Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke"

Transkriptio

1 HANKE-ESITTELY Toukokuu 2006 Harmonisoidun KuntaGML:n toteuttaminen kuntien tietojärjestelmiin - Kuntien Paikkatietopalvelun rajapintahanke Pasi Lappalainen, Suunnittelukeskus Oy

2 HALLITUS FCG Finnish Consulting Group Ltd KONSERNIN EMOYHTIÖ konsernin johto konsernin tukipalvelut OMISTAJAT Suomen Kuntaliitto ry 55 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Valtiovarainministeriö 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Nordea Capital 4 % Sairaanhoitopiirit 3 % Muut 3 % Efeko Oy koulutus kehittäminen konsultointi Helsinki Consulting Group Oy Ltd. kansainvälinen kehityskonsultointi Suunnittelukeskus Oy tekninen konsultointi kotimaa/ulkomaat KOTI- JA ULKOMAISET TYTÄRYHTIÖT

3 Rakenteellinen tavoitetila TAVOITE ON ASETETTU VUONNA tarveselvitys laadittiin vuonna 2002 valtiovarainministeriön rahoituksella Valtion keskushallinto ja alueelliset viranomaiset UKTJ VTJ STJ DIGI ROAD Yksityinen sektori Lisäarvopalvelut Tiedonsiirron standardoitu rajapinta (ISO, OGC, JHS) Maastotiedot Kiinteistörekisterin tiedot Osoitetiedot Johtotiedot Rakennustiedot Maankäytön suunnittelutiedot Kuntien rekisterit ja tietokannat Kuntien tietohallinto & Suunnittelu & Hallinto & Päätöksenteko & Rakentaminen & Palvelut

4 Lähtötilanne Kunnan tuottamien paikkatietoja tarvitaan sekä muun julkishallinnon että yrityssektorin toiminnassa. Keskeinen este kuntien tuottamien paikkatietojenlaajamittaiselle ja tehokkaalle hyväksikäytölle on eri kuntien tietojen sisällöllinen ja tekninen yhteensopimattomuus. Kuntien paikkatietojen käytön laajentaminen edellyttää standardimuotoisten tietopalvelurajapintojen toiminnallisuuden toteuttamista kuntien käytössä oleviin paikkatietojärjestelmiin. Tietopalvelurajapintojen toteuttaminen kuntien operatiivisiin paikkatietojärjestelmiin edellyttää, että tarvittavat tietojen määrittelyä ja mallintamista sekä tietopalvelua koskevat standardit ovat käytettävissä.

5 Lähtötilanne Standardien valmistelutilanne on seuraava: Kunnan kaavan pohjakartta- ja asemakaavatietojen mallinnuksen, luokittelun ja tiedonsiirron JHSsuositusluonnokset valmistuvat keväällä Paikkatietopalveluja koskeva JHS-suositusluonnos valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä Tekniset edellytykset kuntien tietopalvelurajapintojen toteuttamishankkeen käynnistämiselle ovat olemassa vuoden 2006 aikana.

6 Tavoite Lisätä kuntien tuottamien kartta- ja kaavatietojen hyötykäyttöä yhteiskunnassa Säästää kuntien tiedon toimittamisen kustannuksia Lisätä tietojen kaupallisesta käytöstä saatavia tuloja Ottaa kunnissa käyttöön standardimuotoiset paikkatietopalvelurajapinnat ja tietopalvelut mahdollisimman pian ( tässä vaiheessa vektorimuotoinen data ja valmiit rasterikuvat) Lisää uutta liiketoimintaa alalla toimiviin yrityksiin Parantaa valtakunnallisten tietovarantojen ylläpitoa ja ajantasaistamista

7 SUUN N ITTELUKESKUS OY

8 Toiminnallisuustavoite Kunta voi tarjota tietopalvelua sekä asiakkaan tietojärjestelmälle että henkilöasiakkaalle Hankkeessa toteutettava tietopalvelurajapinnan toiminnallisuus Tietopalvelun käyttöoikeuksien ja muu käyttötapahtuman hallinta Hakusanomien käsittely Haettavien kohteiden valinta kohdeluettelon, kohteen yksilöinnin tai aluerajauksen perusteella Vastaustiedostojen ja paluusanomien tuottaminen Laatutiedon toimittaminen hakupalvelun käyttöön Liityntäpinta ulkopuolisiin metatietopalveluihin ja e- kaupankäyntipalveluihin

9 Organisointi Hanke toteutetaan kuntien, Kuntaliitto-konsernin, kuntien järjestelmätoimittajien sekä mahdollisten muiden rahoittajien yhteishankkeena Hakijakonsortio Päähakija: Suunnittelukeskus Oy Muut: Air-ix Ympäristö Oy Basepoint Kajaani Oy Bentley Systems Finland Oy Centroid Sito Oy Tekla Oyj Vianova Systems Finland Oy WM-data Oy

10 Vaiheistus ja vastuut

11 Tulevat vaiheet Hankeen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on Tavoitteena on, että rahoitus jakaantuu seuraavasti Tekes 50% Kunnat 50% Kuntien osallistumispäätöksiä odotetaan mennessä Hankehakemus Tekesiin mennessä Tekesin päätökset kesän 2006 aikana Hankkeen toteutusaikataulu 9/2006 9/2008

12 Yhteystiedot Suunnittelukeskus Oy tai Aluetoimiston päällikkö Pasi Lappalainen, projektipäällikkö Suunnittelukeskus Oy, Puutarhakatu 45 B, TURKU puh , Suomen Kuntaliitto ry (www.kunnat.net) Maankäyttöinsinööri Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto ry, PL 200 (Toinen linja 14), HELSINKI puh ,

13