LAPIN LETKAN TOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPIN LETKAN TOIMINTA"

Transkriptio

1 LAPIN LETKA-HANKE Tatja Karvonen Projektipäällikkö LAPIN LETKAN TOIMINTA NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän tulisi olla tasavertaisia X- ja Y-kromosomien määrästä riippumatta. Ei ole aivan sama, miten asioihin suhtautuu. Ansaitset saman kuin muutkin. Aivan saman.

2 1. Oman toiminnan kuvaus toteutuksen onnistuneisuudesta 1a) Horisontaalisen segregaation purkaminen Työvoimapoliittiset koulutukset Hankkeen järjestämillä työvoimapoliittisilla koulutuksilla on saatu tuloksia segregaation purkamiseen. Esimerkiksi miehille suunnatun lähihoitajakoulutuksen keskeytti vain yksi mies ja tutkinnon suorittaneet siirtyivät alan tehtäviin. Vuoden 2012 aikana muuttui Julkisista työvoima ja yrityspalveluita koskeva lainsäädäntö. Tästä johtuen uusia valmentavia koulutuksia ei ole ollut enää mahdollista aloittaa vuoden 2013 aikana. Kevään aikana Koordi hankkeen kanssa on käyty läpi Lapin Letkan työvoimakoulutus osuuden onnistumisia ja haasteita. Tämän pohjalta valmistuu syksyn aikana tiivis kuvaus hyvistä käytännöistä ja huomioon otettavista seikoista mies ja naisryhmille suunnattujen koulutusten kohdalla. Ensisijaisesti tätä tietoa halutaan viedä eteenpäin TE viranomaisille. 1b)Tasa arvosuunnittelun kehittyminen Oppilaitosten toiminnalliset tasa arvosuunnitelmat Lapin Letka on osallistunut Lapin ammattiopiston toiminnallisen tasa arvosuunnitelman päivittämiseen. Lapin ammattiopistossa on ollut käynnissä organisaatiouudistus, joka vaikuttaa esimerkiksi eri tiimien ja työryhmien kokoonpanoon. Uusi organisaatio on aloittanut toiminnan 1.8. Uudistuksen myötä vastuu tasa arvosuunnitelman laadinnasta, seurannasta ja kehittämisestä siirtyykin syksyllä 2013 Hyvinvointipalvelut tiimille. Tiimityötä koordinoi Marjaana Vähäkuopus. Kevään aikana päivitetty tasa arvosuunnitelma tulee tiimin käsiteltäväksi syksyllä. Tasa arvosuunnittelu saadaan näin luontevaksi osaksi oppilaitoksen eri toimintoja. Sallan kunnassa on jatkettu pitkäjänteistä työtä lukion tasa arvosuunnitelman parissa. Kesän aikana kirjoitettu suunnitelma hyväksytään syksyllä Lukion opiskelijoille järjestetään syksyn aikana tasa arvokoulutusta. Henkilöstöpoliittiset tasa arvosuunnitelmat Lapin kunnista kahdelta puuttuu (Muonio ja Utsjoki) vielä ajantasainen tasaarvosuunnitelma. Hanke on ollut yhteydessä molempiin kuntiin ja järjestänyt Utsjoen kunnalle aiheeseen liittyvän koulutuksen. Utsjoen kunta ei ole kuitenkaan vielä laatinut tasaarvosuunnitelmaa, koska kunnan johtohenkilöt ovat vaihtuneet useaan kertaan ja pienellä kunnalla on monia muitakin akuutteja haasteita, joihin vastaaminen menee usein tällaisen suunnittelutyön edelle. Muonion kunnalle on myös tarjottu koulutusta tasa arvosuunnitelman laatimisen tueksi, mutta sopivaa ajankohtaa ei ole vielä löydetty. Vaikka hankkeen järjestämä koulutus ja konsultointi on suunniteltu mahdollisimman helpoksi toteuttaa kunnassa, sen järjestäminen

3 on usein varsin aikaa vievää. Kuntien akuutit asiat menevät ymmärrettävästi yksittäisten suunnitelmien edelle. Suunnitelmien ajantasaisuutta ei myöskään valvota viranomaisen taholta, minkä takia niitä ei ole käytännössä pakko laatia. Seitsemän (7) lappilaista kuntaa ja kolme (3) kuntayhtymää on saanut laadittua hankkeen avustamana henkilöstöpoliittiset tasa arvosuunnitelmat. Tasa arvosuunnitelman valmistuminen on kestänyt eri organisaatioissa keskimäärin yhden vuoden. Seuraava haaste liittyy suunnitelmien jalkauttamiseen ja käytännön toteuttamiseen. Monille kunnille tuntuu riittävän se, että virallinen asiakirja on vain olemassa, eikä se näy käytännön arjessa. Jos asetut tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole riittävän konkreettisia, käytännön toteutus jää tekemättä. Jos tasa arvosuunnittelu on onnistuttu sisällyttämään osaksi normaaleja arjen käytäntöjä, se tulee todennäköisemmin myös näkymään käytännön toiminnassa. 1c)Tutkimustiedon avulla käytännön menetelmiä Lapin yliopiston tutkimus Suvi Lyytinen jatkoi tutkimusraportin Valtio tuli väliin työstämistä tieteelliseksi artikkeliksi ja julkaistavaksi myös osana Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. Lapin yliopiston tutkimustyön tuloksia levitetään eteenpäin animaation keinoin. Tämän animaation tekeminen jatkui alkukesästä Animaatio valmistui heinäkuun 2013 lopussa ja sen julkistamistilaisuus oli Animaatio löytyy Lapin Letkan nettisivuilta ja hankkeen Youtube kanavalta. Selvitykset Miesten lähihoitajakoulutuksen loppuraportti Haasteena papiljotit julkaistiin toukokuussa. Julkaisusta painettiin sadan kappaleen erä myös kansien väliin. Näitä toimitettiin hankkeen keskeisille yhteistyökumppaneille. Julkaisua on luettu ahkerasti netissä ja se on saanut kiitosta mm. tutkimuksen kohteena olleilta tahoilta. 1d) Valtavirtaistaminen Valtavirtaistaminen oppilaitoksissa Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa häirintäyhdyshenkilötoiminnan laatu on ollut yksi hankkeen toiminnan sisällöistä. Hanke on toteuttanut seksuaaliseen häirintään liittyvän koulutuksen häirintäyhdyshenkilöille ja konsultoinut amk:n hallituksen hyväksymää seksuaaliseen häirintään puuttumisen mallia. Toukokuussa suunniteltiin tarkemmin syksyn toimintaa. KTamkissa opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointiviikko on ollut vuosittain hankkeen tasa arvon puheeksiottamisen toiminta areena (esim. kuvabaarit, peliluolat). Syksyn 2013 hyvinvointiviikon tasa arvoteeman ja toteutuksen suunnittelu aloitettiin toukokuussa ja sitä

4 jatkettiin kesä ja elokuussa. Hyvinvointiviikon päätapahtumaksi tasa arvotematiikan osalta valikoitui Katseen sukupuoli. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on ollut käynnissä hallinnon ja johtamisen uudistaminen. Tästä johtuen organisaatiouudistus on astunut voimaan alkaen. Samalla on perustettu tiimejä, jotka ulottuvat yli koulutusalojen. Vastuu oppilaitoksen tasaarvosuunnitelmasta on jatkossa Hyvinvointiapalvelut tiimillä, jota johtaa ammattikoulutuspalvelujen Marjaana Vähäkuopus. On olettavaa, että uuden organisaatio ja hiljalleen muodostuvien uusien toimintatapojen kautta Lapin ammattiopistossa valtavirtaistaminen paranee. Valtavirtaistaminen kuntien ja kuntayhtymien työssä Hankkeen kanssa yhteistyötä tehneiden kuntien kunnanhallituksille ja kunnanvaltuustoille tarjottuun koulutukseen on tähän mennessä tartuttu vain Pelkosenniemellä. Toukokuussa Pelkosenniemellä Miesten ja naisten tasa arvo kunnassa velvollisuus ja mahdollisuus koulutus onnistuikin erittäin hyvin ja johti konkreettisiin toimiin tasa arvon huomioimisessa. Toukokuussa Lapin Letka piti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuustolle alustuksen työnantajan velvoitteista edistää tasa arvoa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän uuden organisaation myötä vastuu henkilöstöpoliittisesta tasa arvosuunnitelmasta on Osaamisen ja johtamisen tiimiin. Tiimin jäsenen Anu Tauriaisen kanssa on käyty elokuussa tarkempi keskustelu siitä, miten valtavirtaistamista olisi kuntayhtymän henkilöstöasioissa tarkoituksenmukaista tehdä. Hallintojohtajan virantäytön viivästyminen on kuitenkin hidastanut tätä työtä. Lapin Letka on osallistunut vuosittain Kuntaliiton järjestämiin koulutuksiin ja työpajoihin, jotka on suunnattu kuntien tasa arvotyöstä vastaaville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Kesäkuussa Kuntaliitossa järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin käytännön keinoja kuntien tasa arvotyön edistämiseksi ja esiteltiin Kuntaliiton TASE projektin pilottikuntien tasaarvotyötä. Kyseisissä tilaisuuksissa hanke on päässyt verkostoitumaan, jakamaan omaa osaamistaan ja tietoa Lapin kuntakentältä, mutta myös saanut uusia ideoita ja esimerkkejä TASE projektin pilottikuntien kokemuksista. Näitä kokemuksia hanke on jakanut ja soveltanut omissa yhteistyökunnissaan Lapissa.

5 1e) Yleisen tasa arvotietoisuuden lisääminen Oppilaitoksissa Opintojaksot ja oppimateriaalit 10 opintopisteen tasa arvokurssi Humakissa tasa arvon verkkokurssi on mukana opetussuunnitelmassa lukuvuonna vapaasti valittavissa opinnoissa sekä avoimen amkin opinnoissa. Ensimmäisen kerran opintojakso oli opetussuunnitelmassa lukuvuonna Lukuvuoden aikana opintoihin on ilmoittautunut 36 opiskelijaa, joista 18 on jo suorittanut opinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi 10 opiskelijaa on suorittanut osia opinnoista mennessä. Tuomo Paavola toimii opinnoista vastaavana lehtorina. 5 opintopisteen verkkokurssi Kemi Tornion ammattikorkeakoulussa Lapin Letkassa tuotetusta verkko opintomateriaalista on koostettu yhteistyössä Ramkin kanssa yhteinen 5 opintopisteen verkko opintojakso Aivan sama mulle tasa arvo elämässä ja työelämässä. Valinnainen opintojakso Aivan Sama Mulle tasa arvo elämässä ja työelämässä (5 op) avautui opiskelijoille Suoritusaikaa on saakka Kemi Tornio ammattikorkeakoulussa. RAMKissa tasa arvonverkkokurssi oli saatavilla kesäopintoina. Kurssista vastasi Petri Pälli. Kurssin suosio ylitti odotukset. 10 paikkaa täyttyivät muutamassa tunnissa. Tosin vain 3 kurssilaista palautti tehtävät annetussa määräajassa. Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu Lapin Letka hanke on vakiinnuttanut tasa arvotematiikan osaksi Kemi Tornion ammattikorkeakoulun jokaisen toimialan opiskelijoiden Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu opintojaksoa. Tasa arvoteema sisältää opintojaksolla mm. oppilaitoksen tasaarvosuunnitelman käsittelyä, häirintään puuttumisen esittelyä ja toiminnallista työskentelyä. Koska L teatterin toistaminen ei tulevana lukuvuonna ole mahdollista, materiaalia päivitettiin kesäkuussa syksyn ryhmiä varten. Tämä materiaali on myös käännetty englanniksi, koska suuri joukko aloittavista opiskelijoista opiskelee tutkintoa englanniksi. Lisäksi Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on syksyllä aloittaville opiskelijoille kahden tunnin luentopaketti sukupuolten välisestä tasa arvosta.

6 Oppimateriaalit Alfaurokseksesta Ultrafeminiiniin kuvasarja kuuluu Letkassa tuotettuun tasa arvon puheeksiottamisen ja markkinoinnin tuoteperheeseen. Kuvasarja on ollut olemassa laminoituina valokuvina, mutta toiveita paketin toimittamisesta käytettävämpään muotoon on tullut eri tahoilta. Kesäkuussa tehtiin suunnittelutyö ja sopimus kuvasarjan painamisesta. Työ toteutettiin elokuussa, tässä vaiheessa kuvasarjoja painettiin 20 kappaletta syksyn tuoteesittelykierrosta varten. Peruskoulun tasa arvomateriaalista (muistikortit) on toimitettu kevään aikana yhteensä 800 kappaletta SubjectAid palveluun, josta eri oppilaitosten ja koulujen opettajat ja opinto ohjaajat voivat tilata maksutta opetusmateriaalia. Toukokuun 2013 alkuun mennessä materiaalia on loppunut SubjectAid palvelusta. Peruskoulun tasa arvomateriaali on edelleen saatavilla Lapin Letkan nettisivuilta. Lisäksi Lapin Letkaa on haastateltu kyseisen materiaalin tiimoilta Tasa arvokasvatuksessa sivustolle, josta löytyy myös linkki materiaaliin. Yrittäjäpersoona materiaalia viimeisteltiin ja saatiin ensimmäisiä käyttökokemuksia muiltakin kuin materiaalin toteuttamiseen osallistuvilta henkilöiltä. Saatu palaute on ollut tähän mennessä pelkästään positiivista. Levittämistä jatketaan vuoden 2013 loppuun asti. Materiaali on saatavissa hankkeen nettisivuilta. Ihan vaan läpällä korttisarjan levittämistä on jatkettu. Materiaalin voi ladata myös hankkeen nettisivuilta. Koulutukset ja puheenvuorot Toukokuussa työoikeuden professori Seppo Koskinen piti RAMKin henkilöstölle koulutuksen aiheesta: Siirtyminen kuntayhtymästä osakeyhtiöön ja tasa arvo palkkauksessa. Lapin ammattiopiston Porokadun toimipisteen henkilöstön kanssa on suunniteltu kesän aikana koulutusta Ikääntyvä mies hoivatyön asiakkaana. Koulutus toteutetaan f) Vertikaalisen segregaation purkaminen Tällä raportointikaudella ei ollut toimenpiteitä vertikaalisen segregaation purkamiseen. 2. Julkisuus ja tiedottaminen Uutiset ja mielipidekirjoitukset Toukokuussa Joni Minkkinen ja Ilkka Harju olivat Uusi Rovaniemi lehdessä perjantaivieraina. Perjantaivieras palstalla julkaistu teksti käsitteli sukupuolen merkitystä ihmisten tekemien valintojen ohjaajana.

7 Toukokuussa Lapin Kansa julkaisu jutun: Naisyrittäjälle lapset ovat riski. Uutisen pohjana toimi Lapin Letkan kysely Lapin kansanedustajille. Kyselyssä pyydettiin lappilaisia kansanedustajia vastaamaan erilaisiin tasa arvoteemoihin, joista yksi oli vanhemmuuden kustannusten jakaminen. Heinäkuussa Lapin kansa julkaisi laajan jutun Haasteena papiljotit julkaisun pohjalta. Juttu syntyi Lapin Letka hankkeen juttuvinkin ansiosta. Elokuussa Animaatiosta Miesten tärkeät työt naisten pakolliset palvelut pidettiin julkistamistilaisuus. Lapin Kansa, Lapin Radio ja Kaleva tekivät aiheesta jutun. Elokuussa hankkeen projektipäällikköä haastateltiin Opettaja lehteen. Juttu hankkeessa tuotetusta materiaalista ilmestyy syyskuun lopussa. Muuta Sisäisessä tiedottamisessa on hyödynnetty Lapin ammattiopistossa ja Lapin matkailuopiston viikkotiedotetta sekä organisaatioiden intranet palveluita. Lisäksi hankkeella on nettisivut, jotka löytyvät osoitteesta lapinletka.fi tai aivansamamulle.fi Sosiaalinen media Hankkeella on omat sivustot Facebookissa, Youtubessa, Flickerissä, Pinterestissä ja Slidesharessa, joista löytyy hankkeen materiaaleja ja ajankohtaista tietoa tasa arvosta. 3. Ongelmat ja suositukset Hankkeen aikana on tullut selvästi esille, että oppilaitosten tasa arvosuunnitelmat olisi hyvä laatia lukuvuoden mukaan. Tällöin tavoitteiden asettaminen, toimenpiteet ja arviointi tulisi samassa syklissä mitä muukin oppilaitoksen toiminta. Toisaalta taas henkilöstöpoliittinen tasa arvosuunnitelma erityisesti kunnissa on hyvä laatia kalenterivuoden eli talousarvio vuoden mukaan. Kevään ja kesän aikana jatkuivat keskustelut siitä, miten tulevaisuudessa toisen asteen koulutusta tullaan järjestämään ja mitä koulutusta Lapissa voidaan jatkossa antaa. Nämä keskustelut ja siitä seurannut epävarmuus oppilaitoksissa on näkynyt myös hankkeen toiminnassa samaan tapaan, miten se näkyi ammattikorkeakouluissa. Erityisen valitettavaa on ollut huomata, kuinka tasa arvon saaminen osaksi organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa on johtunut liian paljon yksittäisten henkilöiden asenteesta ja innostuksesta tehdä töitä tasa arvon eteen. Näyttää siltä, että kaikessa kehittämistoiminnassa on voimassa samat lainalaisuudet, mikäli joku tai jotkut eivät suhtaudu asiaan suotuisasti niin asiat eivät etene ja toisaalta taas, jos henkilö ymmärtää ja kokee asian tärkeäksi kehitystä tapahtuu hyvinkin nopeasti. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, miten tarkasti kehittämistoimet on kirjattu yhteisesti hyväksyttyihin papereihin.

8 Lisäksi Yliopiston tutkimusosuus Lapin Letka hankkeessa on tuonut selvästi esille sen, että sukupuolten välinen tasa arvo ja segregaation purkaminen eivät ole ainoastaan tekemisissä yksilöllisten valintojen vaan yhtälailla rakenteellisten, valtaan ja hallintaan liittyvien käytäntöjen ja toistojen kanssa. Organisaatioiden on ollut helppo tehdä ensimmäinen tasa arvosuunnitelma, mutta niiden päivittäminen ja jalkauttaminen on ollut vaikeampaan. Erityisen haasteellista tämä on ollut lappilaisissa kunnissa. Kuntien oli helppo ottaa vastaan konsultointia suunnitelmaa tehtäessä, mutta kunnat eivät ole osanneet hyödyntää hankkeen tarjoamaan konsultointia työn jalkauttamiseen ja juurruttamiseen. Mikäli segregaatiota halutaan todella purkaa, tarvitaan siihen aina yksilöiden omakohtaista kokemusta. Tämän ovat osoittaneet hankkeen työvoimapoliittiset koulutukset ja TETharjoittelu. Omakohtaisen kokemuksen rinnalle tarvitaan myös yleisen mielikuvan muokkaamista valitusta ammattialasta. Tämän vuoksi onkin erittäin valitettavaa, että Työvoima ja yrityspalveluita koskevan lainsäädäntöön on tehty muutos, jonka seurauksena uusia ohjaavia ja valmentavia koulutuksia ei ole enää mahdollista tehdä vuodesta 2013 lähtien. 4. Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen Hankkeella on ollut raportointikauden aikana neljä (4) tilaisuutta, joihin on osallistunut 94 henkilöä. Toukokuussa ja elokuussa projektiryhmä on pitänyt työkokoukset, joissa on käsitelty hyviä käytäntöjä ja niiden levittämistä sekä juurruttamista. Lisäksi on suunniteltu syksyn lopputapahtumia, jotka ovat marraskuussa Kemissä ja Rovaniemellä. Ohjausryhmä on pitänyt kesäkuussa kokouksen Rovaniemellä. 5. Projektin innovatiivisuus Hyvin yleisesti on tiedossa, että innovaatiot syntyvät sellaisissa ympäristöissä, joissa on luovuutta, innostusta ja kannustusta sekä verkosto on monimuotoinen. Lapin Letka hankkeen projektiryhmän työskentely on ollut parhaimmillaan täynnä luovuutta, innokkuutta tasa arvon edistämiseen ja virheitä ei ole tarvinnut pelätä. Projektiryhmä on myös hyvin monimuotoinen. Ryhmässä on alan asiantuntijoita tekniikan, hoito, sosiaali, sosiologian, kasvatus, hallinto, nuoriso sekä matkailu ja ravintola alalta. Tämän johdosta hankkeen projektiryhmässä on ollut hyvin paljon älyllistä ristipölytystä ja näin ollen innovaatioiden syntyminen on ollut mahdollista. Hankkeen ulkoisessa arvioinnissa innovaatioiksi oli määritelty erityisesti hankkeen internetsivut, jonne on luotu julkinen ja avoin materiaalipankki. Lisäksi You Tube sivuston,

9 Slideshare ja Subjectaid.fi palvelujen hyödyntäminen materiaalin levittämisessä nähtiin innovatiivisena toimintana. Hankkeen tuottamat seuraavat koulutus ja muut asiantuntijamateriaalit on siis tallennettu SlideShare palveluun. Suluissa on tieto siitä, kuinka monta kertaa tiettyä materiaalia on käyty katsomassa mennessä: Ihan läpällä vaan häirintäkortit (53) Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä korttisarja (232) Sexual harrassment and harassment on the basis of the gender (30) Sukupuolten tasa arvo koulutusvalinnoissa diat (52) Työyhteisön tasa arvo diat (44) Sukupuolten tasa arvo työelämässä diat (52) Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa diat (70) Sukupuolivaikutusten arviointi diat (37) Henkilöstöpoliittinen tasa arvosuunnitelma pikaopas (254) Oppilaitoksen toiminnallinen tasa arvosuunnitelma pikaopas (23) Lapin yliopiston tutkimustyön avulla on selvitetty sukupuolen tekemisen paikkoja, jotka tällä hetkellä konkretisoituvat halkeamina (De Lauretis 2004.) Työ jatkui tuotekehityksenä, jossa tutkimustietoa levitetään animaation keinoin. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tutkimustuloksissa, jotka liittyvät alueeseen, rahaan ja rakennemuutokseen. Aikaisemmista innovaatioista voi lukea hankkeen väliraporteista, jotka löytyvät hankkeen nettisivuilta. 6. Projektin tasa arvovaikutukset Lapin Letka on sukupuolten välistä tasa arvoa edistävä hanke. Hankkeen kaikki tavoitteet liittyvät siten tasa arvovaikutusten lisäämiseen. Lappi on haasteellinen toimintaympäristö tasa arvon edistämiseen. Tilastot osoittavat segregaation jyrkkyyttä Lapissa, ja hankkeen kenttätyössä on käynyt ilmi, että tasa arvon edistämistä hidastavat asenteet ovat varsin tiukassa Lapissa. Tasa arvoa ei nähdä aina tärkeänä tai sen nähdään jo toteutuneen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Lapin Letka hankkeen laajuus herätti aluksi keskustelua sellaisissakin foorumeissa, jotka eivät suoraan liity hankkeen toimintaan. Näissä keskusteluissa on usein todettu, että Lapissa on tällä hetkellä tärkeämpiäkin satsauksen kohteita kuin sukupuolten välinen tasaarvo koulutuksessa ja työelämässä. Tämä kertoo siitä, että sukupuolten välisen tasa arvon edistämistä ei nähdä vielä osana laajempaa organisaatioiden kehittämistä, joka parantaa koulutuksen ja työelämän laatua ja samalla myös tuottavuutta. Asenneilmapiirissä on vuosien aikana tapahtunut muutosta hyvinkin paljon positiiviseen suuntaan. Monet tasa arvohankkeet ovat olleet vain naisten aseman parantamiseen liittyviä. Lapin Letka edistää tasapuolisesti sekä miesten että naisten tasa arvoa. Ne ihmiset, jotka

10 ovat hyvinkin kriittisesti suhtautuneet tasa arvon edistämiseen, ovat voineet putsata jonkin verran pinttyneitä käsityksiään huomatessaan Lapin Letkan puhuvan sekä miesten että naisten tasa arvoasioista. Lisäksi hanke on pyrkinyt etsimään ensimmäisenä ratkaisuja tasaarvon edistämiseen, eikä listaamaan syyllisiä ja epäkohtia. Miespuolisten hakijoiden ja valittujen määrä kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa lisääntyi toistuvien markkinointitoimenpiteiden ansioista Humakin Tornion kampuksella ja sama on tapahtunut myös Peräpohjolan opistolla toisen asteen nuvaopiskelijoiden joukossa. Järjestettyjen koulutusten ja tilaisuuksien ansiosta ohjausryhmän ja projektiryhmän sekä osatoteuttaja organisaatioiden tasa arvotietoisuus on lisääntynyt. 7. Hyvät käytännöt Hanke on jatkanut hyvien käytäntöjen kuvaavista ja tuotteistamista. Lisäksi hyvien käytäntöjen levittämiseen on laadittu tarkempi suunnitelma ja sitä on toteutettu. Hanke on osallistunut Valtava kehittämisohjelman järjestämään tuotteistamiseen liittyvään valmennukseen. Valmennuksen toteutti Ramboll Finland Oy. Hanke on toimittanut Valtava kehittämisohjelman tulevaan julkaisuun viisi (5) kuvausta hyvistä käytännöistä. Näitä olivat Tasa arvon verkkokurssi, Lapin Letkan markkinoinnin malli, Tasa arvosuunnittelun laatutasot, TET harjoittelu sekä Peruskoulun tasa arvo oppimateriaali. Hankkeen nettisivut hyvien käytäntöjen levittäjänä Hankkeessa tuotettua materiaalia ja hyviä käytänteitä pyritään levittämään mahdollisimman kattavasti. Hankkeen olemassa oleva nettisivu valittiin tärkeimmäksi kanavaksi. Sivustosta rakennettiin hankkeessa toteutettujen koulutuksien, opetusmateriaalien, uusien toimintatapojen, selvityksien, tutkimuksien ja hyvien käytänteiden tietopankki. Nettisivu uudistuksen suunnittelu aloitettiin joulukuussa Sivuston uudistamisen tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa oleva kanavaa tuotetun materiaalin alustana mahdollisimman kattavasti hankkeen päättymisen jälkeen. Kevään ja kesän aikana nettisivusto on rakennuttu täysin uudenlaiseksi. Sivuston käytettävyys on räätälöity materiaalien levittämistä varten ja sivujen ilme on päivitetty. Sivustolle on tuotettu paljon uutta sisältöä ja hankkeessa aiemmin tuotettu materiaali on tuotteistettu ja yhdenmukaistettu sekä siirretty uusille sivuille. Edellä mainitun lisäksi www sivusto on hakukoneoptimoitu sekä sisällöllisesti että teknisesti, jolloin sen löydettävyys esimerkiksi Googlen hakukoneen avulla paranee. Optimoinnissa käytettyjä sanoja olivat esimerkiksi tasa arvo, sukupuoli, segregaatio, koulutusvalinnat, työelämä, tasa arvosuunnitelma, lapin, letka, aivansamamulle, valtava, lao, mies ja nainen.

11 Lisäksi sivuston otsikot kategorisoitiin ja käytettyihin kuviin lisättiin sivuston sisältöön liittyviä metatietoja. Uudistusta jatketaan syksyn 2013 aikana, jolloin hankitaan neljä uutta domain:ia; tasaarvomateriaali.fi, sukupuolinäkökulma.fi, tasaarvo.fi, tasa arvosuunnitelma.fi. Uusien domainien myötä hakukoneet ja tiedonhakijat löytävät sivustomme entistä paremmin. Yhä useampi etsii Internetistä tietoa matkapuhelimella tai tabletilla. Lisäksi erilaisissa tapaamisissa on korostunut opettajien ja kouluttajien tarve hyvälle, mobiiliystävälliselle opetusmateriaalille. Tähän mahdollisuuteen tartutaan syyskuun 2013 aikana, jolloin wwwsivusto räätälöidään mobiililaitteille. Muutoksien jälkeen sivusto on käytettävissä matkapuhelimilla, tableteilla ja muilla laitteilla. Raportointiajalla sivustolla on vierailtu 1233 kertaa. Tässä on huomioitava se, että sivuston vanhaa versiota ei juurikaan päivitetty kyseisenä aikana, sillä aika kului uuden sivuston sisällön luomiseen, sekä se, että uusi sivusto julkaistiin vasta syyskuun alussa. Tästä johtuen sivuston kävijämäärät tulevat oletettavasti kasvamaan huomattavasti seuraavalla tarkastelujaksolla. Sosiaalinen media levityskanavana Nettisivun lisäksi hankkeessa tuotettua materiaalia levitetään kattavasti sosiaalisen median kanavissa. Web 2.0:n hyödyntäminen materiaalien levityksessä helpottaa tiedon löydettävyyttä mennään sinne, missä ihmiset muutenkin aikaansa viettävät. Lisäksi hankkeen kotisivun löytyminen hakukoneiden avulla paranee, kun mahdollisimman monesta, luotettavasta kanavasta on linkkejä sivulle. Laadukkaita sivustolle johtavia linkkejä kotisivulle saadaan myös hankkeen osatoteuttajaorganisaatioiden sekä sidosryhmien nettisivuilta. Sosiaalisen median kanavat ja valitut sisällöt Flickr on kuva/videopalvelu ja online yhteisö Sivustolla voi jakaa omia kuviaan ja videoita, ja arvostella muiden. Flickr:n mukaan sivustolla oli viisi miljardia kuvaa syyskuussa Sivustolla on mahdollista hakea ja luokitella kuvia ja sivusto tarjoaa ilmaiseksi mahdollisuuden ladata palveluun 100 megatavua kuvia kuukaudessa. Flickr:iin on laitettu hankkeen koko kuvamateriaalin sekä osan videoista. Pinterest on virtuaalinen ja sosiaalinen visuaalisuuteen perustuva ilmoitustaulu, jonne voi kiinnittää mielenkiintoisia kuvia, videoita ja artikkeleja. Sivustolle on linkitetty hankkeessa tuotetut videot, kuvat sekä linkit tasa arvo aiheiseen Neutral Space peliin. YouTube on internetissä toimiva videopalvelu. YouTuben kautta käyttäjä voi lisätä omia videoita tai katsoa sekä ladata muiden käyttäjien lisäämiä videoita. YouTube on Internetin suosituin suoratoistovideopalvelu. Youtubeen olemme lisänneet kaikki hankkeen aikana

12 tuotetut videot. Videoita on katseltu tarkastelujakson aikana yhteensä 1332 kertaa. Suosituin video on ollut laitoshuoltaja video, jota on katsottu 451 kertaa. Slidesharen tarkoituksena on helpottaa Powerpoint esitysten (ja myös muilla ohjelmilla tehtyjen kalvojen) esittämistä ja jakamista verkossa. Slideshare on rakennettu siten, että palveluun ladatut esitykset muutetaan automaattisesti selaimessa katseltavaan muotoon. Esityksen voi helposti liittää blogiin tai muulle nettisivuille. Lisäksi esityksiä voidaan avainsanoittaa (tagata), kommentoida ja kuvailla. Slideshareen olemme laittaneet hankkeessa tuotetut, heti käytettävät powepoint esitykset. Suosituimpia materiaaleja on katsottu yli 250 kertaa. Facebookissa on mahdollista perustaa erilaisia ryhmiä liittyen harrastuksiin tai mihin tahansa muuhun yhdistävään tekijään. Ryhmissä voi keskustella ja saada kätevästi tietoa esimerkisksi tulevista tapahtumista. Hankkeella on 2010 vuodesta asti ollut facebook sivu. Sivustolla on 152 aktiivista tykkääjää. Facebook sivulle on lisätty kaikki hankkeen aikana tuotetut videot ja kuvat. Lisäksi kanavaa on hyödynnetty tiedottamisessa ja keskustelun herättäjänä. https://www.facebook.com/pages/aivansamamulle/ Keskustelukortit Ihan läpällä vaan keskustelukortit ovat osoittautuneet hyväksi käytännöksi. Korteissa kuvataan erilaisia opiskelija ja kouluelämään liittyviä tilanteita, joissa voi esiintyä seksuaalista häirintää tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Korttien aiheita on kerätty esimerkiksi ammattiopiston opinto ohjaajilta ja opettajilta. Kortteja käyttäneet ja testanneet opettajat ja muut nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ovat todenneet korttien olevan ajankohtaisia ja osuvia, ja helpottavan vaikean aiheen käsittelyä nuorten kanssa. Kortteja voidaan käyttää myös asian avaamisessa ja siitä keskustelussa nuorten parissa toimivien aikuisten kanssa. Kortteja toimitettiin kesäkuussa erä (400kpl) SubjectAid palveluun, josta opettajat voivat tilata niitä maksutta. Korttien tulostettava versio, jossa on opettajan ohjeet ja tietoa häirinnästä ja sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, löytyy Lapin Letkan nettisivuilta. Kortit kuvataan myös OPH:n hyvien käytäntöjen jakelualustalle ja ne ovat ladattavissa SlideShare palvelusta. OPH:n Hyvät käytännöt palveluun on kuvattu Tasa arvomateriaali luokkalaisille ja Tasaarvon verkkokurssi. Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu, johon kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Kyseiset kuvaukset ovat olleet alustalla kaksi viikkoa, minkä aikana molemmille materiaaleille on kertynyt jo noin 50 katselukertaa. Syksyn aikana hyvien käytäntöjen alustalle tullaan kuvaamaan kaikki kohderyhmälle sopivat materiaalit ja toimintamallit.

13 Muuta Hankkeessa on tehty mediaseurantaa koko hankkeen ajan. Mediaseurannan yhteenveto aineisto on toimitettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää koti ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja näin ollen laajan joukon käytettävissä. Hankkeen mediaseuranta löytyy osoitteesta 8. Toiminnan jatkuvuus Lapin Letka oli suunnittelemassa, ja osallistui valtakunnallisen tasa arvoverkoston ensimmäiseen kokoontumiseen Oulussa. Verkostoidea syntyi Lapin Letkan ja MätaJämt hankkeen yhteistyötapaamisessa Lapin yliopistolla. Verkoston ideana on jakaa osaamista, hyviä käytäntöjä ja verkostoitua eri tasa arvotoimijoiden kanssa. Verkoston tavoitteena on nimenomaan edistää konkreettista tasa arvotyötä ja saattaa eri toimijat yhteen. Lisäksi verkostolla tavoitellaan tasa arvotyön jatkuvuutta ja laajaa valtakunnallista yhteistyötä, joka ei ole riippuvainen yksittäisistä hankkeista tai toimijoista. Verkosto kokoontui toisen kerran huhtikuussa 2013 Rovaniemellä Lapin Letkan isännöimänä. Tällöin mukana oli myös Valtava kehittämisohjelma, ja siihen kuuluvia projekteja. Lapin yliopiston tutkijat, jotka ovat mukana Lapin Letkassa, vastasivat kokoontumisen ohjelmasta ja esittelivät hankkeessa tekemäänsä tutkimusta. Tilaisuudessa esiteltiin myös Lapin Letkan laatimaa miesten lähihoitajakoulutuksen loppuraporttia: Haasteena papiljotit. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran syksyllä Helsingissä. Ennen kokoontumista verkosto voi pitää yhteyttä sähköisesti omalla verkkoalustalla. Hankkeen avulla käynnistetyt markkinoinnin kehittämistoimenpiteet synnyttävät oppilaitoksiin pysyviä käytäntöjä ja materiaaleja. Opiskelijoille suunnitellut tasaarvokampanjat ovat uusittavissa ja sovellettavissa muissa oppilaitoksissa. Oppilaitosten markkinoinnista huolehtivat henkilöt ovat mukana hankkeeseen liittyvissä markkinointitoimenpiteissä ja vastaavat tasa arvoisen markkinoinnin toteutumisesta myös jatkossa. Hankkeen aikana käynnistetyt tasa arvosuunnitelmaprosessit jatkuvat myös hankkeen jälkeen. Organisaatiot ovat perustaneet tasa arvotyöryhmät, jotka vastaavat tasaarvosuunnitelman laatimisesta ja käytännön toteuttamisesta. Lapin Letka hanke tukee suunnitelmien laatimista siten, että tasa arvotyöryhmät omaksuvat prosessin mahdollisimman hyvin ja pystyvät tekemään työn jatkossa itsenäisesti. Hankkeelle valmistuneet nettisivut on suunniteltu siten, että ne tarjoavat ennen kaikkea lappilaisille hyödyllistä ja toiminnallista tietoa tasa arvosta. Sivut toimivat myös hankkeen

14 päättymisen jälkeen. Myös hankkeen yleisesite on laadittu siten, että se toimii vuosia pienenä tietopakettina tasa arvosta laajalle kohdeyleisölle. Hankkeessa syntynyt yleishyödyllinen materiaali kuten koulutusmateriaali, kyselylomakkeet, selvitykset ja tutkimukset ovat kaikkien hyödynnettävissä. Materiaalit ovat saatavilla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla tai julkaisuina. Hankkeessa toteutettu tutkimus taas tuottaa tutkimustuloksia, joita voidaan hyödyntää laajasti. Hankkeen aikana lisätään lappilaisten yleistä tasa arvotietoutta ja vaikutetaan sukupuolenmukaisen työnjaon purkamiseen. Erityistä tasa arvo osaamista kehittyy projektissa mukana oleville yhteistyötahoille ja etenkin hankkeen toteuttamiseen osallistuville organisaatioille ja henkilöille. Hankkeen toteuttajatahojen yhdyshenkilöt ovat muodostaneet Lappilaisen tasa arvoverkoston ja nämä yhteydet tulevat säilymään varmasti myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi tasa arvoverkosto saa aikaan joukon uusia tasaarvo osaajia Lappiin ja tasa arvotietoa pystytään viemään jatkossa hyvin eteenpäin. Lain mukaan tasa arvosuunnitelma tulee päivittää vuosittain. Koska kunnat ovat saaneet koulutusten myötä tasa arvo osaamista ja laativat laadukkaan suunnitelman, on suunnitelman päivittäminen jatkossa helppoa. Kunnat ovat itse nimenneet tasaarvotyöryhmät, jotka ovat vastuussa suunnitelman päivittämisestä. Lapin Letkan materiaalit ja tuotteet on siirretty kesän aikana hankkeen uudistetuille nettisivuille. Tuotteet on jaoteltu sivuilla kohderyhmän ja teemojen mukaisiin laatikoihin, joista ne on helppo tulostaa tai ladata itselleen. Materiaaleista ja tuotteista on laadittu kesän aikana ohjeet, joiden avulla niiden soveltaminen omassa työssä on helppoa. Sivuja esitellään tärkeimmille kohderyhmille ja materiaalien mahdollisille käyttäjille syksyn aikana sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että uutiskirjeissä ja tiedotteissa eri medioissa. Esittelyjä tehdään myös valtakunnallisesti, sillä materiaaleille on laajasti kysyntää. Sivuilta löytyy myös kaikki olennainen tieto hankkeesta ja sen toiminnasta ja tuloksista. Lisäksi sivuilta pääsee sosiaalisen median kanaville (Facebook, SlideShare, Pinterest, Flickr, YouTube), joista hankkeen materiaalit myös löytyvät.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.5.2010 Hillevi Lönn Sukupuolten tasa-arvo hallitusohjelmassa Hallitus sitoutuu kokonaisuudessaan edistämään tasaarvoa määrätietoisesti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Raahen ammattiopisto Vaiheen 2 suunnitelma Toteutuksesta vastaa: Juha Mäntykangas ja Aija Keski-Korsu. Terästakentaminen Opiskelijaryhmä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille. Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille. Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta - haaste yliopistoille Timo Halttunen TY/TÄYDENNYSKOULUTUSKESKUS OPINTOASIAINPÄIVÄT 28.9.2007 KOULUTUSUUTISIA (TS Extra 27.1.2007) Korkeakouluja patistetaan

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille

Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Viestintäsuunnitelma virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Tausta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille hankkeen tavoitteena on laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Mitä on jo tehty ja sovittu?

Mitä on jo tehty ja sovittu? Mitä on jo tehty ja sovittu? Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa -seminaari Säätytalo 27.10.2011 Lapsia pelaamassa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa Anna Taimi Sataedu Huittinen

Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa Anna Taimi Sataedu Huittinen Hyvät käytännöt Opinpolut maasta maahan - hankkeessa 15.1.2013 Anna Taimi Sataedu Huittinen Hyvät työkäytännöt hankkeessa 1. Wikin käyttö asiakirjojen laatimisessa 2. Opettajablogi 3. AV-tekniikan hyödyntäminen

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa 2008 2010 Visio ja tavoiteet Visio Yhteisöllinen ja viestinnällinen tulevaisuuden koulu, jossa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa arkea ja opetusopiskelu-oppimisympäristöä.

Lisätiedot