VARAINHANKINTA Liittymismaksut , ,21

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21"

Transkriptio

1 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset , ,26 Korvaukset muilta järjestöiltä , ,92 Lainauskorvaus , ,69 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu , ,72 Muut tuotot , , , ,59 Kulut Henkilöstökulut , ,51 Poistot , ,30 Muut kulut , , , , , ,14 VARAINHANKINTA Liittymismaksut , , , ,35 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,47 Kulut , , , , , ,72 Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille , ,00 Omakatteisen rahaston muutos , ,72 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00

2 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,09 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , ,68 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,69 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,46 OMAKATTEISEN RAHASTON VARAT Rahat ja pankkisaamiset , ,51 Osakkeet ja osuudet , , , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,43 Lainasaamiset 6 695, ,62 Siirtosaamiset , , , ,16 Rahoitusarvopaperit Arvopaperit , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,79

3 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Omakatteinen rahasto Teosto-rahasto , ,98 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,98 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,74 Muut velat , ,72 Siirtovelat , ,62 Jakovarat oikeudenomistajille , ,73 Vieras pääoma yhteensä , ,81 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,79

4 LIITETIEDOT 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Esitys- ja tallennustuottojen tulouttaminen Teoston tuloslaskelma sisältää Teoston musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamat tekijänoikeuskorvaukset sekä muiden järjestöjen Teostolle tilittämät tekijänoikeuskorvaukset. Teoston keräämät korvaukset ovat pääasiassa musiikin esityskorvauksia. Tallennusoikeuksien hallinnon Teosto on siirtänyt yhteispohjoismaiselle Nordisk Copyright Bureaulle (NCB). Tallennuskorvausten osalta Teoston tuloslaskelma sisältää NCB:n Teoston välityksellä suomalaisille oikeudenomistajille tilittämät tallennuskorvaukset, sekä Teoston NCB:n puolesta musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamat tallennuskorvaukset. Pääperiaatteena on se, että tuloslaskelmassa esitetään kaikki rahavirrat jotka kulkevat Teoston kautta, olivatpa ne sitten Teoston musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamia tekijänoikeuskorvauksia tai toisen järjestön Teostolle tilittämiä tekijänoikeuskorvauksia. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja poistot Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Koneiden ja kaluston poistoperiaatteita on muutettu vuonna Aiemmin poistot koneista ja kalustosta tehtiin menojäännöspoistoina (25 %). Uusi poistoperiaate on tasapoisto (5 tai 10 vuotta). Teoston muuttaessa uusiin toimitiloihin vuonna 2014 vanha kalusto romutettiin ja samalla uuden kaluston osalta siirryttiin 10 vuoden tasapoistoihin. ATK-ohjelmien ja pitkävaikutteisten menojen osalta poistoperiaatteisiin ei ole tehty muutoksia. Poistoperiaatteet ovat seuraavat: ATK-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto ATK-laitteet, muut laitteet ja autot Toimistokalusto 5 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 10 vuotta Sijoitusomaisuuden arvostaminen Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.

5 Toimintokohtaiset tuloslaskelmat Teosto lisensioi musiikkilupia musiikin käyttäjille ja tilittää korvaukset oikeudenomistajille. Lisäksi Teosto on kerännyt opetus- ja kultturiministeriön (OKM) toimeksiannosta yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun kaikkien korvauksiin oikeutettujen oikeudenomistajien puolesta. Toimintojen erilliskustannukset on sisäisessä laskennassa kohdistettu kyseisille alueille. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. TEOSTON KERÄÄMÄT KORVAUKSET Toiminnan tuotot , ,26 Toiminnan kulut* , ,72 Varainhankinta , ,21 Sijoitus- ja rahoitustoiminta* , ,96 Muut tuotot , ,00 Toiminnan tulos oikeudenomistajille , ,71 % toiminnan tuotoista 85,3 % 86,0 % Kotimaisen musiikin edistäminen (kansalliset varat) Käytetty kotimaisen musiikin edistämiseen , ,26 Siirto Teosto-rahastoon , ,92 Yhteensä , ,18 % kotimaasta kerättyjen esityskorvausten jaosta 7,7 % 6,7 % Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille , ,53 KORVAUKSET MUILTA Korvaukset muilta järjestöiltä , ,92 Lainauskorvaus , ,69 Tilityskulut , ,59 Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille , ,02 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU Toiminnan tuotot , ,72 Toiminnan kulut , ,88 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,61 Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille , ,45 Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille yhteensä , ,00 * Poislukien omakatteinen rahasto

6 2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TEOSTON KERÄÄMÄT KORVAUKSET Esitysoikeudet Radio ja televisio , ,84 Taustamusiikki asiakastiloissa , ,41 Konsertit ja muut tapahtumat , ,43 Online* , ,24 Elokuvat ja näyttämöt , ,60 Kunnat ja seurakunnat , ,20 Liikunta ja urheilu , ,42 Liikennevälineet , ,60 Muut , , , ,85 Tallennusoikeudet Radio ja televisio , ,62 Online* , , , ,41 Teoston keräämät korvaukset yhteensä , ,26 * Teoston keräämien online-korvausten 2,7 miljoonaa euroa lisäksi NCB keräsi Teoston toimeksiannosta 2,3 miljoonaa euroa eli yhteensä Suomesta kerätyt online-korvaukset olivat 5,0 miljoonaa euroa. KORVAUKSET MUILTA JÄRJESTÖILTÄ Esitysoikeudet Saksa , ,93 Ruotsi , ,51 Iso-Britannia , ,21 Ranska , ,28 USA , ,60 Tanska , ,76 Italia , ,86 Norja , ,04 Sveitsi , ,46 Japani , ,95 Muut , ,92 Tuotot ulkomailla esitetystä suomalaisesta musiikista , ,52 Tuotot suomalaisen musiikin esittämisestä (NCB) , ,71 Muut , ,11 Yhteensä , ,82 Esitysoikeudet yhteensä , ,34 TALLENNUSOIKEUDET Tuotot suomalaisen musiikin tallentamisesta (NCB) , ,33 Muut , , , ,66 Korvaukset muilta järjestöiltä yhteensä , ,00 LAINAUSKORVAUS Valtion tekijöille maksama korvaus teosten lainaamisesta kirjastoista , ,69

7 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU Yksityiseen kopiointiin käytettäviin laitteisiin sisältyvä tekijänoikeudellinen maksu , ,72 POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot , ,11 Koneet ja kalusto , , , ,30 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot , ,55 Veroneuvonta 5 090, ,22 Muut palvelut ,00 100, , ,77 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korkotuotot , ,04 Osinkotuotot , ,99 Vuokratuotot 984, ,32 Myyntivoitot* , ,12 Arvonalentumisten palautukset ,03 0, , ,47 Kulut Vastikkeet , ,92 Myyntitappiot , ,44 Arvonalennukset 0, ,47 Muut kulut , , , ,10 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,37 * 2013 sisältää myyntivoiton Kiinteistö Oy Lauttasalmen osakkeiden myynnistä. SIIRTO JAETTAVAKSI OIKEUDENOMISTAJILLE Teoston keräämät esityskorvaukset , ,84 Teoston keräämät tallennuskorvaukset , ,69 Esityskorvaukset muilta järjestöiltä , ,24 Tallennuskorvaukset muilta järjestöiltä , ,66 Lainauskorvaus , ,12 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu (OKM) , , , ,00 OKM:n päätös edellisen vuoden hyvitysmaksutilityksestä Teoston oikeudenomistajille , ,24 Tilityskulut , ,26 Tilitys oikeudenomistajille , ,98

8 3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVIEN VASTAAVIEN AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa , ,74 Kertyneet poistot , ,10 Määrä tilikauden alussa , ,64 Lisäykset tilikaudella , ,59 Romutukset ,44 Tilikauden poisto , ,11 Kirjanpitoarvo , ,12 Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa ,51 Kertyneet poistot ,82 Määrä tilikauden alussa , ,42 Lisäykset tilikaudella , ,07 Vähennykset tilikaudella , ,62 Romutukset ,52 Tilikauden poisto , ,19 Kirjanpitoarvo , ,69 OSAKKEET JA OSUUDET Noteeratut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo yhteensä , ,35 Vastaava kirjanpitoarvo , ,32 Erotus , ,03 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,69 OMAKATTEISEN RAHASTON VARAT Noteeratut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo yhteensä , ,93 Vastaava kirjanpitoarvo , ,47 Erotus , ,46 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,47 MYYNTISAAMISET Teoston keräämät korvaukset , ,16 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu , , , ,43 SIIRTOSAAMISET Esitys- ja tallennuskorvaukset , ,68 Muut , , , ,11 RAHOITUSARVOPAPERIT Noteeratut arvopaperit Markkina-arvo yhteensä , ,58 Vastaava kirjanpitoarvo , ,03 Erotus , ,55 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,03

9 4 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMAKATTEISEN RAHASTON PÄÄOMAN MUUTOKSET Teosto-rahaston pääoma , ,26 Rahaston varojen tuotto , ,78 Rahaston kulut , ,00 Siirretty rahastoon myyntivoittoja , ,02 Siirretty rahastoon kansallisia varoja , ,92 Teosto-rahaston pääoma , ,98 Teosto-rahasto perustettiin vuonna 2009 aatteellisen toiminnan turvaamiseksi ja edistämistyön jatkuvuuden varmistamiseksi. Rahaston varojen ensisijaisena lähteenä ovat ns. kansalliset varat, joita Teosto pidättää tilityksistään kansallisen edistämistarkoitukseen omien oikeudenomistajiensa sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten nojalla. Rahaston omaisuutta voidaan lisäksi kartuttaa ottamalla vastaan lahjoituksia, testamentteja, avustuksia ja tukia tai sulauttamalla rahastoon mahdollisia muita rahastoja. MUUT VELAT Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt , ,76 Kotimaiset oikeudenomistajat , ,67 Ennakonpidätys , ,89 Arvonlisävero , ,63 Muut , , , ,72 SIIRTOVELAT Lomapalkat , ,33 Kotimaisen musiikin edistäminen , ,00 Muut , , , ,62 JAKOVARAT OIKEUDENOMISTAJILLE Esityskorvaukset , ,25 Tallennuskorvaukset , ,02 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu , , , ,73

10 5 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET VAKUUDET Vuokravakuus , ,36 VUOKRAVASTUUT Vuokrasopimuksista maksamatta olevat erät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,03 Myöhemmin maksettavat , ,97 Yhteensä , ,00 LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat erät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,29 Myöhemmin maksettavat 0, , , ,99 Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä , ,35

11 6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Teosto Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu HENKILÖSTÖKULUT Palkat , ,74 Palkkiot , ,50 Eläkekulut , ,92 Muut henkilösivukulut , , , ,51 HALLITUS Palkkiot hallituksen jäsenille , ,50 Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan varamiesten eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta.

12 7 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ NIMI Kotipaikka Omistus Polaris Nordic A/S Kööpenhamina 33,3 % GT Musiikkiluvat Oy Helsinki 50,0 %

13 EHDOTUS JAOKSI OIKEUDENOMISTAJILLE Hallitus ehdottaa vuoden 2014 kokonaisjaoksi ,73 euroa. JAKOSUMMA MUODOSTUU SEURAAVASTI Teoston keräämät esityskorvaukset , ,84 Teoston keräämät tallennuskorvaukset , ,69 Esityskorvaukset muilta järjestöiltä , ,24 Tallennuskorvaukset muilta järjestöiltä , ,66 Lainauskorvaus , ,12 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu (OKM) , , , ,00 Jaetaan aikaisemmilta vuosilta kertyneitä varoja , ,44 Edellisen vuoden hyvitysmaksutilitys Teoston oikeudenomistajille , , , ,42 Kokonaisjako , ,42 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Helsingissä Kim Kuusi hallituksen puheenjohtaja Katri Sipilä toimitusjohtaja Kimmo Hakola Ari Nieminen Juha Tikka Tommi Tuomainen Kaija Kärkinen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä KPMG Oy Ab Heidi Vierros KHT

14 TILINTARKASTUSKERTOMUS SÄVELTÄJÄIN TEKIJÄNOIKEUSTOIMISTO TEOSTO RY:N JÄSENILLE Olemme tilintarkastaneet Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. HALLITUKSEN VASTUU Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 20. maaliskuuta 2015 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus: ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki 25438- TASEKIRJA 1.1.214-31.12.214 Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr

\\ll\w$l\[lw. I -06' 2011 Til .01.10. (pvm): En tr. Tilinpåätös. npäätöksen rekisteröi nti. osavuosikatsaus tr 2 I -06' 2011 Til PATINIII. JA RII(ISTERIHATTITUS Kaupparekisteri i npäätöksen rekisteröi nti Låhettäkåå lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, PL 1 150, 00101

Lisätiedot

Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 11.4.2013

Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 11.4.2013 Rapala VMC Oyj Yhtiökokous 11.4.2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot