InfraTM hanke ja Paikkatiedon hallinta infran omistajien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "InfraTM hanke ja Paikkatiedon hallinta infran omistajien"

Transkriptio

1 InfraTM hanke ja Paikkatiedon hallinta infran omistajien tietovarastoissa InfraTM hanke Koordinaattori: i Innogeo Oy, Harri Mäkelä, johtava asiantuntija, tij Tekninen asiantuntija: Eurostep Oy, Kalle Serén

2 Tietoiskun taustasta Rakennustiedossa on käynnissä InfraTM-hanke Liikenneviraston, Infra ry:n ja seitsemän kaupungin, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu ja Lahti, toimeksiannosta. InfraTM hankkeen tavoitteena on vauhdittaa infra-alan muutosta kohti tuotemallipohjaista elinkaaritiedon yhteiskäyttöä. y Tavoitteena on luoda Suomen inframarkkinoille avoin ja yhteinen tuotemallistandardi. Infratietomallinnuksessa on lähtötiedoilla eli julkisen sektorin tietorekisterien ja tietovarastojen käytettävyydellä yy ja yhteensopivuudella tietomallinnukseen on hyvin tärkeä rooli Pohjatutkimusrekisterit, maastotiedot, rakennettu ympäristö, oleva infra, johtotiedot, kaavakartat, tierekisteritiedot, siltarekisterit jne. ovat tyypillisiä lähtötietoja Esitelmä jakautuu lyhyeen InfraTM esittelyyn ja tilaajaorganisaatioiden perustietokantojen selvitykseen, jonka tekivät VTT:llä Paula Järvinen ja Pekka Siltanen vuonna 2007 ja siihen saatuihin päivitystietoihin rekisterien kehittämisen osalta.

3 Tuote- ja tietomallinnuksen peruskäsitteitä Tuotemalli, tietomalli (engl. Product model) Tiettyä tuotetta (esim. infrakohdetta) kuvaavat tiedot tuotetietomallin mukaisesti jäsennettynä, ja tallennettuna tuotetietona, tietokonesovelluksilla tulkittavissa olevassa muodossa. Esim. tietyn infrarakenteen, kuten tieväylän, tiedot tallennettuna LandXML 12/ 1.2 Inframodel 1.2 -spesifikaation mukaiseen siirtotiedostoon. Talonrakennusalalla on ruvettu tuotemalli-käsitteen synonyyminä käyttämään termiä rakennuksen tietomalli ja sen englanninkielistä lyhennettä BIM (Building Information Model). Vastaavasti voidaan infra-alalla käyttää tietyn kohteen tuotemallista käyttää termiä Infratietomalli, ja vastaavasti englanninkielistä lyhennettä InfraBIM (Infra Built Environment Information Model). Tässä esityksessä käytetään jatkossa yhdenmukaisuuden vuoksi termejä (Infra)tietomalli t ja InfraBIM.

4 InfraTM hankkeen tahtotila InfraTM hankkeen tavoitteena on vauhdittaa infra-alan muutosta kohti tuotemallipohjaista elinkaaritiedon yhteiskäyttöä. Tavoitteena on luoda Suomen inframarkkinoille avoin ja yhteinen tuotemallistandardi. Kehitettävä InfraBIM-infratietomalli perustuu kansainvälisiin paikkatieto- ja tuotemallistandardeihin sekä kotimaiseen vakionimikkeistöön. Tavoitetilassa infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosessit tukeutuvat tuotemallistandardiin, tilaajien hankintamenettelyt edellyttävät tuotemalliteknologian käyttöä ja palveluntuottajilla on valmius ottaa vastaan tietoa yhteiskäyttöisistä tuotemalleista sekä tuottaa niihin tietoa. Kehityspolku vision toteutumiseen kulkee vaiheittain tiedonsiirron kehittämisestä alan yhteiseen ja avoimeen tuotemalliin. Tavoitetilan saavuttaminen on vuosia kestävä ja mittavia resursseja vaativa panostus

5 InfraTM hankkeen yleiset tavoitteet ja organisoituminen Pitkän tähtäimen tavoitteena on infran koko elinkaaren kattava avoin ja yhtenäinen tuotemallistandardi. kehitysaskeleiden tulee tuottaa alalle hyödyllisiä y välituloksia ( pikavoittoja ), jotka uudistavat alan toimintatapoja ja jotka ala ottaa käyttöön kehittämisellä tulee olla pitkän aikavälin organisaatio ja tiekartta, jonka viestintään alalle panostetaan erityisesti infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon tuottavuuden tt nousu tietovirtojen t i t kapeikkoja avaamalla kansainvälisen paikkatiedon ja infratiedon hallinnan standardointityön seuranta, siihen aktiivisesti vaikuttaminen ja tulosten soveltaminen Suomeen olemassa olevien eri toimijoiden hallitsemien tietojen tallentaminen digitaaliseen muotoon, tietojen strukturoitu tallennus ja organisoitu saatavuus tilaajien ja viranomaistahojen hallussa olevien lähtötietojen, perusrekisterien ja tietokantojen avaaminen standardirajapinnoin alan toimijoiden tehokkaaseen käyttöön tiedonsiirtoa, rajapintoja ja tietovarastoja hyödyntävän palveluliiketoiminnan synnyttäminen avata tuotemalliteknologian valmistajien (tuotesuunnittelu- ja tuotannonsuunnitteluohjelmistot, mittaus- ja paikannustekniikka, työmaa-automaatio ) järjestelmien rajapintoja ja edistää tiedonsiirron standardiformaattien kehittymistä järjestelmien välille

6 Projektien asemointi kehittämisen tiekarttapohjaan Lähitulevaisuus Keskipitkä aikaväli (3 5 vuotta) Pitkä aikaväli (5 10 vuotta) Tietosisällöt ja määrittely KuntaGML Inframodel SFS SR304 Elinkaaren Elinkaaren Standardoidut d osaprosessikohtaiset tietomääritykset InfraBIM nimikkeistö kattava yhteinen tietosisältömääritys palvelurajapinnat tiedon yhteiskäyttöön Tuottavuus Kustannus- tehokkuus Kilpailukyky Prosessien hallinta Elinkaariprosessi KRYSP Integroitu suunnitteluprosessi Integroitu suunnittelu-, tuotanto- ja työmaaprosessi InfraTIMANTTI Tiedon Tiedostopohjainen Yhteiset malli- ja integrointi tiedonsiirto lähtötietopalvelimet Toteutukseen integroitu käyttö- ja ylläpitoprosessi INMAP Hajautettu ympäristö yhteisillä palvelurajapinnoilla Mallinnusohjeistus Ohjeistus ja määräykset Tiedon elinkaaren mallinnuksen ohjeistus Mallinnuksella tuetut viranomaismääräykset Ohjeistuksen integrointi sovelluksiin

7 Kehityspolku tiedonsiirrosta yhteiseen tuotemalliin Avoin ja yhtenäinen InfraBIM-tuotemalli ohjelmistoriippumattomuus ei sidoksissa sovelluskohtaisiin kuva- tai paikkatietoformaatteihin standardirajapinnat eri tietovarastoihin tuotemalli perustuu kansainvälisiin standardeihin ja infranimikkeistöön laajat integrointimahdollisuudet järjestelmien välillä palvelee infran koko elinkaaren tarpeita Palvelurajapinta / tietoväylä Yhteiseen tuotetietomalliin perustuva tiedonvaihto Inframodel tiedonsiirtomenetelmän kehittäminen on mahdollistanut uudenlaisen toimintamallin,,jossa ohjelmistot tuottavat tiedon vakiomuotoisena siten, että se on mahdollista lukea muihin järjestelmiin Inframodel Nykytilanne Tietoa siirretään eri toimijoiden, eri ohjelmistojen ja eri elinkaarenvaiheiden välillä. Siirto tapahtuu kuvatiedostojen ja tekstitiedostojen avulla. Ominaisuustietojen siirto perustuu koodaukseen ja vain murto-osa tiedosta saadaan siirrettyä. Oleellista tietoa jää käyttämättä ja tietoa myös häviää tiedonsiirtoprosessin aikana.

8 Tuotemallintaminen tehostaa infra-alan prosesseja ja koko k elinkaaren hallintaa Tuotemallintamisessa infrarakenteiden suunnittelutieto kulkee infrahankkeen eri vaiheiden läpi rakenteen alustavasta suunnittelusta valmiin rakenteen ylläpitoon asti helposti, nopeasti ja ilman hävikkiä. Kun infrarakenteesta kuten tiestä on laadittu tuotemalli, sen tietoja voidaan tarkastella eri näkyminä esimerkiksi kolmiulotteisten visualisointien tai kaksiulotteisten piirustusten kautta. Tuotemallipohjainen i suunnittelu ja tiedonsiirto tekevät myös mahdolliseksi infrarakenteiden ylläpidon merkittävän tehostamisen. Kun rakenteiden suunnittelu- ja toteutustiedot on kokonaan mallinnettu, ne ovat ylläpitäjän käytettävissä. Tästä on apua rakenteiden korjaustarpeiden ennakoinnissa.

9 Tärkeimmät hankkeet panostusalueittain LÄHTÖTIETOJEN SAATAVUUDEN KEHITTÄMINEN Paikkatietostandardoinnin, KuntaGML-hankkeen ja KRYSP (kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut) l hankkeen seuranta ja yhteistyö t Tietomallinnusosaaminen GTK:n valtakunnalliseen pohjatutkimusrekisteriin Lähtötiedon tuottaminen kaupallisten toimijoiden pilotointiin SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN TUOTEMALLINNUKSEN EDISTÄMINEN InfraModel (IM) tiedonsiirtoformaatin päivityksen ja jatkotyön tukeminen InfraTIMANTTI (VTT): Tietomalliteknologiaa hyödyntävät infra-prosessit, esiselvitys INBIM: InfraBIM-mallinnusohjeet ja vaatimusten hallinta InfraBIM-nimikkeistön kehittäminen CAD-kuvataso-ohjeen päivitys ja laajentaminen tuotemallintamisen pilotointi- ja demonstraatiokohteiden aktivointi yhteistyö RYM B3 ohjelman kanssa INFRAOMAISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN INMAP2: Infraomaisuuden tuotemallipohjainen hallinta (TKK) Perusrekisterit, paikkatieto ja digitaalisuus

10 Perustietokannat, Liikennevirasto / tiet Entisen Tiehallinnon keskeiset perusrekisterit: Tierekisteri, joka sisältää tiestön keskiviivatietoa ja tiestöön liittyviä ominaisuustietoja. Tierekisteri on linkitetty useisiin muihin rekistereihin, mm. siltarekisteriin, varuste- ja laitetietoja sisältäviin rekistereihin, kuntorekisteriin ja onnettomuusrekisteriin. Siltarekisteri, joka sisältää tietoa Tiehallinnon, joidenkin kuntien ja muiden omistajaorganisaatioiden silloista. Siltarekisteri sisältää ominaisuustietoja, tietoja siltoihin liittyvistä varusteista sekä kunto- tarkastus- ja korjaustietoja. Siltarekisterin on myös linkitetty useisiin rekistereihin, mm. tierekisteriin. Siltarekisteriin liittyy useita sovelluksia, mm. Hanke- Siha (siltojen toimenpideohjelmien laatimiseen ja niiden vaikutustarkasteluihin tarkoitettu tietojärjestelmä), j palautejärjestelmä j ja siltojen tarkastajien käyttöliittymä. y Lisäksi rekisteristä tuotetaan lukuisia raportteja. Paikkatietokanta, joka sisältää tieverkon geometrian ja paikkatiedon. Lisäksi on tietoa erilaisista alueista, mm. suojelu-, pohjaveri- ja pysäköintialueet. Paikkatietokanta perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon. Varuste- ja laiterekisteri. Tiestöön liittyviä laitteita ja varusteita ovat mm. kaiteet, melurakenteet, tukimuurit, viitoitus, kiinteä liikenteen ohjaus, liikenteenhallinta, katuvalaistus, kuivatusjärjestelmä ja johtotiedot. Varuste- ja laiterekisteri edustaa tavoitetilaa, missä laite- ja varustetiedot on koottu eri rekistereistä yhteen tietovarastoon. Kuvatietokanta sisältäen kuvat tiestöstä ja silloista. Kuvat ovat digitaalisia video- ja still- kuvia. Kuvatietokannan sisältö on linkitetty tierekisteriin, siltarekisteriin ja paikkatietorekisteriin. Kuvatietokanta edustaa tavoitetilaa, missä nyt eri rekistereissä olevat kuvat on koottu yhteen tietovarastoon. Lähde: Perustietokantojen selvitys, Järvinen Paula, Siltanen Pekka, VTT 2007)

11 Perustietokannat, Liikennevirasto / tiet Kehittämistarpeet ja tavoitteet Hoidon ja kunnossapidon sähköisen toimintamallin kehittäminen pyrkii helpottamaan tarjoustoimintaa ja laadunhallintaa sekä automatisoimaan tietojen keruuta, käsittelyä ja jakelua Siltarekisteriä ollaan uusimassa sovellusalustan vanhentumisen takia. Tietosisältöä ei muuteta tässä vaiheessa. Toiminnallisuutta laajennetaan elinkaarenhallintaan liittyvillä parannuksilla. Uudistuksesta on tehty tekninen esiselvitys ja toiminnallinen määrittely on käynnissä. Siltarekisteri tulee pitämään sisällään tiesillat, ratasillat ja myös muut taitorakenteet, laiturit, paalulaatat jne. Liikenneviraston eri toiminta-alueilta (tiet, radat, meriväylät) Siltarekisterin uusimiseen liittyy paperimuotoisten siltapiirustusten skannaus ja mahdollisesti 3D-mallinnuksen pilotointi. Myöhemmin selvitetään mm. karttapohjaisuuden lisäämistä paikkatiedoissa ja tietomalleihin liittyviä vaatimuksia. Lisäksi on vireillä useita tietovarastojen keskittämishankkeita, joissa tavoitteena on koota tiettyyn teemaan tai esitystapaan liittyvät aineistot yhteen.

12 Perustietokannat, Liikennevirasto Tuotemallin kehittämistavoitteet Tiestöstä pitkän ajan tavoitteena oli tuotemalli, joka kattaa tiestön, sillat ja muut rakenteet 3D-muodossa mukaan lukien suunnitelmatiedot ja pinnan alla olevat rakenteet. Tuotemallivalmiudet Kokonaisarkkitehtuuriin liittyvät kuvaukset ja selvitykset palvelevat hyvin pohjatyönä tuotemalliin siirtymistä samoin kuin sähköisen hankintaan liittyvät määrittelyt. Tiehallinnon rekisterien objektipohjaisuus ja Infra-nimikkeistön hyödyntäminen tarjoavat hyvän lähtökohdan tuotemallin kehittämiselle.

13 Perustietokannat, Liikennevirasto / Radat Entisen Ratahallinnon infran keskeiset k tiedot t tulevat t sisältymään ää valmistumassa olevaan Ratapurkki-tietovarastoon. Ratapurkki kokoaa perusrekisterien tiedot ja tarjoaa palvelurajapinnan yhteistyökumppaneille, joihin kuuluvat suunnittelijat ja urakoitsijat. Taustalla olevat perusrekisterit ovat Radat tietokanta, uusi tietokanta, joka kokoaa nykyiset ratatietoa ti t sisältävät ät rekisterit it yhdeksi kannaksi. k VR-Rata Oy:n ratatietoa sisältävä RAISU-tietokanta. Tulevaisuudessa Ratapurkki sisältää myös kunnossapito-, turva- ja sähkölaitetiedot, radantarkistustulokset, yksityisraiteet, risteämät, kiintopisteet, pohjatutkimustiedot, tukikerrokset ja erilaisia kaavioita. Ratapurkki sisältää tiedot toistaiseksi sidottuna ratojen paikkaa ilmaistavana km-lukemina. Järjestelmää tullaan myöhemmin täydentämään Inspire-direktiivin mukaisesti tietojen yhteiskäyttöön sopivampaan muotoon (koordinaatit, karttapohjaisuus jne.)

14 Perustietokannat, Liikennevirasto / Radat Tuotemallin kehittämistavoitteet Yhteistä Infra-alan tuotemallia pidetään ratojen osalta tärkeänä ja sen kehitystä seurataan. Tuotemallin tuomina hyötyinä nähdään yhteiskäytön edistäminen, tiedon siirron tehostaminen ja elinkaaren tuki. Tuotemalli tukee rakentamissuunnittelua, välittää tietoa ympäristöstä, tuo tiedot työmaalle, tukee koneautomaatiota, ti t kunnossapitoa ja historiatietojen i ti t varastointia. ti Tuotemallivalmiudet Ratapurkki-uudistus uudistus on välttämätön edellytys siirryttäessä kohti tuotemalliajattelua. Ratapurkin tekniset ratkaisut, mm. objektipohjaisuus tukevat hyvin tuotemalliajattelua. Ratkaisu ei myöskään aseta esteitä mahdolliselle tulevalle ll 3D:n mukaanotolle.

15 Perustietokannat, Kunnat Tietojen hallintaan kunnilla on käytössään omat kuntakohtaiset järjestelmät. Nämä ovat tyypillisesti toimittajien pakettiratkaisuja ja poikkeavat toisistaan mm. koordinaatistojen ja kartta-aineistojen osalta. Kuntien rekisterit kattavat vain osan infra-alan aineistoista. Paljon materiaalia on edelleen paperiarkistoissa tai säilytys on kokonaan organisoimatta. Esimerkiksi Espoon kaupungilla on käytössään seuraavat perustietokannat: Putkiverkosto Katurekisteri,,jolla tosin ei ole organisoitua ylläpitoa Viheraluerekisteri Kevyen liikenteen raittirekisteri Yleisten alueitten rekisteri Johtotietojärjestelmä sisältäen tele- ja sähkötunnelit ja niiden paikat Maaperätiedot Espoon on uudistamassa katu- ja viherrekisteriä yhdistämällä ne katuja viheralueiden hallintajärjestelmään.

16 Perustietokannat, Kunnat Tuotemallin kehittämistavoitteet Tuotemalli ei kunnissa ole vielä ajankohtainen. Perusrekisterit tulisi saada ensin kuntoon ja kehittää kuntien välistä yhteistyötä. Alan standardeja seurataan ja huomioidaan kehittämishankkeissa. Tuotemallivalmiudet Perusrekisterit kunnissa ja tuotemallivalmiudet ovat hyvin eri tasolla. Pienet ja suuret kunnat ovat eri asemassa. Kunnilla on yleensä omat järjestelmänsä, jotka perustuvat ohjelmistotoimittajien valmisohjelmistoihin. Käytössä ei ole yhtenäistä karttajärjestelmää ja koordinaatistot poikkeavat toisistaan, mutta muutostarpeet on tunnistettu.

17 Perustietokannat, Muut toimijat Maanmittauslaitos tuottaa kartta-, paikka- ja maastotietoja. Keskeiset perusrekisterit ovat Maastotietojärjestelmä, ti t j t ä joka sisältää rakennetusta t infrasta tiestön, tö katujen, rautateiden, rakennusten, suurimmat sähkölinjojen, putkistojen ja kaapelein sekä maakaasuverkoston sijainti- ja ominaisuustietoa tietyllä tarkkuudella (ei aina riitä mallinnuksen lähtötiedoksi). Kiinteistötietojärjestelmä kattaen koko maan kiinteistöt. Muut viranomaisaineistot Maaperätiedot, pohjavesialueet, Geologinen tutkimuskeskus Rakennus- ja huoneistorekisteri, Väestörekisterikeskus Merialueet, Merenkulkulaitos Säätiedot, Ilmatieteen laitos Museoviraston ylläpitämät tiedot muinaismuistoista ja suojelukohteista Pilaantuneet maa-alueet, Ympäristöministeriö Ympäristökeskus, k Tilastokeskus, k Maakuntaliitot t Konsultit, urakoitsijat Suunnittelutiedot

18 Standardointitarpeita Yhteiset tiedonsiirtorajapinnat. Infra-alallaalalla on voimakas tarve välittää tietoa yhteisten rajapintojen avulla eri toimijoiden välillä. Rajapinnat palvelevat tiedonsiirtoa sekä tuotteen elinkaaren aikana tilaajan ja toimittajan välillä että eri organisaatioiden välisessä tiedon vaihdossa. Yhteiset tiedon esitystavat eri toimijoiden käyttämille samoille tiedoille. Esiin tuli seuraavia yhteiskäytössä olevia tietoja, joista toimijoilla on toisistaan poikeavia käytäntöjä: koordinaatistot, sijaintitiedot, tiestöön ja katuihin liittyvät osoitejärjestelmät, nimikkeistöt. Useimmilla toimijoilla on käytössään InfraRO- nimikkeistö, mutta se ei kata vielä koko infra-kenttää. 3D-mallit. 3D yhteydessä tärkeää on mallien skaalautuvuus ja aukoton tiedonsiirto eri toimijoiden välillä. Lähde: Perustietokantojen selvitys, Järvinen Paula, Siltanen Pekka, VTT 2007)

19 Infra-tiedon standardointi yleistä Infra-alan tiedonsiirron ja tiedon yhteiskäyttöön liittyvät standardit Lyhyellä y aikavälillä: osa-alue- ja vaihekohtaiset standardit Pitkällä aikavälillä: standardoidut palvelurajapinnat heterogeeniseen lähdemateriaaliin ja yhteiskäyttöiseen tietoon Tiedon standardoinnin monet osa-alueet Lähtötietoaineistot: paikkatiedot, pohjatutkimustieto Infran rakenteiden tietosisältö: rakenteet, väylät, verkostot Liittyvät rakenteet: t sillat, talonrakennus Tuotannonohjaus: aikataulu-, määrälaskenta- ja kustannustieto Tiedon yhteiskäytön prosessien ja käytäntöjen määrittely: käyttötapauskohtaiset osaprosessit ja tietosisällöt InfraTM-hanke ja standardointi seuraa ja vaikuttaa pitkällä aikavälillä edistää käyttöönottoa tukee pilotointia lyhyen aikavälin strategian mukaisesti

20 Infra-tiedon standardointi ja standardointitahot Lähtötietoaineistot Paikkatietoaineiston standardointi: Open GIS Consortium (OGC) ja ISO TC/211 - ISO sarja: mm. perustoteutusmenetelmät, metatiedot, palvelurajapinnat, GML-formaatti INSPIRE-direktiivi: EU:n lainsäädäntö julkishallinnon paikkatietojen hallinnasta KuntaGML: kansallinen standardi peruskartta- ja asemakaava-aineistolle Pohjatutkimusaineisto: kansallinen Infra-formaatti Infran rakenteiden tietosisältö LandXML: kansainvälisen yrityskonsortion spesifikaatio Inframodel: kansallinen sovellus LandXML-spesifikaatiosta Liittyvät rakenteet ja tuotannonohjaus Talonrakennus: kansainvälinen buildingsmart-konsortio IFC (Industry Foundation o Classes) Sillat: buildingsmart laajennushanke Aikataulu-, määrälaskenta ja kustannuslaskenta: buildingsmart Tiedon yhteiskäytön prosessien ja käytäntöjen määrittely IDM: ISO/DIS Building information models. Information delivery manual Part 1: Methodology and format

21 Standardien karkea tietosisältökartta Lähtötiedot Kohteet, rakenteet OGC, ISO19100-sarja perusmenetelmät ja formaatit infra-rakenteet väylät LandXML verkostot luettelotiedot metatiedot KuntaGML Inframodel väyläsuunnittelu otsikkotiedot, perusaineisto karttapohjat tie- ja katusuunnittelu ratasuunnittelu aluemaiset rakenteet asemakaavat vesiväyläsuunnittelu vesihuolto pohjatutkimustieto IFC / siltalaajennus silta-rakenteet talonrakennus Infra-formaatti tilat määrät rakenteet aikataulut LVIS kustannukset buildingsmart / IFC Liittyvät rakenteet

22 Vaihtoehdot tietovarastojen käyttöön Vaihtoehto 1: Koko infran tiedot yhdessä tuotemallissa Vaihtoehto 2: Toimijat ylläpitävät oman osansa tuotemallistat t Vaihtoehto 3: Toimijat ylläpitävät omaa osaansa tuotemallista, jotkut osat erillisissä teemakannoissa

23 Vaihtoehdot tietovarastojen käyttöön Asiantuntijat ovat tuoneet esille tarpeen vaiheittaisesta siirtymisestä Vaihtoehto 3 ( Erilliset kannat + teematietokannat) ti t t) mahdollistaa parhaiten vaiheittaisen siirtymisen Joillain alueilla voidaan edetä nopeammin (esim. pohjatutkimustiedot) Kunkin organisaation perusrekisterien kannalta voidaan edetä omassa tahdissa Perusrekisterien uudistaminen voidaan tehdä vaiheittain

24 Vaihtoehto 3 (Perustietokantojen selvitys, Järvinen Paula, Siltanen Pekka, VTT 2007): Toimijat ij ylläpitävät ät omaa osaansa tuotemallista, t t jotkut osat erillisissä teemakannoissa Liikennevirasto Kunnat Teemakannat; esim. pohjatutkimustiedot, johtorekisterit Ympäristöhallinto Muut

25 Vaiheittainen siirtyminen tuotemallin käyttöön (Perustietokantojen selvitys, Järvinen Paula, Siltanen Pekka, VTT 2007): Tuotemalli Tierekisteri Tuotemalli Tierekisterisovellukset Tierekisteri Tierekisterisovellukset Siltarekisterisovellukset Siltarekisteri t i Muut rekisterit Siltarekisteri Muut rekisterit Muut sovellukset Siltarekisterisovellukset Muut sovellukset Alkuun tuotemalli on muiden rekisterien rinnalla, linkitettynä niihin. Tuotemallipalvelusta siirretään esim. Kun tuotemalli on tarpeeksi täydellinen, siirretään palvelut käyttämään tuotemallia ja voidaan luopua muista rekistereistä tierekisteri-näkymä tierekisteriin. Tuotemalli voi olla alkuun puutteellinen, jolloin esim. 3D mallit nähdään niiltä osin kun ne ovat olemassa, muuten vain esim. Tierekisterin tiedot

26 Kokemukset muilta teollisuuden aloilta Metsäteollisuus: Suunnittelutoimistot tekevät investointiprojektien suunnittelun mallipohjaisesti Kunnossapitojärjestelmä perustuvat usein suunnittelun tehdasmalliin Ei kuitenkaan standarditietomalleja tiedonsiirtoon Investointiprojektin tiedonsiirtoon tarjolla kaupallisia tiedonkeräysohjelmia ja palveluja Suunnittelutoimisto: Suunnittelujärjestelmä Laitevalmistaja: PDM Suunnitelmat Laitetiedot ti t Suunnittelun lähtötiedot Suunnittelun lähtötiedot Tiedonkeruupalvelin Laitevaatimukset Kunnossapitotiedot Tehdas: Kunnossapitojärjestelmä

27

28 Perusrekisterien kehittäminen RYM Oy:n tietomallinnusta koskeva PRE-ohjelma ja sen infra- asioita kehittävä työpaketti InfraFINBIM käynnistynee loppuvuodesta 2010 Julkisen sektorin rekistereitä ja tietovarastoja on mahdollista pilotoida ohjelmassa ja samoin rekisterien kehitystyössä on mahdollista tehdä yhteistyötä ohjelman yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Esimerkiksi VTT:n InfraTimantti -tutkimuksessa tarkastellaan infrahankkeen (investointi tai kunnossapitohanke) lähtötietojen vaatimuksia tietomallien käytön kannalta. Tavoitteena on, että oleellinen rekisteri- ja karttatieto on linkitettynä luotavan Rakennetun ympäristön virtuaaliseen ympäristöön.

29 Perusrekisterien kehittäminen Perusrekisterien ja tietovarastojen kehittäminen tietomallinnuksen edellyttämään muotoon ja tasoon on pitkä ja paljon resursseja vaativa työ. Kunnissa työ on jo ollut käynnissä (KuntaGML ja KRYSP) mm. kartta- aineistojen osalta ja valtion infra-alalla toimivat virastot ovat seuraamassa omien resurssiensa mukaisesti tiedon saamiseksi käyttäjiä palvelevaan muotoon. Esimerkkeinä mm. ympäristöhallinnon monet paikkatietoaineistot, kuten vesistömallit ja tulvakartat, pilaantuneiden maiden paikkatiedot, pohjavesialueet, a natura-alueiden auaauede paikkatiedot a sekä GTK:n paikkatietoaineistot. Johtotieto Oy:n tietomalliin on mallinnettu useiden kuntien alueelta seuraavien johtotyyppien tietoja : tietoliikenne, vesi- ja viemäri, kaasu, sähkö, kaukolämpö. Tietomallissa kuvataan rajapinta, joka palvelee erityisesti johtotietojen siirtoa eri organisaatioiden välillä. Rajapinta on tuotettu yhteistyössä y Kunnan paikkatietopalvelujen p rajapintojen j toteuttamishanke - hankkeen kanssa. Uusi tietojärjestelmä mahdollistaa koko maan kattavan keskitetyn johtokarttatietokannan rakentamisen, joka taas on edellytys koko maan kattavan johtokarttapalvelun rakentamiselle.

30 Lisätiedot Lähde: Perustietokantojen selvitys, Järvinen Paula, Siltanen Pekka, VTT 2007) InfraTM hanke: Kiitos!

Liikennevirasto on yhdessä alan muiden. Väylärakenteiden hallinta tuotemallipohjaisesti

Liikennevirasto on yhdessä alan muiden. Väylärakenteiden hallinta tuotemallipohjaisesti Tietoa Eripainos Liikenneviraston t&k -lehdestä Liikenteen Suunta 1/2010 Väylärakenteiden hallinta tuotemallipohjaisesti TEKSTI / Timo Tirkkonen, Harri Yli-Villamo, Harri Mäkelä KUVAT / Image Builder Oy,

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

InfraTM hanke ja InfraBIM kehitystyö. Harri Mäkelä, InfraTM hankekoordinaattori, Innogeo Oy RIL InfraBIM seminaari 25.5.2010

InfraTM hanke ja InfraBIM kehitystyö. Harri Mäkelä, InfraTM hankekoordinaattori, Innogeo Oy RIL InfraBIM seminaari 25.5.2010 InfraTM hanke ja InfraBIM kehitystyö Harri Mäkelä, InfraTM hankekoordinaattori, Innogeo Oy RIL InfraBIM seminaari 25.5.2010 Kuvaa ei voi näyttää. Tietokoneen muisti ei ehkä riitä kuvan avaamiseen, tai

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

Infra TM - valmisteluhanke

Infra TM - valmisteluhanke Infra TM - valmisteluhanke Harri Yli-Villamo Infra 2010 loppuseminaari Infra TM hanke Hankesuunnitelma RTS 31.10.08 Taustaselvitykset Infra-tuotetietomallistandardit -selvitys [Juha Hyvärinen, VTT, 19.12.2007]

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot

Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Doc Id 4E1EB2151738 Versio 0.2 Luokitus T - Technical reports Pvm 2010-11-08 Status Luonnos InfraTM Infran tietomallinnukseen liittyvät standardointitahot Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t)

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Infra TM -hankesuunnitelma. Infra tuotetietomallin valmisteluhanke Infra 2010 -seminaari 15.1.2008

Infra TM -hankesuunnitelma. Infra tuotetietomallin valmisteluhanke Infra 2010 -seminaari 15.1.2008 Infra TM -hankesuunnitelma Infra tuotetietomallin valmisteluhanke Infra 2010 -seminaari 15.1.2008 Taustaselvitykset Infra-tuotetietomallistandardit -selvitys [Juha Hyvärinen, VTT, 19.12.2007] Infra-perusrekisterit

Lisätiedot

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu

Infra TM -hanke. KuntaGML laajennus IM-KuntaGML yhteensovitus paikka-, johto-, maasto- tietopalvelu Hankekoordinointi infran substanssiosaaminen asennemuokkaus, viestintä Infra TM -hanke Teknologia-asiantuntija tuotemalliosaaminen kv-standardointiin vaikuttaminen Lähtötiedot Valtakunnallinen pohjatutkimusrekisteri

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä Tavoitteita ja toimintasuunnitelman sisältöä vuodelle 2014 Harri Mäkelä InfraTM hanke, koordinaattori InfraTM ja building SMART Infra vuonna 2014 PRE-ohjelman

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 1.0 Yleiset mallivaatimukset 28.10.2013 PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet 1 (22) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Liikenneviraston näkökulmasta Omaisuuden hallintaa Kunto Mittaukset Analyysit Tuottavuuden parantamista Tehdyn työn hyödynnettävyyttä

Lisätiedot

Inframallintamisen ohjeiden tulevaisuuden näkymät

Inframallintamisen ohjeiden tulevaisuuden näkymät Inframallintamisen ohjeiden tulevaisuuden näkymät - miten ohjeita julkaistaan ja kokonaisuutta hallitaan? 5.5.2015 Kehitystyö Mallinnus menee nopeasti eteenpäin ja on selvää, että ohjekokonaisuus vaatii

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Työpaketti: Infra FINBIM Built Built Environment Process Innovations Reengineering :n visio Vuonna 2014 suuret

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Manu Marttinen Aluepäällikkö NCC Roads Oy Jyrsinnät ja kerrosstabiloinnit 1 Sisältö 1. Tieverkon ylläpito

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Vt 25 parantaminen välillä Meltola-Mustio RS, pilotin esittely Lauri Harjula,

Lisätiedot

Aluetiedon ja rakennustiedon standardit

Aluetiedon ja rakennustiedon standardit Built Environronment Process Re-engineering BIMCity Aluetiedon ja rakennustiedon standardit Muistio Muistio: Aluetiedon ja rakennustiedon standardit Juho Malmi (TTY), Anssi Joutsiniemi (TTY), Janne Porkka

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Infra FINBIM -visio Vuonna 2014 suuret infran haltijat tilaavat vain mallipohjaista palvelua,

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA Tomi Henttinen Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland, puheenjohtaja buildingsmart - toiminnan tarkoitus Visio buildingsmartin tavoitteena

Lisätiedot

Inframodel-pilottihanke. Infra-alan tuotemalliseminaari

Inframodel-pilottihanke. Infra-alan tuotemalliseminaari Inframodel-pilottihanke Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006 Inframodel 2 -tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN

YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VAIKUTTAVUUS Geotieteellinen tutkimus Palvelut Geologisen tiedon keruu YHDYSKUNTARAKENTAMISEN tutkimusohjelma ja palvelut Ossi Ikävalko 2013 1 Esityksen sisältö Yleistä GTK:n yhdyskuntarakentamisen ohjelmasta

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

Mallinnus tekee kaupungista älykkään

Mallinnus tekee kaupungista älykkään Mallinnus tekee kaupungista älykkään Anssi Savisalo, kaupunkisuunnittelun toimialaryhmän pj KAUPUNKISUUNNITTELUN TOIMIALARYHMÄN VISIO Kaupunkisuunnittelun toimialaryhmä on kaupunkien teknisen mallinnuksen

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1 Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa Manu Marttinen Työpäällikkö 3.6.2015 NCC Roads Oy 1 TIEDONHALINNAN Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Lisätiedot

Infra-alan tuotetietomallistandardit

Infra-alan tuotetietomallistandardit Infra-alan tuotetietomallistandardit Pekka Siltanen Juha Hyvärinen Standardiselvityksen lähtökohta & tavoite Suomalaisen infra-alan avoimen tuotetietomallin kehityksen tueksi Tunnistettiin keskeisimmät

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään

BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään BIMCity: Tietomallinnus tekee kaupungista älykkään Jarmo Laitinen, TTY ja Anssi Savisalo, FCG PRE tulosseminaari 18.11.2013 BIMCity yksi PRE-tutkimusohjelman kuudesta työpaketista 2010-2013 Yhteistyökumppaneina

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM Kimmo Laatunen, Built Environment Process Innovations Reengineering 6.10.2011 Mitä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy Pilotointiehdotukset tiivistelmät n hanke ehdotukset 0. Yhteisiä teemoja: Infrasuunnittelun ja rakentamisen tuotetiedon siirtämisen nykytilanne ja ongelmat.

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA?

MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA? MISSÄ MENNÄÄN TIETOMALLINNUKSESSA? 12.01.2016 Juha Liukas Sito Oy, johtava asiantuntija Infran tiedonhallinta ja tietomallinnus buildingsmart Finland Infra-toimialaryhmän pj Sisältö - tietomallinnus infra-alalla

Lisätiedot

Novapoint VDC Explorer. VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy

Novapoint VDC Explorer. VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Novapoint VDC Explorer Jani Myllymaa Myyntijohtaja Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Kannattaako mallintaa ja simuloida etukäteen? Novapoint VDC Tuotteet

Lisätiedot

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa

Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Tietomallityöskentelyn hyödyntäminen Liikennevirastossa Kehto foorumi 10.11.2016 10.11.2016 Heikki Myllymäki / Tiina Perttula 10.11.2016 Heikki Myllymäki 2 Heikki Myllymäki 3 10.11.2016 Heikki Myllymäki

Lisätiedot

JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet

JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet JHS-hanke-ehdotus: KMTK Rakennukset ja rakenteet - kohteet Pekka Luokkala KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 1 Esityksen sisältö Mistä KMTK:ssa ja kohdemallinnuksessa on kyse?

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infratoimialaryhmä Kehitysryhmä Projektien linkittyminen bsf:n toimintaan

buildingsmart Finland Infratoimialaryhmä Kehitysryhmä Projektien linkittyminen bsf:n toimintaan buildingsmart Finland 22.5.2017 Infratoimialaryhmä Kehitysryhmä Projektien linkittyminen bsf:n toimintaan Projektisuunnitelman vastattava seuraaviin kysymyksiin 1. Miten sopii bsf:n arvoihin (avoimen tiedon,

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 11.1 Infran hallinta Tieverkon kunnossapidon mallivaatimukset 23.4.2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 1 (9) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Liikevaihto 5,2 M 35 työntekijää AAA -luottoluokitus Pääosin henkilökunnan

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Hyvärinen RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Pilotointi ja INBIM mallinnusvaatimukset Built Environment

Lisätiedot

Inframodel 2 kehityshanke

Inframodel 2 kehityshanke Inframodel 2 kehityshanke 30.9.2005 Inframodel2 esittely Yleistä Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet ja organisointi Budjetti ja rahoitus Aikataulu ja osatehtävät Työskentely ja dokumentointi LandXML

Lisätiedot

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa Tiina Perttula Kehittämisen tasot Globaali Virasto ja ELY Oman toiminnan systemaattista kehittämistä Ohjeet (tekniset ja hankintatekniset) Viestintä

Lisätiedot

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät Alueellinen tietomalli case Inkilänportti Novapoint-käyttäjäpäivät 25.4.2012 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä Yhtiön palvelut keskittyvät infra-,

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

TUOTEMALLI JA TIEDONSIIRTO ROAD MAP. Arto Kiviniemi VTT

TUOTEMALLI JA TIEDONSIIRTO ROAD MAP. Arto Kiviniemi VTT TUOTEMALLI JA TIEDONSIIRTO ROAD MAP Arto Kiviniemi VTT Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi Tausta: Tuotemalliteknologian käyttö elinkaaritiedon hallinnassa on nopeasti yleistynyt monilla aloilla. Keskeinen

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta

Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Oppeja ja kokemuksia Pisararadan suunnittelun tiedonhallinnasta Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015, RAKLI Perttu Valtonen, Sweco PM Oy 1 Mitä tietoa suunnitelma sisältää?

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja toteutustapa Odotettavat

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä

Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä Mobiilikartoituspäivä Pistepilvien ja kuvien hyödyntäminen Locusympäristössä Trimble Locus tuoteperhe Yleisten alueiden luvat Ympäristöluvat Palaute Omaisuuden hallinta - Katu- ja viheralueet - Kunnossapito

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö)

InfraTM / SKOL. InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) InfraTM / SKOL InfraBIM-nimikkeistö (suunnittelu-, mittaus- ja tietomallinimikkeistö) Versio 1.2 Muutoshistoria Versio Päivämäärä Selitys Tekijä(t) 1.1 25.1.2010 Loppuraportti JLi, SLa 1.2 2.2.2010 InfraBIM-nimikkeistö

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen

InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen InfraFINBIM Mallinnusvaatimukset Lyhyt sanasto Infrarakentamisen tietomallintaminen V. 0.6 Työpajojen 2013 2014 mukaiset päivitykset Kalle Serén, Eurostep Oy, 1.8.2014 Taustaa Yhteisen määritellyn sanaston

Lisätiedot

Infra-alan tuotemalliseminaari. 11.10.2006 Erkki Mäkinen

Infra-alan tuotemalliseminaari. 11.10.2006 Erkki Mäkinen Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006 Erkki Mäkinen Tavoiteasetannasta Tavoitteena oli selvittää tuotemalliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja arvioida siihen siirtymiseen tarvittavia panostuksia

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 Road Pro, W&S, VM6.0 KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA... 4 2.1. Geometrian suunnittelu... 4 2.2.

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

Asemakaavat yhteisenä tietovarantona

Asemakaavat yhteisenä tietovarantona Asemakaavat yhteisenä tietovarantona Asemakaavojen tiedonhallinnan kehittäminen niin, että tiedontuotanto palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia asemakaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun vaiheita

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM Pilottipäivä nro 5, 3.10.2012 Tietomalliohjeiden kokonaistilanne Tarja Mäkeläinen VTT, Harri Mäkelä

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot