Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Amoxicillin Sandoz 750 mg tabletti, dispergoituva. amoksisilliini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Amoxicillin Sandoz 750 mg tabletti, dispergoituva. amoksisilliini"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Amoxicillin Sandoz 500 mg tabletti, dispergoituva Amoxicillin Sandoz 750 mg tabletti, dispergoituva amoksisilliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. - Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. Kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Amoxicillin Sandoz on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Amoxicillin Sandozia 3. Miten Amoxicillin Sandozia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Amoxicillin Sandozin säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Amoxicillin Sandoz on ja mihin sitä käytetään Amoxicillin Sandoz on penisilliinien lääkeryhmään kuuluva antibiootti. Sitä käytetään amoksisilliinille herkkien bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Amoxicillin Sandozia käytetään seuraavien sairauksien hoitoon: korva-, nielu-, nenä- ja poskiontelotulehdukset hengitystietulehdukset kuten keuhkoputkitulehdus ja keuhkokuume virtsarakkotulehdukset sydäntulehdusten ehkäisyyn suun tai nielun leikkausten yhteydessä varhaisvaiheen Lymen tauti (punkin puremasta aiheutunut) Helicobacter pylorin aiheuttamat mahahaavat. 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Amoxicillin Sandozia Älä käytä Amoxicillin Sandozia - jos olet allerginen amoksisilliinille, penisilliineille, kefalosporiineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Varoitukset ja varotoimet

2 Kerro lääkärillesi ennen Amoxicillin Sandozin ottamista, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista: - Munuaissairaus: lääkärisi tulee ehkä muuttaa lääkeannosta. - Mononukleoosi (eräs virusinfektio) tai leukemia: ihoreaktioiden riski voi olla tavallista suurempi. - Epilepsiakohtaukset: kohtauksien riski voi kasvaa - Virtsatiekatetri: juo riittävästi nestettä, jotta virtsaasi ei muodostuisi kiteitä. Tämä lääke voi vaikuttaa myös virtsan tai veren sokerin määrittämiseen käytettäviin testeihin. Jos sinulla on diabetes ja testaat virtsaasi säännöllisesti, kerro asiasta lääkärillesi. Testit tulee nimittäin ehkä vaihtaa toisiin. Muut lääkevalmisteet ja Amoxicillin Sandoz Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jotkin lääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia, jos niitä käytetään samanaikaisesti Amoxicillin Sandozin kanssa. Ole varovainen seuraavien lääkkeiden suhteen: - allopurinoli (kihtilääke): ihoreaktioiden riski voi olla tavallista suurempi - metotreksaatti (niveltulehduksen hoitoon): metotreksaatin haittavaikutukset saattavat voimistua - digoksiini (sydänlääke): digoksiinin imeytyminen saattaa voimistua - veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet kuten kumariinijohdokset: verenvuototaipumus saattaa voimistua - ehkäisytabletit: ehkäisytablettien teho saattaa heikentyä. Amoxicillin Sandozin ruuan, juoman ja alkoholin kanssa Amoxicillin Sandoz voidaan ottaa ennen ateriaa, sen aikana tai sen jälkeen (ks kohta 3). Raskaus, imetys ja hedelmällisyys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Tiedot rajallisesta määrästä raskauksia, joiden aikana äiti käytti amoksisilliinia, eivät viittaa siihen, että amoksisilliini aiheuttaisi haittaa raskaudelle tai sikiön tai vastasyntyneen terveydelle. Varmuuden vuoksi amoksisilliinia tulee käyttää raskauden aikana ainoastaan siinä tapauksessa, että lääkityksen hyödyt ylittävät hoitavan lääkärin mielestä sen mahdolliset riskit. Lääke erittyy pieninä määrinä rintamaitoon, joten joissain tapauksissa imetys tulee ehkä keskeyttää. Ajaminen ja koneiden käyttö Lääkkeellä ei ole vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Amoxicillin Sandoz sisältäa aspartaamia Amoxicillin Sandoz sisältää aspartaamia (makeutusaine), joka on fenyylialaniinin lähde. Se voi olla haitallista henkilöille, joilla on fenyyliketonuria. 3. Miten Amoxicillin Sandozia käytetään Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

3 Tabletteja voidaan käyttää kahdella eri tavalla. Ne voidaan joko nielaista veden kera tai liettää veteen (dispergoida) ja juoda. Tabletit voidaan rikkoa nielemisen helpottamiseksi. Amoxicillin Sandoz voidaan ottaa ennen ateriaa, sen aikana tai sen jälkeen Suositeltu vuorokausiannos aikuisille ja yli 40 kg painaville lapsille on mg amoksisilliinia jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen. Suositeltu vuorokausiannos alle 40 kg painaville lapsille on mg/kg amoksisilliinia jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen. Sydäntulehduksen ehkäisemiseksi: Aikuisille mg annetaan leikkausta edeltävän tunnin aikana; lapsille 50 mg/kg annos on suositeltu. Lääkärisi kertoo sinulle, kuinka kauan sinun tulee jatkaa lääkkeen käyttöä. Potilaat, joilla on munuaissairaus Lääkärisi tulee ehkä pienentää lääkeannosta. Jos otat enemmän Amoxicillin Sandozia kuin sinun pitäisi Jos otat liikaa tätä lääkettä (yliannostus), ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh ). Yliannostuksen todennäköisimpiä merkkejä ovat pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja vatsakipu. Jos unohdat ottaa Amoxicillin Sandozia Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, ota unohtunut annos heti kun muistat. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos lopetat Amoxicillin Sandozin käytön Jatka aina lääkkeen käyttöä hoitojakson loppuun saakka, vaikka voisitkin jo paremmin. Tulehdus saattaa uusiutua, jos lopetat lääkkeen käytön liian aikaisin. Bakteerit saattavat myös tulla vastustuskykyisiksi lääkkeelle. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämän lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu välittömästi sairaalahoitoon: Seuraavat vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia (voi ilmetä alle 1 potilaalla 1000:sta): äkilliset hengitys-, puhe- ja nielemisvaikeudet huulten, kielen, kasvojen tai kurkun kivulias turvotus voimakas huimaus tai pyörtyminen vaikea tai kutiseva ihottuma, etenkin, jos siinä on rakkuloita ja suun, silmien tai sukuelinten alue aristaa

4 ihon tai silmänvalkuaisten kellastuminen tai virtsan muuttuminen tummaksi ja ulosteiden muuttuminen vaaleiksi. Tämä voi johtua maksavaivoista. Seuraavat haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (voi ilmetä alle 1 potilaalla :sta): Vakava, pitkäkestoinen tai verinen ripuli. Syynä voi olla vakava suolistotulehdus. Muut hoidon aikana mahdollisesti esiintyvät haittavaikutukset: Seuraavat haittavaikutukset ovat yleisiä (voi ilmetä alle 1 potilaalla 10:stä): Pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, makuaistin häiriöt, suun kuivuminen, ripuli tai löysät ulosteet. Nämä vaikutukset ovat yleensä lieviä ja häviävät usein hoidon aikana tai hyvin pian hoidon päättymisen jälkeen. Nokkosihottuma tai viivästynyt, noin viidentenä hoitopäivänä ilmenevä tuhkarokkoa muistuttava ihottuma. Seuraavat haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (voi ilmetä alle 1 potilaalla 100:sta): Vastustuskykyisten taudinaiheuttajien tai hiivasienten aiheuttamat superinfektiot (esim. suun tai emättimen hiivatulehdukset). Kohtalaisessa määrin kohonneet maksaentsyymiarvot. Seuraavat haittavaikutukset ovat harvinaisia (voi ilmetä alle 1 potilaalla 1000:sta): Tiettyjen valkosoluarvojen suureneminen (eosinofilia), punasolujen poikkeava hajoaminen (hemolyyttinen anemia). Lääkekuume. Huimaus, yliaktiivisuus, kouristukset. Hampaiden pinnan värjäytyminen. Värjäytymät voidaan poistaa harjaamalla hampaat. Maksatulehdus ja sapensalpauksesta johtuva ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus. Munuaistulehdus (interstitiaalinefriitti), kiteiden muodostuminen virtsaan. Seuraavat haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (voi ilmetä alle 1 potilaalla :sta): Veriarvojen muutokset (veren puna- tai valkosolujen tai verihiutaleiden määrän väheneminen), vuotoajan piteneminen. Tästä johtuvia oireita voivat olla kuume, kurkkukipu, ihottuma, nenäverenvuoto tai poikkeava mustelmien esiintyminen. Nämä muutokset korjautuvat, kun hoito lopetetaan. Kielen mustuminen. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea

5 5. Amoxicillin Sandozin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 C. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Amoxicillin Sandoz sisältää Vaikuttava aine on amoksisilliini. Yksi Amoxicillin Sandoz 500 mg dispergoituva tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten 500 mg amoksisilliinia. Yksi Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergoituva tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten 750 mg amoksisilliinia. Muut aineet ovat jauhemainen persikka-aprikoosiaromi, jauhemainen appelsiiniaromi, magnesiumstearaatti (E470b), aspartaami (E951), kroskarmelloosinatrium, mannitoli (E421), talkki (E553b), vedetön kolloidinen piidioksidi (E551), mikrokiteinen selluloosa (E460), maltodekstriini, vesiliukoinen tärkkelys, titaanidioksidi (E171). Amoxicillin Sandozin kuvaus ja pakkauskoot Amoxicillin Sandoz 500 mg Dispergoituva tabletti. Tabletti on pitkänomainen, kaksoiskupera, valkoinen tai kellertävänvalkoinen 8 x 18 mm kokoinen tabletti, jossa on jakouurre. Pakkauksissa on 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 500 tai tablettia, jotka on pakattu PVC/PVDC/Al-läpipainopakkauksiin. Amoxicillin Sandoz 750 mg Dispergoituva tabletti. Tabletti on pitkänomainen, kaksoiskupera, valkoinen tai kellertävänvalkoinen 9 x 20 mm kokoinen tabletti, jossa on jakouurre. Pakkauksissa on 4, 10, 12, 14, 20, 24, 30 tai tablettia, jotka on pakattu PVC/PVDC/Alläpipainopakkauksiin. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska

6 Valmistaja Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 5, A-6250 Kundl, Itävalta Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

7 Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 500 mg tablett, dispergerbar Amoxicillin Sandoz 750 mg tablett, dispergerbar amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz 3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Amoxicillin Sandoz är och vad det används för Amoxicillin Sandoz är ett antibiotikum som tillgör gruppen penicilliner. Amoxicillin Sandoz används för behandling av infektioner som orsakats av bakterier som är känsliga för amoxicillin. Amoxicillin Sandoz används för behandling av följande sjukdomar: inflammationer i öron, svalg, näsa och bihålor inflammationer i luftvägarna, såsom luftrörskatarr och lunginflammation inflammationer i urinblåsan för att förebygga hjärtinflammation vid kirurgiska ingrepp i munnen eller svalget. tidig Lyme s sjukdom (orsakat av en kvalsterbit) magsår orsakat av Helicobacter pylori. 2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin Sandoz Använd inte Amoxicillin Sandoz - om du är allergisk mot amoxicillin, penicilliner, kefalosporiner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Varningar och försiktighet

8 Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Amoxicillin Sandoz ifall du har eller har haft något av följande tillstånd: - Njursjukdom: din läkare kanske ändrar på dosen. - Mononukleos (virusinfektion) eller leukemi: risken för hudreaktioner kan vara större än normalt. - Anfaller (epilepsi); risk för anfaller kan vara högre. - Urinkateter: drick tillräckligt med vätska för att undvika att det bildas kristaller i urinen. Detta läkemedel kan även påverka tester som används för att bestämma sockerhalten i urin eller blodet. Om du lider av diabetes och testar din urin regelbundet ska du tala om detta för din läkare. Det kan vara nödvändigt att använda en annan typ av tester. Andra läkemedel och Amoxicilllin Sandoz Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan orsaka problem ifall de används samtidigt med Amoxicillin Sandoz. Var försiktig vid användning av följande läkemedel: - allopurinol (giktläkemedel): risken för hudreaktioner kan vara större än normalt - metotrexat (för behandling av ledinflammationer): metotrexatets biverkningar kan förstärkas - digoxin (hjärtmedicin): upptagningen av digoxin kan öka - läkemedel som förhindrar blodets koagulation, såsom kumarinderivat: benägenheten för blödningar kan öka - p-piller: effekten av p-piller kan försvagas. Amoxicillin Sandoz med mat, dryck och alkohol Amoxicillin Sandoz kan tas före, under eller efter måltid (se avsnitt 3). Graviditet, amning och fertilitet Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Data från ett begränsat antal graviditeter där mamman använt amoxicillin tyder inte på några skadliga effekter av amoxicillin under graviditeten eller på fostret/det nyfödda barnet. För säkerhets skull ska amoxicillin användas under graviditeten endast ifall läkaren bedömer att nyttan med behandlingen är större än de eventuella riskerna. Små mängder av läkemedlet övergår i bröstmjölken. Amningen bör eventuellt avbrytas. Körförmåga och användning av maskiner Läkemedlet har ingen inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Amoxicillin Sandoz innehåller aspartam Amoxicillin Sandoz innehåller aspartam (sötningsmedel) som är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt för personer med fenylketonuri. 3. Hur du använder Amoxicillin Sandoz Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

9 Tabletterna kan tas på två olika sätt. Tabletterna kan antingen sväljas tillsammans med vatten eller så kan man lösa (dispergera) tabletterna i vatten och dricka lösningen. Tabletterna kan söndras för att underlätta sväljningen. Du kan ta Amoxicillin Sandoz med, under eller efter måltider. Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 40 kg kroppsvikt är 750 mg till mg dagligen uppdelad i två till tre doser. Den rekommenderade dosen för barn under 40 kg kroppsvikt är mg/kg/dag uppdelad i två till tre doser. För att förebygga hjärtinfektioner: Vuxna ges till mg under den timme som föregår det kirurgiska ingreppet; för barn rekommenderas en dos på 50 mg/kg. Din läkare talar om för dig hur länge du skall fortsätta att ta medicinen. Patienter med njursjukdom Läkaren kommer kanske att minska dosen. Om du har tagit för stor mängd av Amoxicillin Sandoz Ifall du tar en för stor dos (överdos) av denna medicin, ska du genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel ). De mest sannolika symptomen på överdosering är illamående, kräkningar, diarré och buksmärta. Om du har glömt att ta Amoxicillin Sandoz Om du glömmer att ta en dos ska du ta den genast när du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att använda Amoxicillin Sandoz Ta alltid kuren till slut även om du skulle känna dig frisk redan tidigare. Infektionen kan komma tillbaka ifall du slutar ta medicinen för tidigt. Bakterier kan också bli motståndskraftiga mot medicinen. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon av följande allvarliga biverkningar, ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka närmaste sjukhus: Följande allvarliga biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av användare): plötsliga svårigheter att andas, tala och svälja smärtsam svullnad av läppar, tunga, ansikte eller hals kraftig yrsel eller svimning svårt eller kliande utslag, speciellt om det förekommer blåsor eller huden stramar runt munnen, ögonen eller genitalierna

10 gul hud eller gula ögonvitor eller mörkfärgning av urinen samt ljus avföring. Detta kan bero på leverskador. Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av användare): Svår, långvarig eller blodig diarré. Orsaken kan vara en allvarlig tarminflammation. Andra biverkningar som eventuellt kan förekomma under behandlingen: Följande biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, förlorad aptit, störningar i smaksinnet, muntorrhet, diarré eller lös avföring. Dessa biverkningar är vanligen lindriga och försvinner vanligen medan behandlingen pågår eller inom kort efter att behandlingen avslutats. Nässelutslag eller mässlingliknande utslag som uppkommer ungefär fem dagar efter att behandlingen påbörjats. Följande biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Superinfektioner som orsakas av motståndskraftiga patogener eller jästsvampar (t.ex. svampinfektioner i munnen eller slidan). Måttligt förhöjda levervärden. Följande biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av användare): Ökad mängd av vissa vita blodkroppar (eosinofili), onormal nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi). Läkemedelsfeber. Yrsel, hyperaktivitet, kramper. Missfärgning av tänderna. Missfärgningen kan avlägsnas genom att borsta tänderna. Leverinflammation samt gul hud och gula ögonvitor vilket beror på gallstas. Njurinflammation (interstitiell nefrit), utfällningar i urin. Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av användare): Förändringar i blodbilden (minskad mängd röda eller vita blodkroppar eller blodplättar), förlängd blödningstid. Orsakade biverkningar kan vara feber, halssmärta, utslag, näsblod eller blåmärkebillnad. Dessa förändringar är reversibla när behandingen avslutas. Svart tunga. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet. Läkemedelsverket, Box 26, Uppsala 5. Hur Amoxicillin Sandoz ska förvaras Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

11 Förvaras vid högst 25 C. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration Den aktiva substansen är amoxicillin. En Amoxicillin Sandoz 500 mg dispergerbar tablett innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande 500 mg amoxicillin. En Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande 750mg amoxicillin. Övriga innehållsämnen är persika-aprikosarom i pulverform, apelsinarom i pulverform, magnesiumstearat (E470b), aspartam (E951), kroskarmellosnatrium, mannitol (E421), talk (E553b), vattenfri kolloidal kiseldioxid (E551), mikrokristallin cellulosa (E460), maltodextrin, vattenlöslig stärkelse, titandioxid (E171). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Amoxicillin Sandoz 500 mg Dispergerbar tablett. Tabletten är avlång, bikonvex, vit eller gulvit, 8 x 18 mm. Tabletten har brytskåra. Förpackningen innehåller 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 500 eller 1000 tabletter. Tabletterna är packade i PVC/PVDC/Al -blisterförpackningar. Amoxicillin Sandoz 750 mg Dispergerbar tablett. Tabletten är avlång, bikonvex, vit eller gulvit, 9 x 20 mm. Tabletten har brytskåra. Förpackningen innehåller 4, 10, 12, 14, 20, 24, 30 eller 1000 tabletter. Tabletterna är packade i PVC/PVDC/Al -blisterförpackningar. Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar. Innehavare av godkännande för försäljning Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark Tillverkare Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 5, A-6250 Kundl, Österrike Denna bipacksedel ändrades senast

12

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin annat lapsellesi tätä lääkettä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Coldrex kaksikerrostabletti. asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Coldrex kaksikerrostabletti. asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Coldrex kaksikerrostabletti asetyylisalisyylihappo, guaifenesiini, kofeiini ja askorbiinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Panadol Comp tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli 500 mg ja kofeiini 65 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Indalgin kapseli, kova indometasiini, etyylimorfiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Para-Tabs 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Buspiron Actavis 5 ja 10 mg tabletti. buspironihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Buspiron Actavis 5 ja 10 mg tabletti. buspironihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Buspiron Actavis 5 ja 10 mg tabletti buspironihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ciprofloxacin Hexal 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit siprofloksasiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ciprofloxacin Hexal 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit siprofloksasiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Ciprofloxacin Hexal 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, suussa hajoava mirtatsapiini Lue tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Burana 40 mg/ml oraalisuspensio. ibuprofeeni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Burana 40 mg/ml oraalisuspensio ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Terbinafin ratiopharm 250 mg tabletit terbinafiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxycodone G.L. 5 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Oxycodone G.L. 10 mg, tabletti, kalvopäällysteinen oksikodonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot