LAPIN LETKAN TOIMINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN LETKAN TOIMINTA"

Transkriptio

1 LAPIN LETKA-HANKE Tatja Karvonen Projektipäällikkö LAPIN LETKAN TOIMINTA NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän tulisi olla tasavertaisia X- ja Y-kromosomien määrästä riippumatta. Ei ole aivan sama, miten asioihin suhtautuu. Ansaitset saman kuin muutkin. Aivan saman.

2 1. Oman toiminnan kuvaus toteutuksen onnistuneisuudesta 1a) Horisontaalisen segregaation purkaminen Työvoimapoliittiset koulutukset Hankkeen järjestämillä työvoimapoliittisilla koulutuksilla on saatu tuloksia segregaation purkamiseen. Esimerkiksi miehille suunnatun lähihoitajakoulutuksen keskeytti vain yksi mies ja tutkinnon suorittaneet siirtyivät alan tehtäviin. Vuoden 2012 aikana muuttui Julkisista työvoima ja yrityspalveluita koskeva lainsäädäntö. Tästä johtuen uusia valmentavia koulutuksia ei ole ollut enää mahdollista aloittaa vuoden 2013 aikana. Kevään aikana Koordi hankkeen kanssa on käyty läpi Lapin Letkan työvoimakoulutus osuuden onnistumisia ja haasteita. Tämän pohjalta valmistuu syksyn aikana tiivis kuvaus hyvistä käytännöistä ja huomioon otettavista seikoista mies ja naisryhmille suunnattujen koulutusten kohdalla. Ensisijaisesti tätä tietoa halutaan viedä eteenpäin TE viranomaisille. 1b)Tasa arvosuunnittelun kehittyminen Oppilaitosten toiminnalliset tasa arvosuunnitelmat Lapin Letka on osallistunut Lapin ammattiopiston toiminnallisen tasa arvosuunnitelman päivittämiseen. Lapin ammattiopistossa on ollut käynnissä organisaatiouudistus, joka vaikuttaa esimerkiksi eri tiimien ja työryhmien kokoonpanoon. Uusi organisaatio on aloittanut toiminnan 1.8. Uudistuksen myötä vastuu tasa arvosuunnitelman laadinnasta, seurannasta ja kehittämisestä siirtyykin syksyllä 2013 Hyvinvointipalvelut tiimille. Tiimityötä koordinoi Marjaana Vähäkuopus. Kevään aikana päivitetty tasa arvosuunnitelma tulee tiimin käsiteltäväksi syksyllä. Tasa arvosuunnittelu saadaan näin luontevaksi osaksi oppilaitoksen eri toimintoja. Sallan kunnassa on jatkettu pitkäjänteistä työtä lukion tasa arvosuunnitelman parissa. Kesän aikana kirjoitettu suunnitelma hyväksytään syksyllä Lukion opiskelijoille järjestetään syksyn aikana tasa arvokoulutusta. Henkilöstöpoliittiset tasa arvosuunnitelmat Lapin kunnista kahdelta puuttuu (Muonio ja Utsjoki) vielä ajantasainen tasaarvosuunnitelma. Hanke on ollut yhteydessä molempiin kuntiin ja järjestänyt Utsjoen kunnalle aiheeseen liittyvän koulutuksen. Utsjoen kunta ei ole kuitenkaan vielä laatinut tasaarvosuunnitelmaa, koska kunnan johtohenkilöt ovat vaihtuneet useaan kertaan ja pienellä kunnalla on monia muitakin akuutteja haasteita, joihin vastaaminen menee usein tällaisen suunnittelutyön edelle. Muonion kunnalle on myös tarjottu koulutusta tasa arvosuunnitelman laatimisen tueksi, mutta sopivaa ajankohtaa ei ole vielä löydetty. Vaikka hankkeen järjestämä koulutus ja konsultointi on suunniteltu mahdollisimman helpoksi toteuttaa kunnassa, sen järjestäminen

3 on usein varsin aikaa vievää. Kuntien akuutit asiat menevät ymmärrettävästi yksittäisten suunnitelmien edelle. Suunnitelmien ajantasaisuutta ei myöskään valvota viranomaisen taholta, minkä takia niitä ei ole käytännössä pakko laatia. Seitsemän (7) lappilaista kuntaa ja kolme (3) kuntayhtymää on saanut laadittua hankkeen avustamana henkilöstöpoliittiset tasa arvosuunnitelmat. Tasa arvosuunnitelman valmistuminen on kestänyt eri organisaatioissa keskimäärin yhden vuoden. Seuraava haaste liittyy suunnitelmien jalkauttamiseen ja käytännön toteuttamiseen. Monille kunnille tuntuu riittävän se, että virallinen asiakirja on vain olemassa, eikä se näy käytännön arjessa. Jos asetut tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole riittävän konkreettisia, käytännön toteutus jää tekemättä. Jos tasa arvosuunnittelu on onnistuttu sisällyttämään osaksi normaaleja arjen käytäntöjä, se tulee todennäköisemmin myös näkymään käytännön toiminnassa. 1c)Tutkimustiedon avulla käytännön menetelmiä Lapin yliopiston tutkimus Suvi Lyytinen jatkoi tutkimusraportin Valtio tuli väliin työstämistä tieteelliseksi artikkeliksi ja julkaistavaksi myös osana Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. Lapin yliopiston tutkimustyön tuloksia levitetään eteenpäin animaation keinoin. Tämän animaation tekeminen jatkui alkukesästä Animaatio valmistui heinäkuun 2013 lopussa ja sen julkistamistilaisuus oli Animaatio löytyy Lapin Letkan nettisivuilta ja hankkeen Youtube kanavalta. Selvitykset Miesten lähihoitajakoulutuksen loppuraportti Haasteena papiljotit julkaistiin toukokuussa. Julkaisusta painettiin sadan kappaleen erä myös kansien väliin. Näitä toimitettiin hankkeen keskeisille yhteistyökumppaneille. Julkaisua on luettu ahkerasti netissä ja se on saanut kiitosta mm. tutkimuksen kohteena olleilta tahoilta. 1d) Valtavirtaistaminen Valtavirtaistaminen oppilaitoksissa Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa häirintäyhdyshenkilötoiminnan laatu on ollut yksi hankkeen toiminnan sisällöistä. Hanke on toteuttanut seksuaaliseen häirintään liittyvän koulutuksen häirintäyhdyshenkilöille ja konsultoinut amk:n hallituksen hyväksymää seksuaaliseen häirintään puuttumisen mallia. Toukokuussa suunniteltiin tarkemmin syksyn toimintaa. KTamkissa opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointiviikko on ollut vuosittain hankkeen tasa arvon puheeksiottamisen toiminta areena (esim. kuvabaarit, peliluolat). Syksyn 2013 hyvinvointiviikon tasa arvoteeman ja toteutuksen suunnittelu aloitettiin toukokuussa ja sitä

4 jatkettiin kesä ja elokuussa. Hyvinvointiviikon päätapahtumaksi tasa arvotematiikan osalta valikoitui Katseen sukupuoli. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on ollut käynnissä hallinnon ja johtamisen uudistaminen. Tästä johtuen organisaatiouudistus on astunut voimaan alkaen. Samalla on perustettu tiimejä, jotka ulottuvat yli koulutusalojen. Vastuu oppilaitoksen tasaarvosuunnitelmasta on jatkossa Hyvinvointiapalvelut tiimillä, jota johtaa ammattikoulutuspalvelujen Marjaana Vähäkuopus. On olettavaa, että uuden organisaatio ja hiljalleen muodostuvien uusien toimintatapojen kautta Lapin ammattiopistossa valtavirtaistaminen paranee. Valtavirtaistaminen kuntien ja kuntayhtymien työssä Hankkeen kanssa yhteistyötä tehneiden kuntien kunnanhallituksille ja kunnanvaltuustoille tarjottuun koulutukseen on tähän mennessä tartuttu vain Pelkosenniemellä. Toukokuussa Pelkosenniemellä Miesten ja naisten tasa arvo kunnassa velvollisuus ja mahdollisuus koulutus onnistuikin erittäin hyvin ja johti konkreettisiin toimiin tasa arvon huomioimisessa. Toukokuussa Lapin Letka piti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuustolle alustuksen työnantajan velvoitteista edistää tasa arvoa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän uuden organisaation myötä vastuu henkilöstöpoliittisesta tasa arvosuunnitelmasta on Osaamisen ja johtamisen tiimiin. Tiimin jäsenen Anu Tauriaisen kanssa on käyty elokuussa tarkempi keskustelu siitä, miten valtavirtaistamista olisi kuntayhtymän henkilöstöasioissa tarkoituksenmukaista tehdä. Hallintojohtajan virantäytön viivästyminen on kuitenkin hidastanut tätä työtä. Lapin Letka on osallistunut vuosittain Kuntaliiton järjestämiin koulutuksiin ja työpajoihin, jotka on suunnattu kuntien tasa arvotyöstä vastaaville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Kesäkuussa Kuntaliitossa järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin käytännön keinoja kuntien tasa arvotyön edistämiseksi ja esiteltiin Kuntaliiton TASE projektin pilottikuntien tasaarvotyötä. Kyseisissä tilaisuuksissa hanke on päässyt verkostoitumaan, jakamaan omaa osaamistaan ja tietoa Lapin kuntakentältä, mutta myös saanut uusia ideoita ja esimerkkejä TASE projektin pilottikuntien kokemuksista. Näitä kokemuksia hanke on jakanut ja soveltanut omissa yhteistyökunnissaan Lapissa.

5 1e) Yleisen tasa arvotietoisuuden lisääminen Oppilaitoksissa Opintojaksot ja oppimateriaalit 10 opintopisteen tasa arvokurssi Humakissa tasa arvon verkkokurssi on mukana opetussuunnitelmassa lukuvuonna vapaasti valittavissa opinnoissa sekä avoimen amkin opinnoissa. Ensimmäisen kerran opintojakso oli opetussuunnitelmassa lukuvuonna Lukuvuoden aikana opintoihin on ilmoittautunut 36 opiskelijaa, joista 18 on jo suorittanut opinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi 10 opiskelijaa on suorittanut osia opinnoista mennessä. Tuomo Paavola toimii opinnoista vastaavana lehtorina. 5 opintopisteen verkkokurssi Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa Lapin Letkassa tuotetusta verkko opintomateriaalista on koostettu yhteistyössä Ramkin kanssa yhteinen 5 opintopisteen verkko opintojakso Aivan sama mulle tasa arvo elämässä ja työelämässä. Valinnainen opintojakso Aivan Sama Mulle tasa arvo elämässä ja työelämässä (5 op) avautui opiskelijoille Suoritusaikaa on saakka Kemi Tornio ammattikorkeakoulussa. RAMKissa tasa arvonverkkokurssi oli saatavilla kesäopintoina. Kurssista vastasi Petri Pälli. Kurssin suosio ylitti odotukset. 10 paikkaa täyttyivät muutamassa tunnissa. Tosin vain 3 kurssilaista palautti tehtävät annetussa määräajassa. Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu Lapin Letka hanke on vakiinnuttanut tasa arvotematiikan osaksi Kemi Tornion ammattikorkeakoulun jokaisen toimialan opiskelijoiden Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu opintojaksoa. Tasa arvoteema sisältää opintojaksolla mm. oppilaitoksen tasaarvosuunnitelman käsittelyä, häirintään puuttumisen esittelyä ja toiminnallista työskentelyä. Koska L teatterin toistaminen ei tulevana lukuvuonna ole mahdollista, materiaalia päivitettiin kesäkuussa syksyn ryhmiä varten. Tämä materiaali on myös käännetty englanniksi, koska suuri joukko aloittavista opiskelijoista opiskelee tutkintoa englanniksi. Lisäksi Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on syksyllä aloittaville opiskelijoille kahden tunnin luentopaketti sukupuolten välisestä tasa arvosta.

6 Oppimateriaalit Alfaurokseksesta Ultrafeminiiniin kuvasarja kuuluu Letkassa tuotettuun tasa arvon puheeksiottamisen ja markkinoinnin tuoteperheeseen. Kuvasarja on ollut olemassa laminoituina valokuvina, mutta toiveita paketin toimittamisesta käytettävämpään muotoon on tullut eri tahoilta. Kesäkuussa tehtiin suunnittelutyö ja sopimus kuvasarjan painamisesta. Työ toteutettiin elokuussa, tässä vaiheessa kuvasarjoja painettiin 20 kappaletta syksyn tuoteesittelykierrosta varten. Peruskoulun tasa arvomateriaalista (muistikortit) on toimitettu kevään aikana yhteensä 800 kappaletta SubjectAid palveluun, josta eri oppilaitosten ja koulujen opettajat ja opinto ohjaajat voivat tilata maksutta opetusmateriaalia. Toukokuun 2013 alkuun mennessä materiaalia on loppunut SubjectAid palvelusta. Peruskoulun tasa arvomateriaali on edelleen saatavilla Lapin Letkan nettisivuilta. Lisäksi Lapin Letkaa on haastateltu kyseisen materiaalin tiimoilta Tasa arvokasvatuksessa sivustolle, josta löytyy myös linkki materiaaliin. Yrittäjäpersoona materiaalia viimeisteltiin ja saatiin ensimmäisiä käyttökokemuksia muiltakin kuin materiaalin toteuttamiseen osallistuvilta henkilöiltä. Saatu palaute on ollut tähän mennessä pelkästään positiivista. Levittämistä jatketaan vuoden 2013 loppuun asti. Materiaali on saatavissa hankkeen nettisivuilta. Ihan vaan läpällä korttisarjan levittämistä on jatkettu. Materiaalin voi ladata myös hankkeen nettisivuilta. Koulutukset ja puheenvuorot Toukokuussa työoikeuden professori Seppo Koskinen piti RAMKin henkilöstölle koulutuksen aiheesta: Siirtyminen kuntayhtymästä osakeyhtiöön ja tasa arvo palkkauksessa. Lapin ammattiopiston Porokadun toimipisteen henkilöstön kanssa on suunniteltu kesän aikana koulutusta Ikääntyvä mies hoivatyön asiakkaana. Koulutus toteutetaan f) Vertikaalisen segregaation purkaminen Tällä raportointikaudella ei ollut toimenpiteitä vertikaalisen segregaation purkamiseen. 2. Julkisuus ja tiedottaminen Uutiset ja mielipidekirjoitukset Toukokuussa Joni Minkkinen ja Ilkka Harju olivat Uusi Rovaniemi lehdessä perjantaivieraina. Perjantaivieras palstalla julkaistu teksti käsitteli sukupuolen merkitystä ihmisten tekemien valintojen ohjaajana.

7 Toukokuussa Lapin Kansa julkaisu jutun: Naisyrittäjälle lapset ovat riski. Uutisen pohjana toimi Lapin Letkan kysely Lapin kansanedustajille. Kyselyssä pyydettiin lappilaisia kansanedustajia vastaamaan erilaisiin tasa arvoteemoihin, joista yksi oli vanhemmuuden kustannusten jakaminen. Heinäkuussa Lapin kansa julkaisi laajan jutun Haasteena papiljotit julkaisun pohjalta. Juttu syntyi Lapin Letka hankkeen juttuvinkin ansiosta. Elokuussa Animaatiosta Miesten tärkeät työt naisten pakolliset palvelut pidettiin julkistamistilaisuus. Lapin Kansa, Lapin Radio ja Kaleva tekivät aiheesta jutun. Elokuussa hankkeen projektipäällikköä haastateltiin Opettaja lehteen. Juttu hankkeessa tuotetusta materiaalista ilmestyy syyskuun lopussa. Muuta Sisäisessä tiedottamisessa on hyödynnetty Lapin ammattiopistossa ja Lapin matkailuopiston viikkotiedotetta sekä organisaatioiden intranet palveluita. Lisäksi hankkeella on nettisivut, jotka löytyvät osoitteesta lapinletka.fi tai aivansamamulle.fi Sosiaalinen media Hankkeella on omat sivustot Facebookissa, Youtubessa, Flickerissä, Pinterestissä ja Slidesharessa, joista löytyy hankkeen materiaaleja ja ajankohtaista tietoa tasa arvosta. 3. Ongelmat ja suositukset Hankkeen aikana on tullut selvästi esille, että oppilaitosten tasa arvosuunnitelmat olisi hyvä laatia lukuvuoden mukaan. Tällöin tavoitteiden asettaminen, toimenpiteet ja arviointi tulisi samassa syklissä mitä muukin oppilaitoksen toiminta. Toisaalta taas henkilöstöpoliittinen tasa arvosuunnitelma erityisesti kunnissa on hyvä laatia kalenterivuoden eli talousarvio vuoden mukaan. Kevään ja kesän aikana jatkuivat keskustelut siitä, miten tulevaisuudessa toisen asteen koulutusta tullaan järjestämään ja mitä koulutusta Lapissa voidaan jatkossa antaa. Nämä keskustelut ja siitä seurannut epävarmuus oppilaitoksissa on näkynyt myös hankkeen toiminnassa samaan tapaan, miten se näkyi ammattikorkeakouluissa. Erityisen valitettavaa on ollut huomata, kuinka tasa arvon saaminen osaksi organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa on johtunut liian paljon yksittäisten henkilöiden asenteesta ja innostuksesta tehdä töitä tasa arvon eteen. Näyttää siltä, että kaikessa kehittämistoiminnassa on voimassa samat lainalaisuudet, mikäli joku tai jotkut eivät suhtaudu asiaan suotuisasti niin asiat eivät etene ja toisaalta taas, jos henkilö ymmärtää ja kokee asian tärkeäksi kehitystä tapahtuu hyvinkin nopeasti. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, miten tarkasti kehittämistoimet on kirjattu yhteisesti hyväksyttyihin papereihin.

8 Lisäksi Yliopiston tutkimusosuus Lapin Letka hankkeessa on tuonut selvästi esille sen, että sukupuolten välinen tasa arvo ja segregaation purkaminen eivät ole ainoastaan tekemisissä yksilöllisten valintojen vaan yhtälailla rakenteellisten, valtaan ja hallintaan liittyvien käytäntöjen ja toistojen kanssa. Organisaatioiden on ollut helppo tehdä ensimmäinen tasa arvosuunnitelma, mutta niiden päivittäminen ja jalkauttaminen on ollut vaikeampaan. Erityisen haasteellista tämä on ollut lappilaisissa kunnissa. Kuntien oli helppo ottaa vastaan konsultointia suunnitelmaa tehtäessä, mutta kunnat eivät ole osanneet hyödyntää hankkeen tarjoamaan konsultointia työn jalkauttamiseen ja juurruttamiseen. Mikäli segregaatiota halutaan todella purkaa, tarvitaan siihen aina yksilöiden omakohtaista kokemusta. Tämän ovat osoittaneet hankkeen työvoimapoliittiset koulutukset ja TETharjoittelu. Omakohtaisen kokemuksen rinnalle tarvitaan myös yleisen mielikuvan muokkaamista valitusta ammattialasta. Tämän vuoksi onkin erittäin valitettavaa, että Työvoima ja yrityspalveluita koskevan lainsäädäntöön on tehty muutos, jonka seurauksena uusia ohjaavia ja valmentavia koulutuksia ei ole enää mahdollista tehdä vuodesta 2013 lähtien. 4. Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen Hankkeella on ollut raportointikauden aikana neljä (4) tilaisuutta, joihin on osallistunut 94 henkilöä. Toukokuussa ja elokuussa projektiryhmä on pitänyt työkokoukset, joissa on käsitelty hyviä käytäntöjä ja niiden levittämistä sekä juurruttamista. Lisäksi on suunniteltu syksyn lopputapahtumia, jotka ovat marraskuussa Kemissä ja Rovaniemellä. Ohjausryhmä on pitänyt kesäkuussa kokouksen Rovaniemellä. 5. Projektin innovatiivisuus Hyvin yleisesti on tiedossa, että innovaatiot syntyvät sellaisissa ympäristöissä, joissa on luovuutta, innostusta ja kannustusta sekä verkosto on monimuotoinen. Lapin Letka hankkeen projektiryhmän työskentely on ollut parhaimmillaan täynnä luovuutta, innokkuutta tasa arvon edistämiseen ja virheitä ei ole tarvinnut pelätä. Projektiryhmä on myös hyvin monimuotoinen. Ryhmässä on alan asiantuntijoita tekniikan, hoito, sosiaali, sosiologian, kasvatus, hallinto, nuoriso sekä matkailu ja ravintola alalta. Tämän johdosta hankkeen projektiryhmässä on ollut hyvin paljon älyllistä ristipölytystä ja näin ollen innovaatioiden syntyminen on ollut mahdollista. Hankkeen ulkoisessa arvioinnissa innovaatioiksi oli määritelty erityisesti hankkeen internetsivut, jonne on luotu julkinen ja avoin materiaalipankki. Lisäksi You Tube sivuston,

9 Slideshare ja Subjectaid.fi palvelujen hyödyntäminen materiaalin levittämisessä nähtiin innovatiivisena toimintana. Hankkeen tuottamat seuraavat koulutus ja muut asiantuntijamateriaalit on siis tallennettu SlideShare palveluun. Suluissa on tieto siitä, kuinka monta kertaa tiettyä materiaalia on käyty katsomassa mennessä: Ihan läpällä vaan häirintäkortit (53) Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä korttisarja (232) Sexual harrassment and harassment on the basis of the gender (30) Sukupuolten tasa arvo koulutusvalinnoissa diat (52) Työyhteisön tasa arvo diat (44) Sukupuolten tasa arvo työelämässä diat (52) Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa diat (70) Sukupuolivaikutusten arviointi diat (37) Henkilöstöpoliittinen tasa arvosuunnitelma pikaopas (254) Oppilaitoksen toiminnallinen tasa arvosuunnitelma pikaopas (23) Lapin yliopiston tutkimustyön avulla on selvitetty sukupuolen tekemisen paikkoja, jotka tällä hetkellä konkretisoituvat halkeamina (De Lauretis 2004.) Työ jatkui tuotekehityksenä, jossa tutkimustietoa levitetään animaation keinoin. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tutkimustuloksissa, jotka liittyvät alueeseen, rahaan ja rakennemuutokseen. Aikaisemmista innovaatioista voi lukea hankkeen väliraporteista, jotka löytyvät hankkeen nettisivuilta. 6. Projektin tasa arvovaikutukset Lapin Letka on sukupuolten välistä tasa arvoa edistävä hanke. Hankkeen kaikki tavoitteet liittyvät siten tasa arvovaikutusten lisäämiseen. Lappi on haasteellinen toimintaympäristö tasa arvon edistämiseen. Tilastot osoittavat segregaation jyrkkyyttä Lapissa, ja hankkeen kenttätyössä on käynyt ilmi, että tasa arvon edistämistä hidastavat asenteet ovat varsin tiukassa Lapissa. Tasa arvoa ei nähdä aina tärkeänä tai sen nähdään jo toteutuneen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Lapin Letka hankkeen laajuus herätti aluksi keskustelua sellaisissakin foorumeissa, jotka eivät suoraan liity hankkeen toimintaan. Näissä keskusteluissa on usein todettu, että Lapissa on tällä hetkellä tärkeämpiäkin satsauksen kohteita kuin sukupuolten välinen tasaarvo koulutuksessa ja työelämässä. Tämä kertoo siitä, että sukupuolten välisen tasa arvon edistämistä ei nähdä vielä osana laajempaa organisaatioiden kehittämistä, joka parantaa koulutuksen ja työelämän laatua ja samalla myös tuottavuutta. Asenneilmapiirissä on vuosien aikana tapahtunut muutosta hyvinkin paljon positiiviseen suuntaan. Monet tasa arvohankkeet ovat olleet vain naisten aseman parantamiseen liittyviä. Lapin Letka edistää tasapuolisesti sekä miesten että naisten tasa arvoa. Ne ihmiset, jotka

10 ovat hyvinkin kriittisesti suhtautuneet tasa arvon edistämiseen, ovat voineet putsata jonkin verran pinttyneitä käsityksiään huomatessaan Lapin Letkan puhuvan sekä miesten että naisten tasa arvoasioista. Lisäksi hanke on pyrkinyt etsimään ensimmäisenä ratkaisuja tasaarvon edistämiseen, eikä listaamaan syyllisiä ja epäkohtia. Miespuolisten hakijoiden ja valittujen määrä kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa lisääntyi toistuvien markkinointitoimenpiteiden ansioista Humakin Tornion kampuksella ja sama on tapahtunut myös Peräpohjolan opistolla toisen asteen nuvaopiskelijoiden joukossa. Järjestettyjen koulutusten ja tilaisuuksien ansiosta ohjausryhmän ja projektiryhmän sekä osatoteuttaja organisaatioiden tasa arvotietoisuus on lisääntynyt. 7. Hyvät käytännöt Hanke on jatkanut hyvien käytäntöjen kuvaavista ja tuotteistamista. Lisäksi hyvien käytäntöjen levittämiseen on laadittu tarkempi suunnitelma ja sitä on toteutettu. Hanke on osallistunut Valtava kehittämisohjelman järjestämään tuotteistamiseen liittyvään valmennukseen. Valmennuksen toteutti Ramboll Finland Oy. Hanke on toimittanut Valtava kehittämisohjelman tulevaan julkaisuun viisi (5) kuvausta hyvistä käytännöistä. Näitä olivat Tasa arvon verkkokurssi, Lapin Letkan markkinoinnin malli, Tasa arvosuunnittelun laatutasot, TET harjoittelu sekä Peruskoulun tasa arvo oppimateriaali. Hankkeen nettisivut hyvien käytäntöjen levittäjänä Hankkeessa tuotettua materiaalia ja hyviä käytänteitä pyritään levittämään mahdollisimman kattavasti. Hankkeen olemassa oleva nettisivu valittiin tärkeimmäksi kanavaksi. Sivustosta rakennettiin hankkeessa toteutettujen koulutuksien, opetusmateriaalien, uusien toimintatapojen, selvityksien, tutkimuksien ja hyvien käytänteiden tietopankki. Nettisivu uudistuksen suunnittelu aloitettiin joulukuussa Sivuston uudistamisen tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa oleva kanavaa tuotetun materiaalin alustana mahdollisimman kattavasti hankkeen päättymisen jälkeen. Kevään ja kesän aikana nettisivusto on rakennuttu täysin uudenlaiseksi. Sivuston käytettävyys on räätälöity materiaalien levittämistä varten ja sivujen ilme on päivitetty. Sivustolle on tuotettu paljon uutta sisältöä ja hankkeessa aiemmin tuotettu materiaali on tuotteistettu ja yhdenmukaistettu sekä siirretty uusille sivuille. Edellä mainitun lisäksi www sivusto on hakukoneoptimoitu sekä sisällöllisesti että teknisesti, jolloin sen löydettävyys esimerkiksi Googlen hakukoneen avulla paranee. Optimoinnissa käytettyjä sanoja olivat esimerkiksi tasa arvo, sukupuoli, segregaatio, koulutusvalinnat, työelämä, tasa arvosuunnitelma, lapin, letka, aivansamamulle, valtava, lao, mies ja nainen.

11 Lisäksi sivuston otsikot kategorisoitiin ja käytettyihin kuviin lisättiin sivuston sisältöön liittyviä metatietoja. Uudistusta jatketaan syksyn 2013 aikana, jolloin hankitaan neljä uutta domain:ia; tasaarvomateriaali.fi, sukupuolinäkökulma.fi, tasaarvo.fi, tasa arvosuunnitelma.fi. Uusien domainien myötä hakukoneet ja tiedonhakijat löytävät sivustomme entistä paremmin. Yhä useampi etsii Internetistä tietoa matkapuhelimella tai tabletilla. Lisäksi erilaisissa tapaamisissa on korostunut opettajien ja kouluttajien tarve hyvälle, mobiiliystävälliselle opetusmateriaalille. Tähän mahdollisuuteen tartutaan syyskuun 2013 aikana, jolloin wwwsivusto räätälöidään mobiililaitteille. Muutoksien jälkeen sivusto on käytettävissä matkapuhelimilla, tableteilla ja muilla laitteilla. Raportointiajalla sivustolla on vierailtu 1233 kertaa. Tässä on huomioitava se, että sivuston vanhaa versiota ei juurikaan päivitetty kyseisenä aikana, sillä aika kului uuden sivuston sisällön luomiseen, sekä se, että uusi sivusto julkaistiin vasta syyskuun alussa. Tästä johtuen sivuston kävijämäärät tulevat oletettavasti kasvamaan huomattavasti seuraavalla tarkastelujaksolla. Sosiaalinen media levityskanavana Nettisivun lisäksi hankkeessa tuotettua materiaalia levitetään kattavasti sosiaalisen median kanavissa. Web 2.0:n hyödyntäminen materiaalien levityksessä helpottaa tiedon löydettävyyttä mennään sinne, missä ihmiset muutenkin aikaansa viettävät. Lisäksi hankkeen kotisivun löytyminen hakukoneiden avulla paranee, kun mahdollisimman monesta, luotettavasta kanavasta on linkkejä sivulle. Laadukkaita sivustolle johtavia linkkejä kotisivulle saadaan myös hankkeen osatoteuttajaorganisaatioiden sekä sidosryhmien nettisivuilta. Sosiaalisen median kanavat ja valitut sisällöt Flickr on kuva/videopalvelu ja online yhteisö Sivustolla voi jakaa omia kuviaan ja videoita, ja arvostella muiden. Flickr:n mukaan sivustolla oli viisi miljardia kuvaa syyskuussa Sivustolla on mahdollista hakea ja luokitella kuvia ja sivusto tarjoaa ilmaiseksi mahdollisuuden ladata palveluun 100 megatavua kuvia kuukaudessa. Flickr:iin on laitettu hankkeen koko kuvamateriaalin sekä osan videoista. Pinterest on virtuaalinen ja sosiaalinen visuaalisuuteen perustuva ilmoitustaulu, jonne voi kiinnittää mielenkiintoisia kuvia, videoita ja artikkeleja. Sivustolle on linkitetty hankkeessa tuotetut videot, kuvat sekä linkit tasa arvo aiheiseen Neutral Space peliin. YouTube on internetissä toimiva videopalvelu. YouTuben kautta käyttäjä voi lisätä omia videoita tai katsoa sekä ladata muiden käyttäjien lisäämiä videoita. YouTube on Internetin suosituin suoratoistovideopalvelu. Youtubeen olemme lisänneet kaikki hankkeen aikana

12 tuotetut videot. Videoita on katseltu tarkastelujakson aikana yhteensä 1332 kertaa. Suosituin video on ollut laitoshuoltaja video, jota on katsottu 451 kertaa. Slidesharen tarkoituksena on helpottaa Powerpoint esitysten (ja myös muilla ohjelmilla tehtyjen kalvojen) esittämistä ja jakamista verkossa. Slideshare on rakennettu siten, että palveluun ladatut esitykset muutetaan automaattisesti selaimessa katseltavaan muotoon. Esityksen voi helposti liittää blogiin tai muulle nettisivuille. Lisäksi esityksiä voidaan avainsanoittaa (tagata), kommentoida ja kuvailla. Slideshareen olemme laittaneet hankkeessa tuotetut, heti käytettävät powepoint esitykset. Suosituimpia materiaaleja on katsottu yli 250 kertaa. Facebookissa on mahdollista perustaa erilaisia ryhmiä liittyen harrastuksiin tai mihin tahansa muuhun yhdistävään tekijään. Ryhmissä voi keskustella ja saada kätevästi tietoa esimerkisksi tulevista tapahtumista. Hankkeella on 2010 vuodesta asti ollut facebook sivu. Sivustolla on 152 aktiivista tykkääjää. Facebook sivulle on lisätty kaikki hankkeen aikana tuotetut videot ja kuvat. Lisäksi kanavaa on hyödynnetty tiedottamisessa ja keskustelun herättäjänä. https://www.facebook.com/pages/aivansamamulle/ Keskustelukortit Ihan läpällä vaan keskustelukortit ovat osoittautuneet hyväksi käytännöksi. Korteissa kuvataan erilaisia opiskelija ja kouluelämään liittyviä tilanteita, joissa voi esiintyä seksuaalista häirintää tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Korttien aiheita on kerätty esimerkiksi ammattiopiston opinto ohjaajilta ja opettajilta. Kortteja käyttäneet ja testanneet opettajat ja muut nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ovat todenneet korttien olevan ajankohtaisia ja osuvia, ja helpottavan vaikean aiheen käsittelyä nuorten kanssa. Kortteja voidaan käyttää myös asian avaamisessa ja siitä keskustelussa nuorten parissa toimivien aikuisten kanssa. Kortteja toimitettiin kesäkuussa erä (400kpl) SubjectAid palveluun, josta opettajat voivat tilata niitä maksutta. Korttien tulostettava versio, jossa on opettajan ohjeet ja tietoa häirinnästä ja sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, löytyy Lapin Letkan nettisivuilta. Kortit kuvataan myös OPH:n hyvien käytäntöjen jakelualustalle ja ne ovat ladattavissa SlideShare palvelusta. OPH:n Hyvät käytännöt palveluun on kuvattu Tasa arvomateriaali luokkalaisille ja Tasaarvon verkkokurssi. Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu, johon kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Kyseiset kuvaukset ovat olleet alustalla kaksi viikkoa, minkä aikana molemmille materiaaleille on kertynyt jo noin 50 katselukertaa. Syksyn aikana hyvien käytäntöjen alustalle tullaan kuvaamaan kaikki kohderyhmälle sopivat materiaalit ja toimintamallit.

13 Muuta Hankkeessa on tehty mediaseurantaa koko hankkeen ajan. Mediaseurannan yhteenveto aineisto on toimitettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää koti ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja näin ollen laajan joukon käytettävissä. Hankkeen mediaseuranta löytyy osoitteesta 8. Toiminnan jatkuvuus Lapin Letka oli suunnittelemassa, ja osallistui valtakunnallisen tasa arvoverkoston ensimmäiseen kokoontumiseen Oulussa. Verkostoidea syntyi Lapin Letkan ja MätaJämt hankkeen yhteistyötapaamisessa Lapin yliopistolla. Verkoston ideana on jakaa osaamista, hyviä käytäntöjä ja verkostoitua eri tasa arvotoimijoiden kanssa. Verkoston tavoitteena on nimenomaan edistää konkreettista tasa arvotyötä ja saattaa eri toimijat yhteen. Lisäksi verkostolla tavoitellaan tasa arvotyön jatkuvuutta ja laajaa valtakunnallista yhteistyötä, joka ei ole riippuvainen yksittäisistä hankkeista tai toimijoista. Verkosto kokoontui toisen kerran huhtikuussa 2013 Rovaniemellä Lapin Letkan isännöimänä. Tällöin mukana oli myös Valtava kehittämisohjelma, ja siihen kuuluvia projekteja. Lapin yliopiston tutkijat, jotka ovat mukana Lapin Letkassa, vastasivat kokoontumisen ohjelmasta ja esittelivät hankkeessa tekemäänsä tutkimusta. Tilaisuudessa esiteltiin myös Lapin Letkan laatimaa miesten lähihoitajakoulutuksen loppuraporttia: Haasteena papiljotit. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran syksyllä Helsingissä. Ennen kokoontumista verkosto voi pitää yhteyttä sähköisesti omalla verkkoalustalla. Hankkeen avulla käynnistetyt markkinoinnin kehittämistoimenpiteet synnyttävät oppilaitoksiin pysyviä käytäntöjä ja materiaaleja. Opiskelijoille suunnitellut tasaarvokampanjat ovat uusittavissa ja sovellettavissa muissa oppilaitoksissa. Oppilaitosten markkinoinnista huolehtivat henkilöt ovat mukana hankkeeseen liittyvissä markkinointitoimenpiteissä ja vastaavat tasa arvoisen markkinoinnin toteutumisesta myös jatkossa. Hankkeen aikana käynnistetyt tasa arvosuunnitelmaprosessit jatkuvat myös hankkeen jälkeen. Organisaatiot ovat perustaneet tasa arvotyöryhmät, jotka vastaavat tasaarvosuunnitelman laatimisesta ja käytännön toteuttamisesta. Lapin Letka hanke tukee suunnitelmien laatimista siten, että tasa arvotyöryhmät omaksuvat prosessin mahdollisimman hyvin ja pystyvät tekemään työn jatkossa itsenäisesti. Hankkeelle valmistuneet nettisivut on suunniteltu siten, että ne tarjoavat ennen kaikkea lappilaisille hyödyllistä ja toiminnallista tietoa tasa arvosta. Sivut toimivat myös hankkeen

14 päättymisen jälkeen. Myös hankkeen yleisesite on laadittu siten, että se toimii vuosia pienenä tietopakettina tasa arvosta laajalle kohdeyleisölle. Hankkeessa syntynyt yleishyödyllinen materiaali kuten koulutusmateriaali, kyselylomakkeet, selvitykset ja tutkimukset ovat kaikkien hyödynnettävissä. Materiaalit ovat saatavilla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla tai julkaisuina. Hankkeessa toteutettu tutkimus taas tuottaa tutkimustuloksia, joita voidaan hyödyntää laajasti. Hankkeen aikana lisätään lappilaisten yleistä tasa arvotietoutta ja vaikutetaan sukupuolenmukaisen työnjaon purkamiseen. Erityistä tasa arvo osaamista kehittyy projektissa mukana oleville yhteistyötahoille ja etenkin hankkeen toteuttamiseen osallistuville organisaatioille ja henkilöille. Hankkeen toteuttajatahojen yhdyshenkilöt ovat muodostaneet Lappilaisen tasa arvoverkoston ja nämä yhteydet tulevat säilymään varmasti myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi tasa arvoverkosto saa aikaan joukon uusia tasaarvo osaajia Lappiin ja tasa arvotietoa pystytään viemään jatkossa hyvin eteenpäin. Lain mukaan tasa arvosuunnitelma tulee päivittää vuosittain. Koska kunnat ovat saaneet koulutusten myötä tasa arvo osaamista ja laativat laadukkaan suunnitelman, on suunnitelman päivittäminen jatkossa helppoa. Kunnat ovat itse nimenneet tasaarvotyöryhmät, jotka ovat vastuussa suunnitelman päivittämisestä. Lapin Letkan materiaalit ja tuotteet on siirretty kesän aikana hankkeen uudistetuille nettisivuille. Tuotteet on jaoteltu sivuilla kohderyhmän ja teemojen mukaisiin laatikoihin, joista ne on helppo tulostaa tai ladata itselleen. Materiaaleista ja tuotteista on laadittu kesän aikana ohjeet, joiden avulla niiden soveltaminen omassa työssä on helppoa. Sivuja esitellään tärkeimmille kohderyhmille ja materiaalien mahdollisille käyttäjille syksyn aikana sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että uutiskirjeissä ja tiedotteissa eri medioissa. Esittelyjä tehdään myös valtakunnallisesti, sillä materiaaleille on laajasti kysyntää. Sivuilta löytyy myös kaikki olennainen tieto hankkeesta ja sen toiminnasta ja tuloksista. Lisäksi sivuilta pääsee sosiaalisen median kanaville (Facebook, SlideShare, Pinterest, Flickr, YouTube), joista hankkeen materiaalit myös löytyvät.

LAPIN LETKAN TOIMINTA

LAPIN LETKAN TOIMINTA LAPIN LETKA-HANKE www.lapinletka.fi Tatja Karvonen Projektipäällikkö 29.5.2013 LAPIN LETKAN TOIMINTA 1.1.2013-30.4.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja

Lisätiedot

Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta

Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta LAPIN LETKA Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI.

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. LAPIN AMMATTIOPISTO LAPIN LETKA hanke. Tatja Karvonen Projektipäällikkö

LOPPURAPORTTI. LAPIN AMMATTIOPISTO LAPIN LETKA hanke. Tatja Karvonen Projektipäällikkö LAPIN AMMATTIOPISTO LAPIN LETKA hanke Tatja Karvonen Projektipäällikkö LOPPURAPORTTI NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE - VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän tulisi olla

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

YSILUOKKA. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä YSILUOKKA Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Sisältö ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät mitä sukupuolten välinen tasaarvo tarkoittaa Suomessa, mitä tasa-arvoon liittyviä haasteita

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.5.2010 Hillevi Lönn Sukupuolten tasa-arvo hallitusohjelmassa Hallitus sitoutuu kokonaisuudessaan edistämään tasaarvoa määrätietoisesti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet. LAPPIA / Mika Leinonen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet. LAPPIA / Mika Leinonen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet Koulutuksen järjestäjän toiminta- tai laatujärjestelmä on rakennettu huomioiden työelämän ja kumppaneiden kanssa tehtävät erilaiset yhteistyömuodot.

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala.

Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala. Jatkoväylä sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Aluekokeilu Pohjois-Karjala www.xamk.fi/jatkovayla Väyläopintojen tausta Taustalla projektit: - Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille

Valtiovarainministeriön toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille Valtiovarainministeriön toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2013 2016 Syyskuu 2013 2 Tässä valtiovarainministeriön toiminnallisessa tasa-arvosuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen

Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu. Tiina Laisi-Puheloinen Trendikäs rekrytointi-ilmoittelu Rekrytoija 2010 Oulu Tiina Laisi-Puheloinen Muutama sana Oikotiestä Oikotie.fi:n tavoitteena on olla suomalaisten tärkein asunto-, auto- ja työelämän palvelu. Tavoitamme

Lisätiedot

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle 89/11 28 / 3,7 7071 / 49 120 000 VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE Taustalla mm.: PROJEKTIN TAUSTAA Sote-alan segregaatio, miesten

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:29:41 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011 Pälvi Rantala NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 30.1.2013 yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus Sisältö Tutkinnon perusteiden toimeenpano ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilu - Väliraporttien kertomaa Ammattistartista Helsingin tekniikan alan oppilaitos, Vallilan koulutusyksikkö Aira Rajamäki 14.3.2007

Lisätiedot

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille

KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA. Vuosille KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Vuosille 2017-18 1 KASAKKAMÄEN KOULUN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tasa-arvolaki koulussa 3. Yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

40,2 14,6 30,8 57,1 33,3 49,3 16,7 45,8 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

40,2 14,6 30,8 57,1 33,3 49,3 16,7 45,8 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 Opettajien tyytyväisyys IT palveluihin IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuussa 213. Lapin ammattiopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Kemi Tornion ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Nuorten toiveammatit ja työelämän sukupuolittuneisuus

Nuorten toiveammatit ja työelämän sukupuolittuneisuus Nuorten toiveammatit ja työelämän sukupuolittuneisuus Mia Teräsaho & Miina Keski-Petäjä Nuoret ja tulevaisuus satavuotiaassa Suomessa -seminaari 7.3.2017 Nuoret eivät tee valintoja tyhjiössä Sukupuoliroolit

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Tavoitteet Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LAPIN LETKA. Toiminta 1.9 31.12.2013

LAPIN LETKA. Toiminta 1.9 31.12.2013 LAPIN AMMATTIOPISTO LAPIN LETKA hanke Tatja Karvonen Projektipäällikkö LAPIN LETKA Toiminta 1.9 31.12.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE - VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Raahen ammattiopisto Vaiheen 2 suunnitelma Toteutuksesta vastaa: Juha Mäntykangas ja Aija Keski-Korsu. Terästakentaminen Opiskelijaryhmä

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

Mitä on jo tehty ja sovittu?

Mitä on jo tehty ja sovittu? Mitä on jo tehty ja sovittu? Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa -seminaari Säätytalo 27.10.2011 Lapsia pelaamassa

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi

Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Tervetuloa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen osaaja! Opetushallituksen henkilöstökoulutustiimi Osaamisen kehittäminen muutoksen mahdollistajana 18.5.2017 Elisa Helin Opetushallitus

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

RAPORTOINTI. Lapin Letkan toiminta1.1-30.4.2012

RAPORTOINTI. Lapin Letkan toiminta1.1-30.4.2012 LAPIN AMMATTIOPISTO LETKA-HANKE www.lapinletka www.aivansamamulle.fi RAPORTOINTI Lapin Letkan toiminta1.1-30.4.2012 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot