SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014"

Transkriptio

1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

2 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Tilinpäätös kaudelta Tuloslaskelma 1-2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-7 Allekirjoitukset 8 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 Suomen Shakkiliitto ry TULOSLASKELMA 1 Hiomotie Helsinki Y-tunnus Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Kv. kilpailutoiminta Tuotot , ,00 Kulut , ,46 Toiminnanalan kate , ,46 Kotimainen kilpailutoiminta Tuotot , ,00 Kulut , ,49 Toiminnanalan kate 511, ,51 Valmennustoiminta Kulut , ,00 Toiminnanalan kate , ,00 Hallinto ja järjestötoiminta Tuotot 150,00 400,00 Kulut Henkilöstökulut , ,67 Muut hallinnon kulut , ,98 Kv. järjestötoiminnan kulut , ,46 Kulut yhteensä , ,11 Toiminnanalan kate , ,11 Projektit Tuotot 0,00 360,00 Kulut Henkilöstökulut ,64 0,00 Matkakulut -463,60 0,00 Muut kulut , ,40 Kulut yhteensä , ,40 Projektien kate , ,40 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut Kulut Poistot -82,72-91,91 Muut kulut , ,78 Kulut yhteensä , ,69 Yhteisten erien kate , ,69 Tuotto-/kulujäämä , ,15 VARAINHANKINTA Tuotot , ,50 Kulut , ,00 Varainhankinnan kate , ,50 Tuotto-/kulujäämä , ,65

4 Suomen Shakkiliitto ry TULOSLASKELMA 2 Hiomotie Helsinki Y-tunnus Rahayksikkö EURO SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Sijoitustoiminta 390,00 390,00 Rahoitustoiminta 20,03 26,52 Kulut Sijoitustoiminta -30,37-30,18 Rahoitustoiminta -117,80 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kate 261,86 386,34 Tuotto-/kulujäämä , ,31 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset , ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,69 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,69

5 Suomen Shakkiliitto ry TASE 3 Hiomotie Helsinki Y-tunnus Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 744,48 827,20 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 744,48 827,20 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 7 097, ,53 Sijoitukset yhteensä 7 097, ,53 Pysyvät vastaavat yhteensä 7 842, ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 1 916, ,51 Muu vaihto-omaisuus 315,00 315,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 2 231, ,51 Saamiset Pitkäaikaiset Muut saamiset 4 577,70 0,00 Pitkäaikaiset yhteensä 4 577,70 0,00 Lyhytaikaiset Muut saamiset 2 607, ,34 Siirtosaamiset 1 749, ,77 Lyhytaikaiset yhteensä 4 357, ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,61 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,34

6 Suomen Shakkiliitto ry TASE 4 Hiomotie Helsinki Y-tunnus Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Muut rahastot 1 765,00 385,00 Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) , ,24 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,69 Oma pääoma yhteensä , ,93 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 2 036,79 0,00 Muut velat , ,95 Siirtovelat 7 277, ,46 Lyhytaikaiset yhteensä , ,41 Vieras pääoma yhteensä , ,41 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,34

7 5 Liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus Pysyvät vastaavat (koneet ja kalusto) on aktivoitu hankintamenoon, johon on tehty vuosittain suunnitelman mukaiset poistot. Vuonna 2014 ei ole tehty hankintoja. 2) Sijoitusomaisuuden arvostaminen Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus (Elisan osakkeet ja osuus Suomen Shakkikustannus Oy:ssä) on merkitty tilinpäätökseen hankintamenon suuruisena. 3) Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuteen kuuluvat viirit (315,00 ), historiikit ja muut kirjat (1 916,51 ). Vaihtoomaisuus on esitetty hankintamenon suuruisena. 4) Selvitys konserniyhtiöstä Yhdistys ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä, sillä tytäryhtiö Suomen Shakkikustannus Oy laatii oman tilinpäätöksen. Tytäryhtiön tarkoituksena on julkaista yhdistyksen lehteä (Suomen Shakki), josta yhdistys on maksanut ennalta sovitun korvauksen tilausmaksuina. Tytäryhtiön toiminnalla ei ole vaikutusta yhdistyksen tilikauden tulokseen, koska se ei ole jakanut osinkoa. 5) Valuuttamääräiset erät Yhdistyksellä ei ole tilinpäätöspäivänä saatavia tai velkoja ulkomaan valuutassa. 6) Kulujen kohdistus toiminnanaloille Suomen Shakkiliitto ry:n toiminnanaloja ovat tuloslaskelmassa kv. kilpailutoiminta, kotimaan kilpailutoiminta, valmennustoiminta sekä hallinto ja järjestötoiminta. Toiminnanaloille on kohdistettu kunkin toiminnanalan erilliskulut. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 1) Suunnitelman mukaiset poistoprosentit Koneet ja kalusto 10 % vuodessa. 3) Suunnitelman mukaiset poistot Koneet ja kalusto 82,72 91,91 Kaluston arvo poiston jälkeen 744,48 827,20 4) Muut poistot käytön mukaan Muita poistoja ei tehty vuosina 2014 ja 2013.

8 6 5) Annetut avustukset ja stipendit Suomen Tehtäväniekat 2 400, ,00 Suomen Kirjeshakkiliitto 1 800, ,00 Seniorien EM-joukkue 500,00 500,00 Kerhoille 1 000,00 300,00 Muille toimijoille 1 000,00 0,00 Henkilöille 4 800, ,00 Yhteensä , ,00 6) Henkilöstökulujen erittely Henkilöston keskimääräinen lukumäärä 1,25 1 Toiminnanjohtaja ja turnauspäällikkö Palkat sivukuluineen , ,67 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 1) Koneet ja kalusto Kaluston poistamaton osa on 827,20 euroa. Poiston jälkeen arvo on 744,48 euroa. 2) Sijoitus- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoitujen hankintamenojen ja markkina-arvon erotus Elisa Communications A 300 kpl Markkina-arvo ( ) 6 783, ,00 Vastaava kirjanpitoarvo 1 210, ,95 Erotus 5 572, ,05 Osuuden (70/114) Suomen Shakkikustannus Oy:ssä markkina-arvoa ei ole noteerattu. Kirjanpitoarvo on pysynyt ennallaan ja on 5 886,58 euroa. 3) Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuuden arvo pysyi ennallaan ollen 2 231,51 euroa. SKSL:n 70-vuotishistoriikki, 88 kpl, 166,51 euroa. Kirja Kaarle Ojanen-Elämä ja pelit, 1 750,00 euroa. Viirit 9 kpl, 315,00 euroa. 4) Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 4577,70 0,00 Muut saamiset 2607, ,34 Siirtosaamiset 1749, ,77 Saamiset yhteensä 8934, ,11 5) Rahat ja pankkisaamiset , ,99

9 7 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 1) Oman pääoman kehitys Yhdistyspääoma vuoden alussa , ,24 Muut rahastot 1765,00 385,00 Tilikauden voitto/tappio , ,69 Yhdistyspääoma vuoden lopussa , ,93 Pitkäaikaisia velkoja ei ole. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia ei ole. Lyhytaikaiset velat Ennakonpidätysvelka 586,38 897,88 Sotumaksuvelka 78,34 106,70 Eläkevakuutusmaksuvelka 3241, ,00 Tapaturmavakuutusmaksuvelka 110,37 0,00 Lisenssivelat , ,00 FIDE-maksut 4 375, ,00 Stipendit 700, ,00 JSC- ja SM-palkinnot 890, ,00 Ostovelat 668, ,00 Matka- ja kululaskut 829,98 707,70 Verotilivelat 0,00 27,31 Jäsenmaksuvelat 47,53 61,36 Yhteensä , ,95 Siirtovelat Lomapalkkavelka 3213, ,60 Lomapalkan TYEL-velka 599,22 730,36 Lomapalkan sotu ja vakuutukset 113,74 143,15 Tyött.vak.maksuvelat 0,00 12,63 Velka Suomen SK:lle (mm. til. maksut) 0,00 45,00 Koululaisten PM, ennakkomaksut 0,00 800,00 Lomaraha (toiminnanjohtaja) , ,72 Yhteensä 3 925, ,46 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,41 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Varsinaiset kirjanpitokirjat: Päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelma ja tase. Apukirjat: Tase-erittelyt ja erilliset laskelmat palkoista.

10 8 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Helsinki TASEKIRJAN ALLEKIRJOITUS TILIKAUDELTA Helsingissä 2015 Jaakko Mäntyniemi puheenjohtaja Marko Tauriainen toiminnanjohtaja Petri Saharinen varapuheenjohtaja Lauri Kangas Mika Karttunen Teemu Miettinen Aleksi Olander Petteri Paronen Markku Raitanen Henri Torkkola Veikko Valo TILINTARKASTUSMERKINTÄ Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaan. Suoritetussa tarkastuksessa on tänään annettu tilintarkastuskertomus Paikkakunta pv.kk Harri Saarinen HTM Jukka Partanen Toiminnantarkastaja