Kevätkokous Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015"

Transkriptio

1 Kevätkokous Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Toiminnan tunnuslukuja Jäsenistö ja hallinto 11 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 14 - Tase 15 - Tilinpäätöksen liitetiedot 16 - Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 23 - Tilintarkastuskertomus 24 1

3 Hallituksen toimintakertomus 2015 Kopioston toimintaympäristön ja -edellytysten muutoksia vuonna 2015 Kesäkuun 1. päivänä 2015 tuli voimaan useita muutoksia tekijänoikeuslakiin, jotka valmisteltiin alkuvuonna ja hyväksyttiin keväällä työnsä lopettaneen eduskunnan toimesta. Näihin muutoksiin kuului erityisesti Kopioston edustamille oikeudenhaltijoille tärkeä uusi sopimuslisenssisäännös koskien televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluja, jonka perusteella Kopiosto aloitti avaineistojen lisensioinnin operaattoreille yhdessä Gramex ry:n, Teosto ry:n ja Tuotos ry:n kanssa Kopiosto aloitti kokonaan uutena toimintatapana oikeudenhaltijoiden yhteisen luukun eli palvelupisteen, joka hoitaa käytännön laskutus- ja raportointiasioita suhteessa verkkotallennuspalveluita kuluttaja-asiakkailleen tarjoaviin operaattoreihin. Muita muutoksia olivat yleisen edun televisiokanavien edelleenlähettämisvelvollisuuteen (must carry) liittyvän oikeudenhaltijoiden korvausoikeuden palauttaminen sekä tekijänoikeudellisten sopimusten kohtuuttomia ehtoja koskeva säännös. Piratismin ja laittoman aineiston leviämisen estämiseen tarkoitetut tilapäisiä keskeyttämismääräyksiä koskevat säännökset lisättiin tekijänoikeuslakiin saman lainmuutoksen yhteydessä. Kotimaisessa valmistelussa oli toimintavuoden aikana tekijänoikeuksien yhteishallinnointia koskeva lakiehdotus. Tarve uuden lain säätämiseen johtuu EU:n yhteishallinnointia koskevasta direktiivistä. Uusi erillislaki, jonka pitäisi olla voimassa huhtikuussa 2016, tulee lisäämään tekijänoikeusjärjestöjen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä muun muassa vuosittaisen avoimuusraportin avulla. Kopiostossa tehtiin vuoden aikana arvioita, pitääkö sen ja AVEKin toimintaa koskevia sääntöjä, oikeudenhaltijoiden valtakirjoja ja sisäistä ohjeistusta muuttaa uuden lain myötä. Varmana toimintaympäristön ja -edellytysten muutosvoimana toimii EU. Unionin digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseen tähtäävä lainsäädäntöpaketti oli vuonna 2015 tiiviissä valmistelussa. Kyse on yhdestä Junckerin johtaman komission kymmenestä strategisesta hankkeesta. Yksityiskohtaisia muutosehdotuksia tekijänoikeuksia koskevan yhteisölainsäädännön muuttamiseksi on odotettavissa vuoden 2016 aikana. 2

4 Strategia ja sen täytäntöönpano Kopioston strategiaan, joka on voimassa , on kirjattu tahtotilaksi (visio) se, että tekijänoikeudet ovat arvossaan. Perustehtävänä Kopiostolla on teosten laajan ja laillisen käytön mahdollistaminen tekijänoikeudenhaltijoiden yhteistyöllä. Strategian kulmakivet muodostuvat neljästä päämäärästä: (1) käyttäjien tarpeiden syvä ymmärrys, (2) jäsenille tärkeät palvelut ja tieto, (3) tekijänoikeuslain jatkuva kehittäminen ja (4) tehokas ja avoin toiminta. Toimintavuonna osa päämääristä eteni hankkeina ja osa projekteina. Päämäärän 1 osalta, jonka omistajana toimi Juha Jukkara, hankkeita ja projekteja olivat: (i) opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävät neuvottelut ja näiden lopputuloksena saavutettavat valtionhallinnon luvat, (ii) verkkotallennuspalveluiden lisensioinnin aloittaminen sekä toteutus ja (iii) Kopiraittiverkkopalvelun uudistaminen. Päämäärän 2 osalta, jonka omistajana toimi Sari Ahonen, strategiaa pantiin täytäntöön seuraavien hankkeiden ja projektien kautta: (i) uusi tilitysjärjestelmä (Linko), (ii) digitaalisten korvausten jakomalli, (iii) yhteishallintolain vaikutukset oikeudenomistajapalveluihin ja (iv) jäsenjärjestösuhteet. Kolmannen päämäärän omistajana toimi Jukka-Pekka Timonen, ja päämäärää toteutettiin (i) tekijän- ja kilpailuoikeuteen, (ii) yhteishallintolain voimaantuloon liittyvään valmisteluun ja (iii) opetus- ja tutkimuspoikkeusta koskevan rajoituksen arviointiin liittyvien hankkeiden kautta. Päämäärää numero 4 toteutettiin selvittämällä (i) selkeää ja tehokasta 3

5 päätöksentekomallia, (ii) riidanratkaisumekanismin luomista sekä (iii) edistämällä yhteistä ja tehokasta organisaatiota. Neljännen päämäärän omistajana toimi Valtteri Niiranen. Päämäärien täytäntöönpanoon liittyviä hankkeita seurattiin johtoryhmätasolla ja niiden toteuttamiseen osallistui valtaosa henkilökunnasta toimintavuoden aikana. Lisensiointi Kopioston liiketoiminnan taloudellisessa ytimessä olivat vuonna 2015 edelleen aiempien vuosien tapaan seuraavat lisensiointialueet: valokopiointi ja digitaalinen käyttö, tv-ohjelmien edelleen lähettäminen ja opetustallennus. Näistä saadut korvaukset muodostivat toimintavuonna valtaosan tuotoista. Lisensioinnin tuotot kasvoivat kokonaisuutena merkittävästi verrattuna aiempiin vuosiin. Tärkeimpinä syinä tulojen kasvuun olivat aloitettu televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden lisensiointi sekä hyvitysmaksutuottojen lisääntyminen. Vuonna 2015 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen luvista sovittiin Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa, sillä ne jäivät ns. OKM-sopimuksen piiristä. Muutoksella oli vaikutuksia tuottojen jakaumaan keskitetyn eli OKM-sopimuksen ja hajautetun välillä. Digiluvasta eli valokopiointia täydentävästä, mutta suhteellisen uudesta lisensiointialueesta eli digitaalisesta kopioinnista ja käytöstä saadut tuotot olivat edelleen toimintavuoden aikana kasvu-uralla. Valokopiointitutkimus osoitti, että valokopiointi on vähenemässä kaikilla toimialoilla. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta valokopiointituottoihin vuoden 2015 aikana. Opetusja kulttuuriministeriö osti digiluvan Suomen kaikille peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen jäätyä OKM:n kanssa sovitun keskitetyn luvan ulkopuolelle, digiluvasta päästiin sopimukseen Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa. Näin digiluvalle asetetut tärkeimmät tavoitteet saavutettiin, mukaan lukien se, että digilupakokeilu aloitettiin osassa valokopiointiluvan hankkineista yrityksistä. Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden osalta saavutettiin neuvottelutuloksen televisioyhtiöiden ja operaattorien sekä tekijänoikeusjärjestöjen välillä. Tätä edelsi eduskunnan hyväksymä muutos tekijänoikeuslakiin, joka mahdollisti lisensioinnin aloittamisen. Tähän kokonaisuuteen liittyi merkittävä määrä sopimusneuvotteluja ja sopimusten laatimista ja hyväksymismenettelyjä. Kopiosto valittiin yhteisellä sopimuksella toimimaan tekijänoikeusjärjestöjen (Kopiosto ry, Gramex ry, Teosto ry ja Tuotos ry) yhteisenä palvelupisteenä (luukku), joka huolehtii tilitysten keräämisestä, maksamisesta ja raporttien käsittelystä. Lisensioinnin aloittaminen edellytti myös sopimuksia kaikkien verkkotallennuspalveluita tarjoavien operaattoreiden kanssa sekä hyväksymispäätöksen hakemista opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ulkomaisten kanavien edelleen lähettäminen oli FiComin kanssa tehdyn sopimuksen piirissä, ja lisensiointi oli suunnitelmien mukaista. Vuoden aikana solmittiin yksivuotinen sopimus FiComin kanssa. Hyvitysmaksun osalta oltiin tyytyväisiä eduskunnan loppuvuodesta 2014 tekemään muutokseen: hyvitysmaksua ei suoriteta enää laitemaksuna, vaan suoraan valtion budjetista, ja sen määrä vuosille 2015 ja 2016 yli kaksinkertaistui aiempiin vuosiin verrattuna. Tällä on suora vaikutus AVEKin toimintaan ja samalla av-alan mahdollisuuksiin saada tuotanto- ja muita tukia AVEKin kautta. Opetustallennuksen osalta jatkettiin vuoden 2014 suuntaviivoja pitkin. Kouluissa saa sopimuksen perusteella tallentaa opetusta varten seuraavien kanavien ohjelmia: Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem ja MTV3. Perinteisten tallennusalustojen, kuten dvd-levyjen ja digiboksin, lisäksi ohjelmia voi tallentaa verkkotallentimille ja välittää oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa. Lisäksi kouluissa voidaan esittää kotimaisia ohjelmia Yle Areena - ja Yle Elävä arkisto -palveluista. Kopiosto hallinnoi ja tilittää OKM:n maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille. Tuotot kasvoivat selvästi eduskunnan tekemän tasokorotuksen myötä. Lai- 4

6 nauskorvaus on tekijälle maksettavaa korvausta siitä, että hänen teoksiaan lainataan yleisölle kirjastoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt Kopioston toimimaan tekijänoikeuslain 19 a :ssä tarkoitettuna lainauskorvausta hallinnoivana järjestönä kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden osalta. Lisensioinnin kehittäminen Edelleen lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä Kopiosto työskenteli yhteistyössä av-tuottajien järjestön Tuotos ry:n kanssa ja piti yllä keskusteluyhteyttä lähettäjäyrityksiin ja operaattoreihin asioiden edistämiseksi ja kotimaisten kanavien lisensioinnin aloittamiseksi. Erittäin hankalasti edistyvässä lisensioinnissa ei ole aiempina vuosina päästy eteenpäin, sillä tv-yhtiöt ja kaapelioperaattorit ovat kiistäneet maksuvelvollisuutensa. Etenemistä ja keskusteluyhteyden avaamista helpotti merkittävästi keväällä 2015 eduskunnan hyväksymä tekijänoikeuslain muutos siirtovelvoitteen alaisten televisiokanavien (must carry) korvausoikeuden palauttamisesta. Muutos vaikuttaa mahdollisuuteen lisensioinnin aloittamiseksi tulevien vuosien aikana. Kopioston lainsäädäntöön ja oikeustapauksiin perustuvan näkemyksen mukaan kaikki kotimaiset kanavat, alkaen myös must carry -kanavat, ovat korvausvelvollisuuden piirissä. Asialla on huomattava taloudellinen merkitys Kopioston edustamille oikeudenhaltijoille. Kopiostolle mainittu lainmuutos oli merkittävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen saavutus, jonka eteen oli tehty töitä vuosia. Televisio-ohjelmien julkisen esittämisen lisensiointi yleisölle julkisissa paikoissa kuten ravintoloissa, kuntosaleissa ja hotellien auloissa, on ollut hankkeena vireillä jo jonkin aikaa. Valmistelu jatkui toimintavuonna sekä Kopioston ja jäsenjärjestöjen piirissä että yhteistyössä Tuotos ry:n kanssa. Asian edistäminen jäi lähes valmiista liiketoimintasuunnitelmasta huolimatta muiden avlisensiointihankkeiden varjoon. Varsinaisen toiminnan tuotot Korvauksia perittiin vuonna 2015 yhteensä 37,6 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 8,8 miljoonaa euroa. Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisesta lisensioinnista saadut korvaukset olivat 9,1 prosenttia korkeammat verrattuna vuoteen Korvauksia perittiin yhteensä 17,6 miljoonaa euroa. Merkittävin sopimuskumppani on opetus- ja kulttuur1ministeriö (OKM), jonka kanssa sovitaan valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensioinnista oppilaitoksissa ja valtionhallinnossa. Nämä tuotot olivat 58,0 prosenttia valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensioinnin kokonaistuotoista. Audiovisuaalisten teosten käytöstä perittiin korvauksia yhteensä 12,7 miljoonaa euroa eli 4,7 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkotallennuspalveluiden lisensiointi operaattoreille alkoi , ja vuoden 2015 tuotot olivat 5,5 miljoonaa euroa. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksutuotot nousivat 80,8 prosenttia ja olivat yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 aikana OKM teki päätöksen vuonna 2014 kerätyistä maksuista sekä vuosina palautetuista ja aiempien vuosien aikana päättyneiden oikeudenkäyntien kautta saaduista hyvitysmaksuvaroista. AVEKin tuotoista 35,7 prosenttia muodostui kahdesta valtion määrärahasta, DigiDemosta ja Crea- Demosta, jotka OKM osoitti AVEKille luovan kulttuurin kehittämiseen. Nämä määrärahat olivat vuonna 2015 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. 5

7 Muut tuotot Rahoitustoiminnan tuotot olivat vuonna 2015, kulut huomioiden, yhteensä euroa ( euroa vuonna 2014). Sijoitustoimeksianto Evli Pankki Oyj:n kanssa tuotti voittoa euroa, josta realisoitunutta tuottoa oli euroa ja realisoitumatonta arvonmuutosta euroa. Kopioston toimisto on Laulu-Miesten Kiinteistö Oy -nimisessä taloyhtiössä, joka sijaitsee Helsingin Kampissa. Kopiosto omistaa kyseisestä kiinteistöstä kuusi toimistokerrosta, joissa on neliöitä yhteensä Vuonna 2015 Kopiostolla oli omassa käytössään neljä toimistokerrosta. Toimistokerrokset neljä ja seitsemän ovat vuokrattuina ulkopuolisille. Neljäs kerros on ollut ilman vuokralaista useamman vuoden ajan. Seitsemännen kerroksen vuokralainen Lago Kapital Oy irtisanoi vuokrasopimuksen päättymään Tilojen vuokraustoiminnasta syntyi vuonna 2015 tappiota yhteensä euroa (tappio euroa vuonna 2014). Vuonna 2015 rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä euroa ( euroa vuonna 2014). Kulut Toiminnan kulut olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Palkkojen ja muiden henkilöstökulujen osuus Kopioston kokonaiskuluista oli 66,0 prosenttia (69,0 prosenttia vuonna 2014). Kaikki kulut poistoineen olivat yhteensä 5,0 miljoonaa euroa, ja niiden osuus kaikista tuotoista oli 13,0 prosenttia (16,7 prosenttia vuonna 2014). Henkilöstö Kopioston organisaatiota muutettiin kesäkuussa 2015 yhdistämällä lakiasiat ja edunvalvonta sekä ICT, tutkimus ja toimistopalvelut omiksi osastoikseen. Samalla myös johto ja hallinto-osastoa organisoitiin uudelleen. Muutetun organisaation myötä pystytään paremmin palvelemaan asiakkaita, jäsenjärjestöjä ja oikeudenomistajia sekä vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tehokkaammin muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön. Uusi organisaatio alkaen: 6

8 Kopioston uutena toimitusjohtajana aloitti Valtteri Niiranen. Hän toimi Kopioston johtoryhmien puheenjohtajana. Kopiostossa on strategisten päämäärien omistajien johtoryhmä, johon kuuluivat toimitusjohtaja Niiranen, lakiasiat ja edunvalvonta-osaston johtaja Jukka-Pekka Timonen, joka toimii myös toimitusjohtajan varamiehenä, oikeudenomistajapalveluiden johtaja Sari Ahonen ja asiakasosaston johtaja Juha Jukkara. Tämän lisäksi Kopiostossa on myös laaja johtoryhmä, johon kuuluivat edellisten lisäksi hallintojohtaja Pirjo Tuunanen, ICT, tutkimus ja toimistopalvelut osaston johtaja Maija-Kaisa Kuoppala, AVEKin pääsihteeri Juha Samola, johtaja Arto Tamminen sekä viestintäpäällikön sijainen Jaana Nissinen asti ja alkaen viestintäpäällikkö Maria Bregenhøj. Vuonna 2015 koko henkilökunnalle järjestettiin kaksi Kopiosto-päivää pidetyssä Kopiosto-aamupäivässä aiheena olivat toiminnan muutoskartat, joita jatkotyöstettiin osastojen suunnittelupäivillä. Kopiosto-päivässä käytiin läpi Kopioston prosessi- ja projektityöskentelyä. Aiheiden työstäminen jatkuu kevään 2016 aikana. Kopiosto-päivässä käytiin läpi myös marraskuussa 2015 toteutetun henkilöstötutkimuksen tulokset. Tutkimuksesta ilmeni, että selkeitä vahvuuksia Kopiostossa ovat johtaminen ja esimiestyö, sitoutuneisuus työnantajaan, oman työn merkityksellisyys ja selkeät tavoitteet. Kehittämiskohteita ovat yhteistyön tekeminen osastojen välillä ja sisällä sekä yhteisten prosessien toimivuus. Kevään 2016 aikana tehdään toimenpiteitä, joilla vahvistetaan johtamista. Kehittämiskohteiden osalta tehdään toimenpiteitä yhteistyön ja avoimuuden lisäämiseksi sekä henkilökunnan osaamisen hyödyntämiseksi ja lisäämiseksi. Kopioston prosessikuvaukset ja uusi intranet keskeisenä tiedon jakamisen välineenä valmistuvat alkukesästä Vuonna 2015 Kopioston palveluksesta erosi yksi henkilö. Toimintavuonna rekrytointeja toteutettiin yksi. Vuonna 2015 opintovapaalla oli yksi henkilö. Vuonna 2015 Kopiostossa työskenteli 41,1 henkilöä (42,5 vuonna 2014). Suoriteperusteisia palkkoja maksettiin 2,5 miljoonaa euroa sisältäen kokouspalkkiot (2,6 miljoonaa euroa vuonna 2014). Henkilökunnan keski-ikä oli 45 vuotta (44,8 vuonna 2014), ja keskimääräinen työsuhteen kesto oli 10 vuotta (9,7 vuonna 2014). Alle 40-vuotiaita työntekijöitä oli noin 29 % ja yli 50-vuotiaita työntekijöitä oli noin 27 % henkilökunnasta. Noin 40 % työntekijöistä oli työskennellyt Kopiostossa alle 5 vuotta. Henkilöstöstä 3/4 oli naisia ja 1/4 miehiä. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2015 keskimäärin 6,5 päivää työntekijää kohti (7,8 päivää vuonna 2014). Henkilötietojärjestelmän kehitystyötä jatkettiin vuonna Lähiesimiehistä muodostuva HRtiimi jatkoi työtään tasalaatuisen ja yhtenäisen esimiestyön kehittämiseksi. Vuoden 2015 lopussa Kopiostossa järjestettiin työsuojeluvaltuutetun vaali, jonka perusteella muodostettiin uusi työhyvinvointitiimi vuosille Kopioston työhyvinvointitiimillä ja henkilökuntakerholla on vahva rooli tiedon jakamisen ja yhteistyön kulttuurin luomisessa. Ne luovat ja lisäävät omalla toiminnallaan tärkeää vuorovaikutusta ja yhteistyötä yhteisen keskustelun sekä yhteisten kohtaamispaikkojen ja tapahtumien kautta. Kopioston vuoden 2016 näkymät ja toimintaympäristön kehitys Vuosi 2015 oli vaihdon ja muutoksen vuosi Kopiostossa. Organisaatiota kaksitoista vuotta johtanut Pekka Rislakki lopetti toimitusjohtajana ja hänen seuraajanaan aloitti Valtteri Niiranen, joka oli ollut eri yhteyksissä kahdeksan vuotta Kopioston hallituksen jäsenenä. Organisaatiossa tehtiin pieniä, mutta tärkeitä muutoksia, muun muassa vahvistamalla laki- ja edunvalvontaosastoa, joilla on vaikutusta Kopioston toimintaan vuonna Vuoden 2015 tärkeät tekijänoikeuslain muutokset, erityisesti verkkotallennuspalvelut mahdollistava sopimuslisenssisäännös, vaikuttivat heti toimintavuoden aikana. Must carry -korvausoikeuden 7

9 palauttaminen lakiin vaikuttaa merkittävästi mahdollisuuteen aloittaa lisensiointi kotimaisten televisio-ohjelmien edelleen lähettämisen alueella. Keskustelut eri sidosryhmien kanssa ovat käynnissä alkuvuonna. Päätös lisensioinnin aloittamisesta yhden tai useamman operaattorin kanssa on edessä vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Mikäli neuvotteluissa ei päästä tulokseen esimerkiksi siksi, että edelleen lähettämisen oikeudellinen peruste kiistetään, voidaan lisensioinnin turvaamiseksi joutua aloittamaan oikeusprosessi yhtä tai useita operaattoreita vastaan. Verkkotallennuspalvelujen lisensioinnin ja siitä saatavien tulojen osalta vuosi 2016 näyttää hyvin myönteiseltä. Uhkana lisensioinnille on lakiin kirjatun kuvatallennetuottajien kielto-oikeuden käyttäminen ja tästä johtuvat häiriöt palvelussa ja niistä aiheutuvat kuluttajien reaktiot. Kopioston yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja suhde päättäjiin oli vuonna 2015 toimivan johdon tarkastelun kohteena. Kopiosto teetti ulkopuolisen yrityksen tuella vaikuttaja-analyysin, jonka tuloksia arvioidaan ja johtopäätöksiä ja ehdotuksia laitetaan käytäntöön vuoden 2016 aikana. Lainsäädännössä on vireillä vuonna 2016 Kopiostolle tärkeimpänä asiana EU:n kollektiivihallinnointidirektiivin lisääminen osaksi Suomen lainsäädäntöä. Uusi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista tulee vaikuttamaan Kopioston sääntöihin, oikeudenhaltijoiden antamiin valtakirjoihin, hallinto- ja päätöksentekorakenteeseen, hallinnon avoimuuteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. EU:n komissio jatkaa digitaalisen sisämarkkina-agendan kehittämistä, josta kumpuaa erilaisia ehdotuksia yhteisölainsäädännön harmonisoimiseksi. Tähän kokonaisuuteen saattaa liittyä myös uhkia tekijänoikeuden yksinoikeuden rajoitusten muodossa. Kaikkien lisensiointialueiden osalta vuosi 2016 näyttää vähintään yhtä hyvältä kuin vuosi Merkittävin tuottojen lisäämisen potentiaali on kotimaisten televisio-ohjelmien lisensioinnin alueella. 8

10 Toiminnan tunnuslukuja vuonna 2015 Kuvio 1: Kaikki tuotot ja kulut tuhatta euroa Kuvio 2: Kulut prosentteina kaikista tuotoista 9

11 Kuvio 3: Tuotot prosenttiosuuksina Kuvio 4: Kulut prosenttiosuuksina 10

12 Jäsenistö ja hallinto Kopiostolla on 45 jäsenjärjestöä, jotka edustavat laajasti koko suomalaista kulttuurin kenttää. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Hotelli Presidentissä, ja edustettuna oli 28 jäsenjärjestöä. Syyskokouksessa Hotelli Marskissa edustettuna oli 29 jäsenjärjestöä. Kopioston hallitus piti vuonna 2015 kuusi varsinaista kokousta. Av-jaosto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja valokopiojaosto kuusi kertaa. Vuoden 2015 lopussa Kopiostoon kuului yhteensä 45 jäsenjärjestöä: Aikakauslehtien Liitto ry Aikakauslehtien päätoimittajat ry Akava ry Animaatioklinikka Suomen animaationtekijät ry Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Finlands svenska författareförening rf Finlands Svenska Skådespelarförbund rf Finnfoto, Suomen valokuvajärjestöt ry Freelance ohjelmatyöntekijät ry Grafia ry Kuvittajat ry Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry Päätoimittajien yhdistys ry Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Sanomalehtien Liitto ry Sarjakuvantekijät ry Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry Suomen Elokuva- ja mediatyöntekijäin Liitto ry Suomen Elokuvaohjaajaliitto ry Suomen Journalistiliitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen Kustannusyhdistys ry Suomen Kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Musiikkikustantajat ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen Nuorisokirjailijat ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry Suomen Näyttelijäliitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Säveltäjät ry Suomen Taiteilijaseura ry Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry 11

13 Suomen Tekniset Kustantajat ry Suomen tiedekustantajien liitto ry Suomen tiedetoimittajain liitto ry Suomen tietokirjailijat ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry Teatteri- ja mediatyöntekijät ry TEME TV-Kuvaajat ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry Hallitus ja muut toimielimet Vuoden 2014 syyskokouksessa valittiin Kopioston hallitus vuodelle Emeritus Temen toiminnanjohtaja Raimo Söder puheenjohtaja Toimittaja Anna-Liisa Haavikko Tiedekirjailija Ari Hakkarainen Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko 1. varapuheenjohtaja Johtaja Sakari Laiho 2. varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson Toimitusjohtaja Valtteri Niiranen (30.4. saakka) Liittojohtaja Mikko Hoikka (1.5. alkaen) Toiminnanjohtaja Pekka Sipilä Kirjailija, suomentaja, kirjallisuuden opettaja Jyrki Vainonen Puheenjohtaja Ahti Vänttinen Hallitus asetti asioita valmistelemaan av- ja valokopiojaoston. Av-jaosto Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Jukka Asikainen Toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti Toiminnanjohtaja Karola Baran Toimittaja Anna-Liisa Haavikko Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, teatterinjohtaja Heikki Kujanpää Tekstittäjätoimittaja Jarkko Lehtola Työehtoasiamies Sanna Nikula Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen Varatuomari Tuomas Talonpoika Sopimuspäällikkö Miika Tarhio Liiketoimintapäällikkö Vappu Verronen Valokopiojaosto Johtaja Sakari Laiho puheenjohtaja Liittojohtaja Mikko Hoikka Liittojohtaja Jukka Holmberg Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen Toiminnanjohtaja Suvi Oinonen Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen 12

14 Varatoimitusjohtaja Työehtoasiamies Toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja Heimo Salo Petri Savolainen Pekka Sipilä Katri Soramäki Kopioston hallitus nimesi AVEKin johtokunnan ja koulutusjaoston toimikauden vaihtuessa Johtokunnan ja koulutusjaoston toimikausi on AVEKin johtokunta Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen puheenjohtaja Elokuvaohjaaja Susanna Helke Elokuvatuottaja Jarkko Hentula Elokuvaaja Marita Hällfors Elokuvaohjaaja Taru Mäkelä Säveltäjä, muusikko Sanna Salmenkallio Elokuvaohjaaja Mika Taanila Toiminnanjohtaja Minna Tarkka Johtaja Ville Vilén Toimittaja Markku Värtö Koulutusjaosto Elokuvaohjaaja Taru Mäkelä puheenjohtaja Näyttelijä Teijo Eloranta Käsikirjoittaja, ohjaaja Jan Forsström Animaatio-ohjaaja Kari Juusonen Elokuvatuottaja Sonja Lindén Kuvaaja Mika Paavilainen Leikkaaja Markku Pulkkinen Lavastaja Minna Santakari Mediataiteilija Kati Åberg Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat Heidi Vierros (KHT) ja Susanna Saanikari (KHT) ja varalle valittiin KPMG:n toimisto, josta henkilöt nimetään tarvittaessa. 13

15 T U L O S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Valokopio-linjan tuotot , ,62 AV-linjan tuotot , ,35 AVEKin tuotot , , , ,70 Kulut Henkilöstökulut , ,32 Poistot , ,43 Muut kulut , , , ,71 VARSINAINEN TOIMINTA YHT , ,99 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot 2 700, ,00 Liittymismaksutuotot 0, ,00 200, , , ,99 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,24 Kulut , , , , , ,41 Siirto jaettavaksi Valokopio-linja , ,16 AV-linja , ,53 AVEK , , , ,41 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 14

16 T A S E VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,30 Pitkävaikutteiset menot , , , ,12 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,73 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,21 Vaihtuvat vastaavat Saamiset , ,65 Rahoitusarvopaperit , ,06 Rahat ja pankkisaamiset , ,67 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,38 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,59 VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,38 Ostovelat , ,63 Siirtovelat , ,21 Jakovarat , ,11 Tilitysvelat , ,12 Muut velat ja velvoitteet , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,59 15

17 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERUSTEET Tuottojen ja kulujen kohdistusperiaatteet Tuotot ja kulut on kirjattu suoriteperusteisesti. Korvaustuotoista on vähennetty annetut alennukset. Kirjanpito, tilinpäätös ja sisäinen laskenta on tehty tuotelinjaorganisaation mukaisena ja kullekin tuotelinjalle on oma kustannuspaikkansa: valokopio-linja, av-linja, AVEK sekä yhteiset. Kullekin tuotelinjalle on kohdistettu suoraan niiden erilliskulut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lisäksi kullekin tuotelinjalle on kohdistettu osuus yhteisistä kuluista henkilöluvun mukaisessa suhteessa seuraavasti: valokopio-linjalle 47,2 %, av-linjalle 42,0 % ja AVEKille 10,8 %. Rahoitusarvopaperit Tase-erä Rahoitusarvopaperit sisältää lyhyitä ja pitkiä korkosijoituksia sekä osakesijoituksia. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinaarvoon. Realisoitumattomat arvonmuutokset sisältyvät tuloslaskelman rahoituseriin. Eläkekulut Kopiosto ry:n eläketurva on hoidettu vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti kirjanpitoon. Jakovarat ja tilitysvelat Korvaustuotot siirretään tilinpäätössiirroilla tuotelinjakohtaisesti jakovaratileille. Tilinpäätöksessä jakovaroissa on korvaukset, joista ei vielä ole tehty jakopäätöstä. Jakovaroista korvaukset siirretään jakopäätöksellä tilitysvelkoihin maksujen suorittamista varten. Tilinpäätöksessä tilitysveloissa on seuraavanlaisia korvauksia: tilityslaskentaa ei ole vielä tehty, maksu suoritetaan useammassa erässä, valtakirja puuttu tai maksuun vaadittavia tietoja esim. pankkitilitieto puuttuu. Uuden tilitysjärjestelmän käyttöönotto viivästyi, joten vuoden 2015 aikana ei pystytty tekemään av-linjan henkilökohtaisten korvausten tilityksiä. Tämä näkyy av-linjan tilitysvelkojen kasvuna edelliseen vuoteen verrattuna. 16

18 2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen erittely toiminnanaloittain Valokopio-linja Tuotot , ,62 Kulut Henkilöstökulut , ,97 Poistot , ,99 Muut kulut , ,11 Kulut yhteensä , ,07 Valokopio-linja yhteensä , ,55 Av-linja Tuotot , ,35 Kulut Henkilöstökulut , ,62 Poistot , ,30 Muut kulut , ,77 Kulut yhteensä , ,69 Av-linja yhteensä , ,66 AVEK Tuotot , ,73 Kulut Henkilöstökulut , ,73 Poistot , ,14 Muut kulut , ,08 Kulut yhteensä , ,95 AVEK yhteensä , ,78 Tuottojäämät yhteensä , ,99 17

19 Tuloslaskelman erien muutokset Varsinaisen toiminnan tuotot muutos , ,85 Kulut muutos , ,94 Varainhankinta muutos -200,00-900,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta muutos , ,45 Siirto jaettavaksi muutos , ,36 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta Vuokratuotot , ,00 Vastikkeet , ,50 Muut kulut , ,88 Sijoitustoiminta yhteensä , ,38 Rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot , ,66 Osinkotuotot , ,50 Myyntivoitot , ,58 Tuotot yhteensä , ,74 Kulut Myyntitappiot 0,00 0,00 Muut kulut , ,37 Kulut yhteensä , ,37 Realisoitumaton arvonmuutos 1 839, ,57 Rahoitustoiminta yhteensä , ,80 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,42 18

20 Poistot Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka ovat seuraavat: - koneet ja kalusto 25 prosentin menojäännöspoisto - aineettomat oikeudet (ict-ohjelmat) 5 vuoden tasapoisto - pitkävaikutteiset menot 10 vuoden tasapoisto 3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Erotus Saamiset Korvaussaamiset , ,01 Siirtosaamiset , ,08 Maksetut ennakkomaksut , ,69 ALV-saamiset , ,87 Saamiset yhteensä , ,65 Käyttöomaisuuden muutokset Muut Aineettomat pitkävaik. Koneet ja Yhteensä oikeudet menot kalusto Menojäännös , , , ,85 Investoinnit , , , ,79 Myynnit 0,00 0, , ,58 Menojäännös ennen poistoja , , , ,06 Tilikauden poistot , , , ,05 Menojäännös poistojen jälkeen , , , ,01 Lukuun ,26 euroa (Koneet ja kalusto, investoinnit 2015) sisältyy ict-laitteiden hankintoja ,00 euroa. 19

21 4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Siirtovelat Lomapalkkavelat , ,11 Tiedotus- ja selvitystoiminta , ,69 ALV-tilitysvelat , ,31 Muut siirtovelat , , , ,21 Jakovarat Jakovarat valokopio-linja , ,15 Jakovarat av-linja , ,72 Jakovarat AVEK , , , ,11 Tilitysvelat Tilitysvelat valokopio-linja , ,73 Tilitysvelat av-linja , ,25 Tilitysvelat AVEK , ,58 Tilitysvelkavelvoite valokopio-linja , ,36 Tilitysvelkavelvoite av-linja , , , ,12 Muut velat ja velvoitteet Radio- ja televisio-opetuksen kehittämisvarat (Koura) , ,47 Ennakonpidätys- ja sotumaksuvelat , ,67 Kopiraitti.fi/okm 0, , , ,14 5. VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä

22 6. LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,50 Neuvontapalvelut 2 452,25 570, , ,48 7. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön keskimääräinen luku Hallinto 10,6 11,6 Valokopio-linja 14,4 14,6 Av-linja 12,8 12,8 AVEK 3,3 3,2 Henkilöt keskimäärin yhteensä 41,1 42,2 Erillisrahoituksella taseesta Lisensiointimallien kehittäminen 0,0 0,3 Kaikki keskimäärin yhteensä 41,1 42,5 Henkilöstökulut Palkat , ,65 Palkkiot (kokouspalkkiot) , ,00 Eläkekulut , ,04 Muut henkilösivukulut , ,63 Yhteensä , ,32 Palkkiot sisältävät hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot. 21

23 8. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Laulu-Miesten Kiinteistö Oy on vuonna 1949 valmistunut liikekiinteistö. Kotikunta on Helsinki ja postiosoite on Hietaniemenkatu 2, Helsinki. Kiinteistötunnus on B. Kopiosto omistaa Laulu-Miesten Kiinteistö Oy:stä seuraavat toimistohuoneistokerrokset (yhteensä 1584 m2) ja niihin oikeuttavat osakkeet: II kerros 285 m² osakkeiden numerot III kerros 286 m² osakkeiden numerot IV kerros 253 m² osakkeiden numerot V kerros 286 m² osakkeiden numerot VI kerros 286 m² osakkeiden numerot VII kerros 188 m² osakkeiden numerot Kopiosto omistaa yhteensä 480 osaketta Laulu-Miesten Kiinteistö Oy:n 1200 osakkeesta. Vuonna 2015 toimistokerrokset kaksi, kolme, viisi ja kuusi olivat Kopioston omassa käytössä. Kerroksia neljä ja seitsemän vuokrataan ulkopuolisille. 22

24 23

25 24

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 0 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2014 7 Jäsenistö ja hallinto 10 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 13 - Tase 14 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5 Jäsenistö ja hallinto 8 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 11 - Tase 12 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus 2016 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 0 Hallituksen toimintakertomus 2016 Kopioston toimintaympäristön ja -edellytysten muutoksista vuonna 2016 Toimintavuonna Kopioston omassa toiminnassa sekä ulkoisessa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

38 miljoonaa euroa tuottoja. 33 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 45 työntekijää.

38 miljoonaa euroa tuottoja. 33 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 45 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Sisällysluettelo TULOSLASKELMA 3 TASE 4

Sisällysluettelo TULOSLASKELMA 3 TASE 4 2016 Tilinpäätös Sisällysluettelo TULOSLASKELMA 3 TASE 4 LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 9 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 11 4 Taseen vastattavia

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Teosto tilinpäätös 2015 TULOSLASKELMA 3 TASE 4

SISÄLLYSLUETTELO. Teosto tilinpäätös 2015 TULOSLASKELMA 3 TASE 4 TEOSTO TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TULOSLASKELMA 3 TASE 4 LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 6 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 10 4 Taseen

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot