Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot"

Transkriptio

1 Doc Id 4E1EB Versio 0.2 Luokitus T - Technical reports Pvm Status Luonnos InfraTM Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t) Dokumentin omistaja Julkisuus InfraTM Kalle Serén (toim.) Eurostep Oy Public Eurostep Oy Karvaamokuja 3, FI HELSINKI, Puh.: +358 (0) Faksi: +358 (0) Sähköposti:

2 InfraTM t 2 Yhteenveto Tässä dokumentissa esitetään InfraTM-hankkeen aihepiiriin liittyvien standardien ja standardointitahojen yhteenveto. Dokumenttihistoria Versio Pvm Tekijä Kommentti Kalle Serén Ensimmäinen versio sisäiseen kommentointiin Kalle Serén Pieniä täydennyksiä, versio InfraBIM-kotisivuille. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO INFRARAKENTEET LandXML Inframodel buildingsmart - Pohjoismainen infralaajennushanke PAIKKATIETO ISO/TC211: Geographic information/geomatics CEN TC278: Geographic information OGC: Open Geospatial Consortium INSPIRE-direktiivi JHS Suositukset LIITTYVÄT RAKENTEET buildingsmart IFC buildingsmart Siltalaajennus TIEDONSIIRRON KÄYTÄNTÖJEN JA OHJEISTUKSEN MÄÄRITTELY buildingsmart IDM ISO TC 59/SC 13 Organization of information about construction works IDM... 9 LIITE 1. INFRA-ALAN STANDARDIEN KARKEA TIETOSISÄLTÖKARTTA LIITE 2. PAIKKATIETOALAN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA STANDARDIT SEKÄ JHS- SUOSITUKSET... 11

3 InfraTM t 3 1. Johdanto Tämän dokumentin tarkoituksena on tarjota tiivistetty ajantasainen esitys InfraTMhankkeen aihepiiriin liittyvistä standardeista ja standardointitahoista sekä standardointiin liittyvistä tapahtumista ja kokouksista. Tarkoituksena on pitää asiakirja jatkuvasti ylläpidettävänä ja helposti saatavilla InfraTM-hankkeen InfraBIM-kotisivuilla. Tässä esitetyt aihepiirin standardit liittyvät suoranaisesti tietomallinnukseen, eli niiden sovellusalue on tietosisältömäärittely ja tiedonsiirto sekä osittain mallinnuksen ja tiedonsiirron käytäntöjen ja ohjeistuksen määrittely. Yleiskuva infra-alan tiedonhallinnan standardoinnista esitetään liitteessä 1: Infra-alan standardien karkea tietosisältökartta. Esitys on aihepiireittäin karkeasti jaettu seuraaviin osiin: Infrarakenteet: erilaisten väylien ja niihin liittyvien tietojen standardointi. Paikkatieto: infraan liittyvät maantieteellisten sovellusten, kuten karttaaineistojen ja muiden lähtötietojen standardointi. Liittyvät rakenteen: esim. talonrakennukseen ja siltoihin liittyvät tietojen standardointi. Tiedonsiirron käytäntöjen ja ohjeistuksen määrittely. 2. Infrarakenteet 2.1 LandXML LandXML schema (viimeisin versio, ratifioitu ) Kontaktitiedot Kansainvälinen teollisuus- ja ohjelmistotoimittajien vapaaehtoisvoimin toimiva LandXML-konsortio. Infran väylärakenteiden XML-muotoinen tiedonsiirron määrittely. Ei tuoreita tapahtumia RYM PRE/ Infra FINBIM -hankkeen AP2: Rajapinnat ja standardit -työryhmä (valmisteilla) Yhteistoiminta RYM PRE / Infra FINBIM AP2 -työryhmän kanssa.

4 InfraTM t Inframodel Inframodel v. 1.2 Inframodel-ylläpito, RYM PRE -hankkeen AP2: Rajapinnat ja standardit -työryhmän puitteissa (valmisteilla) sovellusohje, joka perustuu LandXML organisaation julkaisemaan LandXML v1.2 -tiedonsiirtostandardiin. Sovellusohje kuvaa osakokonaisuuksittain maarakentamisen tiedonsiirrossa käytettävän inframodel tiedonsiirron tarkemman sisällön ja sen esitystavan. InfraTM-ohjelma: -- RYM PRE/ Infra FINBIM -hankkeen AP2: Rajapinnat ja standardit -työryhmä (valmisteilla) Yhteistoiminta RYM PRE / Infra FINBIM AP2 -työryhmän kanssa. 2.3 buildingsmart - Pohjoismainen infralaajennushanke -- IFC (Industry Foundation Classes) buildingsmart Nordic Chapter Vireillä oleva yhteispohjoismainen buildingsmart-yhteisön piirissä työ mahdollisesti laajentaa IFC-määrittelyt myös infrarakenteisiin. Tomi Henttinen, buildingsmart Finland Chairman Valmisteluvaiheessa buildingsmart Finland (RTS EPT 22 BuildingSMART Finland -päätoimikunta) Osallistuu työryhmään (K. Serén)

5 InfraTM t 5 3. Paikkatieto 3.1 ISO/TC211: Geographic information/geomatics ISO sarja (Geographic information) International Organization for Standardization ISO, Technical Committee TC211: Geographic information/geomatics Paikkatiedon ja sen käsittelyn ja hallinnan standardit kattaen paikkatiedon infrastruktuurin, tietomallit, hallintamenetelmät, palvelut ja koodauksen. Ms. Bjørnhild Sæterøy, Standards Norway (sihteeri), ISO/TC211 kokous, Canberra, Australia, SFS Seurantaryhmä SR304: Juha Vartiainen (sihteeri, SFS), Reino Ruotsalainen (edustaja, Maanmittauslaitos) Osallistuu seurantaryhmän SR304 työhön (K. Serén) 3.2 CEN TC278: Geographic information CEN/ISO sarja (Geographic information) The European Committee for Standardization, CEN, Technical Committee TC278: Geographic information Euroopan tason paikkatiedon standardointitaho, jonka työalue on vastaava kuin ISO TC211:n. Käytännössä CEN TC 278 lähinnä hyväksyy ISO:n sarjan paikkatietostandardit Eurooppalaiseen käyttöön. Martin Ford, Bsi, UK (sihteeri), Viimeisin kokous: Malta, SFS Seurantaryhmä SR304: Juha Vartiainen (sihteeri, SFS), Reino Ruotsalainen (edustaja, Maanmittauslaitos) Osallistuu seurantaryhmän SR304 työhön (K. Serén)

6 InfraTM t OGC: Open Geospatial Consortium OGC(R) Standards, OGC Abstract Specifications, OGC Reference Model (ORM), Best Practices Documents, Discussion Papers, White Papers Open Geospatial Consortium, OGC. The Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) on voittoa tuottamaton kansainvälinen vapaaehtoisvoimin toimiva kansainvälinen yhteenliittymä, jonka aihepiirinä on paikkatietopalveluihin liittyvät alan de-facto standardit. Monet OGC:n täkeimmät standardit on otettu pohjaksi ISO/TC211:n tuottamiin ISO sarjan standardeihin. Barbara Sherman (jäsenyysasiat), Carl Reed (tekniset määrittelyt, ohjelmat, jne.), OGC TC/PC Meetings, Sydney, Australia, Geodeettinen laitos, Ilmatieten laitos ja Maanmittauslaitos ovat jäseniä. SFS Seurantaryhmä SR304: Juha Vartiainen (sihteeri, SFS) Osallistuu seurantaryhmän SR304 työhön (K. Serén) 3.4 INSPIRE-direktiivi Inspire-toimeenpanomäärittelyt IR, Palvelumäärittelyt, Tietotuotemäärittely Euroopan Unioni, Inspire-direktiivi EU:n lainsäädäntö julkishallinnon paikkatietojen hallinnasta ja julkishallinnon paikkatietopalvelujen toteutuksesta. Tekninen koordinaattoritaho: Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Land Management Unit, ESDI Action Viimeisin tapahtuma: INSPIRE Conference Kraków, Puola, Maanmittauslaitos SFS seurantaryhmän SR304 kautta.

7 InfraTM t JHS Suositukset Kehityshankkeita JHS-suositukset Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA, JHS-jaosto Suomen julkisen hallinnon paikkatietoihin liittyvä ohjeistus suositusmuodossa. Katso: Liite 2. Paikkatietoalan keskeinen lainsäädäntö ja standardit sekä JHS-suositukset Pekka Niemi, valtiovarainministeriö (JHS-jaoston sihteeri), katso: SFS seurantaryhmän SR304 kautta. KuntaGML: JHS xxx Kunnan Paikkatietopalvelurajapinta, JHS xxx Kantakartan mallinnus ja tiedonsiirto, JHS xxx Asemakaavan mallinnus ja tiedonsiirto 4. Liittyvät rakenteet 4.1 buildingsmart IFC Kehityshankkeita IFC (Industry Foundation Classes), viimeisin versio IFC2x4 Release Candidate 2 julkaistu Kansainvälinen buildingsmart-konsortio (International Alliance for Interoperability) Talonrakennusalan tiedonsiirron sisällön ja formaattien standardi, joka kattaa arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelun sekä tuotannonohjauksen tietotarpeet (aikataulu-, kustannus- ja määrälaskenta). Viimeisin version sisältää työmaan ja tontin paikkatietoihin liittyvät tietorakenteet sekä paikkatieto- ja rakennuksen suunnittelutietojen väliseen muunnokseen tarvittavat tietorakenteet. (yleistiedot), (tekninen spesifikaatio ja kehityshankkeet) Viimeisin tapahtuma: buildingsmart Summit Week, Denmark, Suomi / Helsinki : o Seminaari ja IFD workshop, o BuildingSMART Nordic Boardin kokous. buildingsmart Finland (RTS EPT 22 BuildingSMART Finland -päätoimikunta) Seuranta Käynnissä olevat laajennushankkeet: buildingsmart infralaajennushanke valmisteilla (kts. kohta 2.3) buildingsmart siltalaajennushanke käynnissä (ei toimintaa tällä hetkellä)

8 InfraTM t buildingsmart Siltalaajennus Kehityshankkeita IFC (Industry Foundation Classes) buildingsmart CI-2 Bridge -laajennushanke IFC-spesifikaation laajennus kattamaan myös siltarakenteet. Hankeryhmä on julkaissut tietovaatimusdokumentin: IFC-BRIDGE V2 Data Model. Edition R8 November Integrointi IFC-malliin on tekemättä. Tekninen koordinaattori: Eric Lebegue, CSTB, Ei toimintaa tällä hetkellä buildingsmart Finland (RTS EPT 22 BuildingSMART Finland -päätoimikunta) Yhteydenotto 5. Tiedonsiirron käytäntöjen ja ohjeistuksen määrittely 5.1 buildingsmart IDM Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods buildingsmart Norway Information Delivery Manual on standardoitu menetelmä tiedonsiirron käyttötapausten kuvaamiseen. Se sisältää sekä kohdeprosessin kuvaamisen että tietotarpeiden määrittelyn. buildingsmart Norway ks. kohta 5.2 Kehityshankkeita/status -- buildingsmart Finland (RTS EPT 22 BuildingSMART Finland -päätoimikunta) buildingsmart-yhteisön IDM-standardointityö on loppunut, ja se jatkuu kansainvälisen standardointiorganisaation ISO:n puitteissa, katso kohta 5.2.

9 InfraTM t ISO TC 59/SC 13 Organization of information about construction works IDM Kehityshankkeita ISO Building information modelling Information delivery manual ISO TC 59/SC13: International Organization for Standardization ISO, Technical Committee TC59, Sub-committee SC13: Organization of information about construction works Information Delivery Manual on standardoitu menetelmä tiedonsiirron käyttötapausten kuvaamiseen. Se sisältää sekä kohdeprosessin kuvaamisen että tietotarpeiden määrittelyn. Standardi perustuu buildingsmart-yhteisön piirissä tehtyyn IDM työhön, katso kohta 5.1. Ensimmäinen osa julkaistu: ISO :2010 Building information modelling Information delivery manual Part 1: Methodology and format Standards Norway SN Sihteeri: Eilif Hjelseth, Pj.: Kjell Ivar Bakkmoen (Norway) 2011 loppuun asti TC59/SC13 Kokous, , Pretoria (South Africa) Pekka Vuorinen, RTT, Standardiselvitys tehty Työn alla: ISO/NP : Building information modelling Information delivery manual -- Part 2: Management communication (hyväksytty uudeksi työaiheeksi ).

10 InfraTM t 10 Liite 1. Infra-alan standardien karkea tietosisältökartta Lähtötiedot Kohteet, rakenteet OGC, ISO19100-sarja perusmenetelmät ja formaatit infra-rakenteet väylät LandXML verkostot luettelotiedot metatiedot KuntaGML, JHS Inframodel väyläsuunnittelu otsikkotiedot, perusaineisto karttapohjat asemakaavat tie- ja katusuunnittelu ratasuunnittelu vesiväyläsuunnittelu aluemaiset rakenteet vesihuolto pohjatutkimustieto IFC / siltalaajennus silta-rakenteet talonrakennus Infra-formaatti tilat määrät rakenteet aikataulut LVIS kustannukset buildingsmart / IFC Liittyvät rakenteet

11 InfraTM t 11 Liite 2. Paikkatietoalan keskeinen lainsäädäntö ja standardit sekä JHS-suositukset Lähde: Paikkatietoalan JHS-työn tulevaisuus. JUHTA Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, JHS-paikkatietoryhmä,

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Versio: 2.0 / 28.2.2013 Julkaistu: 29.9.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Versio: 2015-05-27 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituks rakne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 3 4 Termit ja lyhteet...

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006

MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006 MATKAKERTOMUS ISO/IEC JTC1 SC7 PLENARY KOKOUKSESTA 2006 Kokous: Aika: 14 19.5.2006 Paikka: Osanottajat: Työryhmät: Jakelu: 17. ISO/IEC JTC1 SC7 Plenary (Software and Systems Engineering) Thaimaa, Bangkok,

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy

Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Tietomalli, tuotemalli - Mitä ne ovat, mihin niitä tarvitaan, mitä ne mahdollistavat Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Omistus: Työntekijät 51 % Vianova Systems AS 35

Lisätiedot

Alatyöryhmän raportti

Alatyöryhmän raportti Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli 4/2005 Next Generation Networks (NGN) -standardointi Alatyöryhmän raportti Next Generation Networks (NGN) -standardointi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimallit

Kokonaisarkkitehtuurimallit Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin tutkimusprojekti FEAR-projekti 3/2007 Tutkimukset ja selvitykset Kokonaisarkkitehtuurimallit Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finl Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen V. 0.6 Työpajojen 2013 2014 mukaiset päivitykset Kalle Serén, Eurostep Oy, 1.8.2014 Taustaa Yhteisen määritellyn sanaston

Lisätiedot

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013 Keskeiset työkohteet ja tulokset Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Pekka Forselius, Senior Advisor FiSMA Timo Käkölä. JyY Markku Tukiainen,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA Kansainvälinen ISO 14000 -standardisarja 2014 www.sfs.fi Osallistu ja vaikuta standardisointiin Standardisoinnin palveluorganisaationa maassamme toimii Suomen Standardisoimisliitto

Lisätiedot

Tavarakuljetusten seuranta TASKU

Tavarakuljetusten seuranta TASKU ESPOO 2002 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 4059/02 Tavarakuljetusten seuranta TASKU Jani Granqvist, VTT/RTE Antti Permala, VTT/RTE Johan Scholliers, VTT/TUO Harri Rauhamäki, TTKK/LIKU Juha Laakso, SCC Viatek Mika

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot