Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi."

Transkriptio

1 635/ Helsingin seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintakulttuurin muutoksen diakonisen vaikuttavuuden vahvistaminen ja seurakuntien toimintaedellytysten parantaminen/ lisäinfo Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Päätöshistoria Yhteinen kirkkoneuvosto Päätösehdotus Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto 1) merkitsee tiedoksi tehdyn selvityksen 2) antaa selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätösehdotus hyväksyttiin. Selostus Toimintakulttuurin muutoksen diakonisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi ja seurakuntien toimintaedellytysten parantamiseksi on tehty yhteisen kirkkoneuvoston esitys käsiteltäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Edellisessä kokouksessa yhteinen kirkkovaltuusto kävi asiasta hyvän keskustelun, jonka yhteydessä esitettiin selvitettäväksi, miten ehdotuksessa toteutuu Helsingin seurakuntien ja helsinkiläisten toimijoiden rooli. Lisäksi pyydettiin selvittämään, miten Helsingin seurakuntayhtymän sisällä on sopeutusohjelman painotukset toteutuneet.

2 I Helsingin seurakuntien ja helsinkiläisten toimijoiden rooli Yhteinen pöytä ja elintarvikeavun uudistaminen Elintarvikeavun uudistamisessa vahvistetaan seurakuntien mahdollisuutta omalla alueellaan toteuttaa yhteisöllisiä ruokailuja, kehittää uudenlaisia ruoka-avun toimintatapoja sekä ottaa käyttöön yhteisölliset työtavat seurakunnan omassa työssä ja kansalaistoiminnan tukena. Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä yhdessä eri toimijoiden kanssa kehittävät ruoka-aputoiminnan uudenlaista organisointia ja toteutusta, jonka tarkoituksena on monipuolistaa apua ja tuoda se ihmisiä lähelle. Perheneuvonnan kysyntään vastaaminen Seurakuntanäkökulma on otettu alusta asti huomioon rakennettaessa ehdotusta perheneuvonnan TKM-paketista. Ehdotuksen mukaan perheneuvonnan resursseja lisättäisiin palkkaamalla määräaikaisia perheneuvojia. Perheneuvojat toimivat työpareina rovastikuntien ja seurakuntien alueella olevissa diakoniakeskuksissa, joista käsin he ovat yhteydessä seurakuntiin. Perheneuvonta on neuvotellut Töölön ja Meilahden seurakuntien kanssa kahden määräaikaisen perheneuvojan palkkaamisesta kolmeksi vuodeksi uuteen Töölön seurakuntaan ja tulevaan Triplan kauppakeskukseen Keski-Pasilaan. Töölön seurakunta vastaa palkkauksesta. Töölön seurakuntaneuvosto hyväksyi esityksen kokouksessaan Rekrytointi on toteutettu yhteistyössä kirkkoherrojen Auvo Naukkarisen ja Hannu Ronimuksen kanssa. Kevään 2018 aikana avataan haettavaksi kymmenen osa-aikaista (20-50 %) perheneuvojan tehtävää perheneuvontatyöhön soveltuville seurakuntapastoreille ja diakoneille. Soveltuvuusarvion jälkeen osaaikaisille perheneuvojille annetaan räätälöityä perheneuvojakoulutusta, työnohjausta ja mahdollisuus työskennellä kokeneen työparin kanssa. Rekrytointi toteutuu yhteistyössä perheneuvonnasta kiinnostuneiden kirkkoherrojen kanssa. Osa-aikaiset perheneuvojat tekevät erillisrahoituksen turvin perheneuvontatyötä oman seurakuntansa alueella. Määräaikaisen kahden vuoden rahoituksen jälkeen osaaminen jää seurakuntien käyttöön.

3 Sairaalasielunhoidon moniammatillinen tiimi Sairaalasielunhoidon TKM osuus edustaa toimintamalliehdotusta, joka perustuu sairaalassa tehtävän seurakuntatyön kautta kertyneeseen ammatilliseen osaamiseen. Projektissa on keskeistä kirkon työntekijöiden yhteistyö ylitse työalarajojen. Paikallisseurakunnan ja sairaalasielunhoidon yhteistyö toteutuu moniammatillisen tiimin työssä yhdessä sairaalan hoitohenkilökunnan kanssa. Pilotin yhteydessä valmistuu palveluprosessin kuvaus ja palvelumalli, jota on tarkoitus hyödyntää toimintamallin jalkauttamisessa myös paikallisseurakuntiin valtakunnallisesti. Lisäksi parannetaan seurakuntien toimintaedellytyksiä kohdata kotisairaalan piiriin kotiutettavia seurakuntalaisia. Vahvistetaan seurakuntien viestintää, sosiaalista mediaa ja markkinointiviestintää Tavoitteena toteuttaa alueviestijäpilotti Vartiokylän rovastikunnassa Rovastikunnan seurakunnista neljä on ilmoittanut alustavasti kiinnostuksensa jaettuun rahoitukseen. Kokeilu laajenee myös kolmeen muuhun suomenkieliseen seurakuntaan. Alueviestijä miettii ja toteuttaa kirkon viestintää kaupunkilaisen tarpeet ensisijaisesti mielessään. Hän etsii aktiivisesti synergioita seurakuntarajojen yli. Somestrategian ja sosiaalisen median kehittämisen kokonaisuuteen sisältyy seurakunnillemme tarjottavia sosiaalisen median koulutuksia ja viestintätukea. Seurakunnilla on keskimäärin hyvin vaatimattomat, osin olemattomat markkinointiviestinnän budjetit. Yhteisten sisältöjen ja viestien sekä synkronoidun aikataulun avulla pystymme tukemaan suoraan seurakuntien viestintää ja tavoittamaan kaupunkilaiset kattavammin kuin pienillä erillisillä mainoksilla. Sähköinen asiointi kirkollisiin toimituksiin ja diakoniaan Sähköisen asioinnin palvelualusta ja sille rakennettavat kirkollisiin toimituksiin liittyvät palvelut tulevat huomattavasti paremmin seurakuntalaisten saataville. Enää ei olla sidottuja kirkkoherranvirastojen aukioloihin ja seurakuntalaiset voivat tarkastella eri vaihtoehtoja sekä varata kohtaamisia, palveluita ja tiloja sähköisessä verkossa 24/7.

4 Sähköinen asiointi ei millään muotoa vähennä seurakuntalaisen mahdollisuutta seurakunnan työntekijöiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen vaan pikemminkin parantaa sitä. Esimerkiksi diakoniatyöntekijän tai kastepapin varauksesta menee välittömästi tieto mobiilisti kyseiselle työntekijälle, joka ottaa yhteyden varauksen tehneeseen seurakuntalaiseen. Helsinkiläisten perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen Lapsen polku mittava ohjelma seurakuntien ja yhteisen työn kesken Lapsen polkua on kirkossa rakennettu vuosien ajan. Seurakunnat ja yhteinen työ ovat rikastuttaneet polkua lisäämällä siihen eri kohtaamisia. Kasteen ja rippikoulun väliin on luotu mm. muskaritoimintaa, eri-ikäisten syntymäpäivämuistamisia, kerhotoimintaa ja 10-synttärit Linnanmäellä. Nyt on tarkoitus jatkaa polun rikastuttamista tähän aikaan istuvilla kohtaamisilla. Samalla siihen kytketään tiiviisti myös ne perheet, jotka eivät vastasyntyneen kastetta halua. Lapsen polun rakentaminen voidaan toteuttaa vain yhteistuumin. Liitytään tekemisessä pääosin olemassa oleviin rakenteisiin. Onnistuakseen kärkihanke edellyttää laajaa yhteistä ymmärrystä kautta seurakuntien, yhteisten työmuotojen ja yli työala- ja organisaatiorajojen. Polun elementit luodaan ihmisten kanssa yhdessä helsinkiläisessä todellisuudessa. Käytännön toteutuksessa tavoitellaan sujuvia ratkaisuja, on niiden toteuttaja sitten seurakunta, yhteinen työ tai yhteistyökumppani. Käytetään erityisesti palvelumuotoilullisia yhteiskehittelyn menetelmiä, mm. sprinttejä. Ensimmäisiä tehtäviä on kirkastaa haluttu tavoitetila. Sekin tehdään yhdessä: seurakunnat, yhteiset työmuodot, asiakkaat, lapset ja nuoret itse, yhteinen hallinto sekä eri asiantuntijat ja kumppanit. Kokonaisuudelle tulle laatia huolellinen suunnitelma aiotusta etenemisestä ja osallisuuden rakentamisesta. Projektinhallinta on hoidettava systemaattisesti. Tervetuloa maailmaan yhdessä valmistettu, kevyesti toteutettu Asian valmistelun pohjaksi tehdään palvelumuotoilumenetelmillä riittävän laaja selvittely ja muutamia nopeita kokeiluita. Työ tehdään yhdessä vanhempien, nuorten äitien ja isien sekä seurakuntien varhaiskasvattajien kanssa. Näiden pohjalta muotoillaan lähestymisen tarkemmat sisällöt ja muodot.

5 Pikku-Mämmi seurakuntien varhaiskasvatuksen kätevä työkalu Käsikirjoituksen laatiminen on tarkoitus tehdä yhteistyössä lasten ja päiväkotien, seurakuntien varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja ammattikäsikirjoittajien kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat myös Nuori kirkko ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Animaatiota tullaan kokeilemaan kentällä ennen sen lopullista valmistumista. Käyttöä varten annetaan tarvittava koulutus ja luodaan oheismateriaali sekä lapsille että ohjaajille. Valmiin animaation jakamisesta ja levittämisestä sovitaan erikseen. Seurakuntien nuorisoparlamentit rovastikuntien oma hanke Nuorisoparlamenttien käyttöön ja luomiseen tarkoitettu tuki annetaan suoraan yhteisistä varoista rovastikunnille. Huopalahdessa luodun ja kokeillun mallin luoneet Huopalahden nuoret ovat valmiita jakamaan toimintamallinsa muidenkin rovastikuntien alueilla. Kaikki Helsingin rovastikunnat ovat sitoutuneet lähtemään mukaan kehittämään nuorisoparlamenttitoimintaa hyväksi katsomallaan tavalla tämän vuoden aikana. Ruotsinkielisen rovastikunnan vastaava toiminta käynnistetään yhdessä Styrgruppen in (ruotsinkielistä työtä koordinoiva ryhmä) kanssa. Nuorisotyön työseminaarissa asiaa käsitellään yhdessä seurakuntien ja kirkkohallituksen edustajan kanssa. Myös Nuori kirkko ry ja NAVI-ryhmä ovat tarvittaessa käytettävissä. Kiinteistötoimiston voimavarojen vahvistaminen Toimintakulttuurin muutokseen liittyvän toimitilojen käytön optimoinnin tuloksena seurakunnat ovat luopuneet pinta-alassa laskettuna noin 22 prosentista ja sisäisissä vuokrissa laskettuna noin 17 % prosentista toimitilojaan. Toimintaa keskitetään kirkoille ja parhaiten toimintaan sopiviin tiloihin. Seurakunnat tarvitsevat melkein kaikkiin niihin tiloihin, joihin toimintaa keskitetään, mittavia korjauksia ja muutoksia. Korjaus- ja muutostarpeita on ollut ja on edelleen kaikilla 21 seurakunnalla. Suunnittelu- ja rakennustyöt teetetään ulkopuolisilla toimijoilla, mutta rakennuttaminen ja päätösten hallinnointi tehdään kiinteistöosaston toimihenkilöiden toimesta. Tällä hetkellä näitä resursseja on selkeästi

6 liian vähän, minkä johdosta töitä ei ole kyetty toteuttamaan toivotussa aikataulussa. II Helsingin seurakuntayhtymän sopeutusohjelman seuraukset Arvioitaessa resurssien kohdentumisen painopistettä ja painopisteen kehitystä 2015 tilinpäätöksen toteutumasta kehys 2019 raamiin resurssien (määräraha = toimintakate) painopiste on selkeästi sopeuttamistoimenpiteiden aloittamisen ja TKM linjausten määrittelyn yhteydessä linjatun mukainen. Resursseja on suhteellisesti kohdennettu enemmän seurakunnalliseen toimintaan. Tarkastelujaksolla yhtymän yksiköiden toimintakate pienenee noin 27%, kun lisämäärärahat huomioiden seurakuntien toimintamäärärahat pienenevät noin 3%. Vuonna 2015 Yhtymän yksiköiden osuus toimintakatteesta oli 41%, kun se vastaavasti on 2019 kehysvalmistelussa 35% toimintakatteesta. Seurakuntien osuus toimintakatteesta 2019 on noin 65%. Toimintakate on sopeuttamistoimenpiteiden johdosta pienentynyt ,5 M, jossa on huomioitu seurakunnille annettava lisämääräraha. Ilman lisämäärärahaa toimintakate olisi sopeutunut 15M eli 2015 päätetyn ja suunnitellun mukaisesti.

7 Yhtymän yksiköiden osalta kustannussäästö koostuu pääasiassa kiinteistötoimiston ylläpitokustannusten pienentymisestä sekä hallinnon n. 2 M :n säästöistä

8

Seuraavaan kokoukseen laaditaan lausuntoluonnos. Seuraavaan kokouksen asialistalle otetaan kysymys seurakuntien yhdistymisestä.

Seuraavaan kokoukseen laaditaan lausuntoluonnos. Seuraavaan kokouksen asialistalle otetaan kysymys seurakuntien yhdistymisestä. 268/2017 113 Munkkiniemen seurakuntaneuvoston lausunto Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategiasta ja palkitsemisstrategiasta vuosille 2017-2022 sekä henkilöstön sopeuttamistoimenpiteistä Päätösehdotus

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin

95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin 635/2015 95 Toimintakulttuurin muutosehdotusten lähettäminen palautteen antoa varten Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

Lisätiedot

328 Seurakunnissa ja yhteisesti tehtävän työn tuominen lähemmäs toisiaan: YSK prosessin suunnan hyväksyminen

328 Seurakunnissa ja yhteisesti tehtävän työn tuominen lähemmäs toisiaan: YSK prosessin suunnan hyväksyminen 485/2018 328 Seurakunnissa ja yhteisesti tehtävän työn tuominen lähemmäs toisiaan: YSK 2020 -prosessin suunnan hyväksyminen Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.11.2016 Yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntö 1 Vantaan seurakuntayhtymän

Lisätiedot

67 Yhteinen pöytä ja elintarvikeavun uudistaminen sekä määrärahan myöntäminen uuden toimintamallin käynnistämiseen

67 Yhteinen pöytä ja elintarvikeavun uudistaminen sekä määrärahan myöntäminen uuden toimintamallin käynnistämiseen 635/2015 67 Yhteinen pöytä ja elintarvikeavun uudistaminen sekä määrärahan myöntäminen uuden toimintamallin käynnistämiseen Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto varaa tässä vaiheessa Hyvän Paimenen kirkon ja VälKeen kerhotilat käyttöönsä vuosina 2019 ja 2020.

Seurakuntaneuvosto varaa tässä vaiheessa Hyvän Paimenen kirkon ja VälKeen kerhotilat käyttöönsä vuosina 2019 ja 2020. 145/2018 21 Lausunto tilantarpeesta tulevina vuosina Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto varaa tässä vaiheessa Hyvän Paimenen kirkon ja VälKeen kerhotilat käyttöönsä vuosina 2019 ja 2020. Päätös Seurakuntaneuvosto

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

103 Toimintakulttuurin muutoksen kustannuspaikalle lisämäärärahana

103 Toimintakulttuurin muutoksen kustannuspaikalle lisämäärärahana 635/2015 103 Toimintakulttuurin muutoksen kustannuspaikalle lisämäärärahana myönnetyn 2,5 M käyttäminen ja periaatteet lisämäärärahan käytöstä kohteittain Päätösehdotus Päätös Yhteinen kirkkovaltuusto

Lisätiedot

221 Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia ja palkitsemisstrategia vuosille sekä henkilöstön sopeuttamistoimenpiteet

221 Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia ja palkitsemisstrategia vuosille sekä henkilöstön sopeuttamistoimenpiteet 566/2017 221 Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia ja palkitsemisstrategia vuosille 2017-2022 sekä henkilöstön sopeuttamistoimenpiteet Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo

Lisätiedot

Käsittelyn aikana käytettiin 4 puheenvuoroa.

Käsittelyn aikana käytettiin 4 puheenvuoroa. 635/2015 41 Helsingin seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintakulttuurin muutoksen diakonisen vaikuttavuuden vahvistaminen, seurakuntien toimintaedellytysten parantaminen sekä tähän liittyvän lisämäärärahan

Lisätiedot

Aika klo 17:30-20:00 Paikka Huopalahden kirkon seurakuntasali, Vespertie 12

Aika klo 17:30-20:00 Paikka Huopalahden kirkon seurakuntasali, Vespertie 12 Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 03.09.2018 klo 17:30-20:00 Paikka Huopalahden kirkon seurakuntasali, Vespertie 12 Saapuvilla olleet jäsenet Hanna Mithiku, puheenjohtaja Pauliina Alanko

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI. Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI. Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat kulkea kauas, kulje yhdessä. Afrikkalainen sananlasku Lähtökohta Seurakunnan

Lisätiedot

187 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa

187 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa 506/2016 187 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2017 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Lisätiedot

Työalajohtajien kelpoisuuksien ja koulutuksen kehittämisestä. Kari Kopperi

Työalajohtajien kelpoisuuksien ja koulutuksen kehittämisestä. Kari Kopperi Työalajohtajien kelpoisuuksien ja koulutuksen kehittämisestä Kari Kopperi 15.1.2014 Kelpoisuuksien kehittäminen 2 Tausta Kirkkoon on perustettu vähitellen erilaisia väliportaan esimiestehtäviä Tehtävät,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

203 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2015 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa

203 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2015 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa 349/2014 203 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2015 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Lisätiedot

2) kaikille J- ja K-hinnoitteluryhmiin kuuluville toteutetaan yleistä palkkausjärjestelmää vastaava 1,1 %:n palkankorotus alkaen.

2) kaikille J- ja K-hinnoitteluryhmiin kuuluville toteutetaan yleistä palkkausjärjestelmää vastaava 1,1 %:n palkankorotus alkaen. 539/2018 97 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskautta 1.2.2018-31.3.2020 koskevan neuvottelutuloksen soveltaminen Helsingin seurakuntayhtymässä K- ja J-hinnoitteluryhmiin kuuluvien osalta Päätösehdotus

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

118 Munkkiniemen seurakunnan muistamisia koskeva ohjeistus. Munkkiniemen seurakuntaneuvosto hyväksyy muistamista koskevan ohjeistuksen.

118 Munkkiniemen seurakunnan muistamisia koskeva ohjeistus. Munkkiniemen seurakuntaneuvosto hyväksyy muistamista koskevan ohjeistuksen. 116 Työjärjestyksen vahvistaminen Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin. 117 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkitään tiedoksi. 176/2018 118 Munkkiniemen seurakunnan muistamisia koskeva ohjeistus

Lisätiedot

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? Seurakuntalaiset muutoksen toteuttajina

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? Seurakuntalaiset muutoksen toteuttajina MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? Seurakuntalaiset muutoksen toteuttajina Miten tähän on tultu? edustaja-aloite: Kirkon organisaatio-järjestelmän uudistaminen ja keskushallinnon supistaminen kirkolliskokous (kk)

Lisätiedot

200 Pääkaupunkiseudun yhteisen englanninkielisen työn hanke

200 Pääkaupunkiseudun yhteisen englanninkielisen työn hanke 571/2017 200 Pääkaupunkiseudun yhteisen englanninkielisen työn hanke 2018-2022 Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä englanninkielisen seurakuntatyön

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin käsittelyjärjestys ilman muutoksia.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin käsittelyjärjestys ilman muutoksia. 31 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 33 Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 575/2016 Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) valita kirkkoherra Teemu Laajasalon virkasuhteiseen, oman viran ohella virkaa

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Puheenjohtaja luki Päivän tunnussanan ja avasi kokouksen klo Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja luki Päivän tunnussanan ja avasi kokouksen klo Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 12 Kokouksen avaus Puheenjohtaja luki Päivän tunnussanan ja avasi kokouksen klo 18.19. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 14

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 13.9.2018 klo 19-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen, poissa

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Aika. Tapiolan kirkon seurakuntasali. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/ klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Aika. Tapiolan kirkon seurakuntasali. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/ klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/2011 Aika Paikka 8.11.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 13.2.2012 kello 19.00-21.15 Paikka: Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 Läsnä: Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Eerola Liisa Kainulainen

Lisätiedot

80 Lähetekeskustelu vuoden 2018 kehyksen valmisteluun

80 Lähetekeskustelu vuoden 2018 kehyksen valmisteluun 25/2017 80 Lähetekeskustelu vuoden 2018 kehyksen valmisteluun Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun ja linjaa

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

87 Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta Merkitään tiedoksi ja kirjataan muistioon muutosehdotukset.

87 Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta Merkitään tiedoksi ja kirjataan muistioon muutosehdotukset. 109/2016 87 Lähetekeskustelu toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 Päätösehdotus Merkitään tiedoksi ja kirjataan muistioon muutosehdotukset. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Toimintasuunnitelmat

Lisätiedot

340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 575/2016 340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi tapa, vanhat seinät. Muutosharjoituksia helsinkiläisissä seurakunnissa Kaisa Raittila 2019

Uusi tapa, vanhat seinät. Muutosharjoituksia helsinkiläisissä seurakunnissa Kaisa Raittila 2019 Uusi tapa, vanhat seinät Muutosharjoituksia helsinkiläisissä seurakunnissa Kaisa Raittila 2019 Millaista muutosta haimme 1. Voimien keskittämistä siihen, mitä tässä kaupungissa juuri nyt eniten tarvitaan.

Lisätiedot

349 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen

349 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 332/2016 349 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

191 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2016 talousarvioesityksessä sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa

191 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2016 talousarvioesityksessä sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa 690/2015 191 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2016 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelmassa Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Lisätiedot

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Aika : Tiistai 15.12. klo 17-19:30 Paikka: Seurakuntien talon Suurella Sydämellä klubilla, Näsilinnankatu 26. Kokoontumisen tarkoituksena oli

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 55/2016 175 Etiopian luterilaisen Mekane Yesus kirkon Dessien uuden kirkon ja toimintakeskuksen valmistumis- ja kirkonvihkimisjuhlaan osallistuminen sekä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kohteisiin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmän kokous 10.11.2008 klo 9 12 Nummelassa LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Kummipäivä Osa valtakunnallista Kaste ja kummius hanketta Tavoitteena vuonna 2019, että jokaisen hiippakunnan alueella vähintään yhdessä

Kummipäivä Osa valtakunnallista Kaste ja kummius hanketta Tavoitteena vuonna 2019, että jokaisen hiippakunnan alueella vähintään yhdessä Kummipäivä 2.6.2019 Osa valtakunnallista Kaste ja kummius hanketta Tavoitteena vuonna 2019, että jokaisen hiippakunnan alueella vähintään yhdessä seurakunnassa vietettäisiin Kummipäivää 2.6.2019 Vuonna

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland

Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö - hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2007-2009 Utvecklingsenheten för välfärd i barndomen projekt i Västra och Mellersta Nyland 2007-2009 Keski-Uusimaa Hiiden

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke

Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ohjausryhmän kokous 4/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ke 7.6.2017 klo 12.00 15.20 Ravintola Aada, Kauppakatu 32, Joensuu Läsnä Lääninrovasti Jukka Reinikainen (Joensuun rovastikunta),

Lisätiedot

Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa arkkihiippakunnan hankkeen avaus

Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa arkkihiippakunnan hankkeen avaus Realismi ja toivo: seurakunnat muutoksessa arkkihiippakunnan hankkeen avaus 16.5.2019 Minna Törrönen hiippakuntasihteeri, hankekoordinaattori (2019-2020) Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli Turun arkkihiippakunnan

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat.

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat. 138/2015 134 Seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat. Käsittely Keskustelun aikana Katrianna Halinen esitti ponnen:

Lisätiedot

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa kuuta 2018 päivänä Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa

Lisätiedot

17 Yhteisen seurakuntatyön uudistumisprosessi YSK2020 Ihmistä varten yhdessä seurakuntien kanssa

17 Yhteisen seurakuntatyön uudistumisprosessi YSK2020 Ihmistä varten yhdessä seurakuntien kanssa 485/2018 17 Yhteisen seurakuntatyön uudistumisprosessi YSK2020 Ihmistä varten yhdessä seurakuntien kanssa Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016

109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016 138/2015 109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää 1) lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden mukaisen

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala

Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena. terveydenhoitaja Johanna Moilala Hyvinvointineuvola oululaisen perheen tukena terveydenhoitaja Johanna Moilala Mikä on hyvinvointineuvola? Hyvinvointineuvolan ideana on toimia kuin pienten kuntien palveluiden; saman katon alla, josta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 17:40-19:00 Mustasaari, Stidi -kokoustila.

PÖYTÄKIRJA. Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 17:40-19:00 Mustasaari, Stidi -kokoustila. Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 05.06.2018 klo 17:40-19:00 Paikka Mustasaari, Stidi -kokoustila. Saapuvilla olleet jäsenet Minna Hietamäki, puheenjohtaja Kari Kanala, kirkkoherra

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 Tark: Seurakuntaneuvosto 31

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 Tark: Seurakuntaneuvosto 31 31 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 19.6.2018 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja varapuheenjohtaja Andersson, Jari jäsen Erkkilä,

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian ja -ohjelman valmistelu

Henkilöstöstrategian ja -ohjelman valmistelu Henkilöstöstrategian ja -ohjelman valmistelu Työntekijöiden edustajia (pääluottamusmiehet) kuultiin valmistelun aikana. Pääluottamusmiehiltä pyydettiin kirjallinen näkemys seurakuntayhtymän nykytilanteesta

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta. Työversio Turun Kirkkopäivien ystävyysseurakuntaseminaariin palautetta ja jatkokehittelyä varten

Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta. Työversio Turun Kirkkopäivien ystävyysseurakuntaseminaariin palautetta ja jatkokehittelyä varten Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta Yhteisiä suuntaviivoja vuoteen 2020 Työversio Turun Kirkkopäivien ystävyysseurakuntaseminaariin 20.5.2017 palautetta ja jatkokehittelyä varten Palaute: tai ystävyysseurakuntatoiminta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen. Muut läsnäolijat Seija Suokunnas sihteeri Sanna Kuitunen, Taina Kujanen, Eeva-Maria Pyykkönen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Veikko Tuominen. Muut läsnäolijat Seija Suokunnas sihteeri Sanna Kuitunen, Taina Kujanen, Eeva-Maria Pyykkönen Kokousaika torstai 21.2.2019 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen varapuheenjohtaja Ville Honkasaari, poistui klo 19.32, 16 Ida Maula Tiia

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ke klo 18.30 20.35 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

187 Rovasti Pentti Miettisen irtisanoutumisilmoitus yhteisen. yhteisen seurakuntatyön johtajan virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen

187 Rovasti Pentti Miettisen irtisanoutumisilmoitus yhteisen. yhteisen seurakuntatyön johtajan virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen 574/2018 187 Rovasti Pentti Miettisen irtisanoutumisilmoitus yhteisen seurakuntatyön johtajan virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen takia 1.1.2019 alkaen ja sen aiheuttamat toimenpiteet Päätösehdotus Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

3) muissa perustehtävää vaativammissa esittelyn kohdassa 3 todetuissa tilanteissa vaativuusryhmä on 503 ja peruspalkka 2564,71 /kk

3) muissa perustehtävää vaativammissa esittelyn kohdassa 3 todetuissa tilanteissa vaativuusryhmä on 503 ja peruspalkka 2564,71 /kk 18/2018 156 Diakonian tehtävissä työskentelevien palkkaus Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää diakonian tehtävissä työskentelevien osalta, että 1.9.2018

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 589/2016 122 Kolehtisuunnitelma 1/2017-5/2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 2017. Käsittely Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala

Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi. 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala Lasten ja nuorten osallisuus seurakunnassa Lapsivaikutusten arviointi 31.10.2011, Helsinki Kaisa Rantala MIKSI PUHUMME OSALLISUUDESTA? Osallisuus on ohittamattoman tärkeää kirkon tulevaisuudelle. Missä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Aika Keskiviikko 20.3.2019 klo 16.30 18.12 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 29 KOKOUKSEN AVAUS 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2018 Tark: Seurakuntaneuvosto. Torstai klo kahvit. Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2, Kaarina.

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2018 Tark: Seurakuntaneuvosto. Torstai klo kahvit. Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2, Kaarina. 57 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Torstai 20.12.2018 klo 17.30 kahvit Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2, Kaarina. Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja varapuheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

7 Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien rakennemuutos

7 Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien rakennemuutos 241/2017 7 Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien rakennemuutos Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää linjata, että Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien rakenteen valmistelua jatketaan seurakuntien yhdistämisen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2014 1/9

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2014 1/9 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2014 1/9 Kokousaika: Tiistaina 9.9.2014 klo 18.00. Kokouspaikka: Meilahden kirkon seurakuntasali Pihlajatie 16, 00270 Helsinki Osanottajat: Anna-Leena Heikkilä jäsen,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika tiistai 2.5.2017 klo 18-20.10 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vantaan ev.lut.seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina katsomuskasvatuksessa

Vantaan ev.lut.seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina katsomuskasvatuksessa Vantaan ev.lut.seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina katsomuskasvatuksessa Vantaa Seurakuntayhtymässä 6 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen seurakunta Kasvatusasiainsihteeri koordinoi

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

145 Vuosien kehysbudjetin ja vuoden 2018 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen (kolmas käsittely)

145 Vuosien kehysbudjetin ja vuoden 2018 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen (kolmas käsittely) 25/2017 145 Vuosien 2018-2020 kehysbudjetin ja vuoden 2018 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen (kolmas käsittely) Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Yhteinen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot