Työhönotto ja rekrytointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhönotto ja rekrytointi"

Transkriptio

1 Työhönotto ja rekrytointi 1. ENNEN TYÖPAIKAN AVOIMEKSI JULISTAMISTA TARKISTETTAVA, VOIDAANKO HENKILÖITÄ PALKATA Eräiden ryhmien etusija ennen uuden työntekijän palkkaamista osa aikaisella työntekijällä oikeus lisätyöhön (myös ennen takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia, ei lomautettua ennen) perhevapaalla olevien työntekijöiden paluusuoja (myös sijaiseen nähden): vaikuttaa sijaisen työsopimuksen ehtoihin jos lomautuksia tai irtisanomisia tuotannollisista/ taloudellisista syistä: lomautetuilla/ irtisanotuilla etusija ennen uutta työntekijää takaisinotettavat työntekijät 9 kk:den ajan (tässäkin: koko yrityksen toiminta alue) pysyvässä työsuhteessa olevat ennen määräaikaisen työsopimuksen tekemistä, jatkamista tai vakinaistamista Tilapäinen työvoima ja vakituisten irtisanomissuoja vähäinen ja tilapäinen lisätyövoiman tarve ei tee irtisanomisia laittomiksi irtisanomisista huolimatta voidaan ottaa esim. kesätyöntekijöitä, vuosilomasijaisia, työntekijöitä muuten tilapäisesti (esim. extratyöntekijät) ruuhkahuippuina Työnantaja oli irtisanonut kolme vakinaista työntekijää ja osittain heidän irtisanomisaikojensa kuluessa ottanut palvelukseensa neljä opiskelijaa työharjoittelijoiksi lyhytaikaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Opiskelijoiden ottaminen työhön ei heidän palkkaamisensa tarkoitus ja annettujen työtehtävien laatu huomioon ottaen merkinnyt sitä, että työnantajan olisi tullut peruuttaa vakinaisten työntekijöiden irtisanominen tai tarjota heille työtä työvoimatoimiston välityksellä. 1

2 TYÖHÖNOTTO ON MYÖS YT ASIA (nämä asiat kunnossa ennen rekrytointia) työhönoton periaatteet ja menetelmät työhönoton aikana kerättävät tiedot työhöntulijalle annettavat tiedot ja työhön perehdyttämisen järjestelyt neuvottelut ennen työnhakulomakkeen käyttöönottoa tehtävät, joista työnhakijalta huumausainetestiä koskeva todistus 2. TYÖPAIKASTA ILMOITTAMINEN Työpaikasta ilmoittaminen sisäinen ilmoitusvelvollisuus palveluksessa oleviin osaaikaisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin nähden (TSL 2:6) syrjintäkielto työpaikkailmoittelun yhteydessä ei esimerkiksi vain naisten tai miesten haettavaksi tai edellytetään sellaisia ominaisuuksia, jotka tyypillisesti vain toinen sukupuoli voi täyttää tai ikää koskevat, perhesuhteita, pituutta, fyysistä voimaa ym. vaikkei ketään valita, voi olla syrjintää ilmoitus sellaisenaan ei luonteeltaan sitova juridinen tarjous, MUTTA jos työsopimus ehtinyt syntyä, ei voi enää valita toista, vaikka työnteko ei olisikaan vielä alkanut työvoimaviranomaisille (L julkisesta työvoimapalvelusta: avoimeksi tulevat työpaikat) kutsumismenettely sallittu ja sisäiset täytöt 2

3 3. HAASTATTELUUN KUTSUMINEN JA TYÖNHAKIJAN TAUSTAN ASIALLINEN SELVITTÄMINEN ENNALTA Henkilötietojen selvittämisen tiukka tarpeellisuusvaatimus kielletty kaiken sellaisen tiedon hankkiminen ja kysyminen, joka ei ole tarpeellista kyseisen tehtävän kannalta/ minimointi: alkuvaiheessa työnhakulomakkeessa vain perustiedot haastatteluissa tai testaamisessa vielä mukana olevista tarvitaan ja saa selvittää tietoja laajemmin työnantajan on työhönoton eri vaiheissa huolehdittava siitä, että arkaluonteiset seikat tai muuten tarpeettomat tiedot eivät tule esille edes hakijan itsensä toimesta, eivätkä ne saa vaikuttaa valintaan, jos tulevat esiin kun tarpeettomia tai kiellettyjä tietoja ei kysytä (raskaus, ikä, vammaisuus jne ) ja ansioituneisuus/ sopivuus kyseiseen tehtävään ollut valinnassa ratkaiseva on valinta tapahtunut oikein! Kyselyt edellisestä työpaikasta ensisijassa aina selvitetään tiedot suoraan työnhakijalta edellisestä työpaikasta: ilman suostumusta voi kysyä vain muistikuvia hakijan suoriutumisesta kysymysten pitää olla tarpeellisia, laajemmalti ei saa koskaan kysyä (rangaistavaa) ei voida poiketa edes työnhakijan omalla suostumuksella ennen tietojen hankkimista pitää kertoa hakijalle ja ajankohta, jolloin tietoja hankitaan, oltava työnhakijan tiedossa, jos työnhakija itse ilmaisee tahon, josta voi pyytää lisätietoja tai henkilön, joka suosittelee, saadaan ao. suosittelijaan olla sen perusteella suoraan yhteydessä 3

4 Haastateltavien valinta ansioituneisuusjärjestyksessä kutsutaan testeihin ja haastatteluihin jos jotakin erityisen pätevää hakijaa ei edes haastatella, soveltuvuutta ei selvitetä: voi olla vaikea myöhemmin perustella miksi on valittu toinen meriiteiltään vähemmän ansioitunut, toista sukupuolta oleva henkilö yksityisellä sektorilla työnantajalla ei laajaa velvollisuutta huolehtia siitä, että hakijan ansiot ovat kaikki tiedossa: hakijan itse saatettava ne työnantajan tietoon ja riittävässä laajuudessa työhönottohaastattelussa aikanaan kuitenkin syrjntäolettaman välttämiseksi kysyttävä samoja asioita hakijoilta ja pyydettävä lisätietoja, jos aihetta 4. TYÖNHAKULOMAKKEESSA/ TYÖHAASTATTELUSSA TEHTÄVÄT KYSYMYKSET Työnhakijalta kysyttävät tiedot ns. työnhakijatiedot vain tarpeellisia: nimi, osoite ja muut yhteystiedot ( , puh, fax), koulutus, aikaisemmat palvelussuhteet, kestoaika, perusterveydentila (erinomainen/hyvä/tyydyttävä) ei esimerkiksi sotua, pankki ja verotustietoja ei asevelvollisuuden suorittamista, ei puoluekantaa tms. pätevyyttä ja sopivuutta osoittavat tiedot kuten koulutus ja aikaisempi työkokemus ikä, samoin huoltajan nimi ja osoite nuorilla työntekijöillä, muilla ei siis esimerkiksi ikää kansalaisuus (tarvitaanko työntekijän oleskelulupa vai ei) 4

5 Perhesuhteita ja yksityiselämää koskevat kysymykset pääsääntöisesti tiedot perhesuhteista eivät tarpeellisia, kuten: lasten syntymävuodet, asumismuoto, elatusvelvollisuus, harrastukset, perheenjäsenten terveystiedot tai muut henkilötiedot, työssäkäynti, työn laatu, ansiot tai mikään perheen taloudelliseen asemaan liittyvä tieto perhesuhteet kuitenkin ulkomaan työssä tarpeen ei voi kysyä perheen omistus, liike ja yrityssuhteista, vrt. oma kilpaileva toiminta (puolison kilpaileva toiminta ei saa normaalisti vaikuttaa työhönottoon) Perhesuhteet: tasa arvon perusteella kielletyt kysymykset Raskaudentilasta kysyminen syrjivää, samoin lasten hankkimissuunnitelmat, lasten lukumäärä ja lastenhoidon järjestäminen Työntekijä ei ollut työhönoton yhteydessä harhaanjohtanut työnantajaa eikä työsuhdetta voitu päättää, vaikka työntekijä olikin luvannut, ettei hanki lapsia ainakaan kahdeksaan vuoteen. Tästä lupauksesta huolimatta hän oli tullut hetimiten raskaaksi. Sairauksista kysyminen / elämäntavat (ns. arkaluonteiset tiedot) voi kysyä, onko työnhakijalla sellaisia sairauksia, jotka voisivat haitata tehtävän hoitamista, mutta ei itse sairautta (arkaluonteiset tiedot voi kerätä laillisesti terveydenhuollon ammattihenkilö työhöntulotarkastuksen yhteydessä) elämäntavat: tupakointia ei voi yleensä kysyä tai edellyttää tupakoimattomuutta (poikkeus esim. nuoriso ohjaaja), samoin riittävä kuntoilu, ulkoilu ja uni ja alkoholin välttäminen luottotiedot: pitää olla välitön taloudellinen vastuu työnantajan omaisuudesta ei voi aina kysyä; turvallisuusselvitys/ rikosrekisteriote: ei mahdollista tavallisissa tehtävissä rikolliset teot/ rangaistukset: vain jos aivan välttämätöntä tehtävässä vaadittavan luotettavuuden takia/ rangaistuksen kärsineen henkilön mahdollisuus sopeutua 5

6 Vastaamatta jättäminen, puutteellinen vastaus työnhakija saa jättää vastaamatta sellaiseen kysymykseen, joka ei ole työsuhteen kannalta tarpeellinen ja tiedustella, mihin tietoa tarvitaan työsuhteen hoidon kannalta ei saa seurata haitallisia seuraamuksia työnantajalla voi olla oikeus purkaa tai irtisanoa työsopimus valheellisen tiedon vuoksi esim. kun työnhakija jättänyt kertomatta terveydentilastaan jonkin olennaisen seikan, joka estää työn tekemisen (voi olla harhaanjohtamista työsopimusta tehtäessä) työsopimukseen esim.: työntekijä vakuuttaa, ettei hänellä ole terveydellistä ongelmaa, joka vaikuttaa työstä suoriutumiseen 5. TYÖNTEKIJÄN VALINTA Huume ja alkoholitestaus 6

7 Huume ja alkoholitestaus: pelisäännöt kerrottava hakumenettelyn yhteydessä ennen työsopimuksen tekemistä etukäteen, että todistus tullaan vaatimaan valitulta (9, valinta ehdollinen siihen asti) koska tehtävä sitä edellyttää (vastaavasti työntekijälle ennen työehtojen muuttamista) suostumusedellytys; todistus voidaan ottaa siis vain työhön valitulta henkilöltä tämän suostumuksella (työnantaja maksaa) ellei toimita, voidaan valita toinen, jos ollut oikeus edellyttää todistusta (edellytykset laissa) testaaminen ei koske alkoholia, jonka testaamisesta ei tällä hetkellä ole lain tasolla säädetty (saa kieltäytyä aina) kieltäytyy? arvioidaan kokonaisuutena ko. alalla huumetestitulos on arkaluonteinen tieto huumetestaus työterveyshuoltohenkilöstön tehtävä Pakollinen ja vapaaehtoinen terveystarkastus Työhöntulotarkastus työhöntuloterveystarkastus: ei yleensä ole oikeutta olla suostumatta, jossa selvitetään terveydentila avoinna olevaan tehtävään / valinta ehdollinen siihen asti, vapaaehtoinen tarkastus on vapaaehtoista esim. työsopimusehdosta: työntekijän on käytävä työhöntulotarkastuksessa ensimmäisen työssäolokuukauden aikana työnantajan työterveyshuollossa. Työsopimuksen jatkuminen edellyttää hyväksyttyä lausuntoa työhön sopivuudesta. työterveyshuolto saa lausua vain: soveltuu/ ei sovellu ko. tehtävään 7

8 Todistukset salmonellanäyte : mara: keittiö ja salipuolen työntekijöiden hankittava lääkärintodistus ettei tartuntatautia (todistus voi olla enint. 30 päivää vanha) kauppa: käsiteltäessä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita yli kolmen kuukauden työsuhteesta alle 18 v suoritettava terveystarkastus (paitsi jos kevyttä liike, toimisto tai muu kevyt työtä tai jos on esittää vuotta nuorempi lääkärintodistus, josta soveltuvuus työhön ilmi) hygieniapassi edellytetään Syrjintäkielto laissa (eri asia kuin tasapuolinen kohtelu) Syrjintäsääntely työhönotossa ikä, terveydentila, vammaisuus, kansallinen tai etnisen alkuperä, kansalaisuus, sukupuolinen suuntautuminen, kieli, uskonto, mielipiteet, vakaumus, perhesuhteet, ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta tai muun näihin verrattava seikka tasa arvolain syrjintäkiellot: esim. raskaus, perhesuhteet ei rajoita työnantajan oikeutta ottaa palvelukseen sopivin ei rikota, jos oltaisiin jätetty valitsematta ko. henkilö siitä riippumatta, että hän on esim. ulkomaalainen työnhakemisesta palkkaamispäätökseen (hakemusten käsittely, haasteltavien valinta ja valintakriteerit) 8

9 Syrjintätilanteita esim. epilepsiaa, aidsia tai sokeritautia sairastava työnhakija ei saa työpaikkaa, vaikka hän olisi siihen pätevin hakija eikä sairaudesta aiheutuisi kyseisessä työssä haittaa (epilepsia kuljettaja, aids kirurgi jne) työtehtävän hoitamisen kannalta epäoleelliset kielitaitovaatimukset estävät välillisesti maahanmuuttajien työllistymisen, toisaalta ei saa esim. suosia suomessa kaupan ammateissa ruotsinkielisiä työntekijöitä ruotsinkielisessä kunnassa sen sijaan esim. sukulaisen palkkaaminen sijasta, työttömyys, hakijan tyhmyys (vammaisuus eri asia) ei ole syrjintää, ulkonäön perusteella eri asemaan asettaminen ei liene sekään syrjintää (liikalihavuus eri asia, ainakin jos sairaudesta) irrationaalinen mielivalta ei ole myöskään syrjintää Tasa arvolaki ja määräaikaiset työsuhteet (mahdollisia syrjintätilanteita) raskauden vuoksi pätevin hakija jätetään ottamatta määräaikaiseen työsuhteeseen ei muita hakijoita tai hakijoina on samaa sukupuolta olevia edes ei normaalisti, vaikka ei voisi aloittaa ko. työtä määräaikaisuuden kestoa rajoitetaan raskauden tai perhevapaan vuoksi: työsopimusta ei saa jatkaa niin, että se päättyy työntekijän äitiysvapaan tai muun perhevapaan alkaessa määräaikainen työsopimus jätetään uusimatta raskauden vuoksi määräaikainen sopimus jätetään muuttamatta toistaiseksi voimassa olevaksi raskauden takia ja otetaankin tehtävään toinen henkilö 6. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN (on näitä ennenkin osattu tehdä ) Palvelualan työsopimus vuodelta 1870 A. Työajan pituus on 12 tuntia. Mutta jos työ sitä vaatii, on jokaisen tehtävä kehotuksetta ylityötä. B. Poliittiseen toimintaan osallistunut erotetaan heti irtisanomatta. C. Palvelukseen otettu ei saa tehdä erehdyksiä. Jos sellaista tapahtuu, hänet erotetaan. D. Päällikön vastustaminen on merkki, ettei tätä kunnioiteta. Siitä johtuu seuraamuksia. E. Muista olla kiitollinen esimiehellesi. Hän on sinun huoltajasi. Ja muista, että tuhannet ovat valmiita ottamaan heti työpaikkasi, kun siihen tulee tilaisuus 9

10 Työsopimuksen muoto ja solmimistavat suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti kaupan ja mara alan työehtosopimuksen mukaan työsopimus tulee kuitenkin tehdä kirjallisesti mallilomaketta käyttämällä (vastaavat tiedot sisältävää lomaketta) tai kirjallisessa sopimuksessa tulee muuten olla työehtosopimuksen mallilomakkeen ja sen täyttöohjeiden mukaiset tiedot työsopimus syytä tehdä kirjallisena muuten usein jälkikäteen tulkintaongelmia: onko koeajasta sovittu, määräaikainenko ja mitä töitä työntekijä on velvollinen tekemään Jos työsopimus kuitenkin tehty suullisesti, selvitys ehdoista jos työsopimus on tehty suullisesti ja määräaikainen jatkunut yli kuukauden/ tai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys tietyistä tärkeimmistä työsopimuksen ehdoista annettava ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä Nuoret työntekijät 10

11 Nuoret työntekijät 15 vuotias: vakinaiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa vuotias: työ ei saa haitata koulunkäyntiä. Kevyttä työtä saa tehdä 14 vuotias tai 13 vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun lomaajasta työssä enintään ½ ja koulutyön aikana tilapäisesti tai lyhytaikaisissa työsuorituksissa 13 vuotias tai nuorempi: ei saa palkata Työsopimuksen tekeminen: viisitoista vuotta täyttänyt saa itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15 vuotiaan puolesta huoltaja (yleensä isä tai äiti), tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse Nuoren tutustuminen työelämään kesäharjoittelu tarkoitus että sellaiset peruskoululaiset ja lukiolaiset, jotka eivät ole aikaisemmin olleet työssä kaupan alalla, saavat omakohtaista kokemusta kaupan alan töistä kaksi viikkoa tai 10 työpäivää kestävä kesäharjoittelu väliseen aikaan/ vain yksi jakso samassa yrityksessä kertakaikkisena palkkana 255 sisältäen lomakorvauksen työnantaja maksaa lisäksi harjoittelijan tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus, ja sosiaaliturvamaksun harjoitteluohjelman suunnitteluun ja töihin pitäisi kiinnittää huomiota ohjelma käydään läpi pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kanssa hänelle annetaan harjoittelijoiden nimet, paikat ja ajat Määräaikainen työsopimus toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ensisijainen, joten määräaikainen vain perustellusta syystä jos työsuhde on sidottu tiedettyyn määräaikaan, merkitään työsuhteen viimeinen kestopäivä työsopimukseen jos ei ole sidottavissa täsmälliseen kalenteriaikaan yksilöidään työtehtävä ja sen suorittamisen arvioitu kesto todetaan myös määräaikaisuuden peruste: esim. äitiystai perhevapaasijaisuus, vuosilomasijaisuus, sairauslomasijaisuus jne kaupan alalla: määräaikainen työsopimus, jonka kestoksi on sovittu vuotta pitempi aika, on tehtävä kirjallisesti (täyttämisohjeessa) 11

12 Perusteltu syy, jos työnantajan aloitteesta syy olemassa kun ei jatkuvaa työn tarvetta (esim. kesä ja jouluapulaiset, harjoittelu, projektit, tietty tilaus, tuotantohuippujen tasaaminen, sijaisuus, toiminnan vakiintumattomuus aloitettaessa) kausiluonteisuus: esim. joulu, alennus ja loppuunmyynti ei määräaikaista työsopimusta, jos työtä on tarjolla toistuvasti vähintään yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa laillista esimerkiksi tarjota useita sijaisuuksia peräkkäin kun ne voidaan sitoa jonkun vakituisen työntekijän poissaoloihin (KKO 1996:105 yhteensä yli 90 kpl kuuden vuoden aikana) jos ei perusteltua syytä: toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja päättämiseen pitää olla peruste Esimerkkejä tämä työsopimus on voimassa pvm. asti. Se päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun työntekijä NN palaa hoitovapaalta tämä sopimus on voimassa työntekijä NN:n hoitovapaan ajan Määräaikaisen työsopimuksen muuttumista pysyväksi varottava Jos työnantaja/ työnantajan edustaja sallii työntekijän jatkaa työtä sen jälkeen kun määräaikaisessa työsopimuksessa sovittu aika on päättynyt, katsotaan sopimuksen muuttuneen luonteeltaan toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi (irtisanomisajat ja päättämisperusteet koskevat sen jälkeen) Tee siis uusi määräaikainen työsopimus ja kirjallisesti, jos entinen on päättymässä! 12

13 Koeaika ja mahdollisuus päättää työsuhde Koeaikaehto työnantajan on voitava osoittaa, että koeajasta on sovittu työsopimuksessa kirjallisesti. Pelkkä viittaus työehtosopimukseen ei riitä. 4 kk (6 kk jos yli 4 kk koulutus) työteon alkamisesta määräaikaiseenkin: 8 kk:tta lyhyemmässä työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsopimuksen kestoajasta (esim. 2 kk:den pituisessa enintään 1 kk) MARA alalla: työsopimus toistaiseksi koeaika 2 kk / esimiehet 3 kk; määräaikaiseen enintään 4 kk mutta korkeintaan puolet kestosta Koeajan käyttäminen jos työntekijä kohtuullisen ajan kuluessa palaa entisen kaltaiseen työhön ei koeaikaa ilman erityistä syytä, josta aluksi nimenomaan sovitaan koeaikaehdon ottamisen työsopimukseen myös työsuhteen kestäessä, mikäli työtehtävissä tapahtuu huomattava muutos aikaisempiin (esim. alainen siirtyy esimiestehtäviin). Mikäli työsopimus puretaan em. tilanteessa koeajan perusteella, työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tehtäväänsä. jos työntekijä ollut ensin vuokratyöntekijänä mutta palkataan taloon on koeajan käyttäminen sallittua 13

14 Koeaikapurku koeaikana työsuhde voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa asiallisin perustein työntekijällä se ei ole esimerkiksi paremman työpaikan saaminen työnantajalla se ei ole esimerkiksi työntekijän sairaus tai tapaturma (ellei siitä seuraa pysyväksi katsottava este) työntekijän näytettävä koeaikapurun epäasiallisuus koeaikapurku ei vaadi varoituksen antamista mitä syitä työnantajan pitää ilmoittaa vai riittääkö koeaikaan viittaaminen? Koeaikapurku esimerkein Esimerkkejä tilanteista, joissa voitu koeaikana purkaa: lääkäri piti myyjää terveydentilansa puolesta sopimattomana työhön lääkäri ei suositellut myyjää astman vuoksi tekstiilija kosmetiikkaosastolle, koska tämä astman vuoksi reagoi pölyyn ja hajuihin myyjä ei muuttanut työskentelytapoja huomautuksista huolimatta: tuotteita enemmän kuin piti tilata, joskus taas vähemmän toistuvasti suhtautunut vähätellen saamiinsa huomautuksiin Koeaikapurku esimerkein Esimerkkejä tilanteista, joissa ei voitu koeaikana purkaa: aiheettomat epäilyt työntekijän terveydentilasta aiheettomat epäilyt siitä, että olisi varastanut makuupussin tavaratalosta ketään tiettyä ei voitu epäillä syypääksi kassavajeeseen aikaisemmin tehty rikos joka paljastuu koeaikana ei välttämättä ole purkuperuste (omaisuusrikoskaan rikoksen sovittamisajatus) 14

15 Työtehtävät ja toimenkuva Työtehtävää koskeva ehto Kaupan alalla: työsopimukseen kirjataan sovitut pääasialliset työtehtävät: esim. tavaratalomyyjä, varastotyöntekijä. Tavanomaista laajemmatkin työtehtävät kirjataan: esim. osastostaan vastaava tai sitä hoitava työntekijä Kaupan ja MARA:n työehtosopimukset: jos otetaan määrätynlaiseen työhön on velvollinen tarpeen vaatiessa tekemään muutakin samanlaista tai siihen verrattavaa työtä (kauppa: ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä) jos on sovittu vain tietystä työstä, työntekijällä ei voida vastoin hänen suostumustaan teettää pysyvästi muuta työtä Esimerkkejä ehdoista tarvittaessa työntekijä on velvollinen suorittamaan myös muita työnantajan osoittamia tehtäviä työn suorittamispaikkana kaikki yrityksen toimipaikat työntekijä sitoutuu tekemään myös muuta esimiehen osoittamaa työtä ja myös muussa Jukolan osuuskaupan toimipaikassa kuin työsuhteen aloittaneessa toimipaikassa ilman eri sopimusta 15

16 Voitiinko elintarvikeosastolta laittaa kassatyöhön? Työsopimus oli tehty suullisesti. Työsuhde oli kestänyt 17 vuotta. Myyjä oli viimeisen seitsemän vuoden ajan työskennellyt vain elintarvikeosastolla eikä kertaakaan kassalla. Hän oli myös toimittanut lääkärintodistuksen, ettei kassatyö sopinut hänelle selkäsairauden vuoksi. Oikeus katsoi, että kassatyö ei ollut työsopimuksen mukainen työ ja otti huomioon selkäsairauden. Työnantaja ei voinut työnjohtovaltansa nojalla määrätä myyjää kassatyöntekijäksi, vaan myyjällä oli oikeus kieltäytyä. Kieltäytymisen vuoksi tehty työsopimuksen purku oli laiton. Korvaus 20 kk palkka. (Vaasan HO S 04/677) Työpaikkaa koskeva ehto jos vain tietty työpaikka, vain työtä siellä: esim. tietty hotelli, ravintola, kauppa tai tavaratalo työpaikasta ei ole tarkoin sovittu: ainakaan muutaman kymmenen kilometrin työmatkan pidentyminen ei ole olennainen tietty työpaikka voi vakiintua 5 10 vuodessa, jos pysyy koko ajan samana Voitiinko myyjä siirtää toisesta myymälästä toiseen? Myyjä oli pääasiallisesti työskennellyt yhtiön Someron myymälässä. Myyjä ei ollut vastoin työnantajan kiistämistä voinut osoittaa, että vain Someron myymälä olisi määrätty hänen toimipaikakseen. Perustettuaan myymälän Karkkilaan yhtiö oli palkannut sinne vain yhden myyjän. Tämän vuoksi oli uskottavaa, että asianosaiset olivat suullisesti sopineet myyjän työpaikaksi nimenomaan Karkkilan. Työnantajalla ei ollut oikeutta siirtää myyjän työpaikkaa Karkkilasta Espooseen yrityksen sisällä. Työsopimuksessa ei ollut mainintaa paikkakunnasta, jossa työ on tehtävä. Kun henkilö oli työskennellyt äitiyslomalle jäämiseensä asti vain Turussa, työpaikkaa koskeva ehto oli tullut osaksi työsopimusta eikä työnantaja voinut määrätä työntekijää siirtymään toiselle paikkakunnalle. 16

17 Nuoret/rajoituksia työtehtävissä Alle 18 vuotiaalla ei saa teettää yksin tehtävää työtä, joissa on ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara (yksintyöskentely) samoin ei kohtuuttoman raskas työ (taakka jatkuvasti 20 kg/ miehet 15 kg/ naiset) tai huomattava taloudellinen vastuu elintarvikeliikkeessä v saa myydä keskiolutta, (kunhan 18 v täyttänyt vastaa laillisuudesta) ravintola alalla alkoholin ja keskioluen tarjoilu alle 18 v ei saa käyttää/ poikkeus 16 v täyttäneet opiskelijat alle 16 v ei voi käyttää tupakkatiloissa työaikarajoitukset (ks. työajat liitteessä) Työaikaa koskeva ehto: pätkätyöläiset, osa aikaisuus Työaikaa koskeva ehto työsopimuksessa sovitun työajan pysyvä lyhentäminen tai pidentäminen irtisanomisasia ellei varauduttu työsopimuksessa työajan sijoittuminen (kellonajat, päivät, tauot) työnjohto asia työehtosopimuksen määrittämissä rajoissa, mutta : työsopimus (tai vakiintunut käytäntö) rajaa: esim. työsopimuksessa sovittu päivätyöstä työnantaja ei voi määrätä työntekijää ilman tämän suostumusta tai irtisanomisperustetta toiseen työaikamuotoon esim. päivätyöstä ilta tai yötyöhön työntekijä oli vastoin työsopimusta kieltäytynyt työskentelemästä tilapäisesti viikon ajan iltavuorossa. Työnantajalla oli tärkeä syy työsopimuksen purkamiseen. 17

18 Osa aikainen työsopimus/ työaika Kaupan alalla enintään 34 h/vko (sovelletaan tes:n osaaikapöytäkirjaa) työnantaja ja osa aikatyöntekijä sopivat työsopimuksessa keskimääräisen vähimmäisviikkotyöajan ns. 0 työsopimus ei TES:ien mukaan mahdollinen Huomaa ero: osa aikatyöntekijän välillä joka on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa: työsuhdetta päätettäessä tulee noudattaa irtisanomisaikoja ja perustetta ns. varsinainen ekstraaja (oikeus mm. aina kieltäytyä seuraavasta työrupeamasta): kunkin sovitun työjakson määräaikaisella työsopimuksella (osa aikapöytäkirja ei koske) Sovitun/vähimmäistyöajan sitovuus Työsopimuksessa oli sovittu 20 tunnin viikoittaisesta työajasta. Työnantajalla ei kuitenkaan ollut tarjota sovittua määrää työtä. Työntekijällä oli tästä huolimatta oikeus saada palkkansa sopimuksenmukaisesti. Jollei töitä ole ja työnantaja haluaa vähentää työaikaa esim. 10 tuntiin viikossa, työsopimusta voidaan muuttaa irtisanomisaikaa (ja perustetta) noudattaen = osa aikaistamista (= työnantaja saa määrätä ) jos työsopimuksesta poikkeavaa työaikaa tehdään pitkään, se voi vakiintua uudeksi, työsuhteessa noudatettavaksi vähimmäisaikaehdoksi,jos taas työajan muutos on vain väliaikaisratkaisu, väliajan työaika ei muutu työsuhteen ehdoksi huom!: tes tarkistuslausekkeet: työaika todellisen tilanteen mukaiseksi Palkkausta koskeva ehto 18

19 Palkka/ erityisryhmiä Koululaiset: peruskoulu, lukio, ammattioppilaitos (muu kuin majoitus ja ravitsemisalan), kauppaoppilaitos 70 % ao. palkkaryhmän/ ammatin mukaisesta palkasta mara: loma aikana ( ); enintään 2½ kuukautta saman työntekijän kohdalla kauppa: koululaispalkka enintään 2 kuukautta (huom: aikaisemmin aika kaupassa oli ja 2,5 kk, ei enää näin) Huom. myös pitää maksaa erikseen yli ja sunnuntaityökorvaukset sekä ilta ym. lisät määräaikainen sopimus ja kesätyöntekijällekin kertyy vuosilomaa: lomakorvaus eriteltynä palkan päälle eikä voi sisältyä peruspalkkaan Palkka/ erityisryhmiä Harjoittelija: kaupan alalla 85 % ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta harjoitteluaika 1 vuosi mara alalla 80 % ao. ammattityöntekijän palkkaryhmän palkasta ja enintään 2 kk tai 320 tuntia Matalapalkkatuki: voimassa työntekijä täyttänyt 54 v. / palkka on /kk esim. jos palkka tuen määrä työnantajalle on 220 (www.vero.fi matalapalkkatukilaskuri) työnantaja vähentää tuen määrän ennakonpidätyksen yhteydessä Palkkaa koskeva ehto: työehtosopimusten määräykset Kaupan alalla: raja I ja II ryhmän myyjien välillä Esim.: Itsepalveluperiaatteella toimivien päivittäistavaramyymälöiden liha, makkara, kala ja einestiskien hoidosta vastaavien myyjien työtehtävistä esitetyn selvityksen perusteella ei heidän työtään voitu pitää työehtosopimuksessa tarkoitettuna erityisen vaativana myyntityönä. Ei oikeutta II myyjäryhmän mukaiseen palkkaan (TT ). osastolisän (5 %) saamiseen oikeutetut Esim.: Henkilön työhön oli kuulunut vain pieneltä osin liikkeen toimipisteen hoitajan tehtäviä ja kun tavaratilaukset kuuluivat olennaisena osana hoitovastuuseen, henkilölle ei pitänyt maksaa palkkaa korotettuna 5 %:lla. 19

20 Palkkaa koskeva ehto: työehtosopimusten määräykset Mitä töitä palvelusaikaan laskettaessa otetaan huomioon? kauppa: samassa työehtosopimuksen ammatissa työskennelty aika kokonaisuudessaan erityisäitiys, äitiys, isyys ja vanhempainvapaa aika (siis ei hoitovapaata; ei asevelvollisuusaikaa) mara alalla palvelusvuosilisän laskennassa ratkaisevaa kuinka kauan senhetkisen työnantajan palveluksessa kielilisä: Päivittäistavaramyymälän myyjän pääasiallisesti kassatyön yhteydessä käymä vähäinen keskustelu asiakkaan kanssa ruotsin kielellä ei oikeuttanut kielilisän maksamiseen (TT ). Vaatekaupassa työskennelleen myyjän ruotsin kielen käyttämisestä asiakaspalvelussa ei ollut esitetty riittävää näyttöä kanteen toteen näyttämiseksi. Työnantajalla ei ollut velvollisuutta maksaa myyjälle vaadittua kielilisää (TT ). Työkokemuksen selvittäminen työhönoton yhteydessä Työhön tullessaan työtekijä ei kertonut kaikkea aiempaa työkokemustaan, ja jälkeenpäin vaati korotettua palkkaa takautuvasti työsuhteensa alkamisesta lukien. Työnantajan ei tarvinnut maksaa (eikä ollut edes mahdollista) koska hän ei tiennyt työhistoriasta eikä työntekijä ollut aikaisemmin huomauttanut palkkansa määrästä. Jos sen sijaan työntekijä on puhunut kokemuksestaan työhönoton yhteydessä ja tarjoutunut esittämään selvitystä siitä, on pitänyt maksaa Palkka/ osa aikatyöntekijät kokoaikaisella palkkataulukon mukainen kuukausipalkka kaupan alalla osa aikatyöntekijälle (työaika enint. 34 h/vko) tuntipalkka tai suhteutettu kuukausipalkka Mara alalla: kk palkka kun työaika 111h /3 vko suhteutettu kk palkka yli 102 h mutta alle 111/ 3 vko tuntipalkka, keskimääräinen työaika enint. 102h/ 3 vko osa aikatyöstä kertyvä palvelusaika lasketaan alkaen kuten kokoaikatyöntekijällä (ei siis suhteutusta) 20

21 Palkkauksen muuttaminen Palkka tehdystä työstä periaate työtehtävien muuttuessa palkkakin uuden tehtävän mukaiseksi kieltäytyy työstä, josta maksettu aikaisemmin erillinen korvaus; kyseinen lisä voidaan poistaa kieltäytymisestä lukien jos työstä vapautettu esimerkiksi irtisanomisaikana, ei erillisiä epäsäännöllisen työajan lisiä (ilta ja lauantailisä) tarvitse maksaa jos työntekijän kanssa on sovittu tietystä tunti tai kuukausipalkasta ja laajasta toimenkuvasta, palkkaa ei voida laskea, vaikka työtehtävät muuttuisivat myöhemmin vähemmän vaativiksi (toisin jos samalla ehto palkka määräytyy kulloistenkin tehtävien mukaan ) ellei työntekijä suostu sopimaan siirtymisestä ja palkasta pitää olla irtisanomisperuste + irtisanomisajan noudattaminen Luontoisedut/ henkilökuntaedut työsopimuksella sovitut luontoisedut (auto, asunto, puhelinjne) ovat osa työntekijän palkkaa erotettava työnantajan henkilökunnalleen yksipuolisesti myöntämät erilaiset henkilökuntaetuudet henkilökunta alennukset, uimahalliliput, oikeus lomamökkiin yleensä työnantajan työnjohtovallan piirissä kustannusten korvaukset yleensä myös (esimerkiksi oman auton käyttökorvaukset korvataan työnantajan autolla) tulospalkkiot (usein yksipuolisesti myönnettyjä) erehdyksessä väärin liikaa maksettu palkka voidaan periä työntekijältä takaisin (perusteeton etu ei vakiinnu) 21

22 Eräitä muita ehtoja 1 lisätyön tekemisestä kertakaikkisena suostumuksena jo työsopimuksessa (mutta perustellusta henkilökohtaisesta syystä saa kieltäytyä yksittäisessä tilanteessa) ei voida työsopimuksessa pätevästi suostua ylityön tekemiseen suostumus sunnuntaityön tekemiseen palkanmaksupäivä työsuhteen päättyessä: lopputili työsuhteen päättymispäivänä ellei muusta sovittu Eräitä muita ehtoja 2 työntekijä sitoutuu noudattamaan osuuskaupan sisäisiä ohjeita ja sääntöjä (kassaohjeet, henkilökuntaostot ym.) suostuminen poistumistarkastukseen suostuminen kameravalvontaan sähköpostiviestien lukemisehto kilpailukieltoehto: osa aikaisella saa olla muita työnantajia salassapitoehto: esim. rahankuljetuksista 22

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä

Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä Työntekijän palkkaaminen ja työsuhteen päättäminen Eroja Suomen ja Viron sääntelyn välillä 3.5.2017 Markus Sädevirta Specialist Counsel, OTT Työnhakijasta kerättävät tiedot Tarpeellisuusvaatimus: Työnantaja

Lisätiedot

HENRY Forum 4.11.2008

HENRY Forum 4.11.2008 HENRY Forum 4.11.2008 1. Rekrytointi / työntekijästä kerättävät tiedot -Mitä työnhakijalta saa kysyä? - Tarpeellisuusvaatimus: vain tiedot, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia - Tietolähteet

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä.

Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö YTYn työsuhdelakimiehillä. Työsopimus Työsopimus on sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työ voi olla kokoaikaista tai osaaikaista,

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30 Sisällys Sisällys v Lyhenteet xi I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1 1. Teoksen sisältö ja tarkoitus 1 2. Työhönoton sääntely 3 2.1 Kansainväliset säännökset 3 2.2 Kotimaiset säännökset 10 3. Työehtojen

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Hyvä seura työnantajana

Hyvä seura työnantajana Hyvä seura työnantajana Vapaaehtoisuus, tuntityö, päätoimisuus mikä on tulevaisuus? Työsuhteinen työntekijä täydentää ja tukee vapaaehtoisuutta ei korvaa Seuran talous (omarahoitus, tuet) Työoikeudelliset

Lisätiedot

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto

Kesätoimittajan ABC. Tampereen yliopisto Kesätoimittajan ABC Tampereen yliopisto 8.4.2011 sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 1 Työsuhde Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan työsuhteessa oleviin Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla.

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola

Työsopimus ja koeaika. Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola Työsopimus ja koeaika Henkilökohtaisen avun koulutus Kouvola 23.5.2017 1 2 Työsopimus Työnantaja Työntekijä (henkilökohtaisuus) Sopivat Työn tekemisestä Työnjohto ja työn valvonta työnantajalla Työn vastikkeellisuus

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen. Sopimuksia: Työsopimus TES eli työehtosopimus Paikallinen sopiminen Työsuhteen tunnusmerkit TYÖSOPIMUS Työsopimus on työntekijän

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari

Kuuden euron työkokeilu. Infotilaisuus RT-RL Tapio Kari Kuuden euron työkokeilu Infotilaisuus RT-RL 9.2.2017 Tapio Kari Kuuden euron työkokeilua koskevat määräykset koskevat kaikkia RT-RL sopimusaloja Kaikille Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työehtosopimusaloille

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

MERENKULKUALAN ULKOMAAN-

MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIITE 4 MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIIKENTEEN SOPIMUS IRTISANOMISEN JA LOMAUTUKSEN PERUSTEISTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat huomioon ottaen toisaalta välttämättömät pyrkimykset yritysten tuotannollisten

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat

Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat Pöytäkirja Aika 10.2.2017 Paikka Läsnä Sähköpostitse liittojen välillä Apteekkien työnantajaliiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n edustajat Asia Sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen

Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen Vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen Muutoksia eri useisiin eri lakeihin Tavoitteena vuokratyöntekijän aseman lähentäminen ns. normaalityöntekijään nähden esim. koeaikaehdon käyttöä rajoitetaan tilanteissa,

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana lainsää äädäntö,, mm.: työsopimuslaki työaikalaki vuosilomalaki Normipohja työehtosopimukset työsopimukset yhdistyksillä ei erityisasemaa Työsopimuslaki keskeinen laki lain sääs äännökset

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ

1. NUORTEN KESÄTYÖ JA HARJOITTELU TYÖNTEKIJÄ- TEHTÄVISSÄ 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Nuorten kesätyö ja harjoittelu työntekijätehtävissä 2. Nuorten kesätyö ja harjoittelu toimihenkilötehtävissä 3. Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma 4. Nuorten

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta,

Työsopimus ja työsuhteen päättäminen. Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, Työsopimus ja työsuhteen päättäminen Lakimies Mika Välimaa Lappeenranta, 23.11.2017 Ennen työsopimusta Työntekijän hakeminen/haastattelu Kuka tekee työsopimuksen/on sopimuksen osapuoli Tarkistettava HA-päätöksen

Lisätiedot

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä 1.5.2010 1 Palkkiot 1.10.2011 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala 2 Työsopimus Tällä sopimuksella määrätään tilapäisissä tehtävissä olevien Radion

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työsuhteen kipupisteet

Työsuhteen kipupisteet A P P L E X A T T O R N E Y S P U R E B U S I N E S S L A W Työsuhteen kipupisteet Työsopimuslainsäädäntö Työsopimuksia koskeva lainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa, eli siitä ei voida sopimuksella

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu sopimus Kaupan liitto ja PAM haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään "Tutustu työelämään ja tienaa"

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari

Ajankohtaista työlainsäädännöstä. Tampereen työmarkkinaseminaari Ajankohtaista työlainsäädännöstä Tampereen työmarkkinaseminaari 18.5.2017 Ajankohtaiset sääntelyhankkeet Vireillä olevat hankkeet: Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä Nollatuntisopimusten pelisääntöjä

Lisätiedot

Pieni yhdistys työnantajana

Pieni yhdistys työnantajana Pieni yhdistys työnantajana 11.2.2015 Tuomas Mänttäri toimitusjohtaja Sosiaalialan Työnantajat ry Tekijänoikeussyistä materiaali on käytettävissä vain tätä koulutusta varten Tuomas Mänttäri Työnantajan

Lisätiedot

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela

Työntekijä yrityksessä käytännön asioita. 29.1.2014 Tiina Uutela Työntekijä yrityksessä käytännön asioita 29.1.2014 Tiina Uutela Työnantajana oleminen palkkaaminen Työsopimus kanssa Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena SELVITYS TYÖNTEON KESKEISISTÄ EHDOISTA Sopimuksen

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot