BUILDINGSMART FINLAND INFRAN TOIMIALARYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BUILDINGSMART FINLAND INFRAN TOIMIALARYHMÄ"

Transkriptio

1 BUILDINGSMART INFRAN TOIMIALARYHMÄ Juha Liukas buildingsmart Finland, Infra-toimialaryhmän pj.

2 Sisältö Tausta ja tarkoitus Organisaatio Strategia visio 2025 Käytännön työ (ryhmät, kehityshankkeet) Tästä eteenpäin Toivomuksia kuntasektorille

3 InfraFINBIM:stä ja InfraTM:stä buildingsmartiin

4 Infran tietomallinnus tiedonhallinta Tavoite Kertaalleen suunniteltu tai 30 mallinnettu tieto % siirtyy hankkeen elinkaaren aikana vaiheesta toiseen ilman, että sitä katoaa tai että sitä täytyy muokata järjestelmään sopivaan muotoon, Tiina Perttula, Liikennevirasto

5 Toimintaympäristöt Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja ylläpito Liiketoimintamahdollisuudet

6 Mitkä ovat vaikutukset? Suunnittelu Rakentaminen Käyttö ja ylläpito Liiketoimintamahdollisuudet TIETOMALLIT Vaikutukset INFORMAATIO

7 Mitkä ovat mahdollisuudet? PROSESSIT TYÖTAVAT SISÄLTÖ Tiedon oikea-aikaisuus Parempi laatu joka osa-alueella Nopeampi läpimeno Vähemmän hukkaa Vähemmän virheitä Tehokkaampi työskentely Tietojenkäsittelyn automatisointi Tarkoituksenmukaiset lähtötiedot Tiedonkäytön uudet mahdollisuudet Kilpailukyky Innovaatiot Tiedon säilytys Asioiden internet Kansainvälistyminen

8 buildingsmart Finland organisaatio Kansainvälinen vaikuttaminen buildingsmart International Toimijoita kaikilta rakennetun ympäristön sektoreilta bs Nordic Pohjoismainen yhteistyö Johtoryhmä PJ Koord. buildingsmart Finland, yli 100 yritystä ja organisaatiota bsf bsf bsf bsf bsf bsf Infra Kaupunki Tilaajat TaTe Ark & Rak Koulutus

9 buildingsmart Finland Infra Rakennustieto-säätiö bsf bsf Infra Johtoryhmä Standardointi Ohjeet Viestintä Koulutus Kehitys Ohjausryhmä Hanke Vastuuhenkilöt:: Standardointi Juha Hyvärinen Ohjeet Harri Mäkelä Viestintä ja koulutus Kimmo Laatunen Kehitys Tiina Perttula

10 Tilannekatsaus - toimialaryhmä - Toimialaryhmä - Oma työ toiminnan tukena: osallistuminen työryhmiin, kommentointi, viestintä, kehitysehdotukset, asiantuntijatehtävät - Kehityshankkeet projekteina (suunnitelma, aikataulu, resurssit) - n. 50 organisaatiota, henkilöä - Johtoryhmä - Toiminnan johtaminen ja suunnittelu - Hankkeiden käynnistäminen sekä sisällön ja lopputulosten hyväksyminen - Ohjausryhmä - Rahoittajaryhmä - Tilaajat ja järjestöt (Liikennevirasto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Lahti, Turku, Infra ry, SKOL ry, Koneyrittäjien liitto ry) - Vastaavat hankkeiden ja julkaistavien ohjeiden hyväksynnästä Liikennevirasto Espoon kaupunki, Tekninen keskus Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto Lahden tekninen ja ympäristö-toimiala Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Vantaan kaupunki, Kuntatekniikan keskus Infra ry Koneyrittäjien liitto ry RTS Talonrakennusteollisuus ry Teknologiateollisuus Aalto-yliopisto Oulun yliopisto VTT A-insinöörit Oy Bentley BimOne Finland Oy Cad-Q Destia Oy Finnmap Infra Oy GTK Infrakit Oy (ent.hohtolabs Oy) Innogeo Oy Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Leica Geosystems Oy Lemminkäinen (Infra) NCC Roads Oy Nosto Consulting Oy Novatron Oy Proxion Oy Pöyry Finland Oy Ramboll Finland Oy Rapal Oy Saanio ja Riekkola Oy Sipti Infra Oy Sito Oy SITECH Finland Skanska Oy Tekla Tietoa Finland Oy Tripoint (3point) Oy Vianova Systems Finland Oy VR Track Oy WSP VRT Finland Oy YIT Rakennus Oy ImageBuilder

11 Ryhmän tarkoitus: Olemme rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä Ennakointi Uusi liiketoiminta INFRA 2025 = Fyysinen infrastruktuuri + Informaatio VISIO Elinkaaren kattavat standardit ja ohjeet Vienti arkeen Yht. työ Systematisointi Suomen parantunut tuottavuus ja kilpailukyky Tiedonhallinnan kattava osaaminen Infra-toimialaryhmän strategia Yhteistoiminnalliset mallipohjaiset prosessit Avoimen tiedon synnyttämät palvelut Mahdollistava teknologia

12 Tarkoitus = Olemme rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä Kehittäminen ENNAKOINTI Tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen Arvon tunnistaminen käyttäjille / omistajille / toteuttajille Uusien konseptien kehittely ARVOA YHTEISTYÖSTÄ VIENTI ARKEEN Käyttäytymisen muutos Uusi yritystoiminta Uudistunut tilaajatoiminta Käyttäjän uusi tapa toimia ja vaikuttaa Koulutus SYSTEMATI- SOINTI Standardit Pelisäännöt Toimintamallit Toimialaryhmä on rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä, joka ennakoimalla, systematisoimalla ja infran tiedonhallintaa arkeen viemällä parantaa yhteistyöllään Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Käytäntöön vienti

13 VISIO 2025 Infrastruktuuri vuonna 2025 muodostuu fyysisestä infrastrukuurista ja tiedosta. Tiedon hallinta ja hyödyntäminen ovat luonteva osa toimintaa, mikä on luonut edellytykset tehokkaille ja kannattaville palveluympäristöille. Parantunut Suomen tuottavuus ja kilpailukyky Tehokasta ja kannattavaa toimintaa uusin toimintatavoin ja palveluin Infra 2025 = Fyysinen infra + Informaatio

14 Roadmap Jatkuva seuranta, ohjaaminen ja vaikuttaminen Digitalisoidut infran prosessit Standardit ja ohjeet Ohjeet valmiiksi Inframodel 3.1 Nimikkeistö 1.6 Kv-tason vaikuttaminen ja tulosten implementointi: bsi/ogc, IFC Roads, IFC Bridge, Infra Asset Management, BIM-GIS integration Koneautomaatio kansainväliselle tasolle Vaatimusten hallinta koko elinkaaren aikana Elinkaaren kattavat standardit, ohjeet ja rajapinnat Osaaminen Erikoistumiskoulutus Tietomallikoulutukseen sisältöä kaikille kouluasteille ja täydennyskoulutukseen yhteistyössä bsf koulutuksen toimialaryhmän kanssa Tiedonhallinnan kattava osaaminen Prosessit Vaihtoehtoiset skenaariot ja roolit Toimintoprosessien referenssiprosessien kuvaukset Tietovirrat Yhteistoiminnalliset mallipohjaiset prosessit Avoin yhdyskuntatieto Asiantuntijatiimi Tietovarastoselvitys Bisnestarpeiden määrittely Avaintiedot ja rajapinnat Avoimen tiedon synnyttämät uudet palvelut Teknologiat Rajapintatarpeet Tiedonhallinnan automatisointi Reaaliaikaisuuden toteuttaminen Mahdollistava teknologia

15 BSF Infra Standardointi - ohjetyö Yleiset Inframallivaatimukset YIV2015 Luonnoksista noudatettaviksi teknisiksi ohjeiksi Julkistustilaisuus klo Dipolissa. > ylläpito ja kehittäminen > verkkojulkaisu

16 BSF Infra Standardointi InfraBIM-nimikkeistö 1.6 Täydentäminen mm. katurakenteet, vesiväylät, geometrialinjat, maaperämalli Infra2014-rakennusosanimikkeistön huomiointi > Ominaisuuksien ja arvojoukkojen kytkeminen nimikkeistöön

17 BSF INFRA Standardointi Inframodel-ylläpito ja kehitystyö Avoimet työpajat n. joka 1,5 kk Inframodel 3.1-määrittely kommenteille Rakennekerrosten ominaisuudet Maalajikerrosten ominaisuudet Toteumatiedot Yleiset metatiedot Kaukolämpö-, kaasuverkostot Aidat, kaiteet, jalustat, johto- ja kaapelireitit (tilavaraukset, ominaisuudet) Paalut/stab.pilarit > Käyttöönoton suunnittelu > Inframodel 4 / valmistelu IFC:hen siirtymisestä

18 BSI Infra Kv. standardointi InfraRoom Pitkän tähtäimen kehityksen yhteistyö ja vaikuttaminen Kv. tekniset kokoukset (Technical Summit) 2 kertaa vuodessa Asiantuntijapaneeleihin osallistuminen Infra-laajennukset IFC-standardiin (IFC Bridge, IFC Road) Projektiehdotukset Omaisuuden hallinta (Asset management) BIM/GIS yhteistoiminta (buildingsmart OGC)

19 BSF Infra Koulutus ja viestintä - Koulutus - Yhteistyö bsf:n koulutusryhmän (Päivi Jäväjä) kanssa - asiantuntijatuki - BIM-koulutus 2014: 43 BIM-tutkintoa - > Erikoistumiskoulutus - > INTOKE-verkoston (Lappeenranta AMK, Häme AMK, Turku AMK, Metropolia AMK) infrabim-seminaarit ma sekä ti Viestintä - InfraBIM NEWS tiedotuslehti - InfraBIM-sivut - bsf ryhmä LinkedIn:issä - bsf-seminaarit

20 BSF Infra Kehitys - Infraverkostojen omistajat, esiselvitys - YTV2012 tietomalliohjeiden geo-osuuden laatiminen - Kehityskohteiden tunnistaminen - Avoimet tietovarastot - Mallipohjaisten prosessien kehittäminen ja kuvaaminen - Omaisuuden hallinta (ylläpito, kunnossapito, hoito) - Rakennus infra paikkatieto elinkaaren aikainen yhteistoiminta ja rajapinnat (kaupunkitoimialaryhmä) - Maankamaran mallintaminen

21 Tietomallipohjaisen toiminnan vaikutukset Tietomallinnus luonnollinen osa toimintaa Institutional and cultural frameworks Sosiaalinen ulottuvuus Coordinated work practices Synchronous work practices Toimitaan yhtenäisesti yhteistyössä Tiedon hallinta on tärkeää Information management Tekninen ulottuvuus Intelligent models Tietomallinnus on enemmän kuin 3D-geometria 3D CAD Lähde: WSP/Kairos Future 10 truths about BIM

22 BSF Infra toiveita - Otetaan käyttöön infra-alan yhteiset vaatimukset ja yhtenäiset toimintatavat - Vaaditaan noudattamista - Tuodaan esiin parhaat käytännöt - Avataan tietovarastoja - Kouluttaudutaan - Uudistetaan prosesseja - Tuetaan standardointia

23

24 Infra-toimialaryhmä perustettu Jäsenorganisaatioita n. 50. Visio Rakennettua ympäristöä hallitaan mallipohjaisesti koko elinkaaren ajan. Infra 2025 = fyysinen infrastruktuuri + informaatio Missio Toimialaryhmä on rakennetun infrastruktuurin vauhtipyörä, joka ennakoimalla, systematisoimalla ja infran tiedonhallintaa arkeen viemällä parantaa yhteistyöllään Suomen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Standardointi koulutus viestintä - kehitys Käytännön standardointityö: YIV inframalliohjeet InfraBIM-nimikkeistö Inframodel-tiedonsiirtoformaatti sekä kansainvälinen toiminta. Lisätietoja TOIMINTASUUNNITELMA 2014

RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010

RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010 RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli KEHTO-foorumi 18.03.2010 RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Osakkaat 2. Tutkimusagenda 3. Tutkimusohjelmien valmisteluprosessi 4. Tietomalleja hyödyntävät

Lisätiedot

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Miksi? Mitä? Miten? pilottityypit pilottiaiheet pilotointiprosessi verkostoituminen tulosodotuksia yhteyshenkilöt tiedonjakamisen kanavat kommentit pilottikorteista Miksi?

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 1 TIETOMALLIPOHJAINEN HANKE Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtötietojen hankinta ja mallintaminen Inframallintaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Suunnittelu ja rakentaminen Tekniikkalajien

Lisätiedot

Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA

Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA Rauli Hämäläinen TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA TIETOMALLINNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN INFRAHANKKEES- SA Rauli Hämäläinen Opinnäytetyö Kevät 2014 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS

Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS 23 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS Infran tietovarantojen hallinta Selvitys Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu Virtuaalinen rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön digitaalisten mallien käyttömahdollisuudet Rakennetun ympäristön haasteet ja mahdollisuudet-luentosarja Saimaan amk, 18.3.2015 Lehtori Timo Lehtoviita,

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 3. kokous 21.11.2011 klo 14 15 Liikennevirastossa Pasilassa 1 (4) Paikalla: Infra ry Tapani Karonen (pj) Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola Koneyrittäjien

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja toteutustapa Odotettavat

Lisätiedot

BIM-koulutus. Tietomalliseminaari 3.10.2014 FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK

BIM-koulutus. Tietomalliseminaari 3.10.2014 FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK BIM-koulutus Tietomalliseminaari FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK Sisältö Miksi? BIM nykytila BIM koulutuksen tarve Englannin toimintatapa BIM koulutuksen sisältö bsf koulutustoimialaryhmä

Lisätiedot

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ?

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? Uudenlainen tapa koota huippu-osaamista ja t&k-resursseja yritysten ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin Keskittymien toimintamalli: Yritykset,

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Liikevaihto 5,2 M 35 työntekijää AAA -luottoluokitus Pääosin henkilökunnan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma 1 (12) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma Muutoshistoria:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAkertomus 12 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla

INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla 1 ( ) INFRARAKENTAMINEN MUUTOKSESSA Johtoryhmän 11. kokous 21.1.2014 klo 9:00 11:20 Kuntatalolla Paikalla: Infra ry Energiateollisuus ry Koneyrittäjien liitto ry Lemminkäinen Infra Oy Rautaruukki Oyj Asunto-,

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot