RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO"

Transkriptio

1 RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO TOMI%HENTTINEN Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland,%puheenjohtaja

2 ABOUT ME TOMI HENTTINEN M.Sc. (Archit.) SAFA buildingsmart Finland, Chair Gravicon Oy, Founder, Director R&D

3 BIM Solutions for PROJECT MANAGEMENT BIM$Coordination Specifications,and,Management,for,BIM,projects 60+,BIM,projects with,ifc,since 2004 Modeling$Services Modeling,of,the,Existing,buildings,,energy,simulation,models,, maintenance,models BIM$Support$Services Browser-based Project Control and Requirement Management Requirements Room,program,and,requirements Area,based,cost,estimations Supervision Project,goals,and,task,based,guidance BIM$Maintenance Service,of,BIM,in,the,life,cycle.

4 Gravicon BIM Consulting at the moment 6 BIM Coordinators About ongoing 20 projects Total project area about m2 Estimated project costs in total

5 buildingsmart An international organization that develops open BIM standards and processes and supports the use of BIM. Common BIM formats! IFC, common BIM format for model exchange! Data Dictionary definitions, a BIM enabled naming convention for building parts and detailed attributes! LandXML, BIM standards for Infrastructures Process and workflow development! IDM, Information Delivery Manual (process description)! MVD, Model View Definition (technical description)! BCF, Building Collaboration Format International.Council Executive.Committee Administration Technical.Groups User.Groups Chapters Nordic SWE FIN DAN EST

6 buildingsmart Finland Membership.Development Organization.2015 Goal:.Material.and. Product.industry 250 Budget Administration Projects User. Groups.(Infra,. City. Planning.etc,) 180 Staff 2.partWtime. administration External. consultants.in.projects ,.New.Chair. (Tomi. Henttinen) 30 COBIM Active.User.Groups Clients,.Infra,. City.Planning,.MEP, Education Mission buildingsmart Finland.is the.home.of.bim. in.finland Past.development 2009W2010: Spreading.around.the.knowledge.on.BIM 2011W2013: Development.and.Marketing.of.COBIM 2014 Local.Infrastructure. and.city.planning.groups join.bsf 2015 Common.BIM. Requirements. for.infra. Structures Future.Goals 2015: Infra& Model Guidelines.for.Infrastructure 2016: Products. and.materials. industry.bim. under. bsf umbrella 2017: Full.time.staff 2018: Public/Common. funding.for.bsf Tomi.Henttinen. 2015W06W24

7 buildingsmart Finland Organization buildingsmart International buildingsmart Nordic CEN$TC$442 RIL$TM TALO ICIS buildingsmart. Finland Chair Board Secret. Infra.Structure User. Group City.Planning. User. Group Client User. Group MEP User. Group Education User. Group Members

8 TOMI HENTTINEN M.Sc. (Archit.) SAFA buildingsmart Finland, Chair Gravicon Oy, Founder, Director R&D

9 RAKENNETUN(OMAISUUDEN( DIGITALISAATIO TOMI%HENTTINEN Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland,%puheenjohtaja

10 RAKENNETUN(YMPÄRISTÖN(OSUUS Kansantuotteesta Kansallisvarallisuudesta 20(% 74(% 7½ 2007 RAKENNUSTEN(JA(LIIKENNEVERKON(KUNTO (ROTI(2015) ½

11 RAKENTAMINEN(JA(RAKENTAMISEN( TIEDONHALLINTA(ON(TEHOTONTA HUONO(TIEDONHALLINTA(AIHEUTTAA( LAATUONGELMIA RAKENNETUN(YMPÄRISTÖN TIETOROMAISUUTTA(EI(PYSTYTÄ(HYÖDYNTÄMÄÄN

12 KOKONAISTUOTTAVUUS(TOIMIALOITTAIN Lähde:% Tilastokeskus,% Tuottavuustutkimukset% 2014 Tuottavuus on kasvanut erityisesti toimialoilla jotka ovat pystyneet hyödyntämään uusia teknologioita Toimialat yhteensä Informaatio ja viestintä Tehdasteollisuus Puuteollisuus Paperiteollisuus Rakennusaineteollisuus Rakentaminen Kiinteistöalan toiminta Lin. (Toimialat yhteensä)

13 TYÖN(TUOTTAVUUDEN(PARANTAMINEN Koska(työn(tuottavuuden(kasvu(syntyy(teknologian(kehityksestä(ja(koska( tietor ja(viestintäteknologia(luo(uusia(tuotteita(ja(toimintatapoja(samalla( tavoin(nyt(kuin(höyryr ja(sähkövoima(aikanaan,( niin(talouskasvun(uudet( veturit(ovat(sellaisia(toimialoja,(jotka(käyttävät(paljon(tätä(uutta( teknologiaa. Informaation(hyödyntäminen(on(tuottavuuden(uusi(kasvulähde(samalla( tavoin(kuin(luonnon(raakaraineet(olivat(viime(vuosisadalla. Matti%Pohjola,%Helsingin%kauppakorkeakoulu%2007%J Työn%tuottavuuden%kehitys%ja%siihen%vaikuttavat%tekijät Standardointi( on(yksi(koulutukseen,(tutkimukseen(ja(innovaatioihin( liittyvä(tärkeä(osaralue,(joka(vaikuttaa(tuottavuuteen. Sinikka%HietaJWilkman,%SESKO%2010

14 JULKISEN(RAHOITUKSEN(MERKITYS(JA(STANDARDIT Julkinen(tutkimusR ja(kehitysrahoitus( lisää(suoraan(uusien(innovatiivisten( tuotteiden(myyntiä(2,7(prosentilla.(kun(otetaan(mukaan(myös(epäsuora( vaikutus((0,7(%),(on(julkisen(rahoituksen(kokonaisvaikutus(uusien( tuotteiden(myyntiin(3,3(prosenttia. Mohnen &%Garcia%2006%(Itävalta) Many authors point out(that nonrstandardisation is(one of(the(main( barriers of(implementation of(quality programmes in(construction. Karim,%Marosszeky,%&%Kumaraswamy,%2005;%Nesan&Holt,%1999

15 UNITED(KINGDOM BIM%= Building%Information Model Tietomalli,%digitaalinen%tapa%hallita% talorakennuksen%ja%infrarakenteiden suunnitteluj ja%elinkaaritietoa

16 GERMANY Reform Commission%by%Federal%Minister%of%Construction%(Peter%Ramsauer):% representation%from%government,%industry,%and%academia%seek%solutions%to%cost% and%schedule%overruns%in%large%projects Federal%Minister%of%Transport%and%Digital%Infrastructure%(Alexander%Dobrindt) sponsor%of%the%commission German%BIM%Task%Group%assembled%(as%part%of%Commission)%to: develop%a%bim%strategy%and%delivery%for%germany. mandate%bim%in%large%projects Bauen Digital starts(2015

17 FRANCE French%Ministry%of%Dwellings%and%Territories%announced a%plan%march% 2014%for%500,000%BIMJdeveloped%houses%built%by%2017 Former%Minister Cécile%Duflot launched the%plan Then%taken%over%by%Minister%Sylvia%Pinel Minister%Sylvia%Pinel has%now%appointed%bertrand%delcambreex% Chairman%of%CSTB%to%drive%BIM%policy%for%France BIM%in%use%by%major%contractors%and%consultants%for%many%years BIM%identified%as%crucial%to%major%schemes%such%as%Grand%Paris MINnD project%commenced%2014%to%develop%and%explore%open%bim% 20(M standards%use%on%infrastructure%projects%www.minnd.fr FUNDING( SECURED

18 RAKENNETUN(YMPÄRISTÖN(DIGITALISAATIO RAKENNUSSEKTORIN(LIIKETOIMINTAMALLEJA(ON( UUDISTETTAVA(AVOIMEEN(DATAAN(PERUSTUVILLA,( TIETOMALLIPOHJAISILLA TOTEUTUSR JA( YLLÄPITOMENETELMILLÄ KIINTEISTÖN(LIITTYVÄ(DIGITAALINEN(TIETO(TULEE(NÄHDÄ( OSANA(KIINTEISTÖN(ARVOA KIINTEISTÖOMAISUUDEN(ARVON(SÄILYMINEN ON(TAATTAVA(KEHITTÄMÄLLÄ(DIGITAALINEN(OMAISUUS VALTAKUNNALLISEKSI(VOIMAVARAKSI

19 TIEDONHALLINNAN(NYKYTILANNE TIETO TIEDOSTA Tiedon(hakemiseen( käytetään(paljon(aikaa(eikä( usein(edes(tiedetä,(onko( haettavaa(tietoa(olemassa. Koska(tietoa(ei(arvosteta,( sitä(hukataan(kiinteistön( koko(elinkaarella. TIEDON ARVOSTAMINEN TIEDON OSAAMINEN Tietoa(ei(osata(käyttää(mikä( johtaa(siihen,(että(iso(osa(siitä( jää(hyödyntämättä.

20 KOHTI(PAREMPAA(TIEDONHALLINTAA TIETO TIEDOSTA Kun(tieto(vakioitua(ja( se(on(avoimesti( saatavilla,(on(sitä(myös( helpompi(etsiä. Kun(tiedostetaan(tiedon( lisäarvo(rakennetulle( ympäristölle,(motivoi(se( myös(säilyttämään(sitä. AVOIN,(VAKIOITU( TIETO TIEDON OSAAMINEN TIEDON ARVOSTAMINEN Jotta(digitaalista(tietoa( opitaan(käyttämään,(tulee( siihen(luottaa.(luotettavuus( edellyttää(tiedolta(laatua.

21 TIEDON(HYÖDYNTÄMISEN(TUOTTAVUUSLOIKKA TIETO TIEDOSTA Tiedon(säilyminen(ja( kehittyminen(koko(elinkaaren( ajan(mahdollistaa(uusien( innovaatioiden(kehittämisen. Vakioitu(tieto( pohjautuu( kansainvälisiin(ja( kansallisiin( standardeihin. TIEDON ARVOSTAMINEN AVOIN,(VAKIOITU( TIETO TIEDON OSAAMINEN Avoimen(tiedon(ja( rekistereiden(käyttöönotto( on(mahdollista(vain,(jos( tieto(on(vakioitua.

22 TIEDON(HYÖDYNTÄMISEN(TUOTTAVUUSLOIKKA TIETO TIEDOSTA KÄYTTÖLIITTYMÄ AVOIN,(VAKIOITU( TIETO TIEDON OSAAMINEN TIEDON ARVOSTAMINEN

23 DIGITAALINEN(OMAISUUS Uudet%innovaatiot TULOSLASKELMA LIIKETOIMINTA DIGITALISAATIO ALUSTA Rekisterit Arkistot Sähköiset%luvat Vastaanotto TASE

24 NYKYTILANNE Rekisterit%ja% lähtötiedot Suunnittelu%ja% rakentaminen Käyttö%ja%ylläpito Näivettyvän%tiedon% varaan%ei%synny% liiketoimintaa%j kiinteistöalan% tuottavuus%laskee. Vain%murtoJosa% olemassa%olevasta% tiedosta%siirtyy% hankkeisiin%koska% sitä%ei%osata%hakea% tai%sitä%ei%löydetä. Hankkeissa%syntyy% paljon%tietoa%mutta% sitä%ei%osata%hyödyntää% koska%sen%muoto%on% epämääräinen%tai%se% on%epäluotettavaa. Hankkeen%loppuvaiheessa%ei%olla% kiinnostuneita%tiedosta%koska%fyysinen% toteutus%on%jo%valmis.%vain%murtojosa% syntyneestä%tiedosta%siirtyy%elinkaarelle. Ylläpito%toimii%nykyisin%lähes% paperipohjaisella%toimintamallilla%eikä%osaa% edes%vaatia%tietoa%digitaalisessa%muodossa.

25 TUOTTAVUUSLOIKAT Rekisterit%ja% lähtötiedot Suunnittelu%ja% rakentaminen Käyttö%ja%ylläpito DIGITALISAATIOSTRATEGIA 5% TIETO%TIEDOSTA Lähtötietoja%voidaan% hyödyntää%paremmin.% Vakioitu%tieto%siirtyy% myös%hankkeisiin. 10% TIEDON%OSAAMINEN Hankkeissa%osataan% hyödyntää%paremmin%sekä% lähtötietoja%että%uutta% tietoa. UUDET%LIIKETOIMINTAJ MAHDOLLISUUDET Tiedon%säilytys Tietoinnovaatiot Asioiden%internet Kansainvälistyminen 15% TIEDON%ARVOSTAMINEN Siirretään%hankkeissa%syntyvä%tieto%ylläpidon% perustaksi%kiinteistön%elinkaarelle%ja% synnytetään%kokonaan%uutta%tietoon% perustuvaa%liiketoimintaa.

26 DIGITALISAATIOKEHITYKSEN(OSARALUEET TYÖTAVAT SISÄLTÖ BIM TIEDON' VASTAANOTTO,' JAKAMINEN,' SÄILYTYS PROSESSIT

27 ROdigi(väylä ROdigi%väylässä% oleva%tieto%on% avointa%ja%vakioitua. Hakukone BIM KuluttajaJ sovellukset Tietoa% hakevat% ja% hyödyntävät% sovellukset% käyttävät% ROdigi%väylää% tiedon% hakemiseen. index ROdigi(väylä ROdigi%väylä% indeksoi%siihen% liitetyn%tiedon,% jolloin%tiedonhaku% on%tehokasta Lähdejärjestelmät Olemassa% olevat% tietokannat%liitetään% ROdigi%väylään% kääntäjän% avulla,%joka% harmonisoi% tietorakenteet.

28 KEHITYSKUSTANNUKSET(JA(HYÖDYT Hollannin%mallin%mukainen%esimerkki: Tietomallintamisen(ja(tiedonhallinnan(kehitys(4(miljoonaa( /vuosi Suomen(rakennetun(ympäristön(kokonaistuotanto(n.(30(miljardia( /vuosi Laskennallinen(tuottavuuden(nousu(3,3%( n.(1(miljardi( /vuosi Realistinen(hyötypotentiaali(10%( n.(3(miljardia( /vuosi IsoRBritannian(mallin(mukainen(hyötypotentiaali(33% n.(10(miljardia( /vuosi

29 KEHITTÄMISEN(TAVOITTEET Parannetaan(rakentamisen(laatua Parannetaan(rakentamisen(tuottavuutta Nostetaan(rakennetun(ympäristön(arvoa

30 buildingsmart Finland BuildingSMART Finland(on(Rakennustietosäätiön(alaisuudessa(toimiva( puolueeton,(suomalaisten(kiinteistör ja(infraralan omistajien(ja( palveluntuottajien(muodostama(yhteistyöfoorumi. Mukana(toiminnassa(ovat(omistajien(lisäksi(laajasti(suunnittelijat,( urakoitsijat,( ohjelmistotalot,( yliopistot(ja(oppilaitokset(sekä(muut( rakennusalan( yritykset. Toiminnan(tavoitteena(on(tietoR ja(kaupunkimallinnuksen(edistäminen( Suomessa.(

31 buildingsmart Finland(organisaatio Kansainvälinen% vaikuttaminen buildingsmartinternational Toimijoita%kaikilta% rakennetun%ympäristön% sektoreilta% bs Nordic Pohjoismainen% yhteistyö Johtoryhmä PJ Koord. buildingsmart Finland,%yli%100%yritystä%ja%organisaatiota bsf bsf bsf bsf bsf bsf Infra Kaupunki Tilaajat Talotekniikka Ark&%Rak Koulutus

32

Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot

Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Doc Id 4E1EB2151738 Versio 0.2 Luokitus T - Technical reports Pvm 2010-11-08 Status Luonnos InfraTM Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t)

Lisätiedot

InfraBIM-sanasto. Dokumentin lisätiedot

InfraBIM-sanasto. Dokumentin lisätiedot Doc Id 42625EB1C630 Versio 0.7 Luokitus T - Technical reports Pvm 2014-08-01 Status Luonnos InfraBIM-sanasto Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t) Dokumentin omistaja Julkisuus InfraTM/InfraFINBIM

Lisätiedot

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus IBM Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus Liiketoiminnan IT-riskien hallinta ja IT riskienhallinnan tukena IBM Corporation 29.1.2009 Copyright IBM Corporation 2009 AGENDA 14:00 Seminaarin aloitus,

Lisätiedot

Perinteisestä taloushallinnosta sähköiseen

Perinteisestä taloushallinnosta sähköiseen Perinteisestä taloushallinnosta sähköiseen Urpo Salo, KHT Tietotili Consulting Oy On siinä kiipeämistä. Christallo, Dolomiitit, Italia Tietotili: tili talouden hallinnan palveluita l 26 vuotta Tietotilin

Lisätiedot

Uusia liikennedatan avauksia ITS Factory Avoin liikennedata 9.4.2013

Uusia liikennedatan avauksia ITS Factory Avoin liikennedata 9.4.2013 Uusia liikennen avauksia ITS Factory Avoin liikenne 9.4.2013 Tero Piirainen Tampereen Yliopisto / Älyliikenteen liiketoiminnan kehitys http://itsfactory.fi/ ITS Factory älykkään liikenteen kehitysalusta

Lisätiedot

Arto Saari, Curriculum vitae, 18.9.2015. 1(42)

Arto Saari, Curriculum vitae, 18.9.2015. 1(42) Arto Saari, Curriculum vitae, 18.9.2015. 1(42) Curriculum vitae 18.9.2015 Arto Saari, D.Sc (Tech), Full Professor of Construction management, Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering

Lisätiedot

Making use of BIM in energy management

Making use of BIM in energy management BuildingEQ-Symposium in Berlin, October 1, 2009 Making use of BIM in energy management Tuomas Laine Olof Granlund Oy www.buildingeq.net Content BIM based tools for energy performance analysis and thermal

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

Build on information VERA seminaari 13.3 2003 Tocoman Group Ltd. Toim.joht Esko Enkovaara

Build on information VERA seminaari 13.3 2003 Tocoman Group Ltd. Toim.joht Esko Enkovaara Build on information VERA seminaari 13.3 2003 Tocoman Group Ltd. Toim.joht Esko Enkovaara Esityksen sisältö: Tuotemallien hyödyntäminen määrä ja kustannustietopalveluissa. 1.Tocoman tänään 2.Tocomanin

Lisätiedot

Teollisuusautomaatiota ja tietoturvaa sivuavia ohjelmia ja hankkeita. 24. marraskuuta 2005, Senior Research Scientist Pasi Ahonen, VTT

Teollisuusautomaatiota ja tietoturvaa sivuavia ohjelmia ja hankkeita. 24. marraskuuta 2005, Senior Research Scientist Pasi Ahonen, VTT Teollisuusautomaatiota ja tietoturvaa sivuavia ohjelmia ja hankkeita 24. marraskuuta 2005, Senior Research Scientist Pasi Ahonen, VTT Sisältö Kansallinen innovaatiojärjestelmä (VTT:n asema) Yleistä taustaa

Lisätiedot

Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem

Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem August 28 th 2013 Jukka Lintusaari Executive in Residence University of Tampere TAUCHI Research Center Smart Traffic Business Development Chief Operating

Lisätiedot

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE

PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE TIETO- INTENSIIVINEN PALVELU- TOIMINTA Professori Marjatta Maula Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan laitos (1) Avaus. Prof. Marjatta Maula Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan

Lisätiedot

Educational workshop of the future. 21.11.2013 Anssi Suhonen

Educational workshop of the future. 21.11.2013 Anssi Suhonen Educational workshop of the future 21.11.2013 Anssi Suhonen shift happens 2013 Presentation contents 1. Present state of the Technology industries in Finland 2. Factors affecting competitiveness 3. Educational

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen RETURN ON GIVING Best mindset and practices for co-designing Book 2: Co-designing in the field Fuad-Luke Salokannel Keinänen First edition produced and published by LADEC, Lahti, Finland, June 2015 Authors:

Lisätiedot

Finnish BIM Survey 2013. Christer Finne, R&D Director, RTS Merja Hakkarainen, Research Assistant, RTS Adrian Malleson, Head of Research, NBS

Finnish BIM Survey 2013. Christer Finne, R&D Director, RTS Merja Hakkarainen, Research Assistant, RTS Adrian Malleson, Head of Research, NBS Christer Finne, R&D Director, RTS Merja Hakkarainen, Research Assistant, RTS Adrian Malleson, Head of Research, NBS During the April 2013 NBS and The Building Information Foundation RTS worked together

Lisätiedot

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015

Collaborate for Success. Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä kilpailukykyä FUAS-liittoumastrategia 2011 2015 Collaborate for Success Yhteistyöllä

Lisätiedot

Innovaatiojohtamisesta kilpailukykyä bioalalle

Innovaatiojohtamisesta kilpailukykyä bioalalle Innovaatiojohtamisesta kilpailukykyä bioalalle 11.1.2011, Espoo, Dipoli Suomen Life Science-alan innovaatiotoiminta tänään entä huomenna? Pekka Berg, Tutkimusjohtaja Jussi Pihlajamaa, Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

What s happening at regional level?

What s happening at regional level? What s happening at regional level? Norwegian Health Network, visit to Kela Finland Karri Vainio, Senior Adviser Association. Of Local And Regional Authorities / Dep. of Social Welfare and Health Care

Lisätiedot

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Teollisten tietosisältöjen hallintaan liittyviä hankkeita. Tommi Karhela

Teollisten tietosisältöjen hallintaan liittyviä hankkeita. Tommi Karhela Teollisten tietosisältöjen hallintaan liittyviä hankkeita Tommi Karhela Käynnissä olevia hankkeita Nose Nomadic Use of a Plant Model PhaseField Industrial Application of PhaseField Modelling Aukoton Automaatiosovelluksen

Lisätiedot

Salainen hakemussivu 1. Katuosoite Tammasaarenkatu 3. Postitoimipaikka TKK. Postitoimipaikka TKK. Oppiarvo TkT. Puhelinnumero +358-9-85012301

Salainen hakemussivu 1. Katuosoite Tammasaarenkatu 3. Postitoimipaikka TKK. Postitoimipaikka TKK. Oppiarvo TkT. Puhelinnumero +358-9-85012301 Salainen hakemussivu 1 Julkisen tutkimuksen rahoitushakemus Minkä tyyppisestä hakemustiedoista on kyse? Uusi_hakemus in diaarinumero Asiakirjan ID-numero 1 Hakijan perustiedot Organisaatio Hakijaorganisaation

Lisätiedot

Yritysarkkitehtuuri. Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio. Copyright 2004 TietoEnator Corporation

Yritysarkkitehtuuri. Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio. Copyright 2004 TietoEnator Corporation Yritysarkkitehtuuri Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio Tavoitteet esityksekselle Tämä esitys pohjautuu enemmän käytännön kokemukseen ja yritysarkkitehtuurimallien soveltamiseen kuin ko. mallien esittelyyn

Lisätiedot

Sisältö Contents Sivu/Page

Sisältö Contents Sivu/Page 2 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus 2000... 4 Review by the Managing Director 2000... 5 OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking...

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002

OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 1 OpusCapita vuosikertomus 2002 OpusCapita Annual Report 2002 2 3 Sisältö Sivu Toimitusjohtajan katsaus... 4 OpusCapita konkretisoi EU-alueen hyötyjä... 6 Opus Capita Oyj:n hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset

SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013. Keskeiset työkohteet ja tulokset SC7 WG 4, 6, 7, 10, 20 ja 25, SWG5 kokoukset, marraskuu 2013 Keskeiset työkohteet ja tulokset Risto Nevalainen, Senior Advisor FiSMA Pekka Forselius, Senior Advisor FiSMA Timo Käkölä. JyY Markku Tukiainen,

Lisätiedot

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting

Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Nina Haapanen Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilastotyöryhmän loppuraportti Final report of the working group on health expenditure and financing accounting Aiheita 11/2003 ISBN 951-33-1334-4 ISSN

Lisätiedot