AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2018 PÖYTÄKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2018 PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona klo Kahvitarjoilu KOKOUSPAIKKA Akaan seurakuntasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hakala Ellinoora Hämäläinen Sirpa Järvinen Kati Knuutila Heikki Koivisto Sirkka-Liisa Kylmälä Pasi Lindroos Merja Lintunen Virpi Nord Pirkko Paija Pasi Pajasmaa Mika Parikka Heikki Salminiemi Reino Savikko Sari Setälä Mika Sirola Jaakko Vaittinen Elina Ylimäki Sinikka Rantanen Veijo vara Kauranen Elisa vara Aarnio Petri vara Halmela-Taberman Hannele vara Muut läsnäolijat Kulhia Ali kirkkoherra Tarela Arja talouspäällikkö, sihteeri Poissa Joki Harri Kallioinen Saila Koitmaa Päivi Tervi Anne Heinonen Juha Turunen Kirsi Salin Juhani Bister Salla Pentti Erja ALLEKIRJOITTAJAT Sinikka Ylimäki puheenjohtaja Arja Tarela sihteeri

2 2 N TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu Akaassa Ellinoora Hakala Petri Aarnio NÄHTÄVÄNÄ Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. ILMOITUS N Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pidetty Akaan kirkkoherranviraston NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA sekä Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustaululla

3 3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Sinikka Ylimäki avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Kirkkoherra Ali Kulhia piti alkuhartauden, laulettiin virrestä 571 säkeistöt VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu vara: Kallioinen Saila Koitmaa Päivi Joki Harri Tervi Anne vara Rantanen Veijo vara Kauranen Elisa vara Aarnio Petri vara Halmela-Taberman Hannele Myönnetään esteestä ilmoittaneille vapautus tästä kokouksesta. Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. Esityksen mukaisesti. Läsnä oli 18 tä ja 4 varatä. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KJ 8 luvun 5 :n mukaan kokouskutsu ja asialuettelo kirkkovaltuuston kokouksesta on toimitettava ille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston ille Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston sekä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla lukien. Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se määrään nähden on Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Esityksen mukaisesti.

4 4 4 NTARKASTAJIEN VALINTA 1) Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 2) Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ) Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustauluilla ) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ellinoora Hakala ja Petri Aarnio. 2) 4) Esityksen mukaisesti. 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityksen mukaisesti.

5 5 6 AKAAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2017 Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestys 13 luku 8 ja 15 luku 9 Kirkkojärjestyksen mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto. Akaan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös on lähetetty kirkkoneuvoston ille kokouskutsun liitteenä (liite 2). Vuoden 2017 talousarvio vahvistettiin euroa ylijäämäisenä. Toteutunut ylijäämä poistojen jälkeen on ,63 euroa. Vuoden 2017 tulokseen sisältyy useita kertaluonteisia eriä: - puunmyyntituottoja euroa - osakkeiden myynti euroa - korkotuotto rahastosijoituksesta euroa - testamenttilahjoitusten tuloutus taseesta tuloslaskelmaan euroa. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) käsittelee toimintakertomuksen 2017 sekä työmuotojen toimintakertomukset ja liittää ne tilinpäätökseen seurakunnan toiminnan kuvauksena ja arviointina 2) käsittelee tilinpäätöksen, allekirjoittaa sen ja päättää lähettää sen tilintarkastajille ja 3) esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,63 euroa kirjataan tilikauden ali/ylijäämä tilille. Tällä päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto Tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen tilikaudelta Tilintarkastajien suosituksen mukaisesti vuoden 2017 tasekirjan liitetieto-osaan sivulle 70 on tehty seuraava lisäys: Rahoituslaskelma, muut muutokset Oman pääoman tililtä Muut omat rahastot on kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti tuloutettu tuloslaskelmaosaan vuosina 1996 ja 1997 kirjattuja hautainhoitoon tarkoitettuja testamenttilahjoituksia ,70 euroa. Korjattu tasekirja liitetään pöytäkirjaan (liite 7).

6 6 Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy tasekirjan liitetietoihin tehdyn lisäyksen ja esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,63 euroa kirjataan tilikauden ali/ylijäämä tilille. Tällä asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston allekirjoituksillaan vahvistama tasekirja on lähetetty kirkkovaltuuston ille esityslistan liitteenä (liite 1). Esityksen mukaisesti.

7 7 7 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN AKAAN SEURAKUNNAN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA Kirkkoneuvosto Akaan seurakunnan tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen tilikaudelta Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja liittää sen tilinpäätösasiakirjoihin (liite 8). Tilintarkastajat esittävät kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Tällä asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. Kopio tilintarkastuskertomuksesta on lähetetty kirkkovaltuuston ille esityslistan liitteenä (liite 2). Esityksen mukaisesti.

8 8 8 VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA MUUT VAALEJA KOSKEVAT KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi ja toteutetaan syksyllä Vaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston et seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään voimassa olevan lain mukaisesti yksipäiväisenä. Vaalipäivämäärään ja muuhun kirkolliseen vaalilainsäädäntöön on ehdotettu muutoksia, joihin vaaditaan vielä eduskunnan hyväksyntä. Eduskuntakäsittelyssä (kevät 2018) lakimuutokseen liittyen päätetään seuraavista asioista: - Vaalit järjestettäisiin marraskuun kolmantena sunnuntaina eli Aikaisemmin vaalit järjestettiin isänpäivänä, marraskuun toisena sunnuntaina - Vaalien ennakkoäänestys on eli ennakkoäänestyspäivät ovat tuolloin tiistaista lauantaihin - Vaalipäivän lisäksi muutoksia on tullut myös vaalilautakunnan en, vaalitoimitsijan ja vaaliavustajan kelpoisuuteen. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen läheisensä osallistumista vaalilautakunnan eksi tai varaeksi sekä vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi. Hyväksyessään syksyn 2013 kokouksessaan vaalilainsäädännön muutokset kirkolliskokouksen lakivaliokunta muutti tulkintaansa vaalilautakunnan yyden edellytyksistä. Lakivaliokunnan mielestä seurakuntavaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa ei voi olla vaalilautakunnan : Korkeimman hallinto-oikeuden antaman keskusvaalilautakunnan en esteellisyyttä koskevan ratkaisun (2013:112) mukaan yleisissä vaaleissa keskusvaalilautakunnan enä ei voi olla ehdokas eikä tämän hallintolain 28 :n 2 momentissa määritelty läheinen. Keskusvaalilautakunta vahvistaa yleisten vaalien tuloksen. Kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnat vahvistavat vaalin tuloksen. Lakivaliokunnan näkemyksen mukaan on perusteltua, että kirkollisissa vaaleissa esteellisyyskysymyksiin suhtaudutaan samalla tavalla kuin yleisissä vaaleissa, minkä vuoksi kirkollisissa vaaleissa vaalilautakunnan en esteellisyyttä on arvioitava samoin kuin yleisten vaalien keskusvaalitoimikunnan ten esteellisyyttä. Linjauksen mukaisesti kirkollisen vaalin vaalilautakunnan enä ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä henkilö, joka on ehdokkaaseen hallintolain 28 :n 2 momentin määrittelemässä suhteessa. Lakivaliokunta toteaa, että asia ei edellytä muutoksia kirkkohallituksen esitykseen, mutta se on tärkeä tiedostaa vaaleja järjestettäessä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on hyväksytty seurakuntavaaleille tavoitteeksi saada mahdollisimman paljon äänestäjiä. Ennakkoäänestys on syytä järjestää riittävän laajana (esim. suurimmat marketit ja lukio). Lisäksi tulee huomioida asiaan liittyvät vaalilaki-muutokset, mahdollinen yhteistiedottaminen naapuriseurakuntien kanssa, vaalikirjeen lähettäminen jokaiselle äänioikeutetulle, ehdokkaiden valokuvaaminen ja mahdollinen vaalikahvien tarjoaminen varsinaisena vaalipäivänä. Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta. Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan, johon valitaan riittävästi iä sekä varaiä. Varaet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat ten sijaan. Kirkkoherran voi valita vaalilautakuntaan, mikäli hän asuu Akaan seurakunnan alueella. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

9 9 Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmiisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään. Enää uurnaa ei voi siirtää varsinaisena vaalipäivänä kirkolta toiselle ja siksi äänestysaktiivisuuden varmistamiseksi on syytä jakaa seurakunta äänestysalueisiin. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan on laadittava äänioikeutettujen luettelo. Vaalilautakunnan tulee kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) mukaan 17 :n 1 momentissa tarkoitetussa kokouksessa: 1) määrätä äänestyspaikat ja vaalihuoneistot; 2) määrätä ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimitsija ja päättää muista ennakkoäänestystä koskevista asioista sekä laatia ennakkoäänestystä koskeva kuulutus; 3) valita vaaliavustajat ja päättää muista vaalin valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä, jollei niistä ole tehty aikaisemmin päätöstä 4) valita tarvittaessa kolme tai useampia ennakkoäänten laskijoita huolehtimaan ennakkoäänten laskennasta jäljempänä 47 :n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Kirkkoneuvosto käsitteli vaalilautakunnan asettamisasiaa jo , jolloin esitettiin lautakuntaan 12 tä ja 6 varatä. Laintulkinnan epäselvyyden vuoksi ja useimpien kokousten päätösvaltaisuuden helpottamiseksi on varmempaa valita yhtä monta varatä kuin on varsinaisiakin iä, eli kirkkoherra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää: 1. että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin Toijala sisältäen jäännös-akaan, Kylmäkoski ja Viiala 2. asettaa vaalilautakunnan ja valita siihen 9 tä ja 9 varatä sekä nimetä valituista istä puheenjohtajan siten, että se huomioi ennakolta eduskuntakäsittelyssä olevat mahdollisesti vahvistettavat lakimuutokset 3. että näihin vaaleihin liittyvät kuulutukset julkaistaan Akaan Seutu-lehdessä Tällä asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. Esityksen mukaisesti. Vaalilautakunnan iksi valittiin Inka Loppi, Lauri Lehtinen, Arja Raiski, Tarja Reunanen, Sirpa Hämäläinen, Reino Salminiemi, Hele Ali-Löytty, Asko Rauhanummi ja Ali Kulhia. Varaiksi valittiin Jaakko Sirola, Kari Kairtamo, Anita Ojala, Raija-Liisa Kohtala, Jari Viitanen, Ulla Lehtinen, Pekka Sintonen, Annikki Enstedt ja Heikki Tanskanen. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin Ali Kulhia.

10 10 9 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET KJ 8:4 Jos kirkkovaltuuston haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Vara Veijo Rantanen jätti valtuustoaloitteen joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 4). Valtuuston Virpi Lintunen jätti valtuustoaloitteen, joka liitettiin pöytäkirjaan (liite 5). Valtuustoaloitteet toimitetaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. 10 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: Ilmoitusasioita ei ollut. 11 MUUTOKSENHAKUMENETTELY Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti. Esityksen mukaan.

11 11 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo