkilökuntakerholla ja Kopioston työhyvinvointitiimillä on vahva rooli myönteisen tiedon jakamisen ja yhteistyön kulttuurin luomisessa. Kopioston johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Pekka Rislakki. Muut johtoryhmän jäsenet olivat varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen, joka toimi myös valokopio-osaston johtajana, av-osaston johtaja Arto Tamminen, hallintojohtaja Pirjo Tuunanen, tietohallintojohtaja Matti Jämbäck, AVEKin pääsihteeri Juha Samola, viestintäpäällikkö Maria Bregenhøj ja tietohallintopäällikkö Maija-Kaisa Kuoppala, joka aloitti Kopiostossa Hänet palkattiin Matti Jämbäckin seuraajaksi. Jämbäck siirtyi eläkkeelle vuoden 2013 helmikuun alusta. Kopioston vuoden 2013 näkymät ja toimintaympäristön kehitys Hallitusohjelmassa oli kirjattuna vain muutamia Kopioston toimintaa sivuavia lainsäädäntöhankkeita, tärkeimpänä hyvitysmaksun kokonaisuudistus. Oletamme, että vuonna 2013 tässä asiassa päästään vihdoinkin eteenpäin. OKM on myös edistänyt tekijänoikeuksien uudistamista joiltakin osin ehdotuksella tekijänoikeuslain muuttamisesta ja laiksi orpoteosten käyttämisestä. Erityisesti sopimuslisenssiin liittyvät uudistukset voivat tarkoittaa Kopioston asemaan ja toimintaan joitakin muutoksia. Kopiosto pyrkii osaltaan vaikuttamaan, että verkkotallennuspalveluita koskeva lainsäädännöllinen ratkaisu saataisiin aikaan pitkään hankaluuksia aiheuttaneen ja oikeudenomistajien oikeuksia loukkaavan toiminnan saamiseksi lailliseksi. Euroopan unionissa kollektiivihallinnoinnin läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintotapaa edistävä direktiivi etenee vuonna Direktiiviluonnokseen liittyy useiden jäsenmaiden epäilyksiä mm. sen yksityiskohtaisuuden suhteen. Hyvitysmaksua kehittämään nimitetty selvitysmies antoi raporttinsa EU-komissiolle, mutta ainakaan vielä ei ole tiedossa, että tämä johtaisi lainsäädäntötoimiin. Kopioston toiminnan taloudellinen tulevaisuus lepää myös vuonna 2013 edelleen vahvasti perinteisten tukijalkojensa varassa: valokopiointi, edelleenlähettäminen, tallennuspalvelut ja hyvitysmaksu muodostavat valtaosan tuotoista. Näiden suoman taloudellisen pohjan turvin Kopiosto voi jatkaa strategiansa mukaista uusien palveluiden kehittämistyötä ja siten varmistaa oikeudenhaltijoiden aseman myös jatkossa. Av-puolella on nähtävissä joitakin euromääräisesti merkittäviä potentiaalisia tulolähteitä, erityisesti must carryn ulkopuolelle jääneet tv-kanavat. Tähän saadaan toivottavasti jo vuonna 2013 ratkaisu. Julkisen esittämisen lisensiointiin panostetaan vuonna 2013; taloudellinen potentiaali on suuri. Nettitallennuspalvelujen suhteen päästään toivottavasti tilanteeseen, jossa oikeudenomistajat voivat lisensioida palveluja. Valokopioinnin korvaavan digitaalisen käytön lisensiointi on Kopioston välttämätön kehittämiskohde vuonna Lisensiointi on aloitettu määrätietoisesti, ja tuotot siitä lisääntyvät lähivuosina huomattavasti. Suurin kysymys on peruskoulujen ja lukioiden digikäyttö eli se, jatkaako Kopiosto lisensiointia kuntatasolla, vai päästäänkö OKM:n kanssa keskitettyyn sopimukseen. Tavoitteena on joka tapauksessa saada jo lähitulevaisuudessa kaikki oppilaitokset luvan piiriin. 4

7 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2012 Kuvio 1: Kaikki tuotot ja kulut Kuvio 2: Kulut prosentteina kaikista tuotoista 5

8 Kuvio 3: Tuotot prosenttiosuuksina Kuvio 4: Kulut prosenttiosuuksina 6

9 Kuvio 5: Hyvitysmaksutilitys, saajia kpl Kuvio 6: Hyvitysmaksutilitys, korvaus keskimäärin 7

10 Jäsenistö ja hallinto Kopiostolla on 44 jäsenjärjestöä, jotka edustavat laajasti koko suomalaista kulttuurin kenttää. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Satakuntatalon Kilta-salissa, ja edustettuna oli 17 jäsenjärjestöä. Syyskokouksessa Marttakeskuksessa edustettuna oli 24 jäsenjärjestöä. Kopioston hallitus piti vuonna 2012 kuusi varsinaista kokousta. Av-jaosto kokoontui viisi ja valokopiojaosto kuusi kertaa. Vuoden 2012 lopussa Kopiostoon kuului yhteensä 44 jäsenjärjestöä: Aikakauslehtien Liitto ry Aikakauslehtien päätoimittajat ry AKAVA ry Animaatioklinikka Suomen animaationtekijät ry Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Finlands svenska författareförening rf Finlands Svenska Skådespelarförbund rf Freelance Ohjelmatyöntekijät ry Grafia ry Kuvittajat ry Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry Päätoimittajien yhdistys ry Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Sanomalehtien Liitto ry Sarjakuvantekijät ry Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin Liitto ry Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Journalistiliitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen Kustannusyhdistys ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Musiikkikustantajat ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen Nuorisokirjailijat ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry Suomen Näyttelijäliitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Säveltäjät ry Suomen Taiteilijaseura ry Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ry Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suomen Tekniset Kustantajat ry Suomen tiedekustantajien liitto ry Suomen tiedetoimittajain liitto ry Suomen tietokirjailijat ry Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry TV-Kuvaajat ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry 8

11 Hallitus ja muut toimielimet Vuoden 2011 syyskokouksessa valittiin Kopioston hallitus vuodelle Toiminnanjohtaja Raimo Söder puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä 1. varapuheenjohtaja Johtaja Sakari Laiho 2. varapuheenjohtaja TV-ohjaaja Pirkko Epstein Valokuvaaja Boris Fagerström Kirjailija Jaakko Heinimäki Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen Johtaja Elina Nissi Kirjailija Jarkko Tontti Puheenjohtaja Ahti Vänttinen Hallitus asetti asioita valmistelemaan av- ja valokopiojaoston. Av-jaosto Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä puheenjohtaja Talousjohtaja Petri Kauste 4.6. saakka Kumppanuuspääll. Petri Kiiski 5.6. alkaen Kääntäjä Marjaana Kulovesi Työehtoasiamies Marianne Leskinen Lakimies Erika Mattsson Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen Toiminnanjohtaja Minna Sirnö Varatuomari Tuomas Talonpoika Sopimuspäällikkö Miika Tarhio Valokopiojaosto Johtaja Sakari Laiho puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Eija Hinkkala saakka Liittojohtaja Mikko Hoikka Liittojohtaja Jukka Holmberg Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen Varatoimitusjohtaja Heimo Salo Toiminnanjohtaja Marita Sandelin Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen Toiminnanjohtaja Pekka Sipilä Toiminnanjohtaja Aku Toivonen 1.9. alkaen Kopioston hallitus nimesi AVEKin johtokunnan ja koulutusjaoston toimikauden vaihtuessa AVEKin johtokunta Kulttuurijohtaja Georg Dolivo puheenjohtaja Elokuvaohjaaja Susanna Helke Elokuvatuottaja Jarkko Hentula Pukusuunnittelija Tiina Kaukanen Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Auli Mantila 9

12 Elokuvaohjaaja Toiminnanjohtaja Johtaja Puheenjohtaja Toimittaja Mika Taanila Minna Tarkka Ville Vilén Ahti Vänttinen Markku Värtö Koulutusjaosto Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Auli Mantila puheenjohtaja Näyttelijä Teijo Eloranta Animaatio-ohjaaja Kari Juusonen Dramaturgi Leena Kemppi Elokuvatuottaja Sonja Lindén Kuvaaja Mika Paavilainen Leikkaaja Markku Pulkkinen Lavastaja Minna Santakari Mediataiteilija Kati Åberg Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat Heidi Vierros (KHT) ja Susanna Saanikari (KHT) sekä varalla KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 10

13 T U L O S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Valokopio-osaston tuotot , ,58 AV-osaston tuotot , ,35 AVEKin tuotot , , , ,44 Kulut Henkilöstökulut , ,25 Poistot , ,44 Muut kulut , , , ,30 VARSINAINEN TOIMINTA YHT , ,14 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot 2 640, ,00 Liittymismaksutuotot 1 000, , , , , ,14 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,22 Kulut , , , , , ,93 Siirto jaettavaksi Valokopio-osasto , ,98 AV-osasto , ,32 AVEK , , , ,93 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 11

14 T A S E VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,40 Pitkävaikutteiset menot , , , ,86 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,22 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,44 Vaihtuvat vastaavat Saamiset , ,44 Rahoitusarvopaperit , ,04 Rahat ja pankkisaamiset , ,58 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,06 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,50 VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,38 Ostovelat , ,92 Siirtovelat , ,46 Jakovarat , ,33 Tilitysvelat , ,67 Muut velat ja velvoitteet , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,50 12

15 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERUSTEET Tuottojen ja kulujen kohdistusperiaatteet Tuotot ja kulut on kirjattu suoriteperusteisesti. Korvaustuotoista on vähennetty annetut alennukset. Kirjanpidossa on kullekin osastolle oma kustannuspaikkansa: valokopio-osasto, av-osasto, audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK ja hallinto-osasto. Kullekin osastolle on kohdistettu suoraan niiden erilliskulut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lisäksi kullekin osastolle on kohdistettu osuus yhteisistä kuluista henkilöluvun mukaisessa suhteessa seuraavasti: valokopio-osastolle 46,0 %, av-osastolle 44,0 % ja AVEKille 10,0 %. Rahoitusarvopaperit Tase-erä Rahoitusarvopaperit sisältää lyhyitä ja pitkiä korkosijoituksia sekä osakesijoituksia. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinaarvoon. Realisoitumattomat arvonmuutokset sisältyvät tuloslaskelman rahoituseriin. Rahoitusarvopapereiden arvostuksessa on käytetty tilikauden aikana keskihintamenetelmää. Eläkekulut Kopiosto ry:n eläketurva on hoidettu vakuutusyhtiö Tapiolassa. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti kirjanpitoon. Jakovarat ja tilitysvelat Korvaustuotot siirretään tilinpäätössiirroilla osastokohtaisesti jakovaratileille. Tilinpäätöksessä jakovaroissa on korvaukset, joista ei vielä ole tehty jakopäätöstä. Jakovaroista korvaukset siirretään jakopäätöksellä tilitysvelkoihin maksujen suorittamista varten. Tilinpäätöksessä tilitysveloissa on seuraavanlaisia korvauksia: tilityslaskentaa ei ole vielä tehty, maksu suoritetaan useammassa erässä, valtakirja puuttu tai maksuun vaadittavia tietoja esim. pankkitilitieto puuttuu. Tietokirjallisuusryhmän järjestöt sopivat vuonna 2011 valokopiointikorvausten osittaisesta jaosta. Valokopio-osaston tilitysveloissa oli vuoden 2011 lopussa maksamatonta tietoryhmän tilitysvelkaa euroa. Tilitykset jäsenjärjestöille suoritettiin huhtikuussa

16 2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen erittely toiminnanaloittain Valokopio-osasto Tuotot , ,58 Kulut Henkilöstökulut , ,54 Poistot , ,03 Muut kulut , ,26 Kulut yhteensä , ,83 Valokopio-osasto yhteensä , ,75 Av-osasto Tuotot , ,35 Kulut Henkilöstökulut , ,00 Poistot , ,05 Muut kulut , ,38 Kulut yhteensä , ,43 Av-osasto yhteensä , ,92 AVEK Tuotot , ,51 Kulut Henkilöstökulut , ,71 Poistot , ,36 Muut kulut , ,98 Kulut yhteensä , ,05 AVEK yhteensä , ,46 Tuottojäämät yhteensä , ,13 14

17 Tuloslaskelman erien muutokset Varsinaisen toiminnan tuotot muutos , ,94 Kulut muutos , ,84 Varainhankinta muutos -300,00-200,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta muutos , ,13 Siirto jaettavaksi muutos , ,91 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta Vuokratuotot , ,36 Vastikkeet , ,00 Muut kulut ,73 0,00 Sijoitustoiminta yhteensä , ,36 Rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot , ,15 Osinkotuotot , ,98 Myyntivoitot , ,73 Tuotot yhteensä , ,86 Kulut Myyntitappiot 0, ,53 Muut kulut , ,56 Kulut yhteensä , ,09 Realisoitumaton arvonmuutos , ,34 Rahoitustoiminta yhteensä , ,43 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,79 15

18 Poistot Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka ovat seuraavat: - koneet ja kalusto 25 prosentin menojäännöspoisto - aineettomat oikeudet (atk-ohjelmat) 5 vuoden tasapoisto - pitkävaikutteiset menot 10 vuoden tasapoisto 3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Erotus Saamiset Korvaussaamiset , ,22 Siirtosaamiset , ,40 Maksetut ennakkomaksut , ,82 ALV-saamiset ,47 0,00 Saamiset yhteensä , ,44 Käyttöomaisuuden muutokset Muut Aineettomat pitkävaik. Koneet ja Yhteensä oikeudet menot kalusto Menojäännös , , , ,08 Investoinnit , , , ,26 Myynnit 0,00 0,00-32,52-32,52 Menojäännös ennen poistoja , , , ,82 Tilikauden poistot , , , ,87 Menojäännös poistojen jälkeen , , , ,95 Lukuun ,49 euroa (Koneet ja kalusto, investoinnit 2012) sisältyy atk-laitteiden hankintoja ,45 euroa. 16

19 4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Siirtovelat Lomapalkkavelat , ,05 Tiedotus- ja selvitystoiminta , ,31 ALV-tilitysvelat , ,27 Muut siirtovelat , , , ,46 Jakovarat Jakovarat valokopio-osasto , ,55 Jakovarat av-osasto , ,30 Jakovarat AVEK , , , ,33 Tilitysvelat Tilitysvelat valokopio-osasto , ,47 Tilitysvelat av-osasto , ,48 Tilitysvelat AVEK , ,38 Tilitysvelkavelvoite valokopio-osasto , ,48 Tilitysvelkavelvoite av-osasto , , , ,67 Muut velat ja velvoitteet Radio- ja televisio-opetuksen kehittämisvarat (Koura) , ,50 Hyvitysmaksuvelat , ,83 Ennakonpidätys- ja sotumaksuvelat , , , ,74 5. VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä

20 6. LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,73 Veroneuvonta 0, , , ,98 7. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön keskimääräinen luku Hallinto-osasto 11,1 10,6 Valokopio-osasto 15,5 14,6 Av-osasto 13,2 12,8 AVEK 3,3 3,3 Henkilöt keskimäärin yhteensä 43,1 41,3 Erillisrahoituksella taseesta Kohtaamisiaprojekti 0,0 0,5 Lisensiointimallien kehittäminen 1,0 1,0 Kaikki keskimäärin yhteensä 44,1 42,8 Henkilöstökulut Palkat , ,81 Palkkiot (kokouspalkkiot) , ,03 Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , ,16 Yhteensä , ,25 Palkkiot sisältävät hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot. 18

21 8. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Laulu-Miesten Kiinteistö Oy on vuonna 1949 valmistunut liikekiinteistö. Kotikunta on Helsinki ja postiosoite on Hietaniemenkatu 2, Helsinki. Kiinteistötunnus on B. Kopiosto omistaa Laulu-Miesten Kiinteistö Oy:stä seuraavat toimistohuoneistokerrokset (yhteensä 1584 m2) ja niihin oikeuttavat osakkeet: II kerros 285 m² osakkeiden numerot III kerros 286 m² osakkeiden numerot IV kerros 253 m² osakkeiden numerot V kerros 286 m² osakkeiden numerot VI kerros 286 m² osakkeiden numerot VII kerros 188 m² osakkeiden numerot Kopiosto omistaa yhteensä 480 osaketta Laulu-Miesten Kiinteistö Oy:n 1200 osakkeesta. Vuonna 2012 toimistokerrokset kaksi, kolme, viisi ja kuusi olivat Kopioston omassa käytössä. Kerrokset neljä ja seitsemän olivat vuokrattuina ulkopuolisille. 19

22 20

23 21

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2013. Tilinpäätös. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2013 Sisällys Vuosi 2013 Toimitusjohtajalta.... 1 Avainluvut... 2 Toimintakertomus... 5 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan tunnusluvut.... 6 Puitejärjestelyt yhtiön palveluina.... 7

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Lausuntomme pääkohdat LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lausuntomme pääkohdat EU-tutkimuksen mukaan tekijänoikeuden merkitys työllisyydelle on Suomessa toiseksi merkittävin koko EU-alueella. Siksi on myönteistä että tekijänoikeus

Lisätiedot

Sanasto. vuosikertomus

Sanasto. vuosikertomus Sanasto vuosikertomus 2011 vuonna 2005 perustettu Sanasto on valtakunnallinen kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Sanaston toiminnan tarkoituksena on hallinnoida kirjallisuuden tekijöiden tekijänoikeuksia,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa

vuosikertomus Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 Vaasa v a a s a n l ä ä n i n p u h e l i n o y vuosikertomus 2007 Vaasan Läänin Puhelin Oy Puh (06) 411 4111 wwwvlpfi asiakaspalvelu@vlpfi Puskantie 18, 60100 Seinäjoki Silmukkatie 6, 65100 Vaasa Hovioikeudenpuistikko

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj Vuosikertomus 1998 1 Tulikivi Oyj Liikeidea Tulikivi-konsernin liiketoiminta perustuu ainutlaatuisen lämmönvarauskyvyn ja lämmönkestävyyden omaavan vuolukiven jalostamiseen. lla on liikevaihdolla mitaten

Lisätiedot