IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT KESKI-UUDENMAAN SOTE ML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT KESKI-UUDENMAAN SOTE ML"

Transkriptio

1 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT KESKI-UUDENMAAN SOTE ML

2 Palvelujohtaja Erja Pentti Ikäihmisten ja vammaisten KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO keukonserni Yhtymäjohto / Strateginen kehittäminen ja tuki (keukonserni) Talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia Henkilöstöjohtaja Päivi Autere Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko Integraatiojohtajat Ulk. Kristiina Kariniemi-Örmälä, Sis. Pirjo Vainio Palveluohjauksen päällikkö Leena Säkäjärvi Hankintapäällikkö Päivi Klami, Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Sote-koordinaattori Hanna Pellikka Palvelussuhdepäällikkö Virpi Kolehmainen Työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärinen Tietosuojavastaava Erja Heikkinen Viestintäpäällikkö Anu-Kaarina Suonpää Minna Koivumäki Yhtymävaltuusto pj. Irma Pahlman Yhtymähallitus Pj. Annika Kokko Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen Kuntayhtymän johtaja Terveys ja sairaanhoito Ilpo Salminen Tarkastuslautakunta pj. Kristiina Hakala Henkilöstöjaosto SOTE-jaosto pj. Jaakko Rainio tietohallinto talous henkilöstö hankinta viestintä Palvelujohtaja Tiina Salminen Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaali sekä lasten, nuorten ja perheiden hallinto- ja tuki tutkimus ja kehittäminen sisäiset integraatio ulkoiset integraatio Jari Savola tulosyksiköt palvelualue Ikäihmisten Vammaisten Terveys ja sairaanhoito Aikuisten mielenterveys, päihdeja sosiaali Lasten, nuorten ja perheiden vastuualue Kotona asumista tukevat Vammais Ympärivuorokautiset Perhekeskus Kehitysvammaisten Keskitetyt Avo Ympärivuor. ja kotona asumista tukevat lääketiet. Aikuisten sosiaali ja työhön kuntoutus Päihde- ja mielenterveys Lastensuojelun avohuollon Lastensuojelun sijaishuollon tulosalue Kotona asumista tukevien palvelujen pääll. Johanna Sinkkonen Katri Kakko Koordinoivat esimiehet: Minna Alanko Tiina Palmu Saija Lindström Marjaana Siponen Tuija Nuutinen Ympärivuorokautisten palvelujen pääll. Marjut Lehtinen Marjo Liimatainen Koordinoivat esimiehet: Päivi Virtanen Johanna Kiianmies Vammaisten palvelujen pääll. Olli-Pekka Alapiessa Petra Katilainen Keskitettyjen palv. pääll. Ari Laakkonen Minna Lohtander Avopalvelujen pääll. Susanna Pitkänen Johanna Jahnukainen Avopalv. koordinoiva hoitotyön esimies Ympärivuor. ja kotona asumista tukevien lääketiet. palvelujen pääll. Jarmo Anttila Ymp.vrk. ja kotona asumista tukeva lääketiet.palv. koordinoiva hoitotyön esimies Nina Nikkinen Kotisairaala ylilääkäri Anni Karppila Hoitotyön esimies Ulla Palomäki Aikuisten päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen pääll. Nina Tommola Kimmo Mäkelä Asumispalveluiden esimies Pirjo Komulainen Sosiaalisen kuntoutuksen esimiehet Carita Turunen Silja Wahlsten Perhekeskuspalvelujen pääll. Minna Kairesalo Janne Kortemäki Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon pääll. Suvi Salin Johanna Tervanen Koordinoivat esimiehet - neuvola, koulu- ja opisk.th, Jarna Elomaa - lasten, nuorten, perheiden palv., Heidi Talvenkorpi - perheneuvola, nuorisoasema, PEO, Pia Kalkkinen tulosyksikkö, esim. suun terveys toimintayksikkö= toiminnallinen kokonaisuus, esim. hammashoitola tai asumispalveluyksikkö

3 TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO AVOPALVELUJEN TULOSALUE Vastaa lääkäri- ja sairaanhoitaja vastaanottotoiminnasta, suun terveydenhuollon palveluista sekä lääkäripalveluista mm. perhekeskuksiin sekä mielenterveys- ja päihde. Henkilöstöä yhteensä n. 570, budjetti 61,2 milj 10 avopalvelujen toimipistettä. Näistä kolmessa on iltaisin - ja viikonloppuina kiirevastaanottoa, päivystyspiste Hyvinkään sairaalassa. Hyvinkään ja Tuusulan Hyrylän toimipisteissä tilaremontit, jotka valmistuessaan mahdollistavat sujuvamman vastaanottotoiminnan Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta siirtyy Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen alkaen. Kiireetön lääkäriajan saatavuus (T3)nyt vaihtelee toimipisteittäin 5 32 päivään ja kiireetön hammaslääkäriajan saatavuus päivään. Tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että kiireettömälle lääkärin vastaanotolle pääsee 14 päivän ja hammaslääkärin vastaanotolle 35 päivän sisään. Järvenpään hammaslääkärijonojen purkamiseksi valmistellaan toimintasuunnitelma Tavoitteena on palvelumuotojen asteittainen yhdenmukaistaminen, mm digitaalisen 24/7 hoidon tarpeen arviointijärjestelmän käyttöönotto koko alueella vuoden 2019 aikana

4 TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO SAIRAALAT JA HOIVAN LÄÄKÄRITUKI TOIMINTAPERIAATTEET Kuntayhtymän alueella n. 270 sairaalapaikkaa + kotisairaaloissa n. 100 paikkaa Tavoitteena tuottaa sekä laadullisesti että eettisesti korkeatasoista sairaalahoitoa niin kiinteissä sairaalarakennuksissa kuin kotisairaalan kauttakin Alueellisesti yhtenä kokonaisuutena toimiva Kotisairaala lisää hoitoon pääsyn joustavuutta Kotihoidon ja palveluasumisen lääkärituki järjestetään kokonaisuudessaan saman johdon alaisuuteen Yhteistyössä esh:n kanssa varmistetaan, että potilaat ovat oikeassa hoitopaikassa oikeaan aikaan siten, että kaikki toiminta palvelee kuntoutumista ja kotiutumista Jarmo Anttila

5 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ TEHTY USEAN VUODEN AJAN I&O-kärkihanke (STM) Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Ikäihmisten kärkihanke (KU-sote) Alueellinen Kaapo =Keskitetty asiakas- /palveluohjaus Luodaan alueellinen verkostomainen keskitetty asiakas- /palveluohjauksen malli Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen =Hyvinvointia- ja toimintakykyä tukevat avo Luodaan alueelliset hyvinvointia- ja toimintakykyä tukevat avo Kotikuntoutusja interventiomalli, Luodaan yhteinen alueellinen kotona asumista tukeva kotikuntoutuksen toimintamalli Alueellinen Omais- ja perhehoidon kehittäminen Kehitetään alueellisesti perhe- ja omaishoitajien palveluita ja suunnitellaan alueelliset omais- ja perhehoidon keskukset Kriteereiden yhtenäistäminen Yhdistetään asumispalvelujen sekä kotihoidon kriteerit Omaishoito Omaishoitolain muutosten toteuttaminen yhtenäisesti Jatkotyöskentely: yhdistetään maksuluokat ja hoitopalkkiot Perhehoito Perhehoitolain muutosten toteuttaminen yhtenäisesti Palvelevat tilat Kuntouttava osastohoito Kotihoito Palveluasuminen IKÄ-talo Kotona asumisen tuki Virtuaalinen kotihoito Ikääntyneiden HYTE = hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen KAAPO = keskitetty asiakas- ja palveluohjaus

6 KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN Toimintakykyisyys Hyvinvointi Oikea-aikaiset Palvelut

7 TULOSALUEEN PÄÄPROSESSIT JA PAINOPISTEET Kotona asumisen mahdollistaminen Monipuolinen ja laaja palveluverkko ja tarjotin Monipuolisen tukipalvelujen ja verkoston kehittäminen Kotihoidon, päivätoiminnan, omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen Yksityiset uottajat ja kumppanuudet, henkilökohtainen budjetointi, palvelusetelit, kotiapu jne. Palvelujen (myös ei-sote) saatavuus ja saavutettavuus Teknologian ja kehittämistyön hyödyntäminen Kotona asumista tukevien palveluratkaisujen kehittäminen ja kokeilu Arjessa selviytyvät ja melko pienen tuen asiakkaat Kotona asuvat säännöllisen sotepalvelua tarvitsevat Esteetön ja turvallinen asuminen ja monimuotoiset asumisen ratkaisut Esteetön asuinrakentaminen ja asuinympäristöt Monimuotoiset asumisen ratkaisut Palvelujen (myös ei-sote) sijoittuminen ja yhdyskuntasuunnittelu Riskiryhmät ja suuren tuen asiakkaat Johanna Sinkkonen

8 TULOSALUEEN PÄÄPROSESSIT JA PAINOPISTEET Toimintakykyisenä kotona Saumattomat prosessit ja sujuvat nivelvaiheet palveluiden välillä kotiutuminen kotoa kotiin ajattelu asiakkaan sujuvat palveluprosessit Ennaltaehkäisevä ja proaktiivinen tuki ennaltaehkäisevät kotikäynnit kohdennetut terveystarkastukset virikkeellinen ja osallisuutta tukeva arki Arjessa selviytyvät ja melko pienen tuen asiakkaat Kotona asuvat säännöllisen sotepalvelua tarvitsevat Toimintakyvyn ja omatoimisuuden tuki kuntoutumista edistävä toiminta voimavaralähtöinen työote Riskiryhmät ja suuren tuen asiakkaat Johanna Sinkkonen

9 TULOSALUEEN PAINOPISTEET Vaikuttavat, laadukkaat ja asiakastarpeenmukaiset Tarpeenmukaiset, oikeaan aikaan ikääntyneiden asiakasneuvonta ja ohjaus arpeen arviointi tarvepohjainen toimintamalli arpeiden tunnistaminen ja proaktiivinen kehittäminen Arjessa selviytyvät ja melko pienen tuen asiakkaat Kotona asumisen vaarantumisen tunnistaminen ja kohdennetut vaikuttavat arviointijakso tehostettu kotihoito Minun aktiivinen arkeni vanhussosiaalityö Osaava, riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Kotona asuvat säännöllisen sotepalvelua tarvitsevat Riskiryhmät ja suuren tuen asiakkaat joustava resursointi henkilöstön osaaminen ja ammattitaidon vahvistaminen (perus, erityis ja erikois), osaamisen jakaminen itseohjautuvuutta tukeva valmentava johtaminen Johanna Sinkkonen

10 LÄHTÖKOHTANA ALUEELLINEN HYÖTY yhdenvertaiset : palvelujen myöntämisen perusteet omaishoitajien ja hoidettavien tukeminen koulutukset ja valmennukset omaishoitokeskusten toiminta perhehoidon koordinointi ja tukeminen koulutukset ja valmennukset asiakkuuksien tukeminen yhdenmukaisia palvelupolkuja: kotiutuminen ja kotiutustiimien toiminta SAS-prosessi (tehostetun palveluasumisen arpeen arvioinnista sijoittumiseen asumispalveluihin) neuvonta ja ohjaus kohdennetut erityis gerontologinen sosiaalityö veteraanipalvelujen koordinointi

11 YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT

12 PALVELU-/ TULOSALUEEN ORGANISAATIO Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen Palvelujohtaja Erja Pentti Pj. Annika Kokko Ikäihmisten ja vammaisten Minna Koivumäki pj. Jaakko Rainio Katri Kakko Kotona asumista tukevat palvelu Johanna Sinkkonen Koordinoivat esimiehet: Minna Alanko Tiina Palmu Marjaana Siponen Tuija Nuutinen Saija Lindström -Marjo Leskelä (esimies, palveluja asiakasohjaus) - Kirsi Harju (esimies,vanhussosiaalityö, omais- ja perhehoito) Ikäihmisten Kultakehrä, Hyvinkää Paavolan palvelukeskus; Alahovi ja Ylähovi, Hyvinkää Kauniston palvelukeskus, Hyvinkää Terveys ja sairaanhoito Koordinoiva esimies Länsi Johanna Kiianmies Hyvinkää, Nurmijärvi Nurmilintu alo, Nurmijärvi Pitkäaikaishoidon : vaativa hoivaosasto 4 pitkäaikaisosasto 6, Nurmijärvi Kuntouttava tilapäishoito(kio) ja kotiin kuntoutuvien osasto(kko), Nurmijärvi Ympärivuorokautiset Marjut Lehtinen Marjo Liimatainen Koordinoiva esimies Itä Päivi Virtanen Päihde- ja Tuusula, mielenterveys Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen Kotokartanon hoiva ja kuntouttava yksikkö, Mäntsälä Aurinkomäen palvelukoti ja Pellavakoti, Pornainen Jampankaaren palvelupiha, Järvenpää Riihikoto, Tuusula Kotiutus- ja arviointiyksikkö, Tuusula Petra Katilainen Vammaisten Olli-Pekka Alapiessa Vammais Vammais Kehitysvammaisten Kehitysvam makeskitetyt plvelut Esimiehet: Vammaissosiaalityön Sari Juhila ja Hanna Ahlström Työ- ja päivätoiminta Satu Lintunen ja Sanna Naskila Kehitysvammaisten asumis Pirjo-Riitta Puustinen

13 YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT Palveluasuminen, asiakaspaikkoja n Tuettua palveluasumista, sis. ikääntyneiden mielenterveyskuntoutujat - lyhytaikainen hoito omaishoidon vapaat/kuntoutus/kriisipaikkoja Tehostettu palveluasuminen, asiakaspaikkoja n Pitkäaikainen ja lyhytaikainen hoito Laitoshoito, asiakaspaikkoja n. 77: - pitkäaikainen hoito - lyhytaikainen hoito

14 KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN PALVELULUPAUS 2019 TULOSYKSIKÖN NÄKÖKULMA: YMP Kehitämme ja tarjoamme palveluja monikanavaiseksi huomioiden esteettömyys ja asiakkaiden erityistarpeet Palvelujen kriteerit ja keskeiset sisällöt ovat yhtenäiset koko alueella Asiakkaan tarvitsemat järjestetään oikea-aikaisesti (tavoiteajat mittareihin?) Ajantasainen tieto tulosalueen palveluista, toiminnasta ja yhteydenottokanavista on saatavilla internetissä ja neuvontapalvelujen kautta Vahvistamme palveluverkkoa asiakkaidemme tarpeet huomioiden Saatavuus Osaava henkilöstö toteuttaa palveluja perustuen laadukkaaseen arpeen arviointiin Noudatamme kansallisia laatusuosituksia ja hyödynnämme saatavilla olevaa tutkimustietoa palvelujen kehittämisessä Saavutettavuus Laatu a Annamme aktiivisesti asiakkaalle tietoa palvelujen vaihtoehdoista ja asiakkaan oikeuksista hänen tarvitsemallaan tavalla Palvelun laatua seurataan sovituin mittarein. Palveluihin laaditaan valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti Vaikuttavuus Osallisuus Palvelut vastaavat asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja vahvistavat asiakkaan omaa toimijuutta Asiakas on aina osallinen oman tilanteensa arvioinnissa ja palvelujen suunnittelussa Tarjoamme asiakkaille aktiivisesti erilaisia mahdollisuuksia palautteen antamiseen ja järjestämme avoimia keskustelutilaisuuksia Mahdollistamme asiakkaille tai asiakasryhmän edustajille osallistumisen palvelujen kehittämiseen Kuva 3: Tulosyksikön näkökulma YMPÄRIVUOROKAUTISEN ASUMISEN PALVELUT

15 Laatu Asiakasta kuullaan ja hän saa asiantuntevaa palvelua. Kehitämme palvelujamme aktiivisesti vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely, jatkuvan palautteen toimintamalli, RAI, Haipro Osallisuus Asiakas on oman elämänsä. Asiakasta kuullaan ja hänen mielipiteensä on arvokas. Asiakas ja hänen läheisensä osallistuvat toiminnan kehittämiseen. Asiakas ja hänen läheisensä osallistuvat palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen, toteutukseen ja arviointiin. Mittari: Hopasu+kuntoutussuunnitelma Kyllä / ei, % Vaikuttavuus Kunnioitamme asiakkaan / asukkaan itsemääräämisoikeutta ja hän saa yksilöllistä palvelua tarpeistaan ja toiveistaan lähtöisin. Asiakkaan omannäköinen arki mahdollistuu. Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely, jatkuvan palautteen toimintamalli, RAI

16 YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT JOHTAMINEN JA KOORDINOINTI Itä - Mäntsälä-Pornainen, Järvenpää ja Tuusula : Koordinoiva esimies, Päivi Virtanen p Työntekijöitä noin 250, esimiehiä 7 Yksiköt: Kotokartanon hoiva ja kotiin kuntouttava yksikkö, Mäntsälä, osastonhoitaja Tuula Julkunen p Aurinkomäen palvelukoti ja Pellavakoti, Pornainen, palveluasumisen esimies avoin Anna Heiskanen (sijainen ad )p Jampankaaren palvelupiha Järvenpää: Vaahterakoti: hoitotyön esimies Katja Pulliainen p , Lehmustokoti ja Tammistokoti: hoitotyön esimies Johanna Mannila p ; Pihlavistokoti: hoitotyön esimies Niina Lakua p sij asti Riihikoto ( ala) palveluasumisen esimies Milla Kauppinen p ; Riihikoto ylä Niina Kantola-Leskinen p ja kotiutus- ja arviointiyksikkö Katja Nordström p , Tuusula

17 YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT JOHTAMINEN JA KOORDINOINTI Länsi Hyvinkää ja Nurmijärvi: Koordinoiva esimies, Johanna Kiianmies p Työntekijöitä noin 250, esimiehiä 5 Yksiköt: Kultakehrä, Hyvinkää, palvelukeskuksen esimies Tarja Kasurinen p Paavolan palvelukeskus; Alahovi ja Ylähovi, Hyvinkää, palvelukeskuksen esimies avoin Minna Pellikainen (sijainen asti) p Kauniston palvelukeskus, Hyvinkää, palvelukeskuksen esimies avoin Hanna Lukkari (sijainen asti) p Nurmilintu alo, Nurmijärvi, asumispalveluyksikön johtaja Laura Turunen p Pitkäaikaishoidon : vaativa hoivaosasto 4 ja pitkäaikaisosasto 6, Nurmijärvi, pitkäaikaishoidon ja kuntouttavan tilapäishoidon johtaja Taina Buljugin p Kuntouttava tilapäishoito, kuntouttava intervallisosasto(kio) ja kotiin kuntoutuvien osasto(kko), Nurmijärvi, pitkäaikaishoidon ja kuntouttavan tilapäishoidon johtaja Taina Buljugin p

18 KIITOS!