LAPIN LETKAN TOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN LETKAN TOIMINTA"

Transkriptio

1 LAPIN LETKA-HANKE Tatja Karvonen Projektipäällikkö LAPIN LETKAN TOIMINTA NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän tulisi olla tasavertaisia X- ja Y-kromosomien määrästä riippumatta. Ei ole aivan sama, miten asioihin suhtautuu. Ansaitset saman kuin muutkin. Aivan saman.

2 1. Oman toiminnan kuvaus toteutuksen onnistuneisuudesta 1a) Horisontaalisen segregaation purkaminen Työvoimapoliittiset koulutukset Hankkeen järjestämillä työvoimapoliittisilla koulutuksilla on saatu tuloksia segregaation purkamiseen. Esimerkiksi miehille suunnatun lähihoitajakoulutuksen keskeytti vain yksi mies ja tutkinnon suorittaneet siirtyivät alan tehtäviin. Vuoden 2012 aikana muuttui Julkisista työvoima ja yrityspalveluita koskeva lainsäädäntö. Tästä johtuen uusia valmentavia koulutuksia ei ole ollut enää mahdollista aloittaa vuoden 2013 aikana. Kevään aikana Koordi hankkeen kanssa on käyty läpi Lapin Letkan työvoimakoulutus osuuden onnistumisia ja haasteita. Tämän pohjalta valmistuu syksyn aikana tiivis kuvaus hyvistä käytännöistä ja huomioon otettavista seikoista mies ja naisryhmille suunnattujen koulutusten kohdalla. Ensisijaisesti tätä tietoa halutaan viedä eteenpäin TE viranomaisille. 1b)Tasa arvosuunnittelun kehittyminen Oppilaitosten toiminnalliset tasa arvosuunnitelmat Lapin Letka on osallistunut Lapin ammattiopiston toiminnallisen tasa arvosuunnitelman päivittämiseen. Lapin ammattiopistossa on ollut käynnissä organisaatiouudistus, joka vaikuttaa esimerkiksi eri tiimien ja työryhmien kokoonpanoon. Uusi organisaatio on aloittanut toiminnan 1.8. Uudistuksen myötä vastuu tasa arvosuunnitelman laadinnasta, seurannasta ja kehittämisestä siirtyykin syksyllä 2013 Hyvinvointipalvelut tiimille. Tiimityötä koordinoi Marjaana Vähäkuopus. Kevään aikana päivitetty tasa arvosuunnitelma tulee tiimin käsiteltäväksi syksyllä. Tasa arvosuunnittelu saadaan näin luontevaksi osaksi oppilaitoksen eri toimintoja. Sallan kunnassa on jatkettu pitkäjänteistä työtä lukion tasa arvosuunnitelman parissa. Kesän aikana kirjoitettu suunnitelma hyväksytään syksyllä Lukion opiskelijoille järjestetään syksyn aikana tasa arvokoulutusta. Henkilöstöpoliittiset tasa arvosuunnitelmat Lapin kunnista kahdelta puuttuu (Muonio ja Utsjoki) vielä ajantasainen tasaarvosuunnitelma. Hanke on ollut yhteydessä molempiin kuntiin ja järjestänyt Utsjoen kunnalle aiheeseen liittyvän koulutuksen. Utsjoen kunta ei ole kuitenkaan vielä laatinut tasaarvosuunnitelmaa, koska kunnan johtohenkilöt ovat vaihtuneet useaan kertaan ja pienellä kunnalla on monia muitakin akuutteja haasteita, joihin vastaaminen menee usein tällaisen suunnittelutyön edelle. Muonion kunnalle on myös tarjottu koulutusta tasa arvosuunnitelman laatimisen tueksi, mutta sopivaa ajankohtaa ei ole vielä löydetty. Vaikka hankkeen järjestämä koulutus ja konsultointi on suunniteltu mahdollisimman helpoksi toteuttaa kunnassa, sen järjestäminen

3 on usein varsin aikaa vievää. Kuntien akuutit asiat menevät ymmärrettävästi yksittäisten suunnitelmien edelle. Suunnitelmien ajantasaisuutta ei myöskään valvota viranomaisen taholta, minkä takia niitä ei ole käytännössä pakko laatia. Seitsemän (7) lappilaista kuntaa ja kolme (3) kuntayhtymää on saanut laadittua hankkeen avustamana henkilöstöpoliittiset tasa arvosuunnitelmat. Tasa arvosuunnitelman valmistuminen on kestänyt eri organisaatioissa keskimäärin yhden vuoden. Seuraava haaste liittyy suunnitelmien jalkauttamiseen ja käytännön toteuttamiseen. Monille kunnille tuntuu riittävän se, että virallinen asiakirja on vain olemassa, eikä se näy käytännön arjessa. Jos asetut tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole riittävän konkreettisia, käytännön toteutus jää tekemättä. Jos tasa arvosuunnittelu on onnistuttu sisällyttämään osaksi normaaleja arjen käytäntöjä, se tulee todennäköisemmin myös näkymään käytännön toiminnassa. 1c)Tutkimustiedon avulla käytännön menetelmiä Lapin yliopiston tutkimus Suvi Lyytinen jatkoi tutkimusraportin Valtio tuli väliin työstämistä tieteelliseksi artikkeliksi ja julkaistavaksi myös osana Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. Lapin yliopiston tutkimustyön tuloksia levitetään eteenpäin animaation keinoin. Tämän animaation tekeminen jatkui alkukesästä Animaatio valmistui heinäkuun 2013 lopussa ja sen julkistamistilaisuus oli Animaatio löytyy Lapin Letkan nettisivuilta ja hankkeen Youtube kanavalta. Selvitykset Miesten lähihoitajakoulutuksen loppuraportti Haasteena papiljotit julkaistiin toukokuussa. Julkaisusta painettiin sadan kappaleen erä myös kansien väliin. Näitä toimitettiin hankkeen keskeisille yhteistyökumppaneille. Julkaisua on luettu ahkerasti netissä ja se on saanut kiitosta mm. tutkimuksen kohteena olleilta tahoilta. 1d) Valtavirtaistaminen Valtavirtaistaminen oppilaitoksissa Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa häirintäyhdyshenkilötoiminnan laatu on ollut yksi hankkeen toiminnan sisällöistä. Hanke on toteuttanut seksuaaliseen häirintään liittyvän koulutuksen häirintäyhdyshenkilöille ja konsultoinut amk:n hallituksen hyväksymää seksuaaliseen häirintään puuttumisen mallia. Toukokuussa suunniteltiin tarkemmin syksyn toimintaa. KTamkissa opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointiviikko on ollut vuosittain hankkeen tasa arvon puheeksiottamisen toiminta areena (esim. kuvabaarit, peliluolat). Syksyn 2013 hyvinvointiviikon tasa arvoteeman ja toteutuksen suunnittelu aloitettiin toukokuussa ja sitä

4 jatkettiin kesä ja elokuussa. Hyvinvointiviikon päätapahtumaksi tasa arvotematiikan osalta valikoitui Katseen sukupuoli. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on ollut käynnissä hallinnon ja johtamisen uudistaminen. Tästä johtuen organisaatiouudistus on astunut voimaan alkaen. Samalla on perustettu tiimejä, jotka ulottuvat yli koulutusalojen. Vastuu oppilaitoksen tasaarvosuunnitelmasta on jatkossa Hyvinvointiapalvelut tiimillä, jota johtaa ammattikoulutuspalvelujen Marjaana Vähäkuopus. On olettavaa, että uuden organisaatio ja hiljalleen muodostuvien uusien toimintatapojen kautta Lapin ammattiopistossa valtavirtaistaminen paranee. Valtavirtaistaminen kuntien ja kuntayhtymien työssä Hankkeen kanssa yhteistyötä tehneiden kuntien kunnanhallituksille ja kunnanvaltuustoille tarjottuun koulutukseen on tähän mennessä tartuttu vain Pelkosenniemellä. Toukokuussa Pelkosenniemellä Miesten ja naisten tasa arvo kunnassa velvollisuus ja mahdollisuus koulutus onnistuikin erittäin hyvin ja johti konkreettisiin toimiin tasa arvon huomioimisessa. Toukokuussa Lapin Letka piti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuustolle alustuksen työnantajan velvoitteista edistää tasa arvoa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän uuden organisaation myötä vastuu henkilöstöpoliittisesta tasa arvosuunnitelmasta on Osaamisen ja johtamisen tiimiin. Tiimin jäsenen Anu Tauriaisen kanssa on käyty elokuussa tarkempi keskustelu siitä, miten valtavirtaistamista olisi kuntayhtymän henkilöstöasioissa tarkoituksenmukaista tehdä. Hallintojohtajan virantäytön viivästyminen on kuitenkin hidastanut tätä työtä. Lapin Letka on osallistunut vuosittain Kuntaliiton järjestämiin koulutuksiin ja työpajoihin, jotka on suunnattu kuntien tasa arvotyöstä vastaaville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Kesäkuussa Kuntaliitossa järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin käytännön keinoja kuntien tasa arvotyön edistämiseksi ja esiteltiin Kuntaliiton TASE projektin pilottikuntien tasaarvotyötä. Kyseisissä tilaisuuksissa hanke on päässyt verkostoitumaan, jakamaan omaa osaamistaan ja tietoa Lapin kuntakentältä, mutta myös saanut uusia ideoita ja esimerkkejä TASE projektin pilottikuntien kokemuksista. Näitä kokemuksia hanke on jakanut ja soveltanut omissa yhteistyökunnissaan Lapissa.

5 1e) Yleisen tasa arvotietoisuuden lisääminen Oppilaitoksissa Opintojaksot ja oppimateriaalit 10 opintopisteen tasa arvokurssi Humakissa tasa arvon verkkokurssi on mukana opetussuunnitelmassa lukuvuonna vapaasti valittavissa opinnoissa sekä avoimen amkin opinnoissa. Ensimmäisen kerran opintojakso oli opetussuunnitelmassa lukuvuonna Lukuvuoden aikana opintoihin on ilmoittautunut 36 opiskelijaa, joista 18 on jo suorittanut opinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi 10 opiskelijaa on suorittanut osia opinnoista mennessä. Tuomo Paavola toimii opinnoista vastaavana lehtorina. 5 opintopisteen verkkokurssi Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa Lapin Letkassa tuotetusta verkko opintomateriaalista on koostettu yhteistyössä Ramkin kanssa yhteinen 5 opintopisteen verkko opintojakso Aivan sama mulle tasa arvo elämässä ja työelämässä. Valinnainen opintojakso Aivan Sama Mulle tasa arvo elämässä ja työelämässä (5 op) avautui opiskelijoille Suoritusaikaa on saakka Kemi Tornio ammattikorkeakoulussa. RAMKissa tasa arvonverkkokurssi oli saatavilla kesäopintoina. Kurssista vastasi Petri Pälli. Kurssin suosio ylitti odotukset. 10 paikkaa täyttyivät muutamassa tunnissa. Tosin vain 3 kurssilaista palautti tehtävät annetussa määräajassa. Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu Lapin Letka hanke on vakiinnuttanut tasa arvotematiikan osaksi Kemi Tornion ammattikorkeakoulun jokaisen toimialan opiskelijoiden Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu opintojaksoa. Tasa arvoteema sisältää opintojaksolla mm. oppilaitoksen tasaarvosuunnitelman käsittelyä, häirintään puuttumisen esittelyä ja toiminnallista työskentelyä. Koska L teatterin toistaminen ei tulevana lukuvuonna ole mahdollista, materiaalia päivitettiin kesäkuussa syksyn ryhmiä varten. Tämä materiaali on myös käännetty englanniksi, koska suuri joukko aloittavista opiskelijoista opiskelee tutkintoa englanniksi. Lisäksi Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on syksyllä aloittaville opiskelijoille kahden tunnin luentopaketti sukupuolten välisestä tasa arvosta.

6 Oppimateriaalit Alfaurokseksesta Ultrafeminiiniin kuvasarja kuuluu Letkassa tuotettuun tasa arvon puheeksiottamisen ja markkinoinnin tuoteperheeseen. Kuvasarja on ollut olemassa laminoituina valokuvina, mutta toiveita paketin toimittamisesta käytettävämpään muotoon on tullut eri tahoilta. Kesäkuussa tehtiin suunnittelutyö ja sopimus kuvasarjan painamisesta. Työ toteutettiin elokuussa, tässä vaiheessa kuvasarjoja painettiin 20 kappaletta syksyn tuoteesittelykierrosta varten. Peruskoulun tasa arvomateriaalista (muistikortit) on toimitettu kevään aikana yhteensä 800 kappaletta SubjectAid palveluun, josta eri oppilaitosten ja koulujen opettajat ja opinto ohjaajat voivat tilata maksutta opetusmateriaalia. Toukokuun 2013 alkuun mennessä materiaalia on loppunut SubjectAid palvelusta. Peruskoulun tasa arvomateriaali on edelleen saatavilla Lapin Letkan nettisivuilta. Lisäksi Lapin Letkaa on haastateltu kyseisen materiaalin tiimoilta Tasa arvokasvatuksessa sivustolle, josta löytyy myös linkki materiaaliin. Yrittäjäpersoona materiaalia viimeisteltiin ja saatiin ensimmäisiä käyttökokemuksia muiltakin kuin materiaalin toteuttamiseen osallistuvilta henkilöiltä. Saatu palaute on ollut tähän mennessä pelkästään positiivista. Levittämistä jatketaan vuoden 2013 loppuun asti. Materiaali on saatavissa hankkeen nettisivuilta. Ihan vaan läpällä korttisarjan levittämistä on jatkettu. Materiaalin voi ladata myös hankkeen nettisivuilta. Koulutukset ja puheenvuorot Toukokuussa työoikeuden professori Seppo Koskinen piti RAMKin henkilöstölle koulutuksen aiheesta: Siirtyminen kuntayhtymästä osakeyhtiöön ja tasa arvo palkkauksessa. Lapin ammattiopiston Porokadun toimipisteen henkilöstön kanssa on suunniteltu kesän aikana koulutusta Ikääntyvä mies hoivatyön asiakkaana. Koulutus toteutetaan f) Vertikaalisen segregaation purkaminen Tällä raportointikaudella ei ollut toimenpiteitä vertikaalisen segregaation purkamiseen. 2. Julkisuus ja tiedottaminen Uutiset ja mielipidekirjoitukset Toukokuussa Joni Minkkinen ja Ilkka Harju olivat Uusi Rovaniemi lehdessä perjantaivieraina. Perjantaivieras palstalla julkaistu teksti käsitteli sukupuolen merkitystä ihmisten tekemien valintojen ohjaajana.

7 Toukokuussa Lapin Kansa julkaisu jutun: Naisyrittäjälle lapset ovat riski. Uutisen pohjana toimi Lapin Letkan kysely Lapin kansanedustajille. Kyselyssä pyydettiin lappilaisia kansanedustajia vastaamaan erilaisiin tasa arvoteemoihin, joista yksi oli vanhemmuuden kustannusten jakaminen. Heinäkuussa Lapin kansa julkaisi laajan jutun Haasteena papiljotit julkaisun pohjalta. Juttu syntyi Lapin Letka hankkeen juttuvinkin ansiosta. Elokuussa Animaatiosta Miesten tärkeät työt naisten pakolliset palvelut pidettiin julkistamistilaisuus. Lapin Kansa, Lapin Radio ja Kaleva tekivät aiheesta jutun. Elokuussa hankkeen projektipäällikköä haastateltiin Opettaja lehteen. Juttu hankkeessa tuotetusta materiaalista ilmestyy syyskuun lopussa. Muuta Sisäisessä tiedottamisessa on hyödynnetty Lapin ammattiopistossa ja Lapin matkailuopiston viikkotiedotetta sekä organisaatioiden intranet palveluita. Lisäksi hankkeella on nettisivut, jotka löytyvät osoitteesta lapinletka.fi tai aivansamamulle.fi Sosiaalinen media Hankkeella on omat sivustot Facebookissa, Youtubessa, Flickerissä, Pinterestissä ja Slidesharessa, joista löytyy hankkeen materiaaleja ja ajankohtaista tietoa tasa arvosta. 3. Ongelmat ja suositukset Hankkeen aikana on tullut selvästi esille, että oppilaitosten tasa arvosuunnitelmat olisi hyvä laatia lukuvuoden mukaan. Tällöin tavoitteiden asettaminen, toimenpiteet ja arviointi tulisi samassa syklissä mitä muukin oppilaitoksen toiminta. Toisaalta taas henkilöstöpoliittinen tasa arvosuunnitelma erityisesti kunnissa on hyvä laatia kalenterivuoden eli talousarvio vuoden mukaan. Kevään ja kesän aikana jatkuivat keskustelut siitä, miten tulevaisuudessa toisen asteen koulutusta tullaan järjestämään ja mitä koulutusta Lapissa voidaan jatkossa antaa. Nämä keskustelut ja siitä seurannut epävarmuus oppilaitoksissa on näkynyt myös hankkeen toiminnassa samaan tapaan, miten se näkyi ammattikorkeakouluissa. Erityisen valitettavaa on ollut huomata, kuinka tasa arvon saaminen osaksi organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa on johtunut liian paljon yksittäisten henkilöiden asenteesta ja innostuksesta tehdä töitä tasa arvon eteen. Näyttää siltä, että kaikessa kehittämistoiminnassa on voimassa samat lainalaisuudet, mikäli joku tai jotkut eivät suhtaudu asiaan suotuisasti niin asiat eivät etene ja toisaalta taas, jos henkilö ymmärtää ja kokee asian tärkeäksi kehitystä tapahtuu hyvinkin nopeasti. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, miten tarkasti kehittämistoimet on kirjattu yhteisesti hyväksyttyihin papereihin.

8 Lisäksi Yliopiston tutkimusosuus Lapin Letka hankkeessa on tuonut selvästi esille sen, että sukupuolten välinen tasa arvo ja segregaation purkaminen eivät ole ainoastaan tekemisissä yksilöllisten valintojen vaan yhtälailla rakenteellisten, valtaan ja hallintaan liittyvien käytäntöjen ja toistojen kanssa. Organisaatioiden on ollut helppo tehdä ensimmäinen tasa arvosuunnitelma, mutta niiden päivittäminen ja jalkauttaminen on ollut vaikeampaan. Erityisen haasteellista tämä on ollut lappilaisissa kunnissa. Kuntien oli helppo ottaa vastaan konsultointia suunnitelmaa tehtäessä, mutta kunnat eivät ole osanneet hyödyntää hankkeen tarjoamaan konsultointia työn jalkauttamiseen ja juurruttamiseen. Mikäli segregaatiota halutaan todella purkaa, tarvitaan siihen aina yksilöiden omakohtaista kokemusta. Tämän ovat osoittaneet hankkeen työvoimapoliittiset koulutukset ja TETharjoittelu. Omakohtaisen kokemuksen rinnalle tarvitaan myös yleisen mielikuvan muokkaamista valitusta ammattialasta. Tämän vuoksi onkin erittäin valitettavaa, että Työvoima ja yrityspalveluita koskevan lainsäädäntöön on tehty muutos, jonka seurauksena uusia ohjaavia ja valmentavia koulutuksia ei ole enää mahdollista tehdä vuodesta 2013 lähtien. 4. Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen Hankkeella on ollut raportointikauden aikana neljä (4) tilaisuutta, joihin on osallistunut 94 henkilöä. Toukokuussa ja elokuussa projektiryhmä on pitänyt työkokoukset, joissa on käsitelty hyviä käytäntöjä ja niiden levittämistä sekä juurruttamista. Lisäksi on suunniteltu syksyn lopputapahtumia, jotka ovat marraskuussa Kemissä ja Rovaniemellä. Ohjausryhmä on pitänyt kesäkuussa kokouksen Rovaniemellä. 5. Projektin innovatiivisuus Hyvin yleisesti on tiedossa, että innovaatiot syntyvät sellaisissa ympäristöissä, joissa on luovuutta, innostusta ja kannustusta sekä verkosto on monimuotoinen. Lapin Letka hankkeen projektiryhmän työskentely on ollut parhaimmillaan täynnä luovuutta, innokkuutta tasa arvon edistämiseen ja virheitä ei ole tarvinnut pelätä. Projektiryhmä on myös hyvin monimuotoinen. Ryhmässä on alan asiantuntijoita tekniikan, hoito, sosiaali, sosiologian, kasvatus, hallinto, nuoriso sekä matkailu ja ravintola alalta. Tämän johdosta hankkeen projektiryhmässä on ollut hyvin paljon älyllistä ristipölytystä ja näin ollen innovaatioiden syntyminen on ollut mahdollista. Hankkeen ulkoisessa arvioinnissa innovaatioiksi oli määritelty erityisesti hankkeen internetsivut, jonne on luotu julkinen ja avoin materiaalipankki. Lisäksi You Tube sivuston,

9 Slideshare ja Subjectaid.fi palvelujen hyödyntäminen materiaalin levittämisessä nähtiin innovatiivisena toimintana. Hankkeen tuottamat seuraavat koulutus ja muut asiantuntijamateriaalit on siis tallennettu SlideShare palveluun. Suluissa on tieto siitä, kuinka monta kertaa tiettyä materiaalia on käyty katsomassa mennessä: Ihan läpällä vaan häirintäkortit (53) Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä korttisarja (232) Sexual harrassment and harassment on the basis of the gender (30) Sukupuolten tasa arvo koulutusvalinnoissa diat (52) Työyhteisön tasa arvo diat (44) Sukupuolten tasa arvo työelämässä diat (52) Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa diat (70) Sukupuolivaikutusten arviointi diat (37) Henkilöstöpoliittinen tasa arvosuunnitelma pikaopas (254) Oppilaitoksen toiminnallinen tasa arvosuunnitelma pikaopas (23) Lapin yliopiston tutkimustyön avulla on selvitetty sukupuolen tekemisen paikkoja, jotka tällä hetkellä konkretisoituvat halkeamina (De Lauretis 2004.) Työ jatkui tuotekehityksenä, jossa tutkimustietoa levitetään animaation keinoin. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tutkimustuloksissa, jotka liittyvät alueeseen, rahaan ja rakennemuutokseen. Aikaisemmista innovaatioista voi lukea hankkeen väliraporteista, jotka löytyvät hankkeen nettisivuilta. 6. Projektin tasa arvovaikutukset Lapin Letka on sukupuolten välistä tasa arvoa edistävä hanke. Hankkeen kaikki tavoitteet liittyvät siten tasa arvovaikutusten lisäämiseen. Lappi on haasteellinen toimintaympäristö tasa arvon edistämiseen. Tilastot osoittavat segregaation jyrkkyyttä Lapissa, ja hankkeen kenttätyössä on käynyt ilmi, että tasa arvon edistämistä hidastavat asenteet ovat varsin tiukassa Lapissa. Tasa arvoa ei nähdä aina tärkeänä tai sen nähdään jo toteutuneen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Lapin Letka hankkeen laajuus herätti aluksi keskustelua sellaisissakin foorumeissa, jotka eivät suoraan liity hankkeen toimintaan. Näissä keskusteluissa on usein todettu, että Lapissa on tällä hetkellä tärkeämpiäkin satsauksen kohteita kuin sukupuolten välinen tasaarvo koulutuksessa ja työelämässä. Tämä kertoo siitä, että sukupuolten välisen tasa arvon edistämistä ei nähdä vielä osana laajempaa organisaatioiden kehittämistä, joka parantaa koulutuksen ja työelämän laatua ja samalla myös tuottavuutta. Asenneilmapiirissä on vuosien aikana tapahtunut muutosta hyvinkin paljon positiiviseen suuntaan. Monet tasa arvohankkeet ovat olleet vain naisten aseman parantamiseen liittyviä. Lapin Letka edistää tasapuolisesti sekä miesten että naisten tasa arvoa. Ne ihmiset, jotka

10 ovat hyvinkin kriittisesti suhtautuneet tasa arvon edistämiseen, ovat voineet putsata jonkin verran pinttyneitä käsityksiään huomatessaan Lapin Letkan puhuvan sekä miesten että naisten tasa arvoasioista. Lisäksi hanke on pyrkinyt etsimään ensimmäisenä ratkaisuja tasaarvon edistämiseen, eikä listaamaan syyllisiä ja epäkohtia. Miespuolisten hakijoiden ja valittujen määrä kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa lisääntyi toistuvien markkinointitoimenpiteiden ansioista Humakin Tornion kampuksella ja sama on tapahtunut myös Peräpohjolan opistolla toisen asteen nuvaopiskelijoiden joukossa. Järjestettyjen koulutusten ja tilaisuuksien ansiosta ohjausryhmän ja projektiryhmän sekä osatoteuttaja organisaatioiden tasa arvotietoisuus on lisääntynyt. 7. Hyvät käytännöt Hanke on jatkanut hyvien käytäntöjen kuvaavista ja tuotteistamista. Lisäksi hyvien käytäntöjen levittämiseen on laadittu tarkempi suunnitelma ja sitä on toteutettu. Hanke on osallistunut Valtava kehittämisohjelman järjestämään tuotteistamiseen liittyvään valmennukseen. Valmennuksen toteutti Ramboll Finland Oy. Hanke on toimittanut Valtava kehittämisohjelman tulevaan julkaisuun viisi (5) kuvausta hyvistä käytännöistä. Näitä olivat Tasa arvon verkkokurssi, Lapin Letkan markkinoinnin malli, Tasa arvosuunnittelun laatutasot, TET harjoittelu sekä Peruskoulun tasa arvo oppimateriaali. Hankkeen nettisivut hyvien käytäntöjen levittäjänä Hankkeessa tuotettua materiaalia ja hyviä käytänteitä pyritään levittämään mahdollisimman kattavasti. Hankkeen olemassa oleva nettisivu valittiin tärkeimmäksi kanavaksi. Sivustosta rakennettiin hankkeessa toteutettujen koulutuksien, opetusmateriaalien, uusien toimintatapojen, selvityksien, tutkimuksien ja hyvien käytänteiden tietopankki. Nettisivu uudistuksen suunnittelu aloitettiin joulukuussa Sivuston uudistamisen tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa oleva kanavaa tuotetun materiaalin alustana mahdollisimman kattavasti hankkeen päättymisen jälkeen. Kevään ja kesän aikana nettisivusto on rakennuttu täysin uudenlaiseksi. Sivuston käytettävyys on räätälöity materiaalien levittämistä varten ja sivujen ilme on päivitetty. Sivustolle on tuotettu paljon uutta sisältöä ja hankkeessa aiemmin tuotettu materiaali on tuotteistettu ja yhdenmukaistettu sekä siirretty uusille sivuille. Edellä mainitun lisäksi www sivusto on hakukoneoptimoitu sekä sisällöllisesti että teknisesti, jolloin sen löydettävyys esimerkiksi Googlen hakukoneen avulla paranee. Optimoinnissa käytettyjä sanoja olivat esimerkiksi tasa arvo, sukupuoli, segregaatio, koulutusvalinnat, työelämä, tasa arvosuunnitelma, lapin, letka, aivansamamulle, valtava, lao, mies ja nainen.

11 Lisäksi sivuston otsikot kategorisoitiin ja käytettyihin kuviin lisättiin sivuston sisältöön liittyviä metatietoja. Uudistusta jatketaan syksyn 2013 aikana, jolloin hankitaan neljä uutta domain:ia; tasaarvomateriaali.fi, sukupuolinäkökulma.fi, tasaarvo.fi, tasa arvosuunnitelma.fi. Uusien domainien myötä hakukoneet ja tiedonhakijat löytävät sivustomme entistä paremmin. Yhä useampi etsii Internetistä tietoa matkapuhelimella tai tabletilla. Lisäksi erilaisissa tapaamisissa on korostunut opettajien ja kouluttajien tarve hyvälle, mobiiliystävälliselle opetusmateriaalille. Tähän mahdollisuuteen tartutaan syyskuun 2013 aikana, jolloin wwwsivusto räätälöidään mobiililaitteille. Muutoksien jälkeen sivusto on käytettävissä matkapuhelimilla, tableteilla ja muilla laitteilla. Raportointiajalla sivustolla on vierailtu 1233 kertaa. Tässä on huomioitava se, että sivuston vanhaa versiota ei juurikaan päivitetty kyseisenä aikana, sillä aika kului uuden sivuston sisällön luomiseen, sekä se, että uusi sivusto julkaistiin vasta syyskuun alussa. Tästä johtuen sivuston kävijämäärät tulevat oletettavasti kasvamaan huomattavasti seuraavalla tarkastelujaksolla. Sosiaalinen media levityskanavana Nettisivun lisäksi hankkeessa tuotettua materiaalia levitetään kattavasti sosiaalisen median kanavissa. Web 2.0:n hyödyntäminen materiaalien levityksessä helpottaa tiedon löydettävyyttä mennään sinne, missä ihmiset muutenkin aikaansa viettävät. Lisäksi hankkeen kotisivun löytyminen hakukoneiden avulla paranee, kun mahdollisimman monesta, luotettavasta kanavasta on linkkejä sivulle. Laadukkaita sivustolle johtavia linkkejä kotisivulle saadaan myös hankkeen osatoteuttajaorganisaatioiden sekä sidosryhmien nettisivuilta. Sosiaalisen median kanavat ja valitut sisällöt Flickr on kuva/videopalvelu ja online yhteisö Sivustolla voi jakaa omia kuviaan ja videoita, ja arvostella muiden. Flickr:n mukaan sivustolla oli viisi miljardia kuvaa syyskuussa Sivustolla on mahdollista hakea ja luokitella kuvia ja sivusto tarjoaa ilmaiseksi mahdollisuuden ladata palveluun 100 megatavua kuvia kuukaudessa. Flickr:iin on laitettu hankkeen koko kuvamateriaalin sekä osan videoista. Pinterest on virtuaalinen ja sosiaalinen visuaalisuuteen perustuva ilmoitustaulu, jonne voi kiinnittää mielenkiintoisia kuvia, videoita ja artikkeleja. Sivustolle on linkitetty hankkeessa tuotetut videot, kuvat sekä linkit tasa arvo aiheiseen Neutral Space peliin. YouTube on internetissä toimiva videopalvelu. YouTuben kautta käyttäjä voi lisätä omia videoita tai katsoa sekä ladata muiden käyttäjien lisäämiä videoita. YouTube on Internetin suosituin suoratoistovideopalvelu. Youtubeen olemme lisänneet kaikki hankkeen aikana

12 tuotetut videot. Videoita on katseltu tarkastelujakson aikana yhteensä 1332 kertaa. Suosituin video on ollut laitoshuoltaja video, jota on katsottu 451 kertaa. Slidesharen tarkoituksena on helpottaa Powerpoint esitysten (ja myös muilla ohjelmilla tehtyjen kalvojen) esittämistä ja jakamista verkossa. Slideshare on rakennettu siten, että palveluun ladatut esitykset muutetaan automaattisesti selaimessa katseltavaan muotoon. Esityksen voi helposti liittää blogiin tai muulle nettisivuille. Lisäksi esityksiä voidaan avainsanoittaa (tagata), kommentoida ja kuvailla. Slideshareen olemme laittaneet hankkeessa tuotetut, heti käytettävät powepoint esitykset. Suosituimpia materiaaleja on katsottu yli 250 kertaa. Facebookissa on mahdollista perustaa erilaisia ryhmiä liittyen harrastuksiin tai mihin tahansa muuhun yhdistävään tekijään. Ryhmissä voi keskustella ja saada kätevästi tietoa esimerkisksi tulevista tapahtumista. Hankkeella on 2010 vuodesta asti ollut facebook sivu. Sivustolla on 152 aktiivista tykkääjää. Facebook sivulle on lisätty kaikki hankkeen aikana tuotetut videot ja kuvat. Lisäksi kanavaa on hyödynnetty tiedottamisessa ja keskustelun herättäjänä. https://www.facebook.com/pages/aivansamamulle/ Keskustelukortit Ihan läpällä vaan keskustelukortit ovat osoittautuneet hyväksi käytännöksi. Korteissa kuvataan erilaisia opiskelija ja kouluelämään liittyviä tilanteita, joissa voi esiintyä seksuaalista häirintää tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Korttien aiheita on kerätty esimerkiksi ammattiopiston opinto ohjaajilta ja opettajilta. Kortteja käyttäneet ja testanneet opettajat ja muut nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ovat todenneet korttien olevan ajankohtaisia ja osuvia, ja helpottavan vaikean aiheen käsittelyä nuorten kanssa. Kortteja voidaan käyttää myös asian avaamisessa ja siitä keskustelussa nuorten parissa toimivien aikuisten kanssa. Kortteja toimitettiin kesäkuussa erä (400kpl) SubjectAid palveluun, josta opettajat voivat tilata niitä maksutta. Korttien tulostettava versio, jossa on opettajan ohjeet ja tietoa häirinnästä ja sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, löytyy Lapin Letkan nettisivuilta. Kortit kuvataan myös OPH:n hyvien käytäntöjen jakelualustalle ja ne ovat ladattavissa SlideShare palvelusta. OPH:n Hyvät käytännöt palveluun on kuvattu Tasa arvomateriaali luokkalaisille ja Tasaarvon verkkokurssi. Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu, johon kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Kyseiset kuvaukset ovat olleet alustalla kaksi viikkoa, minkä aikana molemmille materiaaleille on kertynyt jo noin 50 katselukertaa. Syksyn aikana hyvien käytäntöjen alustalle tullaan kuvaamaan kaikki kohderyhmälle sopivat materiaalit ja toimintamallit.

13 Muuta Hankkeessa on tehty mediaseurantaa koko hankkeen ajan. Mediaseurannan yhteenveto aineisto on toimitettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää koti ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja näin ollen laajan joukon käytettävissä. Hankkeen mediaseuranta löytyy osoitteesta 8. Toiminnan jatkuvuus Lapin Letka oli suunnittelemassa, ja osallistui valtakunnallisen tasa arvoverkoston ensimmäiseen kokoontumiseen Oulussa. Verkostoidea syntyi Lapin Letkan ja MätaJämt hankkeen yhteistyötapaamisessa Lapin yliopistolla. Verkoston ideana on jakaa osaamista, hyviä käytäntöjä ja verkostoitua eri tasa arvotoimijoiden kanssa. Verkoston tavoitteena on nimenomaan edistää konkreettista tasa arvotyötä ja saattaa eri toimijat yhteen. Lisäksi verkostolla tavoitellaan tasa arvotyön jatkuvuutta ja laajaa valtakunnallista yhteistyötä, joka ei ole riippuvainen yksittäisistä hankkeista tai toimijoista. Verkosto kokoontui toisen kerran huhtikuussa 2013 Rovaniemellä Lapin Letkan isännöimänä. Tällöin mukana oli myös Valtava kehittämisohjelma, ja siihen kuuluvia projekteja. Lapin yliopiston tutkijat, jotka ovat mukana Lapin Letkassa, vastasivat kokoontumisen ohjelmasta ja esittelivät hankkeessa tekemäänsä tutkimusta. Tilaisuudessa esiteltiin myös Lapin Letkan laatimaa miesten lähihoitajakoulutuksen loppuraporttia: Haasteena papiljotit. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran syksyllä Helsingissä. Ennen kokoontumista verkosto voi pitää yhteyttä sähköisesti omalla verkkoalustalla. Hankkeen avulla käynnistetyt markkinoinnin kehittämistoimenpiteet synnyttävät oppilaitoksiin pysyviä käytäntöjä ja materiaaleja. Opiskelijoille suunnitellut tasaarvokampanjat ovat uusittavissa ja sovellettavissa muissa oppilaitoksissa. Oppilaitosten markkinoinnista huolehtivat henkilöt ovat mukana hankkeeseen liittyvissä markkinointitoimenpiteissä ja vastaavat tasa arvoisen markkinoinnin toteutumisesta myös jatkossa. Hankkeen aikana käynnistetyt tasa arvosuunnitelmaprosessit jatkuvat myös hankkeen jälkeen. Organisaatiot ovat perustaneet tasa arvotyöryhmät, jotka vastaavat tasaarvosuunnitelman laatimisesta ja käytännön toteuttamisesta. Lapin Letka hanke tukee suunnitelmien laatimista siten, että tasa arvotyöryhmät omaksuvat prosessin mahdollisimman hyvin ja pystyvät tekemään työn jatkossa itsenäisesti. Hankkeelle valmistuneet nettisivut on suunniteltu siten, että ne tarjoavat ennen kaikkea lappilaisille hyödyllistä ja toiminnallista tietoa tasa arvosta. Sivut toimivat myös hankkeen

Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta

Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta LAPIN LETKA Tulokset ja vaikuttavuus tiiviissä paketissa Tasa-arvo ei ole ketään vastaan, eikä keneltäkään pois. Se on sivistyksen mitta NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI.

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot