Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Kopioston toiminnan tunnuslukuja Jäsenistö ja hallinto 10 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 13 - Tase 14 - Tilinpäätöksen liitetiedot 15 - Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 22 1

3 Hallituksen toimintakertomus 2014 Organisaatio Kopioston hallituksen vuonna 2013 tekemät strategiset linjaukset oli esitelty henkilöstölle loppuvuodesta Strategian kulmakivet pohjautuivat 1) asiakaslähtöiseen palvelujen kehittämiseen, 2) Kopioston suhteeseen jäseniinsä ja oikeudenomistajiin, 3) edunvalvontaan, erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja siihen liittyvään viestintään, 4) Kopioston toiminnan ja organisaation virittämiseen tehokkaammaksi ja yhteen hiileen puhaltavammaksi. Kopioston toimiston uusi organisaatio perustuu yhteisyyteen: Kopioston kaksinapaisuus (valokopiointi ja av-tuotteet) jäivät syrjään organisaatiosta, ja sen tilalle astuivat yllä mainitut kulmakivet, joiden mukaan uudet osastot määriteltiin. Tämä johti erillisten asiakas- ja oikeudenomistajapalveluiden osastojen luomiseen. Osastoille tuli henkilöstöä sekä valokopio- että av-osastoilta. Edunvalvonnan merkityksen korostamiseksi perustettiin edunvalvontaosasto, jonka henkilöstö koostui viestintähenkilöistä ja sitä veti oman toimen ohella toimitusjohtaja. Koska yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ei ollut erillistä henkilöstöä, osastoa tukemaan perustettiin Kopioston sisäinen edunvalvontatiimi sekä hallituksen nimittämä tekijänoikeusstrategiatyöryhmä, jossa on jäseniä jäsenjärjestöistä. Hallinto-osaston toiminnat pysyivät ennallaan. Tietohallinto erotettiin kuitenkin uuteen perustettuun osastoon, kehitysosastoon. Kehitysosasto perustettiin korostamaan Kopioston asiakaslähtöistä suuntaamista uusien lisensioitavien palveluiden kehittämiseen. Myös tutkimushenkilöt - joiden työ koskee läheisesti niin asiakas- kuin oikeudenomistajapalveluiden osaston asioita - siirrettiin tälle osastolle. Lisäksi päätettiin organisoida Kopiostolle elintärkeiden lakiasioiden hoitaminen uudestaan. Toimitusjohtajan alaisuudessa työskentelee lakiasiainjohtaja, joka varmistaa kaikkien lakiasioiden menestyksekkään hoitamisen eri osastoilla työskentelevien juristien kanssa. Näiden muutosten yhteydessä toteutettiin yt-neuvottelut, joiden lähtökohtana oli, ettei yhtään työntekijää irtisanota. Uusi organisaatio astui voimaan maaliskuussa 2014, ja koko loppuvuosi käytettiin tämän Kopioston historian ja toimintamuotojen kannalta katsoen valtavan suuren uudistuksen hiomiseen ja läpiajamiseen. Strategian täytäntöönpano Uudet osastot lähtivät toteuttamaan oman järjestäytymisensä ja muun toiminnan lisäksi strategisiksi hankkeiksi nimettyjä uudistusprojekteja, jotka olivat usein laadullisiksi katsottavia tai toimintamuotoja kehittäviä. Tällaisia olivat projekti, jolla selvitetään jäsentemme tarpeita, asiakasrajapinnan kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen tähtäävä projekti, uuden yhteisen tilitysjärjestelmän luominen sekä sisäisen viestinnän tarpeita luotaava hanke. Kopioston huhtikuussa työnsä aloittaneen uuden johtoryhmän tärkeimmäksi työksi nimettiin strategian täytäntöönpano. Käytännössä suurin osa loppuvuotta jouduttiin painiskelemaan hallinnollisten uudistusten ja niihin liittyvien yksityiskohtien kanssa. 2

4 Lisensiointi Hallinnollisista uudistuksista ja strategian kiteyttämisestä huolimatta Kopioston toiminta-alueen taloudellisessa ytimessä olivat vuonna 2014 edelleen perinteiset lisensiointialueet: valokopiointi, tv-ohjelmien edelleenlähettäminen ja opetustallennus. Näistä saadut tuotot olivat toimintavuonna valtaosa tuotoista. Lisensioinnin tuotot kasvoivat kokonaisuutena. Digiluvasta eli valokopioinnin korvaavasta digitaalisesta kopioinnista saadut tuotot olivat jo pitkään ennustetun mukaisesti kasvu-uralla. Opetus- ja kulttuuriministeriö osti Digiluvan Suomen kaikille peruskouluille ja lukioille. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen jäätyä OKM:n kanssa sovitun keskitetyn luvan ulkopuolelle Digiluvasta onnistuttiin pääsemään sopimukseen Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa. Näin Digiluvan tärkeimmät asetetut tavoitteet saavutettiin. Ulkomaisten kanavien edelleen lähettäminen oli edelleen FICOM:n kanssa tehdyn monivuotisen sopimuksen piirissä, joten lisensiointi oli suunnitelmien mukaista. Hankalasti edistyvässä kotimaisten tv-kanavien lisensioinnissa ei sen sijaan päästy eteenpäin. Tv-yhtiöt ja kaapelioperaattorit kiistävät jatkuvasti maksuvelvollisuutensa eivätkä neuvottelut ole siksi edenneet. Etenemistä vaikeutti myös Eduskunnan käsittelyyn tullut lakiesitys siirtovelvoitteen alaisten tv-kanavien korvausvelvollisuudesta, jolla saattaa olla toteutuessaan vaikutusta edelleen lähettämisen käsitteeseen kokonaisuutena. Hyvitysmaksun osalta rahavirrat olivat yhä tyrehtyneet ja noin puolessa parhaista vuosista. Erityisesti AVEKin toiminnan kannalta tällä oli suuri merkitys, koska varojen vähyys heijastui suoraan niihin tukiin joita AVEK myöntää ja sitä kautta AVEKin tukemien alojen toimintaedellytyksiin. Loppuvuodesta Eduskunta päätti uudesta hyvitysmaksujärjestelystä: maksua ei suoritetaa enää laitemaksuna vaan valtion budjetista, ja sen määrä vuodelle 2015 ja 2016 yli kaksinkertaistuu. Valokopioinnin tuottoihin vaikutti OKM:n kanssa tehty sopimus, jossa yliopistot ja ammattikorkeakoulut jäivät sopimuksen piiristä. Kuten Digilupa, näistäkin saatiin sopimus aikaan Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n kanssa. Opetustallennuksen osalta mentiin vuoden 2013 suuntaviivoja pitkin. Kouluissa saa sopimuksen perusteella tallentaa opetusta varten seuraavien kanavien ohjelmia: Yle TV1, TV2, Yle Teema, Yle Fem ja MTV3. Perinteisten tallennealustojen, kuten dvd-levyjen ja digiboksin lisäksi ohjelmia voi tallentaa verkkotallentimille ja välittää oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa. Lisäksi kouluissa voidaan esittää kotimaisia ohjelmia Yle Areena - ja Yle Elävä arkisto -palveluista. Lainauskorvaus Kopiosto hallinnoi ja tilittää OKM:n maksamaa lainauskorvausta kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöille. Tuotot olivat ennakoidut. Lainauskorvaus on tekijälle maksettavaa korvausta siitä, että hänen teoksiaan lainataan yleisölle kirjastoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt Kopioston toimimaan tekijänoikeuslain 19 a :ssä tarkoitettuna lainauskorvausta hallinnoivana järjestönä kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijöiden osalta. Lisensionnin kehittäminen Akuuteimmat ja taloudellisilta mittasuhteiltaan isoimmat hankkeet olivat toimintavuonna avlisensiointiin liittyvät hankkeet. 3

5 Tv-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden osalta Kopiosto jatkoi laaja-alaista neuvottelua ja televisioyhtiöiden (MTV Oy, Sanoma Entertainment Finland Oy, Yleisradio Oy), operaattorien (DNA Oy, Elisa Oyj, Teliasonera Finland Oy) sekä tekijänoikeusjärjestöjen (Kopiosto ry, Teosto ry, Tuotos ry) välisenä. Eduskunnassa käsiteltiin tämän koalition esittämää muutosta tekijänoikeuslakiin. Muuttuessaan laki mahdollistaisi verkkotallennuspalveluiden lisensioinnin sopimuslisenssin nojalla. Jos ratkaisu toteutuu, pitkään ratkaisematta ollut tilanne saa niin koalition jäsenten kuin muiden vastaavien toimijoiden kannalta edullisen ratkaisun, joka antaa samalla kuluttajalle mahdollisuuden palveluiden lailliseen käyttöön. Edelleenlähettämiseen liittyviin ongelmiin viitattiin jo ylempänä. Kopiosto työskenteli yhteistyössä av-tuottajien ja niiden järjestön Tuotos ry:n kanssa ja piti yllä keskusteluyhteyttä tvyhtiöihin asian edistämiseksi. Must-carry lainsäädäntöhanke keskeytti keskustelut tilapäisesti loppuvuodesta. Kopioston näkemyksen mukaan kaikki ei-must-carry kanavien edelleenlähettäminen on jo nyt maksullista, ja mikäli laki menee läpi, myös must-carry kanavat tulevat korvausvelvollisuuden piiriin. Asialla on huomattava taloudellinen merkitys Kopioston tulevaisuuteen. Tv-ohjelmien julkinen esittäminen sellaisissa paikoissa kuin ravintolat, kuntosalit, hotellien aulat jne. on ollut hankkeena vireillä jo jonkin aikaa. Valmistelu jatkui sekä Kopioston ja jäsenjärjestöjemme piirissä että yhteistyössä Tuotos ry:n kanssa. Vuoden lopussa liiketoimintasuunnitelma oli yksityiskohtia myöten valmis, ja seuraavista askeleista neuvotteleminen oli alkuvuoden 2015 asia. Varsinaisen toiminnan tuotot Korvauksia perittiin vuonna 2014 yhteensä 28,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 1,2 miljoonaa euroa. Valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisesta lisensioinnista saadut korvaukset olivat 8,4 prosenttia korkeammat edellisvuoteen verrattuna. Korvauksia perittiin yhteensä 16,1 miljoonaa euroa. Merkittävin sopimuskumppani on OKM, jonka kanssa sovitaan valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensioinnista oppilaitoksiin ja valtionhallintoon. Nämä tuotot olivat 64,2 prosenttia valokopioinnin ja julkaisujen digitaalisen käytön lisensioinnin kokonaistuotoista. Audiovisuaalisten teosten käytöstä perittiin korvauksia yhteensä 8,0 miljoonaa euroa eli 0,4 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kopioston ja AVEKin saama osuus yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta laski 12,8 prosenttia ja oli 2,7 miljoonaa euroa. AVEKin tuotoista 51,7 prosenttia muodostui kahdesta valtion määrärahasta, DigiDemosta ja Crea- Demosta, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö osoitti AVEKille luovan kulttuurin kehittämiseen. Nämä määrärahat olivat vuonna 2014 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Muut tuotot Rahoitustoiminnan tuotot olivat vuonna 2014 kulut huomioiden yhteensä euroa ( euroa vuonna 2013). Sijoitustoimeksianto Evli Pankki Oyj:n kanssa tuotti voittoa euroa, josta realisoitunutta tuottoa oli euroa ja realisoitumatonta arvonmuutosta euroa. Kopioston toimisto on Laulu-Miesten Kiinteistö Oy -nimisessä taloyhtiössä, joka sijaitsee Helsingin Kampissa. Kopiosto omistaa kyseisestä kiinteistöstä kuusi toimistokerrosta, joissa on neliöitä yhteensä Vuonna 2014 Kopiostolla oli omassa käytössään neljä toimistokerrosta. Toimistokerrokset neljä ja seitsemän ovat vuokrattuina ulkopuolisille. Neljättä kerrosta ei saatu vuokrattua vuoden 2014 aikana. Neljänteen kerrokseen etsitään edelleenkin uutta vuokralaista. 4

6 Seitsemäs kerros on vuokrattuna Lago Kapital Oy:lle. Tilojen vuokraustoiminnasta syntyi vuonna 2014 tappiota yhteensä euroa (tappio euroa vuonna 2013). Vuonna 2014 rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotot olivat yhteensä euroa ( euroa vuonna 2013). Kulut Toiminnan kulut olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Palkkojen ja muiden henkilöstökulujen osuus Kopioston kokonaiskuluista oli 69,0 prosenttia (70,5 prosenttia vuonna 2013). Kaikki kulut poistoineen olivat yhteensä 4,9 miljoonaa euroa ja niiden osuus kaikista tuotoista oli 16,7 prosenttia (16,9 prosenttia vuonna 2013). Henkilöstö Kopiostossa vuosi 2014 alkoi uuden organisaation rakentamisella hallituksen joulukuussa 2013 julkistaman uuden strategian pohjalta. Organisaatio uudistettiin tuotelinjaperusteisesta toimintoperusteiseksi. Tällä tavalla pystytään paremmin palvelemaan asiakkaita, jäsenjärjestöjä ja oikeudenomistajia sekä vaikuttamaan tehokkaammin mm. tekijänoikeuslainsäädäntöön. Uusi organisaatio alkaen: Kopioston uuden johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Pekka Rislakki. Muut johtoryhmän jäsenet olivat lakiasiasianjohtaja Jukka-Pekka Timonen, joka toimi myös toimitusjohtajan varamiehenä, kehitysjohtaja Maija-Kaisa Kuoppala, AVEKin pääsihteeri Juha Samola, asiakasosaston johtaja Juha Jukkara, oikeudenomistajapalvelut osaston johtaja Sari Ahonen, hallintojohtaja Pirjo Tuunanen ja viestintäpäällikkö Jaana Nissinen, joka toimi viestintäpäällikkö Maria Bregenhøjn sijaisena vuonna Joulukuussa 2014 koko henkilökunnalle järjestettiin Kopiosto-päivä, jonka teemana oli Yhteinen, tehokkaampi Kopiosto. Teemaa työstettiin yhdessä henkilökunnan kanssa ennakkotehtävien, luento-osuuksien ja ryhmätöiden avulla. Organisaation kehittämistyötä jatketaan niiden pohjalta vuonna Uuden toimitusjohtajan rekrytointi aloitettiin marraskuussa Uuden toimitusjohtaja Valtteri Niirasen nimitys julkistettiin Varatuomari Valtteri Niiranen aloittaa Kopioston toimitus- 5

7 johtajana alkaen, ja nykyinen toimitusjohtaja Pekka Rislakki jatkaa Kopioston palveluksessa asti siirtyäkseen tämän jälkeen uusiin tehtäviin. Vuonna 2014 Kopioston palveluksesta erosi kaksi henkilöä. Yksi henkilö oli vuonna 2014 opintovapaalla. Rekrytointeja toteutettiin toimintavuonna yhteensä kolme kappaletta. Luku sisältää myös sijaisten, kesäapulaisten ja tuntityöntekijöiden rekrytoinnit. Vuonna 2014 Kopioston palveluksessa oli keskimäärin 42,5 henkilöä (42,7 vuonna 2013). Vuoteen 2014 kohdistuvia palkkoja maksettiin 2,6 miljoonaa euroa sisältäen kokouspalkkiot (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2013). Henkilökunnan keski-ikä oli 44,8 vuotta (43,2 vuonna 2013), ja keskimääräinen työsuhteen kesto oli 9,7 vuotta (9,0 vuonna 2013). Alle 40-vuotiaita työntekijöitä oli noin 32 % ja yli 50-vuotiaita työntekijöitä oli noin 30 % henkilökunnasta. Noin 40 % työntekijöistä oli työskennellyt Kopiostossa alle 5 vuotta. Henkilöstöstä 3/4 oli naisia ja 1/4 miehiä. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2014 keskimäärin 7,8 päivää työntekijää kohti (6,8 päivää vuonna 2013). Vuoden 2014 alussa otettiin käyttöön henkilötietojärjestelmä, jonka käyttäjiä ovat sekä työntekijät että esimiehet. Uudesta henkilötietojärjestelmästä löytyy mm. palkka-, työsuhde-, loma- ja poissaolotiedot. Tämän järjestelmän kautta hoidetaan myös esimiehen ja alaisen väliset kehitys- ja tavoitekeskustelut. Järjestelmän kehitystyö jatkuu vuonna Lähiesimiehistä muodostuva HR-tiimi jatkoi myös työtään tasalaatuisen ja yhtenäisen esimiestyön kehittämiseksi mm. yhteisten esimiehen työkalujen ja ohjeistusten avulla. Vuoden 2014 aikana henkilökunnan työhyvinvointiin panostettiin mm. tukemalla henkilökuntakerhon toimintaa ja järjestämällä liikuntamahdollisuuksia ja -tapahtumia. Kopioston työhyvinvointitiimillä ja henkilökuntakerholla on vahva rooli myönteisen tiedon jakamisen ja yhteistyön kulttuurin luomisessa. Ne luovat ja lisäävät omalla toiminnallaan luontevaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä mm. yhteisen keskustelun sekä yhteisten kohtaamispaikkojen ja tapahtumien kautta. Kopioston vuoden 2015 näkymät ja toimintaympäristön kehitys Vuosi 2014 oli muutoksen vuosi Kopiostossa, ja vuonna 2015 muutos jatkuu. Uuden strategian täytäntöönpano on vasta päässyt vauhtiin, ja vuonna 2015 Kopioston toimintamuotoja pyritään tehokkaasti suuntaamaan uuden strategian mukaisesti. Toimitusjohtaja vaihtuu toukokuussa. Vaihdos saattaa tuoda uusia toimintatapoja strategian implementointiin. Uusi toimitusjohtaja on ollut Kopioston hallituksessa mukana laatimassa strategisia suuntaviivoja. Vuoden 2014 suuret tekijänoikeuksien lainsäädännölliset hankkeet ovat takanapäin Eduskunnan lopettaessa työnsä keväällä Kun edellisenä vuonna Kopioston edunvalvontatyö keskittyi erityisesti akuutteihin, Kopiostolle merkittäviin lakiesityksiin, vuonna 2015 tärkeimpänä maalina on maan uuden hallituksen hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Lainsäädännössä on vireillä vuonna 2015 tärkeimpänä EU:n kollektiivihallinnointidirektiivin ottaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä. Direktiivi ja kansallinen laki vaikuttavat niin Kopioston kuin mahdollisesti sen jäsenjärjestöjenkin rakenteeseen, hallintoon ja toimintaan. Uusi komissio antanee toukokuussa tavoitteensa digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisestä. Tekijänoikeudet lienevät tärkeä osa digitaalisten markkinoiden kehittämistä myös komission kannalta katsottuna. Tätä kirjoittaessa kaksi viime vuonna alulle pantua lakia, toinen joka koskee must-carry kanavia ja niiden korvausoikeuden palauttamista ja toinen, verkkotallennuspalveluja koskeva laki säätävät toteutuessaan asioista, joilla on Kopiostolle suoraa taloudellista merkitystä. Varovastikin arvioiden 6

8 molemmissa puhutaan useiden miljoonien eurojen vuotuisesta intressistä. Lisensioinnin aloittaminen näillä alueilla voi osin toteutua jo vuonna Perinteisten lisensiointialueiden osalta vuosi 2015 näyttää yhtä hyvältä tai paremmalta (hyvitysmaksun osalta) kuin vuosi Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2014 Kuvio 1: Kaikki tuotot ja kulut tuhatta euroa Kuvio 2: Kulut prosentteina kaikista tuotoista 7

9 Kuvio 2: Kulut prosentteina kaikista tuotoista uvio 3: Tuotot prosenttiosuuksina Kuvio 3: Kuvio 3: Tuotot prosenttiosuuksina Kuvio 3: Tuotot prosenttiosuuksina 8

10 Kuvio 4: Kulut prosenttiosuuksina 9

11 Kuvio 5: Kuvio 6: Hyvitysmaksutilitys, saajia kpl Hyvitysmaksutilitys, korvaus keskimäärin Jäsenistö ja hallinto Kopiostolla on 45 jäsenjärjestöä, jotka edustavat laajasti koko suomalaista kulttuurin kenttää. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Hotelli Presidentissä, ja edustettuna oli 17 jäsenjärjestöä. Syyskokouksessa Hotelli Kämpissä edustettuna oli 25 jäsenjärjestöä. Kopioston hallitus piti vuonna 2014 kuusi varsinaista kokousta. Av- sekä valokopiojaosto kokoontuivat viisi kertaa. Vuoden 2014 lopussa Kopiostoon kuului yhteensä 45 jäsenjärjestöä: Aikakauslehtien Liitto ry Aikakauslehtien päätoimittajat ry Akava ry Animaatioklinikka Suomen animaationtekijät ry Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Finlands svenska författareförening rf Finlands Svenska Skådespelarförbund rf Freelance ohjelmatyöntekijät ry Grafia ry Kuvittajat ry Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry LP Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry Päätoimittajien yhdistys ry Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Sanomalehtien Liitto ry Sarjakuvantekijät ry Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry Suomen Elokuva- ja mediatyöntekijäin Liitto ry Suomen Elokuvaohjaajaliitto ry Suomen Journalistiliitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry 10

12 Suomen Kustannusyhdistys ry Suomen Kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Musiikkikustantajat ry Suomen Muusikkojen Liitto ry Suomen Nuorisokirjailijat ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry Suomen Näyttelijäliitto ry Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry Suomen Säveltäjät ry Suomen Taiteilijaseura ry Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry Suomen Tekniset Kustantajat ry Suomen tiedekustantajien liitto ry Suomen tiedetoimittajain liitto ry Suomen tietokirjailijat ry Suomen Valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjär estö Forum Artis ry Teatteri- ja mediatyöntekijät ry TEME TV-Kuvaajat ry Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry Hallitus ja muut toimielimet Vuoden 2013 syyskokouksessa valittiin Kopioston hallitus vuodelle Toiminnanjohtaja Raimo Söder puheenjohtaja YLEn ohjelmantuottajien pääluottamusmies Pike Epstein Datanomi, tietokirjailija, sähköisten tietokirjojen tuottaja Ari Hakkarainen Vapaa toimittaja Heikki Jokinen Johtaja Sakari Laiho 2. varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko (ent. Mäntylä) 1. varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Valtteri Niiranen Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson Toimitusjohtaja Katri Sipilä Kirjailija, suomentaja, kirjallisuuden opettaja Jyrki Vainonen Puheenjohtaja Ahti Vänttinen Hallitus asetti asioita valmistelemaan av- ja valokopiojaoston. Av-jaosto Elina Kuusikko (ent. Mäntylä) Jukka Asikainen Heikki Kujanpää Jarkko Lehtola Erika Mattsson Pirjo Munck Suvi Oinonen Tuomas Talonpoika puheenjohtaja 11

13 Miika Tarhio Vappu Verronen Valokopiojaosto Sakari Laiho Mikko Hoikka Jukka Holmberg Heikki Jokinen Suvi Oinonen Jukka-Pekka Pietiäinen Heimo Salo Petri Savolainen Pekka Sipilä Katri Soramäki Aku Toivonen puheenjohtaja Kopioston hallitus nimesi AVEKin johtokunnan ja koulutusjaoston toimikauden vaihtuessa AVEKin johtokunta Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen puheenjohtaja Elokuvaohjaaja Susanna Helke Elokuvatuottaja Jarkko Hentula Pukusuunnittelija Tiina Kaukanen Elokuvaohjaaja Taru Mäkelä Säveltäjä, muusikko Sanna Salmenkallio Elokuvaohjaaja Mika Taanila Toiminnanjohtaja Minna Tarkka Johtaja Ville Vilén Toimittaja Markku Värtö Koulutusjaosto Elokuvaohjaaja Taru Mäkelä puheenjohtaja Näyttelijä Teijo Eloranta Käsikirjoittaja, ohjaaja Jan Forsström Animaatio-ohjaaja Kari Juusonen Elokuvatuottaja Sonja Lindén Kuvaaja Mika Paavilainen Leikkaaja Markku Pulkkinen Lavastaja Minna Santakari Mediataiteilija Kati Åberg Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat Heidi Vierros (KHT) ja Susanna Saanikari (KHT) ja varalle valittiin KPMG:n toimisto, josta henkilöt nimetään tarvittaessa. 12

14 T U L O S L A S K E L M A VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Valokopio-linjan tuotot , ,47 AV-linjan tuotot , ,62 AVEKin tuotot , , , ,85 Kulut Henkilöstökulut , ,59 Poistot , ,30 Muut kulut , , , ,77 VARSINAINEN TOIMINTA YHT , ,08 VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot 2 700, ,00 Liittymismaksutuotot 200, , , , , ,08 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,34 Kulut , , , , , ,05 Siirto jaettavaksi Valokopio-linja , ,61 AV-linja , ,79 AVEK , , , ,05 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 13

15 T A S E VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,90 Pitkävaikutteiset menot , , , ,43 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,03 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,36 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,82 Vaihtuvat vastaavat Saamiset , ,54 Rahoitusarvopaperit , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,34 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,21 Ostovelat , ,22 Siirtovelat , ,37 Jakovarat , ,67 Tilitysvelat , ,61 Muut velat ja velvoitteet , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 14

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERUSTEET Tuottojen ja kulujen kohdistusperiaatteet Kopioston organisaatio muuttui Vuoden 2014 kirjanpito, tilinpäätös ja sisäinen laskenta on tehty edellisten vuosien tapaan tuotelinjaorganisaation mukaisena. Vanhan organisaation mukaisista av-osastosta ja valokopio-osastosta käytetään nimitystä av- linja ja valokopio-linja. Tuotot ja kulut on kirjattu suoriteperusteisesti. Korvaustuotoista on vähennetty annetut alennukset. Kirjanpidossa on kullekin tuotelinjalle oma kustannuspaikkansa: valokopio-linja, av-linja, audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK sekä yhteiset. Kullekin tuotelinjalle on kohdistettu suoraan niiden erilliskulut aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lisäksi kullekin tuotelinjalle on kohdistettu osuus yhteisistä kuluista henkilöluvun mukaisessa suhteessa seuraavasti: valokopio-linjalle 46,3 %, av-linjalle 43,2 % ja AVEKille 10,5 %. Rahoitusarvopaperit Tase-erä Rahoitusarvopaperit sisältää lyhyitä ja pitkiä korkosijoituksia sekä osakesijoituksia. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinaarvoon. Realisoitumattomat arvonmuutokset sisältyvät tuloslaskelman rahoituseriin. Eläkekulut Kopiosto ry:n eläketurva on hoidettu vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti kirjanpitoon. Jakovarat ja tilitysvelat Korvaustuotot siirretään tilinpäätössiirroilla tuotelinjakohtaisesti jakovaratileille. Tilinpäätöksessä jakovaroissa on korvaukset, joista ei vielä ole tehty jakopäätöstä. Jakovaroista korvaukset siirretään jakopäätöksellä tilitysvelkoihin maksujen suorittamista varten. Tilinpäätöksessä tilitysveloissa on seuraavanlaisia korvauksia: tilityslaskentaa ei ole vielä tehty, maksu suoritetaan useammassa erässä, valtakirja puuttu tai maksuun vaadittavia tietoja esim. pankkitilitieto puuttuu. 15

17 2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen erittely toiminnanaloittain Valokopio-linja Tuotot , ,47 Kulut Henkilöstökulut , ,02 Poistot , ,11 Muut kulut , ,21 Kulut yhteensä , ,34 Valokopio-linja yhteensä , ,13 Av-linja Tuotot , ,62 Kulut Henkilöstökulut , ,24 Poistot , ,79 Muut kulut , ,10 Kulut yhteensä , ,13 Av-linja yhteensä , ,49 AVEK Tuotot , ,76 Kulut Henkilöstökulut , ,33 Poistot , ,40 Muut kulut , ,57 Kulut yhteensä , ,30 AVEK yhteensä , ,46 Tuottojäämät yhteensä , ,08 16

18 Tuloslaskelman erien muutokset Varsinaisen toiminnan tuotot muutos , ,58 Kulut muutos , ,95 Varainhankinta muutos -900,00 160,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta muutos , ,52 Siirto jaettavaksi muutos , ,11 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta Vuokratuotot , ,00 Vastikkeet , ,00 Muut kulut , ,80 Sijoitustoiminta yhteensä , ,80 Rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot , ,61 Osinkotuotot , ,00 Myyntivoitot , ,09 Tuotot yhteensä , ,70 Kulut Myyntitappiot 0,00 0,00 Muut kulut , ,98 Kulut yhteensä , ,98 Realisoitumaton arvonmuutos , ,05 Rahoitustoiminta yhteensä , ,77 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,97 17

19 Poistot Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla, jotka ovat seuraavat: - koneet ja kalusto 25 prosentin menojäännöspoisto - aineettomat oikeudet (atk-ohjelmat) 5 vuoden tasapoisto - pitkävaikutteiset menot 10 vuoden tasapoisto 3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Erotus Saamiset Korvaussaamiset , ,25 Siirtosaamiset , ,88 Maksetut ennakkomaksut , ,88 ALV-saamiset , ,53 Saamiset yhteensä , ,54 Käyttöomaisuuden muutokset Aineettomat Muut pitkävaik. Koneet ja Yhteensä oikeudet menot kalusto Menojäännös , , , ,46 Investoinnit , , , ,82 Myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 Menojäännös ennen poistoja , , , ,28 Tilikauden poistot , , , ,43 Menojäännös poistojen jälkeen , , , ,85 Lukuun ,61 euroa (Koneet ja kalusto, investoinnit 2014) sisältyy atk-laitteiden hankintoja ,90 euroa. 18

20 4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Siirtovelat Lomapalkkavelat , ,61 Tiedotus- ja selvitystoiminta , ,44 ALV-tilitysvelat , ,14 Muut siirtovelat , , , ,37 Jakovarat Jakovarat valokopiolinja , ,30 Jakovarat av-linja , ,65 Jakovarat AVEK , , , ,67 Tilitysvelat Tilitysvelat valokopio-linja , ,46 Tilitysvelat av-linja , ,25 Tilitysvelat AVEK , ,75 Tilitysvelkavelvoite valokopio-linja , ,16 Tilitysvelkavelvoite av-linja , , , ,61 Muut velat ja velvoitteet Radio- ja televisio-opetuksen kehittämisvarat (Koura) , ,98 Hyvitysmaksuvelat 0, ,44 Ennakonpidätys- ja sotumaksuvelat , ,32 Kopiraitti.fi/okm ,00 0, , ,74 19

21 5. VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,00 Neuvontapalvelut 570, , , ,75 7. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön keskimääräinen luku Hallinto 11,6 11,8 Valokopio-linja 14,6 14,3 Av-linja 12,8 12,3 AVEK 3,2 3,3 Henkilöt keskimäärin yhteensä 42,2 41,7 Erillisrahoituksella taseesta Lisensiointimallien kehittäminen 0,3 1,0 Kaikki keskimäärin yhteensä 42,5 42,7 Henkilöstökulut Palkat , ,72 Palkkiot (kokouspalkkiot) , ,04 Eläkekulut , ,58 Muut henkilösivukulut , ,25 Yhteensä , ,59 Palkkiot sisältävät hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot. 20

22 8. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Laulu-Miesten Kiinteistö Oy on vuonna 1949 valmistunut liikekiinteistö. Kotikunta on Helsinki ja postiosoite on Hietaniemenkatu 2, Helsinki. Kiinteistötunnus on B. Kopiosto omistaa Laulu-Miesten Kiinteistö Oy:stä seuraavat toimistohuoneistokerrokset (yhteensä 1584 m2) ja niihin oikeuttavat osakkeet: II kerros 285 m² osakkeiden numerot III kerros 286 m² osakkeiden numerot IV kerros 253 m² osakkeiden numerot V kerros 286 m² osakkeiden numerot VI kerros 286 m² osakkeiden numerot VII kerros 188 m² osakkeiden numerot Kopiosto omistaa yhteensä 480 osaketta Laulu-Miesten Kiinteistö Oy:n 1200 osakkeesta. Vuonna 2014 toimistokerrokset kaksi, kolme, viisi ja kuusi olivat Kopioston omassa käytössä. Kerroksia neljä ja seitsemän vuokrataan ulkopuolisille. 21

23 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Kopiosto ry Hallituksen kokous Helsingissä 31. maaliskuuta 2015 Raimo Söder Anna-Liisa Haavikko Ari Hakkarainen puheenjohtaja Heikki Jokinen Elina Kuusikko Sakari Laiho Valtteri Niiranen Tommi Nilsson Pekka Sipilä Jyrki Vainonen Ahti Vänttinen Pekka Rislakki toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 1. huhtikuuta 2015 Heidi Vierros KHT Susanna Saanikari KHT 22

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Kevätkokous 27.4.2016 Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 0 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2 Toiminnan tunnuslukuja 2015 9 Jäsenistö ja hallinto 11 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 14

Lisätiedot

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää.

50 miljoonaa euroa tuottoja. 36 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 44 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti

Tekijänoikeus kopiosto ry lyhyesti Tekijänoikeus lyhyesti 1 Kopiosto ry Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään, ilman erityistä rekisteröintiä. Tekijänä on aina luonnollinen henkilö, ei koskaan yhteisö tai yritys. Teos on itsenäinen ja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8

Hallituksen toimintakertomus 1. Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5. Jäsenistö ja hallinto 8 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja 2012 5 Jäsenistö ja hallinto 8 Tilinpäätös - Tuloslaskelma 11 - Tase 12 - Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av- vaivattoman käytön ja varmistaa,

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA

KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA KOPIOSTO- VALVONTA- VALTAKIRJA Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto KOPIOSTO on tekijöiden, esittävien taiteilijoiden ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Se mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2011... 1 Kopioston toiminnan tunnuslukuja vuonna 2011... 5 Jäsenistö ja hallinto... 6 Tilinpäätös Tuloslaskelma... 9 Tase... 10

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä

Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä 9/650/2013 Sopimus televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä I LUKU. SOPIMUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuspuolet 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, jäljempänä myös "valtio" 2. Kopiosto ry (y-tunnus:

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Teosto tilinpäätös 2015 TULOSLASKELMA 3 TASE 4

SISÄLLYSLUETTELO. Teosto tilinpäätös 2015 TULOSLASKELMA 3 TASE 4 TEOSTO TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TULOSLASKELMA 3 TASE 4 LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 6 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 10 4 Taseen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Sisällysluettelo TULOSLASKELMA 3 TASE 4

Sisällysluettelo TULOSLASKELMA 3 TASE 4 2016 Tilinpäätös Sisällysluettelo TULOSLASKELMA 3 TASE 4 LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 9 3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 11 4 Taseen vastattavia

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus 2016 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 0 Hallituksen toimintakertomus 2016 Kopioston toimintaympäristön ja -edellytysten muutoksista vuonna 2016 Toimintavuonna Kopioston omassa toiminnassa sekä ulkoisessa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

38 miljoonaa euroa tuottoja. 33 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 45 työntekijää.

38 miljoonaa euroa tuottoja. 33 miljoonaa euroa oikeudenomistajille ja tukia av-kulttuurille. 45 jäsenjärjestöä. 45 työntekijää. KOPIOSTO LYHYESTI Kopiosto ry on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4 TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15 Y-tunnus 0202241-4 SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY:N TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 LiiteJedot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot