Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase Tilinpäätöksen 2011 liitetiedot Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus... 19

3 Hallituksen toimintakertomus 2011 Kopioston toiminta-alueet Kopioston toiminta-alueen painopisteet muuttuvat hitaasti toimintaympäristön muutoksen myötä. Valokopioinnin lisensiointi on edelleen merkittävin osa toiminnasta, ja sen tuotot ovat suurin yksittäinen erä tuotoista. Radio- ja tv-ohjelmien edelleenlähettämisen lisensiointi ja tallennekäyttö toivat noin viidenneksen tuotoista. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun merkitys tuotoissa on hyvitysmaksun kokonaiskertymän romahduksen myötä vähentynyt, ja se oli enää puolet parhaista vuosista. Kopiosto täsmensi strategisia painopisteitään. Edellisten vuosien strategisiin linjauksiin perustuva tulevaisuutta luotaava työ ei tuonut mullistuksia niihin näkemyksiin, jotka Kopioston hallitus jo vuonna 2009 oli luonut. Kopiosto kehittää siis jatkuvasti toimintaansa digitaalisessa, verkkovälitteisessä maailmassa. Valokopiointi ja sitä korvaava digitaalinen käyttö Valokopioinnin merkitys oppilaitossektorilla kokonaisuudessaan ei ole pienentynyt. Selviä eriytyviä trendejä on kuitenkin ollut havaittavissa: yliopistoissa valokopioinnin merkitys vähenee nopeasti, peruskouluissa ja lukioissa se säilyy yhä. Tämän vuoksi Kopioston toiminnan tukijalka oli valokopiointi samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina. Tärkein sopimuskumppani valokopioinnin osalta oli yhä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka kanssa onnistuttiin solmimaan hyvä sopimus vuodelle Sopimus kattoi niin valtionhallinnon kuin oppilaitosten kopioinnin. Kopiosto on hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti suunnitellut uusien alueiden lisensiointia. Jo pitkään kehitetystä painetun materiaalin digitoinnin lisensioinnista ei vielä vuodelle 2011 päästy OKM:n kanssa keskitettyyn sopimukseen. Kopioston tutkimusten mukaan oppilaitoksissa materiaalin skannausta kuitenkin harjoitetaan luvattomuudesta huolimatta, joten kysyntä on olemassa. Pysyäkseen asiakkaiden tarpeiden tasolla Kopiosto alkoi lisensioida skannausta ja verkkomateriaalin käyttöä eli nk. digilupaa suoraan peruskouluille ja lukioille. Ammatillisille oppilaitoksille ja ammattikorkeakouluille Kopiosto oli jo edellisenä vuonna alkanut myydä suoraan digilupia. Digiluvista vuodelle 2012 neuvoteltiin OKM:n kanssa loppuvuodesta Neuvottelut olivat vielä vuoden vaihteessa kesken, mutta oli todennäköistä että sopimukseen päästään ainakin joidenkin oppilaitosten osalta. Hyvitysmaksu Noin puolet Kopioston kautta kulkevista hyvitysmaksuvaroista kanavoidaan henkilökohtaisina korvauksina radio- ja televisio-ohjelmien tekijöille ja esittäjille. Puolet välitetään opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti Kopioston yhteydessä toimivan Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin kautta tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin elokuva- ja televisiokulttuurin sekä mediataiteen alueella. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun määrä on ollut kaksi vuotta selvässä laskussa. Hyvitysmaksu on kytketty laissa toisaalta tallennusalustojen myynnin määrään ja toisaalta siihen, että maksua peritään kaikista tallennusalustoista, joihin kopioidaan materiaalia merkittävässä määrin. 1

4 Kulutuselektroniikan kauppa ei toipunut vuonna 2011 merkittävästi. Kopioston hyvitysmaksukertymälle merkityksellisempien tallentavien digiboksien ja tallentavien dvd-levyjen myyntiluvut pysyivät alhaisina. Samanaikaisesti valtioneuvosto piti ennallaan laitteet, joihin maksu kohdistuu, minkä vuoksi mm. tietokoneille tapahtuva kopiointi ei ollut maksun piirissä. Vuonna 2011 saatiin vain ulkoiset kovalevyt maksun piiriin, mikä kohentaa jatkossa hyvitysmaksukertymää. Korkeimpia digiboksitariffeja kohotettiin vuodelle 2012, mikä myös vaikuttanee jatkossa positiivisesti hyvitysmaksukertymään. Uudessa hallitusohjelmassa hyvitysmaksun kokonaistarkastelu on mainittuna, ja kulttuuriministeri kertoi asettavansa työryhmän työskentelemään tämän päämäärän saavuttamiseksi. Työryhmää ei nimitetty vielä vuoden 2011 aikana. Radio- ja tv-ohjelmien lisensiointi Ulkomaisten kanavien lisensiointi kaapelitelevisioverkossa oli pääpiirteissään ennallaan, ja tuotot lisääntyivät muutaman prosentin. Kaapelitelevisioneuvottelut käytiin keskitetysti FiComin kanssa. Lopputuloksena saatiin sovittua uudesta puitesopimuksesta, jota sovellettaisiin vuonna Vuoden 2012 hintatason neuvottelu jatkui vuoden 2012 puolelle. Osa kotimaisista must carry -kanavista poistettiin siirtovelvoitteen piiristä vuonna 2010 hyväksytyn lainmuutoksen myötä. Muutos tapahtui Kopiosto on pyrkinyt neuvottelemaan kaapelitelevisioalan kanssa näiden kanavien lisensioinnista, mutta neuvottelut ovat yhä kesken. Neuvottelut eivät siksi tuottaneet tulosta vuoden 2011 aikana. Verkossa tapahtuvien tallennuspalvelujen osalta tekijänoikeusjärjestöjen ja tv-yhtiöiden tutkintapyynnöstä alkunsa saanut TVkaista-nimisen toimijan rikostutkinta jatkui. Muiden vastaavantyyppisten palvelun tarjoajien määrä lisääntyi. Kun lainsäädäntö ja sopimukset eivät anna tukea, kysymys näiden palveluiden lisensioinnista oli vailla ratkaisua. Opetustallennus Opetustallennussopimus OKM:n kanssa on Kopioston tallennepalveluiden tuottavin osa-alue. Tältäkin osin Kopiosto on pystynyt laajentamaan tarjoamiaan palveluita; serveritallennus oli vuonna 2010 perinteisten tallennusmuotojen rinnalla sopimuksen osana. Tarjouksessaan vuodeksi 2011 Kopiosto esitti myös YLE Areenan ja Elävän Arkiston esittämisen lisensiointia kouluissa. Sopimusta ei saatu aikaan. Vuodelle 2012 tehtiin sama neuvotteluesitys, mutta tämä neuvottelu oli keskeneräinen vuoden 2011 lopussa. Sopimuksen hintataso oli kohtuullinen. Kopioston tavoitteena on saada yksittäiselle tallennustapahtumalle hinta, joka korreloisi suoraan vastaavan myyntituotteen hinnan kanssa. Kohti tätä tavoitetta on päästy, mutta tariffeissa on vielä kohentamisen varaa. Lainauskorvaus Kopiosto toimi kuvapuolen lainauskorvausten kerääjänä ja välittäjänä. Tuotot olivat ennakoidut. Varsinaisen toiminnan tuotot Korvauksia perittiin vuonna 2011 yhteensä 24,1 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen on 1,2 miljoonaa euroa. Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisesta lisensioinnista perityt korvaukset olivat 4,1 prosenttia korkeammat edellisvuoteen verrattuna. Korvauksia perittiin yhteensä 14,1 miljoonaa euroa. Merkittävin valokopioinnin lisensioinnin sopimuskumppani on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuen 57,2 prosenttia valokopioinnin kokonaistuotoista tulee 2

5 oppilaitoksilta ja 11,8 prosenttia valtionhallinnosta. Oppilaitosten sopimus kattaa peruskoulujen ja lukioiden, ammatillisen opetuksen sekä yliopistojen ja korkeakoulujen kopiointiluvat. Julkaisujen digitaalisen käytön tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta yli 300 prosenttia vuoden 2011 tuottojen ollessa 0,4 miljoonaa euroa. Radio- ja televisio-ohjelmien edelleenlähettämisestä sekä tallennekäytöstä perittiin korvauksia yhteensä 5,9 miljoonaa euroa eli noin 0,6 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kopioston ja AVEKin saama osuus yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta väheni 4,4 miljoonasta 2,5 miljoonaan eli 42,5 prosenttia. AVEKin tuotoista lähes puolet muodostui kahdesta valtion määrärahasta, DigiDemosta ja Crea- Demosta, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti AVEKille luovan kulttuurin kehittämiseen. Nämä määrärahat olivat vuonna 2011 yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Muut tuotot Rahoitustoiminnan tuottoja toteutui vuonna 2011 kulut huomioiden yhteensä euroa ( euroa vuonna 2010). Edellisen vuoden toteumaan nähden laskua oli 96,6 prosenttia. Sijoitustoimeksianto Evli Pankki Oyj:n kanssa tuotti tappiota euroa, josta realisoitunutta tuottoa oli euroa ja realisoitumatonta arvonmuutosta euroa. Kopioston toimisto sijaitsee Laulu-Miesten Kiinteistö Oy -nimisessä taloyhtiössä, joka sijaitsee Helsingin Kampissa. Kopiosto omistaa kyseisestä kiinteistöstä kuusi toimistokerrosta, joissa on neliöitä yhteensä Vuonna 2011 Kopiostolla oli omassa käytössään neljä toimistokerrosta. Toimistokerrokset neljä ja seitsemän ovat vuokrattuina ulkopuolisille. Neljäs kerros on vuokrattuna Suomen LK Lehden Kustannus Oy:lle, joka on irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään Seitsemäs kerros on vuokrattuna Nissha Europe GmbH:lle. Tilojen vuokraustoiminnasta syntyi vuonna 2011 tuottoa yhteensä euroa ( euroa vuonna 2010). Vuonna 2011 rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä euroa ( euroa vuonna 2010). Kulut Toiminnan kulut olivat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Palkkojen ja muiden henkilöstökulujen osuus Kopioston kokonaiskuluista oli 69,6 prosenttia (69,8 prosenttia vuonna 2010). Kaikki kulut poistoineen olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa ja niiden osuus kaikista tuotoista oli 17,8 prosenttia (15,4 prosenttia vuonna 2010). Henkilöstö Vuonna 2011 Kopioston palveluksessa oli keskimäärin 42,8 henkilöä (40,3 vuonna 2010). Suoriteperusteisia palkkoja maksettiin 2,3 miljoonaa euroa sisältäen kokouspalkkiot (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2010). Henkilökunnan keski-ikä oli 40,8 vuotta (42,2 vuonna 2010), ja keskimääräinen työsuhteen kesto oli 8,0 vuotta (8,6 vuonna 2010). Alle 40-vuotiaita työntekijöitä oli runsas 50 % ja yli 50-vuotiaita työntekijöitä oli noin 25 % henkilökunnasta. Noin puolet työntekijöistä oli työskennellyt Kopiostossa alle 5 vuotta. Henkilöstöstä 2/3 oli naisia ja 1/3 miehiä. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2011 keskimäärin 8,1 päivää työntekijää kohti (7,8 päivää vuonna 2010). Vuonna 2011 Kopioston palveluksesta erosi yksi henkilö. Kopioston sisällä uusiin tehtäviin siirtyi yksi henkilö. Uusi tiedottajan tehtävä täytettiin myös vuonna Rekrytointeja toteutettiin toimintavuonna yhteensä 8 kappaletta. Luku sisältää myös äitiyslomasijaisten rekrytoinnit. 3

6 Vuonna 2011 toteutettiin Kopioston esimieskunnalle esimies- ja johtamistyön kehittämiseksi seuraavat koulutustilaisuudet: Osaamispääoman johtaminen / tekniikan tohtori Leenamaija Otala Ihmisten johtamisen haasteet / organisaatiopsykologi Pekka Järvinen Esimiesvalmennus Kopioston varhaisen tuen mallista / kehittämispäällikkö Marja Konttila, vakuutusyhtiö Tapiola Tarkastaja Eerik Tarnaala teki yhdessä Kopioston työsuojelutoimikunnan kanssa Kopioston ensimmäisen työsuojelutarkastuksen, jonka johdosta Kopiostossa tehtiin syksyn 2011 aikana työpaikkaselvitys. Toimintavuoden lopussa saatiin valmiiksi mm. Kopioston varhaisen tuen malli ja päihdeohjelma sekä täsmennyksiä ohjeistuksiin henkilökunnalle. Loppuvuodesta 2011 toteutettiin henkilökunnalle Tapiolan nettipohjainen työhyvinvointikysely, jonka tulokset puretaan henkilökunnan kanssa vuoden 2012 kevään aikana. Kopioston työsuojeluvaltuutetun vaalit vuosille toteutettiin toimintavuoden lopussa. Vuoden 2011 aikana henkilökunnan työhyvinvointiin panostettiin myös tukemalla henkilökuntakerhon toimintaa ja järjestämällä liikuntamahdollisuuksia ja -tapahtumia. Kopioston johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Pekka Rislakki. Muut johtoryhmän jäsenet olivat varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen, joka toimi myös valokopio-osaston johtajana, av-osaston johtaja Arto Tamminen, hallintojohtaja Pirjo Tuunanen, tietohallintojohtaja Matti Jämbäck, AVEKin pääsihteeri Juha Samola ja viestintäpäällikkö Maria BregenhØj. Kopioston vuoden 2012 näkymät ja toimintaympäristön kehitys Uusi hallitusohjelma näytti tekijänoikeusasioiden osalta varovaisen myönteiseltä. Ohjelmaan kirjatun hyvitysmaksun uudistuksen lopputulosta on tosin vaikea ennakoida. Must carryn korvausoikeuden palauttamista koskevaa vaatimustamme ei hallitusohjelmaan sisälly. Edellisellä hallituskaudella uhkana koettu tv-ohjelmien monikanavajakelu ei sisälly hallitusohjelmaan, joten se ei ainakaan entisessä muodossaan aiheuttane työtä Kopiostolle. Työsuhdetekijänoikeus ei sisälly hallitusohjelmaan. Oletettava jokseenkin rauhallinen hallituskausi tekijänoikeuksien osalta antaa mahdollisuuden yrittää edistää omia hankkeita ja keskittyä tekijänoikeuksien aseman kohentamiseen yhteiskunnassa. Euroopan unionissa on vireillä useita tekijänoikeuksiin vaikuttavia hankkeita. Orpoteosdirektiivi säädettäneen vuoden 2012 kevään aikana. Kollektiivihallinnoinnin läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintotapaa edistävä direktiivi etenee vuonna Hyvitysmaksua kehittämään komissio nimitti selvitysmiehen, joka aloittaa työnsä vuonna Useiden EU-jäsenmaiden huolena on digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen. Erityisesti Suomi on ollut asiassa aktiivinen. Tekijänoikeuksien, erityisesti kollektiivihallinnoinnin ja hyvitysmaksun harmonisoiminen Unionissa, on usein mainittu tärkeänä askelena kohti toimivaa digitaalista sisämarkkinaa. Taistelu piratismia vastaan jatkuu EU:nkin piirissä, mutta mahdollisuus puuttua laitonta materiaalia levittäviin verkkopalveluihin ei ole riittävää, ja muutokset tähän asiantilaan ovat aiheuttaneet suurta vastustusta. Kopioston toiminnan taloudellinen tulevaisuus lepää myös vuonna 2012 edelleen vahvasti perinteisten tukijalkojensa varassa: valokopiointi, edelleenlähettäminen, tallennuspalvelut ja hyvitysmaksu muodostavat valtaosan tuotoista. Näiden suoman taloudellisen pohjan turvin Kopiosto voi 4

7 jatkaa strategiansa mukaista uusien palveluiden kehittämistyötä ja siten varmistaa oikeudenhaltijoiden aseman myös jatkossa. Av-puolella on nähtävissä joitakin euromääräisesti merkittäviä potentiaalisia tulolähteitä, erityisesti must carryn ulkopuolelle jääneet tv-kanavat. Tähän saadaan toivottavasti jo vuonna 2012 ratkaisu. Valokopioinnin korvaavan digitaalisen käytön lisensiointi on Kopioston ehkä tärkein yksittäinen mahdollisuus tuottojen kannalta. Lisensiointi on aloitettu määrätietoisesti, ja tuotot siitä lisääntyvät lähivuosina merkittävästi. Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011 Kuvio 1: Kuvio 2: Kaikki tuotot ja kulut Kulut prosentteina kaikista tuotoista Kuvio 3: Tuotot prosenttiosuuksina 5

8 Kuvio 4: Kulut prosenttiosuuksina Kuvio 5: Kuvio 6: Hyvitysmaksutilitys, saajia kpl Hyvitysmaksutilitys, korvaus keskimäärin Jäsenistö ja hallinto Kopiostolla on 44 jäsenjärjestöä, jotka edustavat laajasti koko suomalaista kulttuurin kenttää. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Hotelli Presidentissä, ja edustettuna oli 19 jäsenjärjestöä. Syyskokouksessa Marttakeskuksessa edustettuna oli 22 jäsenjärjestöä. Kopioston hallitus piti vuonna 2011 kuusi varsinaista kokousta. Av-jaosto kokoontui viisi ja valokopiojaosto kuusi kertaa. Vuoden 2011 lopussa Kopiostoon kuului yhteensä 44 jäsenjärjestöä: Aikakauslehtien Liitto ry Aikakauslehtien päätoimittajat ry AKAVA ry Animaatioklinikka Suomen animaationtekijät ry Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Finlands svenska författareförening rf Finlands Svenska Skådespelarförbund rf 6

9 Freelance Ohjelmatyöntekijät ry Grafia ry Kuvittajat ry Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry LP Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry Päätoimittajien yhdistys ry Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Sanomalehtien Liitto ry Sarjakuvantekijät ry Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin Liitto ry Suomen Elokuvaohjaajaliitto ry Suomen Journalistiliitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen Kustannusyhdistys ry Suomen Kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Musiikkikustantajat ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen Nuorisokirjailijat ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry Suomen Näyttelijäliitto Finlands Skådespelarförbund ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Säveltäjät ry Suomen Taiteilijaseura ry Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ry Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suomen Tekniset Kustantajat ry Suomen tiedekustantajien liitto ry Suomen tiedetoimittajain liitto ry Suomen tietokirjailijat ry Suomen Valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry TV-Kuvaajat ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry Hallitus ja muut toimielimet Vuoden 2010 syyskokouksessa valittiin Kopioston hallitus vuodelle Toiminnanjohtaja Raimo Söder puheenjohtaja Johtaja Sakari Laiho 1. varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä 2. varapuheenjohtaja TV-ohjaaja Pirkko Epstein Valokuvaaja Boris Fagerström Kirjailija Jaakko Heinimäki Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen Johtaja Elina Nissi Kirjailija Tuula-Liina Varis Puheenjohtaja Ahti Vänttinen Hallitus asetti asioita valmistelemaan av- ja valokopiojaoston. 7

10 Av-jaosto Lakimies Elina Mäntylä puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen Talousjohtaja Petri Kauste Kääntäjä Marjaana Kulovesi Lakimies Lottaliina Lehtinen Työehtoasiamies Marianne Leskinen Varatuomari Katarina Murto alkaen Erika Mattsson Toiminnanjohtaja Minna Sirnö Varatuomari Tuomas Talonpoika Valokopiojaosto Johtaja Sakari Laiho puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Eija Hinkkala Liittojohtaja Mikko Hoikka Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Johtaja Kristiina Markkula Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen Varatoimitusjohtaja Heimo Salo Toiminnanjohtaja Marita Sandelin Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen Toiminnanjohtaja Pekka Sipilä Kopioston hallitus nimesi AVEKin johtokunnan ja koulutusjaoston toimikauden vaihtuessa AVEKin johtokunta Kulttuurijohtaja Georg Dolivo puheenjohtaja Johtaja Olli-Pekka Heinonen Elokuvaohjaaja Susanna Helke Elokuvatuottaja Jarkko Hentula Pukusuunnittelija Tiina Kaukanen Elokuvaohjaaja Auli Mantila Elokuvaohjaaja Mika Taanila Toiminnanjohtaja Minna Tarkka Puheenjohtaja Ahti Vänttinen Toimittaja Markku Värtö Koulutusjaosto Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Auli Mantila puheenjohtaja Näyttelijä Teijo Eloranta Animaatio-ohjaaja Kari Juusonen Dramaturgi Leena Kemppi Elokuvatuottaja Sonja Lindén Kuvaaja Mika Paavilainen Leikkaaja Markku Pulkkinen Lavastaja Minna Santakari Mediataiteilija Kati Åberg Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat Heidi Vierros (KHT) ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 8

11 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Valokopio-osaston tuotot , ,42 AV-osaston tuotot , ,78 AVEKin tuotot , , , ,38 Kulut Henkilöstökulut , ,26 Poistot , ,98 Muut kulut , , , ,46 VARSINAINEN TOIMINTA YHT , ,92 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot 2 640, ,00 Liittymismaksutuotot 1 300, , , , , ,92 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,78 Kulut , , , , , ,84 Siirto jaettavaksi Valokopio-osasto , ,59 AV-osasto , ,16 AVEK , , , ,84 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 9

12 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,42 Pitkävaikutteiset menot , , , ,56 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,15 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,07 Vaihtuvat vastaavat Saamiset , ,43 Rahoitusarvopaperit , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , ,59 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,41 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,38 Ostovelat , ,89 Siirtovelat , ,59 Jakovarat , ,99 Tilitysvelat , ,32 Muut velat ja velvoitteet , ,31 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 10

13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERUSTEET Tuottojen ja kulujen kohdistusperiaatteet Tuotot ja kulut on kirjattu suoriteperusteisesti. Korvaustuotoista on vähennetty annetut alennukset. Kirjanpidossa on kullekin osastolle oma kustannuspaikkansa: valokopio-osasto, av-osasto, audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK ja hallinto-osasto. Kullekin osastolle on kohdistettu suoraan niiden erilliskulut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lisäksi kullekin osastolle on kohdistettu osuus yhteisistä kuluista henkilöluvun mukaisessa suhteessa seuraavasti: valokopio-osastolle 46,0 %, av-osastolle 44,0% ja AVEKille 10,0%. Rahoitusarvopaperit Tase-erä Rahoitusarvopaperit sisältää lyhyitä ja pitkiä korkosijoituksia sekä osakesijoituksia. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinaarvoon. Realisoitumattomat arvonmuutokset sisältyvät tuloslaskelman rahoituseriin. Rahoitusarvopapereiden arvostuksessa on käytetty tilikauden aikana keskihintamenetelmää. Eläkekulut Kopiosto ry:n eläketurva on hoidettu vakuutusyhtiö Tapiolassa. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti kirjanpitoon. Jakovarat ja tilitysvelat Korvaustuotot siirretään tilinpäätössiirroilla osastokohtaisesti jakovaratileille. Tilinpäätöksessä jakovaroissa on korvaukset, joista ei vielä ole tehty jakopäätöstä. Jakovaroista korvaukset siirretään jakopäätöksellä tilitysvelkoihin maksujen suorittamista varten. Tilinpäätöksessä tilitysveloissa on seuraavanlaisia korvauksia: tilityslaskentaa ei ole vielä tehty, maksu suoritetaan useammassa erässä, valtakirja puuttu tai maksuun vaadittavia tietoja esim. pankkitilitieto puuttuu. Tietokirjallisuusryhmän järjestöt sopivat vuonna 2011 valokopiointikorvausten osittaisesta jaosta. Kopioston hallitus vahvisti päätökset, joiden mukaisesti tietokirjallisuusryhmän korvauksista tilitettiin 50 % keskeneräisen neuvottelutilanteen vuoksi. Valokopio-osaston tilitysveloissa on maksamatonta tietoryhmän tilitysvelkaa euroa vuodelta Avustukset Avek on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaksi avustusta, jotka on kirjattu menotilien vähennykseksi euroa DigiDemo- tuen sähköisen hakemusmenettelyn kehittämiseen euroa DigiDemo-tuen vaikuttavuuden selvittämiseen 11

14 2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen erittely toiminnanaloittain Valokopio-osasto Tuotot , ,42 Kulut Henkilöstökulut , ,02 Poistot , ,21 Muut kulut , ,85 Kulut yhteensä , ,08 Valokopio-osasto yhteensä , ,34 Av-osasto Tuotot , ,78 Kulut Henkilöstökulut , ,15 Poistot , ,32 Muut kulut , ,99 Kulut yhteensä , ,46 Av-osasto yhteensä , ,32 AVEK Tuotot , ,18 Kulut Henkilöstökulut , ,09 Poistot , ,45 Muut kulut , ,38 Kulut yhteensä , ,92 AVEK yhteensä , ,26 Tuottojäämät yhteensä , ,92 12

15 Tuloslaskelman erien muutokset Varsinaisen toiminnan tuotot muutos , ,62 Kulut muutos , ,44 Varainhankinta muutos -200,00 300,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta muutos , ,36 Siirto jaettavaksi muutos , ,54 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta Vuokratuotot , ,00 Vastikkeet , ,00 Muut kulut 0, ,27 Sijoitustoiminta yhteensä , ,73 Rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot , ,60 Osinkotuotot , ,48 Myyntivoitot , ,05 Tuotot yhteensä , ,13 Kulut Myyntitappiot ,53 0,00 Muut kulut , ,59 Kulut yhteensä , ,59 Realisoitumaton arvonmuutos , ,65 Rahoitustoiminta yhteensä , ,19 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,92 13

16 Poistot Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka ovat seuraavat: - koneet ja kalusto 25 prosentin menojäännöspoisto - aineettomat oikeudet (atk-ohjelmat) 5 vuoden tasapoisto - pitkävaikutteiset menot 10 vuoden tasapoisto 3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Erotus Saamiset Korvaussaamiset , ,28 Siirtosaamiset , ,57 Maksetut ennakkomaksut , ,48 ALV-saamiset 0, ,10 Saamiset yhteensä , ,43 Käyttöomaisuuden muutokset Muut Aineettomat pitkävaik. Koneet ja Yhteensä oikeudet menot kalusto Menojäännös , , , ,71 Investoinnit , , , ,36 Avustukset ,00 0,00 0, ,00 Myynnit 0,00 0,00-284,55-284,55 Menojäännös ennen poistoja , , , ,52 Tilikauden poistot , , , ,44 Menojäännös poistojen jälkeen , , , ,08 Lukuun ,36 euroa (Koneet ja kalusto, investoinnit 2011) sisältyy atk-laitteiden hankintoja ,52 euroa. 14

17 4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Siirtovelat Lomapalkkavelat , ,81 Tiedotus- ja selvitystoiminta , ,99 ALV-tilitysvelat ,27 0,00 Muut siirtovelat , , , ,59 Jakovarat Jakovarat valokopio-osasto , ,47 Jakovarat av-osasto , ,88 Jakovarat AVEK , , , ,99 Tilitysvelat Tilitysvelat valokopio-osasto , ,00 Tilitysvelat av-osasto , ,23 Tilitysvelat AVEK , ,51 Tilitysvelkavelvoite valokopio-osasto , ,57 Tilitysvelkavelvoite av-osasto , , , ,32 Muut velat ja velvoitteet Radio- ja televisio-opetuksen kehittämisvarat (Koura) , ,99 Hyvitysmaksuvelat , ,05 Ennakonpidätys- ja sotumaksuvelat , , , ,31 5. VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä

18 6. LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,50 Veroneuvonta 1 236, , , ,25 7. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön keskimääräinen luku Hallinto-osasto 10,6 9,9 Valokopio-osasto 14,6 14,8 Av-osasto 12,8 11,2 AVEK 3,3 3,3 Henkilöt keskimäärin yhteensä 41,3 39,2 Erillisrahoituksella taseesta Digitaaliprojekti 0,0 0,4 Kohtaamisiaprojekti 0,5 0,6 Lisensiointimallien kehittäminen 1,0 0,1 Kaikki keskimäärin yhteensä 42,8 40,3 Henkilöstökulut Palkat , ,41 Palkkiot (kokouspalkkiot) , ,00 Eläkekulut , ,37 Muut henkilösivukulut , ,48 Yhteensä , ,26 Palkkiot sisältävät hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot. 16

19 8. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Laulu-Miesten Kiinteistö Oy on vuonna 1949 valmistunut liikekiinteistö. Kotikunta on Helsinki ja postiosoite on Hietaniemenkatu 2, Helsinki. Kiinteistötunnus on B. Kopiosto omistaa Laulu-Miesten Kiinteistö Oy:stä seuraavat toimistohuoneistokerrokset (yhteensä 1584 m2) ja niihin oikeuttavat osakkeet: II kerros 285 m² osakkeiden numerot III kerros 286 m² osakkeiden numerot IV kerros 253 m² osakkeiden numerot V kerros 286 m² osakkeiden numerot VI kerros 286 m² osakkeiden numerot VII kerros 188 m² osakkeiden numerot Kopiosto omistaa yhteensä 480 osaketta Laulu-Miesten Kiinteistö Oy:n 1200 osakkeesta. Vuonna 2010 toimistokerrokset kaksi, kolme, viisi ja kuusi olivat Kopioston omassa käytössä. Kerrokset neljä ja seitsemän olivat vuokrattuina ulkopuolisille. 17

20 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 18

21 Tilintarkastuskertomus 19

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000Castrum

Vuosikertomus 2000Castrum Vuosikertomus 2000Castrum Toimitusjohtajan katsaus... 2 Toimintaympäristö... 4 Castrum tänään... 5 Kiinteistöomaisuus... 7 Hallituksen toimintakertomus... 9 Tuloslaskelma...11 Tase... 12 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj Vuosikertomus 1998 1 Tulikivi Oyj Liikeidea Tulikivi-konsernin liiketoiminta perustuu ainutlaatuisen lämmönvarauskyvyn ja lämmönkestävyyden omaavan vuolukiven jalostamiseen. lla on liikevaihdolla mitaten

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä

SISÄLTÖ. 4 Alan yhteinen ääni 8 Muutos vaatii yhteistyötä 1 Viestinnän Keskusliitto on yksityisen Jäsenet joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö. Rakennamme suomalaisen media- alan menestystä vahvistamalla alan kilpailukykyä Media-alan yritykset

Lisätiedot