Riskienhallinta ja varautuminen Oulun kaupungissa Riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas Oulun kaupunki, keskushallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskienhallinta ja varautuminen Oulun kaupungissa 11.11.2010. Riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas Oulun kaupunki, keskushallinto"

Transkriptio

1 Riskienhallinta ja varautuminen Oulun kaupungissa Oulun kaupunki, keskushallinto

2 Riskienhallintapäällikön tehtävät järjestää ja koordinoi kaupungin kokonaisvaltaista riskienhallintaa (ml. turvallisuusasioiden koordinointi) johtaa Oulu-konsernin riskienhallinnan asiantuntijaverkostoa, joka muodostuu hallintokuntien johtoryhmien nimetyistä riskienhallintavastaavista vastaa kaupungin varautumissuunnittelusta ja johtaa sitä toimii kaupungin vakuutusten yhteishenkilönä ja kaupungin vakuuttamistyöryhmän jäsenenä johtaa kaupungin turvallisuustyöryhmää

3 RISKIENHALLINNAN OHJEET OULUSSA Oulun kaupungin riskienhallinnan periaatteet koskee koko konsernia riskienhallinnan lähtökohdat Oulun kaupungin konsernitason riskienhallinta kuvaus konsernitason riskienhallintatehtävistä Virastojen ja liikelaitosten riskienhallintatehtävät yksiköiden riskienhallintatehtävät

4 Kuntien varautuminen perustuu valmiuslakiin ( /1991) muita ohjaavia lakeja/asetuksia pelastuslaki- ja asetus 2003 YETTS 2006 Yhteiskunnan Elintärkeiden Toimintojen Turvaamisen Strategia) (molemmat lait sekä YETTS uusinnassa) varautuminen tarkoittaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa turvallisuustilanteissa

5 Varautumisen terminologia Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu ja ICT-varautuminen/tietosanoma 2009 varautumissuunnitelma jatkuvuussuunnitelma toipumissuunnitelma valmiussuunnitelma normaaliolot normaaliolojen häiriötilanteet Poikkeusolot

6 Kuntien varautuminen periaatteita nykyisin kuntien rooli keskeinen painopiste normaaliolojen häiriötilanteissa avointa (ei turhaa salailua) osana jokapäiväistä toimintaa rakennemuutokset (tilaaja/tuottajamalli/ulkoistaminen) ei vaikuta näihin velvoitteisiin

7 Varautumissuunnittelu Oulussa Vaatimukset / päätökset yhteiskunnan palvelujen tasolle ja laajuudelle Paluu normaalioloihin Toteutunut palvelutaso Suunnittelun painopiste Suunnitelmat Ennaltaehkäisevä työ harjoittelu Suunnitelmien toimeenpano Reagointi toipuminen perushuoltotaso Suunnitelmien toimeenpano sama suunnitelma kunnan muodostamat VSS ryhmät mitä vähennetään mitä vahvistetaan normaaliolot normaaliolojen häiriötilanteet Poikkeusolot

8 Oulun kaupungin varautumissuunnitelmakokonaisuus Yhteinen osa (teksti koonnos) virastojen valmiussuunnitelmat virastojen valmiussuunnitelmat virastojen valmiussuunnitelmat virastojen valmiussuunnitelmat virastojen varautumissuunnitelmat liikelaitosten valmiussuunnitelmat liikelaitosten valmiussuunnitelmat liikelaitosten valmiussuunnitelmat liikelaitosten varautumissuunnitelmat Suunnitelma pääosin kaupungin sisäiseen verkkoon käyttöoikeudet yhteistoimintatarpeiden mukaan Tehty 06-07, päivitys 09-10, seuraava 12-13

9 MITKÄ OVAT KAUPUNGIN ELINTÄRKEÄT PALVELUT / TOIMINNAT jotka kaikissa olosuhteissa pyritään hoitamaan mahdollisimman hyvin ilman toiminnallisia katkoja Tiedotus Terveydenhoito Sosiaalitoimen peruspalv. Päivähoito Vammaishoito Vanhustyö ja kotipalvelu Asuminen Koulutoimi Ruokahuolto / päivittäistavarahuolto Liikenne Kunnallistekniset palvelut Energia Vesi ja jätevesi Jätehuolto Katuverkko Kiinteistöt Ympäristö Sähköinen viestintä ja tietojärjestelmä Yleinen järjestys ja turvallisuus Pelastustoiminta

10 Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun johtaminen Johtosuhde Yhteistyö AVI Pelastuslaitos Kunta Evakuointi Pelastusmuodostelmat Suojelupiiri Suojelulohko Oulu Järj Kk Muut kunnat Kk Kunnan muodostelmat -Tukitoiminnot pelastusmuodostelmille Suojeluyksikkö Kp Suojeluryhmät Talojen/ taloryhmien turvallisuusvastaavat Yritysten/ laitosten turvallisuusvastaavat Yleiset väestönsuojat OMATOIMINEN VARAUTUMINEN Väestönsuojat Tilapäissuojat Suojien hoitajat Työpaikkasuojelu Väestönsuojat Tilapäissuojat Suojien hoitajat Turvallisuuspalvelu O-K Pelastusliikelaitos / Petri Tuomi

11 KATRI 2010 Oulun kaupungin varautumiskoulutus klo VALTUUSTOSALI

12 Koulutuksen tarkoitus selvittää ja kehittää Oulun kaupungin organisaation valmiutta vastata suuronnettomuuden tuomiin haasteisiin nykyisillä järjestelyillä kehittää erityisesti tiedottamiseen liittyviä valmiuksia sisäinen tiedottaminen kaupunkilaisten palvelu median palvelu

13 PELASTUSLAITOKSEN ONNETTOMUUSTIEDOTE klo Virka-apupyyntö Oulun kaupungille: Varauduttava OYS:n kanssa monipotilastilanteeseen (mahd. kymmeniä loukkaantuneita) Varauduttava satojen henkilöiden ruoka-, juoma-, vaate- ym. huoltoon sekä tilapäismajoitukseen. Perustettava kaksi evakuointikeskusta, joihin myös EA-valmius. Ouluhalli (radan itäpuoliselle väestölle) Heinäpään palloiluhalli (radan länsipuoliselle väestölle), Koskilinjoilta tilattu linja-autoja (arvio + 30 min 4 autoa). Järjestettävä kriisityövalmius. HARJOITUS Kaupungin viestintä on saatava avuksi onnettomuustiedottamiseen. Viestinnän edustaja on saavuttava heti pelastustoiminnan johtopaikalle. Ensimmäisenä tehtävänä on tiedotustilaisuuden valmistelu sekä Oulun kaupungin nettisivujen välittömän ylläpitovalmiuden järjestäminen. Kriisiviestintävalmius!!! Sisäinen tiedottaminen: kaupungin johto, viestintä, sote, teke, ympäristötoimi, Oulun energia tietoiseksi tapahtumasta. Tässä vaiheessa hallintokunnittain tilanteen mukainen toiminta. Lisätietoja annetaan mahdollisimman pian. Tavoite ensimmäiselle tiedotustilaisuudelle klo 20:00 Kaupungintalo, valtuustosali

14 HARJOITUS Ohjeita ja lisätietoja keskustan alueen gsm yhteydet ovat tukossa ruuhkan vuoksi tekstiviestit voivat mennä läpi mutta viiveellä, joka voi olla tunteja-vuorokausia lankapuhelimet sekä atk verkko eli sähköposti liikenne toimivat VIRVE toimii mutta käyttäjiä on paljon eli ruuhkautumisen vaara on olemassa useimmat kuulevat tapahtuneesta tiedotusvälineiden kautta yle, paikallisradiot Ouluhalli: sähköverkko sekä lankapuhelin ja sähköposti, kopiokone, fax, kaukolämpö Heinäpään palloiluhalli: sähköt toimivat, sähköposti ;, EI kaukolämpöä, lankaliittymää, faxia, kopiokonetta evakuointikeskuksiin tulee ihmisiä, jotka voivat olla fyysisesti lievästi/pahemmin loukkaantuneita paljon palovammoja henkisesti sekaisin uteliaita omaisiaan etsiviä median edustajia kaikilla em. tekosyillä

15 KATRI 2010 Tiedottaminen Viestintä ja tiedotustilaisuuden järjestäminen tekniikka paikat vastuut johtaminen Vastuu: viestintä/ott valtuustosali Tiedotustilaisuus käytännön harjoittelu useita case-juttuja median palvelu vastuu: H Kontsas kuntalaisten palvelu käytännön harjoittelu tiedottava palvelupuhelin TPP vastuu : J Kauppi nvh 101 (max 20 henkeä)

16 OULUN KAUPUNGIN TIEDOTTAVA PUHELINPALVELU kriisitilanteita varten

17 Tiedotustilaisuus taustatietojen ja tilanteen kertaus /HKo tiedottamisen ja tiedotustilaisuuden periaatteet/ HKo/SKe/OTT 1. tiedotustilaisuus klo /THonkakunnas sisältö ja periaatteet lyhyesti keskustelu em. asioista 2. tiedotustilaisuus klo / pj Sirkka Keränen case Oulun kaupungin rooli vastaamassa keskeiset virkamiehet/asiantuntijat kjohto, sote, Energia, Vesi keskustelu em. asioista 3.tiedotustilaisuus klo pj Sirkka Keränen case Oulun kaupunki vastaajina kjohto + ouka asiantuntijoita ulkomaalainen media mukana muita kiusallisia kysymyksiä kaupungin toiminnasta ja valmiudesta

18 Median rooli auttaa meitä ymmärtämään tiedottamiseen ja tiedon kulkuun liittyvät haasteet tällaisessa suuronnettomuustilanteessa tehdä sellaisia kysymyksiä, jotka mediaa oikeastikin kiinnostaisivat keskitytään kaupungin toimintoihin, ei onnettomuuden uhreihin tai hoitoon tms. joita johtaa pelastusviranomaiset ja PPSHP tehdä ikäviäkin kysymyksiä liittyen kaupungin rooliin ja valmiuteen toimia pelata myös ulkomaista mediaa (vrt.tulkkipalvelut)

19 Mikään asia ei ole niin huonosti, etteikö sitä voisi vielä pahentaa huonolla tiedottamisella!!

20 LIITE 2 Oulun kunnallisen turvallisuussuunnittelun painopistealueet 2009 Turvallisempi Oulu 2013 Heikki Kontsas, riskienhallintapäällikkö Pasi Rissanen, turvallisuustyön yhteyspäällikkö

21 Turvallisuussuunnitelma perheneuvola mtt päihdetyö terveysasemat opetustoimi nuorisotoimi vanhustyö päivähoito ensi-ja turvakoti syyttäjänvir ev.lut srk rikosuhripäiv. poliisi teke nuorisoasiainkeskus liikekeskus ry securitas lähidemokrat. TE-keskus poliisi kriminaalihu Redi päiväperhe kuntoutus syyttäjänvir opetustoimi nuorisoasiainkeskus MPKY If-vakuutusyhtiö Spr kotisairaanhoito sote keha ikääntymispoliit tisen strategian työryhmä keha pelastusliikel opetustoimi nuorisoasiainkeskus Pohjois- Pohjanmaan korjausrakenta miskeskus

22 Turvallista talvea!

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016

OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 OULUN TURVALLISUUSOHJELMA 2013 2016 Oulun turvallisuustyöryhmä Pasi Rissanen turvallisuusasiantuntija Heikki Kontsas riskienhallintapäällikkö Kevät 2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuusohjelman

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Sähkökatko jätti 45 miljoonaa yhdysvaltalaista ja 10 miljoonaa kanadalaista ilman sähköä elokuussa 2003. New Yorkissa ihmiset jäivät jumiin asemille metro- ja raideliikenteen pysähdyttyä. Pelastustyöntekijät

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Kriisiviestintäsuunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kriisiviestintäsuunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kriisiviestintäsuunnitelma Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 (12) KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN KRIISIVIESTINTÄSUUNNITELMA Kriisiviestintä on viestintää tilanteissa, joissa organisaation toimintaedellytykset

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen Työryhmäraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.4.2011 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 22.2.2010

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot